ZPRÁVY
České parazitologické společnosti
Ročník 22, číslo 1
březen 2014
ISSN 1211-7897
obsah
2/ ČPS: Zpráva o činnosti za rok 2013
6/ ČPS: Zpráva o hospodaření v roce 2012
8/ ČPS: Revizní zpráva o hospodaření v roce 2012
9/ ČPS: Gratulace jubilantům
10/ Taenia saginata na Opavsku v roce 2013
Hana Bílková-Fránková a Vera Vrábliková
14/ Mikroskopická diagnostika střevních parazitóz
15/ Seminář v Lékařském domě
16/ 44. Jírovcovy protozoologické dny
Věra Tolarová
7. března 2014
12. – 16. 5. 2014
17/ 21. Helmintologické dny
5. – 9. 5. 2014
18/ V4 Parasitology Meeting
25. – 30. 5. 2014
20/ kalendář akcí
22/ autoři příspěvků
Roční zpráva o činnosti vědecké společnosti
Česká parazitologická společnost
za rok 2013
ČPS
Celkový počet výstupů: 14
Roční zprávu za společnost zpracoval a za správnost odpovídá Libor Mikeš.
Zprávu vygeneroval: spol28 - 20.1.2014 15:31:41
PS
2
Roční zpráva o činnosti vědecké společnosti
Česká parazitologická společnost
za rok 2013
ZÁKLADNÍ
INFORMACE O SPOLEČNOSTI
Předseda společnosti
RNDr. Libor Mikeš, Ph.D.
Počet členů
174
Č lenský příspěvek
250 Kč
Č lenský příspěvek redukovaný
50 Kč
WWW stránky
http://www.parazitologie.cz
WWW stránky v anglickém jazyce
http://www.parazitologie.cz/en/index.html
Knihovna
NE
Bulletin alespoň 1x ročně
ANO
Bulletin častěji 1x ročně
ANO
Kontakt
Č eská parazitologická společnost
Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra parazitologie
Viničná 7
12844 Praha 2
Telefon
+420221951819
Fax
+420224919704
E-mail
[email protected]
Předseda společnosti
RNDr. Libor Mikeš, Ph.D.
Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra parazitologie
Viničná 7
12844 Praha 2
Telefon
221951819
Fax
224919704
E-mail
[email protected]
PŘEHLED
VÝSTUPŮ
• Publikační činnost
Zpravodaj (zprávy) vědecké společnosti
1. Zprávy České parazitologické společnosti
Podíl: plný (100%), Význam: vysoký, Dosah: český - národní, Náplň: kombinovaná (odborná i
laická), Jazyky: český, anglický, Počet čísel: 4, Recenzováno: NE, ISSN: 1211-7897, WWW:
http://www.parazitologie.cz/zpravy/index.html
Sborník
1. Soukal P., Ed.: 43rd Jírovecs Protozoological Days, Conference Proceedings
Podíl: plný (100%), Význam: vysoký, Dosah: mezinárodní, Náplň: odborná, C elkový počet příspěvků:
71, Počet slovenských příspěvků: 6, Počet zahraničních příspěvků: 4, Jazyky: anglický, Náklad: 111, Počet
stran: 104, Recenzováno: NE, ISBN: 978-80-260-4294-5, WWW:
http://www.parazitologie.cz/protozoologie/Protodny2013/JPD_sbornik_2013.pdf
2. Ditrich O., Ed.: Molekulární diagnostika v parazitologii
Podíl: plný (100%), Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, C elkový počet
příspěvků: 9, Jazyky: český, Náklad: 150, Počet stran: 43, Recenzováno: NE, WWW:
http://www.parazitologie.cz/akce/doc/Sbornik%20LD%202.4.2013.pdf
3. Kuchta R., Soldánová M. and Hodová I., Eds.: 20th Helminthological days 2013, Programme
and Abstracts
Podíl: plný (100%), Význam: vysoký, Dosah: mezinárodní, Náplň: odborná, C elkový počet příspěvků:
50, Počet slovenských příspěvků: 6, Počet zahraničních příspěvků: 3, Jazyky: anglický, Náklad: 85, Počet
stran: 64, Recenzováno: NE, ISBN: 978-80-210-6231-3
• Konference a semináře
Konference, kongres (50 a více účastníků) mezinárodní
1. Týč J. a kol.: 44. Jírovcovy protozoologické dny
