maltové směsi
Maltové směsi
178
www.staviva.cz
Maltové směsi
maltové směsi
Maltové
směsi
RAAB KARCHER, NOVIPro MALTOVÉ SMĚSI ..................................................180-181
BASF MALTOVÉ SMĚSY........................................................................................182-183
SANAČNÍ HMOTY..........................................................................................................184
BAUMIT MALTY ZDÍCÍ, OMÍTKY BAUMIT....................................................................186
BAUMIT POTĚRY, BETONY, LEPIDLA NA OBKLADY A DLAŽBY............................... 187
CEMIX ZDÍCÍ MALTY, OPRAVNÉ HMOTY, SPECIÁLNÍ MALTY.................................. 188
CEMIX - JÁDROVÉ A SÁDROVÉ, OMÍTKY, POTĚRY, SaMONIV.STĚRKY.........189-190
WEBER - MALTY, POTĚRY, OMÍTKY A ŠTUKY, SANACE...........................................192
WEBER - SAMONIVELAČNÍ HMOTY...........................................................................193
BASF - ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY.........................................................................195-197
BAUMIT - ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY.....................................................................198-200
CEMIX - ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY.......................................................................202-205
WEBER - ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY......................................................................206-219
LIKOV - STAVEBNÍ PROFILY, PŘÍSLUŠENSTVÍ
PRO ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY.........................................................................220-225
HPI - STVEBNÍ PROFILY, PŘÍSLUŠENSTVÍ
PRO ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY.........................................................................226-233
Uvedené ceny jsou ceníkové ceny výrobců, na které se vztahují případné individuální slevy
nebo smluvní slevy a rabaty. Změna cen vyhrazena. Ceny pozbývají platnost s vydáním
nového ceníku. SGBD CZ spol. s r.o. si vyhrazuje právo na změnu informací uvedených
v tomto ceníku. Fotografie a vyobrazení mohou být pouze ilustrační.
179
maltové směsi
Suché maltové a omítkové směsi
Výrobky vlastní značky
Maltové směsi
kat. číslo
název
jed.
cena bez DPH
cena s DPH
206134-00
058189-00
RK Zdicí malta 25 kg
RK Zdicí malta 40 kg
pyt.
pyt.
51,75
79,20
62,62
95,83
Zdění obvodových, nosných i výplňových zdí a příček z klasických materiálů (např. plné i lehčené cihly, cihelné
bloky, tvárnice apod.). Není vhodná pro zdění stavebních konstrukcí z pórobetonu, skleněných tvárnic a sádrových prvků, ani pro spárování zdiva.
kat. číslo
název
jed.
cena bez DPH
cena s DPH
206135-00
059379-00
RK Jádrová omítka 25 kg
RK Jádrová omítka 40 kg
pyt.
pyt.
60,75
96,00
73,51
116,16
Omítání všech klasických stavebních materiálů – vytváření podkladu pod štukové a šlechtěné omítky nebo
keramické obklady. Vhodná pro ruční zpracování ve vnějším i vnitřním prostředí.
kat. číslo
název
jed.
cena bez DPH
cena s DPH
059101-00
RK Štuk vnitřní 30 kg
pyt.
95,70
115,80
Tradiční jemné povrchové úpravy jádrových podkladních omítek. Povrchové úpravy hladkých betonových
podkladů s použitím spojovacího můstku. Ruční nanášení ve vnějším i vnitřním prostředí.
kat. číslo
název
jed.
cena bez DPH
cena s DPH
238851-00
RK Malta univerzální 25 kg
pyt.
57,50
69,58
Zdění i omítání běžných stavebních materiálů (např. cihly a tvarovky). Aplikace ve vnitřním i vnějším prostředí.
180
www.staviva.cz
maltové směsi
Suché maltové a omítkové směsi
kat. číslo
název
jed.
cena bez DPH
cena s DPH
058562-00
RK Lepicí tmel na póbeton 20 kg
pyt.
79,20
95,83
Maltové směsi
Výrobky vlastní značky
Ideální pro tenkovrstvé zdění stavebních konstrukcí z pórobetonu.
kat. číslo
název
jed.
cena bez DPH
cena s DPH
244230-00
NoviPro Samonivelační stěrka 25 kg
pyt.
282,50
341,83
Hmota pro dokonalé vyrovnání podkladů v interiéru před pokládkou podlahových krytin (dlažeb, parket, plovoucích podlah, PVC, koberců apod.). Vhodným podkladem je beton, stará keramická nebo betonová dlažba
(hladké nesavé podklady je nutné předem upravit spojovacím můstkem). Záruka samonivelačních vlastností
při ručním nebo strojním zpracování. Aplikace pouze v jedné vrstvě o tloušťce 3-10 mm (lokální nerovnosti lze
zakrýt vrstvou v rozmezí 3-15 mm) – optimální návrhová tloušťka činí cca 4 mm. Hmota se nedoporučuje pro
vysoce zátěžové podlahy a podlahy zatížené pojezdem a není určena jako konečná užitková vrstva. Stěrka je
vhodná na zalévání kabelů a rohoží elektrického podlahového vytápění.
kat. číslo
název
jed.
cena bez DPH
cena s DPH
206133-00
059378-00
RK Betonový potěr 25 kg
RK Betonový potěr 40 kg
pyt.
pyt.
60,75
96,00
73,51
116,16
Pro vytváření sdružených (připojených) a plovoucích potěrů určených k položení roznášivých podlahových krytů,
např. dlažba, parkety, plovoucí podlahy; pod tenkovrstvé podlahoviny (PVC, marmoleum, koberce apod.)
se doporučuje vyrovnání a vytvrzení povrchu vhodnou samonivelační stěrkou. Tloušťka vrstvy plovoucích potěrů
se provádí podle statického výpočtu.
kat. číslo
název
jed.
cena bez DPH
cena s DPH
238850-00
RK Konstrukční beton 40 kg
pyt.
99,20
120,03
Vytváření sdružených (připojených) potěrů určených k položení podlahové krytiny (dlažba, parkety, plovoucí
podlahy, PVC, koberce apod.) v neagresivním prostředí. Doporučená aplikační tloušťka 10-50 mm. Pro drobné
stavební práce, např. upevnění sloupků plotu, fixace obrubníků, apod., výplň plotových betonových prefabrikátů,
pro konstrukce bez nároků na zušlechtění materiálu.
doprava
181
maltové směsi
Suché maltové a omítkové směsi
BASF Stavební hmoty Česká republika
Maltové směsi
MALTY, OMÍTKY A ŠTUKY Prince Color
kat. číslo
název
jed.
cena bez DPH
cena s DPH
117705-00
Prince Color Z 301 PR 20 kg
pyt.
107,80
130,44
Zdicí lepidlo na pórobeton (cihly, tvárnice) a pro vápenopískové cihly. Po vytvrzení odolné vůči
mrazu. Pevnost v tlaku 5 MPa. Zrnitost 0-1 mm. Balení: 20 kg.
kat. číslo
název
jed.
cena bez DPH
cena s DPH
011097-00
Prince Color® KMM
pyt.
122,40
148,10
Vápenocementová zdicí malta pro zdění materiálu z cihel, tvárnic, přírodního kamene; není
určena pro zdění ze skleněných tvárnic, sádrových prvků a pro spárování zdiva.
Pevnost v tlaku 10 MPa. Zrnitost 0-2,5 mm. Balení: 30 kg.
kat. číslo
název
jed.
cena bez DPH
cena s DPH
038449-00
Prince Color® K 01
pyt.
92,10
111,44
Univerzální zdicí a omítková malta pro vnitřní i venkovní použití. Po vytvrzení odolná vůči
povětrnostním vlivům. Pevnost v tlaku 5 MPa. Zrnitost: 0-2 mm. Balení: 30 kg.
kat. číslo
název
jed.
cena bez DPH
cena s DPH
038451-00
Prince Color® HK 01
pyt.
96,00
116,16
Vápenocementová omítka pro vytváření vnitřní i venkovní jádrové omítky stěn a stropů.
Zrnitost: 0-1,5 mm. Balení: 30 kg.
kat. číslo
název
jed.
cena bez DPH
cena s DPH
128567-00
Prince Color® HK 02
pyt.
129,90
157,18
Jemná vápenocementová omítka určená pro vytváření vnitřních a venkovních jednovrstvých
i vícevrstvých omítek stěn a stropů. Zrnitost: 0-0,8 mm. Balení: 30 kg.
kat. číslo
název
jed.
cena bez DPH
cena s DPH
049489-00
Prince Color® K 04
pyt.
121,80
147,38
Jemný vápenný štuk k vytvoření zatřených nebo hlazených povrchů vnitřních stěn a stropů.
Pouze pro vnitřní použití! Zrnitost: 0-0,5 mm. Balení: 30 kg.
kat. číslo
název
jed.
cena bez DPH
cena s DPH
038457-00
Prince Color® K 12
pyt.
121,80
147,38
Jemný vápenný štuk k vytvoření zatřených nebo hlazených povrchů vnitřních stěn a stropů.
Pouze pro vnitřní použití! Zrnitost: 0-1 mm. Balení: 30 kg.
kat. číslo
název
jed.
cena bez DPH
cena s DPH
038458-00
Prince Color® K 13
pyt.
142,20
172,06
Vápenocementový štuk pro vnitřní i vnější použití. Zrnitost: 0-1 mm. Balení: 30 kg.
kat. číslo
název
jed.
cena bez DPH
cena s DPH
166693-00
136804-00
Prince Color® K 40 5 Kg
Prince Color® K 40 25 Kg
ks.
pyt.
139,25
403,25
168,49
487,93
Opravná nesmrštivá malta na beton a zdivo, pro interiér a exteriér. Použitelná pro tloušťky
vrstvy 3-40 mm v jednom kroku. Je určena na opravy balkonů, teras, schodišť a výtluků
v podlahách. Zrnitost: 0-1,2 mm. Balení: 25 kg, 5 kg.
182
www.staviva.cz
maltové směsi
Suché maltové a omítkové směsi
BASF Stavební hmoty Česká republika
kat. číslo
název
jed.
cena bez DPH
cena s DPH
173661-00
039736-00
Prince Color® EBF Grund 5 kg
Prince Color® EBF Grund 25 kg
ks
pyt.
275,55
855,00
333,42
1 034,55
Maltové směsi
Betony a potěry Prince Color
Spojovací můstek na cementové bázi pod potěry. Pro vnitřní i vnější použití. Balení: 5 kg, 25 kg
kat. číslo
název
jed.
cena bez DPH
cena s DPH
038461-00
Prince Color® EBF jemný
pyt.
90,60
109,63
Potěrový beton pro vyrovnávací a nášlapné podlahové vrstvy. Pro vnitřní i vnější použití.
Používá se pro tloušťku vrstvy 10-30 mm. Minimální pevnost v tlaku 25 MPa. Zrnitost: 0-2 mm.
Balení: 30 kg.
kat. číslo
název
jed.
cena bez DPH
cena s DPH
038460-00
Prince Color® EBF hrubý
pyt.
90,60
109,63
Potěrový beton pro vyrovnávací a nášlapné podlahové vrstvy. Pro vnitřní i vnější použití.
Po vytvrzení je odolný vůči povětrnostním vlivům. Používá se pro tloušťku vrstvy 20-70 mm.
Minimální pevnost v tlaku 25 MPa. Zrnitost: 0-4 mm. Balení: 30 kg.
kat. číslo
název
jed.
cena bez DPH
cena s DPH
242661-00
Prince Color® EBF 08
pyt.
90,60
109,63
Potěrový beton pro vyrovnávací a nášlapné podlahové vrstvy. Po vytvrzení je odolný vůči
povětrnostním vlivům. Používá s pro tloušťku vrstvy 40-150 mm. Minimální pevnost v tlaku
25 MPa. Zrnitost 0-8 mm. Balení: 30 kg.
kat. číslo
název
jed.
cena bez DPH
cena s DPH
038463-00
Prince Color® speciál
pyt.
101,00
122,21
Speciální potěrový beton pro terasy, balkony a průmyslové podlahy. Vysoká pevnost a odolnost
klimatickým vlivům. Používá se pro tloušťku vrstvy 20-70 mm. Minimální pevnost v tlaku
30 MPa. Zrnitost: 0-4 mm. Balení: 25 kg.
kat. číslo
název
jed.
cena bez DPH
cena s DPH
076794-00
Prince Color® Plastifikátor
ks.
585,00
707,85
Speciální hyperplastifikační přísada do potěrových betonů řady Prince Color® EBF
a betonových směsí. Balení: 5 l.
Samonivelační hmoty Prince Color
kat. číslo
název
jed.
cena bez DPH
cena s DPH
038467-00
Prince Color® NC 510
pyt.
386,00
467,06
Cementová samonivelační podlahová stěrka pro tloušťky 2-10 mm. Pouze pro vnitřní použití,
vhodná pro podlahová vytápění, pro jemné vyrovnání nerovných podlah. Balení: 25 kg.
kat. číslo
název
jed.
cena bez DPH
cena s DPH
038465-00
Prince Color® NC 515
pyt.
519,25
628,29
Speciální cementová samonivelační podlahová stěrka pro tloušťky 1-15 mm.
Pouze pro vnitřní použití. Balení: 25 kg.
kat. číslo
název
jed.
cena bez DPH
cena s DPH
144547-00
Prince Color® NA 420
pyt.
191,75
232,02
Samonivelační podlahová hmota na bázi anhydritu. Pouze pro vnitřní použití.
Zrnitost: 0-2 mm. Balení: 25 kg.
3D návrhy koupelen
183
maltové směsi
Suché maltové a omítkové směsi
Sanace
Maltové směsi
BASF Sanace - Sanační roztoky Prince Color
kat. číslo
název
jed.
cena bez DPH
cena s DPH
216605-00
236156-00
198555-00
199638-00
Roztok sanační Sano Injekt R 5L
Roztok sanační Sano Injekt K 5L
Roztok sanační Sano Injekt R 20L
Roztok sanační Sano Injekt K 20L
ks
ks
ks
ks
995,00
9 420,00
2 622,00
34 700,00
1 203,95
11 398,20
3 172,62
41 987,00
BASF Sanace - Sanační malty a štuky Prince Color
kat. číslo
název
jed.
cena bez DPH
cena s DPH
047683-00
158945-00
038469-00
038468-00
Postřik sanační Prince Color® SANO 04 30kg
Omítka sanační Prince Color® SANO 03 30kg
Omítka sanační Prince Color® SANO 02 30kg
Štuk sanační Prince Color® SANO 01 25kg
pyt.
pyt.
pyt.
pyt.
193,20
248,70
310,20
235,50
233,77
300,93
375,34
284,96
Baumit Sanace
Sanační omítky Baumit zůstávají i na velmi vlhkém zdivu bez nežádoucích map, skvrn
a solných výkvětů díky:
- vysoké prodyšnosti,
- nízké nasákavosti,
- vysoké pórovitosti.
Zdivo může volně dýchat a odpařovat vlhkost. Škodlivé soli se ukládají v pórovité struktuře
sanační omítky a nenarušují její vzhled.
U klasické omítky se naproti tomu tvoří výkvěty. Omítky se rozpadají. To je způsobeno krystalizací
solí, mnohonásobným zvětšováním jejich objemu ve vlhkém prostředí
kat. číslo
název
jed.
cena bez DPH
cena s DPH
028635-00
028632-00
028636-00
111343-00
028634-00
028633-00
127479-00
031512-00
031511-00
Baumit Sanova přednástřik 40 kg
Baumit Sanova omítka L 50 l
Baumit Sanova omítka štuková 40 kg
Baumit Sanova omítka S – soklová omítka 40 kg
Baumit Sanova omítka W 40 kg
Baumit Sanova pufferová omítka 50 l
Baumit Sanova MonoTras H 25 kg
Baumit antisulfátová pěna 25 kg
Baumit těsnicí pěna 25 kg
Baumit vápenný štuk
Baumit vápenná barva
Baumit open S sanační lepicí stěrka
Baumit Trasit plus 40 kg
pyt.
pyt.
pyt.
pyt.
pyt.
pyt.
pyt.
pyt.
pyt.
pyt.
pyt.
pyt.
pyt.
265,20
394,50
300,40
376,00
617,60
661,00
226,50
145,00
772,50
1 293,00
1 114,50
540,00
296,00
320,89
477,35
363,48
454,96
747,30
799,81
274,07
175,45
934,73
1 564,53
1 348,55
653,40
358,16
028659-00
Cemix Sanace
184
kat. číslo
název
jed.
cena bez DPH
cena s DPH
190198-00
116994-00
116942-00
116940-00
116941-00
011426-00
048274-00
048275-00
198851-00
Omítka sanační 054 0,7mm 30 kg
Omítka sanační 034/san F 0,7mm 30 kg
Podhoz sanační WTA 044/san P 4mm 40 kg
Omítka sanační WTA 014/san G 1,2mm 30 kg
Omítka sanační WTA 024/san S 1,2mm 30 kg
Omítka sanační WTA 064/san Z 1,2mm 30 kg
Omítka sanační Supersan jemný 0,7mm 30 kg
Omítka sanační Supersan hrubý 2mm 30 kg
Omítka sanační tepelněizol.094 2mm 50 l
pyt.
pyt.
pyt.
pyt.
pyt.
pyt.
pyt.
pyt.
pyt.
263,55
256,05
196,40
235,80
296,55
327,15
365,10
354,90
523,00
318,90
309,82
237,64
283,18
358,83
395,85
441,77
429,43
632,83
www.staviva.cz
maltové směsi
staVební
Materiály
raab karCher
garanCe
kVality
a VÝhoDnÉ Ceny!
nejlepší ceny
ve své kategorii
nejvyšší kvalita
trvale skladem
ve všech prodejnách
raab Karcher
maltové směsi
Baumit
Maltové směsi
Zdicí malty
kat. číslo
název
jed.
cena bez DPH
cena s DPH
136639-00
028613-00
028617-00
014379-00
216967-00
028616-00
006780-00
028628-00
028629-00
132195-00
153278-00
134890-00
Baumit Termo malta 50 40 l
Baumit Termo malta 50 / silo
Baumit MM 100 40 kg
Baumit MM 100 / silo
Baumit MM 50 25 kg
Baumit MM 50 40 kg
Baumit MM 50 / silo
Baumit PlanoFix 25 kg
Baumit malta pro lícové cihly 25 kg
Baumit zdicí malta 100 W
Baumit zdicí malta 50 W
Baumit DuoDur 25 kg
pyt.
t
pyt.
t
pyt.
pyt.
t
pyt.
pyt.
t
t
pyt.
208,00
13,00
110,80
2,90
64,00
93,60
2,47
124,00
132,50
3,27
2,86
71,50
251,68
15,73
134,07
3,51
77,44
113,26
2,99
150,04
160,33
3,96
3,46
86,52
Omítky
186
kat. číslo
název
jed.
cena bez DPH
cena s DPH
142778-00
245461-00
175774-00
193224-00
031502-00
188716-00
155383-00
117728-00
028612-00
146020-00
245462-00
031497-00
031498-00
028623-00
031501-00
245464-00
031495-00
146303-00
028660-00
089919-00
056546-00
245081-00
028622-00
216966-00
031505-00
189061-00
063692-00
063068-00
060791-00
091229-00
053412-00
089860-00
190530-00
229071-00
028661-00
187000-00
187001-00
Baumit hlazená omítka L 30 kg
Baumit hlazená omítka L / silo
Baumit hlazená omítka 30 kg
Baumit hlazená omítka / silo
Baumit MPI 20 40 kg
Baumit MPI 25 L 40 kg
Baumit MPI 25 L / silo
Baumit MPI 25 40 kg
Baumit MPI 25 / silo
Baumit MPA 35 L 40 kg
Baumit MPA 35 L / silo
Baumit MPA 35 40 kg
Baumit MPA 35 / silo
Baumit jádrová omítka strojní 40 kg
Baumit jádrová omítka strojní
Baumit jádrová omítka strojní 1 mm
Baumit Termo omítka extra 50 l
Baumit Termo omítka 40 l
Baumit MVR Uni 40 kg
Baumit Manu 1 25 kg
Baumit jádrová omítka 2 mm 40 kg
Baumit jádrová omítka 2 mm 25 kg
Baumit jádrová omítka 40 kg
Baumit jádrová omítka 25 kg
Baumit tenkovrstvá vápenná omítka 25 kg
