Vŕtanie
Back
60 | Vŕtanie | Prehľad
Príslušenstvo Bosch 11/12
Váš sprievodca pri
výbere vhodného vŕtacieho nástroja
Tieto servisné stránky by mali byť pomôckou pre používateľa. Na jednej strane ide o správne používanie so zodpovedajúcim elektrickým ručným náradím a na druhej strane o ponuku rôznych vŕtacích nástrojov na najbežnejšie
druhy materiálov. Tieto prehľady sú iba nezáväzným odporúčaním a nie sú úplné. V prípade detailnejších otázok sú
vám radi k dispozícii odborníci spoločnosti Bosch. Protichodná závislosť elektrického ručného náradia a vŕtacieho
nástroja sa často podceňuje. Iba v prípade oboznámenia sa a rešpektovania tejto súhry možno životnosť nástrojov
Vrtáky do kovov
Vrták do plechu
do 20 mm
nad 30 mm
Vrták do ocele
do 10 mm
do 13 mm
do 20 mm
Vrtáky do dreva
Vrtáky do dreva
do 15 mm
do 25 mm
do 32 mm
Špirálové vrtáky
do 18 mm
do 32 mm
Vrták pre inštalácie
a do debnenia
18 mm
30 mm
Ploché frézovacie vrtáky
Self Cut
do 40 mm
Forstnerov vrták
do 50 mm
Dekoračný vrták HM/
Clean Hinge
do 50 mm
Vyrezávač kotúčikov/
fréza na čapy
do 40 mm
Vrtáky do betónu a kameňa
Blue Granite
do 12 mm
Silver Percussion
do 12 mm
Impact
do 12 mm
do 20 mm
do 25 mm
do 20 mm
Univerzálne vrtáky a vrtáky na vŕtanie bez príklepu
Multi Construction
do 20 mm
Expert for Ceramic
do 16 mm
Vŕtacie korunky a škatuľové záhlbníky
Vŕtacie korunky
do 68 mm
do 82 mm
Diamantový škatuľový
záhlbník
do 82 mm
Dierové píly
do 40 mm
do 60 mm
do 80 mm
do 152 mm
Ak
u
vá mul
á
p
vŕt ríkl toro
ač epo ka
vá
Ak
u
vŕt mul
ač áto
ka
ro
vá
Ak
u
vŕt mul
á
a
sk cí toro
ru
vý
tko
va
č
Vŕ
t
po ačka
v
/
11 á vŕ prík
50 tač leW ka
do
Vŕ
t
po ačka
v
/
10 á vŕ prík
10 tač leW ka
do
Vŕ
t
po ačka
v
/
70 á vŕ prík
0 W tač leka
do
Vŕ
t
po ačka
v
/
60 á vŕ prík
0 W tač leka
do
a výsledky vŕtania optimalizovať.
Vŕtanie | Prehľad | 61
Príslušenstvo Bosch 11/12
Opracovávanie kovov a
plastov
Podľa možnosti by sa malo pracovať s chladením. Pri vŕtaní z voľnej ruky tomu tak často nie je. Z tohoto dôvodu
sú naše vrtáky HSS koncipované tak, aby bol zaručený rýchly odsun triesok. Pri vŕtaní do tvrdých a húževnatých
materiálov alebo do materiálov, vytvárajúcich krátke triesky, by sa mali spravidla používať vrtáky s väčším uhlom
špičky a menším bočným uhlom triesky. Pri vŕtaní do mäkkých materiálov alebo materiálov, vytvárajúcich dlhé
triesky, by sa mali používať vrtáky s väčším uhlom špičky a väčším bočným uhlom triesky.
A
B
C
Typ N
Typ H
Normálne vyhotovenie
Bočný uhol triesky
Typ W
Bočný uhol triesky
Bočný uhol triesky
G= 10° až 19°
G = 27° do 45°
G = 1° do 40°
A
Krížový výbrus podľa
DIN 1412 C
B
Kužeľový výbrus
C
D
Zašpicatené priečne
Krížový výbrus, opti-
ostrie podľa DIN 1412 A
malizovaný pre húževnatú a tvrdú oceľ
62 | Vŕtanie | Prehľad
Od
p
ch orú
lad ča
en né
ie
HS
S
DI -TiN
N
33
8
HS
S
DI -Co
N
33
8
HS
S
DI -G
N
34
0
Tv
r
po dosť
dľ
aR
oc
kw
Op
ell
a
tim
cia
á
šp lna
ičk vŕt
aa
Op
t
i
m
ný
b al
tri očn izova
es
ky ý uh ol
HS
S
DI -R
N
33
8
HS
S-R
DI
N
18
97
HS
S-G
DI
N
33
8
Pe
v
N/ nos
mm ť v
2
ť
ah
u
Príslušenstvo Bosch 11/12
Kovy
Nelegovaná konštrukčná/stavebná oceľ
350
HRB 62
A
N
Vŕtacia emulzia, rezací olej
Nelegovaná konštrukčná/stavebná oceľ
750
HRC 21
A/B/C
N
Vŕtacia emulzia, rezací olej
Oceľové plechy
800
HRC 22
A
N
Vŕtacia emulzia, esterový
olej
Nelegovaná nástrojová
oceľ
800
HRC 22
A/B/C
N
Vŕtacia emulzia, rezací olej
Legovaná nástrojová
oceľ
880
HRC 26
A
N
Vŕtacia emulzia, esterový
olej
Legovaná nástrojová
oceľ
1000
HRC 31
A/D
N
Vŕtacia emulzia, esterový
olej
Nehrdzavejúce ocele
550
HRB 85
A/D
N
Esterový olej, rezací olej
Nehrdzavejúce ocele
1100
HRC 34
D
N
Esterový olej, rezací olej
800
HRC 22
D
N
Esterový olej, rezací olej
1100
HRC 34
A/D
N
Esterový olej, rezací olej
Šedá liatina
800
HRC 22
A/C/D
N
Nasucho
Temperová liatina
700
HRB 95
A/C/D
N
Vŕtacia emulzia, rezací olej
Oceľoliatina
770
HRC 20
A/C/D
N
Vŕtacia emulzia, rezací olej
Oceľoliatina
1100
HRC 34
D
N
Vŕtacia emulzia, rezací olej
Žiaruvzdorné ocele
Pružinová oceľ
Legovaný hliník
350
A
N/W
Vŕtacia emulzia, rezací olej
D
W
Vŕtacia emulzia, rezací olej
Legovaná meď
A/B
N/W
Vŕtacia emulzia, rezací olej
Bronz
A/B
N
Nasucho
Mosadz
A/B
H
Vŕtacia emulzia
D
N
Nasucho, nikdy nie s vodou
Nelegovaná meď
2
Pe
v
N/ nos
mm ť v
ťa
hu
Horčík
Plasty
PVC, polyamid
A/B/C
N/W
Voda
Plexisklo
A/B/C
N
Voda
Bakelit
A/B/C
N
Voda
Pertinax
A/B/C
N
Nasucho
Rezopal
A/B/C
N
Nasucho
Tvrdá guma
A/B/C
N
Nasucho
Od
p
ch orú
lad ča
en né
ie
Vŕtacia emulzia, rezací olej
HS
S
DI -TiN
N
33
8
W
HS
S
DI -Co
N
33
8
D
HS
S
DI -G
N
34
0
180
Tv
r
po dosť
dľ
aR
oc
kw
Op
ell
a
tim
cia
á
šp lna
ičk vŕt
aa
Op
t
i
m
ný
b al
tri očn izova
es
ky ý uh ol
HS
S
DI -R
N
33
8
HS
S-R
DI
N
18
97
HS
S-G
DI
N
33
8
Nelegovaný hliník
Vŕtanie | Prehľad | 63
Príslušenstvo Bosch 11/12
Opracovávanie betónu a kameňa
Na všeobecné aplikácie do betónu a armovaného betónu
odporúča Bosch predovšetkým vrtáky do kladív s upínaním SDS-plus alebo SDS-max.
Na vŕtanie do betónu, muriva, obkladačiek a viacvrstvových materiálov je k dispozícii široký výber vrtákov
Príklepové a špirálové vrtáky
Valcovitá
Príklepové vrtáky
SDS-plus
Betón B35 armovaný
*
*
Betón B35
Betón B45
Pórobetón
Vápenno-pieskové tehly
Murivo
Pálené tehly
Plné tehly
*
Dierované tehly
Škridlice
*
*
*
*
Žula
Bridlica
*
Mramor
Mramor, tvrdý
Obkladačky
*
*
Keramika
*
*
Sadrokartónové dosky
*
Vláknité dosky s cementovým
spojivom
*
Drevotrieskové dosky s cementovým spojivom
*
Mäkké drevo
*
Tvrdé drevo
*
Dyhované drevotrieskové dosky
*
Laminované drevotrieskové
a drevovláknité dosky
*
Plasty
*
Viacvrstvové materiály
*
* len rotačné použitie
Pr
er
áž
ac
ie
vrt
ák
Vŕ
y
tac
ie
ko
ru
nk
y
X
m
Príklepové vrtáky
SDS-max
Oblasť využitia
Betón B45 armovaný
Ra
Re
ba
rC
utt
er
Vŕ
tac
ie
ko
ru
nk
y
Sp
ee
dX
S4
L
Sp
ee
dX
Vr
t
Bluáky d
eG ob
ran etó
ite nu
Vr
t
Sil áky d
ve
o
r P be
erc tón
us u
Vr
sio
ták
n
Im y d
pa
ct o ka
me
ňa
Un
i
Mu verz
á
lti
Co lne v
ns
tru rták
Vr
cti y
t
on
Ex áky n
pe
a
rt
o
for bkla
Ce da
ram čky
X5
ic
L
s ostrím z tvrdého kovu s valcovitou stopkou.
64 | Vŕtanie | Prehľad
yp
re
Un
i
Mu verz
lti áln
Co e v
ns
tru rták
cti y
on
Vr
ták
cie y
/d na
o d inš
eb tal
ne ánia
Plo
vrt ché
ák fré
zo
y
va
cie
Vr
t
pá ák n
nt a o
y
tvo
r
Fo
rst
ne
ro
vv
rtá
k
Vr
ták
ko y
vu z t
vrd
éh
o
Vr
ták
yd
od
rev
a
Šp
irá
lov
év
rtá
ky
Príslušenstvo Bosch 11/12
Materiály z dreva a doskové materiály
Mäkké drevo
Tvrdé drevo
Tropické dreviny
Glejené drevo
Dyhované drevotrieskové dosky
Laminované drevotrieskové a drevovláknité dosky
Rezopal
Formica
Drevotrieskové dosky s cementovým spojivom
Sadrokartónové dosky
Dosky z minerálnej vlny
Pórobetón
Termoplasty
Duroplasty
Tvrdé penové hmoty
Odporúčané otáčky a
chladiace médium
Životnosť
Optimálne otáčky sa vzťahujú na strednú rýchlosť rezu. Geometria vrtáka, ako aj posuv pri vŕtaní majú rozhodujúci vplyv na správne otáčky.
Od
p
de orú
nie ča
né
ch
la-
mm
20
D
D
15
mm
mm
D
10
m
5m
D
2m
D
ah
Pe
v
N/ nos
mm ť v
2
ť
m
chladení predĺži 6-násobne
Op
t
vrt imá
ák lny
a
typ
Rý
ch
m/ los
mi ť r
n
ez
u
vychádza však aj z rozsiahlych skúseností zo spolupráce s používateľmi.
u
Životnosť vrtákov sa pri správnom
Tv
r
po dosť
dľ
aR
oc
kw
Op
ell
a
tim
šp
ičk álna
a
vŕt
ac
ia
Túto tabuľku možno z tohto dôvodu považovať iba ako odporúčanie;
Kovy
Nelegovaná konštrukčná/stavebná oceľ
350
HRB 62
A
N
28 – 30
4780
1910
960
640
480 Vŕtacia emulzia, rezací
olej
Nelegovaná konštrukčná/stavebná oceľ
750
HRC 21
A/B/C
N
26 – 28
4460
1780
890
590
440 Vŕtacia emulzia, rezací
olej
Oceľové plechy
800
HRC 22
A
N
26 – 28
4480
1780
890
590
440 Vŕtacia emulzia
Nelegovaná nástrojová
oceľ
800
HRC 22
A/B/C
N
26 – 28
4460
1780
890
590
440 Vŕtacia emulzia, rezací
olej
Legovaná nástrojová
oceľ
880
HRC 26
A
N
22 – 24
3980
1600
800
530
400 Vŕtacia emulzia, esterový
olej
Legovaná nástrojová
oceľ
1000
HRC 31
A/D
N
12 – 14
2000
830
400
280
210 Vŕtacia emulzia, esterový
olej
mm
20
D
D
15
mm
mm
10
D
55 m
mm
m
DD
22 m
mm
m
DD
Rý
c
m/ hlos
mi ť r
n
ez
u
Tv
r
po dosť
dľ
aR
oc
kw
Op
ell
a
tim
šp
á
l
ičk na
a
vŕt
ac
ia
Op
t
vrt imá
l
ák ny
a
typ
ah
u
Pe
v
N/ nos
mm ť v
2
ť
Od
p
de orú
nie ča
né
ch
la-
Vŕtanie | Prehľad | 65
Príslušenstvo Bosch 11/12
Kovy
Nehrdzavejúce ocele
550
HRB 85
A/D
N
14 –16
2390
960
480
320
240 Esterový olej,
rezací olej
Nehrdzavejúce ocele
1100
HRC 34
D
N
8 –10
1450
570
290
190
140 Esterový olej,
rezací olej
800
HRC 22
D
N
10 –12
1750
700
350
230
170 Esterový olej,
rezací olej
1100
HRC 34
A/D
N
8 –10
1450
570
290
190
140 Esterový olej,
rezací olej
Šedá liatina
800
HRC 22
A/C/D
N
25 –30
4460
1780
890
590
450 Nasucho
Temperová liatina
700
HRC 95
A/C/D
N
25 –30
4460
1780
890
590
450 Vŕtacia emulzia,
rezací olej
Oceľoliatina
770
HRC 20
A/C/D
N
20 –24
3500
1400
700
460
350 Vŕtacia emulzia,
rezací olej
Oceľoliatina
1100
HRC 34
D
N
14 –16
2390
960
480
320
240 Vŕtacia emulzia,
rezací olej
Žiaruvzdorné ocele
Pružinová oceľ
Nelegovaný hliník
180
D
W
60 – 80
9560
3820
1910
1270
960 Vŕtacia emulzia,
rezací olej
Legovaný hliník
350
A
N/W
50 – 60
7950
3180
1590
1060
790 Vŕtacia emulzia,
rezací olej
D
W
30 – 35
5250
2100
1050
700
520 Vŕtacia emulzia,
rezací olej
Legovaná meď
A/B
N/W
28 – 30
4780
1910
960
640
480 Vŕtacia emulzia,
rezací olej
Bronz
A/B
N
40 – 60
7960
3180
1500
1060
790 Nasucho
Mosadz
A/B
H
40 – 60
7960
3180
1500
1080
790 Vŕtacia emulzia
D
N
60 – 80
9560
3820
1910
1270
980 Nasucho, nikdy nie
s vodou
PVC, polyamid
A/B/C
N/W
Voda
Plexisklo
A/B/C
N
Voda
Bakelit
A/B/C
N
Voda
Pertinax
A/B/C
N
Nasucho
Rezopal
A/B/C
N
Nasucho
Tvrdá guma
A/B/C
N
Nasucho
Nelegovaná meď
Horčík
Plasty
Tabuľka otáčok, vrtáky do dreva
Štandardný vrták do dreva
3 –6
1600
7 –8
1400
8 –12
500
13 –18
700
20 –30 Priemer v mm
500 Otáčky/min-1
Strojový vrták do dreva so špičkou M
Dĺžka 250
Dĺžka 400
6
1600
8
1400
1000
10 –12
1000
800
14 –18
700
500
20 Priemer v mm
500 Otáčky/min-1
500 Otáčky/min-1
Plochý frézovací vrták
6 –25
1000
26 –35
750
36 –40
600
Vrták do dreva so záhlbníkom 90°
Priemer v mm
Otáčky/min-1
3 –12
500 –1000
Priemer v mm
Otáčky/min-1
Vrtáky na debnenie a inštalácie
6
600
8 –14
500
16 –22
400
24 –26
300
28 –30 Priemer v mm
200 Otáčky/min-1
Vrtáky na debnenie a inštalácie
s upínacou stopkou SDS-plus
10 –14
500
16 –22
400
24 –26
300
28 –30
200
Priemer v mm
Otáčky/min-1
Špirálové vrtáky
Dĺžka 235
Dĺžka 450
6 –15
1600
1300
16 –22
1400
1000
24 –26
1000
800
28 –32
800
800
Priemer v mm
Otáčky/min-1
Otáčky/min-1
Vrták na otvory pre pánty
26
1100
30 –35
800
Dekoračný vrták, Clean Hinge
15 –18
1500
20 –26
1400
28 –35
1000
36 –50
600 –700
Priemer v mm
Otáčky/min-1
Forstnerov vrták
10 –20
1500
22 –25
1100
26 –30
900
32 –35
800
36 –50 Priemer v mm
600 Otáčky/min-1
Vyrezávač kotúčikov / fréza na čapy
10 –15
1000
20
500
30
500
40
500
Priemer v mm
Otáčky/min-1
Priemer v mm
Otáčky/min-1
66 | Vŕtanie | Prehľad
Príslušenstvo Bosch 11/12
vrt
ák
av
Ø
Zá
vit
vrt
ák
av
Ø
Zá
vit
mm
mm
mm
vrt
ák
av
Ø
Zá
vit
vrt
ák
av
Ø
Zá
vit
Ø
Zá
vit
vrt
ák
av
mm
mm
Priemer otvorov na
rezanie závitov
Metrický normálny závit ISO podľa DIN 13
M 1,0
0,75
M 2,3
1,90
M6
5,00
M 18
15,50
M 42
37,50
M 1,1
0,85
M 2,5
2,00
M7
6,00
M 20
17,50
M 45
40,50
M 1,2
0,95
M 2,6
2,10
M8
6,80
M 22
19,50
M 48
43,00
M 1,4
1,10
M 3,0
2,50
M9
7,80
M 24
21,00
M 52
47,00
M 1,4
1,25
M 3,5
2,90
M 10
8,50
M 27
24,00
M 56
50,50
M 1,7
1,30
M 4,0
3,30
M 11
9,50
M 30
26,50
M 60
54,50
M 1,7
1,40
M 4,5
3,80
M 12
10,20
M 33
29,50
M 64
58,00
M 2,0
1,60
M 5,0
4,20
M 14
12,00
M 36
32,00
M 68
62,00
Metrický jemný závit ISO podľa DIN 13
M 3 x 0,35
2,6
M 7 x 0,75
6,2
M 18 x 1,5
16,5
M 30 x 1,5
28,5
M 42 x 1,5
40,50
M 3,5 x 0,35
3,1
M 8 x 0,75
7,2
M 20 x 1,5
18,5
M 32 x 1,5
30,5
M 45 x 1,5
43,50
M 4 x 0,35
3,6
M9x1
8,0
M 22 x 1,5
20,5
M 33 x 1,5
31,5
M 48 x 1,5
46,50
M 4 x 0,5
3,5
M 10 x 1
9,0
M 24 x 1,5
22,5
M 35 x 1,5
33,5
M 50 x 1,5
48,50
M 4,5 x 0,5
4,0
M 11 x 1
10,0
M 25 x 1,5
23,5
M 36 x 1,5
34,5
M 5 x 0,5
4,5
M 12 x 1,5
10,5
M 26 x 1,5
24,5
M 38 x 1,5
36,5
M 5,5 x 0,5
5,0
M 14 x 1,5
12,5
M 27 x 1,5
25,5
M 39 x 1,5
37,5
M 6 x 0,75
5,2
M 16 x 1,5
14,5
M 28 x 1,5
26,5
M 40 x 1,5
38,5
Whitworthov závit podľa DIN 11
W 1/16"
1,15
W 7/32"
4,60
W 1/2"
10,50
W 1"
22,00
W 1 5/8"
35,50
W 3/32"
1,90
W 1/4"
5,10
W 9/16"
12,10
W 1 1/8"
24,75
W 1 3/4"
39,00
W 1/8"
2,60
W 5/16"
6,50
W 5/8"
13,50
W 1 1/4"
27,75
W 1 7/8"
41,50
W 5/32"
3,20
W 3/8"
7,90
W 3/4"
16,50
W 1 3/8"
30,50
W 2"
44,50
W 3/16"
3,70
W 7/16"
9,30
W 7/8"
19,25
W 1 1/2"
33,50
Whitworthov rúrový závit podľa DIN-ISO 228
G 1/8"
8,80
G 3/4"
24,50
G 1 3/8"
42,00
G 2 1/2"
72,50
G 3 3/4"
104,00
G 1/4"
11,80
G 7/8"
28,25
G 1 1/2"
45,50
G 2 3/4"
79,00
G 4"
110,50
G 3/8"
15,25
G 1"
30,75
G 1 3/4"
51,50
G 3"
85,50
G 1/2"
19,00
G 1 1/8"
35,50
G 2"
57,00
G 3 1/4"
91,50
G 5/8"
21,00
G 1 1/4"
39,50
G 2 1/4"
63,00
G 3 1/2"
98,00
Svorníkový závit podľa ISO 724
Whitworthov maticový závit
Maticový závit podľa ISO 724
(metrický):
(v palcoch):
(metrický):
– Vrcholové uhly pri metrickom ISO
závite majú 60°
– Závity sa rozdeľujú na normálne
a jemné závity (s normálnym a jem-
– Whitworthov závit má vrcholový
uhol 55°
– Menovité rozmery sa spravidla
udávajú v palcoch
ným stúpaním)
– Pri normálnom závite sa udáva iba
vonkajší priemer, napr. M 12
– Pri jemnom závite sa okrem vonkajšieho priemeru udáva aj stúpanie,
napr. M 12 x 1,5
D3 Priemer jadra
D1 Priemer jadra
D1 Priemer jadra
D2 Stredný priemer
D2 Stredný priemer
D2 Stredný priemer
D Vonkajší priemer
D Menovitý rozmer závitu/
D Menovitý rozmer závitu/
Vonkajší priemer
Vonkajší priemer
Vŕtanie | Vrtáky do kovu | 67
Príslušenstvo Bosch 11/12
Vrtáky do kovu,
upínacia stopka - valcovitá a šesťhranná
Vrtáky do kovov HSS-R, DIN 338
Strana 68
Vrtáky do kovov HSS-R, DIN 1897
Strana 73
Vrtáky do kovov HSS-G, DIN 338 a DIN 340
Strana 77
Vrtáky do kovov HSS-G so šesťhrannou
stopkou, DIN 338
Strana 89
Obojstranné vrtáky HSS-G
Strana 91
Vrtáky do kovov HSS-Co, DIN 338
Strana 92
Vrtáky do kovov HSS-TiN, DIN 338
Strana 97
Záhlbníky, vrtáky do plechu a stupňovité
vrtáky
Strana 100
68 | Vŕtanie | Vrtáky do kovu
Príslušenstvo Bosch 11/12
Vrtáky do kovu HSS-R
Ź Hodia sa na legovanú a nelegovanú oceľ do
pevnosti v ťahu 900 N/mm², neželezné kovy,
šedú liatinu, tvrdé plasty
Ź Vysoká elasticita vďaka výrobe tvárnením za
tepla
Ź Nízke riziko zlomenia – najmä pri vŕtaní priemerov menších ako 6 mm
Ź Špirálová drážka s vrstvou oxidu na rýchly
odsun materiálu
Ź Vysoká životnosť vďaka robustnému jadru
a výraznej tvrdosti v pracovnej oblasti
Schopnosť torzie zabraňuje riziku zlomenia – napr. pri pohybe
vrtáka do strán
Vrtáky do kovov HSS-R, DIN 338
Vlastnosti výrobku
¹
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
.
lko
vé
b
Zá
hb
sa
Ob
sie
ale
len
nia
ia
ale
nie
lo
čís
ba
ôs
ob
Sp
Ob
jed
ná
va
dĺž
Ce
lko
vá
ád
ov
n
Pr
ac
cie
ka
(
ĺžk
a(
m
)m
(D
er
iem
Pr
L2
L1
)m
)m
m
m
Špička B
Ź Špirálové vrtáky z rýchloreznej ocele podľa DIN 338
Ź Pravotočivý špirálový vrták, typ N, uhol špičky 118°, tolerancia priemeru h 8
Ź Valcovaná špirála s brúsenou fazetou, popúšťaná
Ź Zásuvný koniec zodpovedá priemeru vrtu, farba vrtáka: čierna
Ź S dvomi ostriami, valcovité, dvojšpirálové
Ź Poznámka: Pri práci s vrtákmi do kovu HSS-R používajte univerzálny rezací olej
2 607 001 409
Informácie o objednávaní
2-kusové balenie
Obsah balenia
(počet kusov v balení)
1,0
12
34
2 608 596 783
P1c
2
10
064811
1,5
18
40
2 608 596 784
P1c
2
10
064828
2,0
24
49
2 608 596 785
P1c
2
10
064835
2,5
30
57
2 608 596 786
P1c
2
10
064842
2,6
30
57
2 608 596 787
P1c
2
10
064859
3,0
33
61
2 608 596 788
P1c
2
10
064866
3,2
36
65
2 608 596 789
P1c
2
10
064873
3,5
39
70
2 608 596 790
P1c
2
10
064880
4,0
43
75
2 608 596 791
P1c
2
10
064897
¹ Zásielkové balenie. Zásielkové balenie sa skladá z pevného počtu balení.
Objednávky sa vybavujú výhradne v počte zodpovedajúcom zásielkovému baleniu.
Vŕtanie | Vrtáky do kovu | 69
Príslušenstvo Bosch 11/12
.
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
sie
lko
vé
ba
len
ie¹
Zá
2 608 596 792 PC1d
1
5
064903
80
2 608 596 793 PC1d
1
5
064910
4,8
52
86
2 608 596 794 PC1d
1
5
064927
5,0
52
86
2 608 596 795 PC1d
1
10
064934
5,5
57
93
2 608 596 796 PC1d
1
5
064941
6,0
57
93
2 608 596 797 PC1d
1
10
064958
6,5
63
101
2 608 596 798 PC1d
1
5
064965
7,0
69
109
2 608 596 799 PC1d
1
10
064972
7,5
69
109
2 608 596 800 PC1d
1
5
065696
8,0
75
117
2 608 596 801 PC1d
1
10
065702
8,5
75
117
2 608 596 802 PC1d
1
5
065719
9,0
81
125
2 608 596 803 PC1d
1
10
065726
Pr
Sp
ôs
75
47
Vlastnosti výrobku
Ob
43
4,5
ac
4,2
Pr
Ob
sa
hb
ale
nia
lo
čís
cie
ob
ná
va
jed
ba
len
ia
L2
dĺž
ka
(
Ce
lko
vá
iem
er
(D
)m
m
ov
ná
dĺž
ka
(
L1
)m
m
)m
m
Vrtáky do kovov HSS-R, DIN 338
Informácie o objednávaní
1-kusové balenie
10,0
87
133
2 608 596 804 PC1d
1
10
065733
11,0
94
142
2 608 596 805 PC1d
1
5
065740
12,0
101
151
2 608 596 806 PC1d
1
5
065757
13,0
101
151
2 608 596 807 PC1d
1
5
065764
1,0
12
34
2 607 018 400
C0f
10
1
064736
1,1
14
36
2 608 596 551
C0f
10
1
086141
1,2
16
38
2 608 596 552
C0f
10
1
086158
1,3
16
38
2 608 596 553
C0f
10
1
086165
1,4
18
40
2 608 596 554
C0f
10
1
086172
1,5
18
40
2 607 018 401
C0f
10
1
064743
1,6
20
43
2 608 596 556
C0f
10
1
086189
1,7
20
43
2 608 596 670
C0f
10
1
086196
1,8
22
46
2 608 596 557
C0f
10
1
086202
1,9
22
46
2 608 596 558
C0f
10
1
086219
2,0
24
49
2 607 018 402
C0f
10
1
064750
2,1
24
49
2 607 018 403
C0f
10
1
064767
2,2
27
53
2 607 018 404
C0f
10
1
064774
2,3
27
53
2 608 596 559
C0f
10
1
086226
2,4
30
57
2 608 596 561
C0f
10
1
086233
2,5
30
57
2 607 018 405
C0f
10
1
064781
2,6
30
57
2 607 018 406
C0f
10
1
064798
2,7
33
61
2 608 596 563
C0f
10
1
086240
2,8
33
61
2 607 018 407
C0f
10
1
064804
2,9
33
61
2 608 596 564
C0f
10
1
086257
3,0
33
61
2 607 018 408
C0f
10
1
064989
3,1
36
65
2 607 018 409
C0f
10
1
064996
3,2
36
65
2 607 018 410
C0f
10
1
065009
3,3
36
65
2 607 018 411
C0f
10
1
065016
3,4
39
70
2 607 018 412
C0f
10
1
065023
3,5
39
70
2 607 018 413
C0f
10
1
065030
3,6
39
70
2 608 596 566
C0f
10
1
086264
3,7
39
70
2 608 596 567
C0f
10
1
086271
3,8
43
75
2 607 018 414
C0f
10
1
065047
3,9
43
75
2 608 596 568
C0f
10
1
086288
10-kusové balenie
Obsah balenia
(počet kusov v balení)
¹ Zásielkové balenie. Zásielkové balenie sa skladá z pevného počtu balení.
Objednávky sa vybavujú výhradne v počte zodpovedajúcom zásielkovému baleniu.
70 | Vŕtanie | Vrtáky do kovu
Príslušenstvo Bosch 11/12
Vlastnosti výrobku
.
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
sie
lko
vé
ba
len
ie¹
Zá
Ob
sa
hb
ale
nia
lo
čís
cie
ob
ná
va
Sp
ôs
jed
Ob
ba
len
ia
L2
dĺž
ka
(
Ce
lko
vá
ac
Pr
Pr
iem
er
(D
)m
m
ov
ná
dĺž
ka
(
L1
)m
m
)m
m
Vrtáky do kovov HSS-R, DIN 338
Informácie o objednávaní
10-kusové balenie
Obsah balenia
(počet kusov v balení)
4,0
43
75
2 607 018 415
C0f
10
1
065054
4,1
43
75
2 607 018 416
C0f
10
1
065061
4,2
43
75
2 607 018 417
C0f
10
1
065078
4,3
47
80
2 607 018 418
C0f
10
1
065085
4,4
47
80
2 608 596 569
C0f
10
1
086295
4,5
47
80
2 607 018 419
C0f
10
1
065092
4,6
47
80
2 608 596 571
C0f
10
1
086301
4,7
47
80
2 608 596 573
C0f
10
1
086318
4,8
52
86
2 607 018 420
C0f
10
1
065108
4,9
52
86
2 608 596 574
C0f
10
1
086325
5,0
52
86
2 607 018 421
C0f
10
1
065115
5,1
52
86
2 607 018 422
C0f
10
1
065122
5,2
52
86
2 607 018 423
C0f
10
1
065139
5,3
52
86
2 608 596 576
C0f
10
1
086332
5,4
57
93
2 608 596 577
C0f
10
1
086349
5,5
57
93
2 607 018 424
C0f
10
1
065146
5,6
57
93
2 608 596 579
C0f
10
1
086356
5,7
57
93
2 608 596 581
C0f
10
1
086363
5,8
57
93
2 608 596 582
C0f
10
1
086370
5,9
57
93
2 608 596 583
C0f
10
1
086387
6,0
57
93
2 607 018 425
C0f
10
1
065153
6,1
63
101
2 608 596 584
C0f
10
1
086394
6,2
63
101
2 608 596 586
C0f
10
1
086400
6,3
63
101
2 608 596 587
C0f
10
1
086417
6,4
63
101
2 607 018 426
C0f
10
1
065160
6,5
63
101
2 607 018 427
C0f
10
1
065177
6,6
63
101
2 608 596 588
C0f
10
1
086424
6,7
63
101
2 608 596 589
C0f
10
1
086431
6,8
69
109
2 607 018 428
C0f
10
1
065184
6,9
69
109
2 608 596 591
C0f
10
1
086448
7,0
69
109
2 607 018 429
C0f
10
1
065191
7,1
69
109
2 608 596 592
C0f
10
1
086455
7,2
69
109
2 608 596 593
C0f
10
1
086462
7,3
69
109
2 608 596 594
C0f
10
1
086479
7,4
69
109
2 608 596 596
C0f
10
1
086486
7,5
69
109
2 607 018 430
C0f
10
1
065207
7,6
75
117
2 608 596 597
C0f
10
1
085809
7,7
75
117
2 608 596 598
C0f
10
1
085816
7,8
75
117
2 608 596 599
C0f
10
1
085823
7,9
75
117
2 608 596 601
C0f
10
1
085830
8,0
75
117
2 607 018 431
C0f
10
1
065214
8,1
75
117
2 608 596 602
C0f
10
1
085847
8,2
75
117
2 608 596 603
C0f
10
1
085854
8,3
75
117
2 608 596 604
C0f
10
1
085861
8,4
75
117
2 608 596 606
C0f
10
1
085878
8,5
75
117
2 607 018 432
C0f
10
1
065221
8,6
81
125
2 608 596 607
C0f
10
1
085885
8,7
81
125
2 608 596 608
C0f
10
1
085892
8,8
81
125
2 608 596 609
C0f
10
1
085908
8,9
81
125
2 608 596 611
C0f
10
1
085915
¹ Zásielkové balenie. Zásielkové balenie sa skladá z pevného počtu balení.
Objednávky sa vybavujú výhradne v počte zodpovedajúcom zásielkovému baleniu.
Vŕtanie | Vrtáky do kovu | 71
Príslušenstvo Bosch 11/12
Vlastnosti výrobku
.
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
sie
lko
vé
ba
len
ie¹
Zá
Ob
sa
hb
ale
nia
lo
čís
cie
ob
ná
va
Sp
ôs
jed
Ob
ba
len
ia
L2
dĺž
ka
(
Ce
lko
vá
ac
Pr
Pr
iem
er
(D
)m
m
ov
ná
dĺž
ka
(
L1
)m
m
)m
m
Vrtáky do kovov HSS-R, DIN 338
Informácie o objednávaní
10-kusové balenie
9,0
81
125
2 607 018 433
C0f
10
1
065238
9,1
81
125
2 608 596 612
C0f
10
1
085922
9,2
81
125
2 608 596 613
C0f
10
1
085939
9,3
81
125
2 608 596 614
C0f
10
1
085946
9,4
81
125
2 608 596 615
C0f
10
1
060691
9,5
81
125
2 607 018 434
C0f
10
1
065245
9,6
87
133
2 607 018 435
C0f
10
1
065252
9,7
87
133
2 608 596 617
C0f
10
1
085960
9,8
87
133
2 608 596 618
C0f
10
1
085977
9,9
87
133
2 608 596 619
C0f
10
1
085984
10,0
87
133
2 607 018 436
C0f
10
1
065269
10,1
87
133
2 608 596 621
C0f
5
1
085991
10,2
87
133
2 608 596 622
C0f
5
1
086004
10,3
87
133
2 608 596 623
C0f
5
1
086011
10,4
87
133
2 608 596 624
C0f
5
1
086028
10,5
87
133
2 607 018 437
C0f
5
1
065276
10,6
87
133
2 608 596 626
C0f
5
1
086035
10,7
94
142
2 608 596 627
C0f
5
1
086042
10,8
94
142
2 608 596 628
C0f
5
1
086059
10,9
94
142
2 608 596 629
C0f
5
1
086066
11,0
94
142
2 607 018 438
C0f
5
1
065283
11,1
94
142
2 608 596 631
C0f
5
1
086073
11,2
94
142
2 608 596 632
C0f
5
1
086080
11,3
94
142
2 608 596 633
C0f
5
1
086097
11,4
94
142
2 608 596 634
C0f
5
1
086103
11,5
94
142
2 607 018 439
C0f
5
1
065290
11,6
94
142
2 608 596 635
C0f
5
1
086110
11,7
94
142
2 608 596 636
C0f
5
1
086127
11,8
94
142
2 608 596 637
C0f
5
1
086134
11,9
101
151
2 608 596 638
C0f
5
1
085458
12,0
101
151
2 607 018 440
C0f
5
1
065306
12,1
101
151
2 608 596 639
C0f
5
1
085465
12,2
101
151
2 608 596 641
C0f
5
1
085472
12,3
101
151
2 608 596 642
C0f
5
1
085489
12,4
101
151
2 608 596 643
C0f
5
1
085496
12,5
101
151
2 607 018 441
C0f
5
1
065313
12,6
101
151
2 608 596 644
C0f
5
1
085502
12,7
101
151
2 608 596 645
C0f
5
1
085519
12,8
101
151
2 608 596 646
C0f
5
1
085526
12,9
101
151
2 608 596 647
C0f
5
1
085533
13,0
101
151
2 607 018 442
C0f
5
1
065320
5-kusové balenie
Obsah balenia
(počet kusov v balení)
¹ Zásielkové balenie. Zásielkové balenie sa skladá z pevného počtu balení.
Objednávky sa vybavujú výhradne v počte zodpovedajúcom zásielkovému baleniu.
72 | Vŕtanie | Vrtáky do kovu
Príslušenstvo Bosch 11/12
Vrtáky do kovov HSS-R, DIN 338 s redukovanou stopkou
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
.
sie
lko
vé
ba
len
ie¹
Zá
10
2 608 595 346
P1c
1
5
Špička
11,0
94
142
10
2 608 595 347
P1c
1
5
323680
B
11,5
94
142
10
2 608 595 348
P1c
1
5
323697
12,0
101
151
10
2 608 596 648
P1c
1
1
085540
12,5
101
151
10
2 608 596 649
P1c
1
1
085557
13,0
101
151
10
2 608 596 651
P1c
1
1
085564
13,5
108
160
12
2 608 596 672
P1c
1
1
085571
14,0
108
160
12
2 608 596 652
P1c
1
1
085588
Pr
Pr
Obsah balenia
(počet kusov v balení)
Sp
ôs
133
Vlastnosti výrobku
Ob
87
Pr
10,5
ac
Ob
sa
hb
ale
nia
čís
cie
ob
ná
va
jed
er
s
iem
ba
len
ia
lo
dm
m
top
ky
L2
dĺž
ka
(
Ce
lko
vá
iem
er
(D
)m
m
ov
ná
dĺž
ka
(
L1
)m
m
)m
m
Ź Špirálové vrtáky z rýchloreznej ocele podľa DIN 338
Ź Pravotočivý špirálový vrták, typ N, uhol špičky 118°, tolerancia priemeru h 8
Ź Valcovaná špirála s brúsenou fazetou, popúšťaná
Ź Zásuvný koniec je menší ako priemer vrtu, farba vrtáka: čierna
Ź S dvomi ostriami, valcovité, dvojšpirálové
Informácie o objednávaní
323673
14,5
114
169
12
2 608 596 653
P1c
1
1
085595
15,0
114
169
12
2 608 596 654
P1c
1
1
085601
15,5
120
178
12
2 608 596 655
P1c
1
1
085618
16,0
120
178
12
2 608 596 656
P1c
1
1
085625
16,5
125
184
12
2 608 596 657
P1c
1
1
085632
17,0
125
184
12
2 608 596 658
P1c
1
1
085649
085656
18,0
130
191
12
2 608 596 659
P1c
1
1
19,0
135
198
12
2 608 596 662
P1c
1
1
085663
20,0
140
205
12
2 608 596 663
P1c
1
1
085670
¹ Zásielkové balenie. Zásielkové balenie sa skladá z pevného počtu balení.
Objednávky sa vybavujú výhradne v počte zodpovedajúcom zásielkovému baleniu.
Vŕtanie | Vrtáky do kovu | 73
Príslušenstvo Bosch 11/12
Vrtáky do karosérie HSS-R
Ź Hodia sa na stavebnú, konštrukčnú oceľ, legované
kovy a farebné kovy do pevnosti v ťahu 900 N/mm²
Ź Na vŕtanie plechov a rúr s hrúbkou steny 2 až 6 mm
Ź Na stacionárne použitie a mimoriadne vhodné pre
ručné vŕtačky
Ź Úplne presné vŕtanie bez jamkovania vďaka samo-
vystreďovacej vŕtacej špičke
Ź Extra krátke vrtáky do obmedzených miest
Ź Špirála s pracovnou dĺžkou ideálnou na väčšinu prác
Ź Samovystreďovacia vŕtacia špička na presné navrtáva-
nie bez jamkovania
Čisté vŕtanie, aj na obmedzených miestach
Vrtáky do karosérie HSS-R, DIN 1897
Vlastnosti výrobku
¹
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
.
sie
l
Zá
Ob
sa
h
ba
ko
vé
b
len
len
ia
ia
ale
nie
lo
čís
ba
cie
ôs
ob
ná
va
Sp
jed
Ob
Ce
lko
vá
ád
ov
n
Pr
ac
er
iem
Pr
dĺž
ka
(
ĺžk
a(
m
)m
(D
Špička A
L2
L1
)
)m
m
mm
Ź Špirálové vrtáky z rýchloreznej ocele podľa DIN 1897
Ź Pravotočivý špirálový vrták, typ N, uhol špičky 118°, krížový výbrus podľa DIN 1412 C,
tolerancia priemeru h 8
Ź Valcovaná špirála s brúsenou fazetou, popúšťaná
Ź Zásuvný koniec zodpovedá priemeru vrtu, farba vrtáka: čierna
Ź S dvomi ostriami, valcovité, dvojšpirálové
Informácie o objednávaní
10-kusové balenie
Obsah balenia
(počet kusov v balení)
2,0
12
38
2 608 597 209
C0f
10
1
099769
2,5
14
43
2 608 597 214
C0f
10
1
099813
3,0
16
46
2 608 597 219
C0f
10
1
099868
3,2
18
49
2 608 597 221
C0f
10
1
099882
3,25
18
49
2 608 597 222
C0f
10
1
099899
3,3
18
49
2 608 597 223
C0f
10
1
099905
3,5
20
52
2 608 597 225
C0f
10
1
099929
3,8
22
55
2 608 597 229
C0f
10
1
099967
¹ Zásielkové balenie. Zásielkové balenie sa skladá z pevného počtu balení.
