Skupština akcionara
Izolir a.d. Zrenjanin
Novosadski put bb
23 000 Zrenjanin
Dana 27.06.2014 godine
Broj: 2255/2014
Na osnovu Člana 356. Zakona o privrednim društvima (Sl. Glasnik RS br. 36/2011 i 99/2011) i Člana
65. Zakona o tržištu kapitala (Sl. Glasnik RS br. 31/2011) akcionarsko društvo Izolir preduzeće za
proizvodnju izolacionog materijala, izvođenje instalacionih i završnih radova u građevinarstvu,
trgovina i ugostiteljstvo, Zrenjanin (u daljem tekstu: Izolir a.d. Zrenjanin ili Društvo) objavljuje:
OBAVEŠTENJE U VEZI SA
održanom Skupštini akcionara Izolir a.d. Zrenjanin
Akcionarsko društvo Izolir Zrenjanin je održalo godišnju Skupštinu akcionara dana 27.06.2014 godine
i donelo sledeće odluke:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Odluka o usvajanju zapisnika sa prethodne Skupštine (Vanredne)
Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2013 godinu
Odluka o raspodeli neraspoređene dobiti
Odluka o izboru finansijskog revizora za 2014 godinu
Odluka o usvajanju poslovne politike i planova proizvodnje za 2014godinu
Odluke o izboru člana Odbora direktora
Odluke o određivanju dana dividende
1
Na osnovu Člana 270. i Člana 329. stav 1. tačka 7) Zakona o privrednim društvima (Sl. Glasnik RS br.
36/2011 i 99/2011) Skupština akcionarskog društva Izolir preduzeća za proizvodnju izolacionog
materijala, izvođenje instalacionih i završnih radova u građevinarstvu, trgovina i ugostiteljstvo,
Zrenjanin (u daljem tekstu: Izolir a.d. Zrenjanin ili Društvo) na sednici održanoj dana 27.06.2014
godine, donela je sledeću:
ODLUKU
o usvajanju Zapisnika sa VANREDNE sednice Skupštine akcionara
Izolir a.d. Zrenjanin održane dana 04.03.2014 godine
1. Usvaja se Zapisnik broj 740 sa VANREDNE sednice Skupštine akcionara Izolir a.d. Zrenjanin
održane dana 04.03.2014 godine.
2. Ova Odluka doneta je jednoglasno i stupa na snagu danom donošenja.
3. Ova Odluka biće upisana u Knjigu odluka Društva.
2
Na osnovu Člana 270. i Člana 329. stav 1. tačka 7) Zakona o privrednim društvima (Sl. Glasnik RS br.
36/2011 i 99/2011) Skupština akcionarskog društva Izolir preduzeća za proizvodnju izolacionog
materijala, izvođenje instalacionih i završnih radova u građevinarstvu, trgovina i ugostiteljstvo,
Zrenjanin (u daljem tekstu: Izolir a.d. Zrenjanin ili Društvo) na sednici održanoj dana 27.06.2014
godine, donela je sledeću:
ODLUKU
o usvajanju Godišnjeg izveštaja Izolir a.d. Zrenjanin za 2013 godinu
Usvaja se Godišnji izveštaj Izolir a.d. Zrenjanin za 2013 godinu.
-
Mišljenje nezavisnog revizora
Bilans stanja
Bilans uspeha
Izolir a.d. Zrenjanin za 2013 godinu.
1. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
2. Ova Odluka biće upisana u Knjigu odluka Društva.
3
Na osnovu Člana 270. i Člana 329. stav 1. tačka 7) Zakona o privrednim društvima (Sl. Glasnik RS br.
36/2011 i 99/2011) Skupština akcionarskog društva Izolir preduzeća za proizvodnju izolacionog
materijala, izvođenje instalacionih i završnih radova u građevinarstvu, trgovina i ugostiteljstvo,
Zrenjanin (u daljem tekstu: Izolir a.d. Zrenjanin ili Društvo) na sednici održanoj dana 27.06.2014
godine, donela je sledeću:
ODLUKU
o raspodeli dobiti za 2013 godinu
1. Ukupna dobit za 2013 godinu je ostvarena u iznosu od 23.887.387,28 dinara.
2. Raspodela dobiti će se izvršiti na sledeći način:
- za dividendu akcionarima, u iznosu od 12.477.169,18 dinara.
- proslava 30 godina firme, u iznosu od 3.910.218,10 dinara.
