BLUM | TANDEM PLUS | POTPUNO IZVLAČENJE
proizvod
ŠIFRA
ŠIFRA
154563
154563
213381
213381
213411
213411
213497
213497
224596
224596
213640
213640
224561
224561
235008
235008
234796
234796
228389
228389
213446
213446
213519
213519
213586
213586
213667
213667
213721
213721
429236
429236
423629
423629
ili
ili
Šifra
678619
678627
547034
547026
Šifra
678635
678643
546828
546836
opis
• Prikriveni TANDEM - element sa
potpunim izvlačenjem sa integrisanim
CENOVNIK
LAGERza
KOLEKCIJE
I FIOKA
BLUMOTION
lako i tihoKLIZAČA
zatvaranje
CENOVNIK
LAGER KOLEKCIJE
KLIZAČA
I FIOKA
•
Maksimalno
opterećenje
din.
30
kg
KLIZAČI - 082
KLIZAČI - 082
• TANDEM inside - za izrazito lagan hod
dokle god traje
nameštaj
KLIZAČ
082
KLIZAČ 082
• Podešavanje visine
spojnice bez
NAZIV
NAZIV
Klizač za fioke FGV 270mm - beli
upotrebe alata
Klizač za fioke FGV 270mm - beli
Klizač za fioke FGV 300mm -•beli
Integrisano podešavanje nagiba blende
Klizač za fioke FGV 300mm - beli
Klizač za fioke FGV 350mm - beli
bez upotrebe alata
Klizač za fioke FGV 350mm - beli
Klizač za fioke FGV 400mm - beli
Klizač za fioke FGV 400mm -•beli
Izjednačavanje tolerancije bočno
Klizač za fioke FGV 450mm - beli
Klizač za fioke FGV 450mm - beli
i po dubini
Klizač za fioke FGV 500mm - beli
Klizač za fioke FGV 500mm - beli
Klizač za fioke FGV 550mm -•beli
BLUMATIC - tehnika samozatvaranja
Klizač za fioke FGV 550mm - beli
Klizač za fioke FGV 600mm - beli
Klizač za fioke FGV 600mm - beli
Klizač za fioke FGV 270mm - silver
Klizač za fioke FGV 270mm - silver
Klizač za fioke FGV 300mm - silver
Klizač za fioke FGV 300mm - silver
Klizač za fioke FGV 350mm - silver
Klizač za fioke FGV 350mm - silver
Klizač za fioke FGV 400mm - silver
Klizač za fioke FGV 400mm - silver
Klizač za fioke FGV 450mm - silver
Klizač za fioke FGV 450mm - silver
Klizač za fioke FGV 500mm - silver
Klizač za fioke FGV 500mm - silver
Klizač za fioke FGV 550mm - silver
Klizač za fioke FGV 550mm - silver
Klizač za fioke FGV 600mm - silver
Klizač za fioke FGV 600mm - silver
informacije za poručivanje
PRATEĆA OPREMA ZA KLIZAČ 082
PRATEĆA OPREMA ZA KLIZAČ 082
ZETA RS FGV usporivač za običan klizač - beli
ZETA RS FGV usporivač za običan klizač - beli
492825 ZETA RS FGV prihvatnik za usporivač - beli
492825 ZETA RS FGV prihvatnik za usporivač - beli
493023 ZETA RS FGV prihvatnik za usporivač - sivi
493023 ZETA RS FGV prihvatnik za usporivač - sivi
JM RECEPTURA
JM RECEPTURA
par
1
par
1
par
1
par
1
par
1
par
1
par
1
par
1
par
1
par
1
par
1
par
1
par
1
par
1
NL - Nominalna
dužina
par
1
par
1
par
1
par
1
par
1
par
1
par
1
par
1
par
1
par
1
par
1
par
1
par
1
par
1
par
1
par
1
par
1
par
1
Naziv
Šifra
Naziv
Šifra
Naziv
KLIZAČITANDEM
- EXCELspojnica
N500 za dno fioke
TANDEM Plus klizač Blumotion
