24.4.2014
Pojištění a investice
PLÁNEK
1.PATRO
PŘÍZEMÍ
PROGRAM
09:15 - 09:45
Registrace
10:00 - 10:25
Zahájení Broker kongresu Zdeněk Sluka
10:25 - 10:40
Pojišťovna České Spořitelny
Krátce o NOZ ve FLEXI životním pojištění Michal Rob
10:45 - 12:00
Vybrané otázky NOZ ve vztahu k finančnímu poradenství
JUDr. Filip Melzer, Ph.D., LL.M.
12:00 - 13:10
Oběd
přednášky
Sál I
Sál II
13:10 - 13:40
Pioneer Investments a rozšíření
spolupráce s Broker Trust
Vítězslav Havliš
Pioneer Asset Management
ING Životní Pojišťovna
N. V. SMART argumenty
pro pojištění rizik
Soňa Kubátová
BNP Paribas Investment
13:50 - 14:20
14:30 - 15:00
Franklin Tepmpleton
16:00 - 16:30
16:40 - 17:10
Pojišťovna České Spořitelny
Proč sjednat Flexi
Michal Rob
Aegon pojišťovna
Partners Easy Future – nové
fondy životního cyklu s
garancí od BNP Paribas
Jan Maňák
Růstový potenciál hledejte
v Evropě
Ludovit Javorsky
Boříme mýty! 5 tipů, jak si
zjednodušit byznys
Tomáš Mohorko
J & T banka
Kooperativa pojišťovna
Axa životní pojišťovna
Objevte nadstandardní výnosy
pro klienty v Clear Deal
Filip Spurný
Život s novou
PERSPEKTIVOU
Bohumila Dostálová
15:00 - 15:20
15:20 - 15:50
Sál III
Představení nového
produktu ŽP AXA
Vladislav Drda
Sál IV
ČP Invest investiční společnost
Efektivní využití úspor ze
stavebního spoření
Roman Kolev
UNIQA pojišťovna
Představení epochálního
RŽPD – od května 2014
,,New is always better“
Martin Seidl
ČSOB Pojišťovna
Exkluzivní produkty od
ČSOB pojišťovny
Radka Malá
Coffee break
ING Investment Management
Broker Trust
Volatilita na akciových trzích?
Dá se s ní pracovat?
Inovace software BT Invest:
Přímý tisk smluv
Miloš Lang
CONSEQ Investment
Generali Pojišťovna
Management
Produktové inovace 2014
Hugo
Jitka Konopásková
USF ČR
Novinky v regulaci, rok 2014 – aneb znovu
v zajetí zákona 38?
Jiří Šindelář
Metlife
Allianz Pojišťovna
MetLife Fair
Co se to u nás děje?
Andrea Majcinová
Korporátní obchod u Allianz
pojišťovny a novinky
v životním pojištění
Veronika Bláhová
Broker Trust
KB penzijní společnost
Pojištění do naha!
Dušan Šídlo
Komerční pojišťovna
Chcete skvělé rizikové
pojištění? KP Vám ho dá
Pavel Jílek
Vžijte se do penze
Vojtěch Kubec
Wüstenrott - pojišťovna
Wüstenrot pojišťovna
Iva Hůlková
1
WORKSHOPY
workshopy
13:00 - 14:00
14:10 - 15:10
15:20 - 16:20
Osobní time management s GTD
Daniel Gamrot
Jste zahlceni úkoly a požadavky? Nestíháte? Zkuste to změnit, vyčistit si hlavu a minimalizovat stres! Během workshopu
vám ukážu základy jedné z nejuznávanějších současných technik time managementu GTD.
Jak efektivně prodávat pracovní místo?
Zdeněk Vondra
Nechcete trávit mnoho hodin v křeslech kanceláří při pohovorech s lidmi, kteří o vaši práci nestojí? Nedodává vám personální
inzerce zajímavé kandidáty? Vytvořte si dokonalý systém kontaktů, doporučení, rozšiřování sféry osobního vlivu a tvorby konexí.
Jak získat doporučení?
Milan Skalický
Zcela konkrétní a mnoha poradci úspěšně používaný postup, jak si říci o doporučení s noblesou.
Účinné reagování na námitky. Workshop zaujme jak nováčky, tak zejména „veterány“ v oboru.
partneři
2
BROKER KONGRES
Žijte s námi Broker kongres
Na sedmém Broker kongresu můžete vyzkoušet celou
řadu novinek. Asi už jste zachytili zcela nové stránky
www.brokerkongres.cz. Nabízí toho mnohem víc než
jen aktuální program. V den kongresu se na nich
spustila interaktivní sekce live. Najdete zde komentáře z probíhajících přednášek, fotografie z kongresu
i aktuální zprávy od pořadatelů.
Poprvé také můžete prostřednictvím sekce hodnocení
klást otázky a hodnotit přednášející. Stačí si jen najít
svou přednášku a vystavit prezentátorovi zpětnou
vazbu. Na konci každého vystoupení zjistíte, jak si
u vás řečník vedl.
Nezapomeňte vyzkoušet golfový simulátor, zasoutěžit
si o nejnovější iPad mini nebo navštívit stánky
producentů. K Aegonu můžete zajít na výbornou kávu,
u Diners Clubu zkuste vyhrát špičkové pero.
