Ubodne i
univerzalne testere
Back
562 | Ubodne i univerzalne testere | Pregled
Bosch pribor 11/12
Siva boja – za drvo
Naziv proizvoda opisuje njegov karakter
Posebna svojstva
Poseban kvalitet lista
Dobar i povoljan
HCS, glodana
Za brzo sečenje
HCS, brušena
Seče fino i čisto
HCS, brušena
Bez kidanja materijala u drvetu
HCS, brušena
Precizno sečenje pod tačnim uglom
HCS, brušena
Brzo kroz debele i tanke materijale
HCS, brušena
Za brzo sečenje, čak i u tvrdom drvetu
BIM, brušena
Za fino sečenje, čak i u tvrdom drvetu
BIM, brušena
Bez kidanja materijala u drvetu, čak i u tvrdom
drvetu
BIM, brušena
Za precizno, čisto sečenje u laminatu
BIM, brušena
Plava boja – za metalne materijale
Naziv proizvoda opisuje njegov karakter
Posebna svojstva
Poseban kvalitet lista
Dobar i povoljan
HSS, glodana
Dobar i povoljan za nerđajući čelik
BIM, glodana
Otporan na prelom, dug vek trajanja
BIM, glodana
Otporan na prelom, dug vek trajanja
BIM, glodana
Brz, otporan na prelom, dug vek trajanja
BIM, glodana
Brzo kroz debele i tanke materijale
HSS, glodana
Idealan za aluminijum, meki i obojeni metal
HSS, glodana
Posebna svojstva
Poseban kvalitet lista
Univerzalan, brzo kroz debele i tanke materijale
BIM, glodana
Bela boja – za drvo i metal
Naziv proizvoda opisuje njegov karakter
Crna boja – za specijalne primene
Naziv proizvoda opisuje njegov karakter
Posebna svojstva
Poseban kvalitet lista
Za nerđajući čelik
HM, brušena
Za abrazivnu plastiku
HM, brušena
Za vlaknaste i cementne materijale
HM, brušena
Za keramičke materijale
HM, RIFF
Čisto kroz akrilno staklo
HSS, brušena
Seče meke materijale
HCS, brušena
Ubodne i univerzalne testere | Pregled | 563
Bosch pribor 11/12
Sa usklađenim kvalitetom
do optimalnih rezultata
HCS
HSS
n Karbonski čelik za primenu u mekšim materijalima
n Potpuno kaljeni brzorezni čelik velike efikasnosti
kao što su meko drvo, drvene vlaknene ploče, meka
za primenu u tvrđim materijalima kao što su metal,
plastika
aluminijum i obojeni metal
BIM
HM
n Bimetal, visokfleksibilni spoj od HSS i HCS za
n Listovi testere od tvrdog metala raspolažu naroči-
najviše zahteve. Posebno prikladni za primenu u
tvrdom drvetu, abrazivnim drvenim materijalima,
tvrdoj plastici i tvrđim materijali kao što su negvozdeni i gvozdeni metali
n Naročito gipki BIM listovi testere primenjuju se na
primer kada postoji opasnost od loma drške
n Njihov životni vek je otprilike dvostruko veći od
to velikom snagom
n Zupci od tvrdog metala pregrizu plastiku pojačanu
staklenim vlaknima, cementne vlaknatice ili gipskarton
n Letvice sa zupcima od tvrdog metala seku nerđajući čelik
n Obloga sa zrncima od tvrdog metala (= RIFF) reže
HSS listova i otprilike deset puta veći od HCS
abrazivne materijale kao što su zidne pločice ili
listova. Naročito je privlačan odnos kvaliteta i
plastiku pojačanu staklenim nitima
cene
Prava geometrija
najbitniji je faktor
Glodani zupci, ukršteni slobodni rez.
List sa relativno hrapavim rezom uz brzi napredak pri
radu u tvrdom i mekom drvetu, aluminijumu, plastici i
obojenim metalima (npr. T 111 C, T 345 XF).
Glodani zupci, talasasti slobodni rez.
List sa finim rezultatom kod pravolinijskog sečenja u šperpločama, mekom čeliku, aluminijumu, obojenim metalima
i plastici (npr. T 119 B, T 118 A).
Brušeni zupci, ukršteni slobodni rez.
List za brzo sečenje u drvetu
(npr. T 144 D, T 244 D).
Brušeni zupci, slobodni rez sa brušenim leđnim
uglovima.
List sa konusno brušenim leđima sa svrhom slobodnog
reza; za fino i čisto sečenje u drvetu i plastici
(npr. T 101 B, T 234 X).
564 | Ubodne i univerzalne testere | Pregled
Speed for Metal listovi ubodne testere
Nedostignuta brzina sečenja i nadmoćna
dugotrajnost u metalu
Značaj čelika kao važni građevinski materijal stalno
raste. Metalne komponente se trebaju seći na
određenu dužinu ili prilagođavati po veličini kako bi
se ispunili zahtevi mere i prostora na gradilištu.
Uobičajeni listovi ubodne testere za metal često
ne ispunjavaju zahteve u pogledu brzine sečenja i
životnog veka, te zbog toga ne ispunjavaju očekivanja
profesionalnih korisnika. Novi listovi ubodne testere
serije Speed for Metal nude dosad nedostignutu
brzinu sečenja i nadmoćnu dugotrajnost pri sečenju
metala, npr. testerisanje debelih perforiranih limova
ili metalnih profila debelih zidova.
Nenadmašna efikasnost testerisanja postigli smo
optimizovanim izborom materijala i konstrukcijom
alata prilagođenom metalu:
50% veća brzina sečenja
Trostruki životni vek u poređenju sa uobičajenim
listovima ubodne testere od HSS čelika
Bosch pribor 11/12
Ubodne i univerzalne testere | Pregled | 565
Bosch pribor 11/12
T 121 GF
Za veoma tanke metalne limove.
T 121 AF
Za tanke metalne limove i perforirane limove.
T 121 BF
Za metalne limove srednje debljine i perforirane
limove.
T 321 AF
Za metalne cevi tankih zidova i profile.
T 321 BF
Za metalne cevi debelih zidova i profile.
566 | Ubodne i univerzalne testere | Pregled
Bosch pribor 11/12
Snažni listovi testere
osetno olakšavaju rad
Idealni za obostrano precizno, čisto sečenje u laminatu i pločama obloženim
plastikom.
Uz pomoć lista Speed for Wood T 244 D lako postižete krivine i u radnim pločama.
Uz pomoć lista Precision for Wood T 144 DP sečete kuhinjske radne ploče i
vrata pod tačnim uglom.
Novi Basic for Inox list ubodne testere T 118 GFS naročito je prikladan za
obrađivanje tankih limova od inoxa.
Sa listom Progressor for Wood and Metal T 345 XF lako presečete drvo sa
ekserima na gradilištu, ali i limove, cevi i aluminijumske profile.
Progresivni porast koraka zubaca
Ubodne i univerzalne testere | Pregled | 567
Bosch pribor 11/12
Extraclean for Wood
Naročito fino, čisto sečenje u drvetu sa obe strane
bez kidanja materijala
To dosad još nije postojalo: ravni rez bez cepanja materijala sa obe strane reza u drvetu. Nezavisno
od toga da li se ubodna testera vodi odozgo ili odozdo. Obrađivano drvo više ne mora da se označi
sa donje strane. Neispravno označavanje je time deo prošlosti. Za čist i tačan rad uz mogućnost velike
brzine sečenja i dug životni vek.
To omogućuju zupci: patentirano ozubljenje obezbeđuje sa revolucionarnom geometrijom zubaca ovaj
izvanredni rezultat rada.
n
Cena
Za svaki zahtev pravi list ubodne testere
Extraclean for Wood (T 308 B)
Clean for Wood (T 101 B)
Basic for Wood (T 111 C)
n
Snaga/kvalitet sečenja
Idealan za prilagođavanje polica regala od mekog drveta.
Precizno sečenje letvi u vidnom području.
T 308 BF je optimalno prikladan za obradu kvalitetnih pločastih materijala
obostrano obloženih plastikom. (HPL debljina sloja min. 0,7 mm)
568 | Ubodne i univerzalne testere | Pregled
Bosch pribor 11/12
Poznajete cilj,
mi vam nudimo list testere
Drvo
Obrađeni materijal
Dimenzija
maks. mm
Subbrand
Način sečenja
Pravolinijsko,
fino
Meko drvo, radne
ploče
Pravolinijsko,
grubo
1.5 – 15
Krivolinijsko,
fino
Krivolinijsko,
grubo
Debeli i
tanki materijali
T 101 AO
2 – 15
T 119 B
3 – 65
T 234 X
T 119 BO
T 234 X
T 301 BCP
3 – 30
Pod
tačnim
uglom
T 301 BCP
T 101 B
T 101 BR
4 – 50
T 111 C
5 – 50
T 144 D
T 308 B
T 244 D
T 308 BO
T 144 DP
5 – 100
T 144 DP
T 344 D
T 344 DP
Tvrdo drvo, MDF,
ploče od iverice
10 – 45
T 101 D
10 – 65
T 301 CD
3 – 30
T 101 BF
T 101 BRF
4 – 65
T 301 CDF
5 – 50
T 144 DF
T 308 BF
5 – 100
Šperploče
Konstrukciono drvo
T 344 DP
T 308 BOF
T 344 DF
1.5 – 15
T 101 AO
2 – 15
T 119 B
3 – 30
T 101 B
5 – 50
T 308 B
< 30
T 101 B
< 65
T 234 X
< 100
T 119 BO
T 308 BOF
T 234 X
T 344 D
T 344 DF
T 344 DP
< 135
Obložene ploče
1.5 – 15
T 101 AOF
2 – 30
T 101 AIF
3 – 30
T 101 BRF
5 – 50
T 144 DF
T 308 BF
5 – 100
Kuhinjske/
radne ploče
T 344 DP
T 744 D
T 308 BOF
T 344 DF
< 45
T 101 BRF
< 50
T 308 BF
< 50
T 308 BOF
T 144 DP
T 144 DP
T301BCP
Laminati
Plastika
1.5 – 15
< 30
T 101 BIF
T 101 B
T 101 AIF
T 101 BF
Plastika pojačana
staklenim nitima /
epoxy
< 30
T 101 AIF
T 101 BF
T 301 BCP
T 101 AOF
Ubodne i univerzalne testere | Pregled | 569
Bosch pribor 11/12
Drvo i metal
Obrađeni materijal
Dimenzija
maks. mm
Subbrand
Način sečenja
Pravolinijsko,
fino
Pravolinijsko,
grubo
Krivolinijsko,
fino
Krivolinijsko,
grubo
Pod
tačnim
uglom
Tanki i
debeli
materijali
Građevinsko drvo sa
ekserima
<65
T 345 XF
T 345 XF
Konstrukciono drvo
<65
T 345 XF
T 345 XF
Cevi, profili, debelih
zidova (otvoreni i
zatvoreni)
<65
T 345 XF
T 345 XF
Aluminijum
<65
T 345 XF
T 345 XF
Plastika pojačana
staklenim nitima /
epoxy
<65
T 345 XF
T 345 XF
Metal
Obrađeni materijal
Dimenzija
maks. mm
Subbrand
Način sečenja
Pravolinijsko,
fino
Limovi
0.5 – 1.5
Pravolinijsko,
grubo
Krivolinijsko,
fino
Krivolinijsko,
grubo
Pod
tačnim
uglom
Tanki i
debeli
materijali
T 118 G
T 121 GF
1–3
T 118 A
T 218 A
T 121 AF
T 318 A
2,5 – 6
T 118 B
T 121 BF
T 318 B
Perforirani limovi
1,5 – 10
T 123 XF
3 – 15
T 127 D
0.5 – 1.5
T 121 GF
1–3
T 118 AF
T 123 XF
T 227 D
T 121 AF
T 318 AF
1.5 – 4
2.5 – 6
T 118 EOF
T 118 BF
T 121 BF
T 318 BF
Aluminijum, obojeni
metal
< 30
T 127 D
T 123 XF
< 65
T 318 A
T 318 B
T 318 AF
T 318 BF
T 321 AF
T 321 BF
T 227 D
T 123 XF
570 | Ubodne i univerzalne testere | Pregled
Bosch pribor 11/12
Metal
Obrađeni materijal
Dimenzija
maks. mm
Subbrand
Način sečenja
Pravolinijsko,
fino
Cevi, profili
(zatvoreni)
<30
T 123 XF
<65
T 318 A
Pravolinijsko,
grubo
Krivolinijsko,
fino
Krivolinijsko,
grubo
Pod
tačnim
uglom
Tanki i
debeli
materijali
T 123 XF
T 318 B
T 318 AF
T 318 BF
T 321 AF
T 321 BF
Profili (otvoreni)
<65
T 318 AF
T 318 BF
T 318 BF
T 321 AF
Limovi od inoxa
Sendvič-materijal
0.5 – 1.5
T 118 GFS
1.5 – 4
T 118 EFS
<65
T 318 AF
T 318 BF
T 321 AF
Plastika
<120
T 718 BF
<30
T 127 D
<65
T 227 D
T 318 AF
T 318 BF
Plastika pojačana
staklenim nitima /
epoxy
<30
T 127 D
<65
T 318 AF
T 227 D
T 318 BF
T 321 AF
T 321 BF
Specijalne primene
Obrađeni materijal
Dimenzija
maks. mm
Subbrand
Način sečenja
Pravolinijsko,
fino
Limovi od inoxa
Plastika pojačana
staklenim nitima /
epoxy
Gipskarton
1,5 – 3
T 118 AHM
2–5
T 118 EHM
<50
<65
Pravolinijsko,
grubo
T 141 HM
T 301 CHM
<80
T 341 HM
5 – 50
T 141 HM
5 – 80
T 341 HM
Krivolinijsko,
fino
Krivolinijsko,
grubo
Pod
tačnim
uglom
Debeli i
tanki materijali
Ubodne i univerzalne testere | Pregled | 571
Bosch pribor 11/12
Specijalne primene
Obrađeni materijal
Dimenzija
maks. mm
Subbrand
Način sečenja
Pravolinijsko,
fino
Porozni beton
Cementne
vlaknatice
Zidne keramičke
pločice
<80
T 341 HM
5 – 50
T 141 HM
5 – 80
T 341 HM
5 – 10
T 150 RIFF
5 – 15
Pleksiglas
Stiropor
Karton,
tepisi,
koža
Guma
Pravolinijsko,
grubo
T 130 RIFF
2 – 20
T 101 A
<50
T 113 A
<100
T 313 AW
<50
T 113 A
<100
T 313 AW
<50
T 113 A
<100
T 313 AW
Krivolinijsko,
fino
Krivolinijsko,
grubo
Pod
tačnim
uglom
Debeli i
tanki materijali
572 | Ubodne testere | Prihvat sa jednim zubom
Bosch pribor 11/12
Listovi ubodne testere
za drvo
Prihvat sa jednim zubom
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
.
