Ústřední kolo
Soutěže žáků ZUŠ České republiky
ve hře na klavír
1. – 4. května 2014
ZUŠ Praha 8, Taussigova 1150
Ústřední kolo
Soutěže žáků ZUŠ České republiky
ve hře na klavír
Soutěž vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.
Porota
Poděkování
Harmonogram
… 2
… 3
… 4
0. kategorie
1. kategorie
2. kategorie
3. kategorie
4. kategorie
5. kategorie
6. kategorie
7. kategorie
8. kategorie
9. kategorie
10. kategorie
11. kategorie
… 8
… 14
… 20
… 24
… 30
… 36
… 42
… 46
… 52
… 56
… 62
… 66
Audio a video záznamy
… 68
Porota
Poděkování
Předsedkyně:
Děkujeme našim sponzorům, kteří věnovali ceny a dárky pro soutěžící:
Prof. Alena Vlasáková
HAMU Praha, JAMU Brno
Paní Dr. Evě Doušové z nakladatelství Musica Gioia.
Nakladatelství a vydavatelství Českého rozhlasu.
Členové:
MgA. Miroslav Brejcha
Konzervatoř Plzeň
Mgr. Petr Hanousek
ZUŠ Háj ve Slezsku
MgA. Irina Kondratěnko
Konzervatoř Praha a VOŠ Jaroslava Ježka
Doc. František Malý
HAMU Praha
Mgr. Lukáš Michel, ArtD.
Ostravská univerzita
Věra Vlková
Konzervatoř Teplice, ZUŠ, Praha 7
Tajemník poroty:
Miroslav Navrátil
ZUŠ, Taussigova 1150, Praha 8
2
3
Harmonogram
Soutěž ve všech kategoriích zahajují soutěžící, jejichž příjmení začíná písmenem „N” či
nebližším dalším v abecedě.
1. den – čtvrtek 1. května 2014
4
2. den – pátek 2. května 2014
8:00
Rozehrávání 0. kategorie – 1. skupina (příjmení Ph-Hor)
8:00
Rozehrávání 4. kategorie – 1. skupina (příjmení Pe-Tk)
8:30 Zahájení, soutěž 0. kategorie – 1. sk. (příjmení Ph-Hor)
8:30
Soutěž 4. kategorie – 1. skupina (příjmení Pe-Tk)
9:40
Rozehrávání 0. kategorie – 2. skupina (příjmení Hou-Mo)
9:40
Rozehrávání 4. kategorie – 2. skupina (příjmení Zi-Mo)
10:10
Soutěž 0. kategorie – 2. skupina (příjmení Hou-Mo)
10:10
Soutěž 4. kategorie – 2. skupina (příjmení Zi-Mo)
11:15
Rozehrávání 1. kategorie
11:10
Rozehrávání 5. kategorie – 1. skupina (příjmení Pe-Fi)
12:00
Soutěž 1. kategorie
11:45
Soutěž 5. kategorie – 2. skupina (příjmení Pe-Fi)
13:40
Přestávka, rozehrávání 2. kategorie
13:30
Přestávka, rozehrávání 5. kategorie – 2. skup. (př. Ha-Ma)
15:15
Vyhlášení výsledků 0. a 1. kategorie
15:00
Vyhlášení výsledků 4. kategorie
15:30
Soutěž 2. kategorie
15:10
Soutěž 5. kategorie – 2. skupina (příjmení Ha-Ma)
16:40
Rozehrávání 3. kategorie – 1. skupina (příjmení Pe-Br)
16:25
Rozehrávání 6. kategorie – 1. skupina (příjmení Ng-Fr)
17:10
Soutěž 3. kategorie – 1. skupina (příjmení Pe-Br)
17:15
Vyhlášení výsledků 5. kategorie
18:25
Rozehrávání 3. kategorie – 2. skupina (příjmení Če-Me)
17:30
Soutěž 6. kategorie – 1. skupina (příjmení Ng-Fr)
18:55
Soutěž 3. kategorie – 2. skupina (příjmení Če-Me)
18:45
Rozehrávání 6. kategorie – 2. skupina (příjmení Ho-Le)
20:45
Vyhlášení výsledků 2. a 3. kategorie
19:15
Soutěž 6. kategorie – 2. skupina (příjmení Ho-Le)
21:00
Vyhlášení výsledků 6. kategorie
5
Harmonogram
Harmonogram
Soutěž ve všech kategoriích zahajují soutěžící, jejichž příjmení začíná písmenem „N” či
nebližším dalším v abecedě.
3. den – sobota 3. května 2014
6
4. den – neděle 4. května 2014
8:00
Rozehrávání 7. kategorie – 1. skupina (příjmení Pa-Če)
8:00
Rozehrávání 9. kategorie – 1. skupina (příjmení No-Ti)
8:30
Soutěž 7. kategorie – 1. skupina (příjmení Pa-Če)
8:30
Soutěž 9. kategorie – 1. skupina (příjmení No-Ti)
10:30
Rozehrávání 7. kategorie – 2. skupina (příjmení Fr-Mé)
10:10
Rozehrávání 9. kategorie – 2. skupina (příjmení Tr-Ko)
11:00
Soutěž 7. kategorie – 2. skupina (příjmení Fr-Mé)
10:40
Soutěž 9. kategorie – 2. skupina (příjmení Tr-Ko)
12:45
Přestávka, rozehrávání 8. kategorie – 1. skup. (př. No-Bu)
12:15
Rozehrávání 11. kategorie
14:15
Vyhlášení výsledků 7. kategorie
13:00
Soutěž 11. kategorie
14:30
Soutěž 8. kategorie – 1. skupina (příjmení No-Bu)
14:30
Vyhlášení výsledků 9. a 11. kategorie
15:45
Rozehrávání 8. kategporie – 2. skupina (příjmení Ka-Mi)
16:00
Koncert vítězů
16:15
Soutěž 8. kategorie – 2. skupina (příjmení Ka-Mi)
17:10
Rozehrávání 10. kategporie – 1. skupina (příjmení Os-Be)
17:45
Vyhlášení výsledků 8. kategorie
17:55
Soutěž 10. kategorie – 1. skupina (příjmení Os-Be)
19:00
Rozehrávání 10. kategporie – 2. skupina (příjmení Ga-Kr)
19:30
Soutěž 10. kategorie – 2. skupina (příjmení Ga-Kr)
20:00
Vyhlášení výsledků 10. kategorie
7
0. kategorie
Jan Dolejš
22. 9. 2005
Samuel Bína
18. 1. 2007
Základní umělecká škola Bedřicha Smetany, Revoluční 100, Plzeň
Pedagog: Alena Tupá
Základní umělecká škola, Veveří 133, Brno
Pedagog: MgA. Elena Knápková
P. Eben
Na krmítku, Hrací skříňka, Pochod
G. F. HändelCiaccona
L. van Beethoven
Allegretto
D. Kabalevskij
Variace na ruskou lidovou píseň
M. Dvořák
Když jsem já šel tou Putimskou branou
J. Haydn
B. Bartók
I. Hurník
Sonáta F dur, Hob. XVI/9 – 3. Scherzo
Večer na venkově
Hodiny a hodinky
Alice Bransten
5. 9. 2005
Základní umělecká škola Ilji Hurníka, Slezská 21, Praha 2
Pedagog: Taťána Vejvodová
D. Scarlatti
Sonáta d moll, K 32 – Aria
F. SchubertBarcarolle
P. ZilcherTarantella
A. ChačaturjanAndantino
I. BerkovičToccatina
Rozálie Číhalová
22. 12. 2005
Základní umělecká škola, Školní náměstí 35, Hranice
Pedagog: Markéta Lásková
W. A. Mozart
Vídeňská sonatina č. 2 – 1. věta
B. Martinů
Kolombína tančí
M. DlouhýStesk
E. Douša
Bludovický rag
8
Eliška Horáková
4. 12. 2005
Základní umělecká škola, Bratří Mrštíků 2, Klobouky u Brna
Pedagog: Bc. Lenka Koudelková
J. S. Bach
F. Kuhlau
Z. Fibich
M. Dlouhý
Menuet g moll
Sonatina C dur, op. 55, č. 1 – 2. Vivace
Nálady, dojmy, upomínky, op. 41, č. 3
Malé etudy pro klavír – č. 1
Tereza Horáková
4. 12. 2005
Základní umělecká škola, Bratří Mrštíků 2, Klobouky u Brna
Pedagog: Bc. Lenka Koudelková
J. S. Bach
Menuet d moll
J. Mysliveček
Rondo B dur
C. DebussyČernoušek
M. Dlouhý
Bagatela č. 2
9
0. kategorie
0.
