Čarobnjaci za lim
®
Čarobnjaci za lim®
Pan Komerc je osnovan 27. februara 1990. godine. Nakon početne delatnosti trgovine metalima (bakar,
aluminijum, cink) i izgradnje hale 1991-1992. godine, nabavljena je prva mašina za profilisanje lima,
čime je otpočela prerada obojenih metala.
Suština našeg uspeha ogleda se u međusobnom poverenju i poštovanju sa klijentima koji u Pan Komercu
prepoznaju sigurnog i proverenog partnera. Naš sistem menadžmenta kvalitetom ispunjava sve zahteve
standarda ISO 9001:2008 i prvi u Srbiji posedujemo evropski CE znak za bezbednost upotrebe
profilisanih limova. Zbog toga svake godine naši proizvodi pronalaze put do hiljada novih kupaca na
tržištu Srbije i Evrope. Ove stranice daće vam odgovor zašto su naši proizvodi jedinstveni i prepoznatljivi,
zašto smo Čarobnjaci za lim®.
PROFILISANI LIMOVI
U fokusu naše proizvodnje nalazi se široka ponuda profilisanih limova.
Prepoznatljivim i jedinstvenim na tržištu nas čine trapezno i sinusno
profilisani limovi, limovi u obliku crepa, falcovani samouklapajući i lučno
profilisani limovi.
Osnovne karakteristike Pan profilisanih limova su otpornost na
udarce najvećeg grada i pritiska leda u toku jakih zima, otpornost
na zemljotrese, jer su do sedam puta lakši od klasičnih keramičkih i
betoskih crepova. Kompaktne ploče i sistem pričvršćivanja omogućava
veliku otpornost na jake udare vetra a čelična osnova i nezapaljivi
zaštitni slojevi lima ne potpomažu širenje vatre na krovu.
Svi naši proizvodi ispunjavaju visoke zahteve standarda ISO 9001:2008
i kriterijume postavljene EU standardom EN14782 za proizvode od lima,
čime smo postali prva srpska firma u svojoj oblasti poslovanja koja je
dobila CE znak za bezbednost upotrebe profilisanih limova.
Trapezno profilisani limovi
Pan-T2
Pan-T2 je sitno profilisan lim koji svojim blago
istaknutim rebrima doprinosi većoj estetskoj vrednosti
površina oblaganim ravnim limom. Najviše se koristi za
oblaganje strukturnih elemenata fasada i enterijera.
Tabela težine
Debljina lima
POPREČNI PRESEK
Težina po kg/m2
0,5
4,0
x
0,6
4,8
1,65
0,7
5,6
1,90
0,8
x
2,20
Pocinkovani lim
Aluminijumski lim
Pan-T10
Pan-T10 je trapezno profilisani lim namenjen prvenstveno oblaganju
fasada. Ovaj profil dubine 10 mm može predstavljati uspešno
rešenje plafonskih obloga ali i malih krovova i nadstrešnica.
Na proizvod se može
postaviti antikondez filc
POPREČNI PRESEK
Tabela težine
Debljina lima
Krovno profilisanje
Preporučeni vijci za pričvršćivanje (4 kom/m2)
Drvena podkonstrikcija 6 x 30 | Metalna podkonstrukcija 6,3 x 25
Fasadno profilisanje
Preporučeni vijci za pričvršćivanje (4 kom/m2)
Drvena podkonstrikcija 4,8 x 35 | Metalna podkonstrukcija 4,8 x 25
Težina po kg/m2
0,5
4,50
x
0,6
5,30
1,49
0,7
6,17
1,79
0,8
x
2,80
1,0
x
2,38
Pocinkovani lim
Aluminijumski lim
2-3
Trapezno profilisani limovi
Pan-T18
Trapezni profil Pan-T18 poseduje izbalansirane
karakteristike koje ispunjavaju jednako zahteve krovova
i fasada. Zahvaljujući tome predstavlja univerzalno
rešenje za sve tipove površina. Koristi se i kao plafonski
element Pan X sendvič sistema.
Proizvod se može
savijati lučno
Na proizvod se može
postaviti antikondez filc
POPREČNI PRESEK
Krovno profilisanje
Fasadno profilisanje
Preporučeni vijci za pričvršćivanje (4 kom/m2)
Drvena podkonstrikcija 6 x 40 | Metalna podkonstrukcija 6,3 x 38
Preporučeni vijci za pričvršćivanje (4 kom/m2)
Drvena podkonstrikcija 4,8 x 35 | Metalna podkonstrukcija 4,8 x 25
Tabela težine
Debljina lima
Težina po kg/m2
0,5
4,7
x
0,6
5,66
1,91
0,7
6,6
2,23
0,8
8,16
2,55
1,0
x
3,18
Napomene:
Pocinkovani lim
Aluminijumski lim
Detaljne tabele nostivosti nalaze se na stranicama 22-23
Trapezno profilisani limovi
Pan-T40
Pan-T40 profilisani lim dubine rebra od 40 mm je
najprodavaniji proizvod iz grupe krovnih pokrivača.
Za to je zaslužan odličan balans između nosivosti,
težine i cene, što ovom profilu daje široku primenu.
Može se koristiti i za oblaganje fasada.
Proizvod se može
savijati lučno
Na proizvod se može
postaviti antikondez filc
POPREČNI PRESEK
Krovno profilisanje
Fasadno profilisanje
Preporučeni vijci za pričvršćivanje (4 kom/m2)
Drvena podkonstrikcija 6 x 80 | Metalna podkonstrukcija 6,3 x 70/80
Preporučeni vijci za pričvršćivanje (4 kom/m2)
Drvena podkonstrikcija 4,8 x 35 | Metalna podkonstrukcija 4,8 x 25
Tabela težine
Debljina lima
Težina po kg/m2
0,5
5,1
x
0,6
6,12
x
0,7
7,14
2,41
0,8
8,16
2,75
1,0
x
3,44
Napomene:
Pocinkovani lim
Aluminijumski lim
Detaljne tabele nostivosti nalaze se na stranicama 22-23
4-5
Trapezno profilisani limovi
Pan-T60
Pan-T60 je profilisani lim dubine 60 mm i ima
čvrstoću za premošćavanje raspona od preko
4 metra. Može se upotrebljavati i kao noseći
profil betonskih ploča ili kao komponenta
Pan X sendvič sistema.
