Okružné píly
Back
678 | Rezanie okružnou pílou | Top Precision
Nový sortiment pílových kotúčov
Garancia tej najvyššej presnosti
Príslušenstvo Bosch 11/12
Rezanie okružnou pílou | Top Precision | 679
Príslušenstvo Bosch 11/12
Inovačné vyhotovenie – made in Italy. Severotaliansky podnik Freud
patrí odnedávna k značke Bosch. Freud je popredným podnikom
zameraným na výrobu a predaj pílových kotúčov v priemyselnej
kvalite a disponuje viac ako 40-ročnými skúsenosťami, zozbieranými
po celom svete.
S takýmto know-how sa Bosch stal popredným výrobcom pílových
kotúčov tej najvyššej kvality. Neustále sledujeme potreby používateľov a trendy pri používaní a materiáloch. Našou najdôležitejšou
motiváciou je spokojnosť našich zákazníkov a snažíme sa ponúknuť
vhodné riešenie pre vás pri akomkoľvek spôsobe použitia. Táto
kompetentnosť, spojená s plne integrovaným procesom výroby
a kontinuálnym výskumom nových materiálov a strojov, nám umožňuje vyvíjať inovačné pílové kotúče a vytvoriť tak perfektné riešenia.
Ponuka výrobkov orientovaných na konkrétne použitie a informatívne
balenia uľahčujú profesionálnym používateľom výber tých správnych
pílových kotúčov na príslušné použitie. Od pílových kotúčov pre
stacionárne stroje až po kapovacie a pokosové píly: Firma Bosch
ponúka kompletný sortiment pílových kotúčov, aký požadujú
profesionálni používatelia.
680 | Rezanie okružnou pílou | Top Precision
Príslušenstvo Bosch 11/12
Garancia tej najvyššej presnosti – kvalita tvrdého kovu, ktorý sa
používa na výrobu zubov pílových kotúčov, je rozhodujúcim faktorom
pre špičkové výrobky
Špičková technológia tvrdého kovu
V našom závode na výrobu tvrdého kovu v Taliansku
kontrolujeme proces výroby tvrdého kovu od A po Z.
Sme jediným výrobcom, ktorý si vyrába svoj vlastný
prášok z tvrdého kovu. Z presne odmeraných podielov kobaltu (používanému kvôli svojej húževnatosti),
titánu (antikorózne vlastnosti) a volfrámu (tvrdosť)
vytvárame rôzne zloženia a postupy, optimalizované na
jednotlivé spôsoby použitia, vďaka ktorým je možné
dosiahnuť maximálnu životnosť a kvalitu rezu.
Okrem zmesí s rôznymi veľkosťami zŕn vyrábame
tvrdé kovy zo zmesí mimoriadne jemných mikrozŕn
(Microteq). Veľkosť zŕn tvrdého kovu je mimoriadne
dôležitá pre ostrosť a odolnosť ostria voči opotrebovaniu. Čím väčšie sú jednotlivé zrná tvrdého kovu,
tým rýchlejšie sa ostrie opotrebuje. Zatiaľ čo bežné
zrná tvrdého kovu majú veľkosť až do 5 µm, v našom
tvrdom kove s mikrozrnami Microteq majú tieto zrná
veľkosť 1 µm, takže sú v porovnaní s bežnou veľkosťou doslova nepatrné.
Naše pílové kotúče Top Precision a Best for Laminate
sú vybavené tvrdým kovom vlastnej výroby a aj zubami
z tvrdého kovu Microteq.
Príslušenstvo Bosch 11/12
Rezanie okružnou pílou | Top Precision | 681
Špička vo výrobe pílových kotúčov
Špička vo výskume a vývoji
V našom závode pracujeme s najmodernejšími,
Naše moderné vývojové a výskumné centrum pre
technologicky ukážkovými strojmi a procesmi. Všetky
rezacie nástroje nám umožňuje aplikovať stále
rozhodujúce výrobné procesy ako napríklad laserové
inovovanie a ďalšie vylepšenia. Nová technológia
rezanie oceľových plechov, vyvažovanie, predpätie,
polyuretánom plnených drážok pre tlmené pílové
spájkovanie zubov z tvrdého kovu, brúsenie, nanášanie
kotúče s nízkou produkciou hluku je len jedným
vrstiev, čistenie – sú úplne automatizované a tým je
z našich inovačných riešení.
zaručená dobre premyslená kvalita našich výrobkov.
Skúška kvality – každý úkon pri výrobe je sprevádzaný
prísnymi kontrolami.
Závod Freud je certifikovaný podľa systému kvality ISO
9001:2000 na obchod s pílovými kotúčmi s vybavením tvrdým
kovom a so súčasťami z tvrdého kovu. Všetky naše pílové kotúče
sa vyrábajú podľa noriem EN 847-1 a DIN 5134.
682 | Rezanie okružnou pílou | Top Precision
Top Precision
na perfektné rezy
Prednosti sortimentu Top Precision:
n Precíznosť: perfektné, čisté rezy
n Komfort: obzvlášť pokojný chod, zreteľne menší
hluk, citeľne menej vibrácií
n Dlhá životnosť: Najlepší východiskový materiál,
konštrukcia a naše skúsenosti s výrobou sa
postarajú o tú najdlhšiu životnosť
Perfektné, čisté rezy do všetkých drevených materiálov
Ideálne pre horizontálne a vertikálne formátovacie
píly, stolné okružné píly, kapovacie, pokosové píly
a píly na panely
Strana 701
Perfektné, čisté rezy do doskových materiálov s vrstvou
na jednej alebo na dvoch stranách, do abrazívnych
dosiek a dosiek s tenkou vrstvou alebo s dyhou
Ideálne pre horizontálne a vertikálne formátovacie
píly, stolné okružné píly
Strana 703
Perfektné, čisté rezy do materiálov so sendvičovou štruktúrou, drevotrieskových dosiek, laminovaných dosiek, plastov, epoxidu, hliníka, neželezných kovov, mosadze, medi
Ideálne pre kapovacie a pokosové píly, ako aj pre píly
na panely
Strana 706
Príslušenstvo Bosch 11/12
Príslušenstvo Bosch 11/12
Rezanie okružnou pílou | Top Precision | 683
Best for Wood – špičkové výsledky pri presnosti rezania a dlhej
životnosti kotúča sú nevyhnutnosťou pre každý pílový kotúč, a to na
každú špecializovanú úlohu v oblasti profesionálneho obrábania dreva
Najmodernejšie výrobné postupy, špeciálne vybrané
Dostupné pre horizontálne alebo vertikálne formá-
materiály a optimalizované tvarovanie pílových kotúčov
tovacie okružné píly, stolné okružné píly, kapovacie
nám umožňuje nielen tie najlepšie výkony vďaka
a pokosové píly/píly na panely.
čistému rezu a dlhej životnosti pri všetkých druhoch
dreva, ale starajú sa aj o mimoriadne pokojný chod,
zreteľne menšiu úroveň hluku a citeľne menej vibrácií.
Pílové kotúče Best for Wood sú ideálne na pozdĺžne
a priečne rezy.
684 | Rezanie okružnou pílou | Top Precision
Príslušenstvo Bosch 11/12
Best for Laminated Panel Abrasive a Fine – kotúč, ktorý drží a drží aj
pri tých najťažších doskových materiáloch
Naša geometria zubov HLTCG (trapézové zuby/
Pílové kotúče radu Top Precision Laminated Panel
ploché zuby) vytvára pri použití predrezávacieho
Fine s uhlom striedania zubov 38° poskytujú výbornú
kotúča perfektne presné a čisté výsledné rezy do tých
kvalitu rezu pri doskových materiáloch pokrytých
najabrazívnejších doskových materiálov (s jednou
tenkou vrstvou alebo dyhou.
alebo dvomi vrstvami). Geometria zubov DH (zuby so
strieškou/zuby s priehlbinou) je ideálna na použitie
Dostupné pre horizontálne alebo vertikálne
pri abrazívnom doskovom materiáli s vrstvou na
formátovacie okružné píly a stolné okružné píly.
jednej alebo dvoch stranách bez toho, aby bolo
potrebné použiť predrezávací kotúč.
Rezanie okružnou pílou | Top Precision | 685
Príslušenstvo Bosch 11/12
Best for Multi Material – najvšestrannejší kotúč
Vo firme Bosch vieme, vďaka úzkej spolupráci
Vďaka mimoriadne malej šírke rezu je rezanie ľahšie
s našimi používateľmi, že: špičkové výsledky pri
a znižuje sa množstvo odpadu. Geometria zubov
prenosnosti rezania a životnosti kotúča sú doslova
HLTCG s negatívnym uhlom čela sa postará
nutnosťou pre každý pílový kotúč, a to na každú
o perfektné rezy.
špecializovanú úlohu týkajúcu sa profesionálneho
opracovávania dreva.
Dostupné pre kapovacie, pokosové píly a píly na
panely.
