Výsledky nejúspěšnějších
žáků ZUŠ Žerotín v soutěžích
ve školním roce 2012/2013.
Soutěžní přehlídka „Mozart opět v Olomouci“:
JMÉNO
Gallová Tereza
Eliška Nováková
Daniela Dopitová
Valérie Rajnohová
Julie Spurná
Eduard Miklenda
Eva Pavlačková
Eliška Tkadlčíková
Josefína Janková
Valérie Vaculíková
Alice Rajnohová
Daria Kuzněcovová
Hana Lounová
Eliška Michalíková
MÍSTO
Zlaté pásmo
Zlaté pásmo
Zlaté pásmo
Zlaté pásmo
Zlaté pásmo
Zlaté pásmo
Zlaté pásmo
Zlaté pásmo
Zlaté pásmo
Zlaté pásmo
Zlaté pásmo
Zlaté pásmo
Zlaté pásmo
Zlaté pásmo
KATEGORIE
0. A
0. A
I.B
I.B
I.B
II. A
II. A
II. A
III. A
III. A
III. B
IV. A
IV. A
IV. B
Tereza Gallová získala Cenu za provedení skladby W. A. Mozarta.
Eduard Miklenda získal Cenu za provedení skladby P. Bazaly „Bagr“.
Eliška Michalíková získala Zvláštní cenu za provedení skladby
B. Martinů „Dupák“ a Cenu Mgr. Jiřího Švajdy.
Josefína Janková se stala Absolutní vítězkou.
VYUČUJÍCÍ
Mgr. Zuzana Antlová
Miriam Žáková
Mgr. N. Kršjaková
PhDr. Hana Švajdová
PhDr. Hana Švajdová
PhDr. Hana Švajdová
MgA. Jana Šumníková
MgA. Jana Šumníková
MgA. Jana Šumníková
PhDr. Hana Švajdová
PhDr. Hana Švajdová
MgA. L. Pulchert
MgA. Jana Šumníková
PhDr. Hana Švajdová
Mezinárodní klavírní soutěž Chopin pro mladé, Antonin, Polsko:
JMÉNO
MÍSTO
VYUČUJÍCÍ
Marie Šumníková
Laureátka soutěže
MgA. Jana Šumníková
Krajské kolo Národní soutěže ZUŠ v komorní hře s převahou
dechových nástrojů:
JMÉNO
MÍSTO
KATEGORIE
VYUČUJÍCÍ
1. místo
s postupem
do
ústředního
kola
IV. A
Vratislav Hrabal
Mgr. Vadim Šiškov
TRIO
Alena Kučerová,
Adéla Heřmánková,
Lucie Čermáková
2. místo
II.E
Mgr. Tomáš Klásek
SAXOFONOVÉ DUO
2. místo
II.A
Vratislav Hrabal
SAXOFONOVÉ KVARTETO
Alžběta Kvapilová
Zdislava Kotková
Tadeáš Venkrbec
Jan Machalka
ABSOLUTNÍ VÍTĚZ SOUTĚŽE
Jáchym Liška,
Tereza Havlíková
SAXOFONOVÉ KVARTETO se stalo Absolutním vítězem soutěže.
Krajská soutěžní přehlídka scénického tance Prostějov:
JMÉNO
MÍSTO
VYUČUJÍCÍ
Adéla Bilanová,
Kristýna Kučerová,
Natálie Nedvědová
Ocenění za technickou
připravenost tanečnic
Simona Křenková
Tereza Pomajbíková
Ocenění za sólový projev
tanečnice
Simona Křenková
Krajské kolo Národní soutěže ZUŠ ve hře na EKN:
JMÉNO
Monika Urbanová
MÍSTO
1. místo s postupem
KATEGORIE
0. kategorie
VYUČUJÍCÍ
Alena Kovářová
Aneta Baďurová
1. místo s postupem
VIII. kategorie
Alena Kovářová
Adam Podivinský
1. místo
0. kategorie
Alena Kovářová
Jan Podivinský
1. místo
I. kategorie
Alena Kovářová
Natálie Valášková
3. místo
0. kategorie
Šárka Bilanová
Kateřina Ambrůzová
3. místo
VIII. kategorie
Mgr. Filip Krejčí
Celostátní skladatelská soutěž MŠMT, Háj ve Slezsku:
VOJTĚCH KŘÍŽ
za každou ze čtyř zaslaných skladeb získal zlaté pásmo a postoupil tak do finále soutěže.
Žák je ze třídy Mgr. Karla Hinera.