Baumit Klima stěrka 20 kg
Baumit omítková stěrka Extra 25 kg
Baumit omítková stěrka 25 kg
Baumit vnější štuková omítka 25 kg
Baumit štuková omítka Extra 25 kg
Baumit štuková omítka 25 kg
Baumit sádrová štuková omítka 25 kg
Baumit UnoRed 25 kg
Baumit UnoGold 25 kg
Baumit Ratio Slim 25 kg
Baumit FinoBello 20 kg
Baumit FinoFill 20 kg
pyt.
t
pyt.
t
pyt.
pyt.
t
pyt.
t
pyt.
t
pyt.
t
pyt.
t
t
pyt.
pyt.
pyt.
pyt.
pyt.
pyt.
pyt.
pyt.
pyt.
pyt.
pyt.
pyt.
pyt.
pyt.
pyt.
pyt.
pyt.
pyt.
pyt.
pyt.
pyt.
172,20
5,91
155,10
5,87
206,80
161,60
4,17
141,20
3,66
179,60
4,66
154,40
3,99
120,00
3,13
3,13
409,00
216,00
206,40
77,00
123,20
82,50
123,20
82,50
214,00
210,00
252,50
242,50
114,00
112,50
105,00
130,00
336,50
306,00
254,50
396,00
362,40
208,36
7,15
187,67
7,10
250,23
195,54
5,05
170,85
4,43
217,32
5,64
186,82
4,83
145,20
3,79
3,79
494,89
261,36
249,74
93,17
149,07
99,83
149,07
99,83
258,94
254,10
305,53
293,43
137,94
136,13
127,05
157,30
407,17
370,26
307,95
479,16
438,50
www.staviva.cz
maltové směsi
Baumit
kat. číslo
název
jed.
cena bez DPH
cena s DPH
245469-00
245470-00
245471-00
031544-00
031545-00
225687-00
245472-00
012428-00
031551-00
031548-00
031549-00
162429-00
274216-00
185512-00
188113-00
189588-00
164818-00
165971-00
Baumit vyztužený potěr E 300 Speed 25 kg
Baumit vyztužený potěr E 225 40 kg
Baumit potěr E 300 Speed 25 kg
Baumit potěr E 300 40 kg
Baumit potěr E 300 / silo
Baumit potěr E 225 40 kg
Baumit potěr E 225 25 kg
Baumit potěr E 225 / silo
Baumit Alpha 3000 40 kg
Baumit Alpha 2000 40 kg
Baumit Alpha 2000 / silo
Baumit Super Grund 5 kg
Baumit Super Grund 20 kg
Baumit Grund 25 kg
Baumit Grund 5 kg
Baumit Nivello Quattro, 25 kg
Baumit Nivello 30, 25 kg
Baumit Nivello 10, 25 kg
pyt.
pyt.
pyt.
pyt.
t
pyt.
pyt.
t
pyt.
pyt.
t
ks
ks
ks
ks
pyt.
pyt.
pyt.
315,00
192,80
276,50
119,60
3,12
72,00
72,25
2,79
208,00
176,80
4,55
803,00
1 862,00
2 122,50
495,50
295,00
397,50
361,50
381,15
233,29
334,57
144,72
3,78
87,12
87,42
3,38
251,68
213,93
5,51
971,63
2 253,02
2 568,23
599,56
356,95
480,98
437,42
Maltové směsi
Potěry
Betony
kat. číslo
název
jed.
cena bez DPH
cena s DPH
195816-00
172171-00
028631-00
031541-00
Baumit FlexBeton 25 kg
Baumit Beton B 30 40 kg
Baumit Beton B 20 40 kg
Baumit HobbyBeton 30 kg
pyt.
pyt.
pyt.
pyt.
127,50
143,20
109,60
154,80
154,28
173,27
132,62
187,31
Zahradní program
kat. číslo
název
jed.
cena bez DPH
cena s DPH
165890-00
245475-00
228238-00
140812-00
245476-00
245477-00
099215-00
096726-00
125916-00
Baumit drenážní beton 40 kg
Baumit drenážní malta plus 40 kg
Baumit drenážní malta 40 kg
Baumit malta pro kameny plus 25 kg
Baumit lepidlo na kameny plus 25 kg
Baumit lepidlo na kameny 25 kg
Baumit drenážní spárovací malta 25 kg
Baumit přírodní spárovací hmota GK 1 25 kg
Baumit přírodní spárovací hmota GK 4 25 kg
pyt.
pyt.
pyt.
pyt.
pyt.
pyt.
pyt.
pyt.
pyt.
138,80
204,00
190,00
139,00
450,50
419,50
198,50
168,50
168,50
167,95
246,84
229,90
168,19
545,11
507,60
240,19
203,89
203,89
Lepidla na obklady a dlažby Baumacol
kat. číslo
název
jed.
cena bez DPH
cena s DPH
175949-00
163148-00
176599-00
193977-00
Baumit Baumacol FlexTop 25 kg
Baumit Baumacol FlexUni 25 kg
Baumit Baumacol Pro 25 kg
Baumit Baumacol Basic 25 kg
pyt.
pyt.
pyt.
pyt.
319,50
251,50
143,50
110,50
386,60
304,32
173,64
133,71
poradenství
187
maltové směsi
Suché maltové a omítkové směsi
Cemix
Maltové směsi
Zdicí malty
kat. číslo
název
jed.
cena bez DPH
cena s DPH
254082-00
197172-00
189066-00
007006-00
120871-00
004607-00
002750-00
139869-00
094832-00
Univerzální zdicí a omítková směs 25 kg
Univerzální zdicí a omítková směs 40 kg
Zdicí malta 5 25 kg *
Zdicí malta 5 40 kg *
Zdicí malta 5 jemná 40 kg *
Zdicí malta 10 40 kg *
Zdicí malta 10 jemná 40 kg *
Zdicí malta 15 40 kg *
Zdicí malta pro vápenopískové a betonové bloky 20 40 kg *
pyt.
pyt.
pyt.
pyt.
pyt.
pyt.
pyt.
pyt.
pyt.
76,25
114,80
68,00
101,20
106,00
108,20
117,40
145,00
216,40
92,26
138,91
82,28
122,45
128,26
130,92
142,05
175,45
261,84
Zdicí malty lehčené
kat. číslo
název
172959-00
Zdicí malta lehčená 30 kg*
λ ≤ 0,37 W/m.K
jed.
cena bez DPH
cena s DPH
pyt.
166,50
201,47
cena s DPH
Malty pro tenkovrstvé zdění
kat. číslo
název
jed.
cena bez DPH
189127-00
Zdicí malta na pórobeton 25 kg*
pyt.
127,25
153,97
211443-00
Zdicí malta tenkovrstvá pro vápenopískové a betonové
bloky 20 40 kg
pyt.
306,00
370,26
Speciální malty
kat. číslo
název
jed.
cena bez DPH
cena s DPH
002582-00
251486-00
Zdicí a spárovací malta pro lícové zdivo 5 40 kg
Zdicí a spárovací malta pro lícové zdivo 15 25 kg
pyt.
pyt.
154,00
131,50
186,34
159,12
Pro zdění a současné spárování lícového (pohledového) zdiva v jedné pracovní operaci.
Ideální na klinkry, lícové a vápenopískové cihly, štípané betonové bloky apod.
126294-00
116676-02
146462-00
Spárovací malta pro lícové zdivo 10 25 kg
Pokrývačská malta 25 kg
Malta na omítkové lišty a instalace 25 kg
pyt.
pyt.
pyt.
119,50
95,25
186,00
144,60
115,25
225,06
Opravné hmoty
kat. číslo
název
jed.
cena bez DPH
cena s DPH
139374-00
190572-00
176461-00
148267-00
Rychletuhnoucí opravná malta 25 kg
Reprofilační malta 25 kg
Reprofilační malta jemná 25 kg
Reprofilační malta hrubá 25 kg
pyt.
pyt.
pyt.
pyt.
315,25
366,25
371,75
348,00
381,45
443,16
449,82
421,08
Spojovací můstky
kat. číslo
název
jed.
cena bez DPH
cena s DPH
186554-00
055292-00
066989-00
228915-00
Spojovací můstek 5 kg
Spojovací můstek 25 kg
Polymercementový spojovací můstek 25 kg
Superkontakt 5 l
pyt.
pyt.
pyt.
ks
183,80
834,50
343,50
715,00
222,40
1 009,75
415,64
865,15
jed.
cena bez DPH
cena s DPH
Tepelněizolační materiály SUPERTHERM
kat. číslo
název
109298-00
120454-00
235803-00
SUPERTHERM TM - zdicí malta * λ ≤ 0,2 W/m.K
pyt.
252,50
305,53
SUPERTHERM TO - jádrová omítka λ ≤ 0,2 W/m.K
pyt.
307,00
371,47
SUPERTHERM TO EXTRA
λ ≤ 0,1 W/m.K
pyt.
355,50
430,16
Materiál k omítání všech druhů zdicích materiálů, zejména cihelných prvků typu THERM.
Vhodný i na pórobetonové nebo cementoštěpkové desky a bloky. Omezuje únik tepla
z objektu. Splňuje požadavky na větší odolnost vůči objemových změnám vlivem teploty.
Orientační hmotnost balení materiálů je u SUPERTHERM TM - cca 25 kg,
SUPERTHERM TO - cca 17,5 kg, SUPERTHERM TO EXTRA - cca 13-15 kg.
* materiál se zimní úpravou je dodáván na zakázku - cena na vyžádání.
188
www.staviva.cz
maltové směsi
suché maltové a omítkové směsi
Cemix
kat. číslo
název
jed.
cena bez DPH
cena s DPH
101826-01
011397-00
062685-00
114749-00
189067-00
008001-00
115839-00
109128-00
120327-00
116357-00
Jádrová omítka strojní 40 kg
Jádrová omítka strojní jemná 40 kg
Soklová omítka strojní 40 kg
Cementový postřik 40 kg
Jádrová omítka ruční 25 kg
Jádrová omítka ruční 40 kg
Jádrová omítka ruční jemná 40 kg
Jádrová omítka ruční hrubá 40 kg
Jádrová omítka vápenná 40 kg
Soklová omítka ruční 40 kg
pyt.
pyt.
pyt.
pyt.
pyt.
pyt.
pyt.
pyt.
pyt.
pyt.
139,40
187,60
210,20
165,40
83,75
126,60
132,60
126,60
161,20
189,80
168,67
227,00
254,34
200,13
101,34
153,19
160,45
153,19
195,05
229,66
Jádrová omítka lehčená 30 kg
pyt.
171,45
207,45
Maltové směsi
Jádrové omítky
Vrchní omítky
kat. číslo
název
jed.
cena bez DPH
cena s DPH
101823-00
032467-00
091912-00
138284-00
190197-00
018427-00
054383-00
170963-00
215409-00
171463-00
193539-00
060737-00
125936-00
063198-00
Vnější štuk 30 kg
Vnější štuk jemný 30 kg
Vnější štuk bílý 30 kg
Vnější štuk hrubý 30 kg
Vnější štuk hrubý bílý 30 kg
Vnitřní štuk 30 kg **
Vnitřní štuk jemný 30 kg **
Zatíraná omítka tenkovrstvá jemná 30 kg
Jednovrstvá omítka strojní a ruční 30 kg
Jednovrstvá omítka strojní a ruční bílá 30 kg
Jednovrstvá omítka strojní a ruční lehčená 30 kg
Kerzaštuk 8 kg **
Kerzaštuk 14 kg **
Kerzaštuk 25 kg **
pyt.
pyt.
pyt.
pyt.
pyt.
pyt.
pyt.
pyt.
pyt.
pyt.
pyt.
bal.
bal.
bal.
127,80
127,80
159,00
130,50
159,00
119,70
122,10
196,50
132,00
172,50
149,40
122,40
186,55
297,00
154,64
154,64
192,39
157,91
192,39
144,84
147,74
237,77
159,72
208,73
180,77
148,10
225,73
359,37
Sádrové omítky
kat. číslo
název
jed.
cena bez DPH
cena s DPH
020752-00
246508-00
Sádrová omítka filcovaná 25 kg
Sádrová omítka filcovaná jemná 25 kg
Sádrová omítka gletovaná 25 kg
Vápenosádrová omítka 25 kg
Sádrová omítka lehčená 25 kg
Sádrová stěrka 5 kg
Sádrová stěrka 25 kg
Sádrová omítka tenkovrstvá 25 kg
pyt.
pyt.
pyt.
pyt.
pyt.
pyt.
pyt.
pyt.
157,00
157,00
157,00
157,25
174,75
60,00
162,00
212,50
189,97
189,97
189,97
190,27
211,45
72,60
196,02
257,13
006552-00
234846-00
062801-00
Sádrová omítka filcovaná
Pro jednotvrstvé omítání všech klasických stavebních materiálů. Vhodná pro povrchové úpravy
vnitřního ostění oken po jejich výměně. Omítka pro aplikace v tloušťce do 40 mm a se zkrácenou
dobou zrání oproti klasickým jednotvrstvým omítkám.
rozpočty a kalkulace
189
maltové směsi
Suché maltové a omítkové směsi
Cemix
Maltové směsi
Cementové potěry
kat. číslo
název
jed.
cena bez DPH
cena s DPH
218594-00
Beton HOBBY 25 kg
Beton KLASIK 40 kg
Beton drenážní hrubý 40 kg
Cementový potěr 20 25 kg *
Cementový potěr 20 40 kg *
Cementový potěr 20 jemný 40 kg *
Cementový potěr 20 hrubý 40 kg *
Cementový potěr 25 25 kg *
Cementový potěr 25 40 kg *
Cementový potěr 25 jemný 40 kg *
Cementový potěr 30 40 kg *
Cementový potěr 30 hrubý 40 kg *
pyt.
pyt.
pyt.
pyt.
pyt.
pyt.
pyt.
pyt.
pyt.
pyt.
pyt.
pyt.
70,00
136,00
144,00
79,50
119,60
130,60
122,00
81,50
122,00
200,00
134,80
134,80
84,70
164,56
174,24
96,20
144,72
158,03
147,62
98,62
147,62
242,00
163,11
163,11
189065-00
115838-00
020986-00
179641-00
002912-00
101824-00
109030-01
018430-00
Opravné potěry
kat. číslo
název
jed.
cena bez DPH
cena s DPH
147609-00
072053-00
191123-00
Polymercementový potěr 40 40 kg
Spádový potěr 40 kg
Spádový potěr RAPID - rychletuhnoucí 40 kg
pyt.
pyt.
pyt.
409,60
226,60
452,60
495,62
274,19
547,65
Samonivelační stěrky
kat. číslo
název
jed.
cena bez DPH
cena s DPH
054718-00
073562-00
054917-00
055340-00
014655-00
231401-00
Samonivelační stěrka 30 25 kg **
Samonivelační stěrka 20 25 kg **
Samonivelační sádrová stěrka 25 25 kg **
Samonivelační polymercementová stěrka 20 25 kg **
Samonivelační polymercementová stěrka 30 25 kg **
Samonivelační polymercementová stěrka 40 25 kg **
pyt.
pyt.
pyt.
pyt.
pyt.
pyt.
395,00
297,50
274,75
457,75
595,00
664,00
477,95
359,98
332,45
553,88
719,95
803,44
Samonivelační stěrka 20
Pro dokonalé interiérové vyrovnání podkladů z betonu, kamene, cihelné a keramické dlažby před
pokládkou podlahových krytin. Vhodné pro zalévání kabelů a rohoží elektrického podlahového
topení.
* materiál se zimní úpravou je dodáván na zakázku - cena
** výrobek je určen pouze pro použití v interiéru
190
www.staviva.cz
Maltové směsi
maltové směsi
FACHMANSKY
DOBRÝ
Lepidlo FLEX EXTRA
Ideální pro lepení všech typů keramických obkladů a dlažeb včetně materiálů s extrémně nízkou nasákavostí. Vynikající na podklady, u kterých
dochází k rozměrovým změnám v důsledku velkého tepelného pnutí. Užití i do prostor trvale zatížených stékající nebo tlakovou vodou. Vhodné
na dlažby zatěžované pojezdem do 3,5 t. Řešení pro obtížně obkladatelné
podklady. Jednoduché zpracování, snížený skluz a prodloužený otevřený
čas, vysoká stálost a pevnost, mrazuvzdornost a vysoká flexibilita.
191
maltové směsi
PŘÍslUŠENstvÍ K ZatEPlovaCÍm sYstémům
Weber
maltové směsi
Malty
kat. číslo
název
jed.
cena bez DPH
cena s DPH
034985-00
089913-00
091219-00
125299-00
130352-00
malta zdicí weber.mix lícový mC 930 25 kg
malta a omítka weber.dur univerz.25 kg
malta zdicí weber.mix 5mPa 25 kg
malta pokrývačská weber.mix 25 kg
malta zdící weber.mix 10mPa 25 kg
pyt.
pyt.
pyt.
pyt.
pyt.
102,50
80,00
65,00
95,00
67,50
124,03
96,80
78,65
114,95
81,68
betony a potěry
kat. číslo
název
jed.
cena bez DPH
cena s DPH
038187-00
090999-00
092042-00
093873-00
216355-00
Potěr weber.bat balkonový 25 kg
Potěr weber.bat 20 mPa 25 25 kg
Potěr weber.bat jemný 25 mPa 25 kg
Potěr weber.bat 30 mPa 25 kg
Weber.mix sloupkobeton 25 kg
pyt.
pyt.
pyt.
pyt.
pyt.
150,00
77,50
105,00
82,50
170,00
181,50
93,78
127,05
99,83
205,70
omítky a štuky
kat. číslo
název
jed.
cena bez DPH
cena s DPH
063855-00
083722-00
091103-00
132737-00
092291-00
140044-00
141448-00
107563-00
086922-00
090998-00
038080-00
038210-00
094348-00
omítka lehčená weber.dur 130 30 kg
omítka jádrová weber.dur klasik JRU 25 kg
omítka jádrová weber.dur klasik RU 25 kg
omítka jádr.weber.dur klasikJst 1 mm 25 kg
omítka jádrová weber.dur mono RU 25 kg
omítka jádrová weber.dur cement. 4 mm 25 kg
omítka jádrová weber.dur klasik st 25 kg
omítka izolační jádrová terralit 50 l
omítka štuk weber.dur iN vnitřní 25 kg
omítka štuk weber.dur EX vnější 25 kg
stěrka štuková bílá 3803 B 25 kg
omítka stěrková EXtRa 25 kg
směs omítková weber.dur podhoz 25 kg
pyt.
pyt.
pyt.
pyt.
pyt.
pyt.
pyt.
pyt.
pyt.
pyt.
pyt.
pyt.
pyt.
189,00
77,50
77,50
92,50
95,00
85,00
95,00
260,00
102,50
105,00
172,50
747,50
102,50
228,69
93,78
93,78
111,93
114,95
102,85
114,95
314,60
124,03
127,05
208,73
904,48
124,03
Sanace
kat. číslo
název
jed.
cena bez DPH
cena s DPH
055988-00
208269-00
055989-00
059237-00
171085-00
171086-00
093391-00
207548-00
207550-00
207549-00
Postřik sanační webersan podhoz 25 kg
Postřik sanač.weber.san podhoz 950 25 kg
omítka sanační webersan mono 25 kg
omítka sanační weber.san super 25 kg
omítka vyrovnáv. Weber.san saZ 810 25 kg
omítka sanační Weber.san saZ 820 25 kg
omítka štuková jemná weber.san 600 20 kg
Roztok injektážní weber. tec 940 1 l
Roztok injektážní weber. tec 940 5 l
Roztok injektážní weber. tec 940 20 l
pyt.
pyt.
pyt.
pyt.
pyt.
pyt.
pyt.
bal.
bal.
pyt.
107,50
325,00
160,00
347,50
167,50
187,50
112,00
1 800,00
8 250,00
31 800,00
130,08
393,25
193,60
420,48
202,68
226,88
135,52
2 178,00
9 982,50
38 478,00
správkové malty
192
kat. číslo
název
jed.
cena bez DPH
cena s DPH
038363-00
038364-00
038365-00
163322-00
225856-00
omítka sanační weber. rep vyspráv. J 25 kg
omítka sanační weber. rep vyspráv. H 25 kg
omítka sanační weber. rep povrch 25 kg
omítka sanační weber. rep ochrana 2 kg
omítka sanační weber. rep ochrana 7 kg
pyt.
pyt.
pyt.
pyt.
pyt.
327,50
315,00
357,50
110,00
315,00
396,28
381,15
432,58
133,10
381,15
www.staviva.cz
maltové směsi
PoDlaHové HmotY
maltové směsi
Vyrovnávací podlahové hmoty
samonivelační hmoty
kat. číslo
název
jed.
cena bez DPH
cena s DPH
038203-00
WEBER.NivElit
pyt.
297,50
359,98
Jednosložková samonivelační podlahová hmota na bázi cementu pro vnitřní
použití. Pro tloušťky 2 – 15 mm, pochůznost po 12-24 hodinách. Balení: 25 kg
WEBER.NivElit EXtRa
pyt.
362,50
438,63
- samonivelační hmota, pochůznost po 6 hod, 2 – 15 mm
Rychlá samonivelační hmota, jednosložková rychlá samonivelační
podlahová hmota na bázi cementu pro vnitřní použití.
Balení: 25 kg
068538-00
WEBER.Niv DUR
- samonivelační hmota s vláknem
pyt.
747,50
904,48
samonivelační hmota
Jednosložková, jednoduše zpracovatelná samonivelační podlahová hmota
s vláknem na bázi cementu. Použití 3 – 30 mm.
Balení: 25 kg
245568-00
WEBER.FlooR 4150 - samonivelační
hmota 2-30 mm, 25 mpa
pyt.
450,00
544,50
rychletvrdnoucí samoniv. hmota 2 – 30 mm, 25 mpa
Jednosložková samonivelační podlahová hmota na bázi cementu pro vnitřní
použití. Pro ruční i strojní zpracování.
Balení: 25 kg
189716-00
WEBER.FlooR 4160
pyt.
487,50
589,88
rychlá samoniv. hmota 2 – 30 mm, 30 mPa
Jednosložková samonivelační podlahová hmota na bázi cementu pro vnitřní
použití. Pro ruční i strojní zpracování
Balení: 25 kg
228862-00
WEBER.FlooR 4095
pyt.
450,00
544,50
rychlá samoniv. hmota na bázi sádrovce 1 – 10 mm
Jednosložková podlahová hmota pro ruční i strojní zpracování.
Balení: 25 kg
MiniMarket
193
maltové směsi
Příslušenství k zateplovacím systémům
Zateplovací systém - terminologie, legislativa
