always in motion
Přepravník
číslo:
Zpravodaj přepravní společnosti helicar a.s.
Z obsahu
strana 3
Investice do flotily
strana 4
Inspektor na cestách
Volkswagen Bratislava
strana 10
Rozhovor s Davidem Pabiškou
a Milanem Englem
Ve znamení rychlosti!
Takový byl letošní Dakar pro fanoušky jedné stopy sakra zajímavý. V českých
barvách se představilo pět jezdců a my jsme pro vás zpovídali oba jezdce týmu
MRG-SP Moto zkušeného Davida Pabišku a nováčka Milana Engela. Ve znamení rychlosti je od tohoto čísla i náš PŘEPRAVNÍK! Nečekejte, až se dostanete
na firmu, abyste si zde PŘEPRAVNÍK mohli přečíst. Uvnitř čísla najdete samolepku s QR kódem, tu si dejte na místo, které máte často po ruce a pak už jen
přikládejte svůj chytrý telefon nebo tablet a můžete ihned listovat v aktuálních
stránkách. Společnost HELICAR ani letos nezahálí a svižně pokračuje v trendu
obnovy naší flotily. Plánují se zajímavé investice. Od ledna jsem získali od VW
novou destinaci do španělské La Llagosty. Inspektor na cestách kolega Tomáš
Zuzánek vám připomene, na co si zde dát pozor při nakládkách a také se například
dočtete, jak efektivně zacházet s penězi.
Linda Futerová
strana 13
Příspěvěk na penzijní spoření
strana 14
Mercedes Benz
www.helicar.cz
www.helicar.cz
always in motion
Výsledky za ROK 2014
1. TRŽBY
HCZ
3. MARŽE
SUBDODAVATELÉ
4. NÁKLADY
na PHM
2. TRŽBY
SUBDODAVATELÉ
4. UJETÉ
KILOMETRY
a sazba za km
5. hospodářský
výsledek
Za celý rok 2014 nebyl splněn plán
ujetých km, nebyla dosažena plánovaná sazba za km z vlastní přepravy, ani
plán tržeb z vlastní přepravy a muselo být více využíváno služeb našich
subdodavatelů, bohužel s nižší ziskovostí. Marže subdodavatelů byla
ještě nižší, než plán. Pro Helicar je to
významná ztráta.
Na druhou stranu pozitiva jako nízká spotřeba, cena PHM a vývoj kurzu
dokázali, eliminovat předchozí negativa a díky zavedeným procesům kontroly na straně nákladů dosáhla firma pozitivního výsledku za rok 2014.
V roce 2015 bude nutné klást velký důraz na splnění plánu ujetých km
a sazby za km, protože výhoda v podobě ceny PHM a vývoji kurzu se
může v krátké době obrátit proti nám.
Radim Kejzlar
finanční ředitel
Ve 4. čtvrtletí minulého roku společnost HELICAR koupila společnost
All in Logis. Tato společnost je významným hráčem na poli distribuce
bílé techniky a svými dvěma společnostmi, jednou v České republice
a jedné na Slovensku, poskytuje logistické služby v obou zemích a dále v Maďarsku. Na konci roku 2014 došlo ještě
k předjednání důležitého kontraktu se společností Electrolux a tím se společnost All in Logis stává pro rok 2015
největším distributorem bílé techniky v České republice a na Slovensku, co se objemu skladování a přeprav týče.
Společnost zajišťuje logistiku pro značky Electrolux, AEG, Gorenje, Liebherr , Whirpool a další ze tří skladů, dva v ČR
a jednom na Slovensku. Společnost sídlí v Měšicích, kde má jeden ze skladů, provozuje sklad v Jažlovicích na D1 a na
Slovensku pak sklad v Lozornu na D2. Společnost zaměstnává dohromady přes 140 zaměstnanců.
V činnosti našich dvou společností, HELICAR i All in Logis, lze najít mnoho synergií a i výhodné spolupráce. Jsem
přesvědčen, že postupné sdílení některých činností bude pozitivem pro obě společnosti. V budoucnu budeme rozvíjet obě společnosti odděleně, ale to co má každá společnost lepší budeme přenášet do té druhé. Určitě ale budeme
vybrané činnosti sdílet, jako příklad lze uvést nákup nové techniky, její servisovaní, řízení jakosti, kvalitu apod.
Zajímavým projektem, je určitě způsob výchovy řidičů od menších distribučních vozidel, přes velké „plachty“ až k sofistikované přepravě automobilů (tedy to co zvládají profesionálové v HELICARu). Tedy skutečné vyškolení s „rukama
na volantu“.
Rok 2015 bude rokem konsolidace společnosti All in Logis tak, abychom mohli v roce 2016 již začít s rozvojovými
projekty. Věřím, že již v tomto roce společnost All in Logis vykáže pozitivní hospodaření.
S příchodem dvou nových členů (All in Logis a All in Logis SK) se rodina HELICAR rozrůstá a jsem hrdý na fakt,
že se stáváme opravdu významným hráčem na poli logistiky v různých oborech.
Vít Hrabánek
generální ředitel
Přepravník ve vašem tabletu
Během své existence si firemní časopis PŘEPRAVNÍK prošel několika změnami.
