17. ledna 2013
Ročník 22
Číslo 2
Cena 9 Kč
Vandalové řádili
Městská policie i technické služby
se na sklonku roku nezastavily.
Vandalové poničili mimo jiné
několik dopravních značek.
2
Výsledky obchůzek
Po dvou letech, kdy se vedení města
pravidelně vydávalo s občany
Poděbrad do ulic, zveřejnilo výsledky
oprav zjištěných nedostatků.
příloha I a II
Lázeňství v divadle
Až do konce února bude
ve foyer Divadla Na Kovárně
k vidění expozice z historie lázeňství
v Poděbradech.
6
MMA bojovníci
Bojový sport MMA
zažívá v posledních
letech obrovský boom.
Dá se s ním začít
i v Poděbradech. 8
Voliči v Poděbradech mají jasno.
Za prezidenta chtějí Schwarzenberga
Výsledky prezidentských voleb poslaly do druhého kola Miloše Zemana a Karla
Schwarzenberga. V 15 volebních okrscích se o budoucí hlavě státu rozhodovali také
Poděbraďáci. Ti dali jasně najevo, že je jejich favoritem pětasedmdesátiletý ministr
zahraničí. Překvapivě vysoká byla volební účast – hlasovací lístek se svým favoritem
přišlo do volebních uren vhodit přes 68 % oprávněných voličů z Poděbrad.
Text: Aleš Kubelka | Foto: Monika Langrová a archiv (kandidáti) | Zdroj dat: ČSÚ
VOLEBNÍ VÝSLEDKY V PODĚBRADECH
KAREL SCHWARZENBERG
32,85 %
2 484 hlasů
MILOŠ ZEMAN
19,60 %
1 482 hlasů
Jak se hlasovalo ve všech částech Poděbrad?
Žižkov
umístění kandidát
%
1.
K. Schwarzenberg 30, 8
2.
M. Zeman
23, 2
Polabec
umístění kandidát
%
1.
K. Schwarzenberg 32, 5
2.
J. Dienstbier
19, 5
Kluk
umístění kandidát
%
1.
K. Schwarzenberg 26, 8
2.
M. Zeman
24, 7
Centrum města
umístění kandidát
%
1.
K. Schwarzenberg 34, 7
2.
M. Zeman
18, 7
Přední Lhota
umístění kandidát
1.
M. Zeman
2.
J. Dienstbier
Velké Zboží
um.
kandidát
%
1.
K. Schwarzenberg
30, 6
2.
M. Zeman/J. Fischer 16, 5
%
27, 4
20, 2
Energii mi dává hlavně publikum, říká Yvetta Simonová Stop hernám, zní
Zcela zaplněný sál lázeňské kolonády odměnil dlouhým potleskem vestoje zpěvačku Yvettu Simonovou za její
vystoupení. Čtyřiaosmdesátiletá stálice české popové scény zde těsně před vánočními svátky dovršila loňský
cyklus Hvězdných večerů. „Do poděbradských lázní jsem jezdila řadu let a vždy to tady bylo báječné.
Už když vystoupíte z auta, tak hned cítíte jiný vzduch než v Praze. Pamatuji si, že v šedesátých letech se tady
léčila i moje maminka a já ji doprovázela. Navíc rád a často v lázních pobýval můj druhý manžel Jaromír
Vomáčka,“ zavzpomínala zpěvačka na začátku rozhovoru pro PN.
někoho oslovila, tak by pro mě nějaký
Text a foto: Milan Čejka
song ještě napsal. Ale pokud vím, tak
Vypadáte stále skvěle,
natočit dnes novinku v rozhlase není
odkud berete energii na svá
vůbec jednoduché. Asi už zůstanu
vystoupení?
u těch svých známých melodií.
Pravidelně cvičím. Pohyb má zřejmě
dobrý účinek, uvolňují se při něm
Někde se objevila zpráva, že
endorfiny a člověk se potom cítí
jste se stala po letech dodatečlépe. Ale stejně mám pocit, že tělesná
ně Zlatou slavicí?
schránka chátrá, příroda se nedá zastaNejdříve jsem se tomu ocenění
vit. Přijímám stárnutí s pokorou a jsem
bránila, ale nakonec k jeho předání
vděčná za dny, které mohu prožívat
před dvěma lety ve Státní opeře došlo.
v relativně dobrém zdraví. Mnoho
Totiž: při prvním ročníku Zlatého
energie mi hlavně dává publikum, jinak
slavíka v roce 1962 soutěžili zpěváci
bych nemohla vystupovat.
v jedné společné kategorii a já tehdy
skončila druhá. Samozřejmě, že i po
Opravdu vám umělecké
ještě změnili Ivetu na Yvettu. Skutečně, osmdesátých let byl pro mě dost letech mám radost, ale tu chci, pokud
příjmení navrhl sám Jan
nebýt Jana Wericha, tak by mě lidé smutný a já neměla ani zájem hledat mohu, rozdávat lidem, kteří mají rádi
Werich?
znali pod příjmením Spurná, ostatně někoho jiného do dua. Výjimkou byl moje písničky. Hlavně jim děkuji za
Ano, jenom připomenu, že v té době můj syn Tomáš nese tohle jméno dál. zájezd k americkým a kanadským stálou přízeň.
jsem se jmenovala Iveta Spurná. Můj
krajanům. Při něm jsem některé známé
první manžel František Spurný spolu- Váš pěvecký partner Milan
hity zpívala s Milanem Drobným.
Co vás čeká v roce 2013?
pracoval s Janem Werichem a on mu Chladil odešel v roce 1984 do
V zimě zásadně nevystupuji, nemám
při každé příležitosti vysvětloval, že pěveckého nebe. Zkoušela
V rozhlase se často objevují
tohle období ráda. Bojím se už jezdit
moje jméno je vlastně francouzského jste pak zpívat i s někým
vaše slavné hity, věčně zelené po zledovatělých silnicích, takže mám
původu. A ve spojení se zmíněným jiným?
písničky. Ale píše pro vás
v plánu nějaká vystoupení v jarních
příjmením nevypadá vůbec hezky, Věřte, že o tom jsem vůbec neuvažova- někdo nové?
měsících. Přišly i nějaké nabídky na
hlavně na plakátech. Takže napsal la. Zhruba o půl druhého roku později Za svoji pěveckou dráhu jsem nazpí- účinkování v televizích, ale já je odmítna lístek několik variant a mezi nimi totiž zemřel můj životní partner Karel vala zhruba šest set písniček a k nim la. Možná to byla chyba, nevím, ale tak
se objevila i Simonová, nakonec jsme Vlach a také moje maminka. Konec se stále vracím. Možná, kdybych snad ještě není všem dnů konec.
z poděbradské radnice
Žádné další nové herny v našem městě, shodli se
zastupitelé na svém posledním jednání v roce 2012.
Již nyní je počet těchto zařízení v Poděbradech
na samé hranici únosnosti.
Text: Aleš Kubelka | Foto archiv
Obecně platná vyhláška, která vstoupila v platnost 1. ledna letošního roku,
jasně stanovuje, že už není možné otevírat nové podniky, kde se provozují
loterie a jiné podobné hry. Stávajících provozoven s výherními automaty se
však nedotkne.
› V Poděbradech zakázali vznik dalších nových heren
Herny nepotřebujeme
„Do této doby neplatilo žádné omezení. Stále se rozrůstající počet heren ve
městě nás vedl k zamyšlení, zda taková místa Poděbrady opravdu potřebují.
Zastupitelé se většinově přiklonili k názoru, že nikoliv,“ uvedl 1. místostarosta
města Ivan Uhlíř.
Město tedy vyjmenovalo místa, kde budou herny provozovány (což jsou
všechna současná místa). „A díky tomu máme nyní šanci zakázat vznik
dalších heren, což jsme dosud nemohli,“ vysvětlil Uhlíř. Podle něj v případě,
že někde herna skončí i dřív – třeba z ekonomických důvodů – bude hned
toto místo vyňato z vyhlášky a postupně se tak bude počet heren snižovat.
Pokračování 2
2
Zpravodajství
www.podebradskenoviny.cz
17. ledna 2013
pokračování ze strany 1
Pavučina zákonů
Města mohla obecně závaznou vyhláškou omezit provozování loterií
v blízkosti škol do 13. října 2011. Poté byl tento zákon zrušen, několikrát
pozměněn a byla vydána další přechodná ustanovení, která zapříčinila vznik
džungle paragrafů, se kterou mají problémy i zkušení právníci. Třebaže to zní
v kontextu s informacemi v předešlých větách trochu nelogicky, dnes má obec
širší pravomoce, co se týče regulace hazardu. „Může totiž omezit automaty na
celém území obce, v určitém přesně vymezeném území, nebo může povolit
automaty pouze na určitých místech, tak jak to nyní máme v Poděbradech,“
- ilustrační foto (archiv) -
uvedla Gabriela Fultnerová, vedoucí Živnostenského úřadu v Poděbradech.
Jde ale o to, že platná povolení nelze hned omezit, musí totiž ,doběhnout‘ doba
jejich platnosti. Pokud by byla vydána obecně závazná vyhláška, která by tato
místa pro provozování hazardu zakázala, nová zařízení by již zde neměla být
povolována. Ale okamžitě toto zrušit nelze,“ podotkla Fultnerová. U obcí,
kde již měli dříve zakázáno či omezeno provozování loterií a podobných
her, je situace snazší. Platnost povolení totiž už buď vypršela, nebo skončí
nejpozději do 31. 12. 2014. To není případ Poděbrad, a proto herny u škol
v Poděbradech nadále zůstanou.
Hazardní výjimky
V některých městech, jako jsou například Králíky, herny zcela zakázali
a musí do pár let z města nadobro zmizet. Jak již bylo řečeno, záleží na tom,
jestli již obce měly dříve vydané nějaké regulující vyhlášky, jako třeba ve
Františkových Lázních. „Naše město zlikvidovalo všechny herny a hrací
automaty a v současné době nemáme na našem území jediné takové zařízení. Pravda, bylo to trochu složitější, přišli jsme o zhruba 2 miliony korun
ročně, ale stojí to za to,“ sdělil Poděbradským novinám Ivo Mlátilík, starosta
Františkových Lázní.
Utrpěné příjmy
Do městského rozpočtu v Poděbradech putuje z provozování loterií a heren
přes 8 milionů korun ročně, což je téměř dvojnásobek příjmů z tohoto druhu
podnikání v porovnání s rokem 2011 (viz tabulka). „Letošní rok ještě není
definitivně uzavřen a peníze z hazardu stále ještě nabíhají na účet města.
Mne takto získané finance moc radosti nepřináší. Kladu si otázku, kolik
stojí naši společnost léčba jednoho gamblera a kolik rodin řeší patologické
jevy plynoucí z takové závislosti,“ podotkl Uhlíř. Část z financí získaných
hazardními hrami putuje jako jinde do rozvíjení sportu ve městě. Že by
však byly Poděbrady závislé na výnosech z hazardu představitelé radnice
v Poděbradech popírají. „Bez ohledu na výše příjmů z loterií a heren dává
současné vedení města do sportu značně více peněz, než tomu bylo v minulém
volebním období,“ doplnil Uhlíř.
PŘÍJEM Z VÝHERNÍCH AUTOMATŮ
rok
2011
2012
2013
zisk
4 500 000 Kč
8 500 000 Kč (odhad)
8 500 000 Kč (plán)
Zprávy z města
Text: Aleš Kubelka | Foto archiv
Zastupitelstvo
už od 14 hodin
Zastupitelé Poděbrad schválili
termíny zasedání zastupitelstva
v roce 2013. Ta se budou konat
už od 14 hodin (dříve 16.30)
v zasedací místnosti č. 8 v budově
radnice v těchto dnech: 13. února,
3. dubna, 15. května, 19. června,
11. září, 6. listopadu a 11. prosince. Jednání je možné sledovat
v přímém přenosu na webu města.
Ceny vodného a stočného
se nemění
Na společném zasedání představenstva a dozorčí rady společnosti Vodovody a kanalizace
Nymburk, a. s., bylo rozhodnuto,
32, 60 Kč m3. K cenám bude účtována zákonná výše DPH.
Ulice Dr. Seilera
Zastupitelstvo města Poděbrady
po projednání schválilo nový
název ulice na pozemku
p. č. 558 ve Velkém Zboží jako
ulici „Dr. Seilera“. Dr. Vojtěch
Sailer (1898) byl poděbradský
lékař, kterého za protektorátu
v rámci boje proti odbojovým
skupinám zatk lo gestapo
společně s dalšími poděbradskými lékaři MUDr. Kryšpínem
a MUDr. Filipem. Po válce pomáhal Dr. Sailer léčit bývalé vězně,
věnoval se i pozůstalým po obětech
nacistické zvůle a plně se zapojil do
nelehkého díla poválečné obnovy.
Od roku 1947 pracoval jako závodní lékař poděbradských skláren.
Ozvučená kamera u hodin
že se cena pitné vody a vody
odkanalizované bez DPH nebude zvyšovat. Cena v roce 2013
zůstane stejná jak u vodného –
33, 17 Kč/m 3, tak stočného –
Před několika týdny proběhla
obnova kamerového bodu na
lázeňském domě Libeňský.
Kamera byla digitalizována
a připojena na metropolitní
síť. V rámci modernizace byla
kamera ozvučena. Strážník
obsluhující kamerové stanoviště
může využít nově spuštěného
programu k tomu, aby oslovil přes
amplion osobu, která se dopouští
protiprávního jednání.
Vandalové „slavili“ Nový rok ničením,
technické služby a policie prací
Přelom roku a s ním spojené bujaré oslavy se opět neobešly bez následků. Městská policie i pracovníci
technických služeb měli na Silvestra i Nový rok práce nad hlavu.
Text: Aleš Kubelka | Foto: MP Poděbrady
Nejvážnější škody napáchal člověk
nebo skupina lidí (ač toto pojmenování je s ohledem na napáchané
činy velkou lichotkou) vracející se
v noci z oslav ulicemi Kouteckou
a Dr. Horákové. Ráno 1. ledna
zaregistrovala v tomto úseku hlídka
městské policie několik vyvrácených
dopravních značek. „Pachatele
bohužel nikdo neviděl,“ uvedl velitel
Městské policie Poděbrady Miloš
Dlabal. Poděbradské noviny oslovily
také několik obyvatel této lokality.
Všichni nad vandalismem kroutili
hlavou, nikdo z nich však prý viníky
nezahlédl ani nezaslechl.
Petardy v kontejnerech
O silvestrovské noci se strážníci
nezastavili ani na okamžik. „Hlavním
úkolem bylo zajistit hladký a bezpečný průběh půlnočního ohňostroje.
Ale mimo tuto připravenou akci měli
strážníci několik výjezdů k hořícím
kontejnerům, monitorovali pohyb
skupinek podnapilých osob, poskytli
pomoc muži, jenž ležel v parku, a zasahovali proti osobám, které po vstupu
do květinových hodin manipulovaly
s jejich ručičkami,“ sdělil Dlabal. Jako
téměř vždy se ani tentokrát nejednalo
o občany Poděbrad, nemístný „výlet“
do květinových hodin totiž podnikli
čtyři mladíci z Kněžiček a Opočnice.
Hořící kontejnery, vzplanuvší
zřejmě kvůli vhozeným petardám
a dělbuchům, uhasili poděbradští
strážníci společně s místními hasiči.
„Vždy se nám díky včasnému příjezdu
na místo podařilo odstranit ostatní
kontejnery z blízkosti hořících,
a tím se zabránilo větším škodám
na majetku. Na hořící kontejnery
městskou policii upozornili občané.
Tímto jim děkuji za spolupráci,“
doplnil Dlabal s tím, že právě díky
všímavosti Poděbraďáků jsou vzniklé
škody menší, než by byly bez jejich
pomoci.
Ranní šichta
V době, kdy většina těchto výtržníků
nejspíše již tvrdě spala – v 7 hodin
ráno na Nový rok – se do práce pustila
směna Technických služeb města
Poděbrad (TSMP), která musela
uklidit město od vzniklé posilvestrovské spouště. „V pěti lidech jsme
posbírali převážně láhve a špunty
a další novoroční nepořádek. Uklízecí
stroj Ravo jsme použili hlavně na
kolonádě, před Savoyem, na náměstí
5. května a Riegrově náměstí, kde
byly následky oslav největší,“ popsal
Zdeněk Jirsák z úseku čistění města
TSMP náročné lednové úterý. Před
polednem již bylo centrum města
uklizené. „Jak jsem se dozvěděl od
spolupracovníků, tak letošní rok byl
ve srovnání s předchozími – co se
nepořádku týče – mírnější,“ uzavřel
Jirsák.