Maltové směsi
ETICS:
Vnější tepelně izolační kompozitní systém (External Thermal Insulation Composite
Systems.) ETICS je definován jako stavební výrobek dodávaný jako ucelená sestava
složek skládajících se z lepicí hmoty, tepelného izolantu, kotvicích prvků, základní
vrstvy a konečné povrchové úpravy.
ETAG:
Jednotná evropská směrnice určující řídící pokyny pro technické schválení konkrétní
skupiny výrobků. Pro ČR se stal ETAG aktuálním po vstupu do EU a notifikované
zkušební laboratoře se těmito pokyny řídí a podle nich postupují. Pro ETICS jde
o směrnici ETAG 004 – v ČR dnes jediný správný a platný způsob, kterým si
výrobce zabezpečí, pokud ho úspěšně absolvuje, uvedení svého ETICS na trh.
Národní certifikát ETICS:
Doplněný o stavebně technické osvědčení – obdrží výrobce ETICS po splnění
jednotné evropské směrnice ETAG 004, která byla notifikovanými zkušebními
laboratořemi převzata jako základní zkušební postup. Tento certifikát opravňuje
výrobce prodávat svůj výrobek pouze v ČR.
ETA:
Evropské technické schválení – obdrží výrobce ETICS po splnění předpisu ETAG
004. Toto schválení opravňuje výrobce uvádět svůj výrobek na trh do členských
států EU.
CZB:
Cech pro zateplování budov – sdružuje všechny významné výrobce
a zpracovatele ETICS, stejně tak výrobce jednotlivých komponentů ETICS,
jako jsou tepelné izolanty či kotvy. Tato organizace vytvořila vlastní kritéria pro
posouzení ETICS při respektování současného stavu vědění v ČR a stavu
národních i evropských norem platných v této oblasti. Tato kritéria jsou určena pro
členy Cechu pro zateplování budov ČR při posuzování kvalitativní úrovně ETICS.
194
www.staviva.cz
maltové směsi
Zateplovací systém
Maltové směsi
BASF Stavební hmoty česká republika
Lepicí a stěrkové hmoty Prince Color
kat. číslo
název
jed.
cena bez DPH
cena s DPH
038421-00
038417-00
038419-00
071126-00
164518-00
261301-00
199115-00
Prince Color® Z 301 PS - 25kg
Prince Color® Z 301 Super šedá - 25kg
Prince Color® Z 301 Super bílá - 25kg
Prince Color® Z 301 DUO - 25kg
Prince Color® Z 301 XT - 25kg
Prince Color® Z 301 Multi - 25 kg
Prince Color® Z 301 PU EPS - 0,75lt (baleno po 12ks)
bal.
bal.
bal.
bal.
bal.
bal.
bal.
189,00
294,25
314,75
213,00
212,25
248,75
184,00
228,69
356,04
380,85
257,73
256,82
300,99
222,64
Základní nátěry - penetrace pod pastovité omítky Prince Color
kat. číslo
název
jed.
cena bez DPH
cena s DPH
137884-00
Prince Color® Multigrund PGU bílý - 20kg
Prince Color® Multigrund PGU bílý - 5kg
bal.
bal.
1 572,00
439,00
1 902,12
531,19
Pastovité omítky Prince Color
akrylátové, silikonové - zatíraná 1; 1,5; 2; 3 mm, rýhovaná 1,5; 2; 3 mm
kat. číslo
název
jed.
cena bez DPH
cena s DPH
dle odstínu
dle odstínu
dle odstínu
dle odstínu
dle odstínu
dle odstínu
Prince Color® Multiputz ZA - bílá - 25kg
Prince Color® Multiputz ZA - bezpříplat. vzorník - 25kg
Prince Color® Multiputz RA - bílá - 25kg
Prince Color® Multiputz ZS - bílá - 25kg
Prince Color® Multiputz ZS - bezpříplat. vzorník - 25kg
Prince Color® Multiputz RS - bílá - 25kg
bal.
bal.
bal.
bal.
bal.
bal.
od 1 232,50
od 1 282,50
od 1 310,00
od 1 397,50
od 1 447,50
od 1 480,00
od 1 491,33
od 1 551,83
od 1 585,10
od 1 690,98
od 1 751,48
od 1 790,80
cena s DPH
Mozaikové omítky Prince Color
kat. číslo
název
jed.
cena bez DPH
dle odstínu
dle odstínu
Prince Color® Multiputz MP - 25kg
Prince Color® Multiputz MP - 6kg
bal.
bal.
od 2 075,00 od 2 510,75
od 603,00
od 729,63
Pastovité omítky Prince Color
zatíraná do 1,5; 2,5; 3 mm, rýhovaná do 2,5; 3,5 mm
kat. číslo
název
jed.
cena bez DPH
cena s DPH
dle odstínu
dle odstínu
Prince Color® MSP 1 - zatíraná omítka - 25kg
Prince Color® MRP 2 - rýhovaná omítka - 25kg
bal.
bal.
od 324,00
od 324,00
od 392,04
od 392,04
Základní nátěry pro akrylátové, silikátové a silikonové barvy Prince Color
kat. číslo
název
jed.
cena bez DPH
cena s DPH
dle odstínu
dle odstínu
dle odstínu
dle odstínu
dle odstínu
dle odstínu
dle odstínu
dle odstínu
Prince Color® Multigrund PGM - 20kg
Prince Color® Multigrund PGM - 10kg
Prince Color® Multigrund PGM - 5kg
Prince Color® Multigrund PGM - 1kg
Prince Color® Multigrund PGT - 10lt
Prince Color® Multigrund PGT - 5lt
Prince Color® Multigrund PGS - 10lt
Prince Color® Multigrund PGS - 5lt
bal.
bal.
bal.
bal.
bal.
bal.
bal.
bal.
od 1 882,00
od 999,00
od 541,00
od 144,00
od 1 089,00
od 623,00
od 962,00
od 554,00
od 2 277,22
od 1 208,79
od 654,61
od 174,24
od 1 317,69
od 753,83
od 1 164,02
od 670,34
Fasádní barvy - akrylátové, silikátové, silikonové Prince Color
kat. číslo
název
jed.
cena bez DPH
dle odstínu
dle odstínu
dle odstínu
dle odstínu
Prince Color® Multi Top FA - 12,5lt
Prince Color® Multi Top FT - 12,5lt
Prince Color® Multi Top FS - 12,5lt
Prince Color® Multi Top FM - 12,5lt
bal.
bal.
bal.
bal.
od 2 212,50 od 2 677,13
od 2 460,00 od 2 976,60
od 3 190,00 od 3 859,90
od 2 575,00 od 3 115,75
cena s DPH
Fasádní nátěr s fungicidními účinky Prince Color
kat. číslo
název
jed.
cena bez DPH
cena s DPH
187140-00
Prince Color® Multitop FC - 10lt
bal.
618,00
741,60
garance kvality
195
maltové směsi
Zateplovací systémy BASF - přehled
BASF Stavební hmoty česká republika
Maltové směsi
Doporučené skladby zateplovacích systémů MultiTherm® s ETA
MultiTherm®
NEO
Lepicí hmota
MM
MP
eta
a
eta
M
a
eta
eta
Prince Color® Z 301 PS
x
x
x
x
x
x
Prince Color® Z 301 Super bílá / šedá
x
x
x
x
Prince Color® Z 301 Multi
Tepelný izolant *
x
EPS 70 NEO, EPS 100 NEO
x
EPS 70 F, EPS 100 F
x
x
x
M-D (TR 15) M-D (TR 10) dle specifikace
x
x
x
M-L
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
EJOT H 1 eco
x
Ejotherm STR U
x
x
Ejotherm NTK U
x
x
Ejotherm NT U
x
x
x
Bravoll PTH-KZ 60/8
x
x
x
x
x
x
Bravoll PTH-S 60/8, PTH-SL 60/8
x
x
x
x
x
x
Bravoll PTH 60/8
x
x
Bravoll PTH SX
Talířové hmoždinky
x
Koelner KI-10
x
Koelner KI-10 N
x
x
x
x
x
Koelner TFIX 8M
x
x
x
x
KEW TSD-V
x
x
x
x
KEW TSBD 8
x
x
x
x
x
x
KEW TSD 8
x
x
x
x
x
x
x
x
Fisher TERMOZ LO
x
Fisher TERMOZ PN
x
Fisher TERMOZ CN
x
x
Fisher TERMOZ 8 SV
x
x
x
x
x
x
x
Fisher TERMOZ CF
x
x
x
x
x
x
Hilti SD-FV
x
x
TTH 10/60 L
x
Wkre-Met WKTHERM 8
Armovací stěrka
Armovací tkanina
Univerzální penetrace
Povrchová úprava
x
Prince Color® Z 301 Super
x
x
x
x
x
Vertex R117 A 101
x
x
Vertex R131 A 101
x
Omfa 117 S, Omfa 122
x
Sklotex R 5x5/145 A2 101
x
JSC SSA - 1363 SM (150 g, 165 g)
x
Prince Color® Multigrund PGU
x
x
x
Prince Color® Multiputz ZS, RS
x
x
x
Prince Color® Multiputz ZA, RA
x
x
Prince Color® Multiputz MSP, MRP
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Multiputz ZA, RA, ZS, RS
MultiTop FA, FS (možný)
* ETA - Systém s evropským schválením dle ETAG 004
* A - Systém s osvědčením CZB (Cech pro zateplování budov)
196
x
x
Prince Color® Z 301 Multi
Povrchová úprava
Fasádní nátěr
x
x
www.staviva.cz
maltové směsi
BASF Stavební hmoty česká republika
Maltové směsi
Doporučené skladby zateplovacích systémů MultiTherm® s STO
MultiTherm®
Prince Color® Z 301 PS
XP
XM
DP
DM
x
x
x
x
Prince Color® Z 301 Super bílá / šedá
Lepicí hmota
Prince Color® Z 301 DUO
Tepelný izolant *
Talířové hmoždinky
x
x
x
Prince Color® Z 301 XT
x
x
EPS 70 NEO, EPS 100 NEO
x
x
EPS 70 F, EPS 100 F
x
x
x
x
x
x
x
M-L
x
x
x
EJOT H 1 eco
x
Ejotherm STR U
x
Ejotherm NTK U
x
Ejotherm NT U
Bravoll PTH-KZ 60/8
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Bravoll PTH-S 60/8, PTH-SL 60/8
x
Bravoll PTH 60/8
x
x
Bravoll PTH SX
x
x
Koelner KI-10
x
Koelner KI-10 N
x
x
x
x
x
x
Koelner TFIX 8M
x
x
x
x
x
x
x
x
x
KEW TSD-V
x
x
x
x
KEW TSBD 8
x
x
x
x
KEW TSD 8
x
x
x
x
Fisher TERMOZ LO
x
x
Fisher TERMOZ PN
x
x
Fisher TERMOZ CN
x
Fisher TERMOZ 8 SV
x
x
x
x
x
x
Fisher TERMOZ CF
x
x
x
x
x
x
Hilti SD-FV
x
TTH 10/60 L
x
Wkre-Met WKTHERM 8
x
x
x
x
x
x
Vertex R117 A 101
x
x
x
x
x
x
Vertex R131 A 101
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Omfa 117 S, Omfa 122
x
x
x
x
x
x
Sklotex R 5x5/145 A2 101
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Keramický obkladový pásek
x
x
Prince Color® FM-FX
x
x
JSC SSA - 1363 SM (150 g, 165 g)
x
x
x
x
Univerzální penetrace
Prince Color® Multigrund PGU
x
x
x
x
Lepidlo
Prince Color® Z 301 FX Profi
x
x
x
x
x
x
x
x
Prince Color® Multiputz ZS, RS
Spárovací hmota
x
x
x
Prince Color® Z 301 DUO
Povrchová úprava
x
x
M-D (TR 15) M-D (TR 10) dle specifikace
Prince Color® Z 301 XT
Armovací tkanina
x
x
Prince Color® Z 301 Super
Armovací stěrka
CER.P cer.m
Prince Color® Multiputz ZA, RA
HECK ED Waschelputz fein
Povrchová úprava
Fasádní nátěr
HECK ED Waschelputz fein
Multiputz ZA, RA, ZS, RS
MultiTop FS a FT (možný)
MultiTop FA, FS (možný)
doprava
197
maltové směsi
zateplovací systémy baumit
Přehled a složení zateplovacích systémů Baumit
Maltové směsi
Baumit systém
Baumit open Premium
Vaše řešení
systémové řešení
Lepicí hmota
Izolant
Baumit open
systémové řešení
variantní řešení
Baumit openContact
Baumit openContact
Baumit open
S sanační lepicí stěrka
Baumit open fasádní
desky reflect
Baumit open Therm
Baumit open reflect
Baumit Star Track
Baumit
Hmoždinky *
Kotvení izolantu
variantní řešení
Výztuž
Baumit openTex
Baumit openTex
Základ
Baumit Premium
Primer
Baumit Premium
Primer
Baumit NanoporTop
Baumit openTop
Povrchová úprava
Baumit Star
systémové řešení
Baumit
StarContact
Baumit star Therm
variantní řešení
Baumit Pro
systémové řešení
Baumit lepicí
stěrka
Speed
Baumit
ProContact
Baumit EPS-F
Minerální fasádní
desky
Baumit EPS-F
Baumit
KlebeAnker
Hmoždinky *
Baumit StarTex
Baumit UniPrimer
Baumit Duo
variantní řešení
Baumit lepicí
stěrka Speed
Baumit lepicí
malta pro izolační
desky
Minerální fasádní
desky
systémové řešení
Baumit
DuoContact
Baumit EPS-F
Hmoždinky *
Hmoždinky *
Baumit StarTex
Baumit UniPrimer
Baumit DuoTex
Baumit UniPrimer
Baumit
NanoporTop
Baumit SilikonTop
Baumit NanoporTop
Baumit SilikatTop
Baumit StyleTop
Baumit
GranoporTop
Baumit SilikonTop
Baumit SilikatTop
Baumit StyleTop
Baumit lepicí
stěrka Speed
Baumit lepicí
malta pro izolační
desky
Minerální fasádní
desky
Baumit
NanoporTop
Baumit
NanoporTop
Baumit
GranoporTop
variantní řešení
Baumit SilikonTop
Baumit DuoTop
Baumit SilikatTop
Baumit
GranoporTop
Baumit SiliporTop
* Hmoždinky dle projektové dokumentace
198
www.staviva.cz
maltové směsi
suché maltové a omítkové směsi
Maltové směsi
Omítky Baumit dle pojivové báze a oblasti použití
Nanopor omítky
Jednosložkové minerální vodoodpudivé výrobky vysoce propustné pro vodní páru. Zvláště
odolné proti znečištění. Vhodné pro rekonstrukce i novostavby. Nanopor omítky lze aplikovat
i na tepelně izolační systémy Baumit.
silikonové omítky a barvy
Jednosložkové vodoodpudivé materiály propustné pro vodní páru, určené především jako
konečná povrchová úprava všech novostaveb, ale i historických objektů. Silikonové omítky
jsou standardní součástí tepelně izolačních systémů Baumit.
Granopor omítky a barvy
Jednosložkové vodoodpudivé velmi dobře zpracovatelné disperzní výrobky určené jako
konečná povrchová úprava novostaveb. Baumit Granopor omítky se aplikují především jako
povrchová úprava na zateplovací systémy Baumit.
silikátové omítky a barvy
Jednosložkové minerální výrobky (na bázi vodního skla) vysoce propustné pro vodní páru,
určené především jako konečná povrchová úprava historických a památkově chráněných
objektů, ale i novostaveb. Silikátové omítky je možné aplikovat i na tepelně izolační systémy
Baumit.
mozaikové omítky
Jednosložkové mechanicky velmi odolné vodoodpudivé omítky složené z barevných
mramorových kamínků, pojené disperzí, určené především jako konečná povrchová úprava
soklových partií novostaveb i vnitřních ploch v interiéru.
style omítky a barvy
Jednosložkové vodoodpudivé materiály v sytých odstínech, určené především ke ztvárnění
fasád v intenzivních barevných odstínech Dle hodnoty HBW vhodné jako povrchová úprava
tepelně izolačních systémů Baumit.
rozpočty a kalkulace
199
maltové směsi
baumit
Zateplovací systém - výrobky
Maltové směsi
Lepicí a stěrkové hmoty
kat. číslo
název
jed.
cena bez DPH
cena s DPH
231914-00
046648-00
028643-00
161234-00
245276-00
Baumit openContact - 25 kg
Baumit StarContact - 25 kg
Baumit ProContact - 25 kg
Baumit DuoContact - 25 kg
Baumit lepicí stěrka Speed - 25 kg
pyt.
pyt.
pyt.
pyt.
pyt.
462,50
377,50
250,00
185,00
380,00
559,63
456,78
302,50
223,85
459,80
Lepicí hmoty
kat. číslo
název
jed.
cena bez DPH
cena s DPH
224683-00
031560-00
138107-00
028644-00
Baumit BituFix 2K - sada 30 l
Baumit DispoFix - 25 kg
Baumit SupraFix - 25 kg
Baumit lepicí malta pro izolační desky - 25 kg
pyt.
pyt.
pyt.
pyt.
2 838,00
875,00
807,50
210,00
3 433,98
1 058,75
977,08
254,10
Základní nátěry *
kat. číslo
název
jed.
cena bez DPH
cena s DPH
245155-00
245297-00
245296-00
236194-00
150079-00
177611-00
Baumit PremiumPrimer 25 kg
Baumit PremiumPrimer 5 kg
Baumit UniPrimer 25 kg**
Baumit UniPrimer 5 kg**
Baumit GranoporPrimer 25 kg
Baumit GranoporPrimer 5 kg
ks
ks
ks
ks
ks
ks
1 525,00
378,50
1 592,50
328,00
1 147,50
295,50
1 845,25
457,99
1 926,93
396,88
1 388,48
357,56
Fasádní omítky
škrábaná struktura 1,5 mm, 2 mm, 3 mm, rýhovaná struktura 2 mm, 3 mm
kat. číslo
název
jed.
cena bez DPH
cena s DPH
dle odstínu
dle odstínu
dle odstínu
dle odstínu
dle odstínu
dle odstínu
dle odstínu
dle odstínu
dle odstínu
dle odstínu
dle odstínu
dle odstínu
dle odstínu
dle odstínu
dle odstínu
Baumit NanoporTop K škrábaná - 30 kg
Baumit SilikonTop K škrábaná - 30 kg
Baumit SilikatTop K škrábaná - 30 kg
Baumit GranoporTop K škrábaná - 30 kg
Baumit DuoTop K 1,5 mm škrábaná - 30 kg
Baumit openTop K 1,5 mm škrábaná - 30 kg
Baumit SiliporTop K škrábaná - 30 kg
Baumit StyleTop K škrábaná - 30 kg
Baumit SilikonTop R rýhovaná - 30 kg
Baumit SilikatTop R rýhovaná - 30 kg
Baumit GranoporTop R rýhovaná - 30 kg
Baumit DuoTop R rýhovaná - 30 kg
Baumit openTop R rýhovaná- 30 kg
Baumit SiliporTop R rýhovaná - 30 kg
Baumit FineTop - 30 kg
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
od 1 956,00
od 1 629,00
od 1 446,00
od 1 320,00
od 1 188,00
od 1 761,00
od 1 344,00
od 2 703,00
od 1 629,00
od 1 446,00
od 1 320,00
od 1 188,00
od 1 761,00
od 1 344,00
od 1 686,00
od 2 366,76
od 1 971,09
od 1 749,66
od 1 597,20
od 1 437,48
od 2 130,81
od 1 626,24
od 3 270,63
od 1 971,09
od 1 749,66
od 1 597,20
od 1 437,48
od 2 130,81
od 1 626,24
od 2 040,06
cena s DPH
Mozaikové omítky
kat. číslo
název
jed.
cena bez DPH
dle odstínu
Baumit MosaikTop (omítka) - 25 kg
ks
od 1 547,50 od 1 872,48
Fasádní barvy
kat. číslo
název
jed.
cena bez DPH
cena s DPH
dle odstínu
dle odstínu
dle odstínu
dle odstínu
dle odstínu
dle odstínu
dle odstínu
dle odstínu
dle odstínu
Baumit NanoporColor 25 kg
Baumit SilikonColor 25 kg
Baumit SilikatColor 25 kg
Baumit GranoporColor 25 kg
Baumit StyleColor 25 kg
Baumit ArtLine Lasur 15 kg
Baumit ArtLine Finish 15 kg
Baumit ArtLine Metallic 15 kg
Baumit ArtLine Glitter 15 kg
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
od 3 867,50
od 3 300,00
od 2 760,00
od 2 652,50
od 6 792,50
od 2 994,00
od 2 941,50
od 4 866,00
od 4 200,00
od 4 679,68
od 3 993,00
od 3 339,60
od 3 209,53
od 8 218,93
od 3 622,74
od 3 559,22
od 5 887,86
od 5 082,00
* pozor na příplatek za probarvení penetrace
** 10 základních odstínů bez příplatku za barevný odstín
200
www.staviva.cz
PROFI VÝROBKY
PRO KAŽDOU STAVBU
STAVEBNÍ CHEMIE
BARVY
NÁŘADÍ
OCHRANNÉ POMŮCKY
IZOLACE
VYSOKÁ KVALITA
VYSOKÁ HODNOTA
VÝHODNÁ CENA
ŠIROKÝ SORTIMENT
201
Maltové směsi
maltové směsi
maltové směsi
zateplovací systém cemix - přehled
Zateplovací systém Cemix - přehled
Maltové směsi
Cemix THERM M
SVT 289
Cemix THERM M BASIC
SVT 7171
Č. legendy
v obr.
Vrstva
1
Podkladní zdivo
–
Zpevnění podkladu1)
2
Lepicí vrstva
Komponenty
Název
Označení
THERM P BASIC
dle výrobce

