Systémy rolovacích vrat
Z OCELI A HLINÍKU –
I N O VAT I V N Í , B E Z P E Č N É , H O S P O D Á R N É
R O L O VA C Í V R ATA
ROLOVACÍ MŘÍŽE
RY C H L O B Ě Ž N Á F Ó L I O VÁ V R ATA
Průmyslová
vrata
konfigurátor
OTVÍRÁME
1V R A T A
A
DVEŘE
POKROKU
Působivé halové uzávěry
VÝKONNÉ, ARCHITEKTONICKY
PŘESVĚDČIVÉ
2
Flexibilní koncepce vrat
Rychlá cesta
k více informacím
TECHNICKY PERFEKTNÍ, ROZMANITĚ POUŽITELNÉ
Rolovací vrata
ThermoTeck
Rolovací vrata Teckentrup –
Tepelná izolace,
ekonomická řešení
koncepce vrat na míru pro
s mikroprofilovaným
povrchem.
Vyzrálý vratový systém se vyznačuje
vysokou hospodárností, robustností
a jednoduchou konstrukcí. Díky
prostorově úsporné rolovací technice
a odolnému pancéři rolovacích
Rolovací vrata
ThermoTeck „easy”
hodí zvláště pro vysoké a především
Inovační konstrukce vrat
široké halové uzávěry, které jsou
pro standardní použití –
vystavovány vysokému zatížení.
vrat se rolovací vrata Teckentrup
o cca 40% rychlejší
Rolovací mříže nacházejí využití, je-li
Montáž.
požadována vysoká průhlednost,
ochrana proti vloupání nebo také
větrání. Rychloběžná fóliová vrata
umožňují rychlý průjezd, např.
Rolovací mříže
vysokozdvižných vozíků, a snižují
Optimální propustnost
Energetické ztráty.
světla a vzduchu.
Pro všechny typy vrat jsou na výběr
nejmodernejší pohony a řídící
systémy
Rychloběžná
rolovací vrata
ThermoTeck
Pro rychlé otevírání a
zavírání
Rychloběžná
fóliová vrata
S kreš lištou.
3
OBSAH
Kvalitní vrata Teckentrup
Volnost pro optimální řešení pohony
Rolovací vrata ThermoTeck
Rolovací vrata ThermoTeck „easy“
Profily rolovacích vrat
Hra s barvami
Rolovací mříže
TG‐X, TG‐A, TG‐S, TG‐E
Vhodné vedlejší dveře
Individuální speciální řešení
Rychloběžná rolovací vrata ThermoTeck
Ochrana proti vloupání
Promyšlené detaily
Vyspělé pohony
Inovační řídicí systémy
Rychloběžná fóliová vrata
Typy vrat a technické údaje
Vše z jedné ruky
4
6
8
10
12
13
14
16
17
18
19
20
22
23
26
28
30
Kvalitní vrata Teckentrup
BEZPEČNĚ KONSTRUOVANÁ
Inovace zaměřené na budoucnost a neustálé zdokonalování
stávajících systémů jsou pro
firmu Teckentrup programem.
Prostřednictvím inovativních
řešení a kreativních technických
nápadů jsou při výrobě dveří
a vrat kladeny stále nové akcenty
určující další směr. Vynikajícími
příklady toho jsou problémové
oblasti požární ochrana, ochrana
proti kouři, protihlukova ochrana,
bezpečnost a tepelná izolace.
Prvotřídní materiály, precizní
zpracování a průběžné kontroly
jakosti podle normy DIN ISO 9001
jsou zárukou perfektní bezpečnosti, spolehlivosti a dlouhé životnosti. To dělá z každého výrobku
firmy Teckentrup výhodnou
investici. Sériově vyráběná rolovací vrata Teckentrup vyhovují
bezpečnostnim požadavkům
platných evropských norem.
Rolovací vrata Teckentrup splňují
všechny bezpečnostní požadavky
a ustanovení normy EN 13241‐1
●
Mechanické aspekty
●
Bezpečnost použití
●
Tepelná izolace
●
Zvuková izolace
●
Těsnost
●
Zatížení větrem
4
F U N K Č N Í , S N A D N O M O N T O VAT E L N Á , S P O L E H L I VÁ
Stabilní a flexibilní
Rolovací vrata Teckentrup se hodí
pro všechny prostorové situace.