Po kongresu se vyplatí zavítat na stránky www.finTV.cz.
Postupně tu zveřejníme videa z dnešních prezentací.
Už teď tam ale najdete desítky videí pro finanční
poradce. Například kurs telefonování Miroslava Prince,
který měl velký ohlas na minulém Broker kongresu
nebo záznam z konference Jak dál v poradenství,
na které vystoupili Zdeněk Sluka, Petr Borkovec, Petr
Hrubý, Filip Duchoň, Martin Valach, Ivan Špirakus, Jiří
Šindelář a další.
A když už jsme u webu, zkuste mrknout i na blog Broker
Trustu. Před pár dny tam Dušan Šídlo představil index
RIP, kterým srovnal nejpopulárnější životní pojistky.
Dnes se ho na něj můžete zeptat.
3
BROKER TRUST
Alfou a omegou jsou pojistné podmínky
NOZ klade větší důraz na smluvní volnost. Většina
ustanovení ohledně pojištění je takzvaně dispozitivních
- není povinnost se jimi řídit a od většiny zákonných
ustanovení se může pojišťovna v pojistné smlouvě
a pojistných podmínkách (všeobecných a zvláštních)
odchýlit nejen ve prospěch pojištěných, ale i v jejich
neprospěch. Pojišťovny si například mohou ujednat
práva a povinnosti odchylně od zákona, pokud to zákon výslovně nezakazuje. Alfou a omegou pojištění
jsou tak pojistné podmínky daného produktu, kterým
je nutné věnovat ještě větší pozornost než v minulosti.
Pojistné podmínky totiž vymezují zejména podrobnosti
o vzniku, trvání a zániku pojištění, pojistnou událost,
výluky z pojištění a způsob určení rozsahu pojistného
plnění a jeho splatnost.
Pojištění
a nový občanský zákoník
Tak tu máme od počátku roku trojí právní úpravu
pojištění. Na pojištění uzavřené do roku 2004 se použije původní znění občanského zákoníku, pro smlouvy
uzavřené od roku 2005 do konce loňského roku platí
zákon o pojistné smlouvě a konečně aktuálně uzavírané
smlouvy životního pojištění se řídí novým občanským
zákoníkem (NOZ). Co se změnilo?
4
Pozor na možné budoucí změny podmínek
Zákon o pojistné smlouvě uváděl, že pojistné podmínky
nelze měnit bez souhlasu pojistníka. NOZ však dává
možnost pojišťovnám sjednat podmínky budoucí změny
pojistných podmínek v přiměřeném rozsahu. Taková
ustanovení je dle občanského zákoníku platné jen v případě, že z povahy závazku vyplývá již při uzavírání
smlouvy rozumná potřeba jejich pozdější změny, a je-li
ujednána možnost smlouvu vypovědět. To je ovšem
tak obecné tvrzení, že pojišťovny mohou najít způsob,
jak měnit pojistné podmínky v podstatě jednostranně,
tedy bez souhlasu pojištěného. Pojišťovna si může
například ujednat takového ustanovení: „Pojišťovna
má právo v případě vzniku rozumné potřeby změny
(zejména v návaznosti na vývoj právního prostředí,
při změně přístupu dohledového orgánu, v zájmu
zlepšení kvality poskytovaných služeb, v souvislosti
s technickým rozvojem nebo z důvodu podstatné
změny tržních podmínek) provést přiměřenou změnu
pojistných podmínek a sazebníku.“ Má však pojištěný
klient jistotu, že to bude úprava podmínek jen v jeho
prospěch? Důležitý je proto nejen obsah pojistných
podmínek, ale i „mantinely“ pro jejich budoucí změny.
Bez pojistného zájmu se nepojistíte
Jaké další „perličky“ NOZ přináší? Ten, kdo uzavírá
pojištění, musí mít pojistný zájem. Jde o oprávněnou
potřebu ochrany před následky pojistné události,
která podmiňuje vznik a trvání pojištění. Zanikneli pojistný zájem, zaniká také pojištění. Pokud tedy
zájemce o pojištění například uvede, že si životní
pojištění uzavírá z důvodu uzavření manželství, může
pojistný zájem i pojistná smlouva zaniknout i k datu
rozvodu. Novinkou je také možnost uvést obmyšlenou
osobu pro případ úmrtí neodvolatelně, tedy bez možnosti budoucí změny. Nový zákon již nezakazuje
sjednat pojištění pro případ smrti dítěte, která by nastala
do 3 let jeho věku. V NOZ nenajdeme ani definici úrazu,
podstatné tak budou opět pojistné podmínky. Nově je
však zakotveno právo na úroky z prodlení, pokud je
pojišťovna v prodlení s plněním, které je splatné do 15
dní po skončení šetření.
Milionová odškodnění místo statisícových
Právní úprava pojištění majetku a odpovědnosti rovněž
doznala změn. Když se nalezne ztracená či odcizená
věc, za kterou již bylo vyplaceno plnění, stává se
majetkem pojistníka a pojišťovna má nárok na vrácení
plnění, pokud se tedy nedohodne s pojistníkem jinak.