Loni jsme mu dopřáli nový facelift, který celkem slušně spolu s novou obsahovou
náplní u vás, u jeho čtenářů, zabodoval. A ani letos nechceme zůstat pozadu a proto přicházíme s další novinkou. Nemusíte teď čekat, až se vám podaří dostat na firmu, abyste si zde časopis vyzvedli a mohli si ho přečíst. Stačí jen přiložit váš tablet
nebo chytrý telefon ke QR kódu a pak už směr tahu vašich prstů určí, zda budete
v PŘEPRAVNÍKU listovat dopředu či dozadu, v pohodlí svého domova, kabiny či
ve vaší oblíbené kavárně.
(LF)
2
www.helicar.cz
always in motion
Společnost HELICAR bude i v roce
2015 pokračovat v nastoleném
trendu obnovy naší flotily
Již několik let, a nutno říci, že se
tak dělo i v dobách hluboké hospodářské krize v letech 2011 a 2012,
společnost investuje do obnovy své
flotily nemalé prostředky. Objem
investic postupně dle možností navyšujeme a splácíme tak dluh z minulosti. Pro vaší představu, cena
nového tahače včetně přídavné výbavy, atakuje dle typu motoru a výbavy hranici 3 miliónů korun. Nová
nástavba je pak ještě o několik desítek procent dražší. Ve spolupráci
s naší servisní společností MasterTruck tak postupně repasujeme
nástavby Kässbohrer a Lohr. Kvalita
a rozsah těchto přestaveb neustále roste ruku v ruce se stoupajícím
know-how mechaniků a i s investicemi do vybavení MasterTrucku.
Z těchto investic lze zmínit investici do pískování, žárového zinkování a plastování.
Pro rok 2015 jsme v našem plánu
vyčlenili bezmála 100 miliónů korun
na nákup nové techniky. Plánujeme
postupně vyměnit či použít k rozšíření flotily až 20 kamiónů značek
Mercedes a Volvo, z nichž čtvrtina
bude s motorem 500. Další pro-
ilustrační foto
středky investujeme do repasí nástaveb. Vážně se zabýváme i analýzou možnosti investovat do nové
nástavby Kässbohrer Metago Pro.
Vedle těchto drahých nástaveb plánujeme postupně otestovat a uvést
do provozu nejméně 4 vlastní lehké
přepravníky Turdor Tunga, které by
se vzhledem ke své nízké hmotnosti
a nadstandardní variabilitě měli stát
naší výhodou.
Abychom nemluvili jen o přepravní
technice, v druhé polovině roku se
chystáme testovat novou verzi Transicsu, která nabízí mimo jiné skenování VIN čárových kodů, mobilní
jednotku ve formě tabletu atd.
Věřím, že nás výše popsané investice posunou znovu o kousek dál,
a že naše společná hrdost na značku HELICAR dále stoupne.
Vít Hrabánek
generální ředitel
Životní jubileum
12. 01.
05. 02.
24. 02.
oslavil
oslavil
oslaví
50 let
50 let
40 let
Kiro Velkov Josef Halbich Josef Šenkeřík
řidič
řidič
řidič
Přejeme Vám do dalších let zdraví, štěstí a mnoho osobních i pracovních úspěchů.
Pracovní jubileA
Během prvních dvou měsíců letošního roku pokořili hranici 5 let
v zaměstnaneckém poměru tři naši zaměstnanci:
5 let
Martin Svoboda, řidič
Luboš Vedral, řidič
Barbora Veverková, manažerka kvality
4. ledna
12. února
28. února
Gratulujeme a přejeme hodně úspěchů do dalších let.
(HK)
3
www.helicar.cz
always in motion
INSPEKTOR NA CESTÁCH
Volkswagen
BRATISLAVA
Od 1. 1. 2015 jsme získali od VW novou destinaci do španělské La Llagosty.
Na co si dát pozor při nakládce v Bratislavě?
1. Kontrola ALU disků na všech modelech - často jsou odřené hrany ALU kol + hrany u díry na šrouby.
2.Auta v přepravní fólii opatřené zipem (zipy musí být vždy po zapnutí v levém spodním rohu).
3. Při vystupování z naložených vozidel je přísně zakázáno vystupovat jinými dveřmi než dveřmi řidiče.
Při porušení tohoto pravidla je od VW pokuta 10.000 Kč a zákaz nakládání na 2 roky.
4.Auditor na nakládce je bývalý řidič a dokáže při problému poradit.
5. Dodržovat správné rozestupy mezi vozidly, správná umístění kurt + zarážek + jejich počet.
6. V areálu je přísný zákaz kouření (i v kamionu!). Kouřit se smí pouze na vyznačeném místě.
Je stále co zlepšovat a v „Pamploně“ jsme všichni pod drobnohledem.
4
www.helicar.cz
always in motion
Na co si dát pozor
– v čem často stále chybujeme
1
2
3
4
1
- Kurta se nesmí dotýkat naloženého vozidla.
- Hák kurty se nesmí dotýkat pneumatiky
naloženého vozidla.
3
- Šíre pneumatiky naloženého vozidla musí být celou
vodorovnou plochou na zarážce.
- Hák kurty nesmí být vedle kola zajištěného vozidla.
2
- Zarážka musí doléhat na kolo
naloženého vozidla.
4
- Zarážka nesmí být dána v opačném směru.
- Hák kurty nesmí být vedle pneumatiky naloženého vozidla.
