www.jsmePartners.cz
speciál
Partners konference 2010 — Partners konference 2010 — Partners konference 2010
11
I díky Krotitelům dluhů začíná
být finanční poradce více chápán
jako rádce v osobních financích,
a to v jakýchkoli životních situacích.
12
Partners
konference 2010
Jaká byla letošní konference? Především motivační. A to již od prvních
momentů, kdy předsedkyně představenstva Katka Palková shrnula výsledky
společnosti v letech od jejího vzniku až do současnosti, které jsou ve znamení
neustálého růstu a expanze, „špatným ekonomickým časům“ navzdory. Koho
čísla nechala chladným, toho jistě „nakoplo“ slavnostní zahájení spolupráce
s UniCredit Bank a představení dlouho očekávaných bankovních služeb
Partners.
Již tradičně jsou velmi motivující povýšení, tentokrát se na pódiu představili
i dva čerství senior ředitelé Petr Chmelař a Michal Oppl. A kdo ještě neměl
dost, mohl si vychutnat ocenění těch nejlepších ve speciálních kategoriích, ať
již za nejzodpovědnější přístup, nejvyšší růst nebo největší objem produkce na
jednotlivých stupních kariérového plánu. Vyvrcholením motivačního dnu byla
„standing ovation“ pro Petra Kroupu, který na pódiu překvapil celou porotu
SuperStar.
Volba moderátora Leoše Mareše se ukázala být skvělou volbou, stejně
tak jako téma propojení světa financí s showbyznysem. O skutečně vtipné
a překvapivé momenty, kterých bylo tentokrát opravdu nespočet, se však
postarali i účinkující z řad Partners: glosám Pavla Kohouta se smál i Leoš
Mareš, Petr Borkovec Mareše na pódiu s přehledem nahradil a Petr Kroupa
všem vytřel zrak, když po vzoru Českého slavíka a SuperStar vystřihnul duet
hudebního hitu „Sluníčko, sluníčko“ s Darou Rolinsovou.
Toto mimořádné číslo JsmePartners mapuje jednotlivé momenty skvělé
Partners konference 2010. Vrchní organizátor David Pokorný představí zákulisí
akce, všichni ocenění prozrazují své know-how, krátce jsme vyzpovídali i
hvězdy, které se na pódiu objevily, a číslo uzavírá kariérový příběh senior
directora Michala Oppla.
Přeji skvělé čtení a vzpomínání na březnový konferenční den!
Lada Kičmerová
tisková mluvčí Partners
Na ředitelské pozici jsem se rozhodl jít hlouběji do struktury.
Vybírám si osobnosti, se kterými
je efektivní pracovat individuálně, a to i v případě, že nejsou na
manažerské pozici.
20
90 % v ýstupů je improvizovaných a nepřipravuji si je předem.
Důležité pro mě ale je, abych se
v akci orientoval, abych věděl,
kdo je kdo a jak se věci budou dít
za sebou.
24
Když začnete dělat supervize a podílet se na velkých projektech, tak
si uvědomíte, že ta firma jste skutečně vy, získáte na ni úplně jiný
pohled a obrovsky vám na ní záleží.
Hlavní organizátor:
David Pokorný
„Letos jsem se v půlce
konference rozhodl, že
si ‚druhý poločas‘ půjdu
vychutnat mezi ostatní
diváky. To jsem však ještě
netušil, že přijdou chvíle,
kdy bych byl raději někde
jinde. Popravdě padající
šrouby, které se v jeden
okamžik snášely ke
stolu generální ředitelky
Kateřiny Palkové, opravdu
ve scénáři nebyly,“ říká
David POKORNÝ, vedoucí
oddělení marketingu
Partners.
Loni sport, letos showbyznys – jak
se rodí témata výroční konference
Partners?
Téma v ýroční konference se rodí
velmi hodně dopředu. Konference
Partners je druhem akce, kde je nutná poměrně dlouhodobá postupná
příprava. S nápadem showbyznysu
přišel v loňském roce autor mnoha
myšlenek – Radim Lukeš – v podstatě
bezprostředně po konferenci. I letos
jsme měli pár nápadů hned následující týden a po jedné odpolední kávě
s Radimem a Leošem Marešem jsme
dospěli k tématu konference pro rok
2011. A bude to super!!! Už teď mohu
slíbit, že příští konference si obecenstvo opět získá!
Zdá se, že důležitou složkou
tohoto ročníku byl moderátor Leoš
Mareš – proč právě on a jak jste ho
oslovili?
Není pochyb o tom, že Leoš Mareš přidal akci velkou hodnotu, v den
4
konání konference dokonce předčil
všechna moje očekávání. Volba moderátora přišla ruku v ruce s tématem.
Nebo napadá vás někdo, kdo by byl
v Česku více spjat se světem showbyznysu? Leoš nabídku přijal a v průběhu
roku se s námi v rámci příprav několikrát sešel, což je velmi pozitivní, neboť
přípravy nemá v oblibě žádný moderátor, natož osobnost Leošova formátu
s bezedným sebevědomím. Nikdy neopomněl rázně vyjádřit vlastní názor
nebo přispěchat s nápadem. Například
finanční analýza s Agátou Hanychovou je z Leošovy hlavy, byl otázkami
v analýze natolik zaujat, že začal ihned
přemýšlet, s kým formulář vyplnit…
Zdá se, že si Leoš našel k Partners
cestu, a my s Leošem rádi pracujeme.
Jak jsem již naznačil v odpovědi na
první otázku, dá se očekávat, že Leoš
nebyl na akci Partners naposledy.
Měl jste jako organizátor vlastně
možnost celou akci sledovat, nebo
jste spíše „kontroloval průběh“ ze
zákulisí?
Po konferenci proběhla anketa
mezi účastníky. Jaké jsou výstupy?
Akci sleduji, i když jsem v zákulisí, tedy přesněji řečeno v režii. Díky
detailní znalosti bodového scénáře si
však z pochopitelných důvodů všímám
jiných věcí než dr tivá většina přítomných hostů, a tak mi občas slova
přicházející od podia unikají, protože jsem myšlenkami u zvuku, světel,
projekce nebo hostesek... Po celou
dobu akce samozřejmě komunikuji
mobilním telefonem s technickým zázemím.
Letos jsem se v půlce konference
rozhodl, že si „druhý poločas“ půjdu v ychutnat mezi ostatní diváky.
Výstupy z ankety jsou pro nás velmi příznivé a všem účastníkům ankety moc děkujeme za vyjádřený názor.
Velký úspěch na konferenci sklidil
Leoš Mareš, dále se líbila Partners
banka a také jednotlivé prezentace
managementu. S nadšením byl přijat
samozřejmě rozhovor R adima Lukeše s Leošem, v paměti utkvěl také
rozhovor s Agátou Hanychovou. Velmi pozitivně byly hodnoceny koncept
a celková atmosféra konference jako
takové. Pro příště by si hosté konference ovšem přáli častější přestávky
a dřívější oběd.
Nemohu opomenout ani samotný závěr, kdy byl Senior
Director roku 2010 Petr Kroupa vyzván členkou poroty
„SuperStar“ Darou Rolinsovou ke zpěvu. To nebylo
domluveno. A musím vyjádřit Petru Kroupovi opravdu velké
uznání, s jakou elegancí nelehkou situaci zvládl.
To jsem však ještě netušil, že přijdou
chvíle, kdy bych byl raději všude možně, jen ne na konferenci. Popravdě padající šrouby z prosklené části střechy
kongresového sálu, které se v jeden
okamžik snášely ke stolu generální
ředitelky Kateřiny Palkové, opravdu
ve scénáři nebyly. Naštěstí jsme mohli
v konferenci pokračovat a tato událost
může vstoupit do dějin jako „úsměvná historka z natáčení“. Ostatně Leoš
Mareš to počínaje 19. březnem neopomenul několikrát komentovat v Ranní
show Evropy 2.
Prozradíte, nakolik byly některé
scénky v průběhu konference
improvizované a nakolik se jednalo
o „tvrdý scénář“?
Na generálce jsme se dohodli s Leošem, že může do dění konference
vstoupit vlastně kdykoliv, kdy to uzná
jako moderátor za vhodné. Tímto neobyčejným rozhodnutím jsme připravili účinkujícím mnoho zajímav ých
okamžiků…
Nemohu opomenout ani samotný
závěr, kdy byl Senior Director roku
2010 Petr Kroupa vyzván členkou poroty „SuperStar“ Darou Rolinsovou ke
zpěvu. To nebylo domluveno. A musím
vyjádřit Petru Kroupovi opravdu velké
uznání, s jakou elegancí nelehkou situaci zvládl. Klobouk dolů, v publiku
bylo v tu chvíli přes 600 lidí.
Rád bych zde také podotknul, že
na jsmePartners je ke shlédnutí krátký videoklip z konference. Atmosféru
tentokrát připomene také delší, cca
půlhodinový film, který je ohlédnutím
za mnoha vtipnými hláškami, které
na konferenci zazněly. DVD s krátkým
i delším videem lze objednat na skladě
materiálů v Prometeovi.
Jaké další akce nás letos ještě
čekají?
V letošním roce se můžeme těšit na
celou řadu zajímavých událostí.
Bezprostředně na konferenci navazuje druhý ročník reprezentačního
plesu Partners, jenž se uskuteční tentokrát na Žofíně. Slavnostní večer proběhne dne 23. října.
Parádní dovolená plná překvapení
se připravuje pro v ýherce Partners
Tripu, a to v termínu 21.–28. září.
11. června startuje první ze seriálu „celofiremně“ pořádaného Leaders
Clubu Partners. S ČPP se podíváme na
Divoký západ do westernového městečka Šiklův mlýn. Další Leaders Cluby
plánujeme v měsících srpen a listopad
v návaznosti na kvartální vyhodnocování. Připravujeme i některá překvapení, ta si však prozatím nechám ještě
pro sebe...
5
Ocenění za rok 2009 získali…
Letošní Partners konference byla především o ocenění práce nejúspěšnějších
poradců, manažerů a ředitelů. Pro skleněnou sošku si přišli zástupci Krotitelů
dluhů i senátorů, ale i vítězové speciálních kategorií a nejlepší obchodníci na
jednotlivých stupních kariérového plánu. Seznamte se s oceněnými za rok 2009…
Krotitelé dluhů
Cenu na pódiu převzali
Tomáš Prouza, David Kučera
a Richard Walter.
Z a K ro t i t e le o d p ov í dá
David Kučera
David Kučera
Krotitelé dluhů
6
Jak vnímáte význam pořadu pro
Partners?
Možná jsme se původně domnívali, že pořad přitáhne více klientů s finančními problémy. To, že tomu tak je,
je jistě pravdou, ale další efekty jsme
ledabyle zanedbali. I dnes dostáváme
od poradců Partners dotazy, kdy už
budou v pořadu případy „normálních“
lidí, tj. kdy např. pro mladé lidi budeme řešit naplnění jejich snu o vlastním
bydlení. Odpověď zní: Patrně nikdy.
Do pořadu se hlásí stále pouze lidé,
kteří jsou pod tlakem nouze svolní se
„vysvléci do naha“, neboť finance jsou
věru intimní téma.
Onen přízniv ý efekt spočívá právě v tom, že v rámci profesionálního
finančního poradenství prokazujeme,
že jsme schopni řešit jakékoli finanční situace v rámci reálných možností.
Zběhlý finanční poradce jistě již při
telefonickém kontaktu dokáže zjistit,
zda velmi zadluženému klientovi může
pomoci, či zda je takový odkázán na
mnohdy jen „paliativní léčbu“ v rámci
různých dluhových poraden. Poradci
Partners mohou právě onen pořad využívat nejen při práci s klienty a doporučování služby, ale stejně tak dobře
při pohovorech s potenciálními spolupracovníky, neboť tak již činí v některých případech i konkurence, aniž by
měla jakýkoli podíl.
Pomáhají Krotitelé lépe chápat roli
finančního poradce?
Co byste označil za nejdůležitější
výstupy senátu v uplynulém roce?
Rozhodně ano: klienti vidí, že poradenství se skládá z více fází, nikoli
pouze jedné schůzky, kde se podepisují
smlouvy. Více si začínají uvědomovat
význam tak „banální“ finanční bilance,
která je skutečně mocným nástrojem
k vizualizaci toku rodinných financí.