Penetrace základní
PZ

Lepicí a štěrkovací hmota BASIC
115

Lepicí a stěrkovací hmota šedá
135 š

Lepicí a stěrkovací hmota šedá jemná
135 š j

dle výrobce
Lepicí a stěrkovací hmota WOOD
Lepicí a stěrkovací hmota šedá COOL
4
Izolant
Kotvení 4)
THERM P BASIC COOL
PU

Polystyren expandovaný pěnový
EPS 70 F

Polystyren expandovaný pěnový
EPS 100 F

Polystyren expandovaný pěnový šedý
EPS šedý
Polystyren speciální
Soklové desky 2)

Polystyren speciální
Perimetr 3)

Minerální deska s příčným vláknem
dle výrobce
Minerální deska s podélným vláknem
dle výrobce
Minerální deska dvouvrstvá
dle výrobce
Hmoždinky
dle výrobce

115

Lepicí a stěrkovací hmota šedá
135 š

Lepicí a stěrkovací hmota šedá jemná
135 š j

Lepicí a stěrkovací hmota šedá COOL
135 š z
THERM P BASIC COOL
Lepicí a štěrkovací hmota BASIC
5
6
Výztužná vrstva
Síťovina
Sklovláknitá tkanina (min. 145 g/m2)
Penetrace akrylát-silikon
7
Penetrační nátěr 6)
Omítka
Penetrace silikát
Penetrace ST
10
Lepení obkladu
11
Obklad
12
Spárování obkladu

Kontakt
Minerální omítka 6), 7)
428, 448

Minerální omítka 7)
058, 048

043 b

Akrylátová omítka 6), 7), 8)
ARB, ARC, AZB, AZC

Silikátová omítka 6), 7)
TRB, TRC, TZB, TZC
Silikonová omítka 6), 7), 8)
NRB, NRC, NZB, NZC
Mozaiková omítka
Fasádní nátěr 9)


Kontakt
Silikonsilikátová omítka 6), 7)
9
dle výrobce
Penetrace ASN
Zatíraná omítka tenkovrstvá jemná
8
145
135 š z
PU Pěna
3
Cemix THERM K
SVT 12738



IRB, IRC, IZB, IZC

M
Akrylátová fasádní barva 6)
FAB, FAC
Silikátová fasádní barva 6)
FTB, FTC
Silikonová fasádní barva 6)
FNB, FNC
Lepidlo FLEX EXTRA




045
Keramické nebo cihelné pásky
Spárovací hmota wide (keramika)
dle výrobce
039
ETAG č. 004
–
Certifikát
NV ČR č. 190/2002 Sb.
NV ČR č. 163/2002 Sb.

CZB ČR „A“
1)
oužití v případě nutnosti (nesoudržný, sprašný
p
podklad apod.)
2)
pro použití v soklových partiích objektu
3)
pro použití i pod úrovní terénu
202
4)
oužít příslušný typ hmoždinek podle technop
logického předpisu
kotvení přes sklovláknitou tkaninu
6)
lze dodat v bílé nebo probarvené variantě
5)
www.staviva.cz
maltové směsi
zateplovací systém cemix - přehled
4
4
4
5
6
2
8
1
1
2
3
5
6
5
6
7
1
7
8
3
9
7
2
8
3
9
Cemix
THERM P BASIC SILVER SVT 13155
THERM P SILVER SVT 5455
Cemix
THERM P BASIC SVT 288
THERM P SVT 285
Maltové směsi
Zateplovací systém Cemix - přehled
9
Cemix
THERM P WOOD
Systém Cemix
therm p
therm P silver
therm m basic
therm m
therm k
therm p wood


