- Pás kurty po uvolnění musí být průchozí (nenabalovat na sebe).
JE SUPER BÝT STŘEDEM POZORNOSTI
- náklad pro ADVANTAGE CARS
foto: Denisa Kovačová
5
www.helicar.cz
always in motion
Jsme zas o něco chytřejší
Na konci roku 2014 a na začátku roku 2015 jsme se účastnili školení kvality.
Součástí tohoto školení byl taktéž test, kde jsme si ověřili, jak jste byli při školení pozorní.
V každém dni byl vylosován jeden z řidičů, který měl test správně a získal „hodnotnou tekutou cenu“ :-)
Z celkového počtu 92 vyplněných testů je:
79 správně:
13 spatně:
Jména výherců z každého školícího dne:
JAN PUMER
MILAN SCHWARZBACH
ALEŠ KUČERA
MICHAL DAKHER
A jak měl být test správně?
1 GEFCO
6
Vylosovaným výhercům gratulujeme a všem, kdo měli
test bez chyb blahopřejeme. Info o výsledcích najedete na odd. kvality. Děkujeme všem za účast a těšíme
se na další školení.
www.helicar.cz
always in motion
Stále stejný strašák pro všechny
VÝŠKA A DÉLKA PŘEPRAVNÍKU
Konečně se nám podařilo, společně s německou právní kanceláří Rechtsanwälte
Kazior, Schramm & Wittneben,
přesvědčit německý úřad a krajský soud v Baden – Württembergu o odvolání k udělené pokutě ve
výši 2 467,50 EUR našeho kamionu H100, který byl dne 27. 1. 2014
kontrolován policejní hlídkou, navíc
v době bezpečnostní přestávky,
na odstavném parkovišti, ve směru na Karlsruhe.
Policie uvedla, že měl řidič výšku
kamionu 4,22 m a délku 18,95 m
s naloženými vozidly Toyota Aygo
v počtu 11 kusů (jednalo se o starý
model Aygo). Jelikož řidič v kontrolovaném čase odpočíval a měl
nafouklé měchy, byla výška okamžitě z naší strany rozporována.
O tomto přestupku nebylo tedy
žádných pochyb. Potřebovali jsme
si tedy dále ujasnit s úřady max.
možnou délku.
Německé zákony hovoří
o možné maximální výšce 4 m
a délce 18,75 m, přičemž je
možné akceptovat délku s naloženou soupravou až do rozměrů 20,75 m vč. přesahu nad
kabinou 0,5 m.
Někteří úředníci si však zákon
vykládají s maximální délkou
18,75 m. Nám dopravcům, tento
jejich výklad, způsobuje spousty starostí a ekonomické zátěže,
proto pozitivně vyřešené naše odvolání, bylo přijato s velkým úspěchem. Pokuta nám
byla v plné výši nakonec vrácena.
Helena Šilhánková
ředitelka kvality
Ilustrační foto přepravníku naloženého do rozměrů s 10ti kusy Toyot
Provozní záloha není určena
pro úhradu soukromých výdajů
V poslední době se bohužel opět setkáváme s jedním velkým nešvarem u provozních záloh. Jak to již bývá, na
tento problém se přijde vždy, kdy je to nejméně vhodné. Většinou to zjistíme v případech, kdy je potřeba zaplatit
banální částku, třeba i 5,- EUR a daný řidič nám prostě oznámí, že danou hotovost nemá a neví, jak má situaci řešit.
Samozřejmě tento stav nenastává po 4 týdnech ježdění v EU, ale většinou nastane brzy po vyjetí z České republiky,
kdy dotyčný řidič svému dispečerovi nenahlásí, že tuto zálohu již nemá, protože jí v rozporu s nařízením společnosti
utratil za soukromé věci. Díky tomuto přístupu některých jedinců se stává tento problém problémem společným,
neboť ho musí vyřešit dispečer společně s dalšími lidmi z firmy, aby kamion mohl splnit naplánovanou práci. Tento
stav je dále neakceptovatelný!
Všichni, kdo si přeberou provozní zálohu, podepisují protokol o převzetí, kde je jasně tučným písmem uvedeno:
Provozní záloha není určena pro úhradu soukromých výdajů!
Nově tedy budeme k těmto případům přistupovat tak, že v případě porušení tohoto nařízení, budou jednotlivému
řidiči vždy napočítány vícenáklady spojené s touto operací. Samozřejmě tento řidič poté nemá nárok na prostoje,
které si tímto sám zavinil.
Tomáš Šilhánek
provozní ředitel
7
always in motion
www.helicar.cz
Finanční gramotnost
Mladý člověk žije jinou rychlostí než důchodce, vydělává více peněz a více také utrácí. Udržet si o výdajích přehled
a ukočírovat rozpočet bez zbytečných překvapení může být pro někoho obtížné. Existují ale postupy a nástroje, které vám pomůžou. Bohémům nemá smysl radit, ti neposlechnou nikoho, budeme tedy mluvit spíš o těch zodpovědných.
Svobodný mladý muž
Lojza loni dodělal vysokou školu, dnes už má stálé zaměstnání. Výplata je v porovnání se studentskými lety daleko
vyšší, největší výdaje jdou na zábavu, koníčky a jiné legrace. Přítelkyně Lída sice vyhrožuje svatbou, dětmi a rodinným životem, ale zatím není potřeba se tím vážně zabývat, je to příliš daleko.