Objednávky sa vybavujú výhradne v počte zodpovedajúcom zásielkovému baleniu.
74 | Vŕtanie | Vrtáky do kovu
Príslušenstvo Bosch 11/12
Vlastnosti výrobku
.
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
sie
lko
vé
ba
len
ie¹
Zá
Ob
sa
hb
ale
nia
lo
čís
cie
ob
ná
va
Ob
Sp
ôs
jed
ba
len
ia
L2
dĺž
ka
(
Ce
lko
vá
ac
Pr
Pr
iem
er
(D
)m
m
ov
ná
dĺž
ka
(
L1
)m
m
)m
m
Vrtáky do karosérie HSS-R, DIN 1897
Informácie o objednávaní
10-kusové balenie
4,0
22
55
2 608 597 231
C0f
10
1
099981
4,1
22
55
2 608 597 232
C0f
10
1
099998
4,2
22
55
2 608 597 233
C0f
10
1
100007
4,5
24
58
2 608 597 236
C0f
10
1
100038
4,7
24
58
2 608 597 238
C0f
10
1
100052
4,8
26
62
2 608 597 239
C0f
10
1
100069
4,9
26
62
2 608 597 240
C0f
10
1
100076
5,0
26
62
2 608 597 241
C0f
10
1
100083
5,1
26
62
2 608 597 242
C0f
10
1
100090
5,2
26
62
2 608 597 243
C0f
10
1
100106
5,3
26
66
2 608 597 244
C0f
10
1
100113
5,5
28
66
2 608 597 246
C0f
10
1
100137
5,6
28
66
2 608 597 247
C0f
10
1
100144
5,7
28
66
2 608 597 248
C0f
10
1
100151
5,8
28
66
2 608 597 249
C0f
10
1
100168
5,9
28
66
2 608 597 250
C0f
10
1
100175
6,0
28
66
2 608 597 251
C0f
10
1
100182
6,5
31
70
2 608 597 252
C0f
10
1
100199
7,0
34
74
2 608 597 253
C0f
5
1
100205
8,0
37
79
2 608 597 255
C0f
5
1
100229
9,0
40
84
2 608 597 257
C0f
5
1
100243
10,0
43
89
2 608 597 259
C0f
5
1
100267
5-kusové balenie
ko
vé
b
Zá
sie
l
ba
sa
h
Ob
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
.
ale
ia
len
len
ôs
ob
P1c
5
1
061070
P1k
6
1
061087
Sp
Ob
ba
cie
jed
ná
va
mm
er
iem
Pr
Vlastnosti výrobku
ia
čís
nie
lo
¹
Súpravy vrtákov do kovov HSS-R (valcované), DIN 338
Informácie o objednávaní
5-dielna súprava vrtákov do kovu HSS-R, DIN 338
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
2 607 018 351
6-dielna súprava vrtákov do kovu HSS-R, DIN 338
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
8,0
Obsah balenia
(počet kusov v balení)
2 607 018 352
¹ Zásielkové balenie. Zásielkové balenie sa skladá z pevného počtu balení.
Objednávky sa vybavujú výhradne v počte zodpovedajúcom zásielkovému baleniu.
Vŕtanie | Vrtáky do kovu | 75
Príslušenstvo Bosch 11/12
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
.
sie
lko
vé
ba
len
ie¹
hb
ale
nia
Zá
ob
Ob
sa
čís
cie
Ob
Sp
ôs
jed
ná
va
mm
er
iem
Pr
Vlastnosti výrobku
ba
len
ia
lo
Súpravy vrtákov do kovov HSS-R (valcované), DIN 338
Informácie o objednávaní
10-dielna súprava vrtákov do kovu HSS-R, DIN 338
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
9,0
10,0
1 609 200 203
P1k
10
1
004244
P1k
13
1
004220
P1k
19
1
061100
13-dielna súprava vrtákov do kovu HSS-R, DIN 338
1,5
2,0
2,5
3,0
3,2
3,5
4,0
4,5
4,8
5,0
5,5
6,0
6,5
1 609 200 201
19-dielna súprava vrtákov do kovu HSS-R, DIN 338
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
5,5
6,0
6,5
7,0
7,5
8,0
8,5
9,0
9,5
10,0
Obsah balenia
(počet kusov v balení)
2 607 018 354
¹ Zásielkové balenie. Zásielkové balenie sa skladá z pevného počtu balení.
Objednávky sa vybavujú výhradne v počte zodpovedajúcom zásielkovému baleniu.
76 | Vŕtanie | Vrtáky do kovu
Príslušenstvo Bosch 11/12
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
.
sie
lko
vé
ba
len
ie¹
hb
ale
nia
Zá
ob
Ob
sa
čís
cie
Ob
Sp
ôs
jed
ná
va
mm
er
iem
Pr
Vlastnosti výrobku
ba
len
ia
lo
Súpravy vrtákov do kovov HSS-R (valcované), DIN 338
Informácie o objednávaní
19-dielna súprava vrtákov do kovu HSS-R, DIN 338
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
5,5
6,0
6,5
7,0
7,5
8,0
8,5
9,0
9,5
10,0
2 607 018 355
M1a
19
1
061117
25-dielna súprava vrtákov do kovu HSS-R, DIN 338
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
5,5
6,0
6,5
7,0
7,5
8,0
8,5
9,0
9,5
10,0
10,5
11,0
11,5
12,0
12,5
13,0
2 607 018 725
M1a
25
1
145886
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
8,0
10,0
2 607 017 036
P1k
7
4
557375
Súprava vrtákov do kovov, 7-dielna
Obsah balenia
(počet kusov v balení)
¹ Zásielkové balenie. Zásielkové balenie sa skladá z pevného počtu balení.
Objednávky sa vybavujú výhradne v počte zodpovedajúcom zásielkovému baleniu.
Vŕtanie | Vrtáky do kovu | 77
Príslušenstvo Bosch 11/12
Vrták do kovu HSS-G
Postup vŕtania
[mm/min]
Ź Hodí sa na legovanú a nelegovanú oceľ do
pevnosti v ťahu 900 N/mm², oceľoliatinu,
šedú liatinu, sintrované železo, temperovanú liatinu, neželezné kovy, tvrdé plasty
Ź Presne brúsený vrták do ocele HSS-G
umožňuje až o 40 % vyššiu rýchlosť vŕtania, resp. vyžaduje až o 50 % menší prítlak
ako štandardne brúsené vrtáky HSS s kužeľovitým výbrusom
Ź Vďaka samovystreďovacej vŕtacej špičke
s krížovým výbrusom je jamkovanie alebo
predvŕtanie do priemeru 10 mm zbytočné
Ź Vrtáky HSS-G sú dostupné v dvoch kvalitatívnych stupňoch. Vrtáky Topline na
najvyššie nároky a štandardné vrtáky na
profesionálne použitie
BO
H
SC
HS
S-
G
p
To
lin
br
e
ý
vit
ľo
vý
us
e
G
SS
ž
ku
H
Prítlačná sila [N]
Vrtáky do kovov HSS-G: až o 40 % rýchlejší alebo vyžadujúci až
o 50 % menší prítlak
Vrtáky do kovov HSS-G Topline, DIN 338
¹
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
.
lko
vé
b
sie
Zá
Ob
sa
hb
ale
ale
nia
nia
ale
nie
lo
čís
ôs
ob
b
Sp
jed
Ob
lko
vá
Ce
Vlastnosti výrobku
ná
va
dĺž
cie
ka
(
ĺžk
a(
ac
Pr
Pr
iem
er
ov
n
(D
ád
)m
m
A
L2
L1
Špička
)m
)m
m
m
Ź Špirálové vrtáky z rýchloreznej ocele podľa DIN 338
Ź Pravotočivý špirálový vrták, typ N, uhol špičky 135°, krížový výbrus podľa DIN 1412 C,
tolerancia priemeru h 8
Ź Zásuvný koniec zodpovedá priemeru vrtu, farba vrtáka: lesklá
Ź S dvomi ostriami, valcovité, dvojšpirálové
Ź Poznámka: Pri práci s vrtákmi do kovu HSS-G používajte univerzálny rezací olej
2 607 001 409
Informácie o objednávaní
2-kusové balenie
Obsah balenia
(počet kusov v balení)
1,0
12
34
2 608 596 418
P1c
2
10
060172
1,5
18
40
2 608 596 423
P1c
2
5
060189
2,0
24
49
2 608 596 428
P1c
2
10
060196
2,5
30
57
2 608 596 433
P1c
2
5
060202
2,6
30
57
2 608 596 434
P1c
2
5
064705
¹ Zásielkové balenie. Zásielkové balenie sa skladá z pevného počtu balení.
Objednávky sa vybavujú výhradne v počte zodpovedajúcom zásielkovému baleniu.
78 | Vŕtanie | Vrtáky do kovu
Príslušenstvo Bosch 11/12
Vlastnosti výrobku
.
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
sie
lko
vé
ba
len
ie¹
Zá
Ob
sa
hb
ale
nia
lo
čís
cie
ob
ná
va
Sp
ôs
jed
Ob
ba
len
ia
L2
dĺž
ka
(
Ce
lko
vá
ac
Pr
Pr
iem
er
(D
)m
m
ov
ná
dĺž
ka
(
L1
)m
m
)m
m
Vrtáky do kovov HSS-G Topline, DIN 338
Informácie o objednávaní
2-kusové balenie
3,0
33
61
2 608 596 438
P1c
2
10
060219
3,2
36
65
2 608 596 440
P1c
2
5
060226
3,3
36
65
2 608 596 441
P1c
2
5
060233
3,5
39
70
2 608 596 443
P1c
2
5
060240
3,8
43
75
2 608 596 446
P1c
2
5
060257
4,0
43
75
2 608 596 448
P1c
2
10
060264
4,1
43
75
2 608 596 449 PC1d
1
5
060271
4,2
43
75
2 608 596 450 PC1d
1
5
060288
4,3
47
80
2 608 596 451 PC1d
1
5
060295
4,5
47
80
2 608 596 453 PC1d
1
5
060301
4,8
52
86
2 608 596 456 PC1d
1
5
060318
5,0
52
86
2 608 596 458 PC1d
1
10
060325
5,1
52
86
2 608 596 459 PC1d
1
5
060332
5,2
52
86
2 608 596 460 PC1d
1
5
060349
5,5
57
93
2 608 596 463 PC1d
1
5
060356
6,0
57
93
2 608 596 468 PC1d
1
10
060363
6,5
63
101
2 608 596 473 PC1d
1
5
060370
6,8
69
109
2 608 596 476 PC1d
1
5
060387
7,0
69
109
2 608 596 478 PC1d
1
10
060394
7,5
69
109
2 608 596 483 PC1d
1
5
060400
7,8
75
117
2 608 596 486 PC1d
1
5
060417
8,0
75
117
2 608 596 488 PC1d
1
10
060424
8,5
75
117
2 608 596 493 PC1d
1
5
060431
9,0
81
125
2 608 596 498 PC1d
1
10
060448
9,5
81
125
2 608 596 503 PC1d
1
5
060455
10,0
87
133
2 608 596 508 PC1d
1
10
060462
10,5
87
133
2 608 596 513 PC1d
1
5
060479
11,0
94
142
2 608 596 518 PC1d
1
5
060486
11,5
94
142
2 608 596 523 PC1d
1
5
060493
12,0
101
151
2 608 596 528 PC1d
1
5
060509
12,5
101
151
2 608 596 533 PC1d
1
5
060516
13,0
101
151
2 608 596 538 PC1d
1
5
060523
1-kusové balenie
Obsah balenia
(počet kusov v balení)
¹ Zásielkové balenie. Zásielkové balenie sa skladá z pevného počtu balení.
Objednávky sa vybavujú výhradne v počte zodpovedajúcom zásielkovému baleniu.
Vŕtanie | Vrtáky do kovu | 79
Príslušenstvo Bosch 11/12
Vlastnosti výrobku
.
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
sie
lko
vé
ba
len
ie¹
Zá
Ob
sa
hb
ale
nia
lo
čís
cie
ob
ná
va
Sp
ôs
jed
Ob
ba
len
ia
L2
dĺž
ka
(
Ce
lko
vá
ac
Pr
Pr
iem
er
(D
)m
m
ov
ná
dĺž
ka
(
L1
)m
m
)m
m
Vrtáky do kovov HSS-G Topline, DIN 338
Informácie o objednávaní
10-kusové balenie
Obsah balenia
(počet kusov v balení)
0,5
6
22
2 608 596 673
P0a
10
1
101103
0,6
7
24
2 608 596 674
P0a
10
1
101110
0,7
9
28
2 608 596 675
P0a
10
1
101127
0,8
10
30
2 608 596 677
P0a
10
1
101134
0,9
11
32
2 608 596 678
P0a
10
1
101141
1,0
12
34
2 608 596 836
P0a
10
1
065771
1,1
14
36
2 608 596 837
P0a
10
1
065788
1,2
16
38
2 608 596 838
P0a
10
1
065795
1,3
16
38
2 608 596 839
P0a
10
1
065801
1,4
18
40
2 608 596 840
P0a
10
1
065818
1,5
18
40
2 608 596 841
P0a
10
1
065825
1,6
20
43
2 608 596 842
P0a
10
1
065832
1,7
20
43
2 608 596 843
P0a
10
1
065849
1,8
22
46
2 608 596 844
P0a
10
1
065856
1,9
22
46
2 608 596 845
P0a
10
1
065863
2,0
24
49
2 608 596 846
P0a
10
1
065870
2,1
24
49
2 608 596 847
P0a
10
1
065887
2,2
27
53
2 608 596 848
P0a
10
1
065894
2,3
27
53
2 608 596 849
P0a
10
1
065900
2,4
30
57
2 608 596 850
P0a
10
1
065917
2,5
30
57
2 608 596 851
P0a
10
1
065924
2,6
30
57
2 608 596 852
P0a
10
1
065931
2,7
33
61
2 608 596 853
P0a
10
1
065948
2,8
33
61
2 608 596 854
P0a
10
1
065955
2,9
33
61
2 608 596 855
P0a
10
1
065962
3,0
33
61
2 608 596 856
P0a
10
1
065979
3,1
36
65
2 608 596 857
P0a
10
1
065986
3,2
36
65
2 608 596 858
P0a
10
1
065993
3,3
36
65
2 608 596 859
P0a
10
1
066006
3,4
39
70
2 608 596 860
P0a
10
1
066013
3,5
39
70
2 608 596 861
P0a
10
1
066020
3,6
39
70
2 608 596 862
P0a
10
1
066037
3,7
39
70
2 608 596 863
P0a
10
1
066044
3,8
43
75
2 608 596 864
P0a
10
1
066051
3,9
43
75
2 608 596 865
P0a
10
1
066068
4,0
43
75
2 608 596 866
P0a
10
1
066075
4,1
43
75
2 608 596 867
P0a
10
1
066082
4,2
43
75
2 608 596 868
P0a
10
1
066099
4,3
47
80
2 608 596 869
P0a
10
1
066105
4,4
47
80
2 608 596 870
P0a
10
1
066112
4,5
47
80
2 608 596 871
P0a
10
1
066129
4,6
47
80
2 608 596 872
P0a
10
1
066136
4,7
47
80
2 608 596 873
P0a
10
1
066143
4,8
52
86
2 608 596 874
P0a
10
1
066150
4,9
52
86
2 608 596 875
P0a
10
1
066167
¹ Zásielkové balenie. Zásielkové balenie sa skladá z pevného počtu balení.
Objednávky sa vybavujú výhradne v počte zodpovedajúcom zásielkovému baleniu.
80 | Vŕtanie | Vrtáky do kovu
Príslušenstvo Bosch 11/12
Vlastnosti výrobku
.
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
sie
lko
vé
ba
len
ie¹
Zá
Ob
sa
hb
ale
nia
lo
čís
cie
ob
ná
va
Sp
ôs
jed
Ob
ba
len
ia
L2
dĺž
ka
(
Ce
lko
vá
ac
Pr
Pr
iem
er
(D
)m
m
ov
ná
dĺž
ka
(
L1
)m
m
)m
m
Vrtáky do kovov HSS-G Topline, DIN 338
Informácie o objednávaní
10-kusové balenie
5,0
52
86
2 608 596 876
P0a
10
1
066174
5,1
52
86
2 608 596 877
P0a
10
1
066181
5,2
52
86
2 608 596 878
P0a
10
1
066198
5,3
52
86
2 608 596 879
P0a
10
1
066204
5,4
57
93
2 608 596 880
P0a
10
1
066211
5,5
57
93
2 608 596 881
P0a
10
1
066228
5,6
57
93
2 608 596 882
P0a
10
1
066235
5,7
57
93
2 608 596 883
P0a
10
1
066242
5,8
57
93
2 608 596 884
P0a
10
1
066259
5,9
57
93
2 608 596 885
P0a
10
1
066266
6,0
57
93
2 608 596 886
P0a
10
1
066273
6,1
63
101
2 608 596 887
P0a
10
1
066280
6,2
63
101
2 608 596 888
P0a
10
1
066297
6,3
63
101
2 608 596 889
P0a
10
1
066303
6,4
63
101
2 608 596 890
P0a
10
1
066310
6,5
63
101
2 608 596 891
P0a
10
1
066327
6,6
63
101
2 608 596 892
P0a
5
1
066334
6,7
63
101
2 608 596 893
P0a
5
1
066341
6,8
69
109
2 608 596 894
P0a
5
1
066358
6,9
69
109
2 608 596 895
P0a
5
1
066365
7,0
69
109
2 608 596 896
P0a
5
1
066372
7,1
69
109
2 608 596 897
P0a
5
1
066389
7,2
69
109
2 608 596 898
P0a
5
1
066396
7,3
69
109
2 608 596 899
P0a
5
1
066402
7,4
69
109
2 608 596 900
P0a
5
1
066419
7,5
69
109
2 608 596 901
P0a
5
1
066426
7,6
75
117
2 608 596 902
P0a
5
1
066433
7,7
75
117
2 608 596 903
P0a
5
1
066440
7,8
75
117
2 608 596 904
P0a
5
1
066457
7,9
75
117
2 608 596 905
P0a
5
1
066464
8,0
75
117
2 608 596 906
P0a
5
1
066471
8,1
75
117
2 608 596 907
P0a
5
1
066488
8,2
75
117
2 608 596 908
P0a
5
1
066495
8,3
75
117
2 608 596 909
P0a
5
1
066501
8,4
75
117
2 608 596 910
P0a
5
1
066518
8,5
75
117
2 608 596 911
P0a
5
1
066525
8,6
81
125
2 608 596 912
P0a
5
1
066532
8,7
81
125
2 608 596 913
P0a
5
1
066549
8,8
81
125
2 608 596 914
P0a
5
1
066556
8,9
81
125
2 608 596 915
P0a
5
1
066563
9,0
81
125
2 608 596 916
P0a
5
1
066570
9,1
81
125
2 608 596 917
P0a
5
1
066587
9,2
81
125
2 608 596 918
P0a
5
1
066594
9,3
81
125
2 608 596 919
P0a
5
1
066600
9,4
81
125
2 608 596 920
P0a
5
1
066617
9,5
81
125
2 608 596 921
P0a
5
1
066624
9,6
87
133
2 608 596 922
P0a
5
1
066631
9,7
87
133
2 608 596 923
P0a
5
1
066648
9,8
87
133
2 608 596 924
P0a
5
1
066655
9,9
87
133
2 608 596 925
P0a
5
1
066662
5-kusové balenie
Obsah balenia
(počet kusov v balení)
¹ Zásielkové balenie. Zásielkové balenie sa skladá z pevného počtu balení.
Objednávky sa vybavujú výhradne v počte zodpovedajúcom zásielkovému baleniu.
Vŕtanie | Vrtáky do kovu | 81
Príslušenstvo Bosch 11/12
.
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
sie
lko
vé
ba
len
ie¹
Zá
87
133
2 608 596 926
P0a
5
1
066679
10,1
87
133
2 608 596 927
P0a
5
1
066686
10,2
87
133
2 608 596 928
P0a
5
1
066693
10,3
87
133
2 608 596 929
P0a
5
1
066709
10,4
87
133
2 608 596 930
P0a
5
1
066716
10,5
87
133
2 608 596 931
P0a
5
1
066723
10,6
87
133
2 608 596 932
P0a
5
1
066730
10,7
94
142
2 608 596 933
P0a
5
1
066747
10,8
94
142
2 608 596 934
P0a
5
1
066754
10,9
94
142
2 608 596 935
P0a
5
1
066761
11,0
94
142
2 608 596 936
P0a
5
1
066778
11,1
94
142
2 608 596 937
P0a
5
1
066785
11,2
94
142
2 608 596 938
P0a
5
1
066792
11,3
94
142
2 608 596 939
P0a
5
1
066808
11,4
94
142
2 608 596 940
P0a
5
1
066815
11,5
94
142
2 608 596 941
P0a
5
1
066822
11,6
94
142
2 608 596 942
P0a
5
1
066839
11,7
94
142
2 608 596 943
P0a
5
1
066846
11,8
101
151
2 608 596 944
P0a
5
1
066853
11,9
101
151
2 608 596 945
P0a
5
1
066860
12,0
101
151
2 608 596 946
P0a
5
1
066877
12,1
101
151
2 608 596 947
P0a
5
1
066884
12,2
101
151
2 608 596 948
P0a
5
1
066891
12,3
101
151
2 608 596 949
P0a
5
1
066907
12,4
101
151
2 608 596 950
P0a
5
1
066914
12,5
101
151
2 608 596 951
P0a
5
1
066921
12,6
101
151
2 608 596 952
P0a
5
1
066938
12,7
101
151
2 608 596 953
P0a
5
1
066945
12,8
101
151
2 608 596 954
P0a
5
1
066952
12,9
101
151
2 608 596 955
P0a
5
1
066969
13,0
101
151
2 608 596 956
P0a
5
1
066976
Ob
Pr
Pr
Vlastnosti výrobku
Sp
ôs
10,0
ac
Ob
sa
hb
ale
nia
lo
čís
cie
ob
ná
va
jed
ba
len
ia
L2
dĺž
ka
(
Ce
lko
vá
iem
er
(D
)m
m
ov
ná
dĺž
ka
(
L1
)m
m
)m
m
Vrtáky do kovov HSS-G Topline, DIN 338
Informácie o objednávaní
5-kusové balenie
Vlastnosti výrobku
¹
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
.
Zá
sie
ale
lko
vé
b
nia
nia
hb
sa
Ob
Sp
ôs
ob
b
ale
cie
ná
va
jed
Ob
ale
nie
lo
čís
y
rav
Ve
ľko
sť
sú
p
ac
Pr
Pr
iem
er
ov
n
ád
mm
ĺžk
am
m
Súpravy vrtákov do kovov Robust Line HSS-G (brúsené), špička vrtáka 135°
Informácie o objednávaní
6-dielna súprava vrtákov do kovu Robust Line HSS-G, DIN 338, 135°
Veľkosť súpravy A:
156,5 x 69,5 x 21,5 mm
Obsah balenia
(počet kusov v balení)
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
8,0
24
33
43
52
57
75
A
2 607 010 529
P1k
6
1
446136
¹ Zásielkové balenie. Zásielkové balenie sa skladá z pevného počtu balení.
Objednávky sa vybavujú výhradne v počte zodpovedajúcom zásielkovému baleniu.
82 | Vŕtanie | Vrtáky do kovu
Príslušenstvo Bosch 11/12
.
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
sie
lko
vé
ba
len
ie¹
hb
ale
nia
Zá
cie
ob
ná
va
Sp
ôs
jed
Ob
Ob
sa
čís
lo
Vlastnosti výrobku
ba
len
ia
y
úp
rav
ťs
Ve
ľko
s
ac
Pr
Pr
iem
er
mm
ov
ná
dĺž
ka
mm
Súpravy vrtákov do kovov Robust Line HSS-G (brúsené), špička vrtáka 135°
Informácie o objednávaní
10-dielna súprava vrtákov do kovu Robust Line HSS-G, DIN 338, 135°
Veľkosť súpravy B:
156,5 x 106,5 x 21,5 mm
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
9,0
10,0
12
24
33
43
52
57
69
75
81
87
B
2 607 010 535
P1k
10
1
446198
13-dielna súprava vrtákov do kovu Robust Line HSS-G, DIN 338, 135°
Veľkosť súpravy C:
124,0 x 106,5 x 21,5 mm
1,5
2,0
2,5
3,0
3,2
3,5
4,0
4,5
4,8
5,0
5,5
6,0
6,5
18
24
30
33
36
39
43
47
52
52
57
57
63
C
2 607 010 538
P1k
13
1
446228
M1a
19
1
145893
M1a
25
1
145909
19-dielna súprava vrtákov do kovu HSS-G, DIN 338, 135°
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
5,5
6,0
6,5
7,0
7,5
8,0
8,5
9,0
9,5
10,0
-
-
2 607 018 726
25-dielna súprava vrtákov do kovu HSS-G, DIN 338, 135°
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
5,5
6,0
6,5
7,0
7,5
8,0
8,5
9,0
9,5
10,0
10,5
11,0
11,5
12,0
12,5
13,0
Obsah balenia
(počet kusov v balení)
-
-
2 607 018 727
¹ Zásielkové balenie. Zásielkové balenie sa skladá z pevného počtu balení.
Objednávky sa vybavujú výhradne v počte zodpovedajúcom zásielkovému baleniu.
Vŕtanie | Vrtáky do kovu | 83
Príslušenstvo Bosch 11/12
.
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
sie
lko
vé
ba
len
ie¹
hb
ale
nia
Zá
cie
ob
ná
va
Sp
ôs
jed
Ob
Ob
sa
čís
lo
Vlastnosti výrobku
ba
len
ia
y
úp
rav
ťs
Ve
ľko
s
ac
Pr
Pr
iem
er
mm
ov
ná
dĺž
ka
mm
Robust Line súpravy vrtákov do kovov HSS-G (brúsené), uhol špičky 118°
Informácie o objednávaní
6-dielna súprava vrtákov do kovu Robust Line HSS-G, DIN 338, 118°
Veľkosť súpravy A:
156,5 x 69,5 x 23 mm
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
8,0
24
33
43
52
57
75
A
2 607 010 528
P1k
6
1
446129
1
446181
10-dielna súprava vrtákov do kovu Robust Line HSS-G, DIN 338, 118°
Veľkosť súpravy B:
156,5 x 106,5 x 23 mm
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
9,0
10,0
12
24
33
43
52
57
69
75
81
87
B
2 607 010 534
P1k
10
13-dielna súprava vrtákov do kovu Robust Line HSS-G, DIN 338, 118°
Veľkosť súpravy C:
124,0 x 106,5 x 23 mm
1,5
2,0
2,5
3,0
3,2
3,5
4,0
4,5
4,8
5,0
5,5
6,0
6,5
18
24
30
33
36
39
43
47
52
52
57
57
63
C
2 607 010 537
P1k
13
1
446211
P1k
19
1
061179
19-dielna súprava vrtákov do kovu HSS-G, DIN 338, 118°
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
5,5
6,0
6,5
7,0
7,5
8,0
8,5
9,0
9,5
10,0
Obsah balenia
(počet kusov v balení)
-
-
2 607 018 361
¹ Zásielkové balenie. Zásielkové balenie sa skladá z pevného počtu balení.
Objednávky sa vybavujú výhradne v počte zodpovedajúcom zásielkovému baleniu.
84 | Vŕtanie | Vrtáky do kovu
Príslušenstvo Bosch 11/12
Vlastnosti výrobku
.
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
sie
lko
vé
ba
len
ie¹
Zá
Ob
sa
hb
ale
nia
lo
čís
cie
ob
ná
va
Sp
ôs
jed
Ob
ba
len
ia
L2
dĺž
ka
(
Ce
lko
vá
ac
Pr
Špička A
Pr
iem
er
(D
)m
m
ov
ná
dĺž
ka
(
L1
)m
m
)m
m
Vrtáky do kovov HSS-G Standardline, DIN 338
Informácie o objednávaní
2-kusové balenie
1,0
12
34
2 608 585 906
P2a
2
10
521413
1,5
18
40
2 608 585 907
P2a
2
5
521420
2,0
24
49
2 608 585 908
P2a
2
10
521437
2,5
30
57
2 608 585 909
P2a
2
5
521444
2,6
30
57
2 608 585 910
P2a
2
5
521451
3,0
33
61
2 608 585 911
P2a
2
10
521468
3,2
36
65
2 608 585 912
P2a
2
5
521475
3,3
36
65
2 608 585 913
P2a
2
5
521482
3,5
39
70
2 608 585 914
P2a
2
5
521499
3,8
43
75
2 608 585 915
P2a
2
5
521505
4,0
43
75
2 608 585 916
P2a
2
10
521512
4,1
43
75
2 608 585 917
P2a
1
5
521529
4,2
43
75
2 608 585 918
P2a
1
5
521536
4,3
47
80
2 608 585 919
P2a
1
5
521543
4,5
47
80
2 608 585 920
P2a
1
5
521550
4,8
52
86
2 608 585 921
P2a
1
5
521567
5,0
52
86
2 608 585 922
P2a
1
10
521574
5,1
52
86
2 608 585 923
P2a
1
5
521581
5,2
52
86
2 608 585 924
P2a
1
5
521598
5,5
57
93
2 608 585 925
P2a
1
5
521604
6,0
57
93
2 608 585 926
P2a
1
10
521611
6,5
63
101
2 608 585 927
P2a
1
5
521628
6,8
69
109
2 608 585 928
P2a
1
5
521635
7,0
69
109
2 608 585 929
P2a
1
10
521642
7,5
69
109
2 608 585 930
P2a
1
5
521659
7,8
75
117
2 608 585 931
P2a
1
5
521666
8,0
75
117
2 608 585 932
P2a
1
10
521673
8,5
75
117
2 608 585 933
P2a
1
5
521680
9,0
81
125
2 608 585 934
P2a
1
10
521697
9,5
81
125
2 608 585 935
P2a
1
5
521703
10,0
87
133
2 608 585 936
P2a
1
10
521710
10,5
87
133
2 608 585 937
P2a
1
5
521727
11,0
94
142
2 608 585 938
P2a
1
5
521734
11,5
94
142
2 608 585 939
P2a
1
5
521741
12,0
101
151
2 608 585 940
P2a
1
5
521758
12,5
101
151
2 608 585 941
P2a
1
5
521765
13,0
101
151
2 608 585 942
P2a
1
5
521772
1-kusové balenie
Obsah balenia
(počet kusov v balení)
¹ Zásielkové balenie. Zásielkové balenie sa skladá z pevného počtu balení.
Objednávky sa vybavujú výhradne v počte zodpovedajúcom zásielkovému baleniu.
Vŕtanie | Vrtáky do kovu | 85
Príslušenstvo Bosch 11/12
Vlastnosti výrobku
.
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
sie
lko
vé
ba
len
ie¹
Zá
Ob
sa
hb
ale
nia
lo
čís
cie
ob
ná
va
Sp
ôs
jed
Ob
ba
len
ia
L2
dĺž
ka
(
Ce
lko
vá
ac
Pr
Pr
iem
er
(D
)m
m
ov
ná
dĺž
ka
(
L1
)m
m
)m
m
Vrtáky do kovov HSS-G Standardline, DIN 338
Informácie o objednávaní
10-kusové balenie
Obsah balenia
(počet kusov v balení)
1,0
12
34
2 608 595 049
P2a
10
1
290494
1,1
14
36
2 608 585 467
P2a
10
1
474726
1,2
16
38
2 608 585 468
P2a
10
1
474733
1,3
16
38
2 608 585 469
P2a
10
1
474740
1,4
18
40
2 608 585 470
P2a
10
1
474757
1,5
18
40
2 608 595 050
P2a
10
1
290500
1,6
20
43
2 608 585 471
P2a
10
1
474764
1,7
20
43
2 608 585 472
P2a
10
1
474771
1,8
22
46
2 608 585 473
P2a
10
1
474788
1,9
22
46
2 608 585 474
P2a
10
1
474795
2,0
24
49
2 608 595 051
P2a
10
1
290517
2,1
24
49
2 608 585 475
P2a
10
1
474801
2,2
27
53
2 608 595 052
P2a
10
1
290524
2,3
27
53
2 608 585 476
P2a
10
1
474818
2,4
30
57
2 608 585 477
P2a
10
1
474825
2,5
30
57
2 608 595 053
P2a
10
1
290531
2,6
30
57
2 608 585 478
P2a
10
1
474832
2,7
33
61
2 608 585 479
P2a
10
1
474849
2,8
33
61
2 608 595 054
P2a
10
1
290548
2,9
33
61
2 608 585 480
P2a
10
1
474856
3,0
33
61
2 608 595 055
P2a
10
1
290555
3,1
36
65
2 608 585 481
P2a
10
1
474863
3,2
36
65
2 608 595 056
P2a
10
1
290562
3,3
36
65
2 608 595 057
P2a
10
1
290579
3,4
39
70
2 608 585 482
P2a
10
1
474870
3,5
39
70
2 608 595 058
P2a
10
1
290586
3,6
39
70
2 608 595 332
P2a
10
1
323499
3,7
39
70
2 608 585 483
P2a
10
1
474887
3,8
43
75
2 608 585 484
P2a
10
1
474894
3,9
43
75
2 608 585 485
P2a
10
1
474900
4,0
43
75
2 608 595 059
P2a
10
1
290593
4,1
43
75
2 608 585 486
P2a
10
1
474917
4,2
43
75
2 608 595 060
P2a
10
1
290609
4,3
47
80
2 608 585 487
P2a
10
1
474924
4,4
47
80
2 608 595 333
P2a
10
1
323505
4,5
47
80
2 608 595 061
P2a
10
1
290616
4,6
47
80
2 608 585 488
P2a
10
1
474931
4,7
47
80
2 608 585 489
P2a
10
1
474948
4,8
52
86
2 608 595 334
P2a
10
1
323512
4,9
52
86
2 608 585 490
P2a
10
1
474955
5,0
52
86
2 608 595 062
P2a
10
1
290623
5,1
52
86
2 608 585 491
P2a
10
1
474962
5,2
52
86
2 608 595 063
P2a
10
1
290630
5,3
52
86
2 608 585 492
P2a
10
1
474979
5,4
57
93
2 608 585 493
P2a
10
1
474986
5,5
57
93
2 608 595 064
P2a
10
1
290647
5,6
57
93
2 608 585 494
P2a
10
1
474993
5,7
57
93
2 608 585 495
P2a
10
1
475006
5,8
57
93
2 608 595 065
P2a
10
1
290654
5,9
57
93
2 608 585 496
P2a
10
1
475013
¹ Zásielkové balenie. Zásielkové balenie sa skladá z pevného počtu balení.
Objednávky sa vybavujú výhradne v počte zodpovedajúcom zásielkovému baleniu.
86 | Vŕtanie | Vrtáky do kovu
Príslušenstvo Bosch 11/12
Vlastnosti výrobku
.
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
sie
lko
vé
ba
len
ie¹
Zá
Ob
sa
hb
ale
nia
lo
čís
cie
ob
ná
va
Sp
ôs
jed
Ob
ba
len
ia
L2
dĺž
ka
(
Ce
lko
vá
ac
Pr
Pr
iem
er
(D
)m
m
ov
ná
dĺž
ka
(
L1
)m
m
)m
m
Vrtáky do kovov HSS-G Standardline, DIN 338
Informácie o objednávaní
10-kusové balenie
6,0
57
93
2 608 595 066
P2a
10
1
290661
6,1
63
101
2 608 585 497
P2a
10
1
475020
6,2
63
101
2 608 595 067
P2a
10
1
290678
6,3
63
101
2 608 585 498
P2a
10
1
475037
6,4
63
101
2 608 595 335
P2a
10
1
323529
6,5
63
101
2 608 595 068
P2a
10
1
290685
6,6
63
101
2 608 585 499
P2a
10
1
475044
6,7
63
101
2 608 595 336
P2a
10
1
323536
6,8
69
109
2 608 595 069
P2a
10
1
290692
6,9
69
109
2 608 585 500
P2a
10
1
475051
7,0
69
109
2 608 595 070
P2a
10
1
290708
7,1
69
109
2 608 585 501
P2a
10
1
475068
7,2
69
109
2 608 595 337
P2a
10
1
323543
7,3
69
109
2 608 585 502
P2a
10
1
475075
7,4
69
109
2 608 585 503
P2a
10
1
475082
7,5
69
109
2 608 595 071
P2a
10
1
290715
7,6
75
117
2 608 585 504
P2a
10
1
475099
7,7
75
117
2 608 585 505
P2a
10
1
475105
7,8
75
117
2 608 585 506
P2a
10
1
475112
7,9
75
117
2 608 585 507
P2a
10
1
475129
8,0
75
117
2 608 595 072
P2a
5
1
290722
8,1
75
117
2 608 585 508
P2a
5
1
475136
8,2
75
117
2 608 585 509
P2a
5
1
475143
8,3
75
117
2 608 585 510
P2a
5
1
475150
8,4
75
117
2 608 585 511
P2a
5
1
475167
8,5
75
117
2 608 595 073
P2a
5
1
290739
8,6
81
125
2 608 585 512
P2a
5
1
475174
8,7
81
125
2 608 585 513
P2a
5
1
475181
8,8
81
125
2 608 595 074
P2a
5
1
290746
8,9
81
125
2 608 585 514
P2a
5
1
475198
9,0
81
125
2 608 595 075
P2a
5
1
290753
9,1
81
125
2 608 585 515
P2a
5
1
475204
9,2
81
125
2 608 585 516
P2a
5
1
475211
9,3
81
125
2 608 585 517
P2a
5
1
475228
9,4
81
125
2 608 585 518
P2a
5
1
475235
9,5
81
125
2 608 595 076
P2a
5
1
290760
9,6
87
133
2 608 585 519
P2a
5
1
475242
9,7
87
133
2 608 585 520
P2a
5
1
475259
9,8
87
133
2 608 595 338
P2a
5
1
323550
9,9
87
133
2 608 585 521
P2a
5
1
475266
10,0
87
133
2 608 595 077
P2a
5
1
290777
10,1
87
133
2 608 585 522
P2a
5
1
475273
10,2
87
133
2 608 585 523
P2a
5
1
475280
10,3
87
133
2 608 585 524
P2a
5
1
475297
10,4
87
133
2 608 585 525
P2a
5
1
475303
10,5
87
133
2 608 595 078
P2a
5
1
290784
10,6
87
133
2 608 585 526
P2a
5
1
475310
10,7
94
142
2 608 585 527
P2a
5
1
475327
10,8
94
142
2 608 585 528
P2a
5
1
475334
10,9
94
142
2 608 585 529
P2a
5
1
475341
5-kusové balenie
Obsah balenia
(počet kusov v balení)
¹ Zásielkové balenie. Zásielkové balenie sa skladá z pevného počtu balení.
Objednávky sa vybavujú výhradne v počte zodpovedajúcom zásielkovému baleniu.
Vŕtanie | Vrtáky do kovu | 87
Príslušenstvo Bosch 11/12
.
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
sie
lko
vé
ba
len
ie¹
Zá
2 608 595 079
P2a
5
1
290791
142
2 608 585 530
P2a
5
1
475358
11,2
94
142
2 608 585 531
P2a
5
1
475365
11,3
94
142
2 608 585 532
P2a
5
1
475372
11,4
94
142
2 608 585 533
P2a
5
1
475389
11,5
94
142
2 608 595 080
P2a
5
1
290807
11,6
94
142
2 608 585 534
P2a
5
1
475396
11,7
94
142
2 608 585 535
P2a
5
1
475402
11,8
101
151
2 608 585 536
P2a
5
1
475419
11,9
101
151
2 608 585 537
P2a
5
1
475426
12,0
101
151
2 608 595 081
P2a
5
1
290814
12,1
101
151
2 608 585 538
P2a
5
1
475433
12,2
101
151
2 608 585 539
P2a
5
1
475440
12,3
101
151
2 608 585 540
P2a
5
1
475457
12,4
101
151
2 608 585 541
P2a
5
1
475464
12,5
101
151
2 608 595 082
P2a
5
1
290821
12,6
101
151
2 608 585 542
P2a
5
1
475471
12,7
101
151
2 608 585 543
P2a
5
1
475488
12,8
101
151
2 608 585 544
P2a
5
1
475495
12,9
101
151
2 608 585 545
P2a
5
1
475501
13,0
101
151
2 608 595 083*
P2a
5
1
290838
14,0
108
160
2 608 585 593*
P2a
4
1
478786
15,0
114
169
2 608 585 594*
P2a
4
1
478793
16,0
120
178
2 608 585 595*
P2a
4
1
478809
Pr
Sp
ôs
142
94
Vlastnosti výrobku
Ob
94
11,1
ac
11,0
Pr
Ob
sa
hb
ale
nia
lo
čís
cie
ob
ná
va
jed
ba
len
ia
L2
dĺž
ka
(
Ce
lko
vá
iem
er
(D
)m
m
ov
ná
dĺž
ka
(
L1
)m
m
)m
m
Vrtáky do kovov HSS-G Standardline, DIN 338
Informácie o objednávaní
5-kusové balenie
4-kusové balenie
* Zásuvný koniec zodpovedá priemeru vrtu
Obsah balenia
(počet kusov v balení)
¹ Zásielkové balenie. Zásielkové balenie sa skladá z pevného počtu balení.
Objednávky sa vybavujú výhradne v počte zodpovedajúcom zásielkovému baleniu.
