Ť
ŠÍ SÍ
R
I
Š
NE J EBNIN
STAV ČR
V PRO-BONUS PROGRAM
podzim 2013
VĚRNOSTNÍ PROGRAM PRO-BONUS
Úvodní ustanovení
Věrnostní program PRO-BONUS podzim 2013 (dále jen „program“) je
provozovaný společností PRO-DOMA, spol. s r. o., se sídlem Praha 9 - Újezd
n. L., Budčická 1479, PSČ 190 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném
soudem v Praze, spisová značka C 67, IČ 005 49 029 (dále jen „provozovatel“).
Provozovatel nabízí právnickým osobám nakupujícím výrobky nabízené
provozovatelem, které se pro účely programu zaregistrují níže uvedeným
způsobem (dále jen „registrovaní zákazníci“), získat od provozovatele bonus
(dále jen „bonus“) za nákup výrobků nabízených provozovatelem (dále jen
„zboží provozovatele“) na základě smluvního vztahu s provozovatelem, nebo
jiným způsobem a případně další výhody plynoucí z účasti v programu.
Registrovaný účastník
Registrovaným zákazníkem se pro účely programu rozumí právnická
i fyzická osoba, která úspěšně provedla registraci na internetových
stránkách www.pro-bonus.cz, uvedla požadované osobní údaje, obdržela
potvrzovací e-mail se souhrnem registrovaných informací a provedla
alespoň jeden nákup zboží provozovatele.
Získání bodů
Možnost registrovaných zákazníků získat od provozovatele bonus je
závislá zejména na počtu bodů, které je možné získávat zejména nákupem
zboží od provozovatele. Body získané v rámci programu jsou evidovány
na bodových účtech vedených registrovaným zákazníkům.
Počet získaných bodů závisí na hodnotě uskutečněného nákupu zboží
provozovatele a na přepočtovém koeficientu, který určí provozovatel.
www.pro-bonus.cz.
Získání a připisování bodů je možné uskutečnit pouze v období
od 2. 9. 2013 do 31. 10. 2013. Za nákupy s jiným datem body připsány
nebudou.
Čerpání bonusu je možné uskutečnit pouze v období od 2. 9. 2013
do 30. 11. 2013. V případě, že deklarovaná lhůta splatnosti přesáhne
datum 30. 11. 2013, pak v případě, že bude provozovatel trvat na splacení
pohledávek za zákazníkem, zákazník bude povinen své závazky splatit
i před lhůtou splatnosti, jinak může provozovatel nárok na čerpání bonusu
odepřít. Čerpání zadaná s jiným datem nejsou možná.
Všeobecná ustanovení
Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoli program jednostranně ukončit.
Ukončení programu ke konkrétnímu datu vyhlásí provozovatel
oznámením na internetových stránkách www.pro-bonus.cz minimálně
jeden kalendářní týden přede dnem ukončení programu. Po datu
ukončení programu nebudou na bodové účty dále připisovány body
za nákup zboží provozovatele.
Provozovatel programu je oprávněn kdykoli změnit pravidla programu,
přičemž změna je účinná okamžikem jejího vyhlášení na
www.pro-bonus.cz.
Tato pravidla nabývají platnosti a účinnosti na území České republiky
dnem 2. 9. 2013.
Program končí dnem 30. 11. 2013.
Body je možné čerpat pouze v rámci programu PRO-BONUS podzim 2013.
Aktuální seznam zboží provozovatele, za jehož nákup je možné získat
body, a aktuální seznam bonusů je uveden na stránkách programu
www.pro-bonus.cz nebo dotazem na e-mailové adrese [email protected]
cz.
Parametry a zobrazení bonusů uvedených na internetových stránkách
mají jen informativní charakter. Pokud provozovatel neuvede jinak.
Využití bodů
Nárok na bonus vzniká zákazníkovi v okamžiku, kdy získá potřebný počet
bodů a provede závaznou objednávku na internetových stránkách
2
START NAČÍTÁNÍ BODŮ:
2. 9. 2013
KONEC NAČÍTÁNÍ BODŮ:
31. 10. 2013
KONEC OBJEDNÁVÁNÍ BONUSŮ:
30. 11. 2013
é
Úpln latné
p
é
n
i
l
a jed í pravide
zněn ete na kách
najd h strán .
výc nus.cz
neto
o
inter w.pro-b
ww
PRO STAVBU
PRO-BONUS PROGRAM podzim 2013
CHCETE SE ZAPOJIT DO PROGRAMU?
JDĚTE NA WEB PROGRAMU
WWW.PRO-BONUS.CZ
ZAREGISTRUJTE SE
3
NAKUPUJTE VE STAVEBNINÁCH PRO-DOMA
OD 2. 9. DO 31. 10. 2013
4
PRO SPORT
2
SLEDUJTE NAČÍTÁNÍ
VAŠICH BODŮ
5
OBJEDNÁVEJTE SI
BONUSY Z KATALOGU
PROGRAMU
3
PRO CHVÍLE POHODY
1
PRO DOMÁCNOST
V případě, že jste se již účastnili některého z předešlých
pro-bonus programů, stačí se pouze přihlásit.
TOP PRODUKTY – NEJVÝHODNĚJŠÍ NÁKUP PRO VÁS!
WEBER.FOR KLASIK
LOD 520
Lepicí tmel na obklady a dlažby
Pro interiér
Vhodné pro nasákavé dlaždice o rozměrech
max. 20 x 20 cm
Pro lepení soklů
Třída C1T
90 Kč
1 BOD
4
WEBER.THERM
KLASIK LZC 710
Lepicí a stěrková hmota s vynikající
zpracovatelností
Dlouhá otevřenost při zpracování
Vysoké užitné hodnoty
Maximálně urychluje práci
Pro lepení izolačních desek
Pro vytváření základní vrstvy
90 Kč
1 BOD
WEBER.NIVELIT
M 635
Samonivelační hmota
Pevnost v tlaku 25 MPa
Pochůznost již po 12–24 hod.
V šedé barvě
Pro tloušťky vrstev 2–15 mm
Vhodný pro podlahová vytápění
90 Kč
1 BOD
PRO-BONUS PROGRAM podzim 2013
PŘÍKLADY BONUSOVÝCH ODMĚN
985
BODŮ
Sony
y
Vaio
kompletní zateplení (200 m)
489
Teplomet
Kemp
Kemper
BODŮ
dlažba a oplocení k rodinnému domu
359
BODŮ
Multifunkční
pila EV
EVO185
RAGE
R
RA
zdivo na rodinný dům
135
BODŮ
Softshellová
bunda
dámská
RAFFA
2x okna
5
HODNOTY BODŮ
Dodavatel
Hodnota 1 bodu
v Kč (bez DPH)
Dodavatel
590
590
540
250
290
270
1 BOD
290
1 BOD
Betonové výrobky
290
Asfaltové hydroizolační pásy
(oxidované, modifikované)
Asfaltové hydroizolační pásy (oxidované,
modifikované)
290
1 BOD
Výrobky Vedag, Icopal, Siplast
270
1 BOD
180
1 BOD
Betonové výrobky
290
1 BOD
Stavební chemie
490
1 BOD
270
1 BOD
Tepelné izoloace (EPS, skelné vaty)
1 BOD
280
1 BOD
Betonové výrobky
BODŮ
280
180
1 BOD
6
280
250
1 BOD
Omítkové a maltové směsi, lepidla
a stěrky, stavební chemie
1 BOD
Tepelné izoloace (EPS, skelné a minerální vaty)
Betonové výrobky
Omítkové a maltové směsi, lepidla a stěrky
490
1 BOD
1 BOD
Omítkové a maltové směsi, lepidla a stěrky
1 BOD
Tepelné izolace (šikmé střechy, příčky, fasády)
Betonové výrobky
Omítkové a maltové směsi, lepidla a stěrky
250
1 BOD
1 BOD
Omítkové a maltové směsi, lepidla a stěrky
(mimo VL)
Tepelné izolace ( EPS, Perimetr, Extrapor )
Betonové výrobky
Vápno vzdušné, vápenný hydrát
1 BOD
270
1 BOD
Hodnota 1 bodu
v Kč (bez DPH)
360
1 BOD
Omítkové a maltové směsi, lepidla a stěrky
Cementy tříd 32,5 a 42,5
Dodavatel
290
1 BOD
Cementy tříd 32,5 a 42,5
Hodnota 1 bodu
v Kč (bez DPH)
1 BOD
Stavební chemie
180
120
210
240
200
1 BOD
Střešní okna, půdní schody
240
540
Příslušenství k zateplovacím systémům,
zateplovací tkanina
290
1 BOD
1 BOD
Dveře a zárubně
240
610
Nopové fólie, geotextílie, bitumenové krytiny,
prosvětlovací střešní desky, střešní fólie
540
1 BOD
1 BOD
Stavební pouzdra, půdní schody, zábradlí
540
330
1 BOD
1 BOD
1 BOD
OSB desky
Ocelové zárubně, dveře
400
110
1 BOD
KM Beta sendwix, profi blok
150
310
1 BOD
590
Cihly HELUZ FAMILY 2v1, FAMILY, STI, nosníky,
překlady, komíny
1 BOD
Inženýrské sítě, odvodnění, sanitární technika
Profily pro sádrokartonové konstrukce
Lícové cihly, obkladové pásky, dlažba Klinker
270
180
1 BOD
1 BOD
1 BOD
1 BOD
Komplexní řešení pro odvodnění
Sádrovláknité desky, tmely
1 BOD
140
250
1 BOD
1 BOD
Pórobetonové tvárnice a příčkovky
1 BOD
Elektrické nářadí DeWALT a příslušenství
Sádrokartovové desky, tmel
Pórobetonové tvárnice a příčkovky
110
220
1 BOD
1 BOD
Obvodové a příčkové zdivo, překlady, stropní
konstrukce (nosníky POT + MIAKO vložky)
Stavební chemie, lepidla,
Komínové systémy
Pórobetonové tvárnice a příčkovky
1 BOD
180
1 BOD
Kotevní technika
PRO DOMÁCNOST
Komínové systémy
1 BOD
Tmely, pasty, barvy
180
1 BOD
PRO SPORT
Hodnota 1 bodu
v Kč (bez DPH)
1 BOD
Cementotřískové desky Cetris
Úplný a aktuálně platný výčet sortimentu zařazeného do programu najdete v pravidlech na internetových stránkách programu www.pro-bonus.cz.
7
PRO CHVÍLE POHODY
Dodavatel
PRO STAVBU
PRO-BONUS PROGRAM podzim 2013
ÍŤ
RŠÍ S
I
Š
J
IN
NE
EBN
V
A
T
S
V Č R
PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI
PRO-DOMA, spol. s r. o.