Přesto by si Lojza už teď měl zvykat vést si přehled o příjmech a výdajích. Jakožto modernímu muži mu doporučujeme vytvořit si tabulku, kam si všechny své výdaje zapíše. V této fázi života „o nic nejde“, takže záznamy nemusí být
nijak přesné. Důležité je spíš vytvořit si návyk na zapisování příjmů a výdajů. Bude se hodit.
Kdybych takhle například začal já hned po škole, rychle by mi došlo, že si z výplaty na nový byt během tří let nenašetřím. Ti zdatnější v informačních technologiích si můžou tabulku převést do svého hi-tech telefonu, budou pak
vypadat „cool“, když tam budou neustále něco ťukat.
Mladí manželé, hypotéka, dítě na cestě
Lojza si nakonec Lídu vzal za ženu. Podle tabulek za poslední
dva roky snadno vypočítali, že i kdyby se snažili a omezili výdaje, tak si na společné bydlení ušetří nejdříve za 20 let. Takže
nakonec se rozhodli pořídit bydlení na hypotéku.
Na cestě je první dítě a i Lojzovi dochází, že teď se bude hodit každá koruna. Naštěstí se v práci blíží povýšení, takže to
vypadá nadějně.
Lída v počítači snadno najde, že Lojza dává každý měsíc pár
tisíc do svých koníčků, dosud jí to nevadilo, ale až se narodí malý Ládíček, bude potřebovat papat a bude kakat, což stojí
dost peněz. Podle zkušeností kamarádek dokáže odhadnout, kolik dítě první rok života stojí. Pokud tedy Lojza omezí
koníčky a v práci dostane přidáno, bude to jejich rozpočet zvládat. V opačném případě by museli sáhnout k drastičtějším
opatřením. Tabulka opět ukáže, kde je ještě prostor.
Starší manželé, děti ve školách
Z malého Ládíčka vyrostl pořádný Láďa a už chodí na vysokou školu. Jeho sestra Lenka má před maturitou. Hypotéka ještě zdaleka není splacená, ale díky inflaci je splátka fakticky daleko menší, než byla před dvaceti lety. I díky tomu
se podařilo koupit druhé auto.
Jak si vytvořit rezervy
Ptáte se teď, kde jsou ty rezervy? Finta spočívá v tom, že musíte ukrýt peníze sami před sebou. Pokud všechny své peníze
necháte válet na svém běžném účtu, kde na ně každý měsíc
vidíte, budete mít falešný pocit, že máte spoustu peněz.
Založte si u nějaké banky účet s vedením zdarma (pár jich i
v Česku existuje) a ze svého běžného účtu si udělejte trvalý
příkaz sem. Tenhle trvalák si můžete různě aktualizovat, podle
životní situace. Bez ohledu na to, zda jste mladý svobodný,
před důchodem, nebo něco mezi tím, si můžete sami určit,
kolik měsíčně můžete bezbolestně postrádat. Důležité je začít. Co třeba 100 Kč měsíčně? To by měl zvládnout každý.
Když takto sami před sebou ukryjete peníze a nebudou vás dráždit na běžném účtu. Rezerva se vám vytvoří „sama“
a věřte tomu, že jsou v životě chvíle, kdy přijde vhod.
Kolik potřebuju rezerv?
Zkuste si teď vzít kalkulačku a vynásobit, jestli byste dnes vyžili jako důchodce plně závislý na státu. Odečtěte hypotéku, životní pojištění a další výdaje, které už v 70 letech nebudete platit. Pro příklad počítejme třeba s životem
v páru: kolik nyní ve dvou měsíčně utratíte? 25 tisíc korun? OK, od státu v důchodu dostanete každý 11 tisíc čistého,
takže budete v minusu „pouhé“ tři tisíce. Na účtu se vám zatím válí 100 tisíc – může vám to připadat jako hodně, ale
na jak dlouho vám to tímto stylem vydrží? Kalkulačka říká, že na necelé tři roky. Přijde vám to dost?
Rozhodně doporučujeme, trošku se nad svojí budoucností zamyslet, nejlépe s kalkulačkou v ruce.
To nejhorší, co můžete své peněžence udělat, je věta „to se nějak zvládne“.
Radim Kejzlar
finanční ředitel
8
www.helicar.cz
always in motion
Zdravé, nebo alespoň zdravější
trvanlivé jídlo na vaše cesty
• Tuňák v konzervě/ Tuňákový salát v konzervě
• Tuňáková nebo lososová pasta Rio Mare
• Jiné rybičky v různých omáčkách nebo ve vlastní šťávě v konzervě
• Čočka v konzervě (Bonduelle)
• Cizrna v konzervě (Bonduelle)
• Šunka v konzervě 80% masa
• Rostlinné paštiky ( kvalitní dají se sehnat v drogeriích DM )
• Proteinové tyčinky
• Müsli tyčinky, ale bez polevy!