686 | Rezanie okružnou pílou | Top Precision
Tie najostrejšie a najtvrdšie zuby
na perfektné rezy
Microteq
Neuspokojili sme sa s tým, že každý jeden zub je
vyrobený v našom vlastnom závode, vyrábame aj
svoje vlastné prášky z tvrdého kovu, zmes je totiž
kľúčom k perfektne tvrdému kovu.
n Sami si vyrábame extrémne jemné prášky, každé
zrno tvrdého kovu meria menej ako 1 µm až po
0,8 µm. Tento veľmi konzistentný, kompaktný tvrdý
kov znižuje opotrebovanie ostria, čo podstatne zlepšuje kvalitu rezania a životnosť kotúča.
n Pre každý materiál, či už masívne drevo, kompozitné
materiály alebo neželezné kovy a plasty, si vyberáme
tú najvhodnejšiu zmes Microteq, čím vytvárame
riešenie presne na mieru vlastnostiam každého
materiálu.
n Titánovo-karbidové pripojenie chráni zub pred
chemickými vplyvmi živíc a lepidiel v dreve
a drevených materiáloch pri obrábaní dreva.
Príslušenstvo Bosch 11/12
Príslušenstvo Bosch 11/12
Technika brúsenia
Každý zub brúsime až pokiaľ nie je ostrý ako britva,
s hladkým povrchom, ktorý sa leskne ako zrkadlo.
Špičkové stroje, presnosť vo výrobe a tie najnižšie
tolerancie v spojení s veľmi jemnými brúsnymi
kotúčmi sa postarajú o perfektné rezanie a zaručujú
tie najpresnejšie rezy.
Výhody:
n Presnosť, mimoriadna čistota rezu a veľmi
dlhá životnosť
Rezanie okružnou pílou | Top Precision | 687
688 | Rezanie okružnou pílou | Top Precision
Príslušenstvo Bosch 11/12
Perfektné telo pílového kotúča
pre veľmi dlhú životnosť
Vrstva Cleanteq
Stabilteq. Polyuretánom plnené antivibračné drážky
Cleanteq je špeciálna vrstva, ktorá úplne chráni celý
Naše laserom rezané tlmiace drážky sú s použitím
pílový kotúč. Vrstva Cleanteq minimalizuje zachytá-
proprietárnej techniky plnené polyuretánom (PUR).
vanie takých zvyškov, ako je živica alebo miazga na
Výplň pohlcuje časť energie, čo citeľne znižuje
kotúči a zuboch. Tým sa zabráni treniu a pílový kotúč
vibrácie a tvorbu hluku. Tým sa zlepšuje kvalita rezu
sa menej zahrieva. Kotúč zostáva chladný, predlžuje
a životnosť. Jedinečná a patentovaná vlastnosť, jedno
sa jeho životnosť. Okrem toho pôsobí vrstva Cleanteq
z našich tajomstiev pre tú najvyššiu kvalitu kotúča.
silno antikorózne. Telá všetkých našich pílových kotúčov radu Top Precision sú pokryté vrstvou Cleanteq.
Výhody:
n Presnosť a tichosť
Výhody:
n Mimoriadna čistota rezu, bez korózie a veľmi dlhá
životnosť
Rezanie okružnou pílou | Top Precision | 689
Príslušenstvo Bosch 11/12
Prvotriedna oceľ
Laserom rezané telá pílových kotúčov
Našu oceľ získavame od vybraných, skúsených dodá-
Na výrobu tiel kotúčov sa používajú len prvotriedne
vateľov. To vytvára predpoklad konštantnej a premys-
oceľové plechy a sú rezané výlučne laserom. Rezanie
lenej kvality tiel našich pílových kotúčov. Všetka naša
laserom na rozdiel od razenia zaručuje vyššiu pres-
oceľ je tvrdená až na úroveň HRC 46.
nosť, bez pnutia alebo pokrivenia pílového kotúča.
Výhody:
Výhody:
n Presnosť a veľmi dlhá životnosť
n Presnosť bez pokrivenia
690 | Rezanie okružnou pílou | Top Precision
Príslušenstvo Bosch 11/12
Počítačom riadené vyvažovanie
Laserom rezané dilatačné škáry
Každý jeden kotúč je vyvažovaný automatizovaným,
Pri používaní bežných pílových kotúčov vzniká teplo,
počítačom riadeným procesom. To zaručuje rovnomerné
ktoré môže viesť k pokriveniu alebo roztiahnutiu ko-
rozdelenie hmotnosti v tele pílového kotúča a tým
túča. Geometria našich laserom rezaných dilatačných
zabraňuje škodlivým vibráciám. Pri nevyváženom pí-
škár bola vyvinutá tak, že úplne zabraňuje škodlivým
lovom kotúči pôsobia v tele kotúča rôzne sily a hmot-
pnutiam a pokriveniu. Pílový kotúč tak zostáva per-
nosť, čo môže viesť k vibráciám a menej presnému
fektne rovný. Špeciálny tvar sa stará o nižšiu úroveň
rezu.
hluku.
Výhody:
Výhody:
n Presnosť a tichosť
n Presnosť a tichosť
Napínací prstenec
Špeciálne zapustený napínací prstenec zvyšuje tuhosť
pílového kotúča. Vďaka menším vibráciám sa zlepšujú
dokončovacie úkony a zabráni sa vytrhávaniu. Každý
kotúč je jednotlivo predpätý.
Výhody:
n Presnosť a tichosť
Príslušenstvo Bosch 11/12
Rezanie okružnou pílou | Top Precision | 691
Trvalé informácie o výrobku
na pílovom kotúči
Ľahko zvládnuté dobrusovanie!
Na všetkých našich pílových kotúčoch sú
pomocou lasera vytvorené nasledujúce
značky:
n Vyobrazenie geometrie zubov
n Informácie o: uhle čela, uhle chrbta,
uhle hrotu zubov alebo uhle skosenia,
výškový rozdiel medzi zubami (pri zube
tvaru HLTCG alebo DH)
Tieto trvalé značky umožňujú profesionálne dobrusovanie, prácu v súlade
s technickými údajmi pôvodného kotúča,
čo zaručuje optimálny výsledok rezania
a zvyšuje životnosť kotúča.
Trvalé označenie
Zreteľné a trvalé informácie o výrobku na
pílovom kotúči umožňujú bezproblémové
ďalšie dokupovanie. Laserové označenie
s miestom a dátumom výroby zaručuje
trvalú možnosť spätného sledovania
výrobku.
692 | Rezanie okružnou pílou | Top Precision
Odporúčania
pre optimálny rez
Odporúčané najvyššie otáčky pílového kotúča
Prípustné najvyššie otáčky pílového kotúča sa menia
v závislosti od priemeru kotúča. Najvyššie otáčky
udávané na pílovom kotúči sa v žiadnom prípade
nesmú prekračovať. Ak je táto hraničná hodnota
prekročená, stráca pílový kotúč svoje vlastnosti,
čo ovplyvňuje kvalitu rezu a čas používania kotúča.
Úplne odhliadnuc od nebezpečenstva vzniku ťažkých
poranení, ktorému je vystavený používateľ.
Otáčky za minútu (ot/min) – odporúčanie podľa priemeru
kotúča
Priemer pílového kotúča
Najvyššie otáčky
80 mm
23 800 min–1
100 mm
19 100 min–1
120 mm
15 900 min–1
125 mm
15 200 min–1
210 mm
9 000 min–1
216 mm
8 800 min–1
250 mm
7 600 min–1
254 mm
7 500 min–1
300 mm
6 300 min–1
303 mm
6 300 min–1
305 mm
6 200 min–1
315 mm
6 000 min–1
350 mm
5 400 min–1
400 mm
4 700 min–1
450 mm
4 200 min–1
500 mm
3 800 min–1
Príslušenstvo Bosch 11/12
Rezanie okružnou pílou | Top Precision | 693
Príslušenstvo Bosch 11/12
O
bv
od
ov
á
rý
ch
lo
sť
V
=m
/s
Priemer pílového kotúča D (mm)
Otáčky za minútu – odporúčania podľa konkrétneho materiálu
Otáčky n = ot/min
Optimálna rýchlosť rezania do materiálu
Mäkké drevo
50 - 90 m/s
Tvrdé drevo
50 - 80 m/s
Tropické drevo
50 - 85 m/s
Drevotriesková doska
60 - 80 m/s
Drevo na stolárske účely
60 - 80 m/s
Drevovláknitý materiál strednej hustoty (MDF)
30 - 60 m/s
Laminát
(s jednou alebo dvomi vrstvami)
40 - 60 m/s
694 | Rezanie okružnou pílou | Top Precision
Príslušenstvo Bosch 11/12
Technická tabuľka so správnym posuvom na zub, materiálu, počtom zubov a otáčkami pílového kotúča
Počet zubov Z
Posuv na zub Sz = mm/zub
Posuv materiálu u = m/min
Otáčky n = ot/min
Príklad 1
Odporúčaný posuv na zub (Sz = mm/zub)
Mäkké drevo, pozdĺž vlákien
0,20 – 0,30
Mäkké drevo, naprieč vláknami
0,10 – 0,20
Tvrdé drevo
0,06 – 0,15
Drevotriesková doska
0,10 – 25,0
Preglejky
0,05 – 0,12
Laminátová doska
0,05 – 0,10
Hliníková a laminovaná drevotriesková doska
0,02 – 0,05
n
u
Z
Sz
=
=
=
=
1 500 ot/min
10 m/min
60
0,11 mm
Príklad 2
n
Z
Sz
u
=
=
=
=
3 000 ot/min
40
0,04 mm
5 m/min
Rezanie okružnou pílou | Top Precision | 695
Príslušenstvo Bosch 11/12
Ideálne zuby
na každé použitie
ATB: striedavé zuby
HLTCG: trapézové zuby/ploché
DH: zuby so strieškou/zuby
Konfigurácia zubov, pri ktorej sú
zuby
s priehlbinou
hroty zubov striedavo skosené
Výbrus zubov, pri ktorom za plo-
Výbrus zubov, pri ktorom za ostrým
smerom doprava a doľava.