0. kategorie
0.
Eliška Housková
18. 7. 2006
Nikola Laudová
28. 9. 2005
Základní umělecká škola, Krakonošovo náměstí 73, Trutnov
Pedagog: MgA. Eva Housková
Základní umělecká škola, Národní 209, Ústí nad Labem - Neštěmice
Pedagog: Roman Frič
R. SchumannPochod
D. ScarlattiAria
F. Chopin
Polonéza g moll
L. van Beethoven
Sonatina G dur
P. I. Čajkovskij
Polka, V sladkém snění
S. MajkaparAllegretto
K. Slavický
Ve střídavém taktu
Jakub Klofáč
26. 2. 2006
Soukromá základní umělecká škola, Nuselská 3240, Havlíčkův Brod
Pedagog: Blanka Skálová
F. Kuhlau
L. Schytte
D. Kabalevskij
Variace G dur
Pod lípou
Komický tanec
Lucie Latýnová
17. 10. 2007
Základní umělecká škola Jana Zacha, Vašátkova 343, Čelákovice
Pedagog: Viktorie Krafová
A. DiabelliAllegretto
E. Grieg
Valčík a moll
J. GarsciaZármutek
S. Prokofjev
Pochod C dur
10
Kamila Máčová
4. 6. 2006
Základní umělecká škola, Kostelní 162, Český Krumlov
Pedagog: Mgr. Michael Bartoš
W. Gillock
J. A. Benda
C. Rollin
W. Gillock
Fountain of Diana
Sonatina a moll
Prelude in C
The Juggler
Ondřej Mareš
19. 1. 2006
Základní umělecká škola Jindřicha Jindřicha, Židovská 8, Cheb
Pedagog: Petra Volfová Duchková
C. Ph. E. Bach
Malá fantazie
S. MajkaparScherzino
M. Dlouhý
Bagatela č. 2
M. Dvořák
Jazzová minietuda
11
0. kategorie
0.
0. kategorie
0.
Jan Molva
24. 1. 2007
Štěpánka Šubíková
3. 3. 2006
Základní umělecká škola, Masarykovo náměstí, Jihlava
Pedagog: Eva Fišerová
Základní umělecká škola, Valdštejnská, Jilemnice
Pedagog: Jana Vávrová
Ch. G. NeefeAllegretto
W. A. MozartModerato
I. Hurník
Aleškova písnička
I. Jurníčková
Neposlušný koníček
M. ClementiAllegretto
P. Eben
Vyleťela holubička, Hejha husy
M. Dlouhý
Ptám se, ptám se pampeliško, Moudrý zvon
C. Klose
Medvědí stopy
My Ngoc Phan
24. 1. 2006
Soňa Waclavová
12. 8. 2006
Základní umělecká škola, Sokolská třída 15, Ostrava-Moravská Ostrava
Pedagog: Pavla Hrbáčková
Základní umělecká škola, Masarykova 717, Ostrov
Pedagog: Irina Širokaja
W. Gillock
Malá květinářka z Paříže
A. ChačaturjanSkákavá
W. GillockTarantella
J. K. Vaňhal
Sonatina, op. 1, č. 1 – Allegretto
P. Parsley
Studie č. 7
J. KuhnauPreludium
W. Gillock
Sonatina G dur – 3. věta
T. Osten
Obr v botách
C. RollinHoe-Down
Jan Schulmeister
22. 6. 2006
Základní umělecká škola, Jánská 31, Kroměříž
Pedagog: BcA. Eva Zonová
J. K. VaňhalAllegretto
G. Ph. TelemannGrave
P. Eben
Zvony před usnutím
K. Slavický
Ve střídavém taktu
M. DlouhýRock-n-roll
12
13
1. kategorie
Amálie Hrůzová
2. 1. 2005
Radek Bagar
23. 9. 2004
Základní umělecká škola, Derkova 1, Nový Jičín
Pedagog: Mgr. Lenka Ručková
Základní umělecká škola Jaroslava Kvapila, tř. Kapitána Jaroše 24, Brno
Pedagog: Jelena Kapitula
A. ChačaturjanEtuda
J. N. Hummel
Tyrolské variace
F. BurgmüllerLoučení
K. Slavický
Malá etuda č. 3
W. A. Mozart
F. Chopin
Sonáta c moll, KV 457 – 3. Allegro assai
Écossaise, op. 72
Eliáš Hager
22. 1. 2005
Základní umělecká škola Ilji Hurníka, Slezská 21, Praha 2
Pedagog: Taťána Vejvodová
G. Ph. TelemannModerato
D. Kabalevskij
Novela, Snadné variace na ukrajinkou lid. píseň
A. TansmanBlues
T. Caramia
Going Places
Marie Hofingerová
6. 10. 2004
Základní umělecká škola, Farní 9, Zábřeh
Pedagog: Eva Vurstová
J. O. ArmandFughetta
M. ClementiAllegro
M. Dlouhý
Ptám se, ptám se pampeliško
E. Gněsina
Pedálová studie
M. Dlouhý
Etuda č. 1
14
Kamila Kolářová
25. 7. 2005
Základní umělecká škola, Mníšecká 29, Řevnice
Pedagog: MgA. Hana Zemenová
D. Cimarosa
Sonáta G dur
S. Majkapar
Variace na lidovou píseň, V noci u moře
S. ProkofjevTarantella
Artur Kristýnek
9. 9. 2004
Základní umělecká škola Václava Kálíka, Nádražní okruh 11, Opava
Pedagog: Margareta Didi Kristýnková
W. A. MozartVariace
L. Anderson
Zapomenuté sny
J. TurinaKlauni
15
1. kategorie
1.
1. kategorie
1.
Klára Lojdová
18. 7. 2005
Barbora Ptáková
13. 12. 2004
Základní umělecká škola, Sady Petra Bezruče 101, Horšovský Týn
Pedagog: Václava Herzerová
Základní umělecká škola Bedřicha Smetany, Revoluční 100, Plzeň
Pedagog: Alena Tupá
J. A. Benda
Sonatina a moll
M. MierPastels
B. Martinů
Jaro v zahradě
– Na co si teď budeme hrát? Na honěnou?