88 | Vŕtanie | Vrtáky do kovu
Príslušenstvo Bosch 11/12
Vrtáky do kovov HSS-G, DIN 340
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
.
sie
lko
vé
ba
len
ie¹
Zá
2 608 595 676 PC1d
1
5
417952
106
2 608 595 677 PC1d
1
5
417969
3,5
73
112
2 608 595 678 PC1d
1
5
417976
4,0
78
119
2 608 595 679 PC1d
1
5
417983
4,2
78
119
2 608 595 680 PC1d
1
5
417990
4,5
82
126
2 608 595 681 PC1d
1
5
418003
4,8
87
132
2 608 595 682 PC1d
1
5
418010
5,0
87
132
2 608 595 683 PC1d
1
5
418027
5,5
91
139
2 608 595 684 PC1d
1
5
418034
6,0
91
139
2 608 595 685 PC1d
1
5
418041
6,5
97
139
2 608 595 686 PC1d
1
5
418058
7,0
102
156
2 608 595 687 PC1d
1
5
418065
8,0
109
165
2 608 595 688 PC1d
1
5
418072
Pr
Sp
ôs
100
69
Vlastnosti výrobku
Ob
66
3,2
ac
3,0
Pr
Ob
sa
hb
ale
nia
lo
čís
cie
ob
ná
va
jed
ba
len
ia
L2
dĺž
ka
(
Ce
lko
vá
iem
er
(D
)m
m
ov
ná
dĺž
ka
(
L1
)m
)m
m
m
Špička A
Ź Špirálové vrtáky z rýchloreznej ocele podľa DIN 340
Ź Pravotočivý špirálový vrták, typ N, uhol špičky 135°, krížový výbrus podľa DIN 1412 C,
tolerancia priemeru h 8
Ź Špirálový vrták brúsený z plného materiálu, povrch s vrstvou oxidu na najlepší odsun
materiálu
Ź Zásuvný koniec zodpovedá priemeru vrtu, farba vrtáka: v 1-kusovom balení lesklá,
v 5-kusovom balení čierna
Ź S dvomi ostriami, valcovité, dvojšpirálové
Informácie o objednávaní
1-kusové balenie
9,0
115
175
2 608 595 689 PC1d
1
5
418089
10,0
121
184
2 608 595 690 PC1d
1
5
418096
11,0
128
195
2 608 595 691 PC1d
1
5
418102
12,0
134
205
2 608 595 692 PC1d
1
5
418119
13,0
134
205
2 608 595 693 PC1d
1
5
418126
1,5
45
70
2 608 596 808
P0a
5
1
066983
2,0
56
85
2 608 596 809
P0a
5
1
066990
2,5
62
95
2 608 596 810
P0a
5
1
067003
2,6
62
95
2 608 596 811
P0a
5
1
067010
3,0
66
100
2 608 596 812
P0a
5
1
067027
3,2
69
106
2 608 596 813
P0a
5
1
067034
3,5
73
112
2 608 596 814
P0a
5
1
067041
3,8
78
119
2 608 596 815
P0a
5
1
067058
4,0
78
119
2 608 596 816
P0a
5
1
067065
4,1
78
119
2 608 596 679
C0f
5
1
101158
4,2
78
119
2 608 596 817
P0a
5
1
067072
4,5
82
126
2 608 596 818
P0a
5
1
067089
4,8
87
132
2 608 596 819
P0a
5
1
067096
4,9
87
132
2 608 595 504
C0f
5
1
357463
5-kusové balenie
Obsah balenia
(počet kusov v balení)
¹ Zásielkové balenie. Zásielkové balenie sa skladá z pevného počtu balení.
Objednávky sa vybavujú výhradne v počte zodpovedajúcom zásielkovému baleniu.
Vŕtanie | Vrtáky do kovu | 89
Príslušenstvo Bosch 11/12
.
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
sie
lko
vé
ba
len
ie¹
Zá
2 608 596 820
P0a
5
1
067102
132
2 608 596 680
C0f
5
1
101165
5,2
87
132
2 608 596 682
C0f
5
1
101172
5,3
87
132
2 608 596 684
C0f
5
1
101189
5,5
91
139
2 608 596 821
P0a
5
1
067119
5,7
91
139
2 608 596 685
C0f
5
1
101196
5,8
91
139
2 608 596 687
C0f
5
1
101202
6,0
91
139
2 608 596 822
P0a
5
1
067126
6,4
97
148
2 608 596 823
P0a
5
1
067133
6,5
97
148
2 608 596 824
P0a
5
1
067140
6,8
102
156
2 608 596 688
C0f
5
1
101219
7,0
102
156
2 608 596 825
P0a
5
1
067157
7,5
102
156
2 608 596 826
P0a
5
1
067164
8,0
109
165
2 608 596 827
P0a
5
1
067171
8,5
109
165
2 608 596 828
P0a
5
1
067188
9,0
115
175
2 608 596 829
P0a
5
1
067195
9,5
115
175
2 608 596 830
P0a
5
1
067201
9,6
121
184
2 608 596 831
P0a
5
1
067218
10,0
121
184
2 608 596 832
P0a
5
1
067225
11,0
128
195
2 608 596 833
P0a
5
1
067232
12,0
134
205
2 608 596 834
P0a
5
1
067249
13,0
134
205
2 608 596 835
P0a
5
1
067256
Pr
Sp
ôs
132
87
Vlastnosti výrobku
Ob
87
5,1
ac
5,0
Pr
Ob
sa
hb
ale
nia
lo
čís
cie
ob
ná
va
jed
ba
len
ia
L2
dĺž
ka
(
Ce
lko
vá
iem
er
(D
)m
m
ov
ná
dĺž
ka
(
L1
)m
m
)m
m
Vrtáky do kovov HSS-G, DIN 340
Informácie o objednávaní
5-kusové balenie
Vrtáky do kovu z HSS-G, so 1/4" šesťhrannou stopkou
Špička A
L1
Ź Presne brúsený špirálový vrták HSS podľa DIN 338
Ź Pravorezný špirálový vrták typ N, šesťhranná stopka 1/4" podľa ISO 1173 E6.3,
vŕtacia špička 135°, krížový výbrus podľa DIN 1412 C, tolerancia priemeru h 8
Ź Špirálový vrták brúsený z plného materiálu s vynikajúcou kvalitou povrchu podľa
špeciálnej dielenskej normy
Ź Farba vrtáka: lesklá
Ź Dvojšpirálové
1-kusové balenie
2
24
62
2 608 595 511 PC1d
1
5
395366
3
33
74
2 608 595 512 PC1d
1
5
395373
4
43
88
2 608 595 513 PC1d
1
5
395380
5
52
99
2 608 595 514 PC1d
1
5
395397
6
63
106
2 608 595 515 PC1d
1
5
395403
8
75
117
2 608 595 516 PC1d
1
5
395410
L2
Obsah balenia
(počet kusov v balení)
¹ Zásielkové balenie. Zásielkové balenie sa skladá z pevného počtu balení.
Objednávky sa vybavujú výhradne v počte zodpovedajúcom zásielkovému baleniu.
90 | Vŕtanie | Vrtáky do kovu
Príslušenstvo Bosch 11/12
Vlastnosti výrobku
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
.
sie
lko
vé
ba
len
ie¹
Zá
Ob
sa
hb
ale
nia
lo
čís
cie
ob
ná
va
Sp
ôs
jed
Ob
ba
len
ia
L2
dĺž
ka
(
Ce
lko
vá
ac
Pr
Pr
iem
er
(D
)m
m
ov
ná
dĺž
ka
(
L1
)m
m
)m
m
Robust Line súprava vrtákov do kovov HSS-G (brúsené), uhol špičky 135°
Informácie o objednávaní
7-dielna súprava vrtákov do kovu Robust Line HSS-G, 135°, šesťhranná stopka 1/4"
Veľkosť súpravy A:
156,5 x 107 x 23 mm
Obsah balenia
(počet kusov v balení)
2
3
3
4
5
6
8
24
33
33
43
52
63
75
62
74
74
88
99
106
117
2 607 019 922
P1k
7
1
517027
¹ Zásielkové balenie. Zásielkové balenie sa skladá z pevného počtu balení.
Objednávky sa vybavujú výhradne v počte zodpovedajúcom zásielkovému baleniu.
Vŕtanie | Vrtáky do kovu | 91
Príslušenstvo Bosch 11/12
Obojstranné vrtáky HSS-G
Ź Hodia sa na mnohé remeselné a priemyselné
aplikácie ako oceľové plechy a plechy z farebných kovov, ako aj plasty
Ź Na použitie v ručných vŕtačkách (aj akumulátorové náradie) a vŕtacích automatoch, špeciálne
vo výrobe karosérií a v oblasti obrábania kovov
(napr. nitovacie alebo závitové otvory)
Ź S dvojnásobnou životnosťou vďaka dvom vŕtacím špičkám a špirálam
Ź Vŕtacia špička s krížovým výbrusom na vŕtanie
bez jamkovania
Priemer vrtáka prispôsobený slepým nitom hlavných výrobcov
Obojstranné vrtáky HSS-G
Vlastnosti výrobku
¹
Zá
hb
sa
Ob
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
.
ia
len
ale
nia
sie
lko
vé
ba
le
nie
lo
čís
ba
ôs
ob
Sp
Ob
jed
ná
va
dĺž
Ce
lko
vá
ád
ac
ov
n
Pr
cie
ka
(
ĺžk
a(
m
)m
(D
er
iem
Pr
L2
L1
)m
)m
m
m
Ź Brúsený vrták HSS, podobný DIN 1897
Ź Pravotočivý špirálový vrták, typ N, uhol špičky 118°, krížový výbrus podľa DIN 1412 C,
tolerancia priemeru h 8
Ź Dvojšpirálové
Informácie o objednávaní
10-kusové balenie
Špička A
Obsah balenia
(počet kusov v balení)
2,0
8
38
2 608 597 580
C0f
10
1
148009
2,5
10
43
2 608 597 581
C0f
10
1
148016
3,0
11
46
2 608 597 582
C0f
10
1
148023
3,1
11
49
2 608 597 583
C0f
10
1
148030
3,2
11
49
2 608 597 584
C0f
10
1
148047
3,3
11
49
2 608 597 585
C0f
10
1
148054
3,4
14
52
2 608 597 586
C0f
10
1
148061
3,5
14
52
2 608 597 587
C0f
10
1
148078
4,0
14
55
2 608 597 588
C0f
10
1
148085
4,1
14
55
2 608 597 589
C0f
10
1
148092
4,2
14
55
2 608 597 590
C0f
10
1
148108
4,5
17
58
2 608 597 591
C0f
10
1
148115
4,8
17
62
2 608 597 592
C0f
10
1
148122
4,9
17
62
2 608 597 593
C0f
10
1
148139
5,0
17
62
2 608 597 594
C0f
10
1
148146
5,1
17
62
2 608 597 595
C0f
10
1
148153
5,2
17
62
2 608 597 596
C0f
10
1
182294
5,5
19
66
2 608 597 597
C0f
10
1
182300
5,7
19
66
2 608 597 598
C0f
10
1
182317
6,0
19
66
2 608 597 599
C0f
10
1
182324
6,5
22
70
2 608 597 600
C0f
10
1
148160
¹ Zásielkové balenie. Zásielkové balenie sa skladá z pevného počtu balení.
Objednávky sa vybavujú výhradne v počte zodpovedajúcom zásielkovému baleniu.
92 | Vŕtanie | Vrtáky do kovu
Príslušenstvo Bosch 11/12
Vrtáky do kovov HSS-Co
Ź Hodia sa na legovanú a nelegovanú oceľ do
pevnosti v ťahu 1 000 N/mm², nehrdzavejúcu oceľ V2A/V4A, šedú liatinu, oceľoliatinu,
kyselinovzdornú a žiaruvzdornú oceľ
Ź Presné vrtáky s výraznou tepelnou odolnosťou a odolnosťou voči opotrebovaniu
Ź Na použitie vo vŕtacích konzolách alebo
stojanových vŕtačkách
Ź Vrtáky HSS-Co sú dostupné v dvoch kvalitatívnych stupňoch. Vrtáky Topline na
najvyššie nároky a štandardné vrtáky na
profesionálne použitie
Vŕtanie do chróm-niklovej ocele, najlepšie so stojanovou
vŕtačkou a chladiacim médiom
Vrtáky do kovov HSS-Co Topline, DIN 338
Ź Špirálové vrtáky z legovanej rýchloreznej ocele podľa DIN 338, obsah kobaltu 5 %
Ź Pravotočivý špirálový vrták, typ N, uhol špičky 135°, krížový výbrus podľa DIN 1412 C,
tolerancia priemeru h 8
Ź Špirálový vrták brúsený z plného materiálu s vynikajúcou kvalitou povrchu podľa
špeciálnej dielenskej normy
Ź Zásuvný koniec zodpovedá priemeru vrtu, farba vrtáka: bronzová
Ź S dvomi ostriami, valcovité, dvojšpirálové
Ź Poznámka: Pri práci s vrtákmi do kovu HSS-Co používajte univerzálny rezací olej
2 607 001 409
¹
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
.
sie
l
Zá
2 608 596 550
P1c
1
5
060530
57
2 608 596 555
P1c
1
5
060547
3,0
33
61
2 608 596 560 PC1d
1
5
060554
3,2
36
65
2 608 596 562 PC1d
1
5
060561
3,3
36
65
2 608 596 540 PC1d
1
5
101226
3,5
39
70
2 608 596 565 PC1d
1
5
060578
Vlastnosti výrobku
Sp
49
30
Ce
29
2,5
Pr
2,0
Pr
Ob
sa
h
ba
ko
vé
b
len
len
ia
ia
ale
nie
lo
čís
ba
cie
ôs
ob
ná
va
jed
Ob
lko
vá
ov
ná
ac
dĺž
dĺž
ka
(
ka
(
m
)m
(D
er
iem
L2
L1
)m
)m
m
m
Špička D
Informácie o objednávaní
1-kusové balenie
Obsah balenia
(počet kusov v balení)
¹ Zásielkové balenie. Zásielkové balenie sa skladá z pevného počtu balení.
Objednávky sa vybavujú výhradne v počte zodpovedajúcom zásielkovému baleniu.
Vŕtanie | Vrtáky do kovu | 93
Príslušenstvo Bosch 11/12
.
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
sie
lko
vé
ba
len
ie¹
Zá
2 608 596 570 PC1d
1
5
060585
75
2 608 596 541 PC1d
1
5
101233
4,2
43
75
2 608 596 572 PC1d
1
5
060592
4,5
47
80
2 608 596 575 PC1d
1
5
060608
4,8
52
86
2 608 596 578 PC1d
1
5
060615
5,0
52
86
2 608 596 580 PC1d
1
5
060622
5,1
52
86
2 608 596 542 PC1d
1
1
101240
5,2
52
86
2 608 596 543 PC1d
1
1
101257
5,5
57
93
2 608 596 585 PC1d
1
1
060639
6,0
57
93
2 608 596 590 PC1d
1
1
060646
6,5
63
101
2 608 596 595 PC1d
1
1
060653
6,8
69
109
2 608 596 544 PC1d
1
1
101264
7,0
69
109
2 608 596 600 PC1d
1
1
060660
7,5
69
109
2 608 596 605 PC1d
1
1
060677
8,0
75
117
2 608 596 610 PC1d
1
1
060684
8,5
75
117
2 608 596 545 PC1d
1
1
101271
9,0
81
125
2 608 596 620 PC1d
1
1
060707
9,5
81
125
2 608 596 625 PC1d
1
1
060714
Pr
Sp
ôs
75
43
Vlastnosti výrobku
Ob
43
4,1
ac
4,0
Pr
Ob
sa
hb
ale
nia
lo
čís
cie
ob
ná
va
jed
ba
len
ia
L2
dĺž
ka
(
Ce
lko
vá
iem
er
(D
)m
m
ov
ná
dĺž
ka
(
L1
)m
m
)m
m
Vrtáky do kovov HSS-Co Topline, DIN 338
Informácie o objednávaní
1-kusové balenie
10,0
87
133
2 608 596 630 PC1d
1
1
060721
10,2
87
133
2 608 596 546 PC1d
1
1
101288
11,0
94
142
2 608 596 640 PC1d
1
1
060738
12,0
101
151
2 608 596 650 PC1d
1
1
060745
13,0
101
151
2 608 596 660 PC1d
1
1
060752
2,0
29
49
2 608 595 647
P0a
10
1
417662
2,5
30
57
2 608 595 648
P0a
10
1
417679
3,0
33
61
2 608 595 649
P0a
10
1
417686
3,2
36
65
2 608 595 650
P0a
10
1
417693
3,3
36
65
2 608 595 651
P0a
10
1
417709
3,5
39
70
2 608 595 652
P0a
10
1
417716
10-kusové balenie
4,0
43
75
2 608 595 653
P0a
10
1
417723
4,1
43
75
2 608 595 654
P0a
10
1
417730
4,2
43
75
2 608 595 655
P0a
10
1
417747
4,5
47
80
2 608 595 656
P0a
10
1
417754
4,8
52
86
2 608 595 657
P0a
10
1
417761
5,0
52
86
2 608 595 658
P0a
10
1
417778
5,1
52
86
2 608 595 659
P0a
10
1
417785
5,2
52
86
2 608 595 660
P0a
10
1
417792
5,5
57
93
2 608 595 661
P0a
10
1
417808
6,0
57
93
2 608 595 662
P0a
10
1
417815
6,5
63
101
2 608 595 663
P0a
10
1
417822
6,8
69
109
2 608 595 664
P0a
5
1
417839
7,0
69
109
2 608 595 665
P0a
5
1
417846
7,5
69
109
2 608 595 666
P0a
5
1
417853
5-kusové balenie
Obsah balenia
(počet kusov v balení)
¹ Zásielkové balenie. Zásielkové balenie sa skladá z pevného počtu balení.
Objednávky sa vybavujú výhradne v počte zodpovedajúcom zásielkovému baleniu.
94 | Vŕtanie | Vrtáky do kovu
Príslušenstvo Bosch 11/12
.
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
sie
lko
vé
ba
len
ie¹
Zá
75
117
2 608 595 667
P0a
5
1
417860
8,5
75
117
2 608 595 668
P0a
5
1
417877
9,0
81
125
2 608 595 669
P0a
5
1
417884
9,5
81
125
2 608 595 670
P0a
5
1
417891
10,0
87
133
2 608 595 671
P0a
5
1
417907
10,2
87
133
2 608 595 672
P0a
5
1
417914
11,0
94
142
2 608 595 673
P0a
5
1
417921
12,0
101
151
2 608 595 674
P0a
5
1
417938
13,0
101
151
2 608 595 675
P0a
5
1
417945
Ob
Pr
Pr
Vlastnosti výrobku
Sp
ôs
8,0
ac
Ob
sa
hb
ale
nia
lo
čís
cie
ob
ná
va
jed
ba
len
ia
L2
dĺž
ka
(
Ce
lko
vá
iem
er
(D
)m
m
ov
ná
dĺž
ka
(
L1
)m
m
)m
m
Vrtáky do kovov HSS-Co Topline, DIN 338
Informácie o objednávaní
5-kusové balenie
Vlastnosti výrobku
¹
nie
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
.
ale
lko
vé
b
Zá
hb
sa
Ob
sie
ale
len
ba
ob
ôs
Sp
jed
Ob
nia
ia
čís
ná
va
úp
ťs
Ve
ľko
s
ac
Pr
cie
rav
y
ĺžk
am
ov
n
ád
mm
er
iem
Pr
lo
m
Robust Line vrták do kovu HSS-Co (kobaltová zliatina), DIN 338
Informácie o objednávaní
6-dielna súprava vrtákov do kovu Robust Line HSS-Co, DIN 338, 135°
Veľkosť súpravy A:
156,5 x 69,5 x 23 mm
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
8,0
29
33
43
52
57
75
A
2 607 019 924
P1k
6
1
517041
1
517058
1
517065
10-dielna súprava vrtákov do kovu Robust Line HSS-Co, DIN 338, 135°
Veľkosť súpravy B:
156,5 x 107 x 23 mm
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
9,0
10,0
12
24
33
43
52
57
59
75
81
87
B
2 607 019 925
P1k
10
13-dielna súprava vrtákov do kovu Robust Line HSS-Co, DIN 338, 135°
Veľkosť súpravy C:
124,0 x 107 x 23 mm
Obsah balenia
(počet kusov v balení)
1,5
2,0
2,5
3,0
3,2
3,5
4,0
4,5
4,8
5,0
5,5
6,0
6,5
18
30
30
33
36
39
43
47
52
52
57
57
63
C
2 607 019 926
P1k
13
¹ Zásielkové balenie. Zásielkové balenie sa skladá z pevného počtu balení.
Objednávky sa vybavujú výhradne v počte zodpovedajúcom zásielkovému baleniu.
Vŕtanie | Vrtáky do kovu | 95
Príslušenstvo Bosch 11/12
.
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
sie
lko
vé
ba
len
ie¹
Zá
2 608 585 838
C0f
1
5
520737
40
2 608 585 839
C0f
1
5
520744
2,0
29
49
2 608 585 840
C0f
1
5
520751
2,5
30
57
2 608 585 841
C0f
1
5
520768
3,0
33
61
2 608 585 842
C0f
1
5
520775
3,2
36
65
2 608 585 843
C0f
1
5
520782
3,3
36
65
2 608 585 844
C0f
1
5
520799
3,5
39
70
2 608 585 845
C0f
1
5
520805
4,0
43
75
2 608 585 846
C0f
1
5
520812
4,1
43
75
2 608 585 847 PC1d
1
5
520829
4,2
43
75
2 608 585 848 PC1d
1
5
520836
4,5
47
80
2 608 585 849 PC1d
1
5
520843
4,8
52
86
2 608 585 850 PC1d
1
5
520850
5,0
52
86
2 608 585 851 PC1d
1
5
520867
5,1
52
86
2 608 585 852 PC1d
1
1
520874
5,2
52
86
2 608 585 853 PC1d
1
1
520881
5,5
57
93
2 608 585 854 PC1d
1
1
520898
6,0
57
93
2 608 585 855 PC1d
1
1
520904
6,5
63
101
2 608 585 856 PC1d
1
1
520911
6,8
69
109
2 608 585 857 PC1d
1
1
520928
7,0
69
109
2 608 585 858 PC1d
1
1
520935
7,5
69
109
2 608 585 859 PC1d
1
1
520942
8,0
75
117
2 608 585 860 PC1d
1
1
520959
8,5
75
117
2 608 585 861 PC1d
1
1
520966
9,0
81
125
2 608 585 862 PC1d
1
1
520973
9,5
81
125
2 608 585 863 PC1d
1
1
520980
10,0
87
133
2 608 585 864 PC1d
1
1
520997
10,2
87
133
2 608 585 865 PC1d
1
1
521000
10,5
87
133
2 608 585 866 PC1d
1
1
521017
11,0
94
142
2 608 585 867 PC1d
1
1
521024
11,5
94
142
2 608 585 868 PC1d
1
1
521031
12,0
101
151
2 608 585 869 PC1d
1
1
521048
12,5
101
151
2 608 585 870 PC1d
1
1
521055
13,0
101
151
2 608 585 871 PC1d
1
1
521062
1,0
12
34
2 608 585 872
P2a
10
1
521079
1,5
18
40
2 608 585 873
P2a
10
1
521086
2,0
24
49
2 608 585 874
P2a
10
1
521093
2,5
30
57
2 608 585 875
P2a
10
1
521109
3,0
33
61
2 608 585 876
P2a
10
1
521116
3,2
36
65
2 608 585 877
P2a
10
1
521123
3,3
36
65
2 608 585 878
P2a
10
1
521130
3,5
39
70
2 608 585 879
P2a
10
1
521147
4,0
43
75
2 608 585 880
P2a
10
1
521154
4,1
43
75
2 608 585 881
P2a
10
1
521161
4,2
43
75
2 608 585 882
P2a
10
1
521178
4,5
47
80
2 608 585 883
P2a
10
1
521185
4,8
52
86
2 608 585 884
P2a
10
1
521192
Pr
Sp
ôs
34
18
Vlastnosti výrobku
Ob
12
1,5
ac
1,0
Pr
Ob
sa
hb
ale
nia
lo
čís
cie
ob
ná
va
jed
ba
len
ia
L2
dĺž
ka
(
Ce
lko
vá
iem
er
(D
)m
m
ov
ná
dĺž
ka
(
L1
)m
m
)m
m
Vrtáky do kovov HSS-Co Standardline, DIN 338
Informácie o objednávaní
1-kusové balenie
Špička D
10-kusové balenie
Obsah balenia
(počet kusov v balení)
¹ Zásielkové balenie. Zásielkové balenie sa skladá z pevného počtu balení.
Objednávky sa vybavujú výhradne v počte zodpovedajúcom zásielkovému baleniu.
96 | Vŕtanie | Vrtáky do kovu
Príslušenstvo Bosch 11/12
Vlastnosti výrobku
.
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
sie
lko
vé
ba
len
ie¹
Zá
Ob
sa
hb
ale
nia
lo
čís
cie
ob
ná
va
Sp
ôs
jed
Ob
ba
len
ia
L2
dĺž
ka
(
Ce
lko
vá
ac
Pr
Pr
iem
er
(D
)m
m
ov
ná
dĺž
ka
(
L1
)m
m
)m
m
Vrtáky do kovov HSS-Co Standardline, DIN 338
Informácie o objednávaní
10-kusové balenie
5,0
52
86
2 608 585 885
P2a
10
1
521208
5,1
52
86
2 608 585 886
P2a
10
1
521215
5,2
52
86
2 608 585 887
P2a
10
1
521222
5,5
57
93
2 608 585 888
P2a
10
1
521239
6,0
57
93
2 608 585 889
P2a
10
1
521246
6,5
63
101
2 608 585 890
P2a
10
1
521253
6,8
69
109
2 608 585 891
P2a
10
1
521260
7,0
69
109
2 608 585 892
P2a
10
1
521277
7,5
69
109
2 608 585 893
P2a
10
1
521284
8,0
75
117
2 608 585 894
P2a
5
1
521291
8,5
75
117
2 608 585 895
P2a
5
1
521307
9,0
81
125
2 608 585 896
P2a
5
1
521314
9,5
81
125
2 608 585 897
P2a
5
1
521321
10,0
87
133
2 608 585 898
P2a
5
1
521338
10,2
87
133
2 608 585 899
P2a
5
1
521345
10,5
87
133
2 608 585 900
P2a
5
1
521352
11,0
94
142
2 608 585 901
P2a
5
1
521369
11,5
94
142
2 608 585 902
P2a
5
1
521376
12,0
101
151
2 608 585 903
P2a
5
1
521383
12,5
101
151
2 608 585 904
P2a
5
1
521390
13,0
101
151
2 608 585 905
P2a
5
1
521406
5-kusové balenie
Obsah balenia
(počet kusov v balení)
¹ Zásielkové balenie. Zásielkové balenie sa skladá z pevného počtu balení.
Objednávky sa vybavujú výhradne v počte zodpovedajúcom zásielkovému baleniu.
Vŕtanie | Vrtáky do kovu | 97
Príslušenstvo Bosch 11/12
Vrták do kovu HSS-TiN
Ź Hodí sa na legovanú a nelegovanú oceľ do
pevnosti v ťahu 900 N/mm². Temperovanú liatinu, sintrované železo, alpaku, meď,
bronz a tvrdý plast ako plexisklo
Ź Umožňuje až o 40 % rýchlejší postup vŕtania
ako porovnateľné vrtáky s vŕtacou špičkou
118° bez krížového výbrusu
Vŕtanie do plexiskla s minimom studených návarkov a s chladiacim médiom
Ź Minimálne trenie vďaka vrstve z nitridu titá-
nu, čo účinne redukuje studené návarky
Ź Poznámka: Nepoužívajte do hliníka. Pracujte
len s chladiacim médiom
Až šesťkrát dlhšia životnosť pri odbornom chladení
Vrtáky do kovov HSS-TiN, DIN 338
Ź Špirálové vrtáky z rýchloreznej ocele podľa DIN 338
Ź Pravotočivý špirálový vrták, typ N, uhol špičky 135°, krížový výbrus podľa DIN 1412 C,
tolerancia priemeru h 8
Ź Špirálový vrták brúsený z plného materiálu s výnimočne zušľachteným povrchom vďaka
vrstve z nitridu titánu
Ź Zásuvný koniec zodpovedá priemeru vrtu, farba vrtáka: zlatá
Ź S dvomi ostriami, valcovité, dvojšpirálové
Ź Poznámka: Pri práci s vrtákmi do kovu HSS-TiN používajte univerzálny rezací olej
2 607 001 409
¹
Zá
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
.
hb
sa
2 608 596 661
P1c
1
5
060769
40
2 608 596 666
P1c
1
5
060776
2,0
24
49
2 608 596 671
P1c
1
5
060783
2,5
30
57
2 608 596 676
P1c
1
5
060790
Vlastnosti výrobku
Sp
34
18
Ce
12
1,5
Pr
1,0
Pr
Ob
sie
l
ale
ko
vé
b
nia
ia
ale
nie
lo
len
ôs
ob
ná
va
jed
Ob
ba
cie
ka
(
dĺž
lko
vá
ád
ac
ov
n
čís
L2
ĺžk
a(
L1
m
)m
(D
er
iem
)m
)m
m
m
Špička A
Informácie o objednávaní
1-kusové balenie
Obsah balenia
(počet kusov v balení)
¹ Zásielkové balenie. Zásielkové balenie sa skladá z pevného počtu balení.
Objednávky sa vybavujú výhradne v počte zodpovedajúcom zásielkovému baleniu.
98 | Vŕtanie | Vrtáky do kovu
Príslušenstvo Bosch 11/12
.
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
sie
lko
vé
ba
len
ie¹
Zá
33
61
2 608 596 681 PC1d
1
5
060806
3,2
36
65
2 608 596 683 PC1d
1
5
060813
3,5
39
70
2 608 596 686 PC1d
1
5
060820
4,0
43
75
2 608 596 691 PC1d
1
5
060837
4,5
47
80
2 608 596 696 PC1d
1
5
060844
5,0
52
86
2 608 596 701 PC1d
1
5
060851
5,5
57
93
2 608 596 706 PC1d
1
1
060868
6,0
57
93
2 608 596 711 PC1d
1
1
060875
6,5
63
101
2 608 596 716 PC1d
1
1
060882
7,0
69
109
2 608 596 721 PC1d
1
1
060899
7,5
69
109
2 608 596 726 PC1d
1
1
060905
8,0
75
117
2 608 596 731 PC1d
1
1
060912
8,5
75
117
2 608 596 736 PC1d
1
1
060929
9,0
81
125
2 608 596 741 PC1d
1
1
060936
9,5
81
125
2 608 596 746 PC1d
1
1
060943
10,0
87
133
2 608 596 751 PC1d
1
1
060950
11,0
94
142
2 608 596 761 PC1d
1
1
060967
12,0
101
151
2 608 596 771 PC1d
1
1
060974
151
2 608 596 781 PC1d
1
1
060981
Ob
Pr
Pr
Vlastnosti výrobku
Sp
ôs
3,0
ac
Ob
sa
hb
ale
nia
lo
čís
cie
ob
ná
va
jed
ba
len
ia
L2
dĺž
ka
(
Ce
lko
vá
iem
er
(D
)m
m
ov
ná
dĺž
ka
(
L1
)m
m
)m
m
Vrtáky do kovov HSS-TiN, DIN 338
Informácie o objednávaní
1-kusové balenie
13,0
101
¹
nie
sie
6
1
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
.
ale
lko
vé
b
nia
hb
sa
Zá
Sp
ale
ale
ôs
ob
b
ná
va
jed
Ob
Ob
Vlastnosti výrobku
nia
čís
cie
rav
úp
Ve
ľko
sť
s
Pr
ac
y
dĺž
ka
m
ov
ná
mm
er
iem
Pr
lo
m
Robust Line súpravy vrtákov do kovov HSS-TiN (titánová vrstva)
Informácie o objednávaní
6-dielna súprava vrtákov do kovu Robust Line HSS-TiN, 135°
Veľkosť súpravy A:
156,5 x 69,5 x 21,5 mm
Obsah balenia
(počet kusov v balení)
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
8,0
24
33
43
52
57
75
A
2 607 010 530
P1k
446143
¹ Zásielkové balenie. Zásielkové balenie sa skladá z pevného počtu balení.
Objednávky sa vybavujú výhradne v počte zodpovedajúcom zásielkovému baleniu.
Vŕtanie | Vrtáky do kovu | 99
Príslušenstvo Bosch 11/12
.
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
sie
lko
vé
ba
len
ie¹
hb
ale
nia
Zá
cie
ob
ná
va
Sp
ôs
jed
Ob
Ob
sa
čís
lo
Vlastnosti výrobku
ba
len
ia
y
úp
rav
ťs
Ve
ľko
s
ac
Pr
Pr
iem
er
mm
ov
ná
dĺž
ka
mm
Súpravy vrtákov do kovov HSS-TiN, DIN 338
Informácie o objednávaní
10-dielna súprava vrtákov do kovu Robust Line HSS-TiN, 135°
Veľkosť súpravy B:
156,5 x 106,5 x 21,5 mm
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
9,0
10,0
12
24
33
43
52
57
69
75
81
87
B
2 607 010 536
P1k
10
1
446204
13
1
446235
13-dielna súprava vrtákov do kovu Robust Line HSS-TiN, 135°
Veľkosť súpravy C:
124,0 x 106,5 x 21,5 mm
Obsah balenia
(počet kusov v balení)
1,5
2,0
2,5
3,0
3,2
3,5
4,0
4,5
4,8
5,0
5,5
6,0
6,5
18
24
30
33
36
39
43
47
52
52
57
57
63
C
2 607 010 539
P1k
¹ Zásielkové balenie. Zásielkové balenie sa skladá z pevného počtu balení.
Objednávky sa vybavujú výhradne v počte zodpovedajúcom zásielkovému baleniu.
100 | Vŕtanie | Vrtáky do kovu
Príslušenstvo Bosch 11/12
Záhlbníky, vrtáky do plechu, stupňovité
a frézovacie vrtáky
Kužeľovité záhlbníky, nástrojová oceľ, šesťhranná stopka
1
1
.
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
sie
lko
vé
ba
len
ie¹
hb
ale
nia
lo
čís
ba
len
ia
cie
ob
ná
va
Sp
ôs
jed
Zá
13
Ob
sa
Vlastnosti výrobku
Ob
Pr
iem
er
s
dĺž
ka
m
Ce
lko
vá
Pr
Za
hlb
iem
er
ov
a
nie
mm
m
top
ky
,p
alc
e
Ź Hodia sa na neželezné kovy, drevo, plasty
Ź Brúsený záhlbník z nástrojovej ocele podľa dielenskej normy
Ź So siedmimi ostriami 90°
Informácie o objednávaní
90°
50
1/4
1 609 200 315
P1c
004626
Kužeľovité záhlbníky HSS, šesťhranná stopka
Ź Hodia sa na neželezné kovy, legovanú a nelegovanú oceľ, šedú liatinu
Ź Brúsený záhlbník podľa DIN 335 so šesťhrannou stopkou a s upínaním podľa
ISO 1173 C6.3
Ź S tromi ostriami 90°
Obsah balenia
(počet kusov v balení)
6,3
M3
31
1/4
2 608 597 501
P1c
1
1
107167
8,3
M4
31
1/4
2 608 596 405
P1c
1
1
060110
10,4
M5
34
1/4
2 608 597 502
P1c
1
1
107174
12,4
M6
35
1/4
2 608 596 407
P1c
1
1
060127
16,5
M8
40
1/4
2 608 596 408
P1c
1
1
067409
20,5
M 10
41
1/4
2 608 597 503
P1c
1
1
107181
¹ Zásielkové balenie. Zásielkové balenie sa skladá z pevného počtu balení.
Objednávky sa vybavujú výhradne v počte zodpovedajúcom zásielkovému baleniu.
Vŕtanie | Vrtáky do kovu | 101
Príslušenstvo Bosch 11/12
Kužeľovité záhlbníky HSS, valcovitá stopka
.
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
sie
lko
vé
ba
len
ie¹
Zá
6
2 608 597 500
P1c
1
1
107150
8
M4
48
8
2 608 596 664
P1c
1
1
085687
10
M5
40
8
2 608 596 665
P1c
1
1
085694
12
M6
40
8
2 608 596 371
P1c
1
1
059770
16
M8
43
8
2 608 596 372
P1c
1
1
059787
20
M 10
45
8
2 608 596 373
P1c
1
1
059794
2 608 596 667
P1c
3
1
085700
Pr
Sp
ôs
48
Vlastnosti výrobku
Ob
M3
Pr
6
Za
Ob
sa
hb
ale
nia
čís
cie
ob
ná
va
jed
ba
len
ia
lo
mm
iem
er
s
top
ky
dĺž
ka
mm
Ce
lko
vá
hlb
iem
er
ov
a
nie
mm
Ź Hodia sa na neželezné kovy, oceľ, drevo, plasty
Ź Brúsený záhlbník podľa DIN 335
Ź S piatimi ostriami 90°
Informácie o objednávaní
Súprava kužeľovitých záhlbníkov, valcovitá stopka
3-dielna súprava kužeľových záhlbníkov
1 ostrie 90°, Ø 8-10-12 mm
Hodí sa na drevo, plasty, farebné kovy
-
-
50
6
8
Kužeľovité záhlbníky HSS, valcovitá stopka
Ź Hodia sa na neželezné kovy, legovanú a nelegovanú oceľ, šedú liatinu
Ź Brúsený záhlbník podľa DIN 335
Ź Súpravy záhlbníkov – pozrite si stranu 40
Ź S tromi ostriami 90°
6,3
M3
45
5
2 608 597 504
P1c
1
1
107198
8,3
M4
50
6
2 608 597 505
P1c
1
1
107204
10,4
M5
50
6
2 608 597 506
P1c
1
1
107211
12,4
M6
56
8
2 608 597 507
P1c
1
1
107228
16,5
M8
60
10
2 608 597 508
P1c
1
1
107235
20,5
M 10
63
10
2 608 597 509
P1c
1
1
107242
25,0
M 12
67
10
2 608 597 510
P1c
1
1
107259
Súprava kužeľovitých záhlbníkov, valcovitá stopka
6-dielna súprava kužeľových záhlbníkov
na zahlbovanie M 3, M 4, M 5, M 6, M 8, M 10; Ø 6,3-8,3-10,4-12,4-16,5-20,5 mm, 3 ostria 90°,
HSS podľa DIN 335
Hodí sa na farebné kovy, oceľ, šedú liatinu
-
Obsah balenia
(počet kusov v balení)
45
63
-
5
10
2 608 597 527
M1a
6
1
107426
¹ Zásielkové balenie. Zásielkové balenie sa skladá z pevného počtu balení.
Objednávky sa vybavujú výhradne v počte zodpovedajúcom zásielkovému baleniu.
102 | Vŕtanie | Vrtáky do kovu
Príslušenstvo Bosch 11/12
Záhlbníky s priečnym otvorom HSS-E, valcovitá stopka
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
.
sie
lko
vé
ba
len
ie¹
hb
ale
nia
Zá
45
1/4
2 608 597 511
P1c
1
1
107266
5-10
48
1/4
2 608 597 512
P1c
1
1
107273
10-15
65
1/4
2 608 597 513
P1c
1
1
107280
15-20
85
1/4
2 608 597 514
P1c
1
1
107297
20-25
102
1/4
2 608 597 515
P1c
1
1
107303
Ob
Pr
Vlastnosti výrobku
Sp
ôs
2-5
Za
Ob
sa
ob
jed
ná
va
cie
ba
len
ia
čís
lo
top
ky
,p
alc
iem
er
s
Ce
lko
vá
hlb
ov
a
nie
dĺž
ka
mm
e
Ź Hodia sa na neželezné kovy, legovanú a nelegovanú oceľ, šedú liatinu, ušľachtilú oceľ
Ź Brúsený záhlbník z HSS-E s obsahom kobaltu 5 %
Ź Priečny otvor podľa dielenskej normy
Informácie o objednávaní
Vrták do plechu HSS, šesťhranná stopka
¹
sie
Zá
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
.
ale
lko
vé
b
nia
ale
hb
sa
1/4
2 608 597 522
P1c
1
1
107372
4-20
65
1/4
2 608 597 523
P1c
1
1
107389
Vlastnosti výrobku
Sp
60
Ce
3-14
Pr
Ob
ôs
o
bb
ale
nia
nie
lo
čís
Ob
jed
er
Pr
iem
ná
va
sto
cie
pk
ka
m
lko
vá
dĺž
mm
er
iem
y,
p
m
alc
e
Ź Hodí sa na neželezné kovy, oceľový plech, plasty
Ź Bez predvŕtania do najtenších plechov, s hladkými okrajmi, bez chladných návarkov
Ź Brúsený vrták so šesťhrannou stopkou a s upínaním podľa ISO 1173 C6.3
Informácie o objednávaní
Vrtáky do plechu z chróm-vanádovej ocele, valcovitá stopka
Ź Hodia sa na neželezné kovy, plasty
Ź Brúsený vrták
Obsah balenia
(počet kusov v balení)
3-14
58
6
2 608 596 668
P1c
1
1
085717
5-20
71
8
2 608 596 669
P1c
1
1
085724
¹ Zásielkové balenie. Zásielkové balenie sa skladá z pevného počtu balení.
Objednávky sa vybavujú výhradne v počte zodpovedajúcom zásielkovému baleniu.
Vŕtanie | Vrtáky do kovu | 103
Príslušenstvo Bosch 11/12
Vrtáky do plechu HSS, valcovitá stopka
.
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
sie
lko
vé
ba
len
ie¹
Zá
58
6
2 608 596 399
P1c
1
1
060059
5-20
71
8
2 608 596 400
P1c
1
1
060066
16-30,5
76
9
2 608 596 401
P1h
1
1
060073
24-40
89
10
2 608 597 516
P1h
1
1
107310
5-31
103
9
2 608 597 517
P1h
1
1
107327
Ob
Pr
Vlastnosti výrobku
Sp
ôs
3-14
Pr
Ob
sa
hb
ale
nia
lo
čís
ba
len
ia
cie
ob
ná
va
jed
iem
Ce
lko
vá
iem
er
s
top
ky
dĺž
ka
mm
mm
er
mm
Ź Hodia sa na neželezné kovy, oceľový plech, plasty
Ź Bez predvŕtania do najtenších plechov, s hladkými okrajmi, bez chladných návarkov
Ź Brúsený vrták
Informácie o objednávaní
Stupňovitý vrták HSS, šesťhranná stopka
¹
lko
vé
b
sie
Zá
sa
h
Ob
1
1
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
.
ale
ia
ia
ba
len
len
Sp
ôs
ob
ba
cie
Ob
jed
ná
va
dĺž
lko
vá
Ce
Vlastnosti výrobku
nie
lo
čís
m
ka
m
ky
,p
top
rs
me
Pr
ie
St
u
(ro pňov
zs itý
ah
) m prie
m me
r
alc
e
Ź Hodí sa na neželezné kovy, oceľový plech, plasty
Ź Bez predvŕtania do najtenších plechov, s hladkými okrajmi, bez chladných návarkov
Ź Brúsený vrták so šesťhrannou stopkou a s upínaním podľa ISO 1173 E6.3
Informácie o objednávaní
9 veľkostí Ø 4-6-8-10-12-14-16-18-20 mm
4-20
Obsah balenia
(počet kusov v balení)
1/4
75
2 608 597 524
P1c
107396
¹ Zásielkové balenie. Zásielkové balenie sa skladá z pevného počtu balení.