Podíl: plný (100%), Význam: střední, Dosah: mezinárodní, Náplň: odborná, Místo konání: Nový Dvůr,
Doba konání: 6. - 10. 5. 2013, Jazyky: anglický, český, slovenský, C elkový počet příspěvků: 71, Počet
slovenských příspěvků: 8, Počet zahraničních příspěvků: 4, C elkový počet všech účastníků: 88, Počet všech
aktivních účastníků: 63, Počet všech slovenských účastníků: 8, Počet aktivních slovenských účastníků: 6,
Počet všech zahraničních účastníků (mimo SR): 4, Počet aktivních zahraničních účastníků (mimo SR): 4
2. Kuchta R. a kol.: 20. Helmintologické dny 2013
Podíl: plný (100%), Význam: vysoký, Dosah: mezinárodní, Náplň: odborná, Místo konání: Štědronín,
Doba konání: 13. - 17. 5. 2013, Jazyky: český, anglický, slovenský, C elkový počet příspěvků: 50,
Počet slovenských příspěvků: 6, Počet zahraničních příspěvků: 3, C elkový počet všech účastníků: 71, Počet
všech aktivních účastníků: 53, Počet všech slovenských účastníků: 6, Počet aktivních slovenských účastníků:
5, Počet všech zahraničních účastníků (mimo SR): 4, Počet aktivních zahraničních účastníků (mimo SR): 3
Konference, kongres (50 a více účastníků) národní
1. Ditrich O.: Molekulární diagnostika v parazitologii
Podíl: hlavní, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Místo konání: Lékařský dům
Praha, Doba konání: 2. 4. 2012, Jazyky: český, Počet příspěvků: 9, Poznámka k počtu příspěvků: Pouze
zvaní přednášející, C elkový počet všech účastníků: 80, Počet všech aktivních účastníků: 9, Počet všech
slovenských účastníků: 159, Poznámka k počtu účastníků: Odborný tématický seminář organizovaný
pro pracovníky ve zdravotnictví.
I když počet účastníků přesáhl 50, nejednalo se o konferenci ani kongres, ale o seminář. Pouze zvaní
přednášející, jinak všichni účastníci pasivně.
• Pořádané akce
Udílení ocenění studentům / vědeckým pracovníkům
1. Soutěž o nejlepší studentský příspěvek na 20. Helmintologických dnech 2013
Podíl: plný (100%), Význam: střední, Dosah: mezinárodní, Náplň: odborná, Místo konání: Štědronín,
Doba konání: 16. 5. 2013
2. Soutěž o nejlepší studentský příspěvek na 43. Jírovcových protozoologických dnech
Podíl: plný (100%), Význam: střední, Dosah: mezinárodní, Náplň: odborná, Místo konání: Nový Dvůr,
Doba konání: 9. 5. 2011
• Projekty
Projekty RVS
1. Týč J. a kol.: 44. Jírovcovy protozoologické dny 2013
Podíl: plný (100%), Význam: vysoký, Financováo z RVS: Částečně
2. Kuchta R.: 20. Helmintologické dny 2013
Podíl: plný (100%), Význam: vysoký, Financováo z RVS: Částečně
• Mezinárodní aktivity
Kolektivní členství v mezinárodních společnostech
1. World Federation of Parasitologists
WWW: http://www.wfpnet.org
2. European Federation of Parasitologists
WWW: http://europfedpar.monsite-orange.fr/
3. International Society of Protistologists
WWW: http://www.uga.edu/protozoa/
členem je Protozoologická sekce ČPS
Hospodaření České parazitologické společnosti za
rok 2012
ČPS
Přehled o příjmech a výdajích za období 1. 1. 2012 - 31. 12. 2012:
6
Stav peněz, pohledávek a závazků ke dni 31. 12. 2012
V roce 2012 byly přes účet ČPS financovány X. české a slovenské
parazitologické dny a 42. Jírovcovy protozoologické dny. Na tyto akce přispěla
RVS dotací v celkové výši 56 000,- Kč. Organizátoři akcí byli ČPS finančně
odměněni. Na členských příspěvcích bylo vybráno 30 269,- Kč.
Celkovým výsledkem hospodaření byla ztráta 3 225,- Kč.
