Rezanie, brúsenie
a vŕtanie s použitím diamantu
Back
274 | Rezanie, brúsenie a vŕtanie s použitím diamantu | Prehľad
Príslušenstvo Bosch 11/12
Využitie je v centre pozornosti:
novo štruktúrovaný kompletný sortiment
Rezanie, brúsenie a vŕtanie s použitím diamantu | Prehľad | 275
Príslušenstvo Bosch 11/12
Rýchlo a jednoducho nájsť optimálny diamantový rezací kotúč: Nový kompletný sortiment diamantových rezacích kotúčov je prehľadne zostavený, aby rýchle nájdenie správneho produktu nebolo
problémom. Sortiment je štruktúrovaný do siedmich oblastí využitia (materiálov) s farebnými kódmi a troch výkonnostných tried, s označením počtu diamantov.
Best
Ceramic
Keramika
Stone
Kameň
Concrete
Betón
Universal
Univerzálny
Marble
Mramor
Abrasive
Abrasiv
Asphalt
Asfalt
Expert
Professional
276 | Rezanie, brúsenie a vŕtanie s použitím diamantu | Prehľad
Príslušenstvo Bosch 11/12
S príslušným farebným kódom k správnemu diamantovému príslušenstvu
Nové farebné označenie sortimentu sa orientuje na
rôzne profesionálne aplikácie. Optimálny kotúč pritom možno nájsť rýchlo a jednoducho. Šetrí to čas
a znižuje náročnosť poradenstva.
Ceramic
Stone
Keramika
Kameň
Strana 278, 294
Strana 282, 296
Concrete
Universal
Betón
Univerzálny
Strana 284, 298, 306
Strana 286, 300
Marble
Abrasive
Mramor
Abrasiv
Strana 290, 303
Strana 291, 304
Asphalt
Asfalt
Strana 304, 308
Nové výkonnostné triedy
Čím vyšší je počet vyobrazených diamantov na obale,
tým výkonnejšie je príslušné diamantové príslušenstvo. Profesionál si pritom môže vybrať z troch výkonnostných tried:
Best
Diamantové príslušenstvo špičkovej triedy pre najvyššie požiadavky
Expert
Diamantové príslušenstvo pre vysoké požiadavky
Professional
Diamantové príslušenstvo s dobrým výkonom a atraktívnou cenou
Rezný výkon*
Best
Expert
Professional
0%
50 %
* Rezný výkon = rýchlosť rezu a životnosť
100 %
150 %
200 %
Rezanie, brúsenie a vŕtanie s použitím diamantu | Prehľad | 277
Príslušenstvo Bosch 11/12
Všetko na jeden pohľad:
samovysvetľujúci obal
Dizajny produktov a obalov sú navzájom optimálne
prispôsobené. Všetky informácie dôležité pre používateľov sú prehľadne usporiadané. Aby vyhľadanie
bolo rýchle a bezproblémové.
Priemer kotúča a otvor
ø 230 mm
22,23 mm
Typ náradia
Výkonnostná trieda diamanto-
Universal+Metal
vého rezacieho kotúča
Špecifická
oblasť použitia
Oblasť využitia
a nové farebné kódy na
diamantovom rezacom kotúči
Výnimočné
výkonové vlastnosti
Objednávacie číslo
2 608 602 665 -777
278 | Rezanie, brúsenie a vŕtanie s použitím diamantu | Rezacie kotúče
Príslušenstvo Bosch 11/12
Diamantové rezacie kotúče na keramiku
pre uhlové brúsky
Professional
for
Best for
Nové označenie
Ceramic
Ceramic
Extraclean
Ceramic
Extraclean Turbo
Ceramic
Staré označenie
FPP
FPP Extraclean
FPP Gres
FPE
Drevovláknitá doska
s cementovým spojivom
Jemná kamenina, tvrdá
Kamenina
Keramické obkladačky
Keramické obkladačky, glazované
Mramor
Obkladačky
Pálené tehly, duté tehly
Pieskovec
Prírodné kamene
Škridlice
Tehla
Vápenno-pieskové tehly
Žula
veľmi dobre vhodné
vhodné
Rezanie, brúsenie a vŕtanie s použitím diamantu | Rezacie kotúče | 279
Príslušenstvo Bosch 11/12
Diamantové rezacie kotúče Best for Ceramic
.
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
sie
lko
vé
ba
len
ie¹
Zá
2 608 602 629
C1c
1
1
581356
115
22,23
1,8
10
2 608 602 630
C1c
1
1
581363
125
22,23
1,8
10
2 608 602 631
C1c
1
1
581370
150
22,23
1,9
10
2 608 602 632
C1c
1
1
581387
180
22,23
2,2
10
2 608 602 633
C1c
1
1
581394
230
22,23
2,4
10
2 608 602 634
C1c
1
1
581400
1
1
293396
Pr
Sp
ôs
10
Vlastnosti výrobku
Ob
1,8
Vý
22,23
Šír
110
Pr
Ob
sa
hb
ale
nia
lo
čís
ba
len
ia
cie
ob
ná
va
šk
as
jed
m
um
ka
rez
iem
iem
er
er
mm
otv
or
u
mm
eg
me
nt
um
m
Ź Správny kotúč z hľadiska najvyšších požiadaviek na životnosť s výškou segmentu 10 mm
Ź S dobrou kvalitou rezu bez vyštrbených hrán aj pri rezaní veľmi tvrdých kameninových
dosiek a mramoru
Ź Sintrovaný uzavretý segment
Informácie o objednávaní
Hodí sa pre akumulátorovú uhlovú brúsku GWS 14,4 V Professional
S upínaním SDS-pro
100
Obsah balenia
(počet kusov v balení)
22,23
1,6
8
2 608 600 856
C1c
¹ Zásielkové balenie. Zásielkové balenie sa skladá z pevného počtu balení.
Objednávky sa vybavujú výhradne v počte zodpovedajúcom zásielkovému baleniu.
280 | Rezanie, brúsenie a vŕtanie s použitím diamantu | Rezacie kotúče
Príslušenstvo Bosch 11/12
Best for Ceramic Extraclean
Jemné a veľmi čisté rezy do všetkých obkladačiek a dlaždíc
Segmentované chladiace štrbiny
na veľmi čisté a jemné rezy do obkladačiek a dlaždíc,
vďaka čomu odpadá dokončovanie. Chladenie zlepší
pokojný chod diamantového rezacieho kotúča
Veľmi tenká rezná hrana 1,2 mm
umožňuje prácu s nízkou mierou vyštrbenia materiálu a tým s menšou mierou poškodenia dlaždíc v porovnaní s bežnými hrubšími diamantovými rezacími
kotúčmi na dlaždice či obkladačky a umožňuje veľmi
rýchle rezanie vďaka malému odporu
Príruba
pre vyššiu stabilitu a menej vibrácií
Rozsah sortimentu
Ø 115 a 125 mm
Diamantové rezacie kotúče Best for Ceramic Extraclean
¹
Zá
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
.
lko
vé
b
hb
sa
2 608 602 368
C1c
1
1
504997
125
22,23
1,2
5
2 608 602 369
C1c
1
1
505000
Pr
Sp
Ob
sie
ale
len
nia
ia
ale
nie
lo
čís
ba
ôs
ob
ná
va
Ob
jed
eg
šk
as
5
Vý
1,2
Šír
22,23
Pr
115
Vlastnosti výrobku
Obsah balenia
(počet kusov v balení)
cie
nt
me
m
um
ka
rez
iem
iem
er
er
mm
otv
o
ru
um
mm
m
Ź Diamantový rezací kotúč pre tie najvyššie nároky na presné hrany rezu bez vytrhávania
a s podstatne menšou mierou poškodenia pri všetkých druhoch obkladačiek, dlaždíc
a mramoru
Ź Mimoriadne tenký rezný okraj pre maximálnu rýchlosť
Ź Príruba pre vyššiu stabilitu a menej vibrácií
Ź Sintrovaný uzavretý segment
Informácie o objednávaní
¹ Zásielkové balenie. Zásielkové balenie sa skladá z pevného počtu balení.
Objednávky sa vybavujú výhradne v počte zodpovedajúcom zásielkovému baleniu.
Rezanie, brúsenie a vŕtanie s použitím diamantu | Rezacie kotúče | 281
Príslušenstvo Bosch 11/12
Diamantové rezacie kotúče Best for Ceramic Extraclean Turbo
.
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
sie
lko
vé
ba
len
ie¹
Zá
2 608 602 478
C1c
1
1
518086
125
22,23
1,4
7
2 608 602 479
C1c
1
1
518093
230
22,23
2,8
10
2 608 602 240
C1c
1
1
459402
Pr
Sp
ôs
7
Vlastnosti výrobku
Ob
1,4
Vý
22,23
Šír
115
Pr
Ob
sa
hb
ale
nia
lo
čís
ba
len
ia
cie
ob
ná
va
šk
as
jed
m
um
ka
rez
iem
iem
er
er
mm
otv
or
u
mm
eg
me
nt
um
m
Ź Diamantový rezací kotúč pre tie najvyššie nároky na presné rezy bez vytrhávania
do takých tvrdých materiálov ako je napríklad Gres, extrémne tvrdá jemná kamenina
a prírodný kameň
Ź Vysoká rýchlosť rezu pri rezaní všetkých obkladačiek a dlaždíc
Ź Sintrovaný uzavretý segment
Informácie o objednávaní
Diamantové rezacie kotúče Professional for Ceramic
Ź Na čisté rezné hrany pri rezaní keramických obkladačiek. Cenovo výhodné riešenie
problémov na univerzálne použitie na obkladačky a dlaždice
Ź Sintrovaný uzavretý segment
Obsah balenia
(počet kusov v balení)
110
22,23
1,6
7,5
2 608 602 535
C1c
1
1
576390
115
22,23
1,6
7,0
2 608 602 201
C1c
1
1
441292
125
22,23
1,6
7,0
2 608 602 202
C1c
1
1
441308
150
22,23
1,6
7,0
2 608 602 203
C1c
1
1
441315
180
22,23
1,6
7,0
2 608 602 204
C1c
1
1
441322
230
22,23
1,6
7,0
2 608 602 205
C1c
1
1
441339
¹ Zásielkové balenie. Zásielkové balenie sa skladá z pevného počtu balení.
Objednávky sa vybavujú výhradne v počte zodpovedajúcom zásielkovému baleniu.
282 | Rezanie, brúsenie a vŕtanie s použitím diamantu | Rezacie kotúče
Príslušenstvo Bosch 11/12
Diamantové rezacie kotúče na kameň
pre uhlové brúsky
Best for
Expert for
Professional for
Nové označenie
Stone
Stone
Stone
Staré označenie
HPP
–
HPE
Betón, armovaný*
Betón, starý
Bridlica
Drevovláknitá doska
s cementovým spojivom
Kamenina
Mramor
Obrubníky (umelý kameň)
Pálené tehly
Pieskovec
Porfýr
Prírodné kamene
Šamotové tehly
Terrazzo
Vápenno-pieskové tehly
Vrstvené tehly
Vymývaný betón
Žula
veľmi dobre vhodné
vhodné
*Armatúra sa smie prerezať iba po schválení statikom
Rezanie, brúsenie a vŕtanie s použitím diamantu | Rezacie kotúče | 283
Príslušenstvo Bosch 11/12
Diamantové rezacie kotúče Best for Stone
.
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
sie
lko
vé
ba
len
ie¹
Zá
2 608 602 641
C1c
1
1
581479
125
22,23
2,2
12
2 608 602 642
C1c
1
1
581486
150
22,23
2,4
12
2 608 602 643
C1c
1
1
581493
180
22,23
2,4
12
2 608 602 644
C1c
1
1
581509
230
22,23
2,4
15
2 608 602 645
C1c
1
1
581516
300
22,23
2,8
15
2 608 602 646
C1a
1
1
581523
Pr
Sp
ôs
12
Vlastnosti výrobku
Ob
2,2
Vý
22,23
Šír
115
Pr
Ob
sa
hb
ale
nia
lo
čís
ba
len
ia
cie
ob
ná
va
šk
as
jed
m
um
ka
rez
iem
iem
er
er
mm
otv
or
u
mm
eg
me
nt
um
m
Ź Na veľmi tvrdé horniny ako žula alebo armovaný betón
Ź Excelentná rýchlosť rezania vďaka prúžkom „Speed Stripes“ pre menšie bočné trenie
Ź Až 15 mm výška segmentu poskytuje vysokú životnosť aj v najnáročnejších materiáloch
Ź Laserom privarené diamantové segmenty
Informácie o objednávaní
Diamantové rezacie kotúče Expert for Stone
Ź Na veľmi tvrdé horniny ako žula, betón, armovaný betón
Ź Vysoká životnosť vďaka 12 mm výške segmentu
Ź Laserom privarené diamantové segmenty
115
22,23
2,2
12
2 608 602 588
C1c
1
1
580946
125
22,23
2,2
12
2 608 602 589
C1c
1
1
580953
150
22,23
2,4
12
2 608 602 590
C1c
1
1
580960
180
22,23
2,4
12
2 608 602 591
C1c
1
1
580977
230
22,23
2,4
12
2 608 602 592
C1c
1
1
580984
300
22,23
2,8
12
2 608 602 697
C1a
1
1
586405
Diamantové rezacie kotúče Professional for Stone
Ź Na tvrdé materiály ako žula, prírodný kameň
Ź Cenovo výhodné diamantové rezacie kotúče ako riešenie problémov pri rezaní
tvrdých materiálov
Ź Sintrované diamantové segmenty
Obsah balenia
(počet kusov v balení)
115
22,23
1,6
10
2 608 602 597
C1c
1
1
581035
125
22,23
1,6
10
2 608 602 598
C1c
1
1
581042
150
22,23
2,0
10
2 608 602 599
C1c
1
1
581059
180
22,23
2,0
10
2 608 602 600
C1c
1
1
581066
230
22,23
2,3
10
2 608 602 601
C1c
1
1
581073
300
22,23
3,1
10
2 608 602 698
C1a
1
1
586412
¹ Zásielkové balenie. Zásielkové balenie sa skladá z pevného počtu balení.
Objednávky sa vybavujú výhradne v počte zodpovedajúcom zásielkovému baleniu.
284 | Rezanie, brúsenie a vŕtanie s použitím diamantu | Rezacie kotúče
Príslušenstvo Bosch 11/12
Diamantové rezacie kotúče na betón
pre uhlové brúsky
Best for
Expert for
Professional for
Nové označenie
Concrete
Concrete
Concrete
Staré označenie
BPP
–
BPE
Asfalt, bitúmenové podlahy
Betón, armovaný*
Betón, čerstvý (abrazívny)
Betón, starý
Bridlica
Drevovláknitá doska
s cementovým spojivom
Kamenina
Malta, omietka
Obrubníky (umelý kameň)
Pálené tehly
Pemza
Pieskovec
Pórobetón
Poterový betón
Škridlice
Tehla
Vápenno-pieskové tehly
Vápnosadra
Vrstvené tehly
Vymývaný betón
veľmi dobre vhodné
vhodné
*Armatúra sa smie prerezať iba po schválení statikom
Rezanie, brúsenie a vŕtanie s použitím diamantu | Rezacie kotúče | 285
Príslušenstvo Bosch 11/12
Diamantové rezacie kotúče Best for Concrete
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
.
sie
lko
vé
ba
len
ie¹
Zá
12
2 608 602 651
C1c
1
1
581578
125
22,23
2,2
12
2 608 602 652
C1c
1
1
581585
150
22,23
2,4
12
2 608 602 653
C1c
1
1
581592
180
22,23
2,4
12
2 608 602 654
C1c
1
1
581608
230
22,23
2,4
15
2 608 602 655
C1c
1
1
581615
300
22,23
2,8
15
2 608 602 656
C1a
1
1
581622
Vý
Pr
Vlastnosti výrobku
Sp
ôs
2,2
Ob
22,23
Šír
115
Pr
Ob
sa
hb
ale
nia
lo
čís
ba
len
ia
cie
ob
jed
šk
as
ná
va
m
um
ka
rez
iem
iem
er
er
mm
otv
or
u
mm
eg
me
nt
um
m
Ź Ideálny na všetky druhy vytvrdnutého betónu a armovaný betón
Ź Excelentná rýchlosť rezania vďaka prúžkom „Speed Stripes“ pre menšie bočné trenie
Ź Až 15 mm výška segmentu poskytuje vysokú životnosť aj v najnáročnejších materiáloch
Ź Laserom privarené diamantové segmenty
Informácie o objednávaní
Diamantové rezacie kotúče Expert for Concrete
Ź Na všetky druhy betónu vrátane armovaného betónu
Ź Vysoká životnosť vďaka 12 mm výške segmentu
Ź Laserom privarené diamantové segmenty
115
22,23
2,2
12
2 608 602 555
C1c
1
1
580618
125
22,23
2,2
12
2 608 602 556
C1c
1
1
580625
150
22,23
2,4
12
2 608 602 557
C1c
1
1
580632
180
22,23
2,4
12
2 608 602 558
C1c
1
1
580649
230
22,23
2,4
12
2 608 602 559
C1c
1
1
580656
300
22,23
2,8
12
2 608 602 694
C1a
1
1
586375
Diamantové rezacie kotúče Professional for Concrete
Ź Cenovo výhodné diamantové rezacie kotúče ako riešenie problémov pri rezaní
tvrdých materiálov
Ź Sintrované diamantové segmenty
Obsah balenia
(počet kusov v balení)
115
22,23
1,6
10
2 608 602 196
C1c
1
1
441247
125
22,23
1,6
10
2 608 602 197
C1c
1
1
441254
150
22,23
2,0
10
2 608 602 198
C1c
1
1
441261
180
22,23
2,0
10
2 608 602 199
C1c
1
1
441278
230
22,23
2,3
10
2 608 602 200
C1c
1
1
441285
300
22,23
3,1
10
2 608 602 542
C1a
1
1
576468
¹ Zásielkové balenie. Zásielkové balenie sa skladá z pevného počtu balení.
Objednávky sa vybavujú výhradne v počte zodpovedajúcom zásielkovému baleniu.
