Pokyny k Vašemu zájezdu
TURECKO
Vážené dámy, vážení pánové,
děkujeme vám, že jste se při výběru dovolené rozhodli právě pro naši cestovní kancelář. Dovolte nám, abychom vám před cestou
poskytli několik základních informací, které si, prosím, pečlivě prostudujte.
INFORMACE
K ODLETU:
INFORMACE
K ODLETU
Poletíte s leteckou společností Travel Service a.s. letadlem typu B737-800 pro 189 cestujících.
Váš let se uskuteční z letiště: PRAHA – Letiště Václava Havla – terminál 1
Dopravu na/z letiště si každý účastník zajišťuje individuálně!
Během letu je na palubě podáváno teplé / studené občerstvení včetně teplých a studených nápojů.
Letový řád může být změněn, a to i jen několik hodin před odletem. Cestovní kancelář nemůže ovlivnit případné změny. V
případech, kdy letecká společnost oznámí případnou změnu času, jsou všichni klienti informováni na telefonických kontaktech
uvedených v cestovní smlouvě.
Informace o odletech a příletech letiště Ruzyně: 220 113 314
ČAS A MÍSTO ODLETU
Na letiště se laskavě dostavte nejpozději:
2 hodiny před odletem v 16:00 hod.!
TERMINÁL 1 - odletová hala (přízemí) – viz přiložený plánek
Z Prahy odlétáte bez asistence CK. Letenka je elektronická, od cestovní kanceláře nedostanete již žádnou
papírovou letenku. K odbavení Vám postačí pouze předložit platný cestovní pas.
Číslo přepážky, kde budete odbaveni tzv. check-inu, hledejte na informačních obrazovkách a tabulích – číslo
přepážky najdete dle čísla letu, cílové destinace a hodiny odletu. Přeprava nadměrných zavazadel podléhá
poplatkům dle platného ceníku – viz níže.
U odbavovací přepážky letecké společnosti předložíte cestovní doklady a odevzdáte veškerá Vaše zavazadla k
odbavení. Následně obdržíte palubní vstupenku, zavazadlový lístek od zavazadla odbaveného do zavazadlového
prostoru letadla a štítek „APPROVED CABIN BAGGAGE“ na vaše příruční zavazadlo do kabiny pro cestující. Neoznačená příruční zavazadla (s
výjimkou kabelek a tašek s prodejem DUTY FREE, zakoupeným v tranzitním prostoru) nebudou při nástupu do letadla akceptována a budou
dodatečně odbavena jako zapsaná s příslušným poplatkem. V případě, že cestujete s dítětem v kočárku, kočárek také nahlásíte, bude Vám
označen identifikačním štítkem s čárovým kódem a kočárek odevzdáte až při vstupu do letadla.
Všechny doklady pečlivě uschovejte a přesuňte se k pasové kontrole – mějte připravenou palubní vstupenku a cestovní doklad. Po pasové kontrole
budete podrobeni osobní bezpečnostní prohlídce pracovníky bezpečnostní služby. Místa v letadle, pokud jste si je neobjednali a nezaplatili při
objednání zájezdu, určuje letecká společnost při odbavení, v případě, že máte zvláštní požadavky na místo v letadle, je nutné dostavit se k
odbavení co nejdříve. K nástupu do letadla se dostavte v čase, který je uveden na palubní vstupence a na informačních tabulích. V případě kolize
údajů na palubní vstupence a informační tabuli jsou závazné informace uvedené na informačních tabulích či hlášení, kterému prosím věnujte
pozornost.
Upozorňujeme, že poslední cestující bude na přepážce letecké společnosti odbaven nejpozději 60 minut před odletem letadla. V případě pozdního
příchodu již nelze zaručit, že na Vaši dovolenou odletíte. Při zmeškání letu nevzniká nárok na náhradu škody.
KONTAKT NA PRACOVNÍKA CK PANTOUR
v den odletu: 00420 777 700 980 – HOT LINE pro urgentní případy
1
CESTOVNÍ
DOKLADY
CESTOVNÍ
DOKUMENTY:
Při cestě do Turecka budete potřebovat platný cestovní doklad, tj. platný cestovní pas.
• Dle novelizace zákona č. 329/199 Sb. o cestovních dokladech, která vychází z Nařízení Rady EU skončila 26.6.2012 platnost zápisů dětí v
cestovních pasech rodičů. Po tomto datu již děti musí mít vlastní cestovní doklad. Od 26.06.2012 je každý občan ČR včetně dětí a infantů povinen
cestovat na vlastní cestovní doklad ( PAS).