Na proizvod se može
postaviti antikondez filc
POPREČNI PRESEK
Krovno profilisanje
Fasadno profilisanje
Preporučeni vijci za pričvršćivanje (4 kom/m2)
Drvena podkonstrikcija 6 x 100 | Metalna podkonstrukcija 6,3 x 100
Preporučeni vijci za pričvršćivanje (4 kom/m2)
Drvena podkonstrikcija 4,8 x 35 | Metalna podkonstrukcija 4,8 x 25
Tabela težine
Debljina lima
Težina po kg/m2
0,5
6,67
x
0,6
8,00
x
0,7
9,33
3,15
0,8
10,66
3,60
1,0
13,33
4,50
Napomene:
Pocinkovani lim
Aluminijumski lim
Detaljne tabele nostivosti nalaze se na stranicama 22-23
Trapezno profilisani limovi
Pan-T150
Pan-T150 je najjači profil iz T serije. Premošćava raspone i preko
8 metara. Koristi se kao krovni pokrivač, nosač sendvič panela,
krovnih folija, izolacije ali i za livenje betonskih ploča.
POPREČNI PRESEK
Krovno profilisanje
Plafonsko profilisanje
Preporučeni vijci za pričvršćivanje (4 kom/m2)
Metalna podkonstrukcija 6,3 x 38
Preporučeni vijci za pričvršćivanje (4 kom/m2)
Metalna podkonstrukcija 6,3 x 38
Tabela težine
Debljina lima Težina po kg/m2
0,75
10,70
0,88
12,60
1,00
14,30
1,25
17,86
Napomene:
Pocinkovani lim
Detaljne tabele nostivosti nalaze se na stranicama 22-23
6-7
SINUSNo profilisani limovi
Pan-S18
Pan-S18 je plitki sinusno profilisani lim dubine 18 mm koji
se najviše upotrebljava u oblaganju fasada ili elemenata
enterijera. Proizvodi unikatan efekat na svakoj površini.
Proizvod se može
savijati lučno
Na proizvod se može
postaviti antikondez filc
POPREČNI PRESEK
Krovno profilisanje
Fasadno profilisanje
Preporučeni vijci za pričvršćivanje (4 kom/m2)
Drvena podkonstrikcija 6 x 40 | Metalna podkonstrukcija 6,3 x 38
Preporučeni vijci za pričvršćivanje (4 kom/m2)
Drvena podkonstrikcija 4,8 x 35 | Metalna podkonstrukcija 4,8 x 25
Tabela težine
Debljina lima
Težina po kg/m2
0,5
4,70
x
0,6
5,66
x
0,7
6,60
2,23
0,8
7,54
2,55
1,0
x
3,18
Napomene:
Pocinkovani lim
Aluminijumski lim
Detaljne tabele nostivosti nalaze se na stranicama 22-23
SINUSNo profilisani limovi
Pan-S27
Pan-S27 je sinusno profilisani lim koji prati najnovije
trendove u arhitekturi i građevinarstvu. Svojim skladnim
oblikom se izdvaja od klasičnih trapeznih limova i
predstavlja pravi ukras, prvenstveno na fasadama
ali i krovovima. Zakrivljene linije profila omogućavaju
lako slivanje vode i nezadržavanje prašine.
Proizvod se može
savijati lučno
Na proizvod se može
postaviti antikondez filc
POPREČNI PRESEK
Krovno profilisanje
Fasadno profilisanje
Preporučeni vijci za pričvršćivanje (4 kom/m2)
Drvena podkonstrikcija 6 x 100 | Metalna podkonstrukcija 6,3 x 100
Preporučeni vijci za pričvršćivanje (4 kom/m2)
Drvena podkonstrikcija 4,8 x 35 | Metalna podkonstrukcija 4,8 x 25
Tabela težine
Debljina lima
Napomene:
Težina po kg/m2
Debljina lima
Težina po kg/m2
0,5
5,0
x
1,0
10,0
3,37
0,6
6,0
2,03
1,2
12,0
x
0,7
7,0
2,41
1,5
15,0
5,06
0,8
8,0
2,40
Pocinkovani lim
Aluminijumski lim
Detaljne tabele nostivosti nalaze se na stranicama 22-23
8-9
LUČNO Trapezno profilisani limovi
Pan-LT18 i Pan-LT40
Trapezno profilisani limovi, savijeni u radijusu prema
krovnoj konstrukciji i predstavljaju brzo i pouzdano
rešenje za pokrivanje lučnih krovova.
Lučno profilisani limovi smanjuju potrebnu krovnu
konstrukciju usled svojih jakih nosećih karakteristika.
Idealni su kao strukturni element hangara. Isporučuju
se na gradilište savijeni u radijusu bez potrebne
naknadne dorade.
Proizvod se može izraditi od pocinkovanog i aluminijumskog lima.
Na proizvod se može
postaviti antikondez filc
PARAMETRI LUČNOG KROVA
L - dužina luka
h - visina krova
r - poluprečnik (min. 3 m)
s - raspon
p - preklop (min 20 cm)
S1, S2 - segmenti
r min = 3 m
Napomena: Detaljne tabele nostivosti nalaze se na stranicama 22-23
Vrednosti nosivosti i težine su identične profilima T18 i T40
Preporučeni vijci za pričvršćivanje (4 kom/m2)
Metalna podkonstrukcija 6,3 x 50
LUČNO SINUSNO profilisani limovi
Pan-LS18 i Pan-LS27
Sinusno lučno profilisani limovi najviše upotrebljavani
kao konstrukcioni elementi hangara.
Osim kao krovni pokrivači mogu se sklapati i kao
lučni zidni elementi silosa sa izuzetnim nosećim
kapacitetima. Isporučuju se savijeni u traženom
radijusu na gradilište bez potrebne naknadne dorade.
Proizvod se može izraditi od pocinkovanog i aluminijumskog lima.
