IAAF Race Walking Challenge Permit Meeting Dudinska 50
1
IAAF Race Walking Challenge Permit Meeting Dudinska 50
It’s a  great honour for me to be here once again in the beautiful spa town of Dudince.
This time as Technical Delegate on the occasion of the 34th Dudince Patdesiatka
which is the fourth leg of the 2015 IAAF Race Walking Challenge.
I first came to Dudince in 1993 and this is my 22nd consecutive visit. I never tire of
your beautiful town and friendly atmosphere that is always waiting to greet me.
You were kind enough to make me an honorary citizen in 2001 and in all my time in
athletics this award is the one I cherish the most.
Dudince has a  great history and tradition in race walking having staged many IAAF
challenge events and European cups. It is considered as the number one 50km in the
world outside of the major championships and therefore no surprise that in recent years it has been used as
the selection races for those major championships for many European countries and other countries as far as
China and Australia.
European, World and Olympic Champions have walked the streets of Dudince and a  look at the monument
outside the town hall lists the previous winners in testament of the popularity and success of the event. Of
course it is always great to see a  home win and in recent years Zuzana Malikova for the ladies and Matej Toth
for the men have provided hugely popular victories.
I am confident that this years event will be a  great success and may I take this opportunity to wish every
competitor all the best for their event and hope they achieve their goal. To the organisers and the people of
Dudince, thank you again for your hospitality. I hope to return again in the future who knows perhaps for
another 22 years.
Peter Marlow, delegate IAAF
Je pre mňa veľkou cťou, že môžem opäť byť tu v Dudinciach, v krásnom kúpeľnom mestečku. Tentokrát ako
technický delegát pri príležitosti 34. ročníka Dudinskej 50, ktorá je štvrtou etapou chodeckých pretekov IAAF
na rok 2015.
Prvýkrát som prišiel do Dudiniec v roku 1993 a  toto je už moja dvadsiata druhá návšteva. Nikdy sa mi nezunuje Vaše krásne mesto a  priateľská atmosféra, ktorá tu na mňa čaká. Boli ste ku mne takí milí, že ste mi v roku
2001 udelili čestné občianstvo a  za celú dobu, čo som v atletike toto ocenenie si cením najviac.
Dudince majú veľkú históriu a  tradíciu v chodeckých pretekoch. Hostili veľa IAAF chodeckých podujatí a Európskych pohárov. Sú považované za číslo jedna na svete v pretekoch na 50 km, mimo hlavných majstrovských
súťaží ako sú OH,MS a  ME a  preto nie je žiadnym prekvapením, že v minulých rokoch boli výberovými pretekmi pre mnohé podujatia, ale aj iné krajiny Európy, sveta, až po Čínu a  Austráliu.
Európski, svetoví a  olympijskí víťazi kráčali po uliciach Dudiniec a  pohľad na pamätník pred mestským úradom, ktorý zaznamenáva doterajších víťazov, je dôkazom popularity a  úspechu tohto podujatia. Samozrejme,
vždy je skvelé vidieť domáce víťazstvo a  v minulých rokoch sa to podarilo Zuzane Malíkovej v kategórii žien
a Matejovi Tóthovi v kategórii mužov.
Som presvedčený, že tohtoročné preteky budú veľmi úspešné a  chcel by som využiť túto príležitosť a  zaželať
každému súťažiacemu veľa šťastia v pretekoch a  nádej, že dosiahnu svoj cieľ. Organizátorom a  obyvateľom
Dudiniec opäť ďakujem za ich pohostinnosť. Dúfam, že sa sem v budúcnosti opäť vrátim a  ktovie možno aj
počas ďalších 22 rokov.
Peter Marlow, delegát IAAF
2
IAAF Race Walking Challenge Permit Meeting Dudinska 50
IAAF
President: Lamine Diack
Council:
Robert Hersh
Dahlan Jumaan Al Hamad
Sebastian Coe
Sergey Bubka
Valentin Balakhnichev
Alberto Juantorena Danger
Roberto Gesta De Melo
Jung-ki Park
Helmut Digel
Nawal El Mountawakel
Abby Hoffman
Isaiah Kiplagat
Jose Maria Odriozola
Hansjörg Wirz
Hamad Kalkaba Malboum
Katsuyuki Tanaka
Anna Riccardi
Pauline Davis – Thompson
Geoff Gardner
Sylvia Barlag
Ahmad Al Kamali
Frank Fredericks
Irena Szewinska
Bernard Amsalem
Zhaocai Du
Victor Lopez
Legend to map:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
Refreshment station – občerstvovacia stanica
Drinking station – osviežovačka
Sponging station – osviežovačka
Mist station – sprcha
Lap counters – miesto pre rozhodcov, ručné rátanie kvôl
First aid – 6a: on the course, 6b: The Medical centre – prvá pomoc
Mixed zone – MIX zóna
VIP tribune – VIP tribúna
Tribune for coaches and team leaders – tribúna pre trénerov a  vedúcich výprav
Media tribune – tribúna pre médiá
Victory Ceremony area – vyhlasovanie víťazov
Spectators – diváci
VIP area and Press centre - in the building of City Hall – areál pre hosti a  tlačové centrum v budove MsÚ
Call Room – zvolávateľňa / Call Room + Teams Tent
Warm up area – rozcvičovanie
TIC –in City Hall
– technicko – informačné centrum
Data processing – časomiera
Lap counting Board
– tabuľa ukazujúca zostávajúce kolá
Disqualification board
– diskvalifikačná tabuľa
Disqualification board
– manuálna diskvalifikačná tabuľa
Accreditation Centre
– in Hotel Minerál – akreditačné centrum
Video Screen – video obrazovka
Toilets - toalety
3
IAAF Race Walking Challenge Permit Meeting Dudinska 50
Vážení športovci a  priaznivci atletiky.
Vážení športoví priatelia.
Som veľmi rád, že Vás môžem privítať na 34. ročníku chodeckého mítingu Dudinská 50 - ka. Vítam medzi nami stabilných účastníkov, ktorí sa mítingu zúčastňujú
pravidelne, ale aj tých ktorí sú v Dudinciach prvýraz.
Je pre nás veľká česť, že dlhodobá práca organizátorov minulých ročníkov, na čele
s bývalým primátorom Ing. Pokľudom, bola ocenená, výsledkom čoho je, že tento
rok je D 50 - ka druhýkrát vo svojej histórii zaradená do kategórie mítingov IAAF.
