f
Krajské kolo
Soutěže žáků ZUŠ České republiky
ve hře na klavír
Kraj Praha
30. března – 3. dubna 2014
ZUŠ Praha 8, Taussigova 1150
Krajské kolo
Soutěže žáků ZUŠ České republiky
ve hře na klavír
Kraj Praha
Soutěž vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.
Porota
Harmonogram
… 2
… 3
0. kategorie
1. kategorie
2. kategorie
3. kategorie
4. kategorie
5. kategorie
6. kategorie
7. kategorie
8. kategorie
9. kategorie
10. kategorie
11. kategorie
… 8
… 24
… 34
… 46
… 54
… 62
… 68
… 72
… 78
… 82
… 88
… 94
Audio a video záznamy
… 96
Porota
Harmonogram
Předseda:
Soutěž ve všech kategoriích zahajují soutěžící, jejichž příjmení začíná
písmenem „O” či nebližším dalším v abecedě.
Doc. MgA. Jan Jiraský, Ph.D.
JAMU Brno
Členové:
MgA. Eva Boguniová
Pražská konzervatoř
MgA. Kristina Kasíková
Konzervatoř a VOŠ Jaroslava Ježka, Praha
MgA. Jiří Kollert
Pražská konzervatoř
Mgr. Karel Košárek
Konzervatoř P.J. Vejvanovského Kroměříž
PhDr. Věroslav Němec
Amos Editio Praha
MgA. Magda Štajnochrová
Konzervatoř České Budějovice
Tajemník poroty:
Miroslav Navrátil
Základní umělecká škola, Taussigova 1150, Praha 8
2
1. den – neděle 30. března 2014
7:45
Rozehrávání 0. kategorie – 1. skupina (příjmení Pe-Zh)
8:15
Zahájení soutěže, soutěž 0. kategorie – 1. skup. (př. Pe-Zh)
10:00
Rozehrávání 0. kategorie – 2. skupina (příjmení As-Ko)
10:30
Soutěž 0. kategorie – 2. skupina (příjmení As-Ko)
12:15
Rozehrávání 0. kategorie – 3. skupina (příjmení Kr-No)
12:45
Soutěž 0. kategorie – 3. skupina (příjmení Kr-No)
14:15
Přestávka, rozehrávání 1. kategorie – 1. skup. (př. Ol-Am)
15:30
Vyhlášení výsledků 0. kategorie
16:00
Soutěž 1. kategorie – 1. skupina (příjmení Ol-Am)
17:15
Rozehrávání 1. kategorie – 2. skupina (příjmení Ba-Ka)
17:45
Soutěž 1. kategorie – 2. skupina (příjmení Ba-Ka)
19:00
Rozehrávání 1. kategorie – 3. skupina (příjmení Ki-Ng)
19:25
Soutěž 1. kategorie – 3. skupina (příjmení Ki-Ng)
20:45
Vyhlášení výsledků 1. kategorie
3
Harmonogram
Harmonogram
Soutěž ve všech kategoriích zahajují soutěžící, jejichž příjmení začíná
písmenem „O” či nebližším dalším v abecedě.
2. den – pondělí 31. března 2014
4
3. den – úterý 1. dubna 2014
8:00
Rozehrávání 2. kategorie – 1. skupina (příjmení Ol-Zá)
8:00
Rozehrávání 3. kategorie – 1. skupina (příjmení So-Vl)
8:30 Soutěž 2. kategorie – 1. skupina (příjmení Ol-Zá)
8:30
Soutěž 3. kategorie – 1. skupina (příjmení So-Vl)
10:10
Rozehrávání 2. kategorie – 2. skupina (příjmení As-Ho)
9:35
Rozehrávání 3. kategorie – 2. skupina (příjmení An-Ga)
10:40
Soutěž 2. kategorie (příjmení As-Ho)
10:05
Soutěž 3. kategorie – 2. skupina (příjmení An-Ga)
12:15
Rozehrávání 2. kategorie – 3. skupina (příjmení Iv-No)
11:10
Rozehrávání 3. kategorie – 3. skupina (příjmení Ja-Mü)
12:45
Soutěž 2. kategorie (příjmení Iv-No)
11:40
Soutěž 3. kategorie – 3. skupina (příjmení Ja-Mü)
14:15
Přestávka, rozehrávání 7. kategorie – 1. skup. (př. Ra-Be)
12:40
Přestávka, rozehrávání 4. kategorie – 1. skup. (př. Po-Se)
15:45
Vyhlášení výsledků 2. kategorie
14:30
Vyhlášení výsledků 3. kategorie
16:00
Soutěž 7. kategorie – 1. skupina (příjmení Ra-Be)
14:45
Soutěž 4. kategorie – 1. skupina (příjmení Po-Se)
17:35
Rozehrávání 7. kategorie – 2. skupina (příjmení Bř-Li)
16:00
Rozehrávání 4. kategorie – 2. skupina (příjmení So-Fi)
18:05
Soutěž 7. kategorie – 2. skupina (příjmení Bř-Li)
16:30
Soutěž 4. kategorie (příjmení So-Fi)
20:00
Vyhlášení výsledků 7. kategorie
17:45
Rozehrávání 4. kategorie – 3. skupina (příjmení Gr-Mu)
18:15
Soutěž 4. kategorie (příjmení Gr-Mu)
19:50
Vyhlášení výsledků 4. kategorie
5
Harmonogram
Harmonogram
Soutěž ve všech kategoriích zahajují soutěžící, jejichž příjmení začíná
písmenem „O” či nebližším dalším v abecedě.
4. den – středa 2. dubna 2014
6
5. den – čtvrtek 3. dubna 2014
8:00
Rozehrávání 6. kategorie
8:00
Rozehrávání 5. kategorie – 1. skupina (příjmení Ph-Ci)
8:30
Soutěž 6. kategorie
8:30
Soutěž 5. kategorie – 1. skupina (příjmení Ph-Ci)
10:30
Rozehrávání 8. kategorie – 1. skupina (příjmení Pe-Ve)
10:00
Rozehrávání 5. kategorie – 2. skupina (příjmení Ha-Mr)
11:15
Soutěž 8. kategorie – 1. skupina (příjmení Pe-Ve)
10:30
Soutěž 5. kategorie – 2. skupina (příjmení Ha-Mr)
12:35
Rozehrávání 8. kategorie – 2. skupina (příjmení Ba-Ný)
12:00
Rozehrávání 11. kategorie
13:05
Soutěž 8. kategorie – 2. skupina (příjmení Ba-Ný)
12:30
Soutěž 11. kategorie
14:20
Přestávka, rozehrávání 9. kategorie – 1. skup. (př. Ph-Ci)
13:05
Přestávka, rozehrávání 10. kategorie – 1. sk. (př. Vo-Ho)
16:00
Vyhlášení výsledků 6. a 8. kategorie
14:45
Vyhlášení výsledků 5. a 11. kategorie
16:15
Soutěž 9. kategorie – 1. skupina (příjmení Ph-Ci)
15:00
Soutěž 10. kategorie – 1. skupina (příjmení Vo-Ho)
18:00
Rozehrávání 9. kategporie – 2. skupina (příjmení Ča-No)
16:55
Rozehrávání 10. kategorie – 2. skupina (příjmení Kl-No)
18:30
Soutěž 9. kategorie – 2. skupina (příjmení Ča-No)
17:25
Soutěž 10. kategorie – 2. skupina (příjmení Kl-No)
20:00
Vyhlášení výsledků 9. kategorie
19:10
Vyhlášení výsledků 10. kategorie
7
0. kategorie
Alice Bransten
(5. 9. 2005)
Aydan Ashumova
(18. 4. 2006)
Základní umělecká škola Ilji Hurníka, Slezská 21, Praha 2
Pedagog: Taťána Vejvodová
Základní umělecká škola, K Brance 72/2, Praha 5
Pedagog: Mgr. Karine Bartůňková
D. Scarlatti
Sonáta d moll, K 32 – Aria
F. SchubertBarcarolle
P. ZilcherTarantella
A. ChačaturjanAndantino
I. BerkovičToccatina
J. S. Bach
Menuet G dur
A. BiehlSonatina
Azerbajdžánská lidováKytka
A. Dubois
Smutná Natali a její zlobivý pejskek
Štěpán Bezděk
(29. 3. 2006)
Základní umělecká škola, U Prosecké školy 92, Praha 9
Pedagog: MgA. Dagmar Kristenová
J. Haydn
Menuet G dur
M. Clementi
Sonatina č. 3 C dur, op. 36 – 2. Un poco adagio
B. BartókPíseň
I. BláhaHonička
Sophie Bransten
(28. 9. 2007)
Základní umělecká škola Ilji Hurníka, Slezská 21, Praha 2
Pedagog: Taťána Vejvodová
W. A. MozartAir
F. LisztHryc
A. ŠtogarenkoMotýlek
A. StojanovSněženky
T. Caramia
Kitten Capers
Emma Cejpová
(19. 9. 2005)
Základní umělecká škola, Biskupská 12, Praha 1
Pedagog: Eva Hampacherová
W. A. MozartLarghetto
J. G. KrebsAllegro
L. Sluka
Klavírní brevíř – Píseň staré řeky
I. Hurník
První melodie – Pochod
8
9
0. kategorie
0.
0. kategorie
0.
Mary Constance Comstock
(16. 8. 2007)
Matěj Dejdar
(1. 12. 2005)
Základní umělecká škola Ilji Hurníka, Slezská 21, Praha 2
Pedagog: Ivana Vyšohlídová
Základní umělecká škola, Olešská 2295/16, Praha 10
Pedagog: Jaromíra Šnederflerová
A. Vivaldi
Adagio c moll
G. A. Kress
Allegretto grazioso C dur
J. GarsciaPohádka
E. Douša
Vrabčácí - čtveráci
W. Gillock
Summer Clouds
F. Ribicki
Kocour a myška
A. Ramade
On the Train
W. Gillock
Mešní zvony
D. ScarlattiMinuetto
H. Cobb
Nocturno, Měsíční svit, Tajemný příběh
Klára Červenková
(26. 1. 2006)
Základní umělecká škola, U Prosecké školy 92, Praha 9
Pedagog: Mgr. Emílie Pallová
G. Ph. TelemannGigue
J. Haydn
Menuet G dur, Menuet F dur
K. Slavický
Melodie, Ve střídavém taktu
Emma Hanzlová
(30. 9. 2005)
Základní umělecká škola, Ratibořická 1899/30, Praha 9
Pedagog: Ellina Belchikova
A. ScarlattiMenuet
F. BurgmüllerNepokoj
I. Berkovič
Variace na ruské téma
S. Majkapar
Melancholický valčík
Klára Hájková
(5. 10. 2005)
Karolína Česká
(18. 10. 2005)
Základní umělecká škola Charlotty Masarykové, Půlkruhová 99/42, Praha 6
Pedagog: Zdeňka Jiřičná
Základní umělecká škola Adolfa Voborského, Botevova 3114, Praha 4
Pedagog: Kateřina Brzotická
M. Dlouhý
Ptám se, ptám se, pampeličko
V. JírovecValčík
P. Eben
Zvony před usnutím
I. Hurník
Veselý listonoš
W. A. MozartValčík
K. Slavický
Ve střídavém taktu
W. A. MozartMenuet
A. Grečaninov
Nudná úloha
F. Clark
Soft-shoe Dance
W. Gillock
Klauni, Malá květinářka z Paříže
10
11
0. kategorie
0.