To je pochopitelně nepříjemné, neboť mohou být
peníze z pojistky již utraceny. Výše uvedené neplatí
v případě, pokud nelze věc převzít nebo je značně
poškozená. Pojištění majetku také nezaniká změnou
vlastnictví, ale až nahlášením této změny. Aby pojištěný
neplatil pojistné zbytečně, měl by změnu vlastnictví
ve svém zájmu nahlásit co nejdříve. Výplaty z pojištění
odpovědnosti vzrostou z důvodu nové metodiky stanovení výše náhrady újmy na zdraví. Vzniká tak nárok
na milionová odškodnění místo statisícových.
I když NOZ nepřináší žádnou revoluci, některá
ustanovení jsou pro praxi finančního poradce velmi
užitečná. Jde zejména o povinnosti pojištěných ve vztahu
k pojišťovnám, které mohou vést k odmítnutí či snížení
pojistného plnění, což je vždy zpráva nepříjemná.
5
SOUTĚŽ
iPad mini s retina displejem
● vyplňte anketu a získejte razítka ● odevzdejte ji na recepci Broker kongresu ●
● výměnou získáte soutěžní kupon ●
● soutěžní kupon odevzdáte před vstupem do sálu v 16:40 ●
... přejeme hodně štěstí!
6
Pravidla soutěže: Soutěž pořádá společnost Broker Trust, a. s.
Dolnokčská 2029/54a, 140 00 Praha 4. Soutěže o tablet iPad mini se
nesmí účastnit zaměstnanci společnosti Broker Trust, a. s. a jejich blízcí
rodinní příslušníci. Soutěže se rovněž nesmí účastnit zástupci finančních
institucí. Pro získání soutěžního kuponu je nutné úplně vyplnit a odevzdat anketu
společnosti Broker Trust, a. s. (anketní lístek). Anketní lístek obdrží každý poradce při
registraci. Vyplněnou anketu je nutné do 16 hodin doručit na recepci Broker kongresu.
Výměnou získá soutěžící soutěžní kupon, který odevzdá před vstupem do sálu před poslední
přednáškou. Soutěžícím zůstává kontrolní ústřižek. Na kontrolní ústřižku je totožné číslo, které je uvedeno
i na odevzdané části. Výherce bude určen losováním a oznámen po skon-čení poslední prezentace
v každém ze sálů. V každém sálu je jedna cena Tablet iPad mini od společnosti Apple. Výherce se musí
prokázat kontrolním ústřižkem a musí být v době vyhlášení osobně přítomen. Pokud se výherce nedostaví ani po
vyhlášení (2x) bude se vyhlašovat nový výherce. Pokud se výherce nebude schopen prokázat kontrolním ústřižkem
bude pořadatel vyhlašovat výherce nového. Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu.
AEGON
Invalidita
jako klíčové riziko
Na trhu jsou desítky produktů od různých poskytovatelů.
Přesto si myslíme, že dokážeme nabídnout produkty
a služby, které nemají na trhu konkurenci. Proč?
Hlavní oblastí, na kterou se Aegon soustředí, je
zajištění rizik a především invalidity. Považujeme ji
za nejzávažnější riziko, které může mít na klienta z finančního hlediska největší dopad, a přitom se jedná
o riziko donedávna podceňované. Čísla však mluví
jasně. Jeden z pěti lidí se v produktivním věku stane
invalidním. V ČR je nyní téměř 450 tisíc lidí pobírajících
invalidní důchod, ten však spolu se ztrátou zaměstnání
představuje radikální pokles příjmů.
Transparentní a vstřícné podmínky
Pro klienty, ohrožené ztrátou příjmů v důsledku invalidity
je klíčové rychlé a transparentní plnění. Náš přístup je
otevřený a vstřícný. Klíčový je pro nás zdravotní stav
člověka – přiznání invalidního důchodu od státu není
nutnou podmínkou. U více než 100 diagnóz plníme
ihned po potvrzení diagnózy odborným lékařem
a nečekáme na výsledek žádosti o přiznání invalidity
úřadem.
Digitální technologie k Vašim službám
Další oblastí, na kterou se zaměřujeme, je servis
pro poradce. Naše služby vám umožní projít celým
procesem sjednání smlouvy rychle, jednoduše a bez
chyb, a věnovat se tomu podstatnému – obchodu.
Jejich používání je snadné. K dispozici máte náš
edukační portál www.aegon5minut.cz, kde najdete
krátká videa, jak používat náš Expert, Web agent,
elektronický formulář nebo eChange. Seznámit se
s těmi nejdůležitějšími nástroji můžete z pohodlí
Vašeho domova nebo kanceláře.
Partner na celý život
V Aegonu věnujeme velkou energii na pravidelné
inovace produktů a zakládáme si na tom, že naše
nová připojištění jsou dostupná i stávajícím klientům.
S produktovými novinkami tak můžete u svých
klientů pružně pracovat, pravidelně jejich smlouvy
modernizovat a eliminovat tak riziko, že je klienti
předčasně ukončí.
7
UNIQA
Objednejte si školení novinek:
Martin Seidl
Facelift RŽPD
od UNIQA pojišťovny
Tel: 225 393 670, Mob: 737 268 279, Mail: [email protected]
UNIQA pojišťovna, a.s. v loňském roce oslavila
20 let na českém trhu a nebyl to rok pouze oslav,
ale i tvrdé práce. Přestože české pojišťovnictví
zopakovalo stejný trend z předchozího roku –
stagnaci, UNIQA pojišťovna, a.s. opět potvrdila svůj
růstový potenciál. Podle metodiky České asociace
pojišťoven stouplo její celkové předepsané
pojistné meziročně o tři procenta a to i za pomoci
jednoho z nejpopulárnějších pojištění osob na trhu
– Rizikového životního pojištění s dividendou RŽPD. Nyní UNIQA přichází na trh s novou verzí
tohoto produktu.