Objednávky sa vybavujú výhradne v počte zodpovedajúcom zásielkovému baleniu.
104 | Vŕtanie | Vrtáky do kovu
Príslušenstvo Bosch 11/12
Stupňovitý vrták HSS, valcovitá stopka
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
.
sie
lko
vé
ba
len
ie¹
2 608 597 518
P1c
1
1
107334
2 608 597 519
P1c
1
1
107341
P1h
1
1
107358
P1h
1
1
107365
Ob
Sp
ôs
Zá
hb
ale
nia
lo
čís
cie
ob
ná
va
jed
Ob
sa
Vlastnosti výrobku
ba
len
ia
dĺž
ka
mm
Ce
lko
vá
top
ky
iem
er
s
Pr
St
u
(ro pňov
zs itý
ah
) m prie
m me
r
mm
Ź Hodí sa na neželezné kovy, oceľový plech, plasty
Ź Vŕtanie bez predvŕtania do najtenších plechov, bez otrepov, bez studených návarkov,
zapustené okraje, pevné stupne na vŕtanie
Ź Brúsený vrták
Informácie o objednávaní
5 veľkostí Ø 4-6-8-10-12 mm
4-12
6
65
9 veľkostí Ø 4-6-8-10-12-14-16-18-20 mm
4-20
8
75
14 veľkostí Ø 4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30 mm
4-30
10
100
2 608 597 520
13 veľkostí Ø 4-6-8-12-15-18-21-24-27-30-33-36-39 mm
4-39
10
107
2 608 597 521
Stupňovitý vrták HSS-TiN, valcovitá stopka
Ź Hodí sa na neželezné kovy, oceľový plech, plasty
Ź Brúsený vrták
Ź Poznámka: Nepoužívajte do hliníka
13 veľkostí Ø 1/8"-5/32"-3/16"-7/32"-1/4"-9/32"-5/16"-11/32"-3/8"-13/32"-7/16"-15/32"-1/2"
1/8-1/2
6,3
80
2 608 596 402
P1c
1
1
060080
9 veľkostí Ø 1/4"-5/16"-3/8"-7/16"-1/2"-9/16"-5/8"-11/16"-3/4"
1/4-3/4
9,6
70
2 608 596 403
P1c
1
1
060097
65
2 608 597 525
P1c
1
1
107402
2 608 597 526
P1c
1
1
107419
9 veľkostí Ø 4-5-6-7-8-9-10-11-12 mm
-
6,0
9 veľkostí Ø 4-6-8-10-12-14-16-18-20 mm
-
Obsah balenia
(počet kusov v balení)
8,0
75
¹ Zásielkové balenie. Zásielkové balenie sa skladá z pevného počtu balení.
Objednávky sa vybavujú výhradne v počte zodpovedajúcom zásielkovému baleniu.
Vŕtanie | Vrtáky do kovu | 105
Príslušenstvo Bosch 11/12
Frézovacie vrtáky HSS, valcovitá stopka
Vlastnosti výrobku
.
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
sie
lko
vé
ba
len
ie¹
Zá
Ob
sa
hb
ale
nia
lo
čís
ba
len
ia
cie
ob
ná
va
Sp
ôs
jed
Ob
iem
er
s
Pr
Ce
lko
vá
top
ky
L2
dĺž
ka
(
m
)m
(D
er
iem
Pr
dm
m
)m
m
Ź Brúsený vrták, vŕtacia špička s krížovým výbrusom 118°, hlbokoťažné rezné zuby
Informácie o objednávaní
Brúsený frézovací vrták HSS, vŕtacia špička s krížovým výbrusom 118°, hlbokoťažné rezné zuby
Hodí sa na farebné kovy, drevo
Odporúčané otáčky 1000 - 2000 ot/min
6
90
6
2 608 597 528
P1c
1
1
107433
2 609 200 199
P1c
1
1
085151
Frézovací vrták HSS, s jemným sekom
Hodí sa na farebné kovy, oceľ, plasty, drevo
Odporúčané otáčky 1000 - 2000 ot/min
6
Obsah balenia
(počet kusov v balení)
85
6
¹ Zásielkové balenie. Zásielkové balenie sa skladá z pevného počtu balení.
Objednávky sa vybavujú výhradne v počte zodpovedajúcom zásielkovému baleniu.
106 | Vŕtanie | Vrtáky do dreva
Príslušenstvo Bosch 11/12
Vrtáky do dreva,
Upínacia stopka valcovitá, SDS-plus a šesťhranná
Špirálové vrtáky do dreva
Strana 108
Strojové vrtáky do dreva so špičkou M
Strana 109
Strojové špirálové vrtáky do dreva HSS
s ¼"-šesťhrannou stopkou
Strana 111
Skrutkovité vrtáky do dreva
Strana 113
Clean Hinge, dekoračný vrták s ostrím
z tvrdého kovu
Strana 116
Dekoračné vrtáky HM, s ostrím z tvrdého
kovu
Strana 118
Forstnerov vrták
Strana 119
Vrták na otvory pre pánty
Strana 120
Príslušenstvo Bosch 11/12
Vyrezávač kotúčikov
Strana 120
HSS vrtáky na debnenie a inštalácie
Strana 124
Vŕtanie | Vrtáky do dreva | 107
Ploché frézovacie vrtáky
Strana 121
108 | Vŕtanie | Vrtáky do dreva
Príslušenstvo Bosch 11/12
Špirálový vrták do dreva
Ź Všetky špirálové vrtáky do dreva sú vyrobené
podľa prísnej dielenskej normy Bosch
Ź Extrémne ostré vŕtacie nástroje na presné
otvory bez otrepov
Ź Presne brúsené do plného kaleného materiálu
pomocou brúsneho kotúča z kubického nitridu
bóru s využitím technológie brúsenia CBN
Ź Štandardné špirálové vrtáky do dreva na plynulé vŕtanie do Ø 30 mm (aj s akumulátorovou
vŕtačkou)
Presne brúsená vŕtacia špička M s dvomi predrezávačmi na otvory
bez otrepov a hladké steny otvoru
Štandardné špirálové vrtáky do dreva
ko
vé
b
len
Zá
sie
l
ba
sa
h
60
3
2 608 596 300 PC1d
1
5
059060
40
70
4
2 608 596 301 PC1d
1
5
059077
5
45
85
5
2 608 596 302 PC1d
1
5
059084
6
50
90
6
2 608 596 303 PC1d
1
5
059091
7
60
105
7
2 608 596 304 PC1d
1
5
059107
8
65
110
8
2 608 596 305 PC1d
1
5
059114
9
70
115
9
2 608 596 306 PC1d
1
5
059121
10
75
120
10
2 608 596 307 PC1d
1
5
059138
11
80
142
10
2 608 596 308 PC1d
1
5
059145
12
95
150
10
2 608 596 309 PC1d
1
5
059152
13
95
150
10
2 608 596 310 PC1d
1
1
059169
14
95
150
10
2 608 596 311 PC1d
1
1
059176
15
100
160
10
2 608 596 312
P1c
1
1
059183
16
105
160
10
2 608 596 313
P1c
1
1
059190
18
130
180
10
2 608 597 202
P1c
1
1
099684
20
140
200
10
2 608 597 203
P1c
1
1
099691
22
140
210
13
2 608 597 204
P1c
1
1
099707
24
140
210
13
2 608 597 205
P1c
1
1
099714
26
145
215
13
2 608 597 206
P1c
1
1
099721
28
145
220
13
2 608 597 207
P1c
1
1
099738
30
145
220
13
2 608 597 208
P1c
1
1
099745
Pr
Vlastnosti výrobku
Sp
30
4
Ce
3
Pr
Ob
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
.
ia
ia
len
ba
ob
ôs
ale
nie
lo
čís
cie
ná
va
Ob
jed
rs
me
Pr
ie
¹
m
dm
ky
top
ka
(
dĺž
lko
vá
iem
er
ac
ov
n
(D
ád
)m
m
ĺžk
a(
L2
L1
)m
)m
m
m
Ź Hodia sa na tvrdé a mäkké drevo
Ź Vrtáky s vystreďovacou špičkou a postranným ostrím
Ź Farba vrtáka: čierna, brúsená fazeta
Ź Dvojšpirálové
Informácie o objednávaní
1-kusové balenie
D
L1
L2
d
Obsah balenia
(počet kusov v balení)
¹ Zásielkové balenie. Zásielkové balenie sa skladá z pevného počtu balení.
Objednávky sa vybavujú výhradne v počte zodpovedajúcom zásielkovému baleniu.
Vŕtanie | Vrtáky do dreva | 109
Príslušenstvo Bosch 11/12
Vrtáky do dreva so špičkou M (2 predrezávače)
Vlastnosti výrobku
.
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
sie
lko
vé
ba
len
ie¹
hb
ale
nia
Zá
Ob
sa
čís
cie
ob
ná
va
Sp
ôs
jed
Ob
ba
len
ia
lo
dm
m
iem
er
s
top
ky
L2
Pr
dĺž
ka
(
Ce
lko
vá
Pr
Pr
ac
iem
er
(D
)m
m
ov
ná
dĺž
ka
(
L1
)m
m
)m
m
Ź Vrtáky s brúsenou špičkou CBN typu M
Ź Zvláštny tvar špirály zabraňuje zaseknutiu a zaručuje rýchly odsun materiálu
Ź Farba vrtáka: lesklý, čierny
Ź S dvomi ostriami, valcovité, dvojšpirálové
Informácie o objednávaní
Celková dĺžka 250 mm
D
L1
L2
d
Obsah balenia
(počet kusov v balení)
6
190
250
6
2 608 597 187
P1c
1
1
099530
8
190
250
8
2 608 597 188
P1c
1
1
099547
10
190
250
10
2 608 597 189
P1c
1
1
099554
12
190
250
10
2 608 597 190
P1c
1
1
099561
14
190
250
10
2 608 597 191
P1c
1
1
099578
16
190
250
10
2 608 597 192
P1c
1
1
099585
18
190
250
10
2 608 597 193
P1c
1
1
099592
20
190
250
10
2 608 597 194
P1c
1
1
099608
Celková dĺžka 400 mm
8
340
400
8
2 608 597 195
P1c
1
1
099615
10
340
400
10
2 608 597 196
P1c
1
1
099622
12
340
400
10
2 608 597 197
P1c
1
1
099639
14
340
400
10
2 608 597 198
P1c
1
1
099646
16
340
400
10
2 608 597 199
P1c
1
1
099653
18
340
400
10
2 608 597 200
P1c
1
1
099660
20
340
400
10
2 608 597 201
P1c
1
1
099677
¹ Zásielkové balenie. Zásielkové balenie sa skladá z pevného počtu balení.
Objednávky sa vybavujú výhradne v počte zodpovedajúcom zásielkovému baleniu.
110 | Vŕtanie | Vrtáky do dreva
Príslušenstvo Bosch 11/12
.
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
Zá
P1k
5
1
446112
Ob
Sp
ôs
Ob
sa
sie
lko
vé
ba
len
ie¹
cie
ob
ná
va
jed
hb
ale
nia
čís
lo
Vlastnosti výrobku
ba
len
ia
y
úp
rav
ťs
Ve
ľko
s
Pr
Pr
ac
iem
er
mm
ov
ná
dĺž
ka
mm
Súpravy špirálových vrtákov do dreva
Informácie o objednávaní
5-dielna súprava špirálových vrtákov do dreva Robust Line
Veľkosť súpravy A:
156,5 x 69,5 x 21,5 mm
4
5
6
8
10
40
45
50
65
75
2 607 010 527
A
8-dielna súprava špirálových vrtákov do dreva Robust Line
Veľkosť súpravy B:
156,5 x 106,5 x 21,5 mm
3
4
5
6
7
8
9
10
30
40
45
50
60
65
70
75
B
2 607 010 533
P1k
8
1
446174
-
2 607 017 034
P1k
7
4
557351
7-dielna súprava vrtákov do dreva
3
4
5
6
7
8
10
30
40
45
50
60
65
75
Špirálový vrták do dreva so záhlbníkom 90°
¹
lko
vé
b
len
1
323666
P1c
1
1
059978
5
16
2 608 596 392
P1c
1
1
059985
6
16
2 608 596 393
P1c
1
1
059992
7
16
2 608 596 394
P1c
1
1
060004
8
20
2 608 596 395
P1c
1
1
060011
10
20
2 608 596 396
P1c
1
1
060028
12
20
2 608 596 397
P1c
1
1
060035
Ob
Pr
sie
Zá
ba
1
2 608 596 391
Sp
Ob
sa
h
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
.
ia
ia
len
ba
ôs
ob
ale
nie
lo
čís
cie
P1c
16
jed
2 608 595 345
4
Vo
n
16
iem
3
Vlastnosti výrobku
Obsah balenia
(počet kusov v balení)
ná
va
ka
jš
er
íp
(D
rie
)m
me
m
rm
m
Ź Hodí sa na tvrdé a mäkké drevo, vrstvené a nevrstvené drevotrieskové dosky, preglejky
Ź Vŕtanie a zahlbovanie v jednom pracovnom postupe
Ź Záhlbníky použiteľné aj ako hĺbkový doraz
Ź Valcovitá stopka, dvojšpirálové
Informácie o objednávaní
¹ Zásielkové balenie. Zásielkové balenie sa skladá z pevného počtu balení.
Objednávky sa vybavujú výhradne v počte zodpovedajúcom zásielkovému baleniu.
Vŕtanie | Vrtáky do dreva | 111
Príslušenstvo Bosch 11/12
Nástrčné záhlbníky pre špirálové vrtáky do dreva
.
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
sie
lko
vé
ba
len
ie¹
Zá
16
2 608 585 737
P1c
1
1
510998
4
16
2 608 585 738
P1c
1
1
511001
5
16
2 608 585 739
P1c
1
1
511018
6
16
2 608 585 740
P1c
1
1
511025
8
19
2 608 585 741
P1c
1
1
511032
10
19
2 608 585 742
P1c
1
1
511049
Vlastnosti výrobku
Ob
Sp
ôs
3
Pr
Ob
sa
hb
ale
nia
lo
čís
ba
len
ia
cie
ob
ná
va
jed
iem
Vo
nk
ajš
er
mm
íp
rie
me
rm
m
Ź Hodia sa na tvrdé a mäkké drevo, vrstvené a nevrstvené drevotrieskové dosky, preglejky
Ź Záhlbníky použiteľné aj ako hĺbkový doraz
Informácie o objednávaní
Strojové špirálové vrtáky do dreva HSS s 1/4"-šesťhrannou stopkou
Obsah balenia
(počet kusov v balení)
¹
ko
vé
b
len
1
5
395441
4
43
88
2 608 595 520 PC1d
1
5
395458
5
52
99
2 608 595 521 PC1d
1
5
395465
6
63
106
2 608 595 522 PC1d
1
5
395472
8
75
117
2 608 595 523 PC1d
1
5
395489
10
87
133
2 608 595 524 PC1d
1
5
395496
Ob
sie
l
Zá
ba
Ob
sa
h
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
.
ia
ia
len
ba
ôs
ob
ale
nie
lo
čís
395434
2 608 595 519 PC1d
Sp
5
74
jed
1
33
Ce
2 608 595 518 PC1d
3
Pr
L2
ná
va
dĺž
lko
vá
ád
ac
ov
n
62
Pr
24
iem
2
Vlastnosti výrobku
L1
cie
ka
(
ĺžk
a(
m
)m
(D
er
L2
L1
)m
)m
m
m
Ź Hodia sa na tvrdé a mäkké drevo
Ź Presné špirálové vrtáky do dreva z rýchloreznej ocele (HSS), brúsené z plného materiálu,
s vystreďovacou špičkou a odsadenými ostriami
Ź So šesťhrannou stopkou podľa ISO 1173 E6.3
Ź Rýchla, beznástrojová výmena nástroja
Ź Farba vrtáka: lesklá
Ź Dvojšpirálové
Informácie o objednávaní
¹ Zásielkové balenie. Zásielkové balenie sa skladá z pevného počtu balení.
Objednávky sa vybavujú výhradne v počte zodpovedajúcom zásielkovému baleniu.
112 | Vŕtanie | Vrtáky do dreva
Príslušenstvo Bosch 11/12
.
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
sie
lko
vé
ba
len
ie¹
hb
ale
nia
Zá
cie
ob
ná
va
Sp
ôs
jed
Ob
Ob
sa
čís
lo
Vlastnosti výrobku
ba
len
ia
y
úp
rav
ťs
Ve
ľko
s
ac
Pr
Pr
iem
er
mm
ov
ná
dĺž
ka
mm
Súpravy vrtákov do dreva so šesťhrannou stopkou
Informácie o objednávaní
7-dielna súprava špirálových vrtákov do dreva Robust Line, šesťhranná stopka 1/4"
Veľkosť súpravy A:
156,5 x 107 x 22 mm
Obsah balenia
(počet kusov v balení)
2
3
3
4
5
6
8
24
33
33
43
52
63
75
A
2 607 019 923
P1k
7
1
517034
¹ Zásielkové balenie. Zásielkové balenie sa skladá z pevného počtu balení.
Objednávky sa vybavujú výhradne v počte zodpovedajúcom zásielkovému baleniu.
Vŕtanie | Vrtáky do dreva | 113
Príslušenstvo Bosch 11/12
Špirálové vrtáky
Presné a čisté vŕtanie
Rýchle vŕtanie bez námahy, iba
minimálny potrebný prítlak
Vysoko zaťažiteľná hlava vrtáka so
samovťahovacou špičkou so závitom
vťahuje vrták pozdĺž celej dĺžky, až kým
neprejde cez materiál
Novovyvinutý predrezávač
čisté a rýchle vŕtanie
Presne brúsené hlavné ostrie
rýchle vŕtanie, potrebná iba
nepatrná sila
Geometria hlavy vrtáka
redukovaný trecí odpor na tele vrtáka
Masívne jadro, špirála s nízkym trením
priame vŕtanie, vysoký odsun materiálu
Skrutkovité vrtáky, šesťhranná stopka
¹
nie
lko
vé
b
len
Zá
sie
ba
sa
h
160
4,80
3/16
2 608 585 694
P1h
1
1
488648
100
160
5,60
7/32
2 608 585 695
P1h
1
1
488655
8
100
160
6,35
1/4
2 608 585 696
P1h
1
1
488662
10
100
160
6,35
1/4
2 608 585 697
P1h
1
1
488679
Pr
Vlastnosti výrobku
Sp
100
7
Ce
6
Pr
Ob
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
.
ale
ia
ia
len
ba
ob
ôs
Ob
jed
ná
va
kľú
cie
ča
d
čís
"
lo
m
dm
ča
ľú
Ve
ľko
sť
lko
vá
ac
ov
n
Ve
ľko
sť
k
ád
dĺž
ka
(
ĺžk
a(
m
)m
(D
er
iem
L2
L1
)m
)m
m
m
Ź Hodia sa na všetky druhy mäkkého a tvrdého dreva, dokonca aj do mokrého dreva
Ź Ideálne na použitie v oblasti vedľajších stavebných remesiel, pre tesárov a pokrývačov
Ź Použiteľné vo všetkých vŕtačkách s 13 mm skľučovadlom
Ź Na vŕtanie priechodných otvorov a predvŕtanie otvorov pre krokvové klince a na vŕtanie
otvorov pre valcovité čapy
Ź S presným výbrusom pre presné diery
Ź Vysoká rýchlosť vŕtania vďaka optimalizovanej geometrii špirály
Ź Vysoká odolnosť voči zlomeniu, jemný povrchový výbrus
Informácie o objednávaní
Celková dĺžka 160 mm
Obsah balenia
(počet kusov v balení)
¹ Zásielkové balenie. Zásielkové balenie sa skladá z pevného počtu balení.
Objednávky sa vybavujú výhradne v počte zodpovedajúcom zásielkovému baleniu.
114 | Vŕtanie | Vrtáky do dreva
Príslušenstvo Bosch 11/12
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
.
sie
lko
vé
ba
len
ie¹
Zá
6,35
1/4
2 608 585 698
P1h
1
1
488686
160
6,35
1/4
2 608 585 699
P1h
1
1
488693
13
100
160
7,90
5/16
2 608 585 700
P1h
1
1
488709
14
100
160
11,10
7/16
2 608 585 701
P1h
1
1
488716
15
100
160
11,10
7/16
2 608 585 702
P1h
1
1
488723
16
100
160
11,10
7/16
2 608 585 703
P1h
1
1
488730
18
100
160
11,10
7/16
2 608 585 704
P1h
1
1
488747
20
100
160
11,10
7/16
2 608 585 705
P1h
1
1
488754
22
100
160
11,10
7/16
2 608 585 706
P1h
1
1
488761
24
100
160
11,10
7/16
2 608 585 707
P1h
1
1
488778
25
100
160
11,10
7/16
2 608 585 708
P1h
1
1
488785
26
100
160
11,10
7/16
2 608 585 709
P1h
1
1
488792
28
100
160
11,10
7/16
2 608 585 710
P1h
1
1
488808
30
100
160
11,10
7/16
2 608 585 711
P1h
1
1
488815
32
100
160
11,10
7/16
2 608 585 712
P1h
1
1
488822
Pr
Sp
ôs
160
100
Vlastnosti výrobku
Ob
100
12
ac
11
Pr
Ob
sa
hb
ale
nia
lo
čís
ob
ná
va
jed
ba
len
ia
cie
ad
ľú
č
Ve
ľko
s
ťk
ľú
č
ťk
Ve
ľko
s
"
mm
ad
L2
dĺž
ka
(
Ce
lko
vá
iem
er
(D
)m
m
ov
ná
dĺž
ka
(
L1
)m
m
)m
m
Skrutkovité vrtáky, šesťhranná stopka
Informácie o objednávaní
Celková dĺžka 160 mm
Celková dĺžka 235 mm
6
160
235
4,80
3/16
2 608 597 622
P1h
1
1
183314
7
160
235
5,60
7/32
2 608 585 713
P1h
1
1
488839
8
160
235
6,35
1/4
2 608 597 623
P1h
1
1
183321
10
160
235
6,35
1/4
2 608 597 624
P1h
1
1
183338
11
160
235
6,35
1/4
2 608 597 625
P1h
1
1
183345
12
160
235
6,35
1/4
2 608 597 626
P1h
1
1
183352
13
160
235
7,90
5/16
2 608 597 627
P1h
1
1
183369
14
160
235
11,10
7/16
2 608 597 628
P1h
1
1
183376
15
160
235
11,10
7/16
2 608 597 629
P1h
1
1
183383
16
160
235
11,10
7/16
2 608 597 630
P1h
1
1
183390
18
160
235
11,10
7/16
2 608 597 631
P1h
1
1
183406
20
160
235
11,10
7/16
2 608 597 632
P1h
1
1
183413
22
160
235
11,10
7/16
2 608 597 633
P1h
1
1
183420
24
160
235
11,10
7/16
2 608 597 634
P1h
1
1
183437
25
160
235
11,10
7/16
2 608 597 635
P1h
1
1
183444
26
160
235
11,10
7/16
2 608 597 636
P1h
1
1
183451
28
160
235
11,10
7/16
2 608 597 637
P1h
1
1
183468
30
160
235
11,10
7/16
2 608 597 638
P1h
1
1
183475
32
160
235
11,10
7/16
2 608 597 639
P1h
1
1
183482
Celková dĺžka 450 mm
Obsah balenia
(počet kusov v balení)
7
360
450
5,60
7/32
2 608 585 714
P1h
1
1
488846
8
360
450
6,35
1/4
2 608 597 640
P1h
1
1
183499
10
360
450
6,35
1/4
2 608 597 641
P1h
1
1
183505
12
360
450
6,35
1/4
2 608 597 642
P1h
1
1
183512
14
360
450
11,10
7/16
2 608 597 643
P1h
1
1
183529
16
360
450
11,10
7/16
2 608 597 644
P1h
1
1
183536
18
360
450
11,10
7/16
2 608 597 645
P1h
1
1
183543
20
360
450
11,10
7/16
2 608 597 646
P1h
1
1
183550
22
360
450
11,10
7/16
2 608 597 647
P1h
1
1
183567
24
360
450
11,10
7/16
2 608 597 648
P1h
1
1
183574
25
360
450
11,10
7/16
2 608 585 730
P1h
1
1
505925
26
360
450
11,10
7/16
2 608 597 649
P1h
1
1
183581
28
360
450
11,10
7/16
2 608 597 650
P1h
1
1
183598
30
360
450
11,10
7/16
2 608 597 651
P1h
1
1
183604
32
360
450
11,10
7/16
2 608 597 652
P1h
1
1
183611
¹ Zásielkové balenie. Zásielkové balenie sa skladá z pevného počtu balení.
Objednávky sa vybavujú výhradne v počte zodpovedajúcom zásielkovému baleniu.
Vŕtanie | Vrtáky do dreva | 115
Príslušenstvo Bosch 11/12
.
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
sie
lko
vé
ba
len
ie¹
Zá
470
600
7,90
5/16
2 608 585 716
P1h
1
1
488860
12
470
600
7,90
5/16
2 608 585 717
P1h
1
1
488877
14
470
600
11,10
7/16
2 608 585 718
P1h
1
1
488884
16
470
600
11,10
7/16
2 608 585 719
P1h
1
1
488891
18
470
600
11,10
7/16
2 608 585 720
P1h
1
1
488907
20
470
600
11,10
7/16
2 608 585 721
P1h
1
1
488914
22
470
600
11,10
7/16
2 608 585 722
P1h
1
1
488921
24
470
600
11,10
7/16
2 608 585 723
P1h
1
1
488938
26
470
600
11,10
7/16
2 608 585 724
P1h
1
1
488945
28
470
600
11,10
7/16
2 608 585 725
P1h
1
1
488952
30
470
600
11,10
7/16
2 608 585 726
P1h
1
1
488969
32
470
600
11,10
7/16
2 608 585 727
P1h
1
1
488976
Ob
Pr
Pr
Vlastnosti výrobku
Sp
ôs
10
ac
Ob
sa
jed
ob
ná
va
ťk
Ve
ľko
s
hb
ale
nia
lo
čís
cie
ad
ľú
č
ľú
č
ťk
Ve
ľko
s
ba
len
ia
"
mm
ad
L2
dĺž
ka
(
Ce
lko
vá
iem
er
(D
)m
m
ov
ná
dĺž
ka
(
L1
)m
m
)m
m
Skrutkovité vrtáky, šesťhranná stopka
Informácie o objednávaní
Celková dĺžka 600 mm
¹
Zá
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
.
hb
sa
2 607 019 322
W0a
6
1
379090
10
12
14
16
18
20
360
450
2 607 019 323
W0a
6
1
379106
Vlastnosti výrobku
Sp
235
Ce
160
Pr
10
12
14
16
18
20
Pr
Ob
sie
ale
lko
vé
b
nia
ia
len
ba
ob
ôs
ale
nie
lo
čís
Ob
jed
ná
va
dĺž
lko
vá
ac
cie
ka
(
ĺžk
a(
ov
n
ád
mm
er
iem
-y)
-y)
mm
mm
Súpravy skrutkovitých vrtákov, šesťhranná stopka
Informácie o objednávaní
6-dielna súprava skrutkovicových vrtákov
Obsah balenia
(počet kusov v balení)
¹ Zásielkové balenie. Zásielkové balenie sa skladá z pevného počtu balení.
Objednávky sa vybavujú výhradne v počte zodpovedajúcom zásielkovému baleniu.
116 | Vŕtanie | Vrtáky do dreva
Príslušenstvo Bosch 11/12
Clean Hinge, dekoračný vrták s ostrím z tvrdého kovu
Perfektne čisté a presné vŕtanie do všetkých drevených
materiálov
Do kosoštvorca vybrúsená
Perfektné uloženie závesov
a maximálna životnosť
vystreďovacia špička
pre perfektné vycentrovanie
a rýchly postup vŕtania
Ako britva ostré hlavné
ostrie
Špeciálne tvarovaný bok drážky
pre rýchle vŕtanie bez námahy
pre nízke trenie
Jedinečný patentovaný dizajn
super ostrý, špeciálne formovaný
Vysokokvalitný tvrdý kov
predrezávač pre perfektne čisté
pre vysokú životnosť
okraje otvoru
Špeciálna antiadhézna vrstva
a veľký výrez
Clean Hinge, dekoračný vrták s ostrím z tvrdého kovu
¹
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
.
1
1
511438
P1p
1
1
511445
14
90
8
2 608 585 783
P1p
1
1
511452
15
90
8
2 608 585 784
P1p
1
1
511469
16
90
8
2 608 585 785
P1p
1
1
511476
18
90
8
2 608 585 786
P1p
1
1
511483
20
90
8
2 608 585 787
P1p
1
1
511490
22
90
8
2 608 585 788
P1p
1
1
511506
24
90
8
2 608 585 789
P1p
1
1
511513
25
90
8
2 608 585 790
P1p
1
1
511520
Ob
Pr
sie
l
Zá
P1p
2 608 585 782
Sp
2 608 585 781
8
Vlastnosti výrobku
jed
8
90
Pr
iem
90
12
Ce
10
iem
Ob
sa
h
ba
ko
vé
b
len
len
ia
ia
ale
nie
lo
čís
ba
ôs
ob
ná
va
sto
p
er
dĺž
lko
vá
cie
ky
L2
ka
(
m
)m
(D
er
dm
)m
m
m
Ź Hodí sa na vŕtanie do všetkých drevených materiálov bez vytŕhania materiálu, abrazívnych materiálov ako glejené a tvrdé drevo, drevotrieskové dosky, drevovláknité dosky,
drevo s vrstvou z plastu. Perfektná práca aj s masívnym drevom
Ź Ideálny pre stolárov, výrobcov nábytku, kuchýň, skríň, zariadenia obchodov
a montážnikov výstav
Informácie o objednávaní
1-kusové balenie
D
L2
d
Obsah balenia
(počet kusov v balení)
¹ Zásielkové balenie. Zásielkové balenie sa skladá z pevného počtu balení.
Objednávky sa vybavujú výhradne v počte zodpovedajúcom zásielkovému baleniu.
Vŕtanie | Vrtáky do dreva | 117
Príslušenstvo Bosch 11/12
.
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
sie
lko
vé
ba
len
ie¹
Zá
8
2 608 585 791
P1p
1
1
511537
90
8
2 608 585 792
P1p
1
1
511544
28
90
8
2 608 585 793
P1p
1
1
511551
30
90
8
2 608 585 794
P1p
1
1
511568
32
90
10
2 608 585 795
P1p
1
1
511575
34
90
10
2 608 585 796
P1p
1
1
511582
35
90
10
2 608 585 797
P1p
1
1
511599
36
90
10
2 608 585 798
P1p
1
1
511605
38
90
10
2 608 585 799
P1p
1
1
511612
40
90
10
2 608 585 800
P1p
1
1
511629
45
90
10
2 608 585 801
P1p
1
1
511636
50
90
10
2 608 585 802
P1p
1
1
511643
Vlastnosti výrobku
Ob
Sp
ôs
90
27
Pr
26
Pr
Ob
sa
hb
ale
nia
lo
čís
ba
len
ia
cie
ob
ná
va
jed
iem
er
s
Ce
lko
vá
top
ky
L2
dĺž
ka
(
m
)m
(D
er
iem
dm
m
)m
m
Clean Hinge, dekoračný vrták s ostrím z tvrdého kovu
Informácie o objednávaní
1-kusové balenie
D
L2
d
sie
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
.
ale
lko
vé
b
nia
Zá
hb
sa
Ob
Sp
ôs
ob
ba
ale
len
cie
Ob
jed
ná
va
mm
er
iem
Pr
Vlastnosti výrobku
ia
čís
nie
lo
¹
Clean Hinge, súprava dekoračných vrtákov s ostriami z tvrdého kovu
Informácie o objednávaní
Clean Hinge, 5-dielna súprava dekoračných vrtákov s ostrím z tvrdého kovu
15
20
25
30
35
Obsah balenia
(počet kusov v balení)
2 607 017 008
W0a
1
1
536738
¹ Zásielkové balenie. Zásielkové balenie sa skladá z pevného počtu balení.
Objednávky sa vybavujú výhradne v počte zodpovedajúcom zásielkovému baleniu.
118 | Vŕtanie | Vrtáky do dreva
Príslušenstvo Bosch 11/12
Dekoračné vrtáky HM, s ostrím z tvrdého kovu
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
.
sie
lko
vé
ba
len
ie¹
Zá
8
2 608 597 601
C1a
1
1
148177
90
8
2 608 597 602
C1a
1
1
148184
18
90
8
2 608 597 603
C1a
1
1
148191
20
90
8
2 608 597 604
C1a
1
1
148207
22
90
8
2 608 597 605
C1a
1
1
148214
24
90
8
2 608 597 606
C1a
1
1
148221
25
90
8
2 608 597 607
C1a
1
1
148238
26
90
8
2 608 597 608
C1a
1
1
148245
28
90
8
2 608 597 609
C1a
1
1
148252
30
90
8
2 608 597 610
C1a
1
1
148269
32
90
10
2 608 597 611
C1a
1
1
148276
34
90
10
2 608 597 612
C1a
1
1
148283
35
90
10
2 608 597 613
C1a
1
1
148290
36
90
10
2 608 597 614
C1a
1
1
148306
38
90
10
2 608 597 615
C1a
1
1
148313
40
90
10
2 608 597 616
C1a
1
1
148320
45
90
10
2 608 597 617
C1a
1
1
148337
50
90
10
2 608 597 618
C1a
1
1
148344
Vlastnosti výrobku
Ob
Sp
ôs
90
16
Pr
15
Pr
Ob
sa
hb
ale
nia
lo
čís
ba
len
ia
cie
ob
ná
va
jed
iem
er
s
Ce
lko
vá
top
ky
L2
dĺž
ka
(
m
)m
(D
er
iem
dm
m
)m
m
Ź Hodia sa na abrazívne materiály ako glejené a tvrdé drevo, drevotrieskové dosky, drevovláknité dosky, drevo s vrstvou z plastu
Ź Ideálne na použitie pre nábytkárov a stolárov, najmä na montáž okien, dverí a kuchynských liniek
Informácie o objednávaní
1-kusové balenie
D
L2
d
Zá
sie
hb
sa
Ob
5
1
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
.
ale
lko
vé
b
nia
ale
len
ôs
ob
Sp
Ob
ba
cie
jed
ná
va
mm
er
iem
Pr
Vlastnosti výrobku
ia
čís
nie
lo
¹
Súpravy dekoračných vrtákov, s ostrím z tvrdého kovu
Informácie o objednávaní
5-dielna súprava ozdobných vrtákov z tvrdého kovu
15
20
25
30
35
Obsah balenia
(počet kusov v balení)
2 607 018 750
W0a
148375
¹ Zásielkové balenie. Zásielkové balenie sa skladá z pevného počtu balení.
Objednávky sa vybavujú výhradne v počte zodpovedajúcom zásielkovému baleniu.
Vŕtanie | Vrtáky do dreva | 119
Príslušenstvo Bosch 11/12
Forstnerov vrták, DIN 7483 G
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
.
sie
lko
vé
ba
len
ie¹
Zá
90
8
2 608 596 971
C1a
1
1
076043
12
90
8
2 608 597 101
C1a
1
1
097918
14
90
8
2 608 597 102
C1a
1
1
097925
15
90
8
2 608 596 972
C1a
1
1
076050
16
90
8
2 608 597 104
C1a
1
1
097949
18
90
8
2 608 597 105
C1a
1
1
097956
20
90
8
2 608 596 973
C1a
1
1
076067
22
90
8
2 608 597 107
C1a
1
1
097970
24
90
8
2 608 597 108
C1a
1
1
097987
25
90
8
2 608 596 974
C1a
1
1
076074
26
90
8
2 608 596 975
C1a
1
1
076081
27
90
8
2 608 597 111
C1a
1
1
098014
28
90
8
2 608 597 112
C1a
1
1
098021
30
90
8
2 608 596 976
C1a
1
1
076098
32
90
10
2 608 597 114
C1a
1
1
098045
34
90
10
2 608 597 115
C1a
1
1
098052
35
90
10
2 608 596 977
C1a
1
1
076104
36
90
10
2 608 597 117
C1a
1
1
098076
38
90
10
2 608 597 118
C1a
1
1
098083
40
90
10
2 608 596 978
C1a
1
1
076111
45
90
10
2 608 597 120
C1a
1
1
098106
50
90
10
2 608 597 121
C1a
1
1
098113
Ob
Pr
Vlastnosti výrobku
Sp
ôs
10
Pr
Ob
sa
hb
ale
nia
lo
čís
ba
len
ia
ob
ná
va
jed
er
s
iem
Ce
lko
vá
cie
top
ky
L2
dĺž
ka
(
m
)m
(D
er
iem
dm
m
)m
m
Ź Hodí sa na tvrdé a mäkké drevo, dyhované drevo
Ź Presné vrtáky s dvomi hlavnými a bočnými ostria, ako aj s krátkou vystreďovacou špičkou
Ź Zo zušľachtenej špeciálnej ocele podľa dielenskej normy, tvrdosť ostria min. 50 HRC
Ź Kovaná a brúsená vŕtacia hlava, lesklá, s čiernymi drážkami
Ź Spĺňa vysoké nároky pokiaľ ide o kvalitu rezu a okraje otvoru bez otrepov
Ź Použiteľné vo všetkých vŕtačkách s 10 mm skľučovadlom
Informácie o objednávaní
1-kusové balenie
5
1
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
.
ale
sie
Zá
sa
hb
ale
lko
vé
b
nia
nia
ale
ob
b
ôs
jed
ná
va
Sp
Ob
Vlastnosti výrobku
Ob
Pr
iem
er
mm
cie
čís
nie
lo
¹
Súprava Forstnerových vrtákov
Informácie o objednávaní
5-dielna súprava Forstnerovych vrtákov
15
20
25
30
35
Obsah balenia
(počet kusov v balení)
2 607 018 395
W0a
098120
¹ Zásielkové balenie. Zásielkové balenie sa skladá z pevného počtu balení.
Objednávky sa vybavujú výhradne v počte zodpovedajúcom zásielkovému baleniu.
120 | Vŕtanie | Vrtáky do dreva
Príslušenstvo Bosch 11/12
Vrták na otvory pre pánty
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
.
sie
lko
vé
ba
len
ie¹
Zá
56
8
2 608 596 979
C1a
1
1
076128
30
56
8
2 608 596 980
C1a
1
1
076142
35
56
8
2 608 596 981
C1a
1
1
076159
Ob
Pr
Vlastnosti výrobku
Sp
ôs
26
Pr
Ob
sa
hb
ale
nia
lo
čís
ba
len
ia
ob
jed
ná
va
cie
top
ky
iem
er
s
iem
Ce
lko
vá
er
(D
)m
dĺž
ka
(
m
L2
dm
m
)m
m
Ź Hodí sa na mäkké a tvrdé drevo, zušľachtené drevo ako lisované laminované drevo, laminované drevotrieskové dosky, abrazívne materiály s minerálnym podielom, aj pre stredne
tvrdé dlaždice
Ź Ideálne na predvŕtanie pre kovania
Ź Vyhotovenia s alebo bez tvrdého kovu
Informácie o objednávaní
Vrtáky na otvory pre pánty, s ostriami z tvrdého kovu
Vrtáky na otvory pre pánty WS bez ostria z tvrdého kovu
26
56
8
2 608 597 261
C1a
1
1
100281
30
56
8
2 608 597 262
C1a
1
1
100298
35
56
8
2 608 597 263
C1a
1
1
100304
Vyrezávač kotúčikov / fréza na čapy
¹
ko
vé
b
len
1
511056
2 608 585 744
P1a
1
1
511063
20
140
13
2 608 585 745
P1a
1
1
511070
25
140
13
2 608 585 746
P1a
1
1
511087
30
140
13
2 608 585 747
P1a
1
1
511094
35
160
13
2 608 585 748
P1a
1
1
511100
40
160
13
2 608 585 749
P1a
1
1
511117
Ob
Pr
Pr
sie
l
Zá
ba
1
13
Sp
P1a
140
jed
Ob
sa
h
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
.
ia
ia
len
ba
ale
nie
lo
čís
cie
ôs
ob
er
2 608 585 743
15
iem
13
Ce
140
iem
10
Vlastnosti výrobku
Obsah balenia
(počet kusov v balení)
ná
va
ka
m
lko
vá
dĺž
mm
er
sto
pk
ym
m
m
Ź Hodí sa na mäkké a tvrdé drevo, borovicu, buk, dub
Ź Špeciálne pre stolárov a montážnikov výstav
Ź Vyrezávač kotúčikov s vysokým výkonom a dlhou životnosťou vďaka vysokokvalitnej
nástrojovej oceli a masívnej nadstavbe
Ź Precízne vybrúsená hlava vrtáka pre presné, valcovité, lícované čapy
Ź Vďaka vysokej koncentricite a optimálnej geometrii s viacnásobným podbrúsením,
nízke trenie
Ź Extra dlhé telo s otvorenými bokmi umožňuje rezanie extra dlhých čapov a ich
jednoduché vybratie
Ź 13 mm valcovitá stopka je vhodná pre všetky štandardné vŕtačky
Informácie o objednávaní
¹ Zásielkové balenie. Zásielkové balenie sa skladá z pevného počtu balení.
Objednávky sa vybavujú výhradne v počte zodpovedajúcom zásielkovému baleniu.