Finanční poradce začíná být více chápán jako rádce v osobních financích,
a to v jakýchkoli životních situacích.
Čeká nás však ještě mnoho práce, neboť toto povědomí je stále nízké, což
je ostatně i dobře, protože predikuje
dobrou budoucnost: „facha bude“!
Pokud pominu obrovské množství
př ipomínek, zlepšováků a názor ů,
tak nejhmatatelnějším výstupem jsou
nové verze materiálů pro práci s klientem. Naposledy jsme například ale
připomínkovali školení Partners banky pro poradce.
V těchto dnech se natáčí již třetí
řada pořadu, ve které budete opět
součástí týmu Krotitelů. Prozradíte,
co nás čeká nového?
Rád prozradím, ale nikomu to neříkejte! Diváky čeká několik změn, např.
ve smyslu obsazení týmu – přibyla
nám nová dámská pomoc, a to Martina Zavadilová, Petra Kozlová (AOP)
zůstává, rovněž pak náš tým obohatil
Jan Harbáček. Tomáš Prouza a já již
máme u ČT přidělené inventární číslo.
Myslím, že právě vyrovnání maskulinních a femininních sil v kvartetu poradců přispělo k atmosféře se zajímavou tenzí, což se ostatně projevilo na
natáčení první porady – vše proběhlo
na první dobrou. Tomáš stále setrvává
v pozici svrchovaného vůdce s vlídnou
tváří. Více už neprozradím, nechť oko
divákovo raději samo změny postřehne, nicméně ještě jen letmo utrousím,
že diváky čeká i příběh, kdy bylo pro
protagonisty v ymyšleno, že v rámci
kompenzace deficitu rodinného rozpočtu začnou podnikat a při rozjezdu
využijí čerpání financí ze strukturálních fondů EU. Více až v září 2010.
Senát Partners
C e n u p ř e v z a l a o d p ov í dá
Michal Slunečko.
Jak vnímáte význam senátu pro
Partners?
Katka Palková sama řekla, že dokud
bude fungovat komunikace uvnitř firmy, inovace a kreativita, tak budeme
číslo jedna. Senát nejen že je hlasem
poradenské sítě, ale zároveň je také
v ydatným zdrojem nov ých nápadů.
Proto senát vnímám jako nedílnou
součást firmy.
Richard Walter
Budete se vy osobně chtít podílet
na činnosti senátu i do budoucna?
Proč ano, proč ne?
V blízké budoucnosti určitě. V delším horizontu mě oslovuje více ředitelská rada. Důvod je jednoduchý. Vím,
že chci a mám co k daným tématům
říct, a chci být součástí volby řešení.
SPECIÁLNÍ K ATE G ORIE
Michal Slunečko
Nejzodpovědnější manažer
Vlasta Puklová
Můžete ve stručnosti představit, co
kategorie znamená?
Tato kategorie je o zodpovědnosti,
jak v ypovídá název. Od začátku mé
práce ve financích pro mě bylo důležité mít bezchybnou produkci na
centrále a neztrácet čas následnými
opravami. Také dobrá proplacenost
smluv týmu nám přinesla vavříny už
v době, kdy se na tuto kategorii tolik
nehledělo. Zodpovědnost je podle mě
o každodenní práci a předávání svých
hodnot a postojů manažerům a poradcům v týmu.
Vlasta Puklová
Jaký je váš recept na dobré
výsledky v úplnosti a správnosti
vyplnění smluv?
Můj recept je jednoduchý. Zaplatit
si asistentku, která se postará o celý
proces administrativy a je také zodpovědná za správnost a úplnost smluv.
Rozdělení kompetencí v rámci skupiny
také znamená více času na manažerskou práci a neřešení věci, které za mě
může dělat někdo jiný. Za naším výsledkem je dlouhodobá práce a dobře
nastavený systém. Jsem ráda, že jsem
zapojila do této činnosti svoji dceru
Lenku, které patří toto ocenění nejvíc. Nejsem jediná, kdo do podnikání zapojil i rodinu, a tato volba se mi
osvědčila. Byla doba, kdy jsem Lenku
platila ze svého příjmu, ale nebylo mi
ouvej, časem se začal podílet na platu
celý tým a dnes si nedovedeme před-
7
Luděk Tkadlec
Michal Oppl
stavit, že bychom se měli vrátit zpět
a administrativu si dělat zase sami.
nejenom poradců, ale také finanční
disciplína našich vážených klientů.
Jak pracují v tomto smyslu vaši
manažeři ve struktuře s nováčky?
Jak je učíte správně vyplňovat,
zpracovávat a předávat smlouvy?
Proč je otázka kvality produkce pro
filozofii Partners důležitá?
Mám štěstí, že manažeři v týmu jsou
zodpovědní a sami si hlídají správnost
vyplňování smluv a vedou k tomu i své
nováčky. Tato práce je především individuální práce manažera či garanta, další informace se nováček dozví
v rámci systému zaškolení. Stačí se naučit dobře vyplňovat smlouvy, pak to
učit své nováčky, a ti to následně zase
učí své nováčky. Prostě chce to správný
start a pak už to jde samo. Také pomáhá, když si poradci předávají své zkušenosti a jsou si ochotni při nejasnostech
navzájem poradit. Pochvala patří tedy
všem obyvatelům kanceláří Bidláky,
kde tato pomoc a rada funguje.
Správnost a bezchybnost smluv je
jenom jedna z disciplín hodnocení
v rámci Partners konference. Věřím,
že na příští konferenci posbírá náš
tým další výhry, které třeba nejsou vidět, ale pomáhají nám v každodenním
podnikání a přináší radost.
Nejkvalitnější produkce
Luděk Tkadlec
Můžete ve stručnosti představit, co
kategorie znamená?
V roce 2009 měli poradci mého
vedení nejvyšší proplacenost uzavřených obchodů. Díky jejich dobré práci
máme dlouhodobě proplacenost těsně
pod hranicí 90 %. To je důvod, proč si
z konference Partners odvážíme ocenění.
Díky čemu máte v oblasti kvality
produkce tak dobré výsledky?
Dle mého názoru vše začíná již na
finanční analýze. Zde zjistíme motivy
klienta. Poradce zná parametry jednotliv ých produktů, ví, jaké výhody
z nich pro klienta plynou, ale v konečném efektu představí a prodá užitek.
Produkty Partners se neustále vyvíjejí
a zkvalitňují, ale motivy a užitek jsou
trvalé.
Druhý důvod spatřuji ve skutečnosti, že již od vzniku společnosti Partners odesílá moje manželka v roli asistentky veškerou produkci s doklady
o zaplacení. Tím se vytvářejí návyky
8
Poradci nejsou placeni za sepsané
smlouv y, ale za zaplacené smlouv y.
Kvalitu a zázemí tedy máme, proto
jsme se tento rok zaměřili na růst nov ých vedoucích a dalších kanceláří
našeho týmu. Filozofií je poskytování
kvalitního finančního poradenství, ale
produktem společnosti Partners je neustále budování nových kanceláří a center, kde klienti získají přidanou hodnotu a ti schopní možnost podnikat.
Největší meziroční růst
Michal Oppl
Můžete představit kategorii?
Jde o ocenění za meziroční nárůst
objemu produkce daného týmu. Úmyslně říkám „týmu“, a ne ředitelství, protože do této kategorie se mohl nominovat každý manažer se svým týmem.
O to více si tohoto ocenění vážím, neboť
vyhrát růst na pozici ředitele a porazit
všechny dravé a energické manažery je
pro mne a náš tým velký úspěch. Chtěl
bych touto cestou poděkovat všem
svým spolupracovníkům za skvělý nárůst ve výši 153 % v brutto jednotkách
za rok, což je neuvěřitelné…
Minulý rok toto ocenění získal manažer Jan Vodehnal, který patří také do
našeho ředitelství, a proto můžu s lehkou nadsázkou říci, že se nám podařilo
titul obhájit… Nic na tom nemění fakt,
že tato kategorie může být pro někoho
relativně „nespravedlivá“ v tom, že manažer, kterému se v roce 2008 nedařilo,
ale v roce 2009 ano, ve výsledku meziročně rostl o to víc... Naopak beru toto
ocenění jako závazek a novou metu do
příštího roku…
Jak se vám povedlo takového růstu
dosáhnout?
Rok 2008 byl co do výsledků trochu
slabší, meziroční růst jsme měli cca
85 %, což tenkrát na pozici M3 nebylo úplně nejhorší, ale cíl 100% nárůstu jsme nesplnili. Zavedli jsme proto
několik důležitých změn, které bych
nazval „profesionalizací armády“. Rozloučili jsme se s lidmi, kteří pracovali
neefektivně a nesplnili naše očekávání.
Začali jsme se více věnovat systému
náboru, zavedli jsme videotréninky na
předpohovory, pohovory a zavedli jsme
akademie náboru. Další prostor ke zlepšení jsme viděli u vzdělávání budoucích
vedoucích, které bylo nesystematické
a nahodile divoké. Společně s Petrem
Chmelařem a Mojmírem Doležalem
jsme tak založili akademii budoucích
vedoucích, která má velmi pozitivní
ohlasy a nese své ovoce: dle mých statistik se 70 % spolupracovníků, kteří jí
absolvovali, stalo manažery.
Noví vedoucí tak získali sebevědomí,
už vědí, co mají dělat, a jsou efektivnější. Zkrátka jsme se tehdy v roce 2008
kriticky podívali na strukturu a došli
k závěru, že je třeba přestat „oživovat
mrtvoly“, rozloučit se s lidmi, kteří
práci dělat nechtěli, a zaměřit se na ty,
kteří měli zájem a budoucnost. Obrovským impulzem pak také byli nadšení
nováčci, kteří dokázali mnohdy „rozpumpovat“ i staré matadory a ukázat
jim, že to jde. Důležité je také, že jsme
měli i kapku štěstí na nové lidi, ale jak
se říká: „Štěstí je třeba jít naproti“.
Největší mediální přínos
Zdeněk Simaichl
Můžete ve stručnosti představit, co
kategorie znamená?
Kategorii chápu jako ocenění za podíl na vyváření celkového mediálního
obrazu společnosti Partners, zejména
po té odborné stránce. To znamená
oblast finančních produktů a finančního plánování. Vzhledem k jedinečnému postavení společnosti na trhu
a její značné informační otevřenosti
není divu, že se na nás neustále obracejí zástupci nejrůznějších médií se
žádostí o spolupráci, názor, komentář
nebo odborný pohled. Všichni, co jsme
na tuto cenu byli nominováni, se se zástupci médií více či méně pravidelně
potkáváme a tyto věci s nimi řešíme.
Co vás motivuje k spolupráci
s médii?
P ředevším má vla st ní odbor ná
erudice. Potkávám se, kromě klientů,
s mnoha lidmi z oblasti médií, kteří se
ptají často na velmi konkrétní věci. Ne
všechno je člověk schopen okamžitě
přesně popsat a dodat potřebné parametry. Práce mě tedy doslova nutí
k neustálému studiu, sledování aktuálních věcí, přemýšlení, vytváření si
pojítek a pokládání věcí do nejrůznějších souvislostí. V oblasti finančního
plánování jsem se díky těmto věcem
posunul do zcela jiné roviny. Nikoliv
lepší nebo horší, ale jiné, pro mě přijatelnější a přinášející mi větší vnitřní
uspokojení. Současně jde o nevysychající zdroj nejrůznějších nápadů, které
mi přinášejí diskuse se zástupci médií
a široké odborné veřejnosti, se kterými se mohu potkávat a hovořit s nimi.
Tak že k romě obecné prospěšnosti
a propagačního přínosu pro Partners
jsou mé motivy čistě sobecké.
Zdeněk Simaichl
Můžete představit jeden z vašich
hlavních mediálních počinů –
pravidelný pořad v Českém
rozhlase?
Jde o projekt, který začal již před
dvěma roky. Český rozhlas tehdy přišel s nápadem pravidelné páteční poradny s názvem „Rodinné finance“.