Krajské kolo recitační přehlídky Wolkerův Prostějov:
JMÉNO
Adam Langer
Veronika Kvapilová
Jan Machalka
Klára Němečková
MÍSTO
postup na národní přehlídku
postup na národní přehlídku
postup na národní přehlídku
postup na národní přehlídku
KATEGORIE
1.
1.
2.
2.
VYUČUJÍCÍ
MgA. Ivana Němečková
MgA. Alena Palarčíková
MgA. Ivana Němečková
MgA. Alena Palarčíková
Krajské kolo Národní soutěže ZUŠ ve hře na akordeon:
JMÉNO
Duo akordeon a keyboard
MÍSTO
KATEGORIE
VYUČUJÍCÍ
1. místo
I.B
Alena Kovářová
Martin Janečka,
Jan Podivinský
Krajská divadelní přehlídka LDO ZUŠ:
ZIMNÍ BITVA
představení žáků ze tříd MgA. Ivany Němečkové a MgA. Aleny Palarčíkové postoupilo do Národního
kola soutěže.
Celostátní baletní soutěž Pardubická arabeska:
JMÉNO
CHOREOGRAFIE,
interpreta
MÍSTO
KATEGORIE
VYUČUJÍCÍ
„Moje Kuře“
2. místo
3b
Simona Křenková
interpretky:
Tereza Pomajbíková
a Klára Stejskalová
PODĚS:
Představení ZIMNÍ ŘEZ MgA. Ivany Němečkové postoupil na krajské divadelní přehlídce PODĚS
na celostátní přehlídku Dětská scéna.
Ústřední kolo Národní soutěže ZUŠ v komorní hře s převahou
dechových nástrojů:
JMÉNO
SAXOFONOVÉ KVARTETO
Alžběta Kvapilová
Zdislava Kotková
Tadeáš Venkrbec
Jan Machalka
MÍSTO
KATEGORIE
VYUČUJÍCÍ
1. místo
IV. A
Vratislav Hrabal
Mgr. Vadim Šiškov
Ústřední kolo Národní soutěže ZUŠ ve hře na EKN:
JMÉNO
Monika Urbanová
MÍSTO
1. místo
KATEGORIE
0. kategorie
VYUČUJÍCÍ
Alena Kovářová
Aneta Baďurová
1. místo
VIII. kategorie
Alena Kovářová
Mezinárodní klavírní soutěž Broumovská klávesa:
JMÉNO
MÍSTO
KATEGORIE
VYUČUJÍCÍ
Marie Šumníková
1. cena
4.
MgA. Jana Šumníková
Josefína Janková
2. cena
3.
MgA. Jana Šumníková
Eliška Tkadlčíková
2. cena
2.
MgA. Jana Šumníková
Eliška Mikešová
2. cena
2.
MgA. Jana Šumníková
Marie Šumníková se stala Absolutní vítězkou.
Soutěžní přehlídka „Mládí B. Martinů“:
JMÉNO
Gallová Tereza
Flášarová Eva
Miklenda Eduard
Vaculíková Valérie
Rajnohová Alice
Březina Jan
Gallová Kateřina
Horáková Ema
Dopitová Daniela
Mikisek Jindřich
Miklendová Valérie
MÍSTO
Zlaté pásmo
Zlaté pásmo
Zlaté pásmo
Zlaté pásmo
Zlaté pásmo
Stříbrné pásmo
Stříbrné pásmo
Stříbrné pásmo
Stříbrné pásmo
Stříbrné pásmo
Bronzové pásmo
VYUČUJÍCÍ
Mgr. Zuzana Antlová
Mgr. Zuzana Antlová
PhDr. Hana Švajdová
PhDr. Hana Švajdová
PhDr. Hana Švajdová
MgA. Jana Šumníková
Mgr. Zuzana Antlová
PhDr. Hana Švajdová
Mgr. N. Kršjaková
Mgr. Zuzana Antlová
PhDr. Hana Švajdová
Mezinárodní interpretační soutěž ve hře na dechové nástroje, Brno:
JMÉNO
Juráň Filip
MÍSTO
2. místo
KATEGORIE
Junior C
VYUČUJÍCÍ
Mgr. Tomáš Klásek
Národní divadelní přehlídka LDO ZUŠ:
ZIMNÍ BITVA
představení žáků ze tříd MgA. Ivany Němečkové a MgA. Aleny Palarčíkové získalo v Národním kole
soutěže bronzové pásmo.
Download

2012/2013