• V případě ztráty cestovního dokladu je nutné se obrátit na nejbližší zastupitelský úřad ČR, který za účelem návratu vystaví náhradní cestovní
doklad. Tento doklad slouží k jednorázové cestě do ČR.
• Podrobné informace týkající se cestovních dokladů ČR lze nalézt na stránkách Ministerstva vnitra ČR www.mvcr.cz v sekci „služby pro
veřejnost/rady a služby/osobní doklady“ nebo na stránkách Ministerstva zahraničních věcí www.mzv.cz (Zdroj MZV ČR)
DOPORUČUJEME - mít s sebou fotokopii zadní dvoustrany pasu, samozřejmě uloženou odděleně od originálu, kopie dokladů o pojištění, kopie či
alespoň čísla kreditních karet i telefonní číslo banky pro jejich případné zablokování - to vše vám může pomoci, kdybyste o pas či karty přišli.
Poznamenejte si také důležitá osobní telefonní čísla, pro případ ztráty mobilního telefonu.
Dále potřebujete voucher na služby vystavený naší cestovní kanceláří – obdrželi jste jej emailem společně s pokyny.
CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ
Nezapomeňte si před cestou uzavřít pojištění pro cestu do zahraničí a seznámit se s pojistnými podmínkami!!!
Pokud jste si při zaplacení zájezdu neuzavřeli cestovní pojištění prostřednictvím CK PANTOUR či případně u svého prodejce, nezapomeňte si jej
před cestou do zahraničí sjednat! Každý pojištěnec je povinen po dobu pobytu v zahraničí nosit kartičku cestovního pojištění s sebou, společně s
českou kartičkou zdravotního pojištění. V současnosti fungují kartičky české zdravotní pojišťovny jako tzv. evropský průkaz zdravotního pojištění a
některá zahraniční zdravotnická zařízení jej mohou vyžadovat.
ZAVAZADLA
OD 01.05.2012 VSTUPUJÍ V PLATNOST NOVÉ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTÍ TRAVEL SERVICE
A SMART WINGS, které výrazným způsobem mění váhové limity pro přepravu zapsaných zavazadel
a poplatky za nadváhu – PROSÍM ČTĚTE POZORNĚ.
Váhový limit pro zapsané zavazadlo je nově stanoven na 15 kg. Cestující může mít nově více než jedno zavazadlo (tzn. je zrušeno omezení na 1 kus
zapsaného zavazadla na cestujícího). V případě, že letí dva nebo více cestujících prokazatelně společně jako skupina (rodina, partneři) stejným
letem, resp. stejnými lety, a odbavují se společně, zůstává umožněno jejich zavazadla sdružovat (tzn., že jejich nároky na volnou váhu zavazadel se
sečtou a zavazadla jsou odbavena společně na jednoho cestujícího). Maximální váha jednoho kusu společného zavazadla pak nesmí překročit
32kg. Zapsané zavazadlo musí splňovat následující rozměrová omezení: délka každé strany menší než 150 cm a součet všech tří stran menší než
250 cm. Děti do 2 let (INF) nemají nárok na bezplatnou přepravu zavazadel. Bezplatně se přepravují kočárky, dětské postýlky, sedačky pro děti,
invalidní vozíky na suché nebo gelové baterie. Bezplatně se přepravují asistenční psi, doprovází-li nevidomé, hluché, či jinak postižené osoby.
Každé zavazadlo před přijetím k přepravě musí být opatřeno vně i uvnitř jmenovkou se jménem cestujícího a jeho kontaktní adresou v místě
pobytu. Za zavazadla, která cestující odevzdá dopravci k přepravě, je cestujícímu jako potvrzení o převzetí vydán útržek zavazadlové přívěsky, který
je cestující povinen uschovat pro případnou reklamaci. Vzhledem ke skutečnosti, že letecký dopravce neodpovídá za případnou ztrátu nebo
poškození některých předmětů uložených v zapsaném zavazadle (zavazadle odbaveném do zavazadlového prostoru letadla), uložte si, prosím,
veškeré cenné, křehké či důležité předměty (peníze, kreditní karty, cenné papíry, klíče, šperky, videokamery, fotoaparáty, notebooky, dioptrické či
sluneční brýle, léky atp.) do kabinového zavazadla.