Dudince sa dostali do spoločnosti miest , ako sú čínsky Taicang, španielska La
Coruňa, portugalský Rio Maior, alebo mexická Chihuahua.
V 33. ročnej histórii týchto chodeckých pretekov bolo dosiahnutých niekoľko pozoruhodných svetových
výkonov, rekord D -50 je na úrovni absolútnej svetovej špičky.
V minulosti v Dudinciach štartovali olympijskí víťazi Kononen, Schwazer, majster Európy Diníz i ďalší vynikajúci atléti medzi , ktorých si po minuloročných výsledkoch dovoľujem zaradiť aj slovenského chodca Mateja
Tótha. Pevne verím, že tohtoročný míting prekoná doterajšie rekordy nielen v počte účastníkov, ale ja dosiahnutými výkonmi.
Prajem všetkým športovcom optimálnu formu a  čo najlepšie výsledky, divákom veľa športových zážitkov
a usporiadateľom pokojný priebeh podujatia.
PaedDr. Dušan Strieborný
primátor Mesta Dudince
Dear friends of sport,
I would like to welcome you to the 34th edition of the race walking meeting Dudinska 50. I welcome competitors who come here every year, but also those who are in Dudince for the first time.
It is a  great honour for us that the previous good work of the organisers lead by the former major Ing
Pokľuda was recognised and this year event was awarded the status of the IAAF Race Walking Challenge
meeting for the second time.
This places Dudince in the company of cities such as Taicang (CHN), LaCoruňa (ESP), Rio Maior (POR) and
Chihuahua (MEX).
Some remarkable world performances were achieved here during the 33 year old history of this race. The
course record of Dudinska 50 is at the highest world level.
Olympic winners such as Kononen, Schwazer, European Champion Diniz, but also many great athletes
competed in Dudinska 50 over the years. Based on the last years’ results I dare to say that the Slovak walker
Matej Toth ranks among these great walkers too.
I hope that this year´s meeting will see broken records not only in the numbers of competing athletes, but
also in performances achieved.
I wish all athletes to have a  great competition and achieve their optimal results; also many great sporting
memories for spectators and a  smooth well run competition for the organisers.
PaedDr. Dušan Strieborný
Mayor of Dudince
4
IAAF Race Walking Challenge Permit Meeting Dudinska 50
34. ročník Dudinskej 50-ky sa zaradil do kategórie Challenge Permit Meeting IAAF.
V prestížnej B kategórii mítingov je hlavná disciplína, ktorá preslávila Dudince a  to
chôdza na 50 kilometrov mužov a  chôdza žien na 20 kilometrov. Okrem disciplín,
v ktorých body pre najlepších sa zarátavajú do hodnotenia seriálu je aj množstvo sprievodných disciplín. Posun medzi šesť najvýznamnejších chodeckých podujatí na svete je
prejav ocenenia práce organizátorov a  významná pocta aj pre Slovenský atletický zväz.
Ten prišiel po úspešnom zvládnutí troch Európskych pohárov, čím sa nemôže popýšiť
žiadne iné mesto, ani žiadny iný usporiadateľ.
Do Dudiniec na významné atletické podujatie každoročne prichádzajú športovci z celého sveta. Tentokrát majú o dôvod navyše. Do prestížneho chodeckého seriálu IAAF sa v Dudinciach zarátavajú
body pre najúspešnejších chodcov výraznejšie ako po minulé roky. V seriáli Race Walking Challenge patria do
kategórie A iba majstrovstvá sveta v atletike v Pekingu (CHN), v B kategórii sú chodecké mítingy v Chihuahue
(MEX), Dudince (SVK), Rio Maior (POR), Taicang (CHN), La Coruna (ESP) a  v C kategórii sú kontinentálne chodecké
poháre: majstrovstvá Oceánie, Ázie, Afriky, Pan Americké hry a  Európsky pohár.
Prajem podujatiu, aby pretekári aj v tomto roku dosiahli výborné výsledky a  radi sa do Dudiniec a  na Slovensko aj v budúcnosti vracali. Verím, že sa v domácich podmienkach presadia aj naši športovci a  využijú možnosť
plnenia limitov na MS v atletike do Pekingu, ako aj na OH 2016 do Ria de Janeiro.
Všetkým účastníkom Dudinskej 50-ky želám dobrú športovú atmosféru, priaznivú divácku kulisu a  zážitok zo
športových výkonov športovcov z celého sveta.
Peter Korčok
Predseda SAZ
Dear athletes and athletics fans,
34th Dudince 50 is included into the category of IAAF Challenge Permit meeting. In the prestigious Category B
of the meetings is the main event 50 km walking for the men, which made Dudince famous, and 20 km walking
for the ladies. Except the events for which the points to the best are counted for the series evaluation, there are
also many auxiliary events. Dudince 50 is inserted among the six most significant walking meetings in the world.
This insertion is the declaration of organizers´ work evaluation and it is also a  great honour for Slovak Athletics
Association. It came after organizing three very successful European Cups, any other town or organizer cannot
boast with.
Many athletes from all over the world come here to Dudince, to this significant athletics event every year.
This time, they have an extra reason because the points to the best walkers for IAAF Race Walking Challenge are
counted more than in previous years. Into the Race Walking Challenge Category a  belongs only Athletics World
Championship in Beijing (CHN). In Category B there are walking meetings in Chihuahua (MEX), Dudince (SVK), Rio
Major (POR), Taicang (CHN) and LaCoruňa (ESP). In Category C there are Continental Walking Championships:
Oceania Championships, Asian Championships, African Championships, Pan American Games and European Cup.
I wish to this event the competitors that achieve the great results and they would like to come back to Dudince
and to Slovakia next time. I believe that our home athletes will win recognition in home conditions and they will
take a  chance to fulfil limits for Athletics World Championships in Beijing and also for Olympic Games 2016 in
Rio de Janeiro.
I wish all the competitors good sport atmosphere, favourable spectators and great experiences of performances of athletes from all over the world.
Peter Korčok
Chairman of SAA
5
IAAF Race Walking Challenge Permit Meeting Dudinska 50
Vážení športovci a  hostia.
V roku 1982 usporiadali nadšenci športovej chôdze 1.ročník D 50. V treťom ročníku v roku 1984 sa organizoval 3. ročník už pod záštitou vtedajšieho Miestneho
národného výboru a  ja ako zástupca vtedajších Združených služieb, ktoré preteky
technicky zabezpečovali, som sa stal členom organizačného výboru a  od roku 1999
už ako primátor mesta, som bol predsedom organizačného výboru D-50.
