ZPRÁVY
České parazitologické společnosti
Ročník 21, číslo 1
březen 2013
ISSN 1211-7897
obsah 2/ ČPS: Zpráva o činnosti za rok 2012 6/ ČPS: Ukončení členství 7/ ČPS: Gratulace jubilantům 8/ Uplatnění absolventů magisterského oboru Parazitologie ve zdravotnictví
Jana Choutková a Petra Kolbeková 10/ Externí hodnocení kvality č. 771 Věra Tolarová 11/ Seminář v Lékařském domě 2. dubna 2013 12/ 43. Jírovcovy protozoologické dny 6. – 10. 5. 2013 14/ 20. Helmintologické dny 13. – 17. 5. 2013 16/ kalendář akcí 19/ autoři příspěvků Roční zpráva o činnosti vědecké společnosti
Česká parazitologická společnost
za rok 2012
ZÁKLADNÍ
INFORMACE O SPOLEČNOSTI
Předseda společnosti
RNDr. Libor Mikeš, Ph.D.
Počet členů
179
Č lenský příspěvek
250 Kč
Č lenský příspěvek redukovaný
50 Kč
WWW stránky
http://www.parazitologie.cz
WWW stránky v anglickém jazyce
http://www.parazitologie.cz/en/index.html
Knihovna
NE
Bulletin alespoň 1x ročně
ANO
Bulletin častěji 1x ročně
ANO
Kontakt
Č eská parazitologická společnost
Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra parazitologie
Viničná 7
12844 Praha 2
Telefon
+420221951819
Fax
+420224919704
E-mail
[email protected]
Předseda společnosti
RNDr. Libor Mikeš, Ph.D.
Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra parazitologie
Viničná 7
12844 Praha 2
Telefon
221951819
Fax
224919704
E-mail
[email protected]
PŘEHLED
VÝSTUPŮ
• Publikační činnost
Zpravodaj (zprávy) vědecké společnosti
1. Zprávy České parazitologické společnosti
Podíl: plný (100%), Význam: vysoký, Dosah: český - národní, Náplň: kombinovaná (odborná i
laická), Jazyky: český, anglický, Počet čísel: 3, Recenzováno: NE, ISSN: 1211-7897, WWW:
http://www.parazitologie.cz/zpravy/index.html
Sborník
1. Hodová I., Přikrylová I., Eds.: X. české a slovenské parazitologické dny, Program a sborník
abstraktů
Podíl: plný (100%), Význam: vysoký, Dosah: česko-slovenský, Náplň: odborná, C elkový počet
příspěvků: 100, Počet slovenských příspěvků: 44, Počet zahraničních příspěvků: 4, Jazyky: anglický,
český, slovenský, Náklad: 200, Počet stran: 132, Recenzováno: NE, ISBN: 978-80-210-5862-0, WWW:
http://www.parazitologie.cz/akce/doc/Sbornik_Paradny_2012_web.pdf
2. Pánek T., Mach J., Soukal P., Eds.: 42. Jírovcovy protozoologické dny, Sborník z konference
Podíl: plný (100%), Význam: vysoký, Dosah: česko-slovenský, Náplň: odborná, C elkový počet
příspěvků: 46, Počet slovenských příspěvků: 6, Počet zahraničních příspěvků: 1, Jazyky: anglický, český,
slovenský, Náklad: 75, Počet stran: 72, Recenzováno: NE, ISBN: 978-80-7444-014-4, WWW:
