Tradiční výrobek Slovácka
Tradiční výrobek Slovácka - projekt Regionu Slovácko - sdružení pro
rozvoj cestovního ruchu a Městského informačního centra v Uherském Hradišti vznikl již v roce 2008. Cílem tohoto projektu je především rozvoj drobné řemeslné výroby, udržování lidových tradic
a technologických postupů našich předků. V rámci tohoto projektu
byla zaregistrována ochranná známka „Tradiční výrobek Slovácka“,
která zaručuje především precizní rukodělnou práci, vazbu výrobku
na území Slovácka a tradici výroby s šetrným přístupem k přírodě.
Nositelé známky
V současné době je třicet pět nositelů ochranné známky „Tradiční
výrobek Slovácka“. Jejich řady se budou i nadále rozšiřovat. Výběr
výrobců probíhá ve spolupráci s hlavními partnery projektu - Slováckým muzeem v Uherském Hradišti a Národním ústavem lidové kultury ve Strážnici. Výrobci a jejich výrobky musí splnit přísná
hodnoticí kritéria stanovená podmínkami pro udělení známky.
Právo užívat ochrannou známku je udělováno výrobcům na dva
roky. Ochranná známka je nepřenosná a neprodejná.
Zdenek Bilavčík
Výrobky z proutí a pedigu
Výrobky lze objednat i na e-shopu
www.tradicnivyrobek.cz nebo koupit přímo od výrobce na vybraných trzích a jarmarcích.
Tradiční výrobek Slovácka vám umožní objevovat krásy Slovácka a užívat si
jeho atmosféru novým, netradičním
způsobem. Nákupem výrobku podpoříte místní výrobce a zároveň si přivezete
z výletu či dovolené nejen hezké dojmy,
ale také kvalitní a originální dárek ze
Slovácka.
i
s
e
t
s
e
n
d
O
a…
k
c
á
v
o
l
S
k
kouse
Keramická dílna Kampanela
Marie Holubíková
Ručně malované slovácké ornamenty
Igor Chrástek
Zakuřovaná keramika
Držitel Ceny Vladimíra Boučka
Mistřice-Javorovec 346, 687 12
Tel: +420 732 133 738
E-mail: [email protected]
http://aranzovaniatd.estranky.cz
www.tradicnivyrobek.cz
Hradišťská 238, 687 08 Buchlovice
Tel.: +420 777 660 442
E-mail: [email protected]
www.kampanela.xf.cz
www.tradicnivyrobek.cz
Staré Město 265, 696 62 Strážnice
Tel.: +420 775 311 257
E-mail: [email protected]
www.lidove-ornamenty.unas.cz
www.tradicnivyrobek.cz
Zlechov 522, 687 10
Tel.: + 420 739 025 849
E-mail: [email protected]
www.tradicnivyrobek.cz
Rozálie Blažková
Antonín Hájek
Linda Horká
Marie Jakubíčková
Nositelka tradice lidových řemesel
Nositel tradice lidových řemesel, držitel Ceny Vladimíra Boučka
Pletení z kukuřičného šustí
Dřevěné výrobky
Bramborové patenty
Kraslice zdobené vyškrabovanou technikou
Členka Asociace lidových malířů a malířek, držitelka titulu Mistr lidové umělecké tvorby.
Leoš Křižka
Košíkářství
Březolupy 538, 687 13
Tel.: +420 572 580 292
E-mail: [email protected]
www.kosikarstvikrizka.cz
www.tradicnivyrobek.cz
Lidová tvorba, družstvo
umělecké výroby
Krojované panenky
Osvětimany 346, 687 42
Tel.: +420 572 594 127
www.tradicnivyrobek.cz
Ve Skale 364,
686 05, Uherské Hradiště-Mařatice
Tel.: +420 604 856 080
E-mail: [email protected]
www.tradicnivyrobek.cz
Mírová 653, 696 85 Moravský Písek
Tel.: +420 777 011 852
E-mail: [email protected]
www.tradicnivyrobek.cz
Vacenovice 388, 696 06
Tel.: +420 728 777 428
www.tradicnivyrobek.cz
Vazová ul. 2497, 688 01 Uherský Brod
Tel.: +420 572 632 849
E-mail: [email protected]
www.lidovatvorba.cz
www.tradicnivyrobek.cz
Hana Buchtelová
Zuzana Hartlová
Marie Hrobařová
František Joch
Lidové tradice a řemesla, o. p. s.,
Nositelka tradice lidových řemesel
Nositelka tradice lidových řemesel, držitelka Ceny Vladimíra Boučka
Držitelka titulu Mistr lidové umělecké tvorby
Nositel tradice lidových řemesel
Označení a možnosti zakoupení
Tradičních výrobků Slovácka
Každý tradiční výrobek je označen nálepkou nebo štítkem.