Nyní máme za sebou již cca 120. díl
a mohu objektivně říci, že si pořad velmi rychle našel své pravidelné příznivce. Témata jsou volena převážně dle
aktuální potřeby a pořad se snaží formou jednoduchých a praktických doporučení provést posluchače běžnými
záležitostmi finančního trhu a přispět
ke snížení informační asymetrie, která
je, vzhledem k nízké finanční gramotnosti obyvatel, naprosto brutální. Součástí poradny jsou také živé dotazy posluchačů a následný chat na internetu,
kde lidé mohou klást libovolné dotazy
týkající se konkrétních problémů.
Zdeněk Procházka
Největší reklamní počin
Zdeněk Procházka
Můžete představit projekt, za který
jste ocenění hlavně dostal?
Ocenění bylo především za realizaci klientského centra v Ostravě a jeho
prezentaci, ke které slouží mimo jiné
i megaboard v jeho těsné blízkosti.
Naše klientské centrum je skvělým nástrojem, jak ukázat klientům kvalitní
službu, kterou dříve znali pouze prostřednictvím podomních prodejců.
Jaký význam má podle vás reklama
pro společnost Partners?
Podle mě má reklama obecně velký
význam hlavně z důvodu zvýšení povědomí o značce, a tím zvýšení pocitu
bezpečí u potenciálních klientů. Pro
naši společnost je reklama o to důležitější, neboť klienti jsou velmi intenzivně masírováni všemi informačními
9
Kristina Žůrková
kanály a velmi často se rozhodují právě jen na základě znalosti značky.
spojit síly a společně to podpořit, pracovat na tom a mít výsledky.
Co se vám líbí či nelíbí na aktuální
reklamní kampani Partners?
Jaké aktuální projekty povedou
podle vás k významnému rozvoji
společnosti, i když se na nich třeba
přímo nepodílíte?
Osobně hodnotím současnou verzi
reklamní kampaně jako velmi povedenou. Líbí se mi hlavně jasné cílení na
skupinu potenciálně nejzajímavějších
klientů, lidský přístup a jednoduché
představení podstaty naší práce s klienty.
Největší přínos pro rozvoj
společnosti
Kristina Žůrková
Můžete ve stručnosti představit, co
kategorie znamená?
Ilona Cejpková
Na to byste se musela zeptat asi
tvůrců této kategorie. Já jsem byla tímto oceněním velmi překvapena, hrozně
mě to potěšilo a moc si ho vážím. Rok
2009 byl pro mě náročný vzhledem ke
„kloubení“ práce s péčí o malé dítě a je
moc příjemné, že vedení společnosti
ocenilo moji snahu dělat svoji práci
dobře. Víte, je skvělé pracovat s lidmi,
kteří ocení, že hledám cesty, že investuji energii a peníze do rozvoje týmů
a regionů nebo že se snažím pracovat
na vzdělávání.
Jaké projekty vaše a vaší struktury
považujete z hlediska rozvoje
Partners za nejdůležitější?
Shrnula bych je do tří bodů. Tím
prvním je vzdělávání budoucích manažerů – od podzimu pořádáme pravidelně kariérové vzdělávání pro budoucí manažery, já osobně se věnuji
rozvoji manažerů a kromě rozvojových
rozhovorů pořádám manažerské workshopy. Dále sem patří určitě i firemní
dny, na kterých se kromě školení také
snažíme zlepšit vztahy mezi regiony
a strukturami a vyměnit informace.
Druhou oblastí je budování nových
poboček a klientských center – kromě nově otevřených kanceláří v roce
2009 v Táboře, Prachaticích, Českém
Krumlově a Chebu pracují moji manažeři na otevření dvou klientských
center – Vysoké Mýto a České Budějovice.
No a nakonec je to i projekt s krycím názvem „rozvoj a růst manažerů v druhé a další řadě“ – například
s mými přímými manažery v jižních
Čechách teď pracujeme na plánu, jak
10
Určitě systém dobrého vzdělávání
pro poradce a manažery, dále velmi
vítám nynější podpůrné kroky centrály (zelená linka pro poradce, aktuality každý týden, reporty a komentáře
od analytiků, školení finance v souvislostech a start-up školení). Velmi
nás může posunout projekt Partners
bankovních služeb a zejména rozvoj
dalších poboček a klientských center
a využití FIPU.
Obchodník roku
Ilona Cejpková
Vyhrála jste v kategorii Obchodník
roku. Díky čemu máte takto dobré
výsledky?
Našla jsem si svoje tempo a styl
práce (patřím do týmu v Praze a sama
působím v Brně) tak, abych nikdy nebyla závislá na jednotlivém ANO od
klienta. Pokud klient necítí z mé strany, že ten obchod potřebuji, nemá důvod ho se mnou neuskutečnit.
Co byste doporučila svým
kolegům, kteří se schází se
spoustou potenciálních klientů,
ale po obchodní stránce se jim
nedaří?
Jednak „netlačit na pilu“. Souvisí to
s mou první odpovědí. Je hrozně těžké nevy víjet nátlak na klienta, když
jeho smlouvy potřebuji. Aktivit musí
být tolik, aby mi na tom konkrétním
počtu bankovních jednotek, které za
tím vidím, nezáleželo. Další dobrou
radou je říkat jen to, co klient potřebuje slyšet a je schopen pojmout. Zahltit ho množstvím informací, které
neumí vyhodnotit, jen abych ukázal,
jaký jsem odborník, znamená téměř
jistý neúspěch.
Jaké další výsledky kromě těch
obchodních považujete u práce
finančního poradce za důležité?
Spokojená klientela. Ale jak to zjistíte? To se projeví dlouhodobě. Napadá mne, že když se na schůzku se
mnou doporučený klient opravdu těší,
beru to jako ocenění ze strany dopo-
ručitele a dobrý výsledek své práce.
Team Manager roku
Dušan Mátl
Vyhrál jste v kategorii Team
Manager roku. Co stojí za tímto
úspěchem?
Poznání, že i malý Dušan z malé vsi
dokáže v něčem vyhrávat, a následné
obavy z možné prohry. Myslím, že v téhle práci stačí jenom dělat to, co se má
dělat, a když to děláte aspoň trochu
pravidelně, tak výsledky přijdou. Spíš
byste se měli zeptat někoho z mého
týmu – nevím, jak se se mnou pracuje,
ale dělám maximum pro to, aby se mí
kolegové těšili do práce a dělali ji s radostí. Hlavně v kancelářích musí být
legrace a i vedoucí si musí být schopen udělat legraci sám ze sebe. A ještě
k tomu musíte mít kliku na lidi.
Do jaké míry ovlivnila váš úspěch
v Partners předchozí pracovní
zkušenost?
Do velké – deset let v obchodě, z toho
polovina času obchod s východní Evropou, vám dají základ i na hodně komplikovaná jednání. No a mám ze Spolchemie jeden dva vzory výborných šéfů,
kterým se chci aspoň trochu vyrovnat,
i když jednoduché to zrovna není.
Jak si vybíráte schopné lidi do
svého týmu?
Ne my s l í m , ž e m á m r e c e p t n a
úspěch – vybírám je podle čichu, ale
také už jsem se několikrát spletl. Už
dávno si nemyslím, že je možné něco
jednoduše přeskočit a hned napoprvé
vybrat ty správné. Je to titěrná práce,
ale sem tam se narazí na opravdu krásný drahokam, který ani není potřeba
opracovávat. Na druhou stranu mě to
opracovávání baví a je nádherný pocit
vidět růst finančníky z lidí, kteří o své
budoucnosti v této profesi v životě ani
nezauvažovali.
Executive manager roku
Tomáš Myšák
Senior Manager roku
Kristina Žůrková
Vyhrála jste v kategorii Senior
Manager roku. Co stojí za tímto
úspěchem?
Jak se říká, vše souvisí se vším:
V roce 2009 jsme povýšili celkem je-
denáct nov ých manažerů, otevírali
nové kanceláře, organizovali a systematizovali vzdělávání a investovali čas
a energii do rozvoje a dosáhli jsme tak
nárůstu v BJ. A za tím vším stojí dobrá
práce mých manažerů.
Do jaké míry ovlivnila váš úspěch
v Partners předchozí pracovní
zkušenost?
Asi nejvíce tím, že jsem si uvědomila (po dvou letech práce na střední
škole), že učit němčinu, francouzštinu
a tělocvik celý život nechci, že se chci
v yhnout stagnaci a deformaci. V té
době jsem si říkala, kdy jindy než teď,
když jsem mladá, bez závazků, zapracovat na svých pracovních zkušenostech. Kladla jsem si otázky: Co bude
pak? Za deset let? Co bude jednou po
mateřské? Kde mě vezmou? Sice diplomů několik a praxe ve školství a sportu mraky, ale co když budu chtít dělat
něco jiného? Chtěla jsem si zvýšit šance na lepší práci a budoucnost.
Dušn Mátl
Tomáš Mýšák
Jak motivujete své manažery
a konzultanty k dobrým obchodním
výsledkům?
Myslím si, že naše práce je sama
o sobě velmi motivační, pokud ji můžete dělat dobře. A my můžeme! Snažím
se svým vedením přispět k tomu, aby
si toho moji spolupracovníci a manažeři byli vědomi a stavěli na tom. Aby
jim jejich práce dávala smysl a byli
úspěšní. Mohou dělat práci, která je
baví a má smysl a v níž je obrovský
prostor pro rozvoj. Snažím se, stejně
jako centrála, aby poradci a manažeři, kteří odvádí dobrou práci, byli
oceněni. Ať už je to finanční podpora
pro rozvoj kanceláří, nebo vzdělávání,
nebo drobné odměny a soutěže. Samotný kariérový plán je velmi motivační, protože je reálný.
Kristina Žůrková
Director roku
Miroslav Pořízek
Vyhrál jste v kategorii Director
roku. Co stojí za tímto úspěchem?
Samozřejmě práce mých lidí, a to
především z v íce jak polov iny tým
Kristiny Žůrkové. Toto ocenění jsem
už jednou získal, a to v roli manažera.
Musím říct, že jsem z něj měl tenkrát
paradoxně větší radost, protože jsem
přesvědčen, že tentokrát jsme měli
a máme na lepší výsledky, než na kte-
11
ré jsme dosáhli. Proto se už teď těším
na výsledky roku 2010.
Jak můžete ovlivňovat výsledky své
struktury z pozice ředitele?
Miroslav Pořízek
Petr Kroupa
Na řediteli je určitě více finančních
prostředků a zkušeností, než které
má manažer na pozici M1. Na druhou
stranu je méně času na jednotlivce
a individuální přístup, který je k nezaplacení, pokud máte ty správné lidi
v týmu. Proto jsem se rozhodl jít hlouběji do struktury. Vybírám si osobnosti, se kterými je efektivní pracovat individuálně, a to i v případě, že nejsou
na manažerské pozici. Samozřejmostí
na mé pozici jsou školení a tréninky
pro budoucí vedoucí a manažery, motivační akce a ředitelské dny napříč
celou strukturou.
Má vaše ředitelství nějaký
speciální motivační program
pro nejúspěšnější poradce
a manažery?
A no, máme motivační cest u do
Las Vegas nejenom pro poradce, ale
i pro budoucí vedoucí, a to rovnou ve
formě deskové hry… hráčem se může
stát každý účastník kariérového vzdělávání. V současné době také zavádím
kreditní systém, který bude sloužit
jako finanční podpora v podnikání za
domluvené schůzky na pravidelných
phone party, a ne doma.
Senior Director roku
Petr Kroupa
Vyhrál jste v kategorii Senior
Director roku. Co stojí za tímto
úspěchem?
Toto ocenění je úspěchem celého
ředitelství. Tedy největší dík a uznání pat ř í všem spolupracov ní k ům,
manažerům a ředitelům v rámci celé
skupiny. Podařilo se nám úspěšně zapracovat řadu novinek do našeho, již
tak funkčního, vzdělávacího systému.
Např. vzdělávání externí agenturou
pro M2 a v ýše v y tvořené přímo na
míru této skupině, vytvoření funkčního vzdělávání pro budoucí vedoucí,
znovuzavedení kariérových rozhovorů
a následných kariérov ých seminářů
a zejména akce na stmelení týmu – ředitelské víkendy a kvartální motivační
akce tzv. Leaders Cluby, nově Champions Tripy. Prostě akce související s dovednostmi manažerů, budování vzta-
12
hů a správné pracovní atmosféry.