THERM P COOL THERM P silver COOL THERM M BASIC COOL
THERM M COOL










































THERM P COOL THERM P silver COOL THERM M BASIC COOL





















































THERM M COOL
















ETA-05/0188
ETA-05/0188


ETA-08/0104






7)
lze dodat ve struktuře zatírané nebo rýhované,
ve zvolené zrnitosti
8)
lze dodat v zimní úpravě COOL
poradenství
9)
galizační (sjednocující) barva pouze u minerále
ních omítek
 doporučené použití
203
maltové směsi
FACHMANSKY
Maltové směsi
DOBRÉ
ZATEPLENÍ
nyní se samočistící omítkou
NOVIN
COMFORT
KA
Odolává prachu i znečištění
Prodlužuje životnost fasády
Stovky dlouho svěžích barev
204
www.staviva.cz
maltové směsi
cemix
Zateplovací systém- výrobky
kat. číslo
název
jed.
cena bez DPH
cena s DPH
059322-00
015095-00
107086-00
Cemix Lepicí a stěrkovací hmota BASIC 25 kg
Cemix Lepicí a stěrkovací hmota 25 kg
Cemix Lepicí a stěrkovací hmota jemná 25 kg
Cemix Lepicí a stěrkovací hmota bílá 25 kg
Cemix Lepicí a stěrkovací hmota bílá jemná 25 kg
Cemix Lepicí a stěrkovací hmota COOL 25 kg
Cemix Lepicí a stěrkovací hmota WOOD 25 kg
bal.
bal.
bal.
bal.
bal.
bal.
bal.
172,50
248,50
248,50
330,00
330,00
322,50
522,50
208,73
300,69
300,69
399,30
399,30
390,23
632,23
214455-00
232961-00
Maltové směsi
Lepidla pro zateplovací systémy
Penetrace
kat. číslo
název
jed.
cena bez DPH
cena s DPH
253850-00
198174-00
dle odstínu
dle odstínu
092241-00
092242-00
dle odstínu
dle odstínu
094042-00
148754-00
dle odstínu
dle odstínu
Cemix Kontakt bílý15 l
Cemix Kontakt bílý 5 l
Cemix Kontakt barevný 15 l
Cemix Kontakt barevný 5 l
Cemix Penetrace akrylát-silikon (ASN) bílá 15 l
Cemix Penetrace akrylát-silikon (ASN) bílá 5 l
Cemix Penetrace akrylát-silikon (ASN) barevná 15 l
Cemix Penetrace akrylát-silikon (ASN) barevná 5 l
Cemix Penetrace silikát (ST) bílá 15 l
Cemix Penetrace silikát (ST) bílá 5 l
Cemix Penetrace silikát (ST) barevná 15 l
Cemix Penetrace silikát (ST) barevná 5 l
bal.
bal.
bal.
bal.
bal.
bal.
bal.
bal.
bal.
bal.
bal.
bal.
1 005,00
385,00
1 170,00
460,00
750,00
320,00
960,00
375,00
765,00
335,00
990,00
390,00
1 216,05
465,85
1 415,70
556,60
907,50
387,20
1 161,60
453,75
925,65
405,35
1 197,90
471,90
Šlechtěné pastovité omítky: akrylátová, akrylátová cool, silikátová, silikonová, silikonová comfort, silikonová cool, silikonsilikátová comfort, silikonsilikátová zatíraná 1,0; 1,5; 2,0; 3,0 mm, rýhovaná 1,5; 2,0; 3,0 mm
kat. číslo
název
jed.
cena bez DPH
cena s DPH
dle odstínu
dle odstínu
dle odstínu
dle odstínu
dle odstínu
dle odstínu
dle odstínu
dle odstínu
dle odstínu
dle odstínu
dle odstínu
dle odstínu
dle odstínu
dle odstínu
dle odstínu
dle odstínu
dle odstínu
dle odstínu
dle odstínu
dle odstínu
dle odstínu
dle odstínu
dle odstínu
dle odstínu
dle odstínu
dle odstínu
AKRYLÁTOVÁ omítka bílá 25 kg
AKRYLÁTOVÁ omítka ECONOMY 25 kg
AKRYLÁTOVÁ omítka KREATIV I 25 kg
AKRYLÁTOVÁ omítka KREATIV II 25 kg
SILIKÁTOVÁ omítka bílá 25 kg
SILIKÁTOVÁ omítka ECONOMY 25 kg
SILIKÁTOVÁ omítka KREATIV I 25 kg
SILIKÁTOVÁ omítka KREATIV II 25 kg
SILIKONOVÁ omítka bílá 25 kg
SILIKONOVÁ omítka ECONOMY 25 kg
SILIKONOVÁ omítka KREATIV I 25 kg
SILIKONOVÁ omítka KREATIV II 25 kg
SILIKONOVÁ COMFORT omítka bílá 25 kg
SILIKONOVÁ COMFORT omítka ECONOMY 25 kg
SILIKONOVÁ COMFORT omítka KREATIV I 25 kg
SILIKONOVÁ COMFORT omítka KREATIV II 25 kg
SILIKONSILIKÁT omítka bílá 25 kg
SILIKONSILIKÁT omítka pal. ECONOMY 25 kg
SILIKONSILIKÁT omítka pal. KREATIV I 25 kg
SILIKONSILIKÁT omítka pal. KREATIV II 25 kg
SILIKONSILIKÁT COMFORT omítka bílá 25 kg
SILIKONSILIKÁT COMFORT omítka ECONOMY 25 kg
SILIKONSILIKÁT COMFORT omítka KREATIV I 25 kg
SILIKONSILIKÁT COMFORT omítka KREATIV II 25 kg
MOZAIKOVÁ omítka 25 kg
MOZAIKOVÁ omítka 15 kg
bal.
bal.
bal.
bal.
bal.
bal.
bal.
bal.
bal.
bal.
bal.
bal.
bal.
bal.
bal.
bal.
bal.
bal.
bal.
bal.
bal.
bal.
bal.
bal.
bal.
bal.
1 187,50
1 187,50
1 400,00
1 525,00
1 312,50
1 312,50
1 575,00
1 712,50
1 250,00
1 250,00
1 500,00
1 650,00
1 500,00
1 500,00
1 800,00
1 975,00
1 412,50
1 412,50
1 650,00
1 825,00
1 650,00
1 650,00
1 975,00
2 175,00
1 575,00
1 005,00
1 436,88
1 436,88
1 694,00
1 845,25
1 588,13
1 588,13
1 905,75
2 072,13
1 512,50
1 512,50
1 815,00
1 996,50
1 815,00
1 815,00
2 178,00
2 389,75
1 709,13
1 709,13
1 996,50
2 208,25
1 996,50
1 996,50
2 389,75
2 631,75
1 905,00
1 216,05
Silikonsilikátová omítka COMFORT
- samočisticí efekt - neulpívají na ní nečistoty
- vysoce paropropustná bezúdržbová omítka
- zvláště vhodná na ETICS s izolantem z minerální vlny
- přirozeně fungicidní, tedy ekologická
Silikonová omítka COMFORT
- se zvýšenou odolností proti znečištění povrchu
a povětrnostním vlivům
- paropropustná a vysoce vodoodpudivá
- vhodná pro COOL technogii za nízkých teplot
- určená na všechny typy ETICS
- zvláště vhodná při rekonstrukcích
rozpočty a kalkulace
205
maltové směsi
Zateplovací systémy
Lepicí a stěrkové hmoty
Maltové směsi
Řada standard
kat. číslo
název
jed.
cena bez DPH
cena s DPH
073120-00
weber tmel 700
– lepicí a stěrkový tmel
pyt.
186,00
225,06
jednosložková prášková lepicí a stěrková hmota na bázi cementu
pro univerzální použití, pro lepení izolačních desek, k vytváření základní vrstvy
snadno zpracovatelný
Balení: 25kg
063489-00
weber.set speciál
– lepicí a stěrkový tmel
pyt.
186,00
225,06
jednosložková prášková lepicí a stěrková hmota na bázi cementu, pro
univerzální použití, pro lepení izolačních desek, k vytváření základní vrstvy,
snadno zpracovatelný
Balení: 25kg
Řada profi
kat. číslo
název
jed.
cena bez DPH
cena s DPH
076189-00
weber.therm klasik
– lepicí a stěrkový tmel
pyt.
240,00
290,40
jednosložková prášková lepicí a stěrková hmota na bázi cementu, vynikající
zpracovatelnost, dlouhá otevřenost při zpracování, vysoké užitné hodnoty,
maximálně urychluje práci, pro lepení izolačních desek, k vytváření základní
vrstvy
Balení: 25kg
092200-00
weber.therm klasik bílý
– lepicí a stěrkový tmel
pyt.
285,00
344,85
jednosložková prášková lepicí a stěrková hmota na bázi cementu, vynikající
zpracovatelnost, dlouhá otevřenost při zpracování vysoké užitné hodnoty,
maximálně urychluje práci, pro lepení izolačních desek, k vytváření základní
vrstvy
Balení: 25kg
086833-00
weber•therm elastik
– pružný lepicí a stěrkový tmel
pyt.
345,00
417,45
jednosložková prášková lepicí a stěrková hmota na bázi cementu, vynikající
zpracovatelnost, dlouhá otevřenost při zpracování, vysoké užitné hodnoty,
maximálně urychluje práci, pro lepení izolačních desek, vhodná i pro desky
z XPS
Balení: 25kg
213760-00
weber•therm plus ultra
- lepicí a stěrkový tmel
pyt.
462,50
559,63
vynikající zpracovatelnost, dlouhá otevřenost při zpracování, vysoké užitné
hodnoty, maximálně urychluje práci
Balení: 25kg
Řada speciál
Pro lepení na dřevovláknité a dřevotřískové podklady.
kat. číslo
název
jed.
cena bez DPH
cena s DPH
091264-00
weber•therm technik
– lepicí a stěrkový tmel
pyt.
472,50
571,73
vynikající zpracovatelnost, dlouhá otevřenost při zpracování, vysoké užitné
hodnoty, maximálně urychluje práci, možno lepit na dřevotřískové, dřevoštěpkové, cementotřískové a sádrovláknité desky, vhodný i pro desky z XPS,
vysoce pružný
Balení: 25kg
038209-00
weber Dispersions kleber
– disperzní lepicí hmota
pyt.
1 372,50
1 660,73
lepení izolace na dřevěné podklady, pastovitá konzistence připravena k
okamžité aplikaci, extrémní přilnavost k podkladu, maximálně pružná, velmi
jednoduché zpracování.
Balení: 25kg
206
www.staviva.cz
maltové směsi
Zateplovací systémy
Lepicí a stěrkové hmoty
kat. číslo
název
jed.
cena bez DPH
cena s DPH
246658-00
weber.therm flex
– disperzní lepicí a stěrková hmota
ks
1 137,50
1 376,38
Maltové směsi
disperzní stěrkový a lepicí tmel pro ETICS
k vytváření základní vrstvy, k lepení izolantu, pastovitá konzistence, připraven
k okamžité aplikaci, extrémní přilnavost k podkladu, maximálně pružný, velmi
jednoduché zpracování
Balení: 25kg
Pro ETICS s minerální omítkou břizolitového typu
kat. číslo
název
jed.
cena bez DPH
cena s DPH
096770-00
weber•therm min
– lepicí a stěrkový tmeL
pyt.
350,00
423,50
vynikající zpracovatelnost, dlouhá otevřenost při zpracování, vysoké užitné
hodnoty, maximálně urychluje práci, podklad pro břízolitové omítky, vhodný
i pro desky z XPS
Balení: 25kg
Pro „paropropustný“ ETICS - weber,therm clima
Pro lepení na dřevovláknité a dřevotřískové podklady.
kat. číslo
název
jed.
cena bez DPH
cena s DPH
142074-00
weber•therm clima
– lepicí a stěrkový tmel
pyt.
497,50
601,98
disperzní lepicí a stěrková hmota, nejvyšší prodyšnost, jednoduchá
zpracovatelnost, faktor difuzního odporu hmoty μ je 14
Balení: 25kg
Pro zimní použití (mimo ETICS)
kat. číslo
název
jed.
cena bez DPH
cena s DPH
236589-00
weber•therm elastic Z
- lepicí a stěrkový tmel
pyt.
347,50
420,48
jednosložková prášková lepicí a stěrková hmota na bázi cementu, vhodný
pro chladné období, aplikace od +1 °C, lehce zpracovatelný, krátká doba
otevřenosti
Balení: 25kg
088343-00
weber•therm minus 7
– tmel do minusových teplot
pyt.
372,50
450,73
jednosložková prášková lepicí a stěrková hmota na bázi cementu, vhodný pro
chladné období, umožní dokončení prací při náhlé změně teplot, pro lepení
izolačních desek od 0 °C do +10 °C, pro vytváření základní vrstvy od -7 °C do
+10 °C, lehce zpracovatelný
Pro ETICS třídy A
kat. číslo
název
jed.
cena bez DPH
cena s DPH
086833-00
weber. therm elastik
– pružný lepicí a stěrkový tmel
pyt.
345,00
417,45
jednosložková prášková lepicí a stěrková hmota na bázi cementu, vynikající
zpracovatelnost, dlouhá otevřenost při zpracování, vysoké užitné hodnoty,
maximálně urychluje práci, pro lepení izolačních desek, vhodná i pro desky
z XPS, pružná
Balení: 25kg
pro patentovaný sanační systém ETICS - retec® 700
kat. číslo
název
jed.
cena bez DPH
cena s DPH
127425-00
weber•therm retec® 700
– disperzní lepicí a stěrková hmota
pyt.
597,00
722,37
hmota je určena k sanaci kontaktních zateplovacích systémů, opravná
hmota na zateplovací systémy, vysoká prodyšnost, pro všechny povrchy
zateplovacích systémů
Balení: 25ks
Pro lepení izolantu na bitumenové hydroizolace
kat. číslo
název
jed.
cena bez DPH
cena s DPH
276181-00
weber•tec 915 - stěrková jednosložková
hydroizolační hmota
ks
600,00
726,00
bitumenové lepidlo na sokly, lepení izolačních desek na podklady, tvořené
živičnými izolačními pásy, pastovitá konzistence, hmota je připravená
k okamžité aplikaci, hmota je vodotěsná, extrémní přilnavost k podkladu
Balení: 10l
poradenství
207
maltové směsi
Fasády
Tenkovrstvé pastovité omítky
Maltové směsi
Weber.pas extraClean
kat. číslo
název
jed.
cena bez DPH
dle odstínu
weber.pas extraClean – zrnitý 1mm
ks
od 1 797,00 od 2 174,37
cena s DPH
silikonsilikátová tenkovrstvá omítka s progresivním samočisticím efektem
omítka nejvyšší kvality, velmi prodyšná (μ=20–30), přirozeně odolná vůči
mikroorganismům, velmi dlouhá životnost
Balení: 30 kg
dle odstínu
weber.pas extraClean – zrnitý 1,5mm
ks
od 1 797,00 od 2 174,37
silikonsilikátová tenkovrstvá omítka s progresivním samočisticím efektem,
omítka nejvyšší kvality, velmi prodyšná (μ=20–30), přirozeně odolná vůči
mikroorganismům, velmi dlouhá životnost
Balení: 30 kg
dle odstínu
weber.pas extraClean – zrnitý 2mm
ks
od 1 797,00 od 2 174,37
silikonsilikátová tenkovrstvá omítka s progresivním samočisticím efektem,
omítka nejvyšší kvality, velmi prodyšná (μ=20–30), přirozeně odolná vůči
mikroorganismům, velmi dlouhá životnost
Balení: 30 kg
dle odstínu
weber.pas extraClean – zrnitý 3mm
ks
od 1 797,00 od 2 174,37
silikonsilikátová tenkovrstvá omítka s progresivním samočisticím efektem,
omítka nejvyšší kvality, velmi prodyšná (μ=20–30), přirozeně odolná vůči
mikroorganismům, velmi dlouhá životnost
Balení: 30 kg
dle odstínu
weber.pas extraClean – rýhovaný
2mm
ks
od 1 797,00 od 2 174,37
silikonsilikátová tenkovrstvá omítka s progresivním samočisticím efektem,
omítka nejvyšší kvality, velmi prodyšná (μ=20–30), přirozeně odolná vůči
mikroorganismům, velmi dlouhá životnost
Balení: 30 kg
Weber.pas topdry
kat. číslo
název
jed.
cena bez DPH
dle odstínu
weber.pas topdry – zrnitý 1 mm
ks
od 1 785,00 od 2 159,85
cena s DPH
Ekologická tenkovrstvá omítka s velmi vysokou odolností vůči mikroorganismům, dlouhá životnost, probarvitelná ve všech odstínech, možnost zimní
úpravy (urychlovač), menší citlivost na podmínky při aplikaci
Balení: 30 kg
dle odstínu
weber.pas topdry – zrnitý 1,5 mm
ks
od 1 785,00 od 2 159,85
Ekologická tenkovrstvá omítka s velmi vysokou odolností vůči mikroorganismům, dlouhá životnost, probarvitelná ve všech odstínech, možnost zimní
úpravy (urychlovač), menší citlivost na podmínky při aplikaci
Balení: 30 kg
dle odstínu
weber.pas topdry – zrnitý 2 mm
ks
od 1 785,00 od 2 159,85
Ekologická tenkovrstvá omítka s velmi vysokou odolností vůči mikroorganismům dlouhá životnost, probarvitelná ve všech odstínech, možnost zimní
úpravy (urychlovač), menší citlivost na podmínky při aplikaci
Balení: 30 kg
dle odstínu
weber.pas topdry – rýhovaný 2 mm
ks
od 1 785,00 od 2 159,85
Ekologická tenkovrstvá omítka s velmi vysokou odolností vůči mikroorganismům, dlouhá životnost, probarvitelná ve všech odstínech, možnost zimní
úpravy (urychlovač), menší citlivost na podmínky při aplikaci
Balení: 30kg
dle odstínu
weber.pas topdry – rýhovaný 3 mm
ks
od 1 785,00 od 2 159,85
Ekologická tenkovrstvá omítka s velmi vysokou odolností vůči mikroorganismům, dlouhá životnost, probarvitelná ve všech odstínech, možnost zimní
úpravy (urychlovač), menší citlivost na podmínky při aplikaci
Balení: 30 kg
208
www.staviva.cz
maltové směsi
Maltové směsi
Fasády
209
maltové směsi
Fasády
Tenkovrstvé pastovité omítky
Maltové směsi
Weber.pas silikon - silikonová omítka
kat. číslo
název
jed.
cena bez DPH
dle odstínu
weber.pas silikon – zrnitý 0,5 mm
ks
od 1 707,00 od 2 065,47
cena s DPH
silikonová tenkovrstvá omítka a vysokou vodoodpudivostí, možnost zimní
úpravy (urychlovač), vysoká pružnost, snadná aplikace, široký výběr barev
a struktur, dvouvrstvá varianta pro vytvoření hladkých ploch
Balení: 30 kg
dle odstínu
weber.pas silikon – zrnitý 1 mm
ks
od 1 707,00 od 2 065,47
silikonová tenkovrstvá omítka a vysokou vodoodpudivostí, možnost zimní
úpravy (urychlovač), vysoká pružnost, snadná aplikace, široký výběr barev
a struktur, dvouvrstvá varianta pro vytvoření hladkých ploch
Balení: 30 kg
dle odstínu
weber.pas silikon – zrnitý 1,5 mm
ks
od 1 707,00 od 2 065,47
silikonová tenkovrstvá omítka s vysokou vodoodpudivostí, možnost zimní
úpravy (urychlovač), vysoká pružnost, snadná aplikace, široký výběr barev
a struktur, dvouvrstvá varianta pro vytvoření hladkých ploch
Balení: 30 kg
dle odstínu
weber.pas silikon – zrnitý 2 mm
ks
od 1 707,00 od 2 065,47
silikonová tenkovrstvá omítka s vysokou vodoodpudivostí, možnost zimní
úpravy (urychlovač), vysoká pružnost, snadná aplikace, široký výběr barev
a struktur, dvouvrstvá varianta pro vytvoření hladkých ploch
Balení: 30 kg
dle odstínu
weber.pas silikon – zrnitý 3 mm
ks
od 1 707,00 od 2 065,47
silikonová tenkovrstvá omítka s vysokou vodoodpudivostí, možnost zimní
úpravy (urychlovač), vysoká pružnost, snadná aplikace, široký výběr barev
a struktur, dvouvrstvá varianta pro vytvoření hladkých ploch
Balení: 30 kg
210
www.staviva.cz
maltové směsi
Fasády
Tenkovrstvé pastovité omítky
kat. číslo
název
jed.
cena bez DPH
dle odstínu
weber.pas silikon – rýhovaný 2 mm
ks
od 1 707,00 od 2 065,47
Maltové směsi
Weber.pas silikon - silikonová omítka
cena s DPH
silikonová tenkovrstvá omítka s vysokou vodoodpudivostí, možnost zimní
úpravy (urychlovač), vysoká pružnost, snadná aplikace, široký výběr barev
a struktur, dvouvrstvá varianta pro vytvoření hladkých ploch
Balení: 30 kg
dle odstínu
weber.pas silikon – rýhovaný 3 mm
ks
od 1 707,00 od 2 065,47
silikonová tenkovrstvá omítka s vysokou vodoodpudivostí, možnost zimní úpravy
(urychlovač), vysoká pružnost, snadná aplikace, široký výběr barev
a struktur, dvouvrstvá varianta pro vytvoření hladkých ploch
Balení: 30 kg
Weber. pas silikon – silikonová omítka v odstínech metallic
(gold, silver, bronze, cuprum, red, green, blue)
kat. číslo
název
jed.
cena bez DPH
dle odstínu
weber.pas silikon - odstíny metallic
ks
od 5 250,00 od 6 352,50
cena s DPH
Vytváří unikátní strukturu a vzhled. Probarvená, pastovitá, tenkovrstvá omítka
obsahující silikonovou disperzi, připravena k přímému použití se systémovou
penetrací weber.pas podklad UNI. Nelze doobjednávat na šarži.
Balení: 30 kg
weber.pas silikát – silikátová omítka
kat. číslo
název
jed.
cena bez DPH
dle odstínu
weber.pas silikát – zrnitý 1 mm
ks
od 1 443,00 od 1 746,03
cena s DPH
Jednoduše zpracovatelná, probarvená, pastovitá, tenkovrstvá omítka
obsahující draselné vodní sklo, připravena k přímému použití se systémovou