chým zubom nasleduje o niečo
zubom so strieškou nasleduje zub
vyšší trapézový zub. Vyšší zub
s vybrúsenou priehlbinou.
n Hodia sa na na univerzálne
predrezáva materiál užšie, ako je
n Hodia na doskové materiály
používanie pri mäkkom a tvr-
výsledná drážka rezu, čo zabraňuje
dom dreve, drevotrieskových
zlomeniu zuba v nepoddajných
s vrstvou na jednej alebo dvoch
doskách, materiáloch so sen-
materiáloch.
stranách. Ideálne na prirezáva-
dvičovou štruktúrou, citlivých
doskových materiáloch alebo
nie laminovaných dosiek a veľmi
n Hodia sa na univerzálne použí-
abrazívnych materiálov bez po-
materiáloch s tenkou vrstvou,
vanie v profiloch a masívnych
užitia predrezávacieho kotúča,
dyhovaných doskách, preglejke,
materiáloch: drevotrieskovej
s veľmi čistým výsledným rezom
vláknitých materiáloch, drevo-
doske, mäkkom a tvrdom
a dlhšou životnosťou
vláknitých materiáloch strednej
dreve, doskových materiáloch
hustoty (MDF)
(s vrstvou na jednej alebo
n Ideálne na pozdĺžne a priečne
rezy
dvoch stranách), plastoch,
neželezných kovoch, mosadzi,
medi
696 | Rezanie okružnou pílou | Top Precision
Príslušenstvo Bosch 11/12
Ideálny kotúč
na akúkoľvek aplikáciu
Top Precision
Best for Wood
Mäkké drevo, jemný priečny rez
Materiály z dreva
Mäkké drevo, hrubý pozdĺžny
a priečny rez
Drevené trámy
Tvrdé drevo, jemný priečny rez
Tvrdé drevo, jemný priečny
a pozdĺžny rez
Tvrdé drevo, hrubý priečny
a pozdĺžny rez
Drevotriesková doska (surová),
dosky zvukovej izolácie, ľahké
stavebné dosky
Materiály so sendvičovou štruktúrou
Abrazívne doskové materiály
s jednou alebo dvomi vrstvami –
pokryté tvrdou vrstvou
Doskové materiály, dyhovaný
laminát, tenké drevotrieskové
dosky
Kompozitný materiál
Lisované vrstvené drevo,
preglejky
Vláknité materiály, drevovláknité
materiály strednej hustoty (MDF),
dosky so sendvičovou štruktúrou
OSB-MDF
Podlahový laminát
Ďalšie materiály
Plasty, epoxid
Neželezné kovy, hliník, mosadz,
meď
špeciálne vhodný
vhodný
Top Precision
Best for
Laminated Panel
Abrasive
Top Precision
Best for
Laminated Panel
Fine
Top Precision
Best for
Multi Material
Best for
Laminate
Rezanie okružnou pílou | Top Precision | 697
Príslušenstvo Bosch 11/12
Prehľad strojov
pre kotúče Top Precision
Atlas Copco
Vo
n
pr kajš
iem í
er
vm
m
Ot
vo
r(
mm
)
Vo
n
pr kajš
iem í
er
vm
m
Ot
vo
r(
mm
)
Vo
n
pr kajš
iem í
er
vm
m
Ot
vo
r(
mm
)
Kapovacie a pokosové píly
Metallkraft
Festo/Festool
MS 3 C
250
30
SYM 70 E
216
30
MTS 500
MS 3 C
254
30
AD 100, AD 85, AE
85, AE 88
250
30
Milwaukee
30
KS 120
260
30
Rexon
210
30
Black & Decker
SR 700, BD 800,
DN 800, DN 810,
SEC 818
210
Bosch
30
250
30
MS 8 RAL, SM 2151
AL, M 2150 AE
216
30
M 2500 AL,
M2503AL
254
30
SCM 12 A, MS12RA,
SM 3051 AL, M 3051
AL
305
30
254
30
Capas 1, Capas 2
216
30
KG 260 E, KSE 250,
TKG 260 i, TKG 260
E, TKG 280 E
250
30
6494-50, 6496-50
Güde
GKS 1100 P, KT 210
305
Hitachi
PCM 8ST, PCM 8S
210
30
30
216
30
C 8 U, C 8 FA,
PSM 8 A, PSU 8
210
GCM 8S
GCM 10, GCM 10 S,
GCM 10 SD, GKG 24
V, GTS 10, PCM 10
250
30
C 8 FC, C 8 FS
216
30
C 10 FCA
250
30
C 10 FCA
254
30
2279, 2264, 2555,
HK 201
210
30
2161, 214101
Symstric
216
30
GST 90
250
30
30
254
30
TKG 305i, TKH, TKU,
TS 400, TS 4010,
Mitas 7
300
GST 90
LS 1013, LS 1030,
LS 1040
250
30
Capas 3, Capas 7
305
30
LS 1013, LS 1030,
LS 1040
254
SLL 250, SCE 1600,
SC 270, SC 271,
SLL 250 E, SLL 251,
SL 251 E
250
30
SLL 250, SCE 1600,
SC 270, SC 271,
SLL 250 E, SLL 251,
SL 251 E
254
30
250
30
PCM 10, GCM 10,
GCM 10 S, GCM
10SD, GKG 24 V,
PCM 10T
254
30
GCM 12, GCM 12
SD
305
30
DW 700, DW 701,
DW 707, DW777
216
30
DW 702, DW 703,
DW 710, DW 742,
DW 744, DW 743
250
Kress
DeWalt
DW 704, DW 705,
DW 706, DW 708,
D27105
Holz-Her
305
30
30
Makita
KGS 210, BT-MS 210
210
30
KGTN 245, KGTN
250
250
30
KGTN 245,
KGTN 250, KGS 250
254
30
Elu
PS 174, PS 274, PS
274E, ETS 41
216
30
TGS 170, TGS 171,
TGS 172, TGS 173,
TGS 271, TGS 273
250
30
PS 374, EMS 705
305
30
EMS 2026SCC, EMS
2025SCL
Scheppach
Stayer
30
Metabo, Elektra Beckum
Einhell
RYOBI
GKSE 16705, Signal,
KGSE 1670S
210
30
KGS 255, KS 250,
KS 304, KGT 250, P
200, PK 200, UK 220
E, UK 220 W
210
30
KGS 250, KGS 300,
KGT 500, KGT 550,
KGS 330, Hobbymaster, KGS 301,
KGS 303
250
30
KS 304
305
30
Wegoma
TM 43 D, TS 48 D
698 | Rezanie okružnou pílou | Top Precision
Príslušenstvo Bosch 11/12
Prehľad strojov
pre kotúče Top Precision
Atika
Holz-Her
Toptronic
250
30
BTA 90, HAT 315
315
30
ABH400, ABK 400
400
30
ABH450, ABK 450,
ATU
450
30
ABH500, ABK 500
500
30
Avola
300
150, 176, 276, HKS
130, HKS 150, HKS
276, HKS 176
350
400
315
30
277, BZK, HKS 155
ZB400, ZBV400
400
30
Lutz
ZB450, ZBV450
450
30
ZB500, ZBV500
500
30
Bosch
GTS 10, PTS 10, PTS
10T
250
30
PTS 10, PTS 10T,
GTS 10
254
30
GTM 12
305
30
DeWalt
DW 744, DW 746,
DW 745, DW745RS,
DW744XPRS
250
30
Einhell
BKS 315
315
30
Ferm
FZT 250
250
30
350
30
Festo/Festool
AXP 130, AXP 132 E,
BD 125
BD 145, BD 145/1
400
30
BD 170
450
30
315
30
Hanning
HTK 315/3 SV, HTK
315/1.6, HTK 2.1,
HTK 315/3.0, HTK
4.0
Hitachi
PSU 13
315
30
Rexon
PKS 1210, PKS
1211, PKS 1212,
PKS 1213, PKS
1215, PKS 1220,
PKS 275, HKD 85,
HKD 275
LH 315
Vo
n
pr kajš
iem í
er
vm
m
Ot
vo
r(
mm
)
Vo
n
pr kajš
iem í
er
vm
m
Ot
vo
r(
mm
)
Vo
n
pr kajš
iem í
er
vm
m
Ot
vo
r(
mm
)
Stolné okružné píly
30
30
30
BT 2160 A
216
30
BT 2500 AE
250
30
BT 2504AE,
BT2502AE
250
30
TS 3150 A
315
30
TKU, TS 315GT, TS
4010 ci
315
30
BSH 500
400
30
BS 500
500
30
250
30
Scheppach
TKS HVH, TKS V,
Eurocut
315
30
BK 450
450
30
1610, 1622, 1625,
1710 S, 1710 R,
1711, KS 1
Biber, Biberix, FS
85, MKS 105, MKS
105 E, Monika, TFK
85, TFK 8
315
30
1711, 1712, 1725
300
30
1711, 1712, 1712
RT, 1712R
350
30
AZB, BK 3, BSK 4,
BSK 5, BSK 6, TD 3,
TDH 4, TDH 425, TK
150, VKS 130, VKS
160, FKB 150, FS
1305, FS 130 (S)
400
315
30
TM 43 D, TS 48 D
250
30
30
450
30
TM 33 H, TS 33 H,