Dále se nám podařilo udržet a důsledně realizovat filozofii našeho byznysu, tedy tvorbu a rozšiřování týmů
a výchovu samostatných podnikatelů.
Jsem opravdu rád, jak zejména vedoucí přistoupili k samotné práci. Stali se
skutečnými vzory pro své kolegy a přiznám se, že se moc těším, až budeme
moci společně slavit jejich povýšení.
Jak můžete ještě z pozice D2
reálně ovlivňovat výsledky svého
ředitelství?
Určitě se dají ovlivňovat výsledky
i na vyšších pozicích. Základním nástrojem jsou různé akce s lidmi všech
úrovní. Od porad počínaje přes různé
semináře až po individuální rozhovory v rámci např. ředitelských dnů.
Myslím si však, že tu nejpodstatnější
práci vykonávají manažeři na pozicích
M1, M2, M3. Souvisí s jejich správným
podnikatelským nastavením. Pokud se
nám tedy podaří předat, naučit předávat a naučit učit předávat správné myšlení, včetně všech kontrolních mechanismů, tak máme vyhráno. A v tomto
právě vidím přínos vzdělávacího systému, jak v rámci svého ředitelství, tak
vlastně i v celé společnosti Partners.
Jaké motivační akce pořádáte
pro své nejúspěšnější manažery
a poradce?
Jak jsem již v úvodu říkal, v rámci
ředitelství pořádám řadu motivačních
akcí. Kromě výše zmíněných Champions Tr ipů, ex terního vzdělávání
a sportovních akcí na ředitelských
víkendech, se snažím podporovat čas
od času své spolupracovníky různými
sázkami. Zde však platí několik pravidel: vždy to musí být sázka mezi mnou
a celou skupinou nějakého manažera,
nikoliv pouze mezi mnou a jejich vedoucím. Musí být reálná a benefity
ze sázky plynoucí musí být použity
na předem dané projekty související
s podnikáním (kanceláře, kancelářská technika, příspěvky na stmelovací
akce apod.) Obecně lze říci, že jsem
zastáncem spíše krátkodobějších motivačních akcí (ale možná o to častějších) než těch dlouhodobějších, na které si může „sáhnout“ pouze omezené
množství lidí.
VIZE
Partners
STRATEGIE
Partners
Jsme symbolem novodobého
finančního plánování.
Měníme dějiny finančního poradenství.
Jsme hrdi, že jsme Partners.
Lidé
Nestačí mít lidi, je třeba mít správné lidi
– silné osobnosti s aktivním přístupem,
vysokou odborností a zodpovědností.
Značka
Důvěryhodnou a silnou značku tvoří
správní lidé a správné činy. S Partners
jsme spojili své jméno.
Expanze
Dynamický a trvalý růst ve všech
strategických směrech. Chceme být
všude, kde jste vy.
IT a systémy
Prostřednictvím IT a technologií dáváme
finančnímu poradenství nový rozměr.
Služba
Individuální přístup, inovativní produkty,
komplexní a široce dostupná služba.
Hodnoty
POSLÁNÍ
Partners
Každého z našich KLIENTŮ vnímáme
jako jedinečnou osobnost s vlastními
cíli. Naším posláním je zvyšování
jejich životní úrovně řešením
skutečných potřeb.
Vytváříme prostředí pro podnikatelský
úspěch našich PORADCŮ. Odborným
a praktickým vzděláváním pomáháme
rozvíjet jejich potenciál.
Určujeme FINANČNÍMU
PORADENSTVÍ směr a dáváme mu
důstojnost, která mu náleží.
Uznáváme hodnoty, na které
budete hrdi společně s námi: etiku,
zodpovědnost a disciplinovanou
firemní kulturu. Zajímá nás člověk
a jeho životní cíle.
13
Banka
Partners bankovní služby
startují
Slavnostní zahájení spolupráce mezi Partners
a UniCredit Bank proběhlo na Partners konferenci
za přítomnosti dvou nejvyšších členů představenstva
UniCredit Bank Jiřího Kunerta a Paola Iannoneho.
Tomáš Prouza představil vizi a hlavní body portfolia
Partners bankovních služeb a vedení obou společností
na pódiu přestřihla symbolickou pásku.
Představení dlouho očekávaného
projektu Partners bankovních služeb
zahájil na konferenci Tomáš Prouza, který byl s manažerkou Dagmar
Prajzlerovou hlavním vyjednavačem
a mluvčím Partners při nastavování
spolupráce. Partners bankovní služby
označil za zcela nový koncept založený
na spolehlivých bankovních službách
14
nabízených pod značkou významného
distributora. Vyjmenoval základní pilíře bankovního portfolia, které budou
poradci Partners svým klientům nabízet: velmi kvalitní běžný účet, nastavený podle potřeb lidí, kteří aktivně
pečují o své peníze; atraktivní spořicí
účet; kreditní kartu s předschváleným
limitem pro klienty Partners i hypoté-
ku s dobrými sazbami, rychlým procesem a slevami pro věrné klienty.
Na pódium k sobě poté pozval hosty UniCredit Bank, předsedu představenstva a generálního ředitele Jiřího
Kuner ta a místopředsedu představenst va Paola Iannoneho. Jiří Kunert ve svém krátkém proslovu řekl,
že UniCredit Bank a Partners spojují jejich vize i cíle: snaha u budování
a udržení dobrého jména a společnosti a další růst v tomto roce i do
budoucna. Oba zástupci banky poté
spolu s Tomášem Prouzou, Katkou
Palkovou, Radimem Lukešem a Petrem Borkovcem přestřihli symbolickou bílo-tyrkysovou pásku a přiťukli
si šampaňským.
A co o Partners bankovních službách řekli ředitelé obou společností?
Tomáš Prouza
Jiří Kunert
Petr Borkovec
č le n p ř e d s tav e n s t va
a ř e d i t e l p é č e o k li e n t y
Pa r t n e r s
p ř e d s e da p ř e d s tav e n s t va
a g e n e r á ln í ř e d i t e l
U n i C r e d i t Ba n k
m í s to p ř e d s e da
p ř e d s tav e n s t va a ř e d i t e l
Pa r t n e r s p o d i s t r i b u c i
„Projekt Partners bankovní služby
nám dává šanci ukázat, že věci děláme
skutečně JINAK. Můžeme ukázat, že
skutečně komplexně pečujeme o všechny potřeby našich klientů a přinášíme
jim neustále nové přidané hodnoty.
Partners bankovní služby nám dávají
šanci výrazně se odlišit od naší konkurence. Je pouze na nás, jak tuto jedinečnou šanci využijeme. Ukažme, že
Partners jsou opravdu jiní!
Ve spolupráci s UniCredit Bank
nabízíme produkty pro aktivní klienty. Cílíme tedy především na klienty
Partners, kteří mají dobře nastavené
portfolio s pravidelnými měsíčními
platbami. Cílíme na klienty, kteří si
váží stability a jistoty, proto je naším
partnerem silná mezinárodní finanční
skupina. Cílíme na klienty, kteří si váží
svého času, proto Partners bankovní
služby a poradci Partners jsou klientovi k dispozici 24 hodin denně. A cílíme na loajální klienty, proto se třeba
u kreditní karty předschválené limity
odvíjejí od počtu a typu produktů, které klienti Partners mají v portfoliu.“
„Spolupráce UniCredit Bank s Partners je jedním z konkrétních kroků
v záměru naší banky posilovat tržní
podíl v segmentu služeb pro občany.
Partners bankovní služby jsou novým
směrem v posky tování bankovních
služeb, kter ý je založen na sy nergii výhodných bankovních produktů
UniCredit Bank, profesionálních finančních poradců a nových obchodních míst Partners. Od spolupráce
očekáváme narůst počtu retailových
klientů. Co nás v tomto úsilí s Partners
spojuje, je kvalita produktů a služeb,
oboustranně jasná vize a síla dosáhnout stanovených cílů.“
„Partners bankovní služby ve svém
důsledku umožní hlubší sepjetí klienta se značkou a společností, povedou k vyšší loajalitě klienta k poradci
i společnosti, k vyšší důvěryhodnosti
poradce, nižším stornům a snadnějším obchodům. A klientům máme rozhodně co nabízet! Portfolio vytvořené
s UniCredit Bank obsahuje například
spořicí účet spojený s běžným účtem,
který je šitý na míru našim klientům
a vyplývá z našich zkušeností a statistik. Efektivní zhodnocení průměrného
zůstatku na účtu – sta tisíc korun – je
2,4 procenta ročně.
Díky Kontu Partners získá klient
za 89 korun měsíčně vše, co od svého účtu potřebuje. Poradce Partners
klientovi pomůže s nastavením účtu
tak, aby byl využíván správně a nestál
zbytečné peníze navíc. Balíček služeb,
které Konto nabízí, myslí na aktivního klienta, který má kvalitní portfolio
finančních produktů a nechce za bankovní služby zbytečně utrácet.“
15
Partners
trip do
Turecka
Letos se nejúspěšnější
poradci, manažeři
a ředitelé Partners
podívají na společnou
cestu do Turecka.
O destinaci i o tom,
na co se můžete těšit,
se dozvíte od Gérarda
Depardieu z konference,
jednatele cestovní
kanceláře Incentive Travel
Jiřího Brožka.
P ro č p r áv ě T u r e c ko ?
Turecko je zemí, která se rozkládá na
dvou kontinentech, zemí s bohatou kulturní tradicí. Zemí Homéra a jeho Tróje, slavných antických měst Pergamonu
a Smyrny. Nalézají se tu dva ze sedmi
divů světa – Mauzoleum v Halikarnassu a Artemidin chrám v Efezu. V Turecku je také překrásná příroda. Určitě
mnoho z vás zná „Bavlněný zámek“ Pamukkale, světový unikát travertinových
zářivě bílých kaskád, nebo rozsáhlé
hory s nejvyšším vrcholem Araratem.
Žijí tady milí, srdeční a příjemní
lidé, kteří vyznávají různá náboženství,
i když samozřejmě převažuje islám. Žijí
ovšem v první islámské demokratické
zemi. V Turecku ochutnáte znamenitou
tureckou kávu i čaj. Ale zcela určitě také
jednu z nejlepších kuchyní na světě.
Až navštívíte tuto krásnou zemi, poznáte, že už to není to Turecko, kterého se naši předkové báli a které bylo
postrachem celé Evropy. Najdete krásnou zem, do které se budete vždy rádi
vracet.
T u r e c k á r i v i é r a – A n ta lya –
B e le k
Turecké riviéra a speciálně oblasti
kolem letoviska Antalya patří k nejkrásnějším plážovým a dovolenkovým
destinacím v oblasti celého Středomoří.
Vedle bohaté historie a umění klasic-
16
ké antiky zaujme nedotčenou přírodou, rozmanitou krajinou s ovocnými
plantážemi i piniovými lesy s pohořím
Taurus v pozadí. Turisty oblíbená Turecká riviéra je oblast ležící mezi městy Kas a Alanya. Pobřeží nabízí křišťálově průzračnou vodu, malebné zátoky
a rozlehlé pláže.
Najdete zde ulice lemované palmami
a pomerančovníky, překrásné a hlavně
rozsáhlé písečné pláže, skvělou kuchyni, která nabízí místní turecké kulinářské speciality, ale i atraktivní nabídku
mezinárodní kuchyně. Turecká Riviéra
ovšem láká také četnými historickými
památkami, jaký mi jsou například
Side, Perge či amfiteátr v Aspendosu.
Nejkrásnějším městem Turecké riviéry je městečko Antalya. Pokud jej
navštívíte, uvidíte krásná zákoutí ve
staré části města s antickým přístavem i moderními bary, restauracemi
a bohatým nočním životem v četných
klubech a open-air diskotékách.
Prosluněné pláže jsou rájem pro
sportovce, milovníky vodních sportů, lidí se zájmem o historii. Budete
okouzleni rozmanitostí flóry, početnými banánovými a avokádovými plantá žemi, pomerančov níkov ý mi háji
i borovicemi.