› S
ilvestrovské řádění „pseudolidí“ odneslo několik dopravních
značek u přejezdu na Koutecké
› Řádění vandalů neunikl ani stromek v Chelčického ulici
Nová rychločistírna oděvů a textilu otevřena
Od 2. ledna je ve Schnirchově ulici v Poděbradech vedle bývalé plničky minerálky otevřena nová
rychločistírna oděvů a textilu.
Text a foto: Milan Čejka
Službu, která ve městě dlouho chyběla, provozují Lázně Poděbrady, a. s.,
a mohou ji využívat jak domácnosti,
tak i hotely, penziony, jídelny nebo
zdravotnická zařízení. „Našim klientům nabídneme za příplatek i expresní
servis, to znamená, že zakázka bude
kvalitně vyřízena do dvou hodin,
běžně potom do druhého dne. Vedle
toho ještě nabízíme praní, žehlení
a mandlování prádla. Rychločistírna
dokáže zpracovat sto kilogramů
textilu za směnu, prádelna pak tisíc
kilogramů. Věříme tudíž, že dokážeme
rychle uspokojit zákaznickou poptávku.
Disponujeme moderními provozními
metodami a technologiemi, které
zajišťují italské, belgické a české stroje,“
uvedl při otevření celého systému
technický ředitel Lázní Poděbrady,
a. s., Luboš Synek. Provozovna je
› S
lavnostní pásku jako symbol otevření nové
čistírny přestřihl ředitel Lázní Poděbrady, a. s.,
Jiří Rambousek
rovněž maximálně šetrná k životnímu
prostředí i k materiálům. Využívají se
zde chemikálie se schválenými atesty.
Technologické postupy jsou voleny
podle stupně a charakteru znečištění
› R
ychločistírna dokáže zpracovat až sto kilogramů
textilu za směnu
oděvů či textilií. Jejich konečný vzhled
se zajišťuje žehlením, napařováním
a dalšími specializovanými úkony.
„Zákazníkům nabídneme také impregnaci oděvů. Po individuální dohodě
vyčistíme i kožešiny. Zakázku připravíme k odběru na ramínku a v ochranné
fólii,“ dodal Synek. Provozní doba je
od pondělí do pátku od 9.00 do 17.30,
v sobotu od 8.00 do 12.00.
Radnice má moderní vchod
Už několik týdnů prochází návštěvníci Městského
úřadu na Jiřího náměstí nově zbudovaným vchodem.
Text a foto: Aleš Kubelka
Důstojný vstup do budovy radnice
lemuje stříška s názvem úřadu. „Ta má
v našem případě dvojí význam. Zaprvé
stojí před radnicí úřední desky, které
nyní stříška umožňuje občanům číst
i v nepříznivém počasí. V druhé řadě
konečně zlidšťuje podivnou studenou
krabicovou přístavbu ze sedmdesátých
let minulého století, která byla spíš
podobná krematoriu. Travertinová
fasáda bude ještě očištěna a doplněna
vlajkami,“ uvedl starosta Poděbrad
Ladislav Langr. Úprava vstupu do
radnice stála zhruba 250 000 Kč a byla
financována ze schváleného rozpočtu
města.
PŘEHLEDNĚ: Co bude potřeba ke koupi parkovací karty
Zavedení městského parkovacího systému se blíží.
Co si připravit ke koupi parkovací karty?
Text: Redakce PN
1. Rezident = občan Poděbrad
2. Abonent = firma se sídlem
s trvalým pobytem v zóně MPS
v zóně MPS
a) Občanský průkaz
b) Osvědčení o TP (malý TP)
od vozidla
c) 400 Kč
a) Oprávnění k podnikání
b) 5 000 Kč
KARTA NEPŘENOSNÁ
KARTA PŘENOSNÁ
3. Rezident = vlastník
nemovitosti, trvale nebydlící –
nemovitost v zóně MPS
a) Občanský průkaz
b) Osvědčení o TP (malý TP)
od vozidla
c) Čestné prohlášení vlastníka nemovitosti o počtu bytových jednotek v domě
se jmenným seznamem nájemníků.
d) 1 000 Kč
KARTA NEPŘENOSNÁ
4. Servisní vozidla = sídlo
provozovny mimo MPS
a) Platné oprávnění k podnikání
b) 400 Kč – platnost karty ¼ roku – nutno
kartu obnovovat a předkládat platné
oprávnění k podnikání.
KARTA PŘENOSNÁ
O DATU ZAHÁJENÍ PRODEJE
KARET BUDE VEŘEJNOST
INFORMOVÁNA!
3
Zpravodajství
www.podebradskenoviny.cz
17. ledna 2013
Vedení města hodnotilo výsledky
sedmi obchůzek
Plnění úkolů, které si na podněty a připomínky obyvatel Poděbrad uložilo vedení
města v posledních dvou letech při sedmi obchůzkách, hodnotilo setkání občanů
s vedením města 10. prosince v Zámeckém biografu.
Lhotou se bude řešit až po dokončení protipovodňových
opatření a také se připravuje kolaudace kanalizace v Kluku.
Ze 420 poznamenaných bodů se jich už podařilo splnit Město bude pokračovat i v úpravách veřejných komunikavíce než 350 a město na jejich provedení vynaložilo zhruba cí. Přestože se v první polovině volebního období opravilo
10 milionů korun. Na zbývajících se pracuje a jejich výčet dva tisíce čtverečních metrů povrchů silnic a obnovilo
Text a foto: Karel Liška
› Několik
obchůzek
absolvovali
zástupci města
na kolech
i způsob dokončení byl převážným předmětem úvodního několik kilometrů chodníků, na řadě míst stále není jejich
vystoupení starosty Poděbrad Ladislava Langra.
stav uspokojivý.
Beseda probíhala v tvůrčí náladě a jedna účastnice
Bezdrátový rozhlas
vznesla k radním i pochvalná slova: „Líbí se mi, jak se o to
Jen desetina z dvou a půl tisíce lamp, které osvětlují ulice, hezky staráte,“ pochválila vedení města.
vyhovuje požadavkům na spotřebu elektrické energie.
V obchůzkách bude vedení města pokračovat i v letos
Plán postupné modernizace veřejného osvětlení město a v roce 2014, ta osmá se připravuje hned zjara. „Ukázalo
dotváří a v tomto roce očekává velkou dotační výzvu, se, že má smysl vyjít přímo do ulic, kde se můžeme s lidmi
ke které se chystá přihlásit. Na podzim bude po celých potkat a podívat se na nepořádek. Odstranili jsme nedoPoděbradech zaveden zcela nový bezdrátový městský statky, nečistoty a zatuchlé kouty,“ zhodnotil význam
rozhlas, na který město získalo dotaci. Nová technologie obchůzek starosta Langr s tím, že zanedbaných míst je
umožní také vysílání zpráv pouze do určitých částí města spousta a jedno volební období na kompletní řešení úplně
nebo přímo jen z jednoho amplionu, což je výhodné všech problémů v ulicích města nestačí.
v případě řešení místních krizových situací.
Čtenářům připomínáme, že první obchůzka vedla ulicemi Žižkova (9. března 2011). Následovalo Velké Zboží,
Dopravní výzvy
Kluk, společně Polabec a Přední Lhota, dále východní
Pokud vše dobře dopadne, začne se na jaře budovat léta a poté i západní část Poděbrad. Poslední obchůzka se
vzývaný nadjezd v Koutecké ulici. Poté bude následovat zaměřila na centrum města (18. června 2012).
rekonstrukce ulice Za nádražím. Na Jiřího náměstí si řidiči
otestují kruhový objezd, od kterého se očekává, že zde
Kompletní seznam všech obchůzek a stavu oprav
dopravu zklidní. Odvodnění olšin mezi Polabcem a Přední
naleznete v příloze uvnitř listu.
inzerce
Z DENÍKU
POLICIE
Z materiálů OO Policie Poděbrady zpracoval Aleš Kubelka
Ilustrační foto archiv
Z Felicie ukradl audiosystém
V době mezi 10. a 11. prosincem
loňského roku rozbil ve Studentské
ulici neznámý pachatel sklo u okna
zaparkovaného osobního motorového
vozidla tovární značky Škoda Felicia,
vnikl do něj a z odkládací schránky
v přístrojové desce spolujezdce odcizil přenosnou nabíječku na telefon
a autorádio. Následně si ještě odnesl
ze zavazadlového prostoru subwoofer
zn. Sencor a tři kusy reproduktorů zn.
Sony. Odcizením věcí byla způsobena
škoda 6 200 Kč, poškozením vozidla
pak 500 Kč.
Vloupání do obchodu
s barvami
Po poledni dne 12. prosince překonal
neznámý pachatel uzavřené dveře do
prodejny barev v Nymburské ulici,
které jsou z venkovní strany opatřené
štítkem s knoflíkem. Z pultu v obchodě pak odcizil peněženku s finanční
hotovostí 10 560 Kč.
Z bytovky zmizely měděné
kabely
Neznámý zloděj se mezi 7. a 12. prosincem 2012 vloupal do bytového domu
v Družstevní ulici. Z vnější strany
domu odsunul dřevěnou desku z otvoru do sklepních prostor bytovky, kde se
dále přes schodiště dostal ke dveřím na
půdu. Tam nezjištěným předmětem
odstranil bezpečnostní visací zámek
a odcizil 100 metrů měděného kabelu
4x2,5 a 100 metrů 5x1,5 v celkové
hodnotě 4 000 Kč.
Alkohol za volantem
Policejním orgánem bylo dne
14. prosince 2012 sděleno dvaadvacetiletému muži z Nymburska podezření
ze spáchání přečinu ohrožení pod
vlivem návykové látky. Na základě zjištěných skutečností je totiž dostatečně
odůvodněn závěr, že podezřelý mladík
řídil 13. prosince v 00.30 v ulici Pražská
motorové vozidlo tovární značky
Citroen, přičemž byl kontrolován hlídkou Policie České republiky, Obvodní
oddělení Poděbrady. Odborným
měřením přístrojem Dräger 7510 u něj
bylo zjištěno 1,28 promile alkoholu
v krvi.
„Vybílil“ dvě auta za večer
V Bílkově ulici v Poděbradech
v podvečer dne 18. prosince 2012
rozbil neznámý pachatel za použití
Zloděj z „Komerčky“
byl brzy dopaden
Lupič, jenž před Vánoci přepadl Komerční banku
v Poděbradech, byl záhy dopaden. Kriminalisté řeší
v této době další vážný případ, který však skončil smrtí.
Text a foto: Aleš Kubelka
V úterý 18. prosince uplynulého
roku zažila obsluha Komerční
banky dramatické chv ilky.
Třiatřicetiletý muž, který byl
„vyzbrojen“ při loupežném přepadení plastovou airsoftovou pistolí,
si z bankovního ústavu v samém
centru města odnesl vyšší, blíže
nespecifikovanou finanční hotovost. Jenže brzy „spadla klec“.
„Hned za tři dny byl pachatel
zadržen nymburskými kriminalisty. Muž se bezprostředně k činu
ného činu, bude navrženo soudu
jako propadnutí věci.
Loupežná přepadení v bankovních institucích se na Nymbursku
nevyplácí, zdejší kriminalisté měli
v roce 2012 stoprocentní úspěšnost
dopadení pachatelů této trestné
činnosti.
Tragický pád skončil smrtí
Muži zákona řeší v Poděbradech
v současné době další vážný případ.
V pátek 4. ledna kolem osmé
hodiny ranní vypadl v Hellichově
ulici z okna v druhém nadzemním
› Komerční banka v Poděbradech
doznal, příčinou jeho jednání byly
vzniklé dluhy. Čtvrtina odcizených peněz byla zajištěna, zbytek
pachatel použil na úhradu dluhů
a pro osobní potřebu, mimo jiné
na nákup osobního počítače, který
byl také zajištěn,“ uvedla policejní
mluvčí Martina Fejfarová. Vozidlo,
které muž použil při spáchání trest-
podlaží šestasedmdesátiletý muž.
„Ten bohužel pád nepřežil. Ve věci
byla nařízena soudní pitva s tím,
že příčiny pádu jsou předmětem
vyšetřování,“ sdělila Fejfarová.
Policisté nevylučují ani možnost
sebevraždy, nicméně pracují
s několika verzemi tohoto tragického úmrtí.
JASNĚ A PŘEHLEDNĚ
www.podebradskenoviny.cz
Internetové stránky Poděbrad­
ských novin změnily kompletně
svůj vzhled.
Nyní je orientace na webu PN
daleko přehlednější – rozčleněna
do rubrik. To Vám usnadní vyhledávání informací o Vašem městě.
(Redakce PN)
Městské ceny 2013
Lázně Poděbrady, a.s.
nabízejí k pronájmu
nebytové prostory
85 a 67 m2 v 1. patře
budovy na Jiřího
náměstí v Poděbradech.
Bližší informace na
telefonu 325 606 529.
násilí zadní stahovací okno u osobního vozidla tov. zn. VW Golf Variant
a vytvořeným otvorem odcizil ze
zadního sedadla tašku s notebookem,
tabletem zn. Apple, finanční hotovostí
22 000 Kč, doklady a platební kartou.
Dále nezjištěným způsobem vnikl do
uzamčeného vozidla tov. zn. Škoda
Octavia, kde odcizil tašku, psací
potřeby zn. LAMY, MP3 přehrávač zn.
Apple, brýle a 2 flash-disky. Celková
škoda se vyšplhala na 67 000 Kč.
Další krádež z nepozornosti
Neznámý pachatel využil 20. prosince
2012 odpoledne nepozornosti poškozené a z tašky zavěšené na nákupním
vozíku v prodejně Penny Market
v Poděbradech odcizil peněženku
s finanční hotovostí, občanským
průkazem a platební kartou.
Řádil ve sklepě
Mezi 9. a 11. prosincem loňského roku
vnikl neznámý pachatel přes uzavřené
vchodové dveře do společných prostor
panelového domu v Budovcově ulici.
V suterénu u sklepní kóje nezjištěným
způsobem odstranil visací zámek,
a tam odcizil pánské jízdní kolo zn.
Apache model TEE PEE šedé barvy.
Krádeží kola a visacího zámku byla
způsobena škoda 6 200 Kč, na sklepní
kóji škoda způsobena nebyla.
Text: Redakce PN
Také v tomto roce při příležitosti
tradičního březnového Dne
Poděbrad budou oceněni zasloužilí
občané Poděbrad, kteří obětavě
a nezištně pracují ve prospěch
Poděbrad, případně významně
přispívají k propagaci našeho
města. Zastupitelstvo města bude
na své únorové schůzi projednávat
návrhy na letošní ocenění (Čestná
medaile, Křišťálový štít, Záslužný
list). Návrhy občanů a institucí lze
podávat do 31. ledna na Městském
úřadě v Poděbradech do sekretariátu starosty.
inzerce
Strojní a tlakové čištění
ucpané kanalizace.
Instalatérské potřeby – prodej, montáž
www.instal-hampl.net
tel. 603 206 370
Tiráž
PODĚBRADSKÉ NOVINY
▶ Vydavatel: Městské kulturní Centrum Poděbrady, IČO: 16577434
▶ Redakce: Aleš Kubelka (vedoucí redakce), Monika Langrová
▶ Grafická úprava: Just B. – just-be.cz ▶ Korektury: Jana Balcarová
▶ Stálí spolupracovníci: Milan Čejka, Michal Kozák, Karel Liška, Lucie Procházková,
Olga Šolcová
▶ Inzerce: [email protected]
▶ Adresa redakce: Poděbradské noviny, Jiřího náměstí 1/1, 290 01 Poděbrady, telefon: 325
612 505, www.ipodebrady.cz, e-mail: [email protected]
▶ Tisk: TNM Print s.r.o.
▶ Registrační číslo: MK ČR E 10868* ▶ Příští číslo vyjde ve čtvrtek 31. ledna 2013.
4
Lidé / Události
www.podebradskenoviny.cz
17. ledna 2013
Vánoční trhy
na ZŠ Václava Havla
Již poněkolikáté se 18. prosince odpoledne uskutečnil
jarmark na Základní škole Václava Havla s tradičním
názvem Vánoční Vala.
Text: Luboš Flesar | Foto: Věra Froňková
› Vítězka výtvarné soutěže Barborka Šmídová z MŠ Studentská
Po zkušenostech z minulých ročníků jsme se připravili na vysokou
návštěvnost této akce z řad rodičů
a příznivců školy. Věnoval se větší
prostor samotnému jarmarku
a byla rozšířena nabídka prodávaných výrobků vytvořených žáky.
Každý z návštěvníků si tak mohl
prohlédnout různorodé vánoční
dětské výtvory a zakoupit je.
Utržené peníze z prodeje se následně použijí částečně na spolufi nancování arboreta a přírodní učebny
v areálu školy a z části na zajištění
akce Země dětí na Labi, kterou
v červnu 2013 pořádá naše škola.