• Instantní kaše
• Kvalitnější párky v konzervě
• „Lisovaný“ celozrnný chleba
• Knuspi nebo jiný křehký chleba
•Bulgur či kuskus (stačí zalít jen horkou vodou a ochutit třeba bylinkovou solí)
• Zelenina v konzervě
• Nechlazené tofu
•Sušené maso Jerky
• Dostatek vitamínů! Např. jablka a mrkev s vámi vydrží dlouhou štaci :-)
zdroj: Internet
Jako hvězda z televizního pořadu o vaření
si několik minut připadal Honza Šíma Z H47
Před zraky dvou desítek zvědavých turistů z Japonska předváděl
své kulinářské umění náš kolega Honza Šíma. „Připravoval jsem
si na jednom z odpočívadel oběd, když najednou se kolem mě
vytvořila skupina zvědavých japonských turistů, kteří s velkým
údivem pozorovali a fotili si, co se mi odehrává pod rukama“,
řekl Honza. A přiznává, že ho pohledy šikmookých turistů trochu
rozhodily a vyvedly z míry. Nakonec ale Honza vše zvládl jako
naprostý profesionál z televizního pořadu o vaření a za své kuchařské umění se dočkal potlesku od přihlížejících.
(LF)
9
www.helicar.cz
always in motion
O dakaru 2015
S Davidem Pabiškou a Milanem Engelem
Na letošním Dakaru se představilo pět českých jezdců. My
jsme vyzpovídali oba jezdce
týmu MRG-SP Moto, kteří na
Dakaru působili pod vedením
manažera Ervína Krajčoviče.
Jedním z nich je velice zkušený David Pabiška a druhým
nováček dálkových soutěží
Milan Engel. David dokončil
svůj devátý Dakar na 24. místě a Milan na 30. místě. O loňském Dakaru se mluvilo jako
o jednom z nejtěžších ročníků.
Davide, byl ten letošní náročnější? Milane, pro tebe to byl
krok do neznáma, očekával si
větší peklo nebo to nebylo až
takové?
Milan: Myslel jsem si, že to bude
daleko horší. Z vyprávění od Davida
jsem na to byl připraven. Říkal mi,
že když se pořádně nepřipravím, tak
tam zdechnu, a tak jsem byl připraven na to nejhorší. Nicméně přišly
i chvilky, kdy jsem se přemlouval,
jestli mám dojet nebo nedojet. Nakonec to proběhlo zhruba tak, jak
jsem si představoval. Vůbec jsem
nepočítal s takovým výsledkem,
který padnul a jsem za něj rád.
David: Letošní Dakar byl úplně
něco jiného. Byl rychlý, rovinatý
a bez technických záludností. Také
navigace byla celkem jednoduchá
a projíždělo se málo dun. Všeobecně se dá říci, že vítězili takoví ti rovinatí jezdci, kteří nepotřebují tolik
technického umu, který je potřeba
například v řečišti a podobně záludném terénu. Když by to bylo skutečně jako loni, tak by výsledky byly asi
trošku jiné.
Byl ten letošní Dakar náročný spíše po fyzické nebo psychické stránce?
David: Nechci frajeřit, ale u mě na
žádném Dakaru nikdy nepřekoná fyzička psychiku. Je to vždycky o psychice. Samozřejmě tam ale člověk
nemůže přijít nepřipraven, protože
skvělá fyzička je pochopitelně straš10
ně důležitá. Konec konců, problém
se většinou řeší více v hlavě než
v rukou.
Milan: Já musím souhlasit s Davidem, protože mi nejvíce dělala problémy právě psychika. Srovnat si
to všechno v hlavě a tahat za plyn.
Je ale fakt, že jsem měl po fyzické
stránce problém v druhé etapě,
kdy bylo náročné dojet do cíle. Jelo
se asi čtyřicet kilometrů v hrozném
písku a měl jsem málo vody a byl
jsem docela dehydrovaný.
Co jsem si všiml, tak v tomhle
místě toho měli všichni dost.
Letos byl tým složen z jednoho dakarského mazáka
a jednoho nováčka. Pomohla
týmová spolupráce a došlo
na předávání zkušeností?
Milan: Já musím Davida pochválit,
protože mi pomáhal nejvíce, co šlo.
Před Dakarem jsme měli nějaké sezení, kdy mi prozradil něco o přípravě
a poradil mi na co se mám připravit.
Šlo například o zkratky v navigaci.
Jsem si jist, že mě právě tohle po-
David Pabiška
sunulo vpřed a díky tomu jsem byl
dobře připraven, za což jsem Davidovi dost vděčen. Doufám, že takováto kamarádská spolupráce bude
pokračovat dál. Na druhou stranu,
během závodů mě v tom nechal vykoupat a teď jsem za to rád. Přišel
jsem totiž na nějaké věci sám a to je
pro mě určitě plus.
David: To je přesně ono. Udělal
jsem to proto, že jsem Milana ne-
chtěl tahat za ruku, což je dost důležitý. Závodník si musí najít svůj
systém a já si nejsem jist, jestli by
mu vyhovoval ten můj.
Letos motorky dostaly nejvíce zabrat za deště v solných
jezerech, kde dost jezdců i ze
špičky ze závodů odstoupilo.
Myslíte si, že bylo rozumné
jet a nebo mělo ředitelství závodu etapu odpískat?
David: Já si myslím, že to měli zastavit. Bylo to dost neregulérní, ovšem na druhou stranu pro všechny
stejný. Prostě bylo to buď a nebo.