W. GillockSeascape
F. Couperin
Maska – č. 1 a č. 9
G. Ph. TelemannGrave
E. Suchoň
Maličká som – 5 částí
Daniel Matejča
30. 4. 2005
Základní škola a Základní umělecká škola, Jabloňová 564, Liberec
Pedagog: Dana Krouská
J. V. Paus
Menuet C dur
W. Gillock
Andante cantabile
D. KabalevskijPíseň
J. PauerScherzino
Klára Skalková
30. 11. 2004
Základní umělecká škola Fryderyka Chopina, Ibsenova 87, Mariánské Lázně
Pedagog: Marie Skalková
F. Kuhlau
I. Jurníčková
E. Douša
Sonáta, op. 55, č. 1 – Allegro - Vivace
Mlhy nad řekou
Starý, dobrý… Swing!
Michael Važan
10. 11. 2004
Anna Ptáčková
18. 4. 2005
Základní umělecká škola, Komenského náměstí 108, Police nad Metují
Pedagog: Karolina Sorokinová
Soukromá základní umělecká škola, Nuselská 3240, Havlíčkův Brod
Pedagog: Blanka Skálová
S. MajkaparPreludium
W. Gillock
Vznešený průvod
A. ChačaturjanAndantino
J. HaydnAllegro
A. Rowley
Kouzelné jezero
B. Marcello
Sonáta G dur – 2. Spirituoso
D. ŠostakovičUkolébavka
C. DebussyČernoušek
16
17
1. kategorie
1.
1. kategorie
1.
Barbora Zelenková
1. 5. 2005
Základní umělecká škola, Obce Ležáků 92, Chrudim
Pedagog: Mgr. M. Vojtičková
G. F. HändelGavotte
D. ZipoliFughetta
I. Berkovič
Etuda a moll
W. Gillock
Last Spring
J. Pauer
Rozpustilý zpěvák
I. JurníčkováTanec
18
19
2. kategorie
Robert Latýn
8. 9. 2003
Klára Francová
17. 11. 2003
Základní umělecká škola Jana Zacha, Vašátkova 343, Čelákovice
Pedagog: Viktorie Krafová
Základní umělecká škola Františka Jílka, Vídeňská 52, Brno
Pedagog: Mgr. Inna Aslamas
L. van Beethoven
A. Skrjabin
F. Chopin
L. van Beethoven
F. Chopin
K. Slavický
Sonáta G dur, op. 49, č. 2
– 1. Allegro ma non troppo
Nocturno Es dur, op. 9, č. 2
12 Malých etud – Etuda č. 6
Yen My Hoang
2. 3. 2004
Základní umělecká škola Ilji Hurníka, Slezská 21, Praha 2
Pedagog: Taťána Vejvodová
F. E. Bach
Menuet f moll
J. K. Vaňhal
Sonatina A dur – 1. Allegro
A. ArenskyRomance
E. McDowell
Alla Tarantella
Bagatella, op. 33, č. 5
Nokturno As dur
Valčík As dur, op. posth.
Kryštof Matějíček
16. 7. 2004
Základní umělecká škola, Československých legií 373, Nýrsko
Pedagog: Alena Vacková
R. SchumannUkolébavka
C. Ph. E. BachSolfeggietto
D. ScarlattiSonáta
J. Křička
Čertovská historie
F. ChopinCantabile
Eliška Mikešová
6. 4. 2004
Diana Kvášová
29. 1. 2004
Základní umělecká škola Žerotín, Kavaleristů 6, Olomouc
Pedagog: MgA. Jana Šumníková
Základní umělecká škola Gustava Mahlera, Školní 701, Humpolec
Pedagog: BcA. Lucie Kůželová
J. V. H. Voříšek
W. A. Mozart
E. Grieg
Rondo G dur
Sonáta Es dur, KV 282 – 3. Allegro
Na jaře
F. Dušek
Sonáta č. 1 – 1. Allegro
R. GlierPreludium
A. ChačaturjanEtuda
20
21
2. kategorie
2.
2. kategorie
2.
Sofie Popova
26. 12. 2003
Základní umělecká škola, Chelčického 4, Teplice
Pedagog: Alena Hejdová
L. van Beethoven
A. Borodin
B. Smetana
Sonáta A dur, op. 2, č. 2 – Scherzo
Malá suita – Intermezzo
Črty – Vzpomínka
Hana Vejlupková
23. 7. 2004
Základní škola a Základní umělecká škola, Šmeralova 15, Karlovy Vary
Pedagog: Mgr. Irena Hrbková
P. Eben
S. Majkapar
L. van Beethoven
22
Sil jsem proso
Malé preludium, Toccatina
Sonatina F dur – 2. Rondo Allegro
23
3. kategorie
Katerina Demetrashvili
5. 4. 2003
Vendula Brožová
5. 11. 2002
Základní umělecká škola, Školní 556, Poděbrady
Pedagog: BcA. Olga Jarošová
Základní umělecká škola, Staré náměstí 38, Sokolov
Pedagog: Eva Heřmánková
J. L. DusíkCanzonetta
B. Bartók
Rumunské lidové tance
J. S. Bach
Francouzská suita č. 3 – Menuet
G. F. Händel
Suita g moll – Courante
D. Scarlatti
Sonáta fis moll – Allegro
R. Schumann
Lesní scény – Osamělé květiny
J. N. HummelCapriccio
D. Kabalevskij
Etuda A dur, Sněhová bouře
Karolína Červená
1. 5. 2003
Základní umělecká škola, Krakonošovo náměstí 73, Trutnov
Pedagog: Mgr. Lucie Viesnerová
J. Haydn
B. Smetana
I. Berkovič
Sonáta, č. 53, Hob. XVI/34 – 1. věta
Salonní polka E dur, op. 7, č. 3
Toccata a moll
Jan Čmejla
25. 7. 2003
Základní umělecká škola Ilji Hurníka, Slezská 21, Praha 2
Pedagog: Taťána Vejvodová
W. A. Mozart
F. Poulenc
D. Kabalevskij
24
Jakub Durčák
28. 12. 2002
Základní umělecká škola B. Smetany, Majakovského 2217/9, Karviná-Mizerov
Pedagog: Anna Schwarzová
L. van BeethovenContredanse
F. Liszt
Etuda č. 4 d moll, op. 1
A. Dvořák
Silhouetta č. 11 A dur, op. 8
A. Pieczonka
Tarantella a moll
Jitka Jemelková
26. 10. 2002
Základní umělecká škola Harmonie, Boženy Němcové 258, Zlín
Pedagog: Jana Butková
J. S. Bach
Dvouhlasá invence č. 4
W. A. Mozart
Sonáta C dur – 1. věta
F. Chopin
Valčík op. 70, č. 2
P. BazalaToccata
Sonáta č. 7 C dur – 1. věta
Nocturno c moll, č. 4
Sonatina č. 1 C dur – 3. věta
25
3. kategorie
3.
3. kategorie
3.