Do kabiny letadla si cestující může vzít jedno příruční zavazadlo o maximální hmotnosti 5 kg a rozměrech maximálně 56 cm délka x 45 cm šířka, x
25 cm hloubka, přičemž součet těchto tří rozměrů může být maximálně 115 cm. Navíc si cestující může vzít na palubu následující předměty pro
osobní užití (dámská kabelka, kabát, šál nebo přikrývka, deštník nebo vycházková hůl, malý fotoaparát, kamera nebo dalekohled, malý přenosný
počítač, četba na dobu letu, jídlo pro dítě na dobu letu, berle nebo podpěrné přístroje a zcela složitelný vozík pro invalidní osoby (který se z
prostorových důvodů ukládá po nástupu do letadla do nákladového prostoru letadla), sedačka pro dítě v případě, že se vejde do uzavíratelné
schránky nad hlavami cestujících (viz výše uvedené rozměry).
V příručním zavazadle je zakázáno přepravovat ostré předměty (nůžky, pilník, nůž, atd…) a tekutiny o obsahu nad 100 ml. Tyto předměty má
bezpečnostní kontrola právo zabavit bez náhrady.
DŮLEŽITÉ! Poznámka dopravce: povolená hmotnost a rozměry příručního zavazadla, jakož i počet zavazadel bude důsledně kontrolován!
Příruční zavazadlo bude nutné předložit na odbavovací přepážce ke kontrole, kde bude označeno visačkou „APPROVED CABIN BAGGAGE“.
2
Neoznačená příruční zavazadla (s výjimkou uvedených předmětů pro osobní užití a tašek s prodejem DUTY FREE, zakoupeným v tranzitním
prostoru) nebudou při nástupu do letadla akceptována a budou dodatečně odbavena jako zapsaná s příslušným poplatkem.
JEDNOSMĚRNÉ POPLATKY SPOLEČNOSTÍ TRAVEL SERVICE A SMART WINGS ZA NADVÁHU:
 v případě překročení váhového limitu na letišti bude účtována jednotná sazba:
EUR 30,00 / Kč 750 – za každých započatých 8 kg nadváhy
 Nadrozměrné zavazadlo (jeden rozměr nad 150 cm, avšak součet tří stran nesmí převyšovat 250 cm, max. hmotnost
32 Kg)
EUR 60,00 / Kč 1500 – bude-li zaplaceno při odbavení na letišti
 Sportovní vybavení (kola, lyže, golfový bag, surf, padák, potápěčská výstroj, kiteboard, rybářské náčiní atp.)
EUR 60,00 / Kč 1500 za 1 ks – bude-li zaplaceno při odbavení na letišti
Přeprava nadměrných zavazadel a sportovního vybavení musí být dopředu nahlášena a zaplacena u CK (nejpozději do 3 dnů před odletem) ,
vzhledem k tomu, že je potřeba prověřit a zajistit nejen možnost přepravy v letadle, ale návazně i na transferu z/na letiště.
DALŠÍ DŮLEŽITÉ INFORMACE K PŘEPRAVĚ:
Těhotné ženy do konce 34. týdne těhotenství (vč. doby návratu) jsou přepravovány na vlastní riziko a jsou povinny předložit dopravci potvrzení od
ošetřujícího lékaře, že jsou schopny letecké dopravy. Těhotné ženy po 34. týdnu těhotenství nejsou dopravcem k přepravě akceptovány.
PŘÍLET DO DESTINACE
PO PŘÍLETU:
Zkontrolujte, zda jste si vyzvedli své zavazadlo. Kufry vypadají často podobně. Pro jistotu zkontrolujte i visačku se jménem, zda se opravdu jedná o
vaše zavazadlo. Zároveň prosím zkontrolujte stav vašeho zavazadla.
Pokud zavazadlo nebylo doručeno do cílové destinace spolu s vámi nebo je vážně poškozeno, okamžitě vyhledejte v blízkosti výdeje zavazadel
přepážku reklamací (Baggage Claims) a nedoručení nebo poškození okamžitě nahlaste. Nechte si sepsat písemný protokol o ztrátě, zpoždění či
poškození zavazadla (PIR Property Irregularity Report). O vzniku škody informujte ihned delegáta a zrekapitulujte si postup, abyste na nic
nezapomněli. Jestliže událost nenahlásíte okamžitě na místě před opuštěním letiště, nebude na pozdější reklamace brán ohled. Za ztracené
slunečníky není náhrada poskytována. Letecké společnosti nejsou odpovědné za poškození vyčnívajících částí zavazadel – tj. rukojetí, koleček
apod. Jakékoliv osobní předměty zapomenuté na palubě letadel jsou okamžitě po nalezení předány do oddělení ztrát a nálezů příslušného letiště.