Na proizvod se može
postaviti antikondez filc
PARAMETRI LUČNOG KROVA
L - dužina luka
h - visina krova
r - poluprečnik (min. 2 m)
s - raspon
p - preklop (min 20 cm)
S1, S2 - segmenti
r min = 2 m
Preporučeni vijci za pričvršćivanje (4 kom/m2)
Metalna podkonstrukcija 6,3 x 50
Napomena: Detaljne tabele nostivosti nalaze se na stranicama 22-23
Vrednosti nosivosti i težine su identične profilima S18 i S27
10-11
profilisani limOVI U OBLIKU CREPA
Pan-C15
Pan-C15 spaja klasičan izgled i neprolazne vrednosti “continental”
crepova sa modernim materijalima koji obezbedjuju dugotrajnost
vašeg krova. Otporan na zemljotres i UV zračenje ovaj limeni crep
je i do 10 puta lakši od klasičnih keramičkih. Pan-C15 je pažljivo
kreiran kako bi upotpunio najreprezentativnije rezidencijalne
objekte od planinskih ambijenata do gradskih centara.
Na proizvod se može
postaviti antikondez filc
POPREČNI PRESEK
Način pričvršćivanja
Preporučeni vijci za pričvršćivanje (4 kom/m2) | Drvena podkonstrikcija 4,8 x 25
Tabela težine
Debljina lima
Težina po kg/m2
0,5
4,40
0,6
5,30
x
x
0,7
x
2,10
0,8
x
2,40
Napomena:
Pocinkovani lim
Aluminijumski lim
Profilisani limovi u OBLIKU CREPA
Pan-C40
Pan-C40 je pokrivni lim u obliku mediteran crepa.
Postojan, siguran i lep sa dubinom rebra od čitavih 40 mm,
obezbeđuje čvrstoću i otpornost na sve vremenske uticaje.
Izrađuje se do 8 metara dužine u jednom komadu.
Na proizvod se može
postaviti antikondez filc
POPREČNI PRESEK
Način pričvršćivanja
Sigurnosni kanal
Preporučeni vijci za pričvršćivanje (4 kom/m2) | Drvena podkonstrikcija 6 x 80
Tabela težine
Debljina lima
Težina po kg/m2
0,5
4,82
0,6
5,80
x
x
0,7
x
2,30
0,8
x
2,60
Napomena:
Pocinkovani lim
Aluminijumski lim
12-13
samouklapajući pokrivni lim
Pan-F
Profilisani lim iz F serije imitira klasične
falcovane elemente korišćene za “ravno”
pokrivanje krovova. Ovaj samouklapajući
pokrivni lim se može koristiti za krovove,
fasade i plafone, a pokrivanje čini daleko
jednostavnijim i bržim od klasičnih falcovanih elemenata.
Pan-F profil svojim izdignutim rebrom neprimetno prekriva
vijke za pričvršćivanje tako da nisu izloženi atmosferskim
uticajima. Profil poseduje i jedinstvenu ivicu rebra koja
olakšava eventualnu demontažu.
Deo za laku demontažu
Ovaj proizvod se može izraditi od pocinkovanog i
aluminijumskog lima.
Izdignuto rebro
za glavu vijka
POPREČNI PRESEK I DETALJ PREKLAPANJA
Preporučeni vijci za pričvršćivanje (4 kom/m2) | Drvena podkonstrukcija 4,8 x 35
sendvič sistem
Pan-X
Pan profilisani limovi se mogu kombinovati kao pokrivni sendvič sistem sa
izolacionim slojevima kao što su mineralna vuna ili stioropor, pri
čemu dva sloja lima predstavljaju krovno-plafonske odnosno
fasadno-zidne površine objekta. Pan-X se montira na
licu mesta i predstavlja efikasno i ekonomično rešenje
za izolaciju objekta. Ovakav pokrivni sistem se može
primenjivati za krovove i fasade.
Ovaj proizvod se može izraditi od pocinkovanog i aluminijumskog lima.
Napomena: Paleta boja, nosivost i težina zavisi od izbora profilisanog lima.
DR!PSTOP ANTIKONTENZ FILC
ANTIKONDEZ FILC
DR!PSTOP antikondenz filc rešava jedan od najvećih problema
pokrivnih limova - kondenzaciju! Kapanje vlage nastaje na
neizolovanim profilisanim limovima u periodima dana kada je
temperatura spoljnjeg vazduha niža od temperature pokrivenog
prostora, najčešće noću. Vlaga koju DR!PSTOP absorbuje svojim
vlaknima (1 l/m2) se osuši i ispari prirodnim provetravanjem tokom
dana. Filc je samolepljiv i postavlja se na naličje lima pre profilisanja.
Prednosti DR!PSTOP antikondenz filca:
»» Paropropusne folije nisu potrebne;
»» Brže pokrivanje krova;
»» Dodatna zaštita površine lima;
»» Absorbuje zvuk (kiša);
»» Bakteriološki je otporan;
»» Otpornost na sagorevanja A2-s1 (standard EN 13501).
PROCES KONDEZACIJE
Vlaga počinje da se sakuplja na limu od zalaska sunca
Filc absorbuje stvoreni kondenz
Filc se osuši preko dana
PROCES VENTILACIJE
Za pravilno funkcionisanje antinkondenz filca potrebno je obezbediti prirodnu ventilaciju krova kako bi se membrana mogla sušiti tokom
dana. U suprotnom vlaga ostaje u filcu i vremenom počinje da kaplje. DR!PSTOP svojim vlaknima absorbuje litar vlage po 1 m2.
Primena Dr!pstop antikondenz filca
Pan-T2
✖
Pan-LT18
✓
Pan-T10
✓
Pan-LT40
✓
Pan-T18
✓
Pan-LS18
✓
Pan-T40
✓
Pan-LS27
✓
Pan-T60
✓
Pan-C15
✓
Pan-T150
✖
Pan-C40
✓
Pan-S18
✓
Pan-F
✖
Pan-S27
✓
Pan-X
✖
14-15
dodatni program - PROIZVODi OD LIMA
LETVICE OD LIMA
Od sada trajnost i čvrstinu lima možete imati i na ogradama. Pažljivo dizajnirane letvice
svojim oblikom obezbedjuju izuzetnu čvrstinu i jedinstven vizuelni utisak. Letvice se mogu
kombinovati na brojne načine zahvaljujući proporcionalnim segmentima koji se savršeno
uklapaju ukoliko su spojeni.