TM 72 C, TS 72 C
300
TDH 450, TDH 5,
FSG 200, FSG 240 K
S5D
350
30
170, BKV 5, TDH 5
500
30
TKS 400 M, TKS
400 A
400
30
Mafell
30
Ulmia
Variolux
OKS 315
Wegoma
Metabo, Elektra Beckum
TK 1685 Magnum,
TK 1685, TKU 1633,
TKU 1693, TS 250
250
30
TK 1685, TK 1685
Magnum, TK 1688
(D)(Magnum)
300
30
TK 1685, TK 1685
Magnum, TK 1688
Magnum, TKHS 315,
TKHS 315 C
315
30
BKS 400
400
30
BKS 450, BKH 450
450
30
Rezanie okružnou pílou | Top Precision | 699
Príslušenstvo Bosch 11/12
Altendorf
WA 8
Vo
n
pr kajš
iem í
er
vm
m
Ot
vo
r(
mm
)
Formátovacie okružné píly/píly na
prirezávanie
Vo
n
pr kajš
iem í
er
vm
m
Ot
vo
r(
mm
)
Predrezávacie kotúče pre formátovacie
okružné píly
Altendorf
120
22
WA 8, WA 80, F45/
F45 ELMO
250
30
SC 32/350
100
20
WA 8, WA 80, F45/
F45 ELMO
300
30
SC 32/300, SC 1400
120
20
30
125
20
WA 8, WA 80, F45/
F45 ELMO, WA 6
315
UNICA 500
30
120
20
WA 8, WA 80, F45/
F45 ELMO, WA 6
350
S100, S150, S200,
S260, S300,
P350NX, P350SX,
P350AX
WA 8, WA 80, F45/
F45 ELMO
400
30
P315, P45,
P3200NX, P3200SX,
P3200AX, P450NX,
P450SX, P450AX
125
F45/F45 ELMO
450
30
F45/F45 ELMO
500
30
Griggio
Paoloni
20
Felder
Robland
NLX-310, E-300, NZ3200, NLX-TZ
125
20
120
20
SCM
SI300 S NOVA,
SI300 NOVA, SI400
NOVA, SI400 E
NOVA, SI400 EP
NOVA
KF 700 Professional
250
30
Kappa 30, Kappa 40,
Kappa 40 X-Motion
400
30
700 | Rezanie okružnou pílou | Top Precision
Príslušenstvo Bosch 11/12
Prehľad strojov
pre kotúče Top Precision
Griggio
JET
CA 400 DIGIT, CA
400 E, CA 400,
CA40, UNICA 500 E
250
30
SC 32/300, SC
1400, CA 400 DIGIT,
CA 400 E, CA 400,
CA40, UNICA 500 E
300
30
Paoloni
JTS-600, JTSS-700,
JTS-700L
250
30
S100, S150, S200,
S260, S300
JTSS-1500, JTSS1700, JTSS-2500,
JTSS-3200
315
30
P315
315
30
P350NX, P350SX,
P350AX
350
30
Lutz
30
Vo
n
pr kajš
iem í
er
vm
m
Ot
vo
r(
mm
)
Vo
n
pr kajš
iem í
er
vm
m
Ot
vo
r(
mm
)
Vo
n
pr kajš
iem í
er
vm
m
Ot
vo
r(
mm
)
Formátovacie okružné píly/píly na prirezávanie
P450NX, P450SX,
P450AX
450
30
30
30
250-315
30
P3200NX, P3200SX,
P3200AX
450
T60 Basic
T60 Classic
250-400
30
T60 PreXision
300-315
30
350
CA 400 DIGIT, CA
400 E, CA 400,
CA40, UNICA 500 E
400
CA 400 DIGIT, CA
400 E, CA 400,
CA40, UNICA 500 E
450
UNICA 500 E
500
30
Verti 1850, Verti
2150
250
30
CoupeS, CoupeC
400
30
Sicar
CoupeMAX, CoupeMASSIF
500
30
TS 250
Martin
30
T74 Classic, T74
Automatic
250-500
30
Panhans
Guilliet/Chambon
30
315
JUMBO plus
SC 32/350, CA 400
DIGIT, CA 400 E, CA
400, CA40, UNICA
500 E
30
300
PS32
350–400
30
690-B Easy4mat,
690-B Electronic III
plus
450
30
Robland
NLX-310, NLX-TZ
300
30
NX-310, NX-Z, NX-TZ,
E-300, EZ-2500
315
30
Z-3200
400
30
SI300 S NOVA,
SI300 NOVA
315
30
SI400 NOVA, SI400
E NOVA, SI400 EP
NOVA
400
30
300
30
Compact
250
30
Standard / Evolution /
Control
300
30
315
30
SCM
Striebig
Ulmia
KS 300
Rezanie okružnou pílou | Top Precision Best for Wood | 701
Príslušenstvo Bosch 11/12
Best for Wood
pre profesionálnych spracovávateľov dreva
Zuby z Microteq
Zuby z tvrdého kovu, z mimoriadne konzistentného prášku z tvrdého kovu s mikrojemnými
zrnami minimalizujú opotrebovanie ostria pre tú najlepšiu kvalitu rezu a mimoriadne dlhú
životnosť
Vrstva Cleanteq
Znižuje zachytávanie zvyškov (živica, lepidlo) – vďaka čomu je možné dosiahnuť extrémne
čisté výsledky. Chráni kotúč pred koróziou. Zachováva kotúč chladným
Zníženie vibrácií s technológiou Stabilteq
Polyuretánom plnené tlmiace drážky: silno znižujú vibrácie a tvorbu hluku. To zlepšuje
presnosť rezu a komfort pri práci
Dilatačné škáry
Laserom rezané, pre veľkú stabilitu a presnosť kotúča. Špeciálne tvarovanie sa postará
o nižšiu úroveň hluku
Oceľové telo
Prvotriedna oceľ (do HRC 46) pre veľkú pevnosť. Laserom rezané, pre veľkú presnosť
bez pokrivenia kotúča
Napínací prstenec
Vďaka špeciálnemu napínaciemu prstencu zostávajú kotúče aj pri používaní perfektné
rovné a majú výbornú tvarovú stabilitu
Hrubý rez
Jemný rez
Veľmi jemný rez
Pílové kotúče pre kapovacie, pokosové píly a píly na panely
Ź Na presné, čisté a tiché rezanie do všetkých druhov dreva
ATB
w1: uhol čela
w2: uhol chrbta
b1: šírka rezu
ATB
216
30
2,3/1,8
48
ATB
....
¹
EA
N
31 -kó
65 d
14
0..
.
ale
sie
l
sa
h
ba
ko
vé
b
len
len
ia
ia
čís
ba
so
b
Sp
ô
Ob
jed
ná
va
cie
°w
2
1
Uh
ol
ch
rb
ta
ela
ol
č
Zá
48
Ob
2,3/1,8
nie
lo
30
°w
u
210
Vý
sle
ub
rz
Tv
a
Vlastnosti výrobku
-5
15
2 608 642 100*
C1c
1
1
574402
-5
15
2 608 642 101*
C1c
1
1
574419
Uh
do
kr
ez
ov
Šír
k
hr a re
ú
z
(b bka u (b
2)
n
1
mm osn ) m
éh m/
ok
otú
ča
Po
če
tz
ub
ov
mm
vo
r
Ot
Vo
nk
ajš
íp
rie
me
rm
m
b2: hrúbka nosného kotúča
Informácie o objednávaní
* Bez Stabilteq
Obsah balenia
(počet kusov v balení)
¹ Zásielkové balenie. Zásielkové balenie sa skladá z pevného počtu balení.
Objednávky sa vybavujú výhradne v počte zodpovedajúcom zásielkovému baleniu.
702 | Rezanie okružnou pílou | Top Precision Best for Wood
Príslušenstvo Bosch 11/12
2,3/1,8
60
ATB
305
30
2,3/1,8
72
ATB
EA
N
31 -kó
65 d
14
0..
.
sie
lko
vé
ba
len
ie¹
hb
ale
nia
čís
ob
ná
va
jed
2 608 642 102
C1c
1
1
574426
-5
15
2 608 642 103
C1c
1
1
574433
Sp
ôs
15
Ob
Vý
cie
°w
2
1
Uh
ol
ch
rb
ta
če
la
-5
Uh
ol
Zá
30
Ob
sa
254
°w
rez
u
sle
do
k
ub
ov
rz
Tv
a
...
...
Vlastnosti výrobku
ba
len
ia
lo
mm
Šír
k
hr a re
ú
z
(b bka u (b
2)
n
1
mm osn ) m
éh m/
ok
otú
ča
Po
če
tz
ub
ov
Ot
vo
r
Vo
nk
ajš
íp
rie
me
rm
m
Pílové kotúče pre kapovacie, pokosové píly a píly na panely
Informácie o objednávaní
Pílové kotúče pre horizontálne/vertikálne formátovacie a stolné okružné píly
ATB
w1: uhol čela
w2: uhol chrbta
b1: šírka rezu
ATB
250
30 3,2/2,2
60
ATB
250
30 3,2/2,2
80
ATB
300
30 3,2/2,2
48
ATB
300
30 3,2/2,2
60
ATB
300
30 3,2/2,2
72
ATB
300
30 3,2/2,2
96
ATB
315
30 3,2/2,2
48
ATB
315
30 3,2/2,2
72
ATB
350
30 3,5/2,5
54
ATB
350
30 3,5/2,5
84
ATB
400
30 4,0/2,8
60
ATB
400
30 4,0/2,8
96
ATB
450
30 4,4/3,0
66
ATB
500
30 4,4/3,2
60
ATB
..