penetrací weber.pas podklad UNI, případně weber.pas podklad S.
Balení: 30 kg
dle odstínu
weber.pas silikát – zrnitý 1,5 mm
ks
od 1 443,00 od 1 746,03
Jednoduše zpracovatelná, probarvená, pastovitá, tenkovrstvá omítka obsahující
draselné vodní sklo, připravena k přímému použití se systémovou penetrací weber.
pas podklad UNI, případně weber.pas podklad S.
Balení: 30 kg
dle odstínu
weber.pas silikát – zrnitý 2 mm
ks
od 1 443,00 od 1 746,03
Jednoduše zpracovatelná, probarvená, pastovitá, tenkovrstvá omítka obsahující
draselné vodní sklo, připravena k přímému použití se systémovou penetrací weber.
pas podklad UNI, případně weber.pas podklad S.
Balení: 30 kg
dle odstínu
weber.pas silikát – zrnitý 3 mm
ks
od 1 443,00 od 1 746,03
Jednoduše zpracovatelná, probarvená, pastovitá, tenkovrstvá omítka obsahující
draselné vodní sklo, připravena k přímému použití se systémovou penetrací weber.
pas podklad UNI, případně weber.pas podklad S.
Balení: 30 kg
dle odstínu
weber.pas silikát – rýhovaný 2 mm
ks
od 1 443,00 od 1 746,03
Jednoduše zpracovatelná, probarvená, pastovitá, tenkovrstvá omítka obsahující
draselné vodní sklo, připravena k přímému použití se systémovou penetrací weber.
pas podklad UNI, případně weber.pas podklad S.
Balení: 30 kg
doprava
211
maltové směsi
Fasády
Tenkovrstvé pastovité omítky
Maltové směsi
Weber. pas akrylát – akrylátová omítka
kat. číslo
název
jed.
cena bez DPH
dle odstínu
weber.pas akrylát – zrnitý 1 mm
ks
od 1 365,00 od 1 651,65
cena s DPH
Jednoduše zpracovatelná, probarvená, pastovitá, tenkovrstvá omítka
obsahující akrylátovou disperzi, připravena k přímému použití se systémovou
penetrací weber.pas podklad UNI.
Balení: 30 kg
dle odstínu
weber.pas akrylát – zrnitý 1,5 mm
ks
od 1 365,00 od 1 651,65
Jednoduše zpracovatelná, probarvená, pastovitá, tenkovrstvá omítka
obsahující akrylátovou disperzi, připravena k přímému použití se systémovou
penetrací weber.pas podklad UNI.
Balení: 30 kg
dle odstínu
weber.pas akrylát – zrnitý 2 mm
ks
od 1 365,00 od 1 651,65
Jednoduše zpracovatelná, probarvená, pastovitá, tenkovrstvá omítka
obsahující akrylátovou disperzi, připravena k přímému použití se systémovou
penetrací weber.pas podklad UNI.
Balení: 30 kg
dle odstínu
weber.pas akrylát – rýhovaný 2 mm
ks
od 1 365,00 od 1 651,65
Jednoduše zpracovatelná, probarvená, pastovitá, tenkovrstvá omítka
obsahující akrylátovou disperzi, připravena k přímému použití se systémovou
penetrací weber.pas podklad UNI.
Balení: 30 kg
Weber.pas silikon PLUS – silikonová omítka plus
kat. číslo
název
jed.
cena bez DPH
dle odstínu
weber.pas silikon PLUS – zrnitý 1 mm
ks
od 2 040,00 od 2 468,40
cena s DPH
Jednoduše zpracovatelná, probarvená, pastovitá, tenkovrstvá omítka obsahující silikonové pojivo, připravena k přímému použití se systémovou penetrací
weber.pas podklad UNI.
Balení: 30 kg
dle odstínu
weber.pas silikon PLUS
– zrnitý 1,5 mm
ks
od 2 040,00 od 2 468,40
Jednoduše zpracovatelná, probarvená, pastovitá, tenkovrstvá omítka obsahující silikonové pojivo, připravena k přímému použití se systémovou penetrací
weber.pas podklad UNI.
Balení: 30 kg
dle odstínu
weber.pas silikon PLUS – zrnitý 2 mm
ks
od 2 040,00 od 2 468,40
Jednoduše zpracovatelná, probarvená, pastovitá, tenkovrstvá omítka obsahující silikonové pojivo, připravena k přímému použití se systémovou penetrací
weber.pas podklad UNI.
Balení: 30 kg
dle odstínu
weber.pas silikon PLUS – zrnitý 3 mm
ks
od 2 040,00 od 2 468,40
Jednoduše zpracovatelná, probarvená, pastovitá, tenkovrstvá omítka obsahující silikonové pojivo, připravena k přímému použití se systémovou penetrací
weber.pas podklad UNI.
Balení: 30 kg
dle odstínu
weber.pas silikon PLUS
– rýhovaný 2 mm
ks
od 2 040,00 od 2 468,40
Jednoduše zpracovatelná, probarvená, pastovitá, tenkovrstvá omítka obsahující
silikonové pojivo, připravena k přímému použití se systémovou penetrací weber.
pas podklad UNI.
Balení: 30 kg
dle odstínu
weber.pas silikon PLUS
– rýhovaný 3 mm
ks
od 2 040,00 od 2 468,40
Jednoduše zpracovatelná, probarvená, pastovitá, tenkovrstvá omítka obsahující silikonové pojivo, připravena k přímému použití se systémovou penetrací
weber.pas podklad UNI.
Balení: 30 kg
212
www.staviva.cz
maltové směsi
Fasády
Dekorativní omítka - weber.pas marmolit
kat. číslo
název
jed.
cena bez DPH
dle odstínu
weber.pas marmolit jemnozrnný
ks
od 1 947,00 od 2 355,87
Maltové směsi
Weber.pas marmolit - dekorativní omítka
cena s DPH
Jednoduše zpracovatelná dekorativní omítka obsahující organické pojivo,
připravena k přímému použití se systémovou penetrací weber.pas podklad
UNI MAR.
Balení: 30 kg
dle odstínu
weber.pas marmolit střednězrnný
ks
od 1 947,00 od 2 355,87
Jednoduše zpracovatelná dekorativní omítka obsahující organické pojivo,
připravena k přímému použití se systémovou penetrací weber.pas podklad
UNI MAR.
Balení: 30 kg
dle odstínu
weber.pas marmolit střednězrnný
vzor 0049, 0037,0038, 0076, M091, M092
ks
od 1 947,00 od 2 355,87
Jednoduše zpracovatelná dekorativní omítka obsahující organické pojivo,
připravena k přímému použití se systémovou penetrací weber.pas podklad
UNI MAR.
Balení: 30 kg
dle odstínu
weber.pas marmolit hrubozrnný
ks
od 1 947,00 od 2 355,87
Jednoduše zpracovatelná dekorativní omítka obsahující organické pojivo,
připravena k přímému použití se systémovou penetrací weber.pas podklad
UNI MAR.
Balení: 30 kg
dle odstínu
weber.pas marmolit jemnozrnný 15 kg
ks
od 973,50 od 1 177,94
Jednoduše zpracovatelná dekorativní omítka obsahující organické pojivo,
připravena k přímému použití se systémovou penetrací weber.pas podklad
UNI MAR.
Balení: 15 kg
dle odstínu
weber.pas marmolit střednězrnný
15 kg
ks
od 973,50 od 1 177,94
Jednoduše zpracovatelná dekorativní omítka obsahující organické pojivo,
připravena k přímému použití se systémovou penetrací weber.pas podklad
UNI MAR.
Balení: 15 kg
dle odstínu
weber.pas marmolit střednězrnný 15
kg, vzor 0049, 0037, 0038, 0076, M091, M092
ks
od 973,50 od 1 177,94
Jednoduše zpracovatelná dekorativní omítka obsahující organické pojivo,
připravena k přímému použití se systémovou penetrací weber.pas podklad
UNI MAR.
Balení: 15 kg
dle odstínu
weber.pas marmolit hrubozrnný 15 kg
ks
od 973,50 od 1 177,94
Jednoduše zpracovatelná dekorativní omítka obsahující organické pojivo,
připravena k přímému použití se systémovou penetrací weber.pas podklad
UNI MAR.
Balení: 15 kg
dle odstínu
weber.pas marmolit jemnozrnný 5 kg
ks
od 324,50
od 392,65
Jednoduše zpracovatelná dekorativní omítka obsahující organické pojivo,
připravena k přímému použití se systémovou penetrací weber.pas podklad
UNI MAR.
Balení: 15 kg
dle odstínu
weber.pas marmolit střednězrnný
5 kg
ks
od 324,50
od 392,65
Jednoduše zpracovatelná dekorativní omítka obsahující organické pojivo,
připravena k přímému použití se systémovou penetrací weber.pas podklad
UNI MAR.
Balení: 5 kg
dle odstínu
weber.pas marmolit střednězrnný 5 kg,
vzor 0049, 0037,0038, 0076, M091, M092
ks
od 324,50
od 392,65
Jednoduše zpracovatelná dekorativní omítka obsahující organické pojivo,
připravena k přímému použití se systémovou penetrací weber.pas podklad
UNI MAR.
Balení: 5 kg
dle odstínu
weber.pas marmolit hrubozrnný 5 kg
ks
od 324,50
od 392,65
Jednoduše zpracovatelná dekorativní omítka obsahující organické pojivo,
připravena k přímému použití se systémovou penetrací weber.pas podklad
UNI MAR.
Balení: 5 kg
minimarket
213
maltové směsi
Fasády
Podkladní nátěry pod tenkovrstvé omítky
Maltové směsi
Podkladní nátěr k tenkovrstvým omítkám - bílý (W), zelený (G),
žlutý (L), červený (R), šedý (U), hnědý (H), modrý (M), oranžový (O)
kat. číslo
název
jed.
cena bez DPH
cena s DPH
dle odstínu
weber.pas podklad UNI – 1, 5, 20 kg
kg
78,50
94,99
Probarvená disperze na zvýšení přídržnosti povrchových úprav k podkladu, ke
snížení savosti podkladu. Balení: 1,5,20 kg
dle odstínu
weber.pas podklad UNI MAR
– 1, 5, 20 kg
kg
78,50
94,99
pouze v bílé a hnědé barvě
Probarvená disperze na zvýšení přídržnosti marmolitu, ke snížení savosti
podkladu. Balení: 1,5,20 kg
Podkladní nátěr k tenkovrstvým silikátovým omítkám – transparentní
kat. číslo
název
jed.
cena bez DPH
059079-00
weber.pas podklad S – 1 kg
ks
77,90
94,26
231191-00
weber.pas podklad S – 5 kg
ks
389,50
471,30
weber.pas podklad S – 25 kg
ks
1 947,50
2 356,48
062637-00
cena s DPH
Penetrační roztok na zvýšení přídržnosti povrchových úprav k podkladu, ke
snížení savosti a sjednocení pod zrnité silikátové a silikonsilikátové tenkovrstvé omítky. Balení: 1,5,25 kg
Minerální šlechtěné omítky – suché směsi
kat. číslo
název
jed.
cena bez DPH
cena s DPH
weber.min – šlechtěná omítka –
barva: bílá (BI00)
pyt
322,50
390,23
weber.min – zrnitá omítka 1 mm
Jednosložková šlechtěná bílá minerální omítka na bázi cementu a vápenného
hydrátu. Balení: 25 kg
weber.min – zrnitá omítka 1,5 mm
pyt
322,50
390,23
Jednosložková šlechtěná bílá minerální omítka na bázi cementu a vápenného
hydrátu. Balení: 25kg
weber.min – zrnitá omítka 2 mm
pyt
322,50
390,23
Jednosložková šlechtěná bílá minerální omítka na bázi cementu a vápenného
hydrátu. Balení: 25kg
Pozn. v nabídce také Weber.min zrnitá 3 mm a wEBER.MIN rýhovaná 2 mm
Weber.min – šlechtěná omítka barevná
odstíny ZL4D, OR1C, OR2D, OR3D, OR4C, OR4E, OR8C, CE5B, CE6A, CE6B, CE7C, CE7D,
CE8D, FI1D, FI2B, HN0C, HN1B, HN4E, HN5B, HN7B, HN7D, HN9B, OK1B, OK1C, OK3C, ZE7C,
ZE8B, ZE8C, MO6B, MO7C, MO8C, MO8D, SE4C.
kat. číslo
název
jed.
cena bez DPH
cena s DPH
dle odstínu
weber.min – zrnitá omítka 1 mm
(minimálně 200 kg)
pyt
472,50
571,73
Jednosložková šlechtěná bílá minerální omítka na bázi cementu a vápenného
hydrátu. Balení: 25 kg
dle odstínu
weber.min – zrnitá omítka 1,5 mm
(minimálně 200 kg)
pyt
472,50
571,73
Jednosložková šlechtěná bílá minerální omítka na bázi cementu a vápenného
hydrátu. Balení: 25 kg
dle odstínu
weber.min – zrnitá omítka 2 mm
minimálně 200 kg)
pyt
472,50
571,73
Jednosložková šlechtěná bílá minerální omítka na bázi cementu a vápenného
hydrátu. Balení: 25 kg
dle odstínu
weber.min – zrnitá omítka 3 mm
(minimálně 200 kg)
pyt
472,50
571,73
Jednosložková šlechtěná bílá minerální omítka na bázi cementu a vápenného
hydrátu. Balení: 25kg
dle odstínu
weber.min – rýhovaná omítka 2 mm
(minimálně 200 kg)
pyt
472,50
571,73
Jednosložková šlechtěná barevná minerální omítka na bázi cementu a vápenného hydrátu. Balení: 25kg
214
www.staviva.cz
maltové směsi
Fasády
kat. číslo
název
jed.
cena bez DPH
cena s DPH
dle odstínu
weber.min egalizační AKR nátěr
kg
79,90
96,68
Maltové směsi
weber.min – egalizační nátěr – barevný
Vodou ředitelný egalizační nátěr na bázi akrylátové disperze, balení: 25 a 5 kg
dle odstínu
weber.min egalizační SIL nátěr
kg
89,90
108,78
Vodou ředitelný egalizační nátěr na bázi draselného vodního skla, balení:
25 a 5kg
weber.pral – omítka břizolitového typu pro náročné fasády
kat. číslo
název
jed.
cena bez DPH
cena s DPH
dle odstínu
weber.pral
– škrábaná omítka střednězrnná
pyt.
294,00
355,74
Minerální škrábaná omítka břizolitového typu pro strojní aplikaci. Balení: 30 kg
Weber.top – břizolitová omítka na ETICS i tradiční podklady – BÍLÁ
kat. číslo
název
jed.
cena bez DPH
cena s DPH
dle odstínu
weber.top 204
– škrábaná omítka střednězrnná
pyt.
279,00
337,59
Minerální škrábaná omítka břizolitového typu pro ruční i strojní zpracování.
Balení: 30 kg
dle odstínu
weber.top 203
– škrábaná omítka jemnězrnná
pyt.
309,00
373,89
Minerální škrábaná omítka břizolitového typu pro ruční i strojní zpracování.
Balení: 30 kg
Weber.top - břizolitová omítka na ETICS i tradiční podklady –
BAREVNÁ
kat. číslo
název
jed.
cena bez DPH
cena s DPH
dle odstínu
weber.top 204
– škrábaná omítka střednězrnná
pyt.
279,00
337,59
Minerální škrábaná omítka břizolitového typu pro ruční i strojní zpracování.
Balení: 30 kg
dle odstínu
weber.top 203
– škrábaná omítka jemnězrnná
pyt.
309,00
373,89
Minerální škrábaná omítka břizolitového typu pro ruční i strojní zpracování.
Balení: 30 kg
Designové omítky dle vzorkovnice weber.design
probarvená pastovitá omítka k vytvoření imitace cihelného zdiva
kat. číslo
název
jed.
cena bez DPH
cena s DPH
weber.pas silikon brick
ks
2 070,00
2 504,70
Probarvená pastovitá omítka k vytvoření imitace cihelného zdiva. V 6-ti
základních odstínech dle vzorkovnice weber.design. Balení: 30kg
šablona pro vytvoření imitace cihel
(103,5 x 88 cm)
poradenství
ks
10 500,00
12 705,00
215
maltové směsi
Fasády
Probarvená pastovitá omítka k imitace kamenného zdiva
Maltové směsi
kat. číslo
název
jed.
cena bez DPH
cena s DPH
dle odstínu
weber.pas granit
ks
1 947,00
2 355,87
Probarvená pastovitá omítka k vytvoření imitace kamenného zdiva. Dle vzorkovnice weber.design. Balení: 30kg
dle odstínu
weber.pas sandstone
ks.
1 947,00
2 355,87
Probarvená pastovitá omítka k vytvoření imitace kamenného zdiva. Dle vzorkovnice weber.design. Balení: 30kg
dle odstínu
šablona pro vytvoření imitace
kamenného zdiva
ks
10 500,00
12 705,00
(103,5 x 89,5 cm)
Penetrační nátěr k omítkám weber.pas silikon brick a weber.pas
silikon granit/sandstone
kat. číslo
název
jed.
cena bez DPH
cena s DPH
weber.pas UNI BRICK
kg
169,00
204,49
Penetrační nátěr k omítkám weber.pas silikon brick a weber.pas granit/sandstone, který vytváří spáry zdiva. Odstíny dle vzorkovnice weber design.
Balení: 1,5,20 kg
Probarvená pastovitá omítka vytvářející imitaci textury dřeva na
fasádě
kat. číslo
název
jed.
cena bez DPH
cena s DPH
weber.pas silikon wood
ks.
2 310,00
2 795,10
Probarvená pastovitá omítka vytvářející imitaci textury dřeva na fasádě.
Balení: 30kg
Dekorativní nátěr pro barevné zvýraznění kresby dřeva při imitaci
dřevěného povrchu na fasádě
(odstíny ořech, borovice, dub, teak, mahagon)
kat. číslo
název
jed.
cena bez DPH
cena s DPH
weber.ton lazur – 20 kg
ks
2 700,00
3 267,00
Dekorativní nátěr pro barevné zvýraznění kresby dřeva při imitaci dřevěného
povrchu na fasádě (odstíny ořech, borovice, dub, teak, mahagon) dle vzorkovnice weber design.
Balení: 20kg
weber.ton lazur – 5 kg
ks
775,00
937,75
Dekorativní nátěr pro barevné zvýraznění kresby dřeva při imitaci dřevěného
povrchu na fasádě (odstíny ořech, borovice, dub, teak, mahagon) dle vzorkovnice weber design.
Balení: 20kg
Flitry pro vytvoření třpytivého efektu
kat. číslo
název
jed.
cena bez DPH
cena s DPH
weber.flitr černý
kg
119,00
143,99
119,00
143,99
119,00
143,99
119,00
143,99
Flitry pro vytvoření třpytivého efektu. Balení: 5,20 kg
weber.flitr černý jemný
kg
Flitry pro vytvoření třpytivého efektu. Balení: 5,20 kg
weber.flitr zelený
kg
Flitry pro vytvoření třpytivého efektu. Balení: 5,20 kg
weber.flitr zelený jemný
kg
Flitry pro vytvoření třpytivého efektu. Balení: 5,20 kg
216
www.staviva.cz
maltové směsi
Fasády
Podkladní nátěry k minerálním omítkám
kat. číslo
název
jed.
cena bez DPH
cena s DPH
weber.podklad A
kg
99,80
120,76
Maltové směsi
Podkladní nátěr transparentní
Disperze na zvýšení přídržnosti povrchových úprav k podkladu, ke snížení
savosti podkladu. Balení: 1, 2, 4, 15 kg
Válečkovaná omítka – weber.rudicolor
weber.rudicolor - fasádní a interiérová nátěrová hmota
kat. číslo
název
jed.
cena bez DPH
cena s DPH
dle odstínu
weber.rudicolor
– fasádní hmota 25 kg
ks
1 672,50
2 023,73
Snadno zpracovatelná jednosložková fasádní hmota vyrobená na bázi čistě
akrylátové disperze. Připravena k přímému použití. Balení: 25 kg
dle odstínu
weber.rudicolor
– fasádní hmota 15 kg
ks
1 093,50
1 323,14
Snadno zpracovatelná jednosložková fasádní hmota vyrobená na bázi čistě
akrylátové disperze. Připravena k přímému použití. Balení: 15kg
dle odstínu
weber.rudicolor
– fasádní hmota 15 kg
ks
1 093,50
1 323,14
Snadno zpracovatelná jednosložková fasádní hmota vyrobená na bázi čistě
akrylátové disperze. Připravena k přímému použití. Balení: 15kg
weber.rudicolor Z- fasádní a interiérová nátěrová hmota
kat. číslo
název
jed.
cena bez DPH
cena s DPH
dle odstínu
weber.rudicolor Z
– zrnitá fasádní hmota 25 kg
ks
1 522,50
1 842,23
Snadno zpracovatelná jednosložková fasádní hmota vyrobená na bázi čistě
akrylátové disperze. Připravena k přímému použití. Balení:25kg
dle odstínu
weber.rudicolor Z
– zrnitá fasádní hmota 15 kg
ks
1 003,50
1 214,24
Snadno zpracovatelná jednosložková fasádní hmota vyrobená na bázi čistě
akrylátové disperze. Připravena k přímému použití. Balení:15kg
Fasádní nátěry
silikonové nátěry s mikrovláknem
kat. číslo
název
jed.
cena bez DPH
cena s DPH
dle odstínu
weber.ton micro V
– silikonový nátěr 25 kg
ks
4 072,50
4 927,73
Tekutý silikonový nátěr s mikrovláknem, připravený k přímému použití, ředitelný vodou. Balení: 25 kg
dle odstínu
weber.ton micro V
– silikonový nátěr 5 kg
ks
933,00
1 128,93
Tekutý silikonový nátěr s mikrovláknem, připravený k přímému použití, ředitelný vodou. Balení:5 kg
3D návrhy koupelen
217