Kristýna Klokočníková
1. 10. 2002
Jan Petr
6. 8. 2003
Základní umělecká škola, Havlíčkova 925, Pardubice
Pedagog: Mgr. Pavlína Klokočníková
Soukromá základní umělecká škola, Nuselská 3240, Havlíčkův Brod
Pedagog: Blanka Skálová
G. F. Händel
C. Reinecke
B. Martinů
A. Chačaturjan
Suita G dur – Allemande
Vodní lilie
Bajky – Zlý medvěd
Národní tanec
Základní umělecká škola, Hradební 24, Třeboň
Pedagog: Martina Krausová
Sonáta č. 9, Hob. XVI/4 – 1. Moderato
Aquarelly, op. 19 – Elegie
Dětská hudba, op. 65 – Tarantella
Základní umělecká škola, Masarykovo náměstí 57, Říčany
Pedagog: Mgr. Hana Javorská
26
Základní umělecká škola, Litovelská 190, Uničov
Pedagog: Mgr. Ludmila Smetanová
J. Mattheson
E. Grieg
B. Bartók
Suita c moll – Fantazie, Menuet
Lyrické kusy, op. 54 – Notturno
Sonatina – 1. Dudások
Rozálie Stoklasová
3. 8. 2003
Matyáš Meinczinger
2. 1. 2003
F. Mendelssohn - Bartholdy
D. Cimarosa
Z. Fibich
Sonáta B dur, KV 570 – 3. Allegretto
Variace na národní píseň Žežuličko, kde jsi byla?
Sonatina C dur – 1. věta
Tereza Steidlová
3. 2. 2003
Anna Košinová
21. 2. 2003
J. Haydn
N. W. Gade
S. Prokofjev
W. A. Mozart
P. Eben
A. Chačaturjan
Píseň beze slov A dur, op. 19
Sonáta B dur
Sonatina d moll – 3. Furiant
Gymnázium a Hudební škola hl. m. Prahy, Komenského náměstí 108, Praha 3
Pedagog: Mgr. Irina Kondratěnko
J. S. Bach
Dvouhlasá invence f moll, BWV 780
J. Haydn
Sonáta C dur – 1. Allegro
I. Berkovič
Preludium E dur
R. GlierArietta
V. LaduchinVčely
27
3. kategorie
3.
3. kategorie
3.
Uma Šamsutdinova
27. 5. 2003
Marie Žeravíková
18. 12. 2002
Základní umělecká škola Antonína Dvořáka, Šmeralova 32, Karlovy Vary
Pedagog: Irina Širokaya
Základní umělecká škola, Školní náměstí 35, Hranice
Pedagog: MgA. Kateřina Číhalová
J. S. Bach
Preludium C durš
A. RowleyZima
N. MjaskovskijFugetta
M. Dvořák
Jazzová etuda
J. S. BachPreludium
B. Martinů
Kolombína tančí
C. DebussyČernoušek
J. Vřešťál
Sextová etuda
Tomáš Vaněk
10.5. 2003
Základní umělecká škola, Národní 209, Ústí nad Labem - Neštěmice
Pedagog: Renata Fričová
W. A. Mozart
V. Kaprál
F. Mendelssohn - Bartholdy
C. Debussy
Sonata C dur, KV 545 – 3. Allegretto
Sirotkova píseň
Píseň beze slov č. 3
Arabeska č. 2
Aneta Vozárová
22. 7. 2003
Základní umělecká škola J. S. Bacha, Stromořadí 439, Dobřany
Pedagog: Jan Vozár
J. Sibelius
J. A. Benda
O. Sommerfeldt
S. Majkapar
28
Souvenir, op. 99, č. 3
Sonatina a moll
Valčík a moll, op. 34, č. 3
Preludium, op. posth., č. 18
29
4. kategorie
Petra Kalinová
18. 1. 2002
Zlata Hložková
17. 1. 2002
Základní umělecká škola, Libušina 1217, Milevsko
Pedagog: Margita Vanická
Základní umělecká škola, Náměstí Míru 123, Hulín
Pedagog: Hana Odstrčilíková
F. Mendelssohn -
Bartholdy
J. S. Bach
C. Debussy
B. Martinů
M. Clementi
Sonatina C dur, op. 36, č. 3 – 1. Spirituoso
J. F. Burgmüller
Bouře, op. 109
F. Chopin
Valčík a moll, op. posth.
P. BazalaBystřina
Zdenka Juráňová
13. 3. 2002
Základní umělecká škola, Podsedky 285, Vsetín
Pedagog: Lenka Šoborová
J. S. Bach
Dvouhlasá invence č. 8
Francouzská suita c moll – Sarabanda
D. Cimarosa
Sonáta G dur
C. Gurlitt
Elegie d moll, op. 172
F. Liszt
Etuda d moll, op. 1, č. 4 – Allegretto
I. JurníčkováPrskavka
Dvouhlasá invence č. 4
Romantický valčík
Taneční skica č. 3
Anežka Marková
11. 12. 2001
Základní umělecká škola, Arbesova 2077, Ćeská Lípa
Pedagog: Jiřina Jeništová
D. Pescetti
F. Chopin
B. Bartók
Sonata c moll – 3. věta
Nokturno cis moll
Rumunské tance
Marie Viola Mojzešová
12. 2. 2002
Gymnázium a Hudební škola hl. m. Prahy, Komenského náměstí 9, Praha 3
Pedagog: Peter Toperczer
W. A. Mozart
F. Chopin
N. Rimskij-Korsakov - S. Rachmaninov
30
Píseň beze slov, op. 38, č. 6 – Duetto
Sonáta D dur KV 576 – 1. Allegro
Mazurka č. 2 a moll op. 7
Let čmeláka
31
4. kategorie
4.
4. kategorie
4.
Eunika Gabriela Pechánková
14. 9. 2001
Denis Szalbot
17. 8. 2002
Základní umělecká škola Střezina, Luční 838, Hradec Králové
Pedagog: Stanislava Schovancová
Základní umělecká škola, Třanovského 596, Třinec
Pedagog: Elena Pustowková
G. F. HändelCiaccona
A. Dargomyžskij
Vznětlivost a rozvaha – Scherzo
R. GlierPreludium
J. S. Bach
Suita h moll, č. 3 – Gigue
G. ŽubanováKjuj
E. GriegArietta
I. BerkovičToccata
Martin Schindler
19. 2. 2002
Základní umělecká škola, Hlavní náměstí, Krnov
Pedagog: Šárka Richterová
J. S. Bach
F. Chopin
E. Grieg
Dvouhlasá invence a moll
Nocturno f moll
Pochod skřítků
Veronika Syrková
8. 5. 2002
Základní umělecká škola Jaroslava Kvapila, tř. Kapitána Jaroše 24, Brno
Pedagog: Monika Czajkowská
W. A. Mozart
A. T. Grečaninov
Sonáta B dur, KV 333 – 1. Allegro
Pastely – Podzimní píseň, Bouře
Jana Škarbanová
1. 4. 2002
Základní umělecká škola Bedřicha Smetany, Revoluční 100, Plzeň
Pedagog: Alena Tupá
F. X. Dušek
F. Chopin
M. Hlaváč
M. I. Glinka
Klára Šponarová
5. 5. 2002
Základní umělecká škola, Národní 209, Ústí nad Labem - Neštěmice
Pedagog: Renata Fričová
G. B. Pescetti
J. Haydn
C. Debussy
32
Sonáta B dur – 1. věta
Nocturno c moll
Etuda jarních větrů
Variace a moll
Sonáta c moll – 2. Moderato
Sonáta C dur, Hob. XIV/8 – 3. Presto
Arabeska č. 1
33
4. kategorie
4.
4. kategorie
4.
Eliška Tkadlčíková
3. 6. 2002
Základní umělecká škola Žerotín, Kavaleristů 6, Olomouc
Pedagog: MgA. Jana Šumníková
J. N. Hummel
Allegro C dur
B. Martinů
Polka in A
F. Chopin
Nocturno cis moll, op. posth.