Vŕtanie | Vrtáky do dreva | 121
Príslušenstvo Bosch 11/12
Ploché frézovacie vrtáky Self Cut
Rýchle a čisté vŕtanie
Vynikajúci pomer cena/výkon
a presnosť vŕtania: až štyrikrát cenovo výhodnejšie ako skrutkovité
vrtáky
Čisté vŕtanie
nová geometria ostria na
bezpečné a presné vŕtanie
Inovačná samovťahovacia
špička so závitom
na rýchle a presné vŕtanie s nízkym prítlakom, vťahuje sa sám,
kým neprejde cez materiál, aj
do tvrdého dreva
Ploché frézovacie vrtáky Self Cut, so šesťhrannou stopkou 1/4"
¹
nie
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
.
ale
nia
lko
vé
b
sie
Zá
152
2 608 595 481 PC1a
1
5
352963
8
152
2 608 595 482 PC1a
1
5
352970
10
152
2 608 595 483 PC1a
1
5
352987
12
152
2 608 595 484 PC1a
1
5
352994
13
152
2 608 595 485 PC1a
1
5
353007
Ce
6
Pr
Ob
sa
hb
bb
ale
ale
cie
ná
va
jed
Ob
Sp
ôs
o
dĺž
lko
vá
nia
čís
L2
ka
(
m
)m
(D
er
iem
lo
)m
m
Ź Hodia sa na mäkké a tvrdé drevo, ako aj ľahké stavebné materiály ako sadrokartón
Ź Vŕta trikrát rýchlejšie ako štandardné ploché frézovacie vrtáky
Ź Samovťahovacia špička so závitom a geometria ostria s podanou patentovou prihláškou
Ź Vyrobené podľa vlastnej dielenskej normy z mimoriadne zušľachtenej ocele
Ź Presne brúsená špička a rezné hrany na presné otvory
Ź Zásuvný koniec so šesťhrannou stopkou 1/4" podľa ISO 1173 E6.3
Ź Farba vrtáka: sivá, opieskovaná
Vlastnosti výrobku
Informácie o objednávaní
Celková dĺžka 152 mm
Obsah balenia
(počet kusov v balení)
¹ Zásielkové balenie. Zásielkové balenie sa skladá z pevného počtu balení.
Objednávky sa vybavujú výhradne v počte zodpovedajúcom zásielkovému baleniu.
122 | Vŕtanie | Vrtáky do dreva
Príslušenstvo Bosch 11/12
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
.
sie
lko
vé
ba
len
ie¹
Zá
2 608 595 486 PC1a
1
5
353014
152
2 608 595 487 PC1a
1
5
353021
17
152
2 608 595 488 PC1a
1
5
353038
18
152
2 608 595 489 PC1a
1
5
353045
19
152
2 608 595 490 PC1a
1
5
353052
20
152
2 608 595 491 PC1a
1
5
353069
22
152
2 608 595 492 PC1a
1
5
353076
24
152
2 608 595 493 PC1a
1
5
353083
25
152
2 608 595 494 PC1a
1
5
353090
26
152
2 608 595 495 PC1a
1
5
353106
28
152
2 608 595 496 PC1a
1
5
353113
30
152
2 608 595 497 PC1a
1
5
353120
32
152
2 608 595 498 PC1a
1
5
353137
35
152
2 608 595 499 PC1a
1
5
353144
36
152
2 608 595 500 PC1a
1
5
353151
38
152
2 608 595 501 PC1a
1
5
353168
40
152
2 608 595 502 PC1a
1
5
353175
6
400
2 608 595 400 PC1a
1
5
346238
8
400
2 608 595 401 PC1a
1
5
346245
10
400
2 608 595 402 PC1a
1
5
346252
12
400
2 608 595 403 PC1a
1
5
346269
13
400
2 608 595 404 PC1a
1
5
346276
14
400
2 608 595 405 PC1a
1
5
346283
16
400
2 608 595 406 PC1a
1
5
346290
17
400
2 608 595 407 PC1a
1
5
346306
18
400
2 608 595 408 PC1a
1
5
346313
19
400
2 608 595 409 PC1a
1
5
346320
20
400
2 608 595 410 PC1a
1
5
346337
22
400
2 608 595 411 PC1a
1
5
346344
24
400
2 608 595 412 PC1a
1
5
346351
25
400
2 608 595 413 PC1a
1
5
346368
26
400
2 608 595 414 PC1a
1
5
346375
28
400
2 608 595 415 PC1a
1
5
346382
30
400
2 608 595 416 PC1a
1
5
346399
32
400
2 608 595 417 PC1a
1
5
346405
35
400
2 608 595 418 PC1a
1
5
346412
36
400
2 608 595 419 PC1a
1
5
346429
38
400
2 608 595 420 PC1a
1
5
346436
40
400
2 608 595 421 PC1a
1
5
346443
Sp
ôs
152
16
Vlastnosti výrobku
Ob
14
Pr
Ob
sa
hb
ale
nia
čís
cie
ob
ná
va
jed
Ce
lko
vá
ba
len
ia
L2
dĺž
ka
(
m
)m
(D
er
iem
lo
)m
m
Ploché frézovacie vrtáky Self Cut, so šesťhrannou stopkou 1/4"
Informácie o objednávaní
Celková dĺžka 152 mm
Celková dĺžka 400 mm
Obsah balenia
(počet kusov v balení)
¹ Zásielkové balenie. Zásielkové balenie sa skladá z pevného počtu balení.
Objednávky sa vybavujú výhradne v počte zodpovedajúcom zásielkovému baleniu.
Vŕtanie | Vrtáky do dreva | 123
Príslušenstvo Bosch 11/12
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
.
sie
lko
vé
ba
len
ie¹
Zá
P1c
6
5
346474
P1c
6
5
346627
Ob
Sp
ôs
Ob
sa
hb
ale
nia
čís
cie
jed
ob
ná
va
mm
er
iem
Pr
Vlastnosti výrobku
ba
len
ia
lo
Súpravy plochých frézovacích vrtákov Self Cut
Informácie o objednávaní
6-dielna súprava plochých frézovacích vrtákov Self Cut
14
16
18
20
22
24
2 608 595 424
6-dielna súprava plochých frézovacích vrtákov Self Cut
13
16
19
20
22
25
2 608 595 425
ale
lko
vé
b
Zá
Ob
Sp
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
.
sa
sie
hb
ba
ob
ôs
jed
Ob
ale
len
cie
ná
va
m
žk
am
Dĺ
Vlastnosti výrobku
nia
ia
čís
nie
lo
¹
Predlžovací diel pre ploché frézovacie vrtáky
Informácie o objednávaní
Predĺženie 1/4" (6,35 mm) so šesťhrannou stopkou pre ploché frézovacie vrtáky Self Cut
152
2 608 595 422 PC1a
1
1
346450
305
2 608 595 423 PC1a
1
1
346467
¹
nie
1
sie
l
Zá
1
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
.
ko
vé
b
len
ba
ba
ôs
ob
Sp
ale
ia
ia
len
cie
ná
va
jed
Ob
sa
h
Vlastnosti výrobku
Ob
Ce
lko
vá
dĺž
ka
(
čís
L2
lo
)m
m
Nastaviteľný plochý frézovací vrták
Informácie o objednávaní
Nastaviteľný plochý frézovací vrták, Ø 15-25 mm, Ø 25-45 mm
120
Obsah balenia
(počet kusov v balení)
2 608 596 333
P1c
059398
¹ Zásielkové balenie. Zásielkové balenie sa skladá z pevného počtu balení.
Objednávky sa vybavujú výhradne v počte zodpovedajúcom zásielkovému baleniu.
124 | Vŕtanie | Vrtáky do dreva
Príslušenstvo Bosch 11/12
Vrtáky na debnenie a inštalácie
Ź Veľmi robustný vrták: Vrták a koniec stopky
sú zoskrutkované, dôsledkom je menšie
riziko zlomenia a zlepšený vystredený chod
Ź Vybiehajúca špirálová drážka, ako aj odsadené konce vrtáka a stopky zabraňujú
zaseknutiu vrtáka aj pri vŕtaní do mokrého
dreva
Ź Prevŕta aj klince v dreve
Ź Bezpečná práca bez rizika zaseknutia vďaka
odsadeným koncom vrtáka a stopky
Extra dlhá stopka na mnohostranné vŕtanie do viacvrstvových
ľahkých stavebných materiálov alebo sendvičových materiálov
Vrtáky na debnenie a inštalácie
Ź Hodia sa na stavby debnení, montáž interiérov, sanitárnych zariadení, vykurovania, elektroinštalácií, aj na kovy, napr. sendvičový materiál s oceľovými, hliníkovými alebo profilovými plechmi, drevo, sadrové dosky, ľahké stavebné materiály, izolácie
Ź Použiteľné vo všetkých vŕtačkách s 13 mm skľučovadlom
Ź Špirálový vrták HSS s dlhou stopkou, vŕtacia špička s kužeľovitým výbrusom 118°,
podľa DIN 7490
Ź Vrták zodpovedá bezpečnostným normám Odborového združenia drevo
Ź Farba vrtáka: čierny, lesklý
Ź Poznámka: Vŕtajte iba bez príklepu
¹
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
.
sie
Zá
5
2 608 597 165
P1c
1
1
099318
400
6
2 608 596 335
P1c
1
1
059411
10
400
8
2 608 596 336
P1c
1
1
059428
12
400
8
2 608 596 337
P1c
1
1
059435
Pr
Vlastnosti výrobku
Sp
400
8
Pr
6
Ce
Ob
sa
hb
ale
lko
vé
b
nia
nia
ale
nie
lo
ôs
ob
b
ná
va
jed
Ob
ale
cie
čís
ky
d
sto
p
er
iem
iem
lko
vá
er
(D
dĺž
)m
ka
(
m
L2
)m
mm
m
Špička B
Informácie o objednávaní
Celková dĺžka 400 mm
Obsah balenia
(počet kusov v balení)
¹ Zásielkové balenie. Zásielkové balenie sa skladá z pevného počtu balení.
Objednávky sa vybavujú výhradne v počte zodpovedajúcom zásielkovému baleniu.
Vŕtanie | Vrtáky do dreva | 125
Príslušenstvo Bosch 11/12
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
.
sie
lko
vé
ba
len
ie¹
Zá
400
8
2 608 596 338
P1c
1
1
059442
16
400
10
2 608 596 339
P1c
1
1
059459
18
400
10
2 608 596 340
P1c
1
1
059466
20
400
10
2 608 596 341
P1c
1
1
059473
22
400
10
2 608 597 167
P1c
1
1
099332
24
400
11
2 608 597 168
P1c
1
1
099349
25
400
11
2 608 597 169
P1c
1
1
099356
26
400
11
2 608 597 170
P1c
1
1
099363
28
400
11
2 608 597 171
P1c
1
1
099370
30
400
11
2 608 597 172
P1c
1
1
099387
6
600
5
2 608 597 173
P1c
1
1
099394
8
600
6
2 608 596 342
P1c
1
1
059480
10
600
8
2 608 596 343
P1c
1
1
059497
12
600
8
2 608 596 344
P1c
1
1
059503
14
600
8
2 608 596 345
P1c
1
1
059510
16
600
10
2 608 596 346
P1c
1
1
059527
18
600
10
2 608 596 347
P1c
1
1
059534
20
600
10
2 608 596 348
P1c
1
1
059541
22
600
10
2 608 597 174
P1c
1
1
099400
24
600
11
2 608 597 175
P1c
1
1
099417
26
600
11
2 608 597 176
P1c
1
1
099424
28
600
11
2 608 597 177
P1c
1
1
099431
30
600
11
2 608 597 178
P1c
1
1
099448
Ob
Pr
Vlastnosti výrobku
Sp
ôs
14
Pr
Ob
sa
hb
ale
nia
lo
ba
len
ia
čís
jed
ob
ná
va
cie
top
ky
iem
er
s
iem
Ce
lko
vá
er
(D
)m
dĺž
ka
(
m
L2
dm
m
)m
m
Vrtáky na debnenie a inštalácie
Informácie o objednávaní
Celková dĺžka 400 mm
Celková dĺžka 600 mm
Vrták SDS-plus na vŕtanie do debnenia a otvorov pre inštalácie
¹
nie
Zá
sie
l
hb
sa
2 608 597 400
P1c
1
1
103947
400
2 608 597 402
P1c
1
1
103961
14
400
2 608 597 404
P1c
1
1
103985
16
400
2 608 597 406
P1c
1
1
104005
18
400
2 608 597 408
P1c
1
1
104029
20
400
2 608 597 410
P1c
1
1
104043
22
400
2 608 597 412
P1c
1
1
104067
Vlastnosti výrobku
Sp
400
12
Ce
10
Pr
Ob
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
.
ale
ko
vé
b
nia
ale
len
ôs
ob
ba
cie
Ob
jed
ná
va
dĺž
lko
vá
ia
čís
L2
ka
(
m
)m
(D
er
iem
lo
)m
m
Ź Hodí sa pre všetky vŕtacie kladivá s upínaním SDS-plus
Informácie o objednávaní
Celková dĺžka 400 mm
Obsah balenia
(počet kusov v balení)
¹ Zásielkové balenie. Zásielkové balenie sa skladá z pevného počtu balení.
Objednávky sa vybavujú výhradne v počte zodpovedajúcom zásielkovému baleniu.
126 | Vŕtanie | Vrtáky do dreva
Príslušenstvo Bosch 11/12
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
.
sie
lko
vé
ba
len
ie¹
Zá
2 608 597 414
P1c
1
1
104081
400
2 608 597 416
P1c
1
1
104104
28
400
2 608 597 418
P1c
1
1
104128
30
400
2 608 597 420
P1c
1
1
104142
10
600
2 608 597 401
P1c
1
1
103954
12
600
2 608 597 403
P1c
1
1
103978
14
600
2 608 597 405
P1c
1
1
103992
16
600
2 608 597 407
P1c
1
1
104012
18
600
2 608 597 409
P1c
1
1
104036
20
600
2 608 597 411
P1c
1
1
104050
22
600
2 608 597 413
P1c
1
1
104074
24
600
2 608 597 415
P1c
1
1
104098
26
600
2 608 597 417
P1c
1
1
104111
28
600
2 608 597 419
P1c
1
1
104135
30
600
2 608 597 421
P1c
1
1
104159
Sp
ôs
400
26
Vlastnosti výrobku
Ob
24
Pr
Ob
sa
hb
ale
nia
čís
cie
ob
ná
va
jed
Ce
lko
vá
ba
len
ia
L2
dĺž
ka
(
m
)m
(D
er
iem
lo
)m
m
Vrták SDS-plus na vŕtanie do debnenia a otvorov pre inštalácie
Informácie o objednávaní
Celková dĺžka 400 mm
Celková dĺžka 600 mm
Obsah balenia
(počet kusov v balení)
¹ Zásielkové balenie. Zásielkové balenie sa skladá z pevného počtu balení.
Objednávky sa vybavujú výhradne v počte zodpovedajúcom zásielkovému baleniu.
Príslušenstvo Bosch 11/12
Vŕtanie | Vrtáky do betónu | 127
Vrtáky do kameňa a univerzálne vrtáky,
valcovitá upínacia stopka
Vrtáky do betónu Blue Granite
Strana 128
Vrtáky do betónu Silver Percussion
Strana 131
Vrtáky do kameňa Impact
Strana 135
Univerzálne vrtáky Multi Construction
Strana 138
Vrták na obkladačky Expert for Ceramic
Strana 141
128 | Vŕtanie | Vrtáky do betónu
Príslušenstvo Bosch 11/12
Vrtáky do betónu Blue Granite
Ź Príklepuvzdorný príklepový vrták, garan-
tovaná dlhšia životnosť v betóne a žule,
extrémne pevný v ohybe
Ź Jedinečný špirálový tvar s hlbokou drážkou
tvaru U zabraňuje upchatiu odvŕtaným prachom = rýchlejší postup vŕtania
Ź Široko a hlboko vsadená platnička z tvrdého kovu zabraňuje vylomeniu špičky
Ź Diamantom brúsené ostria z tvrdého kovu,
spájkované pri vysokých teplotách – na
rýchle, presné a bezpečné vŕtanie
Vrtáky do betónu Blue Granite, vhodné na tvrdé materiály
Vrtáky Bosch sú označené symbolom Skúšobne vrtákov do muriva (PGM)
Pečať PGM je zárukou: dodržiavania úzkych tolerancií, rozmerovo stálych otvorov a bezpečného ukotvenia
Vrtáky do betónu Blue Granite
Ź Hodia sa na vŕtanie do žuly, betónu, muriva, vápenno-pieskovej tehly, prírodného
a umelého kameňa
Ź Vysokovýkonný príklepuvzdorný vrták, podľa ISO 5468, pre všetky príklepové vŕtačky
Ź Optimálne sa hodí na otvory pre kotvy
Ź Farba vrtáka: modrá, lesklý výbrus
¹
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
.
Zá
187343
3,5
40
70
2 608 585 222 PC1d
1
5
462235
4,0
40
75
2 608 597 723 PC1d
1
5
187350
4,5
40
75
2 608 597 724 PC1d
1
5
187367
5,0
50
85
2 608 597 725 PC1d
1
5
187374
5,0
90
150
2 608 597 734 PC1d
1
5
187466
5,5
50
85
2 608 597 726 PC1d
1
5
187381
Ob
Pr
sie
l
Ob
sa
h
ba
ko
vé
b
len
len
ia
ia
ale
nie
lo
čís
ba
cie
ôs
ob
5
Sp
1
jed
2 608 597 722 PC1d
Ce
70
Pr
40
iem
3,0
Vlastnosti výrobku
D
ná
va
dĺž
lko
vá
ád
ac
ov
n
(D
er
ka
(
ĺžk
a(
m
)m
tvaru U
L2
L1
drážkou
)m
)m
špirálovou
m
m
S frézovanou
Informácie o objednávaní
1-kusové balenie
L1
L2
Obsah balenia
(počet kusov v balení)
¹ Zásielkové balenie. Zásielkové balenie sa skladá z pevného počtu balení.
Objednávky sa vybavujú výhradne v počte zodpovedajúcom zásielkovému baleniu.
Vŕtanie | Vrtáky do betónu | 129
Príslušenstvo Bosch 11/12
.
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
sie
lko
vé
ba
len
ie¹
Zá
2 608 597 727 PC1d
1
5
187398
150
2 608 597 735 PC1d
1
5
187473
6,5
60
100
2 608 597 728 PC1d
1
5
187404
7,0
60
100
2 608 597 729 PC1d
1
5
187411
7,0
90
150
2 608 585 219 PC1d
1
5
462204
S frézovanou
8,0
80
120
2 608 597 730 PC1d
1
5
187428
špirálovou
8,0
90
150
2 608 585 220 PC1d
1
5
462211
drážkou
8,0
200
250
2 608 597 743 PC1d
1
1
187558
8,5
80
120
2 608 597 731 PC1d
1
5
187435
9,0
80
120
2 608 597 732 PC1d
1
5
187442
10,0
80
120
2 608 597 733 PC1d
1
5
187459
10,0
90
150
2 608 585 221 PC1d
1
5
462228
10,0
200
250
2 608 597 744 PC1d
1
1
187565
12,0
90
150
2 608 597 736 PC1d
1
5
187480
12,0
200
250
2 608 597 745 PC1d
1
1
187572
Pr
Sp
ôs
100
90
Vlastnosti výrobku
Ob
60
6,0
ac
6,0
Pr
Ob
sa
hb
ale
nia
lo
čís
cie
ob
ná
va
jed
ba
len
ia
L2
dĺž
ka
(
Ce
lko
vá
iem
er
(D
)m
m
ov
ná
dĺž
ka
(
L1
)m
m
)m
m
Vrtáky do betónu Blue Granite
Informácie o objednávaní
1-kusové balenie
tvaru U
D
L1
L2
Obsah balenia
(počet kusov v balení)
13,0
90
150
2 608 597 737 PC1d
1
1
187497
14,0
90
150
2 608 597 738 PC1d
1
1
187503
15,0
100
160
2 608 597 739
P1c
1
1
187510
16,0
100
160
2 608 597 740
P1c
1
1
187527
18,0
100
160
2 608 597 741
P1c
1
1
187534
20,0
100
160
2 608 597 742
P1c
1
1
187541
¹ Zásielkové balenie. Zásielkové balenie sa skladá z pevného počtu balení.
Objednávky sa vybavujú výhradne v počte zodpovedajúcom zásielkovému baleniu.
130 | Vŕtanie | Vrtáky do betónu
Príslušenstvo Bosch 11/12
.
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
sie
lko
vé
ba
len
ie¹
Zá
75
85
100
120
120
A
2 607 010 523
P1k
5
1
446075
5,0
5,5
6,0
7,0
8,0
50
50
60
60
80
85
85
100
100
120
A
2 607 010 525
P1k
5
1
446099
Ob
Pr
Vlastnosti výrobku
Sp
ôs
40
50
60
80
80
ac
4,0
5,0
6,0
8,0
10,0
Pr
Ob
sa
hb
ale
nia
lo
čís
ba
len
ia
ob
jed
Ve
ľko
s
ťs
ná
va
cie
úp
rav
y
dĺž
ka
mm
Ce
lko
vá
iem
er
mm
ov
ná
dĺž
ka
mm
Súpravy vrtákov do betónu Blue Granite
Informácie o objednávaní
5-dielna súprava vrtákov do betónu Robust Line Blue Granite
Veľkosť súpravy A:
156,5 x 69,5 x 23 mm
7-dielna súprava vrtákov do betónu Robust Line Blue Granite
Veľkosť súpravy D:
197,0 x 87,5 x 23 mm
4,0
5,0
6,0
6,0
8,0
10,0
12,0
40
50
60
60
80
80
90
75
85
100
100
120
120
150
D
2 607 010 544
P1k
7
1
446280
5,0
5,5
6,0
6,0
7,0
8,0
10,0
50
50
60
60
60
80
80
85
85
100
100
100
120
120
D
2 607 010 547
P1k
7
1
446310
P1c
3
5
187596
3-dielna súprava vrtákov Blue Granite do betónu
5,0
6,0
8,0
Obsah balenia
(počet kusov v balení)
50
60
80
85
100
120
-
2 608 597 747
¹ Zásielkové balenie. Zásielkové balenie sa skladá z pevného počtu balení.
Objednávky sa vybavujú výhradne v počte zodpovedajúcom zásielkovému baleniu.
Vŕtanie | Vrtáky do betónu | 131
Príslušenstvo Bosch 11/12
Vrtáky do betónu Silver Percussion
Ź Príklepuvzdorný príklepový vrták, garanto-
vaná dlhšia životnosť v betóne, extrémne
pevný v ohybe
Ź Jedinečný špirálový tvar s hlbokou drážkou
tvaru U zabraňuje upchatiu odvŕtaným prachom = rýchlejší postup vŕtania
Ź Široko a hlboko vsadená platnička z tvrdého
kovu zabraňuje vylomeniu špičky
Vysoká pevnosť v ohybe a rýchly odsun odvŕtaného prachu na
produktívne použitie
Vrtáky Bosch sú označené symbolom Skúšobne vrtákov do muriva (PGM)
Pečať PGM je zárukou: dodržiavania úzkych tolerancií, rozmerovo stálych otvorov a bezpečného ukotvenia
Vrtáky do betónu Silver Percussion
tvaru U
Obsah balenia
(počet kusov v balení)
¹
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
.
lko
vé
b
sie
sa
hb
ale
ale
nia
nia
ale
nie
lo
čís
cie
ob
b
ôs
Ob
jed
ná
va
dĺž
lko
vá
ov
ná
Pr
ac
40
70
2 608 597 655 PC1d
1
5
186674
3,5
40
70
2 608 585 225 PC1d
1
5
462266
4,0
40
75
2 608 597 656 PC1d
1
5
186681
4,5
40
75
2 608 597 657 PC1d
1
5
186698
4,5
90
150
2 608 597 676 PC1d
1
5
186889
5,0
50
85
2 608 597 658 PC1d
1
5
186704
5,0
90
150
2 608 597 677 PC1d
1
5
186896
5,5
50
85
2 608 597 659 PC1d
1
5
186711
5,5
90
150
2 608 597 678 PC1d
1
5
186902
6,0
60
100
2 608 597 660 PC1d
1
5
186728
6,0
90
150
2 608 597 679 PC1d
1
5
186919
6,0
350
400
2 608 585 634
1
1
484428
Vlastnosti výrobku
Sp
3,0
Ce
Zá
drážkou
Ob
špirálovou
ka
(
dĺž
ka
(
m
)m
(D
er
iem
vanou
Pr
S frézo-
L2
L1
)m
)m
m
m
Ź Hodia sa na vŕtanie do betónu, muriva, vápenno-pieskovej tehly, prírodného
a umelého kameňa
Ź Vysokovýkonný príklepuvzdorný vrták, podľa ISO 5468, pre všetky príklepové vŕtačky
Ź Optimálne sa hodí na otvory pre kotvy
Ź Farba vrtáka: striebrosivá, opieskovaná
Informácie o objednávaní
1-kusové balenie
P1c
¹ Zásielkové balenie. Zásielkové balenie sa skladá z pevného počtu balení.
Objednávky sa vybavujú výhradne v počte zodpovedajúcom zásielkovému baleniu.
132 | Vŕtanie | Vrtáky do betónu
Príslušenstvo Bosch 11/12
.
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
sie
lko
vé
ba
len
ie¹
Zá
2 608 597 661 PC1d
1
5
186735
150
2 608 597 680 PC1d
1
5
186926
6,5
350
400
2 608 597 689
P1c
1
1
187015
7,0
60
100
2 608 597 662 PC1d
1
5
186742
7,0
90
150
2 608 597 681 PC1d
1
5
186933
drážkou
8,0
80
120
2 608 597 663 PC1d
1
5
186759
tvaru U
8,0
90
150
2 608 597 898 PC1d
1
5
212878
8,0
150
200
2 608 597 682 PC1d
1
5
186940
8,0
350
400
2 608 597 690
P1c
1
1
187022
Pr
Sp
ôs
100
90
Vlastnosti výrobku
Ob
60
6,5
ac
6,5
Pr
Ob
sa
hb
ale
nia
lo
čís
cie
ob
ná
va
jed
ba
len
ia
L2
dĺž
ka
(
Ce
lko
vá
iem
er
(D
)m
m
ov
ná
dĺž
ka
(
L1
)m
m
)m
m
Vrtáky do betónu Silver Percussion
Informácie o objednávaní
1-kusové balenie
S frézovanou
špirálovou
9,0
80
120
2 608 597 664 PC1d
1
5
186766
10,0
80
120
2 608 597 665 PC1d
1
5
186773
10,0
90
150
2 608 597 899 PC1d
1
5
212885
10,0
150
200
2 608 597 683 PC1d
1
5
186957
10,0
250
300
2 608 597 685
P1c
1
1
186971
10,0
350
400
2 608 597 691
P1c
1
1
187039
10,0
550
600
2 608 597 698
P1c
1
1
187107
11,0
90
150
2 608 597 666 PC1d
1
5
186780
12,0
90
150
2 608 597 667 PC1d
1
5
186797
12,0
150
200
2 608 597 684 PC1d
1
5
186964
12,0
250
300
2 608 597 686
P1c
1
1
186988
12,0
350
400
2 608 597 692
P1c
1
1
187046
12,0
550
600
2 608 597 699
P1c
1
1
187114
13,0
90
150
2 608 597 668 PC1d
1
1
186803
13,0
250
300
2 608 597 687
1
1
186995
P1c
14,0
90
150
2 608 597 669 PC1d
1
1
186810
14,0
250
300
2 608 597 688
P1c
1
1
187008
14,0
350
400
2 608 597 693
P1c
1
1
187053
14,0
550
600
2 608 597 700
P1c
1
1
187121
15,0
100
160
2 608 597 670
P1c
1
1
186827
16,0
100
160
2 608 597 671
P1c
1
1
186834
16,0
350
400
2 608 597 694
P1c
1
1
187060
16,0
550
600
2 608 597 701
P1c
1
1
187138
18,0
100
160
2 608 597 672
P1c
1
1
186841
18,0
350
400
2 608 597 695
P1c
1
1
187077
18,0
550
600
2 608 597 702
P1c
1
1
187145
20,0
100
160
2 608 597 673
P1c
1
1
186858
20,0
350
400
2 608 597 696
P1c
1
1
187084
20,0
550
600
2 608 597 703
P1c
1
1
187152
22,0
100
160
2 608 597 674
P1c
1
1
186865
22,0
350
400
2 608 597 697
P1c
1
1
187091
25,0
100
160
2 608 597 675
P1c
1
1
186872
4,0
40
75
2 608 597 704
P1c
3
1
187169
5,0
50
85
2 608 597 705
P1c
3
1
187176
6,0
60
100
2 608 597 706
P1c
3
1
187183
6,5
60
100
2 608 597 707
P1c
3
1
187190
7,0
60
100
2 608 597 708
P1c
3
1
187206
3-kusové balenie
Obsah balenia
(počet kusov v balení)
¹ Zásielkové balenie. Zásielkové balenie sa skladá z pevného počtu balení.
Objednávky sa vybavujú výhradne v počte zodpovedajúcom zásielkovému baleniu.
Vŕtanie | Vrtáky do betónu | 133
Príslušenstvo Bosch 11/12
Vlastnosti výrobku
.
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
sie
lko
vé
ba
len
ie¹
Zá
Ob
sa
hb
ale
nia
lo
čís
cie
ob
ná
va
Ob
Sp
ôs
jed
ba
len
ia
L2
dĺž
ka
(
Ce
lko
vá
Pr
Pr
ac
iem
er
(D
)m
m
ov
ná
dĺž
ka
(
L1
)m
m
)m
m
Vrtáky do betónu Silver Percussion
Informácie o objednávaní
10-kusové balenie
4,0
40
75
2 608 597 713
C0f
10
1
187251
4,5
40
75
2 608 597 714
C0f
10
1
187268
5,0
50
85
2 608 597 715
C0f
10
1
187275
6,0
60
100
2 608 597 716
C0f
10
1
187282
6,5
60
100
2 608 597 717
C0f
10
1
187299
7,0
60
100
2 608 597 718
C0f
10
1
187305
8,0
80
120
2 608 597 719
C0f
10
1
187312
10,0
80
120
2 608 597 720
C0f
10
1
187329
12,0
90
150
2 608 597 721
C0f
10
1
187336
¹
Zá
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
.
hb
sa
sie
ale
lko
vé
b
nia
ia
len
ba
ob
ôs
ale
nie
lo
čís
C0f
3
5
187213
Sp
jed
Ob
Ob
Vlastnosti výrobku
ná
va
dĺž
lko
vá
Ce
ac
Pr
cie
ka
m
ĺžk
am
ov
n
ád
mm
er
iem
Pr
m
m
Súpravy vrtákov do betónu Silver Percussion
Informácie o objednávaní
3-dielna súprava vrtákov Silver Percussion do betónu
5,0
6,0
8,0
50
60
80
85
100
120
2 608 597 709
5-dielna súprava vrtákov Silver Percussion do betónu
Obsah balenia
(počet kusov v balení)
4,0
5,0
6,0
6,0
8,0
40
50
60
60
80
75
85
100
100
120
2 607 017 080
P1k
5
4
601344
5,0
5,5
6,0
7,0
8,0
50
50
60
60
80
85
85
100
100
120
2 607 017 081
P1k
5
4
601351
¹ Zásielkové balenie. Zásielkové balenie sa skladá z pevného počtu balení.
Objednávky sa vybavujú výhradne v počte zodpovedajúcom zásielkovému baleniu.
134 | Vŕtanie | Vrtáky do betónu
Príslušenstvo Bosch 11/12
.
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
sie
lko
vé
ba
len
ie¹
Zá
2 607 017 082
P1k
7
4
601368
4,0
5,0
5,5
6,0
7,0
8,0
10,0
40
50
50
60
60
80
80
75
85
85
100
100
120
120
2 607 017 083
P1k
7
4
601375
Pr
Sp
ôs
75
85
100
100
100
120
120
Vlastnosti výrobku
Ob
40
50
60
60
60
80
80
ac
4,0
5,0
6,0
6,0
7,0
8,0
10,0
Pr
Ob
sa
hb
ale
nia
lo
čís
cie
ob
ná
va
jed
ba
len
ia
dĺž
ka
mm
Ce
lko
vá
iem
er
mm
ov
ná
dĺž
ka
mm
Súpravy vrtákov do betónu Silver Percussion
Informácie o objednávaní
7-dielna súprava vrtákov Silver Percussion do betónu
Obsah balenia
(počet kusov v balení)
¹ Zásielkové balenie. Zásielkové balenie sa skladá z pevného počtu balení.
Objednávky sa vybavujú výhradne v počte zodpovedajúcom zásielkovému baleniu.
Vŕtanie | Vrtáky do kameňa | 135
Príslušenstvo Bosch 11/12
Vrtáky do kameňa Impact
Ź Príklepový vrták na vŕtanie do kameňa
s optimálnym pomerom cena/výkon
Ź Špirálový tvar s polkruhovým profilom na
vysokú stabilitu
Ideálny vrták do kameňa na vŕtanie do kameňa alebo muriva
Vrtáky do kameňa Impact
vým tvarom
Obsah balenia
(počet kusov v balení)
¹
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
.
lko
vé
b
hb
sa
sie
ale
len
nia
ia
ale
nie
lo
čís
ba
ob
ôs
jed
1
5
045599
3,5
40
75
2 608 596 126 PC1d
1
5
045605
4,0
40
75
1 609 200 205 PC1d
1
5
004268
4,5
50
85
2 608 596 127 PC1d
1
5
045612
5,0
50
85
1 609 200 206 PC1d
1
5
004275
5,0
90
150
2 608 596 128 PC1d
1
5
045629
5,5
50
85
2 608 596 129 PC1d
1
5
045636
5,5
90
150
2 608 596 130 PC1d
1
5
045643
6,0
60
100
1 609 200 207 PC1d
1
5
004282
6,0
90
150
2 608 596 357 PC1d
1
5
059633
6,0
150
200
2 608 596 143 PC1d
1
5
045773
6,0
250
300
2 608 596 358
P1c
1
1
059640
6,0
350
400
2 608 586 276
P1c
1
1
529112
6,5
60
100
2 608 596 131 PC1d
1
5
045650
6,5
90
150
2 608 596 359 PC1d
1
5
059657
6,5
350
400
2 608 596 361
P1c
1
1
059671
7,0
60
100
2 608 596 132 PC1d
1
5
045667
7,0
90
150
2 608 596 362 PC1d
1
5
059688
7,0
350
400
2 608 596 364
P1c
1
1
059701
8,0
80
120
1 609 200 209 PC1d
1
5
004299
8,0
90
150
2 608 596 365 PC1d
1
5
059718
8,0
150
200
2 608 596 145 PC1d
1
5
045797
8,0
250
300
2 608 596 366
P1c
1
1
059725
8,0
350
400
2 608 596 151
P1c
1
1
046053
9,0
80
120
2 608 596 134 PC1d
1
5
045681
Sp
Zá
s polkruho-
Ob
2 608 596 125 PC1d
Ce
Ob
rálová drážka
ná
va
dĺž
lko
vá
ád
ov
n
ac
60
Pr
30
Pr
3,0
Vlastnosti výrobku
Valcovaná špi-
cie
ka
(
ĺžk
a(
m
)m
(D
er
iem
L2
L1
)m
)m
m
m
Ź Hodia sa na vŕtanie do muriva, vápenno-pieskovej tehly, prírodného a umelého kameňa
Ź Použiteľné vo všetkých príklepových vŕtačkách
Ź Príklepový vrták s ostriami z tvrdého kovu, podľa ISO 5468
Ź Farba vrtáka: strieborná
Informácie o objednávaní
¹ Zásielkové balenie. Zásielkové balenie sa skladá z pevného počtu balení.
Objednávky sa vybavujú výhradne v počte zodpovedajúcom zásielkovému baleniu.
136 | Vŕtanie | Vrtáky do kameňa
Príslušenstvo Bosch 11/12
.
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
sie
lko
vé
ba
len
ie¹
Zá
1
5
004305
90
150
2 608 596 368 PC1d
1
5
059749
10,0
150
200
2 608 596 148 PC1d
1
5
046022
10,0
250
300
2 608 596 369
P1c
1
1
059756
10,0
350
400
1 609 200 212
P1c
1
1
004312
11,0
90
150
2 608 596 135 PC1d
1
5
045698
12,0
90
150
2 608 596 136 PC1d
1
5
045704
12,0
150
200
2 608 596 149 PC1d
1
5
046039
12,0
250
300
2 608 597 041
P1c
1
1
078825
12,0
350
400
1 609 200 213
P1c
1
1
004329
13,0
90
150
2 608 596 137 PC1d
1
1
045711
13,0
350
400
2 608 597 043
P1c
1
1
078849
14,0
90
150
2 608 596 138 PC1d
1
1
045728
14,0
150
200
2 608 596 150 PC1d
1
1
046046
14,0
250
300
2 608 597 044
P1c
1
1
078856
14,0
350
400
2 608 596 152
P1c
1
1
046060
15,0
90
150
2 608 596 139
P1c
1
1
045735
15,0
350
400
2 608 597 047
P1c
1
1
078887
16,0
90
150
2 608 596 140
P1c
1
1
045742
16,0
250
300
2 608 597 048
P1c
1
1
078894
16,0
350
400
2 608 597 049
P1c
1
1
078900
18,0
100
160
2 608 596 141
P1c
1
1
045759
18,0
250
300
2 608 597 051
P1c
1
1
078924
18,0
350
400
2 608 597 052
P1c
1
1
078931
Pr
Sp
ôs
Ob
sa
hb
ale
nia
lo
čís
cie
ob
ná
va
jed
1 609 200 210 PC1d
10,0
Ob
120
ac
80
Pr
10,0
Vlastnosti výrobku
Obsah balenia
(počet kusov v balení)
ba
len
ia
L2
dĺž
ka
(
Ce
lko
vá
iem
er
(D
)m
m
ov
ná
dĺž
ka
(
L1
)m
m
)m
m
Vrtáky do kameňa Impact
Informácie o objednávaní
20,0
100
160
2 608 596 142
P1c
1
1
045766
20,0
250
300
2 608 597 054
P1c
1
1
078955
20,0
350
400
2 608 597 055
P1c
1
1
078962
¹ Zásielkové balenie. Zásielkové balenie sa skladá z pevného počtu balení.
Objednávky sa vybavujú výhradne v počte zodpovedajúcom zásielkovému baleniu.
Vŕtanie | Vrtáky do kameňa | 137
Príslušenstvo Bosch 11/12
.
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
sie
lko
vé
ba
len
ie¹
1 609 200 204
P1h
3
5
004251
Ob
Sp
ôs
Zá
hb
ale
nia
lo
čís
cie
ob
ná
va
jed
Ob
sa
Vlastnosti výrobku
ba
len
ia
dĺž
ka
mm
Ce
lko
vá
Pr
Pr
ac
iem
er
mm
ov
ná
dĺž
ka
mm
Súpravy vrtákov do kameňa Impact
Informácie o objednávaní
3-dielna súprava vrtákov Impact do kameňa
5,0
6,0
8,0
50
60
80
85
100
120
7-dielna súprava vrtákov Impact do kameňa
3,0
4,0
5,0
6,0
6,0
7,0
8,0
30
40
50
60
60
60
80
60
75
85
100
100
100
120
2 607 017 079
P1k
7
4
601337
3,0
4,0
5,0
5,5
6,0
7,0
8,0
30
40
50
50
60
60
80
60
75
85
85
100
100
120
2 607 017 035
P1k
7
4
557368
¹
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
.
ale
ko
vé
b
sie
l
Zá
Ob
sa
h
ba
ba
ôs
ob
Sp
len
len
ia
ia
čís
cie
ná
va
jed
Ob
iem
Pr
Vlastnosti výrobku
nie
lo
m
dr
ev
om
er,
ka
m
er,
iem
Pr
Pr
iem
er,
ko
vm
eň
m
mm
Zmiešaná súprava na vŕtanie do kovov, dreva, kameňa
Informácie o objednávaní
13-dielna súprava vrtákov do kovu, dreva a kameňa
2,0
2,5
3,0
4,0
5,0
6,0
4
5
6
8
4
5
6
2 607 018 367
P1k
13
1
061230
P1k
15
1
557399
15-dielna súprava zmiešaných vrtákov do betónu
3,0
4,0
5,0
6,0
8,0
Obsah balenia
(počet kusov v balení)
3
4
5
6
8
3
4
5
6
8
2 607 017 038
¹ Zásielkové balenie. Zásielkové balenie sa skladá z pevného počtu balení.
Objednávky sa vybavujú výhradne v počte zodpovedajúcom zásielkovému baleniu.
138 | Vŕtanie | Univerzálne vrtáky
Príslušenstvo Bosch 11/12
Univerzálny vrták Multi Construction
Ź Výkonný univerzálny vrták na takmer všetky
materiály – odpadá ustavičná výmena vrtákov
Ź Inovačná strmá špirála na rýchle odstraňo-
vanie odvŕtaného prachu a triesok
Ź Viacúčelové zvláštne naostrenie – garancia
pre rýchly postup vŕtania
Ź Špicaté hlavné ostrie na presné vystredenie
Ź Telo vrtáka z legovanej nástrojovej ocele na
vysokú životnosť
Riešenie problémov pre takmer všetky materiály
Vrtáky Bosch sú označené symbolom Skúšobne vrtákov do muriva (PGM)
Pečať PGM je zárukou: dodržiavania úzkych tolerancií, rozmerovo stálych otvorov a bezpečného ukotvenia
Univerzálne vrtáky Multi Construction
¹
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
.