Flexibilní konstrukce vrat s
mimořádně stabilními dvojstěnnými
profily umožňuje přesná řešení
pro nejrůznější uzávěry. Zvláště
inovativní, mikroprofilovaný
speciální profil ThermoTeck činí
dojem nejvyšší funkčností a
estetikou.
Jedinečné přednosti montáže
S kreativními nápady vyvíjí firma
Teckentrup neustále nové techniky,
které zdokonalují výrobek a
montáž: např. nová konstrukce
rolovacích vrat „easy“. V porovnání
s běžnými vratovými zařízeními
lze ušetřit až 40% doby montáže.
Dokonce je možná montáž
1 člověkem.
Pohodlné ovládání
Výkonné pohony a řídicí systémy
jsou navzájem optimálně sladěné,
lze je snadno montovat a programovat. Moderní ovládací prvky
zajišťují dodatečný komfort.
Individuální řešení
Při obtížných montážních situacích
nebo speciálních požadavcích
vyvineme ve spolupráci s našimi
partnery individuální speciální
řešení na míru.
5
Hightech vzhled: Speciální profil
ThermoTeck, mikroprofilovaný,
galvanicky zušlechtěný s průhlednou
ochrannou vrstvou.
Volné prostory
PRO OPTIMÁLNÍ ŘEŠENÍ
Pro každou architekturu
Jednoduchá, robustní a flexibilní
konstrukce s těsně navíjeným pancířem
vrat umožňuje širokou škálu použití.
Rolovací vrata Teckentrup se hodí pro
vnější i vnitřní montáž a díky malé
potřebě místa po stranách a pod
stropem se přizpůsobí každé situaci.
Rolovací vrata 4020 s prosklením v myčce.
I při extrémních výškách optimální řešení.
6
Rollgitter
V PRŮMYSLU A ŘEMESLE
Nejlépe se hodí pro zemědělské provozy.
Speciální řešení pro kiosky ve fotbalové aréně.
Jako venkovní rolovací vrata v kontejneru na nebezpečné látky.
Vrata pro velmi velké otvory do 18 metrů.
Jako venkovní rolovací vrata v podzemní garáži – optimální řešení při
zúžených prostorových poměrech.
Rolovací mříž v maloobchodě pro zabezpečení
7
Rolovací vrata ThermoTeck
• SPECIÁLNÍ PROFIL
• V PROVEDENÍ Z LEHKÉ OCELOVÉ KONSTRUKCE
• G A LVA N I C K Y Z U Š L E C H T Ě N Ý A T E P E L N Ě I Z O L O VA N Ý
Jakostní ocel
Galvanicky zušlechtěná s transparentní
ochrannou vrstvou.
• moderní vzhled díky vysoce vyspělé technice
• avšak cenově výhodnější než barevně
vrstvená vrata
• při stejně vysoké zatížitelnosti a dlouhé
životnosti
Alternativně s oboustrannou povrchovou
úpravou technologií coil coating, viz stranu 13
Speciální
Extrémně těsně navíjený
kontura profilů
pancíř vrat
Válcovaný z
Díky speciální geometrii profilů
jednoho kusu,
jsou lamely navíjeny extrémně
proto ještě
těsně. Tím je šetřen povrch
vyšší pevnost
a výška překladu je nižší než u
a tišší chod.
běžných vratových systémů.
Dvoustěnný
profil
Z vysoce pevné
tuhé PU pěny,
mimořádně
robustní a zároveň
Dlouhá životnost na základě
tepelně izolující.
několika vrstev
Inovativní
mikroprofilování
V atraktivním vzhledu,
obzvlášť stabilní a odolný
proti opotřebení.
ThermoTeck s prosklením
ThemoTeck s větrací mřížkou
8
…OBZVLÁŠTĚ EKONOMICKÁ
A AT R A K T I V N Í
Odpružující lamely
Stres, uspěchanost, tlak termínů
nebo obyčejná lidská nepozornost.
V „žáru boje” jsou kolize mezi
stroji a rolovacími vraty docela
možné – u vrat Teckentrup však
jen zřídka končí tragicky. Poddajný
pancíř rolovacích vrat se „měkce”
vyhne a pružně vrátí do původní
polohy; díky robustním profilům
výměna často není nutná.
Halový uzávěr v průmyslovém podniku.