Součástí jarmarku byla vystoupení školních pěveckých sborů
Kvítek a Kvíteček, jež zpestřovala
příjemnou atmosféru této akce. Ze
strany návštěvníků byl velký zájem
nejen o výrobky žáků, ale také
o staročesky prostřený vánoční stůl
připravený školní družinou. Hosté
se mohli občerstvit tradičním
štrúdlem, který připravila školní
jídelna, dospělí pak svařeným
vínem pro zahřátí v sychravém
počasí.
Poděkování patří všem účinkujícím, učitelům, dětem, rodičům
a ostatním návštěvníkům našeho
jarmarku, kteří nás přišli v předvánočním čase podpořit a svou
hojnou účastí společně vytvořili
příjemnou adventní atmosféru
plnou dobré nálady a předvánoční
pohody.
Na shledanou na příštích
Vánočních Valech.
Poděbradská mládež opět
slavila úspěchy v šachách
Při DDM Symfonie Poděbrady funguje již nějakou dobu
šachový oddíl mládeže. V tomto školním roce má téměř
dvojnásobek členů od 6 let do 15 let, než měl vloni. Ti
pravidelně trénují a jsou úspěšní také v soutěžích a na
turnajích.
Text a foto: Pavel Němeček, vedoucí šachového oddílu
V sobotu 5. ledna se děti z DDM Aleš Kronowetter zuřivě drtil své
zúčastnily Chvaletické šachové šachové soupeře, aby vybojoval
olympiády (Pardubický kraj je 1. místo! Blahopřejeme!
velice silný na šachy jak mezi
dospělými, tak i mládeží, máme
se od nich co učit…) a bodovaly.
Mezi devětadvaceti účastníky
turnaje se v kategorii mladších
(rok 2002 a mladší) umístil na
krásném 3. místě osmiletý Lukáš
Němeček (už rok hrající). Mezi
nováčky – mladšími neregistro- › Lukáš Němeček skončil
v mladších žácích třetí
vanými hráči – potom desetiletý
› Rozálie Emma Kupská z MŠ K. Čapka se svou „plyšovou cenou“
Jak vypadá Ježíšek? Děti
z mateřinek to dobře vědí
Televizní stanice Pětka a Metropol vyhlásily koncem
loňského roku výtvarnou soutěž s názvem „Namaluj
nám Ježíška“. Z Poděbrad se zapojily čtyři mateřské školy,
a to s velkým úspěchem.
Text a foto: Libuše Knesplová, učitelka MŠ Studentská
V kategorii nejmenších tříletých
dětí se na 3. místě umístila Rozálie
Emma Kupská z MŠ K. Čapka,
v kategorii předškolních dětí na
3. místě Bronislava Hrubá z MŠ
K. Čapka a na 1. místě Barbora
Šmídová z MŠ Studentská. —
MŠ Studentská byla mezi dvaceti
vybranými školami, které obdržely hračky pro mateřskou školu. Je
to pro nás veliký úspěch a máme
z toho radost. Vybrané obrázky
budou vystaveny v sídle společnosti Czech Tourism, a to v jejích
prezentačních prostorech ORBIS,
Praha 2, Vinohradská 46.
Novoroční šlapanda
na soutok
› Vítěz šachové olympiády mezi nováčky Aleš Kronowetter
inzerce
Vzdělávací agentura Pragoreal vzdělávání, s. r. o. pořádá
školení z oblasti DPH, daně z příjmu FO včetně ročního
zúčtování záloh a daňového zvýhodnění, pracovní právo,
nemocenské pojištění, cestovní náhrady.
Vzpomínka
Dne 8. ledna jsme s láskou a úctou vzpomněli
nedožitých padesáti let pana
Ing. Tomáše Hájka,
který již není mezi námi dlouhých osmnáct let.
Jak rádi bychom jej přivinuli k srdci…
Rodiče, bratři s rodinami
a syn Tomáš s maminkou
Spolupracujeme s předními lektory dané tématiky.
Semináře se od školního roku 2012/2013 konají ve Střední odborné škole
(Školní statek Poděbrady), Boučkova 355, Poděbrady
Cena semináře je 1500,- včetně DPH za osobu. Při opakované účasti v rámci
jednoho školního roku poskytujeme slevy z účastnického poplatku.
Pro více informací navštivte naše stránky
www.pragoreal.cz, nebo pište na email: [email protected]
nebo tel: 603 576 064.
Přísloví „Jak na Nový rok, tak po celý rok“ si vzali k srdci
účastníci novoročního pochodu.
Sešlo se jich celkem 130. Za nádherného počasí došli či dojeli na kolech
k soutoku Labe s Cidlinou, kde
obdrželi diplom, suvenýr a kalendář,
který pořádající poděbradský Klub
českých turistů tradičně vydává.
Na letošním kalendáři je zvonička
v Oboře. Někteří účastníci vycházeli
také z Nymburka a někteří pokračovali ještě dál směrem k Libici.
Škoda, že v restauraci na soutoku
bylo málo místa a nedalo se zde
jako v předchozích letech posedět
a popovídat si. Noví nájemci restaurace asi nevěřili, že by se zde mohlo
sejít tolik lidí.
KČT Poděbrady
řádková inzerce
Prodám novou líheň pro drůbež,
cena: 2 200 Kč, tel. 733 483 672.
Poděkování
Vlastě Dubinové
V prosinci minulého roku jsem
dokončila docházku třicetihodinového počítačového kurzu pro
seniory, který probíhá v Domově
pro seniory Luxor v Poděbradech.
Chtěla bych touto formou poděVzpomínka
Dne 18. 1. 2007 opustil
tento svět člověk vzácného
charakteru, náš dobrý přítel
MUDr. Jiří Kostka,
Dr. z Poděbrad,
vysokoškolský pedagog.
Kdo jste ho znali,
vzpomeňte s námi.
Šárka Geisselová s Damiánem,
manželé Traspeovi
Nová Paka
dopis
kovat Mgr. Vlastě Dubinové, která
kurz vede, za její obětavou práci.
Kurz je pořádán jako individuální
výuka a paní Vlasta přistupuje
k posluchačům velice vstřícně, mile
a je vždy ochotná každý nový úkon
několikrát zopakovat. Oceňuji její
stálý úsměv na tváři a pochvalu za
sebemenší pokrok dospělého žáka.
Naučila mne základy práce s počítačem, osvojila jsem si díky ní posílání
e-mailu, vyhledávání na internetu,
psaní ve Wordu i práci s fotografiemi a tvoření prezentací a koláží.
Kurz jsem dokončila vytvořením
kalendáře pro rok 2013 se snímky
svých vnoučat.
Ještě jednou veliký dík paní Vlastě
Dubinové za její obětavou výuku.
Jana Kafková
PODĚBRADSKÉ NOVINY – TERMÍNY 1. pololetí 2013
Číslo PN
PN 3
PN 4
PN 5
PN 6
PN 7
redakční uzávěrka pro přispěvatele
21. 1.
4. 2.
18. 2.
4. 3.
18. 3.
termín vydání
31. 1.
14. 2.
28. 2.
14. 3.
28. 3.
Číslo PN
PN 8
PN 9
PN 10
PN 11
PN 12
PN 13
redakční uzávěrka pro přispěvatele
1. 4.
15. 4.
29. 4.
13. 5.
27. 5.
10. 6.
termín vydání
11. 4.
25. 4.
9. 5.
23. 5.
6. 6.
20. 6.
Redakce nezodpovídá za obsahovou a formální kvalitu příspěvků
na této straně, stejně jako za jejich pravdivost. Zveřejněné
příspěvky vyjadřují subjektivní názor čtenářů. Redakce si vyhrazuje
právo vymazat jakoukoliv část příspěvku v případě, že je rasistický,
navádí ke kriminálním činům nebo jinak porušuje všeobecné
etické normy. Pokud příspěvek přesáhne délku normostrany (1 800
znaků), bude jeho zbylá část otištěna na internetových stránkách
www.podebradskenoviny.cz. Uvítáme Vaše příspěvky, nápady,
ohlasy a připomínky na adrese: [email protected]
Lidé / Události
www.podebradskenoviny.cz
17. ledna 2013
Senioři z Luxoru
podpořili psí útulek
a záchrannou
stanici
Z nabídky
poděbradského
útulku
V městském útulku v současnosti
čeká na nové majitele více jak deset
pejsků vhodných k adopci. Čtyři
z nich vám představujeme.
Sympatickou tradici udržuje kolektiv klientů v Domově
pro seniory Luxor. Společně se zaměstnanci a ordinací
místních lékařů ani letos nezapomněl na psy
v poděbradském útulku. Nově podpořil také zraněná
zvířata v Záchranné stanici v Pátku.
Text a foto: Milan Čejka
Organizování peněžní sbírky
se ujala zdravotní sestra Hana
Svobodová. „V Luxoru pracuji
šestnáctým rokem a vždy před
Vánocemi se koná takováto
dobročinně zaměřená akce.
Senioři už s ní počítají a naprostá
většina z nich se jí ráda účastní.
Mnoho našich klientů pochází
z venkova a tam snad každý
z nich choval nějakého pejska
nebo kočičku, takže se nakonec
vybralo úctyhodných sedm tisíc
korun,“ uvedla Svobodová. Za
v ybrané peníze organizátoři
zakoupili 91 kilogramů granulí,
55 kilogramů masa v konzervách,
30 krabic piškotů, smetánku pro
kočky a ještě nějaké drobnosti.
Vše předali vedoucím útulku
manželům Benešovým.
„Vlastně i v domově máme
kocoura, říkáme mu Macalík.
Samozřejmě jsme na něho
pamatovali a dostal něco na
přilepšenou. Ale ještě nám zbylo
tisíc korun, a tak jsme poprvé
oslovili stanici pro zraněná
zvířata v Pátku a tento obnos
jí věnovali. Dokladem toho je
dárcovský certifi kát a navíc originální pexeso se zvířaty, které jsme
od jejího vedení obdrželi. Od
letošního roku budeme stanici
pravidelně podporovat a vybrané
peníze spravedlivě rozdělíme,
protože na tuto instituci se někdy
neprávem zapomíná,“ dodala
hlavní organizátorka sbírky.
M a n ž elé Ha na a Pet r
Svobodovi celý průběh akce
zdokumentovali a senioři si
v Luxoru mohou na příslušné
nástěnce prohlédnout fotografie,
certifi kát a další doklady.
› Hana Svobodová s jedním ze
svěřenců městského útulku
Kryštufek. Hrubosrstý jezevčík,
pes, 7 let, hrubá srst, malý, velmi
mazlivý, hodný, velice vitální
Max. Kříženec labradora, pes,
3 roky, krátká srst, velký, hodný,
vášnivý aportér
Benji. Kříženec, pes, 5 let, krátká –
střední srst, střední velikost, hodný,
snášenlivý se psy, vhodný na zahradu
15.
Lázeňský
Lá z
nČ Pod
a
,
y
d
Č br a
de
r
s
.
.s
þ
s zv
á
V
nČ
ou
květinový
ples
aneb
Jubilejní setkání v novém lesku
Sobota 23. 2. 2013 od 19:30 h
hod
d.
Argo. Kříženec, pes, 10 let, krátká
srst, velký, hodný, klidný, vhodný
na zahradu, ke starším lidem
Pozn. red.: Uvedení psi byli v nabídce
útulku ke dni 8. ledna 2013.
› Vítaný dar obyvatel Luxoru pro opuštěná zvířata
Kontakty:
Eva Benešová – tel.: 737 165 615,
Vratislav Beneš – tel.: 736 620 473,
e-mail: [email protected],
www.zkopodebrady.cz
FEJETONOVĚ
Se psem jedině tak truhlíky
Text: Monika Langrová
Před časem jsme do schránky
dostali zásilkový katalog s barevnou
škálou nádherných květů a sladkých
plodů. A dnešní nevlídné rádoby
zimní počasí mě vyloženě nabádá
k tomu, abych se zavrtala do deky,
listovala jím a snila o tom, jak by
náš zatravněný prostor s pár koniferami před domem mohl vypadat,
kdyby… Věc se má tak.
Když jsme se z pražského paneláku přestěhovali do Poděbrad, do
domu se zahradou, v duchu jsem si
plánovala, co všechno budu pěstovat. Milované hortenzie, cibuloviny,
drobné jehličnany, popínavky…
Vyzbrojena teoretickými znalostmi
z měsíčníku Praktická žena, kde
jsem tenkrát pracovala, jsem začala
svou představu pomalu realizovat.
Do doby, než… Než šestiletá dcera
uviděla, jak se na naší zahradě
prohání pes. Hned ho nakrmila,
napojila a z velkých papírových
krabic, které nám zbyly po stěhování, mu udělala provizorní boudu.
Myslela si, že se zaběhl a navždy
u nás zůstane. Ale on se najedl,
napil a dírou v nedodělaném plotě
odešel. Sledovali jsme ho a zjistili,
že bydlí nedaleko a k nám přišel
pouze na přilepšenou. Nezvaný host
5
nás takto navštívil ještě několikrát.
Dcera byla vždycky smutná, když
halama, maje plné bříško, „vzal
roha“. Rozhodli jsme se, že než živit
cizího, pořídíme si vlastního. Zašli
jsme do místního útulku a přivedli
si domů osmiměsíčního Kubu. Záhy
jsem pochopila, že moje představa
rozkvetlé zahrádky pomalu, ale
jistě, bere za své. Jeho agresivní moč
umořila hortenzie a změnila i dosud
zelený trávník, o vyšlapané cestičce,
vzniklé po zběsilých sprintech za
pošťačkou a návštěvami za plotem,
nemluvě. Našemu miláčkovi se také
podařilo překousat slabé kmínky
přísavníků, takže na hustý porost na
zdi jsme si museli ještě chvíli počkat.
Zbylé popínavky jsme raději opatřili
plůtkem, stejně jako lesní koutek
v rohu zahrady. Jak náš čtyřnohý
člen rodiny rostl, jeho devastační
činnost se snižovala. Kupodivu jsem
si mohla na podzim rozptýlit do trávníku cibule, aby mi na jaře vyrostly
krásné barevné květy. Radost jsem
z nich měla do chvíle, kdy vyrostl
náš syn a stal se z něj fotbalista
lačnící po každodenním tréninku
„na trávě“, nejlépe s tlupou kamarádů. Tulipány, narcisy a modřence
byly po jeho neutuchající vášni pro
míč brzy tytam. Bylo mi jasné, že
naše zahrada bude určena spíše
pro pohyb a zábavu než na okrasu.
Ke cti psíka musím doznat, že na
ní nehrabal, takže travnatá plocha
měla několik let – až na tu vyběhanou cestičku napříč – ucházející
vzhled. Do doby, než… Než jsme si
před pár měsíci přivezli z útulku pro
změnu psí slečnu Edinku, křížence
teriéra. Z lesního koutku, který
nebylo potřeba v posledních letech
zahrazovat, zbyly po několika dnech
jen osamocené konifery, protože
fenka vytahala a naporcovala zimou
zesláblé vřesy. Aby se v nestřeženém
okamžiku nepustila také do kmenů
přísavníku, tahám jí z lesa spadlé
větve, takže to před domem vypadá
tak trochu jako na pile. Jakmile
pominuly mrazy, rozvinula se její
vášeň pro hrabání. A tak pilně zahrabávám zatím malé díry a snažím se jí
naučit, aby svoji oblíbenou činnost
vykonávala na méně frekventovaném místě zahrady.
Říkám si, že už mi pro radost
z květeny zbyly jen nádoby, kterými na jaře každoročně vyzdobíme
schody u vchodu do domu. I když,
jak pozoruji naši hyperaktivní
čtyřnohou všetečku a její dlouhé
končetiny, budeme muset svůj
záměr přehodnotit. Vidím to letos
maximálně na truhlíky za okny
a závěsné koše…
Kongresové
g
centrum Lázeňská kolonáda
Vrchol plesové sezóny ve znamení
smyčců a jejich vídeňských valčíků.
Ples zahájí Královský orchestr města a lázní Poděbrady –
Queens of Classic „Kyticí květinových valčíků“.
Do varu Vás přivede taneční skupina CrossDance,
světové i domácí hity všech žánrů k tanci a poslechu Vám
zahraje orchestr Miloše Petráška.
Čeká na Vás ochutnávka nejlepších vín...
Získejte některou z úžasný cen...
Připravte se na překvapení večera...
Již dnes se na Vás těší moderátoři
Bára Štěpánová a Jiří Vaníček
Prodej a rezervace vstupenek:
Obchodní oddělení akciové společnosti Lázní Poděbrady,
budova Letních lázní, tel: 325 606 519
www.lazne-podebrady.cz
6
Kultura / Akce
www.podebradskenoviny.cz
17. ledna 2013
ZEPTALI JSME SE
Soukromé muzeum
& taneční kurzy
Na otázky PN odpovídá starosta Poděbrad Ladislav Langr.
Text: (red)
Existuje možnost, kam by
se dalo ve městě umístit
nedávno skončené
Soukromé muzeum
historie lázeňství?