GALANTERIJA
Nudimo veliku paletu dodatnih proizvoda neophodnu za potpunu
i sigurnu montažu pokrivnih limova: vijčanu robu usklađenih
dimenzija, distancere i jahače za pouzdaniju montažu,
program Sika silikona i diht traka, korektivnih sprejeva
za metal u boji lima kao i ostalih dopusnkih elemenata.
OPŠIVKE
Sve vrste opšivki od aluminijumskog i pocinkovanog lima
izrađujemo tačno prema vašem crtežu u maksimalnoj dužini od 8,2 m.
U ponudi su i opšivke standarnih dimenzija koje se najčešće upotrebljavaju u građevinarstvu.
ENKE PROGRAM
Svoju ponudu smo obogatili i svim proizvodima nemačke firme ENKE
kao što su kompozitni premazi za izolaciju spojeva, produženu trajnost i
zaštitu površina od lima, kao i proizvode za hladno lepljenje limova za
beton, metal ili drvo.
ENKOLIT je plastični materijal na bazi bitumena za hladno lepljenje
limova za beton, metal ili drvo. Potrebno je 75 tona vučne sile da bi se fiksiran lim odvojio od podloge.
Trajnost je preko 30 godina. Bušenje i fiksiranje lima vijcima nije potrebno.
METAL PROTECT je jednokomponentni premaz za limove i ostale metalne elemente koji obezbeđuju produženu trajnost i zaštitu
površina. Posebnu prednost ovaj premaz ima kod zaštite olučnih elemenata i limova uz bitumenske krovne pokrivače (Tegola i sl.)
na čijim se površinama usled UV-zračenja i kiseonika stvaraju kiseline koje oštećuju zaštitne slojeve metala.
ENKOPUR je krovni premaz koji u kombinaciji sa odgovarajućim filcom potpuno osigurava i izoluje spojeve i prodore na krovovima.
Takvi problemi se najčešće javljaju kod transparentnih krovnih kupola, ventilacionih otvora, spojeva površine krova i zidova itd.
dodatni program - PROIZVODi OD LIMA
PTIČAR - ZAŠTITA OD PTICA
Jedan od najvećih problema objekata u gradskim sredinama sad može biti rešen. Sprečite sletanje
i zadržavanje ptica na prozorskim simsovima, zidićima, olucima i na taj način sprečite prljanje
fasada i krovova. Odsustvom golubova učinite vaš životni prostor tišim i mirnijim.
Ptičar se sastoji od sistema šiljaka fiksiranih na metalnu osnovu i potpuno onemogućuje sletanje
golubova na zaštićenu površinu pri tome ne povređujući ptice. Jednostvana montaža i kombinovanje
po širini i dužini omogućava efikasnu zaštitu praktično na svim problematičnim površinama:
balkonima, terasama, prozorima, zidićima, klima uređajima, svetlećim reklamama, lampionima...
Lagan, slabo vidljiv i dugotrajan, lako se pričvršćuje silikonom ili vijcima za sve površine, sa svojom
feksibilnom metalnom osnovom omogućuje montažu i na zakrivljenim površinama.
PAN OLUČNI SISTEMI
Pan poluokrugli oluci se izrađuju na protočnim linijama najnovije tehnologije u neograničenoj dužini.
Oluci su prečnika 100 mm i rade se od pocinkovanih bojenih i nebojenih limova.
U svom asortimanu posedujemo svu neophodnu galanteriju za ugradnju
olučnog sistema.
Mreža protiv lišća
Svake jeseni vlasnici kuća se suočavaju sa istim problemom: lišće koje blokira
odvod kišnice u olucima. Trajno rešenje predstavlja metalna zaštitna mrežica koju proizvodi Pan Komerc.
Zaštitni element propušta vodu dok zadržava lišće i ostali krupan materijal. Lišće koje se zadržava biva odnešeno
vetrom kada se osuši. Mrežica je dugotrajna, lako se montira i nije vidljiva sa tla.
Aluminijumska lamperija
Aluminijumska lamperija predstavlja najefikasnije rešenje za oblaganje streha
stambenih objekata. Proizvodi se od embosiranog aluminijuma
(hrapava površina) debljine 0,4 mm koji omogućava izuzetnu trajnost i
postojanost površina. Sa svojim skrivenim falcom omogućava uklapanje
susednih tabli bez vidljivog preklopa i eksera za pričvrščivanje.
Više na www.pankomerc.com
16-17
MREŽE ISTEGNUTOG METALA
MREŽE ISTEGNUTOG METALA
Mreže dobijene “istezanjem” limova omogućavaju ostvarivanje
najzahtevnijih dizajnerskih i tehničkih zadataka. Svojom fleksibilnošću
oblika i materijala kao i tehnikom proizvodnje bez škarta predstavljaju
idealno rešenje za ekonomičan, funkcionalan i estetski kvalitetan
proizvod. Koriste se kao elementi metalnog nameštaja, spuštenih
plafona, ograda, fasada, obloga i maski, filtera, polica, itd.
Osnovne karakteristike mreža istegnutog metala su proizvodnja
bez škarta, transparentnost, odlične mehaničke osobine, mogućnost
zavarivanja, proizvode se od različitih metala i u različitim dimenzijama...
Mreže se proizvode u rolnama ili tablama željenog formata.
