CENNÍK
Platný od 1.5.2014
ELiS
Vzduchové clony
STR
OXeN
Rekuperačná
jednotka
STR
14
18
LEO
Teplovodné
jednotky
STR
4
ELiS G
Priemyselné
vzduchové clony
STR
19
KOMPLETNÉ RIEŠENIE SYSTÉMU VYKUROVANIA A VETRANIA
Spoločnosť FLOWAIR už 10 rokov ukazuje cestu k ekonomickému vykurovaniu a vetraniu priemyselných objektov. Vďaka bohatým
skúsenostiam a vlastnému vývojovému oddeleniu ponúkame komplexné systémy vykurovania s inteligentným riadiacim systémom.
Novinkou v sortimente je kompaktná jednotka OXeN.
novinky!
Zoznámte sa prosím s novinkami v našom sortimente
LEO
Teplovodné
jednotky
STR
4
25 | 45 | 65
ELiS
Vzduchové
clony
STR
4
9 | 15 | 30
STR
17
Teplovodné jednotky LEO FB new
9 | 15 | 30
Dostupné od Mája 2014
25 | 45 | 65
Typ
Index
Výkon [kW]
LEO FB 9V NEW
10916
8,9
Cena EUR
338,00
LEO FB 15V NEW
10913
17,4
360,00
LEO FB 30V NEW
10927
27,3
376,00
LEO FB 25V NEW
10919
25,4
411,00
LEO FB 45V NEW
10922
46,8
470,00
LEO FB 65V NEW
10925
64,6
536,00
LEO FB 9S NEW
10915
8,9
376,00
LEO FB 15S NEW
10912
17,4
400,00
LEO FB 25S NEW
10918
25,4
454,00
LEO FB 45S NEW
10921
46,8
494,00
LEO FB 65S NEW
10924
64,6
564,00
LEO FB 95S
10007
100,1
920,00
LEO FB 9M NEW
10917
8,9
505,00
LEO FB 15M NEW
10914
17,4
529,00
LEO FB 30M NEW
10928
27,3
548,00
LEO FB 25M NEW
10920
25,4
599,00
LEO FB 45M NEW
10923
46,8
653,00
LEO FB 65M NEW
10926
64,6
743,00
LEO FB 95M
10009
100,1
1 185,00
S,V – so štandardným ventilátorom AC
M – s úsporným ventilátorom EC
ž
vertikálna montá
45°
30°
4
Konzoly pre LEO FB new
Typ
Index
Cena EUR
KONZOLA FB 9/15/30 NEW
10930
43,00
KONZOLA FB 25/45/65 NEW
10929
52,00
CENY NETTO
Teplovzdušné
jednotky
LEO FB new
Rovnaký výkon lepšia manipulácia
odolná skriňa z EPP
(penový polypropylén)
jednoduchá montáž
vďaka otočnej
konzole
8
kG
ľahký
ten istý vykurovací výkon
CENY NETTO
Jednotky v pôvodnej
plechovej verzii
dostupné na dotaz!
5
Teplovodné jednotky LEO FL
Typ
Index
Výkon [kW]
Cena EUR
LEO FL 30S
10010
29,6
595,00
LEO FL 50S
10011
52,7
640,00
LEO FL 30M
10012
29,6
740,00
LEO FL 50M
10013
52,7
785,00
S - so štandardným ventilátorom AC
M - s úsporným ventilátorom EC
Konzoly pre LEO FL
Typ
Index
Cena EUR
KONZOLA FL
10561
70,00
Teplovodné jednotky LEO FS
Typ
Index
Výkon [kW]
Cena EUR
LEO FS 19S
10020
19,4
630,00
LEO FS 19M
10021
19,4
775,00
S - so štandardným ventilátorom AC
M - s úsporným ventilátorom EC
Destratifikátor LEO D
Typ
Index
Prietok [m3/h]
LEO D 2
10062
5100
Cena EUR
405,00
LEO DT 2
10063
5100
435,00
DT - verzia so zabudovaným termostatom
6
CENY NETTO
Teplovodné jednotky LEO AGRO
LEO AGRO
LEO AGRO
CR
LEO AGRO
HP / SP
Typ
Index
Výkon [kW]
Cena EUR
LEO AGRO
10044
44,9
835,00
LEO AGRO CR
10124
52,1
1 065,00
LEO AGRO SP
10126
56,2
965,00
LEO AGRO HP
10782
56,2
1 075,00
Typ
Index
Cena EUR
konzola AGRO (pre LEO AGRO)
10552
140,00
teleskopická konzola
10573
48,00
konzoly FX (pre LEO AGRO SP | HP)
10563
48,00
konzoly CR (pre LEO AGRO CR)
10572
82,00
Konzoly pre LEO AGRO
(pre LEO AGRO)
CENY NETTO
7
Teplovodné jednotky - špeciálna verzia LEO INOX