V Brně dne 8. 7. 2013
Iveta Hodová
hospodářka ČPS
7
Gratulace jubilantům
ČPS
Vážení členové ČPS,
v letošním roce oslavuje významné životní jubileum vícero členů
České parazitologické společnosti:
prof. RNDr. Jaroslav Kulda, CSc.
RNDr. Vlasta Danielová, DrSc.
RNDr. Miloš Otčenášek, DrSc.
RNDr. Aleš Hozák
RNDr. Marie Pechová
RNDr. Zdeněk Žižka, DrSc.
RNDr. Erich Pazdiora, CSc.
RNDr. Eva Nohýnková, Ph.D.
MUDr. Jiří Kubek
Prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc.
doc. MVDr. Stanislav Navrátil, CSc.
RNDr. Svetlana Kišidayová, PhD.
MVDr. Eva Vernerová, Ph.D.
Výbor České parazitologické společnosti se připojuje ke gratulaci
s přáním pevného zdraví a elánu do budoucna!
Za výbor ČPS,
Iva Kolářová
9
„2013“ – rok úrodný na nákazy tasemnicemi
Taenia saginata na Opavsku
Od začátku dubna do poloviny července 2013 bylo na Opavsku
nahlášeno celkem 24 nákaz tasemnicí bezbrannou. 23 případů bylo laboratorně
potvrzeno, 19 v laboratoři v Nemocnici Opava/ RNDr. Pavel Moravec/, 4
v laboratoři Zdravotního ústavu v Ostravě/ Mgr. Hana Bílková Fránková/. 1
nákaza byla potvrzena na základě kliniky. V hlášení je evidována ještě 1 nákaza,
v tomto případě šlo však o nákazu importovanou z Nizozemska.
Ve skupině pacientů převažují muži (18) nad ženami (6), věk pacientů
se pohybuje v rozmezí 17 - 68 let. Téměř 80% pacientů udává v období od
prosince 2012 do ledna 2013 konzumaci polotovaru „Hovězí masová směs“ ve
formě tatarského bifteku. Šetřením bylo zjištěno, že se jednalo o specifický
výrobek opavského supermarketu, byl ovšem označen k „tepelné úpravě“.
Celkem bylo prodáno 1 207 balení této směsi, pro výrobu bylo použito maso od
2 stabilních dodavatelů. Další nemocní udávají konzumaci tatarského bifteku
z hovězího masa zakoupeného v místní maloobchodní síti. Zajímavý je případ 1
ženy, která udává pouze olíznutí lžičky při přípravě tatarského bifteku pro
manžela. Žena syrové maso vůbec nejí z důvodu nákazy tasemnicí přibližně
před 30 lety. U obou byla nákaza prokázána.
V roce 2012 bylo v celé ČR nahlášeno 6 nákaz, z toho 3 v MS kraji.
Všechny nákazy byly autochtonní.
Graf č. 1 Tenióza, B68, počty hlášených nákaz, 2003-2013, ČR, MS kraj,
Opavsko
Tenióza, B68, 2003- 2013, ČR, MS kraj, Opavsko, absolutní počty,
stav k listopadu 2013
35
30
Počet případů
25
20
15
10
5
0
2003
2004
2005
2006
2007
2008
ČR
MSK
10
2009
OP
2010
2011
2012
Zdroj: Epidat, NRL
2013
Tabulka č. 1 Tenióza, B68, počty hlášených nákaz, 2003-2013, okresy MS kraje
(Zdroj Epidat, NRL)
03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13
Bruntál
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Frýdek-Místek 2
1
0
2
0
0
0
0
0
1
0
Karviná
0
1
0
0
1
3
0
0
0
0
0
Nový Jičín
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
1
1
0
0
0
0
0
1
1
Opava
25
Ostrava
2
2
0
1
2
0
0
0
1
2
0
MSK
5
6
1
3
3
3
0
0
2
5
25
Odborní pracovníci Krajské hygienické stanice (KHS) provedli
šetření ve všech 6 potravinářských provozovnách uváděných nemocnými
osobami, odebrali celkem 18 vzorků masa a masných produktů z maloobchodní
sítě,vyšetření neprokázalo přítomnost cysticerků. Dále zajistili soupis
kompostáren, které zpracovávají zejména kaly ČOV Opava a ověřili technologii
jejich zpracování s ohledem na dosažitelné teploty při zpracování kompostu.