TANDEM Plus klizač Blumotion
KLIZAČI - EXCEL N500
547050 okov za podešavanje fronta
- potpuno izvlačenje
549010 leva
549215 desna
350mm
KLIZAČ EXCEL N500 SA USPORIVAČEM
KLIZAČ EXCEL N500 SA USPORIVAČEM
400mm
ŠIFRA
NAZIV
450mm
ŠIFRA
NAZIV
420638
Klizač FGV excel N500 slowmotion 250mm
500mm
420638
Klizač FGV excel N500 slowmotion 250mm
420654
420654
420824
420824
403245
403245
403261
403261
403296
403296
420840
420840
Klizač FGV excel N500 slowmotion 300mm
Klizač FGV excel N500 slowmotion 300mm
Klizač FGV excel N500 slowmotion 350mm
Klizač FGV excel N500 slowmotion 350mm
Klizač FGV excel N500 slowmotion 400mm
Klizač FGV excel N500 slowmotion 400mm
Klizač FGV excel N500 slowmotion 450mm
Klizač FGV excel N500 slowmotion 450mm
Klizač FGV excel N500 slowmotion 500mm
Klizač FGV excel N500 slowmotion 500mm
Klizač FGV excel N500 slowmotion 550mm
Klizač FGV excel N500 slowmotion 550mm
KLIZAČ EXCEL N500 PUSH ONE TOUCH
KLIZAČ EXCEL N500 PUSH ONE TOUCH
ŠIFRA
NAZIV
ŠIFRA
NAZIV
421022
Klizač FGV excel N500 Push one-touch 250mm
421022
Klizač FGV excel
Push one-touch 250mm
Naziv
Šifra N500
421049
Klizač FGV excel
N500Naziv
Push one-touch 300mm
421049
Klizač FGV excel N500TANDEM
Push one-touch
TANDEM Plus klizač
Blumotion
Plus Tip-on 300mm
za
421065
Klizač
FGV
excel
N500
Push one-touch
546852
- potpuno izvlačenje
(TIP-ON)
bez ručica 350mm
421065
Klizač FGV excel N500frontove
Push one-touch
350mm
315176
Klizač
FGV
excel
N500
Push
one-touch
400mm
350mm
315176
Klizač FGV excel N500 Push one-touch 400mm
175994
Klizač FGV excel N500 Push one-touch 450mm
400mm
175994
Klizač FGV excel N500 Push one-touch 450mm
Klizač FGV excel N500 Push one-touch 500mm
176176
450mm
Klizač FGV excel N500 Push one-touch 500mm
176176
500mm
421081
Klizač FGV excel N500 Push one-touch 550mm
421081
Klizač FGV excel N500 Push one-touch 550mm
KLIZAČI - TANDEM
KLIZAČI - TANDEM
ŠIFRA
ŠIFRA
678619
678619
549010
549010
549215
549215
547050
547050
547069
547069
par
par
par
par
par
par
1
1
1
1
1
1
JM
JM
par
par
par
par
par
par
par
par
par
par
par
par
par
par
RECEPTURA
RECEPTURA
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
JM
JM
par
par
par
par
par
par
par
par
par
par
par
par
par
par
RECEPTURA
RECEPTURA
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Šifra
uputstva za poručivanje
KLIZAČ BLUMOTION (l=350 mm) - POTPUNO IZVLAČENJE
KLIZAČ BLUMOTION (l=350 mm) - POTPUNO IZVLAČENJE
NAZIV
NAZIV
TANDEM Plus Klizač Blumotion 350mm-potpuno izvlačenje
TANDEM Plus Klizač Blumotion 350mm-potpuno izvlačenje
TANDEM Spojnica za dno fioke -leva
TANDEM Spojnica za dno fioke -leva
TANDEM Spojnica za dno fioke -desna
TANDEM Spojnica za dno fioke -desna
PRATEĆA OPREMA ZA KLIZAČ BLUMOTION (l=350 mm) - POTPUNO IZVLAČENJE
PRATEĆA OPREMA ZA KLIZAČ BLUMOTION (l=350 mm) - POTPUNO IZVLAČENJE