Reljefni tip
Ravni tip
18-18
MREŽE ISTEGNUTOG METALA
EX4
Rebro (B)
Debljina (D)
Težina (kg/m2)
EX16
Rebro (B)
Debljina (D)
Težina (kg/m2)
Dužina (L)
4
0,3
0,4
0,96
Dužina (L)
16
0,5
0,5
0,50
Širina (W)
2
0,4
0,4
1,28
Širina (W)
8
0,5
0,5
0,70
Max širina
500
0,5
0,5
2,00
Max širina
1250
0,7
0,7
0,98
0,5
0,6
2,40
0,8
0,7
1,12
1,0
0,8
1,60
1,2
0,8
1,92
1,5
0,8
2,40
1,0
1,0
2,00
1,2
1,0
2,40
1,0
1,5
3,00
u mm
EX6
Rebro (B)
Debljina (D)
Težina (kg/m2)
Dužina (L)
6
0,5
0,5
1,3
Širina (W)
3
0,7
0,5
1,8
Max širina
500
0,8
0,5
2,1
u mm
1,0
0,5
2,6
EX8
Rebro (B)
Debljina (D)
Težina (kg/m2)
u mm
EX25
Rebro (B)
Debljina (D)
Težina (kg/m2)
Dužina (L)
25
0,5
0,5
0,40
Dužina (L)
8
1,0
0,5
2,0
Širina (W)
10
0,5
0,7
0,56
Širina (W)
4
1,0
0,6
2,4
Max širina
1250
0,7
0,7
0,78
Max širina
1250
1,0
0,7
2,8
1,0
0,7
1,12
1,5
0,8
4,8
1,0
0,8
1,28
1,5
1,0
6,0
1,0
1,0
1,60
1,5
1,2
7,2
0,7
1,0
1,12
1,5
1,0
2,40
2,0
1,0
3,20
4,0
1,0
6,40
Rebro (B)
Debljina (D)
Težina (kg/m2)
u mm
EX10
Rebro (B)
Debljina (D)
Težina (kg/m2)
10
0,5
0,5
0,80
Širina (W)
5
0,5
0,6
0,96
Max širina
1250
0,7
0,7
1,57
EX62
0,8
0,8
2,00
Dužina (L)
62
0,5
0,7
0,24
1,0
0,8
2,56
Širina (W)
23
1,0
0,7
0,49
1,0
1,0
3,20
Max širina
1250
1,5
1,0
1,04
1,0
1,2
3,84
2,0
0,7
0,97
1,2
1,2
4,60
2,0
1,0
1,39
2,5
1,5
2,60
4,0
1,0
2,79
5,0
1,0
3,49
3,0
1,5
3,13
6,0
1,5
6,28
Dužina (L)
u mm
L - dužina okca
W - širina okca
B - debljina zida
D - debljina materijala
u mm
u mm
18-19
ravni limovi
Pan Komerc u svom asortimanu nudi širok spektar aluminijumskih i
pocinkovanih limova.
Aluminijumski limovi mogu biti bojeni ili nebojeni, debljine od 0,1
do 5 mm različitih legura. U ponudi imamo i orebrene limove za
gazišta od 1,0 do 5,0 mm.
Pocinkovani limovi mogu biti jednostrano ili obostrano bojeni i
nebojeni, 0,4 do 1,5 mm debljine sa nanosom cinka od 140 do
275 gr/m2. Sve limove možemo isporučiti u rolnama željene dužine
i širine, tablama određenih dimenzija i sa ili bez zaštitne folije.
Ton karta standardnih boja
TEHNIčKE SPECIFIKACIJE PROIZVODA
Aluminijum
RAL 2013
RAL 6021
RAL 5009
bakarna metalik
stepsko zelena
modro plava
RAL 9006
RAL 9007
RAL 9002
srebrna metalik
siva metalik
alpsko bela
crna
RAL 8004
RAL 3009
RAL 3020
RAL 5010
RAL 6028
terakota
cigla crvena
vatreno crvena
more plava
šumsko zelena
Pocinkovani / Aluminijum
RAL 9005
RAL 7016
RAL 8019
antracit
zemlja braon
* Moguće je naručivanje boja po zahtevu
I pored napora uloženog da se precizno reprodukuju boje, iz tehničkih
razloga prikaz u katalogu se može razlikovati od stvarnih boja proizvoda.
Molimo vas pogledajte stvarne uzorke boja pre kupovine.
Slojevi zaštite
Poliesterska boja 20µ
Osnovna boja (prajmer) 7µ
Cink 140 gr/m2
Čelik DX51 (0,5mm)
* Vrednosti se mogu menjati po zahtevu
Kvalitet materijala
Svi materijali koje Pan Komerc koristi u proizvodnji poseduju jedinstven
atest o kvalitetu i tehničkim karakteristikama koji garantuju poreklo, fizičke i
hemijske osobine lima. Na taj način kupcima se garantuje da su materijal koji
su zahtevali i dobili, imajući potpuno uvid u sve karakteristike materijala.
Osim materijala, naši profilisani limovi poseduju jedinstvene ateste odnosno potvrde izdate od ovlašćenog instituta za materijale i
konstrukcije Građevinskog fakulteta u Beogradu, gde su eksperimentalno i proračunski testirani. Takođe, materijali koji se koriste
za izradu profilisanih limova su testirani u laboratorijama Tehnološko-Metalurškog fakulteta u Beogradu. Ovi elaborati potvrđuju
nosivost svakog od testiranih profilisanih limova, što pruža dodatnu sigurnost pri projektovanju i ugradnji. Treba napomenuti da Pan
Komerc, za sada, jedini poseduje ovakve ateste u Srbiji.
Pan Komerc limovi
Lim koji Pan Komerc isključivo koristi za proizvodnju profilisanih limova isporučuje najveći svetski proizvođač čelika Arcelor-Mittal.
Na taj način obezbeđujemo kontinuiran kvalitet svojih proizvoda bez oscilacija u karakteristikama lima. Veoma je bitno da budete
upoznati sa poreklom lima koji kupujete i da li se i koliko često ono menja, jer se tako i menja kvalitet proizvoda.
Debljina lima direktno utiče na nosivost profilisanih limova kao i na njihovu otpornost na mehanička optećenja i pritisak. Debljina
mora biti deklarisana i usklađena sa tabelama nosivosti profila koju propisuje ovlašćena institucija. Smanjenje debljine lima utiče na
smanjenje težine profila i samim tim i cene. Tanji lim zahteva češće oslonce na krovu (i samim tim veće troškove) i lako se oštećuje
pri ugradnji i vremenskim uticajima. Pan Komerc u svojoj proizvodnji koristi limove od 0,5 mm i više, dok se tanji limovi ne koriste i
nisu preporučljivi za profilisanje.
Nanos cinka predstavlja osnovni zaštitni sloj koji sprečava rđanje čelika. Takođe, cink ima osobinu da vremenom prekrije površine
čelika koje nisu zaštićene (linije sečenja lima, rupe od bušenja, itd.) Pan Komerc koristi limove sa nanosom cinka od 140 gr/m2 i više.