9
Rolovací vrata ThermoTeck „easy”
NOVÁ, POKROKOVÁ KONSTRUKCE ROLOVACÍCH
V R AT P R O O B V Y K L É U Ž I T Í
Zabudovaná lehce a bez starostí!
o 40%
ů díky
d
a
l
k
á
spora n
Velká ú montáži!
jen
e vrat
ší
j
ž
e
á
l
t
h
n
c
o
y
r
nost m
íkem!
se mož ním pracovn
í
z
í
b
a
N
ž
montá
jedním
• Vysoký stupeň předmontování již z výroby
• Šetří až 40% času pro montáž
• Konzoly pro všechny velikosti vrat, které šetří místo
• Konzoly spojené s vodícími lištami – žádné
zbytečné vyměřování a zakreslování (patent firmy
Teckentrup)
• Výška navinovací osy je automaticky daná
• Vysoká pevnost upevňovacího systému mezi
pancířem a osou (patent firmy Teckentrup)
Ve 2 provedeních
10
Rolovací vrata
ThermoTeck „easy”
Rolovací mříž
TG-X „easy”
Rychlá cesta
k více informacím
I N O VA Č N Í D E TA I LY – R Y C H L Á M O N TÁ Ž
Jednoduché, praktické a bezpečné
Nový rolovací systém „easy” firmy
Teckentrup se vyznačuje jednoduchou
a robustní konstrukcí. Jednotlivé
stavební díly byly smysluplně
zjednodušeny a optimálně na sebe
přizpůsobeny. Vypadává náročné
zaměřování např. pro upevnění
konzolí a umístění navinovací osy.
Navíc je zabudování zjednodušeno
díky předdrátování řídící jednotky
a pohonu. Ve srovnání k dosavadním
Připojená řídící jednotka je integrovaná do
spolehlivého značkového pohonu. Je možné
pohodlné ovládání přes předdrátované trojtlačítko,
které je potřeba zapojit jen do zásuvky.
Dlouhá životnost a vysoká pevnost spojovacího
materiálu mezi navinovací osou a pancířem
(patent firmy Teckentrup). 8-hraná navinovací
osa vč. návařek je kompletně pozinkovaná.
Rolovací pancíř je předmontovaný na navinovací
osu a může být bezproblémů připevněn do konzol.
Konzoly, které šetří místo, jsou sešroubovány
s vodícími lištami – náročné vyměřování a
zakreslování může tedy odpadnout.
Předděrované vodící lišty usnadňují montáž.
Podlahové těsnění je integrováno v posledním
profilu a zajišťuje tak jednolitou optiku jak
zevnitř tak zvenku.
vratům tak může být ušetřeno až
40% montážního času.
11
Profily rolovacích vrat
FUNKČNÍ A TVAROVĚ HEZKÉ
Izolovaný speciální profil ThermoTeck z oceli –
pro efektivní tepelnou izolaci a při vysokých náporech větru
ThermoTeck s ochrannou vrstvou
nebo oboustranným povlakem
nanášeným technologií coil
coating
ThermoTeck s prosklením
ThemoTeck s větrací mřížkou
Alternativa –
S dezénem stucco: odolný hliníkový povrch
hliníkový profil 4020
pro nevrstvené profily
4020.
4020 s prosklením
4020 se vzorem Stucco
4020 se vzorem Stucco
s prosklením
Optimální světelná řešení
Prosklení pouze nepropouštějí denní světlo do
haly, jsou i stylovým dekoračním prvkem. Všechny
dvojstěnné profily existují volitelně s proskleními
z průhledných, izolovaných a rázově pevných
polykarbonátových dvojitých tabulí.
.
12
Hra s barvami
ZVIDITELNĚTE INDIVIDUALITU
Barvy bez hranic
Vzhled vrat rozhodujícím
způsobem vytváří podobu
průmyslové haly a může
optimálně zprostředkovat
i firemní design.
Široké spektrum barev firmy
Teckentrup umožňuje
nejrozmanitější řešení vrat.
Projektanti mohou čerpat
z široké nabídky a realizovat
svůj individuální styl.
Rolovací vrata Teckentrup
ThermoTeck existují pozinkovaná
s průhlednou ochrannou vrstvou
a rovněž z obou stran pásově
natřená ve velké četnosti barev.
Rolovací vrata ThermoTeck s prosklením a vrchní clonou.
4 standardní barvy, podle RAL
RAL 8014 Sepiove hnědá
RAL 9002 Bílosedá
RAL 9006 Bílý hliník
RAL 9016 Běžná bílá
Volitelné: Upřednostněné barvy v RAL
RAL 3000 Ohnivě červená
RAL 5010 Enciánová modrá
RAL 6009 Mechově zelená
RAL 7016 Šedá antracit
(k dispozici od 08/2014)
RAL 9007 Šedý hliník
Další barvy podle RAL a NCS
Všechna barevná vyobrazení se mohou lišit
od originálu. Informujte se u vašeho specializovaného prodejce.