TANDEM Plus Klizač Blumotion okov za podešavanje fronta
TANDEM Plus Klizač Blumotion okov za podešavanje fronta
TANDEM Plus Klizač Blumotion Posistop
TANDEM Plus Klizač Blumotion Posistop
JM RECEPTURA
JM RECEPTURA
par
1
par
1
kom
1
kom
1
kom
1
kom
1
kom
kom
kom
kom
2
2
2
2
547050
547050
547069
547069
kom
kom
kom
kom
ŠIFRA
ŠIFRA
678643
678643
549010
549010
549215
549215
546852
546852
KLIZAČ TANDEM (l=400 mm) - POTPUNO IZVLAČENJE SA IZBACIVAČEM
KLIZAČ TANDEM (l=400 mm) - POTPUNO IZVLAČENJE SA IZBACIVAČEM
NAZIV
NAZIV
TANDEM Plus Klizač 400mm-potpuno izvlačenje (TIP ON)
TANDEM Plus Klizač 400mm-potpuno izvlačenje (TIP ON)
TANDEM Spojnica za dno fioke -leva
TANDEM Spojnica za dno fioke -leva
TANDEM Spojnica za dno fioke -desna
TANDEM Spojnica za dno fioke -desna
TANDEM Plus Tip on za frontove bez ručica
TANDEM Plus Tip on za frontove bez ručica
JM RECEPTURA
JM RECEPTURA
par
1
par
1
kom
1
kom
1
kom
1
kom
1
par
1
par
1
ŠIFRA
ŠIFRA
548812
548812
KLIZAČ BLUMOTION (l=450 mm) - DELIMIČNO IZVLAČENJE
KLIZAČ BLUMOTION (l=450 mm) - DELIMIČNO IZVLAČENJE
NAZIV
NAZIV
TANDEM Klizač Blumotion 450mm-delimično izvlačenje
TANDEM Klizač Blumotion 450mm-delimično izvlačenje
JM
JM
par
par
ŠIFRA
ŠIFRA
678627
678627
549010
549010
549215
549215
NL
+3
Naziv
TANDEM Plus klizač Blumotion
547069 Posistop
KLIZAČ TANDEM (l=350 mm) - POTPUNO IZVLAČENJE SA IZBACIVAČEM
KLIZAČ TANDEM (l=350 mm) - POTPUNO IZVLAČENJE SA IZBACIVAČEM
NAZIV
NAZIV
TANDEM Plus Klizač 350mm-potpuno izvlačenje (TIP ON)
TANDEM Plus Klizač 350mm-potpuno izvlačenje (TIP ON)
TANDEM Spojnica za dno fioke -leva
TANDEM Spojnica za dno fioke -leva
TANDEM Spojnica za dno fioke -desna
TANDEM Spojnica za dno fioke -desna
TANDEM Plus Tip on za frontove bez ručica
TANDEM Plus Tip on zaKLIZAČ
frontove
bez ručica (l=400 mm) - POTPUNO IZVLAČENJE
BLUMOTION
KLIZAČ BLUMOTION (l=400 mm) - POTPUNO IZVLAČENJE
NAZIV
NAZIV
TANDEM Plus Klizač Blumotion 400mm-potpuno izvlačenje
TANDEM Plus Klizač Blumotion 400mm-potpuno izvlačenje
TANDEM Spojnica za dno fioke -leva
TANDEM Spojnica za dno fioke -leva
TANDEM Spojnica za dno fioke -desna
TANDEM Spojnica za dno fioke -desna
PRATEĆA OPREMA ZA KLIZAČ BLUMOTION (l=400 mm) - POTPUNO IZVLAČENJE
PRATEĆA OPREMA ZA KLIZAČ BLUMOTION (l=400 mm) - POTPUNO IZVLAČENJE
TANDEM Plus Klizač Blumotion okov za podešavanje fronta
TANDEM Plus Klizač Blumotion okov za podešavanje fron1 ta/ 8
TANDEM Plus Klizač Blumotion Posistop
1 /8
TANDEM Plus Klizač Blumotion Posistop
ŠIFRA
ŠIFRA
678635
678635
549010
549010
549215
549215
546852
546852
66
potreban prostor
JM RECEPTURA
JM RECEPTURA
par
1
par
1
kom
1
kom
1
kom
1
kom
1
par
1
par
1
JM RECEPTURA
JM RECEPTURA
par
1
par
1
kom
1
kom
1
kom
1
kom
1
2
2
2
2
RECEPTURA
RECEPTURA
1
1
ŠIFRA