Mezi nejznámější pobytová místa
patří Belek – jedná se o jednu z nejmladších turistických oblastí s 12 km
dlouhou písčitou pláží. Belek je vhodný
především pro klidnou odpočinkovou
dovolenou. Oblast Belek se rozkládá
cca 40 km od města Antalya, na kraji
chráněné krajinné oblasti s piniovými
a eukalyptovými lesy. Zvlášť vyhledávaná je mezi milovníky golfu, pro něž
nabízí četná golfová hřiště vyhovující
mezinárodním standardům.
S k ý m p oj e d e t e d o T u r e c k a?
S cestovní kanceláří Incentive Travel, která byla založena v prosinci roku
1991. Ve spolupráci s Partners bylo klíčovým okamžikem setkání s Radimem
Lukešem a Davidem Pokorným. Při několika seznamovacích schůzkách jsme
probírali podobu a programovou náplň
motivační cesty do Dominikánské republiky, jež byla v y vrcholením obchodní soutěže za rok 2009. Po těchto
jednáních jsme dostali od Partners důvěru a bylo rozhodnuto, že dostaneme
příležitost ukázat, jak naše společnost
pracuje.
Pro Incentive Travel je důležité znát
záměr svého klienta, jeho cíle a také
souvislosti – jak a kde se předcházející akce podobného typu realizovaly.
Staráme se o celkové logistické zabezpečení akce (od výběru destinace
po realizaci). Jsme obklopeni týmem
kvalitních spolupracovníků, kteří mají
odpovídající jazykové znalosti, umí
jednat s lidmi a vědí, jak se chovat
v situacích, kdy je třeba udělat náhlé rozhodnutí. Svojí prací se snažíme
podporovat dobré jméno k lientské
společnosti.
A chcete-li znát recept, jak to děláme, pak je tady: víme, že dokonalost
není náhoda ani maličkost, ale skládá
se z maličkostí. Garantujeme vysoký
standard služeb, osobní asistenci, klademe důraz i na zdánlivý detail. V našem slovníku chybí slovo „nemožné“.
Nabízíme možná podobné služby jako
naše konkurence, nejde však o to, CO
děláme, ale JAK to děláme.
N a c o s e m ůž e t e t ě š i t ?
Především na kvalitní prázdninovou
destinaci. Na velmi kvalitní hotel Papillon Zeugma s ultra all inclusive programem a službami odpovídajícími kategorii nejvyšší – pěti hvězdičkám. Pokoje
jsou standardní dvoulůžkové pokoje,
mají koupelnu/WC, SAT/TV, hudební
kanály, trezor, minibar, telefon, vysoušeč vlasů, klimatizaci a balkon.
V hotelu se nachází hlavní restaurace, restaurace à la carte, kavárna, tři
bary, disko, amfiteátr, sauna, turecké
lázně, parní lázně, obchody se suvenýry, dva bazény, dva dětské bazény,
k r y t ý bazén, sk luzavk y. Ke spor tu
slouží dva tenisové kurty, biliár, basketbalové hřiště, plážový volejbal, lukostřelba, šipky, stolní tenis, squash,
fitness, windsurfing, kánoe, šlapadla,
katamarán.
Stravování bude probíhat formou
Ultra all inclusive: snídaně, obědy
a večeře formou bufetu, pozdní snídaně, večeře v restauraci a la carte, občerstvení během dne, odpolední káva
a zákusek, ovoce, zmrzlina, dietní
a dětské menu, turecké speciality, půlnoční občerstvení, neomezená konzumace místních alkoholických a nealkoholických nápojů 24 hodin.
Hotel se zavděčí hlavně náročným
klientům. Služby má na té nejv yšší
úrovni a překoná vaše očekávání. Nádherná pláž, golf v blízkosti, to a mnohem více. Dovolená v tomto hotelu je
určitě tou správnou volbou.
Dále se mohou účastníci těšit na doprovodné programy. Jde zejména o výlety, při kterých navštíví antické památky, čeká je výlet lodí a pro ty, kteří
budou chtít, některé další atraktivity,
např. rafting na jedné z řek pramenících v pohoří Taurus nebo dobrodružný
výlet na čtyřkolkách. Večerní programy
budou také zajímavé, navštívíme některá místa mimo hotel. Tyto akce jsou tak
trochu překvapením, ale mohu prozradit, že program bude zajímavý.
Partners Trip 2010 Turecko
Pojedou…
Slunečko Michal
Nováček Jan
Břicháčková Petra
Krejčí Michal
Pokorný František
Mátl Dušan
Vejdělek Roman
Břečka David
Netolický Jiří
Franc Ondřej
Kaška Martin
Surový Marek
Bodóvá Zdeňka
Runczik Jiří
Jelínek Aleš
Franc Tadeáš
Gross Tomáš
Hoffman Rostislav
Müller Michal
Karady Josef
Stehlík Radek
Švrlinga Petr
Peřina Martin
Myšák Tomáš
Vojtek Radim
Tkadlec Luděk
Studnička David
Obůrka Libor
Milichovský René
Ziml Roman
Skřivánek Radek
Kundrt David
Hejný Jaroslav
Špatenka Martin
Herman Pavel
Balek Michal
Lacinová Jana
Procházka Zdeněk
Puklová Vlasta
Plch Aleš
Urban Pavel
Masný Kamil
Bílek Ondřej
Zrucký Jan
Hamerská Lenka
Liška Marek
Žůrková Kristina
Šimek Robin
Hlaváč Jan
Hora Aleš
Máče Jiří
Doležel Mojmír
Vodehnal Jan
Zahradníková Alena
Vodehnal Jan
Mátl Zbyněk
Danilevičová
Romana
Oppl Michal
Rája Miroslav
Pořízek Miroslav
Krejčiřík Jan
Welsch Petr
Brychta Erik
Chmelař Petr
Lucbauerová Jitka
Kroupa Petr
K dy s e p oj e d e ?
Do Turecka odletíme společně 21.
září 2010 a pobyt bude týdenní (resp.
8 dní a 7 nocí). Protože je tato akce
velmi významná a koná se dohromady
se společností PARTNERS Slovensko,
budou pro každou zemi připravena
speciální letadla letící přímo z Prahy
a Bratislavy do Antalye a zpět. Letadla jsou pronajata pouze pro poradce
PARTNERS, což skýtá v ysoký standard služeb a pohodu při cestování.
V září bývá na Turecké riviéře stabilní počasí a teploty vzduchu i vody
nabízí velmi příjemný prázdninov ý
relax. O vaše pohodlí se bude starat
tým profesionálů společnosti Incentive
Travel, kteří budou k dispozici pouze
pro vás!
Jiří Brožek , Incentive Travel
17
dobrého klientům, poradcům ani nám.
Proto jsme vsadili právě na svou pružnost a komfort poskytovaných služeb
jak pro klienty, tak pro poradce. Zakládáme si na individuálním přístupu
a na tom, že každou inovaci připravujeme v úzké spolupráci s poradci, nasloucháme jim.
Jaké osoby v Aegonu se přímo
a nejvíce starají o servis poradců
Partners a jejich dotazů?
Představíte je stručně?
Pojišťovna AEGON
dvojnásobným
vítězem
Generální ředitel Vladimír Bezděk převzal na
konferenci hned dvě ceny pro obchodní partnery.
V rozhovoru shrnuje produktové inovace i plány do
budoucna: „U nás je e-Underwriting nová služba,
ale 70 procent zprostředkovatelů ve Velké Británii
či 25 procent v Nizozemí bez tohoto nástroje vůbec
neuzavře smlouvu životního pojištění. Právem lze
očekávat, že co je dnes novinkou, bude do dvou, tří let
standardem i zde.“
Poradci Partners zvolili v anketě
servis Aegonu za nejlepší ze
všech obchodních partnerů. Čím to
podle vás je?
Především mě velmi těší, že jsme
tuto cenu získali, a to již podruhé. AEGON vstoupil na český trh v porovnání
18
s ostatními poskytovateli finančních
produktů relativně nedávno a začínal
na zelené louce. Museli jsme tedy najít
cestu, jak se odlišit.
Jít cestou nejnižší ceny nebo nejvyšších provizí by byla cesta do pekel,
která by v důsledku nepřinesla nic
Je to celá řada osob, a pokud jsou
s námi poradci v pravidelném kontaktu, tak je dobře znají.
Tzv. key account managerem pro
Partners je u nás Romana Hárovníková. Člověk, který je s vašimi poradci
a manažer y v dennodenním osobním kontaktu a obrazně řečeno kope
za váš tým. Dělá to už od roku 2007,
kdy jsme zahájili spolupráci, a občas
máme pocit, že je víc vaše než naše.
Snad i proto, že sama dřív pracovala
jako finanční poradce.
Další klíčovou osobou je náš trenér
Tomáš Mohorko. Toho všichni znají
z plejády produktových školení a představení produktových novinek. Řekl
bych, že je to velmi charismatický řečník, ale není to jenom o vystupování,
má v malíčku veškeré parametry produktů a velmi detailně dokáže vysvětlit, jak co funguje. Snad proto mu také
denně volají desítky vašich poradců
s prosbou o radu.
Kromě toho funguje naše interní
kontaktní centrum, kde čtyři dámy
v čele s Monikou Landlovou odpovídají na dotazy poradců. Pak máme
bezplatnou telefonní linku, která slouží nejenom klientům, ale i poradcům
a kde čeká dalších cca šest operátorů.
V přípravě servisu pro vás se také hodně angažuje naše oddělení informačních systémů a správ y smluv v čele
s Tomášem Vystrčilem, kde hlavně
Libor Šimek za IT a Ondřej Poul za
produkty mají také velkou snahu být
s poradci Partners v pravidelném kontaktu a inspirují se z vašich podnětů
pro vylepšování našich služeb.
Co považujete z hlediska kvality
servisu obchodního partnera za
nejdůležitější?
Snažíme se vám pozorně naslouchat, abychom dobře chápali, jak pracujete, jak celý proces jednání a klien-
tem probíhá, a dokázali vám nabídnout
služby, které opravdu potřebujete.
Práce poradce je hodně dynamická
a náročná, je to práce s lidmi. Musíme
tedy být rychlí, pružní a dělat věci jednoduše, vždy přemýšlet, co je pro vás
opravdu podstatné a co je zdržující.
V soutěžní anketě o nejlepší
produkt zvítězila opět pojišťovna
Aegon, a to s životním pojištěním
Invest a Live. Překvapilo vás to?
Určitě ano, z obchodních výsledků
je sice patrné, že si náš produkt našel
své místo na trhu a klienti a poradci
Partners jej využívají, ale jak si vede
v žebříčku oblíbenosti v porovnání
s ostatními životními pojistkami, se
zjišťuje obtížně. Pro nás to znamená
hlavně to, že když jsme začali vyvíjet
nejenom služby, ale i produkty v úzké
spolupráci přímo s poradci, dali jsme
se správnou cestou.
Co považujete za největší
konkurenční přednosti Invest
a Live?
Je jich určitě víc. Jedním je například nízká nákladovost. Náš produkt
dlouhodobě vede v žebříčku TA NK
jako IŽP s nejnižší nákladovostí. Pak
je to zajímavá nabídka v oblasti rizik.
Poradci Partners jsou charakterističtí
tím, že dbají na to, aby pojištění sloužilo svému primárnímu účelu, kterým
je ochrana před riziky. U nás jim na-
ky, šikovná produktová kalkulačka,
s tím, že data se překopírují do dalších
dokumentů. Elektronický zdravotní
dotazník – e-Underwriting AEGON
Expres. To vše dělá ten produkt uživatelsky příjemný.
společnostmi, které jsou jedním z našich hlavních distribučních kanálů.
Připravujeme také vstup na další segmenty finančního trhu v České republice, podrobnosti však ještě prozrazovat
nebudu.
Zmiňoval jste zajímavé možnosti
investování – prozradíte nějaké
detaily?
Chystáte nějaké produktové
inovace?
Podle čísel, která máme u produkce
Partners, je nevíce oblíbený fond od
společnosti BNP Paribas, QUAM 15,
který je řízen výhradně prostřednictvím matematického modelu s cílem
dosáhnout maximálního výnosu při
stanovené míře volatility. Pak jsou
to třeba investiční portfolia, která
byla sestavena konzultační a ratingovou agenturou Morningstar, a s touto
agenturou spolupracujeme i na ratingu našich dalších fondů. V portfoliu máme také tzv. Exchange-traded
funds (ETFs), které jsou nízkonákladovou formou kolektivního investování. Investor s realizací jednoho obchodu získává možnost podílet se na celé
struktuře fondu nebo indexu.