Velmi nás těší velký zájem o tento produkt, jak ze
strany klientů, tak ze strany finančních poradců,
a právě u těchto odborníků jsme se snažili zjistit,
kde vidí možnosti pro zlepšení produktu. Na základě
tohoto monitoringu jsme dospěli k závěru, že není
nač čekat a není důvod potřebám poradců v celé
řadě drobných připomínek nevyhovět hned. UNIQA
pojišťovna se nikdy nebála inovací a proto i nyní
přichází se zásadním vylepšením RŽPD. Vždyť jedno
z nepsaných pravidel trhu je ,,New is always better“.
Cílem posledních úprav bylo maximální zjednodušení
nastavení pojistné ochrany pro různé životní situace.
Tento trend již znáte pod titulem: „Od produktu
k řešení“. Životní situace řešíme v RŽPD na třech
úrovních. Za prvé jsou to události s dlouhodobým až
trvalým dopadem, poté události s dočasným vlivem a
8
za třetí nepříjemnosti či patálie s omezeným dopadem,
na něž je možné se díky nadstavbovým krytím
připravit. Rozhodli jsme se tuto myšlenku rozšířit
a dát poradcům k dispozici i nový přehledný kalkulátor
s novým návrhem. Také je tu stále možnost sjednávat
návrhy v inovovaném online systému pos.uniqa.cz.
V RŽPD bylo provedeno několik zásadních
produktových změn:
Nová výše postačitelného měsíčního pojistného
je 400Kč místo předchozích 500Kč. V jakékoliv jiné
frekvenci placení čtvrtletně, pololetně nebo ročně je
minimální výše pojistného 1 000Kč.
Úplně byla odstraněna povinná spořící složka. Klient
si nyní sice nemusí spořit, ale pokud se rozhodne využít
této možnosti, může si vybrat z několika investičních
programů podle svých preferencí. Klient obdrží přehled
vývoje aktuální hodnoty podílových jednotek jednou
ročně v písemné formě nebo se může podívat
na webové stránky www.uniqa.cz do sekce MyUNIQA,
kde má k dispozici náhled na vývoj své investice 24
hodin denně.
Pojištění pro případ smrti s ročně klesající pojistnou
částkou je nyní možné sjednat bez vazby (poměr
konstantní x klesající) na pojištění pro případ smrti
s konstantní pojistnou částkou. Minimální výše pojistné
částky pro případ smrti pro prvního pojištěného zůstává
30 000Kč.
U připojištění invalidity byla provedena řada změn
k lepšímu, tak aby si klient nyní mohl nastavit možné
pojistné plnění, které bude vyhovovat přesně jeho
potřebám. Připojištění lze sjednat pro invalidity I., II.
a III. stupně ve formě jednorázové výplaty. Pojistná
částka u tohoto pojištění každý rok klesá o jednu
n-tinu aktuální pojistné částky. Je-li sjednána
fixace (ve výši 10%, 20% nebo 30% pojistné částky),
klesá podle výše uvedeného jen 90% (popř. 80%
či 70%) sjednané pojistné částky, zbylá pojistná
částka je konstantní po celou dobu trvání tohoto
připojištění. Toto připojištění se sjednává v následujících variantách, pouze III. stupeň, II. a III. stupeň
nebo I.,II. a III. stupeň.
Denní odškodnění opět s plněním od 10. dne
zpětně je jednou ze zásadních změn úrazové části
pojištění. V rámci připojištění denního odškodného
pojistitel poskytne pojistné plnění za dobu nezbytného
léčení úrazu. Produkt nabízí možnost volby ze tří
karenčních lhůt a tím lze vytvořit klientům i určitou
progresi při plnění. Stále platí, že maximální pojistná
částka denního odškodného se stanovuje v závislosti
na povolání klienta.
Připojištění ošetřování nemocného dítěte je novou
možností, jak ochránit klienty. Při výpadku příjmu pro ošetřujícího člena rodiny může dojít k pojistnému plnění
podle mzdy klienta až do výše 1.000Kč denně (přičemž
členové rodiny se mohou v péči střídat).
Nově byly též upraveny pojistné podmínky
unikátního připojištění horních končetin. Toto
komplexní pojištění se již nevztahuje jen na následky
úrazu, ale rovněž na následky vyjmenovaných chorob
(např. syndrom karpálního tunelu, tenisový loket,
revmatoidní artritida s postižením hybnosti drobných
kloubů ruky, apod.). Právě v případě nemoci klienta
byla z pojistných podmínek odstraněna výluka na nemoci z povolání a nyní je toto pojištění bez větších
omezení.
Záleží nám na tom, aby finanční poradce od nás
dostal takový produkt, který pomůže řešit různé
životní situace klientů, s nimiž se běžně setkává.
Naším cílem je, aby si každý klient mohl za pomoci svého finančního poradce sestavit takové
pojištění, které nejlépe odpovídá jeho potřebám,
požadavkům a možnostem.