286 | Rezanie, brúsenie a vŕtanie s použitím diamantu | Rezacie kotúče
Príslušenstvo Bosch 11/12
Diamantové rezacie kotúče Universal
pre uhlové brúsky
Best for
Expert for
Professional for
Nové označenie
Universal +
Metal
Universal
Turbo
Universal
Universal
Turbo
Universal
Universal
Turbo
Staré označenie
UPP
UPP-T
UP
UP-T
UPE
UPE-T
Asfalt, bitúmenové podlahy
Betón, armovaný*
Betón, čerstvý (abrazívny)
Betón, starý
Bridlica
Drevovláknitá doska
s cementovým spojivom
Kamenina
Keramické obkladačky
Kovy
Malta, omietka
Mramor
Obrubníky (umelý kameň)
Pálené tehly
Pálené tehly, duté tehly
Pemza
Pieskovec
Porfýr
Pórobetón
Poterový betón
Prírodné kamene
Šamotové tehly
Škridlice
Tehla
Terrazzo
Vápenno-pieskové tehly
Vápnosadra
Vrstvené tehly
Vymývaný betón
Žula
veľmi dobre vhodné
vhodné
*Armatúra sa smie prerezať iba po schválení statikom
Rezanie, brúsenie a vŕtanie s použitím diamantu | Rezacie kotúče | 287
Príslušenstvo Bosch 11/12
Best for Universal and Metal
Extrémna rýchlosť do všetkých materiálov
Diamanty optimalizované na rýchlosť
Diamanty zaistia výkon:
Len diamanty optimalizované na rýchlosť môžu
dosiahnuť takúto extrémnu rýchlosť
Až 15 mm výška segmentu
Poskytuje vysokú životnosť pri veľmi
vysokej rýchlosti vo všetkých materiáloch
Špeciálny tvar segmentu
Prúžky „Speed Stripes“ znižujú bočné trenie
a umožňujú tak mimoriadne veľkú rýchlosť rezania
Rozsah sortimentu
Uhlová brúska Ø 115 – 300 mm
Stolová píla a benzínová píla Ø 300 – 450 mm
Diamantové rezacie kotúče Best for Universal and Metal
¹
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
.
sie
l
Zá
12
2 608 602 661
C1c
1
1
581677
125
22,23
2,2
12
2 608 602 662
C1c
1
1
581684
150
22,23
2,4
12
2 608 602 663
C1c
1
1
581691
180
22,23
2,4
12
2 608 602 664
C1c
1
1
581707
230
22,23
2,4
15
2 608 602 665
C1c
1
1
581714
300
22,23
2,8
15
2 608 602 666
C1a
1
1
581721
Pr
Sp
Ob
sa
h
ba
ko
vé
b
len
len
ia
ia
ale
nie
lo
čís
ôs
ob
ba
ná
va
Ob
jed
eg
Vý
šk
as
2,2
Šír
22,23
Pr
115
Vlastnosti výrobku
Obsah balenia
(počet kusov v balení)
cie
nt
me
m
um
ka
rez
iem
iem
er
er
mm
otv
o
ru
um
mm
m
Ź Ideálny na všeobecné stavebné materiály, ako betón, murivo, tehly, žula, drevo,
liatinové rúry a kov
Ź Excelentná rýchlosť rezania vďaka prúžkom „Speed Stripes“ pre menšie bočné trenie
Ź Až 15 mm výška segmentu poskytuje vysokú životnosť aj v najnáročnejších materiáloch
Ź Laserom privarené diamantové segmenty
Informácie o objednávaní
¹ Zásielkové balenie. Zásielkové balenie sa skladá z pevného počtu balení.
Objednávky sa vybavujú výhradne v počte zodpovedajúcom zásielkovému baleniu.
288 | Rezanie, brúsenie a vŕtanie s použitím diamantu | Rezacie kotúče
Príslušenstvo Bosch 11/12
Diamantové rezacie kotúče Best for Universal Turbo
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
.
sie
lko
vé
ba
len
ie¹
Zá
12
2 608 602 671
C1a
1
1
581776
125
22,23
2,2
12
2 608 602 672
C1a
1
1
581783
150
22,23
2,4
12
2 608 602 673
C1a
1
1
581790
180
22,23
2,5
12
2 608 602 674
C1a
1
1
581806
230
22,23
2,5
15
2 608 602 675
C1a
1
1
581813
300
22,23
3,0
15
2 608 602 676
C1a
1
1
581820
Vý
Pr
Vlastnosti výrobku
Sp
ôs
2,2
Ob
22,23
Šír
115
Pr
Ob
sa
hb
ale
nia
lo
čís
ba
len
ia
cie
ob
jed
šk
as
ná
va
m
um
ka
rez
iem
iem
er
er
mm
otv
or
u
mm
eg
me
nt
um
m
Ź Excelentný rezací výkon vo všetkých stavebných materiáloch, zvlášť vhodné na čisté
rezné hrany bez vyštrbenia vďaka uzavretému kruhovému segmentu
Ź Náš najlepší diamantový rezací kotúč Turbo
Ź Sintrovaný uzavretý segment
Informácie o objednávaní
Diamantové rezacie kotúče Expert for Universal
Ź Univerzálny kotúč na rezanie všetkých stavebných materiálov. Vydarená kombinácia životnosti s 12 mm výškou segmentu a pracovného výkonu umožňuje bezproblémové rezanie
Ź Laserom privarené diamantové segmenty
115
22,23
2,2
12
2 608 602 564
C1c
1
1
580700
125
22,23
2,2
12
2 608 602 565
C1c
1
1
580717
150
22,23
2,4
12
2 608 602 566
C1c
1
1
580724
180
22,23
2,4
12
2 608 602 567
C1c
1
1
580731
230
22,23
2,4
12
2 608 602 568
C1c
1
1
580748
300
22,23
2,8
12
2 608 602 569
C1a
1
1
580755
Diamantové rezacie kotúče Expert for Universal Turbo
Ź Univerzálny kotúč na rezanie všetkých stavebných materiálov. Vydarená kombinácia
životnosti a pracovného výkonu umožňuje bezproblémové rezanie s čistými reznými
hranami vďaka uzavretému kruhovému segmentu
Ź Sintrovaný uzavretý segment
Obsah balenia
(počet kusov v balení)
115
22,23
2,0
12
2 608 602 574
C1c
1
1
580809
125
22,23
2,2
12
2 608 602 575
C1c
1
1
580816
150
22,23
2,2
12
2 608 602 576
C1c
1
1
580823
180
22,23
2,4
12
2 608 602 577
C1c
1
1
580830
230
22,23
2,8
12
2 608 602 578
C1c
1
1
580847
300
22,23
3,0
12
2 608 602 695
C1a
1
1
586382
¹ Zásielkové balenie. Zásielkové balenie sa skladá z pevného počtu balení.
Objednávky sa vybavujú výhradne v počte zodpovedajúcom zásielkovému baleniu.
Rezanie, brúsenie a vŕtanie s použitím diamantu | Rezacie kotúče | 289
Príslušenstvo Bosch 11/12
Diamantové rezacie kotúče Professional for Universal
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
.
sie
lko
vé
ba
len
ie¹
Zá
10
2 608 602 191
C1c
1
1
441193
125
22,23
1,6
10
2 608 602 192
C1c
1
1
441209
150
22,23
2,0
10
2 608 602 193
C1c
1
1
441216
180
22,23
2,0
10
2 608 602 194
C1c
1
1
441223
230
22,23
2,3
10
2 608 602 195
C1c
1
1
441230
300
22,23
3,1
10
2 608 602 547
C1a
1
1
576512
Vý
Pr
Vlastnosti výrobku
Sp
ôs
1,6
Ob
22,23
Šír
115
Pr
Ob
sa
hb
ale
nia
lo
čís
ba
len
ia
cie
ob
jed
šk
as
ná
va
m
um
ka
rez
iem
iem
er
er
mm
otv
or
u
mm
eg
me
nt
um
m
Ź Cenovo výhodné diamantové rezacie kotúče ako riešenie problémov pri rezaní všetkých
stavebných materiálov
Ź Sintrované diamantové segmenty
Informácie o objednávaní
Diamantové rezacie kotúče Professional for Universal Turbo
Ź Cenovo výhodné riešenie problémov pri rezaní všetkých stavebných materiálov s čistými
reznými hranami
Ź Sintrovaný uzavretý segment
Obsah balenia
(počet kusov v balení)
115
22,23
2,0
10
2 608 602 393
C1c
1
1
510004
125
22,23
2,0
10
2 608 602 394
C1c
1
1
510011
150
22,23
2,5
10
2 608 602 395
C1c
1
1
510028
180
22,23
2,5
10
2 608 602 396
C1c
1
1
510035
230
22,23
2,5
10
2 608 602 397
C1c
1
1
510042
300
22,23
3,0
10
2 608 602 696
C1a
1
1
586399
¹ Zásielkové balenie. Zásielkové balenie sa skladá z pevného počtu balení.
Objednávky sa vybavujú výhradne v počte zodpovedajúcom zásielkovému baleniu.
290 | Rezanie, brúsenie a vŕtanie s použitím diamantu | Rezacie kotúče
Príslušenstvo Bosch 11/12
Diamantové rezacie kotúče na mramor
pre uhlové brúsky
Best for
Professional for
Nové označenie
Marble
Marble
Staré označenie
MPP
MPE
Drevovláknitá doska
s cementovým spojivom
Mramor
Pieskovec
Plexisklo
Sadra, sadrokartón
Vápenno-pieskové tehly
veľmi dobre vhodné
vhodné
Diamantové rezacie kotúče Best for Marble
¹
ko
vé
b
len
2 608 602 689
C1c
1
1
581950
125
22,23
2,2
3
2 608 602 690
C1c
1
1
581967
150
22,23
2,2
3
2 608 602 691
C1c
1
1
581974
180
22,23
2,2
3
2 608 602 692
C1c
1
1
581981
230
22,23
2,2
3
2 608 602 693
C1a
1
1
581998
Ob
Pr
iem
Pr
sie
l
Zá
ba
3
Sp
2,2
Vlastnosti výrobku
jed
22,23
Šír
115
iem
Ob
sa
h
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
.
ia
ia
len
ba
cie
ôs
ob
ná
va
ale
nie
lo
čís
um
nt
Vý
šk
as
eg
me
m
um
ka
rez
er
er
mm
otv
or
u
mm
m
Ź S mimoriadne hladkými reznými hranami bez vyštrbenia materiálu pri rezaní do mramoru,
vápennopieskových tehál a plexiskla vďaka galvanicky pokovovanému reznému okraju
Ź Pre najvyššie nároky na rýchlosť a kvalitu rezu
Informácie o objednávaní
Diamantové rezacie kotúče Professional for Marble
Ź Cenovo výhodné riešenie pre mramor, vápennopieskové tehly a plexisklo s čistými
reznými hranami
Ź Galvanicky pokovovaný rezný okraj
Obsah balenia
(počet kusov v balení)
115
22,23
2,2
3
2 608 602 282
C1c
1
1
484336
230
22,23
2,8
3
2 608 602 283
C1c
1
1
484343
¹ Zásielkové balenie. Zásielkové balenie sa skladá z pevného počtu balení.
Objednávky sa vybavujú výhradne v počte zodpovedajúcom zásielkovému baleniu.
Rezanie, brúsenie a vŕtanie s použitím diamantu | Rezacie kotúče | 291
Príslušenstvo Bosch 11/12
Diamantové rezacie
kotúče na abrazívne materiály
pre uhlové brúsky
Best for
Expert for
Expert for
Professional
for
Nové označenie
Abrasive
Abrasive
Mortar
Abrasive
Staré označenie
WPP
–
–
WPE
Asfalt, bitúmenové podlahy
Betón, čerstvý (abrazívny)
Malta, omietka
Pálené tehly
Pálené tehly, duté tehly
Pemza
Pieskovec
Pórobetón
Poterový betón
Sadra, sadrokartón
Škridlice
Tehla
Vápenec, vápennopieskové tehly
Vápnosadra
veľmi dobre vhodné
vhodné
292 | Rezanie, brúsenie a vŕtanie s použitím diamantu | Rezacie kotúče
Príslušenstvo Bosch 11/12
Diamantové rezacie kotúče Best for Abrasive
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
.
sie
lko
vé
ba
len
ie¹
Zá
2 608 602 679
C1c
1
1
581851
125
22,23
2,2
12
2 608 602 680
C1c
1
1
581868
150
22,23
2,4
12
2 608 602 681
C1c
1
1
581875
180
22,23
2,4
12
2 608 602 682
C1c
1
1
581882
230
22,23
2,4
15
2 608 602 683
C1c
1
1
581899
300
22,23
2,8
15
2 608 602 684
C1a
1
1
581905
Pr
Sp
ôs
12
Vlastnosti výrobku
Ob
2,2
Vý
22,23
Šír
115
Pr
Ob
sa
hb
ale
nia
lo
čís
ba
len
ia
cie
ob
ná
va
šk
as
jed
m
um
ka
rez
iem
iem
er
er
mm
otv
or
u
mm
eg
me
nt
um
m
Ź Na rezanie všetkých mäkkých a abrazívnych materiálov ako pálené tehly, pieskovec alebo
vápennopieskové tehly. Tvrdé spojivo odoláva zaťaženiu pri rezaní abrazívnych materiálov
a zaručuje maximálnu životnosť s až 15 mm výškou segmentu
Ź Excelentná rýchlosť rezania vďaka prúžkom „Speed Stripes“ pre menšie bočné trenie
Ź Laserom privarené diamantové segmenty
Informácie o objednávaní
Diamantové rezacie kotúče Expert for Abrasive
Ź Na rezanie všetkých mäkkých a abrazívnych materiálov ako pálené tehly, pieskovec alebo
vápennopieskové tehly. Tvrdé spojivo odoláva zaťaženiu pri rezaní abrazívnych materiálov
a zaručuje maximálnu životnosť s až 12 mm výškou segmentu
Ź Laserom privarené diamantové segmenty
115
22,23
2,2
12
2 608 602 606
C1c
1
1
581127
125
22,23
2,2
12
2 608 602 607
C1c
1
1
581134
150
22,23
2,4
12
2 608 602 608
C1c
1
1
581141
180
22,23
2,4
12
2 608 602 609
C1c
1
1
581158
230
22,23
2,4
12
2 608 602 610
C1c
1
1
581165
300
22,23
2,8
12
2 608 602 699
C1a
1
1
586429
Škárovacia fréza Expert for Mortar
Ź Vhodná na odstránenie zvyškov malty z pálenej tehly, prírodného kameňa a fasád
z lícovaných tehál
Ź Šírka rezu 6 mm pre rýchle odstránenie malty
Ź Dlhá životnosť v abrazívnych materiáloch
Ź Zváraná laserom a opatrená ochrannými prvkami
Obsah balenia
(počet kusov v balení)
115
22,23
6
7
2 608 602 533
C1c
1
1
572231
125
22,23
6
7
2 608 602 534
C1c
1
1
572248
¹ Zásielkové balenie. Zásielkové balenie sa skladá z pevného počtu balení.
Objednávky sa vybavujú výhradne v počte zodpovedajúcom zásielkovému baleniu.
Rezanie, brúsenie a vŕtanie s použitím diamantu | Rezacie kotúče | 293
Príslušenstvo Bosch 11/12
Diamantové rezacie kotúče Professional for Abrasive
.
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
sie
lko
vé
ba
len
ie¹
Zá
C1c
1
1
581219
22,23
1,6
10
2 608 602 616
C1c
1
1
581226
150
22,23
2,0
10
2 608 602 617
C1c
1
1
581233
180
22,23
2,0
10
2 608 602 618
C1c
1
1
581240
230
22,23
2,3
10
2 608 602 619
C1c
1
1
581257
300
22,23
3,1
10
2 608 602 700
C1a
1
1
586436
Pr
Sp
ôs
2 608 602 615
125
Ob
Ob
sa
hb
ale
nia
lo
čís
ba
len
ia
cie
ob
ná
va
šk
as
10
Vý
1,6
Šír
22,23
Pr
115
Vlastnosti výrobku
Obsah balenia
(počet kusov v balení)
jed
m
um
ka
rez
iem
iem
er
er
mm
otv
or
u
mm
eg
me
nt
um
m
Ź Cenovo výhodné riešenie problému pri rezaní mäkkých a abrazívnych materiálov
Ź Sintrované diamantové segmenty
Informácie o objednávaní
¹ Zásielkové balenie. Zásielkové balenie sa skladá z pevného počtu balení.
Objednávky sa vybavujú výhradne v počte zodpovedajúcom zásielkovému baleniu.
294 | Rezanie, brúsenie a vŕtanie s použitím diamantu | Rezacie kotúče
Príslušenstvo Bosch 11/12
Diamantové rezacie kotúče na keramiku
na rezačky dlaždíc a stolové píly
Professional for
Best for
Nové označenie
Ceramic
Ceramic
Extraclean Turbo
Ceramic
Staré označenie
FPP
FPP Gres
FPE
Drevovláknitá doska
s cementovým spojivom
Jemná kamenina, tvrdá
Kamenina
Keramické obkladačky
Keramické obkladačky, glazované
Mramor
Obkladačky
Pálené tehly, duté tehly
Pieskovec
Prírodné kamene
Škridlice
Tehla
Vápenno-pieskové tehly
Žula
veľmi dobre vhodné
vhodné
Rezanie, brúsenie a vŕtanie s použitím diamantu | Rezacie kotúče | 295
Príslušenstvo Bosch 11/12
Diamantové rezacie kotúče Best for Ceramic
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
.
sie
lko
vé
ba
len
ie¹
Zá
2 608 602 635
C1c
1
1
581417
200
25,40
2,2
10
2 608 602 636
C1c
1
1
581424
230
25,40
2,4
10
2 608 602 637
C1c
1
1
581431
250
30/25,40*
2,4
10
2 608 602 638
C1c
1
1
581448
300
30/25,40*
2,8
10
2 608 602 639
C1c
1
1
581455
350
30/25,40*
3,0
10
2 608 602 640
C1a
1
1
581462
Pr
Sp
ôs
10
Vlastnosti výrobku
Ob
2,2
Vý
25,40
Šír
180
Pr
Ob
sa
hb
ale
nia
lo
čís
ba
len
ia
cie
ob
ná
va
šk
as
jed
m
um
ka
rez
iem
iem
er
er
mm
otv
or
u
mm
eg
me
nt
um
m
Ź Správny kotúč z hľadiska najvyšších požiadaviek na životnosť s výškou segmentu 10 mm
Ź S dobrou kvalitou rezu bez vyštrbených hrán aj pri rezaní veľmi tvrdých kameninových
dosiek a mramoru
Ź Sintrovaný uzavretý segment
Ź * S redukčným krúžkom
Informácie o objednávaní
Diamantové rezacie kotúče Best for Ceramic Extraclean Turbo
Ź Diamantový rezací kotúč pre tie najvyššie nároky na presné rezy bez vytrhávania
do takých tvrdých materiálov ako je napríklad Gres, extrémne tvrdá jemná kamenina
a prírodný kameň
Ź Vysoká rýchlosť rezu pri rezaní všetkých obkladačiek a dlaždíc
Ź Sintrovaný uzavretý segment
300
25,40
3,2
10
2 608 602 241
C1a
1
1
457736
Diamantové rezacie kotúče Professional for Ceramic
Ź Na čisté rezné hrany pri rezaní keramických obkladačiek. Cenovo výhodné riešenie
problémov na univerzálne použitie na všetky obkladačky a dlaždice
Ź Hodia sa na mokré a suché aplikácie
Ź Priamo sintrovaný uzavretý segment
Ź * S redukčným krúžkom
Obsah balenia
(počet kusov v balení)
180
25,40
1,6
7
2 608 602 536
C1c
1
1
576406
200
25,40
1,6
7
2 608 602 537
C1c
1
1
576413
230
25,40
1,6
7
2 608 602 538
C1c
1
1
576420
250
30/25,40*
1,6
7
2 608 602 539
C1c
1
1
576437
300
30/25,40*
2,0
7
2 608 602 540
C1a
1
1
576444
350
30/25,40*
2,0
7
2 608 602 541
C1a
1
1
576451
¹ Zásielkové balenie. Zásielkové balenie sa skladá z pevného počtu balení.
Objednávky sa vybavujú výhradne v počte zodpovedajúcom zásielkovému baleniu.