http://www.parazitologie.cz/protozoologie/Protodny2012/JPD_sbornik_2012.pdf
3. Mikeš L., Ed.: Toxoplasma, Pneumocystis, Trichomonas, Leptospira – co mají společné?
Seminář ku příležitosti 105. výročí narození a 40. výročí úmrtí prof. Otto Jírovce
Podíl: plný (100%), Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, C elkový počet
příspěvků: 8, Jazyky: český, Náklad: 150, Počet stran: 35, Recenzováno: NE, WWW:
http://www.parazitologie.cz/akce/doc/sbornik2012.pdf
• Konference a semináře
Konference, kongres (50 a více účastníků) mezinárodní
1. Přikrylová I., Hodová I., Koubková B., Gelnar M. a kol.: X. české a slovenské parazitologické
dny
Podíl: plný (100%), Význam: vysoký, Dosah: česko-slovenský, Náplň: odborná, Místo konání: Brno,
hotel Myslivna, Doba konání: 28. 5. - 1. 6. 2012, Jazyky: český, slovenský, anglický, C elkový počet
příspěvků: 100, Počet slovenských příspěvků: 44, Počet zahraničních příspěvků: 4, C elkový počet všech
účastníků: 131, Počet všech aktivních účastníků: 90, Počet všech slovenských účastníků: 37, Počet aktivních
slovenských účastníků: 35, Počet všech zahraničních účastníků (mimo SR): 5, Počet aktivních zahraničních
účastníků (mimo SR): 4
Konference, kongres (50 a více účastníků) česko-slovenský
1. Pánek T. a kol.: 42. Jírovcovy protozoologické dny
Podíl: plný (100%), Význam: vysoký, Dosah: česko-slovenský, Náplň: odborná, Místo konání:
Kletečná, Doba konání: 7. - 11. 5. 2012, Jazyky: český, slovenský, anglický, C elkový počet příspěvků:
46, Počet slovenských příspěvků: 6, C elkový počet všech účastníků: 58, Počet všech aktivních účastníků:
50, Počet všech slovenských účastníků: 8, Počet aktivních slovenských účastníků: 6
Konference, kongres (50 a více účastníků) národní
1. Mikeš L.: Toxoplasma, Pneumocystis, Trichomonas, Leptospira – co mají společné? Seminář ku
příležitosti 105. výročí narození a 40. výročí úmrtí prof. Otto Jírovce
Podíl: hlavní, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Místo konání: Lékařský dům
Praha, Doba konání: 3. 4. 2012, Jazyky: český, Počet příspěvků: 8, Poznámka k počtu příspěvků: Pouze
zvaní přednášející, C elkový počet všech účastníků: 174, Počet všech aktivních účastníků: 8, Počet všech
slovenských účastníků: 5, Poznámka k počtu účastníků: Odborný tématický seminář organizovaný pro
pracovníky ve zdravotnictví.
I když počet účastníků přesáhl 50, nejednalo se o konferenci ani kongres, ale o seminář. Pouze zvaní
přednášející, jinak všichni účastníci pasivně.
• Pořádané akce
Udílení ocenění studentům / vědeckým pracovníkům
1. Soutěž o nejlepší studentský příspěvek na X. českých a slovenských parazitologických dnech
Podíl: plný (100%), Význam: střední, Dosah: mezinárodní, Náplň: odborná, Místo konání: Brno, Doba
konání: 28. 5. - 1. 6. 2012
2. Soutěž o nejlepší studentský příspěvek na 42. Jírovcových protozoologických dnech
Podíl: plný (100%), Význam: střední, Dosah: česko-slovenský, Náplň: odborná, Místo konání:
Kletečná, Doba konání: 7. - 11. 5. 2012
• Projekty
Projekty RVS
1. Přikrylová I., Hodová I., Koubková B., Gelnar M. a kol.: X. české a slovenské parazitologické
dny
Podíl: plný (100%), Význam: vysoký, Financováo z RVS: Částečně
2. Pánek T. a kol.: 42. Jírovcovy protozoologické dny 2012
Podíl: plný (100%), Význam: vysoký, Financováo z RVS: Částečně
• Mezinárodní aktivity
Kolektivní členství v mezinárodních společnostech
1. World Federation of Parasitologists
WWW: http://www.wfpnet.org
2. European Federation of Parasitologists
WWW: http://europfedpar.monsite-orange.fr/
3. International Society of Protistologists
WWW: http://www.uga.edu/protozoa/
členem je Protozoologická sekce ČPS
Účast na mezinárodních akcích (za společnost)
1. XIth European Multicolloquium of Parasitology
Místo konání: Cluj-Napoca, Romania, Doba konání: 25. - 29. 7. 2012, WWW:
http://www.zooparaz.net/emop11/
==> C elkový počet výstupů: 15 <==
Roční zprávu za společnost zpracoval a za správnost odpovídá: Libor Mikeš
Zprávu vygeneroval: spol28 - 23.1.2013 12:36:35
Ukončení členství v České parazitologické společnosti ČPS V souladu s platnými stanovami České parazitologické společnosti (čl. 4 bod 2a
a čl. 5 body 1a,b a 2) oznamujeme, že ke dni 11. 2. 2013 bylo ukončeno členství
následujícím členům (bez titulů) pro neplacení členských příspěvků nebo na
základě vlastní žádosti:
Balůsek Jiří
Bašta Jiří
Bedrník Petr
Bínová Eva
Havlová Michaela (roz. Frýzková)
Hajná Markéta
Chmela Josef
Kabíčková Hana
Kunzová Eva
Musilová Naďa
Nápravník Jan
Nedvědová Helena
Pavlík Ivo
Seifertová Mária
Soušková Petra
Synek Petr
Šaňková Barbora
Ševčíková Kateřina
Tomková Eva
Urban Jan
Víchová Jaroslava
Zídková Lenka
Aktuální stav členské základny k témuž datu je tedy 155 členů.