- za zaposlene i ostalo, u iznosu od 7.500.000,00 dinara.
4
Na osnovu Člana 270. i Člana 329. stav 1. tačka 7) Zakona o privrednim društvima (Sl. Glasnik RS br.
36/2011 i 99/2011) Skupština akcionarskog društva Izolir preduzeća za proizvodnju izolacionog
materijala, izvođenje instalacionih i završnih radova u građevinarstvu, trgovina i ugostiteljstvo,
Zrenjanin (u daljem tekstu: Izolir a.d. Zrenjanin ili Društvo) na sednici održanoj dana 27.06.2014
godine, donela je sledeću:
ODLUKU
o izboru revizora finansijskih izveštaja za reviziju poslovanja u 2014 godini
1. Skupština Izolir a.d. Zrenjanin donosi Odluku da Odluku o izboru revizora finansijskih izveštaja
za reviziju poslovanja u 2014 godini donese Odbor direktora Izolir a.d. Zrenjanin na osnovu
raspoloživih ponuda ovlašćenih revizorskih kuća.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
3. Ova Odluka biće upisana u Knjigu odluka Društva.
5
Na osnovu Člana 270. i Člana 329. stav 1. tačka 7) Zakona o privrednim društvima (Sl. Glasnik RS br.
36/2011 i 99/2011) Skupština akcionarskog društva Izolir preduzeća za proizvodnju izolacionog
materijala, izvođenje instalacionih i završnih radova u građevinarstvu, trgovina i ugostiteljstvo,
Zrenjanin (u daljem tekstu: Izolir a.d. Zrenjanin ili Društvo) na sednici održanoj dana 27.06.2014
godine, donela je sledeću:
ODLUKU
o usvajanju poslovne politike i planova proizvodnje za 2014 godinu
AD Izolir je 2013 godinu završio pozitivno sa solidnim rezultatom, ako uzmemo u obzir mnogo
faktora koji utiču na poslovanje, možemo biti zadovoljni postignutim.
Osnovna delatnost preduzeća je takva, da je uposlenost sezonskog karaktera. Intezivna
proizvodnja počinje krajem aprila početkom maja, a završava se novembra meseca.
Glavni kupci Izolira su Javna preduzeća koja se bave distrubucijom toplotne energije.
Finansijska moć tih preduzeća zajedno sa njihovim lokalnim samoupravama je ograničena, sem
Beograda i Novog Sada, pa su i njihivi zahtevi za nova ulaganja skromna.
Treba istaći da je Izolir izašao na tržište sa novim proizvodom hidroizolovanom cevi koja se
koristi za gasovode, naftovode i druge vrste fluida.
Prvi prihod sa ovim proizvodom je ostvaren u četvrtom kvartalu 2013 godine što je takođe
uticalo na dobar poslovni rezultat.
Ovom prilikom moramo istaći probleme sa naplatom potraživanja za isporučenu robu. Zakon o
plaćanju se retko poštuje pa smo neprekidno u visokom zaduženju kod poslovnih banaka da bi svoje
obaveze izmirivali na vreme.
Tri osnovne komponente koje koristimo u proizvodnji čelične cevi, poliuretan i polietilen
uvozimo, pa plaćanje prema inostranstvu moramo poštovati. Krediti koje koristimo su dosta skupi tako
da nam kamata na godišnjem nivou predstavlja značajnu stavku u troškovima.
Opremljenost preduzeće je na zavidnom novou kao i kvalifikovanost i obučenost radnika
takođe. Kapaciteti su nam dosta veći nego što ih koristimo zbog nedostatka posla. Posao uglavnom
dobijamo putem tendera, a gde treba i pobediti. Konkurencija je značajna u odnosu na ovo malo Srpsko
tržište. Sa određenim proizvodima se pojavljujemo na Evropskom tržištu preko trgovaca. U
proizvodnom programu imamo proizvod koji je vrlo značajan za Evropsko tržište, to je
termoskupljajuća spojnica. I druge proizvode izvozimo u bivše Republike Jugoslavije, ali je to dosta
skromno u odnosu na naše mogućnosti i kapacitete.
U ovom pisanom izveštaju se nećemo baviti analizom samih rezultata jer su oni prezentovani i
urađeni kako to zakonodavac i propisuje.