Po této stránce jsme měli skutečně velké štěstí oba dva, protože se
nic zásadního nestalo a mohli jsme
pokračovat dál. Je pravda, že motorky dostaly pořádně zahulit. Elektroinstalace byla spálená, sůl žrala
motory. Naštěstí jsme ale dojeli do
cíle, kde to naši mechanici dali do
kupy a nemá ani cenu vyprávět,
jak si museli máknout. Během této
etapy odpadlo hodně motorek.
Milan: Co k tomu dodat. Já můžu
být jedině šťastnej, že v této nejhorší etapě pro techniku mě stroj
dovezl až do cíle. Když jsem pak
viděl některé sežrané motorky odstavené v přístavu, tak to byl hodně
smutný pohled. Říkal jsem si, jak to
vůbec někdo může dopustit a nechá tu motorku takhle shnít. Fakt
jsem v životě neviděl takto zničené
motorky. Velké dík patří mechaniků,
že si dali tu práci a motorky důkladně vyčistil.
Milane, ty jsi měl v závěru závodu hodně nepříjemný pád
a asi nebylo úplně jednoduchý
se zvednout a pokračovat dál?
Milan: Ano, vůbec to nebylo jednoduché, protože jsem dostal řidítkem do hrudníku. Strašně mě pak
bolely plíce a měl jsem obavy, jestli
nemám vnitřní krvácení. Bolela mě
páteř, nemohl jsem pořádně dýchat
a říkal jsem si, že je to hodně špatný. Když jsem se za obrovských bolestí zvedl, zhruba dvacet kilometrů
do tancovačky jsem hodně protr
www.helicar.cz
always in motion
pěl. Vzpomněl jsem si ale na celý
tým a řekl jsem si, že to musím dotáhnout. Do cíle mě hnal také fakt,
že mám skoro celý Dakar za sebou
a předposlední den to nevzdám.
V tankovačce mi medici dali prášky
na bolest, a tak nějak jsem se doploužil do cíle.
Davide, opět jsme letos zaregistrovali pomoc jiným závodníkům, ať už to byl třeba
Zdeněk Gottvald na samém
začátku nebo Ivan Jakeš. Je
to pro tebe asi automatická věc a nenapadne tě řešit
ztrátu času a umístění v závodu? Tobě po pádu ve vysoko v horách naopak pomohl
motorkář Miran Stanovik ze
Slovinska?
David: To je úplně jasný. Já bych
chtěl zdůraznit, že jsem v tom
nebyl sám. Byl tam i Milan a dokonce to vzal na sebe a tu finální
práci odvedl on. Proto je potřeba
mluvit o nás obou a nejen o mě.
Myslím, že jsem tím Milana navedl na to, že se to takhle má na
Dakaru dělat a tím spíš, že je to
kolega Slovák a musí to být naprostá automatika. Je skutečně
smutné, že se tak nestalo, když
kolem projel Ondra Klymčiw, aniž
Nakládku do francouzského Le Havre zajištovala společnost Helicar a.s.
ky, kdy budete potřebovat zase
pomoct od ostatních vy. Jestliže
si svým jednáním zavřete dveře,
ztratíte přátelství a hlavně pomoc
ve chvíli, která vám může vystavit
stopku na celý závod. To je strašně důležitý a kdo to nepochopí
a chová se takzvaně motokrosově, tak tam nemá co dělat.
Milane, tobě v té nejtěžší
chvíli pomohl Honza Veselý. Asi to v takové krizové
situaci potěší, když slyšíš
rodnou řeč a vidíš člověka,
kterého znáš?
Milan: Určitě. Když mě viděl, jak
jsem na dně, tak zastavil, chcípl
motorku a hned mi šel pomoct.
Okamžitě zjišťoval, co se mnou
je a dál pomáhal, abych mohl
dýchat. Jsem moc rád, že jel za
mnou a že se mě ujal.
Cílová rampa asi nejlepší pocit, je to tak?
Milan: Popravdě, když jsem vjel
na rampu, tak to byl takovej fofr, že
jsem si nestihl uvědomit, že je po.
Byl jsem neustále v závodním napětí
a vůbec jsem si neuvědomoval, že
jsem to dokázal. Teprve teď si uvědomuji, co jsem dokázal a jsem rád,
že jsem lidi přesvědčil, že nejsem
úplná nula a že to umím dotáhnout
do konce. Veliký podíl na tom má
pochopitelně celý tým a David, bez
kterých bych tam byl ztracenej.
David: Já bych k tomu řekl ještě takovou perličku. My jsme totiž jediný
tým na zeměkouli, který byl na cílové
rampě dvakrát. Po dojetí totiž byly
nějaké zmatky a vyhnali nás špinavý
na rampu a navíc bez týmu. Byl jsem
strašně rozčílen a nakonec jsme si
vybojovali, že jsme na rampu jeli podruhé, ovšem tentokrát s celým týmem. Držíme tedy v tomto rekord.
Michal Jakoubě
Milan Engel
by poskytl pomoc, což nás docela
naštvalo. Bylo to nekompromisní
ukrájení svého závodního času
vůči mně, což bylo naprosto jasný. Já to tady můžu normálně naplno říct, protože se mi takovéto
chování nelíbí a nikdy se mi líbit
nebude. Nechci, aby se tak choval Milan, protože přijdou chvil11
www.helicar.cz
always in motion
Přečti všechny řádky, odpověz na 5 otázek
a dostaň se do slosování o zajímavou cenu!