Sve količine cinka manje od 140 gr/m2 znatno smanjuju otpornost i trajnost limova.
20-21
3,06
3,66
2,46
4,26
4,86
0,50
0,60
0,70
0,80
1,0
3,76
3,31
3,31
2,86
2,40
W
cm/m2
1,00
1,25
1,50
1,75
1,00
1,25
1,50
1,75
1,00
1,25
1,50
1,75
1,00
1,25
1,50
1,75
1,00
1,25
1,50
1,75
Opterećenje
kN/m2
∆∆
1,35
1,25
1,18
1,12
1,42
1,33
1,25
1,19
1,51
1,40
1,32
1,25
1,57
1,46
1,38
1,30
1,69
1,57
1,48
1,40
1,64
1,46
1,34
1,24
1,79
1,60
1,46
1,35
1,92
1,72
1,57
1,45
2,05
1,83
1,67
1,55
2,28
2,04
1,86
1,72
∆∆∆
l
cm4/m
397,9
445,8
494,6
614,4
d
mm
0,80
0,90
1,0
1,25
70,5
56,8
51,1
45,6
W
cm/m2
1,00
1,25
1,50
1,75
2,00
1,00
1,25
1,50
1,75
2,0
1,00
1,25
1,50
1,75
2,0
1,00
1,25
1,50
1,75
2,0
Opterećenje
kN/m2
1,68
1,56
1,47
1,38
1,78
1,62
1,56
1,48
1,87
1,74
1,64
1,56
1,96
1,82
1,71
1,63
2,11
1,96
1,84
1,75
∆∆∆∆
6,85
6,35
5,84
5,40
5,05
7,11
6,60
6,18
5,72
5,35
7,36
6,83
6,43
6,02
5,64
7,91
7,34
6,91
6,56
6,25
∆∆
7,15
6,39
5,84
5,40
5,05
7,57
6,77
6,18
5,72
5,35
7,97
7,19
6,51
6,02
5,64
8,88
7,94
7,25
6,71
6,28
∆∆∆
7,99
7,15
6,53
6,04
5,65
8,46
7,57
6,91
6,40
5,98
8,91
7,97
2,28
7,74
6,30
9,85
8,88
8,11
7,51
7,02
∆∆∆∆
Razmak rožnjače l (m) kod maksimalnog
ugiba fmax ≤ l/200 l dozvoljenog napona
Σ fdoz = 14 kN/cm2
TABLICA NOSIVOSTI Pan-T150 profila od pocinkovanog lima
l
cm4/m
d
mm
Razmak rožnjače l (m) kod maksimalnog
ugiba fmax ≤ l/200 l dozvoljenog napona
Σ fdoz = 14 kN/cm2
TABLICA NOSIVOSTI Pan-T18 profila od pocinkovanog lima
1,0
0,80
6,05
4,86
4,26
3,66
0,60
l
cm4/m
3,06
0,70
7,25
6,37
5,48
4,59
W
cm/m2
1,00
1,25
1,50
1,75
1,00
1,25
1,50
1,75
1,00
1,25
1,50
1,75
1,00
1,25
1,50
1,75
Opterećenje
kN/m2
∆∆
2,10
1,95
1,83
1,71
2,24
2,08
1,96
1,86
2,34
2,18
2,05
1,92
2,45
2,27
2,14
2,03
2,26
2,02
1,85
1,71
2,47
2,21
2,02
1,87
2,67
2,38
2,18
2,01
2,84
2,54
2,32
2,15
∆∆∆
4,64
3,76
3,31
2,86
2,40
W
cm/m2
1,00
1,25
1,50
1,75
1,00
1,25
1,50
1,75
1,00
1,25
1,50
1,75
1,00
1,25
1,50
1,75
1,00
1,25
1,50
1,75
Opterećenje
kN/m2
2,53
2,26
2,06
1,91
2,76
2,47
2,26
2,09
2,92
2,67
2,43
2,25
3,05
2,83
2,60
2,40
∆∆∆∆
1,35
1,25
1,18
1,12
1,43
1,33
1,25
1,19
1,51
1,40
1,32
1,25
1,57
1,46
1,38
1,30
1,69
1,57
1,48
1,40
∆∆
1,64
1,46
1,34
1,24
1,79
1,60
1,46
1,35
1,92
1,72
1,57
1,45
20,5
1,83
1,67
1,55
2,28
2,04
1,86
1,72
∆∆∆
1,68
1,56
1,47
1,38
1,78
1,65
1,56
1,48
1,87
1,74
1,64
1,56
1,96
1,82
1,71
1,63
2,11
1,96
1,86
1,75
∆∆∆∆
Razmak rožnjače l (m) kod maksimalnog
ugiba fmax ≤ l/200 l dozvoljenog napona
Σ fdoz = 14 kN/cm2
TABLICA NOSIVOSTI Pan-S18 profila od pocinkovanog lima
18,32
16,05
13,79
11,51
l
cm4/m
0,50
d
mm
0,80
0,70
0,60
0,50
d
mm
Razmak rožnjače l (m) kod maksimalnog
ugiba fmax ≤ l/200 l dozvoljenog napona
Σ fdoz = 14 kN/cm2
TABLICA NOSIVOSTI Pan-T40 profila od pocinkovanog lima
Tablice nosivosti profilisanih limova od pocinkovanog lima
1,50
1,20
1,0
0,80
0,60
d
mm
1,0
0,80
0,70
0,60
0,50
d
mm
6,37
7,25
6,37
5,48
4,59
W
cm/m2
1,00
1,25
1,50
1,75
1,00
1,25
1,50
1,75
1,00
1,25
1,50
1,75
1,00
1,25
1,50
1,75
1,00
1,25
1,50
1,75
Opterećenje
kN/m2
3,27
3,03
2,85
2,71
3,48
3,23
3,40
2,88
3,66
3,40
3,20
3,04
3,82
3,55
3,34
3,17
4,11
3,82
3,59
3,41
∆∆
3,59
3,21
2,93
2,71
3,94
3,56
3,22
2,98
4,25
3,80
3,46
3,20
4,52
4,05
3,70
3,42
5,05
4,52
4,12
3,82
∆∆∆
17,88
14,30
11,92
9,53
7,18
l
cm4/m
12,54
10,14
8,51
6,86
5,18
W
cm/m2
1,00
1,25
1,50
1,75
1,00
1,25
1,50
1,75
1,00
1,25
1,50
1,75
1,00
1,25
1,50
1,75
1,00
1,25
1,50
1,75
Opterećenje
kN/m2
1,80
1,67
1,57
1,49
1,97
1,83
1,72
1,64
2,13
1,97
1,86
1,76
2,26
2,10
1,97
1,87
2,43
2,26
2,13
1,93
∆∆
2,41
2,15
1,97
1,82
2,68
2,48
2,26
2,10
2,89