Ka
tal
oš
ki
a[
ba
c
zu
ak
Ko
r
Uk
up
na
du
ž
ina
m]
[m
ča
plo
er
Šp
mm
]
[m
m]
e[
,p
loč
Me
ko
dr
vo
Karakteristike proizvoda
br
oj
Vr
sta
pa
ko
Je
va
d
nja
pr inic
od a p
aju ak
ov
Je
an
d
ja
za
do inic
sta a p
vu ako
¹
va
nja
za
dobri i povoljni
mm
]
Listovi ubodne testere – Basic for Wood
Informacije za poručivanje
T 119 B
HCS, talasasta, glodana
Meko drvo (2-15 mm), šperploče, iverica, radne ploče, vlaknasti materijali
2-15
2-15
92
1,9-2,3
2 608 630 878
C1b
3
10
007245
2 608 630 037
C1b
5
10
006835
T 119 BO
HCS, talasasta, glodana
Meko drvo (2-15 mm), šperploče, iverica, radne ploče, vlaknasti materijali, specijalno za krivolinijski rez
2-15
2-15
83
2
2 608 637 788
C1b
3
10
045940
2 608 630 310
C1b
5
10
006941
2 608 637 879
C1a
100
1
067461
T 111 C
HCS, ukrštena, glodana
Meko drvo (4-50 mm), iverica, radne ploče, vlaknaste materijale, brzi rez
4-50
Jedinica pakovanja za prodaju
(broj komada u jednom pakovanju)
-
100
3
2 608 630 808
C1b
3
10
007139
2 608 630 033
C1b
5
10
006811
2 608 633 A38
P1a
25
1
264211
2 608 637 878
C1a
100
1
067454
¹ Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja.
Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.
Ubodne testere | Prihvat sa jednim zubom | 573
Bosch pribor 11/12
Karakteristike proizvoda
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
.
br
oj
Vr
sta
pa
ko
Je
va
d
nja
pr inic
od a p
aju ak
ov
Je
an
d
ja
za
do inic
sta a p
vu ako
¹
va
nja
za
Ka
tal
oš
ki
Ko
r
ak
zu
ba
c
a[
mm
]
[m
m]
brzo sečenje po meri
Uk
up
na
du
žin
a
Gr
Me
ko
dr
vo
ub
od
rvo
,p
loč
[m
m]
e[
mm
]
Listovi ubodne testere – Speed for Wood
Informacije za poručivanje
T 144 D
HCS, ukrštena, brušena
Meko drvo (5-50 mm), iverica, radne ploče, vlaknasti materijali
5-50
-
100
4-5,2
2 608 630 560
C1b
3
10
006989
2 608 630 040
C1b
5
10
006842
2 608 633 625
P1a
25
1
127691
2 608 637 880
C1a
100
1
067478
T 244 D
HCS, ukrštena, brušena
Meko drvo (5-50 mm), iverica, radne ploče, vlaknasti materijali, specijalno za krive rezove
5-50
-
100
4-5,2
2 608 630 879
C1b
3
10
007221
2 608 630 058
C1b
5
10
006859
2 608 633 626
P1a
25
1
127707
2 608 637 881
C1a
100
1
067485
T 344 D
HCS, ukrštena, brušena
Debelo građevinsko drvo, meko drvo (5-100 mm), iverica, radne ploče, vlaknaste materijale
5-100
<100
152
4
2 608 637 944
C1b
3
1
070942
2 608 633 A34
C1b
5
1
264174
C1c
3
1
348591
T 744 D
HCS, ukrštena, brušena
Meko drvo/ploče, debelo građevinsko drvo, sendvič materijali
5-135
Jedinica pakovanja za prodaju
(broj komada u jednom pakovanju)
-
180
4
2 608 663 314
¹ Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja.
Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.
čisto sečenje
Ka
tal
oš
ki
Ko
r
ak
zu
ba
c
a[
mm
]
[m
m]
mm
]
Uk
up
na
du
žin
a
Ob
lož
Šp
er
plo
ča
[m
en
ep
loč
m]
e[
e[
,p
loč
Me
ko
dr
vo
Karakteristike proizvoda
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
.
Listovi ubodne testere – Clean for Wood
br
oj
Vr
sta
pa
ko
Je
va
d
nja
pr inic
od a p
aju ak
ov
Je
an
d
ja
za
do inic
sta a p
vu ako
¹
va
nja
za
Bosch pribor 11/12
mm
]
574 | Ubodne testere | Prihvat sa jednim zubom
Informacije za poručivanje
T 101 AO
HCS, oštro ozubljena, sa brušenim leđnim uglovima, zupcima
Meko drvo, šperploče, obložene ploče (1,5-15 mm), specijalno za krivolinijsko sečenje
1,5-15
1,5-15
1,5-15
83
1,4
2 608 630 559
C1b
3
10
006972
2 608 630 031
C1b
5
10
006798
T 101 B
HCS, sa brušenim leđnim uglovima, zupcima
Meko drvo, iverica, radne ploče, vlaknasti materijali (3-30 mm), plastika/epoxy (ø <30 mm)
3-30
-
-
100
2,7
2 608 630 557
C1b
3
10
006958
2 608 630 030
C1b
5
10
006781
2 608 633 622
P1a
25
1
127660
2 608 637 876
C1a
100
1
067430
T 101 BR
HCS, sa brušenim leđnim uglovima, zupcima
Meko drvo, iverica, radne ploče, vlaknasti materijali (3-30 mm), obložene ploče, čista površina
3-30
-
3-30
100
2,5
2 608 633 779
C1b
3
10
091374
2 608 630 014
C1b
5
10
012454
2 608 633 623
P1a
25
1
127677
2 608 630 558
C1b
3
10
006965
2 608 630 032
C1b
5
10
006804
2 608 633 577
P1a
25
1
148726
2 608 637 877
C1a
100
1
067447
2 608 637 591
C1b
3
1
016315
2 608 637 590
C1b
5
1
016308
T 101 D
HCS, sa brušenim leđnim uglovima, zupcima
Meko drvo, iverica, radne ploče, vlaknasti materijali (10-45 mm)
10-45
-
-
100
4-5,2
T 301 CD
HCS, sa brušenim leđnim uglovima, zupcima
Meko drvo, iverica, radne ploče, vlaknasti materijali (10-65 mm)
10-65
Jedinica pakovanja za prodaju
(broj komada u jednom pakovanju)
-
-
117
3,0
¹ Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja.
Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.
Ubodne testere | Prihvat sa jednim zubom | 575
Bosch pribor 11/12
Extraclean for Wood
Naročito fino, čisto sečenje u drvetu sa obe strane
bez kidanja materijala
Optimalno ponašanje pri sečenju zahvaljujući funkciji zasecanja
Nema potrebe za naknadnom obradom materijala
Rad bez zamaranja: ubodna testera više ne mora da se vodi sa donje strane
Krovni zupci: bez kidanja materi-
Izoštreni zupci: bez kidanja
jala sa gornje strane
materijala sa donje strane
Precizno brušeni krovni zupci sa
Veoma oštri ukršteno brušeni
optimizovanim leđnim i reznim
zupci seku drvena vlakna kao
uglovima seku drvena vlakna pri
skalpel na donjoj strani radnog
poteznom rezu na gornjoj strani
predmeta
radnog predmeta
za sečenje bez kidanja materijala
.
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
Ka
tal
oš
ki
ca
ba
zu
ak
Ko
r
Karakteristike proizvoda
br
oj
Vr
sta
pa
ko
Je
va
d
nja
pr inic
od a p
aju ak
ov
Je
an
d
ja
za
do inic
sta a p
vu ako
¹
va
nja
za
m]
[m
a[
du
na
Uk
up
Šp
er
Me
ko
d
plo
ča
rvo
,p
[m
žin
m]
loč
e[
mm
]
mm
]
Listovi ubodne testere – Extraclean for Wood
Informacije za poručivanje
T 308 B
HCS, sa brušenim leđnim uglovima, zupcima
Za meko drvo i neabrazivne drvene materijale
5-50
5-50
117
2,2 XC
2 608 663 750
C1b
3
10
470278
2 608 663 751
C1b
5
10
470285
2 608 663 752
P1a
25
1
470292
2 608 663 753
C1a
100
1
470308
T 308 BO
HCS, sa brušenim leđnim uglovima, zupcima
Za meko drvo i neabrazivne drvene materijale, specijalno za krivolinijsko sečenje
5-50
Jedinica pakovanja za prodaju
(broj komada u jednom pakovanju)
5-50
117
2,2 XC
2 608 663 867
C1b
3
1
535779
2 608 663 868
C1b
5
1
535786
2 608 663 869
P1a
25
1
535793
¹ Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja.
Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.
576 | Ubodne testere | Prihvat sa jednim zubom
Bosch pribor 11/12
Karakteristike proizvoda
Ka
tal
oš
ki
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
.
br
oj
Vr
sta
pa
ko
Je
va
d
nja
pr inic
od a p
aju ak
ov
Je
an
d
ja
za
do inic
sta a p
vu ako
¹
va
nja
za
mm
]
a[
ba
c
zu
ak
Ko
r
Uk
up
na
du
žin
a
[m
m]
ad
ne
plo
č
ub
od
rvo
Gr
Ku
h
[m injs
m] ke
r
[m
m]
e[
,p
loč
Me
ko
dr
vo
sečenje pod tačnim uglom
e
mm
]
Listovi ubodne testere – Precision for Wood
Informacije za poručivanje
T 144 DP
HCS, ukrštena, brušena
Meko drvo, iverica, radne ploče, vlaknasti materijali (5-50 mm), vrata, kuhinjske radne ploče (<50 mm)
5-50
-
<50
100
4,0
2 608 633 A31
C1b
3
10
244143
2 608 633 A35
C1b
5
10
264181
2 608 633 A39
P1a
25
1
264228
2 608 633 A42
C1a
100
1
264259
T 344 DP
HCS, ukrštena, brušena
Debelo građevinsko drvo, meko drvo (5-100 mm), iverica, radne ploče, vlaknaste materijale
5-100
<100
-
152
4,0
2 608 633 A32
C1b
3
1
264150
2 608 633 A36
C1b
5
1
264198
T 301 BCP
HCS, sa brušenim leđnim uglovima, zupcima
Meko drvo, iverica, radne ploče, vlaknasti materijali (3-65 mm), vrata, kuhinjske radne ploče (<50 mm)
3-65
-
<50
117
2,5
2 608 633 A33
C1b
3
1
264167
2 608 633 A37
C1b
5
1
264204
2 608 633 A40
P1a
25
1
264235
brzo i čisto kroz debele i tanke materijale
Karakteristike proizvoda
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
.
Ka
tal
oš
ki
br
oj
Vr
sta
pa
ko
Je
va
d
nja
pr inic
od a p
aju ak
ov
Je
an
d
ja
za
do inic
sta a p
vu ako
¹
va
nja
za
]
mm
ca
[
ba
zu
ak
Ko
r
na
Uk
up
Me
ko
d
rvo
du
,p
žin
loč
e[
a[
mm
]
mm
]
Listovi ubodne testere – Progressor for Wood
Informacije za poručivanje
T 234 X
HCS, sa brušenim leđnim uglovima, zupcima
Meko drvo (3-65 mm), iverica, radne ploče, vlaknasti materijali
3-65
Jedinica pakovanja za prodaju
(broj komada u jednom pakovanju)
117
2-3
2 608 633 523
C1b
3
10
169493
2 608 633 528
C1b
5
10
169509
2 608 633 524
P1a
25
1
169516
2 608 633 A41
C1a
100
1
264242
¹ Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja.
Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.