Po příletu do cílové destinace, pasovém odbavení a vyzvednutí zavazadel Vás u výstupu z letištní haly bude očekávat delegát CK PANTOUR, který
Vás bude směrovat do přistavených autobusů, které zajišťují Váš transfer do hotelu a sdělí Vám základní informace a i čas informační schůzky, kde
Vás seznámí se všemi důležitými informace týkající se Vašeho pobytu včetně nabídky fakultativních výletů a půjčení aut či skútrů.
Nezapomeňte si posunout hodinky a čas na telefonu o 1 hodinu dopředu.
VÁŠ DELEGÁT
Petra:
Kateřina:
David:
0090 535 089 27 24 (Kemer, Antalya, Belek)
0090 531 272 55 78 (Alanya)
0090 533 284 47 10 (Side)
Delegát Vás dle rozpisu bude navštěvovat na určeném místě na pravidelných informačních schůzkách. Termíny schůzek budou uvedeny v každém
ubytovacím zařízení na informační tabuli, kde najdete nejdůležitější informace.
Mimo určené hodiny je delegát k zastižení na výše uvedeném čísle nebo čísle, které Vám sám oznámí.
UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ
Dle mezinárodních zvyklostí je nastěhování do pokojů možné zpravidla po 14:00 hod. a po ukončení pobytu je třeba pokoje uvolnit obvykle v
10:00 – 12:00 hod. V závislosti na Vašem letovém řádu může vzniknout nutnost čekat na ubytování déle, či opustit pokoj dříve, než je plánován
3
transfer na letiště. Dle aktuální obsazenosti ubytovací kapacity a organizace úklidu můžete požádat recepci o posunutí ubytování tzv. „late checkout“ (za poplatek na recepci). Prosíme o pochopení tohoto nezbytného organizačního postupu.
Apartmány a studia jsou vybaveny kuchyňkou nebo kuchyňským koutem s chladničkou, elektrickým nebo plynovým vařičem a nezbytným
nádobím na vaření a stolování. Ve vybavení kuchyňky není otvírák na konzervy, mycí prostředky, houbička a utěrka na nádobí.
Doporučujeme s sebou přivézt prostředky na ochranu proti komárům /spreje, repelenty, atp./.
Pitná voda: lze používat vodu z vodovodu, pro citlivější osoby ale doporučujeme zakoupit vodu v supermarketu. Elektrické zásuvky mají napětí 220
V, u starších typů aparátů je nutná redukce.
Hotelové pokoje jsou vybavené dle uvedeného popisu u každého hotelu. Stravování probíhá přímo v hotelu. Pokud máte hotel s programem all
inclusive veškeré informace získáte na místě od delegáta a na recepci v hotelu. Ve více hvězdičkových hotelech se v rámci společenského bontonu
očekává společenský oděv, především do restaurací v době večeře (není třeba smoking, ale pánům se oporučují kalhoty, dámám delší sukně či také
kalhoty).
ORGANIZACE V DEN ODLETU
V den odjezdu je nutné uvolnit pokoje do cca 10:00 – 12:00 hod. (přesněji Vás bude informovat delegát den před odjezdem). Některé hotely
nabízejí služby „late check out“ – informujte s o možnosti a ceně na recepci Vašeho hotelu.
Čas transferu na letiště upřesní delegát osobně nebo písemně na informační tabuli v hotelu či u studií/ apartmánů. Plánovaný odlet do Prahy je v
22:50 hod. Předpokládaný přílet na letiště Václava Havla v Praze je v 01:00 hod. Podrobné informace Vám sdělí delegát v místě pobytu, řiďte se
prosím jeho pokyny.