...
....
..
...
....
....
..
...
...
....
...
....
.....
¹
nie
EA
N
31 -kó
65 d
14
0..
.
ale
lko
vé
b
sie
hb
sa
ôs
ob
ba
ale
len
nia
ia
čís
Ob
jed
ná
va
cie
°w
2
Uh
ol
ch
rb
ta
1
°w
če
ol
/P
rie
la
me
kr
ez
sle
2 608 642 111
C1c
1
1
574518
7/42
9/46,4
10/60
10
15
2 608 642 112
C1c
1
1
574525
7/42
9/46,4
10/60
5
18
2 608 642 113
C1c
1
1
574532
7/42
9/46,4
10/60
15
15
2 608 642 114
C1c
1
1
574549
7/42
9/46,4
10/60
10
15
2 608 642 115
C1c
1
1
574556
7/42
9/46,4
10/60
10
15
2 608 642 116
C1c
1
1
574563
7/42
9/46,4
10/60
5
18
2 608 642 117
C1c
1
1
574570
7/42
9/46,4
10/60
15
15
2 608 642 119
C1c
1
1
574594
7/42
9/46,4
10/60
10
15
2 608 642 118
C1c
1
1
574587
9/46
10/60
15
15
2 608 642 120
C1c
1
1
574600
9/46
10/60
10
15
2 608 642 121
C1c
1
1
574617
10/60
15
15
2 608 642 122
C0a
1
1
574624
10/60
10
15
2 608 642 123
C0a
1
1
574631
2/10/60
15
15
2 608 642 124
C0a
1
1
574648
2/10/80
15
15
2 608 642 125
C0a
1
1
574655
Sp
15
Uh
15
NL
7/42
9/46,4
10/60
Vý
Zá
40
Ob
30 3,2/2,2
Obsah balenia
(počet kusov v balení)
KS
lo
250
rT
u
Vlastnosti výrobku
do
ub
rz
Tv
a
Ot
Vo
n
ka
jš
íp
ov
rie
me
rm
m
vo
rm
Šír
m
k
hr a re
ú
z
(b bka u (b
2)
n
1
mm osn ) m
éh m/
ok
otú
ča
Po
če
tz
ub
ov
b2: hrúbka nosného kotúča
Informácie o objednávaní
¹ Zásielkové balenie. Zásielkové balenie sa skladá z pevného počtu balení.
Objednávky sa vybavujú výhradne v počte zodpovedajúcom zásielkovému baleniu.
Rezanie okružnou pílou | Top Precision Best for Laminated Panel | 703
Príslušenstvo Bosch 11/12
Best for Laminated Panel Abrasive a Fine
vo všetkých laminovaných doskových materiáloch
Zuby z Microteq
Zuby z tvrdého kovu, z mimoriadne konzistentného prášku z tvrdého kovu s mikrojemnými
zrnami minimalizujú opotrebovanie ostria pre tú najlepšiu kvalitu rezu a mimoriadne dlhú
životnosť
Vrstva Cleanteq
Znižuje zachytávanie zvyškov (živica, lepidlo) – vďaka čomu je možné dosiahnuť extrémne
čisté výsledky. Chráni kotúč pred koróziou. Zachováva kotúč chladným
Zníženie vibrácií s technológiou Stabilteq
Polyuretánom plnené tlmiace drážky: silno znižujú vibrácie a tvorbu hluku. To zlepšuje
presnosť rezu a komfort pri práci
Dilatačné škáry
Laserom rezané, pre veľkú stabilitu a presnosť kotúča. Špeciálne tvarovanie sa postará
o nižšiu úroveň hluku
Oceľové telo
Prvotriedna oceľ (do HRC 46) pre veľkú pevnosť. Laserom rezané, pre veľkú presnosť
bez pokrivenia kotúča
Napínací prstenec
Vďaka špeciálnemu napínaciemu prstencu zostávajú kotúče aj pri používaní perfektné
rovné a majú výbornú tvarovú stabilitu
Hrubý rez
Jemný rez
Veľmi jemný rez
Pílové kotúče pre horizontálne/vertikálne formátovacie a stolné okružné píly
Ź Pre perfektné rezy do abrazívnych doskových materiálov s jednou alebo dvomi vrstvami.
DH: pri použití na formátovacích okružných pílach nie je potrebné použiť predrezávač
DH
HLTCG
124°
0,8x45°
Obsah balenia
(počet kusov v balení)
0,2 mm
¹
nie
1
sie
1
EA
N
31 -kó
65 d
14
0..
.
ale
ia
lko
vé
b
len
ba
ale
nia
čís
cie
ôs
ob
b
ná
va
Sp
jed
Ob
če
ol
°w
2
°w
1
la
me
Uh
NL
/P
rie
do
Vý
sle
..
Uh
ol
ch
rb
ta
KS
lo
DH
Zá
48
Ob
sa
h
30 3,2/2,2
w2: uhol chrbta
rT
u
Vlastnosti výrobku
250
kr
ez
ov
ub
rz
Tv
a
Ot
Vo
n
ka
jš
íp
rie
me
rm
m
vo
rm
Šír
m
k
hr a re
ú
z
(b bka u (b
2)
n
1
mm osn ) m
éh m /
ok
otú
ča
Po
če
tz
ub
ov
0,45 mm
w1: uhol čela
Informácie o objednávaní
7/42
9/46,4
10/60
10
15
2 608 642 104
C1c
574440
¹ Zásielkové balenie. Zásielkové balenie sa skladá z pevného počtu balení.
Objednávky sa vybavujú výhradne v počte zodpovedajúcom zásielkovému baleniu.
704 | Rezanie okružnou pílou | Top Precision Best for Laminated Panel
Príslušenstvo Bosch 11/12
80
HLTCG
300
30 3,2/2,2
96
HLTCG
303
30 3,2/2,2
60
DH
350
30 3,2/2,2
72
DH
....
....
...
...
.
EA
N
31 -kó
65 d
14
0..
sie
lko
vé
ba
len
ie¹
hb
ale
nia
čís
ba
len
ia
ob
jed
ná
va
cie
°w
2
1
Uh
ol
ch
rb
ta
rie
če
la
me
°w
rT
rez
u
18
2 608 642 109
C1c
1
1
574495
7/42
9/46,4
10/60
5
18
2 608 642 110
C1c
1
1
574501
7/42
9/46,4
10/60
10
15
2 608 642 106
C1c
1
1
574464
7/42
9/46,4
10/60
10
15
2 608 642 108
C1c
1
1
574488
Ob
Uh
ol
NL
Sp
ôs
5
/P
7/42
9/46,4
10/60
Vý
Zá
30 3,2/2,2
Ob
sa
250
KS
lo
Vlastnosti výrobku
sle
do
k
ub
ov
rz
Tv
a
Vo
nk
ajš
íp
rie
me
rm
Ot
m
vo
rm
Šír
m
k
hr a re
ú
z
(b bka u (b
2)
n
1
mm osn ) m
éh m/
ok
otú
ča
Po
če
tz
ub
ov
Pílové kotúče pre horizontálne/vertikálne formátovacie a stolné okružné píly
Informácie o objednávaní
Pílové kotúče pre horizontálne/vertikálne formátovacie a stolné okružné píly
Ź Na perfektné rezy do doskových materiálov s jednou alebo dvomi tenkými vrstvami a dyhou.
ATB: Hodia sa pre všetky formátovacie a stolné okružné píly
ATB
w1: uhol čela
w2: uhol chrbta
b1: šírka rezu
96
ATB
350
30 3,5/2,5
108
ATB
Obsah balenia
(počet kusov v balení)
¹
nie
EA
N
31 -kó
65 d
14
0..
.
ale
lko
vé
b
sie
hb
sa
ob
b
ôs
ale
ale
nia
nia
čís
ná
va
jed
Ob
če
ol
cie
°w
2
1
°w
la
me
rie
/P
Uh
ol
ch
rb
ta
rT
kr
ez
u
25
2 608 642 105
C1c
1
1
574457
9/46,4
10/60
5
25
2 608 642 107
C1c
1
1
574471
Sp
2
Uh
7/42
9/46,4
10/60
NL
Vý
sle
....
....
Zá
30 3,2/2,2
Ob
300
KS
lo
Vlastnosti výrobku
do
ov
rz
ub
Tv
a
rie
ka
jší
p
Vo
n
Ot
me
rm
m
vo
rm
Šír
m
k
hr a re
ú
z
(b bka u (b
2)
n
1
mm osn ) m
éh m/
ok
otú
ča
Po
če
tz
ub
ov
b2: hrúbka nosného kotúča
Informácie o objednávaní
¹ Zásielkové balenie. Zásielkové balenie sa skladá z pevného počtu balení.
Objednávky sa vybavujú výhradne v počte zodpovedajúcom zásielkovému baleniu.
Rezanie okružnou pílou | Top Precision Best for Laminated Panel | 705
Príslušenstvo Bosch 11/12
Pílové kotúče pre horizontálne/vertikálne formátovacie okružné píly
Ź Nastaviteľné predrezávacie kotúče na prirezávanie doskových materiálov s jednou alebo dvomi vrstvami
ES
w1: uhol čela
w
w2: uhol chrbta
b1: šírka rezu
b2: hrúbka nosného kotúča
2,8-3,6
10+10
ES
100
20
2,8-3,6
12+12
ES
100
22
2,8-3,6
12+12
ES
120
20
2,8-3,6
12+12
ES
120
22
2,8-3,6
12+12
ES
125
20
2,8-3,6
12+12
ES
Obsah balenia
(počet kusov v balení)
.