Typ
Index
Výkon [kW]
Cena EUR
LEO INOX 25S
10042
25,4
660,00
LEO INOX 45S
10043
46,8
710,00
LEO INOX 65S
10046
64,6
760,00
LEO INOX 25M
10070
25,4
805,00
LEO INOX 45M
10072
46,8
855,00
LEO INOX 65M
10073
64,6
905,00
S - so štandardným ventilátorom AC
M - s úsporným ventilátorom EC
Konzoly pre LEO INOX
8
Typ
Index
Cena EUR
KONZOLY INOX
10565
78,00
CENY NETTO
Teplovodné jednotky - špeciálna verzia LEO EX
Typ
Index
Výkon [kW]
Cena EUR
LEO EX 25
10040
25,5
1 410,00*
LEO EX 45
10041
44,9
1 455,00*
* S motor ventilátoru so špeciálnou ochranou regulácie na objednávku
Konzoly pre LEO EX
Typ
Index
Cena EUR
konzoly FX
10563
48,00
Elektrická teplovzdušná jednotka - špeciálna verzia LEO EL
Typ
Index
Výkon [kW]
Cena EUR
LEO EL 23
10783
23,0
1 140,00
Konzoly pre LEO EL
CENY NETTO
Typ
Index
Cena EUR
KONZOLA FB 25|45| 65|EL23
10560
52,00
9
Teplovodné jednotky s ventiláciou LEO KMFS
Typ
Index
LEO KMFS 15 S
10023
Typ
Index
LEO KMFS 15 M
10025
Popis
Cena EUR
Teplovodná jednotka
630,00
zmiešavacia komora
440,00
KTS - kompletná regulácia pre
zmiešavaciu komoru
780,00
cena kompletu
1 850,00
Popis
Cena EUR
Teplovodná jednotka
775,00
zmiešavacia komora
440,00
KTS- kompletná regulácia pre
zmiešavaciu komoru
780,00
cena kompletu
str.30
1 995,00
Teplovodné jednotky s ventiláciou LEO KM
+
Typ
Index
Popis
LEO KM Zn
10120
Zn - pozinkovaná
Cena EUR
545,00
LEO KM Pw*
10090
Pw- práškovo lakovaná
650,00
* dostupnosť na dotaz
LEO FB new + LEO KM
10
Regulácia a príslušenstvo pre zmiešavaciu komoru
Typ
Index
Popis
kompletná regulácia pre zmiešavaciu komoru
systém KTS
10521
rozvádzač signálu riadenia
buffer
10522
tlmiaca manžeta
10058
konzola
10566
protidažďová žalúzia
montážne konzoly
prechodová rúra (1m)
strešná hlavica
filter EU3
filter EU4
Cena EUR
780,00
650,00
50,00
79,00
70,00
75,00
60,00
275,00
75,00
75,00
CENY NETTO
str.30
Strešné ventilátory UVO
Typ
Index
Prietok [m3/h]
Cena EUR
UVO H 1.4
15000
1400
545,00
UVO H 3.0
15001
3000
865,00
Regulátory otáčok UVO
Kategórie
Typ
Index
Popis
DSS2e-bis
10555
plynulý regulátor otáčok max.zaťaženie
1,5A pre jeden ventilátor UVO H 1.4
137,00
FAL-0,75
10711
frekvenčný menič 0,75 kW pre jeden
ventilátor UVO H 3.0
307,00
regulátory
otáčok
Cena EUR
Montážne príslušenstvo UVO
Kategórie
príslušen-stvo
CENY NETTO
Typ
Index
Popis
Cena EUR
HPD
15050
strešná základňa
144,00
HPDr
15051
strešná základňa so spirom
181,00
HPDT
15052
tlmiaca základňa pre rovné strechy
425,00
HPDTs
15053
tĺmiaca základňa pre šikmé strechy
525,00
HT-0.5
15060
kanálový tlmič 0,5m
155,00
HT-1.0
15061
kanálový tlmič 1,0m
220,00
CB
15056
prechod plechový pre šikmé strechy
HPD/ HPDr
76,00
PZ
15057
regulačná klapka
38,00
11
SRV2d/SRS
RD
SRV3d/SRS3d
RE
TRs/TR/TRd
RA
Regulácia typu S
Kategória
Typ
Index
Popis
RA new
10904
priestorový termostat
31,00
RE
10787
priestorový termostat s týždenným
programátorom 4 výstupy
77,00
R55
10547
priestorový termostat stupeň ochrany
IP 55
62,00
TRs
10532
3- stupňový regulátor otáčok, max.