0. kategorie
0.
Kateřina Holíková
(9. 1. 2006)
Berenika Kramlová
(10. 8. 2007)
Základní umělecká škola Adolfa Voborského, Botevova 3114, Praha 4
Pedagog: Gabriela Ziklová
Základní umělecká škola, Štefánikova 19, Praha 5
Pedagog: Mgr. Drahomíra Pellantová
G. F. HändelAllegro
J. Bastien
Vlny, Preludium, Včelka
I. Jurníčková
Labutí písnička, Neposlušný koníček
J. Krieger
Menuet a moll
F. Kuhlau
Variace G dur
L. Fišer
Taneček, Dešťové kapky
J. JurníčkováMelodická
Gulliver Chalupecký
(24. 10. 2005)
Základní umělecká škola, Taussigova 1150, Praha 8
Pedagog: MgA. Jiří Houska
M. Dvořák
S. Prokofjev
J. K. Vaňhal
Ach synku, synku
Hudba pro děti – Litost
Sonatina č. 1, op. 2 – Allegro
Filip Koča
(17. 10. 2005)
Základní umělecká škola Ilji Hurníka, Slezská 21, Praha 2
Pedagog: Soňa Böhmová
D. Zipoli
Fughetta e moll
W. A. Mozart
Menuet F dur, K 6
V. Kaprálová
Vals triste
S. ProkofjevTarantella
12
Annamaria Kramplová
(7. 8. 2006)
Základní umělecká škola, Taussigova 1150, Praha 8
Pedagog: Petra Cillerová
J. Pachelbel
M. Clementi
W. Gillock
M. Dvořák
Fuga C dur
Allegro G dur
Sentimentální arabeska
Klavírní jazzové minietudy – č. 7
Štěpán Linhart
(19. 2. 2007)
Gymnázium a Hudební škola hlav. města Prahy, Komenského nám. 9, Praha 3
Pedagog: Jarmila Sedmíková
J. S. Bach
Menuet d moll
W. A. Mozart
Sonatina C dur – 1. Andante
T. K. Tuttle
Svit na laguně
D. ŠostakovičValčík
13
0. kategorie
0.
0. kategorie
0.
Sára Marčíková
(13. 6. 2006)
Eliška Mistrová
(30. 4. 2006)
Gymnázium a Hudební škola hlav. města Prahy, Komenského nám. 9, Praha 3
Pedagog: Jarmila Sedmíková
Základní umělecká škola, Ratibořická 1899/30, Praha 9
Pedagog: Irina Likina
J. S. Bach
J. A. Benda
S. Majkapar
Menuet g moll
Sonatina C dur
Preludium D dur
Preludium h moll
Barbora Marková
(6. 4. 2006)
Základní umělecká škola Ilji Hurníka, Slezská 21, Praha 2
Pedagog: Ivana Vyšohlídová
J. S. Bach
F. Schubert
W. Gillock
I. Jurníčková
Adagio a moll
Éccosaise C dur
Drifting Clouds, Petite Etude
Malá písnička, Hra s míčkem
Jan Melišík
(21. 9. 2005)
Základní umělecká škola, Taussigova 1150, Praha 8
Pedagog: Katarína Kolísková
F. Spindler
F. Burgmüller
M. Dvořák
14
Sonatina C dur
Nepokoj, Arabeska
Když jsem já šel tou Putimskou branou
A. DiabelliValčík
J. K. VaňhalAllegro
W. Gillock
French Doll
E. Douša
Miniatury II. - Ptačí
– Vrabčáci - čtveráci, Straky tancují,
Pštros se zamyslel a běží
Marika Anna Mlčková
(10. 2. 2007)
Gymnázium a Hudební škola hlav. města Prahy, Komenského nám. 9, Praha 3
Pedagog: Libuše Popelková
J. S. Bach
Polonéza g moll
W. A. Mozart
Allegro B dur
S. Majkapar
Pohádka na dobrou noc, Motýlek
H . CobbNocturno
Julie Nejedlá
(31. 3. 2006)
Základní umělecká škola Ilji Hurníka, Slezská 21, Praha 2
Pedagog: Alexander Zlobin
J. N. Hummel
P. I. Čajkovskij
A. Rowley
Teasing Dialogue
Panenka stůně
V říši skřítků
15
0. kategorie
0.
0. kategorie
0.
Marta Nikitina
(17. 3. 2006)
Veronika Nováková
(26. 5. 2006)
Soukromá základní umělecká škola Škola pro radost, Na Vrchu 304, Praha 5
Pedagog: Lenka Petrášová
Základní umělecká škola, Klapkova 25, Praha 8
Pedagog: Mgr. Renata Jelínková
J. Ph. RameauMenuet
C. Czerny
Alegretto, op. 792 č. 8
F. Burgmüller
Nevinnost, op. 100
D. Alexander
Thinking of you
F. Kocián
Jízda o závod
M. Dlouhý
Dotěrný komár
D. ZipoliMenuet
W. A. Mozart
Variace na Kouzelnou flétnu
C. Gurlitt
Valse noble
W. Gillock
Arabské noci
J. PauerPochod
Matyáš Novák
(12. 12. 2006)
Základní umělecká škola, Opata Konráda 1196, Praha 5
Pedagog: Mgr. Irina Smolyarova
W. A. MozartAllegro
L. v. Beethoven
Sonatina G dur – 1. Moderato
R. SchumannPochod
S. MajkaparMotýlek
Eva Pecinová
(20. 4. 2006)
Základní umělecká škola, Šimáčkova 16, Praha 7
Pedagog: Zuzana Davidová
W. Gillock
D. Cimarosa
Malý šedý oslík, Ukolébavka, Elfové
Sonáta G dur
František Polydor
(23. 10. 2005)
Michaela Nováková
(13. 3. 2006)
Základní umělecká škola Jana Hanuše, U Dělnického cvičiště 1/1100, Praha 6
Pedagog: Mgr. Jana Macharáčková
Základní umělecká škola Jana Hanuše, U Dělnického cvičiště 1/1100, Praha 6
Pedagog: Libor Ščerba
P. I. Čajkovskij
Stará francouzská píseň
anonym 18. stolAllegretto
J. S. Bach
Menuet č. 18 d moll
S. MajkaparMotýlek
K. BrouwerContrastes
anonymContredance
W. DuncombeSonatina
J. Ferrer
Španělská serenáda
B. Bartók
Country dance, Former Friends
16
17
0. kategorie
0.
0. kategorie
0.
Tadeáš Rychetský
(22. 4. 2006)
Amelia Starczewska
(20. 4. 2006)
Gymnázium a Hudební škola hlav. města Prahy, Komenského nám. 9, Praha 3
Pedagog: Peter Toperczer
Základní umělecká škola Adolfa Voborského, Botevova 3114, Praha 4
Pedagog: Bc. Hana Tomsová
anonym
R. Krentzlin
A. Chačaturjan
M. Glinka
Fuga in G
Škádlení, Pomněnka na břehu potoka
Večerní pohádka
Polka d moll
Magdalena Sedláková
(27. 9. 2005)
Základní umělecká škola, Opata Konráda 1196, Praha 5
Pedagog: Anna-Adéla Ludvíčková, DiS.
G. Ph. TelemannAndantino
I. Loudová
Zimní nálada
M. Dlouhý
Dotěrný komár
J. J. RybaUkolébavka
M. Dlouhý
Bagatela č. 2
anonym (J. S. Bach)
G. F. Händel
W. A. Mozart
M. Dlouhý
Minuett c moll, BWV App. 121
Allegro C dur
Minuet C dur, KV 6
Ptám se, ptám se, pampeliško
– Prostá květina, O slunci a veselých dětech
Denis Stefanov
(19. 10. 2007)
Gymnázium a Hudební škola hlav. města Prahy, Komenského nám. 9, Praha 3
Pedagog: Peter Toperczer
L. Mozart
Arie g moll
W. A. Mozart
Allegro B dur
I. Berkovič
U lesa
J. Nekrasov
V lese
A. ŠtoharenkoMotýlek
Julie Svatošová
(20. 7. 2006)
Základní umělecká škola, Biskupská 12, Praha 1
Pedagog: Eva Hampacherová
anonym 17. stolQuadrille
A. ChačaturjanAndantino
M. Dlouhý
Ptám se, ptám se, pampeliško
– O slunci a veselých dětech, Moudrý zvon
E. Douša
Miniatury II. - Ptačí – Vrabčáci - čtveráci
18
19
0. kategorie
0.
0. kategorie
0.
Marie Šindelářová
(26. 5. 2006)
Vasilisa Tapilskaya
(25. 12. 2005)
Základní umělecká škola, Dunická 3136/1, Praha 4
Pedagog: BcA. Zuzana Hančilová
Soukromá základní umělecká škola Škola pro radost, Na Vrchu 304, Praha 5
Pedagog: Lenka Petrášová
J. S. Bach
Píseň F dur
A. Diabelli
Valčík a moll
Ch. Peerson
Myš v uhláku
E. Douša
Miniatury II. - Ptačí
– Ptáci v podvečer, Pštros se zamyslel a běží
P. Eben
Zvony před usnutím
D. KavalevskijJežek
D. ScarlattiMenuet
D. SteibeltAdagio
S. Majkapar
V zahrádce
F. Horký
Jen po špičkách
Markéta Štrynclová
(30. 11. 2005)
Základní umělecká škola, Taussigova 1150, Praha 8
Pedagog: MgA. Jiří Houska
Základní umělecká škola, Taussigova 1150, Praha 8
Pedagog: Jana Štíplová
J. S. Bach
M. Clementi
A. Gedike
R. Schumann
J. Horáček
F. BurgmüllerNevinnost
W. Duncombe
Sonatina C dur – 1. a 3. věta
F. BurgmüllerVlašťovky
O. Ježková
Závody na kulhavé kobyle
Jan Václavík
(8. 10. 2005)
Menuet c moll
Sonatina C dur – 1. Allegro
Sonatina C dur – Allegro moderato
První ztráta
Jedeme z města ven
Semen Yakimov
(22. 12. 2006)
Gymnázium a Hudební škola hlav. města Prahy, Komenského nám. 9, Praha 3
Pedagog: Libuše Tichá
W. A. Mozart
S. Prokofjev
B. Bartók
20
Londýnský sešit, KV 15 – Andantino, Allegro
Chodí měsíc nad lukami
Allegro robusto (Dětem)
21
0. kategorie
0.
0. kategorie
0.