Význam tohto podujatia a  jeho organizovanie z roka na rok rástlo, napomohlo
tomu aj organizovanie troch Európskych pohárov. Za tie roky som mal možnosť spoznať množstvo krásnych ľudí z Európy, ale aj iných častí sveta.
S veľkou úctou sa skláňam pred športovcami – chodcami a všetkými, ktorí realizáciu a  rozvoj športovej
chôdze realizovali.
Tak ako rástol význam tohto podujatia v Dudinciach, tak rástli aj schopnosti mojich spolupracovníkov, kolegov a ja som hrdý na to, že som mohol s nimi spolupracovať.
Verím, že toto všetko dáva veľké predpoklady do budúcnosti na organizovanie ďalších ročníkov D 50 ešte
na vyššej úrovni ako doteraz.
Dovoľujem si srdečne pozdraviť všetkých účastníkov tohto ročníka so želaním, aby športovci dosiahli také
výkony aké si naplánovali a  samozrejme organizáciu na vysokej úrovni, tak ako to bolo v Dudinciach zvykom.
Ing. Štefan Pokľuda
bývalý predseda OV
Dear athletes and guests,
In 1982 enthusiasts of race walking organized the 1st Dudinska 50. In 1984, its 3rd edition was organized
under the auspice of the Town Hall. I as a  representative of the then Town´s Technical Services, that looked
after the technical side of the event, became a  member of the Organising Committee. From 1999 as the Major of the town I was the chairman of the Organizing Committee.
The importance of this event and its organization grew from year to year. The organizing of three European
Cups also helped to enhance its stature on the race walking calendar. Over the years I had the opportunity to
meet many great race walking people from Europe and from other parts of the world.
I have a  great respect for the athletes – walkers and also for those who helped to develop race walking.
As the importance of this event in Dudince grew, the abilities of my colleagues who organised it grew as
well and I am proud that I could have worked with them.
I believe all of this will create conditions for organising next years of Dudinska 50 at a  higher level than
before.
Let me welcome all the participants of this year event and I wish that all athletes achieve their goals with
the help of the high level event organisation.
Ing. Štefan Pokľuda
former chairman of LOC
6
IAAF Race Walking Challenge Permit Meeting Dudinska 50
Dudince opäť ukázali, že patria medzi top svetové chodecké mítingy. Po tom,
čo už 3-krát organizovali EP, dosiahli tento rok organizátori ďalší významný míľnik
– usporiadanie chodeckej série IAAF walking challenge. Tento rok sa tejto pocty
dostalo len štyrom (2 v Európe) ďalším mítingom.
Niet pochýb o tom, že toto kúpeľné mestečko, mimochodom najmenšie na
Slovensku, je najznámejším slovenským mestom na „chodeckej“ svetovej mape.
Vo svojej kariére som pochodil veľa krajín a  rozprával sa s chodcami zo všetkých
kontinentov sveta, ale nestretol som nikoho, kto by nepoznal Dudince. Nehovoriac
o tom, že väčšina týchto chodcov už aj asfalt v Dudinciach odskúšala.
Klobúk dole pred organizátormi, ale aj pred všetkými obyvateľmi, ktorí vytvárajú v Dudinciach výbornú atmosféru, pretože prakticky všetci chodci, tréneri, funkcionári, rozhodcovia sa do
Dudiniec radi vracajú. Jediné, čo sa cudzinci nevedia naučiť je slovenská výslovnosť mesta Dudince, takže vo
svete mi v ušiach stále rezonuje „Dudins“.
O to viac som hrdý na to, že sa moja kariéra veľmi úzko spája s takýmto svetoznámym miestom. K Dudinciam sa viažu takmer všetky moje chodecké míľniky. Asi by to bolo materiálu na celú stranu, keby som mal
vypisovať, čo všetko som v Dudinciach zažil, takže to zhrniem, len do jednej vety: Dudince sú moja srdcovkav dobrom aj v zlom.
Nepochybujem, že takmer to isté môžu o Dudinciach napísať aj ďalší slovenskí chodci, ale ja musím byť
lepší – aspoň čo sa týka Dudiniec. Ja sa môžem pochváliť aj tým, že Dudince budem mať navždy napísané aj
na svojom sobášnom liste. S mojou manželkou Lenkou sme sa v dudinskom kostole pred šiestimi rokmi bralimimochodom týždeň pred štartom Dudinskej 50-ky.
Verím, že aj po tohtoročnom významnom chodeckom sviatku, si Dudince získajú srdcia ďalších chodcov
a fanúšikov.
Matej Tóth
Dudince once again showed that they belong among top worlds walking meetings. After organising three
European Cups, this year the organizers achieved another important goal – organising of IAAF Walking Challenge. This year the honour was given to only four (two in Europe) other meetings. There is no doubt that this
spa town, by the way the smallest in Slovakia, is the most famous Slovak place on the “walking” map of world.
During my career I have been to many countries and I have spoken to the walkers from all continents of the
world, but I have not met anybody who would not know Dudince. Most of these athletes have even tried the
asphalt in Dudince. I give hats off to the organizers and all citizens who create a  great atmosphere in Dudince
because almost all athletes, coaches, dignitaries and referees are happy to return to Dudince. The only thing
that foreigners are not able to learn is the Slovak pronunciation of the word Dudince, so everywhere in the
world in my ears still resonate “Dudins”.
I am proud the more that my career is very closely connected to this world famous place. Almost all my
walking successes are bind to Dudince. I could say many things I have experienced in Dudince, but it would last
for a  long time, so I will mention them in one sentence: Dudince are in my heart – in good and bad.
I do not doubt that other Slovak walkers could say the same, but I have to be better – at least what relates
to Dudince. I can also boast that I have Dudince written in my marriage certificate forever. I married my wife
Lenka in church in Dudince six years ago, by the way a  week before the start of Dudince 50.
I believe that after this year´s significant walking holiday, Dudince will come into the hearts of more athletes and fans than before.