296 | Rezanie, brúsenie a vŕtanie s použitím diamantu | Rezacie kotúče
Príslušenstvo Bosch 11/12
Diamantové rezacie kotúče na kameň
pre stolové a benzínové píly
Best for
Expert for
Professional for
Nové označenie
Stone
Stone
Stone
Staré označenie
HPP
–
–
Betón, armovaný*
Betón, starý
Bridlica
Drevovláknitá doska
s cementovým spojivom
Kamenina
Mramor
Obrubníky (umelý kameň)
Pálené tehly
Pieskovec
Porfýr
Prírodné kamene
Šamotové tehly
Terrazzo
Vápenno-pieskové tehly
Vrstvené tehly
Vymývaný betón
Žula
veľmi dobre vhodné
vhodné
*Armatúra sa smie prerezať iba po schválení statikom
Rezanie, brúsenie a vŕtanie s použitím diamantu | Rezacie kotúče | 297
Príslušenstvo Bosch 11/12
Diamantové rezacie kotúče Best for Stone
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
.
sie
lko
vé
ba
len
ie¹
Zá
15
2 608 602 647
C1a
1
1
581530
350
20/25,40*
3,2
15
2 608 602 648
C1a
1
1
581547
400
20/25,40*
3,2
12
2 608 602 649
C1a
1
1
581554
450
25,40
3,8
12
2 608 602 650
C1a
1
1
581561
Ob
Pr
Vlastnosti výrobku
Sp
ôs
2,8
Vý
20/25,40*
Šír
300
Pr
Ob
sa
hb
ale
nia
lo
čís
ba
len
ia
cie
ob
ná
va
šk
as
jed
m
um
ka
rez
iem
iem
er
er
mm
otv
or
u
mm
eg
me
nt
um
m
Ź Na veľmi tvrdé horniny ako žula alebo armovaný betón
Ź Excelentná rýchlosť rezania vďaka prúžkom „Speed Stripes“ pre menšie bočné trenie
Ź Až 15 mm výška segmentu poskytuje vysokú životnosť aj v najnáročnejších materiáloch
Ź Laserom privarené diamantové segmenty
Ź * S redukčným krúžkom
Informácie o objednávaní
Diamantové rezacie kotúče Expert for Stone
Ź Na tvrdé horniny ako žula, betón, armovaný betón
Ź Vysoká životnosť vďaka 12 mm výške segmentu
Ź Laserom privarené diamantové segmenty
Ź * S redukčným krúžkom
300
20/25,40*
2,8
12
2 608 602 593
C1a
1
1
580991
350
20/25,40*
3,2
12
2 608 602 594
C1a
1
1
581004
400
20/25,40*
3,2
12
2 608 602 595
C1a
1
1
581011
450
25,40
3,8
12
2 608 602 596
C1a
1
1
581028
Diamantové rezacie kotúče Professional for Stone
Ź Na tvrdé materiály ako žula, prírodný kameň
Ź Cenovo výhodné diamantové rezacie kotúče ako riešenie problémov pri rezaní
tvrdých materiálov
Ź Priamo sintrovaný uzavretý segment
Ź * S redukčným krúžkom
Ź ** Laserom privarené diamantové segmenty na veľké priemery
Obsah balenia
(počet kusov v balení)
300
20/25,40*
3,1
10
2 608 602 602
C1a
1
1
581080
350
20/25,40*
3,1
10
2 608 602 603
C1a
1
1
581097
400
20/25,40*
3,2
10
2 608 602 604
C1a
1
1
581103
450**
25,40
3,6
10
2 608 602 605
C1a
1
1
581110
¹ Zásielkové balenie. Zásielkové balenie sa skladá z pevného počtu balení.
Objednávky sa vybavujú výhradne v počte zodpovedajúcom zásielkovému baleniu.
298 | Rezanie, brúsenie a vŕtanie s použitím diamantu | Rezacie kotúče
Príslušenstvo Bosch 11/12
Diamantové rezacie kotúče na betón
pre stolové a benzínové píly
Best for
Expert for
Professional for
Nové označenie
Concrete
Concrete
Concrete
Staré označenie
BPP
–
BPE
Asfalt, bitúmenové podlahy
Betón, armovaný*
Betón, čerstvý (abrazívny)
Betón, starý
Bridlica
Drevovláknitá doska
s cementovým spojivom
Kamenina
Malta, omietka
Obrubníky (umelý kameň)
Pálené tehly
Pemza
Pieskovec
Pórobetón
Poterový betón
Škridlice
Tehla
Vápenno-pieskové tehly
Vápnosadra
Vrstvené tehly
Vymývaný betón
veľmi dobre vhodné
vhodné
*Armatúra sa smie prerezať iba po schválení statikom
Rezanie, brúsenie a vŕtanie s použitím diamantu | Rezacie kotúče | 299
Príslušenstvo Bosch 11/12
Diamantové rezacie kotúče Best for Concrete
.
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
sie
lko
vé
ba
len
ie¹
Zá
15
2 608 602 657
C1a
1
1
581639
350
20/25,40*
3,2
15
2 608 602 658
C1a
1
1
581646
400
20/25,40*
3,2
12
2 608 602 659
C1a
1
1
581653
450
25,40
3,6
12
2 608 602 660
C1a
1
1
581660
Vý
Pr
Vlastnosti výrobku
Sp
ôs
2,8
Ob
20/25,40*
Šír
300
Pr
Ob
sa
hb
ale
nia
lo
čís
ba
len
ia
cie
ob
jed
šk
as
ná
va
m
um
ka
rez
iem
iem
er
er
mm
otv
or
u
mm
eg
me
nt
um
m
Ź Ideálny na všetky druhy vytvrdnutého betónu a armovaný betón
Ź Excelentná rýchlosť rezania vďaka prúžkom „Speed Stripes“ pre menšie bočné trenie
Ź Až 15 mm výška segmentu poskytuje vysokú životnosť aj v najnáročnejších materiáloch
Ź Laserom privarené diamantové segmenty
Ź * S redukčným krúžkom
Informácie o objednávaní
Diamantové rezacie kotúče Expert for Concrete
Ź Na všetky druhy betónu vrátane armovaného betónu
Ź Vysoká životnosť vďaka 12 mm výške segmentu
Ź Laserom privarené diamantové segmenty
Ź * S redukčným krúžkom
300
20/25,40*
2,8
12
2 608 602 560
C1a
1
1
580663
350
20/25,40*
3,2
12
2 608 602 561
C1a
1
1
580670
400
20/25,40*
3,2
12
2 608 602 562
C1a
1
1
580687
450
25,40
3,6
12
2 608 602 563
C1a
1
1
580694
Diamantové rezacie kotúče Professional for Concrete
Ź Cenovo výhodné diamantové rezacie kotúče ako riešenie problémov pri rezaní betónu
Ź Laserom privarené diamantové segmenty
Ź * S redukčným krúžkom
Obsah balenia
(počet kusov v balení)
300
20/25,40*
2,8
10
2 608 602 543
C1a
1
1
576475
350
20/25,40*
2,8
10
2 608 602 544
C1a
1
1
576482
400
20/25,40*
3,2
10
2 608 602 545
C1a
1
1
576499
450
25,40
3,6
10
2 608 602 546
C1a
1
1
576505
¹ Zásielkové balenie. Zásielkové balenie sa skladá z pevného počtu balení.
Objednávky sa vybavujú výhradne v počte zodpovedajúcom zásielkovému baleniu.
300 | Rezanie, brúsenie a vŕtanie s použitím diamantu | Rezacie kotúče
Príslušenstvo Bosch 11/12
Diamantové rezacie kotúče Universal
pre stolové a benzínové píly
Best for
Nové označenie
Staré označenie
Universal +
Metal
UPP
Asfalt, bitúmenové podlahy
Betón, armovaný*
Betón, čerstvý (abrazívny)
Betón, starý
Bridlica
Drevovláknitá doska
s cementovým spojivom
Kamenina
Keramické obkladačky
Kovy
Malta, omietka
Mramor
Obrubníky (umelý kameň)
Pálené tehly
Pálené tehly, duté tehly
Pemza
Pieskovec
Porfýr
Pórobetón
Poterový betón
Prírodné kamene
Šamotové tehly
Škridlice
Tehla
Terrazzo
Vápenno-pieskové tehly
Vápnosadra
Vrstvené tehly
Vymývaný betón
Žula
veľmi dobre vhodné
vhodné
*Armatúra sa smie prerezať iba po schválení statikom
Expert for
Universal
Turbo
UPP-T
Universal
UP
Professional for
Universal
Turbo
Universal
Universal
Turbo
UP-T
UPE
UPE-T
Rezanie, brúsenie a vŕtanie s použitím diamantu | Rezacie kotúče | 301
Príslušenstvo Bosch 11/12
Diamantové rezacie kotúče Best for Universal and Metal
.
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
sie
lko
vé
ba
len
ie¹
Zá
2 608 602 667
C1a
1
1
581738
350
20/25,40*
3,2
15
2 608 602 668
C1a
1
1
581745
400
20/25,40*
3,2
12
2 608 602 669
C1a
1
1
581752
450
25,40
3,6
12
2 608 602 670
C1a
1
1
581769
Pr
Sp
ôs
15
Vlastnosti výrobku
Ob
2,8
Vý
20/25,40*
Šír
300
Pr
Ob
sa
hb
ale
nia
lo
čís
ba
len
ia
cie
ob
ná
va
šk
as
jed
m
um
ka
rez
iem
iem
er
er
mm
otv
or
u
mm
eg
me
nt
um
m
Ź Ideálny na všeobecné stavebné materiály, ako betón, murivo, tehly, žula, drevo,
liatinové rúry a kov
Ź Excelentná rýchlosť rezania vďaka prúžkom „Speed Stripes“ pre menšie bočné trenie
Ź Až 15 mm výška segmentu poskytuje vysokú životnosť aj v najnáročnejších materiáloch
Ź * S redukčným krúžkom
Informácie o objednávaní
Diamantové rezacie kotúče Best for Universal Turbo
Ź Excelentný rezací výkon vo všetkých stavebných materiáloch, zvlášť vhodné na čisté
rezné hrany bez vyštrbenia vďaka uzavretému kruhovému segmentu
Ź Náš najlepší diamantový rezací kotúč Turbo
Ź Sintrovaný uzavretý segment
Ź * S redukčným krúžkom
300
20/25,40*
3,0
15
2 608 602 677
C1a
1
1
581837
350
20/25,40*
3,2
15
2 608 602 678
C1a
1
1
581844
Diamantové rezacie kotúče Expert for Universal
Ź Univerzálny kotúč na rezanie všetkých stavebných materiálov. Vydarená kombinácia životnosti s 12 mm výškou segmentu a pracovného výkonu umožňuje bezproblémové rezanie
Ź Laserom privarené diamantové segmenty
Ź * S redukčným krúžkom
Obsah balenia
(počet kusov v balení)
300
20/25,40*
2,8
12
2 608 602 570
C1a
1
1
580762
350
20/25,40*
3,2
12
2 608 602 571
C1a
1
1
580779
400
20/25,40*
3,2
12
2 608 602 572
C1a
1
1
580786
450
25,40
3,6
12
2 608 602 573
C1a
1
1
580793
¹ Zásielkové balenie. Zásielkové balenie sa skladá z pevného počtu balení.
Objednávky sa vybavujú výhradne v počte zodpovedajúcom zásielkovému baleniu.
302 | Rezanie, brúsenie a vŕtanie s použitím diamantu | Rezacie kotúče
Príslušenstvo Bosch 11/12
Diamantové rezacie kotúče Expert for Universal Turbo
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
.
sie
lko
vé
ba
len
ie¹
Zá
12
2 608 602 579
C1a
1
1
580854
350
20/25,40*
2,2
12
2 608 602 580
C1a
1
1
580861
Vý
Pr
Vlastnosti výrobku
Sp
ôs
2,2
Ob
20/25,40*
Šír
300
Pr
Ob
sa
hb
ale
nia
lo
čís
ba
len
ia
cie
ob
jed
šk
as
ná
va
m
um
ka
rez
iem
iem
er
er
mm
otv
or
u
mm
eg
me
nt
um
m
Ź Univerzálny kotúč na rezanie všetkých stavebných materiálov. Vydarená kombinácia životnosti s 12 mm výškou segmentu a pracovného výkonu umožňuje bezproblémové rezanie
Ź Laserom privarené diamantové segmenty
Ź * S redukčným krúžkom
Informácie o objednávaní
Diamantové rezacie kotúče Professional for Universal
Ź Cenovo výhodné diamantové rezacie kotúče ako riešenie problémov pri rezaní všetkých
stavebných materiálov
Ź Sintrované diamantové segmenty
Ź * S redukčným krúžkom
Ź ** Laserom privarené diamantové segmenty na veľké priemery
300
20/25,40*
3,1
10
2 608 602 548
C1a
1
1
576529
350
20/25,40*
3,1
10
2 608 602 549
C1a
1
1
576536
400**
20/25,40*
3,2
10
2 608 602 550
C1a
1
1
576543
450**
25,40
3,6
10
2 608 602 551
C1a
1
1
576550
Diamantové rezacie kotúče Professional for Universal Turbo
Ź Cenovo výhodné riešenie problémov pri rezaní všetkých stavebných materiálov s čistými
reznými hranami
Ź Sintrovaný uzavretý segment
Ź * S redukčným krúžkom
Obsah balenia
(počet kusov v balení)
300
20/25,40*
3
10
2 608 602 586
C1a
1
1
580922
350
20/25,40*
3
10
2 608 602 587
C1a
1
1
580939
¹ Zásielkové balenie. Zásielkové balenie sa skladá z pevného počtu balení.
Objednávky sa vybavujú výhradne v počte zodpovedajúcom zásielkovému baleniu.
Rezanie, brúsenie a vŕtanie s použitím diamantu | Rezacie kotúče | 303
Príslušenstvo Bosch 11/12
Diamantové rezacie kotúče na mramor
pre stolné píly
Best for
Nové označenie
Marble
Staré označenie
MPP
Drevovláknitá doska
s cementovým spojivom
Mramor
Pieskovec
Plexisklo
Sadra, sadrokartón
Vápenno-pieskové tehly
veľmi dobre vhodné
vhodné
Diamantové rezacie kotúče Best for Marble
Vlastnosti výrobku
¹
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
.
ko
vé
b
Zá
hb
sa
Ob
sie
l
ale
len
nia
ia
ale
nie
lo
čís
ôs
ob
ná
va
Sp
jed
Ob
ba
cie
nt
šk
as
eg
me
m
Vý
um
ka
rez
Šír
Pr
Pr
iem
iem
er
er
mm
otv
o
ru
um
mm
m
Ź Pre najvyššie nároky na rýchlosť a kvalitu rezu
Ź S mimoriadne hladkými reznými hranami bez vyštrbenia materiálu pri rezaní do mramoru,
vápennopieskových tehál a plexiskla vďaka galvanicky pokovovanému reznému okraju
Ź * S redukčným krúžkom
Informácie o objednávaní
Diamantové rezacie kotúče v balení po dvoch pre drážkovacie frézy do muriva
Obsah balenia
(počet kusov v balení)
300
25,40*
2,6
5
2 608 602 701
C1c
1
1
586894
350
25,40*
2,6
5
2 608 602 702
C1a
1
1
586900
¹ Zásielkové balenie. Zásielkové balenie sa skladá z pevného počtu balení.
Objednávky sa vybavujú výhradne v počte zodpovedajúcom zásielkovému baleniu.
304 | Rezanie, brúsenie a vŕtanie s použitím diamantu | Rezacie kotúče
Príslušenstvo Bosch 11/12
Diamantové rezacie kotúče na abrazívne
materiály a asfalt
pre stolové a benzínové píly
Best for
Expert for
Professional for
Nové označenie
Abrasive
Abrasive
Abrasive
Staré označenie
WPP
Asfalt, bitúmenové podlahy
Betón, čerstvý (abrazívny)
Malta, omietka
Pálené tehly
Pálené tehly, duté tehly
Pemza
Pieskovec
Pórobetón
Poterový betón
Sadra, sadrokartón
Tehla
Vápenec, vápennopieskové tehly
veľmi dobre vhodné
vhodné
Professional for
Nové označenie
Asphalt
Staré označenie
–
Asfalt, bitúmenové podlahy
Asfalt a betón
Betón, čerstvý (abrazívny)
veľmi dobre vhodné
vhodné
WPE
Rezanie, brúsenie a vŕtanie s použitím diamantu | Rezacie kotúče | 305
Príslušenstvo Bosch 11/12
Diamantové rezacie kotúče Best for Abrasive
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
.
sie
lko
vé
ba
len
ie¹
Zá
15
2 608 602 685
C1a
1
1
581912
350
20/25,40*
3,2
15
2 608 602 686
C1a
1
1
581929
400
20/25,40*
3,2
12
2 608 602 687
C1a
1
1
581936
450
25,40
3,6
12
2 608 602 688
C1a
1
1
581943
Vý
Pr
Vlastnosti výrobku
Sp
ôs
2,8
Ob
20/25,40*
Šír
300
Pr
Ob
sa
hb
ale
nia
lo
čís
ba
len
ia
cie
ob
jed
šk
as
ná
va
m
um
ka
rez
iem
iem
er
er
mm
otv
or
u
mm
eg
me
nt
um
m
Ź Na rezanie všetkých mäkkých a abrazívnych materiálov ako čerstvý betón, pieskovec
alebo vápenno-pieskové tehly. Tvrdé spojivo odoláva zaťaženiu pri rezaní abrazívnych
materiálov a zaručuje maximálnu životnosť s až 15 mm výškou segmentu
Ź Excelentná rýchlosť rezania vďaka prúžkom „Speed Stripes“ pre menšie bočné trenie
Ź Laserom privarené diamantové segmenty
Ź * S redukčným krúžkom
Informácie o objednávaní
Diamantové rezacie kotúče Expert for Abrasive
Ź Na rezanie všetkých mäkkých a abrazívnych materiálov ako čerstvý betón, pieskovec
alebo vápenno-pieskové tehly. Tvrdé spojivo odoláva zaťaženiu pri rezaní abrazívnych
materiálov a zaručuje maximálnu životnosť s až 12 mm výškou segmentu
Ź Laserom privarené diamantové segmenty
Ź * S redukčným krúžkom
300
20/25,40*
2,8
12
2 608 602 611
C1a
1
1
581172
350
20/25,40*
3,2
12
2 608 602 612
C1a
1
1
581189
400
20/25,40*
3,2
12
2 608 602 613
C1a
1
1
581196
450
25,40
3,6
12
2 608 602 614
C1a
1
1
581202
Diamantové rezacie kotúče Professional for Abrasive
Ź Cenovo výhodné riešenie problému pri rezaní mäkkých a abrazívnych materiálov
Ź Sintrované diamantové segmenty
Ź * S redukčným krúžkom
Ź ** Laserom privarené diamantové segmenty na veľké priemery
300
20/25,40*
2,8
10
2 608 602 620
C1a
1
1
581264
350
20/25,40*
2,8
10
2 608 602 621
C1a
1
1
581271
400**
20/25,40*
3,2
12
2 608 602 622
C1a
1
1
581288
450**
25,40
3,6
12
2 608 602 623
C1a
1
1
581295
Diamantové rezacie kotúče Professional for Asphalt
Ź Ideálne na asfalt
Ź Hlboko odsadené ochranné segmenty zabraňujú predčasnému opotrebovaniu nosného
kotúča pre dlhú životnosť
Ź Laserom privarené diamantové segmenty
Ź * S redukčným krúžkom
Obsah balenia
(počet kusov v balení)
300
20/25,40*
2,8
8
2 608 602 624
C1a
1
1
581301
350
20/25,40*
3,2
8
2 608 602 625
C1a
1
1
581318
400
20/25,40*
3,6
8
2 608 602 626
C1a
1
1
581325
¹ Zásielkové balenie. Zásielkové balenie sa skladá z pevného počtu balení.
Objednávky sa vybavujú výhradne v počte zodpovedajúcom zásielkovému baleniu.