Rebeka Zábranská
(1. 11. 2005)
Základní umělecká škola, Biskupská 12, Praha 1
Pedagog: Zlata Musálková
G. F. Händel
Allegro G dur, Allegro C dur
L. v. BeethovenTanec
I. Jurníčková
Malý klaun
J. Blatný
V dobré náladě
P. Kadosa
Pocta Bartókovi
Alexandra Zhydkova
(21. 10. 2005)
Základní umělecká škola, U Prosecké školy 92, Praha 9
Pedagog: Mgr. Emílie Pallová
J. S. Bach
J. Haydn
S. Majkapar
22
Menuet d moll
Menuet F dur
Malé preludium, Preludium h moll
23
1. kategorie
Ruben Bartek
(16. 9. 2004)
Ema Adámková
(25. 9. 2004)
Základní umělecká škola, Nad Alejí 28, Praha 6
Pedagog: Jarmila Kunzová
Základní umělecká škola, Dunická 3136/1, Praha 4
Pedagog: BcA. Zuzana Hančilová
J. HaydnAllegro
anonymAllegro
I. Jurníčková
Malé klavírní romance – Pirátská
P. Eben
Lidové písně a koledy
– Týnom tánom, Pod dubem za dubem
E. Hradecký
Malé jazzové album – Veselé boogie
G. F. HändelFughetta
W. A. Mozart
Vídeňská sonatina č. 6 C dur – 2. Menuet a Trio
F. Chopin
Valčík a moll
B. Martinů
Co teď budeme hrát? Na honěnou?
K. Slavický
12 malých etud – Etuda č. 3
Johanna Amirchanjan
(24. 11. 2004)
Základní umělecká škola, K Brance 72/2, Praha 5
Pedagog: MgA. Zlatuška Klimíčková
J. S. Bach
M. Clementi
J. Thompson
I. Berkovič
Polonéza g moll
Sonatina C dur – 1. věta
Ballet Rehearsal
Variace na ruskou národní píseň
Ayla Bártová
(24. 2. 2005)
Základní umělecká škola, Dunická 3136/1, Praha 4
Pedagog: Jitka Shabuová
J. S. Bach
Malé preludium C dur
W. A. Mozart
Vídeňská sonatina D dur – 3. Rondo
P. I. Čajkovskij
Album pro mládež – Polka
A. PartKačenky
M. Dlouhý
Bagatela č. 2
Irina Bukovskaya
(27. 3. 2005)
Gymnázium a Hudební škola hlav. města Prahy, Komenského nám. 9, Praha 3
Pedagog: Hana Dvořáková
C. Czerny
M. Clementi
S. Majkapar
J. Berkovič
24
Etuda C dur, op. 261
Sonatina C dur, op. 36 – 1. Allegro
Ukolébavka, Pasáček
Dvě etudy na Paganiniho téma
25
1. kategorie
1.
1. kategorie
1.
Charlotte Mireya Comstock
(28. 7. 2005)
Lucie Fimbingerová
(27. 1. 2005)
Základní umělecká škola Ilji Hurníka, Slezská 21, Praha 2
Pedagog: Ivana Vyšohlídová
Základní umělecká škola, Biskupská 12, Praha 1
Pedagog: Martina Zajícová
J. S. Bach
Malé preludium d moll
S. Majkapar
Malé rondo
R. GlierRomance
I. Hurník
Pochod pro dědečka
anonymAlegretto
P. I. Čajkovskij
Nemocná panenka
O. JežkováVodníci
L. MozartMenuet
A. Grečaninov
Na louce
Vojtěch Čech
(17. 2. 2005)
Základní umělecká škola Marie Podvalové, Cukrovarská 1/23, Praha 9
Pedagog: Mgr. Vladimíra Krčková
L. MozartAllegro
D. KabalevskijToccatina
E. HradeckýTaneční
W. Gillock
Spanish Gypsies
Tomáš Duchek
(1. 7. 2005)
Základní umělecká škola Ilji Hurníka, Slezská 21, Praha 2
Pedagog: Alexander Zlobin
W. A. Mozart
A. Maněvič
26
Menuet G dur, KV 1e
Variace na arménské téma
Eliáš Hager
(22. 1. 2005)
Základní umělecká škola Ilji Hurníka, Slezská 21, Praha 2
Pedagog: Taťána Vejvodová
G. Ph. TelemannModerato
D. Kabalevskij
Novela, Snadné variace na ukrajinkou lid. píseň
A. TansmanBlues
T. Caramia
Going Places
Alžbeta Janků
(9. 6. 2005)
Základní umělecká škola, Trhanovské náměstí 8, Praha 10
Pedagog: Alena Radová
W. A. Mozart
M. Drobner
Sonáta C dur, K 545 – 3. Rondo
Kapesní hodinky, Přesýpací hodiny,
Hodiny na věži
27
1. kategorie
1.
1. kategorie
1.
Antonín Kachlík
(19. 4. 2005)
Jana Krůtová
(16. 12. 2004)
Základní umělecká škola Jana Hanuše, U Dělnického cvičiště 1/1100, Praha 6
Pedagog: Mgr. Jana Macharáčková
Základní umělecká škola, Trhanovské náměstí 8, Praha 10
Pedagog: Alena Radová
D. SteibeltAdagio
M. LambertBourée
A. Grečaninov
V odloučení, Na koníčku
S. Majkapar
Prchavá vidina
J. S. BachAdagio
G. F. HändelAllegro
J. George
A Day in the Jungle – Jungle River Flowing,
Orchid Blooming, Crocodile Basking,
Natives Dancing, Jungle Sunset Glowing
Vít Kittel
(14. 5. 2005)
Základní umělecká škola, Na Popelce 18/1, Praha 5
Pedagog: Mgr. Pavel Matys
J. K. Vaňhal
E. Hradecký
Allegretto, Andante cantabile
Smutná nálada, Zmrzlinový rag
Kristýna Kovalová
(4. 2. 2005)
Základní umělecká škola, Štefánikova 19, Praha 5
Pedagog: Lucie Zdichová, dipl. um.
G. F. Händel
F. X. Dušek
P. I. Čajkovskij
D. Šostakovič
Ciaccona G dur
Sonáta F dur
Stará francouzská píseň
Panenka na klíček
Klára Lieblová
(23. 10. 2004)
Základní umělecká škola, Biskupská 12, Praha 1
Pedagog: Martina Zajícová
anonymBalletto
W. Gillock
Francouzská panenka
W. A. MozartMenuet
W. GillockAriel
A. Grečaninov
Tanec vlaštovky
Lily Mac Huong
(20. 10. 2004)
Základní umělecká škola, U Prosecké školy 92, Praha 9
Pedagog: Mgr. Emílie Pallová
J. S. Bach
Menuet d moll
F. Couperin
Maska č. 9 h moll
L. v. Beethoven
Sonatina G dur – 1. věta
P. I. Čajkovskij
Nemocná panenka
D. KabalevskijValčík
28
29
1. kategorie
1.
1. kategorie
1.
Kateřina Mikulecká
(21. 12. 2004)
Niko Olivieri Munroe
(28. 1. 2005)
Základní umělecká škola Adolfa Voborského, Botevova 3114, Praha 4
Pedagog: Bc. Hana Tomsová, DiS.
Základní umělecká škola, Štefánikova 19, Praha 5
Pedagog: Mgr. Drahomíra Pellantová
W. A. Mozart
D. Steibelt
M. Dlouhý
P. Eben
P. I. Čajkovskij
Minuet, KV 15c
Klasikové – Allegro Giocoso
Ptám se, ptám se, pampeliško
– Žluté listí, kam letíš?
Svět malých – Zvony před usnutím,
Z dálného východu, Nespleteš se
Pro mládež – Zpěv skřivánka
J. S. BachMenuet
L. v. BeethovenMenuet
W. Gillock
The Haunted Tree
K. Slavický
Etuda č. 2
Magdalena Srnková
(1. 10. 2004)
Tomáš Müller
(18. 12. 2004)
Základní umělecká škola Jana Hanuše, U Dělnického cvičiště 1/1100, Praha 6
Pedagog: Mgr. Jana Macharáčková
Základní umělecká škola, Klapkova 25, Praha 8
Pedagog: Mgr. Kateřina Pirochová
D. G. TürkArioso
G. Ph. Telemann
Veselý tanec
P. Eben
Zvony před usnutím
J. Hanuš
O deseti bratrech – 3+2+2=?
Sandra Bergmannová
V pokojíčku pro Haničku
– Smutná žížala, Dotěrná moucha
C. P. E. Bach
F. Kuhlau
M. Vygodskij
Solfeggio d moll
Sonatina č. 1 C dur, op. 20 – 1. Allegro
Variace na Paganiniho téma
Lien Phuong Nguyen
(5. 10. 2004)
Ema Šmahelová
(25. 6. 2005)
Základní umělecká škola Jana Hanuše, U Dělnického cvičiště 1/1100, Praha 6
Pedagog: Zdena Fišerová
Základní umělecká škola Adolfa Voborského, Botevova 3114, Praha 4
Pedagog: Markéta Čermáková
W. GillockSarabanda
W. A. Mozart
Vídeňská sonatina D dur – 1. Andante
L. SlukaLabuťe
T. Hirayoshi
Frog Daddy and Frog Son Take a Walk
J. Ph. KirnbergerMenuet
O. Mácha
Valašská halekačka
L. Bastien
Steppin’ Out
I. Jurníčková
Hra s míčkem
30
31
1. kategorie
1.
1. kategorie
1.
Benjamin Taylor
(3. 9. 2004)
Matěj Zámečník
(8. 10. 2004)
Základní umělecká škola Adolfa Voborského, Botevova 3114, Praha 4
Pedagog: Michal Tesař
Gymnázium a Hudební škola hlav. města Prahy, Komenského nám. 9, Praha 3
Pedagog: Adéla Donovalová
J. Haydn
Sonáta č. 5
D. KabalevskýToccatina-Rondo
S. Majkapar
Preludium č. 6, a moll
J. HaydnScherzo
P. I. ČajkovskijMazurka
S. MajkaparPreludium
J. BlatnýOblaka
K. Slavický
12 malých etud – č. 2
Veronika Večerková
(18. 8. 2005)
Základní umělecká škola, Trhanovské náměstí 8, Praha 10
Pedagog: Michaela Marešová
J. Krieger
Menuet a moll
L. v. Beethoven
Tanec A dur
W. GillockSerenáda
S. MajkaparScherzino
Kristýna Vlčková
(30. 8. 2005)
Berenika Ženíšková
(30. 8. 2005)
Základní umělecká škola, Učňovská 1, Praha 9
Pedagog: Maria Šebková
Ch. Petzold
Menuet g moll
T. HaslingerSonatina
F. Horký
Panenky z porcelánu
J. Bastien
Hernando’s Hideway
Základní umělecká škola, Štefánikova 19, Praha 5
Pedagog: Mgr. Drahomíra Pellantová
J. Ph. KirnbergerLullaby
W. A. MozartArietta
F. BurgmüllerArabeska
I. JurníčkováMelodická
32
33
2. kategorie
Klára Dohnalová
(27. 1. 2004)
Ayan Ashumova
(15. 1. 2004)
Gymnázium a Hudební škola hlav. města Prahy, Komenského nám. 9, Praha 3
Pedagog: Peter Toperczer
Základní umělecká škola, K Brance 72/2, Praha 5
Pedagog: Mgr. Karine Bartůňková
G. F. Händel
E. Grieg
J. S. Bach
P. I. Čajkovskij
Invence h moll
Barcarola, op. 37
Tereza Mwihaki Bučková
(20. 7. 2004)
Základní umělecká škola, Opata Konráda 1196, Praha 5
Pedagog: Anna-Adéla Ludvíčková, DiS.