(Splašky jsou zde 18 – 25 dnů, poté následuje rozvoz kalů k dalšímu
zpracování).
V rámci protiepidemických opatření bylo 44 osobám nařízeno opakované
parazitologické vyšetření stolice se 2 pozitivními záchyty.
Za účelem zjištění zdroje nákazy a přijetí opatření ke snížení rizika
onemocnění v populaci iniciovala KHS jednání s Krajskou veterinární správou
(KVS) a Krajským úřadem Moravskoslezského kraje (KÚ MSK).
KVS provedla kontrolu značení a dosledovatelnosti výrobku Hovězí
masová směs až na jatka, ze kterých pocházelo hovězí maso použité na výrobu
polotovaru, u žádného z uvedených kusů nebyla cysticerkóza při veterinární
prohlídce zjištěna. Zpětně byl zjištěn rovněž původ těchto kusů až na poslední
chov před odesláním na jatka. KVS dále provedla kontrolu provádění prohlídky
jatečních zvířat a masa po poražení ve vztahu k předepsané metodice,
nedostatky nebyly zjištěny. Za období listopad až prosinec prověřila rovněž 6
domácích porážek v okrese Opava.
Ve spolupráci s Vysokou školou veterinární (Prof. MUDr. Břetislav
Koudela, CSc.) bylo ve vytipovaných hospodářstvích, ze kterých bylo
prostřednictvím jatek dodáno hovězí maso do obchodního řetězce, provedeno
sérologické vyšetření uhřivosti skotu. Celkem bylo vyšetřeno 1 122 vzorků krve
ze 20 hospodářství s pozitivitou 169 vzorků (15 %).
KÚ MSK, odbor životního prostředí a zemědělství provedl šetření u
provozovatelů kompostáren, ve kterých by mohly být zpracovávány kaly s
možnou kontaminací se zaměřením na zjištění, zda byl od konce dubna roku
2013 dodržen proces kompostování v souladu s právními předpisy a jakým
způsobem bylo nakládáno s výstupy z těchto zařízení. Nebyly shledány zásadní
nedostatky.
11
KHS MS kraje zaslala dopis starostům obcí, v jejichž katastru byly v
průběhu měsíců duben až červen 2013 evidovány osoby s teniózou
s upozorněním na nutnost důsledné kontroly vyvážení obsahu žump a jímek do
čistírny odpadních vod.
Obr. č. 1: Vajíčko tasemnice
Obr. č. 2 a 3: Dospělá tasemnice
V lednu 2014 byl zachycen další případ teniózy v epidemiologické
souvislosti s předchozími případy.
Parazitologicky zajímavý rok 2013 byl v závěru roku obohacen ještě o
případ difylobotriózy u mladé ženy, která pobývala v Kanadě , v Britské
Kolumbii, kde udává pravidelnou konzumaci sushi a v jednom případě
konzumaci syrového lososa. Po konzumaci česnekové polévky (tři měsíce po
návratu) dostala průjem doprovázený silnými křečemi a vyloučila přibližně 150
cm dlouhý kus tasemnice. Ihned navštívila ambulanci lékařské pohotovoti, kde
na základě doneseného vzorku dostala Vermox 100 mg tbl., který užívala 2x
1tbl. co 12 hodin po dobu tří dnů. Poté zaslala vyloučený kus tasemnice do naší
laboratoře k určení. V rámci kontroly na Klinice infekčního lékařství FN
v Ostravě je pacientce vydán recept na mimořádný dovoz CESOLu 6 x 150 mg
tbl pro jednorázové užití. Po terapii byl proveden 2 x kontrolní odběr
s negativním nálezem, pacientka je nyní zcela bez obtíží. V Kanadě pobývala
jako jediná Češka, kontaktovala však všechny, kteří s ní konzumovali výše
uvedené maso a všichni byli (bez předchozího vyšetření) přeléčeni.
12
Obr. č. 4: Diphyllobothrium latum, část těla tasemnice
Obr. č. 5: Diphyllobothrium latum, vajíčka
Hana Bílková Fránková
Vera Vrábliková
13
Mikroskopická diagnostika střevních parazitóz
EHK č. 816
EHK - série č.816byla rozesílána do 66 laboratoří 22.10.2013.