Přední ryze český distributor stavebních materiálů, působící na trhu již od roku 1990, jehož prodejní
síť se každoročně rozrůstá a zkvalitňuje. V současnosti expeduje stavební materiály svým zákazníkům
z 55 stavebnin, z nichž 41 je v Čechách a 14 na Moravě.
Vizí společnosti je trvale rozšiřovat a zkvalitňovat síť kamenných prodejen, které budou uspokojovat
zákazníka nejen v oblasti prodeje stavebních materiálů, ale i dalších sortimentních oblastech.
Sortimentní oblasti:
Stavební materiály
Potřeby pro řemeslníky
Potřeby pro domácnost
Potřeby pro zahradu
Využijte našich služeb
PRO-DOMA poskytuje svým zákazníkům množství služeb, a umožňuje tak zákazníkům příjemnější
nákup s kompletním a profesionálním servisem.
Profesionální poradenství o stavebních materiálech
Informování o akčních slevách výrobců
a dodavatelů stavebních materiálů
Zpracování individuálních cenových nabídek
Doprava až na stavbu a skládání hydraulickou rukou
Zprostředkování realizačních firem
8
55
STAVEBNIN
150
OBCHODNÍCH
ZÁSTUPCŮ
23
LET NA TRHU
Váš dům
dům
ům cokoliv
cokolliiv
PRO Váš
9
PRO CHVÍLE POHODY
PRO SPORT
PRO DOMÁCNOST
PRO STAVBU
PRO-BONUS PROGRAM podzim 2013
INFORMACE O DODAVATELI
DEWALT A STANLEY
Vážení zákazníci,
v rámci programu PRO-BONUS podzim 2013 jsme se rozhodli
omezit produkty značky DeWalt, které byly po dlouhou
dobu výraznou a nadmíru úspěšnou součástí našich
PRO-BONUS programů. DeWalt se pro tentokráte stal jedním
z 50 dodavatelů sortimentu do programu, a vy tak máte
možnost sbírat za nákup produktů DeWalt body, za které si
můžete vybrat některý z bonusů uvedených v katalogu. Do programu PRO-BONUS podzim 2013 jsme nově zařadili
produkty značky Stanley, která nabízí taktéž velmi kvalitní
profesionální nářadí a pomůcky pro řemeslníky. Věříme, že budete spokojeni. PRO-DOMA, spol. s r. o.
Nejúspěšnější
značka odměn všech
bonus programů
nově jako dodavatel
sortimentu!
Známý výrobce
ručního nářadí pod
stejnou mateřskou
firmou jako
DEWALT.
10
110 Kč
1 BOD
(BEZ DPH)
É
N OV É
L
Ě
S K V NY
Ě
ODM LOGU
TA
V K A T R A NY
OD S 17!
34
44
PRO STAVBU
18 Sady nářadí
Optická vodováha
19 Úložné systémy kufrů
Vozík s držáky
PRO DOMÁCNOST
15 Frézy na sníh
Vysokotlaký čistič
16 Mini autogen
Plynový teplomet
Infrazářič
Venkovní plynové topidlo
17 Sady klíčů
Laserový dálkoměr
PRO DOMÁCNOST
20 Pyrolytické trouby
Indukční deska
21 Myčky
Chladnička
22 Chladnička
Mikrovlná trouba
Pekárna
23 Mixéry
Kuchyňský robot
24 Sekáček
Kávovary
25 Kávovar
Varná konvice
Topinkovač
26 Varná konvice
Pánev Wok
Topinkovač
27 Pánev
Sada příborů
Sada nádobí
28 Vysavače
Pračka
29 Pračka
Žehličky
30 Váha
Holicí strojky
31 Poukaz IKEA
Epilátor
Mobilní telefon
32 Mobilní telefony
Tablet
33 Notebook
Externí disk
Televize
PRO SPORT
34 Crossový trenažér
Rotoped
35 Snowboardy
36 Lyže
Lyžařské boty
37 Lyžařské boty
Lyžařské helmy
38 Lyžařské brýle
Chránič
39 Chránič
Ledvinky
40 Funkční prádlo
41 Funkční tričko
Stretchové kalhoty
PRO SPORT
20
12 Multifunkční okružní pila
Poukaz na nákup zboží
Bunda
13 Mobilní telefon
Míchadla
14 Ponorné čerpadlo
Svářečka
Průmyslový vysavač
42 Batoh
Boty
43 Bundy
PRO CHVÍLE POHODY
44 Poukaz EXIM tours
Poukaz Alltoys
Sedací pytel fatboy
45 Vina
Sekty
11
PRO CHVÍLE POHODY
12
PRO STAVBU
PRO-BONUS
PROGRAM podzim 2013
500 Kè
55
B 20130001
Poukaz je urèen pro èerpání v plné výši. Poukaz nelze utratit po èást
èástech a není smìnitelný za peníze.
BODŮ
BUNDA
SNICKERS
1118
359
BODŮ
Hřejivá a suchá v mokru a zimě.
Voděodolná zimní bunda,
na kterou se můžete spolehnout.
Bude vás hřát při práci i při
volnočasových aktivitách. Vysoký
střih předního dílu pro snadný
přístup ke kapsám kalhot a delší
zadní díl pro zvýšenou ochranu
zad. Náprsní kapsa s oddíly
na pera a oddílem na mobilní
telefon. Reflexní prvky pro vyšší
viditelnost.
135
BODŮ
12
500 Kè
Díky profesionální RAGE technologii tato
pila snadno řeže ocel, hliník, dřevo (dokonce
i dřevo s hřebíky) a plast jediným kotoučem.
Řez je čistý, rychlý a bez pálení a jiskření.
Životnost kotouče není ohrožena ani
u tvrdých materiálů. Kotouč odřeže až 50 m
z 6mm silné oceli. 0–45° šikmé naklonění
zvyšuje univerzálnost pily. Otáčky 3500/min.,
příkon 1050 W.
Obdarujte své blízké nebo sami využijte slevového poukazu na nákup v hodnotě
500 Kč v „Nejširší síti stavebnin v ČR“ společnosti PRO-DOMA. V prodejnách
nenajdete pouze stavební materiály, ale také potřeby pro řemeslníky, domácnost
a zahradu. Mapu prodejen naleznete na www.pro-doma.cz. Poukázka je platná
do 31. 12. 2014.
hodnota poukázky
TCT
MULTIFUNKČNÍ
OKRUŽNÍ PILA
EVOLUTION RAGE
185 MM
POUKAZ NA NÁKUP ZBOŽÍ
PRO-DOMA
MOBILNÍ TELEFON
CATERPILLAR
CAT B25
PRO STAVBU
PRO-BONUS PROGRAM podzim 2013
MÍCHALDLO
COLLOMIX XO4
Mobilní telefon CAT B25 od výrobce
strojů Caterpillar skvěle odolává ponoření
do vody, pádům, prachu a mrazu. Je
vybaven vysoce odolnou konstrukcí
a displejem. Jednoduché ovládání,
klávesnice, internetový prohlížeč, 2Mpx
fotoaparát, mp3 přehrávač a další
standardní funkce. K vybavení patří také
svítilna, DUO SIM karta, FM rádio, sluchátka,
karabina, kompas a pevné lanko k uchycení
telefonu.
PRO DOMÁCNOST
Míchadlo nové generace vynikajícího
výkonu, ergonomie a designu.
Dvoustupňová převodovka s plynulou
elektronickou regulací otáček. Ideální stroj
pro míchání hustých a polotekutých směsí
do objemu 65 l. Max. průměr použité metly
do 140 mm., max. otáčky 450 nebo
620 ot./min., výkon motoru 1 300 W,
síťové napětí 230 V, hmotnost 6,2 kg.
599
189
BODŮ
BODŮ
Míchadlo nové generace vynikajícího výkonu, ergonomie
a designu. Jednostupňová převodovka. Ideální pro míchání
materiálů do objemu míchané hmoty 40 l, max. průměr
materiá
použité metly do 120 mm, max. otáčky 680 ot./min.,
elektronická regulace otáček. Výkon motoru 1 010 W, síťové
napětí 230 V, hmotnost 5,3 kg.
13
PRO CHVÍLE POHODY
389
BODŮ
PRO SPORT
MÍCHALDLO
COLLOMIX XO1
PONORNÉ ČERPADLO
ELEKTRO MASCHINEN
SPR15000DR
Ponorné čerpadlo na velmi znečištěnou vodu. Je vybaveno
oběhovým kolem, může pracovat bez dozoru. Používá se
pro odčerpání zaplavených prostor, vyprázdnění bazénů,
rybníků, bažin, do zahradních fontán, umělých vodopádů
a pro zalévání zahrad. Čerpadlo dosahuje výkonu 0,75 kW,
maximálního průtoku vody 14,85 m3/h. Délka kabelu 10 m,
celková hmotnost 7 kg.
189
SVÁŘEČKA
ELEKTRO MASCHINEN WME 190
Svářečka určená pro použití s obalenými elektrodami (MMA svařování) a TIG
svařování. Síťové napětí: 230, +/-20 %, hlavní pojistka: 16 A, svářecí proud 60 % A/V: 170/16,8, interminence MMA A: 143/15,7. Účinník (COS): 0,93. Funkce HOT
START, ANTI STICK. Hmotnost 5,2 kg.
799
BODŮ
BODŮ
PRŮMYSLOVÝ
VYSAVAČ
ELEKTRO
MASCHINEN
MCI 2150
Průmyslový vysavač o výkonu 1,4 kW
s objemem nádrže 17 l. Maximální
tlak 4,2 baru, maximální podtlak
2470 mm/H20, sací výkon 210 m3/h.
Celková hmotnost 13 kg.
279
BODŮ
14
Sněžná fréza se silným výkonem, která
si poradí i s nejtěžším sněhem. Speciální
široké pneumatiky do sněhu. 7 rychlostních
stupňů: 5 vpřed a 2 vzad. Odhazovací
vzdálenost: 8–10 m, nastavitelná výška
odklízení sněhu ze země. Manuální
startování motoru + 230V AC elektrický
start. Motor má výkon 5,22 kW, nastavení
komínu na 190°, šíře záběru 56 cm, výška
záběru 51 cm.
FRÉZA NA SNÍH
ELEKTRO MASCHINEN
STEM 9062E
Sněžná fréza vhodná zejména pro údržbu velkých ploch, dlouhých
příjezdových cest a odklízení mokrého i těžkého sněhu. Speciální
široké pneumatiky do sněhu. 8 rychlostí: 6 vpřed a 2 vzad.