306 | Rezanie, brúsenie a vŕtanie s použitím diamantu | Rezacie kotúče
Príslušenstvo Bosch 11/12
Diamantové rezacie kotúče na betón
do štrbinových fréz
Best for
Expert for
Professional for
Nové označenie
Concrete
Concrete
Concrete
Staré označenie
BPP
Asfalt, bitúmenové podlahy
Betón, armovaný*
Betón, čerstvý (abrazívny)
Betón, starý
Obrubníky (umelý kameň)
Pieskovec
Pórobetón
Poterový betón
Vrstvené tehly
Vymývaný betón
veľmi dobre vhodné
vhodné
*Armatúra sa smie prerezať iba po schválení statikom
BPE
Rezanie, brúsenie a vŕtanie s použitím diamantu | Rezacie kotúče | 307
Príslušenstvo Bosch 11/12
Diamantové rezacie kotúče Best for Concrete
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
.
sie
lko
vé
ba
len
ie¹
Zá
15
2 608 602 657
C1a
1
1
581639
350
20/25,40*
3,2
15
2 608 602 658
C1a
1
1
581646
400
20/25,40*
3,2
12
2 608 602 659
C1a
1
1
581653
450
25,40
3,6
12
2 608 602 660
C1a
1
1
581660
500
25,40
3,6
10
2 608 602 710
C1a
1
1
587044
Vý
Pr
Vlastnosti výrobku
Sp
ôs
2,8
Ob
20/25,40*
Šír
300
Pr
Ob
sa
hb
ale
nia
lo
čís
ba
len
ia
cie
ob
jed
šk
as
ná
va
m
um
ka
rez
iem
iem
er
er
mm
otv
or
u
mm
eg
me
nt
um
m
Ź Ideálny na všetky druhy vytvrdnutého betónu a armovaný betón
Ź Excelentná rýchlosť rezania vďaka prúžkom „Speed Stripes“ pre menšie bočné trenie
Ź Až 15 mm výška segmentu poskytuje vysokú životnosť aj v najnáročnejších materiáloch
Ź Laserom privarené diamantové segmenty
Ź * S redukčným krúžkom
Informácie o objednávaní
Diamantové rezacie kotúče Expert for Concrete
Ź Na všetky druhy betónu vrátane armovaného betónu
Ź Vysoká životnosť vďaka 12 mm výške segmentu
Ź Laserom privarené diamantové segmenty
Ź * S redukčným krúžkom
300
20/25,40*
2,8
12
2 608 602 560
C1a
1
1
580663
350
20/25,40*
3,2
12
2 608 602 561
C1a
1
1
580670
400
20/25,40*
3,2
12
2 608 602 562
C1a
1
1
580687
450
25,40
3,6
12
2 608 602 563
C1a
1
1
580694
500
25,40
3,6
10
2 608 602 711
C1a
1
1
587051
Diamantové rezacie kotúče Professional for Concrete
Ź Cenovo výhodné diamantové rezacie kotúče ako riešenie problémov pri rezaní betónu
Ź Laserom privarené diamantové segmenty
Ź * S redukčným krúžkom
Obsah balenia
(počet kusov v balení)
300
20/25,40*
2,8
10
2 608 602 543
C1a
1
1
576475
350
20/25,40*
2,8
10
2 608 602 544
C1a
1
1
576482
400
20/25,40*
3,2
10
2 608 602 545
C1a
1
1
576499
450
25,40
3,6
10
2 608 602 546
C1a
1
1
576505
500
25,40
3,6
10
2 608 602 712
C1a
1
1
587068
¹ Zásielkové balenie. Zásielkové balenie sa skladá z pevného počtu balení.
Objednávky sa vybavujú výhradne v počte zodpovedajúcom zásielkovému baleniu.
308 | Rezanie, brúsenie a vŕtanie s použitím diamantu | Rezacie kotúče
Príslušenstvo Bosch 11/12
Diamantové rezacie kotúče na asfalt
do štrbinových fréz
Best for
Professional for
Nové označenie
Asphalt
Asphalt
Staré označenie
APP
–
Asfalt, bitúmenové podlahy
Asfalt a betón
Betón, čerstvý (abrazívny)
veľmi dobre vhodné
vhodné
Rezanie, brúsenie a vŕtanie s použitím diamantu | Rezacie kotúče | 309
Príslušenstvo Bosch 11/12
Diamantové rezacie kotúče Best for Asphalt
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
.
sie
lko
vé
ba
len
ie¹
Zá
2 608 602 515
C1a
1
1
545792
350
30/25,40*
3,2
8
2 608 602 516
C1a
1
1
545808
400
30/25,40*
3,2
8
2 608 602 517
C1a
1
1
545815
450
30/25,40*
3,2
8
2 608 602 518
C1a
1
1
545822
500
30/25,40*
3,6
8
2 608 602 519
C1a
1
1
545839
Pr
Sp
ôs
8
Vlastnosti výrobku
Ob
3,2
Vý
30/25,40*
Šír
300
Pr
Ob
sa
hb
ale
nia
lo
čís
ba
len
ia
cie
ob
ná
va
šk
as
jed
m
um
ka
rez
iem
iem
er
er
mm
otv
or
u
mm
eg
me
nt
um
m
Ź Ideálne na rezanie asfaltu na betónovom podklade. Možné je aj rezanie čerstvého betónu
Ź Hlboké ochranné segmenty zabraňujú predčasnému opotrebovaniu nosného kotúča
a zaručujú dlhú životnosť
Ź V rade usporiadané diamanty sa postarajú o vynikajúci výkon
Ź Laserom privarené diamantové segmenty
Ź * S redukčným krúžkom
Informácie o objednávaní
Diamantové rezacie kotúče Professional for Asphalt
Ź Ideálne na asfalt
Ź Hlboko odsadené ochranné segmenty zabraňujú predčasnému opotrebovaniu nosného
kotúča pre dlhú životnosť
Ź Laserom privarené diamantové segmenty
Ź * S redukčným krúžkom
Obsah balenia
(počet kusov v balení)
300
20/25,40*
2,8
8
2 608 602 624
C1a
1
1
581301
350
20/25,40*
3,2
8
2 608 602 625
C1a
1
1
581318
400
20/25,40*
3,6
8
2 608 602 626
C1a
1
1
581325
450
25,40
3,2
8
2 608 602 627
C1a
1
1
581332
500
25,40
3,6
8
2 608 602 628
C1a
1
1
581349
¹ Zásielkové balenie. Zásielkové balenie sa skladá z pevného počtu balení.
Objednávky sa vybavujú výhradne v počte zodpovedajúcom zásielkovému baleniu.
310 | Rezanie, brúsenie a vŕtanie s použitím diamantu | Prehľad
Príslušenstvo Bosch 11/12
Str. 311
1 619 P06 514
GWS 8-14 (0601 820…do 0601 825…)
GWS 8-115 Z (3 601 H31 0..);
GWS 8-115 (3 601 H20 …)
GWS 8-125 (3 601 H27…)
GWS 10-125 (3 601 H21 ...)
GWS 10-125 Z (3 601 H32 ...)
GWS 11-125 CI (3 601 H22 ...)
GWS 11-125 CIE (3 601 H23 ...)
GWS 11-125 CIH (3 601 H30 1../B..)
GWS 14-125 CI (3 601 H24 ...)
GWS 14-125 CIE (3 601 H25 ...)
GWS 14-125 CIT (3 601 H29 ...)
GWS 15-125 CIH (3 601 H30 2../C..)
GWS 15-125 CIEH (3 601 H30 3../D..)
GWS 15-125 CITH (3 601 H30 4../E..)
GWS 1000 (3 601 H21 …)
GWS 1400 (3 601 H24 …)
PWS 10-125 CE (3 603 C47 0..)
PWS 13-125 CE (3 603 C48 0..)
115
125
PWS
PWS
PWS
PWS
PWS
PWS
PWS
PWS
7-125 CE (3 603 C99 8..)
8-125 CE ( 3 603 C99 B..)
9-125 (3 603 C99 A..)
700-115 (0 603 A64 2..)
720-115 (0 603 A64 0..)
750-115 (0 603 A84 1..)
720-125 (0 603 A64 0..)
750-125 (0 603 A84 1..)
115
125
2 605 510 292
Pred rokom 2009
GWS 7-115 (0 601 800 ...)
GWS 7-125 (0 601 800 ...)
GWS 9-125 (0 601 801 ...)
GWS 10-125 C (0 601 802 ...)
GWS 10-125 CE (0 601 803 ...)
GWS 1000 (0 601 802 ...)
GWS 14-125 C (0 601 804 ...)
GWS 14-125 CE (0 601 805 ...)
PWS 10-125 CE (0 603 347 ...)
PWS 13-125 CE (0 603 348 ...)
115
125
1 605 510 291
GWS 14 ( 0 601 826 …)
GWS 14-150 CI (3 601 H26 …)
GWS 15-150 CIH (3 601 H30 5../F..)
150
2 605 510 265
GWS 14-150 C (0 601 806 ...)
150
1 605 510 292
2 605 510 264
lo
cie
čís
Vhodné náradie
Vodiace sane s odsávacím nátrubkom
na rezanie - upínacia páska
100
115
125
jed
Ob
Pr
Vhodné náradie
Vodiace sane s odsávacím nátrubkom
na rezanie - beznástrojové
GWS 5-100 (0 601 376 0..)
GWS 5-115 (0 601 376 2..)
GWS 6-100/GWS 670 (0 601 375 0..)
GWS 6-100 E (0 601 375 7..)
GWS 6-115 (0 601 375 0..)
GWS 6-115 E (0 601 375 7..;
0 601 375 9..; 0 601 375 5..)
GWS 6-125 (0 601 375 1..)
GWS 6-125 E (0 601 375 9..)
GWS 580 (0 601 376 0..)
GWS 780 C (0 601 377 56.)
GWS 850 C (0 601 377 5..;
0 601 377 7..; 0 601 377 9..)
GWS 850 CE
(0 601 377 7..; 0 601 377 9..)
ná
va
mm
er
iem
jed
Ob
Pr
iem
er
ná
va
mm
cie
čís
lo
Vodiace sane s
odsávacím nátrubkom
Str. 312
GWS 22-180 LVI (3 601 H90 D..)
GWS 24-180 LVI 3 601 H92 F..)
GWS 26-180 JBV (3 601 H55 U..)
180
2 602 025 284
GWS 22-230 LVI (3 601 H91 D../C..)
GWS 24-230 LVI (3 601 H93 F../H..)
GWS 24-230 JBX
(3 601 H64 4../R../T..)
GWS 26-230 BV (3 601 H56 S..)
GWS 26-230 JBV (3 601 H56 U..)
GWS 26-230 (3 601 H56 5..)
230
2 602 025 285
GWS
GWS
GWS
GWS
GWS
GWS
GWS
GWS
GWS
GWS
GWS
GWS
GWS
GWS
20-180/H/JH (0 601 849 ...)
21-180 HV/JHV (0 601 851 ...)
22-180 H/JH (3 601 H81 ...)
23-180/J (0 601 753 ...)
24-180 BX/JBX (0 601 863 ...)
24-180 H (3 601 H53 1..)
24-180 H/BV/JBV (0 601 853 ...)
24-180 JH (3 601 H53 M..)
25-180/J (0 601 755 ...)
26-180 B (3 601 H55 K..)
26-180 BV/JBV (0 601 856 ...)
26-180 H (3 601 H55 1..)
26-180 JH (3 601 H55 M..)
180/J, 20 -180/J (0 601 751 ...)
180
1 605 510 179
GWS 20-230 H/J/JH (0 601 850 ...)
GWS 21-230 HV/JHV (0 601 852 …)
GWS 22-230 H/JH (3 601 H82 ...)
GWS 23-230/J (0 601 754 …)
GWS 24-230 H/BV/JBV (0 601 854 ...)
GWS 24-230 BX/JBX (0 601 864 ...)
GWS 24-230 H (3 601 H54 1../L..)
GWS 24-230 JH ( 3 601 H54 M..)
GWS 25-230/J (0 601 756 …)
GWS 26-230 B (3 601 H56 3../K..)
GWS 26-230 BV/JBV (0 601 856 ...)
GWS 26-230 JH (3 601 H56 M..)
GWS 26-230 JBV (3 601 H56 5..)
GWS 230, 20-230/J (0 601 752 …)
PWS 20-230/1900 (0 603 C59 V../W..)
PWS 20-230/J (0 603 359 ...)
PWS 1900 (0 603 C59 0..)
230
1 605 510 180
GWS 24-300 J Professional
GWS 24-3000
300
1 605 510 215
Rezanie, brúsenie a vŕtanie s použitím diamantu | Vodiace sane | 311
Príslušenstvo Bosch 11/12
Vodiace sane s odsávacím nátrubkom
pre uhlové brúsky Bosch
Ź Hodia sa na odsávanie prachu pri rezaní ale-
bo brúsení pomocou uhlových brúsok Bosch
Ź Hodia sa pre hadicový systém Ø 35 mm
Ź Odsávacie sane Bosch ponúkajú najlepšie
vedenie a veľké dosadacie plochy, ako aj
veľmi dobrý odsávací výkon vďaka dýzovému
efektu
Ź S obojstranne naskrutkovateľnou rukoväťou na úplnú izoláciu a strmým odsávacím
nátrubkom na rezanie pri okraji
Ź Jednoduché plynulé nastavenie hĺbky rezu
skrutkou
Ako možno pracovať produktívne, čisto a bezpečne:
uhlová brúska Bosch s odsávacím krytom, vodiacimi saňami
a odsávacím kolenom
Vodiace sane s odsávacím nátrubkom na rezanie – beznástrojové
Vlastnosti výrobku
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
.
ale
sie
l
Zá
Ob
sa
hb
ale
ko
vé
b
nia
nia
ale
ôs
ob
b
ná
va
Sp
jed
Ob
Pr
iem
er
mm
cie
čís
nie
lo
¹
Ź Vodiace sane a odsávací nátrubok Ø 35 mm, rýchlonastaviteľné
Informácie o objednávaní
Vodiace sane s odsávacím nátrubkom na rezanie
Hodia sa pre GWS 5-100 (0 601 376 0..); GWS 5-115 (0 601 376 2..); GWS 6-100/GWS 670
(0 601 375 0..); GWS 6-100 E (0 601 375 7..); GWS 6-115 (0 601 375 0..); GWS 6-115 E
(0 601 375 7..; 0 601 375 9..; 0 601 375 5..); GWS 6-125 (0 601 375 1..); GWS 6-125 E
(0 601 375 9..); GWS 580 (0 601 376 0..); GWS 780 C (0 601 377 56.); GWS 850 C (0 601 377 5..;
0 601 377 7..; 0 601 377 9..); GWS 850 CE Professional (0 601 377 7..; 0 601 377 9..)
100
115
125
1 619 P06 514
C0a
1
1
492805
Vodiace sane s odsávacím nátrubkom na rezanie
Hodia sa pre GWS 8-14 (0 601 820 ... - 0 601 825 ...); GWS 8-115 Z (3 601 H31 0..);
GWS 8-115 (3 601 H20 …); GWS 8-125 (3 601 H27…); GWS 10-125 (3 601 H21 ...);
GWS 10-125 Z (3 601 H32 ...); GWS 11-125 CI (3 601 H22 ...); GWS 11-125 CIE (3 601 H23 ...);
GWS 11-125 CIH (3 601 H30 1../B..); GWS 14-125 CI (3 601 H24 ...); GWS 14-125 CIE
(3 601 H25 ...); GWS 14-125 CIT (3 601 H29 ...); GWS 15-125 CIH (3 601 H30 2../C..);
GWS 15-125 CIEH (3 601 H30 3../D..); GWS 15-125 CITH (3 601 H30 4../E..); GWS 1000
(3 601 H21 …); GWS 1400 Professional (3 601 H24 …); PWS 10-125 CE (3 603 C47 0..);
PWS 13-125 CE (3 603 C48 0..)
115
125
Obsah balenia
(počet kusov v balení)
2 605 510 264 PC1c
1
1
449762
¹ Zásielkové balenie. Zásielkové balenie sa skladá z pevného počtu balení.
Objednávky sa vybavujú výhradne v počte zodpovedajúcom zásielkovému baleniu.
312 | Rezanie, brúsenie a vŕtanie s použitím diamantu | Vodiace sane
Príslušenstvo Bosch 11/12
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
.
sie
lko
vé
ba
len
ie¹
hb
ale
nia
Zá
ob
Ob
sa
čís
cie
Ob
Sp
ôs
jed
ná
va
mm
er
iem
Pr
Vlastnosti výrobku
ba
len
ia
lo
Vodiace sane s odsávacím nátrubkom na rezanie – beznástrojové
Informácie o objednávaní
Vodiace sane s odsávacím nátrubkom na rezanie
Beznástrojové upevnenie
Hodia sa pre PWS 7-125 CE (3 603 C99 8..); PWS 8-125 CE ( 3 603 C99 B..); PWS 9-125
(3 603 C99 A..); PWS 700-115 (0 603 A64 2..); PWS 720-115 (0 603 A64 0..); PWS 750-115
(0 603 A84 1..); PWS 720-125 (0 603 A64 0..); PWS 750-125 (0 603 A84 1..)
115
125
2 605 510 292
C0a
1
1
498432
Vodiace sane s odsávacím nátrubkom na rezanie
Hodia sa pre Pred rokom 2009: GWS 7-115 (0 601 800 ...); GWS 7-125 (0 601 800 ...);
GWS 9-125 (0 601 801 ...); GWS 10-125 C (0 601 802 ...); GWS 10-125 CE (0 601 803 ...);
GWS 1000 (0 601 802 ...); GWS 14-125 C (0 601 804 ...); GWS 14-125 CE Professional
(0 601 805 ...); PWS 10-125 CE (0 603 347 ...); PWS 13-125 CE (0 603 348 ...)
115
125
1 605 510 291
C0a
1
1
272544
Vodiace sane s odsávacím nátrubkom na rezanie
S rýchlonastavovaním a upevňovaním bez nástrojov
Hodia sa pre GWS 14 ( 0 601 826 …); GWS 14-150 CI (3 601 H26 …); GWS 15-150 CIH
Professional (3 601 H30 5../F..)
150
2 605 510 265
C0a
1
1
449779
1 605 510 292
C0a
1
1
272551
Vodiace sane s odsávacím nátrubkom
Hodia sa pre GWS 14-150 C (0 601 806 …)
150
Vodiace sane s odsávacím nátrubkom na rezanie – upínacia páska
Ź Vodiace sane a odsávací nátrubok Ø 35 mm
Ź S kódovacími výčnelkami
Vodiace sane s odsávacím nátrubkom na rezanie
Upínacia páska s kódovaním, skrutkový uzáver
Hodia sa pre GWS 22-180 LVI (3 601 H90 D..); GWS 24-180 LVI (3 601 H92 F..);
GWS 26-180 JBV Professional (3 601 H55 U..)
180
2 602 025 284
P0f
1
1
485739
Vodiace sane s odsávacím krytom na rezanie
Upínacia páska s kódovaním, skrutkový uzáver
Hodia sa pre GWS 22-230 LVI (3 601 H91 D../C..); GWS 24-230 LVI (3 601 H93 F../H..);
GWS 24-230 JBX (3 601 H64 4../R../T..); GWS 26-230 BV (3 601 H56 S..); GWS 26-230 JBV
(3 601 H56 U..); GWS 26-230 Professional (3 601 H56 5..)
230
2 602 025 285
P0f
1
1
485746
Vodiace sane s odsávacím nátrubkom na rezanie
Hodia sa pre GWS 20-180/H/JH (0 601 849 ...); GWS 21-180 HV/JHV (0 601 851 ...);
GWS 22-180 H/JH (3 601 H81 ...); GWS 23-180/J (0 601 753 ...); GWS 24-180 BX/JBX
(0 601 863 ...); GWS 24-180 H (3 601 H53 1..); GWS 24-180 H/BV/JBV (0 601 853 ...);
GWS 24-180 JH (3 601 H53 M..); GWS 25-180/J (0 601 755 ...); GWS 26-180 B (3 601 H55 K..);
GWS 26-180 BV/JBV (0 601 856 ...); GWS 26-180 H (3 601 H55 1..); GWS 26-180 JH
(3 601 H55 M..); GWS 180/J, 20 -180/J Professional (0 601 751 ...)
180
Obsah balenia
(počet kusov v balení)
1 605 510 179
P0f
1
1
024419
¹ Zásielkové balenie. Zásielkové balenie sa skladá z pevného počtu balení.