Matej Tóth
7
IAAF Race Walking Challenge Permit Meeting Dudinska 50
IAAF Race Walking Challenge Permit Meeting Dudinska 50
PROPOZÍCIE – PROPOSITION
USPORIADATEĽ / ORGANISER:
Z poverenia SAZ zabezpečuje: MŠK Dudince
Organizačný výbor Dudinskej päťdesiatky Mesto Dudince
VŠC DUKLA Banská Bystrica
By Authority of the SAF:
Town Sportsclub Dudince
Dudinska 50 Organising Comitee Dudince
Town Dudince
Army Sport Club DUKLA Banska Bystrica
INFORMÁCIE A PRIHLÁŠKY – INFORMATION AND ENTRIES:
Zaslať do 15. marca 2015 Mestský úrad, Monika Sliacka, Okružná 212, 962 71 Dudince
– City Department, Monika Sliacka, Okruzna 212, 962 71, Dudince, Slovakia
Send entries before – 15th March 2015
Tel.: ++421 45 558 31 12, fax: ++421 45 558 32 61
E-mail: [email protected], [email protected]
www.dudince-mesto.sk
ORGANIZAČNÝ VÝBOR / ORGANISING COMITEE:
Predseda OV – Chairman: ......................................
Delegát EAA- Delegate EAA:....................................
Podpredseda OV-Vice Chairmain:............................
Riaditeľ pretekov-Meeting director:........................
Asistent riaditeľa pretekov
-Meeting director Assistant:....................................
Tajomník pretekov – Meeting Secretary:.................
Koordinátor SAZ- Coordinator SAF:.........................
Technický riaditeľ-Technical Director:......................
Vedúci ŠKM Dudince:..............................................
Ekonomická komisia-Treasurers: ............................
Hlavný rozhodca-Chief Referee: . ............................
Zdravotné zabezpečenie-Medical Care:..................
Ubytovanie-Accommodation:..................................
Doprava-Transport:.................................................
Kultúrna komisia-Culture Commission:....................
Propagácie-Propagation:.........................................
Členovia OV – Members:.........................................
PaedDr. Dušan Strieborný - primátor Mesta Dudince
Mayor City of Dudince
Peter Marlow /GBR/
PaedDr. Peter Korčok, predseda SAZ/ Chairman of SAF,
Mgr. Róbert Kurčík, riaditeľ VSC Dukla BB, Director
Ing. Július Nyárjas
Mgr. Jakub Páterek
Monika Sliacka
Dr. Anna Kirnová
Marian Teren
Mgr. Miroslav Žirko
Ing. Viktor Mudrák, Bc. Jarmila Fidlušová
JUDr. Peter Filo
MUDr. Ernest Caban
Jana Pavelková, Iveta Petrušková
Štefan Píri
Mgr. Michal Cmarko, Mgr. Roman Žovinec
Ľubomír Pavlovic
Ing. Pavol Swiec, Ing. Štefan Pokľuda, Ján Bartík,
Ján Kučera, Slavomír Uday
Predseda SAZ-Chairman SAZ
Peter Korčok
Podpredseda SAZ-Vice Chairman Vladimír Gubrický
Generálny sekretár SAZ-General secretary of SAF Pavol Swiec
8
Rastislav Hrbáček
Peter Filo
Igor Gavenčiak
Peter Hritz
Martin Illéš
PROGRAM PRETEKOV - PROGRAM OF COMPETITION:
20 km chôdza ženy – 20 km Walk Women - IAAF Race Walking Challenge
50 km chôdza muži – 50 km Walk Men - IAAF Race Walking Challenge National Championships
of Hungary and, Czech Republic and Slovakia
20 km chôdza muži
20 km Walk Men
U23-35km – Hungarian event
10 km chôdza juniori a  juniorky + dorastenci
10 km Walk Junior Men+Junior Women, Youth (U18) Men
5 km dorastenky + veteráni – 5 km Youth (U18) Women, Masters
3 km žiaci + žiačky + 1 km mladší žiaci + mladšie žiačky + prípravka
3 km U16 boys + girls, 1 km U14 & U12 boys + girls
ÚHRADA - PAYMENT:
Úhrada účasti pretekárov zo strany usporiadateľa – 50 km muži
Expenses paid by the organiser for 50km men
1. úhrada ubytovania a  stravovania pozvaným pretekárom po dobu 2 celé dni a  cestovné náklady
/lety do Budapešti, HUN/ - účastníci IAAF Challenge
2. úhrada ubytovania a  stravovania po dobu 2 celé dni pre pretekárov, ktorí dosiahli výkon do 4:00:00 hod.
podľa minuloročných tabuliek IAAF 2014 /do 71.miesta – 3:59:50/
3. účastníci Národných majstrovstiev ČR, Národných majstrovstiev MR a Národných majstrovstiev SR
majú pobytové a  stravovacie náklady hradené po dobu 1 celý deň
Výkonný výbor SAZ / Executive Committee of SAF
Členovia VV-Memebr of Executive Committee:
TERMÍN A MIESTO PRETEKOV – DATE AND VENUE OF COMPETITION:
21. marca 2015, Dudince, Slovensko – 21st March 2015, Dudince, Slovakia
Róbert Mittermayer
Martin Pupiš
Ľubomír Roško
Vladimír Vovčko
1.2 days full board accommodation and travel expenses (flight to Budapest (HUN) with prior approval
of the LOC and transport from/to the airport) for all invited athletes
2.2 days full board accommodation for top 71 athletes in the IAAF ranking 2014 (2014 SB sub 4:00:00)
3.1 day full board accommodation for athletes competing in the National Championships of Czech Republic,
Hungary and Slovakia
9
IAAF Race Walking Challenge Permit Meeting Dudinska 50
IAAF Race Walking Challenge Permit Meeting Dudinska 50
Úhrada účasti pretekárov zo strany usporiadateľa – 20 km ženy
Expenses paid by the organiser for 20 km women
1. úhrada ubytovania a  stravovania pozvaným pretekárkam po dobu 2 celé dni a  cestovné náklady
/lety do Budapešti, HUN/ - účastníci IAAF Challenge
2. úhrada ubytovania a  stravovania po dobu 1 celý deň pretekárkam, ktoré dosiahli výkon do 1:32:00 hod.
podľa minuloročných tabuliek IAAF 2014 /do 62.miesta – 1:32:03/
3. účastníčky ČR, Maďarska a  Národných majstrovstiev SR majú pobytové a  stravovacie náklady hradené pod
dobu 1 celý deň
DOPRAVA-TRANSPORT:
Pre slovenských atlétov usporiadateľ dopravu nezabezpečuje.