Výrobky se značkou „Tradiční výrobek Slovácka“ je možné
zakoupit v informačních centrech regionu, v některých turisty navštěvovaných objektech nebo na recepcích vybraných ubytovacích zařízení. Místa jsou viditelně označená
značkou s logem a textem „Zde si může zakoupit Tradiční výrobek Slovácka“. Přehled všech prodejních míst
najdete na www.tradicnivyrobek.cz
Renata a Jaroslav Crlovi
Tkaný textil
Tupeská majolika
Kraslice zdobené batikovanou, reliéfní a vyškrabovanou technikou
Modrotisk
Kroje a krojové součástky
Malá Vrbka 54, 696 73
Tel.: +420 518 329 763, +420 603 534 478
E-mail: [email protected]
www.rucnitkani.net
www.tradicnivyrobek.cz
Tupesy 304, 687 07
Tel.: +420 572 597 129
+420 774 597 129
E-mail: [email protected]
www.tradicnivyrobek.cz
Kostelany nad Moravou 22, 686 01
Tel.: + 420 732 539 109
E-mail: [email protected]
www.vyrobakraslic.wz.cz
www.tradicnivyrobek.cz
Skácelova 1547, 696 62 Strážnice
Tel:. +420 518 332 039
+420 607 589 363
E-mail: [email protected]
www.arimo-modrotisk.cz
www.tradicnivyrobek.cz
Zámecká 196, 687 24 Uherský Ostroh
Tel.:+420 572 503 697, +420 732 558 971
E-mail: [email protected]
www.lidove-kroje.cz
www.tradicnivyrobek.cz
Irena Burdová
Petr a Zlatuše Hejdovi
Radmila Hubálová
Marie Kočišová
Květoslava Malá
Jalubí 456, 687 05
Tel.: +420 732 967 266
E-mail: [email protected]
www.tradicnivyrobek.cz
Antonínská 1296, 687 25 Hluk
Tel.: +420 608 419 660
+420 774 119 660
E-mail.: [email protected]
www.krojovaobuv.cz
www.tradicnivyrobek.cz
Sušice 53, 687 04
Tel.: +420 602 765 212
E-mail: [email protected]
www.slovackykolacek.webnode.cz
www.tradicnivyrobek.cz
Hlavní 351, 696 61 Vnorovy
Tel: +420 732 816 437
E-mail: [email protected]
www.figurky-ze-susti.cz
www.tradicnivyrobek.cz
Vacenovice 578, 696 06
Tel.: +420 731 585 888
E-mail: [email protected]
www.tradicnivyrobek.cz
Tradiční slovácký perník zdobený
kornoutkovou technikou
Obuv a pásky ke kroji
Slovácký koláček
Výrobky z kukuřičného šustí
Kraslice zdobené vyškrabovanou technikou
Tomáš Mareček
Pavla Pelikánová
Květoslav Šeda
Miroslava Valentová
Vážany 179, 687 37 Polešovice
Tel.: + 420 737 635 671
E-mail: [email protected]
www.tradicnivyrobek.cz
Kyjovská 315,
687 09 Boršice u Buchlovic
Tel.: +420 608 982 750–1
E-mail: [email protected]
www.keramikapelikan.cz
www.tradicnivyrobek.cz
Zlechov 247, 687 10
Tel.: +420 776 333 956
E-mail: [email protected]
www.tradicnivyrobek.cz
Tupesy 123, 687 07
Tel.: +420 603 241 265
E-mail: [email protected]
www.tupesykeramika.wz.cz
www.tradicnivyrobek.cz
Antonín a Libor Mošťkovi
Tomáš Polách
Hana Špalková
Marie Vlčková
Držitelka Ceny Vladimíra Boučka
Držitelka Ceny Vladimíra Boučka
Výrobky z proutí
Výrobky všech tvůrců můžete zakoupit:
Tradiční výrobek Slovácka
Masarykovo nám. 21, 686 01 Uherské Hradiště
Tel: + 420 572 525 528, Fax: + 420 572 525 527
e-shop – www.tradicnivyrobek.cz
Vybrané výrobky zakoupíte:
TIC Břeclav
U Tržiště 8, 690 02 Břeclav
Tel.: + 420 519 326 900
www.breclav.org
TIC Buchlovice
Náměstí Svobody 24,
687 08 Buchlovice
Tel: +420 572 595 996
http://tic.buchlovice.cz
Infocentrum Strání – Květná
Na Zámečku 71, 687 65 Strání