Za výbor ČPS,
Libor Mikeš
6
Gratulace jubilantům ČPS Vážení členové ČPS,
v letošním roce oslavuje významné životní jubileum vícero členů
České parazitologické společnosti:
prof. RNDr. Jiří Vávra, DrSc.
RNDr. Jindra Valkounová, CSc.
RNDr. Jiljí Sitko, CSc.
RNDr. Antonín Valkoun, CSc.
RNDr. Božena Koubková, Ph.D.
doc. RNDr. Jiří Lamka, CSc.
RNDr. Jan Pomykal
prof. MVDr. Vlasta Svobodová, CSc.
doc. RNDr. Oleg Ditrich, CSc.
RNDr. Marie Poislová
prof. RNDr. Jaroslav Flegr, CSc.
Ing. Marie Borkovcová
PharmDr. Ivana Bílková
MVDr. Petr Ježek
prof. RNDr. Jan Tachezy, PhD.
prof. RNDr. Julius Lukeš, CSc.
RNDr. Vladimíra Loydová
RNDr. MUDr. František Stejskal, Ph.D.
RNDr. Karel Fajfrlík, Ph.D.
prof. RNDr. Petr Volf, CSc.
Výbor České parazitologické společnosti se připojuje ke gratulaci
s přáním pevného zdraví a elánu do budoucna!
Za výbor ČPS,
Iva Kolářová
7
Uplatnění absolventů magisterského oboru Parazitologie ve zdravotnictví Po ukončení magisterského studia v oboru Parazitologie stojí absolvent
před volbou budoucího zaměstnání. Častou volbou bývají diagnostické
laboratoře, tj. státní či soukromá zdravotnická zařízení. Magisterské vzdělání
v oboru Parazitologie však poskytuje pouze základní pregraduální vzdělání
a uchazeč o zaměstnání ve zdravotnictví může být zaskočen požadavkem
na další kurzy a specializace. Co všechno tedy absolventa čeká?
Pokud je absolvent magisterského studia s titulem Mgr. přijat do zdravotnické
laboratoře, bude vykonávat tzv. nelékařské zdravotnické povolání. Podmínky
získání a uznání způsobilosti pro výkon povolání upravuje zákon č. 96/2004 Sb.
a jeho malá novela, zákon č. 105/2011 Sb. Ze zákona vyplývá, že magisterský
obor může být buďto akreditován Ministerstvem zdravotnictví (získal souhlasné
stanovisko MZ k výkonu nelékařského zdravotnického povolání) a absolvent
může být rovnou při nástupu do zaměstnání zařazen jako Odborný pracovník
v laboratorních metodách a přípravě léčivých přípravků, nebo akreditován není
(to je případ např. oboru Parazitologie na PřF UK) a pak je zapotřebí si vzdělání
doplnit. K tomu slouží Akreditovaný kvalifikační kurz (zkráceně AKK)
Odborné zdravotnické laboratorní metody, který je určený pro absolventy
magisterských oborů přírodovědného zaměření.
Absolvent např. PřF UK je při nástupu do zaměstnání nejprve zařazen jako
Pracovník v oboru přírodních věd. Teprve po absolvování AKK splní podmínky
podle zákona, získá způsobilost pracovat ve zdravotnickém zařízení
pod odborným dohledem a je zařazen jako Odborný pracovník v laboratorních
metodách. (Uchazeč o zaměstnání se může dostat i do situace, kdy potenciální
zaměstnavatel klade jako podmínku přijetí již absolvovaný AKK).