9
Rizikové životní pojištění s dividendou
Od produktu k řešení
sazbami.
se sníženými
y
it
lid
va
in
a
i
limitů.
Pojištění smrt
ez omezení a
b
PČ
í
íc
aj
es
i s kl
nostmi.
Pojištění smrt
s novými mož
ů
ň
p
u
st
h
ec
lidity vš
oci.
Pojištění inva
na úrazy i nem
n
ti
če
n
ko
h
íc
Pojištění horn
tění pro děti.
Nová připojiš
Objednejte si školení novinek:
Martin Seidl
Tel: 225 393 670, Mob: 737 268 279, Mail: [email protected]
PIONEER
Jaké jsou současné trendy na světových trzích
a jaký je vás investiční výhled pro letošní rok?
Které regiony považujete za perspektivní?
Na vývoj světových kapitálových trhů mají stále
vliv zejména politická rozhodnutí centrálních bank.
Uvolněná monetární politika klíčových centrálních
bank, společně s optimismem ze zlepšujících se vyhlídek světové ekonomiky, vede k větší toleranci
investorů k riziku.
Bc. Vítězslav Havliš,
ředitel obchodu pro externí sítě Pioneer Investments ČR
Pioneer Investments
přichází s převratnými novinkami
Rok 2013 byl pro nás mimořádně úspěšný jak
v absolutním, tak v relativním měřítku.“ říká
Bc. Vítězslav Havliš, ředitel obchodu pro externí
sítě Pioneer Investments ČR a přibližuje aktuální
perspektivy skupiny i kapitálových trhů.
Solidní růst akcií, které v loňském roce zaznamenaly
největší nárůst od konce hypotéční krize, nahrává
akciovým investorům, kteří momentálně dávají přednost
spíše rozvinutým trhům. Ovšem i ti konzervativnější
jsou nízkými výnosy dluhopisů „bezpečných“ emitentů
tlačeni do rizikovějších investic. Do popředí zájmu
dluhopisových investorů se tak stále častěji dostávají
korporátní dluhopisy a dluhopisy s vysokým výnosem
(high yield), a to zejména z regionu rozvíjejících se
trhů. Ty loni poměrně výrazně zaostaly a do budoucna
tak představují atraktivní výnosový potenciál.
Plánujete v letošním roce nějaké novinky
nebo úpravy ve stávající produktové nabídce?
V loňském roce jsme nastavili laťku opravdu vysoko
a v nastoupeném trendu chceme samozřejmě
pokračovat i letos. Plánujeme další rozšíření řady
lucemburských fondů Pioneer, které nabízejí také
měnově zajištěnou třídu v českých korunách. Jednu
z novinek představíme již brzy: dividendový akciový
fond Pioneer Funds – European Equity Target
Income, který nabízí pololetní výplatu nadprůměrně vysokých dividend. Fond vyplácí dividendu
ve výši 7%, složenou z 5% dividendového výnosu
a 2% nadvýnosu pomocí aktivně řízeného opčního
11
PIONEER
programu. Prostřednictvím sítě společnosti Broker
Trust začneme tento fond nabízet již velmi brzy.
Další zásadní a revoluční novinkou je plánované
uvedení nového produktu životního cyklu, který bude
dynamičtější variantou stávajícího produktu Rentier
Invest. Klientům umožní větší flexibilitu při rozhodování
o rizikovém profilu v průběhu investování i aktivní
nastavení rizikového profilu na konci investičního
horizontu produktu.
Intenzivně také pracujeme na rozvoji a inovaci on-line
nástrojů určených k podpoře prodeje a dalšímu
zkvalitňování služeb klientům. Vyvíjíme absolutní
novinku v oblasti elektronického obsluhování klientů.
Bude se opět jednat o flexibilní řešení pro poradce,
jednoduše dostupné prostřednictvím počítačů, tabletů
a chytrých telefonů. Věříme, že nová aplikace si mezi
distributory získá minimálně stejnou oblibu, jaké
dosahuje loni uvedená aplikace mypioneer.cz.
Kdybyste měl dát investorům tři zásadní investiční
rady, jaké by to byly?
První rada: Nesestavujte své investiční portfolio
podle momentálních trendů na trhu. I kvalitní portfolio
12
může krátkodobě klesnout, mělo by však být schopné
obstát v dlouhodobém horizontu a v různých tržních
podmínkách.
Druhá rada: Ať už se považujete za konzervativního
nebo dynamického investora – program pravidelných
investic do globálního akciového portfolia na hodně
dlouhý horizont si zřiďte v každém případě
(a nesledujte jeho vývoj každý týden…).
Třetí rada: Nepodceňujte finanční vzdělávání.
Že kapitálové trhy umí překvapit, dokázaly v minulosti
už mnohokrát. Jako finančně gramotný investor ale
budete umět takových (ne)příjemných překvapení lépe
využít ve svůj prospěch a tak snadno nepodlehnete
mnohdy zbytečné panice.
Další investiční tipy a rady najdete na našem portálu
follow.pioneer.cz (uživatelské jméno: BrokerTrust, heslo:
6500). Právě tam pro Vás vybíráme to nejaktuálnější
a nejzajímavější ze světa investic.