A. ChačaturjanAndantino
J. A. Benda
Sonatina a moll
J. S: Bach
Preludium F dur
P. I. ČajkovskijSkřivánek
M. Dlouhý
Bagatela č. 2
Mai Lan Dang
(28. 5. 2004)
Základní umělecká škola, K Brance 72/2, Praha 5
Pedagog: Jana Jiráňová
J. S. Bach
A. Biehl
A. Sarauer
34
Menuet g moll
Sonatina č. 4 a moll, op. 94 – 1. a 2. věta
U našeho rybníka
Fantasia d moll
Lyrické kusy I., op. 12
– č. 3 Walzer a moll a č. 2 Wachterlied E dur
Lyrické kusy II., op. 38 – č. 7 Walzer e moll
Tomáš Duda
(8. 3. 2004)
Základní umělecká škola Charlotty Masarykové, Půlkruhová 99/42, Praha 6
Pedagog: PaedDr. Marie Wiesnerová
J. Ch. BachSolfeggio
F. X. Dušek
Sonáta F dur – 1. Allegro
H. VejvodováVodomalbičky
– Vodopád, Lesní jezero, Kapky deště
Anna Duongová
(2. 11. 2003)
Základní umělecká škola, Na Popelce 18/1, Praha 5
Pedagog: Vojtěch Fröhlich
A. DiabelliRondino
F. Chopin
Valčík a moll, B. 150
C. Gurlitt
Salto mortale
D. KabalevskijKlauni
35
2. kategorie
2.
2. kategorie
2.
Šárka Dusová
(14. 12. 2003)
Karolína Havlíková
(6. 9. 2003)
Základní umělecká škola Adolfa Voborského, Botevova 3114, Praha 4
Pedagog: Mgr. Šárka Bartáková
Základní umělecká škola, Učňovská 1, Praha 9
Pedagog: Olga Dvořáková
C. Ph. E. BachAndante
W. Gillock
Song of the Mermaid
K. Slavický
Malá etuda č. 3
S. Majkapar
Malé preludium
S. Kabalevskij
Malé scherzo, Scherzo
W. GillockSarabanda
J. K. Vaňhal
Sonatina A dur – 1. Allegretto
P. Malý
Dešťová panenka
L. Sluka
Rozjímání, Burlesca
Yen My Hoang
(2. 3. 2004)
Šimon Härtel
(19. 4. 2004)
Základní umělecká škola Charlotty Masarykové, Půlkruhová 99/42, Praha 6
Pedagog: Jakub Potoček, DiS.
J. KriegerMenuet
J. Pachelbel
Sarabanda B dur
P. I. Čajkovskij
Stará francouzská píseň
M. Dlouhý
Moudrý zvon
W. Schaum
Big Blast
Barbara Hartmannová
(20. 7. 2004)
Gymnázium a Hudební škola hlav. města Prahy, Komenského nám. 9, Praha 3
Pedagog: Jana Korbelová
L. v. Beethoven
B. Martinů
M. Raichl
36
Sonatina G dur – 1. Moderato
Kolombína tančí
Radostná, Rozmarná
Základní umělecká škola Ilji Hurníka, Slezská 21, Praha 2
Pedagog: Taťána Vejvodová
F. E. Bach
Menuet f moll
J. K. Vaňhal
Sonatina A dur – 1. Allegro
A. ArenskyRomance
E. McDowell
Alla Tarantella
Daniel Ivaněnko
(20. 9. 2003)
Základní umělecká škola, Klapkova 25, Praha 8
Pedagog: Mgr. Marina Grokhovskaja
L. v. Beethoven
Sonáta č. 1 g moll, op. 49 – 1. Andante
E. Grieg
Tanec Elfů
S. ProkofjevGavota
37
2. kategorie
2.
2. kategorie
2.
Anna Kociánová
(9. 7. 2004)
Sarah Kulíková
(16. 9. 2003)
Základní umělecká škola, Opata Konráda 1196, Praha 5
Pedagog: Anna-Adéla Ludvíčková, DiS.
Základní umělecká škola Marie Podvalové, Cukrovarská 1/23, Praha 9
Pedagog: Mgr. Vladimíra Krčková
F. X. Dušek
Sonatina in G – 2. Andante grazioso, 3. Presto
K. Odstrčil
Karneval hraček
K. SlavickýToccatina
S. ProkofjevTarantela
L.C. DaquinKukačka
C. DebussyPasáček
F. Chopin
Nocturno Es dur
Leticie Krotká
(27. 11. 2003)
Základní umělecká škola Ilji Hurníka, Slezská 21, Praha 2
Pedagog: Soňa Böhmová
J. S. Bach
Malé preludium d moll
J. Haydn
Sonáta D dur, Hob, XVI/4 – 1. věta
C. DebussyPasáček
K. Slavický
Malá etuda č. 3
Filip Kubíček
(20. 9. 2003)
Gymnázium a Hudební škola hlav. města Prahy, Komenského nám. 9, Praha 3
Pedagog: Jana Korbelová
M. ClementiPreludium
D. ZipoliFugato
B. Martinů
Pierotovo zastaveníčko, Loutkové divadlo
38
Johana Litošová
(8. 1. 2004)
Základní umělecká škola, Šimáčkova 16, Praha 7
Pedagog: MgA. Adriana Barthová
L. Sluka
F. Kuhlau
P. Eben
L. Papp
Píseň staré řeky
Variace na rakouskou lidovou píseň
Vodní mlýnek
Černý poník, Šimpanz na jednokolce
Diana Loferdjuková
(14. 3. 2004)
Soukromá základní umělecká škola Music Art, Platónova 3287, Praha 4
Pedagog: Bc. Lenka Dandová
J. S. Bach
Menuet G dur
M. DlouhýStesk
J. Ph. KirnbergerMenuet
M. DlouhýBagr
39
2. kategorie
2.
2. kategorie
2.
Ella Mahelková
(8. 2. 2004)
Ekaterina Novak
(14. 6. 2004)
Základní umělecká škola, Opata Konráda 1196, Praha 5
Pedagog: Mgr. Irina Smolyarova
Základní umělecká škola, Klapkova 25, Praha 8
Pedagog: Mgr. Renata Jelínková
J. S. Bach
A. Diabelli
D. Kabalevskij
Dvouhlasá invence a moll
Sonatina č. 1 G dur – 3. Allegretto
Pomalý valčík, Toccatina
Adam Maštalíř
(22. 7. 2004)
Základní umělecká škola, Taussigova 1150, Praha 8
Pedagog: Mgr. Simona Kalendová
J. Ch. F. BachSolfeggio
W. GillockFlamenco
J. S. Bach
Malá preludia a fugety – Preludium d moll
M. Dvořák
Rožnovské hodiny
W. Gillock
In Old Viena
J. S. Bach
Malé preludium g moll
D. Cimarosa
Sonáta g moll
W. LutoslawskiTanec
A. Gribojedov
Vals As dur
W. Gillock
Noční jízda
Kirana Olivieri Munroe
(16. 10. 2003)
Základní umělecká škola, Štefánikova 19, Praha 5
Pedagog: Mgr. Drahomíra Pellantová
J. S. Bach
Preludium c moll
L. v. Beethoven
Variace D dur – 1. až 5.
F. SchubertLändler
Mi Nguyen
(26. 10. 2003)
Šimon Pavlas
(16. 10. 2003)
Základní umělecká škola, Olešská 2295/16, Praha 10
Pedagog: Irina Černovská
Základní umělecká škola, K Brance 72/2, Praha 5
Pedagog: PhDr. Bojana Kljunič, PhD.
C. Czerny
Etudy op. 599 – C dur, D dur
G. B. PescettiPresto
V. Kalinnikov
Smutná píseň
J. S. Bach
W. A. Mozart
B. Smetana
C. Rollin
40
Polonéza g moll
Variace na téma z opery Kouzelná flétna G dur
Valčík č. 5 e moll
Tango Terrific a moll
41
2. kategorie
2.
2. kategorie
2.
Quynh Anh Pham Thuy
(11. 8. 2004)
Matyáš Rychetský
(28. 1. 2004)
Základní umělecká škola, Ratibořická 1899/30, Praha 9
Pedagog: Irina Likina
Gymnázium a Hudební škola hlav. města Prahy, Komenského nám. 9, Praha 3
Pedagog: Peter Toperczer
W. A. Mozart
Sonáta B dur, KV 570 – 3. věta
R. GlierRomance
N. RakovScherzino
J. S. Bach
A. Chačaturjan
Berenika Pitrová
(17. 4. 2004)
Marie Šmídová
(3. 5. 2004)
Základní umělecká škola, Trhanovské náměstí 8, Praha 10
Pedagog: Michaela Marešová
Základní umělecká škola Jana Hanuše, U Dělnického cvičiště 1/1100, Praha 6
Pedagog: Mgr. Jana Macharáčková
D. Steibelt
W. A. Mozart
W. Gillock
F. Burgmüller
Adagio a moll
Variace na téma z opery Kouzelná flétna G dur
Autumn Sketch h moll
Arabeska a moll
Preludium č. 1 C dur
Orientální tanec, Barsik na houpačkách,
Hra na bubny
J. F. ReichardtAllegretto
P. I. Čajkovskij
V sladkém snění
J. Hanuš
Vteřiny v přírodě – Motýlek
M. Dlouhý
Bagatella č. 2
Marie Luisa Rašková
(26. 12. 2003)
Enriko Štec
(18. 10. 2003)
Základní umělecká škola, Ratibořická 1899/30, Praha 9
Pedagog: Ellina Belchikova
Základní umělecká škola, Učňovská 1, Praha 9
Pedagog: Olga Dvořáková
W. F. BachAllegro
J. K. VaňhalAllegretto
M. I. GlinkaPocit
A. Chačaturjan
Muzikální obraz
M. Dlouhý
Bagatela č. 2
J. S. Bach
Knížka pro A. M. B., BWV Anh. 120
– Menuet a moll
A. Diabelli
Sonatina F dur op. 168 – 3. Rondo
A. RowleyJezero
L. SlukaRytmická
E. Štec
Měsíční svit
42
43
2. kategorie
2.
2. kategorie
2.