AKK je organizován Institutem postgraduálního vzdělávání (IPVZ) v Praze
a probíhá dvakrát ročně. Časový rozsah je 21 dní, které jsou rozdělené
do několika modulů zabývajících se principy práce ve zdravotnických
laboratořích, zdravotnickou legislativou, první pomocí, základními znalostmi
a metodami oborů hematologie, biochemie, imunologie, mikrobiologie,
genetiky, radiologie, toxikologie a ochrany veřejného zdraví. Kurz je zakončen
ústní zkouškou před odbornou komisí. Podrobné informace včetně možnosti
přihlášení
jsou
k
dispozici
na
webových
stránkách
IPVZ:
http://www.ipvz.cz/nelekarske-profese/akreditovane-kurzy-a-ziskavanizpusobilosti-k-vykonu-nelekarskeho-zdravotnickeho-povolani.aspx .
8
Po nástupu do zdravotnictví má pracovník možnost (a často je to požadavkem
zaměstnavatele) doplnit si vzdělání o tzv. atestaci v příslušném vzdělávacím
programu (Mikrobiologie, Alergologie a klinická imunologie, Klinická
biochemie, Klinická genetika, Příprava radiofarmak, Klinická hematologie
a transfuzní služba, Nukleární medicína, Ochrana a podpora veřejného zdraví,
Soudní toxikologie, Klinická embryologie). Jedná se o součást specializačního
vzdělávání (viz http://www.ipvz.cz/vzdelavaci-programy.aspx?skupina=11)
organizovaného Ministerstvem zdravotnictví a akreditovanými zdravotnickými
zařízeními. Po zařazení do předatestační přípravy pracovník absolvuje
teoretickou a praktickou výuku zahrnující několikaměsíční stáže
na akreditovaných zdravotnických pracovištích a po uplynutí doby povinné
praxe (dle vzdělávacího programu, např. pro Mikrobiologii 5 let) a účast
na specializačních (tzn. povinných) kurzech, které jsou pro každý obor dány
vzdělávacím programem. Studium je zakončeno zkouškou s praktickou
a teoretickou částí a obhajobou atestační práce. Po složení zkoušky pracovník
podává žádost o vydání Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez
odborného dohledu, je zařazen do registru Národního centra ošetřovatelství
a nelékařských zdravotnických oborů v Brně (www.nconzo.cz) a spadá do vyšší
platové třídy.
Registraci v Brně (Osvědčení) je třeba jednou za deset let obnovit. Podmínkou
pro obnovení je získání určitého množství kreditů (v současnosti 40) za účast
na vzdělávacích akcích v rámci programu celoživotního vzdělávání
zdravotníků za uplynulých 10 let.
Co se týče nákladů na postgraduální vzdělávání, pokud je prohlubování
kvalifikace pracovníka v zájmu zaměstnavatele, měl by náklady na studium
hradit.
Uvedené informace jsou platné ke dni 11. 1. 2013, ale vzhledem k tomu, že je
připravován nový zákon o nelékařských zdravotnických povoláních, je nutné
počítat se změnami a sledovat aktuality na stránkách MZČR (www.mzcr.cz ).
Jana Choutková a Petra Kolbeková
9
Mikroskopická diagnostika střevních parazitóz Externí hodnocení kvality č. 771 EHK – série č. 771 byla rozesílána do 69 laboratoří 23. 10. 2012.
Hodnoceno bylo 69 pracovišť na základě výsledků získaných
mikroskopickou diagnostikou dvou vzorků stolice fixované formalinem
a tří roztěrů určených k barvení na střevní kokcidie. Maximálně bylo
možno získat 10 bodů za stolice a 6 bodů za roztěry. K úspěšnému
absolvování tohoto kola EHK bylo zapotřebí dosáhnout ve fixovaných
vzorcích více než 8 bodů a v roztěrech minimálně 4 body.