Objednávky sa vybavujú výhradne v počte zodpovedajúcom zásielkovému baleniu.
Rezanie, brúsenie a vŕtanie s použitím diamantu | Vodiace sane | 313
Príslušenstvo Bosch 11/12
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
.
sie
lko
vé
ba
len
ie¹
hb
ale
nia
Ob
sa
Zá
čís
cie
Ob
Sp
ôs
jed
ob
ná
va
mm
er
iem
Pr
Vlastnosti výrobku
ba
len
ia
lo
Vodiace sane s odsávacím nátrubkom na rezanie – upínacia páska
Informácie o objednávaní
Vodiace sane s odsávacím nátrubkom na rezanie
Hodia sa pre GWS 20-230 H/J/JH (0 601 850 ...); GWS 21-230 HV/JHV (0 601 852 …);
GWS 22-230 H/JH (3 601 H82 ...); GWS 23-230/J (0 601 754 …); GWS 24-230 H/BV/JBV
(0 601 854 ...); GWS 24-230 BX/JBX (0 601 864 ...); GWS 24-230 H (3 601 H54 1../L..);
GWS 24-230 JH (3 601 H54 M..); GWS 25-230/J (0 601 756 …); GWS 26-230 B
(3 601 H56 3../K..); GWS 26-230 BV/JBV (0 601 856 ...); GWS 26-230 JH (3 601 H56 M..);
GWS 26-230 JBV (3 601 H56 5..); GWS 230, 20-230/J Professional (0 601 752 …);
PWS 20-230/1900 (0 603 C59 V../W..); PWS 20-230/J (0 603 359 ...);
PWS 1900 (0 603 C59 0..)
230
1 605 510 180
P0f
1
1
024426
P0f
1
1
053020
Vodiace sane s odsávacím nátrubkom na rezanie
Hodia sa pre GWS 24-300 J Professional; GWS 24-3000
300
1 605 510 215
Odsávacie koleno
ale
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
.
lko
vé
b
sie
Zá
Sp
Ob
ôs
sa
ob
hb
ba
ale
len
cie
ná
va
jed
Ob
Vlastnosti výrobku
nia
ia
čís
nie
lo
¹
Ź Pre všetky uhlové brúsky Bosch a pre všetky ochranné kryty s odsávacím nátrubkom
Ø 35 mm
1
1
Informácie o objednávaní
Odsávacie koleno
1 600 793 007
P0f
053013
lko
vé
b
Zá
sie
ba
sa
h
Ob
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
.
ale
ia
len
len
Sp
ôs
ob
ba
cie
Ob
jed
ná
va
mm
er
iem
Pr
Vlastnosti výrobku
ia
čís
nie
lo
¹
Príslušenstvo pre prácu s diamantovými rezacími kotúčmi
Informácie o objednávaní
Upínací kotúč
Na upínanie kotúčov Ø 300 mm
Hodí sa pre štrbinovú frézu GSF 100 A (0 601 367…); špeciálnu rezaciu brúsku (0 601 364 ...);
GWS 24-300; GWS 24-300 J Professional
100
Obsah balenia
(počet kusov v balení)
2 605 703 016
P0b
1
1
056816
¹ Zásielkové balenie. Zásielkové balenie sa skladá z pevného počtu balení.
Objednávky sa vybavujú výhradne v počte zodpovedajúcom zásielkovému baleniu.
314 | Rezanie, brúsenie a vŕtanie s použitím diamantu | Vodiace sane
Príslušenstvo Bosch 11/12
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
.
sie
lko
vé
ba
len
ie¹
hb
ale
nia
Zá
Ob
sa
čís
cie
ob
Sp
ôs
Ob
jed
ná
va
mm
er
iem
Pr
Vlastnosti výrobku
ba
len
ia
lo
Príslušenstvo pre prácu s diamantovými rezacími kotúčmi
Informácie o objednávaní
Upínací kotúč pre špeciálnu rezaciu brúsku 0 601 364 ...
na upínanie kotúčov Ø 300 mm
Hodí sa pre štrbinovú frézku GSF 100 A (0 601 367...); GWS 24-300; GWS 24-300 J Professional
100
2 605 703 017
P0b
1
1
056823
Súprava dielov na upínanie
na upínanie kotúčov Ø 300 mm
Hodí sa pre štrbinovú frézku GSF 100 A (0 601 367...); GWS 24-300; GWS 24-300 J Professional
-
2 603 345 003
P0b
1
1
056809
-
3 607 000 060
P0b
1
1
018654
Paralelný doraz
Hodí sa pre GNF 20 CA Professional
Rýchloupínacia matica SDS-clic M 14
Hodí sa pre všetky uhlové brúsky so závitom M 14. (Potrebná dĺžka závitu – vyčnievajúca nad
najhrubšou časťou nástroja – musí byť väčšia než 6 mm)
od dátumu výroby 08/90
Poznámka: Vystredenie kotúča sa musí uskutočniť na opornej prírube, nie na matici
-
Obsah balenia
(počet kusov v balení)
1 603 340 031
C1a
1
1
033206
¹ Zásielkové balenie. Zásielkové balenie sa skladá z pevného počtu balení.
Objednávky sa vybavujú výhradne v počte zodpovedajúcom zásielkovému baleniu.
Príslušenstvo Bosch 11/12
Rezanie, brúsenie a vŕtanie s použitím diamantu | Prehľad | 315
Diamantové miskovité kotúče
pre brúsky na betón značky Bosch
Na jemný výbrus prírodného kameňa, ako napríklad žuly,
sú diamantové miskovité kotúče Bosch ako stvorené.
Celistvý brúsny prstenec turbo umožňuje dosahovať
mimoriadne jemný vzhľad výbrusu.
316 | Rezanie, brúsenie a vŕtanie s použitím diamantu | Prehľad
Príslušenstvo Bosch 11/12
Výberové prvotriedne diamanty zabezpečia vysoký
brúsny výkon a veľmi dlhú životnosť
Technológia zvárania natupo umožnila neoddeliteľné
spojenie diamantových segmentov s oceľovým nosičom. Strata segmentu je tým vylúčená – pre maximálnu bezpečnosť pri brúsení. Technológia Bosch okrem
toho zahŕňa 100 % dynamické vyváženie každého miskovitého kotúča už počas výroby, čo umožňuje brúsenie bez vibrácií a tým aj lepšiu ochranu elektrického
ručného náradia.
Concrete
Abrasive
Protective Coating
Universal
Ideálny na rýchle zbrúsenie
Optimálny kotúč na brúsenie
Tenké vrstvy termoplastických
Celistvý okraj turbo umožňu-
hrubých betónových vrstiev.
vápennej omietky a poterové-
ochranných náterov zvláda s ľah-
je jemný vzhľad výbrusu pri
Optimalizované spojivo z ko-
ho betónu. Tvrdé kovové spoji-
kosťou. Stredne tvrdé kovové
povrchovej úprave prírodných
baltu s výstužou z tvrdého
vo odoláva i vysokej záťaži pri
spojivo a široké medzery medzi
hornín ako žula a stavebných
kovu umožňuje najtvrdšie
brúsení náročných materiálov.
segmentmi sú koncipované na
materiálov ako betón.
nasadenie. Obrusovanie betó-
nízke pracovné teploty. Vďaka
nu už nie je žiadny problém.
tomu sa ochranný náter pri brú-
Optimálne riešenie pre profe-
sení nezačne topiť.
sionálnych používateľov.
Strana 318
Strana 319
Strana 320
Strana 320
Rezanie, brúsenie a vŕtanie s použitím diamantu | Prehľad | 317
Príslušenstvo Bosch 11/12
Správny diamantový miskovitý kotúč
na každý materiál
Best for
/ Expert for
Best for
Nové označenie
Concrete
Concrete Extraclean
Abrasive
Protective Coating
Universal Turbo
Staré označenie
BPP
APP
SPP
UPP-T
Asfalt, bitúmenové podlahy
Betón, čerstvý (abrazívny)
Betón, starý
Betónové rúry/tehly
Čadič
Eternit
Kremenec
Liaty asfalt
Malta, omietka
Obrubníky (umelý kameň)
Pemza
Pieskovec
Plynobetón
Porfýr
Pórobetón
Poterový betón
Prefabrikované tehly
Prírodná bridlica
Prírodný vápenec
Rula, žula
Sadra, sadrokartón
Šamotové tehly
Termoplastické ochranné nátery
Travertín
Tvrdé liate formy
Vápenno-pieskové tehly, mäkké
Vápenno-pieskové tehly, tvrdé
Zvonivky, mäkké
špeciálne vhodné
vhodné
318 | Rezanie, brúsenie a vŕtanie s použitím diamantu | Diamantové miskovité kotúče
Príslušenstvo Bosch 11/12
Diamantové miskovité kotúče
vhodné najmä pre brúsku na betón
Bosch GBR 14 CA Professional
Betón
Diamantový miskovitý kotúč Best for Concrete
¹
Zá
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
.
hb
sa
sie
ale
lko
vé
b
nia
ia
len
ob
ôs
ale
nie
lo
čís
ba
ná
va
jed
Ob
Ob
125
Sp
eg
šk
as
Vý
Vlastnosti výrobku
50
cie
nt
me
otv
o
er
iem
Pr
Pr
iem
er
mm
Ne
v
ma yvá
x. žen
g/ os
mm ť,
ru
um
mm
m
Ź Hodí sa na rýchle obrusovanie hrubých vrstiev betónu
Ź Pojivo z kobaltu s výstužou z tvrdého kovu na najťažšie použitie
Ź S natupo privarenými segmentmi
Ź Dva rady segmentov na rovnomerné obrusovanie a dlhú životnosť
Ź Maximálna nevyváženosť 50 g/mm na prácu bez vibrácií
1
1
143028
1
578837
Informácie o objednávaní
22,23
4,5
2 608 600 259
C1a
Diamantový miskovitý kotúč Expert for Concrete
Ź Hodí sa na obrusovanie hrubých vrstiev betónu
Ź Spájkované segmenty
Ź Dva rady segmentov na rovnomerné obrusovanie
Ź Maximálna nevyváženosť 50 g/mm na prácu bez vibrácií
50
125
22,23
4,5
2 608 602 552
C1a
1
Diamantový miskovitý kotúč Expert for Concrete Extraclean
Ź Hodí sa na obrusovanie hrubých vrstiev betónu
Ź Spájkované segmenty
Ź Usporiadanie segmentov do tvaru L pre veľmi čisté, rovnomerné povrchy
Ź Maximálna nevyváženosť 50 g/mm na prácu bez vibrácií
50
Obsah balenia
(počet kusov v balení)
125
22,23
4,5
2 608 602 554
C1a
1
1
578851
¹ Zásielkové balenie. Zásielkové balenie sa skladá z pevného počtu balení.
Objednávky sa vybavujú výhradne v počte zodpovedajúcom zásielkovému baleniu.
Rezanie, brúsenie a vŕtanie s použitím diamantu | Diamantové miskovité kotúče | 319
Príslušenstvo Bosch 11/12
Abrazívne materiály
Diamantový miskovitý kotúč Best for Abrasive
125
1
1
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
.
sie
lko
vé
ba
len
ie¹
hb
ale
nia
lo
čís
cie
ob
ná
va
Sp
ôs
jed
Ob
Zá
50
Ob
sa
Vlastnosti výrobku
ba
len
ia
eg
me
nt
um
Vý
šk
as
otv
or
u
er
iem
Pr
Pr
iem
er
mm
Ne
v
ma yvá
x. žen
g/ os
mm ť,
mm
m
Ź Hodí sa na veľkoplošné odstraňovanie abrazívnych materiálov ako vápenná omietka,
poter (podlahový podklad), pieskovec alebo veľmi abrazívny betón – nie je vhodné na
obrusovanie tvrdých materiálov
Ź Tvrdé kovové pojivo odoláva vysokej záťaži pri brúsení náročných materiálov
Ź S natupo privarenými segmentmi
Ź Dva rady segmentov na rovnomerné obrusovanie a dlhú životnosť
Ź Maximálna nevyváženosť 50 g/mm na prácu bez vibrácií
Informácie o objednávaní
22,23
4,5
2 608 600 260
C1a
143035
Diamantový miskovitý kotúč Expert for Abrasive
Ź Hodí sa na veľkoplošné odstraňovanie abrazívnych materiálov ako vápenná omietka,
poter (podlahový podklad), pieskovec alebo veľmi abrazívny betón – nie je vhodné na
obrusovanie tvrdých materiálov
Ź Spájkované segmenty
Ź Dva rady segmentov na rovnomerné obrusovanie
Ź Maximálna nevyváženosť 50 g/mm na prácu bez vibrácií
50
Obsah balenia
(počet kusov v balení)
125
22,23
4,5
2 608 602 553
C1a
1
1
578844
¹ Zásielkové balenie. Zásielkové balenie sa skladá z pevného počtu balení.
Objednávky sa vybavujú výhradne v počte zodpovedajúcom zásielkovému baleniu.
320 | Rezanie, brúsenie a vŕtanie s použitím diamantu | Diamantové miskovité kotúče
Príslušenstvo Bosch 11/12
Ochranné nátery
Diamantový miskovitý kotúč Best for Protective Coating
1
1
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
.
sie
lko
vé
ba
len
ie¹
sa
hb
ale
nia
lo
čís
cie
ob
ôs
jed
ná
va
Sp
Zá
125
Ob
50
Ob
Vý
Vlastnosti výrobku
ba
len
ia
eg
me
nt
um
šk
as
otv
or
u
er
iem
Pr
Pr
iem
er
mm
Ne
v
ma yvá
x. žen
g/ os
mm ť,
mm
m
Ź Hodí sa na obrusovanie tenkých vrstiev termoplastických ochranných náterov z betónu,
poteru, sklolaminátu – nie je vhodné na obrusovanie hrubých vrstiev betónu
Ź Stredne tvrdé kovové pojivo a široké medzery medzi segmentmi sú koncipované na
prácu pri nízkych pracovných teplotách – vďaka tomu sa ochranný náter pri brúsení
nezačne topiť
Ź S natupo privarenými segmentmi
Ź Dva rady segmentov na rovnomerné obrusovanie a dlhú životnosť
Ź Maximálna nevyváženosť 50 g/mm na prácu bez vibrácií
Informácie o objednávaní
22,23
4,5
2 608 600 258
C1a
143011
Univerzálny
Diamantový miskovitý kotúč Best for Universal Turbo
Ź Hodí sa na jemný výbrus žuly (tvrdej a mäkkej), stavebných materiálov, umelého kameňa,
betónu, ako aj na opracúvanie hrán bez vyštrbenia materiálu
Ź Uzavretý brúsny prstenec Turbo umožňuje jemný vzhľad výbrusu pri dokončovacích
prácach pri brúsení prírodných hornín ako žula a stavebných materiálov ako betón
Ź Maximálna nevyváženosť 50 g/mm na prácu bez vibrácií
50
Obsah balenia
(počet kusov v balení)
125
22,23
5
2 608 600 261
C1a
1
1
143042
¹ Zásielkové balenie. Zásielkové balenie sa skladá z pevného počtu balení.
Objednávky sa vybavujú výhradne v počte zodpovedajúcom zásielkovému baleniu.
Rezanie, brúsenie a vŕtanie s použitím diamantu | Diamantové miskovité kotúče | 321
Príslušenstvo Bosch 11/12
Príslušenstvo pre
brúsku na betón Bosch
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
.
sie
lko
vé
ba
len
ie¹
hb
ale
nia
Zá
Ob
sa
čís
cie
ob
ná
va
Sp
ôs
jed
Ob
Vlastnosti výrobku
ba
len
ia
lo
Príslušenstvo pre brúsku na betón Bosch
Informácie o objednávaní
Náhradná kefa pre odsávací zvon odsávacieho krytu pre brúsku na betón Bosch GBR 14 CA
Professional
2 600 290 026
C0a
3
1
088978
3 601 303 017
P0f
1
1
088947
Oblúková rukoväť
Rýchloupínacia matica SDS-clic M 14
Hodí sa pre všetky uhlové brúsky so závitom M 14. (Potrebná dĺžka závitu – vyčnievajúca nad
najhrubšou časťou nástroja – musí byť väčšia než 6 mm)
Od dátumu výroby 08/90
Poznámka: Vystredenie kotúča sa musí uskutočniť na opornej prírube, nie na matici
1 603 340 031
C1a
1
1
033206
1
052078
1
1
046947
1
1
103343
Upínacia matica
Na upínanie všetkých kotúčov Ø 115-230 mm od dátumu výroby 08/90
1 603 340 040
P0b
1
Upínacia príruba
Na upínanie všetkých kotúčov Ø 115-150 mm od dátumu výroby 08/90
1 605 703 099 PC1c
Kolíkový kľúč, zahnutý
Pre diamantové brúsne misky a brúsne misky z tvrdého kovu
Hodí sa pre GBR 14 C; GNF 35 CA Professional
3 607 950 017
Obsah balenia
(počet kusov v balení)
P0b
¹ Zásielkové balenie. Zásielkové balenie sa skladá z pevného počtu balení.
Objednávky sa vybavujú výhradne v počte zodpovedajúcom zásielkovému baleniu.
322 | Rezanie, brúsenie a vŕtanie s použitím diamantu | Prehľad
Príslušenstvo Bosch 11/12
Diamantové vrtáky na vŕtanie nasucho Dry Speed:
pre tú najvyššiu rýchlosť pri vŕtaní do
všetkých tvrdých dlaždíc a obkladačiek
Príslušenstvo Bosch 11/12
Rezanie, brúsenie a vŕtanie s použitím diamantu | Prehľad | 323
Diamantové vrtáky na vŕtanie nasucho s upínaním M
14 pre uhlové brúsky s maximálnou hodnotou otáčok
11 000 ot/min docielite podstatne vyššiu rýchlosť
rezu a majú dlhšiu životnosť ako porovnateľné výrobky pri používaní namokro. Vynikajúci efekt:
n Je možné vyvŕtať viac otvorov v najkratšom čase
a s menšou námahou
15˚– 30
˚
Pri navrtávaní priložte vrták šikmo (v uhle 15° až 30°) a postup-
Mierne krúživým pohybom prevŕtajte dlaždicu, obkladačku alebo
ne ho vyrovnávajte.
dosku z prírodného kameňa.
324 | Rezanie, brúsenie a vŕtanie s použitím diamantu | Prehľad
Príslušenstvo Bosch 11/12
Diamantové vrtáky na vŕtanie nasucho Easy Dry:
dlhá životnosť, jednoduchá manipulácia
Príslušenstvo Bosch 11/12
Rezanie, brúsenie a vŕtanie s použitím diamantu | Prehľad | 325
Sila nových diamantových vrtákov na vŕtanie nasucho
Easy Dry spočíva v jednoduchej manipulácii a veľmi
dlhej životnosti vďaka používaniu nasucho. Časovo
náročná predpríprava, aká je bežná pri vŕtaní namokro
a aj potrebná výbava sa znižujú na minimum.
n Už žiadne inštalovanie systémov vodného
chladenia
n Žiadne odstraňovanie odvŕtaného jadra už
nie je nutné
n Žiadne časovo intenzívne čistenie pracoviska
po vŕtaní
n Samočinne sa uzatvárajúci vrták, žiadne
vytekanie chladiaceho média
Chladenie diamantov vrtáka je zaručené použitím
Chladiace médium sa uvoľňuje otáčavým pohybom
chladiaceho média rastlinného pôvodu, ktoré je
vrtáka a redukovaním objemu v tele vrtáka. Diamanty
umiestnené vo vnútri stopky vrtáka. Počas vŕtania
sú tak počas procesu vŕtania efektívne ochladzo-
vystupuje chladivo von cez špičku vrtáka a chladí
vané. To zabraňuje predčasnému vypaľovaniu dia-
diamanty.
mantov a zvyšuje životnosť.