Ubodne testere | Prihvat sa jednim zubom | 577
Bosch pribor 11/12
Listovi ubodne testere
za tvrdo drvo
Prihvat sa jednim zubom
Karakteristike proizvoda
Ka
tal
oš
ki
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
.
mm
]
a[
Ko
r
ak
zu
ba
c
ina
Uk
up
na
du
ž
br
oj
Vr
sta
pa
ko
Je
va
d
nja
pr inic
od a p
aju ak
ov
Je
an
d
ja
za
do inic
sta a p
vu ako
¹
va
nja
za
brzo sečenje po meri
[m
m]
mm
]
e[
en
ep
loč
Ob
lož
Tv
rd
od
rvo
,p
loč
e[
mm
]
Gr
ub
od
rvo
[m
m]
Listovi ubodne testere – Speed for Hard Wood
Informacije za poručivanje
T 144 DF
BIM, ukrštena, brušena
Tvrdo i meko drvo (5-50 mm), svi tipovi ploča, takođe i obložene
5-50
-
5-50
100
4-5,2
2 608 636 222
C1b
3
10
264310
2 608 634 567
C1b
5
10
009430
2 608 634 990
P1a
25
1
127738
T 344 DF
BIM, ukrštena, brušena
Debelo tvrdo i meko drvo (5-100 mm), svi tipovi ploča, takođe i obložene
5-100
<100
5-100
152
4
2 608 636 223
C1b
3
1
264327
2 608 634 243
C1b
5
1
091947
Karakteristike proizvoda
.
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
Ka
tal
oš
ki
br
oj
Vr
sta
pa
ko
Je
va
d
nja
pr inic
od a p
aju ak
ov
Je
an
d
ja
za
do inic
sta a p
vu ako
¹
va
nja
za
čisto sečenje
Tv
rd
od
rvo
,p
loč
e[
La
mm
mi
na
]
ti [
mm
Ku
]
h
[m injs
m] ke
rad
ne
plo
Pla
če
s
nim tika
o
vla ja
č
kn an
im a
a/e sta
po kle
Ob
xy lož
[m
m]
en
ep
loč
e[
mm
Uk
up
]
na
du
žin
a[
mm
Ko
]
rak
zu
ba
ca
[m
m]
Listovi ubodne testere – Clean for Hard Wood
Informacije za poručivanje
T 101 AOF
BIM, oštro ozubljena, sa brušenim leđnim uglovima, zupcima
Tvrdo drvo, laminati (1,5-15 mm), obložene ploče/HPL, šperploče, specijalno za krivolinijsko sečenje,
bez kidanja
1,5-15
1,5-15
-
-
1,5-15
83
1,4
2 608 636 225
C1b
3
10
264341
2 608 634 233
C1b
5
10
091848
T 101 AIF
BIM, oštro ozubljena, sa brušenim leđnim uglovima, zupcima
Tvrdo drvo, laminati, obložene ploče/HPL (2-30 mm), plastika ojačana staklenim vlaknima/epoxy
(ø <30 mm), bez trganja
2-30
2-30
Jedinica pakovanja za prodaju
(broj komada u jednom pakovanju)
-
<30
2-30
100
1,7
2 608 636 224
C1b
3
1
264334
2 608 634 897
C1b
5
1
096355
¹ Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja.
Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.
čisto sečenje
Karakteristike proizvoda
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
Ka
tal
oš
ki
.
Listovi ubodne testere – Clean for Hard Wood
br
oj
Vr
sta
pa
ko
Je
va
d
nja
pr inic
od a p
aju ak
ov
Je
an
d
ja
za
do inic
sta a p
vu ako
¹
va
nja
za
Bosch pribor 11/12
Tv
rd
od
rvo
,p
loč
e[
La
mm
mi
na
]
ti [
mm
Ku
]
h
[m injs
m] ke
rad
ne
plo
Pla
če
s
nim tika
o
vla ja
č
kn an
im a
a/e sta
po kle
Ob
xy lož
[m
m]
en
ep
loč
e[
mm
Uk
up
]
na
du
žin
a[
mm
Ko
]
rak
zu
ba
ca
[m
m]
578 | Ubodne testere | Prihvat sa jednim zubom
Informacije za poručivanje
T 101 BF
BIM, sa brušenim leđnim uglovima, zupcima
Tvrdo drvo, laminati, obložene ploče/HPL (3-30 mm), plastika ojačana staklenim vlaknima/epoxy
(ø <30 mm)
3-30
-
-
<30
3-30
100
2,7
2 608 636 226
C1b
3
10
264358
2 608 634 234
C1b
5
10
091855
2 608 634 988
P1a
25
1
127714
T 101 BRF
BIM, sa brušenim leđnim uglovima, zupcima
Laminati, obložene ploče (3-30 mm), kuhinjske radne ploče (<45 mm), čista površina
-
3-30
<45
-
3-30
100
2,5
2 608 636 227
C1b
3
10
264365
2 608 634 235
C1b
5
10
091862
2 608 634 989
P1a
25
1
127721
2 608 636 228
C1b
3
1
264372
2 608 636 229
C1b
5
1
264389
T 301 CDF
BIM, sa brušenim leđnim uglovima, zupcima
Tvrdo i meko drvo (4-65 mm), obložene ploče/HPL
-
-
4-65
117
3,0
Karakteristike proizvoda
br
oj
Vr
sta
pa
ko
Je
va
d
nja
pr inic
od a p
aju ak
ov
Je
an
d
ja
za
do inic
sta a p
vu ako
¹
va
nja
za
Ka
tal
oš
ki
rvo
,p
plo
če
ko
d
Me
er
plo
ča
Ku
[m
hin
m]
[m js
m] ke
rad
ne
Šp
za sečenje bez kidanja materijala
loč
Tv
e[
rd
mm
od
]
rvo
,p
loč
Ob
e[
lož
mm
en
]
ep
loč
e[
Mu
mm
ltip
]
lek
s-p
loč
e[
Uk
mm
up
na
]
du
žin
a[
Ko
m
m]
rak
zu
ba
ca
[m
m]
Listovi ubodne testere – Extraclean for Hard Wood
.
-
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
4-65
Informacije za poručivanje
T 308 BF
BIM, sa brušenim leđnim uglovima, zupcima
Za tvrdo drvo i abrazivne drvene materijale
5-50
<50
Jedinica pakovanja za prodaju
(broj komada u jednom pakovanju)
5-50
5-50
5-50
5-50
117 2,2 XC
2 608 636 568
C1b
3
10
470315
2 608 636 569
C1b
5
10
470322
2 608 636 570
P1a
25
1
470339
2 608 636 571
C1a
100
1
470346
¹ Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja.
Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.
Ubodne testere | Prihvat sa jednim zubom | 579
Bosch pribor 11/12
Karakteristike proizvoda
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
.
br
oj
Vr
sta
pa
ko
Je
va
d
nja
pr inic
od a p
aju ak
ov
Je
an
d
ja
za
do inic
sta a p
vu ako
¹
va
nja
za
Ka
tal
oš
ki
e
plo
č
Me
ko
dr
vo
er
plo
ča
Ku
[m
hin
m]
[m js
m] ke
rad
ne
Šp
za sečenje bez kidanja materijala
,p
loč
Tv
e[
rd
mm
od
]
rvo
,p
loč
Ob
e[
lož
mm
en
]
ep
loč
e[
Mu
mm
ltip
]
lek
s-p
loč
e[
Uk
mm
up
na
]
du
žin
a[
Ko
m
m]
rak
zu
ba
ca
[m
m]
Listovi ubodne testere – Extraclean for Hard Wood
Informacije za poručivanje
T 308 BOF
BIM, sa brušenim leđnim uglovima, zupcima
Za tvrdo drvo i abrazivne drvene materijale, specijalno za krivolinijsko sečenje
5-50
5-50
5-50
5-50
117 2,2 XC
2 608 636 639
C1b
3
1
535809
2 608 636 640
C1b
5
1
535816
2 608 636 641
P1a
25
1
535823
obostrano precizno i čisto sečenje
]
[m
m]
mm
a[
Karakteristike proizvoda
Ka
tal
oš
ki
ca
ba
ak
Ko
r
na
Uk
up
zu
du
s-p
Mu
ltip
lek
ep
en
lož
Ob
žin
loč
e[
loč
]
mm
ti [
ina
La
m
e[
mm
]
mm
]
Listovi ubodne testere – Special for Laminate
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
.
<50
br
oj
Vr
sta
pa
ko
Je
va
d
nja
pr inic
od a p
aju ak
ov
Je
an
d
ja
za
do inic
sta a p
vu ako
¹
va
nja
za
5-50
Informacije za poručivanje
T 101 BIF
BIM, sa brušenim leđnim uglovima, zupcima
Laminati (1,5-15 mm), ploče obložene plastikom/HPL (1,5-15 mm), multipleks-ploče (1,5-15 mm)
1,5-15
1,5-15
1,5-15
83
1,7
2 608 636 431
C1b
5
10
393416
T 101 AOF
BIM, sa brušenim leđnim uglovima, zupcima
Laminati (1,5-15 mm), ploče obložene plastikom/HPL (1,5-15 mm), multipleks-ploče (1,5-15 mm)
1,5-15
Jedinica pakovanja za prodaju
(broj komada u jednom pakovanju)
1,5-15
1,5-15
83
1,4
2 608 636 432
C1b
3
10
393423
¹ Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja.
Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.
580 | Ubodne testere | Prihvat sa jednim zubom
Bosch pribor 11/12
Listovi ubodne testere
za drvo sa metalom
Prihvat sa jednim zubom
Karakteristike proizvoda
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
.
Ka
tal
oš
ki
br
oj
Vr
sta
pa
ko
Je
va
d
nja
pr inic
od a p
aju ak
ov
Je
an
d
ja
za
do inic
sta a p
vu ako
¹
va
nja
za
univerzalni, brzo kroz debele i tanke materijale
Gr
a
ek đev
se ins
rim ko
a [ dr
mm vo
] sa
Gr
ub
od
rvo
[m
Pla
m]
nimstika
o
vla ja
kn čan
im a
a/e sta
po kle
Lim
xy [m
ov
m]
i, c
ev
i, p
ro
fili
Al
[m
um
m]
ini
jum
[m
m]
Uk
up
na
du
žin
a[
mm
Ko
]
rak
zu
ba
ca
[m
m]
Listovi ubodne testere – Progressor for Wood and Metal
Informacije za poručivanje
T 345 XF
BIM, ukrštena, glodana
Građevinsko drvo sa ekserima (<65 mm), drveni materijali, plastika, limovi, cevi/profili, čak i aluminijum
(ø 3-10 mm)
<65
<65
Jedinica pakovanja za prodaju
(broj komada u jednom pakovanju)
3-10
3-10
3-10
132
2,4-5
2 608 634 993
C1b
3
10
128018
2 608 634 994
C1b
5
10
128025
2 608 634 995
P1a
25
1
128032
2 608 634 486
C1a
100
1
266208
¹ Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja.
Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.
Ubodne testere | Prihvat sa jednim zubom | 581
Bosch pribor 11/12
Listovi ubodne testere
za metal
Prihvat sa jednim zubom
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
.
br
oj
Vr
sta
pa
ko
Je
va
d
nja
pr inic
od a p
aju ak
ov
Je
an
d
ja
za
do inic
sta a p
vu ako
¹
va
nja
za
ba
c
zu
ak
Ko
r
Karakteristike proizvoda
Ka
tal
oš
ki
a[
mm
]
[m
m]
ina
Uk
up
na
du
ž
Al
um
ini
jum
za
Ce
v
[m i, pr
m] ofi
li:
[m
m]
Lim
ov
i
dobri i povoljni
[m
m]
tvo
ren
i
Listovi ubodne testere – Basic for Metal
Informacije za poručivanje
T 118 G
HSS, talasasta, glodana
Veoma tanki limovi (0,5-1,5 mm)
0,5-1,5
-
-
92
0,7
2 608 631 674
C1b
3
10
007566
2 608 631 012
C1b
5
10
007283
2 608 631 507
C1b
3
10
007399
2 608 631 013
C1b
5
10
007290
2 608 638 470
P1a
25
1
127769
2 608 631 964
C1a
100
1
067492
2 608 631 672
C1b
3
10
007542
2 608 631 032
C1b
5
10
007337
2 608 631 706
C1a
100
1
279482
2 608 638 698
C1b
3
1
204464
2 608 631 319
C1b
5
1
007375
2 608 631 808
C1a
100
1
279499
2 608 631 673
C1b
3
10
007559
2 608 631 014
C1b
5
10
007306
2 608 638 471
P1a
25
1
127776
2 608 631 965
C1a
100
1
067508
T 118 A
HSS, talasasta, glodana
Tanki limovi (1-3 mm)
1-3
-
-
92
1,1-1,5
T 218 A
HSS, talasasta, glodana
Tanki limovi (1-3 mm), specijalno za krivolinijsko sečenje
1-3
-
-
92
1,1-1,5
T 318 A
HSS, talasasta, glodana
Tanki limovi (1-3 mm), cevi + profili, čak i aluminijum (ø <65 mm)
1-3
<65
<65
132
1,2
T 118 B
HSS, talasasta, glodana
Limovi srednje debljine (2,5-6 mm)
2,5-6
Jedinica pakovanja za prodaju
(broj komada u jednom pakovanju)
-
-
92
1,9-2,3
¹ Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja.
Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.
582 | Ubodne testere | Prihvat sa jednim zubom
Bosch pribor 11/12
Karakteristike proizvoda
Ka
tal
oš
ki
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
.
br
oj
Vr
sta
pa
ko
Je
va
d
nja
pr inic
od a p
aju ak
ov
Je
an
d
ja
za
do inic
sta a p
vu ako
¹
va
nja
za
mm
]
a[
ba
c
zu
ak
Ko
r
Uk
up
na
du
žin
a
[m
m]
[m
m]
dobri i povoljni
Al
um
ini
jum
Ce
v
[m i, pr
m] ofi
li:
Lim
ov
i
[m
m]
za
tvo
ren
i
Listovi ubodne testere – Basic for Metal
Informacije za poručivanje
T 318 B
HSS, talasasta, glodana
Limovi srednje debljine (2,5-6 mm), cevi + profili, čak i aluminijum (ø <65 mm), rez pod tačnim uglom
<65
132
2,0
2 608 638 699
C1b
3
1
264471
2 608 631 404
C1b
5
1
007382
Ka
tal
oš
ki
Lim
Karakteristike proizvoda
br
oj
Vr
sta
pa
ko
Je
va
d
nja
pr inic
od a p
aju ak
ov
Je
an
d
ja
za
do inic
sta a p
vu ako
¹
va
nja
za
otporni na prelom i dugotrajni
ov
i[
mm
Ce
]
vi,
[m pr
m] ofi
li:
za
tvo
Ce
vi,
ren
[m pr
i
m] ofi
li:
otv
or
en
i
Al
um
ini
jum
[m
m]
Se
nd
vič
ma
Pla
ter
ija
nimstika
li [
mm
vla oja
kn čan
]
im a
a/e sta
po kle
Uk
xy up
na
[m
m]
du
žin
a[
Ko
m
m]
rak
zu
ba
ca
[m
m]
Listovi ubodne testere – Flexible for Metal
.
<65
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
2,5-6
Informacije za poručivanje
T 118 AF
BIM, talasasta, glodana
Tanki limovi, perforirani limovi (1-3 mm)
1-3
-
-
-
-
-
92 1,1-1,5
2 608 634 694
C1b
3
10
035309
2 608 634 505
C1b
5
10
007627
2 608 634 991
P1a
25
1
127745
2 608 634 774
C1a
100
1
067522
T 318 AF
BIM, talasasta, glodana
Tanki limovi, perforirani limovi (1-3 mm), sendvič materijali (<65 mm), cevi + otvoreni profili,
čak i aluminijum (ø <65 mm), plastika ojačana staklenim nitima/epoxy (<65 mm)
1-3
<65
<65
<65
<65
<65
132
1,1
2 608 636 230
C1b
3
1
264396
2 608 634 241
C1b
5
1
091923
T 118 EOF
BIM, talasasta, glodana
Tanki limovi, perforirani limovi (1,5-4 mm), specijalno za krivolinijsko sečenje
1,5-4
-
Jedinica pakovanja za prodaju
(broj komada u jednom pakovanju)
-
-
-
-
83
1,5
2 608 636 231
C1b
3
1
264402
2 608 634 237
C1b
5
1
091893
¹ Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja.
Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.
Ubodne testere | Prihvat sa jednim zubom | 583
Bosch pribor 11/12
Karakteristike proizvoda
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
.
Ka
tal
oš
ki
br
oj
Vr
sta
pa
ko
Je
va
d
nja
pr inic
od a p
aju ak
ov
Je
an
d
ja
za
do inic
sta a p
vu ako
¹
va
nja
za
otporni na prelom i dugotrajni
Lim
ov
i[
mm
Ce
]
vi,
[m pr
m] ofi
li:
za
tvo
Ce
vi,
ren
[m pr
i
m] ofi
li:
otv
or
en
i
Al
um
ini
jum
[m
m]
Se
nd
vič
ma
Pla
ter
ija
nimstika
li [
mm
vla oja
kn čan
]
im a
a/e sta
po kle
Uk
xy up
na
[m
m]
du
žin
a[
Ko
mm
rak
]
zu
ba
ca
[m
m]
Listovi ubodne testere – Flexible for Metal
Informacije za poručivanje
T 118 BF
BIM, talasasta, glodana
Limovi srednje debljine, perforirani limovi (2,5-6 mm)
2,5-6
-
-
-
-
-
92 1,9-2,3
2 608 636 232
C1b
3
10
264419
2 608 634 503
C1b
5
10
007603
2 608 634 992
P1a
25
1
127752
2 608 634 586
C1a
100
1
009751
T 318 BF
BIM, ukrštena, glodana
Limovi srednje debljine, perforirani limovi (2,5-6 mm), sendvič materijali (<65 mm), cevi + profili,
čak i aluminijum (ø <65 mm), plastika ojačana staklenim nitima/epoxy (<65 mm)
2,5-6
<65
Jedinica pakovanja za prodaju
(broj komada u jednom pakovanju)
<65
<65
<65
<65
132
1,8
2 608 636 233
C1b
3
1
264426
2 608 634 242
C1b
5
1
091930
¹ Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja.
Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.
584 | Ubodne testere | Prihvat sa jednim zubom
Bosch pribor 11/12
Speed for Metal
Nedostignuta brzina sečenja i nadmoćna dugotrajnost
u metalu
Optimizovana brzina zahvaljujući
Nadmoćna dugotrajnost
listu testere koji je tanji sa za-
zahvaljujući bimetalu
dnje strane (patent prijavljen)
200% duži životni vek od HSS-a
povećava brzinu sečenja simulacijom pokreta njihanja
Umanjena debljina lista
povećava brzinu sečenja
Agresivan zubac
ravna zadnja ivica
Patentirana geometrija zubaca
veliki žleb za transport strugotine
obezbeđuje nedostignutu brzinu
Ź Velika brzina sečenja
sečenja u metalu
Ź Velika efikasnost transporta
strugotine
Kruti zubac
pojačana zadnja ivica
mali žleb za transport strugotine
Ź Duži vek trajanja
Ź Manje trošenja
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
.
Ka
tal
oš
ki
Lim
Karakteristike proizvoda
br
oj
Vr
sta
pa
ko
Je
va
d
nja
pr inic
od a p
aju ak
ov
Je
an
d
ja
za
do inic
sta a p
vu ako
¹
va
nja
za
brzi, otporni na prelom i dugotrajni
ov
i[
mm
Ce
]
vi,
[m pr
m] ofi
li:
za
tvo
Ce
vi,
ren
[m pr
i
m] ofi
li:
otv
or
en
i
Al
um
ini
jum
[m
m]
Se
nd
vič
ma
Pla
ter
ija
nimstika
li [
mm
vla oja
kn čan
]
im a
a/e sta
po kle
Uk
xy up
na
[m
m]
du
žin
a[
Ko
mm
rak
]
zu
ba
ca
[m
m]
Listovi ubodne testere – Speed for Metal
Informacije za poručivanje
T 121 GF
BIM, talasasta, glodana
Veoma tanki limovi, perforirani limovi (0,5-1,5 mm)
0,5-1,5
-
Jedinica pakovanja za prodaju
(broj komada u jednom pakovanju)
- 0,5-1,5
-
-
92
0,8
2 608 636 695
C1b
3
10
596824
2 608 636 712
C1b
5
10
620352
2 608 636 697
P1a
25
1
596848
¹ Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja.
Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.
Ubodne testere | Prihvat sa jednim zubom | 585
Bosch pribor 11/12
Karakteristike proizvoda
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
.
Ka
tal
oš
ki
br
oj
Vr
sta
pa
ko
Je
va
d
nja
pr inic
od a p
aju ak
ov
Je
an
d
ja
za
do inic
sta a p
vu ako
¹
va
nja
za
brzi, otporni na prelom i dugotrajni
Lim
ov
i[
mm
Ce
]
vi,
[m pr
m] ofi
li:
za
tvo
Ce
vi,
ren
[m pr
i
m] ofi
li:
otv
or
en
i
Al
um
ini
jum
[m
m]
Se
nd
vič
ma
Pla
ter
ija
nimstika
li [
mm
vla oja
kn čan
]
im a
a/e sta
po kle
Uk
xy up
na
[m
m]
du
žin
a[
Ko
m
m]
rak
zu
ba
ca
[m
m]
Listovi ubodne testere – Speed for Metal
Informacije za poručivanje
T 121 AF
BIM, talasasta, glodana
Tanki limovi, perforirani limovi (1-3 mm)
1-3
-
-
1-3
-
-
92
1,2
2 608 636 698
C1b
3
10
596855
2 608 636 713
C1b
5
10
620369
2 608 636 700
P1a
25
1
596947
2 608 636 701
C1b
3
10
596954
2 608 636 714
C1b
5
10
620376
2 608 636 703
P1a
25
1
596978
T 121 BF
BIM, talasasta, glodana
Limovi srednje debljine, perforirani limovi (2,5-6 mm)
2,5-6
-
-
2,5-6
-
-
92
2,0
T 321 AF
BIM, talasasta, glodana
Tanki limovi, perforirani limovi (1-3 mm), sendvič materijali (<65 mm), cevi tankih zidova, zatvoreni +
otvoreni profili, čak i aluminijum (ø <65 mm), plastika ojačana staklenim vlaknima/epoxy (<65 mm)
1-3
<65
<65
<65
<65
<65
132
1,2
2 608 636 704
C1b
3
10
596985
2 608 636 705
C1b
5
10
596992
T 321 BF
BIM, ukrštena, glodana
Limovi srednje debljine, perforirani limovi (2,5-6 mm), sendvič materijali (<65 mm), cevi debelih zidova,
zatvoreni + otvoreni profili, čak i aluminijum (ø <65 mm), plastika ojačana staklenim vlaknima/epoxy
(<65 mm)
2,5-6
<65
Jedinica pakovanja za prodaju
(broj komada u jednom pakovanju)
<65
<65
<65
<65
132
2,0
2 608 636 706
C1b
3
10
597005
2 608 636 707
C1b
5
10
597012
¹ Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja.
Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.
586 | Ubodne testere | Prihvat sa jednim zubom
Bosch pribor 11/12
Ka
tal
oš
ki
zu
ak
Ko
r
Karakteristike proizvoda
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
.
mm
]
a[
ba
c
Uk
up
na
du
žin
a
Se
nd
vič
br
oj
Vr
sta
pa
ko
Je
va
d
nja
pr inic
od a p
aju ak
ov
Je
an
d
ja
za
do inic
sta a p
vu ako
¹
va
nja
za
otporni na prelom i dugotrajni
[m
m]
ma
ter
ija
li [
mm
]
Listovi ubodne testere – Flexible for Metal-Sandwich
Informacije za poručivanje
T 718 BF
BIM, talasasta, glodana
Sendvič materijali (<120 mm)
180
2 608 636 335
2
1
309042
br
oj
Vr
sta
pa
ko
Je
va
d
nja
pr inic
od a p
aju ak
ov
Je
an
d
ja
za
do inic
sta a p
vu ako
¹
va
nja
za
]
[m
m]
mm
ca
Ka
tal
oš
ki
ba
Ko
r
Uk
up
ak
na
zu
du
Al
um
ini
jum
žin
a[
[m
m]
tvo
za
Ce
v
[m i, pr
m] ofi
li:
m]
[m
ov
i
Lim
3
brzo kroz debele i tanke materijale
ren
i
Listovi ubodne testere – Progressor for Metal
C1b
Karakteristike proizvoda
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
.
<120
Informacije za poručivanje
T 123 XF
HSS, ukrštena, glodana
Tanki do debeli limovi (1,5-10 mm), cevi + profili, čak i aluminijum (ø <30 mm)
<30
<30
100
1,2-2,6
2 608 638 472
C1b
3
10
128049
2 608 638 473
C1b
5
10
128056
2 608 638 474
P1a
25
1
128063
2 608 638 700
C1a
100
1
264488
]
mm
]
mm
zu
Ko
rak
Ka
tal
oš
ki
ca
[
ba
žin
du
na
Uk
up
Ino
[m x pe
m] rfo
ri
r an
a[
i li
]
mm
ov
i[
im
Ino
x-l
Karakteristike proizvoda
br
oj
Vr
sta
pa
ko
Je
va
d
nja
pr inic
od a p
aju ak
ov
Je
an
d
ja
za
do inic
sta a p
vu ako
¹
va
nja
za
dobri i povoljni
mo
vi
Listovi ubodne testere – Basic for Inox
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
.
1,5-10
Informacije za poručivanje
T 118 GFS
BIM, talasasta, glodana
Testerisanje u inoxu/plemenitom čeliku, nerđajućem čeliku
0,5-1,5
Jedinica pakovanja za prodaju
(broj komada u jednom pakovanju)
0,5-1,5
83
0,8
2 608 636 498
C1b
3
10
451864
2 608 636 496
C1b
5
10
451840
¹ Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja.
Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.
Ubodne testere | Prihvat sa jednim zubom | 587
Bosch pribor 11/12
Karakteristike proizvoda
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
.