Vzorky fixované stolice obsahovaly:
A – vajíčka měchovců (Necator americanus), vajíčka Trichuris
trichiura a ojediněle vajíčka Schistosoma intercalatum a larvy
měchovců
B – oplozená i neoplozená vajíčka Ascaris lumbricoides, vajíčka
měchovců (Necator americanus), vajíčka Trichuris trichiura
a ojediněle larvy měchovců
Roztěry ze stolice, určené k barvení na střevní kokcidie obsahovaly:
A, B – negativní,
C – oocysty Cryptosporidium sp.
Výsledky:
Stolice: V této části testu 63 (91,3 %) laboratoře odpověděly správně
a získaly plný počet 10 bodů. Šest laboratoří (8,7 %) s 8 body nesplnilo
limit.
Roztěry: K maximálnímu zisku 6 bodů se dopracovalo 60 (86,9 %)
pracovišť. Neuspěly dvě laboratoře, které nezískaly ani jeden bod.
Certifikáty správné kvality za rok 2012 obdrželo celkem 65 laboratoří.
Podrobný rozbor EHK č. 771 najdete v nejbližším čísle časopisu Zprávy
CEM SZÚ Praha.
V Praze dne 21. 1. 2013
Věra Tolarová
10
Seminář v Lékařském domě 2. dubna 2013 11
43. Jírovcovy protozoologické dny 6. – 10. května 2013 Vážené kolegyně a kolegové, protozoologové,
mám tu čest pozvat Vás na v pořadí již 43. Jírovcovy protozoologické dny, které
se letos budou konat v Rekreačním Středisku Nový Dvůr u Týna nad Vltavou
(http://www.novydvursro.cz/) v termínu 6. – 10. 5. 2013.
Rád bych Vás již na začátku upozornil na několik změn, které proběhnou oproti
předchozím ročníkům, či krátce připomenul změny platné z ročníků minulých.
Největší změnou je letos zavedená elektronická přihláška, proto k přihlašování
prosím použijte elektronický formulář na této adrese:
http://niuhi.xf.cz/protodny/jpd2013.application.cze.html
Za přípravu elektronické přihlášky patří velké díky Petru Soukalovi z UK v
Praze. Na kterého se v případě technických problémů můžete obracet přímo na
emailové adrese: [email protected]
Konferenční poplatek bude nakonec letos podle rozhodnutí výboru České
Parazitologické společnosti oproti minulému roku navýšen o 300Kč. Členům
ČPS platícím řádně a včas členské příspěvky (tj. budou mít zaplacený členský
poplatek v době konání protodnů) bude poskytována sleva a zůstanou tak pro ně
v platnosti stejné konferenční poplatky jako v předchozích letech. Stejná sleva
bude platit i pro členy spřátelených organizací Algospol, Mikrospol a Mykospol.
Nově tedy konferenční poplatky činí:
nestudenti (členové ČPS) 400 Kč
nestudenti (nečlenové ČPS) 700 Kč
postgraduální studenti (členové ČPS) 200 Kč
postgraduální studenti (nečlenové ČPS) 500 Kč
pregraduální studenti s pasivní účastí (členové ČPS) 100 Kč
pregraduální studenti s pasivní účastí (nečlenové ČPS) 400 Kč
pregraduální studenti s aktivní účastí (abstrakt + člen ČPS) Zdarma, s možností
proplacení cestovného a ubytování
pregraduální studenti s aktivní účastí (abstrakt + nečlen ČPS) Zdarma, bez
možnosti proplacení
12
Pregraduální studenti (tj. studenti v bakalářském a magisterském stupni studia),
kteří chtějí od České parazitologické společnosti proplatit cestu a ubytování,
tedy musí prezentovat a zároveň být členy ČPS. Podmínkou pro účast
pregraduálních studentů je také odeslání abstraktu příspěvku.
Byli bychom rádi, pokud by abstrakty odeslali i další účastníci. Z došlých
abstraktů bude stejně jako v loňském roce sestaven sborník opatřený ISBN.
Stejně jako loni text příspěvků (prezentace, poster) by měl být v anglickém
jazyce. Velice bychom uvítali, pokud celý příspěvek včetně přednášky bude
v anglickém jazyce.
Uzávěrka přihlášek je 28. 3. 2013.