FLEXI
FLEXI dá klientům víc
Životních pojistek je jako na poli máku. Vybrat tu
nejvhodnější pro klienta a správně ji nastavit, je umění.
FLEXI má pár NEJ, díky kterým může být skvělým
parťákem pro nejednoho vašeho klienta.
FLEXI plní i za vrozené vady dětí
Kéž by se všechna miminka mohla rodit zdravá a dětství
prožít bez bolístek a neduhů! Vždy tomu tak bohužel
není. Terezka se narodila s vrozenou vadou, na kterou
doktoři v době těhotenství a po porodu nepřišli. Naštěstí
jsem ji hned po šestinedělí připojistila na svoji FLEXI
životní pojistku – u FLEXI můžete dítě pojistit hned
po narození! Při diagnostikování vážného onemocnění
nám pojišťovna vyplatila peníze z pojistky. Stačilo, že
vrozenou vadu doktoři diagnostikovali a poprvé začali
léčit až v době, kdy už měla Terezka pojistku.
Navíc vím, že je pojištěná až do jejích 25 let za dětské
ceny, bez ohledu na to, jestli bude v té době studentka
nebo už bude pracovat jako instruktorka potápěčů.
A děti to mají ve FLEXI opravdu levné!
Po sedmi letech od léčby
hledíme na klienta jako na zdravého
Měl jsem rakovinu, léčil jsem se s ní před osmi lety,
to mi naposledy dělali nějakou kontrolu. Vím, jak v tu
chvíli chybí rodině peníze. Chtěl jsem si rakovinu
pojistit, je totiž velká šance, že se ta mrcha objeví
zase. Jenže už mě prý nikde nepojistí. ALE POJISTÍ!
Ve FLEXI se na mě teď už dívají jako na zdravého.
Navíc kdybych znovu dostal rakovinu, vyplatí mi peníze
a klidně mě pojistí znovu (jen s výlukou dalšího plnění
za rakovinu) – budu tak pojištěn proti více než dvacítce
dalších vážných nemocí. Tyhle výluky umí dělat i u úrazů.
Je správné, že pojišťovna klientovi, který pil
alkohol, krátí pojistné plnění?
Jirka odvezl večer ze svatební oslavy svoji ženu a dceru
a vrátil se na akci, aby později rozvezl další hosty.
Veselá společnost se postarala o to, že si před jízdou
dal pár panáků. Když pak vezl kamarády ze střední, vjel
do protisměru. Zabil sebe, jednoho spolujezdce a dva
lidi z protijedoucího auta. Měl životní pojistku. Jenže
pil, a to pojišťovny krátí pojistné plnění. Paradoxně by
na to ale doplatila Jirkova žena s dcerou. FLEXI za
alkohol nekrátí! Neposuzujeme hazardování klienta
se životem. Peníze z pojistky vyplatíme, i když dojde
k porušení zákona.
Plníme i za úrazy a nemoci z povolání, pojistíme
také OSVČ
Jezdím s kamionem. Na silnici se mi může stát cokoliv.
Teď je to rok, co jsem boural a po úrazu si pobyl chvíli
v nemocnici. Měl jsem životní pojistku. Pojišťovna mi
ale nic nezaplatila, protože to prý byl pracovní úraz
a mám dostat peníze od svého zaměstnavatele.
Ten mně odškodné rychle umazal, protože jsem
mu způsobil škodu. To jsem to vyhrál! Pojistku
jsem si naštvaně zrušil a našel si místo u jiné firmy.
Ale i kdyby se to nestalo, tak já to mám tak, že dostávám
10 000 Kč základ a vše ostatní na dietách, takže někdy
i 40 000 Kč. Jenže od zaměstnavatele mám šanci vidět
dorovnání jen do těch 10 000 Kč … FLEXI jsem neměl,
takže jsem byl vlastně pojištěný jen na těch zbylých
6 hodin, co jsem doma…
Kamarád podniká. Jako OSVČ si neplatí nemocenskou,
ale má FLEXI životní pojistku. Tady mu v pohodě
13
FLEXI
za rakovinu) – budu tak pojištěn proti více než dvacítce
dalších vážných nemocí. Tyhle výluky umí dělat i u úrazů.
Je správné, že pojišťovna klientovi, který pil
alkohol, krátí pojistné plnění?
Jirka odvezl večer ze svatební oslavy svoji ženu a dceru
Další výhody v kostce
Celosvětová platnost VŠECH rizik včetně
pracovní neschopnosti, invalidity a hospitalizace
Plníme 100 % PČ u invalidity I., II. i III.
Stupně a při bezmocnosti II. stupně (známé
jako INV IV. stupně)
Nemáme žádné tabulky pro pracovní
neschopnost, takže klientovi plníme celou
dobu léčby, klidně i 1,5 roku
Denní odškodné má 529 kódů a úrazy připodobňujeme
J&T BANKA
V rámci Clear Deal
od J&T BANKY sjednávejte nové
varianty vkladů.
Od ledna 2014 jsme rozšířili produktovou nabídku
Clear Deal o následující termínované vklady:
• pro fyzické osoby:
• eurové termínované vklady:
Délka vkladu
Úroková sazba
1 rok
2 roky
5 let
2,2 % p.a. 2,5 % p.a. 3,0 % p.a.