Profil 4020 lze rovněž dodat v práškovém laku nebo
RAL barvě dle výběru.
13
Rolovací mříže
VYSOKÁ VÝMĚNA VZDUCHU, HODNĚ
SVĚTLA A PRŮHLEDNOSTI
Rolovací mříže firmy Teckentrup
výkladními skříněmi, podzemní
nejrůznějších tvarů zajišťují
garáže a parkovací domy.
optimální větrání, průhlednost
Všechny rolovací mříže jsou stan-
a ochranu.
dardně vybaveny automatickou
Preferovanou oblastí použití jsou
pojistkou proti vysunutí.
obchody v pasážích s velkými
Rolovací kosočtvercová mříž
TG-X (hliník)
Rolovací voštinová mříž
TG-A (hliník), viz obrázky
TG-S (ocel)
TG-E (nerezová ocel)
Rolovací mříže TG-X (hliník).
14
... A P Ř E S T O B E Z P E Č N Ě C H R Á N Ě N Ý
Podle různých požadavků chrání
rolovací mříže Teckentrup před
nečistotou a nezvanými
návštěvníky. Současně zajišťují
průhledný vzhled a optimální
výměnu vzduchu.
Rolovací mříž TG-A v podzemní garáži.
Ochrana vozového parku.
Rolovací mříž TG-X jako ochranná a oddělovací mříž v obchodní pasáži.
Rolovací mříže chrání vstupy v nákupních centrech.
15
Perfektní konstrukce
VHODNÉ VEDLEJŠÍ DVEŘE
V případě potřeby zajišťují
nejrůznější vedlejší dveře
bez prahů plynulý průchod
osob.
Ať s pevným nebo otočným
bočním dílem, bezpečnost
a funkčnost jsou vždy na
předním místě.
Rolovací vrata s pevně stojící postranní částí.
Vrata a vedlejší dveře s prosklením jednotného vzhledu.
16
INDIVIDUÁLNÍ SPECIÁLNÍ ŘEŠENÍ
Přítlačná hřídel
U extrémně širokých vrat minimalizuje dodatečná
hřídel prohýbání profilů a zajišťuje optimální utěsnění
v oblasti překladu.
Oddělení hluku
Nacházejí-li se u podzemní garáže v sousedních částech
budovy obytné nebo kancelářské prostory, musí být
zaručena předepsaná protihluková ochrana 30, resp.
35 dB. Vratové zařízení se pak oddělí od tělesa stavby.
K tomu nabízí firma Teckentrup osvědčená řešení.
Kryt nábalu
Není-li uvnitř místo, namontují se rolovací vrata
zvenku. Kryty nábalu jsou na výběr v různých
materiálech a barvách.
Šikmý uzavírací profil
Při šikmé podlaze obdrží rolovací mříže pro vyrovnání
individuálně přizpůsobený uzavírací profil.
17
Rychloběžná rolovací
vrata ThermoTeck
ŠETŘÍ ČAS A ENERGII
Nerušený chod provozu
Výkonný systém
Rychloběžná rolovací vrata
• Vysoce výkonný pohon s
Teckentrup jsou koncipována pro
průmyslový nepřetržitý provoz.
vysokým počtem otáček.
• Ovládání pomocí měniče
Vysoce kvalitní materiál a sériové
kmitočtu s měkkým rozběhem
vybavení bezpečnostními prvky
a zastavením šetří materiál
zaručují plynulý tok dopravy.
a je zárukou dlouhé životnosti
Díky rychlému otvírání a zavírání
vrat.
• Větší ochrana osob a materiálu
na základě sériově zabudované
bezpečnostní světelné závory
a pojistky spodní hrany.
• Střední rychlost otvírání až do
550 mm/s.
• V max. rozměrech
6000 x 8000 mm.
vrat a izolovaným profilům
ThermoTeck zůstává teplo v hale
a ušetří se tak energie. Prosklívací
prvky navíc vytvářejí světlou,
příjemnou pracovní atmosféru.
18
Bezpečná ochrana proti vloupání
NEDÁ LUPIČŮM ŽÁDNOU ŠANCI
Zabezpečení brzdící vloupání
Stabilní a robustní součásti a
Pohled zvenku
dodatečné mechanické uzavírací
prvky zajišťují efektivní ochranu
proti vloupání.