DALŠÍ KONTAKTY
Před odletem můžete v pracovní dny Po – Pá od 09:00 do 18:00 hod. kontaktovat naší kancelář v Praze na tel. č.: 286 003 816-19. V sobotu a
neděli od 10:00 – 18:00 na čísle 224 801 406. Mobil 777 700 980 - toto telefonní číslo slouží výhradně pro nouzové případy v situacích, kdy není
možná asistence zástupce na letišti či delegáta CK PANTOUR v místě pobytu. Časy letů či veškeré informace týkající se pokynů a záležitostí
Vašeho již zakoupeného zájezdu řešte prosím na tel.: 286 003 416.
Kancelář CK PANTOUR Praha:
tel./fax: +420 286 003 416-19
mobil: +420 777 700 980
Velvyslanectví České republiky v Turecku:
Kaptanpasa Sokak 15, G.O.P., 06700 Ankara
tel.:
+90 532 375 13 87
e-mail: [email protected]
Velvyslanec:
PhDr. Václav Hubinger, CSc
Tísňová volání:
Záchranná služba
Četníci (jandarma)
Policie
Hasiči
112
156
155
110
ORIENTAČNÍ NABÍDKA VÝLETŮ
Přehled prosím berte jako orientační! Podrobnější a aktuální informace a ceny Vám poskytne delegát v místě pobytu během informačních
schůzek případně na našich webových stránkách po kliknutí na následující odkaz: Výlety – Turecko.
4
Alanya Shopping Tour
Prohlídka města Alanya spojená s navštěvou obchodního centra s kůží a se zlatem. Výlet zahrnuje oběd.
Side Shopping Tour
Procházka antickým městem Side. Uvidíte agoru, Apolónův a Athénin chrám a starý přístav. Procházku zakončíme návštěvou zlatnictví a obchodu s
kůží.
Lodní výlet po řece Manavgat, trhy v Manavgatu - celodenní výlet
Projížďka lodí po řece Manavgat až k místu, kde řeka ústí do moře s možností koupání. Ve městě navštívíme mešitu a bazarový obchod s textilem.
Výlet zahrnuje oběd a nápoje.
Turecké lázně - Hamam
Navštívit turecké lázně aspoň jednou je téměř povinnost. Vkročíte do mramorového domu a budete se cítit jako v osmanských časech. Masáž
spojená s peelingem celého těla Vás uklidní a omladí.
Jeep Safari - celodenní výlet
Při tomhle výletě budete projíždět ve skupinkách jeepy pohořím Taurus a uvidíte turecký život mimo pobřeží. Možnost koupání v řece. Výlet
zahrnuje oběd.
Rafting
Chcete-li si užít zábavu a vzrušení? Tento výlet je tím pravým pro Vás. Celodenní výlet včetně oběda a zapůjčení vybavení pro plavbu na raftu.
Aquapark - celodenní výlet
Zábava pro celou rodinu v tobogánovém a skluzavkovém ráji.
Lodní výlet - celodenní výlet
Výlet lodí podél pobřeží, při kterém poznáte nádhernou přírodu včetně koupání v křišťálově čistém moři. Výlet zahrnuje oběd a nealkoholické
nápoje po dobu plavby.
Perge, Aspendos - celodenní výlet
Zpět do minulosti se vrátíte při návštěvě antického města Perge. V Aspendosu uvidíte jedno z nejzachovalejších antických divadel. Navštívíme také
továrnu na výrobu koberců, kde na vlastní oči uvidíte způsob ručního tkaní. Výlet zahrnuje oběd.
Turecký večer
Večer plný orientálních zážitků. Břišní tanečnice, folklorní show, večeře a konzumace místních nápojů Vás zcela jistě nadchne.
Delfinárium - půldenní výlet
Delfíní show potěší jak děti tak dospělé. Za poplatek cca 120 EUR je možné zajistit cca 30 minut plavání s delfíny.
Pamukkale - jednodenní výlet
Výlet za jedním z “přírodních divů světa”. Pamukkale jsou bílá travertinová jezírka plná termální vody, která má léčivé účinky. Uvidíte také ruiny
antického města Hierapolis. Navštívíme továrnu na výrobu koberců, kde na vlastní oči uvidíte způsob ručního tkaní. Během výletu je zajištěna plná
penze.
REKLAMACE
Dle všeobecných podmínek je zákazník povinen případnou reklamaci uplatnit včas bez zbytečného odkladu tak, aby mohla být sjednána náprava
v místě poskytované služby u delegáta CK PANTOUR nebo u dodavatele služeb. Reklamace se řeší přednostně na místě odstraněním nedostatků
nebo poskytnutím náhradního plnění. Pokud zákazník vadně nebo neúplně poskytnuté služby na místě nereklamuje a uplatňuje reklamaci až
dodatečně (po návratu ze zájezdu či na konci pobytu), vystavuje se riziku, že jeho reklamace nebude uznána.