EA
N
31 -kó
65 d
14
0..
sie
lko
vé
ba
len
ie¹
hb
ale
nia
čís
ob
jed
ná
va
cie
°w
2
1
Uh
ol
ch
rb
ta
če
la
°w
rez
u
2 608 642 126
C1c
1
1
574662
11
17
2 608 642 127
C1c
1
1
574679
11
17
2 608 642 128
C1c
1
1
574686
11
17
2 608 642 129
C1c
1
1
574693
11
17
2 608 642 130
C1c
1
1
574716
11
17
2 608 642 131
C1c
1
1
574709
Sp
ôs
17
Ob
11
Uh
ol
Vý
....
....
....
....
....
....
Zá
20
Ob
sa
80
sle
do
k
ub
ov
rz
Tv
a
Vlastnosti výrobku
ba
len
ia
lo
m
)m
Po
če
tz
ub
ov
b1
u(
Šír
ka
rez
mm
Ot
vo
r
Vo
nk
ajš
íp
rie
me
rm
m
w1
Informácie o objednávaní
¹ Zásielkové balenie. Zásielkové balenie sa skladá z pevného počtu balení.
Objednávky sa vybavujú výhradne v počte zodpovedajúcom zásielkovému baleniu.
706 | Rezanie okružnou pílou | Top Precision Best for Multi Material
Príslušenstvo Bosch 11/12
Best for Multi Material
najvšestrannejší kotúč
Zuby z Microteq
Zuby z tvrdého kovu, z mimoriadne konzistentného prášku z tvrdého kovu s mikrojemnými
zrnami minimalizujú opotrebovanie ostria pre tú najlepšiu kvalitu rezu a mimoriadne dlhú
životnosť
Vrstva Cleanteq
Znižuje zachytávanie zvyškov (živica, lepidlo) – vďaka čomu je možné dosiahnuť extrémne
čisté výsledky. Chráni kotúč pred koróziou. Zachováva kotúč chladným
Zníženie vibrácií s technológiou Stabilteq
Polyuretánom plnené tlmiace drážky: silno znižujú vibrácie a tvorbu hluku. To zlepšuje
presnosť rezu a komfort pri práci
Dilatačné škáry
Laserom rezané, pre veľkú stabilitu a presnosť kotúča. Špeciálne tvarovanie sa postará
o nižšiu úroveň hluku
Oceľové telo
Prvotriedna oceľ (do HRC 46) pre veľkú pevnosť. Laserom rezané, pre veľkú presnosť
bez pokrivenia kotúča
Napínací prstenec
Vďaka špeciálnemu napínaciemu prstencu zostávajú kotúče aj pri používaní perfektné
rovné a majú výbornú tvarovú stabilitu
Jemný rez
Veľmi jemný rez
Pílové kotúče pre kapovacie, pokosové píly a píly na panely
Ź Pre excelentné výsledky pri neželezných kovoch, hliníku, plastoch, epoxide a dreve
Ź Používanie univerzálneho rezacieho oleja 2 607 001 409 niekoľkonásobne zvyšuje trvanlivosť pri rezoch do
kovu, napr. hliníka
HLTCG
0,7x45°
¹
w2: uhol chrbta
HLTCG
216
30
2,3/1,8
64
HLTCG
nie
EA
N
31 -kó
65 d
14
0..
.
ale
lko
vé
b
hb
sa
sie
ale
len
nia
ia
čís
ba
ob
ôs
jed
ná
va
cie
°w
2
Ob
ol
15
2 608 642 096*
C1c
1
1
574365
-5
15
2 608 642 097*
C1c
1
1
574372
Sp
-5
Uh
sle
d
...
...
Zá
54
Ob
2,3/1,8
Uh
ol
ch
rb
ta
°w
1
lo
30
če
la
rez
u
210
Vý
ub
rz
Tv
a
Vlastnosti výrobku
ok
ov
Šír
k
hr a re
ú
z
(b bka u (b
2)
n
1
mm osn ) m
éh m /
ok
otú
ča
Po
če
tz
ub
ov
mm
vo
r
Ot
Vo
n
ka
jší
p
rie
me
rm
m
0,5 mm
w1: uhol čela
Informácie o objednávaní
* Bez Stabilteq
Obsah balenia
(počet kusov v balení)
¹ Zásielkové balenie. Zásielkové balenie sa skladá z pevného počtu balení.
Objednávky sa vybavujú výhradne v počte zodpovedajúcom zásielkovému baleniu.
Rezanie okružnou pílou | Top Precision Best for Multi Material | 707
Príslušenstvo Bosch 11/12
2,3/1,8
80
HLTCG
305
30
2,3/1,8
96
HLTCG
Obsah balenia
(počet kusov v balení)
EA
N
31 -kó
65 d
14
0..
.
sie
lko
vé
ba
len
ie¹
hb
ale
nia
čís
ob
jed
ná
va
cie
°w
2
1
Uh
ol
ch
rb
ta
če
la
°w
rez
u
2 608 642 098
C1c
1
1
574389
-5
15
2 608 642 099
C1c
1
1
574396
Sp
ôs
15
Ob
-5
Uh
ol
Vý
....
....
Zá
30
Ob
sa
254
ba
len
ia
lo
Vlastnosti výrobku
sle
do
k
ub
ov
rz
Tv
a
mm
Šír
k
hr a re
ú
z
(b bka u (b
2)
n
1
mm osn ) m
éh m/
ok
otú
ča
Po
če
tz
ub
ov
Ot
vo
r
Vo
nk
ajš
íp
rie
me
rm
m
Pílové kotúče pre kapovacie, pokosové píly a píly na panely
Informácie o objednávaní
¹ Zásielkové balenie. Zásielkové balenie sa skladá z pevného počtu balení.
Objednávky sa vybavujú výhradne v počte zodpovedajúcom zásielkovému baleniu.
708 | Rezanie okružnou pílou | Best for Laminate
Best for Laminate:
pre mimoriadne dlhú životnosť
v podlahových laminátoch
Náš kotúč radu Best for Laminate je špeciálne
koncipovaný na veľmi dlhú životnosť v podlahových
laminátoch všetkých tried s a bez izolácie proti hluku
pri kráčaní. Kombinácia špeciálne prispôsobeného
tvrdého kovu s mikrozrnami a špeciálnej vrstvy
Proteqtion (s PTFE) zaručuje mimoriadne čisté
výsledky na obidvoch stranách laminátovej
podlahovej dosky. Špeciálny tvar tlmenia vibrácií
sa postará o tichší kotúč a presnejší rez.
Best for Laminate: ideálny kotúč pre všetkých
pokladačov laminátových podláh.
Dostupné pre kapovacie a pokosové píly/píly na
panely.
Príslušenstvo Bosch 11/12
Rezanie okružnou pílou | Best for Laminate | 709
Príslušenstvo Bosch 11/12
Výhody Best for Laminate:
n Dlhá životnosť: najlepší východiskový materiál,
konštrukcia a naše skúsenosti s výrobou sa postarajú
o dlhšiu životnosť
n Precíznosť: perfektné, čisté rezy
n Komfort: obzvlášť pokojný chod, zreteľne menší
hluk, citeľne menej vibrácií
Na perfektné rezanie do všetkých podlahových laminátov s alebo bez izolácie proti hluku pri kráčaní
Ideálne pre kapovacie a pokosové píly/píly na panely
HLTCG: trapézové zuby/ploché zuby
Výbrus zubov, pri ktorom za plochým zubom nasleduje
o niečo vyšší trapézový zub. Vyšší zub prerezáva do
materiálu užšie, ako je výsledná drážka rezu. Zabraňuje
sa tým zlomeniu zuba v nepoddajných materiáloch.
Ideálne na laminátové podlahy
710 | Rezanie okružnou pílou | Best for Laminate
Príslušenstvo Bosch 11/12
Zuby z Microteq
Zuby z tvrdého kovu, z mimoriadne konzistentného prášku z tvrdého kovu s mikrojemnými
zrnami minimalizujú opotrebovanie ostria pre tú najlepšiu kvalitu rezu a mimoriadne dlhú
životnosť
Vrstva Proteqtion
Znižuje zachytávanie zvyškov (živica, lepidlo) – vďaka čomu je možné dosiahnuť extrémne
čisté výsledky. Chráni kotúč pred koróziou. Zachováva kotúč chladným
Vibration Control
Špeciálne dilatačné škáry pre mimoriadne pokojný chod, zreteľne menší hluk a citeľne
menej vibrácií
Dilatačné škáry
Laserom rezané, pre veľkú stabilitu a presnosť kotúča. Špeciálne tvarovanie sa postará
o nižšiu úroveň hluku
Oceľové telo
Prvotriedna oceľ (do HRC 46) pre veľkú pevnosť. Laserom rezané, pre veľkú presnosť
bez pokrivenia kotúča
Napínací prstenec
Vďaka špeciálnemu napínaciemu prstencu zostávajú kotúče aj pri používaní perfektné
rovné a majú výbornú tvarovú stabilitu
Veľmi jemný rez
Pílové kotúče pre kapovacie, pokosové píly a píly na panely
Ź Kotúč s dlhou životnosťou pre všetky druhy laminátových podláh
HLTCG
0,7x45°
w1: uhol čela
HLTCG
254
30
2,5/1,8
84
HLTCG
305
30
2,5/1,8
96
HLTCG
¹
EA
N
31 -kó
65 d
14
0..