2,68
2,52
2,33
3,07
2,85
2,68
2,55
3,30
3,07
2,89
2,74
∆∆∆
2,24
2,08
1,95
1,85
2,46
2,28
2,15
2,04
2,65
2,46
2,31
2,20
2,81
2,61
2,46
2,33
3,03
2,81
2,65
2,51
∆∆∆∆
Razmak rožnjače l (m) kod maksimalnog
ugiba fmax ≤ l/200 l dozvoljenog napona
Σ fdoz = 14 kN/cm2
4,01
3,59
3,28
3,03
4,33
3,94
3,60
3,33
4,55
4,23
3,87
3,58
4,76
4,42
4,14
3,83
5,12
4,75
4,47
4,25
∆∆∆∆
Razmak rožnjače l (m) kod maksimalnog
ugiba fmax ≤ l/200 l dozvoljenog napona
Σ fdoz = 14 kN/cm2
TABLICA NOSIVOSTI Pan-S27 profila od pocinkovanog lima
16,05
18,32
16,05
13,79
11,51
l
cm4/m
TABLICA NOSIVOSTI Pan-T60 profila od pocinkovanog lima
2,0
1,75
1,50
1,25
1,0
Razmak
oslonaca u m
2,50
2,25
2,0
1,75
1,50
1,25
Razmak
oslonaca u m
53
62
71
89
31
36
41
51
19
23
26
32
13
15
17
22
9
11
12
15
7
8
9
11
∆∆
128
149
171
214
79
87
99
123
46
55
63
77
31
36
41
53
22
27
29
36
17
19
22
27
∆∆∆
0,7
0,8
1,0
0,7
0,8
1,0
0,7
0,8
1,0
0,7
0,8
1,0
0,7
0,8
1,0
Debljina lima
u mm
101
118
135
169
59
68
78
97
36
44
49
61
25
29
32
42
17
21
22
29
13
15
17
21
∆∆∆∆
84
96
120
43
49
61
25
27
36
16
18
22
10
12
15
∆∆
202
252
289
104
117
147
60
65
87
39
43
53
25
29
36
∆∆∆
160
182
228
84
93
116
47
51
68
30
34
42
20
23
28
∆∆∆∆
Razmak rožnjače l (m) kod maksimalnog ugiba
fmax ≤ l/200 l dozvoljenog napona
Σ fdoz = 14 kN/cm2
TABLICA NOSIVOSTI Pan-S18 profila od aluminijumskog lima
0,6
0,7
0,8
1,0
0,6
0,7
0,8
1,0
0,6
0,7
0,8
1,0
0,6
0,7
0,8
1,0
0,6
0,7
0,8
1,0
0,6
0,7
0,8
1,0
Debljina lima
u mm
Razmak rožnjače l (m) kod maksimalnog ugiba
fmax ≤ l/200 l dozvoljenog napona
Σ fdoz = 14 kN/cm2
TABLICA NOSIVOSTI Pan-T18 profila od aluminijumskog lima
1,50
1,0
0,8
0,70
0,60
d
mm
3,0
2,75
2,50
2,25
2,0
1,75
0,7
0,8
1,0
0,7
0,8
1,0
0,7
0,8
1,0
0,7
0,8
1,0
0,7
0,8
1,0
0,7
0,8
1,0
Debljina lima
u mm
98
111
141
66
74
94
46
52
66
33
38
48
25
28
36
19
22
28
∆∆
235
270
340
159
180
228
111
126
160
80
91
117
60
69
88
47
53
67
∆∆∆
17,88
17,88
11,92
9,53
7,18
12,54
12,54
8,51
6,86
5,18
W
cm/m2
1,00
1,25
1,50
1,75
1,00
1,25
1,50
1,75
1,00
1,25
1,50
1,75
1,00
1,25
1,50
1,75
1,00
1,25
1,50
1,75
Opterećenje
kN/m2
187
212
268
125
142
180
87
100
126
64
72
92
47
54
69
37
42
53
∆∆∆∆
1,24
1,16
1,09
1,03
1,30
1,21
1,14
1,08
1,37
1,27
1,20
1,14
1,47
1,37
1,29
1,22
1,67
1,57
1,47
1,40
∆∆
1,64
1,47
1,34
1,24
1,75
1,59
1,44
1,33
1,86
1,69
1,54
1,43
2,00
1,86
1,72
1,59
2,29
2,13
2,00
1,90
∆∆∆
1,55
1,44
1,35
1,29
1,62
1,51
1,42
1,35
1,70
1,59
1,49
1,41
1,83
1,70
1,60
1,52
2,10
1,95
1,84
1,74
∆∆∆∆
Razmak rožnjače l (m) kod maksimalnog
ugiba fmax ≤ l/200 l dozvoljenog napona
Σ fdoz = 14 kN/cm2
TABLICA NOSIVOSTI Pan-S27 profila od aluminijumskog lima
l
cm4/m
Razmak
oslonaca u m
Razmak rožnjače l (m) kod maksimalnog ugiba
fmax ≤ l/200 l dozvoljenog napona
Σ fdoz = 14 kN/cm2
TABLICA NOSIVOSTI Pan-T40 profila od aluminijumskog lima
Tablice nosivosti profilisanih limova od aluminijumskog lima
3,75
3,50
3,25
3,0
2,75
2,50
Razmak
oslonaca u m
0,7
0,8
1,0
0,7
0,8
1,0
0,7
0,8
1,0
0,7
0,8
1,0
0,7
0,8
1,0
0,7
0,8
1,0
Debljina lima
u mm
105
120
150
79
90
113
60
69
87
48
54
69
38
43
55
31
35
44
∆∆
253
289
361
190
217
272
145
166
210
116
130
166
92
105
132
75
85
107
∆∆∆
200
229
286
150
171
215
114
131
165
91
103
131
72
81
105
59
68
85
∆∆∆∆
Razmak rožnjače l (m) kod maksimalnog ugiba
fmax ≤ l/200 l dozvoljenog napona
Σ fdoz = 14 kN/cm2
TABLICA NOSIVOSTI Pan-T60 profila od aluminijumskog lima
TEHNIčKE SPECIFIKACIJE PROIZVODA
22-23
USLUGE
Pored velikog asortimana proizvoda, uz najnoviju tehnologiju, Pan Komerc vrši i
prateće usluge koje zaokružuju ponudu elemenata od lima.