328753
4,0
40
75
2 608 596 050 PC1d
1
5
044790
5,0
50
85
2 608 596 051 PC1d
1
5
044806
5,5
50
85
2 608 596 052 PC1d
1
5
044813
6,0
60
100
2 608 596 053 PC1d
1
5
044820
6,0
90
150
2 608 596 060 PC1d
1
5
044899
6,0
200
250
2 608 595 506 PC1d
1
1
366465
6,5
60
100
2 608 596 059 PC1d
1
5
044837
6,5
90
150
2 608 596 061 PC1d
1
5
044905
6,5
200
250
2 608 595 507 PC1d
1
1
366472
Ob
Pr
sie
l
Zá
5
Sp
1
Vlastnosti výrobku
jed
2 608 595 359 PC1d
Ce
Ob
sa
h
ba
ko
vé
b
len
len
ia
ia
ale
nie
lo
čís
ba
ôs
ob
ná
va
cie
dĺž
ka
(
lko
vá
ád
ov
n
70
ac
40
iem
3,0
Pr
drážkou
er
špirálovou
L2
ĺžk
a(
L1
m
)m
(D
S frézovanou
)m
)m
m
m
Ź Hodia sa na prakticky všetky materiály, ktoré sa používajú pri výstavbe interiéru – ako
sú napríklad betón, murivo, pálená tehla, eternit, ľahké stavebné materiály, viacvrstvové
materiály, keramiku, obkladačky, drevo, plast, kovové plechy, hliník
Ź Optimálne výsledky pri rotačnom alebo príklepovom vŕtaní
Ź Farba vrtáka: modrá, lesklý výbrus
Informácie o objednávaní
1-kusové balenie
Obsah balenia
(počet kusov v balení)
¹ Zásielkové balenie. Zásielkové balenie sa skladá z pevného počtu balení.
Objednávky sa vybavujú výhradne v počte zodpovedajúcom zásielkovému baleniu.
Vŕtanie | Univerzálne vrtáky | 139
Príslušenstvo Bosch 11/12
.
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
sie
lko
vé
ba
len
ie¹
Zá
2 608 596 054 PC1d
1
5
044844
150
2 608 596 076 PC1d
1
5
046978
7,0
200
250
2 608 595 508 PC1d
1
1
366489
8,0
80
120
2 608 596 055 PC1d
1
5
044851
8,0
90
150
2 608 585 223 PC1d
1
5
462242
8,0
200
250
2 608 596 062 PC1d
1
1
044912
8,0
350
400
2 608 595 361
P1c
1
1
328777
9,0
80
120
2 608 596 056 PC1d
1
5
044868
10,0
80
120
2 608 596 057 PC1d
1
5
044875
10,0
90
150
2 608 585 224 PC1d
1
5
462259
10,0
200
250
2 608 596 063 PC1d
1
1
044929
11,0
90
150
2 608 595 360 PC1d
1
5
328760
12,0
90
150
2 608 596 058 PC1d
1
5
044882
12,0
200
250
2 608 596 064 PC1d
1
1
044936
14,0
200
250
2 608 596 065 PC1d
1
1
044943
4,0
40
75
2 608 587 146
P1a
10
1
587594
5,0
50
85
2 608 587 147
P1a
10
1
587600
5,5
50
85
2 608 587 148
P1a
10
1
587617
6,0
60
100
2 608 587 149
P1a
10
1
587624
6,5
60
100
2 608 587 150
P1a
10
1
587631
7,0
60
100
2 608 587 151
P1a
10
1
587648
8,0
80
120
2 608 587 152
P1a
10
1
587655
80
120
2 608 587 153
P1a
8
1
587662
Pr
Sp
ôs
100
90
Vlastnosti výrobku
Ob
60
7,0
ac
7,0
Pr
Ob
sa
hb
ale
nia
lo
čís
cie
ob
ná
va
jed
ba
len
ia
L2
dĺž
ka
(
Ce
lko
vá
iem
er
(D
)m
m
ov
ná
dĺž
ka
(
L1
)m
m
)m
m
Univerzálne vrtáky Multi Construction
Informácie o objednávaní
1-kusové balenie
10-kusové balenie
8-kusové balenie
10,0
Obsah balenia
(počet kusov v balení)
¹ Zásielkové balenie. Zásielkové balenie sa skladá z pevného počtu balení.
Objednávky sa vybavujú výhradne v počte zodpovedajúcom zásielkovému baleniu.
140 | Vŕtanie | Univerzálne vrtáky
Príslušenstvo Bosch 11/12
.
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
sie
lko
vé
ba
len
ie¹
hb
ale
nia
Zá
Ob
sa
čís
ob
Sp
ôs
jed
ba
len
ia
lo
Vlastnosti výrobku
Ob
Ve
ľko
s
ťs
ná
va
cie
úp
rav
y
dĺž
ka
mm
Ce
lko
vá
ac
Pr
Pr
iem
er
mm
ov
ná
dĺž
ka
mm
Súpravy univerzálnych vrtákov Multi Construction
Informácie o objednávaní
4-dielna súprava univerzálnych vrtákov Robust Line Multi Construction
Veľkosť súpravy A:
156,5 x 69,5 x 23 mm
4,0
5,0
6,0
8,0
40
50
60
80
75
85
100
120
A
2 607 010 521
P1k
4
1
446051
5,5
6,0
7,0
8,0
50
60
60
80
85
100
100
120
A
2 607 010 522
P1k
4
1
446068
7-dielna súprava univerzálnych vrtákov Robust Line Multi Construction
Veľkosť súpravy D:
197,0 x 87,5 x 23 mm
Obsah balenia
(počet kusov v balení)
4,0
5,0
6,0
6,0
8,0
10,0
12,0
40
50
60
60
80
80
90
75
85
100
100
120
120
150
D
2 607 010 543
P1k
7
1
446273
5,0
5,5
6,0
6,0
7,0
8,0
10,0
50
50
60
60
60
80
80
85
85
100
150
150
150
150
D
2 607 010 546
P1k
7
1
446303
¹ Zásielkové balenie. Zásielkové balenie sa skladá z pevného počtu balení.
Objednávky sa vybavujú výhradne v počte zodpovedajúcom zásielkovému baleniu.
Vŕtanie | Univerzálne vrtáky | 141
Príslušenstvo Bosch 11/12
Vrták na obkladačky Expert for Ceramic
Ź Ideálny vrták pre všetky mäkké až stredne
tvrdé obkladačky
Ź Ostrie z tvrdého kovu brúsené diamantom
s kruhovým výbrusom špičky na presné
navrtávanie zabraňuje kĺzaniu vrtáka
Ź Novinka: Už nie je potrebné žiadne
chladenie – umožňuje čistú prácu
Vrták na obkladačky Expert for Ceramic
¹
nie
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
.
ale
nia
lko
vé
b
sie
Zá
1
5
599184
70
2 608 587 158 PC1a
1
5
599191
5,0
70
2 608 587 159 PC1a
1
5
599207
5,5
70
2 608 587 160 PC1a
1
5
599214
6,0
80
2 608 587 161 PC1a
1
5
599221
6,5
80
2 608 587 162 PC1a
1
5
599238
7,0
80
2 608 587 163 PC1a
1
5
599245
8,0
80
2 608 587 164 PC1a
1
5
599252
10,0
90
2 608 587 165 PC1a
1
5
599269
12,0
90
2 608 587 166 PC1a
1
5
599276
14,0
90
2 608 587 167 PC1a
1
5
599283
16,0
90
2 608 587 168 PC1a
1
5
599290
Sp
2 608 587 157 PC1a
4,0
Ce
Ob
sa
hb
ba
ale
len
cie
ob
ôs
Ob
jed
ná
va
dĺž
lko
vá
ia
čís
L2
ka
(
m
)m
(D
er
iem
70
Pr
3,0
Vlastnosti výrobku
Obsah balenia
(počet kusov v balení)
lo
)m
m
Ź Hodí sa na všetky mäkké až stredne tvrdé obkladačky, porcelán, keramiku a netvrdené sklo
Ź Farba vrtáka: biela
Ź Poznámka: Používajte s nízkymi otáčkami a bez príklepu. Chladenie nie je potrebné
Informácie o objednávaní
¹ Zásielkové balenie. Zásielkové balenie sa skladá z pevného počtu balení.
Objednávky sa vybavujú výhradne v počte zodpovedajúcom zásielkovému baleniu.
142 | Vŕtanie | Univerzálne vrtáky
Príslušenstvo Bosch 11/12
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
.
sie
lko
vé
ba
len
ie¹
Zá
2 608 587 169
P1k
5
1
599306
*
5,5
6,0
7,0
8,0
10,0
70
80
80
80
90
2 608 587 170
P1k
5
1
599863
*
Sp
ôs
70
70
80
80
90
Vlastnosti výrobku
Ob
4,0
5,0
6,0
8,0
10,0
Pr
Ob
sa
hb
ale
nia
čís
cie
ob
ná
va
jed
ba
len
ia
dĺž
ka
mm
Ce
lko
vá
mm
er
iem
lo
5-dielna súprava vrtákov na obkladačky Expert for Ceramic
Informácie o objednávaní
5-dielna súprava vrtákov na obkladačky Expert for Ceramic
* Dostupné od marca 2011
Obsah balenia
(počet kusov v balení)
¹ Zásielkové balenie. Zásielkové balenie sa skladá z pevného počtu balení.
Objednávky sa vybavujú výhradne v počte zodpovedajúcom zásielkovému baleniu.
Vŕtanie | Vŕtacie nástroje SDS-plus | 143
Príslušenstvo Bosch 11/12
Vrtáky do betónu a kameňa,
upínacia stopka SDS-plus
Vrtáky do kladív X5L, SDS-plus
Strana 146
Vrtáky do kladív Speed X, SDS-plus
Strana 149
Vrtáky do kladív S4L, SDS-plus
Strana 150
Rebar Cutter, SDS-plus
Strana 155
Vŕtacie korunky SDS-plus, dvojdielne
Strana 156
144 | Vŕtanie | Vŕtacie nástroje SDS-plus
Inovačná výrobná technológia
pre výkony špičkovej kategórie
Príslušenstvo Bosch 11/12
Príslušenstvo Bosch 11/12
Nová technológia difúzneho spájania vytvára mimoriadne
bezpečné spojenie medzi masívnou hlavou z plného tvrdého kovu a špirálou vrtáka. Ochranná atmosféra zabraňuje oxidácii.
Výsledkom je extrémne vysoká stabilita masívnej hlavy
z plného tvrdého kovu, čo zabezpečuje výnimočne dlhú
životnosť vrtákov do kladív X5L. Špeciálne pri použití
s vysokovýkonnými kladivami novej generácie.
Inovačná značka opotrebovania
Slúži ako kontrolná indikácia na zaručenie presných priemerov vŕtaných otvorov
Správna montáž rozperiek aj po viac ako dvojnásobnom množstve vyvŕtaných otvorov ako so
štandardnými dvomi ostriami
Konštantne vysoká rýchlosť vŕtania do betónu
a armovaného betónu
Vŕtanie | Vŕtacie nástroje SDS-plus | 145
146 | Vŕtanie | Vŕtacie nástroje SDS-plus
Príslušenstvo Bosch 11/12
X5L
Extrémne robustný s výnimočnou životnosťou
Kónická vystreďovacia špička
na optimálne vedenie pri
vŕtaní a presné priemery
vŕtaných otvorov
Masívna hlava z tvrdého kovu
s geometriou štyroch ostrí
Špeciálne vytvorená
pre mimoriadne dlhú
rezná hrana
životnosť pri vŕtaní do betónu
pre konštantne vysokú
a armovaného betónu
rýchlosť vŕtania
Značka opotrebovania
Optimalizovaný
ako kontrolná indikácia
povrch a geometria špirály
na zaručenie presných
pre maximálny prenos síl
priemerov vŕtaných otvorov
a rýchle odstraňovanie odvŕtaného prachu
¹
Zá
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
.
lko
vé
b
hb
sa
2 608 585 023
P1e
1
1
439909
160
2 608 585 024
P1e
1
1
439916
5,0
150
210
2 608 585 025
P1e
1
1
439923
5,5
50
110
2 608 585 026
P1e
1
1
439930
5,5
100
160
2 608 585 027
P1e
1
1
439947
6,0
50
115
2 608 585 028
P1e
1
1
439954
6,0
100
165
2 608 585 029
P1e
1
1
439961
6,0
150
215
2 608 585 030
P1e
1
1
439978
6,0
200
265
2 608 585 031
P1e
1
1
439985
6,5
50
115
2 608 585 032
P1e
1
1
439992
6,5
100
165
2 608 585 033
P1e
1
1
440004
6,5
200
265
2 608 585 035
P1e
1
1
440028
6,5
250
315
2 608 587 171
P1e
1
1
604895
7,0
50
115
2 608 585 036
P1e
1
1
440035
7,0
100
165
2 608 585 037
P1e
1
1
440042
7,0
150
215
2 608 585 943
P1e
1
1
522175
8,0
50
115
2 608 585 038
P1e
1
1
440059
8,0
100
165
2 608 585 039
P1e
1
1
440066
8,0
150
215
2 608 585 040
P1e
1
1
440073
8,0
200
265
2 608 585 041
P1e
1
1
440080
8,0
250
315
2 608 587 172
P1e
1
1
604901
8,0
300
365
2 608 585 042
P1e
1
1
440097
8,0
400
465
2 608 585 043
P1e
1
1
440103
Vlastnosti výrobku
Sp
110
100
Ce
50
5,0
Pr
5,0
Pr
Ob
sie
ale
len
nia
ia
ale
nie
lo
čís
ba
ob
ôs
Ob
jed
ná
va
dĺž
lko
vá
ád
ov
n
ac
cie
ka
(
ĺžk
a(
m
)m
(D
er
iem
L2
L1
)m
)m
m
m
Vrtáky do kladív X5L, SDS-plus
Informácie o objednávaní
1-kusové balenie
Obsah balenia
(počet kusov v balení)
¹ Zásielkové balenie. Zásielkové balenie sa skladá z pevného počtu balení.
Objednávky sa vybavujú výhradne v počte zodpovedajúcom zásielkovému baleniu.
Vŕtanie | Vŕtacie nástroje SDS-plus | 147
Príslušenstvo Bosch 11/12
.
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
sie
lko
vé
ba
len
ie¹
Zá
2 608 585 044
P1e
1
1
440110
165
2 608 585 045
P1e
1
1
440127
10,0
150
215
2 608 585 046
P1e
1
1
440134
10,0
200
265
2 608 585 047
P1e
1
1
440141
10,0
250
315
2 608 587 173
P1e
1
1
604918
10,0
300
365
2 608 585 048
P1e
1
1
440158
10,0
400
465
2 608 585 049
P1e
1
1
440165
12,0
100
165
2 608 585 050
P1e
1
1
440172
12,0
150
215
2 608 585 051
P1e
1
1
440189
12,0
200
265
2 608 585 052
P1e
1
1
440196
12,0
300
365
2 608 585 053
P1e
1
1
440202
12,0
400
465
2 608 585 054
P1e
1
1
440219
Pr
Sp
ôs
115
100
Vlastnosti výrobku
Ob
50
10,0
ac
10,0
Pr
Ob
sa
hb
ale
nia
lo
čís
cie
ob
ná
va
jed
ba
len
ia
L2
dĺž
ka
(
Ce
lko
vá
iem
er
(D
)m
m
ov
ná
dĺž
ka
(
L1
)m
m
)m
m
Vrtáky do kladív X5L, SDS-plus
Informácie o objednávaní
1-kusové balenie
14,0
100
165
2 608 585 944
P1e
1
1
522182
14,0
150
215
2 608 585 945
P1e
1
1
522199
14,0
200
265
2 608 585 946
P1e
1
1
522205
14,0
300
365
2 608 585 947
P1e
1
1
522212
14,0
400
465
2 608 585 948
P1e
1
1
522229
15,0
100
165
2 608 587 178
P1e
1
1
605601
15,0
200
265
2 608 587 179
P1e
1
1
605618
16,0
150
215
2 608 587 180
P1e
1
1
605625
16,0
200
265
2 608 587 181
P1e
1
1
605632
16,0
400
465
2 608 587 182
P1e
1
1
605649
5,0
50
110
2 608 585 055
P1a
10
1
440226
5,0
100
160
2 608 585 056
P1a
10
1
440233
5,5
100
160
2 608 585 057
P1a
10
1
440240
6,0
50
115
2 608 585 058
P1a
10
1
440257
6,0
100
165
2 608 585 059
P1a
10
1
440264
6,0
150
215
2 608 585 060
P1a
10
1
440271
6,5
100
165
2 608 585 061
P1a
10
1
440288
6,5
200
265
2 608 585 949
P1a
10
1
522236
6,5
250
315
2 608 587 174
P1a
10
1
604925
7,0
100
165
2 608 585 950
P1a
10
1
522243
7,0
150
215
2 608 585 951
P1a
10
1
522250
8,0
50
115
2 608 585 062
P1a
10
1
440295
8,0
100
165
2 608 585 063
P1a
10
1
440301
8,0
150
215
2 608 585 064
P1a
10
1
440318
8,0
200
265
2 608 587 175
P1a
10
1
604932
8,0
250
315
2 608 587 176
P1a
10
1
604949
10,0
100
165
2 608 585 065
P1a
10
1
440325
10,0
150
215
2 608 585 066
P1a
10
1
440332
10,0
200
265
2 608 585 067
P1a
10
1
440349
10,0
250
315
2 608 587 177
P1a
10
1
604956
12,0
100
165
2 608 585 068
P1a
10
1
440356
12,0
150
215
2 608 585 069
P1a
10
1
440363
10-kusové balenie
Obsah balenia
(počet kusov v balení)
¹ Zásielkové balenie. Zásielkové balenie sa skladá z pevného počtu balení.
Objednávky sa vybavujú výhradne v počte zodpovedajúcom zásielkovému baleniu.
148 | Vŕtanie | Vŕtacie nástroje SDS-plus
Príslušenstvo Bosch 11/12
Vlastnosti výrobku
.
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
sie
lko
vé
ba
len
ie¹
Zá
Ob
sa
hb
ale
nia
lo
čís
cie
ob
ná
va
Ob
Sp
ôs
jed
ba
len
ia
L2
dĺž
ka
(
Ce
lko
vá
Pr
Pr
ac
iem
er
(D
)m
m
ov
ná
dĺž
ka
(
L1
)m
m
)m
m
Vrtáky do kladív X5L, SDS-plus
Informácie o objednávaní
30-kusové balenie
5,0
50
110
2 608 586 455
P0a
30
1
553773
5,0
100
160
2 608 586 456
P0a
30
1
553780
6,0
50
115
2 608 586 457
P0a
30
1
553797
6,0
100
165
2 608 586 458
P0a
30
1
553803
8,0
100
165
2 608 586 459
P0a
30
1
553810
8,0
150
215
2 608 586 460
P0a
30
1
553827
10,0
100
165
2 608 586 461
P0a
30
1
553834
10,0
150
215
2 608 586 462
P0a
30
1
553841
10,0
200
265
2 608 586 463
P0a
30
1
553858
12,0
100
165
2 608 586 464
P0a
25
1
553865
12,0
150
215
2 608 586 465
P0a
25
1
553872
25-kusové balenie
Vlastnosti výrobku
¹
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
.
Zá
hb
sa
Ob
sie
ale
lko
vé
b
nia
ia
len
ba
ob
ôs
ale
nie
lo
čís
Sp
Ob
jed
ná
va
dĺž
lko
vá
Ce
ac
Pr
cie
ka
m
ĺžk
am
ov
n
ád
mm
er
iem
Pr
m
m
Súpravy vrtákov do kladív Robust Line X5L
Informácie o objednávaní
5-dielna súprava vrtákov do kladív Robust Line X5L
Veľkosť súpravy D:
197,0 x 87,5 x 23 mm
Obsah balenia
(počet kusov v balení)
5,5
100
165
2 607 019 930
P1k
5
1
517096
6,0
100
165
2 608 585 070
P1k
5
1
440370
7,0
100
165
2 607 019 931
P1k
5
1
517119
8,0
100
165
2 608 585 071
P1k
5
1
440387
10,0
100
165
2 608 585 072
P1k
5
1
440394
5,0
6,0
6,0
8,0
10,0
50
50
100
100
100
110
115
165
165
165
2 608 585 073
P1k
5
1
440400
5,5
6,0
7,0
8,0
10,0
100
100
100
100
100
165
165
165
165
165
2 607 019 933
P1k
5
1
517133
6,0
6,0
8,0
8,0
10,0
100
100
100
100
100
165
165
165
165
165
2 607 019 932
P1k
5
1
517126
¹ Zásielkové balenie. Zásielkové balenie sa skladá z pevného počtu balení.
Objednávky sa vybavujú výhradne v počte zodpovedajúcom zásielkovému baleniu.
Vŕtanie | Vŕtacie nástroje SDS-plus | 149
Príslušenstvo Bosch 11/12
Vrtáky do kladív Speed X, SDS-plus
Speed X
Tak rýchly, ako žiadny iný
Doteraz nedosiahnutá sila narušovania materiálu,
konštantne dlhá životnosť,
optimálne vystredenie,
maximálne rýchlosť vŕtania
Vystreďovacia špička, aktívna pri
vŕtaní
na optimálne vedenie pri vŕtaní
do betónu a armovaného betónu
Mimoriadne odolné a agresívne
ostrie, celé z tvrdokovu, v tvare
písmena S
Krátka hlava s veľkoobjemovými
kanálikmi na prach
pre hladké odvádzanie
odvŕtaného prachu,
Šikmo postavené vedľajšie ostria
minimálne vytváranie tepla
pre agresívny postup pri vŕtaní
Vrtáky do kladív Speed X, SDS-plus
Obsah balenia
(počet kusov v balení)
¹
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
.
hb
sa
sie
l
ale
ko
vé
b
nia
ia
ale
nie
lo
len
ba
ôs
ob
ná
va
jed
P1h
1
1
564410
400
450
2 608 586 718
P1h
1
1
564427
18
200
250
2 608 586 719
P1h
1
1
564434
18
400
450
2 608 586 720
P1h
1
1
564441
20
200
250
2 608 586 721
P1h
1
1
564458
20
400
450
2 608 586 722
P1h
1
1
564465
22
200
250
2 608 586 723
P1h
1
1
564472
22
400
450
2 608 586 724
P1h
1
1
564489
24
400
450
2 608 586 725
P1h
1
1
564496
25
400
450
2 608 586 726
P1h
1
1
564502
28
400
450
2 608 586 727
P1h
1
1
564519
30
400
450
2 608 586 728
P1h
1
1
564526
Sp
Zá
L2
Ob
2 608 586 717
16
Ce
Ob
L1
cie
ka
(
dĺž
lko
vá
ád
ac
ov
n
250
Pr
200
Pr
16
Vlastnosti výrobku
D
čís
L2
ĺžk
a(
L1
m
)m
(D
er
iem
)m
)m
m
m
Ź Hodia sa na betón a armovaný betón, murivo
Ź Použiteľný vo všetkých vŕtacích kladivách s upínaním SDS-plus
Ź Opakovane uzatvárateľné balenie pre remeselníkov
Informácie o objednávaní
¹ Zásielkové balenie. Zásielkové balenie sa skladá z pevného počtu balení.
Objednávky sa vybavujú výhradne v počte zodpovedajúcom zásielkovému baleniu.
150 | Vŕtanie | Vŕtacie nástroje SDS-plus
Príslušenstvo Bosch 11/12
Vrtáky SDS-plus S4L
extrémne dlhá životnosť v betóne a armovanom
betóne
Ešte presnejšie otvory:
Ź Optimalizovaný povrch špirál vrtáka
Špeciálna povrchová úprava špirály:
Ź Väčšie zhustenie povrchu
Ź Rovnomerne hladký povrch
Ź Dlhšia životnosť vďaka menšiemu treniu
Ź Rýchlejšie odvádzanie odvŕtaného materiálu
1. tvrdosť 46 – 54 HRC
Technológia indukčného spájkovania a kalenia:
Ź Kalenie v dvoch krokoch:
1. Vysokoteplotné pripájanie vŕtacej hlavy
2. tvrdosť 46 – 54 HRC
2. Kalenie/popúšťanie
Ź Rozdielna tvrdosť hlavy a skrutkovice, optimalizovaná
pre príslušný priemer vrtu
Vrtáky Bosch sú označené symbolom Skúšobne vrtákov do muriva (PGM)
Pečať PGM je zárukou: dodržiavania úzkych tolerancií, rozmerovo stálych otvorov a bezpečného ukotvenia
Vrtáky do kladív S4L, SDS-plus
¹
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
.
lko
vé
b
sie
Zá
2 608 597 773
P2e
1
5
189057
135
2 608 585 596
P2e
1
5
483308
4,0
50
110
1 618 596 231
P2e
1
5
028073
4,0
100
160
2 608 597 774
P2e
1
5
189064
5,0
50
110
1 618 596 164
P2e
1
5
027724
5,0
100
160
1 618 596 189
P2e
1
5
027977
5,0
150
210
2 608 596 199
P2e
1
5
074391
5,0
200
260
2 608 585 597
P2e
1
5
483315
5,0
250
310
2 608 585 598
P2e
1
5
483322
5,0
400
460
2 608 585 599
P2e
1
1
483339
Vlastnosti výrobku
Sp
110
75
Ce
50
3,5
Pr
3,5
Pr
Ob
sa
hb
ale
ale
nia
nia
ale
nie
lo
čís
ôs
ob
b
Ob
jed
ná
va
dĺž
lko
vá
ád
ov
n
ac
cie
ka
(
ĺžk
a(
m
)m
(D
er
iem
L2
L1
)m
)m
m
m
Ź Hodia sa na murivo, betón a armovaný betón
Ź Hodia sa pre všetky vŕtacie kladivá s upínaním SDS-plus
Informácie o objednávaní
1-kusové balenie
Obsah balenia
(počet kusov v balení)
¹ Zásielkové balenie. Zásielkové balenie sa skladá z pevného počtu balení.
Objednávky sa vybavujú výhradne v počte zodpovedajúcom zásielkovému baleniu.
Vŕtanie | Vŕtacie nástroje SDS-plus | 151
Príslušenstvo Bosch 11/12
.
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
sie
lko
vé
ba
len
ie¹
Zá
1 618 596 165
P2e
1
5
027731
160
2 608 596 146
P2e
1
5
045957
5,5
150
210
2 608 597 775
P2e
1
5
189071
5,5
200
260
2 608 597 776
P2e
1
5
189088
5,5
250
310
2 608 585 600
P2e
1
5
483346
5,5
400
460
2 608 585 601
P2e
1
1
483353
6,0
50
110
1 618 596 166
P2e
1
5
027748
6,0
100
160
1 618 596 167
P2e
1
5
027755
6,0
150
210
2 608 596 115
P2e
1
5
045148
6,0
200
260
2 608 597 777
P2e
1
5
189095
6,0
250
310
2 608 585 602
P2e
1
5
483360
6,0
400
460
2 608 585 603
P2e
1
1
483377
Pr
Sp
ôs
110
100
Vlastnosti výrobku
Ob
50
5,5
ac
5,5
Pr
Ob
sa
hb
ale
nia
lo
čís
cie
ob
ná
va
jed
ba
len
ia
L2
dĺž
ka
(
Ce
lko
vá
iem
er
(D
)m
m
ov
ná
dĺž
ka
(
L1
)m
m
)m
m
Vrtáky do kladív S4L, SDS-plus
Informácie o objednávaní
1-kusové balenie
Obsah balenia
(počet kusov v balení)
6,5
50
110
1 618 596 168
P2e
1
5
027762
6,5
100
160
1 618 596 169
P2e
1
5
027779
6,5
150
210
2 608 597 778
P2e
1
5
189101
6,5
200
260
2 608 597 779
P2e
1
5
189118
6,5
250
310
2 608 597 780
P2e
1
5
189125
6,5
350
410
2 608 595 503
P2e
1
1
353182
7,0
50
110
1 618 596 170
P2e
1
5
027786
7,0
100
160
1 618 596 171
P2e
1
5
027793
7,0
150
210
2 608 597 130
P2e
1
5
098588
8,0
50
110
1 618 596 172
P2e
1
5
027809
8,0
100
160
1 618 596 173
P2e
1
5
027816
8,0
150
210
1 618 596 174
P2e
1
5
027823
8,0
200
260
1 618 596 264
P2e
1
5
028332
8,0
250
310
2 608 597 944
P2e
1
5
260237
8,0
400
460
2 608 596 116
P2e
1
1
045155
8,0
550
610
2 608 596 183
P2e
1
1
047593
8,5
100
160
2 608 585 604
P2e
1
5
483384
8,5
150
210
2 608 585 605
P2e
1
5
483391
9,0
100
160
2 608 596 158
P2e
1
5
046381
9,0
150
210
1 618 596 175
P2e
1
5
027830
10,0
50
110
1 618 596 176
P2e
1
5
027847
10,0
100
160
1 618 596 177
P2e
1
5
027854
10,0
150
210
1 618 596 265
P2e
1
5
028349
10,0
200
260
1 618 596 178
P2e
1
5
027861
10,0
250
310
1 618 596 315
P2e
1
5
046305
10,0
300
360
1 618 596 266
P2e
1
1
028356
10,0
400
460
1 618 596 267
P2e
1
1
028363
10,0
550
610
2 608 596 117
P2e
1
1
045162
10,0
950
1000
2 608 597 122
P2e
1
1
098502
11,0
100
160
1 618 596 179
P2e
1
5
027878
11,0
150
210
1 618 596 316
P2e
1
5
046312
11,0
200
260
1 618 596 180
P2e
1
5
027885
¹ Zásielkové balenie. Zásielkové balenie sa skladá z pevného počtu balení.
Objednávky sa vybavujú výhradne v počte zodpovedajúcom zásielkovému baleniu.
152 | Vŕtanie | Vŕtacie nástroje SDS-plus
Príslušenstvo Bosch 11/12
.
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
sie
lko
vé
ba
len
ie¹
Zá
1 618 596 181
P2e
1
5
027892
210
1 618 596 268
P2e
1
5
028370
12,0
200
260
1 618 596 182
P2e
1
5
027908
12,0
250
310
2 608 597 782
P2e
1
5
189149
12,0
300
360
2 608 585 606
P2e
1
5
483407
12,0
400
460
1 618 596 269
P2e
1
1
028387
12,0
550
610
1 618 596 224
P2e
1
1
028035
12,0
950
1000
2 608 597 123
P2e
1
1
098519
13,0
100
160
1 618 596 183
P2e
1
5
027915
13,0
150
210
1 618 596 318
P2e
1
5
046329
13,0
200
260
1 618 596 184
P2e
1
5
027922
14,0
100
160
1 618 596 185
P2e
1
5
027939
14,0
150
210
1 618 596 270
P2e
1
5
028394
14,0
200
260
1 618 596 186
P2e
1
5
027946
14,0
250
310
1 618 596 271
P2e
1
5
028400
14,0
400
460
2 608 596 118
P2e
1
1
045179
14,0
550
610
1 618 596 225
P2e
1
1
028042
14,0
950
1000
2 608 597 124
P2e
1
1
098526
15,0
100
160
1 618 596 187
P2e
1
5
027953
15,0
200
260
1 618 596 188
P2e
1
5
027960
15,0
400
460
1 618 596 257
P2e
1
1
028264
16,0
150
210
2 608 596 185
P2e
1
1
047616
16,0
200
260
2 608 585 607
P2e
1
1
483414
16,0
250
310
2 608 596 186
P2e
1
1
047623
16,0
400
460
1 618 596 259
P2e
1
1
028288
16,0
550
610
1 618 596 226
P2e
1
1
028059
16,0
950
1000
2 608 597 125
P2e
1
1
098533
17,0
150
210
1 618 596 203
P2e
1
1
027991
17,0
250
300
2 608 585 952
P2e
1
1
522267
17,0
400
450
2 608 585 953
P2e
1
1
522410
18,0
150
200
1 618 596 204
P2e
1
5
028004
18,0
250
300
1 618 596 319
P2e
1
1
046336
18,0
400
450
1 618 596 260
P2e
1
1
028295
18,0
550
600
2 608 596 120
P2e
1
1
045193
18,0
950
1000
2 608 597 126
P2e
1
1
098540
19,0
150
200
1 618 596 205
P2e
1
1
028011
19,0
250
300
1 618 596 320
P2e
1
1
046343
19,0
400
450
1 618 596 261
P2e
1
1
028301
20,0
150
200
1 618 596 207
P2e
1
1
028028
20,0
250
300
1 618 596 262
P2e
1
1
028318
20,0
400
450
1 618 596 263
P2e
1
1
028325
20,0
550
600
1 618 596 321
P2e
1
1
046350
20,0
950
1000
2 608 597 127
P2e
1
1
098557
22,0
200
250
1 618 596 232
P2e
1
1
028080
22,0
400
450
1 618 596 233
P2e
1
1
028097
22,0
550
600
2 608 596 123
P2e
1
1
045223
22,0
950
1000
2 608 597 128
P2e
1
1
098564
24,0
200
250
1 618 596 236
P2e
1
1
028127
24,0
400
450
1 618 596 237
P2e
1
1
028134
Pr
Sp
ôs
160
150
Vlastnosti výrobku
Ob
100
12,0
ac
12,0
Pr
Ob
sa
hb
ale
nia
lo
čís
cie
ob
ná
va
jed
ba
len
ia
L2
dĺž
ka
(
Ce
lko
vá
iem
er
(D
)m
m
ov
ná
dĺž
ka
(
L1
)m
m
)m
m
Vrtáky do kladív S4L, SDS-plus
Informácie o objednávaní
1-kusové balenie
Obsah balenia
(počet kusov v balení)
¹ Zásielkové balenie. Zásielkové balenie sa skladá z pevného počtu balení.
Objednávky sa vybavujú výhradne v počte zodpovedajúcom zásielkovému baleniu.
Vŕtanie | Vŕtacie nástroje SDS-plus | 153
Príslušenstvo Bosch 11/12
.
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
sie
lko
vé
ba
len
ie¹
Zá
1 618 596 238
P2e
1
1
028141
450
1 618 596 239
P2e
1
1
028158
25,0
950
1000
2 608 597 129
P2e
1
1
098571
26,0
200
250
1 618 596 240
P2e
1
1
028165
26,0
400
450
1 618 596 241
P2e
1
1
028172
3,5
50
110
2 608 585 608
P1a
10
1
483421
3,5
75
135
2 608 585 609
P1a
10
1
483438
4,0
50
110
2 608 585 610
P1a
10
1
483445
4,0
100
160
2 608 585 611
P1a
10
1
483452
5,0
50
110
2 608 585 612
P1a
10
1
483469
5,0
100
160
2 608 585 613
P1a
10
1
483476
5,5
50
110
2 608 585 614
P1a
10
1
483483
5,5
100
160
2 608 585 615
P1a
10
1
483490
6,0
50
110
2 608 585 616
P1a
10
1
483506
6,0
100
160
2 608 585 617
P1a
10
1
483513
6,0
150
210
2 608 585 618
P1a
10
1
483520
6,5
100
160
2 608 585 619
P1a
10
1
483537
6,5
150
210
2 608 585 620
P1a
10
1
483544
6,5
200
260
2 608 585 621
P1a
10
1
483551
7,0
100
160
2 608 585 622
P1a
10
1
483568
8,0
100
160
2 608 585 623
P1a
10
1
483575
8,0
150
210
2 608 585 624
P1a
10
1
483582
8,0
200
260
2 608 585 625
P1a
10
1
483599
10,0
100
160
2 608 585 626
P1a
10
1
483605
10,0
150
210
2 608 585 627
P1a
10
1
483612
10,0
200
260
2 608 585 628
P1a
10
1
483629
12,0
100
160
2 608 585 629
P1a
10
1
483636
12,0
150
210
2 608 585 630
P1a
10
1
483643
12,0
200
260
2 608 585 631
P1a
10
1
483650
Pr
Sp
ôs
250
400
Vlastnosti výrobku
Ob
200
25,0
ac
25,0
Pr
Ob
sa
hb
ale
nia
lo
čís
cie
ob
ná
va
jed
ba
len
ia
L2
dĺž
ka
(
Ce
lko
vá
iem
er
(D
)m
m
ov
ná
dĺž
ka
(
L1
)m
m
)m
m
Vrtáky do kladív S4L, SDS-plus
Informácie o objednávaní
1-kusové balenie
10-kusové balenie
Obsah balenia
(počet kusov v balení)
¹ Zásielkové balenie. Zásielkové balenie sa skladá z pevného počtu balení.
Objednávky sa vybavujú výhradne v počte zodpovedajúcom zásielkovému baleniu.
154 | Vŕtanie | Vŕtacie nástroje SDS-plus
Príslušenstvo Bosch 11/12
.
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
sie
lko
vé
ba
len
ie¹
Zá
2 607 019 927
P1k
5
1
517072
5,5
6,0
7,0
8,0
10,0
100
100
100
100
100
160
160
160
160
160
2 607 019 929
P1k
5
1
517102
6,0
6,0
8,0
8,0
10,0
100
100
100
100
100
160
160
160
160
160
2 607 019 928
P1k
5
1
517089
Pr
Sp
ôs
110
110
160
160
160
Vlastnosti výrobku
Ob
50
50
100
100
100
ac
5,0
6,0
6,0
8,0
10,0
Pr
Ob
sa
hb
ale
nia
lo
čís
cie
ob
ná
va
jed
ba
len
ia
dĺž
ka
mm
Ce
lko
vá
iem
er
mm
ov
ná
dĺž
ka
mm
Súpravy vrtákov do kladív S4L
Informácie o objednávaní
5-dielna súprava vrtákov do kladív Robust Line S4L
Veľkosť súpravy D:
197,0 x 87,5 x 23 mm
3-dielna súprava vrtákov do kladív
Obsah balenia
(počet kusov v balení)
5,0
6,0
8,0
50
50
110
110
1 617 000 118
P1c
3
5
011938
6,0
8,0
10,0
50
50
50
110
110
110
1 617 000 117
P1c
3
5
015721
¹ Zásielkové balenie. Zásielkové balenie sa skladá z pevného počtu balení.
Objednávky sa vybavujú výhradne v počte zodpovedajúcom zásielkovému baleniu.
Vŕtanie | Vŕtacie nástroje SDS-plus | 155
Príslušenstvo Bosch 11/12
Rebar Cutter –
upínacia stopka SDS-plus
Ź Tá najvyššia rýchlosť vŕtania vďaka špeci-
álne tvarovaným a masívnym, dobre osadeným zubom z tvrdokovu
Ź Špirála pre optimálne odvádzanie pilín
a na zvýšenie životnosti
Ź Dlhšie vŕtacie telo zaručuje veľmi dobré vedenie vo vyvŕtanom otvore bez vzpriečenia
11
2
3
1. S vŕtacím kladivom predvŕtajte až do dosiahnutia
armatúry
2. Armatúru oddeľte pomocou súčasti Rebar Cutter
s rovnakým priemerom a bez príklepu
3. Dokončite vŕtanie pomocou vrtákov do kladív
Rebar Cutter, SDS-plus
Obsah balenia
(počet kusov v balení)
ie¹
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
.
Zá
576673
P1h
1
1
576680
20
120
300
2 608 586 996
P1h
1
1
576697
22
120
300
2 608 586 997
P1h
1
1
576703
25
120
300
2 608 586 998
P1h
1
1
576710
28
120
300
2 608 586 999
P1h
1
1
576727
32
120
300
2 608 587 100
P1h
1
1
576734
Ob
sie
l
Ob
sa
h
ba
ko
vé
b
len
len
ia
ia
ale
n
lo
čís
ba
cie
ôs
ob
1
2 608 586 995
Sp
1
300
jed
P1h
120
Ce
2 608 586 994
18
Vlastnosti výrobku
L2
ná
va
lko
vá
ád
ac
ov
n
300
Pr
120
iem
16
Pr
L1
dĺž
ĺžk
a(
m
)m
(D
er
D
ka
(L2
L1
)m
)m
m
m
Ź Hodia sa na armovacie železo v betóne
Ź Na rotačné použitie vo vŕtacích kladivách s upínaním SDS-plus
Ź Armatúru oddeľujte iba v prípade, keď to povolí statik
Ź Rebar Cutter – nepoužívajte príklep
Informácie o objednávaní
¹ Zásielkové balenie. Zásielkové balenie sa skladá z pevného počtu balení.
Objednávky sa vybavujú výhradne v počte zodpovedajúcom zásielkovému baleniu.
156 | Vŕtanie | Vŕtacie nástroje SDS-plus
Príslušenstvo Bosch 11/12
Vŕtacie korunky
upínacia stopka SDS-plus
Ź Vŕtacia korunka odolná voči príklepu na
použitie v tých najťažších podmienkach –
s príklepovými vŕtačkami alebo vŕtacími
kladivami s upínaním SDS-plus
Ź Stabilné, tenkostenné vŕtacie telo pre ten
najrýchlejší postup vŕtania
Ź Zuby z tvrdého kovu v rovnakej kvalite, akú
majú vrtáky do kladív, garantujú tú najvyššiu životnosť
Ź Poznámka: Vŕtacie korunky používajte
vždy iba vo vhodnom náradí, inak hrozí
preťaženie. Rešpektujte návod na obsluhu
vŕtacieho kladiva. Pracovná dĺžka sa skladá
z viacerých krokov, vždy po dosiahnutí
užitočnej dĺžky jadro odstráňte
Energické zanorenie aj do najtvrdšieho materiálu
Vŕtacie korunky
Vlastnosti výrobku
Obsah balenia
(počet kusov v balení)
¹
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
.
sie
Zá
Ob
sa
hb
bb
ale
lko
vé
b
nia
nia
ale
cie
ná
va
Sp
ôs
o
jed
Ob
ale
nie
lo
čís
L2
Os
tri
a,
po
če
t
Ce
lko
vá
dĺž
ka
(
dĺž
ka
(
Pr
ac
ov
ná
Pr
iem
er
mm
L1
)m
)m
m
m
Ź Hodia sa na betón, murivo, vápenno-pieskovú tehlu
Ź Používa sa s upínaním SDS-plus alebo so šesťhrannou upínacou stopkou
Informácie o objednávaní
25
50
72
4
2 608 550 612
P1e
1
1
605328
30
50
72
6
2 608 550 613
P1e
1
1
605335
35
50
72
6
2 608 550 614
P1e
1
1
605342
40
50
72
6
2 608 550 074
P1e
1
1
084642
50
50
72
6
2 608 550 075
P1e
1
1
084659
68
50
72
6
2 608 550 076
P1e
1
1
084666
82
50
72
6
2 608 550 077
P1e
1
1
084673
90
50
72
6
2 608 550 615
P1e
1
1
605359
100
50
72
6
2 608 550 616
P1e
1
1
605366
112
50
72
6
2 608 550 617
P1e
1
1
605373
¹ Zásielkové balenie. Zásielkové balenie sa skladá z pevného počtu balení.