Pohled zevnitř
Závora
Volitelně: mechanické zajištění, které je
elektricky snímané.
19
Uzamykatelný podlahový profil
Dodatečnou ochranu proti vloupání zaručují
uzamykatelné podlahové profily
(elektricky snímané).).
Spolehlivá technika
P R O M Y Š L E N É D E TA I LY
Nástrčný pohon TAR
s integrovanou pádovou
brzdou.
Pádová brzda
zabraňuje v případě
nouze pádu
vratového křídla.
Zavětrovací háky zaručují
bezpečnost i při vysokých
náporech větru.
Rychlá a snadná montáž.
Ke každým rolovacím
vratům je kromě
montážního návodu
přiložen individuální
montážní výkres
vztahující se k zakázce.
Kompaktně zabalený lze
rolovací pancíř pomocí
vysokozdvižného
vozíku nasadit na
předmontovanou
konzolu.
20
ZABEZPEČENÍ DLOUHODOBÉ FUNKČNOSTI
Dvojitě zajištěná navíjecí
hřídel
Inteligentní konstrukce
se zafixovaným vnitřním
kotoučem zajišťuje malá
zatížení na svarových
spojích vnějšího kotouče
a tím bezpečné navíjení
a odvíjení vratového
závěsu.
Vodicí lišta
Funkční a stabilní systém
vodicích lišt s plastovým
pružným profilem pro
zlepšení vlastností chodu
a kluzu.
Uzavírací profil
Uzavírací profil s těsněním
z elastického a nepřimrzajícího
pryžového profilu EPDM,
odolného proti hnilobě
vyrovnává nerovnosti podlahy
a chrání před chladem a
vlhkostí.
Zabezpečení uzavírací hrany
Zastaví vrata automaticky
při výskytu překážky.
21
Vyspělé pohony
ROBUSTNÍ A SPOLEHLIVÉ
Podle požadavku jsou pro každou stavební situaci
na výběr různá řešení.
Nástrčný pohon
Kompaktní a snadno montovatelný s integrovanou
bezúdržbovou pádovou brzdou. Volitelně s nouzovou
ruční klikou...
...nebo nouzovým ručním řetězem.
Trubkový motor
Přednostně u malých vrat, zúžených
prostorových poměrech a malé
četnosti pohybů (nouzové
ovládání např. pomocí
markýzové tyče).
22
Inovativní řídící systémy
VÝKONNÉ S MIKROPROCESOROVOU TECHNIKOU
Podle oblasti použití přebírají různé systémy řízení vrat.
Komfortní řízení CS 310
(Totmann nebo impuls)
Mikroprocesorové řízení s digitálními
koncovými spínači. Snadné, bezpečné programování prostřednictvím LED modulu
nebo 3tlačítkové navigace na monitoru
LCD s vícejazyčným zobrazením v prostém
textu, volitelný semafor červená - zelená
pro hlášení stavu vrat, s optickými
výstražnými upozorněními (použití: např.
v podzemních garážích, autodílnách).
Komfortní řízení CS 310 FU
S frekvenčním měničem, pozvolný
náběh a pozvolné zastavení
(použití: rychloběžná rolovací vrata).
Snadné programování
proškoleným odborným
personálem.
Jednotky jsou již z výroby
prokáblovány.
Světelné závory
Pro další zvýšení bezpečnosti
lze připevnit doplňkovou
světelnou závoru, která vrata
bez dotyku zastaví. Za určitých
předpokladů je používání
takovéto světelné závory
předepsané zákonem.
Rolovací mřížová vrata obdrží
doplňkové světelné závory v
oblasti překladu kvůli
zabránění zranění osob.
23
Použití mobilních
programovacích přístrojů
s LCD monitorem.
Programování smí provádět
pouze oprávněný technik.
Komfortní ovládání
INDIVIDUÁLNÍ
VYBAVENÍ
U elektricky řízených vrat zajišťují
moderní ovládací prvky přídavný
komfort. Vrata se ovládají jednoduše
a pohodlně pomocí stabilního
ručního vysílače. Alternativně mohou
být impulzy vysílány prostřednictvím
světelných závor, indukčních smyček,
radarových pohybových senzorů
apod.