zaťaženie 0,6A
57,00
TR
10530
5- stupňový regulátor otáčok max.
zaťaženie 1,5A
98,00
TRd
10531
5- stupňový regulátor otáčok max.
zaťaženie 3,0A
118,00
termostaty
regulátory
otáčok
Cena EUR
Dodatkové príslušenstvo
12
Typ
Index
Popis
NTC IP65
10791
nástenné čidlo termostatu RE
Cena EUR
42,00
CENY NETTO
SRV2d/SRS
VNT20
VNTLCD
SRV3d/SRS3d
PT-1000 IP65
System M
Kategória
Typ
Index
Popis
VNTLCD
10543
programovateľný regulátor otáčok so
zabudovaným termostatom
156,00
VNT20
10542
regulátor so zabudovaným termostatom
112,00
PT-1000 IP65
10546
nástenné číslo termostatu IP 65
42,00
R10
10544
rozdeľovač signálu VNTLCD/ VNT20
s max. 10 zariadeniami
48,00
ovládanie
0-10V
dodatkové
príslušenstvo
Cena EUR
Regulácia typu S/Systém M
Kategória
ventily
Belimo
pripojovacie
hadice
CENY NETTO
Typ
Index
Popis
Cena EUR
SRQ2d-3/4
10788
dvojcestný ventil 3/4” s elektropohonom
72,00
SRQ3d-3/4
10805
trojcestný ventil 3/4” s elektropohonom
96,00
SRQ2d-1/2
10803
dvojcestný ventil 1/2” s elektropohonom
69,00
SRQ3d-1/2
10804
trojcestný ventil 1/2” s elektropohonom
92,00
KP 1/2
10548
komplet flexibilných hadíc 1/2” s vonkajším závitom
25,00
KP 3/4
10549
komplet flexibilných hadíc 3/4” s vonkajším závitom
30,00
13
OXeN bez teplovodného výmenníka
Typ
Index
Cena EUR
OXeN-X2-N-1.2-V
30018
3 120,00
OXeN s teplovodným výmenníkom
Typ
Index
Cena EUR
OXeN-X2-W-1.2-V
20019
3 310,00
Oxen v štandardnom vyhotovení obsahuje:
– rekuperčná jednotka Oxen
– napájací a riadiaci systém, ktorý oddeľuje signál riadenia (bez ovládača T-box)
– trojcestný ventil (pre OXeN s teplovodným výmenníkom)
– OXC stenový prechod 180 mm
Príslušenstvo
14
Typ
Index
Popis
Cena EUR
T–box
10799
ovládanie s dotykovým displejom pre 1 až 12 jednotiek
182,00
OxS Pw
30027
integrovaná oddeľovacia komora pre nástennú montáž, práškovo lakovaná
328,00
OxE Pw
30028
predĺženie oddeľovacej komory, práškovo lakované (600 mm)
72,00
OxS Zn
30020
integrovaná oddeľovacia komora pre nástennú montáž, pozink
278,00
OxE Zn
30021
predĺženie integrovanej komory oddeľovacej komory pre nástennú montáž,
pozink
80,00
OxC
30022
prechod cez stenu s oddeľovacou komorou komplet
38,00
CENY NETTO
Rekuperačná
jednotka
Bezrozvodové vetranie s rekuperáciou tepla OXeN
Rekuperačná jednotka OXeN
Dopĺňa širokú ponuku produktov
FLOWAIR o systém bezrozvodového
vetrania s rekuperáciou tepla.
bezrozvodová – OXeN efektívne
odvetráva priestor bez potreby
inštalácie vzduchotechnických
rozvodov.
ekonomická – OXeN umožňuje
nízke náklady nielen na zakúpenie
ale aj na prevádzku.
kompaktná – inštalácia jednotky
OXeN vyžaduje len jeden stavebný
otvor.