Karolína Trnková
(28. 2. 2004)
Soukromá základní umělecká škola Škola pro radost, Na Vrchu 304, Praha 5
Pedagog: Mgr. Renata Klotková
J. V. VoříšekRondo
S. Majkapar
Variace na ruské téma
Jeni Xin
(25. 4. 2004)
Základní umělecká škola, Olešská 2295/16, Praha 10
Pedagog: Irina Černovská
M. Clementi
J. S. Bach
N. Dremluga
S. Rachmaninov
Sonatina č. 6, op. 36 – 1. věta
Dvouhlasá invence č. 13 a moll
Lyrická píseň
Italská polka
Barbora Zápotocká
(9. 7. 2004)
Základní umělecká škola, Ratibořická 1899/30, Praha 9
Pedagog: Ellina Belchikova
J. L. DusíkCanzonetta
R. ŠčedrinHumoreska
44
45
3. kategorie
Adam Cizner
(25. 5. 2003)
Veronika Antonová
(4. 3. 2003)
Základní umělecká škola, Olešská 2295/16, Praha 10
Pedagog: Jaromíra Šnederflerová
Základní umělecká škola, Klapkova 25, Praha 8
Pedagog: MgA. Robert Kapr
G. F. Händel
Fughetta, Allemande
F. TarregaAdelita
I. AlbénizPreludium
J. S. Bach
Malé preludium d moll č. 6
W. A. Mozart
Sonatina B dur – 3. Rondo Allegro
E. Grieg
Valčík e moll
B. MartinůPohádka
Základní umělecká škola Ilji Hurníka, Slezská 21, Praha 2
Pedagog: Taťána Vejvodová
Benjamin Balzar
(29. 4. 2003)
Gymnázium a Hudební škola hlav. města Prahy, Komenského nám. 9, Praha 3
Pedagog: Peter Toperczer
G. Frescobaldi
Corente a moll
H. Bertini
op. 100 – Etudy č. 5 e moll a č. 24 a moll
F. ChopinCantabile
B. Bartók
Sonatina – 1. Allegro
Karla Batíková
(2. 9. 2002)
Gymnázium a Hudební škola hlav. města Prahy, Komenského nám. 9, Praha 3
Pedagog: Anna Repiská
D. Scarlatti
R. Glier
K. Slavický
46
Jan Čmejla
(25. 7. 2003)
W. A. Mozart
F. Poulenc
D. Kabalevskij
Sonáta č. 7 C dur – 1. věta
Nocturno č. 4 c moll
Sonatina č. 1 C dur – 3. věta
Lucie Feireislová
(15. 11. 2002)
Základní umělecká škola Adolfa Voborského, Botevova 3114, Praha 4
Pedagog: Mgr. Šárka Bartáková
W. F. BachAllegro
J. Nečasová Nardelli
Půlnoční vlak
I. Berkovič
Preludium č. 5
M. Dlouhý
Bagatela č. 6 a č. 2
Menuet B dur, Gigue d moll
Mazurka g moll
Balada, Toccatina
47
3. kategorie
3.
3. kategorie
3.
Zita Gabrielová
(31. 1. 2003)
Klára Kalvodová
(13. 7. 2003)
Základní umělecká škola, Taussigova 1150, Praha 8
Pedagog: MgA. Jiří Houska
Základní umělecká škola Jana Hanuše, U Dělnického cvičiště 1/1100, Praha 6
Pedagog: Zdena Fišerová
D. Scarlatti
Sonáta fis moll
M. Dvořák
Nepij, Jano, nepij vodu
S. Prokofjev
Hudba pro děti – Valčík
F. Mendelssohn Bartholdy Dětské kusy – č. 2 Es dur
J. N. Hummel
Sonatina C dur – 1. Allegro
B. MartinůChanson
K. Slavický
Malé etudy – č. 4 Kánon
J. Nečasová Nardelli
Malé obrázky – Mlha, Kapky
Veronika Jaklová
(21. 2. 2003)
Magdalena Koudelková
(16. 5. 2003)
Základní umělecká škola, Klapkova 25, Praha 8
Pedagog: Mgr. Kateřina Pirochová
Gymnázium a Hudební škola hlav. města Prahy, Komenského nám. 9, Praha 3
Pedagog: Pavel Voráček
D. Cimarosa
I. Berkovič
J. F. Fišer
Sonáta B dur
Preludium č. 8 fis moll, op. 46
Hudba pro klavír II – Vivo
J. S. Bach
L. v. Beethoven
F. Chopin
Preludium E dur – 1. díl TK
Variace na švýcarskou píseň F dur
Valčík h moll, op. 69
Veronika Janteková
(24. 1. 2003)
Zuzana Maršíková
(17. 9. 2002)
Základní umělecká škola Jižní Město, Křtinská 673, Praha 4
Pedagog: Hana Píchová
Základní umělecká škola, Trhanovské náměstí 8, Praha 10
Pedagog: Hana Fišerová
J. N. Hummel
J. Ibért
S. Majkapar
M. Dlouhý
48
Tyrolské variace
První ples, Šicí stroj
Variace na ruskou lidovou píseň
Bagatela č. 2
W. A. Mozart
B. Martinů
Sonatina č. 1, C dur – 1. Allegro brillante
Colombina tančí
49
3. kategorie
3.
3. kategorie
3.
Vendula Mravčíková
(15. 9. 2002)
Rozálie Stoklasová
(3. 8. 2003)
Základní umělecká škola, Klapkova 25, Praha 8
Pedagog: Mgr. Kateřina Pirochová
Gymnázium a Hudební škola hlav. města Prahy, Komenského nám. 9, Praha 3
Pedagog: Mgr. Irina Kondratěnko
J. S. Bach
M. Clementi
N. W. Gade
P. Eben
Dvojhlasá invence C dur
Sonatina č. 6 D dur, op. 36 – 1. Allegro con spirito
Elegie č. 1, op. 19
Rozhodný, odvážný, bezohledný
Jan Filip Müller
(29. 1. 2003)
Základní umělecká škola, Lounských 4/129, Praha 4
Pedagog: Vladimíra Marková
G. B. Pescetti
Sonáta c moll – 3. Presto
W. A. Mozart
Sonáta B dur, KV 333 – 1. Allegro
B. MartinůCarillon
Anna Sommerová
(5. 6. 2003)
Základní umělecká škola, Na Popelce 18/1, Praha 5
Pedagog: Nataša Volfová
J. K. Vaňhal
F. Burgmüller
T. Oesten
50
Allegretto C dur, Allegro G dur
U potůčku
Dolly’s Cradle, Dreaming, Wake up, Dancing
J. S. Bach
Dvouhlasá invence f moll, BWV 780
J. Haydn
Sonáta C dur – 1. Allegro
I. Berkovič
Preludium E dur
R. GlierArietta
V. LaduchinVčely
Sofiya Subbotina
(4. 2. 2003)
Gymnázium a Hudební škola hlav. města Prahy, Komenského nám. 9, Praha 3
Pedagog: Peter Toperczer
D. Pescetti
P. I. Čajkovskij
A. Chačaturjan
Sonáta c moll – 2. Moderato, 3. Presto
Píseň beze slov č. 6, op. 30
V národním tónu
Simona Šmehlíková
(17. 5. 2003)
Soukromá základní umělecká škola Music Art, Platónova 3287, Praha 4
Pedagog: Bc. Lenka Dandová
L. MozartAllegro
M. DlouhýStesk
F. SchubertValčík
M. DlouhýBagatela
51
3. kategorie
3.
3. kategorie
3.
Jakub Špaček
(10. 9. 2002)
Základní umělecká škola Ilji Hurníka, Slezská 21, Praha 2
Pedagog: Taťána Vejvodová
F. Kuhlau
Allegro burlesco
J. Sibelius
Píseň beze slov
I. Hurník
Etudy – č. 17 a 13
Z. FibichCapriccio
Ondřej Tuček
(18. 11. 2002)
Gymnázium a Hudební škola hlav. města Prahy, Komenského nám. 9, Praha 3
Pedagog: Hana Dvořáková
J. S. Bach
Francouzská suita c moll – Air
F. Kuhlau
Sonatina a moll – 3. Allegro burlesco
C. Czerny
Etuda As dur, op. 821
N. GadeCanzonetta
S. ProkofjevTarantella
I. Berkovič
Etuda na Paganiniho téma
Eliška Vlčková
(11. 10. 2002)
Gymnázium a Hudební škola hlav. města Prahy, Komenského nám. 9, Praha 3
Pedagog: Peter Toperczer
W. A. Mozart
Z. Fibich
K. Slavický
52
Fantasie d moll, KV 397
Nálady, dojmy a upomínky č. 21 G dur
Malé etudy č. 9
53
4. kategorie
Barbara Hrbáčová
(25. 10. 2001)
Marie Čížková
(8. 7. 2002)
Základní umělecká škola, Ratibořická 1899/30, Praha 9
Pedagog: Larisa Vaňková
Základní umělecká škola, Dunická 3136/1, Praha 4
Pedagog: Mgr. Marie Mesršmídová
G. F. HändelAllemande
M. OginskiPolonéza
D. KabalevskijNoveleta
J. S. BachGigue
F. Poulenc
Villageoises – Valse tyrolienne, Staccato, Polka,
Petite ronde
Matyas Jistebnický
(6. 11. 2001)
Anastasia Firstova
(7. 1. 2002)
Základní umělecká škola Jižní Město, Křtinská 673, Praha 4
Pedagog: Jana Ljodyna
Základní umělecká škola, Na Popelce 18/1, Praha 5
Pedagog: Vojtěch Fröhlich
J. S. Bach
E. Grieg
R. Wandall
W. A. Mozart
I. Berkovič
S. Prokofjev
Sonáta A dur, KV 331 – 3. Allegretto Alla turca
Variace na Paganiniho téma
Prchavé vidiny, op. 22 – č. 17 Poetico
Capriccio, BWV 992 – 3. část
Lyrické kusy op. 71 – č. 3 Smatrold
Crystal Falls
Filip Mareš
(6. 3. 2002)
Ester Gracerová
(22. 4. 2002)
Základní umělecká škola, Ratibořická 1899/30, Praha 9
Pedagog: Kristina Rašková
Základní umělecká škola Ilji Hurníka, Slezská 21, Praha 2
Pedagog: Marianna Khidirová
D. ZipoliFugeta
A. Diabelli
Sonatina č. 1, op. 118 – 1. věta
F. Chopin
Polonéza g moll
W. GillockSeascape
J. S. Bach
Tříhlasá invence h moll
J. H. Ravina
Harmonická etuda op. 50
G. FauréImprovizace
I. Hurník
Etuda D dur
54
55
4. kategorie
4.
4. kategorie
4.