2kanálový ruční vysílač
4kanálový ruční vysílač
10kanálový ruční vysílač
Klíčový spínač na omítku
Klíčový spínač pod omítku
Klíčový spínač na omítku
s klávesou Stop
Klíčový spínač pod omítku
s klávesou Stop
99kanálový ruční vysílač
Atraktivní rádiový kódovací
spínač
Pohodlná obsluha až 3 vrat
zadáním osobních číselných
kombinací vylučujících
neoprávněné otevření.
Jednoduchá, bezkabelová
montáž na stěnu.
Sloupek
Z eloxovaného hliníku s integrovaným
klíčovým spínačem.
24
PŘÍSLUŠENSTVÍ/PŘÍDAVNÉ VYBAVENÍ
Rozmanité příslušenství usnadňuje
každodenní práci komfortní obsluhou
a zajišťuje navíc bezpečnost.
Rádiové přijímače
Interní rádiový přijímač pro
CS 310, zásuvný
Radarový pohybový senzor
Externí rádiový přijímač pro
CS 310, připravený
k připojení do sítě
Radarový pohybový senzor s programovacím
zařízením
Tlačítkový spínač
„Otevření ‐ Stop ‐ Zavření"
Tlačítkový spínač „Otevření ‐
Nouzové vypnutí ‐ Zavření"
Tlačítkové spínače
Nouzový vypínač
Světelné závory
Uzamykatelný tlačítkový spínač
„Otevření ‐ Stop ‐ Zavření"
Jednosměrná světelná závora
Reflexní světelná závora
25
Uzamykatelný tlačítkový spínač
„Otevření ‐ Nouzové vypnutí ‐
Zavření"
Rychloběžná fóliová vrata
RYCHLÁ, BEZPEČNÁ, ENERGETICKY ÚSPORNÁ
Rychloběžná vrata Teckentrup jsou
ideálním denním/nočním uzavřením.
vhodná k trvalému intenzivnímu
Různé typy vrat Teckentrup se
využívání ve venkovních prostorách i
vyznačují vysokou kvalitou materiálu
• Napínání závěsu prostřednictvím
speciální uzavírací tyče.
• Utěsnění v bočních dílech
uvnitř. Zajišťují hladký chod provozu
a promyšleným systémem
k závěsu speciálními kartáčovými
a snižují v chladném ročním období
konstrukce:
lištami.
energetické ztráty na minimum.
• Samonosné, žárově pozinkované
Mimo jiné chrání před nečistotou a
zabraňují průvanu. Ve venkovní
postranní díly.
• Vysoce stabilní závěs rolovacích
oblasti jsou v kombinaci se sekčními
vrat vyztužený tkaninou s průzory
vraty a rolovacími vraty Teckentrup
z PVC.
Barvy se signalizačním účinkem
Pro zavěs je na výběr spousta výrazných
standardních barev. Výrazné barvy
jsou atraktivní, dobře viditelné a zvyšují
bezpečnost. Další barvy na dotaz.
Standardní barvy podobné na RAL:
RAL 2004 oranžová
RAL 1001 béžová
RAL 1003 signální žlutá
RAL 1018 zinkově žlutá
RAL 3002 karmínově červená
RAL 5010 enziánová modrá
RAL 5012 světle modrá
RAL 6024 dopravní zelená
RAL 7038 achátová šedá
RAL 9005 černá
RAL 9010 čistě bílá
26
• Výkonný motor se šnekovou
převodovkou, sériově s digitálním
koncovým spínačem.
... S K R E Š L I Š T O U
Integrovaný systém kreš lišty
zvyšuje bezpečnost a hospodárnost
vratového zařízení.
• Ochrana osob a materiálu.
• Zabraňuje poškození a výpadkům.
• Je rychle znovu ve funkční
pohotovosti.
• Nárazy zůstanou bez následků.
Při najetí na kreš lištu se automaticky
otevře zadržovací mechanismus.
Nárazové koncovky zaskočí automaticky zpět
do kreš lišty – závěs zůstane nepoškozený.
Koncovky se ručně zasunou do vedení. Tak nejsou zatěžovány a mají velmi dlouhou životnost.