Tentokrát hrajeme o pět lupenů na benefiční koncert, který pořádá naše spřátelené občanské sdružení Ostrov života Hrádek nad Nisou. Koncert našláplý zajímavým programem, proběhne 16. května 2015
v Hrádku nad Nisou. Podrobný program akce se dočtete v dubnovém vydání našeho časopisu.
1)Kolik společnost letos plánuje utratit v investicích do flotily?
2)Kolik českých jezdců letos závodilo na Dakaru?
3)Kteří vaši kolegové nejlépe zvládli test, který jste absolvovali v rámci
povinného školení řidičů?
4)Jaká pokuta vám hrozí, když nedodržíte pravidlo vystupování z vozidel
naložených ve VW v Bratislavě?
5) V jakém roce a v jaké typu vozidla se poprvé objevil airbag?
Jedeme ve stylu HELICAR
Letos naše společnost vytvořila zajímavou kolekci firemních
věcí. Jsme rádi, že jsme vám, každému zaměstnanci HELICARu,
mohli na podzim nadělit funkční softshellovou bundu, která měla
nečekaný ohlas. Když jsme k tomu o Vánocích přihodili stylovou
pletenou čepici, strhla se lavina dotazů, zda je oblečení HELICAR ještě dostupné, že byste těmito věcmi také rádi obdarovali
své manželky, přítelkyně, děti nebo kamarády. Tento zájem nás
opravdu velmi těší a jsme rádi, že se vám HELICAR kolekce
líbí. Proto jsme ji pro váš zájem nechali dovyrobit a nyní si věci
můžete zakoupit za zvýhodněné ceny pro vás.
(LF)
Do osušky se zabalila
kolegyně Petra Kellerová
Úsměv na tváři nikdy nechybí
Jindrovi Janstovi
Stylově vyladěná Denisa Riedelová
Ceník produktů HELICAR a.s.
název
12
cena
poznámka
Softshellová pánská bunda
990,- Kč
velikosti: M,L,1XL,2XL,3XL
Softshellová dámská bunda
990,- Kč
velikosti: S,M,XL,2XL
Čepice
300,- Kč
velikosti: M,L,XL
Černé triko s límečkem
250,- Kč
velikosti: M,L,XL, 2XL
Osuška
300,- Kč
always in motion
www.helicar.cz
Příspěvek na penzijní spoření pro řidiče
Jak již bylo zmíněno v minulém čísle Přepravníku a v informačním materiálu distribuovaném během výplat,
v rámci nového odměňovacího systému, budou mít řidiči, služebně starší 5 let (v součtu všech pracovních poměrů
v Helicaru) možnost využít nového benefitu ve formě příspěvku zaměstnavatele na penzijní spoření!
Od kdy je možné příspěvek čerpat?
Březen 2015.
V jaké výši bude příspěvek poskytován?
Zaměstnanec si spoří minimálně 100 Kč měsíčně. Zaměstnavatel
poskytuje měsíční příspěvek do výše vkladu zaměstnance,
a to v maximální částce 500 Kč měsíčně. Zaměstnanec má
samozřejmě možnost si spořit více než 500 Kč měsíčně, ale příspěvek zaměstnavatele zůstává v maximální výši 500 Kč. Příklady:
A. Zaměstnanec si měsíčně posílá 200 Kč na penzijní spoření, zaměstnavatel mu přispívá 200 Kč přímou platbou penzijní společnosti.
B. Zaměstnanec si měsíčně posílá 600 Kč na penzijní spoření, zaměstnavatel mu přispívá 500 Kč přímou platbou penzijní společnosti.
Je třeba mít již uzavřenou smlouvu o penzijním spoření?
Není! Možnosti jsou následující:
1) Pokud má zaměstnanec již uzavřenou smlouvu, stačí zavést příspěvek zaměstnavatele jen dodatkem ke smlouvě.
2) pokud nemá zaměstnanec žádnou smlouvu, uzavře se nová smlouva u některé z penzijních společností na základě
doporučení pojišťovacího makléře společnosti
S úkony plynoucími z obou možností Vám pomůžeme. Ve vybraných termínech bude v kancelářích Helicaru k dispozici náš finanční makléř, který s Vámi probere možnosti a detaily penzijního spoření a v případě zájmu se přímo
postará o úpravu či uzavření Vaší smlouvy. O termínech Vás budeme informovat přes Transics.
Pár informací k penzijnímu spoření obecně:
Penzijní spoření je dobrým způsobem, jak si naspořit peníze k důchodu. Na trhu je momentálně výběr z 9 penzijních
společností. Mezi hlavní výhody penzijního spoření patří:
• Příspěvek zaměstnavatele – z částky, kterou přispívá zaměstnavatel, neodvádí zaměstnanec sociální
a zdravotní spoření ani daň z příjmu. Podmínkou je, že peníze jsou zaslány zaměstnavatelem přímo do penzijní
společnosti.