Jakému typu klienta je produkt
Invest a Live především určen?
Vzhledem k tomu, že riziková i investiční složka produktu jsou obě
velmi variabilní, není to produkt pro
úzkou skupinu klientů. Platí obecné
pravidlo, že tento produkt by si měl
„Snažíme se vám pozorně naslouchat, abychom dobře
chápali, jak pracujete, jak celý proces jednání s klientem
probíhá, a dokázali vám nabídnout služby, které opravdu
potřebujete. Práce poradce je hodně dynamická a náročná,
je to práce s lidmi.“
bízíme komplexní škálu rizik, takže
dokážou pokrý t potřeby v podstatě
jakéhokoliv klienta. Máme také některé unikátní investiční nástroje, jako je
rating fondů agenturou Morningstar
nebo fond řízený matematickým modelem nebo aktivně řízená portfolia.
Automatická investiční asistence, tzv.
brzdění investice, je dnes již téměř
standardem, avšak i zde byl Aegon
jedním z průkopníků na trhu.
Co podle mě ale také hraje velkou
roli, jsou nástroje na pomezí produktu a servisu. Jednoduchost formuláře,
možnost vyplnit formulář elektronic-
uzavřít člověk, který řeší zajištění proti rizikům a zároveň si chce vytvářet
finanční rezervu na pozdější dobou,
např. na důchod. Jde o produkt, který
je dlouhodobý.
Jaké jsou plány a cíle pojišťovny
Aegon pro tento rok? Na co se
budete především soustředit?
Samozřejmě, například na začátku dubna jsme uvedli na českém trhu
úplně novou službu, kterou jsem již
zmiňoval, a tou je tzv. e-Underwriting
AEGON Expres – elektronický on-line
underwriting, který umožní posouzení
zdravotního stavu klienta uzavírajícího pojistnou smlouvu přímo od stolu
na schůzce s poradcem. e-Underwriting AEGON Expres elegantním způsobem řeší situace, kdy je smlouva
chybně vyplněna nebo kdy pojišťovna
při posuzování zdravotního stavu klienta potřebuje dodatečné informace.
Zmíněné případy dosud znamenaly
jak pro zprostředkovatele, tak pro jeho
klienta nepříjemně zdlouhavý proces,
což bylo zvlášť omezující, pokud klient
uzavíral životní pojištění jako zajištění
hypotečního úvěru.
V ČR je tato služba nová, ale 70 %
zprostředkovatelů ve Velké Británii či
25 % v Nizozemí bez tohoto nástroje vůbec neuzavře smlouvu životního
pojištění. Právem lze očekávat, že co
je dnes novinkou, bude do dvou, tří let
standardem i domácího trhu.
Vaše jméno je hodně spojováno
s důchodovou reformou. Z hlediska
pozice generálního ředitele
pojišťovny – jaký produkt byste
si v rámci důchodové reformy
v nabídce pojišťovny představoval?
Na českém trhu se dosud příliš neuplatňují tzv. anuitní produkty. Čas
tohoto produktu nastane v dohledné
době, kdy se na trhu objeví generace
lidí, padesátníků, kteří si dokázali na
svoji penzi nakumulovat určité prostředky a budou je chtít spravovat tak,
aby jim přinesly co největší efekt. V zahraničí je to běžná forma zabezpečení
na stáří a věřím, že nás v tomto ohledu
v České republice čeká masivní růst.
Prošli jsme v uplynulých několika letech obdobím prudkého rozvoje.
Naším cílem je nyní dosažené výsledky stabilizovat a udržet nabraný kurs.
Dál se budeme zaměřovat na úzkou
spolupráci s externími poradenskými
19
Leoš Mareš: devadesát procent
je improvizace
„Můj utrácivý pud je dost
silný. Hrozně rád utrácím
i peníze, které jsem ještě
ani nevydělal. Třeba dnes
jsem si byl naspecifikovat
nové auto, přitom na něj
v tuhle chvíli asi nemám.
Jakmile se zespoda blížím
k té „černé nule“, tak už
zase přemýšlím, jak svůj
dluh prohloubit,“ říká
o svém vztahu k financím
Leoš Mareš, moderátor
letošní konference.
V rozhovoru vzpomíná
na dojmy z jednoho dne
s Partners i na svou
nejhorší investici v životě.
20
Pokud se vrátíme k vašemu
moderování letošní konference, jak
se vám akce líbila?
Konference byla super, st ra šně
moc mě to bavilo. Z akcí, jako byla
tato, mám vždy obrovský respekt, je
to velká celodenní akce, kterých moderuji jen pět nebo šest ročně, a nedá
se srovnat s nějakým plesem nebo večírkem. Dokonce jsem si před ní říkal,
že „musím jít dřív spát“, abych dokázal být celý den ve střehu, soustředit
se několik hodin v kuse.
Na konferenci jsem poslouchal prezentace ředitelů, snažil se na ně neustále reagovat a to je mnohem náročnější, než když máte jen někoho uvést.
No a pak se to rozjede, lidi se baví,
a přitom zároveň slyší „hlavní message“ celé akce a hosté se dozvědí věci,
které potřebují slyšet. Dobrým fórkem
se dá rychle zlepšit atmosféra, když
už je prezentace přece jenom dlouhá.
Myslím, že jsme se všichni pořádně za-
smáli tolikrát za den, že to překonalo
moje očekávání. Z toho jsem byl úplně
nadšenej.
Myslím, že by hodně lidí zajímalo,
jestli jste měl nějaký přesný
scénář, nebo jste většinou jen
improvizoval?
V podstatě nebylo dopředu připraveného nic. Třeba náš rozhovor s Radimem byl úplně improvizovaný, já
jsem si ještě minutu před ním říkal „ty
jo, co já teď budu povídat“. Že možná
řeknu to s tím Ferrari a možná ne…
Celkově se hlavně snažím nahrávat na
prezentující.
Ve v ýsledku je tak 90 % v ýstupů
improvizovaných a nepřipravuji si je
předem. Důležité pro mě ale je, abych
se v akci orientoval, abych věděl, kdo
je kdo a jak se věci budou dít za sebou.
Také během zkoušky den předtím nasávám atmosféru, poznávám lépe jednotlivé aktéry, a díky tomu i vím, co
se bude hodit a co by mohlo fungovat.
Například mistra Kohouta jsem znal už
z akce Aegonu, ale zapomněl jsem, že
ho vlastně znám, dokud jsem ho zase
naživo neviděl v den konference.
Překvapila vás nějaké reakce
účinkujících? Například Pavel
Kohout vám vtipy docela úspěšně
vracel…
To je úplně nejlepší, když se něco
řekne, já na to udělám nějakou podařenou glosu a účinkující mi to ještě vrátí
svým bonmotem. V takovém případě je
to vlastně fór na druhou a lidi se skvěle
baví.
Část zábavného programu na
konferenci jste prý vymyslel sám,
je to tak? Například nápad pozvat
Agátu Hanychovou...
Je to tak. Vtip byl v tom, že s Agátou
nebylo dopředu domluvené ani slovo.
Když chtěla dopředu vědět, co budeme na scéně dělat, tak jsem jí akorát
řekl, že spolu vyplníme nějaký dotazník. Tehdy namítala, „že mi na to ale
nic neřekne“. Ale já na to, že to nevadí,
protože ji znám a vím, že to dobře dopadne. A s tím jsme šli na scénu a dopadlo to jak jinak než skvěle.
Tahle scénka mě napadla hned,
když jsem ten formulář Finanční analýzy viděl. Okamžitě jsem si říkal, že
to je vtipný a Agáta by se na to skvěle hodila. Možná právě na takové věci
mám dobrý cit a vyplatí se čas od času
jít s programem do rizika. S Agátou se
vždycky těším na to, co z ní vypadne,
a nikdy nejsem zklamaný. Už dopředu
jsem si v duchu představoval, jak by
se ten rozhovor nad dotazníkem mohl
odvíjet. Třeba že u bydlení řeknu něco
v tom smyslu, že „v tomhle bytě bydlíš s mámou, rodičema a Sámerem…“
a tak podobně. Ale samozřejmě zase
nevím, jak ona zareaguje, a v tom je to
vůbec nejlepší…
Využíváte služeb finančního
poradce?
Měl jste někdy skutečnou osobní
finanční krizi?
Probírám tyto věci nejčastěji konkrétně s danou bankou. Finanční poradenství mi je teď asi bližší, i díky
Radimovi a ostatním, ale nic konkrétního vlastně pořádně neřeším.
No já ji mám průběžně pořád. Pokud se ale bavíme o době, kdy jsem
měl opravdový mindrák, že žádné peníze nemám, tak to se psal rok 1992.
To jsem skutečně hodně pociťoval, že
peníze nemám, a hodně mi to vadilo:
třeba když jsme jeli do Německa, tak
jsem neměl ani těch osm marek na
oběd. Štvalo mě, když jsem si nemohl
koupit coca-colu. Ale od sedmnácti let
si vydělávám. Své první peníze jsem
dostal za moderování diskotéky: doteď
si pamatuji, že to tehdy bylo za první
tři večery po sobě 300, 500 a 500 korun, tedy 1300 za víkend. A to bylo v té
době hodně peněz. Od té doby už se to
sypalo pořád.
Znamená to, že jste o penězích
začal uvažovat nějak jinak?
Tak to zatím ne, protože ten můj
utrácivý pud je dost silný. Hrozně rád
utrácím peníze, které jsem ještě ani
nev ydělal. Třeba dneska jsem si byl
naspecifikovat nové auto, přitom na
něj v tuhle chvíli asi nemám. Jakmile se zespoda blížím k té „černé nule“,
tak už zase přemýšlím, jak svůj dluh
prohloubit.
Co byste řekl, že byla vaše nejlepší
životní investice?
Asi když mě moje matka přes můj
velký odpor jako dítě přivedla k logopedovi. Neuměl jsem říkat „r“, ráčkoval jsem. Paradoxně to právě asi
byla nejlepší investice, i když jsem
Spousta lidí mi nezávisle na sobě říkalo, že skvělá investice je zlato, ale to
se mi nějak nezdá. Že bych někde skla-
„Své první peníze jsem dostal v sedmnácti za moderování
diskotéky: doteď si pamatuji, že to tehdy bylo za tři večery
po sobě 300, 500 a 500 korun, tedy 1300 za víkend. A to
bylo v té době hodně peněz. Od té doby už se to sypalo
pořád.“
tehdy hrozně protestoval a nevnímal
to správně. Nebýt jí, tak jsme tu dnes
asi neseděli.
Co byla naopak nejhorší investice?
Jaký máte osobní vztah
k penězům?
Napad á mě, ja k jsem si koupi l
z Ameriky takov ý retro automat na
hry za 6500 dolarů. Měli mi to poslat
za dva měsíce a přišlo mi to za dva
roky. Teď už ho mám rok a půl doma
a ještě jsem to nerozbalil. Mám takov ý panický strach, že to ani nepůjde
nikdy sestrojit. Také mě v souvislosti
s nejhorší investicí napadá rotoped,
kter ý mě po jednom projetí přestal
bavit a stal se z něj klasický věšák na
prádlo.
Jsem absolutně utrácivý typ, já utrácím i to, co nemám. Prostě žiju na 120
procent.
Tušíte, jak vysoký bude váš státní
důchod?
Když řešíte nějaké finanční
záležitosti, hypotéku a tak
podobně, na koho se obracíte?
To vůbec netuším, ani nevím, jak
to funguje. Asi platí to, že do určitého
věku se člověk prostě cítí být nesmrtelný.
DLU H Y J SOU PRO M Ě ADRENALIN
Kdybyste se rozhodl investovat
a mohl byste si vybrat, zda do ropy,
zlata, diamantů, nemovitostí nebo
třeba obrazů, co by to bylo?
doval zlaté cihly… Nepřišlo mi, že má
zlato takovou hodnotu, dělat ho uměl
už Rudolf II., ne? Ale prý je to dobrá
volba. Obrazy také, jenže tomu už člověk musí rozumět a zajímat se o to.
A investice do nemovitostí… to už je
dnes skoro klišé.
