CZ
Návod k montáži interiérových
DVEŘÍ SE ZÁRUBNÍ DIN
POL-SKONE Sp. z o.o.
VÝROBCE DVEŘÍ A OKEN
ul. Lucyny Herc 8, 20-328 Lublin
tel. +48 81 744 30 11
fax +48 81 744 24 89
e-mail: [email protected]
www.pol-skone.eu
The mark of responsible forestry
BV-COC-063372
1996 Forest Stewardship Council A.C.
UPOZORNĚNÍ!
Zárubně musíte osazovat v místnostech, ve kterých jsou kompletně dokončeny stěny
a podlahy (zárubně nelze zazdívat). Po namontování zárubní nesmíte provádět
dokončovací „mokré práce”, tzn. vylévaní samonivelačních stěrek, pokládání dlažby a keramických
obkladů atd., u zárubní, které jsou určeny do místností, v nichž budete podlahu vytírat namokro, musíte spodní
hrany zárubně zajistit před montáží silikonem. Po montáži musíte dodatečně zabezpečit silikonem spojení
zárubně a podlahy. Dveře nemontujte v místnostech, ve kterých relativní vlhkost vzduchu překračuje 60 %.
MONTÁŽ
1. Po rozbalení zkontrolujte výrobek z hlediska množství a kvality (všechny nesrovnalosti
oznamte před montáží výrobci ). Pokud nezjistíte žádné nesrovnalosti, můžete přistoupit k montáži.
2. Očistěte otvor ve zdi od všech nečistot a odstraňte nerovnosti.
3. Namontujte závěsy - obr. 1:
a) Ze zadní strany panelu vsuňte úchyty závěsů do otvorů Ø10 mm v obložce. Úchyt závěsu přišroubujte
vruty 3,5 x 20 mm.
b) Spodní díl závěsu vsuňte do namontovaného úchytu.
c) Dotáhněte závěs z vnitřní strany zárubně šestihranným (imbusovým) klíčem.
4. Namontujte zárubeň
a) Položte jednotlivé součásti zárubně (sloupky a nadpraží) na rovnou plochu (stůl, podlaha),
sešroubujte dohromady nadpraží a sloupky ze strany nadpraží a použijte plastové spojky
a vruty Ø 3,5 x 50 mm. Spojky v otvorech rozmístěte podle tabulky 1 a obrázku 2. Bílou spojku vložte do
otvorů v nadpraží, černou do otvorů ve sloupku. Zkontrolujte, zda nadpraží a sloupek svírají pravý úhel,
pokud ne, nastavte ho utažením nebo povolením spojek. Zárubeň před sešroubováním umístěte tak,
aby vzdálenost sloupků dole byla stejná jako rozměr nadpraží (oba rozměry na vnější straně zárubně).
b) Zárubeň postavte bokem, složte obložkové lišty, spojte je z vnitřní strany výstředníkovou spojkou (obr. 1)
a zkontrolujte přesnost spoje z vnější strany.
5. Takto připravenou zárubeň vložte do otvoru ve stěně. Ustavte zárubeň tak, aby byla v obou
rovinách ve svislé poloze, a zvláštní pozornost věnujte tomu, aby mezi svislými a vodorovnými
částmi byly dodrženy pravé úhly. Osazení zárubně zkontrolujte pomocí vodováhy. Abyste se vyhnuli
posunutí během osazování zárubně, musíte znehybnit svislé sloupky pomocí dřevěných klínů nebo
jiných zajišťovacích nástrojů a na třech místech mezi sloupky umístěte tři vodorovné montážní vzpěry
(konce vzpěr musejí být chráněny proti poškození sloupků zárubně.). Po osazení vzpěr zkontrolujte
rozměry šířky v drážce rámu a věnujte pozornost tomu, aby tento rozměr byl identický v celé výšce zárubně.
6. Nasaďte dveřní křídlo a zkontrolujte, zda je mezera mezi křídlem a zárubní ve všech místech stejná
a zda se křídlo dobře otvírá a zavírá. V případě potřeby upravte polohu křídla dotažením nebo uvolněním
závěsu. Pokud je to nezbytné, upravte polohu zárubně pomocí klínů nebo jiného zajišťovacího nářadí.
7. Prostor mezi zdí a zárubní vyplňte montážní pěnou (UPOZORNĚNÍ! Pěnu
používejte podle návodu k použití jejího výrobce). Po vytvrdnutí pěny (dobu uvádí
výrobce pěny) musíte oříznout její přebytky. Znovu zkontrolujte, zda se křídlo správně otevírá a zavírá.
8. Na několika místech ve vyfrézovaných drážkách ve sloupcích zárubně a po
obvodu otvoru stěny naneste bodově silikon a následně vsuňte smontované obložkové lišty.
2
Výstredníková spojka
(z vnitrní strany)
Zed
Pena
Hlavní cást
Obložka
Krídlo
Úchyt
závesu
Dotáhnout
záves
Otvory
Obr. 1. Celkový pohled, montáž obložkových lišt a úchytu závesu.
Tabulka 1. Rozmístení spojek v otvorech podle šírky panelu zárubne.
Nadpraží s obložkou
vertikální sloupek
s obložkou
Obr. 2. Rozmístení otvoru pro spojky.
3
4
Download

Návod k montáži interiérových DVEŘÍ SE ZÁRUBNÍ DIN - Pol