326 | Rezanie, brúsenie a vŕtanie s použitím diamantu | Prehľad
Príslušenstvo Bosch 11/12
Na univerzálne použitie:
diamantové vŕtacie korunky a záhlbníky
Vŕtanie namokro so systémom: diamantová vŕtačka Bosch
Vŕtanie nasucho s diamantovou vŕtačkou Bosch GDB 1600 DE –
GDB 2500 WE, diamantové vŕtacie korunky, stojan na vŕtačku
bez otrasov, presne, v stacionárnom režime alebo z voľnej ruky
S 500 A, odsávacie zariadenie a viacúčelový vysávač.
a s pohodlným odsávaním prachu.
Rezanie, brúsenie a vŕtanie s použitím diamantu | Prehľad | 327
Príslušenstvo Bosch 11/12
Všetko z jednej ruky – zaručuje to prehľadný sor-
Nové strechovité segmenty umožňujú rýchle vystrede-
timent diamantových vŕtacích koruniek a k nemu
nie a vynikajúce správanie sa vŕtacej korunky pri na-
prispôsobené systémové príslušenstvo Bosch
vrtávaní. Špeciálny segment zaručuje vďaka nižšiemu
Diamantové vŕtacie korunky Bosch s dlhou život-
treniu rýchly posuv už na začiatku vŕtania.
nosťou sú koncipované na univerzálne využitie vo
všetkých bežných materiáloch.
Vŕtacie
korunky
na vŕtanie
namokro
G 1/2"
1 1/4" UNC
Vŕtacie
korunky na
vŕtanie nasucho 1 1/4"
UNC
Diamantový
vrták
Diamond
for Hard
Ceramics
Diamantová
dierová píla
Diamond
for Hard
Ceramics
Diamantové
vrtáky na vŕtanie nasucho
Easy Dry
Diamantové
vrtáky na vŕtanie nasucho
Dry Speed
Záhlbník na
vŕtanie nasucho M 16
Záhlbník
na vŕtanie
nasucho
s adaptérom Power
Change
Strana 331
Strana 334
Strana 347
Strana 346
Strana 350
Strana 352
Strana 338
Strana 337
Asfalt
Betón s mäkkými
prímesami
Betón so stredne
tvrdými prímesami
Betón s tvrdými
prímesami
Betón, armovaný
Betón, silne armovaný
Betónové bloky
Betónové tehly/rúry
Bridlica
Čerstvý betón
Mramor
Obkladačky (jemná kamenina)
Obkladačky (kameninové)
Obkladačky (keramické)
Pálené tehly/rúry
Pieskovec, mäkký
Pieskovec, stredne tvrdý
Pieskovec, tvrdý
Porfýr
Pórobetón
Rula, žula
Sadra
Šamotové tehly
Vápenno-piesková tehla,
tvrdá
Vápenno-piesková tehla,
mäkká
Vymývaný betón
špeciálne vhodné
vhodné
328 | Rezanie, brúsenie a vŕtanie s použitím diamantu | Prehľad
Príslušenstvo Bosch 11/12
Vŕtanie diamantovou technikou Bosch:
kompletný systém z jednej ruky
Vŕtanie namokro (stacionárne)
Diamantová vŕtačka
GDB 1600 WE Professional, 1600 W G ½" a 1 1/4" UNC
GDB 2500 WE Professional, 2500 W G 1/2" a 1 1/4" UNC
upínanie nástrojov (0 601 189…)
upínanie nástrojov (0 601 18P…)
Diamantová vŕtacia korunka na vŕtanie namokro
G 1/2" 12-35 x 300 mm
1 1/4" UNC 52-300 x 450 mm
37-47 x 400 mm
Vedenie, vodné chladenie a vysávanie
S 500 A vŕtacia konzola
Prstenec na zachytávanie
Tlaková nádoba na vodu,
GAS 50 Professional
(0 601 190 025)
vody pre S 500 A do
príp. prípojka vody
(0 601 989 …)
Ø 212 mm
(2 609 390 308)
(2 609 390 389)
Upevnenie vŕtacej konzoly
Rozperkami do betónu
Rozperkami do muriva
Rýchloupínacím stĺpikom
Kompletná súprava
Kompletná súprava
Na jednoduché upevnenie vŕtacej
(2 607 000 744)
(2 607 000 745)
konzoly S 500 A rozopretím medzi
podlahou a stropom
(2 608 597 111)
Rezanie, brúsenie a vŕtanie s použitím diamantu | Prehľad | 329
Príslušenstvo Bosch 11/12
Vŕtanie nasucho (stacionárne/z voľnej ruky)
Diamantová vŕtačka
GDB 1600 DE Professional, 1600 W
G 1/2" a 1 1/4" upínanie nástrojov UNC
(0 601 188 …)
Diamantová vŕtacia korunka na vŕtanie nasucho
1 1/4" UNC 32-52 x 330 mm
62-157 x 400 mm
Vedenie
Odsávanie
Stacionárne
Z voľnej ruky
GAS 50 Professional
S 500 A vŕtacia konzola
Vystreďovací kríž s navrtávacou
(0 601 989 …)
(0 601 190 025)
pomôckou
Upevnenie vŕtacej konzoly
Rozperkami do betónu
Rozperkami do muriva
S rýchloupínacím stĺpikom,
Kompletná súprava
Kompletná súprava
na rýchle upevňovanie stojanu na
(2 607 000 744)
(2 607 000 745)
vŕtačku S 500 A, upnutím medzi
podlahou a stropom
(2 608 597 111)
330 | Rezanie, brúsenie a vŕtanie s použitím diamantu | Prehľad
Príslušenstvo Bosch 11/12
Rezanie, brúsenie a vŕtanie s použitím diamantu | Vŕtacie korunky na vŕtanie namokro | 331
Príslušenstvo Bosch 11/12
Vŕtacie korunky na vŕtanie namokro
Ideálne na vŕtanie do betónu a armovaného betónu
Špeciálny tvar segmentu
Strieškový segment Speed
Stripes pre mimoriadne vysokú
rýchlosť vŕtania,
rýchle vystredenie,
rýchle navrtávanie,
veľkú životnosť,
lepšie odstraňovanie
odvŕtaného prachu,
menej vibrácií,
menšie trenie
10 mm výška segmentu
Ø 12-47 mm
Upínanie G 1/2"
Upínanie 1 1/4" UNC
11,5 mm výška segmentu
Ø 12-47 mm
Ø 52-300 mm
Ø 52-300 mm
Diamantové vŕtacie korunky na vŕtanie namokro G 1/2" a 1 1/4" UNC Best for Concrete
¹
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
.
sie
Zá
10,0
2 608 580 542
C0a
1
1
595438
14
300
Prstenec
10,0
2 608 580 543
C0a
1
1
595445
16
300
Prstenec
10,0
2 608 580 544
C0a
1
1
595452
18
300
Prstenec
10,0
2 608 580 545
C0a
1
1
595469
20
300
Prstenec
10,0
2 608 580 546
C0a
1
1
595476
22
300
Prstenec
10,0
2 608 580 547
C0a
1
1
595483
24
300
Prstenec
10,0
2 608 580 548
C0a
1
1
595490
25
300
Prstenec
10,0
2 608 580 549
C0a
1
1
595506
28
300
Prstenec
10,0
2 608 580 550
C0a
1
1
595513
30
300
Prstenec
10,0
2 608 580 551
C0a
1
1
595520
32
300
Prstenec
10,0
2 608 580 552
C0a
1
1
595537
35
300
Prstenec
10,0
2 608 580 553
C0a
1
1
595544
37
400
Prstenec
10,0
2 608 580 554
C0a
1
1
595551
40
400
Prstenec
10,0
2 608 580 555
C0a
1
1
595568
42
400
Prstenec
10,0
2 608 580 556
C0a
1
1
595575
47
400
Prstenec
10,0
2 608 580 557
C0a
1
1
595582
Sp
Ob
sa
hb
bb
ale
lko
vé
b
nia
nia
ale
nie
lo
ale
cie
ôs
o
ná
va
jed
Ob
Prstenec
Vý
300
Pr
12
Vlastnosti výrobku
Obsah balenia
(počet kusov v balení)
čís
um
nt
me
šk
as
eg
Po
če
ts
eg
me
nto
v
iem
er
Pr
ac
ov
n
ád
mm
ĺžk
am
m
m
Ź Univerzálny segment na betón. S veľmi vysokým vŕtacím výkonom a dlhou životnosťou
Ź Poznámka: Použiteľné iba vo vŕtačkách určených na vŕtanie namokro. Na odsávanie
používajte vysávač Bosch GAS 25 alebo GAS 50 Professional
Informácie o objednávaní
¹ Zásielkové balenie. Zásielkové balenie sa skladá z pevného počtu balení.
Objednávky sa vybavujú výhradne v počte zodpovedajúcom zásielkovému baleniu.
332 | Rezanie, brúsenie a vŕtanie s použitím diamantu | Vŕtacie korunky na vŕtanie namokro
Príslušenstvo Bosch 11/12
.
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
sie
lko
vé
ba
len
ie¹
Zá
450
5
11,5
2 608 580 558
C0a
1
1
595599
57
450
5
11,5
2 608 580 559
C0a
1
1
595605
62
450
6
11,5
2 608 580 560
C0a
1
1
595612
72
450
7
11,5
2 608 580 561
C0a
1
1
595629
77
450
7
11,5
2 608 580 562
C0a
1
1
595636
82
450
7
11,5
2 608 580 563
C0a
1
1
595643
Ob
Vý
Pr
Pr
Vlastnosti výrobku
Sp
ôs
52
ac
Ob
sa
hb
ale
nia
čís
cie
ob
ná
va
jed
ba
len
ia
lo
eg
me
nt
um
m
šk
as
Po
če
ts
eg
me
nto
v
iem
er
mm
ov
ná
dĺž
ka
mm
Diamantové vŕtacie korunky na vŕtanie namokro G 1/2" a 1 1/4" UNC Best for Concrete
Informácie o objednávaní
92
450
8
11,5
2 608 580 564
C0a
1
1
595650
102
450
9
11,5
2 608 580 565
C0a
1
1
595667
107
450
9
11,5
2 608 580 566
C0a
1
1
595674
112
450
9
11,5
2 608 580 567
C0a
1
1
595681
122
450
10
11,5
2 608 580 568
C0a
1
1
595698
127
450
11
11,5
2 608 580 569
C0a
1
1
595704
132
450
11
11,5
2 608 580 570
C0a
1
1
595711
138
450
11
11,5
2 608 580 571
C0a
1
1
595728
152
450
12
11,5
2 608 580 572
C0a
1
1
595735
162
450
12
11,5
2 608 580 573
C0a
1
1
595742
172
450
12
11,5
2 608 580 574
C0a
1
1
595759
182
450
13
11,5
2 608 580 575
C0a
1
1
595766
186
450
13
11,5
2 608 580 576
C0a
1
1
595773
202
450
14
11,5
2 608 580 577
C0a
1
1
595780
212
450
14
11,5
2 608 580 578
C0a
1
1
595797
226
450
15
11,5
2 608 580 579
C0a
1
1
595803
250
450
16
11,5
2 608 580 580
C0a
1
1
595810
276
450
17
11,5
2 608 580 581
C0a
1
1
595827
300
450
18
11,5
2 608 580 582
C0a
1
1
595834
Segmenty pre diamantové vŕtacie korunky 1 1/4" UNC Best for Concrete
¹
Zá
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
.
hb
sa
11,5
2 600 116 053
P0b
5
1
597371
57
5
11,5
2 600 116 054
P0b
5
1
597388
62
6
11,5
2 600 116 055
P0b
6
1
597395
72
77
82
7
11,5
2 600 116 056
P0b
7
1
597548
Sp
Ob
sie
l
ale
ko
vé
b
nia
ia
len
ba
ôs
ob
ale
nie
lo
cie
ná
va
jed
Ob
5
Vý
52
Vlastnosti výrobku
Obsah balenia
(počet kusov v balení)
čís
um
nt
me
šk
as
eg
Po
če
ts
eg
me
nto
v
Pr
e
ko prie
ru
nk m e r
y v vŕ
mm tac
ej
m
Ź Segmenty pre opätovné osadenie segmentovaných vŕtacích koruniek Best for Concrete
Ź Hodia sa na betón a oceľobetón s normálnymi až tvrdými prímesami, murivo
Informácie o objednávaní
92
8
11,5
2 600 116 057
P0b
8
1
597555
102
107
112
9
11,5
2 600 116 058
P0b
9
1
597562
122
10
11,5
2 600 116 059
P0b
10
1
597579
127
11
11,5
2 600 116 060
P0b
11
1
597586
¹ Zásielkové balenie. Zásielkové balenie sa skladá z pevného počtu balení.
Objednávky sa vybavujú výhradne v počte zodpovedajúcom zásielkovému baleniu.
Rezanie, brúsenie a vŕtanie s použitím diamantu | Vŕtacie korunky na vŕtanie namokro | 333
Príslušenstvo Bosch 11/12
Vlastnosti výrobku
Obsah balenia
(počet kusov v balení)
.
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
sie
lko
vé
ba
len
ie¹
Zá
Ob
sa
hb
ale
nia
lo
čís
ba
len
ia
cie
ob
ná
va
Sp
ôs
jed
Ob
šk
as
Vý
Po
če
ts
eg
me
nto
v
Pr
e
ko prie
ru
nk mer
y v vŕ
mm tac
ej
eg
me
nt
um
m
Segmenty pre diamantové vŕtacie korunky 1 1/4" UNC Best for Concrete
Informácie o objednávaní
132
11
11,5
2 600 116 061
P0b
11
1
597593
138
11
11,5
2 600 116 062
P0b
11
1
597609
152
162
12
11,5
2 600 116 063
P0b
12
1
597616
172
12
11,5
2 600 116 064
P0b
12
1
597623
182
186
13
11,5
2 600 116 065
P0b
13
1
597630
202
212
14
11,5
2 600 116 066
P0b
14
1
597647
226
15
11,5
2 600 116 067
P0b
15
1
597654
250
16
11,5
2 600 116 068
P0b
16
1
597661
276
17
11,5
2 600 116 069
P0b
17
1
597678
300
18
11,5
2 600 116 070
P0b
18
1
597685
¹ Zásielkové balenie. Zásielkové balenie sa skladá z pevného počtu balení.
Objednávky sa vybavujú výhradne v počte zodpovedajúcom zásielkovému baleniu.
334 | Rezanie, brúsenie a vŕtanie s použitím diamantu | Vŕtacie korunky na vŕtanie nasucho
Príslušenstvo Bosch 11/12
Vŕtacie korunky na vŕtanie nasucho
Ideálne na vŕtanie do vápennopieskových tehál,
muriva a pálených tehál
Špeciálny tvar segmentu
Strieškový segment Speed
Stripes pre mimoriadne vysokú
rýchlosť vŕtania,
rýchlejšie vystredenie,
menej vibrácií,
rýchlejšie navrtávanie,
veľkú životnosť,
lepšie odstraňovanie
odvŕtaného prachu,
menšie trenie
Vystreďovací kríž
na jednoduché navrtávanie
Držiak pre vystreďovací kríž
10 mm výška segmentu pre Ø 32-42 mm
Upínanie 1 1/4" UNC
11,5 mm výška segmentu pre Ø 52-157 mm
Ø 32-157 mm
Diamantové vŕtacie korunky na vŕtanie nasucho 1 1/4" UNC Best for Universal
¹
Zá
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
.
hb
sa
Prstenec
10,0
2 608 580 583
C0a
1
1
595841
42
330
Prstenec
10,0
2 608 580 584
C0a
1
1
595858
52
330
3
11,5
2 608 580 585
C0a
1
1
595865
62
400
4
11,5
2 608 580 586
C0a
1
1
595872
68
400
4
11,5
2 608 580 587
C0a
1
1
595889
87
400
4
11,5
2 608 580 588
C0a
1
1
595896
102
400
4
11,5
2 608 580 589
C0a
1
1
595902
112
400
6
11,5
2 608 580 590
C0a
1
1
595919
122
400
6
11,5
2 608 580 591
C0a
1
1
595926
132
400
6
11,5
2 608 580 592
C0a
1
1
595933
142
400
8
11,5
2 608 580 593
C0a
1
1
595940
152
400
8
11,5
2 608 580 594
C0a
1
1
595957
157
400
8
11,5
2 608 580 595
C0a
1
1
595964
Pr
Sp
Ob
sie
l
ale
ko
vé
b
nia
ia
ale
nie
lo
len
ba
cie
ôs
ob
ná
va
jed
Ob
330
Pr
32
Vlastnosti výrobku
Obsah balenia
(počet kusov v balení)
čís
um
nt
me
eg
Vý
šk
as
Po
če
ts
eg
me
nto
v
iem
er
ac
ov
n
ád
mm
ĺžk
am
m
m
Ź Univerzálny segment na vápenné tehly, pálené tehly a pieskovec
Ź Poznámka: Na odsávanie používajte vysávač Bosch GAS 25 alebo GAS 50 Professional
Ź Hodia sa pre diamantové vŕtačky všetkých značiek s upínaním 1 1/4" UNC
Informácie o objednávaní
¹ Zásielkové balenie. Zásielkové balenie sa skladá z pevného počtu balení.
Objednávky sa vybavujú výhradne v počte zodpovedajúcom zásielkovému baleniu.
Rezanie, brúsenie a vŕtanie s použitím diamantu | Vŕtacie korunky na vŕtanie nasucho | 335
Príslušenstvo Bosch 11/12
Segmenty pre diamantové vŕtacie korunky 1 1/4" UNC Best for Universal
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
.
sie
lko
vé
ba
len
ie¹
Zá
11,5
2 600 116 071
P0b
3
1
597692
4
11,5
2 600 116 072
P0b
4
1
597708
68
4
11,5
2 600 116 073
P0b
4
1
597715
87
4
11,5
2 600 116 074
P0b
4
1
597722
102
4
11,5
2 600 116 075
P0b
4
1
597739
112
6
11,5
2 600 116 076
P0b
6
1
597746
122
6
11,5
2 600 116 077
P0b
6
1
597753
132
6
11,5
2 600 116 078
P0b
6
1
597760
142
152
157
8
11,5
2 600 116 082
P0b
8
1
621519
Sp
ôs
3
62
Vlastnosti výrobku
Ob
52
Vý
Ob
sa
hb
ale
nia
lo
čís
ba
len
ia
cie
ob
ná
va
jed
šk
as
Po
če
ts
eg
me
nto
v
Pr
e
ko prie
ru
nk mer
y v vŕ
mm tac
ej
eg
me
nt
um
m
Ź Segmenty na opätovné osadenie segmentovaných vŕtacích koruniek Best for Universal
Informácie o objednávaní
Hodia sa na vápennopieskové tehly, pálené tehly, murivo
Obsah balenia
(počet kusov v balení)
¹ Zásielkové balenie. Zásielkové balenie sa skladá z pevného počtu balení.
Objednávky sa vybavujú výhradne v počte zodpovedajúcom zásielkovému baleniu.
336 | Rezanie, brúsenie a vŕtanie s použitím diamantu | Vŕtacie korunky na vŕtanie nasucho
Obsah balenia
(počet kusov v balení)
Príslušenstvo Bosch 11/12
¹ Zásielkové balenie. Zásielkové balenie sa skladá z pevného počtu balení.
Objednávky sa vybavujú výhradne v počte zodpovedajúcom zásielkovému baleniu.