Jaký máte vztah k dluhům?
Miluji dluhy, miluji ten pocit dorovnávání dluhů, mám to jako adrenalin.
Pokaždé to nějak dopadne – a zatím
vždycky dobře. A pokud se pořád najde
někdo, kdo mi půjčí, no tak dobře mu
tak.
21
Hvězdy a peníze
Na Partners konferenci vystoupilo hned několik hvězd
showbyznysu. V bleskových rozhovorech jsme se všech
zeptali na jejich vztah k financím a poradenství i na
nejlepší a nejhorší životní investici.
Postavili jsme si s manželkou dům
v Řevnicích. Já jsem se tehdy trochu
bál, to bylo v roce 1982, ale manželka
mě přesvědčila, a tak jsme si tenkrát
půjčili nějaké peníze a dům postavili.
Tehdy stál tři sta tisíc korun a žijeme
v něm dodnes. Takže si myslím, že to
byla dobrá investice.
Ondřej Hejma
Co naopak špatná investice, které
litujete?
Jaký je váš vztah k penězům?
Tak to byl rozhodně nákup dolarů
na konci devadesátých let.
Když jsem ještě uváděl pořad „Chcete být milionářem?“, tak jsem používal
slogan: „Milionářů není nikdy dost.“
Takže k penězům mám velmi kladný
vztah a jsem zastáncem toho, že člověk
by nějaké peníze v bance mít měl, už
jen pro ten pocit jistoty. Jsem v tomto
ohledu asi dost konzervativní.
Když potřebujete vyřídit pojištění,
hypotéku nebo jiné věci, na koho
se obrátíte? Máte finančního
poradce?
Poradcem se vždy v bance někdo
nazývá, ale vždy to vyústí v to, že on
chce něco, a já chci zase něco jiného.
Takže „opravdového“ poradce nemám,
ale platí, že si o financích rád popovídám s někým, kdo jim rozumí.
Jak by měl takový člověk tedy
vypadat, abyste se nakonec nechal
přesvědčit?
Naprosto klíčová je myslím otázka nezávislosti poradce na instituci,
skrze kterou chcete investovat. Dále
také jeho informovanost. Dnes je, řekl
bych, potřeba hlavně kvalitně si zajistit své peníze a příjem.
Co byla vaše nejlepší životní
investice?
22
Spoříte si na důchod?
Dara Rolins
Jaký je váš vztah k penězům? Jste
spíš typ utrácivý nebo šetřivý?
Ano, ale pouze z donucení, manželka všechny tyto věci zajistila a stará
se o ně. Přiznám se, že to jde prostě
mimo mě, já vždycky tvrdím, že „cash
je král“.
Já myslím že, jsem našla ten správný balanc mezi utrácením a šetřením.
A to ve chvíli, kdy jsem se stala mámou a pochopila jsem, že už to všechno není jen o mně, ale také o budoucnosti mého dítěte.
Měl jste někdy období, kdy jste měl
peněz skutečně nedostatek?
Jaká byla vaše dosavadní nejlepší
životní investice?
Když jsem kvůli důchodu začal nedávno mapovat svou finanční historii,
našel jsem různé výplatní výkazy ještě
z dob, když jsem byl těsně po škole. No
a vzhledem k tomu, že se ty částky pohybovaly okolo čtyř set korun za měsíc,
tak to jsem tedy asi nouzi měl. Jediné
štěstí, že mě v té době ještě podporovali rodiče. V dobách, když už jsem žil
se ženou, tak musím říct, že si dovedla
vždy velmi dobře poradit. Tehdy, když
jsme měli příjmy nižší, stejně tak jako
i v době, kdy máme příjmy vyšší. Prostě vždycky to někam zmizí.
Nejlepší investice, která se mi nejen
vyplatila, ale i oplatila, je jednoznačně
má nádherná a jedinečná dcera Laura.
A také samozřejmě „investice“ do mojí
práce, to je obrovská výhra a veliké
štěstí.
Kdybyste si teď mohl vybrat, kam
investovat, co by to bylo?
Určitě nemovitost, protože tomu
alespoň částečně rozumím. Přece jenom diamantům, zlatu a ropě po té
odborné, investiční stránce nerozumím.
Máte na řešení peněžních otázek
svého finančního poradce?
Já se v číslech moc neorientuji. Vše,
co je potřeba mít v pořádku, jako například daně, mi zařídí dva šikovní
lidi. Jsou skutečně neuvěřitelní, mají
ve všem pořádek, přemýšlí vždy o krok
dopředu a to je podle mě ve financích
velmi důležité.
Spoříte si na důchod?
Nešetřím vyloženě na důchod, ale
šetřím třeba na školy pro dceru, aby se
nemusela nikdy omezovat, kdyby chtěla
například jednou studovat v zahraničí.
Uvažovala jste někdy o tom, že
byste si pojistila hlas?
No ano, a jednu dobu jsem ho dokonce pojištěný měla. Je to prostě můj
pracovní nástroj, kdybych o něj přišla,
byl by to problém.
ječné chvíle a nikdy bych je neměnila. Vlastně do Řecka létám pořád a už
navždy k němu budu mít velmi kladný vztah.
Měla jste někdy nějaký moment
v životě, kdy jste neměla dost
peněz a byla jste z toho nešťastná?
Samozřejmě, to bylo mockrát. Já
jsem odešla v patnácti z domu, takže
asi tři roky v kuse jsem potom chodila
do školy, pracovala v baru a u toho zpívala. Byly to velmi náročné časy.
Napadlo vás někdy, že by jste si
pojistila hlas?
Helena Zeťová
Jaký je váš vztah k penězům?
Řekla bych, že pragmatický. Peníze potřebujeme všichni, já navíc okolo sebe živím pár lidí, mám velkou
rodinu, dva psy. Také mám v ysokou
režii a výdaje za další běžné věci jako
auto. Jsem ráda, když si ve svém volném času mohu jet například zalyžovat do dobrého střediska a nemusím
kvůli tomu rozbíjet prasátko. Ale peníze rozhodně neudávají mému životu
směr a jsou položky, za které utrácím
skutečně málo – jako například jídlo.
Napadlo, ale paradoxně si všichni myslí, že můj „nakřáplý“ hlas zní
vykouřeně a možná i „vypitě“ a to by
asi nebyl pro pojišťovnu lákavý artikl
k pojištění. Ale opravdu tomu tak není,
tenhle hlas je od přírody, vždycky zněl
stejně, i když jsem byla ještě malá holka.
Kdybyste teď dostala deset
milionů, jak byste s nimi naložila?
Asi bych si šla koupit nové lyže –
„Heady“, a těch zbylých devět milionů
devět set šedesát korun bych si schovala na potom…
Agáta Hanychová
Jaký je Váš vztah k penězům?
Spoříte si už na důchod?
Ne, asi prostě doufám, že se o mě
postarají děti, které plánuji alespoň
čtyři!
Co považujete za svojí nejlepší
životní investici?
Svého manažera! A sv ým způsobem i jedno období v Řecku, k teré jsem strávila s úžasným mužem,
padly na to všechny peníze, letenky,
cestování sem a tam, ale byly to bá-
Co považujete za svou nejlepší
životní investici ?
Zřejmě korunku Miss, ta mi přinesla hodně peněz i tím, že mi otevřela
dále dveře do modelingu a showbyznysu. A také byt, který jsem si koupila
a později vyměnila za dům.
A vaše nejhloupější investice, něco,
za co jste zbytečně utratila peníze?
Tak to byly hodinky značky Breitling, které jsem si pořídila za 80 tisíc,
následně se mi na nich rozbil pásek
a od té doby někde leží. To byla hloupost.
Měla jste někdy svou osobní
finanční krizi?
Nedostatek peněz jsem hodně řešila, když mi bylo zhruba osmnáct. V obchodě jsem třeba docela váhala, jestli
si koupím džus za dvacku nebo šedesát
korun. Ale když nad tím tak přemýšlím, tak dodnes například v potravinách zvažuji, jestli zbytečně nevyhazuju peníze za předraženou značku.
Kdybyste si teď mohla vybrat,
kam investovat své peníze, jestli
do zlata, diamantů nebo třeba
nemovitostí, do čeho by to bylo?
Určitě do nemovitostí. Je pravda, že
jsem slyšela, že i diamanty jsou dobrá investice. Ale v mém vnímání je to
pořád jenom taková malinká věc a já
bych radši měla něco velkého. Jako
právě třeba činžovní dům na Vinohradech. Takže z toho výběru bych volila
přece jenom tu nemovitost.
Když potřebujete řešit finanční
záležitosti, vyhledáváte finančního
poradce nebo to raději řešíte
sama?
Finančního poradce nemám, i když
bych ho asi měla mít. Já se řídím tou
zásadou, že investuji jen do věcí, které si v tu danou chvíli můžu dovolit.
Nikdy si nepůjčuji, nerada bych se totiž dostala do situace, že bych nezvládala splácet.
bych peníze vyloženě někam investovala, takových věcí já se bojím.
Peníze mám ráda hodně a také je
hodně ráda utrácím. Pochopitelně se
snažím i spořit, ale moc mi to nejde.
Kdybyste potřebovala nějaké
finanční služby, pojištění,
hypotéku, na koho se obrátíte?
Máte finančního poradce?
Máte nějakou představu o tom, jak
má vypadat finanční poradce nebo
komu byste péči o své finance byla
ochotná svěřit?
Ideálně by to měl být někdo, kdo by
mi řekl, že všechno udělá za mě a že
nemusím vůbec o nic dělat. Nerada
totiž něco neustále hlídám, vyřizuji
papírování. Jenže zároveň bych tomu
člověku musela věřit, že mě neokrade.
Takže když nad tím teď přemýšlím,
tak je jen jediný člověk, kterému bych
svěřila peníze, a to je moje máma.
Kdybych potřebovala hypotéku, tak
zavolám mamce, ať mi půjčí, ať si hypotéku nemusím brát. Na daně mám
účetní. Ale nedovedu si představit, že
23
době jsme snili o tom, že budeme jednou úspěšní a bohatí. Dělali jsme pro
to, co se dalo, dokonce jsme jako jedni
z prvních začali v Brně hrát golf, abychom se dostali do světa byznysmenů.
Jak to skončilo, asi tušíte. Nikoho jsme
nepotkali, byznysmeny jsme neznali,
ale aspoň jsme se naučili hrát golf.
V roce 2000 mě na VŠ oslovil můj
profesor práva s tím, že pořádá finanční seminář, a kdo chce být prý
finančně gramotný a bohatý, ať přijde.
Plný očekávání jsem tam tedy šel. Jaké
však bylo moje zklamání, když nám
tam jen ukázal, jak funguje stavební
spoření, a pak nám řekl: „Tady máte
každý deset smluv, a až je budete mít
podepsané, tak vám ukážu, jak funguje penzijní připojištění.“ A tak jsem se
seznámil s OVB…
u č e n í m ě bav í
Michal Oppl na konferenci s Petrem Borkovcem a Katkou Palkovou.
Kariérový příběh
Michala Oppla
„Učení na vysoké škole byl skvělý zdroj kontaktů na
budoucí spolupracovníky a také obrovská zkušenost.
Školení dnes patří mezi mé nejoblíbenější činnosti
ředitele. Musím se smát, když si vzpomenu, jak jsem
se s Petrem Borkovcem hádal, že nebudu nikdy školit,
protože jsem měl z toho strach a myslel si, že mi to
nikdy nepůjde,“ říká Senior Director Michal Oppl,
který se řídí mottem „…Buď cestu najdu, nebo si
vytvořím vlastní.“ Jaký je příběh jeho kariéry?
Popr vé jsme se potkali s Petrem
Chmelařem a Petrem Borkovcem na
obchodní a kademii před osmnácti lety. Už tenkrát jsme dostali první
podnikatelský impuls v soutěži nazvané „Baťa, mladý podnikatel“. Úkolem
bylo vytvořit fiktivní firmu, vymyslet
její poslání, vizi a – v neposlední řadě
24
– si každý na papír napsal, jakou chce
zastávat ve firmě roli. My s Petrem
Borkovcem jsme tam měli napsáno: finanční ředitel a obchodní ředitel. Jen
Petr Chmelař už tehdy chtěl být prezident!