maltové směsi
silikonové nátěry
Maltové směsi
kat. číslo
název
jed.
cena bez DPH
cena s DPH
dle odstínu
weber.ton silikon
– silikonový nátěr 25 kg
ks
3 747,50
4 534,48
Tekutý silikonový nátěr, připravený k přímému použití, ředitelný vodou.
Balení: 25 kg
dle odstínu
weber.ton silikon
– silikonový nátěr 5 kg
ks
849,50
1 027,90
Tekutý silikonový nátěr, připravený k přímému použití, ředitelný vodou.
Balení: 5 kg
silikonový nátěr v odstínech metallic
(gold, silver, bronze, cuprum, red, green, blue)
kat. číslo
název
jed.
cena bez DPH
cena s DPH
dle odstínu
weber.ton silikon
– silikonový nátěr 25 kg
ks
7 875,00
9 528,75
Tekutý silikonový nátěr, připravený k přímému použití, ředitelný vodou. Nátěr
nelze doobjednat na šarži. Balení: 25 kg
dle odstínu
weber.ton silikon
– silikonový nátěr 5 kg
ks
1 695,00
2 050,95
Tekutý silikonový nátěr, připravený k přímému použití, ředitelný vodou. Nátěr nelze
doobjednat na šarži. Balení: 5 kg
weber.ton bio - protiplísňový fasádní nátěr
kat. číslo
název
jed.
cena bez DPH
cena s DPH
dle odstínu
weber.ton bio – 25 kg
ks
3 397,50
4 110,98
Vodou ředitelný fasádní nátěr se zvýšeným obsahem biocidního prostředku.
Balení: 25 kg
dle odstínu
weber.ton bio – 5 kg
ks
749,50
906,90
Vodou ředitelný fasádní nátěr se zvýšeným obsahem biocidního prostředku.
Balení:5kg
silikátové nátěry
kat. číslo
název
jed.
cena bez DPH
cena s DPH
dle odstínu
weber.ton silikát
– fasádní nátěr 25 kg
ks
3 497,50
4 231,98
Tekutý minerální jednosložkový nátěr na bázi draselného vodního skla k
přímému použití. Balení: 25 kg
dle odstínu
weber.ton silikát
– fasádní nátěr 5 kg
ks
795,50
962,56
Tekutý minerální jednosložkový nátěr na bázi draselného vodního skla k přímému
použití. Balení: 5 kg
akrylátové nátěry
kat. číslo
název
jed.
cena bez DPH
cena s DPH
dle odstínu
weber.ton akrylát
– fasádní nátěr 25 kg
ks
2 747,50
3 324,48
Vodou ředitelný fasádní nátěr na bázi akrylátové disperze. Balení: 25 kg
dle odstínu
weber.ton akrylát
– fasádní nátěr 5 kg
ks
642,50
777,43
Vodou ředitelný fasádní nátěr na bázi akrylátové disperze. Balení: 5 kg
nátěr se slídou
kat. číslo
název
jed.
cena bez DPH
cena s DPH
dle odstínu
weber.ton mica – 15 kg
ks
2 535,00
3 067,35
Lesklý nátěr se šupinkami slídy a organickým pojivem. Balení: 15 kg
dle odstínu
weber.ton mica –5 kg
ks
925,00
1 119,25
Lesklý nátěr se šupinkami slídy a organickým pojivem. Balení: 5 kg
218
www.staviva.cz
maltové směsi
fasády
Podkladní nátěry a ředidla pro fasádní nátěry
kat. číslo
název
jed.
cena bez DPH
cena s DPH
060937-00
061930-00
060936-00
188812-00
weber.podklad A, 1 kg
weber.podklad A, 2 kg
weber.podklad A, 4 kg
weber.podklad A, 15 kg
ks
ks
ks
ks
99,80
199,60
399,20
1 497,00
120,76
241,52
483,03
1 811,37
Maltové směsi
pod weber.ton akrylát a weber.ton bio
Disperze na zvýšení přídržnosti povrchových úprav k podkladu, ke snížení savosti podkladu.
Balení: 1, 2, 4, 15 kg
pod weber.ton silikát
kat. číslo
název
jed.
cena bez DPH
cena s DPH
059079-00
231191-00
062657-00
weber.pas podklad S – 1 kg
weber.pas podklad S – 5 kg
weber.pas podklad S – 25 kg
ks
ks
ks
77,90
389,50
1 947,50
94,26
471,30
2 356,48
Penetrační roztok na zvýšení přídržnosti povrchových úprav k podkladu, ke snížení savosti
a sjednocení pod zrnité silikátové a silikonsilikátové tenkovrstvé omítky.
Balení: 1, 5, 25 kg
pod silikátový nátěr
kat. číslo
název
jed.
cena bez DPH
cena s DPH
232604-00
fluat – podkladní nátěr pod weber.ton silikát 5 kg
ks
545,50
660,06
Tekutý roztok draselných silikátů ke sjednocení nestejnoměrně savých a neutralizaci čerstvých
omítkových povrchů.
Balení: 5 kg
pod silikonové nátěry
kat. číslo
název
jed.
cena bez DPH
cena s DPH
038193-00
silikonový podkladní nátěr – 10 kg
ks
1 151,00
1 392,71
Silikonový podkladní nátěr pod silikonové nátěry ke snížení savosti podkladu a na zvýšení
přídržnosti následného nátěru.
Balení: 10 kg
038192-00
silikonový podkladní nátěr – 1 kg
ks
133,70
161,78
Silikonový podkladní nátěr pod silikonové nátěry ke snížení savosti podkladu a na zvýšení
přídržnosti následného nátěru.
Balení: 1 kg
Renovace podkladu vrchních omítek a nátěrů
kat. číslo
název
jed.
cena bez DPH
cena s DPH
038210-00
EXTRA – stěrková omítka 25 kg
pyt.
747,50
904,48
85,80
103,82
Suchá vysprávková, velmi jemná omítka, obohacená disperzními přísadami.
Balení: 25 kg
060790-00
EXTRA – stěrková omítka 2 kg
pyt.
Suchá vysprávková, velmi jemná omítka, obohacená disperzními přísadami.
Balení: 2 kg
rozpočty a kalkulace
219
maltové směsi
Maltové směsi
220
www.staviva.cz
maltové směsi
Příslušenství k zateplovacím systémům
Likov
kat. číslo
235620-00
234721-00
236270-00
248567-00
229234-00
225507-00
229233-00
104623-00
104624-00
104630-00
117360-00
118151-00
118152-00
104834-00
001656-00
104625-00
231083-00
004191-00
192868-00
171822-00
176168-00
172644-00
258880-00
195100-00
097085-00
224279-00
164869-00
196824-00
221595-00
095325-00
046565-00
094465-00
162547-00
174397-00
251737-00
221527-00
název
jed.
cena bez DPH
cena s DPH
LO - 23/0,6 - 2,0 m soklový profil
LO - 33/0,6 - 2,0 m soklový profil
LO - 43/0,6 - 2,0 m soklový profil
LO - 53/0,6 - 2,0 m soklový profil
LO - 63/0,6 - 2,0 m soklový profil
LO - 73/0,6 - 2,0 m soklový profil
LO - 83/0,6 - 2,0 m soklový profil
LO - 103/0,6 - 2,0 m soklový profil
LO - 123/0,6 - 2,0 m soklový profil
LO - 23/0,8 - 2,0 m soklový profil
LO - 33/0,8 - 2,0 m soklový profil
LO - 43/0,8 - 2,0 m soklový profil
LO - 53/0,8 - 2,0 m soklový profil
LO - 63/0,8 - 2,0 m soklový profil
LO - 73/0,8 - 2,0 m soklový profil
LO - 83/0,8 - 2,0 m soklový profil
LO - 93/0,8 - 2,0 m soklový profil
LO - 103/0,8 - 2,0 m soklový profil
LO - 113/0,8 - 2,0 m soklový profil
LO - 123/0,8 - 2,0 m soklový profil
LO - 133/0,8 - 2,0 m soklový profil
LO - 143/0,8 - 2,0 m soklový profil
LO - 153/0,8 - 2,0 m soklový profil
LO - 163/0,8 - 2,0 m soklový profil
LO - 183/0,8 - 2,0 m soklový profil
LO - 203/0,8 - 2,0 m soklový profil
LO - 23/1 - 2,0 m soklový profil
LO - 33/1 - 2,0 m soklový profil
LO - 43/1 - 2,0 m soklový profil
LO - 53/1 - 2,0 m soklový profil
LO - 63/1 - 2,0 m soklový profil
LO - 73/1 - 2,0 m soklový profil
LO - 83/1 - 2,0 m soklový profil
LO - 93/1 - 2,0 m soklový profil
LO - 103/1 - 2,0 m soklový profil
LO - 113/1 - 2,0 m soklový profil
LO - 123/1 - 2,0 m soklový profil
LO - 133/1 - 2,0 m soklový profil
LO - 143/1 - 2,0 m soklový profil
LO - 153/1 - 2,0 m soklový profil
LO - 163/1 - 2,0 m soklový profil
LO - 183/1 - 2,0 m soklový profil
LO - 203/1 - 2,0 m soklový profil
LO - 213/1 - 2,0 m soklový profil
LO - 223/1 - 2,0 m soklový profil
LO - 233/1 - 2,0 m soklový profil
LO - 243/1 - 2,0 m soklový profil
LO - 253/1 - 2,0 m soklový profil
Okapnice LO s tkaninou
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
42,47
47,40
52,40
56,60
62,00
66,40
71,40
81,00
89,49
48,60
54,20
59,60
64,80
70,60
76,20
81,79
87,80
93,20
99,40
104,80
110,40
116,20
121,80
127,40
138,26
150,40
59,28
67,01
73,83
80,51
88,60
95,23
56,10
109,96
117,00
124,13
132,00
139,01
146,40
153,60
161,20
183,80
235,20
248,60
255,66
263,70
272,60
279,57
107,50
51,39
57,35
63,40
68,49
75,02
80,34
86,39
98,01
108,28
58,81
65,58
72,12
78,41
85,43
92,20
98,97
106,24
112,77
120,27
126,81
133,58
140,60
147,38
154,15
167,29
181,98
71,73
81,08
89,33
97,42
107,21
115,23
67,88
133,05
141,57
150,20
159,72
168,20
177,14
185,86
195,05
222,40
284,59
300,81
309,35
319,08
329,85
338,28
130,08
Maltové směsi
Zakládací profily, okapnice LO s tkaninou
Kompletní sortiment Likov na www.likov.com k dostání na všech prodejnách
Raab Karcher.
doprava
221
maltové směsi
Příslušenství k zateplovacím systémům
Likov
Maltové směsi
Příslušenství k zakládacím profilům
kat. číslo
název
jed.
cena bez DPH
cena s DPH
081841-00
081842-00
081843-00
081845-00
081846-00
081847-00
ZHH 6 x 40 plastové zarážecí hmoždinky
ZHH 6 x 60 plastové zarážecí hmoždinky
ZHH 6 x 80 plastové zarážecí hmoždinky
ZHH 8 x 60 plastové zarážecí hmoždinky
ZHH 8 x 80 plastové zarážecí hmoždinky
ZHH 8 x 100 plastové zarážecí hmoždinky
ZHH 8 x 120 plastové zarážecí hmoždinky
Vymezovací podložky pod soklové profily 2 mm
Vymezovací podložky pod soklové profily 3 mm
Vymezovací podložky pod soklové profily 4 mm
Vymezovací podložky pod soklové profily 5 mm
Vymezovací podložky 8 mm
Vymezovací podložky 10 mm
Vymezovací podložky 15 mm
Spojka soklových profilů 30 nn
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
1,30
1,60
2,10
2,50
3,40
4,20
5,09
2,10
2,20
2,30
2,50
2,70
2,90
3,30
2,80
1,57
1,94
2,54
3,03
4,11
5,08
6,16
2,54
2,66
2,78
3,03
3,27
3,51
3,99
3,39
název
jed.
cena bez DPH
cena s DPH
LK plast 80 x 2,5m rohový profil
LK plast 100 x 2,5m rohový profil
LK plast 120 x 2,5m rohový profil
LK plast 150 x 2,5m rohový profil
LK plast 230 x 2,5m rohový profil
LK Al 80 Vertex / 2,0 m
LK Al 100 Vertex / 2,0 m
LK Al 120 Vertex / 2,0 m
LK Al 150 Vertex / 2,0 m
LK Al 230 Vertex / 2,0 m
LK Al 80 Vertex / 2,5 m
LK Al 100 Vertex / 2,5 m
LK Al 120 Vertex / 2,5 m
LK Al 150 Vertex / 2,5 m
LK Al 230 Vertex / 2,5 m
LK Al 300 Vertex / 2,5 m
LK plast VH / 2,5 m
LK Box / 25 m
Klenbový roh pro zateplení / 2,5 m
Ukončovací profil omítky 3 mm / 2 m
Ukončovací profil omítky 6 mm / 2 m
Ukončovací profil omítky 10 mm / 2 m
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
31,17
36,00
36,78
44,00
52,25
30,50
30,00
35,45
36,00
43,20
38,13
37,50
44,31
46,00
54,00
63,00
126,50
26,20
102,50
53,40
58,40
59,60
37,72
43,56
44,50
53,24
63,22
36,91
36,30
42,89
43,56
52,27
46,13
45,38
53,61
55,66
65,34
76,23
153,07
31,70
124,03
64,61
70,66
72,12
118691-00
001653-00
001654-00
001655-00
028870-00
253811-00
256648-00
118667-00
Rohové profily
kat. číslo
114242-00
092320-00
095932-00
117881-00
224230-00
114243-00
148034-00
193954-00
189117-00
033129-00
081817-00
098695-00
140836-00
Kompletní sortiment Likov na www.likov.com k dostání na všech prodejnách
Raab Karcher.
222
www.staviva.cz
maltové směsi
Příslušenství k zateplovacím systémům
Likov
kat. číslo
název
jed.
cena bez DPH
cena s DPH
185771-00
VLTU - 2H / 2,0 m / okenní profil s přiznanou okapnicí ukončovací hrany - thermospoj
ks
75,00
90,75
VLTU - 2H / 2,5 m / okenní profil s přiznanou okapnicí ukončovací hrany - thermospoj
ks
93,75
113,44
254638-00
VLTU plast / 2,0 m / okenní profil s přiznanou okapnicí thermospoj
ks
90,20
109,14
046202-00
VLTU plast / 2,5 m / okenní profil s přiznanou okapnicí thermospoj
ks
112,75
136,43
114244-00
LTU plast / 2,0 m / okenní profil s nepřiznanou okapnicí thermospoj
ks
75,00
90,75
199562-00
LTU plast / 2,5 m / okenní profil s nepřiznanou okapnicí thermospoj
ks
93,75
113,44
206664-00
LTDU / 2,0 m / okenní profil s nepřiznanou okapnicí ukončovací hrany - thermospoj
ks
80,80
97,77
191215-00
LTDU / 2,5 m / okenní profil s nepřiznanou okapnicí ukončovací hrany - thermospoj
ks
101,00
122,21
081821-00
185775-00
LPE / 2,0 m / parapetní profil - thermospoj
SPP/ 2,0 m / spojovací parapetní profil
ks
ks
112,60
124,80
136,25
151,01
Maltové směsi
Okenní profily s okapnicí, parapetní profily
Začišťovací okenní profily s tkaninou, příslušenství - nůžky na profily
kat. číslo
název
jed.
cena bez DPH
cena s DPH
254686-00
253226-00
236196-00
081822-00
081823-00
068565-00
090765-00
Začišťovací okenní profil US8 / 1,4 m - thermospoj
Začišťovací okenní profil US8 / 1,6 m - thermospoj
Začišťovací okenní profil US8 / 2,4 m - thermospoj
Začišťovací okenní profil EKO / 1,4 m - dvojité armování
Začišťovací okenní profil EKO / 1,6 m - dvojité armování
Začišťovací okenní profil EKO / 2,4 m - dvojité armování
Začišťovací okenní profil Catnic / 2,4 m
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
57,68
65,92
98,88
60,34
68,96
103,44
148,32
69,79
79,76
119,64
73,01
83,44
125,16
179,47
052343-00
Začišťovací okenní profil 6 mm / 1,4 m s tkaninou thermospoj
ks
24,78
29,98
Začišťovací okenní profil 6 mm / 2,4 m s tkaninou thermospoj
ks
84,00
101,64
Začišťovací okenní profil 9 mm / 1,4 m s tkaninou thermospoj
ks
53,33
64,53
158383-00
Začišťovací okenní profil 9 mm / 2,4 m s tkaninou thermospoj
ks
91,42
110,62
Profi nůžky
Profi nůžky Löwe
Čepel trapézní
ks
ks
ks
780,00
543,90
27,74
943,80
658,12
33,57
Kompletní sortiment Likov na www.likov.com k dostání na všech prodejnách
Raab Karcher.
minimarket
223
maltové směsi
Příslušenství k zateplovacím systémům
Likov
Dilatační profily
Maltové směsi
kat. číslo
název
185776-00
185777-00
Dilatace průběžná SK PVC / 2,5 m
Dilatace rohová SK PVC / 2,5 m
Krycí zátka průběžná PVC / 2,1m
Krycí zátka rohová PVC / 2,1m
jed.
m
m
m
m
cena bez DPH
cena s DPH
544,00
680,00
179,39
179,39
658,24
822,80
217,06
217,06
Talířové hmoždinky Wkret-met FIXPLUG - 8/60 s plast. trnem TELESKOP ETA-11/0231
kat. číslo
název
jed.
cena bez DPH
cena s DPH
FIXPLUG - 8x110
FIXPLUG - 8x130
FIXPLUG - 8x150
FIXPLUG - 8x170
FIXPLUG - 8x190
FIXPLUG - 8x210
ks
ks
ks
ks
ks
ks
4,48
5,30
6,04
6,77
7,50
8,68
5,42
6,41
7,31
8,19
9,07
10,50
Talířové hmoždinky Wkret-met FIXPLUG - 10/60 s plast. trnem TELESKOP ETA-11/0231
kat. číslo
název
jed.
cena bez DPH
cena s DPH
259461-00
269830-00
FIXPLUG - 10x120
FIXPLUG - 10x140
FIXPLUG - 10x160
FIXPLUG - 10x180
FIXPLUG - 10x200
FIXPLUG - 10x220
FIXPLUG - 10x260
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
5,94
6,77
7,48
8,68
9,60
11,30
13,10
7,19
8,19
9,05
10,50
11,62
13,67
15,85
Talířové hmoždinky Wkret-met WKTHERM - 8/60 s kovovým trnem ETA-11/0232
kat. číslo
název
jed.
cena bez DPH
cena s DPH
WKTHERM - 8x95
WKTHERM - 8x115
WKTHERM - 8x135
WKTHERM - 8x155
WKTHERM - 8x175
WKTHERM - 8x195
WKTHERM - 8x215
WKTHERM - 8x235
WKTHERM - 8x255
WKTHERM - 8x275
WKTHERM - 8x295
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
6,20
7,06
8,01
9,11
10,35
11,76
13,36
15,77
20,57
22,30
24,33
7,50
8,54
9,69
11,02
12,52
14,23
16,17
19,08
24,89
26,98
29,44
Talířové hmoždinky Wkret-met LTX - 10/60 s plastovým trnem ETA-08/0172
kat. číslo
název
jed.
cena bez DPH
cena s DPH
217516-00
257551-00
217517-00
217518-00
217519-00
192949-00
206661-00
194792-00
206662-00
LTX - 10x70
LTX - 10x90
LTX - 10x110
LTX - 10x120
LTX - 10x140
LTX - 10x160
LTX - 10x180
LTX - 10x200
LTX - 10x220
LTX - 10x260
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
1,64
1,90
2,00
2,20
2,40
2,60
2,80
3,20
4,00
4,20
1,98
2,30
2,42
2,66
2,90
3,15
3,39
3,87
4,84
5,08
Talířové hmoždinky Wkret-met LMX - 10/60 s kovovým trnem ETA-08/0172
kat. číslo
název
jed.
cena bez DPH
cena s DPH
216440-00
LMX - 10x70
LMX - 10x90
LMX - 10x110
LMX - 10x120
LMX - 10x140
LMX - 10x160
LMX - 10x180
LMX - 10x200
LMX - 10x220
LMX - 10x260
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
2,90
3,90
4,60
4,40
5,00
5,70
6,10
6,70
7,60
9,20
3,51
4,72
5,57
5,32
6,05
6,90
7,38
8,11
9,20
11,13
207392-00
192866-00
217465-00
217515-00
192867-00
212237-00
198167-00
Kompletní sortiment Likov na www.likov.com k dostání na všech prodejnách
Raab Karcher.
224
www.staviva.cz
maltové směsi
Příslušenství k zateplovacím systémům
Likov
kat. číslo
název
jed.
cena bez DPH
cena s DPH
234208-00
198178-00
216312-00
198179-00
206511-00
217347-00
LTX - 8x95
LTX - 8x115
LTX - 8x135
LTX - 8x155
LTX - 8x175
LTX - 8x195
ks
ks
ks
ks
ks
ks
1,49
2,01
2,38
2,53
2,75
3,03
1,81
2,43
2,88
3,06
3,33
3,67
Maltové směsi
Talířové hmoždinky Wkret-met LTX - 8/60 s plastovým trnem ETA-09/0001
Talířové hmoždinky Wkret-met LMX - 8/60 s kovovým trnem ETA-09/0001
kat. číslo
název
jed.
cena bez DPH
cena s DPH
212558-00
252493-00
LMX - 8x95
LMX - 8x115
LMX - 8x135
LMX - 8x155
LMX - 8x175
LMX - 8x195
ks
ks
ks
ks
ks
ks
3,02
3,90
4,36
5,00
5,38
5,83
3,66
4,72
5,27
6,05
6,51
7,05
193950-00
231026-00
198177-00
Talířové hmoždinky EJOT IDK-T 8/60 s plastovým trnem
kat. číslo
název
jed.
cena bez DPH
cena s DPH
081826-00
107781-00
104626-00
104956-00
081827-00
081828-00
IDK-T 8/60 75
IDK-T 8/60 95
IDK-T 8/60 115
IDK-T 8/60 135
IDK-T 8/60 155
IDK-T 8/60 175
kotevní hloubka: 3,5 cm / použití: A, B
ks
ks
ks
ks
ks
ks
4,50
4,60
4,80
5,20
5,60
6,00
5,45
5,57
5,81
6,29
6,78
7,26
Talířové hmoždinky EJOT TID-T (L) 8/60 s kovovým trnem
kat. číslo
název
jed.
cena bez DPH
cena s DPH
199762-00
228967-00
081836-00
081837-00
081831-00
134742-00
046566-00
085251-00
045511-00
126956-00
212236-00
174372-00
TID-T 8/60 75
TID-T 8/60 95
TID-T 8/60 115
TID-T 8/60 135
TID-T 8/60 155
TID-T 8/60 175
TID-T 8/60 195
TID-T 8/60 215
TID-T 8/60 235
TID-T 8/60 255
TID-T 8/60 275
TID-T 8/60 295
kotevní hloubka: 3,5 cm / použití: A, B
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
7,30
6,40
6,80
7,00
7,90
8,40
13,90
14,30
14,70
16,00
20,80
22,90
8,83
7,74
8,23
8,47
9,56
10,16
16,82
17,30
17,79
19,36
25,17
27,71
kat. číslo
název
jed.
cena bez DPH
cena s DPH
228967-00
022920-00
093423-00
081838-00
070914-00
146476-00
089876-00
191229-00
129173-00
128574-00
211161-00
TID-T 8/60L 95