Rád bych Vás již předem poprosil o zvážení příspěvků formou posteru,
kterých bývá pravidelně málo, zatímco přednášek je tradičně velké množství.
Všechny platby proběhnou až na místě konání Protodnů. Cena za ubytování
s plnou penzí bude přibližně 650 Kč za den (330Kč za nocleh + stravné podle
jídelníčku, který je součástí přihlášky, jedno jídlo je vždy vegetariánské).
Prosím, pečlivě svou objednávku zvažte, neboť v době Vašeho příjezdu již za ni
bude složena záloha a může být problém některé požadavky stornovat.
Je možné s sebou vzíti psa za poplatek 90 Kč/den.
K dispozici nám budou i sportovní zařízení jako je například minigolf.
Nápoje – kávu, čaj, nealko i alko bude možné v průběhu celého dne individuálně
koupit u baru. Bar bude fungovat dle našich potřeb. V závislosti na aktuální
finanční situaci JPD je pravděpodobné, že káva, čaje a drobné cukrovinky budou
placeny z rozpočtu.
Prosím o rozeslání této informace lidem, o kterých se domníváte, že by se rádi
letošních Protodnů účastnili. V případě jakýchkoli dotazů či problémů se na mě
neváhejte obrátit.
Těším se na viděnou na letošních protodnech.
Za organizační tým JPD,
Jiří Týč
13
20. Helmintologické dny 13. – 17. května 2013 Česká parazitologická společnost
Parazitologický ústav, AV ČR
20. HELMINTOLOGICKÉ DNY
rekreačním zařízení Počta, 13. – 17. KVĚTNA 2013
UZÁVĚRKA PRO PŘIHLÁŠKY JE 14. DUBNA 2013!!!
Vážení přátelé, kolegové, helmintologové,
Srdečně Vás zveme na již 20. Helmintologické dny, které se budou konat
v rekreačním zařízení Počta ve Štědroníně u Orlíku. Toto místo je vzdáleno
pouze 93 km od Prahy, 208 km od Brna a 666 km od Košic, a proto věříme
v hojnou účast!
Odborný program bude řazen do obvyklých přednáškových bloků. Na každou
přednášku bude vyhrazeno 10 minut plus 5 minut diskuse (vedoucí
přednáškových bloků budou dodržování časového limitu striktně vyžadovat).
Organizátoři vyzvou některé účastníky o zvaný příspěvek (délka zvaných
přednášek bude 20 minut plus 10 minut pro diskusi). V případě velkého počtu
přednášek nelze vyloučit, že každému účastníkovi bude umožněno prezentovat
pouze jedna přednáška nebo budou některé příspěvky vybrány k prezentaci
formou posteru. Texty prezentací a postery by měly být psány v anglickém
jazyce. O všem budeme včas informovat v okamžiku, kdy budeme znát počet
přihlášených příspěvků. Dataprojektor a počítač PC budou k dispozici;
požadavky na jiné vybavení potřebné pro vaši prezentaci uveďte v přihlášce.
I letos plánujeme soutěž o nejlepší studentské přednášky ve dvou kategoriích
(bakalářští + magisterští studenti a doktorandi) – ty budou opět oceněny
sponzorskými dary.
Českým studentům denního bakalářského a magisterského studia s aktivním
příspěvkem budou náklady na účast hrazeny Českou parazitologickou
společností formou cestovního příkazu (uschovejte si jízdenky). Senioři (nad 65
let), kteří jsou členy Společnosti, a studenti denního bakalářského
a magisterského studia s aktivní účastí budou zproštěni konferenčního poplatku.
14
Ubytování je zajištěno v rekreačním zařízení Počta ve Štědroníně, kde jsou
k dispozici 2–4 lůžkové pokoje, 3 apartmány a jeden byt s kapacitou 6 lůžek. Při
vyšším počtu účastníků bude možnost dalšího ubytování v bungalovech
či chatkách (viz http://www.pobytyprodeti.cz/stedronin-index.php). Informace
o celém areálu včetně fotografií najdete na webové stránce:
http://www.pobytyprodeti.cz/stedronin-index.php .
Strava bude zajištěna formou plné penze a spolu s ubytováním nepřesáhne 350,kč/den. Platba se uskuteční hotově při registraci.