„Majitel soukromé sbírky artefaktů z historie poděbradských
lázní pan Novák dosud dlouhodobě vystavoval v prostorách
Vinotéky U Kostela. Ta však
koncem roku v daném místě
skončila. Protože se jedná
o milou vzpomínku starých časů
zlatého věku Poděbrad, nabídli
jsme panu Novákovi možnost
krátkodobé výstavy ve foyeru
divadla hned začátkem roku
s tím, že během výstavy, která
bude pro řadu návštěvníků divadla určitě příjemným překvapením, společně v ymyslíme
místo pro dlouhodobější instalaci. V tuto chvíli se zřejmě jeví
možnost zkusit využít prostory
ve vestibulu budovy Pentagonu.“
› Pěvecký sbor, Orchestr a Sbor absolventů GJP se v září loňského roku účastnil hudebního projektu v Paříži
Mezinárodní aktivity studentů
Gymnázia Jiřího z Poděbrad v roce 2012
O mezinárodní aktivity na Gymnáziu Jiřího z Poděbrad mají studenti vždy velký zájem. Profesoři každoročně
připravují svým studentům zahraniční projekty s různým zaměřením: uměleckým – hudebním, jazykovým nebo
k prohloubení znalostí z historie a zeměpisu.
Text a foto: PhDr. Mgr. Jaroslava Dunovská za profesorský sbor GJP
Gymnázium v ysílá studenty
s cílem rozvíjet schopnosti, vědomosti a talent mladých lidí. Škola
studentům umožňuje zdokonalit
se v cizích jazycích, navázat nové
kontakty a přátelství s vrstevníky
z různých zemí, rozšířit si znalosti
z různých oborů, učit se komuniko-
vat s kolegy z odlišných kulturních
prostředí a samozřejmě co nejlépe
reprezentovat svoji školu, město
i Českou republiku.
Řada studentů poděbradského
gymnázia využila možnost zapojit
se v roce 2012 do následujících
mezinárodních projektů:
• Rusko (jazykový a poznávací pobyt),
• Lucembursko (10denní hudební
projekt),
• Francie (týdenní hudební projekt
v Paříži),
• Polsko a Ukrajina (poznávací cesta),
• Izrael (9denní výměnný projekt
se studenty z Izraele),
• Rakousko (1denní jazykový
projekt ve Vídni).
Děkujeme rodičům studentů,
sponzorům a MěÚ Poděbrady za
podporu a spolupráci při realizaci
fi nančně i organizačně náročné
nadstandardní mimoškolní
činnosti pro studenty Gymnázia
Jiřího z Poděbrad. (Více informací o projektech lze najít na
adrese: www.gjp.cz, zahraniční
projekty.)
Výstava historie lázeňství oživila divadlo
V dolním foyeru divadla je možno vidět předměty
z nedávno zrušeného Soukromého muzea historie
lázeňství.
Text a foto: (red)
Autorem výstavy je Michal Novák,
který nám sdělil podrobnosti jejího vzniku. „Když jsem před deseti
lety začal sbírat staré upomínkové
předměty s motivy Poděbrad,
netušil jsem, že se mi jejich
množství tak rozroste. A když
jsem před dvěma roky navštívil
Vinotéku U Kostela, okouzlily
mě prostory, v nichž se nacházela.
S provozovatelem jsme se ze
dne na den dohodli na umístění
mých exponátů. Postupně jsem
začal střádat informace o historii
lázeňství v Poděbradech i další
materiály související s jejich
nedávnou historií a začal jsem sbírku nazývat muzeem. Pojal jsem ji
od roku 1896, kdy byla na náměstí
umístěna socha krále Jiřího.
Pak následuje náhled o vzniku
a vývoji lázeňství v Poděbradech.
Ve vitrínách, které jsem pro tyto
účely zrestauroval, jsou stručné
popisky,“ uvedl Novák a dodal, že
by rád sbírku dál rozšiřoval, ale
zda tato v Poděbradech přetrvá,
zatím neví.
Výstava historie lázeňství
v Poděbradech bude ve foyeru
Divadla na Kovárně umístěna do
konce února.
Církve v Poděbradech
Bétel – Církev bratrská
Vrchlického 109 (za nádražím)
bohoslužby každou neděli
v 9.30
www.cb.cz/podebrady
Církev československá
husitská
Dr. Horákové 561/44
bohoslužby každou neděli v 9.00
tel.: 325 612 233
Českobratrská církev
evangelická
Husova 16
bohoslužby každou neděli v 9.45
www.podebrady.evangnet.cz
Global Partners
Studentská 300
mládež ve středu v 14.00; angličtina v úterý v 15.00
tel: 721 578 865
Římskokatolická farnost –
proboštství Poděbrady
Palackého 72
bohoslužby v kostele Povýšení
sv. Kříže každou neděli v 10.00 a 16.00
www.fapody.sweb.cz
Sbor Církve adventistů
Na Kopečku 405/21
bohoslužby každou sobotu v 9.30
www.casd.cz/podebrady
Jak to vypadá
s pořádáním tanečních
kurzů v Poděbradech?
„Velmi špatně! Prostor pro pořádání tanečních kurzů, ale i plesů
a tanečních zábav je dlouhodobý
problém, zátěž dědictví minulosti. Každá větší vesnice má
taneční sál, ale v Poděbradech
to nikdo moc neřešil. Město
prodalo rozestavěný kulturní
dům Růžový slon a ani nevyvinulo patřičnou aktivitu při šanci
získat Záložnu. V současné době
jak Růžový slon, tak i Záložna
jsou v souk romých r ukou
a jednání města s vlastníky
bohužel nevedou k zdárnému
konci. Jediným sálem, kde bylo
možné dělat v Poděbradech
taneční kurzy, byl dosud jen
Dům dětí a mládeže Symfonie.
Jenže ten není zařízením města,
ale Středočeského kraje a jeho
vedení se navzdory naší opakované intervenci rozhodlo, že
kurzy zruší, neboť poškozují
nově opravenou podlahu. Proto
se zde v roce 2013 taneční kurzy
opravdu neuskuteční. Paní
ředitelka bohužel nezvedla naši
‚hozenou rukavici‘, že přispějeme na případnou opravu až
100 000 korun. Proto budou
poděbradské děti jezdit tančit do
Libice nad Cidlinou. Ta situace
se nám pranic nelíbí. Proto jsme
nad rámec našich investičních
plánů zahájili intenzivní jednání, na jejichž konci by mohl být
společenský koncertní a taneční
sál přímo v centru města. Jeho
investorem by nebylo město,
ale soukromý subjekt. Zatím
to vypadá nadějně, a snad by se
podzimní taneční 2014 už opět
mohly konat v Poděbradech.
Zřejmě si říkáte, o jaký prostor
jde? Prozradím, že uvažujeme
o zásadní přestavbě zadního
traktu za Informačním centrem
na Jiřího náměstí, kde by mohl
vzniknout společenský sál s galerií o rozměrech až 35 x 17 metrů.“
Skvělý tip!
Dovolujeme si Vám nabídnout možnost zakoupit poukázku do
Divadla Na Kovárně a Zámeckého biografu. Voucher lze zakoupit
v jakékoli Vámi zvolené hodnotě (např. 200 Kč, 500 Kč, 1000 Kč,
1 500 Kč atd.). Z poukázky budou postupně odepisovány fi nanční
částky až do úplného vyčerpání dle zakoupených vstupenek. Při
přečerpání částky lze za vstupenky doplatit.
Voucher je možno zakoupit a uplatnit
pouze v Kavárně Na Zámku!
(Tel.: 325 612 505 / Po–Ne 14.00–19.00 / během svátků zavřeno)
Program plesů v sezoně 2013
Uvedené plesy se konají v Kongresovém centru
Lázeňská Kolonáda v Poděbradech.
Pátek 18. ledna – SZeŠ a SOŠ Poděbrady, obor veřejnosprávní činnost
Pátek 25. ledna – Gymnázium Jiřího z Poděbrad
Sobota 26. ledna – Rybáři Poděbrady
Pátek 1. února – Gymnázium Jiřího z Poděbrad
Pátek 8. února – Gymnázium Jiřího z Poděbrad
Sobota 9. února – SOU společného stravování Poděbrady
Pátek 15. února – SZeŠ a SOŠ Poděbrady, obor agropodnikání
Sobota 23. února – Lázně Poděbrady
Pokud i vy pořádáte v Poděbradech ples, který není uveden v seznamu,
prosím napište nám na adresu: [email protected]
SOUTĚŽ pro žáky a studenty:
vytvoření loga „Sociální pomoc v Poděbradech“
DDM SYMFONIE spolu s Centrem pro komunitní práci střední Čechy vyhlašuje
veřejnou soutěž na vytvoření loga na téma „Sociální pomoc v Poděbradech“.
Předmětem soutěže je vytvoření originálního, srozumitelného, výstižného
a přitom jednoduchého grafického prvku, který se může stát vizuálním
symbolem sociální pomoci v Poděbradech.
Účastníky soutěže mohou být žáci a studenti druhého stupně ZŠ a odpovídajících
ročníků víceletých gymnázií a studenti středních škol okresu Nymburk.
Jednotlivé návrhy musí být zaslány v uzavřeném obalu zřetelně označeném
nápisem „LOGO SOCIÁLNÍ POMOC V PODĚBRADECH“ poštou nebo osobně
do DDM Symfonie Poděbrady tak, aby zde byly nejpozději 30. 1. 2013.
Autorovi vítězného návrhu bude vyplacen autorský honorář
ve výši 1 000 korun.
Kontaktní osoba: Ing. Pavlína Špeldová, telefon: 608 940 06 nebo e-mail:
[email protected]
Více informací o soutěži se dozvíte na www.podebradskenoviny.cz
v rubrice „Z města“.
Kultura / Akce
www.podebradskenoviny.cz
17. ledna 2013
POZVÁNKA
Recitál Zuzany Janiššové
a přátel „V ozvěnách času“
Text: (red)
Koncert – jako milá vzpomínka –
vás pomocí hudby přenese v čase
a jemně se dotkne hned několika
žánrů minulé české tvorby v oblasti
šansonu, písní, folku, jazzu, ale
i klasiky a vlastních skladeb. To vše
bude prokládané instrumentálními
a pěveckými sóly hostů v příjemné
atmosféře poděbradského Divadla
7
Na Kovárně. Vítejte, brány času se
otvírají…
V hlavních rolích: Zuzana
Janiššová – zpěv, Karel Kořínek –
piano, klávesy, akordeon, Šimon
Rechner – kytara, Pavel Stárek –
basa, Vít Blažek – bicí, Jakub
Pleskot – violoncello, Helena
Marková – f létna, saxofon,
Lukáš Frýda – zpěv, klavír, Petr
Soukup – zpěv
rimentuje, ale s velkou pokorou
Je absolventkou poděbradské a otevřeným srdcem k muzice.
ZUŠ – zpěv, LDO a částečně
housle. Vystudovala Pražskou
konzervatoř obor populární
a jazzový zpěv u paní Lídy
Nopové. Píše texty písní a scénáře koncertů. Založila rockovou
kapelu Sandonorico, s kterou
v Poděbradech v ystupovala
minulý rok v divadle a na scéně
koupaliště Jezero. Na ZUŠ
vyučuje populární zpěv a v Praze
na Mezinárodní konzervatoři
potom rockový zpěv. Ráda expeZuzana Janiššová
VÝSTAVY
Hudební nástroje
poděbradských tamburašů
Turistické informační centrum
na Jiřího náměstí prodloužilo
výstavu originálních hudebních
nástrojů. Expozice připomíná
zaniklý Poděbradský tamburašský
soubor. Brače, tamburice,
kontrabrače, kontrašice a bizerice
si zde návštěvníci mohou prohlédnout až do konce ledna. „Těší nás zájem
veřejnosti a už nyní připravujeme na jaro několik vystoupení,“ vzkazuje
obnovitel poděbradské tamburašské tradice František Kříž.
Svět je barevný
V Galerii Ludvíka Kuby je možno do 30. ledna
zhlédnout vyšívané obrazy akademické malířky
Miluše Chovancové.
Silnice, to není hřiště
Výtvarné práce žáků 1. až 9. tříd základních škol „Bezpečná cesta do
školy“ jsou k vidění od 28. ledna do 28. února v prostorách TIC.
Hrátky – textilní a proutěná hračka
Výstava v Polabském muzeu v Poděbradech bude otevřena do konce
března denně mimo pondělí od 9 do 17 hodin.
Střípky z Polabí
TIC zve na výstavu fotografi í Jiřího Valíčka, která potrvá do konce ledna.
Turistické informační centrum (TIC) na Jiřího náměstí je otevřeno:
Po–Pá: 9.30–17.00 hodin, So: 9.30–14.00 hodin, vstup na jednotlivé akce je volný.
DIVADLO NA KOVÁRNĚ
17. 1. / Čt / 19.30
TESTOSTERON –
Výběrová řada
Velmi svižná a zábavná situační
komedie sleduje snahu sedmi zcela
odlišných mužů pochopit, v čem
tkví jejich živočišná podstata. Jsou
odsouzeni k tomu být náchylní
k násilí? Jsou odsouzeni k tomu být
citově negramotní a jako takoví nikdy nepochopit podstatu ženy? V dialozích se
střetávají i zcela protichůdné pohledy na ženy a na partnerské vztahy; zatímco
jeden je alfa-samcem zplozeným k plození, druhý je biolog a vidí vše vědecky, což
je pro třetího, čerstvě ženatého otce malé holčičky zase příliš skeptické. Skutečně
je rozdíl mezi těmito muži přímo úměrný poměru jejich hladiny testosteronu?
Strašnické divadlo
Autor: Andrzej Saramonowicz
Režie: Vojtěch Štěpánek
Hrají: J. Novotný, J. Zadražil, J. Racek, J. Hofman, P. Jeništa, J. Nosek, V. Štěpánek
Cena vstupenky: 380 Kč
20. 1. / Ne / 15.00
MAKAPHOVY DARY
Pohádka. Moudrý Makapho baví
posluchače svými bajkami. Tyto
příběhy umožní nahlédnout
do odlišného světa afrických
domorodců, ale poučení, kterého se
divákům dostává, je obecně platné.
I jinde na světě si lidé vypravují
o tom, že lakomec není šťastný, že opojení mocí končí tragicky, a že je
někdy těžké odlišit pravdu a lež.
Účinkuje: Symposion Třebechovice pod Orebem
Cena vstupenky: 60 Kč
23. 1. / St / 19.30
RECITÁL ZUZANY JANIŠŠOVÉ A PŘÁTEL
„V OZVĚNÁCH“
Více informací na této straně v rubrice „Pozvánka“
Cena vstupenky: 50 Kč
24. 1. / Čt / 19.30
ZMÝLENÁ PLATÍ –
Zábavná řada
V této komedii plné slovních
hříček, lakonických poznámek,
úsměvných dialogů, se
můžeme bavit situacemi téměř
detektivními. Do malého domku
na samotě u lesa kdesi nad
Karlovými Vary, kde žije čerstvě rozvedená výtvarnice Lena, vtrhnou tři
lidé a nikdo z nich nemá chuť hned prozradit majitelce, proč tu jsou a jak
se věci mají. Francouzská fi lmová hvězda českého původu Nel Vevér, její
doprovod, krásný mladý muž – metrosexuál Eda a podivný pan Evžen.
A všem jim zamotají hlavu různá nedorozumění, lži, směšné a absurdní
zmýlené.
Fanny Agentura
Autor: Zora Kostková – Procházková
Režie: Robert Bellan
Hrají: M. Steinmasslová, D. Homolová, I. Vyskočil, O. Kallus
Cena vstupenky: 340 Kč
31. 1. / Čt / 19.30
SARAH RUHL: UKLIZENÝ DŮM
Magická komedie držitelky Pulitzerovy ceny. Dvě labilní sestry
patologicky závislé na čistotě, líná uklízečka toužící po herecké kariéře
a starší žena, která má balkon s výhledem na moře… Možná přijde
i patolog.
Režie: Jan Novák
Účinkuje: DS Jiří Poděbrady
Cena vstupenky: 100 Kč
5. 2. / Út / 19.30
RADŮZA
Koncert známé zpěvačky, šansoniérky, písničkářky, harmonikářky
a hudební skladatelky.
Cena vstupenky: 240 Kč (předprodej), 270 Kč (na místě)
9. 2. / So / 15.00
MRAZÍK
Dramatizace fi lmové pohádky v režii Miroslava Fišera.
Účinkuje: DS Jiří Poděbrady
Cena vstupenky: 60 Kč
9. 2. / So / 19.30
KŘEST. SV. VLADIMÍRA
„Pocta Martinu Váchovi“
Legenda Karla Havlíčka Borovského v divadelním zpracování a režii Jana
Pavlíčka.