Doprava z letiska v Budapešti do Dudiniec a  späť je v cene 20 € / osoba. Doprava z letiska v Bratislave a  vo
Viedni do Dudiniec a  spať je v cene 40 € / osoba.
1.2 days full board accommodation and travel expenses (flight to Budapest(HUN) with prior approval of the
LOC and transport from/to the airport) for all invited athletes
2.1 day full board accommodation for top 62 athletes in the IAAF ranking 2014 (2014 SB sub 1:32:03)
3.1 day full board accommodation for athletes competing of Czech Republic, Hungary and National Cham
pionships of Slovakia
KANCELÁRIA PRETEKOV - COMPETITION OFFICE:
Bude otvorená na Mestskom úrade od 20. marca 2015 od 12:00 hodiny do 20. marca 2015 do 18:00 hodiny.
Will be opened in the Town Hall from 20th March 2015 12:00 noon until 20th March 2015 6 PM.
Úhrada účasti pretekárov zo strany usporiadateľa – 20 km muži
Expenses paid by the organiser for 20 km men
1. úhrada ubytovania a  stravovania pretekárom po dobu 2 celé dni, ktorí dosiahli výkon do 1:22:00 podľa
minuloročných tabuliek IAAF 2014 / do 65.miesta – 1:21:59
2. účastníci ČR, Maďarska a  Slovenska majú pobytové a  stravovacie náklady hradené po dobu 1 celý deň
ČASOVÝ PROGRAM PRETEKOV - COMPETITION SCHEDULE:
20. marca 2015
od 12:00 – príchody zahraničných výprav – foreign teams arrivals
20th March 2015
12:00 - 14:00 - obed - lunch
16:30 - kultúrny program – culture program
18:00 - preteky mládeže a veteránov na 1, 3 a 5 km
– race girls, boys and masters 1, 3 and 5 km
18:00 - 19:00 - večera – dinner
19:00 - technická porada – technical meeting
1. 2 days full board accommodation for top 65 athletes in the IAAF ranking 2014 (2014 SB sub 1:22:00)
2.1 day full board accommodation for athletes competing of Czech Republic, Hungary and Slovakia
Úhrada účasti pretekárov zo strany usporiadateľa – 10 km juniori
Expenses paid by the organiser for 10 km junior men
1. úhrada ubytovania a  stravovania pretekárom po dobu 2 celé dni, ktorí dosiahli výkon do 00:42:00 podľa minuloročných tabuliek IAAF 2014 / do 21.miesta – 00:42:05/
2. účastníci ČR, Maďarska a  Slovenska majú pobytové a  stravovacie náklady hradené do dobu 1 celý deň
1.2 days full board accommodation for top 21 athletes in theIAAF ranking 2014 (2014 SB sub 42:05)
2.1 day full board accommodation for athletes competing of Czech Republic, Hungary and Slovakia
Úhrada účasti pretekárov zo strany usporiadateľa – 10 km juniorky
Expenses paid by the organiser for 10 km junior women
1. úhrada ubytovania a  stravovania pretekárkam po dobu 2 celé dni, ktoré v minuloročných tabuľkách
IAAF 2014 splnili limit 00:47:00
2. účastníčky ČR, Maďarska a  Slovenska majú pobytové a  stravovacie náklady hradené po dobu 1 celý deň
1.2 days full board accommodation for athletes with 2014 SB sub 47:00
2.1 day full board accommodation for athletes competing of Czech Republic, Hungary and Slovakia
Ostatní pretekári a  členovia výprav si musia pobytové a  stravovacie náklady po celú dobu pobytu hradiť
samy. Cena pobytu so stravou je v cene 50€/1 deň/1 osoba.
Any other athletes, additional personnel or extra night will be charged 50€/day/person
10
The organiser will provide transport from three airports : Budapest, Bratislava and Vienna.
The return fee for transportation from Budapest airport is 20 € / person.
The return fee for transportation From Bratislava and Vienna airport is 40 € / person.
PREZENTÁCIA VÝPRAV - TEAMS CHECK-IN
V kancelárii pretekov dňa 20. marca 2015 do 18:00 hodiny, vrátane slovenských pretekárov
In the Competition Office on 20th March 2015 until 6 PM .
21. marca 2015
5:00 - 9:00 - raňajky – breakfast
21st March 2015
8:00 - otvárací ceremoniál – opening ceremony
8:30 - štart 50 km muži – start 50 km Men + U23 – 35km
10:00 - štart 10 km juniori - start 10 km Junior Men
- štart 10 km dorastenci – start 10 km Youth (U18)
- štart 10 km juniorky – start 10 km Junior Women
12:00 - 14:00 - obed - lunch
14:00 - štart 20 km ženy – start 20 km Women + 20 km muži / men
14:40 - vyhlásenie výsledkov 50 km muži, Národné majstrovstvá Česka,
Maďarska a Slovenska
– Victory ceremony of 50 km Men, National Championships of
Czech Republic, Hungary and Slovakia
16:00 - vyhlásenie výsledkov 20 km ženy – Národné majstrovstvá Slovenska
na 20 km ženy
- Vyctory Ceremony of 20 km Women – National Championships of Slovakia
18:00 - 20:00 - večera – dinner
20:00 - záverečný ceremoniál, vyhlasovanie výsledkov
- Closing ceremony – victory ceremony
21:00 - diskotéka pre účastníkov – culture program – disco
22. marca 2015
22st March 2015
6:00 - 8:00 - raňajky/odchod výprav – breakfast/team departures
11
IAAF Race Walking Challenge Permit Meeting Dudinska 50
IAAF Race Walking Challenge Permit Meeting Dudinska 50
DOPINGOVÁ KONTROLA – DOPING CONTROL:
Zabezpečuje Slovenský antidopingový výbor
Will be provided by Slovak Anti-Doping Commitee.
LEKÁRSKA SLUŽBA - HEALTH CARE:
Bude zabezpečená nepretržite v hoteloch a  počas pretekov v budove MsÚ a  na trati.
Will be provided non stop in the hotels, on the racing course and in the Town Hall during the race.
PREZENTÁCIA - CALL ROOM:
Na disciplínu – končí 15 minút pred štartom v zvolávateľni (cca 50 m od štartu-šatne), spoločným odchodom
na štart 5 minút pred štartom.
Closes 15 minutes prior to start of each event. The call room is located 50 m from the start line. All participants
will be leaving the call room together 5 minutes prior to the start.