Doprava
Do Štědronína se dostanete nejlépe autem, případně autobusem (vyhledejte si
spojení např. na http://www.idos.cz). Při potřebě odvozu z okolí nás o vašem
příjezdu informujte na [email protected] (kontaktní telefon 776 194 690).
Abstrakty letos opět vyjdou ve formě brožury. Abstrakty v angličtině v rozsahu
max. jedné normostrany (MS WORD, A4, řádkování 1, Times New Roman
velikost 12 bodů, název tučně, afiliaci kurzívou). Abstrakt zašlete spolu
s přihláškou nejpozději do 14. 4. 2013 na e-mail: [email protected]
Postery v anglickém jazyce v maximálním formátu A1.
Konferenční poplatky jsou následující:
„Dospělí“
Studenti a senioři
Postgraduální
studenti
Pro členy ČPS
400,- Kč
0,- Kč
Pro nečleny
ČPS
700,- Kč
300,- Kč
200,- Kč
500,- Kč
Oficiálními jazyky 20. Helmintologických dnů jsou čeština, slovenština
a angličtina.
Program konference bude rozeslán přihlášeným účastníkům e-mailem v týdnu
před konáním a rovněž bude vyvěšen na webu České parazitologické
společnosti.
S pozdravem a přáním brzkého shledání
za budějický organizační tým,
Roman Kuchta a Miroslava Soldánová
15
kalendář akcí 2013 a 2014 Molekulární diagnostika v parazitologii
2. dubna 2013
Seminář v lékařském domě, Praha
http://www.sem-cls.cz/odborne-akce/odborny-seminar-v-lekarskem-dome-dne2-dubna-2013-ve-13-30-na-tema-molekularni-diagnostika-v-parazitologii-182
12th International Symposium on Ectoparasites in Pets
April 7 – 9, 2013
Munich, Germany
www.isep2013.net
British Society for Parasitology Spring Meeting 2013
April 9 – 11, 2013
Bristol, United Kingdom
http://www.bsp.uk.net/news-and-events/bsp-events/spring-meeting-2013/
International Malaria Symposium 2013
April 16 – 17, 2013
Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia
http://malaria.lshtm.ac.uk/news-events/events/international-malaria-symposiumkota-kinabalu
Setkání sekce lékařské parazitologie České parazitologické společnosti
24. – 26. dubna 2013
Velké Karlovice, Zlinsky Kraj
www.parazitologie.cz
43. Jírovcovy protozoologické dny
6. – 10. května 2013
Nový Dvůr u Týna nad Vltavou
www.parazitologie.cz/protozoologie/Protodny2013/protodny2013.htm
5th World Congress on Leishmaniasis
May 13 – 17, 2013
Porto de Galinhas, Pernambuco, Brazil
www.worldleish5.org
16
Biology and Pathology of the Malaria Parasite
May 13 – 15, 2013
Heidelberg, Baden-Württemberg
http://www.embl.de/training/events/2013/BMP13-01/index.html
20. Helmintologické dny
13. – 17. května 2013
Rekreační zařízení Počta, Štědronín u Orlíku
www.parazitologie.cz
13th Conference of the International Society of Travel Medicine
(CISTM13)
May 19 – 23, 2013
Maastricht, The Netherlands
www.istm.org/webforms/Members/MemberActivities/meetings/congresses/cist
m13/default.aspx
31st Annual Meeting of the European Society for Pediatric Infectious
Diseases (ESPID 2013)
May 28 – June 1, 2013
Milan, Italy
espid.kenes.com/general-information/welcome-letter
12th International Congress on Toxoplasmosis (Toxo12)
June 22 – 26, 2013
Oxford, United Kingdom
www.evimalar.org/toxoplasmosis-conference/toxoplasmosis-conference.html
Molecular and Population Biology of Mosquitoes and Other Disease
Vectors: From Basic Vector Biology to Disease Control
July 15 – 19, 2013
Kolymbari, Greece
http://events.embo.org/13-mosquito/
3rd Annual Symposia of Antiparasites (SAP-2013)
July 30 – August 1, 2013
Wuhan, China