Tel: +420 572 695 240
www.strani.cz
MIC Uherské Hradiště
Masarykovo náměstí 21,
686 01 Uherské Hradiště
Tel: +420 572 525 525
www.uherske-hradiste.cz
IC města Hodonína
Národní třída 36
695 01 Hodonín
Tel: +420 518 351 437
www.hodonin.com
Slovácké muzeum, Uherské Hradiště
Smetanovy sady 179
686 01 Uherské Hradiště
Tel: +420 572 556 566
www.slovackemuzeum.cz
MIC Kunovice
Na Rynku 886
686 04 Kunovice
Tel: +420 572 549 999
www.kunovice.cz
MIC Uherský Brod
Mariánské náměstí 2187
688 01 Uherský Brod
Tel: +420 572 615 125
www.uherskybrod.cz
IC města Kyjova
Svatoborská 26, 697 01 Kyjov
Tel: +420 518 697 409
www.kyjovsko.cz
IC Přízámčí, Uherský Ostroh
Zámecká 24, 687 24 Uherský Ostroh
Tel., fax: +420 572 503 960
www.ostrozsko.cz
Dekorační a užitková kamenina
Antonín Moštěk, Nositel tradice lidových řemesel
Vydal Region Slovácko Uherské Hradiště – sdružení pro rozvoj cestovního ruchu v rámci projektu
Tradiční výrobek Slovácka za přispění Nadace děti-kultura-sport a Fondu cestovního ruchu města
Uherské Hradiště v roce 2012 v nákladu 1.000 výtisků. Grafická úprava a tisk: JOKER Uh. Hradiště.
Výrobky z proutí a pedigu
Tupeská majolika
Batikované kraslice
Prušánky č. 592, 696 21
Tel.: + 420 725 258 644
E-mail: [email protected]
www.tradicnivyrobek.cz
Řadovky 344, 687 03 Huštěnovice
Tel: +420 572 585 197, +420 777 800 935
E-mail: [email protected]
www.tradicnivyrobek.cz
Bedřicha Buchlovana 882
686 05 Uherské Hradiště-Mařatice
Tel.: +420 737 885 733
www.tradicnivyrobek.cz
Martin Náplava
Zdeňka Rajsiglová
Tradice Slovácka, o. p. s.
Blanka a Karel Zelinkovi
Medlovice 180, 687 41
Tel.: +420 777 773 637
E-mail: [email protected]
www.keramartin.vyrobce.cz
www.tradicnivyrobek.cz
Sees 1964, 686 03 Staré Město
Tel.: +420 572 543 011
+420 731 091 208
www.tradicnivyrobek.cz
Blatnička 98, 696 71 Blatnice pod Sv. Antonínkem
Tel.: +420 518 325 492, +420 736 726 142
E-mail: [email protected]
www.tradiceslovacka.cz
www.tradicnivyrobek.cz
Popovice 142
686 04 Kunovice
Tel.: +420 608 416 046
E-mail: [email protected]
www.tradicnivyrobek.cz
Františka Snopková
Jakub Uhlíř
Keramická dílna Náplavovi
Svatební koláčky
www.tradicnivyrobek.cz
Květový med
Květový a lesní med
Jana Plesla 148, 687 61 Vlčnov
Tel.: +420 572 675 129
Tel.: +420 736 627 072
E-mail: [email protected]
www.keramika-mostek.cz
www.tradicnivyrobek.cz
Pavlína Pechová
EVROPSKÁ DESTINACE NEJVYŠŠÍ KVALITY
EUROPEAN DESTINATIONS OF EXCELLENCE
Keramické pekáče a zeláky
Těšice 127, 696 19 Mikulčice
Tel.: 518 357 231
E-mail: [email protected]
www.pekarnazdena.com
www.tradicnivyrobek.cz
Slámové kraslice
Figurky z kukuřičného šustí
Držitelka Ceny Vladimíra Boučka
Františkánská 141,
686 01 Uherské Hradiště
Tel.: +420 572 553 090
+420 737 678 734
E-mail: [email protected]
www.tradicnivyrobek.cz
Blatnička
Kovářství
Suchá Loz 194, 687 53
Tel: +420 776 294 245
E-mail: [email protected]
www.ukuju.com
www.tradicnivyrobek.cz
Květový med z Popovic
Veškeré informace o projektu,
řemeslnících a jejich výrobcích
včetně e-shopu najdete na:
www.tradicnivyrobek.cz
Tradiční výrobek
Slovácka
Přehled výrobců
Download

Odneste si kousek Slovácka…