Františka Matoušková
(18. 9. 2001)
Kateřina Podlucká
(1. 6. 2002)
Základní umělecká škola, Šimáčkova 16, Praha 7
Pedagog: Monika Pecikiewiczová
Základní umělecká škola, Bajkalská 11, Praha 10
Pedagog: Mgr. Magda Flemrová
D. Zipoli
P. I. Čajkovskij
Suita g moll – Sarabanda, Gavota h moll
Album pro mládež op. 39 – Ranní modlitba,
Zimní ráno, Skřivánčí píseň
Marie Viola Mojzešová
(12. 2. 2002)
Gymnázium a Hudební škola hlav. města Prahy, Komenského nám. 9, Praha 3
Pedagog: Peter Toperczer
W. A. Mozart
F. Chopin
N. Rimskij Korsakov
- S. Rachmaninov
Sonáta D dur, KV 576 – 1. Allegro
Mazurka č. 2 a moll op. 7
Let čmeláka
J. A. Benda
P. I. Čajkovskij
R. Schumann
B. Smetana
Sonatina a moll
Skřivánek pěje
O cizích zemích a lidech, Hra na honěnou
Črty – Přívětivá krajina
Tomáš Poslední
(31. 7. 2000)
Základní umělecká škola Charlotty Masarykové, Půlkruhová 99/42, Praha 6
Pedagog: Hana Černíková
L. v. Beethoven
S. Prokofjev
S. Joplin
Bagatella č. 1 g moll, op. 33
Pohádky staré babičky – č. 4
Maple Leaf Rag
Ema Mušková
(5. 12. 2001)
Ivan Rákosník
(7. 7. 2002)
Základní umělecká škola, Trhanovské náměstí 8, Praha 10
Pedagog: Michaela Marešová
Základní umělecká škola Jižní Město, Křtinská 673, Praha 4
Pedagog: MgA. Marie Bartošová
J. A. Benda
P. I. Čajkovskij
A. Skrjabin
56
Sonatina c moll
Roční doby op. 37 – Říjen
Preludium h moll č. 6, op. 11
G. F. Händel
Z. Fibich
B. Bartók
Fantasie d moll
Sonatina d moll – 2. Adagio, 3. Furiant
Medvědí tanec
57
4. kategorie
4.
4. kategorie
4.
Sarah Robešová
(2. 11. 2001)
Tereza Semerádová
(23. 7. 2002)
Gymnázium a Hudební škola hlav. města Prahy, Komenského nám. 9, Praha 3
Pedagog: Libuše Popelková
Gymnázium a Hudební škola hlav. města Prahy, Komenského nám. 9, Praha 3
Pedagog: Martin Ballý
D. Kabalevskij
W. A. Mozart
F. Chopin
K. Slavický
Etuda a moll
Sonáta F dur K 280 – 2. Adagio
Mazurka č. 2 a moll, op. 7.
Etuda č. 1
Anežka Rüklová
(8. 9. 2001)
Základní umělecká škola, Na Popelce 18/1, Praha 5
Pedagog: Mgr. Pavel Matys
G. Muffat
J. K. Vaňhal
J. S. Bach
F. Schubert
R. Schumann
Ciaconna G dur
Ländler D dur, Andante cantabile
Menuet G dur
Ländlery Es dur, As dur
Divoký jezdec
W. A. Mozart
C. Debussy
Variace C dur, KV 265 – Ah vous dirai - je Maman
Dětský koutek – Doctor Gradus ad Parnassum
Barbora Sommerová
(23. 10. 2001)
Základní umělecká škola, Na Popelce 18/1, Praha 5
Pedagog: Nataša Volfová
J. K .VaňhalAndante
F. Schubert
Valčík As dur
F: Burgmůller
Pochod rytířů
M. DlouhýPreludium
Táňa Vaculová
(14. 3. 2002)
Lucie Růžičková
19. 1 2002
Základní umělecká škola, Klapkova 25, Praha 8
Pedagog: BcA. Lucie Valčová
Základní umělecká škola, K Brance 72/2, Praha 5
Pedagog: Mgr. Karine Bartůňková
J. L. Dusík
J. Matys
J. S. Bach
I. Genishta
58
Sonáta č. 2 G dur, op. 35 – 1. Allegro
Dvě preludia
Fantasie c moll, BWV 906
Sonáta f moll, op. 9 – 1. věta
59
4. kategorie
4.
4. kategorie
4.
Lenka Víchová
(8. 5. 2002)
Základní umělecká škola, Trhanovské náměstí 8, Praha 10
Pedagog: Hana Fišerová
S. ProkofjevRáno
W. A. Mozart
Sonatina č. 2 A dur – 1. Allegro
F. Mendelssohn Bartholdy Barkarola č. 6, op. 30
Lukáš Vrbka
(1. 9. 2001)
Základní umělecká škola Jižní Město, Křtinská 673, Praha 4
Pedagog: Hana Píchová
J. MalátScherzo
W. A. Mozart
Sonáta B dur, KV 498 – Menuet
B. Martinů
Na co bychom si mohli hrát? Na honěnou!
M. Dlouhý
Bagatela č. 7
Anna Žižková
(10. 12. 2001)
Základní umělecká škola, Klapkova 25, Praha 8
Pedagog: BcA. Lucie Valčová
J. S. Bach
Dvojhlasá invence C dur
A. JensenUngarisch
E. Hradecký
Malé jazzové album – Malé blues
M. Dlouhý
Bagatela č. 7
60
61
5. kategorie
Nhu Ýmy Hoang
(9. 7. 2001)
Alexander Blinov
(1. 6. 2001)
Základní umělecká škola Ilji Hurníka, Slezská 21, Praha 2
Pedagog: Taťána Vejvodová
Základní umělecká škola, Lounských 4/129, Praha 4
Pedagog: Mgr. Fatima Alekbarová
J. S. Bach
Francouzská suita E dur – Polonaise
A. P. BorodinNocturno
E. McDowell
Tanec skřítků
A. Ljadov
Hrací skřínka
B. Bartók
Rumunský tanec č. 1
J. S. Bach
Dobře temperovaný klavír II. – Preludium d moll
M. de FallaAndaluza
P. I. Čajkovskij Koncertní Adagio
- M. Pletnev
Natálie Cillerová
(28. 8. 2001)
Základní umělecká škola, Taussigova 1150, Praha 8
Pedagog: MgA. Silvie Vajnerová
D. Cimarosa
F. Chopin
A. Miyoshi
M. Dvořák
Sonáta g moll
Polonéza g moll, op. posth.
Arabeska na vlnách
Jazzová etuda č. 6
Anas Hamami
(17. 10. 2000)
Základní umělecká škola Jižní Město, Křtinská 673, Praha 4
Pedagog: MgA. Marie Bartošová
D. Scarlatti
F. Schubert
62
Dorothea Hofmeisterová
(5. 10. 2000)
Základní umělecká škola, Opata Konráda 1196, Praha 5
Pedagog: Mgr. Irina Smolyarova
J. S. Bach - C. Saint-Saens
M. Moszkowski
L. van Beethoven
Bourée
Etuda C dur, op. 91
Sonáta c moll, op. 10 – 1. Allegro molto e con brio
Denisa Ivanovová
(23. 2. 2001)
Základní umělecká škola, K Brance 72/2, Praha 5
Pedagog: Gulnara Urazajeva
J. Haydn
Sonáta D dur – 1. věta
A. ChačaturjanToccata
Sonáta e moll
Moment musical, op. 94 – č. 2 Andantino,
č. 5 Vivace
63
5. kategorie
5.
5. kategorie
5.
Aneta Jedličková
(24. 6. 2001)
Magdalena Mravčíková
(9. 8. 2001)
Základní umělecká škola Adolfa Voborského, Botevova 3114, Praha 4
Pedagog: MgA. Jiří Houska
Základní umělecká škola, Klapkova 25, Praha 8
Pedagog: Mgr. Kateřina Pirochová
W. A. Mozart
F. Schubert
Sonáta C dur, K 330 – 1. Allegro moderato
Moment musical, op. 94 – č. 1 C dur
Filip Martinka
(24. 1. 2001)
Gymnázium a Hudební škola hlav. města Prahy, Komenského nám. 9, Praha 3
Pedagog: Libuše Tichá
J. Haydn
Sonáta B dur, Hob. XVI/ 2 – 1. Moderato
F. Mendelssohn Bartholdy Píseň beze slov č. 4 g moll, op. 102
B. Bartók
Rumunské tance
– 1. Jocul cu bata, 2. Braul, 6. Maruntel
Patrik Moravec
(3. 1. 2001)
Základní umělecká škola, Biskupská 12, Praha 1
Pedagog: Jarmila Pěnčíková
J. K. Vaňhal
Adagio a Fantazie
M. Hlaváč
Etuda planých růží
A. Chačaturjan
Hudební obraz
D. KabalevskijScherzo
64
J. K. Vaňhal
Adagio a fantazie
A. Š. ArenskijVzpomínka
B. Martinů
6 klavírních skladeb – Scherzo
Thanh Van Pham
(20. 12. 2000)
Soukromá základní umělecká škola Škola pro radost, Na Vrchu 304, Praha 5
Pedagog: Ludmila Bíňovcová
J. S. Bach
S. Majkapar
F. Chopin
J. Vřešťál
Sinfonia č. 15 h moll
Vodní víly
Mazurka cis moll, op. 63
Paleta – Červená
Pavol Praženica
(20. 6. 2001)
Základní umělecká škola Jana Hanuše, U Dělnického cvičiště 1/1100, Praha 6
Pedagog: Mgr. Jana Macharáčková
J. S. Bach
F. Chopin
S. Rachmaninov
TK I. – Preludium a fuga E dur
Etuda č. 5 Ges dur, op. 10
Fragmenty, Polichinelle
65
5. kategorie
5.
5. kategorie
5.
Tereza Slancová
(9. 10. 2000)
Jakub Ucháč
(15. 3. 2001)
Soukromá základní umělecká škola Škola pro radost, Na Vrchu 304, Praha 5
Pedagog: Mgr. Renata Klotková
Základní umělecká škola, Štefánikova 19, Praha 5
Pedagog: Libuše Radoušová
W. A. Mozart
Sonáta A dur
S. MajkaparRomance
E. SuchoňSonatina
L. v. Beethoven
Bagately, op. 119 – č. 1, č. 4 a č. 2
B. MartinůCarillon
Jiří Svatoš
(12. 6. 2001)
Základní umělecká škola, Na Popelce 18/1, Praha 5
Pedagog: Mgr. Pavel Matys
J. S. Bach
H. Purcell
J. L. Dusík
F. Schubert
R. Schumann
Preludium c moll
Chaconne G dur
Menuet G dur
Valčíky h moll, As dur
Malá romance
Kristýna Šimůnková
(18. 4. 2001)
Základní umělecká škola, Nad Alejí 28, Praha 6
Pedagog: Simona Skřivánková
W. A. Mozart
P. Eben
66
Sonáta F dur, op. 332 – 1. Allegro
Rozhodný, odvážný, bezohledný
67
6. kategorie
Alexandra Likina
(16. 8. 2000)
Eva Ashumova
(25. 2. 2000)
Základní umělecká škola, Ratibořická 1899/30, Praha 9
Pedagog: Ellina Belchikova
Základní umělecká škola, K Brance 72/2, Praha 5
Pedagog: Mgr. Karine Bartůňková
J. S. Bach
Dobře temperovaný klavír I.