Odhazovací vzdálenost: 10–13 m, nastavitelná výška odklízení
sněhu ze země. Manuální nebo elektrické startování do sítě
230 V, pohon na všechna kola. Motor má výkon 6,7 kW, nastavení
komínu na 190°, šíře záběru 62 cm, výška záběru 54,5 cm.
PRO DOMÁCNOST
FRÉZA NA SNÍH
ELEKTRO
MASCHINEN
STEM 7056E
PRO STAVBU
PRO-BONUS PROGRAM podzim 2013
2445
BODŮ
1669
BODŮ
Axiální čerpadlo s kovovou hlavou a 3
ocelovými písty. „Start-Stop“ systém
aktivace na HP pistole, nádrž na saponát.
Vysokotlaký čistič má elektrický indukční
motor, dosahuje výkonu 2,1 kW, maximální
tlak 160 barů, délka hadice 8 m, celková
hmotnost 26 kg.
1085
BODŮ
15
PRO CHVÍLE POHODY
PRO SPORT
VYSOKOTLAKÝ
ČISTIČ
ELEKTRO
MASCHINEN
HDEM 2900
MINI AUTOGEN
KEMPER KEMAP 100
Profesionální svářecí mini sada
v praktickém stojanu vhodná pro
svařování, pájení či dělení materiálu
do 5 mm (dle trysky). Teplota plamene
3300 °C. Tento produkt je kompletně
vyrobený v Evropě a je vhodný nejen
pro instalatéry, elektrikáře, údržbáře,
chlaďaře, ale i domácí kutily. Vysoce
efektivní, rychlý a tím i úsporný.
235
BODŮ
PLYNOVÝ TEPLOMET
KEMPER INOX 42 KW
QT102RINOX
Horkovzdušné topidlo na Propan-Butan s plynulou regulací výkonu.
Odolná konstrukce z nerezové
leštěné oceli čtvercového průřezu.
Rozměr 55 x 40 x 25 cm, hmotnost
10 kg. Výkon 21–42 kW/h, příkon/
napájení 85 W/230 V. Kapacita
vytápění 850m3/h. Spotřeba
1,5–3 kg/h.
489
BODŮ
INFRAZÁŘIČ
KEMPER IP65 SOLEADO
ELEKTRIK 2 KW
Krátkovlnný quartzový infrazářič vhodný pro interiéry i exteriéry. Úspora proti
plynovému vytápění 70 %! Vhodný pro nejnáročnější podmínky. Robustní
hliníková konstrukce včetně upínacích, resp. montážních konzol. Životnost infra
zářivky je cca 5000 hodin. Hmotnost 5 kg. Výkon, příkon 2 kW/8,7 A., napájení
230 V.
345
BODŮ
16
VENKOVNÍ PLYNOVÉ
TOPIDLO
KEMPER SOLEADO
12 KW
Jedná se o kvalitní plynové topidlo určené převážně
pro využití ve venkovních prostorech, např.
na terasách, v pergole, party stanu apod. Toto topidlo
je vyrobeno z kvalitní nerezové oceli. Nerezový
hořák s regulovatelným výkonem do 12 kW a funkcí
STAND-BY pozice hoření. Spotřeba Propan-Butanu:
max. 0,7 kg/h. Hmotnost 25 kg.
509
BODŮ
Obsah sady: 7 x 7; 8 x 8; 9 x 9;
10 x 10; 11 x 11; 12 x 12; 13 x 13;
14 x 14; 15 x 15; 16 x 16;
17 x 17 mm.
Prodloužené, chromované
a leštěné.
PRO DOMÁCNOST
Obsah sady: 8 x 8; 10 x 10; 12 x 12; 13 x 13; 17 x 17; 19 x 19 mm,
očkoploché ráčnové klíče s řehtačkou
Maxi Drive Plus, utahování a povolování
bez sejmutí klíče z matice.
11DÍLNÁ SADA LEŠTĚNÝCH
OČKOPLOCHÝCH KLÍČŮ
STANLEY
69
BODŮ
PRO SPORT
LASEROVÝ
DÁLKOMĚR
STANLEY TLM 165
Laserový dálkoměr, dosah 50 m. Přesnost
+/ -1,5 mm, měření, sčítání, odečítání
hodnot, funkce Pythagorovy věty.
79
BODŮ
175
BODŮ
17
PRO CHVÍLE POHODY
6DÍLNÁ SADA
KLOUBOVÝCH
RÁČNOVÝCH
OČKOPLOCHÝCH KLÍČŮ
STANLEY 4-91-444
PRO STAVBU
PRO-BONUS PROGRAM podzim 2013
75DÍLNÁ
SADA 1/4“, 3/8“
A 1/2 NÁŘADÍ
STANLEY
96DÍLNÁ
SADA 1/4“
A 1/2“
NÁŘADÍ
STANLEY
1-94-668
Přesné, do velikosti 1/2” zastudena
kované, z chrom-vanadové oceli
jsou velmi odolné vůči opotřebení
a plně odpovídají ISO 2725 a DIN
3124 normám.
Přesné, do velikosti 1/2”
zastudena kované, z chromvanadové oceli jsou velmi
odolné vůči opotřebení
a plně odpovídají ISO 2725
a DIN 3124 normám.
129
BODŮ
165
BODŮ
AUTOMATICKÁ OPTICKÁ
VODOVÁHA
STANLEY AL32GVP
Sada pro nivelační práce AL32GVP (kruhová stupnice
400 gon), 32násobné zvětšení.
Magneticky tlumený drátový kompenzátor v rozsahu
+/- 0,8“ (+/-2°). Hledáček pro rychlé hrubé zaměření, velký
zaostřovací knoflík. Lomicí hranol pro snadné pozorování
kruhové libely při vyrovnávání. Stavební standard IPX – 4.
505
BODŮ
18
PRO DOMÁCNOST
285
BODŮ
Robustní, stohovatelné kufry pro
řemeslníky. TSTAK systém je použitelný
pro uložení elektrického nebo ručního
nářadí a příslušenství.
TSTAK II+IV
TSTAK V – organizér
TSTAK VI – velký kufr na nářadí objem 23 l
TSTAK CART – podvozek na kufry TSTAK
nosnost 100 kg
295
BODŮ
VOZÍK S DRŽÁKY
DEWALT TOUGH SYSTEM + DS150
+ DS300 + DS400
Kufry mají gumové těsnění po celé délce
hrany víka, zabraňující vnikání prachu
a vlhkosti. Tlačítko pro kompenzaci
tlaku na každém kufru. Kufry mohou
být stohovány a uzamknuty. Robustní
stěny – tloušťka stěny 4 mm, odolné
kovové přezky. Velká gumová kola
vozíku umožňují snadnou přepravu
na téměř jakémkoli povrchu. Vyměnitelné
a nastavitelné boční držáky, sklopná
základna, snadné stohování, dokonale
vhodné pro použití na staveništích.
559
BODŮ
19
PRO SPORT
Robustní, stohovatelné kufry pro řemeslníky. TSTAK systém je použitelný pro
uložení elektrického nebo ručního nářadí a příslušenství.
TSTAK I – velké horní madlo s organizérem ve víku
TSTAK II – kufr na nářadí se dvěma madly objem 11 l
TSTAK III – kufr s velkou zásuvkou a organizérem na příslušenství objem 9 l
TSTAK IV – kufr se dvěma zásuvkami na příslušenství objem 8 l
ÚLOŽNÝ SYSTÉM
KUFRŮ PRO
INTERIÉR
DEWALT TSTAK
PRO CHVÍLE POHODY
ÚLOŽNÝ SYSTÉM KUFRŮ
PRO INTERIÉR
DEWALT TSTAK
PRO STAVBU
PRO-BONUS PROGRAM podzim 2013
TROUBA PYROLYTICKÁ
FAGOR 6H 760B X
INDUKČNÍ DESKA
FAGOR IF ZONE 40 HS
Vestavná, multifunkční pyrolytická nerez trouba s 8 programy pečení
a ochranou proti otiskům prstů. Pyrolytické čištění Eco a Turbo. LED displej
s funkcí odpočítávání času a možností nastavit čas ukončení programu. Díky
třem sklům ve výplni se dvířka nerozpálí za žádných okolností. Šetří množství
energie potřebné na ohřev, a minimalizují tak náklady. Příkon grilu 2,6 kW,
celkový příkon 3,57 KW. Rozměry V/Š/H – 595/592/529 mm.
Samostatná indukční senzorová deska. 4 indukční varné zóny Booster, jedna velká
40 x 23 cm. Jedná se o největší varnou zónu na trhu, svou plochou převyšuje
konkurenci až o 21 %. Funkce „2 v 1“ umožňuje použít 2 výkonové stupně v rámci
jednoho programu. Funkce „Moje vaření“ byla vytvořena pro usnadnění vašeho
vaření. Indukční varná deska si dokáže zapamatovat vámi nejčastěji používaná
nastavení. Rozměry V/Š/H – 68/630/520 mm.
1255
BODŮ
TROUBA PARNÍ
PYROLYTICKÁ
FAGOR 6HV 585B TCX
Vestavná, parní pyrolytická trouba s 8 programy vaření. Pomocí
páry dokáže vykouzlit chutné, ale především i zdravé pokrmy.
Trouba si zachovává stále čistý vzhled díky povrchové úpravě
proti otiskům prstů. LCD displej, dvířka z 1 skla. Elektronická
regulace teploty. Celkový příkon 1,85 kW. Rozměry V/Š/H –
456/592/575 mm.
1505
BODŮ
20
1169
BODŮ
CHLADNIČKA
FAGOR FFK 6728
Volně stojící elektronická myčka – nerez.
Má šířku 45 cm a vejde se do ní 9 sad
nádobí. Elektronika s inteligentním řídicím
systémem. 7 programů, 4 teploty. Displej,
odložené spuštění 1 až 24 hod.
Nastavitelná výška horního koše, sklopné
lišty.
Kombinovaná chladnička o objemu 291 l se systémem NO FROST v mrazicí
části. Chladnička disponuje funkcí ECO – díky níž můžete nastavit nejlepší
a nejúspornější variantu nastavení teploty a uspořit až 15 % energie.
Lednice je vybavena přihrádkou „Multifresh“, která má ideální parametry pro
skladování masa a ryb. V/Š/H – 1854/598/610 mm.