Hodnoceno bylo všech 66 pracovišť na základě výsledků získaných
mikroskopickou diagnostikou dvou vzorků stolice fixované formalinem a
tří roztěrů určených k barvení na střevní kokcidie. Maximálně bylo možno
získat 4 body za stolice a 6 bodů za roztěry. K úspěšnému absolvování
tohoto kola EHK bylo zapotřebí dosáhnout ve fixovaných vzorcích více
než tři body a v roztěrech minimálně pět bodů.
Vzorky fixované stolice obsahovaly:
A - vajíčka Taenia saginata
B – vajíčka Hymenolepis nana
Roztěry ze stolice určené k obarvení na střevní kokcidie obsahovaly:
A – oocysty Cryptosporidium sp C – negativní, barveno trichromem
B – oocysty Cyclospora cayetanensis
C – negativní
Výsledky:
Stolice:V této části testu 63 (95,5 %) laboratoří odpovědělo správně a
získalo plný počet 4 body. Zbývající tři laboratoře se dostaly pod limit
kvůli přehlédnutí vajíček Hymenolepis nana.
Roztěry: K maximálnímu zisku 6 bodů se dopracovalo 64 (97,0 %)
pracovišť. Dvě laboratoře (3,0 %) získaly pouze 4 body a na limit
nedosáhly kvůli přehlédnutí oocyst kryptosporidií.
Stručný rozbor EHK č. 816 najdete v nejbližším čísle časopisu Zprávy
CEM SZÚ Praha. Podrobnější informace včetně obrazové dokumentace
naleznete na webových stránkách: www.zuusti.cz, v záložce klinické
laboratoře, pod oddělením parazitologie, mykologie a mykobakteriologie
Praha, odkaz na Národní referenční laboratoř pro diagnostiku střevních
parazitóz.
V Praze 24. 2. 2014
Věra Tolarová
14
Seminář v Lékařském domě
4. března 2014
Dne 4. 3. 2014 proběhl v Lékařském domě v Praze již tradičně odborný seminář
spoluorganizovaný třemi odbornými společnostmi včetně ČPS.
Seminář byl tentokrát na téma ECHINOKOKOVÉ INFEKCE a koordinace se
ujal MUDr. RNDr. František Stejskal, Ph.D. Sponzorem semináře byly firmy
GSK a TestLine.
Abstrakta si můžete stáhnout na adrese
http://www.parazitologie.cz/sborniky.html
Program odborného semináře
Epidemiologie a laboratorní diagnostika humánní cystické a alveolární echinokokózy
Prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc., Ústav imunologie a mikrobiologie 1. LF UK a VFN v
Praze, NRL pro tkáňové helmintózy, Praha
Výskyt tasemnic rodu Echinococcus u zvířat v České republice
Prof. MVDr. Vlasta Svobodová, CSc., Ústav patologické morfologie a parazitologie,
Fakulta veterinárního lékařství, VFU, Brno
Zkušenosti s alveolární a cystickou echinokokózou
MUDr. Lubomíra Hozáková, Bc. Ivan Capulič DiS, Klinika infekčního lékařství a Ústav
radiodiagnostický, Fakultní nemocnice Ostrava
Přestávka s občerstvením
Chirurgická léčba jaterní cystické a alveolární echinokokózy
Doc. MUDr. Martin Oliverius, Ph.D., FEBS, Klinika transplantační chirurgie, IKEM, Praha
Chirurgická léčba plicní cystické echinokokózy
MUDr. Jan Kolařík, MUDr. Jan Šimonek, 3. chirurgická klinika 1. LF UK a FN Motol v
Praze
Úskalí diagnostiky a farmakoterapie cystické a alveolární echinokokózy
MUDr. RNDr. František Stejskal, Ph.D., I. infekční klinika 2. LF UK a Nemocnice Na
Bulovce v Praze, Ústav imunologie a mikrobiologie 1. LF UK a VFN v Praze, Infekční
oddělení KN Liberec a.s.
Diskuze
15
44. Jírovcovy protozoologické dny
12. – 16. května 2014
The meeting is organized by the members of Protozoological section of the
Czech Society for Parasitology.
In 2014, our traditional Czech conference will take place in Visalaje recreation
area, which is located in the village Krásná in the Beskydy mountains in the
Moravian-Silesian region.