ŠIFRA
546828
ŠIFRA
546828
ŠIFRA
547034
549010
549010
547034
549010
549215
549215
549010
549215
546852
546852
549215
547050
547050
547069
ŠIFRA
ŠIFRA
547069
548820
548820
549010
549010
549215
ŠIFRA
549215
ŠIFRA
546828
546828
549010
547050
547050
549010
549215
547069
547069
549215
546852
546852
ŠIFRA
ŠIFRA
547026
ŠIFRA
547026
ŠIFRA
548820
549010
549010
548820
549010
549215
549215
549010
549215
549215
547050
547050
547050
547069
547069
547050
547069
547069
ŠIFRA
ŠIFRA
ŠIFRA
546836
ŠIFRA
546836
547026
549010
547026
549010
549010
549215
549010
549215
549215
546852
549215
546852
547050
547050
547069
547069
Fioka
ŠIFRA
ŠIFRA
546836
546836
549010
549010
549215
549215
546852
546852
TANDEM
NAZIV Plus Klizač Blumotion 450mm-potpuno izvlačenje
Klizač
izvlačenje
TANDEM Spoj
niBlumotion
ca za dno fi450mm-delimično
oke -leva
TANDEM Spoj
niBlumotion
ca za dno fi450mm-delimično
oke -leva
Klizač
izvlačenje
TANDEM Spojnica za dno fioke -ldeevsana
TANDEM Spojnica za dno fioke -ldeevsana
TANDEM Spoj
nica zaOPREMA
dno fiokeZA
-deKLIZAČ
sna
PRATEĆA
BLUMOTION (l=450 mm) - POTPUNO IZVLAČENJE
PRATEĆA
BLUMOTION (l=450 mm) - POTPUNO IZVLAČENJE
TANDEM Spoj
nica zaOPREMA
dno fiokeZA
-deKLIZAČ
sna
PRATEĆA
KLIZAČ
BLUMOTION
mm) - DELIMIČNO IZVLAČENJE
TANDEM Plus
Klizač OPREMA
BlumotionZA
okov
za podešavanj
e fro(l=450
nta
PRATEĆA
KLIZAČ
BLUMOTION
mm) - DELIMIČNO IZVLAČENJE
TANDEM Plus
Klizač OPREMA
BlumotionZA
okov
za podešavanj
e fro(l=450
nta
okov za podešavanje fronta
TANDEM Plus Klizač Blumotion Posistop
TANDEM Plus Klizač Blumotion Posistop
okov za podešavanje fronta
TANDEM Plus Klizač Blumotion Posistop
TANDEM Plus Klizač Blumotion Posistop
KLIZAČ TANDEM (l=450 mm) - POTPUNO IZVLAČENJE SA IZBACIVAČEM
KLIZAČ TANDEM (l=450 mm) - POTPUNO IZVLAČENJE SA IZBACIVAČEM
KLIZAČ BLUMOTION (l=450 mm) - POTPUNO IZVLAČENJE
NAZIV
KLIZAČ BLUMOTION (l=450 mm) - POTPUNO IZVLAČENJE
NAZIV
TANDEM
NAZIV Plus Klizač 450mm-potpuno izvlačenje (TIP ON)
TANDEM
NAZIV Plus Klizač 450mm-potpuno izvlačenje (TIP ON)
Plus nKlizač
izvlačenje
TANDEM Spoj
ica zaBlumotion
dno fioke -450mm-potpuno
leva
TANDEM Spoj
ica zaBlumotion
dno fioke -450mm-potpuno
leva
Plus nKlizač
izvlačenje
TANDEM Spojnica za dno fioke -ldeevsana
TANDEM Spojnica za dno fioke -ldeevsana
SpojnTip
icaon
za za
dnfrontove
o fioke -dbez
esnaručica
TANDEM Plus
TANDEM Plus
SpojnTip
icaon
za za
dnfrontove
o fioke -dbez
esnaručica
PRATEĆA OPREMA ZA KLIZAČ BLUMOTION (l=450 mm) - POTPUNO IZVLAČENJE
PRATEĆA OPREMA ZA KLIZAČ BLUMOTION (l=450 mm) - POTPUNO IZVLAČENJE
KLIZAČ BLUMOTION
(l=500 mm)
IZVLAČENJE
TANDEM Plus Klizač Blumotion
okov
za podešavanj
e fron-tDELIMIČNO
a
KLIZAČ BLUMOTION
(l=500 mm)
IZVLAČENJE
TANDEM Plus Klizač Blumotion
okov za podešavanj
e fron-tDELIMIČNO
a
TANDEM