PRO DOMÁCNOST
MYČKA NÁDOBÍ
FAGOR 2LF-458 X
PRO STAVBU
PRO-BONUS PROGRAM podzim 2013
835
BODŮ
Volně stojící elektronická myčka
– nerez. Má šířku 60 cm a vejde se
do ní až 13 sad nádobí, proto ji uvítají
početnější rodiny. Myčka je vybavena
Aqua Senzorem, který detekuje
intenzitu znečištění vody. Je-li
úroveň znečištění nízká, myčka vodu
nevyčerpá a využije ji v programu
hlavního mytí, výsledkem této
pokrokové technologie je významná
úspora vody.
1419
BODŮ
1019
BODŮ
21
PRO CHVÍLE POHODY
PRO SPORT
MYČKA NÁDOBÍ
FAGOR LVF32X
CHLADNIČKA
FAGOR FFK6885X
MIKROVLNNÁ TROUBA
WHIRLPOOL GT 286 IX
Kombinovaná nerezová NO FROST chladnička s užitným objemem 326 l
je skvělým pomocníkem do každé domácnosti. LCD displej na dveřích
s informací o právě nastavené teplotě uvnitř chladničky. Přes léto jistě
oceníte funkci prázdninového provozu. Chladnička disponuje zásuvkou
MULTIFRESH, která představuje nízkoteplotní zónu pro uchovávání
čerstvých potravin. V/Š/H – 2004/598/610 mm.
Multifunkční trouba s objemem 25 litrů je ideálním pomocníkem do každé
domácnosti. Patentovaná funkce Crisp zabezpečí upečení pokrmů dokřupava shora
i zespodu úplně stejně jako při tradičním pečení. Výhodou této funkce je rychlost,
se kterou jsou pokrmy připraveny. Díky vaření v páře si můžete připravovat lahodná
a navíc zdravá jídla. Vařením v páře se v potravinách uchovávají výživné látky.
315
BODŮ
PEKÁRNA
KENWOOD BM 366
Domácí pekárna Kenwood s novým horkovzdušným
systémem pečení. Tento přístroj z broušeného
a lakovaného nerezového těla je vybavený i LCD
displejem. 11 programů, kombinujících všechny oblíbené
funkce od prémiového bílého chleba po koláč nebo
marmeládu. S 15hod. časovačem lze mít čerstvý chléb
kdykoli ho potřebujete. Příkon 455 W.
2095
BODŮ
22
285
BODŮ
285
BODŮ
Štíhlý, ale velmi výkonný ponorný mixér. Optimální
manipulace díky ergonomickému designu, velkým
tlačítkům a soft Touch povrchu rukojeti. Nerezová
mixovací noha s inovovanou čtyřbřitou čepelí, mixovací
nádoba s měrkou, metla na sníh z nerezu. Výkon 600 W.
PRO DOMÁCNOST
Mixér s nádherným designem
v prémiové kvalitě má tělo
z broušeného kovu a 1,6 l
nasazovací skleněný džbán.
Pro ovládání použijte čtyři
přednastavená tlačítka pro
mixování smoothies, polévek,
omáček a drcení ledu. Nová
patentovaná technologie Anti-drip
zabrání odkapávání. Výkon 800 W.
PONORNÝ MIXÉR
BOSCH MSM 66130
100
BODŮ
PRO SPORT
MIXÉR
KENWOOD
BL 760
PRO STAVBU
PRO-BONUS PROGRAM podzim 2013
KUCHYŇSKÝ ROBOT
BOSCH MUM 48 R1
339
BODŮ
23
PRO CHVÍLE POHODY
Multifunkční kuchyňský robot v červenostříbrném provedení s 600W motorem nabízí
pohon ‚ „Multi-motion-drive‘‘, který zajistí
dokonalé zpracování celého obsahu mísy.
Nerezová míchací mísa s kapacitou pro 2,7 kg
těsta, 4 pracovní rychlosti a průběhový krouhač.
SEKÁČEK VE TVARU MÍČE
RUSSELL HOBBS ALLURE
KÁVOVAR
DELONGHI EC 850M
Inovativní systém ve tvaru míče je revoluční designovou novinkou.
Umožňuje rychlejší a snadnější sekáníí
tím, že dovolí míse, aby se na své
základně kývala a otáčela. Jednoduché
é
ovládání pouhým stisknutím tlačítka,
kapacita 500 ml. Perfektní pro česnek,
pesto, bylinky a dětskou stravu. Je
dodáván včetně disku pro tvorbu
perfektně vyšlehaného krému.
Nože z nerez oceli je možno umývat
i v myčce. Výkon 300 W.
Kávovar z nerezové oceli využívá technologii ohřevu vody pomocí termobloku,
díky čemuž dochází k úspoře energie. Patentovaný systém na přípravu cappuccina
jedním stiskem. Profesionální držák filtru je vhodný pro mletou i porcovanou
kávu. Vyjímatelná nádobka na vodu o objemu 1 l, vyjímatelná odkapávací miska
s ukazatelem hladiny vody, nahřívač šálků, protiodkapávací systém.
Profesionální tlak 15 barů. Příkon 1450 W.
85
BODŮ
AUTOMATICKÝ PŘÍSTROJ
NA VÝROBU KÁVY
BOSCH TAS 5544 EE
Inteligentní kapslové espresso
s filtračním systémem. Nejnovější
model automatu na přípravu
kávy využívající předpřipravené
kapsle T Disc Tassimo. Velká
nabídka nápojů. Přípravy kávy je
plně automatická, stačí stisknout
pouze jediné tlačítko. Kapacita
vyjímatelného zásobníku na vodu
1,6 l. Tlak max. 3,3 baru. Příkon
1300 W.
249
BODŮ
24
755
BODŮ
KÁVOVAR
RUSSELL
HOBBS
PURPLE
PASSION
PRO STAVBU
PRO-BONUS PROGRAM podzim 2013
VARNÁ KONVICE
RUSSELL HOBBS
PURPLE PASSION
PRO DOMÁCNOST
Úžasná konvice fialové barvy s prvky z nerez oceli, se 360°
kruhovou základnou vhodnou pro leváky i praváky. Konvice
má odnímatelný, omyvatelný vodní filtr proti usazeninám,
objem 1,7 litru, ochranu proti chodu nasucho a další funkce.
Kávovar z nerez oceli s fialovými
prvky o objemu 1,8 litru/12 šálků.
Automatické bezpečnostní vypínání
šetří energii. Samozřejmostí tohoto
kávovaru je automatické udržování
teploty a pojistka proti kapání při
manipulaci s konvicí. Výkon 1000 W.
89
BODŮ
Topinkovač z fialové nerez oceli v kombinaci s lesklým chromem. Za zmínku stojí
několik výjimečných funkcí: funkce STOP a rozmrazování, vyjímatelný tác na drobky
(vhodný i do myčky), extra široké přihrádky, nastavitelný stupeň opečení. 1100 W.
79
BODŮ
75
BODŮ
25
PRO CHVÍLE POHODY
PRO SPORT
TOPINKOVAČ
RUSSELL HOBBS
PURPLE PASSION
VARNÁ KONVICE
BOSCH TWK 8611
PÁNEV WOK
MONIX SOLID+
Jedná se o varnou konvici, u které lze měnit teplotu kdykoliv
během ohřívání, 70 °C – 100 °C. Konvici lze snadno nasadit
ve všech pozicích (360°) díky středovému kontaktu. Konvice má
vyjímatelný nerezový filtr proti vápenatým usazeninám, objem
1,5 litru. Funkce udržování teploty.
Vyrobena z vysokotlakého hliníku o síle 5,5 mm, průměr 28 cm, ošetřena
povrchem Teflon Classic s vynikajícími nepřilnavými vlastnostmi (bez PFOA).
Pro všechny typy ohřevu i indukce, lze mýt v myčce. Součástí je skleněná
poklice s difuzorem, odkládací rošt.
125
BODŮ
TOPINKOVAČ
BOSCH TAT 8611
Topinkovač s funkcí
„mirrorheating“ pro
obzvlášť šetrné opékání.
Elektronické nastavení
opékacích stupňů, včetně
dopečení, křupavého
toastu a paměťové funkce.
Funkce rozmrazování se
separátně osvětleným
tlačítkem. Vyjímatelný
nerezový nástavec
na opékání housek. Příkon
860 W.
145
BODŮ
26
155
BODŮ
59
BODŮ
PRO DOMÁCNOST
Vyrobena z vysoce leštěné oceli pro vynikající tvarovou stálost. Atraktivní
design, ergonomický úchop. Minimální tloušťka stěny 1,8 mm. Sada
obsahuje 6x lžíce, 6x vidlička, 6x nůž, 6x kávová lžička.
69
BODŮ
PRO SPORT
Vyrobena z vysokotlakého hliníku o síle 5,2 mm, vnitřní povrch Greblon
Ceram s vynikajícími nepřilnavými vlastnostmi (bez PFOA). Ergonomické držadlo
s ochranou proti plamenu a otvorem pro zavěšení. Pro všechny typy ohřevu
i indukce, lze mýt v myčce.
24DÍLNÁ SADA PŘÍBORŮ
MONIX MALLORCA
11DÍLNÁ SADA NÁDOBÍ
MONIX CHEF
Vyrobena z vysoce kvalitní leštěné oceli, dno s vynikající
tvarovou stálostí. Sada obsahuje: čtyři hrnce s poklicemi,
dva rendlíky, pařák pro vložení do hrnce, sendvič
trojdílného dna. Držadla rendlíků dutá stáčená pro větší
zchlazení během vaření.
389
BODŮ
27
PRO CHVÍLE POHODY
PÁNEV
MONIX QUADRA NATURA
24 X 24 CM
PRO STAVBU
PRO-BONUS PROGRAM podzim 2013
TYČOVÝ AKU
VYSAVAČ
BOSCH BBH
MOVE6
Aku a ruční vysavač – 2 in 1. Doba
provozu až 36 minut, dva stupně
výkonu, elektrický kartáč. Velmi
skladný díky sklopnému madlu.
Kapacita zásobníku 300 ml. Napětí
18 V, hmotnost 2,9 kg.
195
BODŮ
VYSAVAČ
BOSCH BSGL 52130
Srdcem vysavače je objemný 4,5l filtrační sáček MEGAirSuperTEX
a hygienický filtrační systém Air Clean HEPA, který je splněným snem
alergiků, neboť zajišťuje, že vyfukovaný vzduch je čistší než běžný
vzduch ve vaší místnosti. Kulovité ukotvení sací hadice zajišťuje lepší
ovladatelnost vysavače. Nárazník Air Bumber je přední ochranná lišta,
která chrání nábytek a zdi před náhodným poškozením. Příkon 2100 W,
akční rádius 15 m.