Účinkuje: DS Jiří Poděbrady
Cena vstupenky: 80 Kč
12. 2. / Út / 19.00
JAZZOVÝ KONCERT ZUŠ A BÝVALÝCH ABSOLVENTŮ –
60. VÝROČÍ ZUŠ
Cena vstupenky: 50 Kč
20. 2. / St / 19.00
LÁSKA A PÁREČKY
Margot, mladá atraktivní žena, nemající příliš dobré zkušenosti se svými
bývalými vztahy, si pozve na chalupu na grilování své tři ex-partnery,
kteří o sobě vzájemně nikdy nevěděli a neznají se. Opět zamilovaná
Margot byla svým novým exotickým přítelem požádána o ruku. Od
této riskantní grilovačky si slibuje, že jí vrátí důvěru v mužské pohlaví
a dodá odvahu k tak závažnému životnímu kroku. Pohyb po podobném
„minovém poli” však není bez rizika, zvlášť, když se na večírku objeví
i její nový přítel. Mistrovsky napsaná, místy i hořká komedie vycházející
z reálných životních situací byla s velkým úspěchem hrána několik sezon
v Paříži.
Sophia Art
Autor: Jean-Luc Lemoine
Režie: Jaromír Janeček
Hrají: S. Postlerová / K. Janečková, J. Révai, J. Škvrna, K. Zima, E. Čekan
/ L. Jeník, J. Bernáth / M. Kubačák
Cena vstupenky: 330 Kč
24. 2. / Ne / 15.00
MĚLA BABKA ČTYŘI JABKA
Pohádka je určená pro nejmenší diváky. V každém jablíčku je skryta jedna
pohádka. Tyto čtyři pohádky tvoří díky vtipné propojovací lince, tedy hře
na babky a dědky, hravý celek, který malé diváky vtáhne do pohádkového
děje. Nechybí ani melodické, notoricky známé, dětské písně a velké loutky
zvířátek.
Účinkuje: DS Vojan Libice nad Cidlinou
Cena vstupenky: 60 Kč
VÍCE INFORMACÍ NA WWW.DIVADLOPODEBRADY.CZ
ZÁMECKÝ BIOGRAF
17. 1. / Čt / 19.00
NEDOTKNUTELNÍ
Komedie / FR / titulky / přístupný / 112 min. / 80 Kč
Ochrnutý a bohatý aristokrat Philippe si za svého nového opatrovníka
vybere Drisse, živelného mladíka z předměstí, kterého právě propustili
z vězení. Podaří se jim propojit nemožné a jejich přátelství se stane
„nedotknutelným“. Režie: Olivier Nakache, Eric Toledano, hrají: François
Cluzet, Omar Sy, Anne Le Ny, Audrey Fleurot.
18.–20. 1. / Pá–Ne / 19.00
CARMEN – 3D
Muzikál / ČR / přístupný / 126 min. / 165 Kč
Muzikálový příběh Carmen plný vášně a intrik s Lucií Bílou v titulní roli
patří mezi nejúspěšnější představení u nás. Jeho fi lmového záznamu se
ujal režisér F. A. Brabec.
19.–20. 1. / So–Ne / 17.00
O MYŠCE A MEDVĚDOVI
Animovaný / Francie / dabing / přístupný / 80 min. / 90 Kč
Medvěd Ernest je hudebník a rád by byl veselý, jenže je chudý a často
hladový. Při hledání něčeho k snědku chytí malou myšku Celestinu,
která mu ukáže místo, kde může získat spoustu čokolády, bonbónů a těch
nejlepších sladkostí. Režie: Stéphane Aubier, Vincent Patar, Benjamin
Renner.
21. 1. / Po / 19.00
7 DNÍ V HAVANĚ
Drama / Fr., Španělsko / titulky / od 12 let / 129 min. / 80 Kč
7 dní, 7 režisérů, 1 vášnivá Havana. Hrají: Josh Hutcherson, Daniel Brühl,
Emir Kusturica.
22.–23. 1. / Út–St / 19.00
HOLKY NA TAHU
Komedie / USA / titulky / od 12 let / 87 min. /
Tři nejlepší kamarádky jsou pobouřené, když zjistí, že jejich kamarádka
Becky, která je sice milá, ale trpí nadváhou, se bude vdávat jako první.
Požádá je, aby jí šly za družičky. Ty se však svého úkolu zhostí po svém
a rozlučka se svobodou se jim poněkud vymkne z rukou… Režie: Leslye
Headland, hrají: Isla Fisher, Kirsten Dunst, James Marsden.
24.–25. 1. / Čt–Pá / 19.00
NESPOUTANÝ DJANGO
Western / USA / titulky / od 12 let / 141 min. / 130 Kč
Kultovní režisér Quentin Tarantino natočil jižanské drama z období
před vypuknutím Občanské války, jehož hlavním hrdinou je otrok
Django, který má šanci získat svobodu. Samozřejmě to nebude
zadarmo… čeká ho nejnebezpečnější dobrodružství v životě. Režie:
Quentin Tarantino, hrají: Jamie Foxx, Christoph Waltz, Leonardo
DiCaprio.
26.–27. 1. / So–Ne / 17.00
SNÍŽEK, BÍLÝ KOŽÍŠEK
Animovaný / Španělsko / dabing / přístupný / 90 min. / 120 Kč
Malý gorilí sameček Snížek je pro svoji neobvyklou barvu senzací ZOO.
Jenže ostatní gorily ho kvůli jeho odlišnosti odhánějí. Snížek má plán!
Chce utéct a tajně navštívit mocnou čarodějku z cirkusu, která by mu
pomohla být jako ostatní gorily. Režie: Andrés G. Schaer.
26.–27. 1. / So–Ne / 19.00
LINCOLN
Historický / USA, Indie / titulky / přístupný / 150 min. /
Oscarový režisér Steven Spielberg se vrací v biografickém dramatu
o životě šestnáctého amerického prezidenta. Hrají: Daniel Day-Lewis,
Sally Field, Joseph Gordon-Levitt .
28. 1. / Po / 19.00
LÁSKA V HROBĚ
Dokumentární / ČR / přístupný / 79 min. /
Hrdiny lovestory Davida Vondráčka jsou Jan a Jana, kteří našli domov na
opuštěném hřbitově v pražských Strašnicích. Na začátku natáčení mluví
o tom, že si zlepší svůj život, ale úměrně s tím, jak se ve skutečnosti jejich
situace zhoršuje, pokračují na cestě k sebedestrukci.
29.–30. 1. / Út–St / 19.00
MLÁDEŽI NEPŘÍSTUPNO
Komedie / USA / titulky / od 12 let / 90 Kč
Bláznivá komedie složená z několika různých příběhů, který je každý
natočen jiným režisérem. Režie: Elizabeth Banks, Steven Brill, Steve Carr
a další, hrají: Emma Stone, Chloë Grace Moretz, Kristen Bell.
31. 1. – 3. 2. / Čt–Ne / 17.00
ČTYŘLÍSTEK VE SLUŽBÁCH KRÁLE
Animovaný / ČR / přístupný / 100 min. / 120 Kč
Výlet do Prahy nabídne Čtyřlístku setkání s císařem Rudolfem, kterému
pomůže získat kámen mudrců a zachránit mu tak život i korunovační
klenoty, o něž usiluje proradný alchymista Kelly. Režie: Michal Žabka,
hrají: Karel Heřmánek, Tereza Bebarová, Bohdan Tůma.
6.–8. 2. / St–Pá / 19.00
NIC NÁS NEROZDĚLÍ
Drama / Španělsko, USA /od 12 let / 114 min.
Příběh fi lmu je založen na skutečné události jedné rodiny, která v roce
2004 přežila úder ničivé vlny tsunami v Indickém oceánu. Režie: Juan
Antonio Bayona, hrají: Ewan McGregor, Naomi Watt s, Marta Etura.
Připravujeme:
KONEČNÁ
Akční / USA / Režie: Ji-un Kim / Hrají: Arnold Schwarzenegger, Peter
Stormare, Rodrigo Santoro
HITCHCOCK
Životopisný / USA / Režie: Sacha Gervasi / Hrají: Anthony Hopkins,
Helen Mirren, Scarlett Johansson
NÁDHERNÉ BYTOSTI
Drama / USA / Režie: Richard LaGravenese / Hrají: Emmy Rossum,
Jeremy Irons, Emma Thompson
LET
Drama / USA / Režie: Robert Zemeckis / Hrají: Denzel Washington,
Kelly Reilly, John Goodman
ZLOMENÉ MĚSTO
Krimi / USA / Režie: Allen Hughes / Hrají: Mark Wahlberg, Russell
Crowe, Catherine Zeta-Jones
TERAPIE LÁSKOU
Komedie / USA / Režie: David O. Russell / Hrají: Jennifer Lawrence,
Robert De Niro, Bradley Cooper
JENÍČEK A MAŘENKA: LOVCI ČARODĚJNIC
Horor / USA, Německo / Režie: Tommy Wirkola / Hrají: Gemma
Arterton, Jeremy Renner, Famke Janssen
VÍCE INFORMACÍ NA WWW.KINOPODEBRADY.CZ
8
Sport
www.podebradskenoviny.cz
17. ledna 2013
MMA může dělat téměř každý, říká vedoucí
poděbradského oddílu Lukáš Blažek
Sourozenci Vrbenští: vynikající
vstup do halové sezony
Chystáte se shazovat přebytečná kila po Vánocích, chcete nabrat fyzickou
kondici, anebo se prostě jen odreagovat? Přihlaste se na MMA. Bojový sport,
který je ve světě stále populárnější, si můžete vyzkoušet i v našem lázeňském
městě. Pro koho je tento sport určen? Jak často bojovníci trénují? Co se z něj
dá využít v běžném životě?
chtějí. Záleží, na jaké úrovni se chtějí MMA věnoText: Michal Kozák | Foto archiv
vat. Pokud se tomuto sportu chce člověk věnovat
aktivně a stále se zlepšovat, může k nám chodit
Lukáš Blažek, vedoucí poděbradského oddílu, i denně. Ti, kteří MMA berou jako pohybovou aktise bojovým sportům věnuje už řadu let. Spolu vitou nebo odreagování, nás mohou navštěvovat
s kamarádem Tomášem Čerychem založil klub, třeba jen jednou týdně. Záleží to na každém jedinci,
který se díky zájmu lidí nečekaně rychle rozrostl. v tomto se snažíme vyhovět všem,“ podotkl trenér.
Několik republikových úspěchů poděbradských
Pro opravdové nadšence, kteří chtějí změřit
zápasníků je dostatečnou vizitkou. V Poděbradech síly se soupeři, jsou připravené zápasy. Každý, kdo
nyní rady zkušených zápasníků vstřebává zhruba má zájem, se může přihlásit a vyjet do různých
padesát nadšenců, kteří trénují v několika skupinách koutů naší republiky ukázat, co se v oddíle naučil.
rozdělených podle výkonnosti.
Odchovanci TJ LTC Poděbrady – Anna Vrbenská, na
celostátním žebříčku (CŽ) dorostenek 9. v ČR a Michael
Vrbenský, 27. v žebříčku starších žáků, vstoupili
vynikajícím způsobem do další tenisové sezony.
Kdo může MMA dělat?
Jaké parametry by měl mít člověk, který se chce
věnovat MMA? „Na nějakých fyzických předpokladech vůbec nezáleží. Nedá se jednoznačně říct,
že by konkrétní skupina lidí měla výhodu. Je jedno,
jestli je člověk hubený, vysoký nebo má nadváhu.
S každým se dá pracovat a téměř ze všeho, co jsem
vyjmenoval, se dá poctivým tréninkem udělat
výhoda. Dá se tedy říct, že MMA je sportem pro
každého,“ uvedl Blažek. Ten také vyvrací domněnku, že by MMA nebylo vhodné pro děti. „Vzhledem › Lukáš Blažek, trenér poděbradských
bojovníků MMA (vpravo)
k tomu, že se bojuje pod dohledem dospělých, je
MMA vhodné i pro děti. Dokonce musím říct, že „Samozřejmě, že mnohé nebaví stále jen trénovat
u nejmladších nezaznamenáváme žádné úrazy,“ a chce si své schopnosti ověřit v ostrém boji. Tyto
řekl dále Blažek.
zájemce přihlásíme na zápas, kde může zhodnotit
svou tréninkovou snahu,“ poznamenal kouč Blažek.
Pomoc v začátcích
Fyzickou kondici pomáhají začínajícím sportovcům
nabírat přímo v oddíle, což je určité povzbuzení do
začátku. Přeci jen je zábavnější trénovat mezi partou
„vyhecovaných“ bojovníků než třeba o samotě
běhat lesem. „Trénovat u nás lidé mohou, jak často
Poděkování a hala bojovníků
Trénink MMA v Poděbradech funguje zhruba od
roku 2010, nyní však tento sport zažívá celosvětový
boom a hlásí se na něj stále více lidí. „Dovednosti
získané z tréninků MMA se hodí i v běžném životě.
Boxing klub Poděbrady se představuje
V Poděbradech funguje už od roku 2004 oddíl boxu, který založil a vede
Daniel Vencl.
Text: Daniel Vencl | Foto archiv
Za osm let své existence se výrazně rozrostla jeho
členská základna a s ní přišly i úspěchy na české
boxerské scéně. Klub spolupracuje s pražským oddílem SKPŠ Praha, kde dodnes trénuje i již zmíněný
›V
edoucí poděbradských boxerů
Daniel Vencl
Daniel Vencl. Počet členů klubu již překročil hranici
100 boxerů, boxerek i dětí. Rozdíly ve věku či pohlaví
nehrají mezi členy oddílu při trénincích roli, pouze
se přizpůsobí výkonnosti jednotlivců. Nejmladšímu
boxerovi je 5 let a nejstaršímu 58. V klubu nabízíme
nejen pravidelné, veřejnosti přístupné tréninky
a profesionální sparing (forma tréninku, pozn. red.),
ale i soukromé hodiny boxu a fitness, pořádání galavečerů a soustředění. Dále pak umíme zredukovat
klientům váhu pomocí kruhových tréninků, úpravy
jídelníčku a speciálních doplňků stravy. Nabízíme
i prodej sportovních potřeb, oblečení a pomůcek
spojených s boxem a fitness tréninkem.
Trenér Daniel Vencl je držitelem trenérské licence
B z trenérské školy Fakulty tělesné výchovy a sportu
Univerzity Karlovy v Praze a je stále aktivním ligovým boxerem. Bojovým sportům se věnuje již 22 let
a předává nabyté zkušenosti mezi své svěřence.
Tréninky v Poděbradech se konají čtyřikrát týdně,
a to v pondělí, čtvrtek, pátek a neděli. Jsou rozděleny na trénink dětí (5–14 let) a dospělých (15 let
a starších). Tréninky jsou komplexní a jsou postupně
prostřídávány novými druhy cvičení na rozvoj motoriky a boxerských stylů. Jelikož zde trénují veškeré
váhové kategorie, je i přístup ke každému jednotlivci
jiný a přizpůsoben jeho váze, osobnosti a stylu boxu.
Jinak boxuje váha bantamová (52 kg) a jinak supertěžká (nad 91 kg). Rozdíl je i mezi praváky a leváky,
vysokými i menšími. Na to vše musíme při trénincích
brát ohledy a přizpůsobit styl tréninku.
Dále vedeme naše členy k silovému rozvoji a zdravému stylu života, proto je celý čtvrteční trénink
zaměřen na speciální posilovací cviky a kruhový
trénink na redukci váhy a zvýšení výkonnosti. Rozvoj
síly je důležitý v úderu a rozvoj fyzičky zase pro pohyb
Text: V
áclav Zítko,
TJ LTC Poděbrady
› Zápasy MMA jsou stále populárnější
Anna Vrbenská, ač věkem stále dorostenka, už dokáže vítězit i v kategorii žen
a Michael Vrbenský zvítězil na silně
obsazeném mezinárodním turnaji.
Na halovém oblastním přeboru
Prahy žen sice nebyla talentovaná
Vrbenská nasazená, ve čtvrtfinále však
zvítězila nad 2. nasazenou hráčkou
Martinovskou (54. na CŽ), aby těsně
prohrála s pozdější vítězkou Hrubou
(84. na CŽ).
Na dalším turnaji – kategorie B
pořádaného Konstruktivou Praha,
Další informace o MMA v Poděbradech
prokázala Vrbenská obrovskou vůli po
vítězství a bojovnost, když v osmifinále,
naleznete na adrese www.mma-pdy.cz.
čtvrtfinále i semifinále zvítězila vždy
Kdo jsou poděbradští trenéři MMA?
ve třech setech. V semifinále porazila
Lukáš Blažek, Tomáš Čerych
1. nasazenou hráčku J. Matouškovou
Několikanásobní medailisté z českých, evropských (CŽ 24.) a ve finále zcela hladce přehrái světových soutěží v různých stylech boje. Combat la 2. nasazenou L. Brůchovou (CŽ
sambo, grappling, mma. Hlavní průkopníci combat 41.). Je to další z jejích mnoha úspěchů,
samba v ČR.
tentokrát již v kategorii žen.