ŠTARTOVÉ ČÍSLA - START NUMBERS (BIBS):
Dostanú všetci pretekári na technickej porade (2 kusy).
Will be distributed at the technical meeting (2 start numbers for each athlete).
CENY – PRICE MONEY:
IAAF Race Walking Challenge: Men 50 km:
4 000 USD – 1st place
2 500 USD – 2nd place
1 500 USD – 3rd place
1 000 USD – 4th place
800 USD – 5th place
700 USD – 6th place
V kategórii mužov na 20 km – Men 20km:
250€ - 1st place men
150€ - 2nd place men
100€ - 3rd place men
IAAF Race Walking Challenge: Women 20 km:
4 000 USD – 1st place
2 500 USD – 2nd place
1 500 USD – 3rd place
1 000 USD – 4th place
800 USD – 5th place
700 USD – 6th place
Za prekonanie rekordu Dudinskej päťdesiatky v kategórii mužov 1000 € a  v kategórii žien 400 €.
Course record 50 km men 1000 €, 20 km women 400 €
Víťaz M-SR na 50 km muži:
1.miesto: 200 EUR, 2.miesto: 100 EUR, 3.miesto: 50 EUR
12
Dudinska 50 – All best results
50 km men
3:38:45
3:39:34
3:39:46
3:40:30
3:40:58
3:41:09
3:42:20
3:42:57
3:43:17
3:44:17
1
1
1
1
1
1
1
1
2
3
Yohann Diniz
Valentin Kononen
Matej Tóth
Yucheng Han
Alex Schwazer
Erick Barrondo
Pavol Szikora
Tomasz Lipiec
Jesús Ángel García Bragado
Giovanni Perricelli
01.01.78
07.03.69
10.02.83
16.12.78
26.11.84
14.06.91
26.03.52
10.05.71
17.10.69
25.08.67
FRA
FIN
SVK
CHN
ITA
GUA
TCH
POL
ESP
ITA
28.03.09
25.03.00
26.03.11
26.03.05
24.03.12
23.03.13
04.04.87
25.04.98
25.04.98
25.04.98
(10)
3:44:24
3:45:32
3:45:47
3:45:48
3:46:05
3:46:12
3:46:16
3:46:31
3:46:42
3:46:52
2
1
1
2
2
3
3
4
1
4
Lukasz Nowak
Rafal Augustyn
Grzegorz Sudol
Nikolay Matyukhin
Rafal Fedaczyński
Vladimir Potemin
Rafal Sikora
Aleksey Voyevodin
Robert Korzeniowski
Santiago Pérez Alonso
18.12.88
14.05.84
28.08.78
13.12.68
03.12.80
15.01.80
17.02.87
09.08.70
30.07.68
15.01.72
POL
POL
POL
RUS
POL
RUS
POL
RUS
POL
ESP
24.03.12
22.03.14
29.03.08
19.05.01
26.03.11
19.05.01
26.03.11
25.04.98
26.04.92
19.05.01
(20)
3:47:18
3:47:23
3:47:28
3:47:41
3:47:51
3:48:02
3:48:06
3:48:17
3:48:19
3:48:27
3:48:41
3:48:53
3:49:30
3:49:50
2
2
5
6
7
6
5
2
1
8
1
1
3
4
Zhendong Wang
Alatan Gadasu
Basilio Labrador Sanabria
René Piller
Pavel Nikolayev
Nathan Deakes
Denis Langlois
Peter Korčok
Vitaliy Popovich
Viktor Hinko
Sándor Urbanik
Štefan Malík
Donatas Škarnulis
André Höhne
11.01.91
27.01.64
29.03.67
23.04.65
18.12.77
17.08.77
10.10.68
12.08.74
22.10.62
07.12.65
15.12.64
11.02.66
21.10.77
10.03.78
CHN
CHN
ESP
FRA
RUS
AUS
FRA
SVK
UKR
BLR
HUN
SVK
LTU
GER
22.03.14
26.03.05
25.04.98
25.04.98
25.04.98
26.03.11
19.05.01
29.03.08
24.03.96
25.04.98
24.03.01
26.03.95
29.03.08
24.03.12
(30)
(34)
13
IAAF Race Walking Challenge Permit Meeting Dudinska 50
20 km men
1:18:37
1:18:50
1:19:29
1:19:30
1
2
3
1
Hungjun Zhu
Ronghua Lu
Chaohong Yu
Viktor Burayev
18.06.81
21.02.83
03.11.75
23.02.82
CHN
CHN
CHN
RUS
26.03.05
26.03.05
26.03.05
19.05.01
1:19:45
2
Yevgeniy Misyulya
13.03.64
BLR
19.05.01
1:19:48
1:19:51
1:20:02
1:20:14
1:20:21
1:20:40
1:20:42
1:20:44
1:21:27
1:21:43
1:21:46
1:21:51
1:21:51
1:21:51
1:21:56
1:22:05
1:22:06
1:22:10
1:22:14
1:22:16
1:22:19
1:22:24
1:22:28
1:22:38
1:22:39
1
3
4
5
6
2
7
3
5
9
6
10
4
5
8
11
1
12
2
9
10
6
7
2
13
Matej Tóth
Andreas Erm
Francisco Javier Fernández Peláez
Vladimir Andreyev
Jiří Malysa
Robert Korzeniowski
Denis Nizhegorodov
Aigars Fadejevs
Andrey Makarov
Ivan Trotskiy
Artur Meleshkevich
Juan Manuel Molina Morote
Chengliang Zhao
Jianbo Li
Denis Langlois
Dmitrij Yesipchuk
Hyun Sub Kim
Lorenzo Civallero
Chil Sung Park
Robert Ihly
Valentí Massana Gracia
Shucai Xing
Silviu Casandra
Rafal Fedaczyński
Fernando Vazquez
10.02.83
12.03.76
06.03.77
07.09.66
14.08.66
30.07.68
26.07.80
27.12.75
02.01.71
27.05.75
11.04.75
15.03.79
01.06.84
14.11.86
10.10.68
17.11.74
31.05.85
08.08.75
08.07.82
05.05.63
05.07.70
04.06.84
27.10.75
13.02.80
04.05.71
SVK
GER
ESP
RUS
CZE
POL
RUS
LAT
BLR
BLR
BLR
ESP
CHN
CHN
FRA
RUS
KOR
ITA
KOR