Objednávky sa vybavujú výhradne v počte zodpovedajúcom zásielkovému baleniu.
Vŕtanie | Vŕtacie nástroje SDS-plus | 157
Príslušenstvo Bosch 11/12
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
.
sie
lko
vé
ba
len
ie¹
Zá
50
75
6
2 608 550 088 PC1b
1
1
097420
80
50
75
6
2 608 550 089 PC1b
1
1
097437
Ob
Pr
Pr
Vlastnosti výrobku
Sp
ôs
66
ac
Ob
sa
hb
ale
nia
lo
čís
cie
ob
ná
va
jed
ba
len
ia
L2
Os
tri
a,
po
če
t
dĺž
ka
(
Ce
lko
vá
iem
er
mm
ov
ná
dĺž
ka
(
L1
)m
m
)m
m
Súpravy dutých vŕtacích koruniek
Informácie o objednávaní
3-dielna súprava vŕtacích koruniek, šesťhranná stopka
s vystreďovacím vrtákom a šesťhrannou upínacou stopkou
3-dielna súprava vŕtacích koruniek, SDS-plus
Upínacia stopka a vystreďovací vrták SDS-plus
68
60
75
6
2 608 550 064 PC1b
1
1
046206
82
60
75
6
2 608 550 065 PC1b
1
1
046213
¹
sie
hb
Zá
sa
80
2 608 550 078
P1e
1
1
084680
11
220
2 608 598 109
P1e
1
1
096744
Vlastnosti výrobku
Sp
11
Ce
Ob
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
.
ale
lko
vé
b
nia
ia
len
ba
ob
ôs
ale
nie
lo
čís
cie
ná
va
jed
Ob
lko
vá
Pr
ie
mm mer
/ve
dĺž
ľko
ka
m
sť
m
kľú
ča
Príslušenstvo pre vŕtacie korunky
Informácie o objednávaní
Šesťhranná upínacia stopka pre vŕtacie korunky so závitom M 16
Upínacia stopka SDS-plus pre vŕtacie korunky so závitom M 16
-
105
2 608 550 057
P1e
1
1
046138
-
220
2 608 598 110
P1e
1
1
096751
Vystreďovací vrták pre upínaciu stopku pre šesťhranný adaptér a SDS-plus
8
120
2 608 596 157 PC1d
1
5
046114
Upínacia stopka SDS-plus pre vŕtacie korunky so závitom M 16
jednodielne
Obsah balenia
(počet kusov v balení)
-
175
2 608 598 046
P1e
1
1
332224
-
340
2 608 598 047
P1e
1
1
332231
-
440
2 608 598 048
P1e
1
1
332248
¹ Zásielkové balenie. Zásielkové balenie sa skladá z pevného počtu balení.
Objednávky sa vybavujú výhradne v počte zodpovedajúcom zásielkovému baleniu.
158 | Vŕtanie | Vŕtacie nástroje SDS-max
Príslušenstvo Bosch 11/12
Vrtáky do betónu a kameňa
upínacia stopka SDS-max
Vrtáky do kladív Speed X, SDS-max
Strana 159
Vrtáky do kladív Ram X
Strana 161
Prerážacie vrtáky, SDS-max
Strana 162
Vrtáky do kladív M4
Strana 162
Vŕtacie korunky SDS-max, jednodielne
Strana 163
Vŕtacie korunky SDS-max, dvojdielne
Strana 164
Vŕtanie | Vŕtacie nástroje SDS-max | 159
Príslušenstvo Bosch 11/12
Speed X
tak rýchly, ako žiadny iný
Doteraz nedosiahnutá sila
narušovania materiálu,
konštantne dlhá životnosť,
optimálne vystredenie,
maximálne rýchlosť vŕtania
Vystreďovacia špička, aktívna pri
vŕtaní
na optimálne vedenie pri vŕtaní
do betónu a armovaného betónu
Mimoriadne odolné a agresívne
ostrie, celé z tvrdokovu, v tvare
písmena S
Krátka hlava s veľkoobjemovými
kanálikmi na prach
pre hladké odvádzanie
odvŕtaného prachu,
Šikmo postavené vedľajšie ostria
minimálne vytváranie tepla
pre agresívny postup pri vŕtaní
Vrtáky do kladív Speed X, SDS-max
¹
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
.
lko
vé
b
sie
sa
hb
ale
ale
nia
nia
ale
nie
lo
čís
cie
ôs
ob
b
Zá
L2
ná
va
P1h
1
1
564625
400
540
2 608 586 739*
P1h
1
1
564632
12
600
740
2 608 586 740*
P1h
1
1
564649
12
800
940
2 608 586 741*
P1h
1
1
564656
14
200
340
2 608 586 744*
P1h
1
1
564687
14
400
540
2 608 586 745*
P1h
1
1
564694
14
600
740
2 608 586 746*
P1h
1
1
564700
14
800
940
2 608 586 747*
P1h
1
1
564717
15
200
340
2 608 586 749*
P1h
1
1
564731
15
400
540
2 608 586 750*
P1h
1
1
564748
16
200
340
2 608 586 751
P1h
1
1
564755
16
400
540
2 608 586 752
P1h
1
1
564762
16
600
740
2 608 586 753
P1h
1
1
564779
16
800
940
2 608 586 754
P1h
1
1
564786
16
1200
1340
2 608 586 755
P1h
1
1
564793
Sp
Ob
L1
jed
2 608 586 738*
12
Ce
340
Pr
200
Pr
12
Vlastnosti výrobku
D
Ob
lko
vá
ov
ná
ac
dĺž
ka
(
dĺž
ka
(
m
)m
(D
er
iem
L2
L1
)m
)m
m
m
Ź Hodia sa na betón a armovaný betón, vápenno-pieskovú tehlu, murivo
Ź Na použitie vo vŕtacích kladivách s upínaním SDS-max
Ź Pracovné dĺžky 200, 400, 600, 800 a 1200 mm
Ź * Ø 12 až 15 mm vo vyhotovení s dvomi ostriami
Ź Opakovane uzatvárateľné balenie pre remeselníkov
Informácie o objednávaní
* Dve ostria
Obsah balenia
(počet kusov v balení)
¹ Zásielkové balenie. Zásielkové balenie sa skladá z pevného počtu balení.
Objednávky sa vybavujú výhradne v počte zodpovedajúcom zásielkovému baleniu.
160 | Vŕtanie | Vŕtacie nástroje SDS-max
Príslušenstvo Bosch 11/12
Obsah balenia
(počet kusov v balení)
.
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
sie
lko
vé
ba
len
ie¹
hb
ale
nia
lo
čís
cie
ob
Zá
L2
ná
va
P1h
1
1
564809
400
540
2 608 586 757
P1h
1
1
564816
18
200
340
2 608 586 758
P1h
1
1
564823
18
400
540
2 608 586 759
P1h
1
1
564830
18
600
740
2 608 586 760
P1h
1
1
564847
18
800
940
2 608 586 761
P1h
1
1
564854
18
1200
1340
2 608 586 762
P1h
1
1
564861
19
200
320
2 608 586 763
P1h
1
1
564878
19
400
520
2 608 586 764
P1h
1
1
565486
20
200
320
2 608 586 765
P1h
1
1
565493
20
400
520
2 608 586 766
P1h
1
1
565509
20
600
720
2 608 586 767
P1h
1
1
565516
20
800
920
2 608 586 768
P1h
1
1
565523
20
1200
1320
2 608 586 769
P1h
1
1
565530
22
200
320
2 608 586 770
P1h
1
1
565547
22
400
520
2 608 586 771
P1h
1
1
565554
22
600
720
2 608 586 772
P1h
1
1
565561
22
800
920
2 608 586 773
P1h
1
1
565578
22
1200
1320
2 608 586 774
P1h
1
1
565585
24
200
320
2 608 586 775
P1h
1
1
565592
24
400
520
2 608 586 776
P1h
1
1
565608
25
200
320
2 608 586 777
P1h
1
1
565615
25
400
520
2 608 586 778
P1h
1
1
565622
25
600
720
2 608 586 779
P1h
1
1
565639
25
800
920
2 608 586 780
P1h
1
1
565479
25
1200
1320
2 608 586 781
P1h
1
1
565646
26
200
320
2 608 586 782
P1h
1
1
565653
26
400
520
2 608 586 783
P1h
1
1
565660
28
200
320
2 608 586 784
P1h
1
1
565677
28
400
520
2 608 586 785
P1h
1
1
565684
28
600
720
2 608 586 786
P1h
1
1
565691
28
800
920
2 608 586 787
P1h
1
1
565707
28
1200
1320
2 608 586 788
P1h
1
1
565714
30
200
320
2 608 586 789
P1h
1
1
565721
30
400
520
2 608 586 790
P1h
1
1
565738
32
200
320
2 608 586 791
P1h
1
1
565745
32
400
520
2 608 586 792
P1h
1
1
565752
32
600
720
2 608 586 793
P1h
1
1
565769
32
800
920
2 608 586 794
P1h
1
1
565776
32
1200
1320
2 608 586 795
P1h
1
1
565783
35
400
520
2 608 586 796
P1h
1
1
565790
35
600
720
2 608 586 797
P1h
1
1
565806
35
800
920
2 608 586 798
P1h
1
1
565813
35
1200
1320
2 608 586 799
P1h
1
1
565820
38
400
520
2 608 586 800
P1h
1
1
565462
38
600
720
2 608 586 801
P1h
1
1
565837
40
400
520
2 608 586 802
P1h
1
1
565844
40
600
720
2 608 586 803
P1h
1
1
565851
40
800
920
2 608 586 804
P1h
1
1
565868
40
1200
1320
2 608 586 805
P1h
1
1
565875
45
400
520
2 608 586 806
P1h
1
1
565882
52
400
520
2 608 586 807
P1h
1
1
565899
Pr
Sp
ôs
Ob
sa
L1
jed
2 608 586 756
17
Ob
340
ac
200
Pr
17
Vlastnosti výrobku
D
ba
len
ia
L2
dĺž
ka
(
Ce
lko
vá
iem
er
(D
)m
m
ov
ná
dĺž
ka
(
L1
)m
m
)m
m
Vrtáky do kladív Speed X, SDS-max
Informácie o objednávaní
¹ Zásielkové balenie. Zásielkové balenie sa skladá z pevného počtu balení.
Objednávky sa vybavujú výhradne v počte zodpovedajúcom zásielkovému baleniu.
Vŕtanie | Vŕtacie nástroje SDS-max | 161
Príslušenstvo Bosch 11/12
Vrtáky do kladív Ram X
Ź Špecialista na tie najtvrdšie aplikácie
v prírodnom kameni
Ź Zaručuje veľkú rýchlosť a dlh[ životnosť
vďaka robustným čapom vedľajších ostrí
Vrtáky do kladív Ram X, SDS-max
Obsah balenia
(počet kusov v balení)
¹
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
.
lko
vé
b
sie
Zá
520
1 618 596 502
P1h
1
1
560115
28
600
720
1 618 596 503
P1h
1
1
560122
28
800
920
1 618 596 504
P1h
1
1
560139
32
400
520
1 618 596 505
P1h
1
1
560146
32
600
720
1 618 596 506
P1h
1
1
560153
32
800
920
1 618 596 507
P1h
1
1
560160
Vlastnosti výrobku
Sp
400
Ce
28
Pr
Ob
sa
hb
ba
ale
len
nia
ia
ale
nie
lo
čís
cie
ob
ôs
Ob
jed
ná
va
dĺž
lko
vá
ád
ov
n
ac
er
iem
L2
Pr
L1
ka
(
ĺžk
a(
m
)m
(D
D
L2
L1
)m
)m
m
m
Ź Hodia sa na prírodný kameň
Ź Opakovane uzatvárateľné balenie pre remeselníkov
Informácie o objednávaní
¹ Zásielkové balenie. Zásielkové balenie sa skladá z pevného počtu balení.
Objednávky sa vybavujú výhradne v počte zodpovedajúcom zásielkovému baleniu.
162 | Vŕtanie | Vŕtacie nástroje SDS-max
Príslušenstvo Bosch 11/12
Prerážacie vrtáky
Prerážacie vrtáky, SDS-max
.
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
sie
lko
vé
ba
len
ie¹
Zá
1 618 596 455
P1e
1
1
021951
45
850
1000
1 618 596 456
P1e
1
1
021968
55
450
600
1 618 596 457
P1e
1
1
021975
55
850
1000
1 618 596 458
P1e
1
1
021982
65
450
600
1 618 596 459
P1e
1
1
021999
65
850
1000
1 618 596 460
P1e
1
1
022002
80
450
600
1 618 596 461
P1e
1
1
022019
80
850
1000
1 618 596 462
P1e
1
1
022026
Pr
Sp
ôs
600
Vlastnosti výrobku
Ob
450
ac
45
Pr
Ob
sa
hb
ale
nia
lo
čís
cie
ob
ná
va
jed
ba
len
ia
L2
dĺž
ka
(
Ce
lko
vá
iem
er
(D
)m
m
ov
ná
dĺž
ka
(
L1
)m
)m
m
m
Ź Hodia sa na prerážanie s Ø 45 mm až 80 mm v betóne, murive, vápenno-pieskových tehlách napr. pre vonkajšie pripojenia káblov alebo potrubí
Ź Jednodielne náradie, zvonovitá vŕtacia hlava s asymetricky usporiadanými kolíkmi z tvrdého kovu a centrálnym ostrím z tvrdého kovu
Ź Veľkoobjemová špirála na odsun odvŕtaného prachu, kónická stopka
Ź Poznámka: Prerážacie vrtáky používajte vždy iba v kladivách vhodnej triedy, inak hrozí
preťaženie. Rešpektujte návod na obsluhu vŕtacieho kladiva
Informácie o objednávaní
Vrtáky do kladív M4
Vrtáky do kladív M4, SDS-max
Ź Hodia sa na betón a armovaný betón, murivo
Ź Použiteľné vo všetkých vŕtacích kladivách s upínaním SDS-max
Ź Štvornásobné ostrie s optimalizovaným pomerom cena/výkon
D
L1
L2
Obsah balenia
(počet kusov v balení)
16
200
340
2 608 685 860
P1f
1
1
564113
16
400
540
2 608 685 861
P1f
1
1
564120
18
200
340
2 608 685 862
P1f
1
1
564137
18
400
540
2 608 685 863
P1f
1
1
564144
20
200
320
2 608 685 864
P1f
1
1
564151
20
400
520
2 608 685 865
P1f
1
1
564168
22
200
320
2 608 685 866
P1f
1
1
564175
22
400
520
2 608 685 867
P1f
1
1
564182
25
200
320
2 608 685 868
P1f
1
1
564199
25
400
520
2 608 685 869
P1f
1
1
564205
28
200
320
2 608 685 870
P1f
1
1
564229
28
400
520
2 608 685 871
P1f
1
1
564236
30
200
320
2 608 685 872
P1f
1
1
564243
30
400
520
2 608 685 873
P1f
1
1
564250
32
200
320
2 608 685 874
P1f
1
1
564267
32
400
520
2 608 685 875
P1f
1
1
564274
35
400
520
2 608 685 876
P1f
1
1
564281
40
400
520
2 608 685 877
P1f
1
1
564298
¹ Zásielkové balenie. Zásielkové balenie sa skladá z pevného počtu balení.
Objednávky sa vybavujú výhradne v počte zodpovedajúcom zásielkovému baleniu.
Vŕtanie | Vŕtacie nástroje SDS-max | 163
Príslušenstvo Bosch 11/12
Vŕtacie korunky
s upínacou stopkou SDS-max
Ź Vŕtacia korunka, odolná voči príklepu na použi-
tie v tých najťažších podmienkach – s vŕtacími
kladivami a s upínaním nástrojov SDS-max
Ź Stabilné, kalené vŕtacie telo so špirálou pre ten
najrýchlejší postup vŕtania
Ź Zuby z tvrdého kovu v rovnakej kvalite, akú
majú vrtáky do kladív, garantujú tú najvyššiu
životnosť
Ź Poznámka: Vŕtacie korunky používajte vždy
iba vo vhodnom náradí, inak hrozí preťaženie.
Rešpektujte návod na obsluhu vŕtacieho kladiva. Pracovná dĺžka sa skladá z viacerých krokov,
vždy po dosiahnutí užitočnej dĺžky jadro odstráňte
Špeciálne usporiadanie zubov a charakter tvrdého kovu zaručujú
najvyššiu rýchlosť pri vŕtaní do betónu
Vŕtacie korunky SDS-max, jednodielne
¹
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
.
lko
vé
b
sie
Zá
6
F 00Y 145 188
C2h
1
1
145510
45
420
550
6
F 00Y 145 189
C2h
1
1
145527
50
160
290
6
F 00Y 145 190
C2h
1
1
145534
50
420
550
6
F 00Y 145 191
C2h
1
1
145541
55
160
290
6
F 00Y 145 192
C2h
1
1
145558
55
420
550
6
F 00Y 145 193
C2h
1
1
145565
68
160
290
6
F 00Y 145 194
C2h
1
1
145572
68
420
550
6
F 00Y 145 195
C2h
1
1
145589
82
160
290
8
F 00Y 145 196
C2h
1
1
145596
82
420
550
8
F 00Y 145 197
C2h
1
1
145602
90
160
290
8
F 00Y 145 198
C2h
1
1
145619
90
420
550
8
F 00Y 145 199
C2h
1
1
145626
100
310
430
11
F 00Y 145 200
C2h
1
1
145633
125
310
430
11
F 00Y 145 201
C2h
1
1
145640
150
310
430
13
F 00Y 145 202
C2h
1
1
145657
Sp
Ob
sa
hb
ale
ale
nia
nia
ale
nie
lo
čís
cie
ôs
ob
b
ná
va
jed
290
Ce
160
Pr
45
Vlastnosti výrobku
Obsah balenia
(počet kusov v balení)
Ob
Os
tri
a,
po
če
t
ka
(
dĺž
lko
vá
Pr
ac
iem
er
ov
ná
mm
dĺž
ka
(
L2
L1
)m
)m
m
m
Ź Hodia sa na betón, murivo a vápenno-pieskovú tehlu
Ź Jednodielne vyhotovenie garantuje optimálny prenos sily stroja
Ź Agresívny postup pri práci spolu s tichým chodom vďaka asymetrickému
usporiadaniu zubov
Informácie o objednávaní
¹ Zásielkové balenie. Zásielkové balenie sa skladá z pevného počtu balení.
Objednávky sa vybavujú výhradne v počte zodpovedajúcom zásielkovému baleniu.
164 | Vŕtanie | Vŕtacie nástroje SDS-max
Príslušenstvo Bosch 11/12
Vŕtacie korunky SDS-max, dvojdielne, so závitom
.
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
sie
lko
vé
ba
len
ie¹
Zá
80
6
2 608 580 518
C2h
1
1
557733
50
80
6
2 608 580 519
C2h
1
1
557740
55
80
6
2 608 580 520
C2h
1
1
557757
68
80
6
2 608 580 521
C2h
1
1
557764
82
80
8
2 608 580 522
C2h
1
1
557771
90
80
8
2 608 580 523
C2h
1
1
557788
100
80
11
2 608 580 524
C2h
1
1
557795
125
80
11
2 608 580 525
C2h
1
1
557801
150
80
13
2 608 580 526
C2h
1
1
557818
Ob
Pr
Pr
Vlastnosti výrobku
Sp
ôs
45
ac
Ob
sa
hb
ale
nia
čís
ba
len
ia
cie
ob
jed
ná
va
Os
tri
a,
po
če
t
ov
ná
dĺž
ka
(
mm
er
iem
lo
L1
)m
m
Ź Hodia sa na betón, murivo, vápenno-pieskovú tehlu
Informácie o objednávaní
Vŕtacia korunka SDS-max, dvojdielna
¹
Zá
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
.
hb
sa
2 608 580 527
P1e
1
1
560030
460
2 608 580 528
P1e
1
1
560047
84
136
F 00Y 145 203
P1c
1
1
145664
P0b
2
1
145671
Vlastnosti výrobku
Sp
200
-
Ce
-
-
Pr
-
Pr
Ob
sie
ale
lko
vé
b
nia
ia
len
ba
ob
ôs
ale
nie
lo
čís
Ob
jed
ná
va
dĺž
lko
vá
ád
ov
n
ac
cie
ka
(
ĺžk
a(
m
)m
(D
er
iem
L2
L1
)m
)m
m
m
Príslušenstvo pre vŕtacie korunky, SDS-max
Informácie o objednávaní
Adaptér SDS-max pre dvojdielne vŕtacie korunky
Vystreďovací vrták
11,5
Upevňovacia súprava: upevňovací kolík a gumový krúžok
5
Obsah balenia
(počet kusov v balení)
-
25
F 00Y 145 204
¹ Zásielkové balenie. Zásielkové balenie sa skladá z pevného počtu balení.
Objednávky sa vybavujú výhradne v počte zodpovedajúcom zásielkovému baleniu.
Príslušenstvo a pomôcky
pre vŕtacie kladivá a vŕtačky
166 | Vŕtanie | Príslušenstvo pre vŕtacie kladivá a vŕtačky
Príslušenstvo Bosch 11/12
Príslušenstvo a pomôcky
pre vŕtacie kladivá
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
.
sie
lko
vé
ba
len
ie¹
Zá
SDS-plus
1 618 598 159
P1e
1
1
033435
SDS-max
Veľký klinový hriadeľ
1 618 598 161
P1e
1
1
034548
SDS-max
Rezný kužeľ K
2 608 598 009
C2h
1
1
045407
Malý klinový hriadeľ
SDS-plus
1 618 598 123
P0h
1
1
028974
Veľký klinový hriadeľ
SDS-plus
1 618 598 124
P0h
1
1
028981
Veľký klinový hriadeľ
SDS-max
1 618 598 151
P0h
1
1
029018
SDS-plus
1/2"-20 UNF
1 617 000 132
C1c
1
5
012584
SDS-max
1/2"-20 UNF
2 608 550 036
P0h
1
1
034180
Ob
Zá
Vlastnosti výrobku
Sp
ôs
SDS-max
su
Ob
sa
hb
ale
nia
lo
čís
ba
len
ia
cie
ob
ná
va
jed
vn
ýk
on
iec
Pr
eu
pín
ac
iu
sto
pk
u
Držiaky vrtákov
Informácie o objednávaní
Upínacie stopky pre skľučovadlo
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
.
ale
lko
vé
b
Zá
hb
sa
Ob
sie
ale
len
ba
ôs
ob
Sp
ná
va
Ob
nia
ia
čís
Vlastnosti výrobku
jed
m
žk
am
Dĺ
Pr
iem
er
mm
cie
pk
a
sto
Up
ína
cia
zá
vit
n/
Po
ho
nie
lo
¹
Zatĺkací nástroj SDS-plus na kotvy
Informácie o objednávaní
M8
SDS-plus
6,0
80
1 618 600 007
P0b
1
1
074162
M10
SDS-plus
8,4
86
1 618 600 008
P0b
1
1
057240
Vyplachovacie hlavy
Vyplachovacia hlava pre odsávacie vrtáky s pripájacou hadicou
Hodí sa pre GAH 500 DSE; GAH 500 DSR Professional
-
-
-
-
2 607 000 176
P0b
1
1
069694
2 605 702 027
P0b
1
1
077842
Vyplachovacia hlava pre odsávacie vrtáky
pre priemer hadice 12 mm
-
Obsah balenia
(počet kusov v balení)
-
56
60
¹ Zásielkové balenie. Zásielkové balenie sa skladá z pevného počtu balení.
Objednávky sa vybavujú výhradne v počte zodpovedajúcom zásielkovému baleniu.
Vŕtanie | Príslušenstvo pre vŕtacie kladivá a vŕtačky | 167
Príslušenstvo Bosch 11/12
Príslušenstvo a pomôcky
pre vŕtačky
Rýchloupínacie skľučovadlo
2
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
.
1
2 608 572 072
C1a
1
1
085434
1 – 10
1/4"–6hr.
2
2 608 572 075
C1a
1
1
085441
0,5 – 10
3/8" – 24
3
1 608 572 018
C1a
1
1
037938
1 – 10
3/8" – 24
4
2 608 572 080
C1a
1
1
092050
1 – 10
3/8" – 24
4
2 608 572 068
C1a
1
1
092036
1 – 10
3/8" – 24
7
2 608 572 183
C1a
1
1
290982
0,5 – 10
1/2" – 20
3
1 608 572 007
C1a
1
1
049870
1,5 – 10
1/2" – 20
5
2 608 572 053
C0a
1
1
073868
1 – 10
1/2" – 20
8
2 608 572 218
C1a
1
1
348638
0,5 – 10
B–-12
3
1 608 572 004
C0a
1
1
057066
Ob
Sp
ôs
Zá
ob
hb
ale
nia
lo
čís
ba
len
ia
cie
ná
va
jed
Up
ína
nie
,r
Vy
oz
ob
sa
r az
h
en
ie,
č.
1/4"–6hr.
Vlastnosti výrobku
1
sie
lko
vé
ba
len
ie¹
om
dd
ho
sa
ro
z
cí
ína
1–6
Up
Ob
sa
. ..
..
.. .. .. .. ..
.. .. ...
. .. . . . .. .. .
. ..
m
Iba
pr
ea
ret
Pr
av
ác
o-/
iu
ľav
vre
Po
ob
ten
ist
ež
a
ka
ný
up
St
ch
ína
ac
od
ion
nia
árn
Vŕ
av
tač
ŕta
ka
čk
Pr
a
íkl
ep
o
v
Ak
á
vŕt
um
ač
ulá
ka
tor
Ak
um
ov
ulá
á
tor
vŕt
ová
Ak
ač
um
prí
ka
kle
ulá
po
tor
vá
ov
vŕt
ačk
ýs
a
kru
tko
va
č
Rýchloupínacie skľučovadlo do 10 mm
Informácie o objednávaní
3
4
5
7
8
2
2
2 608 572 060
C1a
1
1
1,5 – 13
3/8" – 24
3
2 608 572 093
C1a
1
1
102643
1 – 13
1/2" – 20
1
1 608 572 017
C1a
1
1
037921
2 – 13
1/2" – 20
2
2 608 572 062
C1a
1
1
082754
2 – 13
1/2" – 20
3
2 608 572 034
C1a
1
1
064682
1,5 – 13
1/2" – 20
4
2 608 572 105*
C1a
1
1
111942
1,5 – 13
1/2" – 20
6
2 608 572 182
C1a
1
1
250975
3 – 16
5/8" – 16
1
1 608 572 014*
C0a
1
1
026147
1 – 13
B–-16
5
1 608 572 003*
C0a
1
1
057059
Sp
Zá
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
.
hb
sa
sie
ale
lko
vé
b
nia
nia
ale
bb
ôs
o
ale
nie
lo
čís
cie
ná
va
jed
Ob
Up
ína
nie
,r
Vy
oz
ob
sa
r az
h
en
ie,
č.
3/8" – 24
Vlastnosti výrobku
1
¹
om
dd
ho
sa
ro
z
cí
ína
2 – 13
Up
Ob
. .. . . .
. .. . . ... . .. .. ..
. .. . . .. . . .. . ..
. ..
m
Iba
pr
ea
ret
Pr
av
ác
o-/
iu
ľav
vre
Po
ob
ten
ist
ež
a
ka
ný
up
St
ch
ína
ac
od
ion
nia
árn
Vŕ
av
tač
ŕta
ka
čk
Pr
a
íkl
ep
o
v
Ak
á
vŕt
um
ač
ulá
ka
tor
Ak
um
ov
ulá
á
tor
vŕt
ová
Ak
ač
um
ka
prí
kle
ulá
po
tor
Up
vá
ov
vŕt
ína
ýs
ačk
cie
a
kru
če
tko
ľu
ste
va
č
HM
Rýchloupínacie skľučovadlo do 16 mm
Informácie o objednávaní
3
4
080255
5
* Pre väčšie vŕtačky a príklepové vŕtačky s príkonom 680-1000 W
Obsah balenia
(počet kusov v balení)
¹ Zásielkové balenie. Zásielkové balenie sa skladá z pevného počtu balení.
Objednávky sa vybavujú výhradne v počte zodpovedajúcom zásielkovému baleniu.
6
168 | Vŕtanie | Príslušenstvo pre vŕtacie kladivá a vŕtačky
Príslušenstvo Bosch 11/12
1
1
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
.
Zá
hb
ale
nia
lo
čís
ba
len
ia
ob
ná
va
Sp
ôs
jed
Ob
Ob
sa
. .
cie
č.
ie,
en
r az
Vy
ob
Vlastnosti výrobku
sie
lko
vé
ba
len
ie¹
om
dd
ho
sa
ro
z
cí
ína
Up
Pr
av
o-/
ľav
ob
ež
ný
ch
Po
od
ist
ka
up
ína
nia
Vŕ
tač
ka
m
Rýchloupínacie skľučovadlá s upínacou stopkou SDS-plus
Informácie o objednávaní
Rýchloupínacie skľučovadlo SDS-plus
1,5 – 13
1
2 608 572 227
C1a
370073
1
Obsah balenia
(počet kusov v balení)
¹ Zásielkové balenie. Zásielkové balenie sa skladá z pevného počtu balení.
Objednávky sa vybavujú výhradne v počte zodpovedajúcom zásielkovému baleniu.
Vŕtanie | Príslušenstvo pre vŕtacie kladivá a vŕtačky | 169
Príslušenstvo Bosch 11/12
Skľučovadlo s ozubeným vencom
Vlastnosti výrobku
G
D
B
B
D
D
F
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
.
sie
lko
vé
ba
len
ie¹
Zá
Ob
sa
ob
hb
ale
nia
ba
len
ia
čís
Ob
Sp
ôs
jed
ná
va
cie
Up
ína
nie
,r
Vy
oz
ob
sa
r az
h
en
ie,
č.
ho
sa
ro
z
cí
ína
Up
Ná
.. .. . .
. ... ... ... ... ...
.. . .. . . . .
lo
dd
om
m
hr
ad
ný
Pr
kľú
av
o-/
č
ľ
av
Po
ob
ist
ež
ka
ný
up
St
ch
ína
ac
od
ion
nia
árn
Vŕ
av
tač
ŕta
ka
čk
Pr
a
íkl
ep
o
v
Ak
á
vŕt
um
ač
ulá
ka
tor
Ak
um
ov
ulá
á
tor
vŕt
ová
Ak
ač
um
ka
prí
kle
ulá
po
tor
vá
ov
vŕt
ýs
ačk
a
kru
tko
va
č
Skľučovadlo s ozubeným vencom do 10 mm
Informácie o objednávaní
0,5 – 6,5
3/8" – 24
1
2 608 571 010
C1a
1
1
042703
1 – 10
3/8" – 24
1
1 608 571 053
C1a
1
1
002608
1 – 10
3/8" – 24
1
1 608 571 066
C1a
1
1
018968
1 – 10
3/8" – 24
1
1 608 571 058
C1a
1
1
016506
1 – 10
1/2" – 20
1
1 608 571 054
C1a
1
1
002615
1 – 10
1/2" – 20
1
1 608 571 061
C1a
1
1
057004
1 – 10
1/2" – 20
1
1 608 571 068
C1a
1
1
010481
1
C
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
.
lko
vé
b
ale
sie
hb
sa
ôs
ob
ba
ná
va
jed
Ob
nia
ia
len
cie
č.
ale
nie
lo
čís
h
sa
en
r az
Vy
ob
1/2" – 20
1
1 608 571 048
C1a
1
1
041133
1,5 – 13
1/2" – 20
1
1 608 571 062
C1a
1
1
002639
1,5 – 13
1/2" – 20
2
1 608 571 045
C1a
1
1
002592
2,5 – 13
SDS-plus
3
1 618 571 014
C1a
1
1
006231
Up
Sp
Zá
D
ie,
,r
oz
nie
ína
1,5 – 13
Vlastnosti výrobku
D
¹
om
dd
ho
sa
ro
z
cí
ína
Ob
.. . ... ... ..
..
Up
Ná
hr
ad
ný
kľú
Pr
av
č
o-/
ľav
o
Po
be
ist
žn
ka
ýc
up
ho
ína
d
St
ac
nia
ion
árn
av
Vŕ
tač
ŕta
ka
čk
a
Pr
íkl
ep
ov
áv
ŕta
čk
a
m
Skľučovadlo s ozubeným vencom 13 mm
Informácie o objednávaní
príklepuvzdorné vyhotovenie
D
1
2
Obsah balenia
(počet kusov v balení)
3
¹ Zásielkové balenie. Zásielkové balenie sa skladá z pevného počtu balení.
Objednávky sa vybavujú výhradne v počte zodpovedajúcom zásielkovému baleniu.
170 | Vŕtanie | Príslušenstvo pre vŕtacie kladivá a vŕtačky
Príslušenstvo Bosch 11/12
A
1
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
.
ob
ná
va
jed
hb
ale
nia
lo
cie
č.
ba
len
ia
čís
h
sa
en
C1a
1
1
026116
5/8" – 16
1
1 608 571 056
C0a
1
1
047241
3 – 16
B–-16
1
2 608 571 020
C0a
1
1
047876
Sp
ôs
1 608 571 057
3 – 16
Ob
Zá
A
ie,
,r
oz
r az
nie
ína
2
Vy
ob
5/8" – 16
Up
3 – 16
Vlastnosti výrobku
A
sie
lko
vé
ba
len
ie¹
om
dd
ho
sa
ro
z
cí
ína
Ob
sa
. .. .. ..
. ..
Up
Ná
hr
ad
ný
kľú
Pr
av
č
o-/
ľav
o
Po
be
ist
žn
ka
ýc
up
ho
ína
d
St
ac
nia
ion
árn
av
Vŕ
tač
ŕta
ka
čk
a
Pr
íkl
ep
ov
áv
ŕta
čk
a
m
Skľučovadlo s ozubeným vencom 16 mm
Informácie o objednávaní
2
Obsah balenia
(počet kusov v balení)
¹ Zásielkové balenie. Zásielkové balenie sa skladá z pevného počtu balení.
Objednávky sa vybavujú výhradne v počte zodpovedajúcom zásielkovému baleniu.
Vŕtanie | Príslušenstvo pre vŕtacie kladivá a vŕtačky | 171
Príslušenstvo Bosch 11/12
Systémové skľučovadlá Bosch
1
1
.
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
sie
lko
vé
ba
len
ie¹
Zá
hb
ale
nia
lo
čís
ba
len
ia
cie
ob
ná
va
jed
Ob
sa
Vlastnosti výrobku
Sp
ôs
Up
Up
Ob
ína
ína
cí
nie
ro
z
,r
oz
sa
sa
ho
h
dd
om
m
Systémové skľučovadlá Bosch pre vŕtacie kladivá
Informácie o objednávaní
Výmenné skľučovadlo SDS-plus
Hodí sa pre GBH 4 DFE; GBH 4 DSC Professional; PBH 300 E
SDS
SDS-plus
2 608 572 059
C0a
077606
Výmenné skľučovadlo SDS-plus
Hodí sa pre GBH 2-24 DFR; GBH 24 VFR Professional; PBH 200 FRE; PBH 240 RE
SDS
SDS-plus
2 608 572 112
C1a
1
1
144247
Rýchloupínacie skľučovadlo s adaptérom
Hodí sa pre GBH 2-24 DFR; GBH 24 VF; GBH 24 VFR Professional; PBH 200 FRE; PBH 220 RE;
PBH 240 RE
SDS
1,5 – 13
1 617 000 328
C1a
1
1
127608
C1a
1
1
223874
Skľučovadlo s ozubeným vencom s adaptérom
Náhradný kľúč 1 607 950 045
Hodí sa pre PBH 200 FRE
SDS
1 – 13
2 608 571 066
Rýchloupínacie skľučovadlo SDS-plus
Hodí sa pre GBH 2-26 DFR; GBH 3-28 DFR; GBH 4-32 DFR; GBH 36 VF-LI Professional
SDS
SDS-plus
2 608 572 213
C0a
1
1
336932
Rýchloupínacie skľučovadlo s adaptérom
Hodí sa pre GBH 2-26 DFR; GBH 3-28 DFR; GBH 4-32 DFR; GBH 36 VF-LI Professional
SDS
1,5 – 13
2 608 572 212
C0a
1
1
336925
2 608 572 133
P1c
1
1
200721
Výmenné skľučovadlo SDS-top
Hodí sa pre GBH 4-top Professional
SDS
SDS-top
Rýchloupínacie skľučovadlo s adaptérom
Hodí sa pre GBH 4-top; GBH 4 DFE; GBH 4 DSC Professional; PBH 300 E
SDS
1,5 – 13
2 607 001 316
C1a
1
1
184151
2 608 572 159
C1a
1
1
251013
2 608 572 146
C1a
1
1
217644
Výmenné skľučovadlo SDS-plus
Hodí sa pre GBH 3-28 FE Professional
SDS
SDS-plus
Rýchloupínacie skľučovadlo s adaptérom
Hodí sa pre GBH 3-28 FE Professional
SDS
Obsah balenia
(počet kusov v balení)
1,5 – 13
¹ Zásielkové balenie. Zásielkové balenie sa skladá z pevného počtu balení.
Objednávky sa vybavujú výhradne v počte zodpovedajúcom zásielkovému baleniu.
172 | Vŕtanie | Príslušenstvo pre vŕtacie kladivá a vŕtačky
Príslušenstvo Bosch 11/12
Vlastnosti výrobku
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
.
sie
lko
vé
ba
len
ie¹
Zá
Ob
sa
hb
ale
nia
lo
čís
ba
len
ia
cie
ob
ná
va
Sp
ôs
jed
Ob
cí
ína
Up
Up
ína
nie
ro
z
,r
oz
sa
sa
ho
h
dd
om
m
Systémové skľučovadlá Bosch pre príklepové vŕtačky
Informácie o objednávaní
Rýchloupínacie skľučovadlo
Hodí sa pre GSB 650 RE „Press+Lock“ Professional; PSB 450; PSB 500; PSB 550 RA; PSB 550
RE; PSB 570; PSB 600; PSB 600-2; PSB 650 RA; PSB 650 RE; PSB 700 RE; PSB 700 RES; PSB
1000 RPE
1/2" – 20
1,5 – 13
2 608 572 110
C1a
1
1
125956
Skľučovadlo s ozubeným vencom
Náhradný kľúč 1 607 950 045
Hodí sa pre GSB 650 RE „Press+Lock“ Professional; PSB 450; PSB 500; PSB 550 RA; PSB 550
RE; PSB 570; PSB 600; PSB 600-2; PSB 650 RA; PSB 700 RE; PSB 700 RES; PSB 750-2 RE;
PSB 750-2 RPE „Auto-Lock“; PSB 1000 RPE
1/2" – 20
1,5 – 13
2 608 571 056
C1a
1
1
125949
Rýchloupínacie skľučovadlo, pochrómované
Hodí sa pre GSB 13 RE; GSB 16; GSB 16 RE; GSB 18-2 RE „Auto-Lock“/„Press+Lock“;
GSB 19-2 RE Professional
1/2" – 20
1,5 – 13
2 608 572 149
C1a
1
1
223416
Rýchloupínacie skľučovadlo, pochrómované
Hodí sa pre GSB 20-2; GSB 20-2 RCE; GSB 20-2 RE; GSB 20-2 RET; GSB 21-2 RE Professional;
PSB 850; PSB1000; PSB 1200 „Auto-Lock“
1/2" – 20
1,5 – 13
2 608 572 150
C1a
1
1
223423
Skľučovadlo s ozubeným vencom, pochrómované
Náhradný kľúč 1 607 950 045
Hodí sa pre GSB 20-2; GSB 20-2 RCE; GSB 20-2 RE; GSB 20-2 RET; GSB 21-2 RE; GSB
22-2 RCE; GSB 22-2 RE Professional; PSB 850; PSB 1000; PSB 1200 „Auto-Lock“
1/2" – 20
1,5 – 13
2 608 571 068
C1a
1
1
223409
Systémové skľučovadlá Bosch pre príklepové vŕtacie skrutkovače a vŕtacie skrutkovače
Hodia sa pre GSR 10,8 V-Li-2 Professional
1/2" – 20
1 – 10
2 608 572 257
C1a
1
1
509268
Rýchloupínacie skľučovadlo
Hodí sa pre GSB 12 VE-2; GSB 14,4 VE-2; GSB 14,4 VE-2-LI; GSB 18 VE-2; GSB 18 VE-2-LI; GSR
12 VE-2; GSR 14,4 VE-2; GSR 14,4 VE-2-LI; GSR 18 VE-2; GSR 18 VE-2-LI Professional
1/2" – 20
Obsah balenia
(počet kusov v balení)
1,5 – 13
2 608 572 247
C1a
1
1
435215
¹ Zásielkové balenie. Zásielkové balenie sa skladá z pevného počtu balení.
Objednávky sa vybavujú výhradne v počte zodpovedajúcom zásielkovému baleniu.
Vŕtanie | Príslušenstvo pre vŕtacie kladivá a vŕtačky | 173
Príslušenstvo Bosch 11/12
.