• Státní příspěvek - pokud si sami spoříte částku nejméně 300 Kč měsíčně, dostanete státní příspěvek,
který je ve výši od 90 Kč měsíčně až do 230 Kč měsíčně (při úložce 1000 Kč)
• Zhodnocení - výhodné roční zhodnocení všech peněz na účtu cca 2 %, výhodnější než termínované vklady
helena Kotašková
personální ředitelka
13
www.helicar.cz
always in motion
Historie výroby automobilů
MERCEDES BENZ
ii. část
1934 SILVER ARROW
ZÁVODNÍ LEGENDA
3. června 1934 odstraňovali mechanici z modelů Mercedes-Benz W 25 bílý
lak. Důvod byl prostý. Závodní vůz měl
váhový limit 750 kg. Už jeden kilogram
navíc byl překážkou ke startu v závodě
Nürburgring. Nakonec si závodník Manfred von Brauchitsch dojel pro vítězství.
A další vítězství této závodní legendy
SILVER ARROW následovala.
1951 MERCEDES-BENZ 300
Mercedes- Benz typ 300 byl největší
a nejvíce prestižní model společnosti po roce 1951. Podobně jako dnešní
S-Class, byl tento vůz elegantní, silný,
exkluzivní a velmi drahý. Tato série byla
také často nazývána jako „ Adenauerova série“ po spolkovém kancléři
Konradu Adenauerovi, který za 14 let
ve funkci vystřídal šest těchto Mercedesů. Traduje se, že konkurenční BMW
přemluvilo v roce 1951 kancléře k vyzkoušení své novinky 501 V8. Jejich naděje se ale rozplynuly, když nízký rám
dveří srazil Konradovi jeho oblíbený klobouk z hlavy přímo do bláta.
1959 BEZPEČNOST
PŘEDEVŠÍM
ANEB MODEL 220 SE
V roce 1956 začal Mercedes měnit design svých vozů tak, aby byl ještě více
zaměřený na pohodlí a bezpečnost cestujících. S mnohem větší prosklenou
plochou se také zlepšovala viditelnost
řidiče. Automobilka také patentovala navinovací pásy. Hlavním milníkem v konstrukci vozu však byly přední a zadní deformační zóny, které lépe absorbovaly
kinetickou energii z nárazu.
14
always in motion
www.helicar.cz
1968 – VÍCE NEŽ MILION
PRODANÝCH VOZU 220 D
„STROKE EIGHT“
Tyto spolehlivé vozy byly a jsou oblíbeny
dodnes. Jejich charakteristický desing
považuje mnoho nadšenců, co se týče
stylu, elegance i třídy. Jistý taxikář z řecké Soluně zdolal od května 1981 do prosince 2003 ve svém voze MB 220D/8
4,6 milionu km. Pro zajímavost, to odpovídá 115x objetí zeměkoule nebo šetinásobku vzdálenosti ze Země na Měsíc.
1978 – První automobil s ABS,
Mercedes- Benz W116 třídy S
1981 – Za zavedením airbagu
stojí německý koncern Daimler.
V tomto roce byl poprvé vybaven airbagem
řidiče model Mercedes- Benz W126.
1995 – První ESP, Mercedes Benz třídy E
2008 – Lewis Hamilton se stává za stáj
McLaren Mercedes nejmladším světovým šampionem v historii F1.
Mercedes Benz s 500 intelligent drive
2013 – Mercedes-Benz ukázal jako první výrobce automobilů na světě, že autonomní jízda je možná
v mimoměstském i městském provozu a to na historické trase s výzkumným vozidlem S 500 INTELLIGENT DRIVE.
Trasa z Mannheimu do Pforzheimu sledovala stopy průkopnice Berthy Benz, která se před více jak 125 lety odvážila
podniknout na této trase první automobilovou dálkovou jízdu. Tento úspěch nebyl realizován prostřednictvím extrémně drahých speciálních technologií, nýbrž pomocí techniky blízké sériové výrobě, která je již dnes v obdobné podobě
k dispozici v nových vozech třídy C a S.
Každý příběh má svůj konec.
A má ho i ten v podání 77letého Němce Günthera Holtorfa, který se svým
vozem Mercedes 300GD projel během
24 let 215 zemí a ujel úctyhodných 895
tisíc kilometrů. Vyrazil v roce 1990 se
svou manželkou Christine a původně
chtěli „jen” projet Afriku. Nakonec se
však rozhodli pokračovat a cesta skončila v říjnu 2014. Dojel ovšem bohužel už
jen Günther.
Linda Futerová
Zdroj: internet, Mercedes-Benz publikace
15
Fotíme na cestách!
foto: Martin Sýkora z H62
A borec na konec?
Jednoznačně náš kolega Jirka Hladký! Ráno 8. ledna v Jílovém u Děčína srazil muž
s dodávkou 15letou dívku na přechodu. Jirka, který byl toho přímým svědkem, okamžitě
rozblikal své auto, zastavil a utíkal k záchraně dívky, aby zjistil, jak na tom je. Byla otřesena,
v šoku a od krve. Když po chvilce začala zmateně komunikovat, opatrně ji přemístil na chodník. Naštěstí se nejednalo o žádné vážnější zranění. Jirka u poraněné a vystrašené dívky
setrval až do příjezdu sanitky a policie. To si zaslouží palec nahoru!
(LF)
Jiří Hladký
Dvouměsíčník Přepravník vydává Helicar a.s. v nákladu 200 ks.
MKČR E 20555
Kontakt:
[email protected], tel.: +420 487 070 670
www.helicar.cz
Download

přepravník 1 2015