Ka
tal
oš
ki
a[
ba
c
zu
ak
Ko
r
Uk
up
na
du
žin
a
mm
]
[m
m]
i li
r an
Ino
[m x pe
m] rfo
ri
[m
m]
Ino
x-l
im
ov
i
br
oj
Vr
sta
pa
ko
Je
va
d
nja
pr inic
od a p
aju ak
ov
Je
an
d
ja
za
do inic
sta a p
vu ako
¹
va
nja
za
dobri i povoljni
mo
vi
Listovi ubodne testere – Basic for Inox
Informacije za poručivanje
T 118 EFS
BIM, talasasta, glodana
Testerisanje u inoxu/plemenitom čeliku, nerđajućem čeliku
1,5-4
83
1,4
2 608 636 499
C1b
3
10
451871
2 608 636 497
C1b
5
10
451857
Karakteristike proizvoda
Ka
tal
oš
ki
br
oj
Vr
sta
pa
ko
Je
va
d
nja
pr inic
od a p
aju ak
ov
Je
an
d
ja
za
do inic
sta a p
vu ako
¹
va
nja
za
Pla
nimstika
vla oja
kn čan
im a
a/e sta
po kle
xy [m
m]
Uk
up
na
du
žin
a[
mm
]
Ko
rak
zu
ba
ca
[m
m]
aluminijum i obojeni metal
[m
m]
Al
um
ini
jum
Lim
ov
i
[m
m]
Listovi ubodne testere – Special for Alu
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
.
1,5-4
Informacije za poručivanje
T 127 D
HSS, ukrštena, glodana
Tanki do debeli limovi (3-15 mm), cevi + profili (ø <30 mm)
3-15
<30
<30
100
3
2 608 631 508
C1b
3
10
007405
2 608 631 017
C1b
5
10
007313
2 608 631 966
C1a
100
1
067515
T 227 D
HSS, ukrštena, glodana
Tanki do debeli limovi (3-15 mm), cevi + profili (ø <30 mm), specijalno za krivolinijsko sečenje
3-15
Jedinica pakovanja za prodaju
(broj komada u jednom pakovanju)
<30
<30
100
3
2 608 631 671
C1b
3
10
007535
2 608 631 030
C1b
5
10
007320
2 608 638 382
C1a
100
1
279475
¹ Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja.
Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.
588 | Ubodne testere | Prihvat sa jednim zubom
Bosch pribor 11/12
Listovi ubodne testere
za specijalne primene
Prihvat sa jednim zubom
Karakteristike proizvoda
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
.
br
oj
Vr
sta
pa
ko
Je
va
d
nja
pr inic
od a p
aju ak
ov
Je
an
d
ja
za
do inic
sta a p
vu ako
¹
va
nja
za
Ko
r
ak
zu
Ka
tal
oš
ki
ba
c
ina
a[
mm
]
[m
m]
nerđajući čelik
Uk
up
na
du
ž
Ino
x-l
im
ov
i
[m
m]
Listovi ubodne testere – Special for Inox
Informacije za poručivanje
T 118 AHM
Opremljena tvrdim metalom (letva), brušena
Tanki nerđajući čelični limovi (inox) (1,5-3 mm)
1,5-3
83
1,1
2 608 633 H03
C1b
1
1
264266
2 608 630 663
C1b
3
1
017749
2 608 633 H04
C1b
1
1
264273
2 608 630 665
C1b
3
1
017756
T 118 EHM
Opremljena tvrdim metalom (letva), brušena
Nerđajući čelični limovi (inox) srednje debljine (2-5 mm)
1,4
br
oj
Vr
sta
pa
ko
Je
va
d
nja
pr inic
od a p
aju ak
ov
Je
an
d
ja
za
do inic
sta a p
vu ako
¹
va
nja
za
zu
ak
Ko
r
Karakteristike proizvoda
Ka
tal
oš
ki
ba
žin
a
ca
[
[m
mm
]
m]
abrazivna plastika
du
na
Uk
up
Pla
nimstika
vla oja
kn čan
im a
a/e sta
po kle
xy [m
m]
Listovi ubodne testere – Special for Synthetics
.
83
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
2-5
Informacije za poručivanje
T 301 CHM
Opremljena tvrdim metalom (letva), brušena
Plastika ojačana staklenim vlaknima/epoxy, Corian (<65 mm)
<65
Jedinica pakovanja za prodaju
(broj komada u jednom pakovanju)
117
3,3
2 608 633 H07
C1b
1
1
264303
2 608 633 164
C1b
3
1
091824
¹ Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja.
Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.
Ubodne testere | Prihvat sa jednim zubom | 589
Bosch pribor 11/12
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
.
Ka
tal
oš
ki
ton
ps
ka
r
Gi
Karakteristike proizvoda
br
oj
Vr
sta
pa
ko
Je
va
d
nja
pr inic
od a p
aju ak
ov
Je
an
d
ja
za
do inic
sta a p
vu ako
¹
va
nja
za
vlaknasti i cementni materijali
Po
ro
zn
ib
eto
n[
mm
Ce
m
]
ma ent
ter ni
v
ija la
l [ kn
mm as
] ti
Pla
nimstika
vla oja
kn čan
im a
a/e sta
po kle
xy Uk
[m
up
m]
na
du
žin
a[
mm
]
Ko
rak
zu
ba
ca
[m
m]
Listovi ubodne testere – Special for Fiber and Plaster
Informacije za poručivanje
T 141 HM
Opremljena tvrdim metalom, ukrštena
Plastika ojačana staklenim vlaknima/epoxy (5-20 mm), gipskarton, cementne vlaknasti materijali
(5-50 mm)
5-50
-
5-50
5-20
100
4,3
2 608 633 H05
C1b
1
1
264280
2 608 633 175
C1b
3
1
109758
T 341 HM
Opremljena tvrdim metalom, ukrštena
Plastika ojačana staklenim vlaknima/epoxy (5-50 mm), gipskarton, cementne vlaknasti materijali
(<80 mm)
5-80
5-50
132
4,3
2 608 633 H06
C1b
1
1
264297
2 608 633 176
C1b
3
1
109765
mm
]
loč
Ka
tal
oš
ki
Uk
up
na
du
žin
a[
ičk
ep
Zid
[m ne k
m] era
m
Karakteristike proizvoda
br
oj
Vr
sta
pa
ko
Je
va
d
nja
pr inic
od a p
aju ak
ov
Je
an
d
ja
za
do inic
sta a p
a
vu
¹ kova
nja
za
keramički materijali
ice
Listovi ubodne testere – Special for Ceramics
.
<80
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
5-80
Informacije za poručivanje
T 130 RIFF
Obložena tvrdim metalom, sa granulacijom 30
Mekane keramičke zidne pločice, liveno gvožđe (5-15 mm), grubi rez
5-15
83
2 608 633 R06
C1b
1
1
266185
2 608 633 104
C1b
3
1
035286
2 608 633 R07
C1b
1
1
266192
2 608 633 105
C1b
3
1
035293
T 150 RIFF
Obložena tvrdim metalom, sa granulacijom 50
Meke keramičke zidne pločice, liveno gvožđe (5-10 mm), fini rez
5-10
Jedinica pakovanja za prodaju
(broj komada u jednom pakovanju)
83
¹ Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja.
Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.
akrilno staklo
mm
]
a[
Ko
r
ak
zu
Ka
tal
oš
ki
ba
c
Uk
up
na
du
žin
a
m]
[m
as
igl
ks
Ple
Karakteristike proizvoda
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
.
Listovi ubodne testere – Special for Acrylic
br
oj
Vr
sta
pa
ko
Je
va
d
nja
pr inic
od a p
aju ak
ov
Je
an
d
ja
za
do inic
sta a p
vu ako
¹
va
nja
za
Bosch pribor 11/12
[m
m]
590 | Ubodne testere | Prihvat sa jednim zubom
Informacije za poručivanje
T 101 A
HSS, sa brušenim leđnim uglovima, zupcima
Pleksiglas, polikarbonat (2-20 mm)
2-20
100
2
2 608 631 670
C1b
3
1
007528
2 608 631 010
C1b
5
1
007276
meki materijali
Karakteristike proizvoda
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
.
Ka
tal
oš
ki
br
oj
Vr
sta
pa
ko
Je
va
d
nja
pr inic
od a p
aju ak
ov
Je
an
d
ja
za
do inic
sta a p
vu ako
¹
va
nja
za
]
a[
žin
du
Uk
up
na
[m
ma
Gu
Ka
r
ton
St
iro
po
r,
, te
m]
pih
izo
lac
ija
,k
ož
mm
a[
[m
m]
mm
]
Listovi ubodne testere – Special for Soft Material
Informacije za poručivanje
T 113 A
HCS, nož brušen
Karton, stiropor, tepih, koža, guma (<50 mm)
<50
<50
<50
100
2 608 635 177
C1b
3
1
035323
152
2 608 635 187
C1b
3
1
045926
T 313 AW
HCS, nož talasasto brušen
Karton, stiropor, tepih, koža, guma (<100 mm)
< 100
Jedinica pakovanja za prodaju
(broj komada u jednom pakovanju)
<100
<100
¹ Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja.
Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.
Ubodne testere | Univerzalni prihvat | 591
Bosch pribor 11/12
Listovi ubodne testere
za drvo
Univerzalni prihvat
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
.
ba
c
zu
ak
Ko
r
Ka
tal
oš
ki
a[
mm
]
[m
m]
Uk
up
na
du
ž
Me
ko
dr
vo
ina
e[
,p
loč
m]
[m
ča
plo
er
Šp
Karakteristike proizvoda
br
oj
Vr
sta
pa
ko
Je
va
d
nja
pr inic
od a p
aju ak
ov
Je
an
d
ja
za
do inic
sta a p
vu ako
¹
va
nja
za
dobri i povoljni
mm
]
Listovi ubodne testere – Basic for Wood
Informacije za poručivanje
U 19 BO
HCS, talasasta, glodana
Meko drvo (2-15 mm), šperploče, iverica, radne ploče, vlaknasti materijali, specijalno za krivolinijsko
rezanje
2-15
2-15
70
2
2 608 630 567
C1b
3
1
007016
C1b
3
1
007009
C1b
3
1
014083
U 111 C
HCS, ukrštena, glodana
Meko drvo (4-50 mm), iverica, radne ploče, vlaknasti materijali
4-50
4-50
92
3
2 608 630 566
U 111 D
HCS, ukrštena, glodana
Meko drvo (5-65 mm), iverica, radne ploče, vlaknasti materijali
5-65
5-65
92
4
2 608 637 559
Listovi ubodne testere – Speed for Wood
brzo sečenje po meri
U 144 D
HCS, ukrštena, brušena
Meko drvo (5-50 mm), iverica, radne ploče, vlaknasti materijali
5-50
Jedinica pakovanja za prodaju
(broj komada u jednom pakovanju)
5-50
100
4-5,2
2 608 630 568
C1b
3
1
007023
¹ Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja.
Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.
mm
]
a[
Ka
tal
oš
ki
ba
c
zu
ak
Ko
r
mm
]
e[
en
ep
loč
Uk
up
na
du
žin
a
e[
,p
loč
Ob
lož
Me
ko
dr
vo
[m
m]
m]
Pla
sti
ka
[m
ča
plo
er
Šp
Karakteristike proizvoda
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
.
čisto sečenje
br
oj
Vr
sta
pa
ko
Je
va
d
nja
pr inic
od a p
aju ak
ov
Je
an
d
ja
za
do inic
sta a p
vu ako
¹
va
nja
za
Listovi ubodne testere – Clean for Wood
[m
m]
Bosch pribor 11/12
mm
]
592 | Ubodne testere | Univerzalni prihvat
Informacije za poručivanje
U 1 AO
HCS, oštro ozubljena, sa brušenim leđnim uglovima, zupcima
Meko drvo, šperploče, obložene ploče (1,5-15 mm), specijalno za krivolinijsko sečenje
1,5-15
-
1,5-15
1,5-15
70
2 608 637 724
1,4
C1b
3
1
038553
U 101 B
HCS, sa brušenim leđnim uglovima, zupcima
Meko drvo, iverica, radne ploče, vlaknasti materijali (3-30 mm), plastika (3-30 mm)
-
3-30
3-30
-
100
2 608 630 565
2,7
C1b
3
1
006996
C1b
3
1
014090
C1b
3
1
038546
U1C
HCS, sa brušenim leđnim uglovima, zupcima
Meko drvo (4-45 mm), iverica, radne ploče, vlaknasti materijali
-
-
4-45
-
80
2 608 637 560
3,0
U 101 D
HCS, sa brušenim leđnim uglovima, zupcima
Meko drvo (10-45 mm), iverica, radne ploče, vlaknasti materijali
-
-
10-45
-
100
2 608 637 723
4-5,2
brzo i čisto kroz debele i tanke materijale
Karakteristike proizvoda
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
.
Ka
tal
oš
ki
br
oj
Vr
sta
pa
ko
Je
va
d
nja
pr inic
od a p
aju ak
ov
Je
an
d
ja
za
do inic
sta a p
vu ako
¹
va
nja
za
]
mm
ca
[
ba
zu
ak
Ko
r
na
Uk
up
Me
ko
d
rvo
du
,p
žin
loč
e[
a[
mm
]
mm
]
Listovi ubodne testere – Progressor for Wood
Informacije za poručivanje
U 234 X
HCS, sa brušenim leđnim uglovima, zupcima
Meko drvo (2-65 mm), iverica, radne ploče, vlaknasti materijali
2-65
Jedinica pakovanja za prodaju
(broj komada u jednom pakovanju)
108
2-3
2 608 633 525
C1b
3
1
169530
¹ Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja.
Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.
Ubodne testere | Univerzalni prihvat | 593
Bosch pribor 11/12
Listovi ubodne testere
za tvrdo drvo
Univerzalni prihvat
Karakteristike proizvoda
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
.
Ko
r
ak
zu
Ka
tal
oš
ki
ba
c
a[
mm
]
br
oj
Vr
sta
pa
ko
Je
va
d
nja
pr inic
od a p
aju ak
ov
Je
an
d
ja
za
do inic
sta a p
vu ako
¹
va
nja
za
brzo sečenje po meri
Tv
rd
od
rvo
,p
loč
e[
mm
]
Me
ko
dr
vo
,p
loč
e[
mm
]
Ob
lož
en
ep
loč
e[
mm
]
Uk
up
na
du
žin
a[
mm
]
Listovi ubodne testere – Speed for Hard Wood
Informacije za poručivanje
U 144 DF
BIM, ukrštena, brušena
Tvrdo i meko drvo (5-50 mm), svi tipovi ploča, takođe i obložene
5-50
5-50
5-50
100
2 608 636 235
4-5,2
C1b
3
1
264440
Karakteristike proizvoda
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
.
Ka
tal
oš
ki
br
oj
Vr
sta
pa
ko
Je
va
d
nja
pr inic
od a p
aju ak
ov
Je
an
d
ja
za
do inic
sta a p
vu ako
¹
va
nja
za
čisto sečenje
Tv
rd
od
rvo
,p
loč
e[
mm
Me
]
ko
dr
vo
,p
loč
e[
mm
Ob
]
lož
en
ep
loč
e[
Pla
mm
nimstika
]
vla oja
kn čan
im a
a/e sta
po kle
xy Uk
[m
up
m]
na
du
žin
a[
mm
]
Ko
rak
zu
ba
ca
[m
m]
Listovi ubodne testere – Clean for Hard Wood
Informacije za poručivanje
U 101 BF
BIM, sa brušenim leđnim uglovima, zupcima
Tvrdo i meko drvo, plastika ojačana staklenim vlaknima/epoxy (3-30 mm), obložene ploče/HPL
3-30
3-30
100
2 608 636 236
2,7
m]
[m
a[
1
zu
ak
Ko
r
Karakteristike proizvoda
Ka
tal
oš
ki
ba
ca
žin
du
na
Uk
up
ina
La
m
ltip
Mu
ti [
lek
s-p
mm
]
loč
e[
mm
]
mm
]
loč
e[
mm
ep
en
lož
Ob
3
264457
obostrano precizno i čisto sečenje
]
Listovi ubodne testere – Special for Laminate
C1b
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
.
3-30
br
oj
Vr
sta
pa
ko
Je
va
d
nja
pr inic
od a p
aju ak
ov
Je
an
d
ja
za
do inic
sta a p
vu ako
¹
va
nja
za
3-30
Informacije za poručivanje
U 1 BIF
BIM, sa brušenim leđnim uglovima, zupcima
Laminati (1,5-15 mm), ploče obložene plastikom/HPL (1,5-15 mm), multipleks-ploče (1,5-15 mm)
1,5-15
Jedinica pakovanja za prodaju
(broj komada u jednom pakovanju)
1,5-15
1,5-15
70
1,7
2 608 636 433
C1b
3
10
393430
¹ Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja.
Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.
594 | Ubodne testere | Univerzalni prihvat
Bosch pribor 11/12
Karakteristike proizvoda
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
.
br
oj
Vr
sta
pa
ko
Je
va
d
nja
pr inic
od a p
aju ak
ov
Je
an
d
ja
za
do inic
sta a p
vu ako
¹
va
nja
za
Ko
r
ak
zu
Ka
tal
oš
ki
ba
c
a[
mm
]
[m
m]
obostrano precizno i čisto sečenje
Uk
up
na
du
žin
a
La
mi
na
ti [
mm
]
s-p
loč
ltip
lek
Mu
Ob
lož
en
ep
loč
e[
e[
mm
]
mm
]
Listovi ubodne testere – Special for Laminate
Informacije za poručivanje
U 1 AOF
BIM, sa brušenim leđnim uglovima, zupcima
Laminati (1,5-15 mm), ploče obložene plastikom/HPL (1,5-15 mm), multipleks-ploče (1,5-15 mm)
1,5-15
1,5-15
1,5-15
70
2 608 636 462
1,4
C1b
3
10
414647
Listovi ubodne testere
za drvo sa metalom
Univerzalni prihvat
Karakteristike proizvoda
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
.
Ka
tal
oš
ki
br
oj
Vr
sta
pa
ko
Je
va
d
nja
pr inic
od a p
aju ak
ov
Je
an
d
ja
za
do inic
sta a p
vu ako
¹
va
nja
za
univerzalni, brzo kroz debele i tanke materijale
Gr
a
ek đev
se ins
rim ko
a [ dr
mm vo
] sa
Gr
ub
od
rvo
[m
Pla
m]
nimstika
o
vla ja
kn čan
im a
a/e sta
po kle
Lim
xy [m
ov
m]
i, c
ev
i, p
ro
fili
Al
[m
um
m]
ini
jum
[m
m]
Uk
up
na
du
žin
a[
mm
Ko
]
rak
zu
ba
ca
[m
m]
Listovi ubodne testere – Progressor for Wood and Metal
Informacije za poručivanje
U 345 XF
BIM, ukrštena, glodana
Građevinsko drvo sa ekserima (<65 mm), drveni materijali, plastika, limovi, cevi/profili, čak i aluminijum
(ø 3-10 mm)
<65
<65
Jedinica pakovanja za prodaju
(broj komada u jednom pakovanju)
3-10
3-10
3-10
125
2,4-5
2 608 634 277
C1b
3
1
150491
¹ Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja.
Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.
Ubodne testere | Univerzalni prihvat | 595
Bosch pribor 11/12
Listovi ubodne testere
za metal
Univerzalni prihvat
Ka
tal
oš
ki
.
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
mm
]
a[
Ko
r
ak
zu
ba
c
ina
Uk
up
na
du
ž
[m
m]
Lim
ov
i
Karakteristike proizvoda
br
oj
Vr
sta
pa
ko
Je
va
d
nja
pr inic
od a p
aju ak
ov
Je
an
d
ja
za
do inic
sta a p
vu ako
¹
va
nja
za
dobri i povoljni
[m
m]
Listovi ubodne testere – Basic for Metal
Informacije za poručivanje
U 118 G
HSS, talasasta, glodana
Veoma tanki limovi (0,5-1,5 mm)
0,5-1,5
70
0,7
2 608 631 770
C1b
3
1
014069
80
1,1-1,5
2 608 631 511
C1b
3
1
007412
1,9-2,3
2 608 631 771
C1b
3
1
014076
U 118 A
HSS, talasasta, glodana
Tanki limovi (1-3 mm)
1-3
U 118 B
HSS, talasasta, glodana
Limovi srednje debljine (2,5-6 mm)
2,5-6
80
Listovi ubodne testere – Flexible for Metal
otporni na prelom i dugotrajni
U 118 AF
BIM, talasasta, glodana
Tanki limovi, perforirani limovi (1-3 mm)
1-3
80
1,1-1,5
2 608 636 234
C1b
3
1
264433
2 608 634 695
C1b
3
1
038539
U 118 BF
BIM, talasasta, glodana
Limovi srednje debljine, perforirani limovi (2,5-6 mm)
2,5-6
Jedinica pakovanja za prodaju
(broj komada u jednom pakovanju)
80
1,9-2,3
¹ Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja.
Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.
596 | Ubodne testere | Univerzalni prihvat
Bosch pribor 11/12
Karakteristike proizvoda
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
.
br
oj
Vr
sta
pa
ko
Je
va
d
nja
pr inic
od a p
aju ak
ov
Je
an
d
ja
za
do inic
sta a p
vu ako
¹
va
nja
za
Ko
r
ak
zu
Ka
tal
oš
ki
ba
c
a[
mm
]
[m
m]
brzo kroz debele i tanke materijale
Uk
up
na
du
žin
a
[m
m]
Al
um
ini
jum
Ce
v
[m i, pr
m] ofi
li:
Lim
ov
i
[m
m]
za
tvo
ren
i
Listovi ubodne testere – Progressor for Metal
Informacije za poručivanje
U 123 XF
HSS, ukrštena, glodana
Tanki do debeli limovi (1,5-10 mm), cevi + profili, čak i aluminijum (ø <30 mm)
1,5-10
<30
<30
92
2 608 638 497
1,2-2,6
C1b
3
Listovi ubodne testere – Special for Alu
1
156677
aluminijum i obojeni metal
U 127 D
HSS, ukrštena, glodana
Tanki do debeli limovi (3-15 mm), cevi + profili (ø <30 mm)
3-15
<30
<30
92
2 608 631 512
3
C1b
3
1
007429
Listovi ubodne testere
za specijalne primene
Univerzalni prihvat
a[
Ka
tal
oš
ki
žin
du
na
Uk
up
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
.
mm
]
loč
ičk
ep
Zid
[m ne k
m] era
m
Karakteristike proizvoda
br
oj
Vr
sta
pa
ko
Je
va
d
nja
pr inic
od a p
aju ak
ov
Je
an
d
ja
za
do inic
sta a p
vu ako
¹
va
nja
za
keramički materijali
ice
Listovi ubodne testere – Special for Ceramics
Informacije za poručivanje
U 30 RIFF
Obložen tvrdim metalom
Mekane keramičke zidne pločice, liveno gvožđe (5-15 mm), grubi rez
5-15
Jedinica pakovanja za prodaju
(broj komada u jednom pakovanju)
70
2 608 633 106
C1b
3
1
038515
¹ Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja.
Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.
Ubodne testere | Makita prihvat | 597
Bosch pribor 11/12
Listovi ubodne testere
za drvo
Makita-prihvat
Karakteristike proizvoda
Ka
tal
oš
ki
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
.
a[
ba
c
zu
ak
Ko
r
Šp
er
plo
ča
Uk
up
na
du
ž
[m
ina
m]
mm
]
[m
m]
e[
,p
loč
Me
ko
dr
vo
br
oj
Vr
sta
pa
ko
Je
va
d
nja
pr inic
od a p
aju ak
ov
Je
an
d
ja
za
do inic
sta a p
vu ako
¹
va
nja
za
dobri i povoljni
mm
]
Listovi ubodne testere – Basic for Wood
Informacije za poručivanje
MA 119 HO
HCS, ukrštena, glodana
Meko drvo (3-15 mm), šperploče, iverica, radne ploče, vlaknasti materijali, specijalno za krivolinijsko
rezanje
3-15
3-15
80
2 608 633 501
2,5
C1b
5
1
184755
C1b
5
1
014519
C1b
5
1
184748
MA 111 C
HCS, ukrštena, glodana
Meko drvo (4-50 mm), iverica, radne ploče, vlaknasti materijali
4-50
-
80
2 608 637 572
3,0
MA 111 D
HCS, ukrštena, glodana
Meko drvo (5-65 mm), iverica, radne ploče, vlaknasti materijali
5-65
-
80
2 608 633 500
4,0
brzo sečenje po meri
Karakteristike proizvoda
.
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
Ka
tal
oš
ki
br
oj
Vr
sta
pa
ko
Je
va
d
nja
pr inic
od a p
aju ak
ov
Je
an
d
ja
za
do inic
sta a p
vu ako
¹
va
nja
za
m]
[m
ca
ba
zu
ak
Ko
r
na
Uk
up
Me
ko
d
rvo
du
,p
žin
a[
loč
e[
mm
]
mm
]
Listovi ubodne testere – Speed for Wood
Informacije za poručivanje
MA 144 CD
HCS, ukrštena, brušena
Meko drvo (4-50 mm), iverica, radne ploče, vlaknasti materijali
4-50
Jedinica pakovanja za prodaju
(broj komada u jednom pakovanju)
100
3
2 608 633 535
C1b
5
1
156707
¹ Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja.
Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.
čisto sečenje
a[
Ka
tal
oš
ki
ba
c
zu
ak
Ko
r
Pla
sti
ka
mm
]
[m
m]
[m
m]
Uk
up
na
du
žin
a
e[
,p
loč
Me
ko
dr
vo
Karakteristike proizvoda
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
.
Listovi ubodne testere – Clean for Wood
br
oj
Vr
sta
pa
ko
Je
va
d
nja
pr inic
od a p
aju ak
ov
Je
an
d
ja
za
do inic
sta a p
vu ako
¹
va
nja
za
Bosch pribor 11/12
mm
]
598 | Ubodne testere | Makita prihvat
Informacije za poručivanje
MA 101 BC
HCS, sa brušenim leđnim uglovima, zupcima
Meko drvo, iverica, radne ploče, vlaknasti materijali, plastika (3-30 mm)
3-30
3-30
80
2 608 633 502
2,7
5
1
184762
brzo i čisto kroz debele i tanke materijale
Karakteristike proizvoda
Ka
tal
oš
ki
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
.
br
oj
Vr
sta
pa
ko
Je
va
d
nja
pr inic
od a p
aju ak
ov
Je
an
d
ja
za
do inic
sta a p
vu ako
¹
va
nja
za
m]
[m
ca
ba
zu
ak
Ko
r
Me
Uk
up
ko
d
na
rvo
du
,p
žin
loč
a[
e[
mm
]
mm
]
Listovi ubodne testere – Progressor for Wood
C1b
Informacije za poručivanje
MA 234 X
HCS, sa brušenim leđnim uglovima, zupcima
Meko drvo (2-65 mm), iverica, radne ploče, vlaknasti materijali
2-65
110
2 608 633 530
2-3
C1b
5
1
169547
Listovi ubodne testere
za drvo sa metalom
Makita-prihvat
Karakteristike proizvoda
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
.