CENY NETTO
15
Vzduchová clona s ohrievačom ELiS DUO
Typ
Index
Výkon [kW]
Cena EUR
Vzduchová clona s teplovodným výmenníkom
14,7 pre K
7,3 pre N
14000
ELiS DUO
ELiS DUO
1 145,00
Clona s elektrickým ohrevom
6,8 pre K
3,3 pre N
14014
ELiS DUO EL
1 250,00
K- časť clony N- časť ohrevu
Regulácia pre ELiS DUO
Kategórie
ovládanie
koncové
spínače
Typ
Index
Popis
TA
14202
trojstupňový regulátor otáčok
Cena EUR
44,00
TS
14201
priestorový termostat s trojstupňovou
reguláciou otáčok
56,00
DCe
14212
magnetické dverové čidlo
38,00
DCm
14207
mechanické dverné čidlo
51,00
Montážne príslušenstvo pre ELIS DUO
Typ
Index
Cena EUR
konzoly DUO/A
14203
42,00
Príslušenstvo ELiS DUO
Kategórie
ventily
Belimo
flexibilné
hadice
16
Typ
Index
Popis
SRQ2d-1/2
10803
dvojcestný ventil 1/2” s elektropohonom
69,00
SRQ3d-1/2
10804
trojcestný ventil 1/2” s elektropohonom
92,00
10548
komplet flexibilných hadíc 1/2” s vonkajším
závitom
25,00
KP 1/2
Cena EUR
CENY NETTO
Novinka!
ELiS A-N-100/L
ELiS A-N-150/L
ELiS A-N-200/L
Označenie dverových clon ELiS A
A W-100/L
A - ELiS A
W - clona s teplovodným výmenníkom
N - clona bez výmenníka - studená
E - clona s elektrickým ohrevom
ELiS A-W-100/L
ELiS A-W-150/L
ELiS A-W-200/L
ELiS A-E-100/L
ELiS A-E-150/L
ELiS A-E-200/L
Kategórie
100/150/200 - dĺžka prúdu vzduchu
L - základná regulácia
*AF - pokročilá regulácia
ovládanie
koncové
spínače
Cena EUR
610,00
820,00
990,00
670,00
950,00
1 170,00
810,00
1 060,00
1 270,00
Typ
TA
Regulácia pre ELiS A
Index
Popis
trojstupňový regulátor otáčoka
14202
TS
14201
priestorový termostat s trojstupňovou
reguláciou otáčok
56,00
DCe
DCm
14212
14207
magnetické dverové čidlo
38,00
51,00
mechanické dverné čidlo
CLONY
Vzduchová clona s ohrievačom ELiS A
Index
Výkon [kW]
Vzduchová clona bez výmenníka (studená)
14235
14236
14237
Vzduchová clona s teplovodným výmenníkom
14233
17,9
14230
20
14238
28
Clona s elektrickým ohrevom
14239
7
14240
10,7
14241
15
Typ
Cena EUR
44,00
* Regulácia AF (z BMS) za príplatok
Montážne príslušenstvo pre ELIS DUO
Index
14203
Typ
konzoly DUO/A
Kategórie
ventily
Belimo
flexibilné
hadice
CENY NETTO
Typ
SRQ2d-1/2
SRQ3d-1/2
KP 1/2
Príslušenstvo A
Index
Popis
dvojcestný ventil 1/2” s elektropohonom
10803
trojcestný ventil 1/2” s elektropohonom
10804
10548
komplet flexibilných hadíc 1/2” s vonkajším
závitom
Cena EUR
42,00
Cena EUR
69,00
92,00
25,00
17
ELiS T2-W-100/L
ELiS T2-W-150/L
Vzduchové clony ELiS T
Index
Výkon [kW]
Clona bez výmenníka (studená)
14102
14107
14111
Clona s teplovodným výmenníkom
14100
12,6
14105
17,6
ELiS T2-W-200/L
14109
ELiS T2-E-100/L
ELiS T2-E-150/L
ELiS T2-E-200/L
Vzduchová clona s elektrickým ohrevom
14116
7
14115
10,7
14117
15
815,00
1 070,00
1 325,00
Typ
TA
Regulácia pre ELiS T
Index
Popis
trojstupňový regulátor otáčoka
14202
Cena EUR
44,00