.
ale
lko
vé
b
hb
sa
sie
ale
len
nia
ia
čís
ba
ôs
ob
Ob
jed
ná
va
cie
°w
2
1
če
ol
Uh
ol
ch
rb
ta
la
rez
15
2 608 642 133*
C1c
1
1
579568
5
15
2 608 642 135*
C1c
1
1
579575
5
18
2 608 642 137*
C1c
1
1
579582
Sp
5
Uh
Vý
....
....
....
Zá
60
Ob
2,5/1,8
nie
lo
30
°w
u
216
sle
d
ub
rz
Tv
a
Vlastnosti výrobku
ok
ov
Šír
k
hr a re
ú
z
(b bka u (b
2)
n
1
mm osn ) m
éh m /
ok
otú
ča
Po
če
tz
ub
ov
mm
vo
r
Ot
Vo
n
ka
jší
p
rie
me
rm
m
0,25 mm
w2: uhol chrbta
Informácie o objednávaní
* Vibration Control
Obsah balenia
(počet kusov v balení)
¹ Zásielkové balenie. Zásielkové balenie sa skladá z pevného počtu balení.
Objednávky sa vybavujú výhradne v počte zodpovedajúcom zásielkovému baleniu.
Rezanie okružnou pílou | Prehľad okružných píl | 711
Príslušenstvo Bosch 11/12
Pre každú aplikáciu
vhodný pílový kotúč
Špičkový nástroj na presný a kvalitný rez pri všetkých
štandardných aplikáciách pri obrábaní dreva.
Strana 715
Ideálny na rýchle pozdĺžne i priečne rezy do všetkých
druhov dreva.
Strana 720
Perfektný kotúč na náročné rezy s čistými reznými
hranami do najrôznejších materiálov.
Strana 723
Ideálny pílový kotúč na hrubé deliace rezy
stavebného reziva.
Strana 726
Špeciálne vhodný na čisté, presné rezy do kovu.
Strana 729
712 | Rezanie okružnou pílou | Prehľad okružných píl
Príslušenstvo Bosch 11/12
Úplný sortiment
pre každú aplikáciu
Optiline Wood
Materiály
z dreva
Mäkké drevo, jemný priečny rez
Mäkké drevo, hrubý pozdĺžny
a priečny rez
Drevené trámy
Tvrdé drevo, jemný priečny rez
Tvrdé drevo, hrubý pozdĺžny
a priečny rez
Stavebné rezivo s klincami
a zvyškami betónu
Stavebné rezivo
Materiály
z dreva,
kompozitné
materiály
Dosky debnenia
Drevotriesková doska, surová
Drevotriesková doska, s jednostrannou vrstvou alebo dyhou
Drevotrieskové dosky s obojstrannou vrstvou alebo dyhované
Kompozitný materiál
Lisované vrstvené drevo,
preglejky
Vláknité materiály, MDF
Latovky
Laminát, parkety
Ďalšie
materiály
Pórobetón
Plasty, epoxid
Neželezné kovy, hliník,
mosadz, meď
Rúry, profily, tyčovina
Plechy, uholníky, káblové
kanály
Vlastnosti rezu
Na čisté rezy
Rýchly rez
špeciálne vhodný
vhodný
Speedline Wood
Multi Material
Construct Wood
Construct Metal
Rezanie okružnou pílou | Prehľad okružných píl | 713
Príslušenstvo Bosch 11/12
Ku každej píle
vhodný pílový kotúč
AEG
(m
m)
mm
Ot
vo
r
Vo
n
pr kajš
iem í
er
v
(m
m)
Ot
vo
r
Vo
n
pr kajš
iem í
er
v
mm
Ručné okružné píly
Festo
HK 40
140
20
HK 46N
150
20
AP 55, AP 55E, AP 55EB, ATF 55, ATF 55E, ATF
55EB
160
20
HK 55, K 55, K 55S, K 55SE
160
20
AT 55E, AXT 50LA
170
30
HK 66, HK 66E, KS 66S
190
30
AU 55S, AU 60P
180
30
HK 75A
210
30
AP 65, AP 65E, AP 65EB, AT 65, AT 65EB
190
30
AU 65, AD 65
200
30
Atlas Copco
TKS 42
130
20
CS 70, CS 70EB
225
30
K 55, K 55S
160
20
AP 85, AP 85E, AP 85 EB
240
30
K 66S, K 66SE, SCS 66Q
190
30
Hitachi
HKS 75
210
30
C 6BU, C 6U
165
30
HKS 85
230
30
C 7BU, C 7U
184
30
Black & Decker
C 8U
210
30
BD 227, BD 840, BD 846, CD 600,
DN 227, DN 227H, KS 40, KS 227,
KS 840, KS 846, P 3601
C 9U
235
30
140
12,7
BD 855, KS 855, SR 325E,
U 336, U 975, U 976
160
16
HD 1200
180
20
BD 229, BD 865, BD 865E, DN 59, DN 229,
DN 820, GD 60, HD 100, HD 1000, HD 2062,
KS 865, KS 865E, P 3703, P 3705, PL 40,
PS 3703, PS 3705, SR 300, SR 362E
184
16
Holz-Her
2110, 2111, 2171
130
20
2260, 2270
140
20
2103, 2104, 2105, 2106, AP 55EB, ATF 55EB
160
20
2115, 2266, 2271, 2281
170
30
2112, HKU 55
180
30
2117, 2119, AP 65EB, AT 65EB
190
30
2113
2267
200
30
210
30
2118, 2120, 2294
230
30
2268
240
30
Jepson
8219 Hand Dry Cutter
190
20
8230 Hand Dry Cutter
235
25,4
KS 64, KS 65K
190
16
BD 365, PL 41
190
30
HD 2075S, KS 805, KS 810, P 3802
210
30
P 3902, HD 2066S
230
30
PKS 38, PKS 40
130
16
PKS 46
150
16
GKS 54, GKS 54 CE, PKS 54,
PKS 54 CE
Kress
CHKS 6055
160
20
160
16
CHKS 6066, 1500KS
190
20
GKS 55, GKS 55 CE, GKS 160
160
20
GKS 65, GKS 68 BC, GKS 65 CE, PKS 66,
GKS 66, GKS 66 CE
190
30
160
20
GKS 75 S
210
30
KSP 65F, MKS 65
190
30
B 65
200
30
MKS 75
210
30
MKS 85
225
30
KSP 85, KSP 85F
230
30
Bosch
GKS 85 S
235
30
PKS 14,4 V
130
16
GKS 18 V, GKS 24 V
160
20
GKS 36 V-LI
165
20
150
20
DeWalt
DW 351
DW 62, DW 62K
184
16
DW 65, DW 365
190
30
DW 86
240
30
DW 935K, DW 936K
136
10
DW 390KA, DW 007
165
10
150
20
Elu
MH 151
MH 155
170
30
MH 65
180
30
MH 165, MH 265
190
30
MH 85, MH 286
240
30
GKS 24V
160
20
GKS 36V-LI
165
20
Evolution
EVO 180, E180 Xtreme
184
20
EVO 230
235
25,4
Mafell
KSP 55, KSP 55F, KST 55, MKS 55,
MKS 55F, MS 55
Makita
5603R, 5604R
165
20
5017RKB
165
30
5017R, 5703R, 5704R, 5705R
190
30
5900B, 5900BR, SR 2300
235
25
5903R
235
30
KS 0852S
150
20
KS 54, KSE 55 Plus
160
20
KS 1155S, KS 1157S, KSTE 1357S
165
20
KS 1266S, KS 1468S
190
20
KS 66, KS 68 Plus
190
30
KSE 1678S
210
30
Metabo
Skil
5140, 5240, 5740, 5144
130
16
5840
140
20
5750, 5855
160
16
5003, 5164
184
16
5066, 5166, 5266, 5366,
5466, 5566, 5766, 5866
190
16
5885
235
30
714 | Rezanie okružnou pílou | Prehľad okružných píl
Príslušenstvo Bosch 11/12
254*
210
210
(m
m)
216
30
30
Jepson
9211D Dry Mitre Cutter
254
25,4
9430 Premium Dry Cutter
305
25,4
30
9435 Premium Super Dry Cutter
355
25,4
Bosch
PCM 8 S, PCM 8 ST
mm
Holz-Her
2161, 214101 Symstric
Black & Decker
SR 700, BD 800, DN 800, DN 810, SEC 818
Ot
vo
r
30
Atlas Copco
MS 3C
Vo
n
pr kajš
iem í
er
v
(m
m)
Ot
vo
r
Vo
n
pr kajš
iem í
er
v
mm
Kapovacie a pokosové píly
GCM 8 S
216
30
9515 Cut-Off Saw
355
25,4
GCM 10, GCM 10 S, GKG 24 V, GCM 10 SD
254
30
PCM 10, PCM 10 T
254
30
Kress
GST 90
254*
30
GCM 12, GCM 12 SD, GTM 12
305
30
Makita
LS 1013, LS 1040
254*
30
216
30
LC 1230
305
25,4
DW 702, DW 703, DW 710, DW 742, DW 743
250
30
DW 709, DW 711
260
30
Metabo, Elektra Beckum
GKSE 16705, Signal, KGSE 1670S
210
30
DW 704, DW 705, DW 706, DW 708
305
30
KGS 255, P 200, PK 200, UK 220E, UK 220W
210
30
DW 872
355
25,4
250
30
210
30
KGS 250, KGS 300, KGT 500, KGT 550,
KGS 330, KGS 250 Hobbymaster,
KGS 301, KGS 303, KGS 331
254*
30
KS 304
305
30
Metallkraft
MTS 500
305
25,4
MTS 355
355
25,4
Ridgid
590
305
25.4
590L
355
25,4
DeWalt
DW 700, DW 701, DW 707
Einhell
KGS 210
KGTN 245, KGTN 250
Elu
PS 174, PS 274, PS 274E, ETS 41
216
30
TGS 170, TGS 171, TGS 172, TGS 173,
TGS 271, TGS 273
250
30
PS 374, EMS 705
305
30
Evolution
355 Raptor
355
25,4
355
25,4
210
30
Rexon
MS 8RAL, SM 2151AL
Flex
TCS 3602
Hitachi
C 8FA
C 8FC, C 8FS
C 10FCA, C 10FCB
CD12F
CD14F
216
30
254*
30
305
25,4
355
216
30
M 2500AL
254*
30
SCM 12A
305
30
Scheppach
Capas 1, Capas 2
216
30
254*
30
TKG 305i
300
30
Capas 3
305
30
254*
30
KG 260E, TKG 260i, TKG 260E, TKG 280E
25,4
Stayer
* K týmto strojom sa hodí aj pílový kotúč s vonkajším priemerom
250 mm.