27
Typy vrat a technické údaje
Rolovací vrata/
rolovací mříže
Velikosti vrat
max. šířka v mm
max. výška v mm
Potřeba místa
viz Montážní údaje
Pancíř vrat, materiálové provedení
jednostěnná ocel
dvoustěnná ocel
jednostěnný hliník
dvoustěnný hliník
Křídlo vrat, provedení povrchu
pozinkovaná ocel
ocel s povrchovou úpravou technologií coil coating
ocel s práškovým nástřikem
nerezová ocel
hliník s dezénem stucco
leskle válcovaný hliník
hliník s povrchovou úpravou technologií coil coating
hliník s práškovým nástřikem
Křídlo vrat, hmotnost
kg /m2
Vedlejší dveře
vzhledově stejné jako křídlo vrat
Prosklení
obdélníková okna
Těsnění
těsnění nadpraží
podlahové těsnění
Uzavírací systémy
pojistka proti vysunutí
zástrčka
uzamykatelný spodní profil
Pohon
nástrčný pohon
řetězový pohon
trubkový pohon
Vybavení bezpečnostními prvky
pádová brzda
pojistka spodní hrany
pojistka proti vtažení
Upevnění na
beton
ocel
zdivo
jiné materiály na požádání
ThermoTeck
4020
TG-S
TG-A
TG-V
TG-E
11000
12000
11000
12000
12000
8000
12000
8000
12000
8000
12000
8000
■
■
■
■
■
■
–
–
–
–
–
–
–
–
■
–
–
■
■
■
–
–
–
–
■
–
–
–
■
–
▲
–
–
–
–
–
–
■
■
■
▲
–
–
–
–
–
cca. 11
cca. 10
▲
■
■
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
■
–
–
–
–
–
–
■
■
■
▲
–
▲
–
–
–
–
cca. 14
cca. 7
cca. 8
cca. 14
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
–
–
–
–
■
■
■
■
–
–
–
–
–
–
–
–
▲
▲
▲
▲
▲
▲
■
■
■
■
–
▲
–
▲
–
▲
▲
■
▲
■
■
▲
–
■
▲
■
■
▲
■
■
▲
■
■
▲
■
■
▲
▲
■
▲
▲
■
▲
▲
■
▲
▲
■
▲
▲
■
▲
▲
■
■
■
▲
■
■
■
▲
■
■
■
▲
■
■
■
▲
■
■
■
▲
■
■
■
▲
■ = standardně
28
▲ = opodle volby
–
–
Rollgitter
TG-X
5500
4500
■
–
–
■
–
–
–
–
–
–
■
–
▲
cca. 4
▲
–
–
–
■
–
▲
■
▲
■
■
▲
▲
■
■
■
▲
Rychloběžná
foliová vrata
Velikosti vrat
Šířka max. v mm
Výška max. v mm
Rychlost otevírání
m/sec
Rychlost zavírání
m/sec
Použití
Vnitřní vrata
Venkovní vrata
Splňují požadavky
Bezpečnostní vybavení podle
EN 13241-1
Třída větru podle EN 12424
Pohon a řízení
2 bezpotenciálové kontakty
Připojovací napětí 1 fáze 400 V*
Krytí IP 54
Krytí IP 65
Řízení s nouzovým vypínačem
Digitální koncový spínač
Nouzové otevírání
Klika (ve výšce pohonu)
Řetěz (od podlahy)
Vyvažovací technika, ruční nouzové
otevírání při výpadku proudu.
SLT 07
SLT 07 FU
SLT 08
SLT 08 FU
SLT 25 FU
4600
4600
4600
4600
6000
6000
6000
6000
6000
6000
0,8
1,2 – 1,5
0,8
1,5
1,5 – 2,5
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
■
■
–
–
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
1
CS 300
1
CS 300 FU
2
CS 300
2
CS 300 FU
2
CS 300 FU
■
▲
■
▲
■
▲
■
▲
■
▲
–
–
–
■
■
■
▲
■
■
■
Kreš lišta
do max. 5000 mm světlé šířky
Bezpečnostní zařízení
Oblast vrat je sledována
bezpečnostní světelnou
závorou s odrazkou.
Na ochranu osob je
ukončovací profil opatřen
automatickým j
ištěním spodní hrany.
Schválení pro únikové
a záchranné cesty
s prohlášením o shodě
*v závislosti na velikosti vrat
29
■
■
■
▲
■
■
■
■
■
■
▲
■
■
■
■
■
▲
■
■
■
■
■
▲
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
–
▲
–
–
–
Vše z jedné ruky
● INOVAČNÍ
● FLEXIBILNÍ
● SPOLEHLIVÁ
V centru stojí naši zákazníci
Kromě inovačního vlastního vývoje,
vysoké kvality výrobků a flexibility
při vytváření technických speciálních
řešení nabízíme našim zákazníkům
rozsáhlý balíček služeb, který se
kdykoliv přizpůsobí požadavkům
a přáním.
●
Individuální plánování
a příprava objektu.