Ka
tal
oš
ki
br
oj
Vr
sta
pa
ko
Je
va
d
nja
pr inic
od a p
aju ak
ov
Je
an
d
ja
za
do inic
sta a p
vu ako
¹
va
nja
za
univerzalni, brzo kroz debele i tanke materijale
Gr
a
ek đev
se ins
rim ko
a [ dr
mm vo
] sa
Gr
ub
od
rvo
[m
Pla
m]
nimstika
o
vla ja
kn čan
im a
a/e sta
po kle
Lim
xy [m
ov
m]
i, c
ev
i, p
ro
fili
Al
[m
um
m]
ini
jum
[m
m]
Uk
up
na
du
žin
a[
mm
Ko
]
rak
zu
ba
ca
[m
m]
Listovi ubodne testere – Progressor for Wood and Metal
Informacije za poručivanje
MA 345 XF
BIM, ukrštena, glodana
Građevinsko drvo sa ekserima (<65 mm), drveni materijal, plastika ojačana staklenim vlaknima/epoxy,
limovi, cevi/profili, čak i aluminijum (ø 3-10 mm)
<65
<65
Jedinica pakovanja za prodaju
(broj komada u jednom pakovanju)
3-10
3-10
3-10
120
2,4-5
2 608 634 278
C1b
5
1
150507
¹ Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja.
Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.
Ubodne testere | Makita prihvat | 599
Bosch pribor 11/12
Listovi ubodne testere
za metal
Makita-prihvat
Ka
tal
oš
ki
.
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
mm
]
a[
Ko
r
ak
zu
ba
c
ina
Uk
up
na
du
ž
[m
m]
Lim
ov
i
Karakteristike proizvoda
br
oj
Vr
sta
pa
ko
Je
va
d
nja
pr inic
od a p
aju ak
ov
Je
an
d
ja
za
do inic
sta a p
vu ako
¹
va
nja
za
dobri i povoljni
[m
m]
Listovi ubodne testere – Basic for Metal
Informacije za poručivanje
MA 118 A
HSS, talasasta, glodana
Tanki limovi (1-3 mm)
1-3
1,1
2 608 631 781
C1b
5
1
014533
80
1,8
2 608 631 780
C1b
5
1
014526
80
2,5
2 608 631 782
C1b
5
1
014540
80
MA 118 B
HSS, talasasta, glodana
Limovi srednje debljine (2,5-6 mm)
2,5-6
MA 118 H
HSS, ukrštena, glodana
Debeli limovi (3-8 mm)
3-8
Listovi ubodne testere – Flexible for Metal
otporni na prelom i dugotrajni
MA 18 AF
BIM, talasasta, glodana
Tanki limovi, perforirani limovi (1-3 mm)
1-3
80
1,1
2 608 634 296
C1b
5
1
184793
2 608 634 297
C1b
5
1
184809
MA 18 BF
BIM, talasasta, glodana
Limovi srednje debljine, perforirani limovi (2,5-6 mm)
2,5-6
Jedinica pakovanja za prodaju
(broj komada u jednom pakovanju)
80
1,8
¹ Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja.
Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.
600 | Ubodne testere | Makita prihvat
Bosch pribor 11/12
Ka
tal
oš
ki
zu
ak
Ko
r
Karakteristike proizvoda
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
.
mm
]
a[
ba
c
Uk
up
na
du
žin
a
[m
m]
Lim
ov
i
br
oj
Vr
sta
pa
ko
Je
va
d
nja
pr inic
od a p
aju ak
ov
Je
an
d
ja
za
do inic
sta a p
vu ako
¹
va
nja
za
otporni na prelom i dugotrajni
[m
m]
Listovi ubodne testere – Flexible for Metal
Informacije za poručivanje
MA 18 BOF
BIM, ukrštena, glodana
Limovi srednje debljine, perforirani limovi (2-6 mm), specijalno za krivolinijsko sečenje
80
2 608 634 295
1,8
1
184779
Ka
tal
oš
ki
zu
ak
Ko
r
Karakteristike proizvoda
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
.
m]
[m
ba
ca
žin
du
na
Uk
up
Al
um
ini
jum
a[
[m
m]
mm
]
ren
tvo
za
Ce
v
[m i, pr
m] ofi
li:
m]
[m
ov
i
Lim
5
brzo kroz debele i tanke materijale
i
Listovi ubodne testere – Progressor for Metal
C1b
br
oj
Vr
sta
pa
ko
Je
va
d
nja
pr inic
od a p
aju ak
ov
Je
an
d
ja
za
do inic
sta a p
vu ako
¹
va
nja
za
2-6
Informacije za poručivanje
MA 123 X
HSS, ukrštena, glodana
Tanki do debeli limovi (1,5-10 mm), cevi + profili, čak i aluminijum (ø <30 mm)
1,5-10
<30
<30
95
1,2-2,6
2 608 638 498
C1b
5
Listovi ubodne testere – Special for Alu
1
156691
aluminijum i obojeni metal
MA 127 D
HSS, ukrštena, glodana
Tanki do debeli limovi (3-15 mm), cevi + profili (ø <30 mm)
3-15
Jedinica pakovanja za prodaju
(broj komada u jednom pakovanju)
<30
<30
80
3
2 608 638 511
C1b
5
1
184786
¹ Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja.
Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.
Ubodne testere | Fein prihvat | 601
Bosch pribor 11/12
Listovi ubodne testere
za drvo
Fein-prihvat
Ka
tal
oš
ki
.
ba
c
Ko
r
ak
zu
Uk
up
na
du
ž
Karakteristike proizvoda
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
a[
mm
]
[m
m]
ina
e[
,p
loč
Me
ko
dr
vo
br
oj
Vr
sta
pa
ko
Je
va
d
nja
pr inic
od a p
aju ak
ov
Je
an
d
ja
za
do inic
sta a p
vu ako
¹
va
nja
za
čisto sečenje
mm
]
Listovi ubodne testere – Clean for Wood
Informacije za poručivanje
F1D
HCS, sa brušenim leđnim uglovima, zupcima
Meko drvo, iverica, radne ploče, vlaknasti materijali (10-45 mm)
10-45
88
2 608 633 522
4
C1b
5
1
169622
Listovi ubodne testere
za metal
Fein-prihvat
Ka
tal
oš
ki
ca
ba
zu
ak
Ko
r
na
Uk
up
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
.
[m
m
]
mm
a[
žin
du
m]
[m
ov
i
Lim
Karakteristike proizvoda
br
oj
Vr
sta
pa
ko
Je
va
d
nja
pr inic
od a p
aju ak
ov
Je
an
d
ja
za
do inic
sta a p
vu ako
¹
va
nja
za
dobri i povoljni
]
Listovi ubodne testere – Basic for Metal
Informacije za poručivanje
F 18 G
HSS, talasasta, glodana
Veoma tanki limovi (0,5-1,5 mm)
0,5-1,5
77
0,7
2 608 638 505
C1b
Listovi ubodne testere – Flexible for Metal
5
1
169639
otporni na prelom i dugotrajni
F 18 AF
BIM, talasasta, glodana
Tanki limovi, perforirani limovi (1-3 mm)
1-3
Jedinica pakovanja za prodaju
(broj komada u jednom pakovanju)
88
1,2
2 608 634 288
C1b
5
1
169646
¹ Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja.
Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.
602 | Ubodne testere | Fein prihvat
Bosch pribor 11/12
Karakteristike proizvoda
Ka
tal
oš
ki
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
.
mm
]
a[
ba
c
zu
ak
Ko
r
Uk
up
na
du
žin
a
[m
m]
Lim
ov
i
br
oj
Vr
sta
pa
ko
Je
va
d
nja
pr inic
od a p
aju ak
ov
Je
an
d
ja
za
do inic
sta a p
vu ako
¹
va
nja
za
otporni na prelom i dugotrajni
[m
m]
Listovi ubodne testere – Flexible for Metal
Informacije za poručivanje
F 18 BF
BIM, talasasta, glodana
Limovi srednje debljine, perforirani limovi (2,5-6 mm)
88
2,0
2 608 634 289
C1b
5
169653
Karakteristike proizvoda
Ka
tal
oš
ki
br
oj
Vr
sta
pa
ko
Je
va
d
nja
pr inic
od a p
aju ak
ov
Je
an
d
ja
za
do inic
sta a p
vu ako
¹
va
nja
za
aluminijum i obojeni metal
Al
um
ini
jum
[m
m]
Pla
nimstika
vla oja
kn čan
im a
a/e sta
po kle
xy Uk
[m
up
m]
na
du
žin
a[
mm
]
Ko
rak
zu
ba
ca
[m
m]
Lim
ov
i
[m
m]
Ce
vi,
[m pr
m] ofi
li:
za
tvo
ren
i
Listovi ubodne testere – Special for Alu
1
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
.
2,5-6
Informacije za poručivanje
F 127 DF
BIM, ukrštena, glodana
Tanki do debeli limovi (3-15 mm), cevi + profili, čak i plastika/epoxy (ø <30 mm)
3-15
<30
Jedinica pakovanja za prodaju
(broj komada u jednom pakovanju)
<30
<30
100
3
2 608 634 290
C1b
5
1
169660
¹ Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja.
Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.
Ubodne testere | Prihvat sa dva zuba | 603
Bosch pribor 11/12
Listovi ubodne testere
za drvo
Prihvat sa dva zuba
Karakteristike proizvoda
Ka
tal
oš
ki
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
.
a[
ba
c
zu
ak
Ko
r
Šp
er
plo
ča
Uk
up
na
du
ž
[m
ina
m]
mm
]
[m
m]
e[
,p
loč
Me
ko
dr
vo
br
oj
Vr
sta
pa
ko
Je
va
d
nja
pr inic
od a p
aju ak
ov
Je
an
d
ja
za
do inic
sta a p
vu ako
¹
va
nja
za
dobri i povoljni
mm
]
Listovi ubodne testere – Basic for Wood
Informacije za poručivanje
T 19 BO
HCS, talasasta, glodana
Meko drvo (2-15 mm), šperploče, iverica, radne ploče, vlaknasti materijali, specijalno za krivolinijski rez
2-15
2-15
85
2 608 630 309
2
C1b
5
1
006934
C1b
5
1
006866
T 57 C
HCS, ukrštena, glodana
Meko drvo (4-50 mm), iverica, radne ploče, vlaknasti materijali
4-50
-
96
2 608 630 061
3
brzo sečenje po meri
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
.
Ka
tal
oš
ki
zu
b
Ko
rak
na
Uk
up
Karakteristike proizvoda
br
oj
Vr
sta
pa
ko
Je
va
d
nja
pr inic
od a p
aju ak
ov
Je
an
d
ja
za
do inic
sta a p
vu ako
¹
va
nja
za
]
mm
žin
a
du
,p
rvo
Me
ko
d
ac
a[
[m
loč
e[
m]
mm
]
Listovi ubodne testere – Speed for Wood
Informacije za poručivanje
T 44 D
HCS, ukrštena, brušena
Meko drvo (5-50 mm), iverica, radne ploče, vlaknasti materijali
5-50
Jedinica pakovanja za prodaju
(broj komada u jednom pakovanju)
96
4
2 608 630 010
C1b
5
1
006774
¹ Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja.
Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.
čisto sečenje
Ka
tal
oš
ki
Ko
r
ak
zu
ba
c
a[
mm
]
[m
m]
[m
m]
Pla
sti
ka
Uk
up
na
du
žin
a
e[
,p
loč
Me
ko
dr
vo
Karakteristike proizvoda
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
.
Listovi ubodne testere – Clean for Wood
br
oj
Vr
sta
pa
ko
Je
va
d
nja
pr inic
od a p
aju ak
ov
Je
an
d
ja
za
do inic
sta a p
vu ako
¹
va
nja
za
Bosch pribor 11/12
mm
]
604 | Ubodne testere | Prihvat sa dva zuba
Informacije za poručivanje
T1B
HCS, sa brušenim leđnim uglovima, zupcima
Meko drvo, iverica, radne ploče, vlaknasti materijali, plastika (3-30 mm)
3-30
Jedinica pakovanja za prodaju
(broj komada u jednom pakovanju)
3-30
96
2,5
2 608 630 000
C1b
5
1
006750
¹ Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja.
Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.
Ubodne testere | Prihvat sa dva zuba | 605
Bosch pribor 11/12
Listovi ubodne testere
za metal
Prihvat sa dva zuba
Ka
tal
oš
ki
zu
ak
Ko
r
Karakteristike proizvoda
.