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
sie
lko
vé
ba
len
ie¹
Ob
sa
ob
hb
ale
nia
cie
Ob
Sp
ôs
jed
ná
va
,r
oz
nie
ína
Up
Zá
čís
h
sa
ho
sa
ro
z
cí
ína
Up
Vlastnosti výrobku
ba
len
ia
lo
dd
om
m
Systémové skľučovadlá Bosch pre vŕtacie skrutkovače
Informácie o objednávaní
Rýchloupínacie skľučovadlo 1-10 mm
Hodí sa pre PSB 12 VE-2 až PSB 24 VE-2; PSR 9,6 VE-2 až PSR 18 VE; aj pre PSR 14,4 Li-2; PSR
18 Li-2
1 – 10
2 608 572 210
3/8" – 24
C1a
1
1
332996
Rýchloupínacie skľučovadlo 1-10 mm
príklepuvzdorné
Hodí sa pre PSB 12 VE-2; PSB 14,4 VE-2; PSB 18 VE-2; PSB 24 VE-2; PSR 9,6 VE-2 až PSR 18
VE
1 – 10
2 608 572 144
1/2" – 20
C1a
1
1
217590
¹
sa
sie
hb
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
.
ale
lko
vé
b
nia
ia
len
ba
ob
ôs
ale
nie
lo
čís
cie
ná
va
jed
Zá
A
110
50
4
8
1 607 950 041
C1d
1
5
ZS14
B
60
30
-
6
1 607 950 042
C1d
1
5
016476
S2
C
110
40
4
6
1 607 950 044
C1d
1
5
002363
Vlastnosti výrobku
Sp
S3
Ná
Ob
Ob
ný
kľú
č,
typ
Vo
nk
ajš
ia
dĺž
ka
(L1
Dĺ
žk
)m
ak
m
ľú
ča
(L2
)m
Ve
m
ľko
sť
kľú
ča
(S
Pr
W
)m
iem
m
er
kľú
ča
(Z
)m
m
ad
hr
Re
fer
en
čn
ý
typ
Náhradný kľúč pre skľučovadlo s ozubeným vencom
Informácie o objednávaní
024556
S2
D
110
40
-
6
1 607 950 045
C1d
1
5
002370
S14
F
80
30
5
6
1 607 950 053
C1d
1
5
033480
S1
G
60
30
-
4
1 607 950 028
C1d
1
1
057332
nie
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
.
ale
ko
vé
b
2 608 573 004
C0a
1
1
046398
1 608 573 002
C0a
1
1
026161
Sp
Zá
sie
l
ba
sa
h
ôs
ob
ba
len
len
ia
ia
čís
cie
ná
va
jed
Ob
Vlastnosti výrobku
Ob
Ro
zs
ah
up
ína
nia
lo
¹
Dvojčeľusťový závitorez
Informácie o objednávaní
Dvojčeľusťový závitorez, upínanie 1/2"-20 UNF
Hodí sa pre GGW 10 E Professional
M 3,5-M 14
Dvojčeľusťový závitorez, upínanie B 12
M5-M12
Dvojčeľusťový závitorez, upínacia šesťhranná stopka 11 mm s drážkou pre poistnú guľku na
rezanie závitu
M5-M12
Obsah balenia
(počet kusov v balení)
1 608 573 003
C0a
1
1
057219
¹ Zásielkové balenie. Zásielkové balenie sa skladá z pevného počtu balení.
Objednávky sa vybavujú výhradne v počte zodpovedajúcom zásielkovému baleniu.
174 | Vŕtanie | Príslušenstvo pre vŕtacie kladivá a vŕtačky
Príslušenstvo Bosch 11/12
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
.
sie
lko
vé
ba
len
ie¹
Zá
-
1 607 950 002
P0b
1
1
024549
-
1 600 390 003
P0b
1
1
057417
-
1 600 390 002
P0b
1
1
057400
Vlastnosti výrobku
Ob
Sp
ôs
Ob
sa
hb
ale
nia
čís
ba
len
ia
cie
ob
ná
va
jed
Ro
zs
ah
up
ína
nia
lo
Dvojčeľusťový závitorez
Informácie o objednávaní
Náhradný kľúč pre dvojčeľusťové skľučovadlo
Náhradná upínacia čeľusť, pravá
Náhradná upínacia čeľusť, ľavá
Valčeková spojka a adaptér
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
.
ale
lko
vé
b
Zá
sie
hb
sa
C0a
1
1
024464
C0a
1
1
050333
Sp
Ob
ôs
ob
ba
ale
len
cie
ná
va
jed
Ob
Vlastnosti výrobku
nia
ia
čís
nie
lo
¹
Ź Odporúča sa na rezanie svorníkov
Ź Uťahovací moment nastaviteľný od 3 do 10 Nm
Ź S vnútorným kužeľom B 12 na upevnenie na adaptér a vonkajším kužeľom B 12 na
upevnenie rýchlovýmenného skľučovadla
Informácie o objednávaní
Valčeková spojka
Hodí sa pre GGW 10 E Professional
1 606 407 001
Adaptér pre valčekovú spojku 1 606 407 001
1/2"závit na vonkajšom kuželi B 12
Hodí sa pre GGW 10 E Professional
3 603 121 006
Obsah balenia
(počet kusov v balení)
¹ Zásielkové balenie. Zásielkové balenie sa skladá z pevného počtu balení.
Objednávky sa vybavujú výhradne v počte zodpovedajúcom zásielkovému baleniu.
Vŕtanie | Príslušenstvo pre vŕtacie kladivá a vŕtačky | 175
Príslušenstvo Bosch 11/12
Rýchlovýmenné skľučovadlo
1
1
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
.
sie
lko
vé
ba
len
ie¹
hb
ale
nia
ob
Zá
Vlastnosti výrobku
Ob
sa
Ob
Sp
ôs
jed
ná
va
cie
ba
len
ia
čís
lo
Ź Hodí sa na skrutkovanie svorníkových skrutiek, s vnútorným šesťhranom 11 mm na
upnutie svorníkového skľučovadla
Informácie o objednávaní
Rýchlovýmenné skľučovadlo, vnútorný kužeľ B 12
Hodí sa pre GGW 10 E Professional
1 608 572 503
C0a
026154
Skľučovadlo na svorníky s 11 mm šesťhrannou stopkou
ale
Zá
M6
1 608 502 009
C0a
1
1
024662
M8
1 608 502 011
C0a
1
1
024679
M10
1 608 502 013
C0a
1
1
024686
M12
1 608 502 021
C0a
1
1
024709
Vlastnosti výrobku
Sp
Ob
sa
sie
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
.
lko
vé
b
nia
hb
ba
ob
ôs
jed
Ob
ale
len
cie
ná
va
/zá
vit
on
Po
h
ia
čís
nie
lo
¹
Ź Na zasunutie do rýchlovýmenného skľučovadla
Informácie o objednávaní
Hodí sa pre GGW 10 E Professional
Vlastnosti výrobku
lko
vé
b
sie
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
.
ale
ia
len
Zá
Ob
sa
h
ba
ale
bb
Sp
ôs
o
Ob
jed
ná
va
cie
nia
čís
nie
lo
¹
Kužeľový tŕň a redukčná objímka
Informácie o objednávaní
Kužeľový tŕň
MK 2 na 5/8" na používanie skľučovadiel s priemerom upínania do 16 mm, 5/8"-16 UNF
Hodí sa pre GBM 23-2; GBM 23-2 E; GBM 32-4 Professional
1 603 115 004
P0b
1
1
024235
P0b
1
1
056397
P0b
1
1
204507
Redukcia
MK 2 na MK 1
Hodí sa pre GBM 23-2; GBM 23-2 E; GBM 32-4 Professional
1 608 598 028
Redukcia
MK 3 na MK 2, pre Bosch GBM 32-4 Professional
3 600 320 014
Obsah balenia
(počet kusov v balení)
¹ Zásielkové balenie. Zásielkové balenie sa skladá z pevného počtu balení.
Objednávky sa vybavujú výhradne v počte zodpovedajúcom zásielkovému baleniu.
176 | Vŕtanie | Príslušenstvo pre vŕtacie kladivá a vŕtačky
Príslušenstvo Bosch 11/12
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
.
sie
lko
vé
ba
len
ie¹
hb
ale
nia
Zá
Ob
sa
čís
cie
ob
ná
va
Sp
ôs
jed
Ob
Vlastnosti výrobku
ba
len
ia
lo
Uhlové vŕtacie hlavy
Informácie o objednávaní
Uhlová vŕtacia hlava pre ľahké vŕtacie kladivá s upínaním SDS-plus a priemerom krčka vretena
43 mm
1 618 580 000
C0a
1
1
015790
2 607 018 299
C0a
1
1
112734
C0a
19
1
112741
Ihlicový oklepávač NA 19
Ihlicový oklepávač NA 19
Hodí sa pre GBH 4 DSC Professional
Náhradné ihlice pre ihlicový oklepávač NA 19
2 603 201 022
Obsah balenia
(počet kusov v balení)
¹ Zásielkové balenie. Zásielkové balenie sa skladá z pevného počtu balení.
Objednávky sa vybavujú výhradne v počte zodpovedajúcom zásielkovému baleniu.
Vŕtanie | Príslušenstvo pre vŕtacie kladivá a vŕtačky | 177
Príslušenstvo Bosch 11/12
Miešadlá
Ź Univerzálne miešadlá pre ručné miešačky
alebo vŕtačky s upínacím skľučovadlom
rôznych výrobcov
Miešadlá pre miešačky, zdola nahor
¹
ale
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
.
hb
Zá
sa
sie
ale
lko
vé
b
nia
ia
len
ba
ob
25
2 607 990 016
C1d
1
1
078788
40
3 609 201 038
C1d
1
1
061339
160
600
30
60
2 607 990 017
C1d
1
1
078795
2 607 990 023
C1d
1
1
085045
Pr
Vlastnosti výrobku
Sp
15
25
Mi
600
600
Mi
120
140
Ce
Ob
Ob
ôs
jed
ná
va
ém
an
eš
nie
lo
čís
cie
no
žs
no
eš
an
ém
dĺž
lko
vá
žs
tvo
m
ka
m
m
am
ko
š
er
iem
tvo
,o
,d
dk
ok
g
g
Ź Hodia sa na omietku, betón, maltu, poter
Ź Miešací účinok zdola nahor
Ź Vonkajší závit M 14
Informácie o objednávaní
Hodia sa pre GRW 9; GRW 11 E Professional
Miešadlo z nehrdzavejúcej ocele (Inox)
Hodí sa pre GRW 9; GRW 11 E Professional
140
600
25
40
Miešadlá pre vŕtačky, zdola nahor
Ź Hodia sa na disperzné farby, laky, cementové kaše, riedke materiály,
obsahujúce sadru a cement
Ź Miešací účinok zdola nahor, bez rozstrekovania
Ź Vonkajší závit M 14
Hodia sa pre GRW 9; GRW 11 E Professional
120
Obsah balenia
(počet kusov v balení)
600
15
25
2 607 990 014
C1d
1
1
078771
¹ Zásielkové balenie. Zásielkové balenie sa skladá z pevného počtu balení.
Objednávky sa vybavujú výhradne v počte zodpovedajúcom zásielkovému baleniu.
178 | Vŕtanie | Príslušenstvo pre vŕtacie kladivá a vŕtačky
Príslušenstvo Bosch 11/12
Miešadlá pre vŕtačky, zdola nahor
.
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
sie
lko
vé
ba
len
ie¹
Zá
2 607 990 015
C1d
1
1
080521
2 607 990 022
C1d
1
1
085038
Sp
ôs
25
40
Vlastnosti výrobku
Ob
15
25
Mi
600
600
Mi
120
140
Pr
Ob
sa
hb
ale
nia
lo
čís
ba
len
ia
cie
ob
ná
va
jed
eš
a
né
mn
ož
stv
o,
eš
a
Ce
lko
vá
né
mn
ož
dĺž
ka
mm
m
am
ko
š
er
iem
stv
o,
od
do
k
kg
g
Ź Hodia sa na omietku, betón, maltu, poter
Ź Miešací účinok zdola nahor
Ź So stopkou s vonkajším šesťhranom
Informácie o objednávaní
Miešadlo
SW 12 mm
Hodí sa pre GRW 9 Professional
Ľahké miešadlá pre vŕtačky, zhora nadol
Ź Hodia sa na disperzné farby, laky, maliarske farby, lepidlá na tapety
Ź Miešací účinok zdola nahor, bez rozstrekovania
Ź So stopkou s vonkajším šesťhranom
Ľahké miešadlo
SW 8 mm, skľučovadlo 10 mm
Hodí sa pre GRW 9 Professional
60
400
1
5
2 607 990 024
C1d
1
1
085052
80
400
5
10
2 607 990 025
C1d
1
1
085069
Ľahké miešadlo
SW 10 mm, skľučovadlo 13 mm
Hodí sa pre GRW 9 Professional
100
600
15
20
2 607 990 026
C1d
1
1
085076
120
600
20
30
2 607 990 029
C1d
1
1
085106
Ľahké miešadlá pre vŕtačky, zdola nahor
Ź Hodia sa na maltu, tmely, omietky, lepidlá na obkladačky
Ź Miešací účinok zdola nahor
Ź So stopkou s vonkajším šesťhranom
Ľahké miešadlo
SW 8 mm, skľučovadlo 10 mm
Hodí sa pre GRW 9 Professional
85
400
5
10
2 607 990 027
C1d
1
1
085083
20
2 607 990 028
C1d
1
1
085090
Ľahké miešadlo
SW 10 mm, skľučovadlo 13 mm
Hodí sa pre GRW 9 Professional
105
Obsah balenia
(počet kusov v balení)
600
10
¹ Zásielkové balenie. Zásielkové balenie sa skladá z pevného počtu balení.
Objednávky sa vybavujú výhradne v počte zodpovedajúcom zásielkovému baleniu.
Vŕtanie | Príslušenstvo pre vŕtacie kladivá a vŕtačky | 179
Príslušenstvo Bosch 11/12
Miešadlá na farbu pre vŕtačky
1
1
.
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
sie
lko
vé
ba
len
ie¹
Zá
hb
ale
nia
lo
čís
ba
len
ia
cie
ob
ná
va
jed
Ob
sa
Vlastnosti výrobku
Sp
ôs
Mi
Ob
eš
a
né
mn
ož
stv
o,
eš
a
Mi
Ce
lko
vá
né
mn
ož
dĺž
ka
mm
m
am
ko
š
er
iem
Pr
stv
o,
od
do
k
kg
g
Ź Hodia sa na premiešanie lakov, lazúr
Informácie o objednávaní
Miešadlo na farbu, so 6 mm valcovitou stopkou
60
350
1
1 609 200 291
5
C1d
004596
ale
sa
sie
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
.
lko
vé
b
nia
hb
ba
ob
ôs
jed
Zá
3 609 201 039
C1d
1
1
050500
3 609 201 037
C1d
1
1
051972
C1d
1
1
080538
C1d
1
1
078801
C1d
1
1
046244
Vlastnosti výrobku
Sp
55
215
Dĺ
Ob
Ob
ale
len
cie
ná
va
]
mm
žk
a[
ia
čís
lo
nie
¹
Adaptér pre miešadlá
Informácie o objednávaní
Adaptéry pre miešadlá s vnútorným závitom 5/8"-16 UN-2a
Adaptéry pre miešadlá s vnútorným závitom 1/2"-20 UNF
60
2 607 990 019
Adaptéry pre miešadlá s vnútorným závitom M 14
60
2 607 990 018
Adaptéry pre miešadlá s vnútorným kužeľom B 16
60
2 607 990 006
Zá
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
.
ale
ko
vé
b
hb
sa
Ob
sie
l
ale
len
Sp
ôs
ob
ba
cie
ná
va
jed
Ob
Vlastnosti výrobku
nia
ia
čís
nie
lo
¹
Univerzálny chránič proti rozstrekovaniu a rukoväť
1
1
078757
1
1
078764
Informácie o objednávaní
Univerzálny ochranný štít proti rozstrekovaniu
2 607 990 020
P0b
Rukoväť pre univerzálny chránič proti rozstrekovaniu
Hodí sa pre všetky typy náradia s priemerom krčka vretena 43 mm
2 607 990 021
Obsah balenia
(počet kusov v balení)
P0b
¹ Zásielkové balenie. Zásielkové balenie sa skladá z pevného počtu balení.
Objednávky sa vybavujú výhradne v počte zodpovedajúcom zásielkovému baleniu.
180 | Vŕtanie | Príslušenstvo pre vŕtacie kladivá a vŕtačky
Príslušenstvo Bosch 11/12
Vŕtacie stojany a rýchloupínadlá
Ź Robustná, stabilná vŕtacia konzola na
presnú prácu
Ź Vysoký komfort obsluhy vďaka rýchloprestaviteľným upínacím pákam
Stojan na vŕtačku DP 500
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
.
ale
Zá
sie
Ob
sa
h
ba
lko
vé
b
len
len
ba
cie
ôs
ob
ná
va
Sp
jed
Ob
Vlastnosti výrobku
ia
ia
čís
nie
lo
¹
Ź Hodí sa pre všetky vŕtačky s priemerom krčka vretena 43 mm
Ź Variabilne nastaviteľný hĺbkový doraz so stupnicou do 65 mm
Ź Základná doska: 220 x 213 mm
Ź Dĺžka stĺpika: 500 mm /priemer stĺpika: 40 mm
Ź Pracovný zdvih: 65 mm
Ź Vyloženie: 165 mm
Ź Upínací priemer: 43 mm
Ź Hmotnosť: 5 kg
1
1
436076
1
1
436083
Informácie o objednávaní
Stojan na vŕtačku DP 500
2 608 180 009
C1a
Rýchloupínadlo SC 165
Ź Hodí sa pre vŕtaciu konzolu DP 500
Ź Na rýchle upevnenie obrobkov ako plechy, rúry, profily
Ź Ľahká obsluha jednou rukou
Ź Priemer stĺpika: 40 mm
Ź Vyloženie: 165 mm
Ź Hmotnosť: 1 kg
Rýchloupínadlo SC 165
2 608 180 010
Obsah balenia
(počet kusov v balení)
C1a
¹ Zásielkové balenie. Zásielkové balenie sa skladá z pevného počtu balení.
Objednávky sa vybavujú výhradne v počte zodpovedajúcom zásielkovému baleniu.
Vŕtanie | Príslušenstvo pre vŕtacie kladivá a vŕtačky | 181
Príslušenstvo Bosch 11/12
Zveráky, držiaky vŕtačiek
Ź Zveráky s ergonomickými rukoväťami na
spoľahlivé rýchle nastavenie a profilovanými upínacími čeľusťami
Ź Na bezpečnú prácu prevažne so železnými
a neželeznými kovmi pri vysokom komforte
obsluhy
Rýchloupínanie pri MS 65 a MS 80 s ergonomickou
dutou rukoväťou
Zveráky pre domáceho majstra
¹
Zá
65
2 608 030 053
C1d
1
1
092401
80
80
2 608 030 055
C1d
1
10
092425
Up
Vlastnosti výrobku
Sp
65
Šír
Ob
sa
sie
hb
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
.
ale
lko
vé
b
nia
ia
len
ba
ob
ôs
ale
nie
lo
čís
cie
ná
va
jed
Ob
ína
ka
č
cia
eľu
šír
stí
ka
m
mm
m
Ro
z
otv stup
or
ov pozd
mm ĺžn
yc
h
Ź S rýchloupínacím prípravkom, krytom z hliníkového tlakového odliatku, hranolovými
oceľovými čeľusťami
Informácie o objednávaní
Zverák MS 65
80
Zverák MS 80
95
Zveráky pre profesionálne využitie
¹
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
.
lko
vé
b
sie
Zá
80
1,886
2 608 030 056
C1d
1
1
092432
100
100
3,560
2 608 030 057
C1d
1
1
092449
Šír
80
Up
Ob
sa
hb
ale
ale
nia
nia
ale
nie
lo
čís
ná
va
jed
Ob
Sp
ôs
ob
b
cie
g
os
ťk
Hm
otn
eľu
ka
č
ína
cia
šír
stí
ka
m
mm
m
Ro
z
otv stup
or
ov pozd
mm ĺžn
yc
h
Ź Zo stabilnej šedej liatiny, s profilovanými dutými rukoväťami, špeciálne vedenými hranolovými oceľovými čeľusťami, rýchloupínacím prípravkom
Vlastnosti výrobku
Informácie o objednávaní
Zverák MS 80 G
100
Zverák MS 100 G
135
Obsah balenia
(počet kusov v balení)
¹ Zásielkové balenie. Zásielkové balenie sa skladá z pevného počtu balení.
Objednávky sa vybavujú výhradne v počte zodpovedajúcom zásielkovému baleniu.
182 | Vŕtanie | Príslušenstvo pre vŕtacie kladivá a vŕtačky
Príslušenstvo Bosch 11/12
Držiak vŕtačky
1
1
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
.
sie
lko
vé
ba
len
ie¹
Zá
hb
ale
nia
Ob
sa
čís
cie
ob
ná
va
Sp
ôs
jed
Ob
Vlastnosti výrobku
ba
len
ia
lo
Ź Na stacionárne používanie vŕtačky
Ź Ľahké vyhotovenie
Ź Otočné v horizontálnom a vertikálnom smere o 360°, nastaviteľné v každej polohe
Informácie o objednávaní
Držiak vŕtačky
2 608 120 004
Obsah balenia
(počet kusov v balení)
C1d
087865
¹ Zásielkové balenie. Zásielkové balenie sa skladá z pevného počtu balení.
Objednávky sa vybavujú výhradne v počte zodpovedajúcom zásielkovému baleniu.
Vŕtanie | Príslušenstvo pre vŕtacie kladivá a vŕtačky | 183
Príslušenstvo Bosch 11/12
Príslušenstvo pre
spoje dreva
Ź Príslušenstvo pre kotvy na jednoduché,
presné vŕtanie otvorov pre kotvy
Ź Súpravy drevených čapov na perfektné
drevené spoje
Šablóna Bosch na vŕtanie presných otvorov pre čapy
Šablóna na vŕtanie dier pre čapy
ale
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
.
lko
vé
b
sie
Zá
Sp
Ob
ôs
sa
ob
hb
ba
ale
len
cie
ná
va
jed
Ob
Vlastnosti výrobku
nia
ia
čís
nie
lo
¹
Ź Hodí sa pre priemery vrtákov 3; 3,3; 4; 4,2; 5; 6; 6,8; 8; 10; 12 mm
Ź Na odborne správnu, ľahkú prácu s vrtákmi do dreva, ocele a s univerzálnymi vrtákmi
1
1
Informácie o objednávaní
Šablóna na vŕtanie dier pre čapy
2 607 000 549
C1a
085397
Vrúbkované drevené čapy
ko
vé
b
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
.
ale
ia
sie
l
Zá
Ob
sa
h
ba
ba
ob
ôs
Sp
len
len
cie
ná
va
jed
Ob
Dĺ
žk
am
m
mm
er
iem
Pr
Vlastnosti výrobku
Obsah balenia
(počet kusov v balení)
ia
čís
nie
lo
¹
Ź Vrúbkované drevené čapy Ø 6; 8; 10 mm
Informácie o objednávaní
6
30
2 607 000 443
P1d
200
1
6
30
2 607 000 444
P1d
50
1
085793
8
40
2 607 000 445
P1d
150
1
085274
085786
8
40
2 607 000 446
P1d
40
1
085281
10
40
2 607 000 447
P1d
120
1
085298
10
40
2 607 000 448
P1d
30
1
085304
¹ Zásielkové balenie. Zásielkové balenie sa skladá z pevného počtu balení.
Objednávky sa vybavujú výhradne v počte zodpovedajúcom zásielkovému baleniu.
184 | Vŕtanie | Príslušenstvo pre vŕtacie kladivá a vŕtačky
Príslušenstvo Bosch 11/12
Súpravy drevených čapov
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
.
sie
lko
vé
ba
len
ie¹
hb
ale
nia
Ob
sa
Zá
čís
cie
ob
ná
va
Sp
ôs
jed
Ob
Dĺ
žk
am
m
mm
er
iem
Pr
Vlastnosti výrobku
ba
len
ia
lo
Ź Súpravy obsahujú vrtáky do dreva, hĺbkové dorazy, nástroj na vkladanie čapov,
drevené čapy, lepidlo
Ź Počet čapov: Ø 6 a 8 mm: 25 čapov, Ø 10 mm: 20 čapov
Informácie o objednávaní
32-dielna súprava drevených čapov
6
30
2 607 000 449 PC1a
32
1
085311
8
40
2 607 000 542 PC1a
32
1
085328
40
2 607 000 543 PC1a
27
1
085335
27-dielna súprava drevených čapov
10
Súpravy osadzovačov čapov
sie
Zá
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
.
ale
lko
vé
b
nia
hb
sa
2 607 000 544
P1c
4
1
085342
8
2 607 000 545
P1c
4
1
085359
10
2 607 000 546
P1c
4
1
085366
2 607 000 548
P1c
1
1
085380
Vlastnosti výrobku
Sp
6
Pr
Ob
ôs
ob
ba
ale
len
cie
Ob
jed
ná
va
mm
er
iem
ia
čís
nie
lo
¹
Ź Na jednoduché označovanie otvorov pre čapy
Informácie o objednávaní
4-dielna súprava osadzovačov čapov
Hĺbkové dorazy
Súprava hĺbkových dorazov vrátane kľúča
6
8
10
Obsah balenia
(počet kusov v balení)
¹ Zásielkové balenie. Zásielkové balenie sa skladá z pevného počtu balení.
Objednávky sa vybavujú výhradne v počte zodpovedajúcom zásielkovému baleniu.
Vŕtanie | Príslušenstvo pre vŕtacie kladivá a vŕtačky | 185
Príslušenstvo Bosch 11/12
Vodné čerpadlá
Ź Praktické univerzálne čerpadlá, prevádzka
so všetkými vŕtačkami
Ź Výkon čerpadla: 1 500 až 2 500 l/h, pohon
prostredníctvom upínacieho skľučovadla
Ź Prevádzka čerpadla: samonasávacie
a samochladiace
Ź Upevnenie plastového krytu odolného voči
nárazu pomocou držiaka vodného čerpadla
Ź Poznámka: Rešpektujte bezpečnostné
pokyny
Jednoduchá inštalácia na všetky vŕtačky
Vodné čerpadlá
¹
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
.
hb
sa
sie
ale
lko
vé
b
nia
ia
len
ba
ob
ôs
ale
nie
lo
čís
cie
ná
va
C1d
1
1
085205
Sp
Zá
-
Ob
1/2
jed
čn
tla
Vý
Vlastnosti výrobku
Ob
áv
ýš
vý
cia
sá
va
Na
Ch
od
na
su
ch
o,
ma
Če
x.
rp
s
ac
ív
ýk
on
l/h
m
x.
ka
m
ma
šk
a,
oje
rip
Zá
vit
ov
ép
Ha
dic
ov
ép
rip
oje
nie
nie
pa
pa
lce
lce
Ź Bezpečnostný pokyn: Nie je vhodné pre horľavé kvapaliny, používajte iba s bezpečnostným (FI) ochranným ističom
Informácie o objednávaní
3
18
10
1500
2 609 200 250
Vodné čerpadlo s plastovým krytom odolným voči nárazu
Obsah balenia
(počet kusov v balení)
1/2
-
4
40
30
2000
2 609 200 251
C1d
1
1
085212
1/2
3/4
R 3/4
4
40
30
2500
2 609 200 252
C1d
1
1
085229
¹ Zásielkové balenie. Zásielkové balenie sa skladá z pevného počtu balení.
Objednávky sa vybavujú výhradne v počte zodpovedajúcom zásielkovému baleniu.
186 | Vŕtanie | Príslušenstvo pre vŕtacie kladivá a vŕtačky
Príslušenstvo Bosch 11/12
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
.
sie
lko
vé
ba
len
ie¹
Zá
C1d
1
1
085236
2 609 200 254
C1d
1
1
085243
2 609 200 255
C1d
1
1
085250
Sp
ôs
Ob
sa
hb
ale
nia
čís
cie
ob
ná
va
jed
2 609 200 253
Ob
Vlastnosti výrobku
ba
len
ia
lo
Držiak vodného čerpadla, vrtuľa a nasávací filter
Informácie o objednávaní
Držiak vodného čerpadla
Hodí sa pre vodné čerpadlá 2 609 200 251; 2 609 200 252
Náhradná vrtuľa pre všetky čerpadlá
Nasávací filter
pre hadice 1/2" a 3/4"
Obsah balenia
(počet kusov v balení)
¹ Zásielkové balenie. Zásielkové balenie sa skladá z pevného počtu balení.
Objednávky sa vybavujú výhradne v počte zodpovedajúcom zásielkovému baleniu.
Vŕtanie | Príslušenstvo pre vŕtacie kladivá a vŕtačky | 187
Príslušenstvo Bosch 11/12
Hĺbkové dorazy a rukoväti
pre vŕtačky
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
.
sie
lko
vé
ba
len
ie¹
Zá
1
1
006163
P0b
1
1
068062
P0b
1
1
027069
P0b
1
1
144223
Sp
ôs
Ob
sa
hb
ale
nia
čís
cie
ob
ná
va
jed
P0b
Ob
Dĺ
žk
am
m
Vlastnosti výrobku
ba
len
ia
lo
Hĺbkové dorazy
Informácie o objednávaní
Hĺbkový doraz
Hodí sa pre prídavnú rukoväť 1 612 025 024
Z plastu, so stupnicou
210
1 613 001 005
Hĺbkový doraz
Hodí sa pre prídavnú rukoväť 1 612 025 032
Z ocele, bez stupnice
210
1 613 001 010
Hĺbkový doraz
Hodí sa pre prídavnú rukoväť 2 602 025 077 a 2 602 025 062
Z ocele, bez stupnice
310
1 613 001 003
Hĺbkový doraz
Hodí sa pre prídavnú rukoväť 2 602 025 102
Z plastu, so stupnicou
210
2 603 001 019
Zariadenie na ostrenie vrtákov S 41
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
.
ale
Zá
sie
ale
lko
vé
b
nia
nia
hb
sa
ob
b
2 607 990 050
C1a
1
1
070249
2 608 600 029
C0a
1
1
070256
Sp
Ob
Vlastnosti výrobku
ôs
Ob
jed
ná
va
ale
cie
čís
nie
lo
¹
Ź Hodí sa pre vŕtačky s priemerom krčka vretena 43 mm, optimálne otáčky
2 000 až 3 000 ot/min
Ź Pre vrtáky s priemerom od 2,5 mm do 10 mm a uhlom špičky 118°
Informácie o objednávaní
Zariadenie na ostrenie vrtákov S 41
Náhradný brúsny kotúč pre ostričku vrtákov
Obsah balenia
(počet kusov v balení)
¹ Zásielkové balenie. Zásielkové balenie sa skladá z pevného počtu balení.
Objednávky sa vybavujú výhradne v počte zodpovedajúcom zásielkovému baleniu.
188 | Vŕtanie | Príslušenstvo pre vŕtacie kladivá a vŕtačky
Príslušenstvo Bosch 11/12
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
.
sie
lko
vé
ba
len
ie¹
hb
ale
nia
Zá
Ob
sa
čís
cie
ob
ná
va
Sp
ôs
jed
Ob
Vlastnosti výrobku
ba
len
ia
lo
Rukoväti – univerzálne
Informácie o objednávaní
Rukoväť – univerzálna
Hodí sa pre všetky typy náradia s priemerom krčka vretena 43 mm a s PowerLight
2 602 025 150
P0b
1
1
364683
Rukoväti pre vŕtačky
Rukoväť pre vŕtačky
Hodí sa pre GBM 13; GBM 13 HRE; GBM 16-2 RE; GRW 11 E; GSB 22-2 RCE Professional
1 612 025 020
P0b
1
1
026987
Rukoväti pre príklepové vŕtačky
Rukoväť pre príklepové vŕtačky
Hodí sa pre GBH 2-23 RE; GBH 2-24; GBH 24 V; GBH 24 VF; GBH 24 VFR; GBH 24 VRE;
GBN 2 SE/SR; GSB 16 RE; GSB 18-2; GSB 18-2 RE; GSB 20-2; GSB 20-2 RCE; GSB 20-2 RE;
GSB 20-2 RET; GSB 22; GSB 22-2 RCE; GSB 22-2 RE Professional; PBH 20
2 602 025 120
P0b
1
1
266734
Rukoväť pre príklepové vŕtačky
Hodí sa pre GBH 2 C; GBH 2-18 E; GBH 2-18 RE Professional; PSB 14,4 V-i; PSB 500;
PSB 500-2; PSB 500 RE; PSB 530 RE; PSB 550 RA; PSB 550 RE; PSB 570; PSB 570 RE;
PSB 580 RE; PSB 600; PSB 600 RE; PSB 600 RES; PSB 600 RPE; PSB 600-2; PSB 650 RA;
PSB 650 RE; PSB 650 RPE; PSB 700 RE; PSB 700 RES; PSB 730-2 RPE; PSB 750; PSB 850;
PSB 1000; PSB 1000 RPE; PSB 1200; PSB 6500 RE
2 602 025 102
P0b
1
1
144216
1
1
437615
P0b
1
1
521987
P0b
1
1
543828
Rukoväť pre príklepové vŕtačky, priemer upínania 58,5 mm
Hodí sa pre GSB (0 601 994 …); GSR (0 601 993 …) Professional
2 602 025 169
P0b
Rukoväť pre príklepové vŕtačky
Hodí sa pre GSB 16 RE; GSB 19-2 RE; GSB 19-2 REA Professional
2 602 025 190
Rukoväť pre príklepové vŕtačky
Hodí sa pre GSB 21-2; GSB 21-2 RCT Professional
2 602 025 193
Obsah balenia
(počet kusov v balení)
¹ Zásielkové balenie. Zásielkové balenie sa skladá z pevného počtu balení.
Objednávky sa vybavujú výhradne v počte zodpovedajúcom zásielkovému baleniu.
Vŕtanie | Príslušenstvo pre vŕtacie kladivá a vŕtačky | 189
Príslušenstvo Bosch 11/12
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
.
sie
lko
vé
ba
len
ie¹
hb
ale
nia
Zá
Ob
sa
čís
cie
ob
ná
va
Sp
ôs
jed
Ob
Vlastnosti výrobku
ba
len
ia
lo
Rukoväti pre vŕtacie kladivá
Informácie o objednávaní
Rukoväť pre vŕtacie kladivá
Hodí sa pre GBH 4-top; GBH 4 DFE; GBH 4 DSC Professional; PBH 300 E
2 602 025 077
P0b
1
1
076678
P0b
1
1
027014
P0b
1
1
084697
P0b
1
1
072380
Rukoväť pre vŕtacie kladivá
Hodí sa pre GAH 500 DSR; GBM 13 HRE Professional
1 612 025 032
Rukoväť pre vŕtacie kladivá
Hodí sa pre GBH 10 DC; GBH 11 DE Professional
2 602 025 086
Rukoväť pre vŕtacie kladivá
Hodí sa pre GSH 10 C; GSH 11 E Professional
2 602 025 076
Rukoväť pre vŕtacie kladivá
Hodí sa pre GBH 5-40 DCE; GBH 8 DCE; GBH 38 Professional
2 602 025 062
P0b
1
1
042482
2 602 025 063
P0b
1
1
042499
P0b
1
1
336949
P0b
1
1
167178
Rukoväť pre vŕtacie kladivá
Hodí sa pre GSH 4; GSH 5 ... Professional
Rukoväť pre vŕtacie kladivá
Hodí sa pre GSH 5 CE; GSH 388 Professional
2 602 025 142
Rukoväť pre vŕtacie kladivá
Hodí sa pre GBH 7 DE; GBH 7-46 DE Professional
2 602 025 103
Rukoväť pre vŕtacie kladivá
Hodí sa pre GBH 3-28 DFR (3 611 B4A 0..) a GBH 3-28 DRE (3 611 B3A 0..) Professional
2 602 025 191
P0b
1
1
522519
1
1
217651
Rukoväť pre vŕtacie kladivá
Hodí sa pre GBH 3-28; GBH 3-28 E; GBH 3-28 FE Professional
2 602 025 112
Obsah balenia
(počet kusov v balení)
P0b
¹ Zásielkové balenie. Zásielkové balenie sa skladá z pevného počtu balení.
Objednávky sa vybavujú výhradne v počte zodpovedajúcom zásielkovému baleniu.
190 | Vŕtanie | Príslušenstvo pre vŕtacie kladivá a vŕtačky
Príslušenstvo Bosch 11/12
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
.
sie
lko
vé
ba
len
ie¹
hb
ale
nia
Zá
Ob
sa
čís
cie
ob
ná
va
Sp
ôs
jed
Ob
Vlastnosti výrobku
ba
len
ia
lo
Rukoväti pre vŕtacie kladivá
Informácie o objednávaní
Rukoväť pre vŕtacie kladivá
Hodí sa pre GSH 5; GBH 5-38; GBH 5-40; GBH 5-40 DC; GSH 388 Professional
2 602 025 117
P0b
1
1
251037
Rukoväť pre vŕtacie kladivá
Hodí sa pre GBH 2-20 D; GBH 2-26 DBR; GBH 2-26 DE; GBH 2-26 DFR; GBH 2-26 DRE;
GBH 2-26 E; GBH 2-26 RE; GBH 2-26; GBH 2-28 D; GBH 2-28 DFV; GBH 2-28 DV; GBH 18 V-LI;
GBH 36 V-LI Professional
2 602 025 141
P0b
1
1
334068
2 602 025 176
P0f
1
1
466585
Rukoväť
Hodí sa pre GBH 4-32 DFR Professional
Kontrola uhla vŕtania
Pomôcka na kolmé vŕtanie
pre presné vŕtanie v pravom uhle Použitie v kombinácii s univerzálnou rukoväťou
2 608 025 120.
1 608 190 006
Obsah balenia
(počet kusov v balení)
P1d
1
1
002554
¹ Zásielkové balenie. Zásielkové balenie sa skladá z pevného počtu balení.
Objednávky sa vybavujú výhradne v počte zodpovedajúcom zásielkovému baleniu.
Vŕtanie | Príslušenstvo pre vŕtacie kladivá a vŕtačky | 191
Príslušenstvo Bosch 11/12
Príslušenstvo
na frézovanie pre vŕtačky
Ź Ohybné hriadele a frézy na frézovanie
z voľnej ruky na dokončovacie práce na
dreve, plastoch, železných a neželezných
kovoch
Frézovanie pomocou ohybného hriadeľa na úzkych miestach
¹
lko
vé
b
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
.
sa
sie
hb
ba
ale
len
nia
ia
ale
nie
lo
čís
cie
ob
ôs
jed
Zá
C1d
1
1
085113
3500
0,5-6
2 609 200 196
C1d
1
1
085120
-
-
2 608 572 097
C0a
1
1
106153
Vlastnosti výrobku
Sp
Ob
Ob
2 609 200 195
Up
1-6
od
Dĺ
ná
va
sk
cie
po
ína
rú
žk
am
ča
m
né
ľu
otá
č
čo
va
ky
dlo
mi
n –1
mm
Ohybné hriadele
Informácie o objednávaní
Ohybný hriadeľ
Špeciálne klzné ložisko
1250
3500
Ohybný hriadeľ
Bronzové ložisko, vysokoflexibilné
1250
Náhradné skľučovadlo
-
¹
Zá
1
1
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
.
hb
sa
Ob
sie
ale
lko
vé
b
nia
ia
len
ba
ob
ôs
ale
nie
lo
čís
Sp
jed
Ob
Pr
ie
Vlastnosti výrobku
ná
va
rs
top
me
dĺž
lko
vá
Ce
cie
ky
ka
(L2
m
)m
(D
er
iem
Pr
(d
)m
)m
m
m
Frézy na frézovanie z voľnej ruky
Informácie o objednávaní
3-dielna súprava fréz na frézovanie z voľnej ruky
Hodí sa na drevo a farebné kovy
3-dielna súprava s tvarmi: okrúhly, valcovitý, kužeľovitý
Odporúčané otáčky 1000 - 3000 ot/min
16
16
16-7
Obsah balenia
(počet kusov v balení)
60
65
48
6
1 609 200 307 PC1a
004602
¹ Zásielkové balenie. Zásielkové balenie sa skladá z pevného počtu balení.
Objednávky sa vybavujú výhradne v počte zodpovedajúcom zásielkovému baleniu.
192 | Vŕtanie | Príslušenstvo pre vŕtacie kladivá a vŕtačky
Príslušenstvo Bosch 11/12
.
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
sie
lko
vé
ba
len
ie¹
Zá
1
1
085137
6
2 609 200 198 PC1a
1
1
085144
1
1
004619
Sp
ôs
2 609 200 197 PC1a
Vlastnosti výrobku
Ob
Ob
sa
hb
ale
nia
lo
čís
ba
len
ia
ob
jed
ná
va
cie
top
ky
iem
er
s
6
Pr
Ce
lko
vá
Pr
iem
er
(D
)m
dĺž
ka
(
m
L2
)m
m
(d
)m
m
Frézy na frézovanie z voľnej ruky
Informácie o objednávaní
Frézy na frézovanie z voľnej ruky
Hodia sa na drevo a farebné kovy
Tvar: valcovitý / okrúhly
Odporúčané otáčky 1000 - 3000 ot/min
14
65
Frézy na frézovanie z voľnej ruky
Hodia sa na drevo a farebné kovy
Tvar: hruškovitý
Odporúčané otáčky 1000 - 3000 ot/min
16
65
4-dielna súprava fréz na frézovanie z voľnej ruky
Hodí sa na železo, drevo a farebné kovy
4-dielna súprava s tvarmi: konkávny, kužeľovitý, valcovitý, okrúhly
Odporúčané otáčky 1000 - 2000 ot/min
13
13
13
13
56
56
56
56
6
1 609 200 314 PC1a
Brúsený frézovací vrták HSS, vŕtacia špička s krížovým výbrusom 118°, hlbokoťažné rezné zuby
Hodí sa na farebné kovy, drevo
Odporúčané otáčky 1000 - 2000 ot/min
6
90
6
2 608 597 528
P1c
1
1
107433
2 609 200 199
P1c
1
1
085151
Frézovací vrták HSS, s jemným sekom
Hodí sa na farebné kovy, oceľ, plasty, drevo
Odporúčané otáčky 1000 - 2000 ot/min
6
85
6
V kapitole Brúsenie a leštenie nájdete na strane 498 príslušenstvo na brúsenie pre vŕtačky.
V kapitole Brúsenie a leštenie nájdete na strane 501 príslušenstvo na brúsenie a leštenie.
Obsah balenia
(počet kusov v balení)
¹ Zásielkové balenie. Zásielkové balenie sa skladá z pevného počtu balení.
Objednávky sa vybavujú výhradne v počte zodpovedajúcom zásielkovému baleniu.
Download

Vŕtanie - Elektrické náradie Bosch