Students and scientists interested in participating in the conference are requested
to fill in on-line application form till 11st April 2014. The presentations will be
divided into sessions according to research areas: (i) protist molecular biology
and genomics, (ii) protist cell biology and biochemistry, (iii) protist biodiversity,
phylogeny and systematics, (iv) pathogenic protist: interactions with vectors and
hosts, and (v) other aspects of protist live.
We ask all participants to prepare their abstracts, talks and posters in English!
Kontaktní adresa pořadatelů:
[email protected]
Více informací najdete na:
http://www.parazitologie.cz/protozoologie/Protodny2014/protodny2014.htm
Na Vaši účast na protozoologických dnech se těší pořadatelé
Marek Eliáš, Jiří Burakowski, Matej Vesteg
16
21. Helmintologické dny
5. – 9. května 2014
Česká parazitologická společnost
Parazitologický ústav BC, AV ČR
21. Helmintologické dny
Výcvikové středisko UK FTVS u Stráže nad Nežárkou –
Dvorce (http://www.ftvs.cuni.cz/verejnost/pronajmy-rekreacnich-zarizeni/508vycvikove-stedisko-uk-ftvs-u-str)
Přihlášky do: 4. dubna 2013
Areál výcvikového střediska UK FTVS se nachází v jižních Čechách v okrese
Jindřichův Hradec, v malebném prostředí údolí říčky Nežárky (49°4'13.307"N,
14°55'54.346"E)
Kontakt: [email protected]
Parazitologický ústav BC, AV ČR, Branišovská 31, 370 05 České Budějovice
Miroslava Soldánová
17
VP4 Parasitological Meeting
Parasites in the Heart of Europe
25. – 30. května 2014
Dear parasitologists,
since 1994, the Slovak Society for Parasitology and Czech Society for
Parasitology have organized Czech and Slovak (or Slovak and Czech)
Parasitological Days, biannual scientific meeting, focused on presentation of
latest data on parasitological research in both countries. The last, 10th
conference was organized by the Czech Society for Parasitology in Brno in
2012.
This year, we agreed to broaden the meeting into V4 conference with
participation of parasitologists from Poland, Hungary, Czech Republic and
Slovakia. We are pleased to introduce you the V4 Parasitological Meeting –
Parasites in the Heart of Europe. We believe that the conference will provide an
excellent possibility to meet our co-workers, extent our international cooperations and learn new information about parasitology research of
participating countries. The scientific event will provide the specialists from
different sectors of human and veterinary parasitology, biology and ecology
with the possibility to exchange experience related to the research of important
parasitic diseases of humans, animals and plants.
The organisers are looking forward to meet you in the High Tatras.
Ivica Hromadová
President, Slovak Society for Parasitology
Martina Miterpáková
Chair , Organizing Commitee
Contact:
Slovak Society for Parasitology at SAS
Hlinkova 3, 040 01 Košice, Slovakia
tel: +421 55 633 44 55
fax: +421 55 633 14 14
e-mail: [email protected]
http://www.saske.sk/pau/parav4.html
18
V4 Parasitological Meeting will be held in,
Congress Center ACADEMIA, Stará Lesná, Slovakia http://www.hotelacademia.sk
Stará Lesná (GPS 49°9'5.66" N 20°17'13.64"E) is the High Tatras' village and
tourist resort located about 3 km from Tatranská Lomnica, one of the largest
sport and recreational center in the region. The most important traffic node –
Poprad city – is located about 15 km from Stará Lesná and is easily accessible
by car, train, bus, or plain.
The Congress Center ACADEMIA belongs to the Slovak Academy of Sciences
and provides all conference facilities – lecture halls, hotel and restaurant.