305
BODŮ
PRAČKA
FAGOR
FE-8312D
Předem plněná pračka pracuje při
1 200 otáčkách/min. s kapacitou
od 1 kg – 8 kg prádla. LCD displej, 15
programů – otočný volič. Volič rychlosti
odstřeďování, speciální programy.
Systém Turbo Time Plus, díky němuž je
schopná vyprat 8 kg prádla za 50 minut.
Praní si můžete odložit až o 24 hodin.
Velmi dobré vkládání a vyjímání prádla
– vkládací otvor je až 73 cm od podlahy
a průměr otvoru je 34 cm, nakloněný
buben.
1175
BODŮ
28
PRAČKA
FAGOR FET-6412D
ŽEHLICÍ SYSTÉM
DELONGHI VVX 2370
Vrchem plněná pračka pracuje při 1 200 otáčkách/min. s kapacitou na 6 kg prádla.
LED displej s tlačítkovým ovládáním na volbu Multi programů. Regulace otáček
a ochrana proti pomačkání. Naplnění tekutým pracím prostředkem na 3 měsíce,
nádrž o objemu 4,5 litru. Praní můžete odložit až o 24 hodin. Velká úspora nákladů,
neboť pračka automaticky upravuje spotřebu pracího prostředku v závislosti
na zvoleném programu a množství vloženého prádla.
Inovativní žehlicí systém s exkluzivní žehlicí plochou DUAL Thermolon, která
lehce klouže po látce, má skvělé nepřilnavé vlastnosti a je vysoce odolná proti
poškrábání a snadno se čistí. Systém DUALVAP – pára pouze ve špičce či po celé
ploše. Systém Eco zone pro 35% úsporu vody a energie. Odnímatelný zásobník
na vodu o objemu 1,2 litru. Tlak v bojleru 5 barů. Příkon 2200 W.
PRO DOMÁCNOST
PRO STAVBU
PRO-BONUS PROGRAM podzim 2013
670
NAPAŘOVACÍ ŽEHLIČKA
TEFAL FV5333E0
1175
BODŮ
Napařovací žehlička TEFAL je žehlička se speciální
žehlicí plochou pro snadnou kluznost
po žehleném prádle. Žehlička disponuje
Funkcí Power Zone, která koncentruje
a zvyšuje efektivitu parního rázu.
Díky této funkci je parní ráz
2x rychlejší a tím šetří čas
potřebný k žehlení
a energii. Přístroj má
velký plnicí otvor
a disponuje také
objemnou nádržkou
na vodu, která pojme
300 ml vody. Příkon
2400 W.
149
BODŮ
29
PRO CHVÍLE POHODY
PRO SPORT
BODŮ
SKLENĚNÁ OSOBNÍ VÁHA
JATA FITNESS 565 NG
ROTAČNÍ HOLICÍ STROJEK
REMINGTON AQ-7 WETTECH
Skleněná osobní váha do 150 kg, měří svalovou hmotu, vodu v těle, tuk,
vypočítá doporučený denní příjem kalorií. 4 senzory pro přesné vážení,
velký LCD displej, paměť pro 10 osob.
Voděodolný holicí strojek pro použití s gelem na holení a ve sprše pro vyšší
flexibilitu. Použití s gelem na holení snižuje podráždění a vysušení pleti. Nová
vylepšená výkyvná hlava, ocelové čepele. 90 minut nabíjecí čas, 5 minut rychlonabití,
až 60 minut provozu. Lithiová baterie pro prodlouženou životnost a vyšší kvalitu.
89
BODŮ
PLANŽETOVÝ HOLICÍ STROJEK
REMINGTON F7800
TITANIUM-X
Holicí strojek disponující Triple Shave
Technologií se systémem „intercept“ zastřihování
pro delší vousy a dvojitá planžeta pro jemné
oholení. Síť/akumulátor s dobíjecím stojánkem
pro vyšší flexibilitu. Až 60 minut provozu bez
kabelu, 120 minut do plného nabití, 5 minut
rychlonabití pro jedno oholení. Omyvatelný,
pogumované držadlo.
145
BODŮ
220
BODŮ
30
PRO STAVBU
PRO-BONUS PROGRAM podzim 2013
Domov nemusí být velký, ale chytře řešený.
Obchodní domy IKEA nabízejí velké množství
sortimentu pro vaše bydlení, který si můžete
pořídit s dárkovou elektronickou kartou v hodnotě
500 Kč. Karta je přenosná, s neomezenou platností
a vloženou částku není nutné vyčerpat jednorázově.
Dárkovou kartu je možné uplatnit ve všech
obchodních domech IKEA v České republice.
PRO DOMÁCNOST
DÁRKOVÁ KARTA –
V HODNOTĚ 500 Kč
IKEA
50
0K
č
65
BODŮ
Tento skvělý epilátor a depilátor v jednom
má 4 nástavce pro celé tělo. Zdokonalená
technologie neklouzavých pinzet zajistí
optimální epilaci s dlouhodobými
výsledky (až 4 týdny bez chloupků).
Nabíjecí Li-iontová baterie pro rychlé
nabití a až 40 minut provozu bez kabelu.
Použití nasucho i ve sprše. Zachytí
chloupky již od velikosti 0,5 mm.
105
BODŮ
PRO SPORT
MOBILNÍ TELEFON
HTC ONE LTE
Stylový smartphone s kovovým tělem a nespoutanou výbavou, ideální
pro uživatele požadující nadstandardní výbavu; exkluzivní ozvučení
BoomSound s duálními stereo reproduktory, prvotřídní fotoaparát.
Dotykový LCD displej, rozlišení
Full HD, operační systém
Android.
1349
BODŮ
31
PRO CHVÍLE POHODY
SMOOTH&SILKY
4 V 1 EPILÁTOR
REMINGTON
EP7020
TELEFON
APPLE
IPHONE 5 16GB
MOBILNÍ TELEFON
SONY XPERIA E DUAL (C1605)
S
J
Jednoduchý
a stylový smartphone vám nabídne vše, co čekáte od telefonu při
sskvělém poměru ceny a výkonu. Zvládne až dvě SIM karty najednou. Operační
ssystém Android 4.1 Jelly Bean. Křišťálově čistá reprodukce hlasu s technologií HD
Voice a odrušením okolního hluku.
V
Nejtenčí, nejlehčí a nejrychlejší iPhone vůbec. Tenký, elegantní
a všeho schopný. Větší displej, rychlejší čip, nejnovější bezdrátová
technologie, 8MP fotoaparát iSight a další funkce. To vše v krásném
hliníkovém těle navrženém a vyrobeném s přesností, která nemá
obdoby. iPhone 5 je pouhých 7,6 milimetru tenký a váží jen 112
gramů.
299
BODŮ
TABLET
SONY XPERIA Z SGP 311E
Sony Xperia Tablet Z je s tloušťkou 6,9 mm a hmotností 495 g nejtenčím a nejlehčím
tabletem společnosti Sony. Disponuje desetipalcovým displejem a vynikajícím
voděodolným tělem vyrobeným z větší části z tvrzeného skla. Díky čtyřjádrovému
procesoru, výkonnému grafickému čipu a 2 GB operační paměti má dostatek výkonu
pro plynulé hraní nejnovějších her či sledování filmů ve Full HD. Operační systém
Google Android 4.1.2.
1405
BODŮ
1015
BODŮ
32
NOTEBOOK
SONY VAIO F1521A1EW
TELEVIZE
SONY KDL-42W654
Stylový notebook, jenž bude budit pozornost všude, kde jej vytáhnete.
Minimalistický design zajišťuje pohodlné používání a díky rychlému procesoru
generace Sandy Bridge s vámi bude notebook držet krok a umožní vám vychutnávat
si naplno zábavu kdekoliv na cestách. Multimediální požitky umocňuje 15,5“ HD
Ready displej a špičkový zvuk s technologií ClearAudio+. Nadstandardní výbavu
doplňuje NFC čip pro rychlé bezdrátové přenosy.
FULL HD LED TV s úhlopříčkou 107 cm/42“, DVB-T/T2/C/CI+, Motion flow XR 200 Hz,
procesor X-Reality PRO, podsvícení Edge LED, USB HDD nahrávání, USB přehrávání
Skype ready, TV Side View – ovládání TV přes Smart Phone nebo tablet, Web
prohlížeč, Wi-Fi Direct, MHL – kabelové zrcadlení smartphonu nebo tabletu, obraz
v obraze PAP, Wi-Fi Direct, 2x HDMI, 1x USB, 1x LAN, 1x PCMCIA, 1xkompozit video
vstup, 1xkomponent video vstup, vestavěné reproduktory Bass Reflex 2x 5W, 2x
audio vstup, 2x audio výstup, 1x sluchátkový výstup, dálkové ovládání, stojánek je
možné využít jako držák na zeď, stříbrná barva.
EXTERNÍ DISK
WD ELEMENTS DESKTOP 3TB
EXT. 3.5“ USB2.0
Externí disk s kapacitou 3TB, odolný proti menším nárazům. Kompatibilní s PC
(Windows® 7/Vista®/XP) a Mac (Mac® OS X Tiger®/Leopard®). Obsah balení: externí
disk, USB 2.0 kabel, napájecí zdroj, instalační příručka.
295
BODŮ
TELEVIZE
SONY KDL-32W653
FULL HD LED TV s úhlopříčkou 80 cm/32“, DVB-T/T2/C/CI+, Motion flow XR 200 Hz,
procesor X-Reality PRO, podsvícení Edge LED, USB HDD nahrávání, USB přehrávání,
Skype ready, TV Side View – ovládání TV přes Smart Phone nebo tablet, Web
prohlížeč, Wi-Fi Direct, MHL – kabelové zrcadlení smartphonu nebo tabletu, obraz
v obraze PAP, Wi-Fi Direct, 2x HDMI, 1x USB, 1x LAN, 1x PCMCIA, 1xkompozit video
vstup, 1x komponent video vstup, vestavěné reproduktory Bass Reflex 2x 5W, 2x
audio vstup, 2x audio výstup, 1x sluchátkový výstup, dálkové ovládání, stojánek je
možné využít jako držák na zeď, černá barva.
