FGV | 175° | UGAONA
proizvod
informacije za poručivanje
Šifra
Naziv
31291
Šarka FGV ugaona 175°
namena
uputstva za poručivanje
ŠARKE SLIDE ON 175
ŠIFRA
31291
NAZIV
Šarka FGV ugaona 175
ŠIFRA
32174
NAZIV
Šarka FGV ugaona
ŠIFRA
402443
NAZIV
Šarka FGV za ugao - 25
ŠIFRA
32085
NAZIV
Šarka FGV za ugao 120/30
ŠIFRA
32107
NAZIV
Šarka FGV za ugao 135/45
ŠIFRA
32123
NAZIV
Šarka FGV za ugao 90
JM RECEPTURA
1
kom
ŠARKE SLIDE ON UGAONA
JM RECEPTURA
1
kom
uputstva za montažu
ŠARKE SLIDE ON -25
JM RECEPTURA
1
kom
ŠARKE SLIDE ON 120/30
JM RECEPTURA
1
kom
ŠARKE SLIDE ON 135/45
JM RECEPTURA
1
kom
ŠARKE SLIDE ON 90
JM RECEPTURA
kom
1
debljina fuge (C)
distanca bušenja (K)
visina pločice (H)
28
Download

FGV | 175° | UGAONA