Její bratr Michael slavil úspěch na
mezinárodním turnaji ETA do 14 let
Co to je MMA?
v Milovicích v nabité mezinárodní
Mixed Martial Arts
konkurenci. Hlavní soutěže se zúčast(česky: smíšená bojová umění) je syntéza různých bojových
nilo 32 hráčů z celkem 18 zemí. Ve
stylů, jako jsou například: Muay Thai (Thajský box), Savate (La
Na mysli teď nemám jen samotný boj, ale spíše
získávání zdravého sebevědomí, umění přijmout
prohru, budování cílevědomosti. A v neposlední
řadě MMA podporuje i dobré morální vlastnosti,“
vylíčil klady bojového sportu Blažek. Pokud vás
tento sport zaujal, chcete si ho vyzkoušet, anebo se
jen podívat na trénink těchto gladiátorů, můžete je
navštívit v hale budovy Základní školy Václava Havla
ve Studentské ulici. „Chtěl bych poděkovat městu
Poděbrady za podporu a vzkázat lidem, že do našich
řad rádi přijmeme další bojovníky,“ uzavřel Blažek.
canne-Francouzský box), Taekwon-do apod. pro boj v postoji. Za
nimi následují Judo, Zápas (řecko-římský a volný styl), Sambo
(ruský zápasnický styl podobný Judu) pro zápasnickou techniku
a pro přechody na zem a brazilské Jiu Jitsu pro boj na zemi.
zdroj: wikipedia.cz
necháváme na vás. Boxing klub Poděbrady nabízí
svým členům půjčování veškerého vybavení pro
trénink, ale zároveň může i zprostředkovat nákup
vybavení a oblečení, pokud si zájemci nechtějí věci
půjčovat.
Pravidelně dvakrát do roka připravujeme pro
boxery v celé ČR třídenní soustředění s veškerým
komfortem – to znamená zajištění ubytování, stravy, plně vybavenou boxerskou tělocvičnu, fitness
posilovnu a tréninky s profesionálním dohledem
zkušených trenérů. Dále nabízíme semináře o trénincích boxu a fitness, výživě a metodice cvičení. Mimo
v ringu. Snažíme se vést naše členy správnou cestou
stravování a denních návyků. Sportem jako je box
se v běžném životě dá zvýšit psychická odolnost
jednotlivců, a tím jim i pomoci v jejich běžném životě.
Náš klub má na kontě mnoho úspěšných zápasů
a vystoupení po celé ČR. Největším úspěchem
je zatím 3. místo na mistrovství České republiky
a stejné umístění v anketě Sportovec Nymburska
v jednotlivcích (Daniel Vencl). Jsme zváni na prestižní galavečery boxu a daří se nám vítězit. Ve sledované
tabulce úspěšnosti klubů v ČR držíme za rok 2012
vynikající druhé místo. Za toto umístění vděčí
klub hlavně Martinu Vinšovi a Tomáši Hamplovi,
kteří v této sezoně ani jednou neprohráli. Jelikož
se spousta našich úspěšných boxerů rozprchla do
jiných oddílů (převážně se přestěhovali za prací),
rozmnožili naše řady další členové oddílu – například
Jano Krchňaví, Lukáš Syřínek, Petr Spilka, Pavel
Valtr, Lukáš Horáček, David Závoda a v neposlední
řadě i mladý nadějný junior Luboš Bíllý. Martin
Vinš má na svém kontě i exhibiční zápas s Lukášem
Konečným, coby nejlepším českým profesionálním › Člen lázeňských boxerů Martin Vinš si
boxerem všech dob. V tomto roce se budeme snažit zaboxoval i s hvězdou evropských ringů
dosáhnout prvenství v úspěšnosti zápasů a nasbírat Tomášem Konečným
cenné boxerské zkušenosti na MČR 2013 a dalších
exhibičních galavečerech.
jiné také probíhá po celé tři dny focení a natáčení
zápasů s následným rozborem jednotlivých technik.
Trénink podrobněji
Těchto soustředění se účastní nejen naši členové, ale
Při trénincích v našem klubu se snažíme komplexně i spřízněné kluby a jednotlivci a jsou vždy zakončovározvíjet připravenost našich boxerů. Veškeré cvičení na soutěžními zápasy o ceny a společným focením.
je hlídáno nastavitelným časoměřičem. Začínáme
čtvrthodinovou aktivní rozcvičkou, která je zaměVeškeré informace o klubu získáte na
řena na protažení a rozehřátí všech svalových partií.
stránkách www.boxingpodebrady.cz
Pokračujeme stínovým bojem proloženým nácvikem technik a speciálním boxerským cvičením.
Následně si boxeři vezmou vybavení na nácvik technik ve dvojicích, jako jsou chrániče zubů, bandáže na
ruce a sparingové boxerské rukavice. Nácvik technik
se provádí střídavě, s velkou intenzitou a přesností
úderů, obran a pohybů. Poté se pustíme do nácviku
na pytlích, hruškách, boxerských stěnách a aparátech, na které se používají jiné rukavice, takzvané
pytlovky. Podle výkonnosti se dále pustíme do
„sparingu“ v ringu a trénink zakončíme tvrdými
posilovacími cviky na zocelení těla s následným
protažením všech svalových partií. Trénink je dlouhý 120 minut a jeho náplň je závislá na požadovaném
cíli tréninku. Před závody se trénuje jinak než mimo
sezonu. Jelikož se účastníme sportovních utkání
s pravidly AIBA – mezinárodní boxerská asociace,
dbáme na správnost provedených úderů a ctíme
pravidla boxu i na trénincích. Naše členy vedeme ke
sportovní čistotě a fair play. Přístup ke členům při
trénincích je přísný, ale férový.
Co si vzít s sebou?
Boxer potřebuje sportovní oblečení v podobě tepláků
nebo kraťasů, trička, popřípadě mikiny, sportovních
bot s nešpinící podrážkou a ručník. Ostatní vybavení
dvouhře zvítězila poděbradská naděje
nad Ramskoglerem (Rakousko) 6:4,
6:2. V utkání o postup do čtvrtfinále
pak Vrbenský prohrál s pozdějším finalistou Haliarem (Bělorusko) 2:6, 4:6.
Ve čtyřhře dosáhl Vrbenský
obrovského úspěchu po boku vnuka
kapitána vítězného československého
daviscupového týmu z roku 1980
Antonína Bolardta, když nenašli jediného přemožitele a celý turnaj vyhráli.
U obou sourozenců se jedná o naše
velké tenisové naděje, které se začínají
prosazovat i na mezinárodním poli.
A v této souvislosti třeba poznamenat,
že trenér a zároveň i otec úspěšných
tenistů Michael Vrbenský stále marně
hledá silného finančního partnera,
který by smluvně umožnil účast obou
hráčů na významných mezinárodních
turnajích mimo naši republiku, a zajistil
tak ještě strmější výkonnostní růst obou
sourozenců.
TJ LTC
Poděbrady
pořádá:
19. – 21. ledna
Celostátní turnaj
kategorie C – dorostenky
Sedmý ročník vánočního turnaje
Sokola Poděbrady
Stolní tenisté Poděbrad se důstojně rozloučili
s kalendářním rokem 2012 tradičním vánočním
turnajem, který mistrně řídilo zkušené duo
sympatických promotérů Vršovský–Pešek.
Text: Tomáš Kokojan
Opět se bojovalo, jak už je pátým
rokem zvykem, ve dvou výkonnostních kategoriích. V singlové a posléze
i deblové. Individuální triumf v kategorii jednotlivců z loňska obhájil
talentovaný D. Omáčka mladší a ve
čtyřhře se opět zadařilo Nymburákovi
T. Kokojanovi, i když tentokráte
premiérově po boku J. Peška mladšího. Díky tomu bojovný chlapec
z Remanence pobral v pořadí již
celkově čtvrté vítězství z pěti doposud
oddílových deblových turnajů!
V kategorii jednotlivců kralovali
od roku 2006 jedenkrát J.Pešek st.
a J. Pešek ml., spolu s T. Kokojanem,
dvakrát se z celkového vítězství
radovali L. Vymazal s D. Omáčkou.
Nutno dodat, že posledně jmenovaný
bral triumfy z posledních dvou let!
V deblech zvítězil třikrát zkušený
pár J. Pešek starší – T. Kokojan, když
dvojice sympatických nestárnou-
cích veteránů dominovala v letech
2008, 2009 a 2011. V roce 2010
čtyřhru opanoval D. Omáčka spolu
s L. Vymazalem a tyto Vánoce se opět
zadařilo T. Kokojanovi, i když po
boku nového parťáka, a to konkrétně
perspektivního mladíka Jakuba Peška,
který skvěle nahradil svého otce.
Celkové pořadí v obou
kategoriích
Turnaj jednotlivců (7. ročník)
1. D. Omáčka ml.
2. T. Omáčka st.
3. T. Kokojan
4. F. Pekárek st.
5.–6. M. Bašta a M. Mengr ml.
7. J. Pešek ml.
Turnaj deblů (5. ročník)
1. T. Kokojan/J. Pešek ml.
2. D. Omáčka/M. Mengr
3. M. Bašta/T. Omáčka
Na Ostende se opět hrála
basketbalová NBL
První letošní utkání v Mattoni NBL sehráli basketbaloví
mistři z Nymburka v poděbradské hale BIOS. Soupeřem
jim byl celek BK Opava.
Text: Redakce PN
Foto: Tomáš Laš
„Za odehráním tohoto utkání
v Poděbradech stojí především dobré
vztahy mezi naším a nymburským
klubem. Ten dlouhodobě bojuje
s návštěvností ligových zápasů, nyní
navíc hrál dvě utkání ve dvou dnech,
proto v rámci ,vývozu‘ nejvyšší soutěže
odehrál utkání v naší hale,“ vysvětlil
vznik myšlenky manažer klubu Basket
Poděbrady Miroslav Paskovský.
„S pořádáním ligových utkání nemáme problém, dva roky jsme v Mattoni
NBL hráli, proto myslím, že bylo co
Nymburku nabídnout,“ uvedl.
Zápasu Nymburka s Opavou předcházela jejich první prohra v letošním
ročníku v Děčíně. Do Poděbrad tak
přijel mnohonásobný mistr české ligy
a účastník Eurocupu s plnou sestavou, včetně druhého Čecha v NBA
Jiřího Welsche. Favorit proti Opavě
nezaváhal, zvítězil 89:64, čemuž přihlíželo takřka 400 spokojených fanoušků.
„Zápas se velmi vydařil, jsme spokojení
›V
Poděbradech se představil
i 2. Čech v NBA Jiří Welsch
jak my, tak vedení Nymburka. Jsme
rádi, že můžeme poděbradským sportovním fandům nabídnout takovýto
zážitek,“ komentoval utkání manažer
lázeňského klubu.
Kluby z Nymburka i Poděbrad
spolupracují především na poli
mládežnického basketbalu. Nyní se
rýsuje i další spolupráce. Zástupci obou
klubů se shodli, že by rádi další ligový
zápas zopakovali i v příští sezoně.
příloha PODĚBRADSKÝCH NOVIN
výsledky obchůzek města
www.podebradskenoviny.cz
I
17. ledna 2013
Obchůzky města: Žižkov, Velké Zboží, Kluk, Polabec, Přední Lhota
Celkem sedm obchůzek po Poděbradech a jejích příměstských částech absolvovali v průběhu uplynulých dvou let představitelé vedení města společně s občany. Nápad
projít nebo projet si s Poděbraďáky místo po místě a na vlastní oči se přesvědčit o poruchách, nedostatcích a problémech nese své ovoce. Naprostá většina zapsaných
oprav a úprav již proběhla. V následující příloze uvádíme bod po bodu poznamenané problémy a jejich současný stav.
Text: Městský úřad Poděbrady | Foto: A. Kubelka, L. Procházková
Legenda
Zrealizováno
Zadáno, případně probíhá
Připravuje se projekt
KOMPLETNÍ SEZNAM OBCHŮZEK
A STAVU OPRAV – část 1.
› Nový chodník po obou stranách vyústění ulice V Aleji
k Jeronýmově
OBCHŮZKA č. 1: ŽIŽKOV ze dne 9. 3. 2011
OBLAST, MÍSTO, ULICE
POPIS PROBLÉMU
ODBOR (stav)
ŽIŽKOV
Nymburská
Vybrat příkopy – protizáplavové opatření
OŽP-VVM
U Sadu
Nekvalitně posekaná náves
OŽP-VVM
Nymburská
Označení hydrantů barvou
OD
U Sadu
Odvoz kamení pod zvoničkou
OŽP
Nymburská
Chodník ke hřbitovu – není
OD
Nymburská
Instalovat měřák rychlosti od Nymburka
OD
U Sadu
Přerostlá tráva u vysazených jeřábů
OŽP-VVM
Nymburská
Prověřit funkčnost zatrubnění pod vjezdy
k domům
OŽP
U Sadu
Zaasfaltovaný kanál – prověřit
OD
U Sadu
Zkultivovat okolí, opravit vrátka a plůtek pomníčku
OŽP
Nymburská
Zajistit odvoz posekané trávy z příkopů – zanášení
OŽP
U Sadu
Pečovat o trávu permanentně – výkaz výměr
OŽP
Nymburská – hřbitov
Přidat kontejner na hřbitov
OŽP
Výjezd z Na Hrázce x Pražská
Zjistit vlastníka pozemku
VVM
Nymburská č. p. 221
Odstranění betonku pod lavičkou
OŽP
Nymburská č. p.17,21,39,84
Nedobrý stav chodníků – oprava
OD
Výjezd z Na Hrázce x Pražská
Posekání trávy
OŽP-VVM
Poděbradská č. p. 22
Chybí celý úsek chodníku
OD
Poděbradská naproti HZS
Odtravnění prorostlého chodníku
OŽP
Poděbradská u kontejneru
Chybí kus chodníku
OD-VVI
Poděbradská
Dislokace autobusové zastávky společně s místním OD
výborem
Poděbradská
Přechod pro chodce ústí do trávníku – chodník
OD
Poděbradská ulice pod statkem
Oprava cyklostezky
OD-VVI
Poděbradská, cyklostezka
VO od ČOV směrem k hasičárně, nedostatečné
OD-VVM
Poděbradská - koupel. studio
Chodník k přechodu pro chodce
OD
Slunečná
Vjezd do ulice – změna dopravního značení
OD
Slunečná
Odvoz hlíny z dočasné deponie
OŽP
Truhlářská
Zpustlý pozemek p. Kučery- výzva k údržbě
OŽP
Truhlářská
První lampa na rohu – rozbitý kryt
OD
U Hradla – vpravo na konci
Neodvezené klestí
OŽP
› N
ové herní prvky
v MŠ v Polabci
OBCHŮZKA č. 4: POLABEC, PŘEDNÍ LHOTA ze dne 3. 8. 2011
OBLAST, MÍSTO, ULICE
POPIS PROBLÉMU
ODBOR (stav)
Akátová
Výzva VaKu k opravě propadlého vodního uzávěru
OŽP
Bílkova
Nebezpečný sráz cyklostezky – soulad
s dokumentací?
OVÚP
POLABEC
Budovcova č. p. 400
Schází dlažba
OD
U Plynovodu – podél trati
Odstranit skládku a zbytky betonu
OŽP
Budovcova č. p. 990
Havarijní stav chodníku
OD
Ve Dvoře
Úklid roští a nepořádku v rohu vedle kontejneru
OŽP
Budovcova ulice na konci u panel.
domů
Zpevnění plochy pro parkoviště a nový prostor pro
kontejnery
OD
Ve Dvoře
Údržba pozemků pana Fialy- náletové rostliny
OŽP
Za Statkem
Zpevnit silnici, zejména vjezd z Poděbradské
OD
Hraniční
Vyčistit meliorační přítok
OŽP
Cesta Slovan – Přední L.
Shnilé topoly – vyzvat Lesy ČR k jejich odstranění
OŽP
Za Statkem
Nepořádek, náletové křoviny
OŽP
Chodník u piety
Oprava chodníku na straně Budovcovy ul.
OD-VVM
Dětské hřiště
OŽP-VVM
Za Statkem
Nezajištěný kanál uprostřed cesty
OD
Odstranění náletové džungle u vodní nádrže –
vyčištění
Jeronýmova (Hospoda U Langrů)
Nadzvednutý chodník na rohu s Mírovou ul.