– Preludium a fuga E dur
V. KalinnikovElegie
A. DuraneValčík
J. S. Bach
S. Rachmaninov
Italský koncert, BWV 971 – 1. věta
Preludium č. 2 cis moll, op. 3
Clara Loeblová
(16. 3. 2000)
David Dobáš
(30. 5. 2000)
Základní umělecká škola Ilji Hurníka, Slezská 21, Praha 2
Pedagog: Alexander Zlobin
J. S. Bach
J. Haydn
A. Skrjabin
I. Berkovič
Dvouhlasá invence F dur, Tříhlasá invence e moll
Sonáta D dur, Hob. XVI 37 – 2. Adagio sostenuto
Preludium D dur, op. 11
Toccata a moll
Základní umělecká škola Ilji Hurníka, Slezská 21, Praha 2
Pedagog: Taťána Vejvodová
68
J. S. Bach
Francouzká suita č. 4 E dur
– Allemande, Sarabande
B. SmetanaHulán
D. Šostakovič
Fantastický tanec č. 1, op. 5
Linda Nguyenová
(6. 5. 2000)
Sára Kopúnová
(1. 9. 1999)
L. v. Beethoven
F. Chopin
F. Poulenc
Základní umělecká škola, Štefánikova 19, Praha 5
Pedagog: Libuše Radoušová
Sonáta č. 25 G dur – 1. věta
Impromptu č. 1, op. 29
Noveletty č. 2 a č. 3
Základní umělecká škola, Lounských 4/129, Praha 4
Pedagog: Mgr. Fatima Alekbarová
D. Scarlatti
Sonáta G dur
F. Chopin - F. LisztVariace
A. Ginastera
Argentinský tanec č. 2
E. ChabrierScherzo-Vals
69
6. kategorie
6.
6. kategorie
6.
Jonáš Novotný
(4. 8. 2000)
Základní umělecká škola, Lounských 4/129, Praha 4
Pedagog: Mgr. Fatima Alekbarová
P. A. Soler
F. Liszt
C. Debussy
A. Ginastera
Sonáta D dur
Rej skřítků
Odrazy ve vodě
Americké preludium č. 6
Evelina Ottomanská
(8. 6. 2000)
Základní umělecká škola Ilji Hurníka, Slezská 21, Praha 2
Pedagog: Marianna Khidirová
K. Ph. E. BachAndante
V. NovákBarkarola
R. SchumannVzlet
Minh Due Pham
(1. 1. 2000)
Základní umělecká škola Ilji Hurníka, Slezská 21, Praha 2
Pedagog: Taťána Vejvodová
J. S. Bach
F. Liszt
A. Ginastera
G. Gershwin
70
Tříhlasá fuga C dur
Etuda č. 9, As dur
Argentinské tance – č. 2
I got Rhythm
71
7. kategorie
Jonáš Čekal
(30. 12. 1998)
Mario Barra
(19. 4. 1999)
Základní umělecká škola Adolfa Voborského, Botevova 3114, Praha 4
Pedagog: MgA. Jiří Houska
Základní umělecká škola Jana Hanuše, U Dělnického cvičiště 1/1100, Praha 6
Pedagog: Mgr. Jana Macharáčková
J. S. Bach
L. van Beethoven
R. Schumann
F. Chopin
J. S. Bach
B. Smetana
S. Prokofjev
Francouzská suita G dur
– Allemande, Courante, Gavotta
Sny – V salónu
Prchavé vidiny, op. 22
– Commodo, Ridicolosamente, Feroce
Základní umělecká škola, Ratibořická 1899/30, Praha 9
Pedagog: Larisa Vaňková
J. S. Bach
Dobře temperovaný klavír I.
– Preludium a fuga c moll
F. Mendelssohn Bartholdy Píseň beze slov č. 12 fis moll
M. GlinkaVariace
Jakub Březina
(4. 4. 1999)
Základní umělecká škola, Biskupská 12, Praha 1
Pedagog: Eva Hampacherová
72
Lin Jing Xian
(14. 7. 1999)
Základní umělecká škola, Ratibořická 1899/30, Praha 9
Pedagog: Irina Likina
Ondřej Benek
(9. 8. 1999)
L. v. Beethoven
F. Chopin
Francouzská suita c moll – Allemande
Sonáta č. 1 f moll, op. 2 – 1. Allegro
Arabeska, op. 18
Etuda č. 9 f moll, op. 10
W. A. Mozart
P. I. Čajkovskij
F. Chopin
Sonáta F dur, KV 332 – 1. věta
Roční doby, op. 37 – Květen
3 Écossaises, op. 72 č. 3
Yevgenya Knyazeva
(14. 2. 1999)
Základní umělecká škola, Taussigova 1150, Praha 8
Pedagog: Mgr. Natálie Hellerová
G. F. Händel
Chaconne d moll
L. van Beethoven
Variace Nel cor piu
P. I. ČajkovskijProsinec
Sonáta č. 27, op. 90 – 1. věta
Valčík, op. 42 č. 5
73
7. kategorie
7.
7. kategorie
7.
Aneta Kočová
(6. 8. 1999)
Natalie Schwamová
(21. 8. 1999)
Základní umělecká škola Ilji Hurníka, Slezská 21, Praha 2
Pedagog: Soňa Böhmová
Gymnázium a Hudební škola hlav. města Prahy, Komenského nám. 9, Praha 3
Pedagog: doc. František Malý
J. S. Bach
Francouzská suita č. 5 – Allemande, Courante
I. Berkovič
Preludium č. 11, H dur
A. ChačaturjanToccata
J. Haydn
F. Chopin
Lenka Síbrová
(26. 6. 1999)
Matouš Kutman
(4. 12. 1998)
Základní umělecká škola, Šimáčkova 16, Praha 7
Pedagog: Věra Vlková
J. S. Bach
Dobře temperovaný klavír I.
– Preludium a fuga e moll
P. BorodinIntermezzo
E. RocherollePreludium
Základní umělecká škola, Biskupská 12, Praha 1
Pedagog: Dagmar Bajtalová
74
Základní umělecká škola Jižní Město, Křtinská 673, Praha 4
Pedagog: Hana Píchová
J. Haydn
Sonáta G dur – Finále
F. Chopin
Nocturno e moll, op. 72 č. 1
L. BártaValse
B. Martinů
Etuda in F
Anna Stančíková
(2. 10. 1998)
Šimon Rahman
(5. 2. 1999)
J. S. Bach
F. Chopin
G. Fauré
Sonáta F dur č. 23 – 1. Allegro moderato
Balada g moll, op. 23
Dobře temperovaný klavír I.
– Preludium a Fuga č. 6 d moll, BWV 851
Nokturno b moll, op. 9
Nokturno č. 3 As dur, op. 33
Gymnázium a Hudební škola hlav. města Prahy, Komenského nám. 9, Praha 3
Pedagog: Anna Repiská
J. S. Bach
F. Schubert
B. Bartók
Francouzská suita č. 2 c moll – Menuet
Impromptu As dur č. 2, op. 142
Rumunské tance – č. 1 a 6
75
7. kategorie
7.
7. kategorie
7.
Michal Vimr
(3. 11. 1998)
Základní umělecká škola, Taussigova 1150, Praha 8
Pedagog: Katarína Kolísková
D. Scarlatti
S. Prokofjev
R. Schumann
76
Sonáta h moll, Sonáta D dur
Preludium C dur
Dětské scény – O cizích zemích a lidech,
Hra na slepou bábu, Důležitá událost
77
8. kategorie
Tamara Momany
(22. 12. 1997)
Jan Baláž
(27. 8. 1998)
Základní umělecká škola, Klapkova 25, Praha 8
Pedagog: Mgr. Renata Jelínková
Základní umělecká škola, Učňovská 1, Praha 9
Pedagog: Olga Dvořáková
J. S. Bach
D. Scarlatti
P. I. Čajkovskij
F. Chopin - F. Liszt
J. Haydn
Sonáta e moll, Hob. XVI/34 – 1. Allegro
F. Mendelssohn Bartholdy Píseň beze slov č. 1, op. 19
F. Chopin
Fantasie Impromptu cis moll, op. 66
M. Dvořák
Nepij, Jano, nepij vodu
Francouzská suita č. 4 – Allemande
Sonáta C dur
Nocturno cis moll
Dívčí přání
Klára Nýčová
(7. 2. 1998)
Petr Jaroš
(27. 7. 1998)
Základní umělecká škola, Opata Konráda 1196, Praha 5
Pedagog: Anna-Adéla Ludvíčková DiS.
Základní umělecká škola, Na Popelce 18/1, Praha 5
Pedagog: Vojtěch Fröhlich
W. A. Mozart
F. Chopin
S. Prokofjev
L. v. Beethoven
F. Chopin
L. Janáček
Sonáta G dur, op. 79 – 1. Presto alla tedesca
Valčík č. 2 cis moll, op. 64
Po zarostlém chodníčku I. – Naše večery
Sonáta C dur, KV 330 – 1. Allegro moderato
Nocturno f moll, op. 55 č. 1
Montekové a Kapuleti
Zuzana Petrasová
(28. 11. 1997)
Milan Kočí
(23. 11. 1997)
Základní umělecká škola, Lounských 4/129, Praha 4
Pedagog: Mgr. Fatima Alekbarová
Základní umělecká škola, Učňovská 1, Praha 9
Pedagog: Maria Šebková
D. Scarlatti
Sonáta f moll
D. Šostakovič
Preludium č. 24, op. 34
M. de Falla
Cubana
S. ProkofjevMercutio
F. Chopin
J. S. Bach
E. H. Grieg
78
Nocturno cis moll
Francouzká suita č. 5 G dur – Allemande
Motýlek, Halling
79
8. kategorie
8.
8. kategorie
8.
Alena Skácelová
(4. 2. 1998)
Michal Veselý
(10. 4. 1998)
Základní umělecká škola, Štefánikova 19, Praha 5
Pedagog: Bohdana Barnetová
Základní umělecká škola, Dunická 3136/1, Praha 4
Pedagog: Bc. Libuše Navrátilová
J. S. Bach
J. Haydn
L. Janáček
Tříhlasá invence č. 11
Sonáta e moll – 1. věta
Naše večery, Štěbetaly jak laštovičky
J. S. Bach
F. Schubert
Invence d moll
Impromptu As dur, op. 90
Jan Šubrt
(29. 7. 1998)
Základní umělecká škola Charlotty Masarykové, Půlkruhová 99/42, Praha 6
Pedagog: PaedDr. Marie Wiesnerová
L. v. Beethoven
F. Chopin
T. Dun
Sonáta č. 2, op. 49 – 1. Allegro
Nocturno, op. posth. 1 č. 16
Staccato Beans
David Velek
(23. 6. 1998)
Gymnázium a Hudební škola hlav. města Prahy, Komenského nám. 9, Praha 3
Pedagog: Libuše Popelková
J. S. Bach
L. v. Beethoven
F. Chopin
80
Tříhlasá symfonie č. 13 a moll, BWV 799
Sonáta č. 1 f moll, op. 2 – 1. Allegro
Nocturno H dur, op. 32 č. 1
81
9. kategorie
Kateřina Čalounová
(8. 4. 1997)
Nagla Al Samsamová
(17. 10. 1995)
Základní umělecká škola, Učňovská 1, Praha 9
Pedagog: Olga Dvořáková
Základní umělecká škola, Šimáčkova 16, Praha 7
Pedagog: Marija Čilingarova
J. S. Bach
Dvouhlasá invence č. 4 d moll, BWV 775
W. A. Mozart
Sonáta F dur, KV 332 – 1. Allegro
E. H. GriegNocturno
C. Debussy
Goliwogg’s Cakewalk
J. S. Bach
F. Chopin
S. Rachmaninov
Dobře temperovaný klavír I.