www.bitlifesciences.com/wcm2013/program.asp?pro=7
17
24th International Conference of the World Association for the
Advancement of Veterinary Parasitology (WAAVP 2013)
August 25 – 29, 2013
Perth, Western Australia
www.waavp2013perth.com/index-waavp.html
British Society for Parasitology Autumn Symposium 2013 - Advances in
diagnostics for infectious diseases
September 25 – 26, 2013
University of Liverpool, United kingdom
www.bsp.uk.net/news-and-events/bsp-events/new-paradigms-in-diagnostics-forinfectious-disease/
ASTMH 62nd Annual Meeting
November 13 – 17, 2013
Washington, DC, USA
www.astmh.org/Home.htm
8th World Congress of the World Society for Pediatric Infectious Diseases
(WSPID 2013)
November 19 – 22, 2013
Cape Town, South Africa
www2.kenes.com/wspid/Pages/Home.aspx
British Society for Parasitology Spring Meeting 2014 (inc. Tryps Leish
seminar)
April 6 – 9, 2014
Cambridge University, United Kingdom
www.bsp.uk.net/news-and-events/bsp-events/bsp-spring-meeting-2014cambridge-university/
XIII International Congress of Parasitology
August 2014
Mexico City, Mexico
www.icopa2014.com
18
autoři příspěvků Mgr. Jana Choutková
Národní referenční laboratoř
pro tkáňové helmintózy VFN a 1. LF
Studničkova 7
128 08 Praha 2
[email protected]
Mgr. Petra Kolbeková
Národní referenční laboratoř
pro tkáňové helmintózy VFN a 1. LF
Studničkova 7
128 08 Praha 2
[email protected]
RNDr. Věra Tolarová, CSc.
Národní referenční laboratoř
pro diagnostiku střevních parazitóz
Oddělení parazitologie,
mykologie a mykobakteriologie
Zdravotní ústav Praha
Sokolovská 60
182 00 Praha 8
[email protected]
Autoři fotografií a kreseb:
neuvedeno-li jinak, jedná se o archiv autora příspěvku
Fotografie na přebalu:
Iva Kolářová: vybírání vší vyobrazené na basreliéfu vnějšího ochozu chrámu
Prasat Bayon postaveného na přelomu 12. a 13. století n. l. jako centrální chrám
hlavního města Angkor Thom (Angkor, Kambodža)
19
Děkuji všem, kteří přispěli do těchto Zpráv psaným textem, fotografiemi nebo kresbou. Své příspěvky, komentáře, ohlasy a podněty posílejte na adresu redakce [email protected] Česká parazitologická společnost
Sídlo společnosti:
Katedra parazitologie
Univerzita Karlova v Praze
Přírodovědecká fakulta
Viničná 7, 128 44 Praha 2
Výbor společnosti:
předseda:
RNDr. Libor Mikeš, Ph.D.
Katedra parazitologie PřF UK, Viničná 7, 128 44 Praha 2
tel.: 221 951 819, fax: 224 919 704, e-mail: [email protected]
místopředseda: doc. RNDr. Oleg Ditrich, CSc.
Biologické centrum AV ČR, v. v. i.
Parazitologický ústav, Branišovská 31, 370 05 České Budějovice
tel.: 387 775 420, e-mail: [email protected]
tajemník:
RNDr. Ivan Čepička, Ph.D.
Katedra zoologie PřF UK, Viničná 7, 128 44 Praha 2
tel.: 221 951 842, fax: 224 919 704, e-mail: [email protected]
hospodář:
RNDr. Iveta Hodová, Ph.D.
Masarykova univerzita
Ústav botaniky a zoologie PřF, Kotlářská 2, 611 37 Brno
tel.: 549 494 664 , e-mail: [email protected]
členové:
RNDr. Iva Kolářová, Ph.D.
Mgr. Vladimír Hampl, Ph.D.
Redakce Zpráv České parazitologické společnosti:
RNDr. Iva Kolářová, Ph.D.
Katedra parazitologie PřF UK, Viničná 7, 128 44 Praha 2
tel.: 221 951 814, fax: 224 919 704, e-mail: [email protected]
Internetové stránky společnosti:
www.parazitologie.cz
www.facebook.com/pages/Ceska-parazitologicka-spolecnost/121703457856324
Download

Číslo 1 - Česká parazitologická společnost