S. BortkiewitzBouře
Ondřej Zikán
16. 5. 2002
Základní umělecká škola F. A. Šporka, Školní náměstí 906, Lysá nad Labem
Pedagog: Ellina Belchikova
G. B. PescettiAllegretto
H. Lemoine
Etuda, op. 37, č. 23
A. Chačaturjan
Muzikální obraz
R. SčedrinHumoreska
34
35
5. kategorie
Daniela Fišerová
22. 3. 2001
Alexander Blinov
1. 6. 2001
Základní umělecká škola, Družstevní 750, Třemošná
Pedagog: Věra Müllerová
Základní umělecká škola, Lounských 4/129, Praha 4 - Nusle
Pedagog: Mgr. Fatima Alekbarová
J. S. Bach
F. Chopin
J. S. Bach
Dobře temperovaný klavír II. – Preludium d moll
M. de FallaAndaluza
P. I. Čajkovskij -
Koncertní Adagio
M. Pletnev
Jonáš Halama
31. 10. 2000
Základní umělecká škola, Podhorská 47, Jablonec nad Nisou
Pedagog: R. Halamová
Robin Böhm
7. 9. 2000
Základní umělecká škola Jana Zacha, Vašátkova 343, Čelákovice
Pedagog: Viktorie Krafová
L. van Beethoven
S. Rachmaninov
A. E. Ginastera
Francouzská suita G dur, BWV 816, č. 5
– Allemande
Fantazie-Impromptu cis moll, op. 66
Sonáta, op. 31, č. 1 – 1. věta
Etude-tableaux, op. 33, č. 7 – Etude
Danza Del Vjevo Boyero
Michaela Candrová
19. 2. 2001
Základní umělecká škola, Hradební 24, Třeboň
Pedagog: Martina Krausová
L. Janáček
J. S. Bach
C. Debussy
V mlhách – 3. Andantino
Preludium a fuga B dur
Doctor Gradus ad Parnassum
František Jeřábek
22. 9. 2000
Základní umělecká škola se zaměřením na církevní hudbu, Smetanova 14, Brno
Pedagog: Stanislava Syrková
G. B. Pescetti
E. Grieg
Sonáta c moll
– Allegro ma non presto, Moderato, Presto
Pochod skřítků, op. 54, č. 3 – Troldtog
G. F. Händel
Suite č. 5 e moll, HWV 438 – Allemande, Gigue
J. Suk
Klavírní skladby, op. 12 – 2. Allegro moderato
L. SlukaToccata
36
37
5. kategorie
5.
5. kategorie
5.
Tereza Kahudová
25. 10. 2000
Magdalena Kordíková
23. 9. 2000
Základní umělecká škola B. Jeremiáše, Otakarova 43, České Budějovice
Pedagog: Šárka Dudová
Základní umělecká škola Antonína Dvořáka, Šmeralova 32, Karlovy Vary
Pedagog: MgA. Eva Pfeifer Kubišová
B. Martinů
J. A. Benda
F Chopin
Nemocná loutka
Sonatina C dur – Mezzo Allegro
Nocturne f moll, op. 55, č. 1
Barbora Klímová
4. 4. 2001
Základní umělecká škola Oskara Nedbala, M. Húsky 62, Tábor
Pedagog: MgA. Eva Peřinová
J. Haydn
B. Bartók
Sonáta D dur – 2. Largo, 3. Presto ma non troppo
Rumunské tance – 1 až 6
Anna Knoulichová
26. 1. 2001
Základní umělecká škola, Havlíčkova 925, Pardubice
Pedagog: Inna Tolmačová
J. S. Bach
F. Chopin
S. Prokofjev
Dvouhlasá invence č. 6 E dur
Impromptu As dur, op. 29
Preludium C dur
C. GraunGigue
F. Chopin
Valčík h moll
Z. FibichNálada
S. Rachmaninov
Italská polka
Tereza Kotlasová
16. 3. 2001
Základní umělecká škola J. V. Stamice, Smetanovo náměstí 31, Havlíčkův Brod
Pedagog: Miluše Vokáčová
J. S. Bach
Tříhlasá fuga C dur
L. van Beethoven
Sonáta c moll – 1. věta
A. Dvořák
Silhouette Des dur
J. VřešťálZelená
Filip Martinka
24. 1. 2001
Gymnázium a Hudební škola hl. m. Prahy, Komenského náměstí 9, Praha 3
Pedagog: Libuše Tichá
J. Haydn
F. Mendelssohn -
Bartholdy
B. Bartók
38
Sonáta B dur, Hob. XVI, č. 2 – 1. Moderato
Píseň beze slov, op. 102, č. 4 g moll
Rumunské tance
– 1. Jocul cu bata, 2. Braul, 6. Maruntel
39
5. kategorie
5.
5. kategorie
5.
Marek Peňáz
26. 4. 2001
Vojtěch Špaček
23. 1. 2001
Základní umělecká škola Jana Štursy, Vratislavovo nám. 121, Nové Město na Moravě
Pedagog: Hana Rejpalová
Základní umělecká škola V. Kaprálové, Palackého třída 70, Brno
Pedagog: Mgr. Martin Fiöl
F. Chopin
L. van Beethoven
B. Martinů
Valčík cis moll, op. 64, č. 2
Sonatine G dur, op. 79 – 1. Presto alla tedesca
Taneční skica č. 3
Donika Rosenkrancová
12. 8. 2001
Základní umělecká škola, Podkrušnohorská 1720, Litvínov
Pedagog: Mgr. Hana Tölgová
L. van Beethoven
F. Chopin
Sonáta G dur, op. 14 – 1. věta
Valčík, op. 69, č.1
J. V. H. Voříšek
B. Bartók
Rondo G dur
Rumunské tance
Markéta Vodrážková
16. 6. 2001
Soukromá základní umělecká škola, Nuselská 3240, Havlíčkův Brod
Pedagog: Blanka Skálová
W. A. Mozart
Sonáta B dur, KV 570 – 1. Allegro
C. Debussy
Pasáček, Doctor Gradus at Parnassum
A. PolonskýToccatina
Eva Strejcová
18. 9. 2000
Základní umělecká škola, Národní 209, Ústí nad Labem - Neštěmice
Pedagog: Renata Fričová
L. van Beethoven
F. Chopin
40
Sonáta f moll, op. 2, č. 1 – 1. Allegro
Impromptu cis moll, op. 66
41
6. kategorie
Markéta Hošková
30. 5. 2000
Renée Bernatíková
1. 4. 2000
Základní umělecká škola Josefa Slavíka, Palackého náměstí 253, Hořovice
Pedagog: Zuzana Bouřilová
Základní umělecká škola R. Firkušného, Komenského 305, Napajedla
Pedagog: Iva Kosová
D. Scarlatti
J. L. Dusík
F. Chopin
J. S. Bach
L. van Beethoven
J. Suk
A. Dvořák
Francouzská suita č. 2 c moll – Courante
Sonáta f moll, op. 2, č. 1 – 1. věta
Idylka f moll, op. 7, č. 2
Silhouetta cis moll, op. 8., č. 2
Nikola Dunaja
30. 7. 2000
Josefína Janková
9. 6. 2000
Základní umělecká škola Žerotín, Kavaleristů 6, Olomouc
Pedagog: MgA. Jana Šumníková
Základní umělecká škola Jaroslava Kvapila, tř. Kapitána Jaroše 24, Brno
Pedagog: Monika Czajkowská
J. S. Bach
F. Chopin
M. Moszkowski
J. Haydn
Sonáta G dur, Hob. XVI/39 – 1. Allegro con brio
G: FauréImprovisation
F. Liszt
Puszta, Etudy – č. 4 Allegretto
Sára Kopúnová
1. 9. 1999
Roman Frič
14. 6. 2000
Základní umělecká škola, Národní 209, Ústí nad Labem - Neštěmice
Pedagog: Renata Fričová
Sonáta C dur, K 159
Sonatina F dur, op. 20, č. 3 – 1. Allegro quasi presto
Fantasie - Impromptu, op. 66
DTK II. – Preludium a fuga D dur
Fantasie impromptu cis moll
Etude As dur, op. 72, č. 11
Základní umělecká škola Ilji Hurníka, Slezská 21, Praha 2
Pedagog: Taťána Vejvodová
L. v. Beethoven
F. Chopin
F. Poulenc
Sonáta G dur, č. 25 – 1. věta
Impromptu op. 29, č. 1
Noveletty č. 2 a č. 3
L. van Beethoven
Sonáta f moll, op. 2, č. 1 – 3. Prestissimo
R. SchumannAufschwung
S. Rachmaninov
Moment musical č. 4 e moll
42
43
6. kategorie
6.