OD-VVM
Dětské hřiště
Srovnat křivě připevněný cvičný koš na basket
VVM
Jeronýmova
Zatravňovací panely a značení o parkování
VVI
Dětské hřiště
Zjistit zdravotní stav vrby na hřišti
OŽP
Jeronýmova
Oprava a dobudování neexistujícího chodníku
OD
Dětské hřiště – Růžová
Doplnění herních prvků
VVM
Kunštátská
Odvodnění ulice
OD
Dětské hřiště – Přední Lhota
Zvýšit četnost sekání
VVM
Lipanská
Oprava silnice
OD
Jasmínová 135, Šeříková 165
Poškozené lampy
VVM
Mírová
Zanesené kanály, prorostlé obrubníky trávou
OŽP
Kovanická
Nátěry zábradlí a přidělání zábran
OD-VVM
Mírová u pečovatel. služby
Chybí chodník, odstranit torzo stříšky na
kontejnery
OD-VVM
Kovanická
Umístění zrcadla na sloup s nápisem ul. Průběžná
OD
Moučná
Chodník
OD
Kovanická
Rozšířit výkaz výměr o sekání pásu trávy
VVM
Na Zádušce
Dokončit chybějící chodník na konci
OD-VVI
(odloženo)
Kovanická (naproti TESCO)
Ověřit světelné poměry po zahájení TESCA
OD
Kovanická č. p. 88
Nepořádek – stavební suť – je řádný zábor
OD
Křížení Průběžná X Pís.Lhota
Vyčištění příkopů – rozpracováno
OŽP
Lipová
Odstranění náletů vpravo u plotů a prořez lip
OŽP
Mlází za p. Málkem a Slaninou
Obnova odvodňovací strouhy – výzva Povodí
Labe a dál?
OŽP
Na Zámostí
Oprava asfaltové cestičky – díry a krajnice
VVM
Na Zámostí
Oprava schodiště směrem k Labi
VVM
Na Zámostí
Odstranění suchých stromů
OŽP
› „ Měřák“ rychlosti u silnicie
od Nymburka
Na Zádušce
Odstranit prorůstající trávu na chodníku
OŽP
Podchod Revoluční
Prořezání křoví a nátěr zábradlí
OŽP-VVM
Podchod Revoluční
Vymalovat
OD-VVM
OBLAST, MÍSTO, ULICE
Prokopova ulice
Náhrada suchých stromů, dodláždit, odstranit
trávu
OŽP
KLUK
Revoluční – červený dům
Odstranit prorůstající trávu na chodníku
OŽP
Bílkova
Revoluční naproti Polabanu
Propadlý chodník
OD
Revoluční
Úklid spadaného listí pod keři a zeleného pásu
podél
OŽP
Roh Prokopova -Štítného
Nerovný chodník
OD-VVM
Bílkova
Severní
Kořeny stromů nadzvedávají chodník
OŽP
Stezka podél trati
Zabezpečit vypadlé panely – alespoň pletivo
OD
Štítného a okolí
Vyzvat Telecom k opravě jejich zařízení
U piety (naproti trafice)
Revoluční
› O
pravená autobusová zastávka
v Kluku
OBCHŮZKA č. 3: KLUK ze dne 1. 6. 2011
POPIS PROBLÉMU
ODBOR (stav)
Přestěhovat rychloměr z mostu přes Labe
k přechodu
OD-VVM+MP
Reklamace nové cyklostezky před kolaudací
Ing. Kabátková
VVI
Na Zámostí
Prořez stromů kolem lamp veřejného osvětlení
OŽP
Na Zámostí
Oprava zábradlí přes strouhu (nátěr)
VVM
Výměna plechů na zábradlí u kamenictví
VVM
Náves – Jabloňová
Revize rozvodu NN – připraveno 6.10.
VVM
Bílkova, směr Praha
Za benzinkou – špatná viditelnost přes velkou
tabuli
OD
Obora
Shnilé topoly – odstranění – výzva Lesům ČR a co
dál?
OŽP
VVM
Heřmánková
Vybudování chodníku
OD
Odbočka z Průběžné na P. Lhotu
OD
Opravit chodník, odstranit pařez
Heřmánková x Vrbová
Odvodnění, zaústění, výškové řešení
OD+OŽP
Prověřit existenci DZ „Zákaz vjezdu vozidel nad
3, 5 t“
Úklid spadaného listí pod keři a zeleného pásu
podél
P. Lhota a Polabec
Požádat o zavedení stojanu s ekovodou
VVM
Hřbitov
Kanalizace k veřejným záchodkům a domu
hrobníka
místostarosta-MR
a.s.
Přední Lhota - les
Impregnace pískovcového památníku
OSČ
Za Nádražím
Vyznačit přechod u ing. Tomka
OD
OD
OVÚP-VVM
OŽP
Zpevnění ploch před poštou
Požadavek na odstranění zchátralého zařízení
stavby
Požadavek na koše na psí exkrementy
V Aleji
Jezero II
Polabec
Polabec
VVM
V Aleji
Zpevnění ploch před lékárnou, trafikou a zeleninou OD
Soupis chodníků k opravě a zahájení postupných
oprav
OŽP
Prořez vzrostlých topolů
OŽP
Jezero, bývalá ČOV, ulice
V Olšinách, Vrbová
Začínající černé skládky
V Aleji
Polabec
Oprava místního rozhlasu
VVI
V Aleji – dětské hřiště
Díra u kanálu
OD-VVM
Zvýšený dohled – znečištění cest koňmi a výlepy
MP
Kolínská
Dohled policie (parkování kamiónů)
MP
Polabec
V Aleji (k Jeronýmově)
Chodník po obou stranách
OD
Polabec
Kontrola kanálů
VVM
Kolínská
Srovnání plochy pod kontejnery
OD
Za Nádražím
Odstranění vznikající skládky
OŽP
Polabec
Postřiky zarostlých chodníků
VVM
Za Nádražím – minerální pramen
Oprava
VVM
Kolínská
Sekání zelených pásů při silnici
VVM
Polabec – náves
Za Nádražím (Moučná Mírová)
Rekonstrukce ulice včetně ploch na parkování a VO
OD-VVI
(odloženo)
Kolínská – mostek vpravo
Zvážit zneprůtočnění mostku
OŽP
Oprava komunikace 50 m od obchodu směr Přední OD-VVM
Lhota
Kolínská, před tenisem
Vodorovné značení na místní komunikaci
OD
Polabec – celek
Návrh postupu jak odvodnit příkopy
OŽP
Polabec, Přední Lhota
Plán postupné modernizace VO
OD-VVI
Pražská ulice – most
Nová úprava sjezdu z cyklostezky ve směru do
města
OD
Průběžná
Zarostlé chodníky – v průběhu roku 2012
VVM
Průběžná
Likvidaci havarijních bříz
OŽP
Průběžná
Posílit počet sečí v Přední Lhotě
VVM
Průběžná
Vyčištění všech tří požárních nádrží
OŽP
Průběžná
Zařazení opravy kapličky na návsi do rozpočtu
2012
OSČ-VVM
Průběžná 11
Demolice chátrajícího objektu ve vlastnictví města
VVM
Průběžná – odbočka do Obory
Odvodnění olšin mezi Polabcem a Přední Lhotou
OŽP
Průběžná u dětského hřiště
Úprava křoví na cca 80 cm – kultivace
OŽP-VVM
Průběžná
Opravit železné zábradlí u tůní z hlediska
bezpečnosti
VVM
Přední Lhota – pražská silnice
Vyřešení bezpečného příchodu z Př. Lhoty do
Poděbrad
OD
Roh Zahradní a Spojovací
Odříznutí železného sloupku
VVM
Roh Zahradní a Spojovací
Zvýšení umístění energoskříně – výzva ČEZ
VVM
Roh Zahradní a Spojovací
Pročištění ucpaných kanálů
VVM
Bílkova
Za Nádražím
Vyřešení vtoku vody do podchodu
VVM
Kolínská
Bezpečnostní čára pro chodce
OD-VVM
Železniční přejezd
Aktualizovat orientační plán Žižkova
VVM
Žižkov
Zjednosměrnění vybraných ulic
OD
Kolínská
Druhý kontejner na bioodpad
OŽP
Žižkov
Oprava, vyčištění kanálových vpustí
OŽP
Kolínská
Přeplněné kontejnery
OŽP
Kolínská
Zahradnické úpravy v okolí autob. zastávek
VVM
Kolínská č. p. 76, pí. Marková
Zápach z kanalizace
OŽP
Kolínská x V Olšinách
Navážka, vysazený záhon
OŽP
Krajní
Zlepšit povrchovou úpravu silnice
OD
Křižovatka U Sadu x Na Hrázce
Zvážit umístění DZ 30 km/hod
OD
Křižovatka naproti sadu
Zjistit vlastníka pozemku
VVM
Křižovatka naproti sadu
Obrubníky, zpevnění, zatravňovací dlažba
OD
Křižovatka naproti sadu
Definování silnice od chodníku (obrubníky,
zpevnění, zatravňovací dlažba)
OD
Na Hrázce, U Sadu, Kolínská,
Sokolečská
6 poškozených lamp (U Sadu a Na Hrázce)
OD-VVM
Na Hrázce, odbočka k Jezeru
Připevnit informační ceduli „Ochranné pásmo
vodního zdroje“
TSMP
Pokácení 2 suchých olší,
OŽP
Růžová
Prověřit u telekomunikací instalace telef. vedení
VVM
Průchodnost kanalizace – zahlcuje se kanál
OŽP
OBCHŮZKA č. 2: VELKÉ ZBOŽÍ ze dne 18. 4. 2011
OBLAST, MÍSTO, ULICE
POPIS PROBLÉMU
ODBOR (stav)
VELKÉ ZBOŽÍ
Dětské hřiště
Chybí lavičky
OD- VVM
Dětské hřiště
Fasáda skladu hasičů – oprava svépomocí za
materiál
MR a.s.
Dětské hřiště u hasičů
Oplocení
VVM
Dětské hřiště u hasičů
Vchod, vjezd, přechod – projednat řešení a realizaci OD-VVM (řešen
pouze vjezd)
Dlouhá
Chybí vodovodní uzávěr v silnici
OD
Dlouhá
Hromady sutí naproti truhlárně Fiala
OVÚP
Hasičská zbrojnice
Výměna podlahové krytiny
MR a.s.
Hřbitov
Zvýšit kvalitu úklidu na hřbitově
VVM
Křížení ulic Nádražní-Nová
Návrh bezpečné cesty
OD-VVI
(odloženo)
Na Hrázce č. p. 14
Odbočka na konci Kolínské směr
k silnici 38/I
Zvážit osazení DZ „Zákaz vjezdu“ nebo „Zákaz
odbočení vpravo“
OD
Růžová č. p. 78
Růžová č. p. 126
Propadlý kanál s dírou
VVM
Roh Kolínská, Ječná č. p. 111
Zápach ze 3 kanalizačních otvorů
OŽP
Růžová č. p. 148
Smlouvy na protipovodňová opatření – prověřit
OŽP
Úklid zahrady stacionáře, hasiči
VVS
Spojovací
Zdevastovaný dům pí. Koláčná
OVÚP
Spojovací
Posílit odvoz tříděného odpadu (hlavně plasty)
OŽP
Spojovací – bývalá náves
Kompletní revitalizace vodní nádrže včetně okolí
OŽP
U Jízdárny
Výměna tří lamp VO ve směru k Jízdárně po levé
straně
VVM
Levá strana u hřbitova
Vymletá silnice od „tiráků“
OD-VVM
Na Příkopě – č. p. 230,238, 254
Bytovky – kanalizace, elektropřípojka
VVI
Nádražní
Pokácení havarijních lip
OŽP-VVM
Sokolečská
Nádražní
Následná oprava chodníku
OD-VVI
Sokolečská
Výměna nebo oprava autobusové zastávky
OD-VVM+VVI
Nádražní
Nefunkční stožáry – odstranit
VVM
Sokolečská strouha
OŽP
Nádražní
Dopravní značení přes trať na Křečkov – bílá čára
OD-VVM
Vyzvat Povodí Labe k vyčištění Sokolečské strouhy
i dalších toků
Nádražní
Pravá strana – pohozené obrubníky
OŽP
U Rybníka
Odříznutí kovového sloupku na břehu rybníka
VVM
U Jízdárny
Prořez topolové aleje
OŽP-VVM
Nádražní
Odvezení panelu provizorní zastávka – levá strana
OŽP
U Rybníka
Výměna lamp veřejného osvětlení
OD
Vedle Jabloňová č. p. 28 – náves
Stále neodstraněná (od 3. srpna) stavební suť
OD
Nádražní
Železniční zastávka oprava
starosta
U Rybníka
Výměna cedule označení ulice na levé straně
OD
Vřesová
Ořezání tamarišku na pravé straně ulice
OŽP
Nádražní č. p. 71
Kanál oprava, propadlý beton
OD
OD
OD-VVM
VVM
Oprava chodníku
Vysklená autobusová zastávka
Odvoz klestí od rybníka
Zámostí (schody až ubytovna)
Nová
U Rybníka
Nová č. p. 114
Kanál doplnit mříž, pravá strana
OD
U Rybníka + Tulipánová
Posekání dětského hřiště
VVM
II
příloha PODĚBRADSKÝCH NOVIN
výsledky obchůzek města
www.podebradskenoviny.cz
17. ledna 2013
Obchůzky města: Bažantnice, Skupice, Poděbrady II, centrum města, ostatní
OBCHŮZKA č. 6: PODĚBRADY II ze dne 26. 3. 2012
Text: Městský úřad Poděbrady | Foto: Aleš Kubelka
OBLAST, MÍSTO, ULICE
Legenda
Zrealizováno
Zadáno, případně probíhá
POPIS PROBLÉMU
ODBOR (stav)
PODĚBADY II.
Připravuje se projekt
9. května
Odstranit malé železné zábradlí před LD Máj
VVM
KOMPLETNÍ SEZNAM OBCHŮZEK
A STAVU OPRAV – část 2.
Boučkova (LD Máj, koloniál)
Zvýšit četnost vyvážení tříděných kontejnerů,
kontrola podnikatelského odpadu
OŽP
Dr. Beneše
Oprava chodníku vpravo ve směru do Boučkovy ul. VVM
OBCHŮZKA č. 5: BAŽANTNICE, SKUPICE ze dne 3. 10. 2011
Dr. Filipa
Odstranění traktoru ze zeleného pásu
VVM+MP
Dr. Horákové
Zvýšit dozor MP na shromaždišti „živlů“ na lavičce
u malé vodárny u kostela
MP
Hlaváčova
Odstranit telegrafní sloup
VVM
Hřiště u ZŠ TGM
Zabezpečit oplocení školního hřiště TGM proti
vlezu z ulice
VVM
Husova ul.
Výměna rozbitého skla u autobusové zastávky
VVM
Husova ulice od Dr. Horákové po
ul. Na Vinici
Zastřižení živého plotu
VVM
OBLAST, MÍSTO, ULICE
POPIS PROBLÉMU
ODBOR (stav)
BAŽANTNICE – SKUPICE
Bukovského
Propadlý kanál před č. p. 202
VVM
Bukovského
Odvézt plechovou desku před č. p. 768
VVM
Čsl. Armády
Oprava krajnice silnice a úprava na parkování
VVM
Fotbalový stadion Jiskra
Prořezání topolů na příjezdové cestě uvnitř FO
Bohemia
OŽP-VVM
Pročistit prostor kolem deponie u Jiskry, prořez
stromů
OŽP-VVM
Garáže v Bažantnici
Vyzvat majitele nezamčených garáží k uzamčení
objektu
MP
Garáže v Bažantnici
Vyzvat majitele garáží k odkoupení pozemků
pod nimi
VVM
Jungmannova
Umístění koše na odpadky k lavičce u č. p. 877
TSMP
Jungmannova
Odstranění náletových dřevin před č. p. 877
OŽP
Jungmannova
Pokácení stromu před č. p. 877
Jungmannova
Fotbalový stadion Jiskra
Husova x Boučkova, na rohu ulice
Kozinova
Nátěr zábradlí a odstranění nelegálních reklam
na zábradlí
VVM
Úprava parkoviště před TSMP
TSMP
Kozinova, Šantlova a také Na Hrázi Vyzvat KHS ke změření hladiny hluku u železniční
trati, podat zprávu do RM v červnu
OŽP
Mánesova
Upravit pozemek (chodník) před nemovitostí pí.