INFORMACE O MÍSTĚ POBYTU
ALANYA
5
Jedno z nejpopulárnějších letovisek Turecké riviéry. V roce 44 před n.l. ji daroval Antonius Kleopatře jako svatební dar. V současnosti
mohou návštěvníci trávit svoji dovolenou na Kleopatřině pláži, která díky svojí poloze, bílému písku a tyrkysově modrému moři
dostala jako první pláž v Turecku modrou vlajku EU.
Pláže starého města jsou písčité až oblázkové, vstup do vody přes široké, místy vodou vymleté, pískovcové plošiny. Všechny hotely
mají pravidelné spojení s centrem města, které svým koloritem orientálních bazarů láká hosty k výhodný nákupům.
ANTALYA
Antalya je město na jihozápadě Turecka rozkládající se podél Středozemního moře. Bylo založeno okolo roku 150 před n.l. Attalosem
II, králem Pergamonu, který si ho vybral jako námořní základnu pro svoji flotilu. Dnes je Antalya známá především svým historickým
centrem a uličkami lemovanými domy z otomanského období. Město bylo za jeho rekonstrukci vyznamenáno cenou turismu "Zlaté
jablko". V roce 2011 byla Antalya vyhlášena 3. nejnavštěvovanějším městem na světě. Svoje obdivovatele přitahuje krásnými
plážemi, malými romantickými obchůdky, orientálními restauracemi a hlavně svoji nezaměnitelnou atmosférou.
BELEK
6
Moderní turistické středisko na středomořském pobřeží jižního Turecka, centrum luxusních hotelů a kvalitních služeb. Čas zde tráví
nejen milovníci golfu, ale i ti, kteří dávají přednost plážím s jemným pískem.
Mnohakilometrové písečné pláže jsou ideální ke koupání, vodním sportům, potápění i romantickým procházkám. Pobřeží je
lemované palmami, v blízkém okolí Beleku rostou vonné piniové háje, o kousek dál jsou krásné písečné duny a olivové a citrusové
plantáže. Transfer z letiště v Antalyi trvá asi 50 minut.
KEMER
Oblíbené letovisko Kemer bylo ještě před třiceti lety malou ospalou vesničkou, do které se dalo dostat pouze lodí po moři. Dnes je
pobřeží v Kemeru lemované hotelovými komplexy. Je zde mnoho obchodů se suvenýry, stejně jako dobré restaurace s lokální i
mezinárodní kuchyní. I díky tomu je Kemer jednou z nejnavštěvovanějších oblastí na celé Turecké riviéře. Kemer a okolí s nespočtem
romantických zátok a kouzelných zálivů , jsou považovány za jedno z nejkrásnějších míst tureckého pobřeží vůbec. V Kemeru jsou
pláže dvě, oddělené jachtovým přístavem a parkovým poloostrovem. Dlouhé pláže s bělostnými oblázky, omývané křišťálově čistou
vodou Středozemního mořeV sezóně je pláž plná slunečníků a lehátek. Pláže v Kemeru jsou tvořené jemným pískem a vstup do
vody je zde pozvolný a vhodný i pro menší děti.
7
SIDE
Romantické středisko s krásnými dlouhými písečnými plážemi dostalo název podle granátových jablek, které se zde pěstují. Je
situováno na malém poloostrově a na každém kroku je možné se setkat s pozůstatky slavné antické minulosti. Římská ulice, divadlo
pro 22 tisíc návštěvníků, chrám boha Apollona, jsou začleněné do dnešního centra tak, že vznikla přijemná pěší a nákupní zóna,
která množstvím obchůdků láká k procházkám i odpočinku.
Nová část města nabízí zejména řadu obchodů se suvenýry, restaurace, bary a nočními kluby. Dlouhé, písečné pláže s pozvolným
vstupem do vody a průzračným mořem jsou ideálním místem pro prožití nezapomenutelné dovolené. Vzdálenost od letiště v Antalyi
je 60 km.
Kolektiv CK PANTOUR Vám přeje šťastnou cestu
a příjemně strávenou dovolenou.
8
Download

Pokyny k Vašemu zájezdu TURECKO