SEČENJE - Aluminijumski limovi do 4 mm i pocinkovani do 2 mm se mogu poprečno
seći u maksimalnoj širini do 1,5 m i neograničenoj dužini.
SLITOVANJE - Uzdružno sečenje (slitovanje) aluminijumskih limova se može
vršti do 2 mm a pocinkovanih do 1,5 mm. Maksimalna ulazna širina je 1.250 mm,
minimalna širina sečenja 80 mm sa preciznošću od 0,5 mm. Sliter je austrijske
proizvodnje 2009. godine. Za preciznost do 0.05 mm se koristi sliter nemačke
proizvodnje gde je maksimalna ulazna širina trake 330 mm a minimalna širina
sečenja 6 mm.
SAVIJANJE - Na našim modernim savijačicama možemo savijati aluminijumske
limove do 2 mm a pocinkovane od 1,5 mm do 8,2 m dužine. Savijnje se vrši prema
dostavljenim skicama i merama po narudžbi. Posedujemo mašine za savijanje od
4, 6, 8 i 8,2 metara.
TRANSPORT I UGRADNJA - Vozilima Pan Komerca ili naših partnera možemo
isporučivati sav materijal na gradilišta širom Srbije. Takođe, naši iskusni timovi
montažera mogu ugrađivati limove kupljene kod nas sa garancijom na izvedene
radove u trajanju do 2 godine.
REFERENCE
Svake godine preko 1.200 novih kupaca se opredeljuje za naše proizvode. Svake
godine preko 1.200 investitora i dizajnera prepoznaje u Pan Komercu sigurnog i
proverenog partnera koji opravdava ukazano poverenje. Ovo su samo neki do njih...
BMW (Autogarant, Čačak), ŠKODA (Auto Čačak), TOYOTA (Auto Čačak), FIAT Srbija
Kragujevac, Autogarant Čačak, AUDI (Audi saloni, Francuska), ASTON MARTIN
(Aston Martin salon, Zagreb), NEKTAR (Bačka Palanka), CARLSBERG Srbija,
APATINSKA PIVARA Apatin, TETRA PACK Gornji Milanovac, SWISS LION TAKOVO,
HEMOFARM Vršac, ATOMSKA BANJA Gornja Trepča, HOTEL ZIRA Beograd, TC UŠĆE
Beograd, URADI SAM Beograd, KNAUF Grupa Nemačka, BOHOR Užice, ŽELEZNICE
BIH, Policijska akademija Danilovgrad, zatvoreni bazeni u Užicu i Pirotu, sportske
hale u Arilju, Vrnjačkoj Banji, Požegi, Podgorici...
Čarobnjaci za lim®
Od 2011. godine Pan Komerc je postala prva srpska firma u svojoj
oblasti poslovanja koja je dobila evropski CE znak za svoje proizvode.
CE znakom se označavaju proizvodi koji se prodaju na teritoriji Evropske
unije i koji ispunjavaju zahteve propisanih evropskih standarda, čime
se garantuje bezbednost njihove upotrebe (uključujući bezbednosne,
zdravstvene i ekološke odredbe). Da bi se neki proizvod prodavao na
teritoriji Evropske unije u obavezi je da poseduje CE znak.
Pan Komerc kao dugogodišnji izvoznik svojih proizvoda, ispunjava
zahteve evropske direktive o građevinskim proizvodima (CPD) 89/106/
EEC kao i zahteve evropskog standarda EN14782 i tako pruža dodatnu
sigurnost i garanciju kvaliteta svojih prozvoda. Svakodnevno u našim
proizvodnim pogonima vrši se kontrola kvaliteta materijala i proizvoda
koji su takođe prošli obimna testiranja ovlašćenih instituta i laboratorija.
Pan Komerc od 2004. godine poseduje sertifikat nemačke sertifikacione
kuće TUV SUD za standard ISO 9001:2008.
Sertifikat ISO 9001:2008 označava da je firma svoje poslovanje
uskladila sa zahtevima standarda i dobrom tržišnom praksom koja je
usmerena na poboljšanje kvaliteta proizvoda, usluga i zadovoljstva
kupaca.
Po izboru Privredne komore Srbije i bonitetne kuće Coface, Pan Komerc
d.o.o. je svrstan u uspešna i pouzdana preduzeća.
Elektronski sertifikat Excellent SME je sertifikat osmišljen u duhu
direktiva EU o promociji uspešnih kompanija, čija je svrha ne samo
promocija uspešnih kompanija i dobre poslovne prakse, nego i povećanje
transparentnosti i bezbednosti poslovanja i zaštita potrošača.
Knjaza Miloša 92/1
(Poštanski fah 67)
31 210 Požega, Republika Srbija
Veleprodaja
tel. +381 (0)31 812.225
fax +381 (0)31 3716.091
Maloprodaja i logistika
tel. +381 (0)31 825.058
fax +381 (0)31 825.458
e-mail: [email protected]
Predstavništvo u Beogradu
Bulevar Mihajla Pupina 165a
11 070 Novi Beograd
tel. +381 (0)11 311.67.62
e-mail: [email protected]
www.pankomerc.com
®
Download

Katalog PAN KOMERC proizvoda PDF 2,50 mb