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
mm
]
a[
ba
c
ina
Uk
up
na
du
ž
[m
m]
Lim
ov
i
br
oj
Vr
sta
pa
ko
Je
va
d
nja
pr inic
od a p
aju ak
ov
Je
an
d
ja
za
do inic
sta a p
vu ako
¹
va
nja
za
dobri i povoljni
[m
m]
Listovi ubodne testere – Basic for Metal
Informacije za poručivanje
T 18 A
HSS, talasasta, glodana
Tanki limovi (1-3 mm)
85
2 608 631 002
1,2
C1b
5
Ka
tal
oš
ki
zu
ak
Ko
r
Karakteristike proizvoda
.
br
oj
Vr
sta
pa
ko
Je
va
d
nja
pr inic
od a p
aju ak
ov
Je
an
d
ja
za
do inic
sta a p
vu ako
¹
va
nja
za
m]
[m
ba
ca
žin
du
na
Uk
up
Al
um
ini
jum
a[
[m
m]
mm
]
ren
tvo
za
Ce
v
[m i, pr
m] ofi
li:
m]
[m
ov
i
Lim
007269
aluminijum i obojeni metal
i
Listovi ubodne testere – Special for Alu
1
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
1-3
Informacije za poručivanje
T 27 D
HSS, ukrštena, glodana
Tanki do debeli limovi (3-15 mm), cevi + profili (ø <30 mm)
3-15
Jedinica pakovanja za prodaju
(broj komada u jednom pakovanju)
<30
<30
96
3
2 608 630 008
C1b
5
1
006767
¹ Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja.
Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.
606 | Ubodne testere | Setovi listova ubodne testere
Bosch pribor 11/12
Setovi listova ubodne testere
Karakteristike proizvoda
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
.
br
oj
Vr
sta
pa
ko
Je
va
d
nja
pr inic
od a p
aju ak
ov
Je
an
d
ja
za
do inic
sta a p
vu ako
¹
va
nja
za
Ka
tal
oš
ki
Sa
dr
ža
j
se
ta
3-delni setovi listova ubodne testere (prihvat sa jednim zubom)
Informacije za poručivanje
3-delni set listova ubodne testere
Univerzalan, brzo kroz debele i tanke materijale
Za drvo, plastiku i metal
T 123 XF Progressor for Metal
T 234 X Progressor for Wood
T 345 XF Progressor for Wood and Metal
2 607 010 515
C1b
1
1
1
1
198868
2 607 010 062
C1b
1
1
1
1
006644
2 608 636 429
C1b
2
1
1
393393
2 607 010 592
C1b
2
1
1
535830
2 607 010 593
C1b
2
1
1
535847
C1b
1
1
1
1
198875
2 607 010 276
C1b
1
1
1
1
103657
2 608 636 430
C1b
2
1
1
393409
3-delni set listova ubodne testere
Za drvo, plastiku i metal
T 111 C Basic for Wood
T 244 D Speed for Wood
T 118 B Basic for Metal
3-delni set listova ubodne testere
Precizno, čisto sečenje u laminatu
T 101 BIF Special for Laminate
T 101 AOF Special for Laminate
3-delni set listova ubodne testere
Za meko drvo i neabrazivne drvene materijale
T 308 B Extraclean for Wood
T 308 BO Extraclean for Wood
3-delni set listova ubodne testere
Za tvrdo drvo i abrazivne drvene materijale
T 308 B Extraclean for Hard Wood
T 308 BO Extraclean for Hard Wood
3-delni setovi listova ubodne testere (univerzalna prihvat)
3-delni set listova ubodne testere
Univerzalan, brzo kroz debele i tanke materijale
Za drvo, plastiku i metal
U 123 XF Progressor for Metal
U 234 X Progressor for Wood
U 345 XF Progressor for Wood and Metal
2 607 010 516
3-delni set listova ubodne testere
Za drvo, plastiku, aluminijum, obojeni metal i metal
U 111 C Basic for Wood
U 19 BO Basic for Wood
U 127 D Special for Alu
3-delni set listova ubodne testere
Precizno, čisto sečenje u laminatu
U 1 BIF Special for Laminate
U 1 AOF Special for Laminate
Jedinica pakovanja za prodaju
(broj komada u jednom pakovanju)
¹ Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja.
Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.
Ubodne testere | Setovi listova ubodne testere | 607
Bosch pribor 11/12
Karakteristike proizvoda
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
.
br
oj
Vr
sta
pa
ko
Je
va
d
nja
pr inic
od a p
aju ak
ov
Je
an
d
ja
za
do inic
sta a p
vu ako
¹
va
nja
za
Ka
tal
oš
ki
Ve
lič
ina
Sa
dr
ža
j
se
ta
se
ta
Robust Line 6-delni setovi listova ubodne testere (prihvat sa jednim zubom)
Informacije za poručivanje
6-delni Robust Line set listova ubodne testere Progressor
Veličina seta A:
157 x 70 x 23 mm
T 123 XF Progressor for Metal
T 234 X Progressor for Wood
T 345 XF Progressor for Wood and Metal
A
2 607 010 531
P1k
2
2
2
1
446150
P1k
1
1
2
2
1
475976
P1k
2
2
2
1
475983
1
446167
6-delni Robust Line set listova ubodne testere Wood Expert
T 308 B Extraclean for Wood
T 308 BF Extraclean for Hard Wood
T 301 BCP Precision for Wood
T 234 X Progressor for Wood
A
2 607 010 572
6-delni Robust Line set listova ubodne testere Metal Profile
T 318 AF Flexible for Metal
T 318 BF Flexible for Metal
T 345 XF Progressor for Wood and Metal
A
2 607 010 573
Robust Line 6-delni setovi listova ubodne testere (univerzalna prihvat)
6-delni Robust Line set listova ubodne testere Progressor
Veličina seta A:
157 x 70 x 23 mm
U 123 XF Progressor for Metal
U 234 X Progressor for Wood
U 345 XF Progressor for Wood and Metal
A
2 607 010 532
P1k
2
2
2
Robust Line 10-delni setovi listova ubodne testere (prihvat sa jednim zubom)
10-delni Robust Line set listova ubodne testere Wood Expert
Veličina seta C:
124 x 107 x 23 mm
T 101 AO Clean for Wood
T 101 B Clean for Wood
T 101 BR Clean for Wood
T 101 AOF Clean for Hard Wood
T 101 BF Clean for Hard Wood
T 101 BRF Clean for Hard Wood
T 244 D Speed for Wood
T 144 D Speed for Wood
T 144 DF Speed for Hard Wood
T 144 DP Precision for Wood
C
2 607 010 540
P1k
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
446242
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
446259
10-delni Robust Line set listova ubodne testere Metal Expert
Veličina seta C:
124 x 107 x 23 mm
T 118 G Basic for Metal
T 118 A Basic for Metal
T 118 B Basic for Metal
T 118 EOF Flexible for Metal
T 118 AF Flexible for Metal
T 118 BF Flexible for Metal
T 118 GFS Basic for Inox
T 227 D Special for Alu
T 127 D Special for Alu
T 123 XF Progressor for Metal
Jedinica pakovanja za prodaju
(broj komada u jednom pakovanju)
C
2 607 010 541
P1k
¹ Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja.
Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.
608 | Ubodne testere | Setovi listova ubodne testere
Bosch pribor 11/12
Karakteristike proizvoda
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
.
br
oj
Vr
sta
pa
ko
Je
va
d
nja
pr inic
od a p
aju ak
ov
Je
an
d
ja
za
do inic
sta a p
vu ako
¹
va
nja
za
Ka
tal
oš
ki
Ve
lič
ina
Sa
dr
ža
j
se
ta
se
ta
Robust Line 10-delni setovi listova ubodne testere (prihvat sa jednim zubom)
Informacije za poručivanje
10-delni Robust Line set listova ubodne testere Wood and Metal
T 244 D Speed for Wood
T 144 D Speed for Wood
T 101 AO Clean for Wood
T 101 B Clean for Wood
T 101 AOF Clean for Hard Wood
T 101 BF Clean for Hard Wood
T 118 EOF Flexible for Metal
T 118 AF Flexible for Metal
T 118 BF Flexible for Metal
T 123 XF Progressor for Metal
2 607 010 542
C
P1k
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
446266
P1k
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
475990
10-delni Robust Line set listova ubodne testere Top Expert
Veličina seta C:
124 x 107 x 23 mm
T 130 RIFF Special for Ceramics
T 118 AHM Special for Inox
T 141 HM Special for Fiber and Plaster
T 101 A Special for Acrylic
T 113 A Special for Soft Material
T 101 BF Clean for Hard Wood
T 101 BIF Special for Laminate
T 118 AF Flexible for Metal
T 227 D Special for Alu
T 123 XF Progressor for Metal
2 607 010 574
C
Karakteristike proizvoda
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
.
Vr
sta
pa
ko
Je
va
din
nja
pr
i
c
od a p
aju ak
ov
Je
an
d
ja
za
do inic
sta a p
vu ako
¹
va
nja
za
br
oj
Ka
tal
oš
ki
Sa
dr
ža
j
se
ta
10-delni setovi listova ubodne testere (prihvat sa jednim zubom)
Informacije za poručivanje
10-delni set listova ubodne testere Wood Basic
T 119 BO Basic for Wood
T 119 B Basic for Wood
T 111 C Basic for Wood
2 607 010 629
P1k
2
4
4
1
579353
P1k
2
2
2
1
1
1
1
1
579360
P1k
2
2
3
3
1
579377
10-delni set listova ubodne testere Wood/Metal Basic
T 119 BO Basic for Wood
T 119 B Basic for Wood
T 111 C Basic for Wood
T 218 A Basic for Metal
T 118 G Basic for Metal
T 118 A Basic for Metal
T 118 B Basic for Metal
2 607 010 630
10-delni set listova ubodne testere Metal Basic
T 218 A Basic for Metal
T 118 G Basic for Metal
T 118 A Basic for Metal
T 118 B Basic for Metal
Jedinica pakovanja za prodaju
(broj komada u jednom pakovanju)
2 607 010 631
¹ Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja.
Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.
Ubodne testere | Pribor | 609
Bosch pribor 11/12
Pribor za
ubodne testere
Zaštita od kidanja materijala za ubodne testere
Karakteristike proizvoda
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
.
Ka
tal
oš
ki
br
oj
Vr
sta
pa
ko
Je
va
d
nja
pr inic
od a p
aju ak
ov
Je
an
d
ja
za
do inic
sta a p
vu ako
¹
va
nja
za
Ź Zaštita od kidanja materijala efikasno sprečava kidanje gornje strane materijala. Samo se
mora umetnuti u podnožnu ploču. Još jedna napomena: najbolje testerišete uz ili koso
ka smeru vlakana
Informacije za poručivanje
Zaštita od kidanja materijala
Za GST 14,4 V; GST 18 V; GST 75 BE; GST 80 Professional; PST 650; PST 650 L; PST 680 E;
PST 680 EL; PST 700 PE; PST 800 PEL; PST 900 PEL; PST 1000 CE
2 607 010 079
C1d
5
5
006651
Zaštita od kidanja materijala
Za GST 120 BCE; GST 120 E; GST 135 BCE; GST 135 CE Professional
2 607 010 305
C1d
5
5
356732
2 601 016 096
P1d
5
5
516297
Zaštita od kidanja materijala
Za GST BCE; GST 150 CE Professional
Plastična papuča za oslonac ubodne testere
Ź Izmenljiva plastična ploča obezbeđuje dobru sposobnost klizanja na različitim
materijalima
Plastična ploča za oslonac
Za PST 700 PAE; PST 800 PAC
2 601 099 040
P1d
1
1
073851
Plastična ploča za oslonac
Za PST 650; PST 700 PE; PST 750; PST 800 PEL; PST 850; PST 900 PEL
2 608 000 278
P1d
1
1
220958
2 605 510 294
P1d
1
1
516280
Usisavanje prašine
Garnitura za usisavanje
Za GST BCE; GST 150 CE Professional
Jedinica pakovanja za prodaju
(broj komada u jednom pakovanju)
¹ Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja.
Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.
610 | Ubodne testere | Pribor
Bosch pribor 11/12
Karakteristike proizvoda
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
.
Ka
tal
oš
ki
br
oj
Vr
sta
pa
ko
Je
va
d
nja
pr inic
od a p
aju ak
ov
Je
an
d
ja
za
do inic
sta a p
vu ako
¹
va
nja
za
Paralelni graničnik sa rezačem krugova
Informacije za poručivanje
Paralelni graničnik sa rezačem krugova
Za GST 14,4 V; GST 18 V; GST 24 V; GST 75 BE; GST 120 E; GST 135 BCE; GST 135 CE;
GST 150 BCE; GST 150 CE Professional; PST 650; PST 650 L; PST 680 E; PST 680 EL;
PST 700 E; PST 700 PE; PST 800 PEL; PST 900 PEL; PST 1000 CE; PST 1000 PEL
2 608 040 289
P1d
1
1
516273
Univerzalno rezno ulje i odvrtač
Ź Univerzalno rezno ulje u spreju, povećava izdržljivost alata do +30% uz istovremenu
veću brzinu testerisanja
Univerzalno rezno ulje
Korišćenje univerzalnog reznog ulja višestruko povećava vek trajanja pri sečenju u metalu
2 607 001 409
M0b
1
1
271240
1 609 200 265
C1d
1
1
004497
Odvrtač
Za sve ubodne testere bez SDS-sistema
Jedinica pakovanja za prodaju
(broj komada u jednom pakovanju)
¹ Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja.
Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.
Download

Ubodne i univerzalne testere