• podřízený vklad:
- šestiletá investice s výnosem 5,1 % p.a.
- investice do vize a rozvoje J&T Banky
- pevná lhůta trvání bez možnosti dřívějšího
ukončení vkladu
- roční vyplácení úroků
- od 500 000 CZK
- bez zákonného pojištění vkladů
Plníme za opakované úrazy
Pojistíme i bojové sporty; klienti mají zdarma
pojištěny rekreační rizikové sporty na 30 dnů
v roce
Máme pro vás aplikaci SmartClient pro
on-line sjednání nabídek a dodatků bez
nutnosti volat na infolinku kvůli ceně
14
• pro právnické osoby a podnikatele
vklad s tříměsíční výpovědní lhůtou:
Vklad s tříměsíční výpovědní lhůtou v CZK
Úroková sazba platná do 18.5.2014
2,0 % p.a.
Úroková sazba od 19.5.2014
1,7 % p.a.
Nově je možné skrze rozšířenou rámcovou smlouvu
Clear Deal sjednávat také tři podílové fondy:
• J&T MONEY CZK získal ocenění: Investice roku 2013
• J&T BOND CZK
• J&T Flexibilní Dluhopisový
Jaké výhody pro klienty jsou spojeny s investicemi
do fondů J&T v rámci Clear Deal?
Atraktivní výnosy na sazbami – fondy v Clear Deal
nabízí klientům zhodnocování aktiv nad úrovní
výnosů bankovních vkladů. Likvidita – prostředky
jsou dostupné v případě potřeby v horizontu 14 dní.
Investiční myšlenky - příležitost pro ty, kteří věří
investičním nápadům a myšlenkám J&T.
Má sjednávání fondů J&T v rámci Clear Deal
také výhody pro poradce?
Pokud klient sjedná v rámci jednoho kalendářního
měsíce termínovaný vklad společně s investicí do fondu,
či podřízeného vkladu v Clear Deal, získává poradce
nejen provizi za oba produkty, ale ještě dosáhne
na vyšší provizní základ u sjednaného termínovaného
vkladu. Vyšší provize se týká také následných termínovaných vkladů v Clear Deal, pokud bude klient držet
investicí.
Jak investici do fondů J&T v rámci
Clear Deal sjednat?
Na portálu BETY společnosti BROKER TRUST je
k dispozici nová smluvní dokumentace v sekci
PRODUKTY»PRODUCENTI (tato smluvní dokumentaci je také na Portálu externích bankéřů J&T BANKY
pro certifikované poradce Clear Deal).
Při sjednávání rozšířené rámcové smlouvy vč. J&T
fondů, bude třeba ke smluvní dokumentaci dodávat
dokumenty nutné k investicím, tj. Investiční dotazník,
Záznam z jednání a PLIO.
Jaké licence je nutné vlastnit pro sjednávání fondů
J&T v rámci Clear Deal?
Pro sjednání rámcové smlouvy vč. investičních služeb
(obsahující 3 podílové fondy) je třeba disponovat 2
licencemi:
1. Licence Clear Deal
– retailové bankovnictví u J&T Banky
2. Licence Vázaného zástupce
– oprávnění sjednávat investice pod Broker Trust,
evidence u ČNB
Pokud obě podmínky poradce splní, je nezbytné zadat
prohlášení o školení na portále BETY.
Chcete sjednávat produkty Clear Deal, ale nemáte
potřebnou licenci?
Je to jednoduché, přihlaste se na školení vypisovaná
společností Broker Trust:
• Školení pro získání licence Clear Deal
• Školení pro získání licence Vázaného zástupce
(oprávnění sjednávat investice pod BT).
Vaše J&T BANKA
15
ALLIANZ
částku, často velmi výrazně jinou. Rozdíl může být
u závažných úrazů dokonce i několikanásobný.
První úrazové pojištění s garancí nejvyššího plnění,
které vzešlo z dílny Allianz pojišťovny, klienty zbaví
starostí s výběrem nejvýhodnější ochrany.
O unikátní novince v úrazovém pojištění jsme proto
hovořili s Martinem Podávkou, vedoucím produktových
inovací Allianz pojišťovny.
Lze nějak jednoduše popsat poslední inovaci
úrazového pojištění v České republice?
Určitě, chytré věci jsou jednoduché. Na počátku bylo
jedno zjištění: čeští zákazníci zjistili, že mezi produkty
úrazového pojištění jsou významné rozdíly. A to nás
inspirovalo k zamyšlení nad inovací, která by tyto
rozdíly pro naše klienty zcela „smazala“.
Martin Podávka
vedoucí produktových inovací Allianz pojišťovny
Světová novinka:
první úrazové pojištění
s garancí nejvyššího plnění
Každoročně se v České republice stane více než
jeden milion úrazů – od drobných, až po ty závažné,
které zanechají trvalé následky, nebo jejichž
důsledkem je dokonce invalidita. V případě, že jsou
zranění pojištěni, získají od své pojišťovny finanční
odškodnění. To se však může podle typu smlouvy,
ale i pojistitele lišit. A tak je zcela běžné, že za zcela
identický úraz dostanou dva zranění různou finanční
16
Jak je vůbec možné, že rozdíly ve vyplacených
částkách za stejné úrazy mohou tak vysoké?