Rezanie, brúsenie a vŕtanie s použitím diamantu | Vŕtacie korunky na vŕtanie nasucho | 337
Príslušenstvo Bosch 11/12
Škatuľový záhlbník
Ideálny na vŕtanie do vápennopieskových tehál, muriva,
pálených tehál
Optimalizované segmenty pre mimoriadne rýchly posun pri vŕtaní a dlhú životnosť v tvrdých
alebo stredne tvrdých materiáloch
Ideálny na stredne
tvrdé stavebné
M 16
materiály
hodí sa na všetky bežne dostupné upínacie stopky
využiteľná výška segmentu 5 mm
Ideálny na tvrdé
stavebné materiály
Upínanie adaptérom Power Change
na rýchle a bezpečné upevnenie a opätovné
uvoľnenie vystreďovacích vrtákov a škatuľových
záhlbníkov iba jedným kliknutím
Využiteľná výška segmentu 10 mm
Diamantové škatuľové záhlbníky Professional-plus s adaptérom Power Change
Vlastnosti výrobku
¹
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
.
sie
Zá
Ob
sa
hb
ale
lko
vé
b
nia
nia
ale
cie
ôs
ob
b
ná
va
Sp
jed
Ob
ale
nie
lo
čís
um
nt
me
eg
šk
as
Vý
Po
če
ts
eg
me
nto
v
Pr
ac
Pr
iem
er
ov
ná
mm
dĺž
ka
m
m
m
Ź Na vŕtanie bez príklepu. Pre vŕtačky s výkonom minimálne 1 000 W
Odporúčané otáčky 1 500 - 2 000 ot/min
Informácie o objednávaní
Na mäkké a stredne tvrdé stavebné materiály ako vápennopieskové tehly, tehly,
tvrdé pálené tehly, murivo
68
60
3
7
2 608 550 569
C0a
1
1
464222
82
60
4
7
2 608 550 571
C0a
1
1
464246
Na tvrdé stavebné materiály ako vápenno-pieskové tehly vysokej hustoty, tehly,
tvrdé pálené tehly, murivo
Obsah balenia
(počet kusov v balení)
68
60
3
10
2 608 550 568
C0a
1
1
464215
82
60
4
10
2 608 550 570
C0a
1
1
464239
¹ Zásielkové balenie. Zásielkové balenie sa skladá z pevného počtu balení.
Objednávky sa vybavujú výhradne v počte zodpovedajúcom zásielkovému baleniu.
338 | Rezanie, brúsenie a vŕtanie s použitím diamantu | Vŕtacie korunky na vŕtanie nasucho
Príslušenstvo Bosch 11/12
Diamantové škatuľové záhlbníky Professional-plus s upínacou stopkou M 16
Vlastnosti výrobku
.
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
sie
lko
vé
ba
len
ie¹
hb
ale
nia
Ob
sa
Zá
čís
cie
ob
ná
va
Ob
Sp
ôs
jed
ba
len
ia
lo
eg
me
nt
um
m
šk
as
Vý
Po
če
ts
eg
me
nto
v
ac
Pr
Pr
iem
er
mm
ov
ná
dĺž
ka
mm
Ź Na vŕtanie bez príklepu. Pre vŕtačky s výkonom minimálne 1 000 W
Odporúčané otáčky 1 500 - 2 000 ot/min
Informácie o objednávaní
Na mäkké a stredne tvrdé stavebné materiály ako vápenno-pieskové tehly, tehly,
tvrdé pálené tehly, murivo
68
60
3
7
2 608 550 575
C0a
1
1
464284
82
60
4
7
2 608 550 577
C0a
1
1
464307
Na tvrdé stavebné materiály ako vápenno-pieskové tehly vysokej hustoty, tehly,
tvrdé pálené tehly, murivo
68
60
3
10
2 608 550 574
C0a
1
1
464277
82
60
4
10
2 608 550 576
C0a
1
1
464291
ale
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
.
lko
vé
b
sie
Zá
hb
sa
Ob
Sp
ôs
ob
ba
ale
len
cie
ná
va
jed
Ob
Vlastnosti výrobku
nia
ia
čís
nie
lo
¹
Príslušenstvo pre diamantové škatuľové záhlbníky s adaptérom Power Change
Informácie o objednávaní
Adaptér Power Change
S 8 mm šesťhrannou upínacou stopkou s vystreďovacím vrtákom z tvrdého kovu
Pre dierové píly Ø 20-105 mm
2 608 584 772 PC1b
1
1
375870
Adaptér Power Change Heavy Duty
S 11 mm šesťhrannou upínacou stopkou. S vystreďovacím vrtákom z tvrdého kovu
Pre dierové píly Ø 20-105 mm
2 608 580 114 PC1b
1
1
471947
1
1
375887
1
1
469500
1
1
429252
Adaptér Power Change
S upínacou stopkou SDS-plus s vystreďovacím vrtákom z tvrdého kovu
Pre dierové píly Ø 20-105 mm
2 608 584 773 PC1b
Adaptér Power Change Heavy Duty
S 11 mm šesťhrannou upínacou stopkou
Pre dierové píly Ø 14-152 mm. Bez vystreďovacieho vrtáka
2 608 580 095 PC1b
Adaptér Power Change
S upínacou stopkou SDS-plus
Pre dierové píly Ø 14-152 mm. Bez vystreďovacieho vrtáka
2 608 584 845 PC1b
Obsah balenia
(počet kusov v balení)
¹ Zásielkové balenie. Zásielkové balenie sa skladá z pevného počtu balení.
Objednávky sa vybavujú výhradne v počte zodpovedajúcom zásielkovému baleniu.
Rezanie, brúsenie a vŕtanie s použitím diamantu | Vŕtacie korunky na vŕtanie nasucho | 339
Príslušenstvo Bosch 11/12
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
.
sie
lko
vé
ba
len
ie¹
hb
ale
nia
Ob
sa
Zá
čís
cie
ob
ná
va
Sp
ôs
jed
Ob
Vlastnosti výrobku
ba
len
ia
lo
Príslušenstvo pre diamantové škatuľové záhlbníky s adaptérom Power Change
Informácie o objednávaní
Vystreďovací vrták z tvrdého kovu
S 1/4" šesťhrannou stopkou, uhol vŕtacej špičky 118°. Diamantom brúsené ostria z tvrdého
kovu s vystredením a špeciálnym univerzálnym výbrusom, l = 120 mm
2 608 584 777 PC1d
1
1
375924
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
.
Zá
sie
ale
Ob
sa
hb
ba
ob
ôs
Sp
lko
vé
b
nia
ia
len
cie
ná
va
jed
Ob
Ce
Vlastnosti výrobku
ale
nie
¹
lo
čís
m
ka
m
dĺž
lko
vá
Ad
ap
tér
/ve
Pr
ie
mm mer
Pr
iem
er
mm
ľko
sť
kľú
ča
-s
tra
na
vŕt
ač
ky
Príslušenstvo pre diamantové škatuľové záhlbníky M 16
1
1
621502
Informácie o objednávaní
Adaptér 5/8" - 16 UNF so závitom M 16
-
-
5/8“ - 16 UNF
-
2 600 116 081
P0b
Šesťhranná upínacia stopka pre vŕtacie korunky so závitom M 16
-
11
-
80
2 608 550 078
P1e
1
1
084680
-
11
-
220
2 608 598 109
P1e
1
1
096744
1
1
341844
G 1/2" šesťhranná upínacia stopka pre vŕtacie korunky so závitom M 16
-
22
-
85
2 608 550 554
P1e
Upínacia stopka SDS-plus pre vŕtacie korunky so závitom M 16
-
-
-
105
2 608 550 057
P1e
1
1
046138
-
-
-
220
2 608 598 110
P1e
1
1
096751
2 608 550 079 PC1d
1
1
085403
Vystreďovací vrták pre šesťhrannú upínaciu stopku
8
Obsah balenia
(počet kusov v balení)
-
-
-
¹ Zásielkové balenie. Zásielkové balenie sa skladá z pevného počtu balení.
Objednávky sa vybavujú výhradne v počte zodpovedajúcom zásielkovému baleniu.
340 | Rezanie, brúsenie a vŕtanie s použitím diamantu | Vŕtacie korunky na vŕtanie nasucho
Príslušenstvo Bosch 11/12
Príslušenstvo
k diamantový vŕtacím systémom Bosch
Ź Systémové súčasti a pomôcky na optimálnu
prácu na stavenisku
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
.
Zá
32
2 608 597 475
C0a
1
1
110013
42
2 608 597 476
C0a
1
1
110020
52
2 608 597 477
C0a
1
1
110037
62
2 608 597 904
C0a
1
1
220057
68
2 608 597 478
C0a
1
1
110044
87
2 608 597 479
C0a
1
1
110051
102
2 608 597 480
C0a
1
1
110068
112
2 608 597 481
C0a
1
1
110075
122
2 608 597 905
C0a
1
1
220064
132
2 608 597 482
C0a
1
1
110082
Vlastnosti výrobku
Ob
Sp
ôs
Ob
sa
sie
lko
vé
ba
len
ie¹
cie
ob
ná
va
jed
hb
ale
nia
čís
sť
ľko
/ve
Pr
ie
mm mer
ba
len
ia
lo
kľú
ča
Vŕtacie korunky na vŕtanie nasucho 1 1/4" UNC
Informácie o objednávaní
¹
nie
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
.
ale
lko
vé
b
Zá
sie
hb
G 1/2"
2 608 598 043
P1h
1
1
116169
G 1/2"
SDS - DI
2 608 550 141
P1h
1
1
108003
1 1/4" UNC
SDS - DI
2 608 550 140
P1h
1
1
107990
G 1/2"
1 1/4" UNC
2 608 598 042
P1h
1
1
116152
SDS-DI
1 1/4" UNC
2 608 550 142
P1h
1
1
108010
SDS-DI
G 1/2"
2 608 550 143
P1h
1
1
108027
Sp
Ob
sa
ob
b
ôs
ale
ale
nia
nia
čís
cie
ná
va
jed
Ob
1 1/4" UNC
Vlastnosti výrobku
Obsah balenia
(počet kusov v balení)
lo
-s
tra
na
ko
r
Ad
ap
tér
Ad
ap
tér
-s
tra
na
vŕt
ač
ky
un
ky
Adaptér pre diamantové vŕtacie korunky
Informácie o objednávaní
¹ Zásielkové balenie. Zásielkové balenie sa skladá z pevného počtu balení.
Objednávky sa vybavujú výhradne v počte zodpovedajúcom zásielkovému baleniu.
Rezanie, brúsenie a vŕtanie s použitím diamantu | Vŕtacie korunky na vŕtanie nasucho | 341
Príslušenstvo Bosch 11/12
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
.
Zá
sie
lko
vé
ba
len
ie¹
Ob
sa
hb
ale
nia
čís
cie
ob
ná
va
P0h
1
1
108034
P0h
1
1
116176
P0h
1
1
116183
Sp
ôs
jed
Ob
Dĺ
žk
am
m
Vlastnosti výrobku
ba
len
ia
lo
Predĺženia pre diamantové vŕtacie korunky
Informácie o objednávaní
Predĺženie pre vŕtacie korunky s upínaním SDS-DI
Od priemeru 62 mm
300
2 608 598 112
Predĺženie pre vŕtacie korunky s upínaním G 1/2"
Od priemeru 32 mm
300
2 608 598 044
Predĺženie pre vŕtacie korunky s upínaním 1 1/4" UNC
Od priemeru 45 mm
300
Obsah balenia
(počet kusov v balení)
2 608 598 045
¹ Zásielkové balenie. Zásielkové balenie sa skladá z pevného počtu balení.
Objednávky sa vybavujú výhradne v počte zodpovedajúcom zásielkovému baleniu.
342 | Rezanie, brúsenie a vŕtanie s použitím diamantu | Vŕtacie korunky na vŕtanie nasucho
Príslušenstvo Bosch 11/12
Tlaková nádoba na vodu
1
1
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
.
sie
lko
vé
ba
len
ie¹
Zá
hb
ale
nia
Ob
sa
čís
cie
ob
ná
va
Sp
ôs
jed
Ob
Vlastnosti výrobku
ba
len
ia
lo
Ź Hodí sa na vŕtacie práce namokro na staveniskách bez prívodu vody
Ź Oceľová nádrž so špeciálnou povrchovou úpravou z plastu
Ź Objem: 10 litrov
Informácie o objednávaní
Tlaková nádoba na vodu
2 609 390 308
C0a
107907
Prstenec na zachytávanie vody pre vŕtaciu konzolu S 500 a S 500 A Professional
Ź Zachytáva vodu vytekajúcu z vŕtaného otvoru
Ź Spolu s viacúčelovým vysávačom zabraňuje znečisteniu a škodám spôsobeným vodou
Prstenec na zachytávanie vody pre vŕtaciu konzolu S 500 Professional
Max. priemer vŕtacej korunky 92 mm
Hodí sa pre GDB 1600 WE Professional
2 609 390 310
C0a
1
1
107921
1
1
288774
10
1
107938
2
1
288798
Prstenec na zachytávanie vody pre vŕtaciu konzolu S 500 A Professional
Max. priemer vŕtacej korunky 212 mm
Hodí sa pre GDB 1600 WE; GDB 2200; GDB 2500 WE Professional
2 609 390 389
C0a
Tesniace veko pre prstenec na zachytávanie vody
Tesniace veko pre prstenec na zachytávanie vody 2 609 390 310
123
2 609 390 311
C0a
Tesniace veko pre prstenec na zachytávanie vody 2 609 390 389
235
Obsah balenia
(počet kusov v balení)
2 609 390 391
C0a
¹ Zásielkové balenie. Zásielkové balenie sa skladá z pevného počtu balení.
Objednávky sa vybavujú výhradne v počte zodpovedajúcom zásielkovému baleniu.
Rezanie, brúsenie a vŕtanie s použitím diamantu | Vŕtacie korunky na vŕtanie nasucho | 343
Príslušenstvo Bosch 11/12
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
.
sie
lko
vé
ba
len
ie¹
hb
ale
nia
Zá
ob
Ob
sa
cie
Ob
Sp
ôs
jed
ná
va
mm
er
iem
Pr
Vlastnosti výrobku
ba
len
ia
čís
lo
Upevňovacie súpravy
Informácie o objednávaní
27-dielna upevňovacia súprava
Špeciálna výbava na betón a tvrdé horniny
15
2 607 000 744
C0a
27
1
107945
2 607 000 745
C0a
6
1
107952
2 607 000 746
C0a
50
1
107969
C0a
25
1
107976
6-dielna upevňovacia súprava
Špeciálne vyhotovenie pre prírodný a umelý kameň
20
Súpravy čapov
50-dielna súprava čapov
Špeciálna výbava na betón a tvrdé horniny
15
25-dielna súprava čapov
Špeciálne vyhotovenie pre prírodný a umelý kameň
20
2 607 000 747
Vlastnosti výrobku
sie
Zá
hb
sa
Ob
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
.
ale
lko
vé
b
nia
ale
ale
bb
ôs
o
Sp
Ob
jed
ná
va
cie
nia
čís
nie
lo
¹
Rozperný rýchloupínací stĺpik
Informácie o objednávaní
Rozperný rýchloupínací stĺpik
Hodí sa pre vŕtacie konzoly S 500 alebo S 500 A Professional
Na jednoduché upevnenie vŕtacej konzoly rozopretím medzi podlahou a stropom alebo
medzi dvoma stenami
Upínacia šírka: od 1,7 m do 3,0 m
2 608 598 111
Obsah balenia
(počet kusov v balení)
C0a
1
1
107983
¹ Zásielkové balenie. Zásielkové balenie sa skladá z pevného počtu balení.
Objednávky sa vybavujú výhradne v počte zodpovedajúcom zásielkovému baleniu.
344 | Rezanie, brúsenie a vŕtanie s použitím diamantu | Vŕtacie korunky na vŕtanie nasucho
Príslušenstvo Bosch 11/12
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
.
sie
lko
vé
ba
len
ie¹
hb
ale
nia
Zá
Ob
sa
čís
cie
ob
ná
va
Sp
ôs
jed
Ob
Vlastnosti výrobku
ba
len
ia
lo
Vákuová súprava, vyplachovacia hlava a odsávacia hlava
Informácie o objednávaní
1-dielna vákuová súprava
Pozostáva z: prísavného nátrubku s gumeným tesnením, trojcestného guľového ventilu
na rýchle zavzdušnenie vákuovej dosky, tesniacej gumy pre vákuovú prísavku
Hodí sa pre S 500; S 500 A Professional
2 609 390 314
C0a
1
1
127998
Vyplachovacia hlava
Hodí sa na vŕtanie namokro pomocou diamantového vŕtacieho systému
Bosch GDB 1600 WE Professional (vyhotovenie SDS-DI do roku výroby 2004)
Vyplachovacia hlava pre GDB 1600 WE Professional s upínaním G 1/2" / 1 1/4" UNC
Č. náhradného dielu 3.607.031.573
2 609 390 317
C0a
1
1
139687
Odsávacia hlava
Hodí sa na vŕtanie nasucho pomocou diamantového vŕtacieho systému Bosch GDB 1600 DE;
GDB 1600 WE Professional (vyhotovenie SDS-DI do roku výroby 2004)
Vyplachovacia hlava pre GDB 1600 DE; GDB 1600 WE Professional s upínaním
G 1/2" / 1 1/4" UNC
Č. náhradného dielu 3.607.031.574
2 609 390 318
C0a
1
1
139694
C0a
1
1
139670
Prídavná rukoväť a transportné kolieska
Prídavná rukoväť pre diamantové vŕtačky Bosch
Hodí sa pre GDB 1600 DE; GDB 1600 WE Professional
2 609 390 316
Transportné kolieska
Hodia sa na ľahkú prepravu vŕtacích konzol Bosch S 500 alebo S 500 A Professional
2 609 390 309
Obsah balenia
(počet kusov v balení)
C0a
1
1
107914
¹ Zásielkové balenie. Zásielkové balenie sa skladá z pevného počtu balení.
Objednávky sa vybavujú výhradne v počte zodpovedajúcom zásielkovému baleniu.
Príslušenstvo Bosch 11/12
Obsah balenia
(počet kusov v balení)
Rezanie, brúsenie a vŕtanie s použitím diamantu | Vŕtacie korunky na vŕtanie nasucho | 345
¹ Zásielkové balenie. Zásielkové balenie sa skladá z pevného počtu balení.
Objednávky sa vybavujú výhradne v počte zodpovedajúcom zásielkovému baleniu.
346 | Rezanie, brúsenie a vŕtanie s použitím diamantu | Vrtáky na vŕtanie namokro
Príslušenstvo Bosch 11/12
Diamantové dierové píly a vrtáky na vŕtanie
namokro
Diamond for Hard Ceramics
Žiadne obkladačky a dlaždice nie sú príliš tvrdé
Špeciálne bočné otvory
Tenká rezná hrana
na jednoduché odstránenie
pre rýchle, čisté rezy
kúskov jadra
Diamantová vrstva
pre dlhú životnosť pri
vŕtaní do tých najtvrdších
Adaptér Power Change
obkladačiek
na rýchle a bezpečné
upevnenie a opätovné
uvoľnenie dierovej píly iba
jedným kliknutím
Rozsah sortimentu
Ø 19-83 mm
Diamantové dierové píly Diamond for Hard Ceramics
1
1
488990
25/32
2 608 580 302 PC1b
1
1
489003
22
7/8
2 608 580 303 PC1b
1
1
489010
25
1
2 608 580 304 PC1b
1
1
489027
29
1 1/8
2 608 580 305 PC1b
1
1
489034
32
1 1/4
2 608 580 306 PC1b
1
1
489041
35
1 3/8
2 608 580 307 PC1b
1
1
489058
38
1 1/2
2 608 580 308 PC1b
1
1
489065
41
1 5/8
2 608 580 394 PC1b
1
1
515160
44
1 3/4
2 608 580 309 PC1b
1
1
489072
Sp
Zá
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
.
ale
ko
vé
b
hb
sa
sie
l
ale
len
nia
ia
čís
ôs
ob
ba
ná
va
jed
Ob
er
iem
2 608 580 301 PC1b
20
Pr
Ob
51
cie
lco
v
pa
mm
er
iem
3/4
Pr
19
Vlastnosti výrobku
Obsah balenia
(počet kusov v balení)
nie
lo
¹
Ź Kvalita rezu závisí od správnych otáčok a chladenia (pozrite si návod na používanie)
Ź Poznámka: Vŕtajte bez príklepu. Vždy pracujte s použitím vodného chladenia. Pracujte
len s akumulátorovými vŕtačkami
Informácie o objednávaní
¹ Zásielkové balenie. Zásielkové balenie sa skladá z pevného počtu balení.