6. kategorie
6.
Michal Kořánek
11. 11. 1999
Linda Nguyenová
6. 5. 2000
Základní umělecká škola Bedřicha Smetany, Revoluční 100, Plzeň
Pedagog: Alena Kuntzmanová
Základní umělecká škola, Lounských 4/129, Praha 4 - Nusle
Pedagog: Mgr. Fatima Alekbarová
J. Haydn
F. Chopin
C. Debussy
Sonáta D dur – 2. a 3. věta
Nokturno e moll, op. 72, č. 19
Golliwogg’s Cake-walk
Sebastián Kuhn
4. 8. 2000
Základní umělecká škola Bedřicha Smetany, Revoluční 100, Plzeň
Pedagog: Alena Tupá
W. A. Mozart
Sonáta C dur – 1. věta
K. SlavickýBalada
A. ChačaturjanToccata
Karel Leskovec
24. 2. 2000
Základní umělecká škola a MŠ, Komenského 346, Vlachovo Březí
Pedagog: Tatjana Tláskalová
J. S. Bach
F. Chopin
B. Martinů
44
Sólo pro cembalo
Nocturno Es dur, op. 9, č. 2
Loutky – Kolombína tančí, Ostýchavá panenka
D. Scarlatti
Sonáta G dur
F. Chopin - F. LisztVariace
A. Ginastera
Argentinský tanec č. 2
E. ChabrierScherzo-Vals
Kamila Ozerová
1. 10. 1999
Základní umělecká škola, Masarykovo náměstí 1313, Třebíč
Pedagog: Ivana Smolová
W. A. Mozart
F. Chopin
P. Fiala
Sonáta B dur, KV 570 – 1. věta
Polonéza cis moll
Klavírní invence č. 3 a č. 4
Karel Pecha
18. 2. 2000
Základní umělecká škola, Hradební 24, Třeboň
Pedagog: Martina Krausová
J. S. Bach
Dvouhlasá invence č. 13 a moll
J. V. Hugo Voříšek
Impromptu G dur, op. 7, č. 2
F. Mendelssohn - Píseň beze slov Es dur, op. 85, č. 3
Bartholdy
M. KabeláčAllegro
45
7. kategorie
Barbora Hamáčková
10. 12. 1998
Lukáš Červený
30. 9. 1998
Základní umělecká škola, Obce Ležáků 92, Chrudim
Pedagog: Markéta Židková
Základní umělecká škola, Krakonošovo náměstí 73, Trutnov
Pedagog: Mgr. Lucie Viesnerová
L. van Beethoven
F. Chopin
J. Zimmer
J. S. Bach
M. P. Musorgskij
S. Rachmaninov
Anglická suita e moll – Gigue
Velká brána kyjevská
Moment musical, op. 16, č. 4
Sonáta f moll, op. 2, č. 1 – 1. věta
Valse č. 14, op. posth.
Tatry, op. 11 – Rysy
Tereza Chamillová
9. 10. 1998
Renata Fričová
15. 3. 1999
Základní umělecká škola, Pionýrská 20, Rožnov pod Radhoštěm
Pedagog: Libuše Pavelčáková
Základní umělecká škola, Národní 209, Ústí nad Labem - Neštěmice
Pedagog: Renata Fričová
J. S. Bach
Dvouhlasá invence C dur
W. A. Mozart
Sonáta F dur – 1. věta
A. Dvořák
Na Svaté hoře
B. MartinůCarillon
L. van Beethoven
Sonáta F dur, op. 10, č. 2 – 1. Allegro
M. RavelVodotrysky
S. Prokofjev
Ďábelské našeptávání
Anna Gaálová
24. 2. 1999
Základní umělecká škola, Československých legií 29, Děčín
Pedagog: Jana Horáková
L. van Beethoven
J. Suk
46
Sonáta F dur, op. 10, č. 2 – 1. věta
Nálady – Romance, Capriccio
Lucie Johnová
18. 6. 1999
Základní umělecká škola, Komenského náměstí 108, Police and Metují
Pedagog: Regina Goslinská
J. Haydn
S. Prokofjev
F. Chopin
Sonáta Es dur – 1. věta
Suita Romeo a Julie – Menuet
Nocturno cis moll, op. 27., č. 1
47
7. kategorie
7.
7. kategorie
7.
Roman Kumpošt
28. 12. 1998
Jan Pauch
30. 9. 1998
Základní umělecká škola, Frýdlantská 1359/19, Liberec
Pedagog: Daniela Doskočilová
Základní umělecká škola, Masarykova 717, Ostrov
Pedagog: Dagmar Tölgová
J. Haydn
Sonáta D dur – 2. a 3. věta
A. Skrjabin
Preludia op. 13 – č. 1, op. 22 – č. 3, op. 11 – č. 6
M. KratochvílToledo
J. S. Bach
C. Debussy
S. Prokofjev
Jindřich Mahdal
27. 4. 2000
Základní umělecká škola, Mariánské náměstí 65, Uherský Brod
Pedagog: Hana Grimová
J. S. Bach
C. Debussy
F. Chopin
Malá preludia – Preludium a fuga
Svit Luny
Fantazie - Impromptu cis moll
Hana Mézlová
25. 7. 1999
Základní umělecká škola, Národní 209, Ústí nad Labem - Neštěmice
Pedagog: Renata Fričová
L. van Beethoven
R. Schumann
B.Martinů
48
Sonáta c moll, op. 13, č. 8 – 3. Rondo
In der Nacht
Polka D dur
Francouzská suita č. 3 – Allemande, Menuet
Svit Luny
Visions fugitives
– č. 10 Ridicolosamente a č. 17. Poetico
Anežka Písaříková
9. 3. 1999
Základní umělecká škola, Hradební 24, Třeboň
Pedagog: Martina Krausová
G. F. Händel
E. H. Grieg
D. Šostakovič
Suite č. 15 G dur, HWV 441 – Air, Courante
Lyrické kusy, op. 47 – Elegie, Lístek z alba
Preludia, op. 34, č. 6
Natalie Schwamová
21. 8. 1999
Gymnázium a Hudební škola hl. m. Prahy, Slezská 21, Praha 3
Pedagog: doc. František Malý
J. Haydn
F. Chopin
Sonáta F dur č. 23 – 1. Allegro moderato
Balada g moll, op. 23
49
7. kategorie
7.
7. kategorie
7.