Nowotné
VVM
Mánesova x Cukrovarská
Vyzdvihnout dešťový kanál na křižovatce
VVM
OŽP
Na Chmelnici, od křižovatky se
Štefánikovou směrem k Míru
Úklid, údržba zeleného pásu
VVM
Odstranění dřevěného telefonního sloupu před
č. p. 877
VVM
Na Vinici před č. p. 105
Vyzvat Povodí Labe k bezpečnostnímu prořezu
(pokácení) topolu
VVM
Jungmannova
Posekání kopřiv u eternitového plotu
VVM
Vykácení 2 suchých švestek u eternitového plotu
VVM
Oprava drobných kostek chodníků na obou
stranách ul. Palachova
VVM
Jungmannova
Jungmannova
Černá skládka u eternitového plotu
OŽP
Od křižovatky Dr. Horákové
x Palachova a v celém úseku
obchůzky
Jungmannova
Údržba lamp veřejného osvětlení + vyčištění
VVM
Olbrachtova
Upravit pozice zrcadla u komunikace
Jungmannova
Prověřit možnosti parkoviště u dráhy před č. p. 952 VVM
Ostende
Úklid cyklostezky podél Labe v celém profilu
Jungmannova
Zchátralý objekt bývalé Bártovy továrny – řešit
starosta
Ostende podél cyklostezky
OŽP-VVM
Jungmannova
Oprava lampy č. 14 u eternitového plotu
VVM
Vyzvat vlastníka břehu Labe k odstranění letitého
listí – Povodí Labe
Karla Čapka
Oprava chodníku po rekonstrukci MŠ
VVM
Palachova – pravá strana, naproti
MŠ Astra
Odstranit mříže kolem stromů a zaasfaltovat díry
v chodníku po celé délce
VVM
Karla Starého
Oprava chodníku před č. p. 303
VVM
Palachova x Dr. Horákové
Odstranit nefunkční vitrínu na rohu u hřiště TGM
VVM
Karla Starého
Oprava chodníku před domem v ul. Karla Starého
VVM
Pionýrů
OŽP-VVM
Karla Starého
Odstranění nefunkčních sloupů před finskými
domky
VVM
Realizace bezpečnostního a prosvětlovacího řezu
vzrostlých stromů
Pionýrů
Opravit kanál uprostřed silnice u paneláku
VVM
Karolíny Světlé
Žluté čáry u pana Zorníka – malovat
OD-VVM
Pionýrů
Lidická
Nové zpevněné stanoviště pro kontejnery na
tříděný odpad
VVM
Úklid hromádek nepořádku za panelákem a mezi
paneláky
Pionýrů
Na Hrázi
Odstranění betonového nájezdu před fotbalem
VVM
Na Hrázi
Dokončení likvidace deponie TSMP, s. r. o.
TSMP-VVM
Na Hrázi
Odstranění betonu proti laboratořím
VVM
Na Hrázi
Projekt chodníku laboratoře – Speciální škola + VO VVI (odloženo)
Na Hrázi
Oprava kanálů před bytovkami č. p. 1280
Na Hrázi
Oprava a realizace nového chodníku místo mlatové OD
cesty
VVM
Umístění jména na sochu A. Dvořáka
OSČ
Park u sochy TGM
Nátěr laviček před sochou TGM
VVM
Park u sochy TGM
Vyzvat Ing. Jiránka k úpravě trávníku před TGM
VVM
Park u sochy TGM
Vyzvat Ing. Jiránka k řešení záhonu a zahrabání
hadice
VVM
Parkoviště před OD Jiří
Odstranění okapu v keři u parkoviště před OD Jiří
VVM
Před kostelem
Zazelenění prostoru po betonovém kvádru
VVM
Před Obereignerovou vilou
Redukční prořez tisu
VVM
Riegrovo náměstí
Odvoz a oprava rozbité lavičky
VVM
Riegrovo náměstí
Vyzvat lázně k závazku – nátěr plotu parkoviště
VVM
Riegrovo náměstí
Oprava značek a natření sloupů
VVM
Riegrovo náměstí
Odstranění zeleně u stromů
VVM
VVM
Nátěr plotu a vrat u Záložny – upozornění vlastníka
OVÚP
Hakenova
Oprava chodníku u zimních lázní
VVM
TSMP
Havlíčkova
Odstranění „lesu značek“ v rámci park. systému
VVM
Havlíčkova
Odstranění zeleně kolem stromů
VVM
Zvýšený dohled MP v okolí restaurací (Crystal,
herna)
MP
Havlíčkova před Novou lékárnou
Odfrézování pařezu
VVM
Pionýrů
Usadit vyvrácenou značku „Průjezd zakázán“
VVM
Jiráskova
Odstranění držáku značky na sloupu VO na začátku VVM
cyklostezky ve směru k železničnímu přejezdu
Pionýrů
Instalovat zatravňovací dlaždice podél hřiště Na
Valech ke GJP
VVM
Jiráskova
Odstranění zeleně u odpadkového koše před
poštou
VVM
Pionýrů
Předložit návrh, jakým způsobem se spoluúčastí
města lze opravit vjezd před č. p. 268/II
VVM
Jiráskova
Oprava dlažby u zadního vchodu u Jubilejního
domu
VVM
Pionýrů, odbočka vlevo
Vyčištění, údržba, ořez náletových dřevin – dětské
hřiště za hernou
TSMP
Jiráskova
Vodorovné dopravní značení
VVM
Jiráskova
Odstranění zeleně podél cyklostezky
VVM
Na Dláždění
Chemické ošetření chodníku před květinářstvím
VVM
Na Dláždění
Prověřit funkčnost starého vedení
VVM
Na Valech
Značení výjezdu z cyklostezky k Divadelní ulici
VVM
Pavlovova
Odstranění zeleně podél stromů
VVM
Schnirchova
Sekání trávy – zatím nemá nikdo ve výkazech
VVM
Tyršova
Výměna a nové kolostavy před Luxorem a DPS
VVI+VVM
Vodní kanál
Zadláždění do mozaiky
VVI (oprava
dlažby jen u TGM)
Vstup k soše TGM
Vyřešit bezbariérový vstup – klínky na schody
VVM
VVM
Na Skupici
Oprava chodníků a zatravňovací panely na
parkování
VVM
Poděbradská
Stav chodníku od mlékárny ke školnímu statku
VVI (odloženo)
Vykácení stromu v ústí k ulici Vodní
OŽP
Pravá strana cyklostezky směr
Nymburk
Zajistit úchyty nově vysazených stromů podél
cyklostezky
OŽP-VVM
Na Skupici-Vodní
Ostrovní
Zvednout chodník před č. p. 198
VVM
Před ZŠ Václava Havla
Vyčistit záhony od odpadků podél cyklostezky
VVM
Ostrovní
Dokončení chodníku, žlábek pod okap pro odtok
vody
VVM
Rokycanova
Řádné označení ulice
VVM
Studentská
Posunutí kontejnerů na vhodnější místo
OŽP
Odstranit ulomenou větev ze stromu před
Gymnáziem J. z P.
VVM
Ovocná
Palackého, Na Hrázi č. p. 110
Oprava rygolu pod chodníkem
TSMP-VVM
Studentská
Cyklostezka Tyršovy sady – z jedné strany označena OD
jako cyklostezka, z druhé strany pouze jako stezka
pro chodce
Úklid krajnice na silnici od MŠ Studentská na
konec ulice
VVM
Parčík u tenisu
Studentská č. p. 236
Vyzvat majitele domu k nápravě (zákon o obcích)
OVÚP
Šantlova, mezi silnicí a domy
Vyzvat VaK k dokončení díla (upravení povrchu po
výkopech)
VVM
Šantlova, Hlaváčova
Prověřit původní dopravní značení, příp. osadit
značkami do doby než bude nový živičný povrch
OD-TSMP
Štefánikova x Pionýrů
Zvednout dešťový kanál (u značky), opravit díru
na křižovatce
VVM
Štefánikova, 9. května
Chodníky, dlažební kostky, úklid chodníku podél
zdi
VVM
U ČOV
Odstranit prázdné krinolíny od lamp podél
náplavky
VVM
Vyšlapanou šikmou stezku nahradit chodníčkem
VVI-VVM
Návrh řešení dopraví situace Jungmannova a Karla OD-VVM
Čapka – proveden prořez k zajištění bezpečnosti
Park – socha A. Dvořáka
Divadelní
Oprava chodníku u značky na rohu ulice
Roh Jungmannova, K. Čapka
VVM
VVI
Pionýrů x Školní
VVM
Vyzvat Ing. Jiránka – chodník „Ležící ženě“
a „Klečící dívce“
Úprava rozária před hotelem G-REX
VVM
Kultivace rohu ulic Jiráskova a Jungmannova
(U Radoně)
VVM
Park – krytá kolonáda
Divadelní
Odstranění dřevěného sloupku na rohu ulice
Roh Jiráskova, Jungmannova
Odstranění plastové trubky u schodů k Labi
VVM
Na Skupici
VVM
VVM
Naproti přístavišti lodí u Labe
Hledat řešení parčíku před hotelem G-REX
Prověřit možnost přechodu vláčku na elektromobil VVM
Zarovnání prohlubní na maltovém chodníku
u ořechu
OŽP-OD
Nátěr orientač. plánu Labská stezka, opravy stříšky
Divadelní
Na Skupici
Roh J. Opletala – Palackého
Přesun kontejnerů z nám. 5. května za kavárnu
Naproti přístavišti lodí u Labe
VVM
OD
VVM
Nám. 5. května
Chemické ošetření trávy pod mostem
Zbourat betonovou zídku před zadním vchodem
hřiště Na Valech
Veřejné osvětlení u Polabanu nesvítí
VVI+VVM
Vypletí okrasného záhonu podél obrubníku
Pionýrů x Dr. Horákové
Revoluční – Jeseniova
Přiznání pěšiny kolem lázeňského domu Libuše
U mostu přes Labe
OŽP
MP
VVM
Lázeňský dům Libuše, ul.
Divadelní
U kuželny a u kostela
Vykácení stromu naproti p. Novotnému
Žádost na PČR o zvýšení četnosti kontrol rychlosti
jízdy
Vyzvat lázně k očištění „Mateřské lásky“
VVM
Na Skupici
Přechod Palackého – J. Opletala
VVM
Lázeňský dům Libuše
VVM
VVM
OD-VVM
Doplnění výsadby keříků kolem pítka
Prořez zeleně na stráni naproti přístavišti lodí
Vyspravit díry v komunikaci
Umístění DZ na začátek cyklostezky
VVI+VVM
Kubovy sady
Odstranění záboru na rohu Zámeckého nábřeží
Pionýrů, směr Na Chmelnici
Pražská (směr k benzínové
pumpě)
VVM
Realizace cestičky k pítku v Kubových sadech
Stráň naproti přístavišti lodí
u Labe
VVM
VVM
Vyzvat sklárny k odstranění staré cedule Skláren
Kubovy sady
Roh zámeckého nábřeží
Zarostlé VO ve stromech v ul. Na Obci
MR
Kolonáda před „Pentagonem“
VVM
Na Obci
Nepořádek u trati od přejezdu u skláren k ul.
U Struhy
VVM
VVM
VVM
Přeměna bažinaté krajnice na parkovací místa
VVM
Vyzvat Ing. Jiránka k řešení prostoru před
„Pentagonem“, odstranění náletových bezů
VVM
Vyzvat plynaře k úpravě zeleného pásu
Podél železniční trati
Odstranění zemních světel u vstupu do podchodu
Kolonáda před „Pentagonem“
VVI+VVM
Pionýrů, podél hřiště Na Valech
Pavlovova
Kolonáda – vstup do podchodu
Doplnit uražený odpadkový koš
VVM
MR
VVM
Roh ul. Fügnerova a Riegrova
náměstí
Kompletní oprava silnice a krajnice
Nový přechod a chodník
Připomenout Ing. Jiránkovi závazek realizace
chodníčku k soše „Adam a Eva“
Riegrovo náměstí a Jiřího náměstí Sjednocení kolostavů
Na Kopečku u dětského hřiště
Pavlovova
Kolonáda – před lázeňským
domem Libenský
Z parkoviště u OD Albert do ul.
Na Valech
› Opravený
altán s pítkem
na Riegrově
náměstí
Ostatní
Centrální park u vily Kouřimka
Instalace busty Antonína Dvořáka
OSČ
Čihákova ulice
Kompletní oprava povrchu chodníků
OD
Hakenova ulice u Pentagonu
Rozšíření parkoviště u MěÚ a nový chodník
VVI-VVM
Jezero
Úklid areálu od nepořádku, náletových dřevin
a instalace WC kontejneru
TSMP
Jiřího náměstí
Oprava a výměna laviček na náměstí
VVM
Jiřího náměstí
Oprava dlažby před vstupem do městského úřadu
VVM
Levobřežní cyklostezka
Oprava a odstranění nebezpečných, havarijních
stromů
Povodí Labe
Roh Ostrovní – Na Bělidlech
Nevyspárované dlažební kostky
VVM
Roh Ovocná a Jahodová
Zvýšený dohled po odvozech kontejnerů
MP
Mánesova ulice
Nový přechod a chodník
VVM
Roh Palackého a Na Hrázi
Rozbitý patník – nahradit betonovým
VVM
Na Valech, před Libuší
Oprava odvodnění, špatně vyspádované ulice
VVM
Roh Revoluční – Ovocná
Vykácení suchých stromů
OŽP-VVM
Oprava zídky, rekultivace parčíku
VVM
Roh ulic Na Skupici – Ostrovní
Oprava díry v asfaltu silkotem
VVM
Nám. Anežky České u římskokatol. kostela
Roh ulic Ovocná a Jahodová
Zjistit majetkové poměry rohového zapleveleného
pozemku
VVM
Palackého ulice
Výměna bezpečnostních zábran podél chodníků
VVM
Parkoviště pod zámkem
Nátěry lamp a kultivace prostoru
VVM
Táborského
Nesvítící lampy veřejného osvětlení
VVM
Parkoviště Růžový slon
Zaasfaltování, nezpevněné plochy parkoviště
VVM
Táborského
Chodník – vybudování, zpracovat projekt
VVI
Pergola – centrální park
Oprava poškozených prvků
MR a.s.
U Bažantnice
Úprava krinolíny u lampy č. 36
VVM
Poděbrady
VVM
U Bažantnice
Zvýšený dohled nad černou těžbou dřeva
MP
CENTRÁLNÍ ČÁSTI PODĚBRAD
Vyčištění a místy i exhumování 382 kanálových
vpustí
U Bažantnice
Odvoz betonu naproti železářství Lanc, č. p. 973
VVM
VVM
Poděbrady
VVM
Oprava – systém silkot: zažehlení asfaltu 2.149m2
poškozených silnic
VVM
Odstranění hromady u železničního přejezdu na
Jiskru
Cesta mezi sochou TGM
a A. Dvořáka
Náhrada mulčovací kůry trávou
U Bažantnice
VVM
Poděbrady
„Vyřezání“ světel ze stromů u dětského hřiště
VVM
Cesta mezi sochou TGM
a A. Dvořáka
Odstranění suchého stromu v parku
U Bažantnice
Výměna 176 starých a ekonomicky náročných
lamp veřejného osvětlení
VVI (příprava PD
pro dotaci)
U Bažantnice č. p. 874
Odstranění dřevěného sloupu po rozhl. po drátě
proti domu
VVM
Cesta mezi sochou TGM
a A. Dvořáka
Úklid – přesun lavičky
VVM
Poděbrady
Výměna zchátralých autobusových zastávek
VVI
Poděbrady
Odtravňování zarostlých chodníků
VVM
Odstranění zbytků plotu (bývalá Kašparova
zahrada)
VVM
Cyklostezka podél Labe
Nátěry lamp veřejného osvětlení
VVM
Podchod pod nádražím
Oprava výmalby a vymalování zbývajících částí
VVM
Vyzvat Povodí Labe k údržbě a výměně VO
VVM
Prostor před nádražím
V Zahrádkách
Stanovit termín blokového čištění ulic
TSMP
Cyklostezka u přístaviště lodí
u Labe
Kultivace prostoru, odstranění náletových dřevin,
instalace nových kolostavů
Vilová
Prověřit lampy před č. p. 1373 – nesvítí
VVM
Dětské hřiště u kostela
Realizace cestičky z obou stran k dětskému hřišti
VVI
VVI-VVM
(Příprava PD pro
dotaci)
Vilová
Protažení chodníku přes zeleň
VVM
Dětské hřiště u kostela
Bezpečnostní prořez břízy na dětském hřišti
VVM
Purkyňovy sady
Oprava pomníku J. E. Purkyně
OSČ
Jiřího náměstí
Odstranění 5 sloupků po havárii hasičů a tyče po
značce u radnice
VVM
Riegrovo náměstí
Oprava altánu Poděbradky
VVM
Riegrovo náměstí
Instalace bezpečnostního osvětlení přechodu
VVI
Studentská ulice
Oprava povrchu části chodníků a nový vstup do MŠ VVI
U Bažantnice, proti VO č. 10
Vilová – Revoluční
Dodělat chodník u autobusové zastávky
VVM+VVI
Zahrádkářská osada č. 7
Prosekání cesty k 7. ZO alespoň 2x ročně
TSMP
› Takřka bažinatá krajnice v ulici Pavlova byla zpevněna
OBCHŮZKA č. 7: centrální PODĚBRADY ze dne 18. 6. 2012
OBLAST, MÍSTO, ULICE
POPIS PROBLÉMU
ODBOR (stav)
Download

Voliči v Poděbradech mají jasno. Za prezidenta chtějí