GER
ESP
CHN
ROU
POL
ESP
22.03.14
19.05.01
19.05.01
19.05.01
19.05.01
25.04.98
19.05.01
25.04.98
25.04.98
19.05.01
25.04.98
19.05.01
26.03.05
26.03.05
25.04.98
19.05.01
25.03.06
19.05.01
25.03.06
25.04.98
25.04.98
26.03.05
26.03.05
24.03.12
25.04.98
20 km women
1:26:48
1
1:26:50
2
1:27:09
3
1:27:29
4
1:28:20
5
1:28:37
1
1:29:25
6
1:29:31
2
1:30:11
7
14
Olimpiada Ivanova
Natalya Fedoskina
Elisabetta Perrone
Erica Alfridi
Yelena Nikolayeva
Hongjuan Song
Norica Cîmpean
Jing Jiang
María Vasco Gallardo
26.08.70
25.06.80
09.07.68
22.02.68
01.02.66
04.07.84
22.03.72
23.10.85
26.12.75
RUS
RUS
ITA
ITA
RUS
CHN
ROU
CHN
ESP
19.05.01
19.05.01
19.05.01
19.05.01
19.05.01
26.03.05
19.05.01
26.03.05
19.05.01
IAAF Race Walking Challenge Permit Meeting Dudinska 50
(10)
(20)
(30)
1:30:16
1:30:37
1:31:13
1:31:21
1:31:33
1:31:43
1:31:48
1:32:11
1:32:19
1:32:36
1:32:53
1:32:57
1:32:59
1:33:00
1:33:04
1:33:21
1:33:27
1:33:29
1:33:45
1:33:57
1:33:58
3
8
9
10
1
11
12
13
1
14
2
15
3
1
16
17
18
4
2
19
3
Liping Wang
Valiantsina Tsybulskaya
Gillian O´Sullivan
Natalya Misyulya
Agnieszka Szwarnóg
Annarita Sidoti
Valentyna Savchuk
Jolanta Dukure
Zuzana Malíková
Elena Isar
Paola Perez
Melanie Seeger
Erica Rocha de Sena
Paulina Buziak
Fatiha Ouali
Alena Hinko
Teresa de Jesús Linares Hernández
Vira Zozulya
Tetyana Ragozina
Olha Lukyanchuk
Lyudmyla Yehorova (Shelest)
10 km junior women
46:08
1
Tatyana Kozlova
46:14
4
Kamila Holpuchová
46:31
2
Maryna Tsichanava
46:41
32 Daniela Cirlan
46:42
3
Yekaterina Izmaylova
46:43
4
Athanassía Tsoumeléka
46:44
1
Anežka Drahotová
47:12
9
Yuliya Koroleva
47:23
5
Beatriz Pascual Rodríguez
47:28
1
Anna Chernenko
47:30
6
Edina Füsti
47:38
7
Yekateryna Labashova
47:40
8
Maria Hatzipanayiotidou
47:45
9
Zuzana Malíková
47:56
2
Berta Kriván
47:58
10 Sniazhana Jurchanka
48:07
11 Ankica Barzut
48:12
43 Elin-Cecilie Löftesnes
48:22
12 Irina Korotkova
08.07.76
19.02.68
21.08.76
16.04.66
28.12.86
25.07.69
19.01.75
20.09.79
02.08.83
07.12.71
21.12.89
08.01.77
03.05.85
16.12.86
28.10.74
30.07.76
29.04.69
31.08.70
03.09.64
07.12.76
04.10.74
CHN
BLR
IRL
BLR
POL
ITA
UKR
LAT
SVK
ROU
ECU
GER
BRA
POL
FRA
BLR
ESP
UKR
UKR
UKR
UKR
26.03.05
19.05.01
19.05.01
19.05.01
23.03.13
19.05.01
19.05.01
19.05.01
24.03.07
19.05.01
23.03.13
19.05.01
23.03.13
24.03.12
19.05.01
19.05.01
19.05.01
26.03.05
25.03.00
19.05.01
25.03.00
02.09.83
27.09.73
14.12.83
18.09.80
06.03.83
02.01.82
22.07.95
25.07.73
09.05.82
27.12.92
24.06.82
15.11.83
17.01.82
02.08.83
17.11.91
01.08.84
01.09.82
12.05.79
31.05.82
RUS
TCH
BLR
ROU
RUS
GRE
CZE
RUS
ESP
UKR
HUN
BLR
GRE
SVK
HUN
BLR
YUG
NOR
RUS
19.05.01
07.04.91
19.05.01
25.04.98
19.05.01
19.05.01
22.03.14
26.04.92
19.05.01
27.03.10
19.05.01
19.05.01
19.05.01
19.05.01
27.03.10
19.05.01
19.05.01
25.04.98
19.05.01
(10)
(20)
(30)
(10)
15
IAAF Race Walking Challenge Permit Meeting Dudinska 50
48:39
48:42
48:43
48:44
48:57
49:13
49:14
49:17
49:19
49:20
49:21
46
13
14
13
15
9
18
1
2
16
51
Zuzana Blažeková
Ulrike Sischka
Melisa Rodriguez
N. Simorayeva
Anna Szumny
Svetlana Nifontova
Karianne Larsen
Krisztina Kernács
Eliška Drahotová
Lorena Luaces Barril
Ines Henriques
10 km walking junior men
41:16
1
Yevgeniy Demkov
41:18
2
Sergey Lystsov
41:20
1
Ihor Lyashchenko
41:30
3
Mikalay Seradovich
41:53
4
Aleksandr Strokov
42:02
1
Ingus Janevičs
42:12
5
Andrey Talashka
42:19
2
Hagen Pohle
42:22
1
Erik Kalina
42:23
6
Dzmitriy Malinovskiy
42:28
3
Veli-Matti Partanen
42:29
2
Petr Gábriš
42:32
4
Ihor Puzanov
42:36
5
Byung Kwang Choi
42:41
7
Beniamin Kuciński
42:44
1
Matej Tóth
42:47
8
Paul Gassebner
42:51
1
Radovan Eľko
42:57
1
Roman Magdziarczyk
42:59
2
Vladimir Savanović
43:01
1
Máté Hellebrandt
43:04
1
Matej Spišiak
43:05
2
Marek Janek
43:06
3
Marius Kristiansen
43:10
9
Radek Pařízek
43:10
10 Oleksiy Medentsov
43:15
11 Theódoros Koupídis
43:18
4
Grzegorz Sudol
43:21
1
Martin Engelsviken