To byla naše pr vní myšlenka na
vlastní firmu a podnikání. Již v té
Zhruba za tři měsíce po této zkušenosti mi volal Petr Borkovec s tím, že
má pro mě skvělou práci, která v sobě
skrývá vše, co jsme kdy chtěli: kariéru,
úspěch, finance… a pak z něj vypadlo,
že je to OVB. Asi nemusím říkat, jak
rychle jsem s ním byl hotový, a místo finančního poradenství jsem odjel
studovat do Finska. Když jsem se o půl
roku později vrátil, tak jsem byl zvědavý, jak Petr dopadl, a čekal jsem, že mi
dá za pravdu. Ale zjistil jsem, že zatím
povýšil na první pozici, Petr Chmelař
už o té práci také přemýšlel a Petr Sedlák, kterého jsem znal z vysoké školy,
tam také pracuje. A tak jsem vstoupil
do poradenského byznysu i já. Pořád
jsem sice nebyl přesvědčen o tom, že
je to práce pro mě, ale měl jsem strach,
že mi uteče nějaká dobrá příležitost.
Rok a půl jsem se však hledal a seděl na třech židlích. Nejen, že jsem
dělal f inančního poradce, ale také
asistenta auditora a zároveň s Petrem
Borkovcem učil na MZLU v Brně na
Ústavu financí předmět Finanční trhy.
Mým snem bylo mít vlastní firmu na
účetnictví a daně. Časem jsem však
zjistil, že pro mne bude daleko lepší
vybudovat si vlastní tým ve finančním
poradenství, a dal jsem výpověď v zaměstnání. Na vysoké škole jsem však
učil dál, byl to skvělý zdroj kontaktů
na budoucí spolupracovníky a také
obrovská zkušenost pro budoucí školení. Dnes patří školení mezi mé nejoblíbenější činnosti ředitele. Musím
se smát, když si vzpomenu, jak jsem se
s Petrem Borkovcem hádal, že nebudu
nikdy školit, protože jsem měl z toho
strach a myslel si, že mi to nikdy nepůjde…
s výsledným textem ztotožnit a předat
jej dále svému týmu jako něco, pod co
se dobrovolně a rádi podepsali.
P roj e k t v ys o k á š ko l a
Vz n i k a j í Pa r t n e r s
Změna spojená se vznikem Partners
a rozhodnutím přejít do nové společnosti pro nás byla dost ostrá. V prosinci 2006 jsme otvírali nově zrekonstruované kanceláře na Výstavní, čímž
na nás spadl poměrně velký závazek
pravidelných plateb. Byla to pro nás
obrovská investice a do toho přišel
celý ten příběh se zadrženými provizemi a náhlým přechodem do nové
společnosti. Řešili jsme skutečně existenční problémy, tehdy nás zachránila
i podpora ze strany Partners v podobě
půjčky od centrály.
Celá ta situace byla spíše „pro silnější povahy“, ale zároveň vznik la
skvělá příležitost. Byli jsme rozhodnutí, že nechceme OVB II. Chtěli jsme
firmu, která se z jejich nedostatků
poučí: proto dnes k lademe takov ý
důraz na budování a ochranu značky,
kvalitu, tým analytiků, zázemí, senát
a další nástroje komunikace mezi sítí
a centrálou, a samozřejmě vzdělávání
na poradců.
v i s i o n boa r d 2 010
Do Partners jsem šel na pozici senior manažera, později jsem postoupil na ředitelské pozice. Zlom mezi
mana žerskou a ředitelskou pozicí
podle mě spočívá v tom, že jsem do
té doby značku Par tners nev nímal
tolik jako „svou vlastní“, jako značku, kterou přímo reprezentuji a nesu
za ni odpovědnost. Když ale začnete
dělat supervize, podílet se na velkých
projektech a stanete se ambasadorem
Partners pro vnější vyjednávání, tak
si uvědomíte, že ta firma jste skutečně vy, získáte na ni úplně jiný pohled
a obrovsky vám na ní záleží.
Velkou příležitostí je také účast na
ředitelských radách, kde můžete vyjádřit svůj názor ke strategickým otázkám. K tomu patří například účast na
takových věcech, jako byla dvoudenní
tvorba vizí, poslání a strategií, jejíž
v ýstup byl na konferenci slavnostně představen. Hodně mě potěšilo,
že jsme se na vision boardu dokázali
shodnout na vnímání značky a poměrně hladce jsme došli ke konsensu.
Díky tomu se všichni ředitelé mohou
Velký projekt, který mě osobně nejvíce oslovil, a na kterém jsem se v minulém roce spolu s Petrem Borkovcem
a projektov ým manažerem z MZLU
Oldřichem Šobou podílel, je příprava
na soukromou vysokou školu finančního podnikání. Pochopitelně do toho
přišly nevhodné ekonomické podmínky a v současnosti se proto vykročilo
cestou vzdělávání manažerů, což je
také nesmírně důležité. Ale projekt
školy a s tím související další projekty
vzdělávání pořad pokračují.
Nyní se řeší vzdělávání spojené se
získáním certifikátu EFA, který vzniká
ve spolupráci s AFIZem a kde již bude
tým v yučujících složený ze zástupců v ysokoškolských profesorů a lidí
od nás z praxe finančního poradenství. Díky tomu si vyzkoušíme práci
se studenty, profesory, s vydáváním
certifikátů a podobně. Zkrátka, bude
to taková „vysoká škola nanečisto“. Na
ní pak později naváže vysoká škola,
která bude připravovat skutečné profesionály pro oblast financí, a to všech
různých oborů, od bankovnictví až po
státní sféru.
Na Mendelově univerzitě navíc prohlubujeme spolupráci s ekonomickou
fakultou, kde by příští rok měla vzniknout specializace finančního podnikání se silným důrazem na praxi. Ve
všech těchto projektech je navíc obrovská symbolika: Partners skutečně
na vzdělání a budování dobrého jména
poradenství kladou obrovský důraz.
R e c e p t p ro lí d r a : bý t o k ro k
n a p ř e d a e m pat i e
Co je důležité pro úspěšnou kariéru
v našem byznyse? Správný lídr by měl
být vždy o krok napřed. Ať už to je nadáním, nebo empatií, nadprůměrnými
komunikačními dovednostmi, tím, že
se sám vzdělává... Zkrátka musí mít
vždy náskok, aby měl neustále co předávat svým lidem. Neměl by se zaseknout na místě, musí se neustále rozvíjet, proto jsem rád, že i na ředitelské
úrovni probíhá neustálé osobnostní
vzdělávání.
Za druhý velmi důležitý bod považuji dar empatie, komunikace, schopnost vybudovat si tým postavený na
S partnerkou Stáňou Fučíkovou na James Bond party.
vztazích. Je důležité mít empatii nejen
vůči klientům, ale i vůči spolupracovníkům. Jedině tak s nimi můžete pracovat. Někdy slýchávám, že se se svými lidmi až moc kamarádím a jsem
na ně hodný, ale já zase vždy říkám,
že mě tato práce baví právě proto, jak
s těmi lidmi komunikuji a jak s nimi
vycházím. Snažím se jim spíše dávat
energii a motivovat je po pozitivní
stránce, takové to buzerování ve stylu
„jakto, že máš jen pět schůzek?!“ mi
nikdy moc nešlo. To je únavné pro obě
strany. Důležitější je pochopit u daného člověka, proč tu práci vůbec dělá,
jak si nastavuje své cíle, a pokud si
v tomto sedneme, tak to může fungovat.
Motivace a t ý mová atmosféra je
hrozně důležitá. Když máme „dvoudeňák“, tak se snažím vymyslet vždy
něco speciálního a zábavného, ať už je
to diskotéka, maškarní ples, sporty,
trocha adrenalinu… Vymyslel jsem například Milion kačák club, jehož členem se stane každý, kdo si svoji prací
vydělá v Partners svůj první milion.
Je to velmi motivační prvek zejména
pro nováčky, kteří si mohou na vlastní
oči ověřit, že to, co se dozvědí na přijímacím pohovoru o možném příjmu
v Partners, je reálné…
25
Fotogalerie
Partners konference 2010.
Showbyznys, povýšení, šampaňské, ocenění, zpěv i ohlédnutí za
rokem 2009, o tom všem byla letošní konference. Více fotek z akce
naleznete na stránkách www.jsmepartners.cz
26
27
Fotogalerie
28
29
Anketa
Co se vám na letošní Partners
konferenci líbilo nejvíce?
„Tyto akce mne vždy obrovsky namotivují, je vidět, že firma jde dopředu.
Hodně mne nadchlo, co pro nás dělá centrála: banka, FIP, reklama, povědomí
o společnosti, vzdělávání a vůbec celá ‚administrativa‘. Jsem potěšen, že Partners
jde o vztahy s lidmi. Je vidět, že majitelé společnosti vyšli z našich řad, že nebyli
dosazeni odjinud a že se jednoduše řečeno o nás starají, ačkoli by už dnes mohli
mít nohy nahoře. Výborná je vždy atmosféra, hlavně při povyšování. Je to impuls
k tomu, aby oceňovaných bylo z mého ředitelství ještě více.“
Tomáš Hummel, Senior Director Partners
„Mám ráda konference, protože jsou pro mě i příležitostí ke skutečnému poznání
se s lidmi, které znám ‚důvěrně‘ z e-mailu. Ta letošní se mi líbila hlavně proto, že
jsem si vše užívala jako divák a zároveň jako spolutvůrce projektu Partners banka,
který se na konferenci prezentoval. Kromě dobrého pocitu z odvedené práce jsem
si odnesla i kousek pásky, jejíž přestřižení bylo symbolem zahájení spolupráce
s bankou UniCredit, hráčem evropského formátu.“
Dagmar Prajzlerová, manažerka projektu Partners bankovní služby
„Na letošní konferenci Partners se mi velice líbil moderátor Leoš Mareš. Svým
vtipem a smyslem pro humor dokázal navodit skvělou atmosféru. Propojení světa
financí s showbyznysem byl opravdu vynikající nápad!“
Alena Zahradníková, Senior manager Partners
„Nejvíce mě zaujalo, nebo spíš dojalo, slavnostní přestřihnutí pásky Partners
bankovních služeb. Je to obrovský projekt a jsem ráda, že jsem mohla být u zrodu.
To, jak velký projekt to je a jak slavnostní chvíle to byla, to si většina asi uvědomí
až za pár let, až pobočky a bankomaty Partners bankovních služeb budou
v každém koutku země. Ale mně to připadá naprosto vzrušující a neuvěřitelné už
dnes. Jsme hrdá, že můžu na vizitce nosit logo Partners.“
Lucie Drásalová, hypoteční specialistka Partners
„Kromě vynikajícího moderátorského výkonu trojice Borkovec-Lukeš-Mareš,
který dodal dění šťávu a nenudil ani v půl čtvrté odpoledne, bych vyzdvihl hlavně
vtipnou a poučnou ‚hodinu makroekonomie‘ od Pavla Kohouta. Pochvalu ale
zaslouží také marketingové oddělení za zorganizování konference ve snad prvním
slunném dnu v tomto roce.“
Martin Vlnas, šéfredaktor serveru Finmag.cz
JSEM POHODLNY PAN KRESILKO A CHCI VAM PREDSTAVIT
E-UNDERWRITING AEGON EXPRES
RECEPT NA RYCHLOU ULEVU:
. DIAGNOZAÍDO 16 MINUT!
2. BEZBOLESTNE
3. EFEKTIVNE
1.
2.
3.
JDETE NA
WWW.WEBAGENT.CZ
A ZADEJTE SVE
OSOBNI CISLO (ID).
VYPLNTE S KLIENTEM
ELEKTRONICKY
FORMULAR.
A PAK PRIJDU
NA RADU JA, AEGON
EXPRES, A ZA OKAMZIK
VITE VSE.
DIKY ELEKTRONICKEMU UNDERWRITINGU AEGON EXPRES UDELATE DIRU DO SVETA!
ŽÁDNÉ ČEKÁNÍ...
ŽÁDNÉ PAPÍROVÁNÍ...
PŘI NĚMŽ BYSTE KLIENTA ZTRÁCELI.
VĚTŠÍ PŘESNOST A EFEKTIVITA.
Download

Otevřít náhled PDF