●
Poradenství našich pracovníků
Odborné poradenství na místě umožňuje
hladký průběh projektů.
Standardní nebo individuální koncepce –
vyvineme po dohodě s našimi zákazníky
optimální řešení.
Nejmodernější výrobní zařízení ručí za
konstantní vysoký standard kvality.
Vysoká flexibilita v logistice a přepravě
zajišťuje krátké dodací doby.
zákaznického servisu přímo
na staveništi.
●
Rychlá plošná expedice
●
Kontrola a údržba.
●
Podpora prostřednictvím školení
o výrobcích a montáži.
U firmy Teckentrup vždy stojí
v popředí spokojenost zákazníka.
Náš servis pro zákonem
předepsanou údržbu.
Upozorňujeme na příští
revizní termín.
Bezpečné a rychlé plánování –
s naším servisním programem pro architekty.
Technické údaje, výkresy a texty pro veřejné
soutěže jsou k dispozici online ke stažení,
avšak i v tištěné formě.
d
Einbaudaten
für Rolltore, Roll- und Lochgitter
Gültig ab 1. April 2010
9. Platzbedarf Steckantrieb
Erforderliche Anschlagbreiten
Führungsschienentyp:
FS 85
FS 110
TAR 1.xx
TAR 2.xx
TAR 3.xx
TAR 5.xx
TAR 6.xx
85
175
300
300
300
300
315
110
200
325
325
325
325
340
AS mit KE TAR 1.xx
mit KKU TAR 2.xx
mit NWT TAR 3.xx
TAR 5.xx
TAR 6.xx
240
240
240
250
290
265
265
265
275
315
FS
LS
AS mit KU
KU = Kurbel (Nothandkurbel)
KE = Kette (Nothandkette)
KKU = Kreuzgelenk-Kurbel (seitlich abknickbar)
NWT = Notwinkeltrieb (mit Markisenstange)
nur bis TAR 2.xx
Alle Angaben in mm.
- FS-Ermittlung siehe Seite 8.
Montage auf jeden Baugrund (außer Gasbeton).
- Antriebsermittlung ab Seite 32.
S
LS
ET
AS
BH
BB
FS
OFF
FS
Pomoc při plánování
Speciální zabudovávací
data rolovacích vrat
pro přesné plánování.
Aktuální informace
naleznete na internetu:
Plánovací složka
se všemi údaji a fakty pro
kompletní škálu produktů
Teckentrup.
www.teckentrup.biz
30
Průmyslová
vrata Teckentrup
pro všechny
požadavky
OTVÍRÁME
D V E Ř E A V R ATA
POKROKU
Sekční vrata
Firma Teckentrup existuje od roku 1932 a se
svými výrobními závody ve Verl-Sürenheide
(hlavní správa) a Großzöberitzu patří k největším
producentům dveří a vrat v Evropě.
Dalších 10 poboček v Německu a rovněž další
partneři v Evropě a zámoří zajišťují obchodní
infrastrukturu, která splňuje veškeré nároky
Rolovací vrata
na flexibilitu a blízkost zákazníkovi.
Od nápadu k inovaci, od návrhu k realizaci
v praxi probíhá vše „pod jednou střechou”.
Motivovaní a angažovaní pracovníci,
nejmodernější technika CAD a počítačově
řízené výrobní systémy jsou zárukou
bezpečné budoucnosti.
Skládací vrata
Víceúčelová posuvná vrata
Požární vrata
31
Rychloběžná fóliová vrata
V celé Evropě
…DOSAŽITELNÍ PRO NAŠE ZÁKAZNÍKY
Hlavní správa
Závod Verl-Sürenheide
Závod Großzöberitz
Internet: www.teckentrup.biz
Technické změny vyhrazeny.
01/06/14 (CZ) 119.326
Výrobky vyobrazené v tomto prospektu je třeba
chápat jako příklady. Nemusí svým vybavením proto
přesně odpovídat standardní nabídce.
Požární vrata
a dveře
Kouřotěsné
dveře
Bezpečnostní
dveře
Zvukově
izolované
dveře
Tepelně
izolované
dveře
Vnitřní dveře
Průmyslová sekční
vrata
OTVÍRÁME
Posuvná vrata
Skládací posuvná
vrata
VRATA
A
Rolovací vrata/
Rolovací mříže
DVEŘE
Garážová sekční
vrata CarTeck
Garážová
výklopná vrata
CarTeck
POKROKU
Download

Stáhnout soubor (pdf)