955
BODŮ
33
PRO SPORT
BODŮ
1289
BODŮ
PRO CHVÍLE POHODY
985
PRO DOMÁCNOST
PRO STAVBU
PRO-BONUS PROGRAM podzim 2013
ROTOPED
KETTLER GIRO M
Rotoped KETTLER GIRO M je vybaven magnetickým
brzdným systémem a spoustou praktických prvků,
díky nimž se trenažér dokonale přizpůsobí potřebám
trénujícího. Sedlo s rychlým výškovým posuvem,
dlaňové senzory pro snímání pulsu, nastavitelný sklon
ergonomických řídítek, to vše předurčuje tento
rotoped pro plnohodnotný domácí trénink. Nově
také s kardiozónami Fat/Fit, které umožňují
cílený trénink zaměřený na spalování tuků
nebo na zvyšování fyzické kondice. Rozměry
po sestavení (d × š × v): 90 × 54 × 137 cm.
565
BODŮ
34
CROSSOVÝ
TRENAŽÉR
KETTLER RIVO M
Crossový trenažér KETTLER RIVO M
je vybaven magnetickým brzdným
systémem, dokonalou ergonomií všech
ovládacích prvků a vysoce kvalitním
kloubovým spojením. Konstrukční prvky
ze značkové oceli však rozhodně nebrání
ani vyššímu zatížení při intenzivnějším
tréninku, který je díky eliptickému pohybu
nášlapných ploch naprosto bezpečný
a zbytečně nanamáhá klouby. Crossový
trénink se jakožto univerzální aerobní
cvičení hodí v podstatě pro všechny, kdo
chtějí trénovat bez specializace na určitý
styl tréninku či zaměření na konkrétní
svalové partie. Crossový trenažér nabízí
velmi pohodlný a rozmanitý trénink, a je
proto jedním z nejoblíbenějších přístrojů
pro domácí fitness. Rozměry po sestavení
(d × š × v): 130 × 64 × 168 cm.
789
BODŮ
Pánská série Process snowboardů s klasickým camber prohnutím nabízí
jezdcům skvělou kontrolu nad prknem a precizní výkon. Tvar snowboardu
je dokonale symetrický, sinterovaná skluznice. Technologie Squeezbox –
zužované jádro zaručuje snadnější a větší odraz. Každá Smooth Ride deska
testována na dlouhodobou stálost tvaru, hrany Frostbite Edge – speciálně
zvlněná hrana pod vázáním, hrana se zakusuje do ledu a deska drží lépe
i na ledu.
Burton Social je pohodový dámský snowboard s tolerantním V-Rocker
prohnutím, které usnadňuje jízdu, prkno je stabilnější a odpouští mnoho
chyb. Tvar snowboardu je dokonale symetrický, skluznice extrudovaná.
Karbonové výztuhy špičky a paty ve tvaru V, které zefektivňují odraz
a dopad a brání deformaci jádra. Hrany Frostbite Edge – speciálně
zvlněná hrana pod vázáním, hrana se zakusuje do ledu a deska drží lépe
i na ledu.
629
BODŮ
PRO SPORT
699
BODŮ
PRO DOMÁCNOST
SNOWBOARD
BURTON SOCIAL
35
PRO CHVÍLE POHODY
SNOWBOARD
BURTON PROCESS
PRO STAVBU
PRO-BONUS PROGRAM podzim 2013
LYŽE
SALOMON 24 HOURS
SPORT + Z10
LYŽE
SALOMON LAGOON
+ L10 W
Stabilní lyže s precizní konstrukcí, která napomáhá
snadnějšímu zahájení oblouku, a umožňuje vám tak
lyžovat rychleji, déle a s menším úsilím. Magnéziová
výztuha vložená do pryžového pláště po celé délce
lyže výrazně tlumí vibrace, a nabízí tak pohodlné
a snadné carvingové lyžování na všech sjezdovkách.
Lyže vhodné pro ženy, které vyžadují
předvídatelné a dobře ovladatelné lyže pro
celodenní lyžování. Montážní poloha vázání je
speciálně přizpůsobená dámské anatomii těla, tím
poskytuje dobrou podporu začátečnicím a dodává
preciznost již zkušeným lyžařkám.
579
BODŮ
469
BODŮ
LYŽAŘSKÉ BOTY
SALOMON
X PRO 90 W
Dámská all-mountain obuv se specifickými
dámskými vlastnostmi a revoluční 3D
vnitřní botičkou. Nejefektivnější, praktické
a nastavitelné obepnutí lýtka na trhu.
Horní manžetu nastavíte až o 1 cm jediným
pohybem, a jednoduše a rychle tak zajistíte
velké pohodlí pro vaše nohy bez použití nářadí.
525
BODŮ
36
LYŽAŘSKÉ BOTY
SALOMON X PRO 100
Výkonnostní all-mountain obuv vybavená novou revoluční technologií 3D
vnitřní botičkou, která eliminuje tlakové body a zlepšuje fixaci nohy.
PRO STAVBU
PRO-BONUS PROGRAM podzim 2013
HELMA
SALOMON RANGER
CUSTOM AIR
PRO DOMÁCNOST
Univerzální pánská helma s Custom Air
systémem, který zajišťuje její perfektní usazení
jakémukoliv tvaru hlavy. Konstrukce, která
spojuje polykarbonátovou skořepinu s EPS
přímo ve vnitřní formě helmy pro zlepšení
odolnosti proti otřesům a zajištění nízké
hmotnosti.
209
PRO SPORT
BODŮ
525
BODŮ
Dámská helma oválného tvaru, vybavená Custom Air
systémem a magnetickou sponou, která je jednou
z nejpohodlnějších helem v nabídce Salomonu.
209
BODŮ
37
PRO CHVÍLE POHODY
HELMA
SALOMON AURO
CUSTOM AIR
LYŽAŘSKÉ BRÝLE
SALOMON X-VIEW 12
CHRÁNIČ
SALOMON FLEXCELL MEN
Špičkové brýle z řady X-View s multiskly pro větší ochranu před slunečním zářením
a kloubovými spojeními, která zlepšují usazení brýlí na helmě.
Prodyšná a pružná ochrana zad, která je velice pohodlná díky svému
tvaru, jenž se přizpůsobí vašemu tělu. Technologie Motion Fit zaručuje
volnost při pohybu, perfektní usazení páteřáku a zároveň nízkou
hmotnost.
165
BODŮ
LYŽAŘSKÉ BRÝLE
SALOMON X-VIEW 12
Špičkové brýle z řady X-View s multiskly pro větší ochranu před slunečním zářením
a kloubovými spojeními, která zlepšují usazení brýlí na helmě.
165
BODŮ
38
249
BODŮ
LEDVINKA
HANNAH XC 5
Prodyšná a pružná ochrana zad, která je velice pohodlná díky svému tvaru, jenž
byl navržen a uzpůsoben speciálně pro ženy. Technologie Motion Fit zaručuje
volnost při pohybu, perfektní usazení páteřáku a zároveň nízkou hmotnost.
Objemná ledvinka se dvěma prostornými kapsami, malou
přední kapsou otvíratelnou zpředu a s praktickou kapsou na zip
v nastavitelném pásu. Objem 5 l.
PRO DOMÁCNOST
CHRÁNIČ
SALOMON FLEXCELL WOMEN
PRO STAVBU
PRO-BONUS PROGRAM podzim 2013
49
BODŮ
Velká sportovní ledvinka s kapsami na bederním pásu. Velmi
oblíbená pro svoji praktičnost na krátké výlety. Objem 7 l.
249
BODŮ
65
BODŮ
39
PRO CHVÍLE POHODY
PRO SPORT
LEDVINKA
HANNAH ASSAULT
FUNKČNÍ KALHOTY
HANNAH
COTTONET L84
Celoročně využitelné dámské teplejší funkční
kalhoty jsou příjemné na nošení díky materiálu
Cool Plus, rychle schnou, vynikají excelentní
prodyšností a dokonalými termoregulačními
vlastnostmi.
FUNKČNÍ TRIKO
HANNAH COTTONET L14
Dámské celoročně využitelné funkční triko s dlouhým rukávem zajišťuje díky
použitému materiálu Micra Cool přirozenou tepelnou regulaci organismu člověka.
Dokonale transportuje tělesnou vlhkost od těla, je prodyšné, příjemné na nošení,
měkké, pohodlné a vhodné pro široké spektrum sportovních aktivit.
59
BODŮ
FUNKČNÍ KALHOTY
HANNAH
COTTONET
M84
Celoročně využitelné pánské
funkční kalhoty z materiálu Cool
Plus jsou příjemné na nošení,
rychle schnou, vynikají excelentní prodyšností
a dokonalými termoregulačními vlastnostmi.
65
BODŮ
40
59
BODŮ
Pánské outdoorové stretchové
kalhoty z technického
rychleschnoucího materiálu.
Díky použitému materiálu
zaručují volnost pohybu,
jsou vhodné pro outdoorové
aktivity, ale i volný čas. Model
má natvarovaná kolena,
součástí kalhot je pásek pro
regulaci obvodu pasu.
FUNKČNÍ TRIKO
HANNAH COTTONET M14
Pánské technické funkční triko
s dlouhým rukávem zajišťuje
přirozenou termoregulaci
organismu, dokonale
transportuje tělesnou vlhkost
od těla, je prodyšné, příjemné
na nošení, měkké, pohodlné
a díky materiálu Cool Plus
vhodné pro široké spektrum
sportovních aktivit.
PRO DOMÁCNOST
STRETCHOVÉ
KALHOTY
HANNAH
COMET
PRO STAVBU
PRO-BONUS PROGRAM podzim 2013
65
BODŮ
Dámské stretchové kalhoty civilnějšího
designu. Díky použitému materiálu
zaručují volnost pohybu. Model má
natvarovaná kolena, součástí kalhot je
pásek pro regulaci obvodu pasu.
129
BODŮ
109
BODŮ
41
PRO CHVÍLE POHODY
PRO SPORT
STRETCHOVÉ
KALHOTY
HANNAH SICA
BATOH
HANNAH
PROJECT 25
Odolný sportovní batoh
pro každodenní použití.
Pevný zádový systém,
oddělitelný bederní pás,
jedna hlavní komora, vstup
na zip, přední zipová kapsa
na mapu, boční kapsy,
pláštěnka, reflexní prvky.
Objem 25 l.
BOTY
HANNAH TEGLIO
Dámská nízká pohodlná obuv Hannah Teglio je ideální pro různorodé
outdoorové aktivity i za nepříznivého počasí. Voděodolná membrána
Watterstopper, odtlumení patní části díky EVA mezipodešvím, ochrana
patní části a špičky proti okopání, kovová očka pro uchycení tkaniček.
85
BODŮ
BOTY
HANNAH
TRAGGO
Pánské pevné, stabilní a pohodlné
kotníkové boty Hannah Traggo jsou
vhodné pro delší trekové vycházky.
Voděodolná membrána Watterstopper,
odolná Vibram podrážka s propracovaným
systémem výstupků a tvarů zabraňujícím
sklouznutí boty v nepříznivém terénu.