– Preludium a fuga č. 6 d moll
Nocturno Es dur, op. 9
Preludium g moll
Petr Čížek
(16. 3. 1997)
Kateřina Apolínová
(10. 8. 1996)
Gymnázium a Hudební škola hlav. města Prahy, Komenského nám. 9, Praha 3
Pedagog: Anna Repiská
Základní umělecká škola Charlotty Masarykové, Půlkruhová 99/42, Praha 6
Pedagog: Hana Černíková
J. S. Bach
W. A. Mozart
G. Gershwin
F. T. RichterAllemande
J. S. Bach
Tříhlasá fuga C dur, Tříhlasá fuga d moll
B. Smetana
Přívětivá krajina
L. Janáček
Lístek odvanutý
Základní umělecká škola Jižní Město, Křtinská 673, Praha 4
Pedagog: MgA. Marie Bartošová
82
Anna Jelínková
(23. 10. 1995)
Základní umělecká škola, Klapkova 25, Praha 8
Pedagog: MgA. Karel Martínek
Ludvík Cigna
(3. 7. 1997)
L. v. Beethoven
J. Sibelius
F. Liszt
Partita č. 2 c moll – Sinfonia
Sonáta D dur, KV 311 – 1. Allegro con spirito
Tři preludia – č. 2 a č. 1
F. Chopin
J. Haydn
C Debussy
Preludium Fis dur, op. 28
Sonáta e moll – 1. Presto
Goliwogg’s Cakewalk
Bagatela b moll, op. 126
Pieces, op. 75 – č. 4 Bříza, č. 5 Smrk
Valse oubliée
83
9. kategorie
9.
9. kategorie
9.
Ha Thu Le
(30. 7. 1996)
Minh Tri Pham
(5. 4. 1997)
Základní umělecká škola Jana Hanuše, U Dělnického cvičiště 1/1100, Praha 6
Pedagog: Evženie Hakimová
Základní umělecká škola Ilji Hurníka, Slezská 21, Praha 2
Pedagog: Taťána Vejvodová
F. Chopin
L. v. Beethoven
Fantasie Impromptu cis moll, op. 66
Sonáta As dur, op. 26 – 1. Andante con variazioni
Štěpán Lukeš
(30. 7. 1996)
Základní umělecká škola, Taussigova 1150, Praha 8
Pedagog: Jana Štíplová
F. Chopin
J. S. Bach
J. Brahms
Fantasie Impromptu cis moll, op. 66
Dobře temperovaný klavír I.
– Preludium a fuga D dur
Rhapsodie g moll, op. 79
Nora Novotná
(5. 3. 1996)
Základní umělecká škola, Lounských 4/129, Praha 4
Pedagog: Mgr. Fatima Alekbarová
D. Scarlatti
R. Wagner - F. Liszt
C. Debussy
84
Sonáta D dur
Koncertní parafráze „Isoldina smrt”
Ostrov radosti
W. A. Mozart
F. Liszt
L. v. Beethoven
E. Grieg
Sonáta c moll – 3. věta
Consolation č. 5 E dur
Bagatela č. 3 F dur, op. 33
Srdce básníka
Martin Plitz
(23. 12. 1996)
Základní umělecká škola, Štefánikova 19, Praha 5
Pedagog: Eva Braunová
J. Haydn
F. Chopin
L. Fišer
Sonátat F dur – 1. věta
Fantasie Impromptu cis moll, op. 66
Sonáta č. 6 “Ďábelská”
Tomáš Rabas
(19. 9. 1995)
Základní umělecká škola, Nad Alejí 28, Praha 6
Pedagog: Ivana Girsová
J. S. Bach
F. Chopin
S. Rachmaninov
Dobře temperovaný klavír I. – Preludium es moll
Preludia, op. 28
– č. 10 cis moll, č. 11 H dur, č. 20 c moll
Preludium cis moll
85
9. kategorie
9.
9. kategorie
9.
Veronika Váchalová
(22. 3. 1996)
Základní umělecká škola Ilji Hurníka, Slezská 21, Praha 2
Pedagog: Helena Votýpková
S. Rachmaninov
J. S. Bach
F. Chopin
C. Debussy
86
Preludium gis moll
Dobře temperovaný klavír I.
– Preludium a fuga e moll
Nocturno Des dur
Rytiny – Zahrady v dešti
87
10. kategorie
Barbora Cejpová
(18. 7. 1994)
Jan Bárta
(30. 6. 1995)
Základní umělecká škola, Biskupská 12, Praha 1
Pedagog: Eva Hampacherová
Základní umělecká škola, Dunická 3136/1, Praha 4
Pedagog: Jitka Shabuová
J. S. Bach
B. Martinů
F. Chopin
L. v. Beethoven
F. Chopin
S. Prokofjev
Sonáta č. 2 d moll, op. 31 – 1. věta
Valčík e moll, op. posth.
Sonáta č. 2 – 4. Vivace
Anglická suita č. 3 – Allemande, Gigue
Tři české tance – Dupák
Balada č. 3, op. 47
Barbora Glosová
(18. 7. 1994)
Přemysl Berka
(8. 12. 1992)
Základní umělecká škola Ilji Hurníka, Slezská 21, Praha 2
Pedagog: Helena Votýpková
Základní umělecká škola Jana Hanuše, U Dělnického cvičiště 1/1100, Praha 6
Pedagog: Emilie Drye
L. Janáček
L. v. Beethoven
S. Rachmaninov
E. Grieg
J. S. Bach
S. Rachmaninov
S. Prokofjev
Chorální předehra „Ich ruf' zu dir, Herr”
Preludia. op. 32 – č. 5 a č. 12
Sonáta č. 7, op. 83 – 3. Precipitato
Kryštof Březina
(8. 11. 1994)
Základní umělecká škola, Biskupská 12, Praha 1
Pedagog: Eva Hampacherová
L. v. Beethoven
F. Liszt
88
Sonáta č. 2, op. 31 – 3. Allegretto
Transcendentální etuda č. 11 „Harmonies du soir”
V mlhách – 1. část
Sonáta c moll, op. 13 – 3. věta
Moment musical Des dur
Sonáta e moll – 1. věta
Václav Horký
(12. 8. 1994)
Základní umělecká škola, Nad Alejí 28, Praha 6
Pedagog: Karel Malý
J. Haydn
V. Horký
G. Holst
Klávesová sonáta h moll, Hob. XVI/32 – 3. Presto
Allegro scherzando C dur
Planety, op. 32 – č. 5 Saturn, zvěstovatel stáří
89
10. kategorie
10.
10. kategorie
10.
Jakub Klimeš
(29. 9. 1994)
Nela Kýrová
(16. 2. 1995)
Gymnázium a Hudební škola hlav. města Prahy, Komenského nám. 9, Praha 3
Pedagog: Martin Ballý
Gymnázium a Hudební škola hlav. města Prahy, Komenského nám. 9, Praha 3
Pedagog: Alice Voborská
L. v. Beethoven
F. Chopin
Sonáta č. 2 d moll, op. 31 – 1. Largo Allegro
Nocturno cis moll, op. 27 č. 1
Etuda č. 12 c moll, op. 10
Pavel Kornalský
(3. 3. 1995)
Základní umělecká škola, Šimáčkova 16, Praha 7
Pedagog: MgA. Adriana Barthová
L. v. Beethoven
J. Brahms
Z. Kodály
Sonáta č. 2 G dur, op. 49
– 1. Allegro ma non troppo
Op. 116
– č. 6 Intermezzo E dur, č. 7 Capriccio d moll
Devět klavírních skladeb, op. 3
– č. 3 Lento, Andante, č. 5 Quos Ego
Tadeáš Krejčí
(18. 3. 1994)
Základní umělecká škola Jižní Město, Křtinská 673, Praha 4
Pedagog: MgA. Marie Bartošová
L. v. Beethoven
C. Debussy
90
Sonáta cis moll, op. 27 – 3. Presto agitato
Pour le piano – 1. Prelude
F. Chopin
L. v. Beethoven
F. Chopin
Nocturno e moll, op. 72 č. 1
Sonáta č. 1 c moll, op. 10
– 1. Allegro molto e con brio
Etuda č. 9 Ges dur, op. 25
Minh Nguyen
(29. 3. 1995)
Základní umělecká škola Ilji Hurníka, Slezská 21, Praha 2
Pedagog: Helena Votýpková
J. S. Bach
A. Skrjabin
G. Gershwin
Anglická suita a moll – Preludium
Preludium H dur
Tři preludia
Zora Novotná
(26. 8. 1994)
Základní umělecká škola, Lounských 4/129, Praha 4
Pedagog: Mgr. Fatima Alekbarová
J. S. Bach
Suita a moll – Preludium
I. AlbenizTriana
A. Skrjabin
Sonáta č. 5
91
10. kategorie
10.
10. kategorie
10.
David Novotný
(11. 6. 1995)
Základní umělecká škola Adolfa Voborského, Botevova 3114, Praha 4
Pedagog: MgA. Jiří Houska
W. A. Mozart
F. Chopin
Sonáta a moll, K 310 – 1. Allegro maestoso
Nokturno c moll, op. 48 č. 1
Etuda č. 12 c moll „Revoluční”, op. 10
Alena Vovsová
(3. 1. 1995)
Základní umělecká škola, Klapkova 25, Praha 8
Pedagog: Mgr. Kateřina Pirochová
J. A. Benda
E. Grieg
A. Chačaturjan
92
Sonáta č. 13 Es dur
Nocturno, op. 54 č. 4
Sonatina – 3. Allegro mosso
93
11. kategorie
Karolína Bláhová
(29. 5. 1992)
Základní umělecká škola, Klapkova 25, Praha 8
Pedagog: Mgr. Renata Jelínková
L. v. Beethoven
S. Rachmaninov
A. Ginastera
Sonáta d moll, op. 31 č. 2 – 1. Allegro
Elegie es moll, op. 3 č. 1
Argentinský tanec č. 3
Adam Frídl
(18. 12. 1990)
Gymnázium a Hudební škola hlav. města Prahy, Komenského nám. 9, Praha 3
Pedagog: Martin Ballý
J. S. Bach
F. Chopin
S. Prokofjev
94
Dobře temperovaný klavír I.
– Preludium a fuga c moll
Mazurka fis moll, op. 6 č. 1,
Valčík e moll, op. posth.
Romeo a Julie – Montekové a Kapuleti
95
Audio a video záznamy
Video (DVD) a audio nahrávky z jednotlivých soutěžních kategorií a
z koncertu vítězů můžete objednávat u Michala Hodana na e-mailu
[email protected], nebo na tel.: 732 738 392.
Děkujeme paní Dr. Evě Doušové z nakladatelství Musica Gioia za ceny
a dárky pro soutěžící.
96
Koncert vítězů
pondělí 7. dubna 2014 v 18 hodin
koncertní sál ZUŠ Praha 8, Taussigova
f
Download

0. kategorie - ZUŠ Taussigova