6
Nakon razmatranja rezultata poslovanja za 2013 godinu finasijski plan za 2014 godinu bi bio:
Opis
Iznosi u 000 dinara
Ukupan prihod
620.000
Ukupan rashod
560.000
Troškovi repromaterijala i rezervnih delova
388.000
Troškovi zarada i druge naknade
50.000
Proporcionalni troškovi
62.000
Fiksni troškovi
60.000
Dobit pre oporezivanja
60.000
Finasijski plan za 2014 godinu je pravljen na osnovu ostvarenih rezultata u predhodne tri godine
i realnosti koja nas očekuje u ovoj godini.
Rezultati poslednje tri godine su skoro istovetni, a što ne znači da smo istim i zadovoljni jer su
naši kadrovski kapaciteti i opremljenost takvi da možemo više nego što su bili razultati u predhodne tri
godine. Razlozi su smanjena investiciona ulaganja u javnim preduzaćima za distribuciju toplotne
energije, a oni su naši glavni kupci.
Fizički obim proizvodnje je vrlo teško isplanirati jer su zahtevi i potrebe naših kupaca od
godine do godine vrlo različiti.
Većina javnih preduzeća za 2013 i 2014 godinu su ušli u korišćenje kreditne linije KfW za
rekonstrukciju postojećih toplovodnih sistema. Konzorcijium koji je konkuriso po ovom programu
KfW, a čiji član je bio Izolir a.d.nije pobedio, pa nam predstoji borba na tenderima u gradovima koji
nisu u progrmu KfW, a to su: Beograd, Novi Sad, Požarevac, Lazarevac kao i drugi gradovi, koji su u
programu KfW, ali rade određene poslove iz sopstvenih izvora i izvora lokalne samouprave.
Planirati fizički obim proizvodnje hidroizolovanih cevi u ovom trenutku je veoma teško, kao i
finansijski rezultat koji će se ostvariti iz ovog segmenta proizvodnje.
Nadamo se da će naš finasijski plan biti ispunjen u ovoj godini, mada cene repromaterijala
svakodnevno rasu što značajno utiče na troškove proizvodnje kao i kurs EUR-a jer u proizvodnji
koristimo dosta uvoznih komponenti.
Broj izvršilaca u Izoliru se isključivo povećava u sezoni većeg obima posla i to sa radnicima na
određeno vreme.
Lična primanja zaposlenih se utvrđuje na osnovu rezultata postignutih u konkretnom mesecu za
taj mesec.
7
Na osnovu Člana 270. i Člana 329. stav 1. tačka 7) Zakona o privrednim društvima (Sl. Glasnik RS br.
36/2011 i 99/2011) Skupština akcionarskog društva Izolir preduzeća za proizvodnju izolacionog
materijala, izvođenje instalacionih i završnih radova u građevinarstvu, trgovina i ugostiteljstvo,
Zrenjanin (u daljem tekstu: Izolir a.d. Zrenjanin ili Društvo) na sednici održanoj dana 27.06.2014
godine, donela je sledeću:
ODLUKU
izboru člana Odbora direktora
1. Novoizabrani član Odbora direktora:
- Ljubo Slijepčević,
JMBG: 0302949850060,
Cara Dušana 20a
23000 Zrenjanin
LK 295170 MUP Zrenjanin
kooptiran dana 22,04,2014 godine (važnost funkcije do prvog održavanja sednice škupštine
akcionara) na održanoj sednici odbora direktora 22,04,2014 godine.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
3. Ova Odluka biće upisana u Knjigu odluka Društva.
8
Na osnovu Člana 270. i Člana 329. stav 1. tačka 7) Zakona o privrednim društvima (Sl. Glasnik
RS br. 36/2011 i 99/2011) Skupština akcionarskog društva Izolir preduzeća za proizvodnju
izolacionog materijala, izvođenje instalacionih i završnih radova u građevinarstvu, trgovina i
ugostiteljstvo, Zrenjanin (u daljem tekstu: Izolir a.d. Zrenjanin ili Društvo) na sednici održanoj
dana 27.06.2014 godine, donela je sledeću:
ODLUKU
o određivanju dana dividende
1. Donosi se Odluka o određivanju dana dividende, kojom se 17.06.2014 godine određuje za dan
dividende.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
3. Ova Odluka biće upisana u Knjigu odluka Društva.
Predsednik Skupštine
Izolir a.d. Zrenjanin
Dragomir Mijin
9
Download

Izveštaj sa redovne skipštine akcionara od 27.06.2014