Sára Suchánková
3. 3. 1999
Filip Šmerda
23. 8. 1999
Základní umělecká škola, Komenského náměstí 108, Police nad Metují
Pedagog: Regina Goslinská
Základní umělecká škola Jaroslava Kvapila, tř. Kapitána Jaroše 24, Brno
Pedagog: Monika Czajkowská
L. van Beethoven
F. Chopin
S. Prokofjev
Sonáta G dur, op. 31, č. 1 – 1. věta
Valčík As dur, op. 69, č. 1
Suita Romeo a Julie – Merkucio
J. V. Tomášek
F. Chopin
K. Szymanowski
Eklogy, op. 35 – č. 1 B dur a č. 5 e moll
Valčík As dur, op. 64, č. 3
Preludia, op. 1, – č. 5 a č. 6
Pavlína Šafková
12. 2. 1999
Ema Trávníčková
14. 10. 1998
Základní umělecká škola, Pernerova 1, Choceň
Pedagog: Eva Vávrová
Základní umělecká škola B. Smetany, Majakovského 2217/9, Karviná-Mizerov
Pedagog: Halina Heinzová
J. S. Bach
E. Grieg
Dvouhlasá invence č. 15 h moll
K jaru, op. 43, č. 6
Svatební den v Troldhaugenu, op. 65, č. 5
J. S. Bach
L. van Beethoven
K. Szymanowski
F. Chopin
Tříhlasé sinfonie, č. 9
Sonáta, op. 13
Etudy, op. 4, č. 3
Waltz e moll, op. posth.
Jan Škrobánek
24. 9. 1998
Základní umělecká škola, J. Valčíka 4413, Ostrava-Poruba
Pedagog: Mgr. Soňa Hálová
J. S. Bach
F. Liszt
S. Prokofjev
50
Preludium a fuga e moll
Šumění lesa
Ďáblovo našeptávání
51
8. kategorie
Darja Kuzněcovová
25. 9. 1997
Lada Bubíková
25. 4. 1998
Základní umělecká škola Žerotín, Kavaleristů 6, Olomouc
Pedagog: MgA. Ladislave Pulchert, PhD.
Základní umělecká škola Bohuslava Martinů, Na Schodech 1, Havířov-Město
Pedagog: Danuše Kluková
D. Scarlatti
Sonáta G dur
E. Grieg
Sonáta e moll, op. 7 – 1. věta
J. ZimmerPreludium
J, Haydn
F. Chopin
M. Ravel
Sonáta C dur – 1. věta
Impromptu As dur
Valčíky č. 3 a č. 7
Kateřina Mičánková
23. 7. 1998
Tereza Kalábová
2. 1. 1998
Základní umělecká škola, Školní 556, Poděbrady
Pedagog: BcA. Olga Jarošová
Základní umělecká škola Jaroslava Kvapila, tř. Kapitána Jaroše 24, Brno
Pedagog: Jelena Kapitula
J. S. Bach
S. Rachmaninov
A. Chačaturjan
J. S. Bach
F. Chopin
DTK II. – Preludium a fuga f moll
Balada F dur, op. 38, č. 2
Julia Krzoková
11. 5. 1998
Základní umělecká škola, Třanovského 596, Třinec
Pedagog: Danuše Trávníčková
L. van Beethoven
A. Dvořák
52
Sonáta Fis dur, op. 78 – 1. věta
Noční cesta
Italský koncert, BWV 971 – 1. věta
Etuda - obraz g moll, op. 33, č. 8
Toccata es moll, op. 24
Ludmila Nosková
8. 1. 1998
Základní umělecká škola, Masarykovo náměstí 16, Jihlava
Pedagog: Eva Fišerová
L. van Beethoven
F. Chopin
F. Poulenc
Sonáta f moll, op. 2, č. 1
Nocturne, op. 15, č. 1
Noveletten 1 a 2
53
8. kategorie
8.
8. kategorie
8.
Matyáš Novák
20. 6. 1998
Základní umělecká škola Boni Pueri, Českoslov. armády 332/39, Hradec Králové
Pedagog: Jitka Fowler Fraňková, PhD.
L. van Beethoven
F. Liszt
Sonáta G dur, op. 31, č. 1 – 1. Allegro vivace
Rigoletto - koncertní parafráze
Terezie Preclíková
6. 12. 1997
Základní umělecká škola Bohuslava Martinů, Českoslov. armády 347, Polička
Pedagog: MgA. G. Vraspínová Vorbová
D. Scarlatti
Sonata in C
W. A. Mozart
Rondo D dur, KV 485
F. Chopin
Nocturno Es dur, op. 9, č. 2
B. MartinůCarillon
Marie Šumníková
2. 7. 1998
Základní umělecká škola Žerotín, Kavaleristů 6, Olomouc
Pedagog: MgA. Jana Šumníková
J. S. Bach
DTK I. – Preludium a fuga g moll
S. Bortkiewicz
Etuda fis moll, op. 15, č. 9
F. Chopin
Nocturno E dur, op. 64, č. 2
K. SlavickýToccata
54
55
9. kategorie
Ondřej Kohout
12. 1. 1997
Jakub Bělíček
17. 10. 1996
Základní umělecká škola, Frýdlantská 1359/19, Liberec
Pedagog: Jarmila Smetanová
Základní umělecká škola, Štefánikova 2987, Zlín
Pedagog: Petra Soldatová
J. S. Bach
S. Rachmaninov
A. Skrjabin
J. Haydn
S. Rachmaninov
R. Schumann
Sonáta D dur, č. 50, Hob. XVI/37
– 1. Allegro con brio
Elegie, op. 3, č. 1
Aufschwung, op 12, č. 2
Dvojhlasá invence č. 13 a moll
Tříhlasá sinfonie č. 11 g moll
Preludium D dur
Etuda dis moll, op. 8, č. 12
Marek Nováček
7. 6. 1997
Sarah Faridová
28. 6. 1996
Základní umělecká škola, Frýdlantská 1359/19, Liberec
Pedagog: Lenka Dvořáková
Základní škola a Základní umělecká škola, Šmeralova 15, Karlovy Vary
Pedagog: Renata Pitrová
J. L. Dusík
J. Suk
J. S. Bach
W. A. Mozart
F. Mendelssohn - Bartholdy
DTK II. – Preludium a fuga f moll
Sonáta D dur, KV 311 – 1. věta
Rondo capricioso, op. 14
Základní umělecká škola V. Petrželky, Edisonova 90, Ostrava-Hrabůvka
Pedagog: Jaroslava Holková
56
Nora Novotná
5. 3. 1996
Základní umělecká škola, Lounských 4/129, Praha 4 - Nusle
Pedagog: Mgr. Fatima Alekbarová
Barbora Kašparová
28. 11. 1996
L. van Beethoven
D. Kabalevskij
F. Chopin
A.Dvořák
Sonáta Es dur, op. 75, č. 27 – 2. Andante moderato
Píseň lásky
D. Scarlatti
R. Wagner - F. Liszt
C. Debussy
Sonáta D dur
Koncertní parafráze “Isoldina smrt”
Ostrov radosti
Sonáta c moll, op. 10, č. 1 – 3. Prestissimo
Preludium c moll
Nocturno f moll, op. 55, č. 1
Silhouetta cis mol
57
9. kategorie
9.
9. kategorie
9.