Za prvé je to tím, že pojišťovny na českém trhu
v případě denního odškodného pracují s různými
oceňovacími tabulkami. A ta druhá disproporce vzniká
tím, že pojišťovny u vážnějších úrazů zvyšují pojistné
plnění pomocí tzv. progresivního plnění a opět každá
jinak. Není tak vůbec výjimečné, že za stejné zranění
vyplatí jedna pojišťovna 100 000 Kč a jiná dvakrát
tolik. Klient by si tak měl před sjednáním pojištění vše
dobře promyslet, jednotlivé produkty porovnat a vybrat
pro něj ten nejlepší.
Na první pohled je to sice dobrá rada, ale klient,
který není odborník, sám jen těžko dokáže porovnat
stovky položek oceňovacích tabulek a zjistit, které
pojištění má výhodnější plnění.
To je pravda, a proto jsme se rozhodli, že porovnání
uděláme za naše klienty sami. Pokud u závažných
úrazů zjistíme, že naše plnění není nejvyšší, pojistné
plnění navýšíme na maximální hodnotu z vybraných
pojišťoven. Přesný postup je následující: pravidelně,
nejméně dvakrát ročně, srovnáváme výši pojistného
plnění u závažných úrazů (jejich seznam klienti
pro kontrolu mohou najít na našich internetových
stránkách) u pěti největších pojišťoven z pohledu
běžného životního pojištění. Ve srovnání zohledňujeme
nejen oceňovací tabulky, ale také již zmíněné a velmi
důležité progresivní plnění. A tímto způsobem budeme
postupovat nejméně po dobu následujících 10 let.
Jak tato garance zvýší cenu úrazového pojištění?
Nijak - klient za garanci žádné peníze navíc neplatí.
Naopak, ušetří - v dubnu, květnu a červnu jsme připravili
pro nové klienty speciální slevu, která bude platná
po celou dobu trvání pojištění, tedy i 30 a možná i více
let. Pokud si to shrneme - garance je od dubna 2014
součástí všech nových smluv úrazového pojištění. Další
výhodou je, že platí nejen pro úrazy dospělých, ale i dětí.
A do třetice – garance nejvyššího plnění se vztahuje
jednak na úrazy bez následků (tzv. denní odškodné
z důvodu úrazu) a jednak na úrazy, které zanechají
trvalé poškození (tzv. trvalé následky). Doporučuji
se seznámit se seznamem úrazů, u kterých nejvyšší
plnění garantujeme, na našem webu www.allianz.cz/
garance, stejně jako postup, jakým způsobem bude
k výplatě za závažný úraz docházet.
Lze nějak jednoduše poradit, na co by klient měl
hledět při výběru svého úrazového pojištění, které
mu může sloužit i desetiletí? Obvykle laik vidí rozdíl
jen v již zmiňované ceně…
Nabídka na trhu je určitě široká, a přestože na první
pohled vypadají produkty podobně, rozdíly mohou být
výrazné. A protože chytré věci bývají jednoduché, stačí
se soustředit na 3 základní a jednoduchá kritéria.
• Za prvé – jak rychle pojišťovna vyplácí pojistné plnění,
zda hned po úrazu, nebo až po skončení léčby. Ideální
je výplata ihned s případným doplatkem, pokud by se
léčba z důvodů komplikací prodloužila.
• Za druhé - jaký systém určení výše odškodnění uplatňuje. Pro klienta je nejlepší vyplatit vše dle oceňovací
tabulky a ne pouze dle skutečné doby léčení (tedy často
méně, než je uvedeno v tabulce).
• A za třetí, zda pojišťovna při plnění u závažných úrazů
uplatňuje progresivní plnění – to je vždy pro klienta lepší,
ideální je co nejvyšší progresivní plnění, například
až 500 %. Jsme si vědomi toho, že vážné úrazy dlouhodobě vyřadí člověka z pracovního procesu a jsou těžkým
zásahem do domácích financí. Často totiž vyžadují
následnou rehabilitaci, lázně, nejrůznější zdravotní
pomůcky… A právě v těchto situacích potřebují mít lidé
dostatek peněz. S naší garancí budou mít nejvíc, kolik
je na našem trhu možné získat.
Úrazové garance nejsou první, které pojišťovna
Allianz již zavedla…
Je to tak, již před rokem přišla na trh se třemi garancemi
u majetkového pojištění. Díky první garanci dostanou
klienti Allianz u pojištění nemovitosti a domácnosti
pojistné plnění za všechna rizika, která jsou pojistitelná
u kterékoliv pojišťovny na českém trhu a to i tehdy,
když je ve své smlouvě nemají. Druhou garancí,
kterou Allianz zavedla, je neuplatnění podpojištění
u nemovitosti, takže klient dostane při škodě plnění
bez jakéhokoliv krácení. Třetí a poslední garance
pojištěným zaručuje, že v případě znovunalezených
věcí, které u klienta odcizil zloděj, za ně nebude chtít
plnění až do limitu 100 tisíc Kč zpět.
17
Náš táta bude
rychle vyřízený!
Help Desk PČS
po až pá 7.30–18.00
tel. 844 164 164, 605 602 164
[email protected]
Díky aplikaci SmartClient sjednáte svým
klientům pojistku rychle a bezchybně.
www.flexi.cz/smartclient
Download

Pojištění a investice