43:25
12 Jesús Tomero
16
01.07.80
24.04.84
16.06.82
73
24.04.83
03.02.74
22.01.72
23.08.86
22.07.95
29.02.84
01.05.80
SVK
GER
FRA
RUS
POL
RUS
NOR
HUN
CZE
ESP
POR
25.04.98
19.05.01
19.05.01
26.04.92
19.05.01
26.09.93
07.04.91
26.03.05
22.03.14
19.05.01
25.04.98
03.12.82
14.11.82
24.08.93
25.01.84
21.06.82
29.04.86
31.05.82
05.03.92
25.09.75
26.01.82
28.10.91
24.06.70
10.10.93
07.04.91
01.06.82
10.02.83
22.07.82
04.04.80
05.07.77
12.06.85
16.01.89
05.04.78
29.01.77
25.09.78
21.04.82
28.02.82
05.03.82
28.08.78
17.06.72
25.09.82
RUS
RUS
UKR
BLR
RUS
LAT
BLR
GER
SVK
BLR
FIN
TCH
UKR
KOR
POL
SVK
ITA
SVK
POL
SCG
HUN
SVK
SVK
NOR
CZE
UKR
GRE
POL
NOR
ESP
19.05.01
19.05.01
27.03.10
19.05.01
19.05.01
26.03.05
19.05.01
28.03.09
27.03.94
19.05.01
27.03.10
02.04.89
27.03.10
27.03.10
19.05.01
25.03.00
19.05.01
27.03.99
24.03.96
27.03.04
29.03.08
16.03.97
24.03.96
24.03.96
19.05.01
19.05.01
19.05.01
24.03.96
07.04.91
19.05.01
IAAF Race Walking Challenge Permit Meeting Dudinska 50
(20)
(30)
(10)
(20)
VÍŤAZI DUDINSKEJ 50-KY / WINNERS OF THE DUDINSKA 50
MUŽI / MEN 50 km
1982
Pavol Szikora
1983
Jozef Hudák
1984
Pavol Jati
1985
Pavol Jati
1986
Ivo Piták
1987
Pavol Szikora
1988
Ján Záhončík
1989
Hubert Sonnek
1990
Zoltán Czukor
1991
Valentin Kononen
1992
Robert Korzeniowski
1993
Sergey Korepanov
1994
Pavol Blažek
1995
Štefan Malík
1996
Vitaliy Popovich
1997
Štefan Malík
1998
Tomasz Lipiec
1999
Aleksandar Rakovič
2000
Valentin Kononen
2001
Sándor Urbanik
2002
Peter Korčok
2003
Luis García Bechinie
2004
Peter Korčok
2005
Yucheng Han
2006
Grzegorz Sudol
2007
Colin Griffin
2008
Grzegorz Sudol
2009
Yohann Diniz
2010
Rafal Augustyn
2011
Matej Tóth
2012
Alex Schwazer
2013
Erick Barrondo
2014
Rafal Augustyn
VSŽ Košice
Dukla Banská Bystrica
Dukla Banská Bystrica
Dukla Banská Bystrica
Liaz Jablonec
Dukla Banská Bystrica
Dukla Banská Bystrica
Slávia VŠ Praha
Maďarsko
Fínsko
Poľsko
Kazachstan
Dukla Banská Bystrica
Slávia UK Bratislava
Ukrajina
Slávia UK Bratislava
Poľsko
Juhoslávia
Fínsko
Maďarsko
Dukla Banská Bystrica
Guatemala
Dukla Banská Bystrica
Čína
Poľsko
Írsko
Poľsko
Francúzsko
Poľsko
Slovensko
Taliansko
Guatemala
Poľsko
4:02:42
4:13:36
4:09:11
3:57:38
3:51:43
3:42:20
3:58:20
3:55:16
3:55:16
3:48:54
3:46:42
4:05:20
3:52:45
3:48:53
3:48:20
3:50:20
3:42:57
3:55:24
3:39:34
3:48:41
3:52:49
3:57:50
3:51:09
3:40:30
3:50:24
3:51:32
3:45:47
3:38:45 rekord
3:49:54
3:39:46
3:40:58
3:41:09
3:45:32
(30)
17
IAAF Race Walking Challenge Permit Meeting Dudinska 50
ŽENY / WOMEN 20 km
1986
Mária Rósza
1987
Zuzana Holveková
1988
Viera Toporeková
1989
Jana Zárubová
1990
Jana Bičianová
1991
Tetyana Ragozina
1992
Madelein Svensson
1993
Maya Sazonova
1994
Mária Rósza
1995
Anna Brnová
1996
Marta Žukowska
1997
Valiantsina Tsybulskaya
1998
Nadezhda Ryashkina
1999
Lyudmyla Yegorova
2000
Vira Zozulya
2001
Usezola Gruber
2002
Vera Zozulya
2003
Zuzana Malíková
2004
Zuzana Malíková
2005
Hongjuan Song
2006
Zuzana Malíková
2007
Zuzana Malíková
2008
Zuzana Malíková
2009
Lyudmyla Shelest
2010
Zuzana Schindlerová
2011
Olive Loughnanová
2012
Paulina Buziak
2013
Agnieszka Szwarnóg
2014
Ainhoa Pinedo
18
Maďarsko
Liaz Jablonec
Slávia Trnava
RH Praha
Liaz Jablonec
Ukrajina
Švédsko
Kazachstan
Maďarsko
ZŤS Martin
Poľsko
Bielorusko
Rusko
Ukrajina
Ukrajina
Maďarsko
Ukrajina
Lokomotíva Šurany
Lokomotíva Šurany
Čína
Lokomotíva Šurany
Lokomotíva Šurany
Lokomotíva Šurany
Ukrajina
USK Praha
Írsko
Poľsko
Poľsko
Španielsko
IAAF Race Walking Challenge Permit Meeting Dudinska 50
50:40:9
50:29:0
50:53:5
48:28:0
49:40:0
45:18:0
43:27:0
46:10:0
44:29:0
48:29:0
45:11:0
45:08:0
43:06:0
1:41:22
1:33:45
1:48:32
1:39:41
1:38:06
1:33:02
1:28:37 rekord
1:33,48
1:32:19
1:35:29
1:34:17
1:34:20
1:32:40
1:33:00
1:31:33
1:34:56
19
IAAF Race Walking Challenge Permit Meeting Dudinska 50
20
Download

IAAF Race Walking Challenge Permit Meeting