NAZIV Plus Klizač Blumotion Posistop
NAZIV Plus Klizač Blumotion Posistop
TANDEM
TANDEM Klizač Blumotion 500mm-delimično izvlačenje
TANDEM Klizač Blumotion 500mm-delimično izvlačenje
TANDEM SpojnKLIZAČ
ica za dnTANDEM
o fioke -le(l=450
va
mm) - POTPUNO IZVLAČENJE SA IZBACIVAČEM
TANDEM SpojnKLIZAČ
ica za dnTANDEM
o fioke -le(l=450
va
mm) - POTPUNO IZVLAČENJE SA IZBACIVAČEM
TANDEM
nica za dno fioke -desna
NAZIV Spoj
TANDEM
Spoj
n
i
c
a
z
a
d
n
o
f
i
o
k
e
d
e
s
n
a
NAZIV PRATEĆA OPREMA ZA KLIZAČ BLUMOTION (l=500 mm) - DELIMIČNO IZVLAČENJE
TANDEM Plus
Klizač
450mm-potpuno
izvlačenje
(TIP ON)
PRATEĆA
ZA KLIZAČ
BLUMOTION
(l=500 mm) - DELIMIČNO IZVLAČENJE
TANDEM Plus
Klizač OPREMA
450mm-potpuno
izvlačenje
(TIP ON)
ica zaBlumotion
dno fioke -okov
leva za podešavanje fronta
TANDEM Spoj
Plus nKlizač
TANDEM Plus
Klizač
Blumotion
okov
za
podešavanj
e fronta
Spojnica za dno fioke -leva
ica zaBlumotion
dno fioke -Posistop
desna
TANDEM Spoj
Plus nKlizač
TANDEM Plus
SpojnKlizač
ica zaBlumotion
dno fioke -Posistop
desna
TANDEM Plus Tip on za frontove bez ručica
TANDEM Plus Tip on za frontove bez ručica
KLIZAČ BLUMOTION (l=500 mm) - POTPUNO IZVLAČENJE
KLIZAČ BLUMOTION (l=500 mm) - POTPUNO IZVLAČENJE
KLIZAČ BLUMOTION (l=500 mm) - DELIMIČNO IZVLAČENJE
NAZIV
KLIZAČ BLUMOTION (l=500 mm) - DELIMIČNO IZVLAČENJE
NAZIV
TANDEM
NAZIV Plus Klizač Blumotion 500mm-potpuno izvlačenje
TANDEM
NAZIV Plus Klizač Blumotion 500mm-potpuno izvlačenje
Klizač
izvlačenje
TANDEM Spoj
niBlumotion
ca za dno fi500mm-delimično
oke -leva
SpojniBlumotion
ca za dno fi500mm-delimično
oke -leva
TANDEM Klizač
izvlačenje
TANDEM Spojnica za dno fioke -ldeevsana
TANDEM Spojnica za dno fioke -d
leevsana
TANDEM Spoj
nica zaOPREMA
dno fiokeZA
-deKLIZAČ
sna
PRATEĆA
BLUMOTION (l=500 mm) - POTPUNO IZVLAČENJE
PRATEĆA
BLUMOTION (l=500 mm) - POTPUNO IZVLAČENJE
TANDEM Spoj
nica zaOPREMA
dno fiokeZA
-deKLIZAČ
sna
PRATEĆA
KLIZAČ
BLUMOTION
mm) - DELIMIČNO IZVLAČENJE
TANDEM Plus
Klizač OPREMA
BlumotionZA
okov
za podešavanj
e fro(l=500
nta
PRATEĆA
KLIZAČ
BLUMOTION
mm) - DELIMIČNO IZVLAČENJE
TANDEM Plus
Klizač OPREMA
BlumotionZA
okov
za podešavanj
e fro(l=500
nta
okov za podešavanje fronta
TANDEM Plus Klizač Blumotion Posistop
Posistop
TANDEM Plus Klizač Blumotion okov
za podešavanje fronta
TANDEM Plus Klizač Blumotion Posistop
TANDEM Plus Klizač Blumotion Posistop
KLIZAČ TANDEM (l=500 mm) - POTPUNO IZVLAČENJE SA IZBACIVAČEM
KLIZAČ TANDEM (l=500 mm) - POTPUNO IZVLAČENJE SA IZBACIVAČEM
KLIZAČ BLUMOTION (l=500 mm) - POTPUNO IZVLAČENJE
NAZIV
KLIZAČ BLUMOTION (l=500 mm) - POTPUNO IZVLAČENJE
NAZIV
NAZIV
TANDEM
Plus Klizač 500mm-potpuno izvlačenje (TIP ON)
NAZIV
TANDEM Plus Klizač 500mm-potpuno izvlačenje (TIP ON)
TANDEM Plus
Klizač
Blumotion
izvlačenje
Spojnica zaBlumotion