Objednávky sa vybavujú výhradne v počte zodpovedajúcom zásielkovému baleniu.
Rezanie, brúsenie a vŕtanie s použitím diamantu | Vrtáky na vŕtanie namokro | 347
Príslušenstvo Bosch 11/12
.
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
sie
lko
vé
ba
len
ie¹
Zá
2
2 608 580 310 PC1b
1
1
489089
54
2 1/8
2 608 580 311 PC1b
1
1
489096
57
2 1/4
2 608 580 312 PC1b
1
1
489102
60
2 3/8
2 608 580 313 PC1b
1
1
489119
64
2 1/2
2 608 580 314 PC1b
1
1
489126
65
2 9/16
2 608 580 315 PC1b
1
1
489133
67
2 5/8
2 608 580 316 PC1b
1
1
489157
68
2 11/16
2 608 580 317 PC1b
1
1
489164
70
2 3/4
2 608 580 318 PC1b
1
1
489171
76
3
2 608 580 319 PC1b
1
1
489188
79
3 1/8
2 608 580 320 PC1b
1
1
489195
83
3 1/4
2 608 580 321 PC1b
1
1
489201
Ob
Pr
Vlastnosti výrobku
Sp
ôs
51
Pr
Ob
sa
ob
ná
va
jed
er
iem
hb
ale
nia
čís
cie
lco
v
pa
mm
er
iem
ba
len
ia
lo
Diamantové dierové píly Diamond for Hard Ceramics
Informácie o objednávaní
Diamantové vrtáky na vŕtanie namokro Diamond for Hard Ceramics
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
.
ale
lko
vé
b
Zá
sie
1
1
495721
P1a
1
1
495738
7
2 608 550 607
P1a
1
1
495745
8
2 608 550 608
P1a
1
1
495752
10
2 608 550 609
P1a
1
1
495769
12
2 608 550 610
P1a
1
1
495776
14
2 608 550 611
P1a
1
1
495783
Sp
ôs
P1a
2 608 550 606
Ob
Ob
s
ah
ob
ba
ba
len
len
cie
ná
va
jed
ia
ia
čís
m
)m
(D
er
iem
2 608 550 605
6
Pr
5
Vlastnosti výrobku
Obsah balenia
(počet kusov v balení)
nie
lo
¹
Ź Hodia sa na mäkké obkladačky až po veľmi tvrdé dlaždice a taký materiál,
ako je napríklad jemná kamenina
Ź Poznámka: Vŕtajte bez príklepu. Vždy pracujte s použitím vodného chladenia.
Pracujte len s akumulátorovými vŕtačkami
Informácie o objednávaní
¹ Zásielkové balenie. Zásielkové balenie sa skladá z pevného počtu balení.
Objednávky sa vybavujú výhradne v počte zodpovedajúcom zásielkovému baleniu.
348 | Rezanie, brúsenie a vŕtanie s použitím diamantu | Vrtáky na vŕtanie namokro
Príslušenstvo Bosch 11/12
Vlastnosti výrobku
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
.
Zá
sie
lko
vé
ba
len
ie¹
hb
ale
nia
ob
Ob
sa
Ob
Sp
ôs
jed
ná
va
cie
ba
len
ia
čís
lo
Príslušenstvo pre diamantovú dierovú pílu Diamond for Hard Ceramics
Informácie o objednávaní
Adaptér Power Change
S 8 mm šesťhrannou upínacou stopkou. Pre dierové píly Ø 14-152 mm.
Bez vystreďovacieho vrtáka
2 608 584 844 PC1b
1
1
429245
1
469500
Adaptér Power Change Heavy-Duty
S 11 mm šesťhrannou upínacou stopkou. Pre dierové píly Ø 14-152 mm.
Bez vystreďovacieho vrtáka
2 608 580 095 PC1b
1
Adaptér Power Change
S upínacou stopkou SDS-plus Pre dierové píly Ø 14-152 mm. Bez vystreďovacieho vrtáka
2 608 584 845 PC1b
1
1
429252
Súprava diamantových vrtákov na vŕtanie namokro Robust Line – Diamond for Hard Ceramics
ko
vé
b
Zá
sie
l
ba
sa
h
Ob
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
.
ale
ia
len
len
Sp
ôs
ob
ba
cie
Ob
jed
ná
va
mm
er
iem
Pr
Vlastnosti výrobku
ia
čís
nie
lo
¹
Ź Hodí sa na mäkké obkladačky až po veľmi tvrdé dlaždice a taký materiál,
ako je napríklad jemná kamenina
Ź Poznámka: Vŕtajte bez príklepu. Vždy pracujte s použitím vodného chladenia.
Pracujte len s akumulátorovými vŕtačkami
Informácie o objednávaní
4-dielna súprava diamantových vrtákov na vŕtanie namokro Robust Line
Veľkosť súpravy A:
156,5 x 69,5 x 23 mm
Obsah balenia
(počet kusov v balení)
6
8
10
14
2 607 019 880
P1k
4
1
495790
5
6
7
8
2 607 019 881
P1k
4
1
495806
¹ Zásielkové balenie. Zásielkové balenie sa skladá z pevného počtu balení.
Objednávky sa vybavujú výhradne v počte zodpovedajúcom zásielkovému baleniu.
Rezanie, brúsenie a vŕtanie s použitím diamantu | Vrtáky na vŕtanie namokro | 349
Príslušenstvo Bosch 11/12
1
1
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
.
sie
lko
vé
ba
len
ie¹
Zá
hb
ale
nia
Ob
sa
čís
cie
ob
ná
va
Sp
ôs
jed
Ob
Vlastnosti výrobku
ba
len
ia
lo
Príslušenstvo pre diamantové vrtáky na vŕtanie namokro a diamantové dierové píly
Informácie o objednávaní
Centrovacia pomôcka pre diamantové vrtáky
2 608 598 142 PC1a
495813
Centrovacia pomôcka pre diamantové vrtáky na vŕtanie namokro a dierové píly
2 608 580 327
C1a
1
1
489683
Fľaša na tlakovú vodu
Na chladenie diamantových vrtákov na vŕtanie namokro a dierových píl vodou
Max. objem náplne: 0,9 l
Vrátane hadice (1,8 m dlhá)
2 608 190 048
Obsah balenia
(počet kusov v balení)
C1a
1
1
495820
¹ Zásielkové balenie. Zásielkové balenie sa skladá z pevného počtu balení.
Objednávky sa vybavujú výhradne v počte zodpovedajúcom zásielkovému baleniu.
350 | Rezanie, brúsenie a vŕtanie s použitím diamantu | Vrtáky na vŕtanie nasucho
Príslušenstvo Bosch 11/12
Diamantové vrtáky na vŕtanie nasucho
Diamantové vrtáky na vŕtanie nasucho Easy Dry
pre vynikajúce výsledky pri vŕtaní
Diamanty spájkované natvrdo
13 mm stopka
a vo vákuu
pre dlhšiu životnosť
Zásobník s chladiacim
Pracovná dĺžka 33 mm
médiom
pre otvory do dlaždíc a obkladačiek s akoukoľvek hrúbkou
Diamantové vrtáky na vŕtanie nasucho Easy Dry
¹
lko
vé
b
len
1
577915
2 608 587 140
P1p
1
1
577922
8
5/16
33
2 608 587 141
P1p
1
1
577939
10
25/64
33
2 608 587 142
P1p
1
1
577946
12
15/32
33
2 608 587 143
P1p
1
1
577953
14
9/16
33
2 608 587 144
P1p
1
1
577960
Sp
Ob
Pr
Pr
sie
Zá
ba
Ob
sa
h
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
.
ia
ia
len
ba
ale
nie
lo
čís
cie
ob
1
33
ôs
P1p
9/32
jed
2 608 587 139
7
Pr
33
iem
15/64
iem
6
Vlastnosti výrobku
Obsah balenia
(počet kusov v balení)
ná
va
ád
ac
ov
n
er
er
(D
(D
)v
)m
m
pa
ĺžk
a(
L1
lco
ch
)m
m
Ź Hodia sa na mäkké obkladačky až po veľmi tvrdé dlaždice a taký materiál, ako je napríklad jemná kamenina
Ź Na použitie s akumulátorovými skrutkovačmi a vŕtačkami s 13 mm skľučovadlom vrtákov
Ź Poznámka: Vŕtajte bez príklepu. Optimálne otáčky: 1 500 ot/min
Informácie o objednávaní
¹ Zásielkové balenie. Zásielkové balenie sa skladá z pevného počtu balení.
Objednávky sa vybavujú výhradne v počte zodpovedajúcom zásielkovému baleniu.
Rezanie, brúsenie a vŕtanie s použitím diamantu | Vrtáky na vŕtanie nasucho | 351
Príslušenstvo Bosch 11/12
3
1
.
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
sie
lko
vé
ba
len
ie¹
Zá
hb
ale
nia
lo
čís
ba
len
ia
cie
ob
ná
va
Sp
ôs
jed
Ob
sa
Vlastnosti výrobku
Ob
ac
Pr
Pr
iem
er
mm
ov
ná
dĺž
ka
mm
Súprava diamantových vrtákov na vŕtanie nasucho Robust Line – Easy Dry
Informácie o objednávaní
3-dielna súprava diamantových vrtákov na vŕtanie nasucho
Veľkosť súpravy A:
156,5 x 69,5 x 23 mm
Obsah balenia
(počet kusov v balení)
6
8
10
33
2 608 587 145
P1k
577977
¹ Zásielkové balenie. Zásielkové balenie sa skladá z pevného počtu balení.
Objednávky sa vybavujú výhradne v počte zodpovedajúcom zásielkovému baleniu.
352 | Rezanie, brúsenie a vŕtanie s použitím diamantu | Vrtáky na vŕtanie nasucho
Príslušenstvo Bosch 11/12
Diamantové vrtáky na vŕtanie nasucho Dry Speed
pre podstatne väčšiu rýchlosť vŕtania a životnosť
Závit M 14
Otvor
pre uhlové brúsky
na jednoduché odstraňovanie odvŕtaného jadra.
Diamanty spájkované natvrdo a vo vákuu
pre dlhšiu životnosť
Pracovná dĺžka 35 mm
pre všetky hrúbky dlaždíc, obkladačiek a dosiek z prírodného kameňa
Diamantové vrtáky na vŕtanie nasucho Dry Speed
¹
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
.
lko
vé
b
sie
Zá
P1h
1
1
577656
5/8
30
2 608 587 114
P1h
1
1
577663
20
25/32
35
2 608 587 115
P1h
1
1
577670
22
7/8
35
2 608 587 116
P1h
1
1
577687
25
1
35
2 608 587 117
P1h
1
1
577694
27
1 1/16
35
2 608 587 118
P1h
1
1
577700
30
1 3/16
35
2 608 587 119
P1h
1
1
577717
32
1 1/4
35
2 608 587 120
P1h
1
1
577724
35
1 3/8
35
2 608 587 121
P1h
1
1
577731
38
1 1/2
35
2 608 587 122
P1h
1
1
577748
40
1 9/16
35
2 608 587 123
P1h
1
1
577755
45
1 49/64
35
2 608 587 124
P1h
1
1
577762
51
2
35
2 608 587 125
P1h
1
1
577779
55
2 11/64
35
2 608 587 126
P1h
1
1
577786
57
2 1/4
35
2 608 587 127
P1h
1
1
577793
60
2 3/8
35
2 608 587 128
P1h
1
1
577809
Sp
Ob
sa
hb
bb
ale
ale
nia
nia
ale
nie
lo
čís
cie
ôs
o
ná
va
jed
2 608 587 113
16
Pr
30
Pr
9/16
Pr
14
Vlastnosti výrobku
Obsah balenia
(počet kusov v balení)
Ob
er
iem
ac
ov
n
(D
ád
)v
ĺžk
a(
pa
m
)m
(D
er
iem
L1
lco
ch
)m
m
Ź Hodia sa na mäkké obkladačky až po veľmi tvrdé dlaždice a prírodný kameň
Ź Na použitie v uhlových brúskach
Informácie o objednávaní
¹ Zásielkové balenie. Zásielkové balenie sa skladá z pevného počtu balení.
Objednávky sa vybavujú výhradne v počte zodpovedajúcom zásielkovému baleniu.
Rezanie, brúsenie a vŕtanie s použitím diamantu | Vrtáky na vŕtanie nasucho | 353
Príslušenstvo Bosch 11/12
.
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
sie
lko
vé
ba
len
ie¹
Zá
35
2 608 587 129
P1h
1
1
577816
67
2 5/8
35
2 608 587 130
P1h
1
1
577823
68
2 11/16
35
2 608 587 131
P1h
1
1
577830
70
2 3/4
35
2 608 587 132
P1h
1
1
577847
75
2 61/64
35
2 608 587 133
P1h
1
1
577854
80
3 5/32
35
2 608 587 134
P1h
1
1
577861
83
3 1/4
35
2 608 587 135
P1h
1
1
577878
Ob
Pr
Pr
Vlastnosti výrobku
Sp
ôs
2 9/16
ac
65
Pr
Ob
sa
hb
ale
nia
lo
čís
ba
len
ia
ob
jed
ná
va
cie
ov
ná
dĺž
ka
(
iem
iem
er
er
(D
(D
)v
)m
m
pa
L1
lco
ch
)m
m
Diamantové vrtáky na vŕtanie nasucho Dry Speed
Informácie o objednávaní
¹
nie
sie
Zá
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
.
ale
lko
vé
b
nia
hb
sa
U0
3
1
577885
U0
4
1
577892
Sp
Ob
ôs
ob
ba
ale
len
cie
ná
va
jed
Ob
ac
Pr
Vlastnosti výrobku
ia
čís
ĺžk
am
ov
n
ád
mm
er
iem
Pr
lo
m
Súprava diamantových vrtákov na vŕtanie nasucho Dry Speed
Informácie o objednávaní
3-dielna súprava diamantových vrtákov na vŕtanie nasucho
Vrátane 19 mm jednostranného vidlicového kľúča
14
25
35
30
35
2 608 587 136
4-dielna súprava diamantových vrtákov na vŕtanie nasucho
Vrátane 19 mm jednostranného vidlicového kľúča
25
35
45
51
Obsah balenia
(počet kusov v balení)
35
2 608 587 137
¹ Zásielkové balenie. Zásielkové balenie sa skladá z pevného počtu balení.
Objednávky sa vybavujú výhradne v počte zodpovedajúcom zásielkovému baleniu.
354 | Rezanie, brúsenie a vŕtanie s použitím diamantu | Vrtáky na vŕtanie nasucho
Príslušenstvo Bosch 11/12
Diamantové vrtáky na vŕtanie nasucho a frézy
pre GTR 30 CE Professional
Ź Hodia sa pre GTR 30 CE Professional
Ź Hodia sa na mäkké obkladačky až po veľmi tvrdé dlaždice a prírodný kameň
.
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
sie
lko
vé
ba
len
ie¹
Zá
1/4
6
15/64
35
2 608 587 155
P1a
1
1
587686
6,3
1/4
8
5/16
35
2 608 587 156
P1a
1
1
592734
6,3
1/4
12
15/32
35
2 608 620 211
P1a
1
1
582018
6,3
1/4
15
19/32
35
2 608 620 212
P1a
1
1
582025
6,3
1/4
21
7/8
35
2 608 620 213
P1a
1
1
582032
6,3
1/4
25
1
35
2 608 620 214
P1a
1
1
582049
6,3
1/4
30
1 3/16
35
2 608 620 215
P1a
1
1
582056
6,3
1/4
35
1 3/8
35
2 608 620 216
P1a
1
1
582063
Ob
Pr
Pr
Pr
Vlastnosti výrobku
Sp
ôs
6,3
ac
Ob
sa
hb
ale
nia
lo
čís
ba
len
ia
cie
ob
ná
va
jed
iem
L1
ov
ná
dĺž
ka
(
)v
(D
er
(D
er
iem
St
op
ka
m
m
St
op
ka
pa
lc
e
)m
m
pa
lco
ch
)m
m
GTR 30 CE
Diamantové vrtáky na vŕtanie nasucho Best for Ceramic
Informácie o objednávaní
Ź Hodia sa pre GTR 30 CE Professional
Ź Hodia sa na mäkké obkladačky až po tvrdé dlaždice
Obsah balenia
(počet kusov v balení)
ko
vé
b
len
Zá
sie
l
ba
sa
h
1
1
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
.
ia
ia
len
ba
ôs
ob
Sp
ale
nie
lo
cie
jed
Ob
ac
Pr
ná
va
ád
ov
n
(D
er
iem
Pr
Ob
6,35
čís
L)
ĺžk
a(
m
)m
e
alc
St
op
ka
p
m
ka
m
St
op
Vlastnosti výrobku
¹
mm
GTR 30 CE
Diamantové frézy Best for Ceramic
Informácie o objednávaní
1/4
7,4
35
2 608 620 217
P1a
582070
¹ Zásielkové balenie. Zásielkové balenie sa skladá z pevného počtu balení.
Objednávky sa vybavujú výhradne v počte zodpovedajúcom zásielkovému baleniu.
Rezanie, brúsenie a vŕtanie s použitím diamantu | Vrtáky na vŕtanie nasucho | 355
Príslušenstvo Bosch 11/12
1
1
.
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
Zá
hb
ale
nia
lo
čís
cie
ob
ná
va
Sp
ôs
Pr
Ob
ac
jed
(D
er
iem
Pr
Ob
sa
4
ba
len
ia
L)
ov
ná
dĺž
ka
(
m
)m
e
St
op
ka
pa
lc
St
op
ka
mm
Vlastnosti výrobku
sie
lko
vé
ba
len
ie¹
Ź Hodia sa pre GTR 30 CE Professional
Ź Hodia sa na mäkké obkladačky
mm
GTR 30 CE
Frézy z tvrdokovu
Informácie o objednávaní
5/32
4
2 608 620 218
25
P1a
582087
ale
Zá
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
.
hb
sa
2 608 620 219 PC1b
1
1
582094
-
2 608 620 220 PC1b
1
1
582100
2 607 002 626
1
1
582001
Vlastnosti výrobku
Sp
-
1/4
Dĺ
5/32
6,3
Pr
4,0
Pr
Ob
sie
ale
lko
vé
b
nia
ia
len
ba
ob
ôs
Ob
jed
m]
žk
a[
er
iem
ná
va
cie
lco
v
pa
mm
er
iem
čís
lo
nie
¹
Príslušenstvo pre diamantové vrtáky na vŕtanie nasucho a frézy, frézy z tvrdokovu
Informácie o objednávaní
Klieštinové upínacie puzdro
Hodí sa pre GTR 30 CE Professional
Hadica na odsávanie prachu
Hodí sa pre GTR 30 CE Professional
35
50
Obsah balenia
(počet kusov v balení)
1 3/8
2
1,35
C1a
¹ Zásielkové balenie. Zásielkové balenie sa skladá z pevného počtu balení.
Objednávky sa vybavujú výhradne v počte zodpovedajúcom zásielkovému baleniu.
Download

Rezanie, brúsenie - Elektrické náradie Bosch