TID-T 8/60L 115
TID-T 8/60L 135
TID-T 8/60L 155
TID-T 8/60L 175
TID-T 8/60L 195
TID-T 8/60L 215
TID-T 8/60L 235
TID-T 8/60L 255
TID-T 8/60L 275
161.295 TID-T 8/60L 295
kotevní hloubka: 5,5 cm / použití: C
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
6,40
6,90
7,00
7,90
8,40
13,90
14,30
14,70
16,00
20,80
22,90
7,74
8,35
8,47
9,56
10,16
16,82
17,30
17,79
19,36
25,17
27,71
Kompletní sortiment Likov na www.likov.com k dostání na všech prodejnách
Raab Karcher.
rozpočty a kalkulace
225
maltové směsi
HPI - příslušenství ETICS
Soklové lišty s okapničkou
Maltové směsi
U - Form - 0,7 mm
hliník, délka 2000 mm
kat. číslo
název
jed.
cena bez DPH
cena s DPH
009106-00
129317-00
129318-00
111597-00
063823-00
122170-00
135655-00
199275-00
211575-00
231156-00
U 05 cm
U 06 cm
U 07 cm
U 08 cm
U 10 cm
U 12 cm
U 14 cm
U 15 cm
U 16 cm
U 18 cm
U 19 cm
U 20 cm
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
81,60
89,20
97,00
104,80
120,40
135,80
151,20
159,00
166,40
182,00
98,74
107,93
117,37
126,81
145,68
164,32
182,95
192,39
201,34
220,22
199,00
240,79
197426-00
U - Forks - 0,95 ksks
hliník, délka 2000 ksks
kat. číslo
název
jed.
cena bez DPH
cena s DPH
129322-00
062784-00
075527-00
129323-00
150852-00
140775-00
171009-00
227695-00
U 10 cks
U 12 cks
U 14 cks
U 15 cks
U 16 cks
U 18 cks
U 20 cks
U 25 cks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
151,40
170,20
198,00
208,00
218,20
238,60
259,00
407,50
183,19
205,94
239,58
251,68
264,02
288,71
313,39
493,08
Zakládací sada ETICS
délka 2ks
kat. číslo
název
jed.
cena bez DPH
cena s DPH
213107-00
Zakládací úhelníkový profil (s výztužnou
síťovinou)
ks
166,00
20,86
067046-00
Zakončovací profil s okapničkou a tkaninou
pod oksítku 10/10
ks
172,00
208,12
Zakončovací profily
délka 2,5 ks
kat. číslo
název
jed.
cena bez DPH
cena s DPH
194952-00
Okapnice s tkaninou EKO pro soklový
profil 2,5ks
ks
125,00
151,25
246079-00
Okapnice s tkaninou UNI pro soklový profil
2,5ks
ks
130,00
157,30
cena bez DPH
cena s DPH
79,00
99,00
122,00
139,00
184,00
260,00
275,00
310,00
472,00
95,59
119,79
147,62
168,19
222,64
314,60
332,75
375,10
571,12
Zatloukací hmoždinka
hmoždinka, šroub - KEW (galv. pozink)
226
kat. číslo
název
008585-00
107213-00
129311-00
120925-00
108576-00
108636-00
087511-00
107682-00
080282-00
ND 6 x 35
ND 6 x 40
ND 6 x 50
ND 6 x 60
ND 6 x 80
ND 8 x 60
ND 8 x 80
ND 8 x 100
ND 8 x 120
jed.
100 ks
100 ks
100 ks
100 ks
100 ks
100 ks
100 ks
100 ks
100 ks
www.staviva.cz
maltové směsi
Maltové směsi
Kotrč
www.hpi-cz.eu
Zakládací sada nahrazuje založení izolantu hliníkovou soklovou lištou. Systém byl testován
v akreditované laboratoři, kde vyhověl zkoušce podle normy ČSN ISO 13785-1 a tím bylo
prokázáno splnění požadavků normy ČSN 73 0810 - Požární bezpečnost staveb.
Zakládací sadu ETICS lze využít v kontaktních zateplovacích systémech
ETICS všech výrobců.
Nahrazuje založení s hliníkovým soklovým profilem.
Splně
Vylouč
ž
ž
ů
ťovinou
ž
šť
podklad
Nůžky ADLUS
(ostř
št
ČUJEME
DOPORU
227
maltové směsi
HPi - PŘÍslUŠENstvÍ EtiCs
Vymezovací podložky a spojky soklových lišt
pro vyrovnání nerovnosti zdiva při montáži soklových lišt
maltové směsi
kat. číslo
název
111455-00
105936-00
111456-00
103828-00
105937-00
105938-00
50/50/ 3 mm
50/50/ 4 mm
50/50/ 5 mm
50/50/ 8 mm
50/50/ 10 mm
50/50/ 15 mm
jed.
cena bez DPH
cena s DPH
201,00
220,00
230,00
250,00
312,00
431,00
243,20
266,20
278,30
302,50
377,50
521,50
cena bez DPH
cena s DPH
236,00
49,00
285,60
59,29
100 ks
100 ks
100 ks
100 ks
100 ks
100 ks
spojka soklových lišt, materiál PvC
kat. číslo
název
122827-00
176302-00
30 mm délka
1000 mm délka
jed.
100 ks
ks
talířové hmoždinky eJot - eJotherM
hmoždinka se zátkou pro všechny třídy stavebních materiálů tepel. most 0,001W/K
kat. číslo
název
150848-00
153509-00
161927-00
hmoždinka tal.8/60x115 stR-U2G
hmoždinka tal.8/60x135 stR-U2G
hmoždinka tal.8/60x155 stR-U2G
hmoždinka tal.8/60x175 stR-U2G
hmoždinka tal.8/60x195 stR-U2G
hmoždinka tal.8/60x215 stR-U2G
hmoždinka tal.8/60x235 stR-U2G
hmoždínka tal.8/60x255 stR-U2G
hmoždinka tal.8/60x275 stR-U2G
hmoždinka tal.8/60x295 stR-U2G
hmoždinka tal.8/60x315 stR-U2G
hmoždinka tal.8/60x335 stR-U2G
hmoždinka tal.8/60x355 stR-U2G
hmoždinka tal.8/60x375 stR-U2G
hmoždinka tal.8/60x395 stR-U2G
hmoždinka tal.8/60x415 stR-U2G
hmoždinka tal.8/60x435 stR-U2G
hmoždinka tal.8/60x455 stR-U2G
jed.
cena bez DPH
cena s DPH
1 170,00
1 356,00
1 650,00
1 918,00
2 324,00
2 560,00
2 830,00
3 300,00
3 830,00
4 280,00
5 900,00
6 798,00
7 620,00
8 240,00
8 990,00
9 890,00
10 590,00
11 198,00
1 415,70
1 640,80
1 996,50
2 320,80
2 812,00
3 097,60
3 424,30
3 993,00
4 634,30
5 178,80
7 139,00
8 225,60
9 220,20
9 970,40
10 877,90
11 966,90
12 813,90
13 549,60
100 ks
100 ks
100 ks
100 ks
100 ks
100 ks
100 ks
100 ks
100 ks
100 ks
100 ks
100 ks
100 ks
100 ks
100 ks
100 ks
100 ks
100 ks
eJotherM h 1 s eta
uni. zatl. hmoždinka pro beton, plné a děrované cihly. tepel. most 0,001W/K
kat. č.
název
hmoždinka tal. H1 095
hmoždinka tal. H1 115
hmoždinka tal. H1 135
hmoždinka tal. H1 155
hmoždinka tal. H1 175
hmoždinka tal. H1 195
hmoždinka tal. H1 215
hmoždinka tal. H1 235
hmoždinka tal. H1 255
hmoždinka tal. H1 275
hmoždinka tal. H1 295
jed.
100ks
100ks
100ks
100ks
100ks
100ks
100ks
100ks
100ks
100ks
100ks
bez DPH
s DPH
670,00
710,00
790,00
892,00
1 046,00
1 230,00
1 390,00
1 660,00
2 060,00
2 340,00
2 640,00
810,70
859,10
955,90
1 079,30
1 265,70
1 488,30
1 681,90
2 008,60
2 492,60
2 831,40
3 194,40
eJotherM ntk u s eta
teleskopická hmoždinka vhodná pro beton,plné cihly,děrované cihly
kat. č.
název
8/60x090 NtK-U
8/60x110 NtK-U
8/60x130 NtK-U
8/60x150 NtK-U
8/60x170 NtK-U
8/60x190 NtK-U
8/60x210 NtK-U
8/60x230 NtK-U
jed.
100 ks
100 ks
100 ks
100 ks
100 ks
100 ks
100 ks
100 ks
bez DPH
s DPH
630,00
640,00
670,00
740,00
890,00
1 090,00
1 330,00
1 530,00
762,30
774,40
810,70
895,40
1 076,90
1 318,90
1 609,30
1 851,30
příslušenství ejotherm str
228
kat. č.
název
193223-00
171389-00
177062-00
stR zátka mW
stR zátka EPs
EJot-stR-tool-2G
jed.
100 ks
100 ks
ks
bez DPH
s DPH
296,00
174,00
3 600,00
358,20
210,50
4 356,00
www.staviva.cz
maltové směsi
HPI - příslušenství ETICS
EJOT s plastovým trnem - průměr 8 mm
kat. č.
název
104245-00
104205-00
104206-00
104207-00
104208-00
111142-00
IDK-T 8/60x 75
IDK-T 8/60x 95
IDK-T 8/60x115
IDK-T 8/60x135
IDK-T 8/60x155
IDK-T 8/60x175
jed.
bez DPH
s DPH
100 ks
100 ks
100 ks
100 ks
100 ks
100 ks
392,00
420,00
453,00
480,00
513,00
546,00
474,30
508,20
548,10
580,80
620,70
660,70
Maltové směsi
hmoždinka s předmontovaným polyamidovým trnem vhodná pro plné stavební materiály
EJOT s ocelovým trnem - průměr 8 mm
hmoždinka s předmontovaným ocel. trnem pro plné stavební materiály
kat. č.
název
032636-00
TID-T 8/60x 75
TID-T 8/60x 95
TID-T 8/60x115
TID-T 8/60x135
TID-T 8/60x155
TID-T 8/60x175
TID-T 8/60x195
TID-T 8/60x215
TID-T 8/60x235
TID-T 8/60x255
TID-T 8/60x275
TID-T 8/60x295
009863-00
062637-00
009864-00
091555-00
069757-00
015370-00
077411-00
106996-00
138663-00
jed.
100 ks
100 ks
100 ks
100 ks
100 ks
100 ks
100 ks
100 ks
100 ks
100 ks
100 ks
100 ks
bez DPH
s DPH
561,00
595,00
636,00
669,00
776,00
859,00
1 238,00
1 336,00
1 521,00
1 589,00
1 826,00
1 994,00
678,80
720,00
769,60
809,50
939,00
1 039,40
1 498,00
1 616,60
1 840,40
1 922,70
2 209,50
2 412,70
KEW s ocelovým šroubem TSBD - průměr 8 mm s ETA
hmoždinka pro beton, plné a děrované cihly, min.hloubka ukotvení 30 mm
kat. č.
název
jed.
TSBD 8 x 100
TSBD 8 x 120
TSBD 8 x 140
TSBD 8 x 160
TSBD 8 x 180
TSBD 8 x 200
TSBD 8 x 220
TSBD 8 x 240
TSBD 8 x 260
TSBD 8 x 280
TSBD 8 x 300
100 ks
100 ks
100 ks
100 ks
100 ks
100 ks
100 ks
100 ks
100 ks
100 ks
100 ks
bez DPH
s DPH
819,00
894,00
1 013,00
1 131,00
1 419,00
1 759,00
2 190,00
2 470,00
2 824,00
3 193,00
3 559,00
991,00
1 081,70
1 225,70
1 368,50
1 717,00
2 128,40
2 649,90
2 988,70
3 417,00
3 863,50
4 306,40
KEW s kovovým trnem TSD - průměr 8 mm s ETA
hmoždinka pro beton, přírodní kámen, plné cihly, omezeně děrované cihly, porobeton
kat. č.
název
TSD
TSD
TSD
TSD
TSD
TSD
TSD
TSD
TSD
TSD
TSD
TSD
jed.
8 x 80 ETA
8 x 100 ETA
8 x 120 ETA
8 x 140 ETA
8 x 160 ETA
8 x 180 ETA
8 x 200 ETA
8 x 220 ETA
8 x 240 ETA
8 x 260 ETA
8 x 280 ETA
8 x 300 ETA
100 ks
100 ks
100 ks
100 ks
100 ks
100 ks
100 ks
100 ks
100 ks
100 ks
100 ks
100 ks
bez DPH
s DPH
524,00
570,00
626,00
710,00
792,00
899,00
1 009,00
1 085,00
1 281,00
1 366,00
1 630,00
1 790,00
634,00
689,70
757,50
859,10
958,30
1 087,80
1 220,90
1 312,90
1 550,00
1 652,90
1 972,30
2 165,90
KEW s plastovým trnem DSH K - průměr 10 mm s ETA
hmoždinka s polyamidovým trnem, kotevní hloubka 40 mm
kat. č.
název
10/90
10/110
10/130
10/140
10/150
10/160
10/170
10/190
doprava
jed.
bez DPH
s DPH
100 ks
100 ks
100 ks
100 ks
100 ks
100 ks
100 ks
100 ks
232,00
256,00
276,00
296,00
310,00
327,00
355,00
425,00
280,70
309,80
334,00
358,20
375,10
395,70
429,60
514,30
229
maltové směsi
HPi - PŘÍslUŠENstvÍ EtiCs
Držák izolace na dřevo + plech
maltové směsi
kat. č.
název
jed.
bez DPH
s DPH
079046-00
087750-00
EJot - sBH - t 65/25
izolační talířek it 5/60
ks
ks
6,31
4,00
7,64
4,84
Šroub CliMaDur - Dabo sW 8 r
pro použití s držákem izolace sBH-t
kat. č.
název
jed.
bez DPH
s DPH
087637-00
067702-00
sW 8 R 4,8x60
sW 8 R 4,8 x80
sW 8 R 4,8 x 90
sW 8 R 4,8 x 100
sW 8 R 4,8 x 110
sW 8 R 4,8 x 120
sW 8 R 4,8 x 130
sW 8 R 4,8 x 140
sW 8 R 4,8 x 150
sW 8 R 4,8 x 160
sW 8 R 4,8 x 180
sW 8 R 4,8 x 200
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
3,12
4,16
4,61
5,35
6,54
7,88
8,48
10,10
11,88
14,42
17,68
20,66
3,78
5,03
5,58
6,47
7,91
9,53
10,26
12,22
14,37
17,45
21,39
25,00
078354-00
079047-00
099186-00
080394-00
045921-00
096541-00
polystyrenová zátka a fréza
kat. č.
název
jed.
bez DPH
s DPH
163973-00
177062-00
Polystyrénová zátka - průměr 70 mm
Fréza na polystyrén - průměr 70 mm
ks
ks
4,29
3600,00
5,19
4356,00
hmoždinka spirální
k upevnění lehkých předmětů na fasádách EtiCs
kat. č.
název
jed.
bez DPH
s DPH
092209-00
průměr 25 mm, délka 60 mm – EJot
ks
18,00
21,78
izolační talířky
držák minerálních desek EJot sBl
kat. č.
název
jed.
bez DPH
s DPH
059886-00
sBl 140
ks
11,98
14,50
lišty a profily pro etiCs
kat. č.
název
jed.
bez DPH
s DPH
061889-00
138994-00
091562-00
lišta s tkaninou 206 EKo 9mm - 2,4 m
lišta s tkaninou 6 mm pro porobeton 2,4 m
lišta s tkaninou standard EKo 15mm- 2,4 m
ks
ks
ks
96,00
98,40
141,60
116,16
119,06
171,34
profily s okapničkou
kat. č.
název
jed.
bez DPH
s DPH
067046-00
Zakončovací profil s okapničkou
a tkaninou - 2 m
ks
86,00
104,06
062790-00
Zakončovací profil pod omítku
s okapničkou a tkaninou - 2 m
ks
102,00
123,42
připojovací profily parapetní
kat. č.
název
jed.
bez DPH
s DPH
067047-00
274721-00
Připojovací profil parapetní - 2 m
profil pro plech.HPi-UNi whit
ks
ks
124,00
105,00
150,04
127,05
274322-00
Zakončovací profil s okapničkou pod
omítku ltplus - 2,5 m
ks
82,56
99,90
ukončovací profily
odděluje a ukončuje jednotlivé části zateplení
kat. č.
název
jed.
bez DPH
s DPH
069525-00
096557-00
pro omítky 3 mm
pro omítky 6 mm
ks
ks
50,00
52,00
60,50
62,92
Dilatační profily
230
kat. č.
název
jed.
bez DPH
s DPH
142629-00
Dilatační profil univerzální 430 pro
omítku 3 mm
ks
332,00
401,72
www.staviva.cz
maltové směsi
HPI - příslušenství ETICS
Dilatační profily
název
075403-00
Dilatační profil univerzální 431 pro
omítku 6 mm
jed.
bez DPH
s DPH
ks
370,00
447,70
022610-00
129385-00
Dilatační profil stěnový E 2,5 m 2500 mm
Dilatační profil rohový V 2,5 m 2500 mm
ks
ks
567,50
567,50
686,68
686,68
016589-00
profil dilatační stěnový E-VH pod omítku
(vodící hrana )
ks
560,00
677,60
129325-00
profil dilatační rohový V-VH pod omítku
(vodící hrana )
ks
567,50
686,68
Maltové směsi
kat. č.
Rohové profily
kat. č.
název
jed.
bez DPH
s DPH
246694-00
profil klenbový 2,5 m s tkan.
ks
85,00
102,85
Koksbi lišty PROFI AL
Hliník tl 0,35 ksks rakseno 23/23 ksks /tkanina
kat. č.
název
jed.
bez DPH
s DPH
123605-00
228964-00
118038-00
008911-00
lišta Al/tkan 10/10 cm 2 m
lišta Al/tkan 10/15 cm 2 m
lišta Al/tkan 10/10 cm 2,5 m
lišta Al/tkan 10/15 cm 2,5 m
ks
ks
ks
ks
44,00
48,00
55,00
60,00
53,24
58,08
66,55
72,60
Koksbi lišty PROFI PVC
kat. č.
název
jed.
bez DPH
s DPH
149800-00
118261-00
106374-00
257283-00
lišta PVC/tkan 10/10 cm 2 m
lišta PVC/tkan 10/10 cm 2,5 m
lišta PVC/tkan 10/15 cm 2,5 m
lišta PVC/tkan 10/10 role 25 m
ks
ks
ks
ks
40,00
50,00
55,00
775,00
48,40
60,50
66,55
937,75
Oksítkové lišty
kat. č.
název
jed.
bez DPH
s DPH
205931-00
116776-00
Začišťovací lišta 6 mm 2,4 m
Začišťovací lišta 9 mm 2,4 m
ks
ks
44,16
51,60
53,43
62,44
171285-00
Lišta začišťovací s těsnícím jazýčkem
6 mm 2,4 ks
ks
79,20
95,83
135603-00
Lišta začišťovací s těsnícím jazýčkem
9 mm 2,4 ks
ks
148,80
180,05
jed.
Omítkové profily CATNIC
Profily rohové pro vnitřní omítky délky: 250, 275, 300 cm
kat. č.
název
dle délky
dle délky
Profil 4000
Profil 4001
bez DPH
s DPH
m
m
11,20
12,40
13,55
15,00
m
m
11,30
12,60
13,67
15,25
20,50
24,81
Profily - omítníky pro vnitřní omítky délky: 250, 260, 300 cm
dle délky
dle délky
Profil 4100
Profil 4101
Oddělovací a ukončovací profily pro vnitřní omítky délky: 250, 300 cm
dle délky
Profil 4204
m
3D návrhy koupelen
231
maltové směsi
HPi - PŘÍslUŠENstvÍ EtiCs
Profily pro suchou stavbu pro vnitřní omítky délky: 250, 300 cm
maltové směsi
kat. č.
název
dle délky
dle délky
dle délky
Profil 5004
Profil 5007
Profil 5008
jed.
bez DPH
s DPH
m
m
m
15,40
20,00
28,00
18,63
24,20
33,88
Profily rohové pro venkovní omítky délky: 250, 300 cm
dle délky
Profil 6028
m
67,00
81,07
Profily soklové pro venkovní omítky délky: 250, 300 cm
dle délky
Profil 6225
dle délky
Profil 6227
m
m
66,00
35,00
79,86
42,35
Profil obloukový délka 300 cm
dle délky
Profil 3006 PvC
m
105,00
127,05
lišty na ochranu rohů
PRiCK
kat. č.
název
jed.
bez DPH
s DPH
118042-00
118133-00
107933-00
178345-00
2000 – 23/23 mm
2500 – 23/23 mm
2750 – 23/23 mm
3000 – 23/23 mm
ks
ks
ks
ks
24,40
30,50
33,55
36,60
29,52
36,91
40,60
44,29
Hliník lesklý tl. 0,31 mm
257487-00
2000 – 20/20 mm
270811-00
2500 – 20/20 mm
3000 – 20/20 mm
ks
ks
ks
12,40
15,50
18,60
15,00
18,76
22,51
Hliník lesklý s úhlem 135°,tl. 0,35 mm
063994-00
2000 – 23/23 mm
118133-00
2500 – 23/23 mm
099074-00
3000 – 23/23 mm
ks
ks
ks
24,40
30,50
36,60
29,52
36,91
44,29
Hliník lesklý G profil, tl. 0,35 mm
2500 - 10/25 mm
2750 - 10/25 mm
3000 - 10/25 mm
ks
ks
ks
20,50
22,55
24,60
24,81
27,29
29,77
Hliník tahokov, tl. 0,35 mm
taHoKov 28/28-2 m
164267-00
taHoKov 28/28-2,5 m
172178-00
taHoKov 28/28-3 m
ks
ks
ks
17,00
21,25
25,50
20,57
25,71
30,86
2500 - 23/23 mm
ks
17,50
21,18
PvC s prolisem
049730-00
2500 - 23/23 mm
ks
23,25
28,13
ks
18,25
22,08
Profil U - zakončovací
132784-00
2500 - U 12,5
165717-00
2500 - U 15
ks
ks
27,50
32,50
33,28
39,33
Profil U - okenní zakončovací s těsnícím jazýčkem
131224-00
2500 - U 12,5 - okenní
ks
165,00
199,65
Profil h - zakončovací
173148-00
2500 – h 12,5
ks
42,50
51,43
omítník PvC obloukový
107251-00
délka 3000
ks
42,00
50,82
Profil – variabilní roh
155706-00
75 m / role
ks
3 225,00
3 902,25
PvC
PvC - G
úhelník PvC-G 23/13-2,5 m
232
www.staviva.cz
maltové směsi
Maltové směsi
Kotrč
www.hpi-cz.eu
š
ž
ž
Systém zvyšuje požární odolnost nadpraží, případně i ostění otvorů oken
a dveří v obvodovém plášti s ETICS z EPS. Základním prvkem systému je
speciální obkladová deska s jádrem z fenolické pěny s obchodním názvem
RESOL minimální tloušťky 20 mm s oboustrannou vrstvenou povrchovou
úpravou a integrovanou plastovou okapnicí se skelnou tkaninou. Tato deska
mimo jiné vykazuje i výborné tepelně izolační vlastnosti ( = 0,021 W/m.K).
Základní předpoklad protipožární funkce této desky je přilepení části plochy
rubu desky na nehořlavý podklad v nadpraží, nebo ostění v šířce minimálně
80 mm (beton, tvárnice, omítka apod.). Deska se obvykle lepí cementovou
lepící maltou, předepsanou pro dotčený ETICS. Těsněné napojení
obkladové desky na výplň otvoru zajišťuje systémová plastová lišta
se samolepicí páskou a odlamovací lamelou.
V případě kombinace obkladu nadpraží ostění se nejprve montuje nadpražní
díl tak, aby následně provedeny obklad ostění vytvářel podporu obkladu
nadpraží. Pro podrobnější informace si vyžádejte technický servis prodejce.
Tento systém prošel zkouškami v akreditované požární laboratoři
a vykázal při zkoušce podle ČSN ISO 13785-1 požární odolnost 30 minut
při expozici hořákem o výkonu 100 W. Požárně klasifikační osvědčení
je k dispozici sídle společnosti HPI - CZ spol. s r. o. Ve smyslu platných
norem (ČSN 73 0810) může tento systém nahradit požární pásy
z minerální vlny v systémech ETICS s izolantem z EPS.
ž
č
ž
ě-izolač
č
Systémové řeš
četně
ů
Zaruč
řeš
ž
ění
ží
č
ě
ř
ž
šebně
233
Download

malty, omítky, fasády, zateplovací systémy