Odtlumení patní části díky EVA
mezipodešvím, ochrana patní části
a špičky proti okopání, kovová očka pro
uchycení tkaniček.
169
BODŮ
42
155
BODŮ
135
BODŮ
ZIMNÍ ZÁTĚROVÁ BUNDA
HANNAH RAELYN
Zateplená dámská zátěrová
bunda v trendy stylu se zátěrem
6000 mm. Jedná se o jeden
z nejprodávanějších modelů
z dámské kolekce. Bunda je
vybavena stahovací a zároveň
odepínatelnou kapucí, manžetami
v rukávech, které zabraňují zapadání
sněhu, podlepenými švy, které
ochraňují proti průniku vlhkosti,
dostatkem kapes, odvětrávacími
party a odepínatelným sněhovým
límcem v pase.
169
BODŮ
PRO DOMÁCNOST
Pánská třísezónní
softshellová bunda s kvalitní
membránou Resstex 6000,
výbornou výbavou včetně
odepínatelného sněžného
límce, odvětrání v podpaží,
či vodoodpudivých zipů.
Vhodná i pro lyžování
za teplejšího počasí.
219
BODŮ
ZIMNÍ ZÁTĚROVÁ
BUNDA
HANNAH
BALLAST II
PRO SPORT
Dámská voděodolná,
větruvzdorná softshellová
bunda Hannah RAFFA
s membránou Resstex
5000, kapucí, jemnou
dekorací na rameni,
praktickou povrchovou
vodoodpudivou Teflon
úpravou. Vhodná jak
pro nošení ve městě, tak
i do přírody.
SOFTSHELLOVÁ
BUNDA
HANNAH
RUCKUS
Zateplená pánská bunda
technického střihu s dostatečným
zátěrem o hodnotě 6000 mm.
Bunda je vybavena stahovací
kapucí, odvětrávacími party,
podlepenými švy, praktickým
sněhovým límcem v pase
a dostatečným množstvím kapes.
Díky svým parametrům a provedení
je vhodná pro běžné nošení, ale
i zimní sportovní aktivity.
195
BODŮ
43
PRO CHVÍLE POHODY
SOFTSHELLOVÁ BUNDA
HANNAH RAFFA
PRO STAVBU
PRO-BONUS PROGRAM podzim 2013
POUKAZ NA NÁKUP HRAČEK DLE
VLASTNÍHO VÝBĚRU
ALLTOYS
POUKAZ NA POBYT
LÉTO/ZIMA DLE
VLASTNÍHO
VÝBĚRU
EXIM TOURS
Vychutnejte si sladké chvíle odpočinku
podle svých představ. Na vysněnou
dovolenou vás odveze prověřená a spolehlivá
cestovní kancelář Exim tours. Poukaz má
hodnotu 3000 Kč. Pro nákup zájezdu je možné
použít poukázky v neomezeném počtu,
případně v kombinaci s doplatkem. A to
i v případě nabídek last minute.
Společnost Alltoys ve svých prodejnách BAMBULE nabízí hračky a potřeby
pro děti. Široká nabídka výrobků na zahradu i k vodě, oblíbené dětské hračky
od značkových výrobců. Kojenecké zboží včetně kočárků a sportovních
rekreačních potřeb, potřeby pro školáky, dětské knihy a DVD nosiče. Pro starší
děti sortiment z elektronické oblasti, např. různé typy dětských notebooků,
dokonce i herní konzole. Poukázky lze uplatnit pouze ve firemních prodejnách.
Seznam firemních prodejen naleznete na www.pro-bonus.cz.
299
BODŮ
65
O
R
„P
”
NO 3
CH odnotě
ŠE
h
S V AZ v
VÁ Ý POUK
O
OV
„PR dÁRK
BODŮ
”
O ě3
N ot
H hodn
EC Z v
VŠ KA
S POU
VÁ VÝ
d
ÁR
K
SEDACÍ PYTEL FATBOY
ORIGINAL STONEWASHED
O
00
S
Sedací
pytel s povlakem, z nového materiálu, který má uspokojit rostoucí
poptávku zákazníků po měkčích materiálech. Předepraná tkanina je stejně
p
odolná a pevná jako povlak sedacího pytle „Original“, je však jemnější
o
na pohled i omak. V nabídce je celá škála přírodních barev, proto se hodí
n
prakticky k jakémukoli nábytku. Rozměry 180 x 140 cm, hmotnost 6,8 kg.
p
0
0
Kč
00
K
č
Po uk
az
má
po uz
fo
e in
rm at
iv ní
ch ar
ak te
r.
Po
uk
az
m
á
po
uz
e
in
fo
rm
at
iv
ní
ch
a ra
kt
e r.
325
BODŮ
44
39
BODŮ
VÍNO HABÁNSKÉ SKLEPY
ZWEIGELTREBE 2011
Vyšší rubínová barva, jemně kořenitá ovocná vůně s tóny
višní a čokolády, chuť je měkká, šťavnatá a hebká s poměrně
dlouhým závěrem. Objem 0,75 l, obsah alkoholu 12,5 %.
39
BODŮ
PRO DOMÁCNOST
Louis Girardot brut je nejušlechtilejší sekt
s vytrvalou a velmi jemnou perličkou. Vyniká
světle zelenozlatou průzračnou barvou,
lehkou a jemnou vůní a harmonickou chutí
s náznakem zralých jader vlašských ořechů.
Vyrábí se klasickou francouzskou metodou
kvašení a zrání vín v láhvích ze tří odrůd,
původem na slunné Pálavě – Chardonnay,
Rulandského bílého a Ryzlinku rýnského.
Objem 0,75 l, obsah alkoholu 13,5 %.
55
BODŮ
SEKT
BOHEMIA SEKT
PRESTIGE BRUT
PRO SPORT
Tento výjimečný Ryzlink rýnský je vyšší zlatavě žluté barvy
s jemnými zelenkavými reflexy a krásnou viskozitou. Vůně
je bohatá, typická pro vína vyrobená z dobře vyzrálých
hroznů. Najít můžeme tóny broskví, meruněk, v pozadí
medové a lehce minerální tóny, které se zráním prohloubí.
Chuť je pevná, ovocného charakteru s dlouhým
šťavnatým závěrem. Objem 0,75 l, obsah alkoholu 13,3 %.
SEKT
LOUIS GIRARDOT
Atraktivní a svůdný sekt vyrobený tradiční
metodou kvašením v láhvích. Bohemia
Sekt Prestige brut má okouzlující
harmonii, jeho osvěžující jemná vůně
citrusových plodů je v chuti doprovázena
příjemným svěžím ovocným výrazem
připomínajícím vyzrálé plody. Ryzlink
rýnský a vlašský mu dodávají příjemnou
svěžest a lehkost, Rulandské bílé pak
doplňuje květnatou vůni. Objem 0,75 l,
obsah alkoholu 13 %.
45
BODŮ
45
PRO CHVÍLE POHODY
VÍNO CHATEAU BZENEC
TERROIR
RYZLINK RÝNSKÝ 2011
PRO STAVBU
PRO-BONUS PROGRAM podzim 2013
BETONOVÉ VÝROBKY S FANTAZIÍ
VENKOVNÍ DLAŽBY
VELKOFORMÁTOVÁ DLAŽBA XL
ZDICÍ PRVKY
ZAHRADNÍ STĚNY, PALISÁDY
A SVAHOVÉ TVÁRNICE
PRVKY VENKOVNÍ
ARCHITEKTURY
SCHODIŠŤOVÉ PRVKY
+420 587 419 162
PRESBETON INZ 180x160.indd
46
1
|
[email protected]
|
www.presbeton.cz
2.8.2013 14:13:14
PRO STAVBU
PRO-BONUS PROGRAM podzim 2013
systém stavebních proÀlň | pĶíslušenství pro stĶechy
2D proğl
2D proğl
Thermospoj
3D proğl
3D proğl
LIKOV s.r.o.
Blanenská 1859, 664 34 KuĶim
þeská republika
PRO DOMÁCNOST
Thermospoj
Teleskop
Dvojité armování
• lídr na ÿeském trhu
• export do více než 25 zemí
• výrobní a skladové haly pĶes 12 000 m2
• poboÿky na Slovensku a v Rakousku
• vlastní vývoj
• mnohaleté zkušenosti v oboru od roku 1994
www.likov.com
PRO SPORT
Thermospoj
Bezuhlíkové
vrtačky DeWALT
*Porovnání vrtaček DCD790D2 vs. DCD780C2 při šroubování 30mm vrutů do měkkého dřeva na jedno nabití baterie.
214121_PRO-DOMA_-_BP4_CZ.indd 1
5.8.2013 16:46:05
47
PRO CHVÍLE POHODY
62 %
Až o
delší pracovní
doba na jedno
nabití baterie*.
Cihly a komíny HELUZ
Vybrali jsme pro Vás to nejlepší. Cihly FAMILY a cihelné komíny DUO IZOSTAT pro pohodu v domě.
Zdravé a komfortní bydlení s vyváženým přirozeným mikroklimatem. Tak jak to jiný materiál nedokáže. Tradiční materiál české značky,
nejlepší technologie, dokonalý a spolehlivý stavební systém, nejvyšší tepelněizolační parametry v ČR i bez dalšího zateplování, u cihly
FAMILY 2in1 součinitel prostupu tepla až 0,11 W/(m2K) a součinitel tepelné vodivosti 0,058 W/(mK).