dno fioke -500mm-potpuno
leva
TANDEM Plus
izvlačenje
SpojnKlizač
ica za dno fioke -500mm-potpuno
leva
TANDEM Spojnica za dno fioke -d
levsana
TANDEM Spojnica za dno fioke -ldee
v
a
esna
TANDEM Spoj
n
i
c
a
z
a
d
n
o
f
i
o
k
e
d
e
s
n
a
Plus Tip
on
za
frontove
bez
ručica
TANDEM Spoj
icaon
za za
dnfrontove
o fioke -dbez
esnaručica
Plus nTip
PRATEĆA OPREMA ZA KLIZAČ BLUMOTION (l=500 mm) - POTPUNO IZVLAČENJE
PRATEĆA OPREMA ZA KLIZAČ BLUMOTION (l=500 mm) - POTPUNO IZVLAČENJE
TANDEM Plus Klizač Blumotion okov za podešavanje fronta
TANDEM Plus Klizač Blumotion okov za podešavanje fronta
TANDEM Plus Klizač Blumotion Posistop
TANDEM Plus Klizač Blumotion Posistop
par
1
JM RECEPTURA
1
kpar
om
kpar
om
1
kom
1
kom
1
kom
1
kom
1
kom
2
kom
2
kom
kom
2
kom
2
kom
kom
2
kom
2
BLUM | TANDEM PLUS | POTPUNO IZVLAČENJE
uputstva za montažu
Unutrašnja
fioka
KLIZAČ TANDEM (l=500 mm) - POTPUNO
IZVLAČENJE
SA IZBACIVAČEM
KLIZAČ TANDEM (l=500 mm) - POTPUNO IZVLAČENJE SA IZBACIVAČEM
NAZIV
NAZIV
TANDEM Plus Klizač 500mm-potpuno izvlačenje (TIP ON)
TANDEM Plus Klizač 500mm-potpuno izvlačenje (TIP ON)2 / 8
TANDEM Spojnica za dno fioke -leva
2 /8
TANDEM Spojnica za dno fioke -leva
TANDEM Spojnica za dno fioke -desna
TANDEM Spojnica za dno fioke -desna
TANDEM Plus Tip on za frontove bez ručica
TANDEM Plus Tip on za frontove bez ručica
JM
JM
par
JM
par
JM
kpar
om
kpar
om
kom
kom
kpar
om
kpar
om
RECEPTURA
RECEPTURA
1
RECEPTURA
1
RECEPTURA
1
1
1
1
1
1
kom
kom
kom
JM
JM
kom
par
par
kom
kom
kJM
om
kJM
om
par
par
kom
kom
kkom
om
kom
kom
par
par
2
2
2
RECEPTURA
RECEPTURA
2
1
1
1
1
1
RECEPTURA
1
RECEPTURA
1
1
1
2
2
1
1
2
2
1
1
1
JM
JM
par
JM
par
JM
kpar
om
kpar
om
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
RECEPTURA
RECEPTURA
1
RECEPTURA
1
RECEPTURA
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
04
klizači
547034
ŠIFRA
548812
549010
549010
548812
549010
549215
549215
549010
549215
549215
547050
547050
547050
547069
547069
547050
547069
547069
JM RECEPTURA
JM RECEPTURA
JM RECEPTURA
par
1
JM RECEPTURA
par
1
par
1
kpar
om
1
kom
kom
1
kom
1
kpar
om
1
kpar
om
1
kom
kom
kom
kom
2
2
2
2
JM RECEPTURA
JM RECEPTURA
par
1
par
1
kom
1
kom
1
kom
1
kom
1
par
1
par
1
2 /8
2 /8
Potreban prostor u korpusu
* +1mm sa TIP-ON
Pozicija za zavrtnje za šine korpusa
Fioke / unutrašnje fioke
SKW Unutrašnja širina fioke
LW Unutrašnja širina elementa
Fioka
SKL Dužina fioke
NL Nominalna dužina
Unutrašnja fioka
ISKL Dužina unutrašnje fioke
SKL Dužina fioke
NL Nominalna dužina fioke
* +3mm sa TIP-ON
* +2mm sa POSISTOP
Obrada fioke
Nominalna dužina NL (mm)
Koristiti šablon otvora
* 85mm sa TIP-ON
Koristiti šablon otvora
Min. unutrašnja dubina korpusa
= nominalna dužina NL+3mm
katalog okova
67
Download

BLUM | TANDEM PLUS | POTPUNO IZVLAČENJE