TS
14201
priestorový termostat s trojstupňovou
reguláciou otáčok
56,00
DCe
DCm
14212
14207
magnetické dverové čidlo
38,00
51,00
Typ
označenie dverných vzduchových
clon ELiS-T
T 2-W-100/L X B
ELiS T2-N-100/L
ELiS T2-N-150/L
ELiS T2-N-200/L
T - ELiS T
2 - clona do 3,5 m
W - clona s teplovodným výmenníkom
N - clona bez výmenníka - studená
E - clona s elektrickým ohrevom
100/150/200 - dĺžka prúdu vzduchu
L - základná regulácia
*AF - pokročilá regulácia
X - clona s pripojením na ľavej strane
- pre clony s teplovodným
výmenníkom
B - clona v bielej farbe
Kategórie
ovládanie
koncové
spínače
23,3
mechanické dverné čidlo
Cena EUR
585,00
825,00
1 065,00
705,00
990,00
1 265,00
* Regulácia AF (z BMS) za príplatok
Typ
konzoly T 100/150
konzoly T 200
14209
konzoly MPK
Kategórie
ventily
Belimo
flexibilné
hadice
18
Montážne príslušenstvo pre ELiS T
Index
Popis
14204
určené pre horizontálnu
montáž ELiS T
14210
Typ
SRQ2d-1/2
SRQ3d-1/2
KP 1/2
*Regulácia AF (z BMS) za príplatok
**B clony v bielej farbe v tej istej cene
***Clona s pripojením na ľavej strane
pre vertikálnu montáž ELiS T
Príslušenstvo ELiS
Index
Popis
dvojcestný ventil 1/2” s elektropohonom
10803
trojcestný ventil 1/2” s elektropohonom
10804
10548
komplet flexibilných hadíc 1/2” s vonkajším
závitom
Cena EUR
42,00
64,00
53,00
Cena EUR
69,00
92,00
25,00
CENY NETTO
SRS
DCe
TA
SRV3d
TS
DCm
Vzduchové clony ELiS G
Typ
Index
Výkon [kW]
Cena EUR
Clona bez výmenníka (studená)
ELiS G1-N-150
14220
–
790,00
ELiS G1-N-200
14221
–
970,00
ELiS G1-W-150
14224
24,4
950,00
ELiS G1-W-200
14225
28,2
1 130,00
Clona s teplovodným výmenníkom
Vzduchové clony s elektrickým ohrevom
označenie dverných clon ELiS G
ELiS G1-E-150
14226
12
1 020,00
ELiS G1-E-200
14227
19
1 205,00
G 1-W-150
Regulácia pre ELiS G
G - ELiS G
Kategórie
1 – dosah 7 – 7,5 m
W- clona s teplovodným výmenníkom
N - clona bez výmenníka - sudená
E - clona s elektrickým ohrevom
Typ
Index
Popis
S1G
14223
riadiaca jednotka pre jednu clonu
s možnosťou pripojenia dverného
senzoru alebo termostatu s
prúdovou ochranou ventilátora
106,00
S3G
14222
riadiaca jednotka pre jednu clonu
s možnosťou pripojenia dverného
senzoru , alebo termostatu s
prúdovou ochranou ventilátora
169,00
DCm
14207
mechanické dverné čidlo
51,00
RA new
10904
priestorový termostat
31,00
riadiace
jednotky
150 - dosah prúdu vzduchu
200 - dosah prúdu vzduchu
koncové
spínače
termostaty
Cena EUR
Príslušenstvo ELiS G
Kategórie
ventily
Belimo
flexibilné
hadice
CENY NETTO
Typ
Index
Popis
SRQ2d-3/4
10788
dvojcestný ventil 3/4” s elektropohonom
72,00
SRQ3d-3/4
10805
trojcestný ventil 3/4” s elektropohonom
96,00
10549
komplet flexibilných hadíc 3/4” s vonkajším
závitom
25,00
KP 3/4
Cena EUR
19
www.flowair.sk
[email protected]
05/2014
FLOWAIR SLOVAKIA, s.r.o.
Download

CENNÍK - FLOWAIR