Komínový systém HELUZ DUO IZOSTAT s nejkvalitnější keramickou vložkou brání usazování sazí – záruka 50 let, rychlá výstavba,
odolný vůči vysokým teplotám i přímému plameni.
www.heluz.cz
zákaznická linka 800 212 213
48
Skvělé cihly pro Váš dům
PRO STAVBU
PRO-BONUS PROGRAM podzim 2013
ROCKWOOL – Tepelné, protipožární a akustické izolace z kamenné vlny
Izolace šikmých střech,
příček a konstrukcí dřevostaveb
PRO DOMÁCNOST
Fasádní izolace FRONTROCK MAX E
λ
= 0,036
- dvě izolační vrstvy v jednom produktu
- izolace fasády rodinných i bytových domů
Stavební izolace
SUPERROCK, ROCKMIN PLUS, ROCKTON,
MEGAROCK PLUS, TOPROCK SUPER
49
PRO CHVÍLE POHODY
PRO SPORT
www.rockwool.cz
STŘEDOČESKÝ KRAJ
BENEŠOV
BOŘANOVICE
Praha - západ
BRANDÝS NAD LABEM – STARÁ
BOLESLAV
BŘEZNICE
ČELÁKOVICE
ČESKÝ BROD – LIBLICE (STAVEBNINY)
ČESKÝ BROD – PODSKALÍ
(PRŮMYSLOVÉ ZBOŽÍ)
DOBŘÍŠ
Dobříš a okolí
JESENICE-OSNICE
Praha, Středočeský kraj
Křižíkova 1703, 256 01
Michal Sedláček
Družstevní 81, Líbeznice 250 65 Martina Symonová
Radmila Temrová - OZ
Boleslavská 82/5, 250 01
Petr Pánek
602 288 210
724 111 392
724 583 455
602 288 243
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Sadová 517, 262 72
U Podjezdu 1681, 250 88
Cukrovarská 184, 282 01
Podskalí 448, 282 01
Erika Sýkorová
Renata Kavalová
Michal Mahdalík
Jiří Pobuda
603 567 061
725 724 376
725 724 958
725 571 744
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Nad Prachandou 1028, 263 01
Roman Vácha
Josef Janoušek - OZ
Aleš Vršecký
Simona Smolová - OZ
Michal Švehla - OZ
Kateřina Hořejšková
Dana Cimrová - OZ
Kamil Zrůst
Jan Rus - OZ
Karel Jaroš - OZ
Jaroslav Mrázek
Luboš Zámečník
Michal Trampota-OZ
David Cinkl
Simona Smolová - OZ
Jindřich Kuchař - OZ
Michal Volf - OZ
Roman Šnajdr
Milan Šnajdr - OZ
Milan Žid
Jaroslav Jirousek
Olga Richtrová - OZ
Jan Šesták
Jiřina Hubalová - OZ
Jiří Růžička
602 454 026
724 338 968
606 717 333
724 019 392
724 596 221
724 186 366
724 819 955
728 055 540
725 766 574
606 180 410
602 677 754
602 195 212
602 772 913
724 280 620
724 019 392
724 850 933
724 649 418
602 174 570
724 564 901
602 192 393
724 186 365
725 389 533
602 417 480
723 795 524
725 137 011
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Hlavní 1, 252 42
KLADNO
Kladno a okolí
KOLÍN
Kolín a okolí
Vašíčkova 113, 272 04
KOSTELEC NAD ČERNÝMI LESY
MĚSTEC KRÁLOVÉ
Pražská 857, 281 63
T. G. Masaryka 748, 289 03
MUKAŘOV
Praha, Praha - východ
Středočeský kraj, Praha
U Mototechny 89, 251 62
PŘÍBRAM
Příbram a okolí
ROŽMITÁL POD TŘEMŠÍNEM
RUDNÁ
V Lukách, 261 01
SEDLČANY
Havlíčkova, 264 01
KUTNÁ HORA
Česká 325/41 , 284 01
JIHOČESKÝ KRAJ
ČESKÉ BUDĚJOVICE
České Budějovice a okolí
HLUBOKÁ NAD VLTAVOU
PÍSEK
Písek a okolí
STRAKONICE
Jihočeský, Plzeňský kraj
Volyně
KARLOVARSKÝ KRAJ
KARLOVY VARY
Karlovarský kraj
50
Havlíčkova 290, 280 02
Nádražní 105, 262 42
Masarykova 921, 252 19
PLZEŇSKÝ KRAJ
HORAŽĎOVICE
Plzeňský kraj
NÝŘANY
Plzeň, Plzeň Jih
PŘEŠTICE
Plzeň, Plzeň Jih
Blatenská, 341 01
Antonína Uxy 374, 330 23
Nepomucká 385, 334 01
PARDUBICKÝ KRAJ
ÚSTÍ NAD ORLICÍ
Na Bělisku 1229, 562 01
ÚSTECKÝ KRAJ
CHOMUTOV
Dolní 3398, 430 01
ÚSTÍ NAD LABEM
Přístavní 812/59, 400 07
ÚSTÍ NAD LABEM - PŘEDLICE K Vavřinečku 441, 400 01
Ústí nad Labem a okolí
ŽATEC
Žatec a okolí
Volyňských Čechů 3008, 438 01
LIBERECKÝ KRAJ
JABLONEC N. NISOU
Jablonec a okolí
LIBEREC
Liberec a okolí
SEMILY
Semily a okolí
Na Hutích 2962/44, 466 01
Hejnická 225, 460 01
Bítouchovská 477, 513 01
LIBERECKÝ
KRAJ
ÚSTECKÝKRAJ
STŘEDOČESKÝ
KRAJ
KARLOVARSKÝ
KRAJ
Rudolfovská 498/170, 370 01
Hamry 1330, 373 41
Na Rozhledně 1252, 397 01
Pod Hradem 5, 386 01
U Tkalcovny, 387 01
Jáchymovská 104/40, 360 07
Ivo Zelenka
Michal Vykoukal - OZ
Petra Nováčková
Petr Kříž
David Rubáš - OZ
Jakub Vanko
Pavlína Heinová - OZ
Jiří Holeček
602 653 184
601 329 502
702 204 421
724 111 393
725 420 593
602 106 146
724 973 996
724 791 079
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Olina Rosenkrancová 724 882 324 [email protected]
Zdeněk Smetana - OZ 724 151 977 [email protected]
PRAHA
PLZEŇSKÝ KRAJ
KRAJ
VYSOČINA
JIHOČESKÝ
KRAJ
Bohuslav Vaněk
Miroslav Šťastný
Zdeněk Farkaš
Pavlína Kulhavá – OZ
Stanislav Chaloupka
Ing. Zdeněk Martin - OZ
[email protected]
725 666 404
602 409 856
777 113 325
777 113 674
777 113 645
602 588 743
725 939 931
603 567 057
723 800 344
724 242 794
724 361 096
603 567 053
603 567 082
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
KONTAKTY
KRÁLOVÉHRADECKÝ
KRAJ
PARDUBICKÝ
KRAJ
MORAVSKOSLEZSKÝ
KRAJ
OLOMOUCKÝ
KRAJ
ZLÍNSKÝ KRAJ
JIHOMORAVSKÝ
KRAJ
KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ
BROUMOV
DVŮR KRÁLOVÉ
HOŘICE V PODKRKONOŠÍ
MLADÉ BUKY
TRUTNOV
TRUTNOV A OKOLÍ
ÚPICE
OLOMOUCKÝ KRAJ
KONICE
MOHELNICE
OLOMOUC
Olomouc a okolí
PROSTĚJOV
Nádražní 317, 550 01
Raisova 2165, 544 01
Husova 1416, 508 01
Mlýnská, 542 23
Břečtejnská 460, 541 01
Palackého, 542 33
Na Příhonech 591, 798 52
Třebovská 1355/62 789 85
Šlechtitelů 9, 779 00
Sebastiniho 439/2, 796 07
JIHOMORAVSKÝ KRAJ + VYSOČINA
BRNO
Řípská 1126/7, 627 00
Brno
Brno, Šlapanice, Tvarožná
Brno, Jihomoravský kraj
Jihomoravský kraj, Kraj Vysočina
BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM
ŠLAPANICE U BRNA
Brno, Šlapanice, Tvarožná
Rácová 1505, 593 01
Husova 1030/33, 664 51
TVAROŽNÁ
Brno, Šlapanice, Tvarožná
Tvarožná 383, 664 05
VYŠKOV
ZNOJMO
Brněnská 445/35, 682 01
Dobšická 3545/12, 66 902
MORAVSKOSLEZSKÝ
OSTRAVA
Ostrava a okolí
Frýdecká 475, 719 04
OPAVA
OPAVA – DEPO
Opava a okolí
Krnovská 151/63, 746 01
Krnovská 58, 746 01
Simona Šolcová
Jan Metelka
Josef Bartoníček
Martin Košák
Martin Přibyl
Michal Hradecký - OZ
Petr Skala
603 567 056
603 567 058
602 261 168
721 258 220
725 691 264
724 743 751
603 567 052
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Rudolf Hartl
Petr Vyroubal
Pavlína Svobodová
Tomáš Krutil - OZ
Petr Špunar
Michal Šišma - OZ
Světlana Němcová - OZ
724 813 419
724 248 841
602 703 779
602 789 826
602 288 216
602 195 400
602 535 904
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Miloš Vrzal
Ing. Petr Bednář - OZ
Ing. Zdenka
Svobodová - OZ
Ing. Petr Růžička - OZ
David Procházka - OZ
Martin Chyba - OZ
Jan Zámečník
Štěpán Měsíček
Ing. Zdenka
Svobodová - OZ
Jaroslava Bouchnerová
Ing. Zdenka
Svobodová - OZ
Petr Maryška
Roman Fuxa
Petr Andrš - OZ
Roman Jelínek
602 286 849 [email protected]
724 116 538 [email protected]
602 286 847 [email protected]
603 567 084
603 508 049
603 807 279
601 344 238
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Gabriela Horkelová
Ondřej Zug - OZ
Ing. Jan Zezulka - OZ
Vladimír Tengler
Vladimír Tengler
Martin Špaček - OZ
Patrik Vehovský - OZ
602 543 235
725 809 638
602 593 238
602 266 541
602 266 541
606 745 578
728 148 389
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
724 111 395
602 148 841
725 870 614
731 527 055
606 738 580
602 286 847
PRO DOMÁCNOST
Jana Hofrichterová
Martin Krejčí
Jaroslav Zápotocký
Petr Hering - OZ
Jiří Udržal - OZ
Rudolf Adamec
Dita Podskalská – OZ
602 288 203
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
PRO SPORT
Lenka Hrudová
724 027 239
724 973 996
724 158 430
602 286 843
602 389 959
602 286 843
724 756 450 [email protected]
602 286 847 zdenka.svobodova@pro-doma.cz
51
PRO CHVÍLE POHODY
Karel Hrdlička
Pavlína Heinová - OZ
Jana Holevová
Ing. Lumír Šindelář – OZ
Jaroslav Sedláček
Ing. Lumír Šindelář – OZ
PRO STAVBU
PRO-BONUS PROGRAM podzim 2013
PRO-BONUS PROGRAM podzim 2013
ComGate Interactive, s.r.o.
– organizátor programu
Prague Marina Office Center
Jankovcova 1596/14a
170 00 Praha 7
tel. infolinka: 495 855 459
e-mail: info@pro-bonus.cz
PRO-DOMA, spol. s r. o.
– provozovatel programu
U Mototechny 89
251 62 Mukařov
tel.: +420 323 666 813
e-mail: info@pro-doma.cz
www.PRO-bonus.cz
Download

PRO-BONUS PROGRAM