Registration should be made by completing the attached registration form and
returning it via e-mail to the Conference Secretariat:
E-mail: [email protected]
Fax: +421 55 633 14 14
April 15th 2014
DEADLINE for
registration
payment
abstract submission
For more information visit: http://www.saske.sk/pau/parav4.html
19
kalendář ostatních akcí 2014
Innovation for the Management of Echinococcosis
March 27 – 29, 2014
Besançon, France
http://imes2014.scientific-event.com/
6th Annual World Congress of Vaccine (WCV-2014)
April 25 – 28, 2014
Dalian, China
http://www.bitlifesciences.com/WCV2014/
32nd Annual Meeting of ESPID
May 6 – 10, 2014
Dublin, Ireland
http://espid.kenes.com/
5th International Giardia & Cryptosporidium Conference
May 27 – 30, 2014
Uppsala, Sweden
http://www.igcc2014.com/
Joint ISP BAVP EVPC Conference
July 12 – 13, 2014
Dublin, Ireland
http://www.irishparasitology.com/news.html
7th International Symposium on Molecular Insect Science
July 13 – 16, 2014
Amsterdam, The Netherlands
http://www.molecularinsectscience.com/
XIII International Congress of Parasitology
August 10 – 15, 2014
Mexico City, Mexico
www.icopa2014.com
20
8thInternational Symposium on Phlebotomine Sandflies (ISOPS VIII)
Sepetember 22 – 25, 2014
Puerto Iguazú, Argentina
https://docs.google.com/forms/d/1syDX9mTJRNw7rAlIO6qfVdsRxyLulXhRB
CnzW43uEQc/viewform
8th Vaccine & ISV Congree
October 26 – 28, 2014
Philadelphia, USA
www.vaccinecongress.com
ASTMH 63rd Annual Meeting
November 2 – 6, 2014
New Orleans, Louisiana USA
http://www.astmh.org/Home.htm
12th International Conference on Molecular Epidemiology and
Evolutionary Genetics of Infectious Diseases
December 11 – 13, 2014
The Royal River Hotel, Bangkok, Thailand
http://www.meegidconference.com/
21
autoři příspěvků
Mgr. Hana Bílková Fránková
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
zástupce ředitele, vedoucí centra, vedoucí oddělení parazitologie a lékařské
zoologie
Partyzánské náměstí 7
702 00 Ostrava
[email protected]
RNDr. Věra Tolarová, CSc.
Národní referenční laboratoř
pro diagnostiku střevních parazitóz
Oddělení parazitologie,
mykologie a mykobakteriologie
Zdravotní ústav Praha
Sokolovská 60
182 00 Praha 8
[email protected]
Mgr. Vera Vrábliková
Krajská hygienická stanice
Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě
Oddělení protiepidemické - vedoucí
územní pracoviště Opava
Na Bělidle 7
702 00 Ostrava
[email protected]
Autoři fotografií a kreseb:
neuvedeno-li jinak, jedná se o archiv autora příspěvku
22
Děkuji všem, kteří přispěli do těchto Zpráv
psaným textem, fotografiemi nebo kresbou.
Otištěné texty mohou být dále zveřejňovány
pouze se svolením redakce.
Své příspěvky, komentáře, ohlasy a podněty
posílejte na adresu redakce
[email protected]
Česká parazitologická společnost
Sídlo společnosti:
Katedra parazitologie
Univerzita Karlova v Praze
Přírodovědecká fakulta
Viničná 7, 128 44 Praha 2
Výbor společnosti:
předseda:
RNDr. Libor Mikeš, Ph.D.
Katedra parazitologie PřF UK, Viničná 7, 128 44 Praha 2
tel.: 221 951 819, fax: 224 919 704, e-mail: [email protected]
místopředseda: doc. RNDr. Oleg Ditrich, CSc.
Katedra parazitologie PřF JU, Branišovská 31, 370 05 Č. Budějovice
tel.: 387 775 420, e-mail: [email protected]
tajemník:
hospodář:
RNDr. Ivan Čepička, Ph.D.
Katedra zoologie PřF UK, Viničná 7, 128 44 Praha 2
tel.: 221 951 842, fax: 224 919 704, e-mail: [email protected]
RNDr. Iveta Hodová, Ph.D.
Masarykova univerzita
Ústav botaniky a zoologie PřF, Kotlářská 2, 611 37 Brno
tel.: 549 494 664 , e-mail: [email protected]
členové:
RNDr. Iva Kolářová, Ph.D.
Mgr. Vladimír Hampl, Ph.D.
Redakce Zpráv České parazitologické společnosti:
RNDr. Iva Kolářová, Ph.D.
Katedra parazitologie PřF UK, Viničná 7, 128 44 Praha 2
tel.: 221 951 814, fax: 224 919 704, e-mail: [email protected]
Internetové stránky společnosti:
www.parazitologie.cz
www.facebook.com/pages/Ceska-parazitologicka-spolecnost/121703457856324
Download

Číslo 1 - Česká parazitologická společnost