Jan Palášek
26. 1. 1996
Ondřej Špaček
24. 6. 1996
Základní umělecká škola, Jánská 31, Kroměříž
Pedagog: Dagmar Muchová
Základní umělecká škola V. Kaprálové, Palackého třída 70, Brno
Pedagog: MgA. Martin Fišl
L. van Beethoven
F. Chopin
J. Brahms
Sonáta d moll, op. 31, č. 2 – 3. Allegretto
Nocturno c moll, op. 48. č. 1
Uherská rhapsodie g moll, op. 79, č. 2
Jiří Pokorný
6. 4. 1997
Základní umělecká škola, Podhorská 47, Jablonec nad Nisou
Pedagog: Tomáš Pospíšil
J. S. Bach
Preludium a fuga d moll
V. NovákAmoroso
W. Bolcom
The Serpent’s Kiss
Petra Šafářová
10. 3. 1996
Základní umělecká škola, Litovelská 190, Uničov
Pedagog: Mgr. Ludmila Smetanová
L. van Beethoven
J. Suk
Z. Fibich
58
Sonáta c moll „Patetická”, op. 13, č. 8
– 3. Rondo Allegro
Klavírní skladby, op. 7 – Dumka
Scherzo, op. 4
W. A. Mozart
Sonáta B dur, KV 570 – 1. Allegro
F. LisztRomance
J. Zimmer
Tatry – Rysy
B. Martinů
Preludia – Scherzo, Foxtrot
David Tichý
13. 10. 1995
Základní umělecká škola, Křižíkova 301, Nový Bor
Pedagog: Radek Poláček
J. Zach
Fuga a moll
B. SmetanaMedvěd
C. Debussy
Potopená katedrála
Rebeka Trčová
22. 9. 1995
Základní umělecká škola, Masarykovo náměstí 57, Říčany
Pedagog: Mgr. Hana Javorská
J. S. Bach
F. Chopin
Francouzská suita h moll, č. 3 – Menuet
Balada As dur, op. 47
59
9. kategorie
9.
9. kategorie
9.
Veronika Váchalová
22. 3. 1996
Základní umělecká škola Ilji Hurníka, Slezská 21, Praha 2
Pedagog: Helena Votýpková
S. Rachmaninov
J. S. Bach
F. Chopin
C. Debussy
60
Preludium gis moll
Dobře temperovaný klavír I.
– Preludium a fuga e moll
Nocturno Des dur
Rytiny – Zahrady v dešti
61
10. kategorie
Michal Kočnar
16. 8. 1995
Přemysl Berka
8. 12. 1992
Základní umělecká škola, Školní náměstí 35, Hranice
Pedagog: MgA. Barbora Halouzková
Základní umělecká škola Jana Hanuše, U Dělnického cvičiště 1/1100, Praha 6
Pedagog: Emilie Drye
J. S. Bach
L. van Beethoven
S. Rachmaninov
J. S. Bach – Busoni
S. Rachmaninov
S. Prokofjev
Chorální předehra “Ich ruf' zu dir, Herr”
Preludia. op. 32 – č. 5 a č. 12
Sonáta č, 7, op. 83 – 3. Precipitato
Tříhlasá invence A dur
Sonáta d moll, op. 31, č. 2 – 3. věta
Preludium D dur, op. 23, č. 4
Kateřina Krucká
5. 7. 1995
Lucie Gajdíková
20. 9. 1994
Základní umělecká škola, Masarykova 717, Ostrov
Pedagog: Irina Širokaja
Základní umělecká škola, Horní Valy 2, Hodonín
Pedagog: BcA. Jindra Jakabová
J. Haydn
Sonáta F dur – 1. věta
W. A. Mozart
Sonáta č. 12 – 2. věta
P. I. ČajkovskijNocturno
J. Schmidt
All of Me
W. A. Mozart
J. Field
E. Suchoň
Sonáta F dur – 1. věta
Nokturno c moll
Danza slovacca
Vendula Holanová
18. 5. 1993
Základní umělecká škola Střezina, Luční 838, Hradec Králové
Pedagog: Mgr. Tereza Malířová
G. F. Händel
J. Brahms
S. Prokofjev
62
Suita d moll, HWV 428 – Preludium
Rapsodie g moll, op. 79, č. 2
Prchavé vidiny, op. 22 – č. 5, č. 11 a č. 15
Aneta Osiková
6. 1. 1993
Základní umělecká škola V. Petrželky, Edisonova 90, Ostrava-Hrabůvka
Pedagog: Jaroslava Holková
L. van Beethoven
S. Prokofjev
F. Liszt
Sonáta C dur, op. 53 – 1. Allegro con brio
Prchavé vidiny, č. 2
Rej skřítků
63
10. kategorie
10.
10. kategorie
10.
Štěpánka Rohlíčková
31. 8. 1994
Základní umělecká škola, Lomnice nad Popelkou
Pedagog: Martin Vencl
W. A. Mozart
R. Schumann
F. Chopin
Sonáta a moll – 1. Allegro maestoso
Fantastické kusy – Auschwung, Warum?
Etuda č. 12 c moll, op. 10
Ludmila Sližová
27. 2. 1995
Základní umělecká škola, Mariánské náměstí 125, Uherské Hradiště
Pedagog: Magdalena Koišová
D. Scarlatti
Sonáta E dur, Sonáta d moll
B. SmetanaHulán
M. MoszkowskiJiskřičky
Lukáš Tomeš
5. 10. 1994
Základní umělecká škola, Kozlovská 775, Česká Třebová
Pedagog: BcA. Miluše Mimrová
J. S. Bach
Francouzská suita E dur, BWV 817 – Allemande
E. GriegNotturno
B. Bartók
Rumunské tance
S. Rachmaninov
Preludium cis moll
64
65
11. kategorie
Alena Pekařová
24. 2. 1991
Adam Frídl
18. 12. 1990
Základní umělecká škola, Kostelní 162, Český Krumlov
Pedagog: MgA. Marie Šimková Kotrčová
Gymnázium a Hudební škola hl. m. Prahy, Komenského náměstí 9, Praha 3
Pedagog: Martin Ballý
J. L. Dusík
A. Skrjabin
J. Suk
J. S. Bach
F. Chopin
S. Prokofjev
Dobře temperovaný klavír I.
– Preludium a fuga c moll
Mazurka č. 1 fis moll, op. 6
Valčík e moll, op. posth.
Romeo a Julie – Montekové a Kapuleti
Tomáš Hostýnek
29. 7. 1991
Základní umělecká škola, Terezie Brzkové 33, Plzeň
Pedagog: MgA. Petr Novák
D. Scarlatti
C. Debussy
F. Chopin
A. Dvořák
66
Sonáta c moll, op. 35, č. 3 – 1. věta
Etuda, op. 2, č. 1
Jaro – V roztoužení
Eva Trčková
5. 3. 1992
Základní umělecká škola A. M. Buxton, Tyršova 351, Úpice
Pedagog: Kristýna Konečná, Jana Nováková
W. A. Mozart
J. Brahms
Sonáta G dur, K 283 – 1. Allegro
Rhapsodie, op. 79, č. 1
Sonáta h moll, K 27
Pour le piano – Sarabanda
Polonéza A dur, op. 40, č. 1
Etuda f moll, op. 10, č. 9
Silhouetta č. 12
67
Audio a video záznamy
Video (DVD) a audio nahrávky z jednotlivých soutěžních kategorií a
z koncertu vítězů můžete objednávat u Michala Hodana na e-mailu
[email protected], nebo na tel.: 732 738 392.
68
Koncert vítězů
neděle 4. května 2014 v 16 hodin
koncertní sál ZUŠ Praha 8, Taussigova
Download

Ústřední kolo - ZUŠ Taussigova