SLL 250, SCE 1600, SC 270, SC 271,
SLL 250E, SLL 251, SL 251E
Bosch
GTS 10, PTS 10, PTS 10 T
GTM 12
)
BT 2160A
216
30
305
30
BT 2500AE
250
30
TS 3150A
315
30
250
30
TKU, TS 315GT, TS 401 ci
315
30
315
30
BS 400
400
30
BS 500
500
30
Metabo, Elektra Beckum
TKHS 315, TKHS 315C
mm
30
Einhell
BKS 315
Vo
n
pr kajš
iem í
er
v
Rexon
254*
DeWalt
DW 744, DW 746
Ot
vo
r(
mm
)
Ot
vo
r(
mm
Vo
n
pr kajš
iem í
er
v
mm
Stolné okružné píly
315
Scheppach
30
* K týmto strojom sa hodí aj pílový kotúč s vonkajším priemerom 250 mm.
Firma Bosch nepreberá žiadnu záruku za platnosť a správnosť poskytovaných údajov
Rezanie okružnou pílou | Optiline Wood | 715
Príslušenstvo Bosch 11/12
Optiline Wood
Ten najlepší výkon do dreva
Pri životnosti, rýchlosti rezania a presnosti nebude rad
Optiline Wood tak rýchlo porazený.
Je ideálny na presné kvalitné rezy pri všetkých štandardných aplikáciách spojených s obrábaním dreva. Tak
v oblasti montáže interiérov, ako aj na stavbe. Mäkké,
tvrdé, lisované alebo vrstvené drevo, ako aj drevotrieskové dosky, dosky na stolárske účely a drevovláknité dosky
strednej hustoty (MDF) budú narezané presne. Takéto
presvedčivé výsledky rezania zaručujú striedavé zuby
z veľmi kvalitného tvrdého kovu. Pílové kotúče Optiline
Wood sú vhodné pre ručné okružné píly, kapovacie
a pokosové píly, ako aj pre stolné okružné píly.
Nosný kotúč
tvarovo stabilná oceľ SK5, kalená (> 40 HRC)
Zuby z tvrdého kovu
cisté rezy vďaka kvalitnému tvrdokovu a presným
výbrusom
TKS
Dilatačné škáry a štrbiny v nosnom kotúči
zabraňujú vibráciám, tlmia hlučnosť a znižujú
vytváranie tepla
NL
TKS: rozpätie
vedľajších otvorov
NL: vedľajší otvor
Rozsah sortimentu
Ø 130-450 mm
Veľmi hrubý rez
Rýchle pozdĺžne a priečne rezy do mäkkého dreva, tvrdého
dreva surových drevotrieskových dosiek a dosiek debnení
Jemný rez
Priečne rezy do mäkkého dreva, tvrdého dreva, preglejky, latoviek,
drevotrieskových dosiek s vrstvou z jednej strany a parkiet atď
Hrubý rez
Pozdĺžne a priečne rezy do mäkkého dreva, tvrdého dreva,
surových drevotrieskových dosiek, dosiek debnení a preglejky
Veľmi jemný rez
Priečne rezy do mäkkého dreva, tvrdého dreva, preglejok, latoviek,
parkiet, vláknitých materiálov a MDF
716 | Rezanie okružnou pílou | Optiline Wood
Príslušenstvo Bosch 11/12
Optiline Wood pre ručné okružné píly
Ź Presný kotúč na kvalitné rezy do všetkých druhov dreva
ATB
b1: šírka rezu
20
16,0 2,4/1,4
12
130
20
16,0 2,4/1,4
20
130
20
16,0 2,4/1,4
30
140
20
12,7 2,4/1,4
12
140
20
12,7 2,4/1,4
20
140
20
12,7 2,4/1,4
30
150
20
16,0 2,4/1,4
12
150
20
16,0 2,4/1,4
24
150
20
16,0 2,4/1,4
36
160
20
16,0 1,8/1,2
12
160
20
16,0 1,8/1,2
24
160
20
16,0 1,8/1,2
48
160
20
16,0 2,6/1,6
12
160
20
16,0 2,6/1,6
24
160
20
16,0 2,6/1,6
36
160
20
16,0 2,6/1,6
48
165
30
20,0 2,6/1,6
12
165
30
20,0 2,6/1,6
24
165
30
20,0 2,6/1,6
36
165
30
20,0 2,6/1,6
48
170
30
- 2,6/1,6
12
170
30
- 2,6/1,6
24
170
30
- 2,6/1,6
36
170
30
- 2,6/1,6
48
180
30
20,0 2,6/1,6
12
180
30
20,0 2,6/1,6
24
180
30
20,0 2,6/1,6
36
180
30
20,0 2,6/1,6
48
184
16
- 2,6/1,6
12
184
16
- 2,6/1,6
24
184
16
- 2,6/1,6
36
184
16
- 2,6/1,6
48
184
30
- 2,6/1,6
24
184
30
- 2,6/1,6
36
190
20
16,0 2,6/1,6
12
190
20
16,0 2,6/1,6
24
190
20
16,0 2,6/1,6
36
190
20
16,0 2,6/1,6
48
190
20
16,0 2,6/1,6
60
190
30
- 2,0/1,3
16
190
30
- 2,0/1,3
24
190
30
- 2,0/1,3
48
190
30
- 2,6/1,6
12
190
30
- 2,6/1,6
24
EA
N
31 -kó
65 d
14
0..
.
sie
lko
vé
ba
len
ie¹
hb
ale
nia
lo
čís
ob
ná
va
jed
ba
len
ia
cie
KS
rT
me
rie
rz
ub
ov
rez
u
C1a
1
1
373494
-
2 608 640 582
C1a
1
1
193764
ATB
-
2 608 640 583
C1a
1
1
193771
ATB
-
2 608 641 168
C1a
1
1
373500
ATB
-
2 608 640 586
C1a
1
1
193801
ATB
-
2 608 640 587
C1a
1
1
193818
ATB
7/42
2 608 641 169
C1a
1
1
373517
ATB
7/42
2 608 640 592
C1a
1
1
193863
ATB
7/42
2 608 640 593
C1a
1
1
193870
ATB
6/32
2 608 641 170*
C1a
1
1
373524
ATB
6/32
2 608 641 171*
C1a
1
1
373531
ATB
6/32
2 608 641 172*
C1a
1
1
373548
ATB
6/32
2 608 641 173
C1a
1
1
373555
ATB
6/32
2 608 640 596
C1a
1
1
193900
ATB
6/32
2 608 640 597
C1a
1
1
193917
ATB
6/32
2 608 640 732
C1a
1
1
195072
ATB
-
2 608 641 174
C1a
1
1
373562
ATB
-
2 608 640 602
C1a
1
1
193962
ATB
-
2 608 640 603
C1a
1
1
193979
ATB
-
2 608 641 175
C1a
1
1
373579
ATB
-
2 608 641 176
C1a
1
1
373586
ATB
-
2 608 640 604
C1a
1
1
193986
ATB
-
2 608 640 605
C1a
1
1
193993
ATB
-
2 608 641 177
C1a
1
1
373593
ATB
-
2 608 641 178
C1a
1
1
373609
ATB
-
2 608 640 608
C1a
1
1
194020
ATB
-
2 608 640 609
C1a
1
1
194037
ATB
-
2 608 641 179
C1a
1
1
373616
ATB
-
2 608 641 180
C1a
1
1
373623
ATB
-
2 608 640 817
C1a
1
1
263429
ATB
-
2 608 640 818
C1a
1
1
263436
ATB
-
2 608 641 181
C1a
1
1
373630
ATB
-
2 608 640 610
C1a
1
1
194044
ATB
-
2 608 640 611
C1a
1
1
194051
ATB
-
2 608 641 182
C1a
1
1
373647
ATB
-
2 608 640 612
C1a
1
1
194068
ATB
-
2 608 640 613
C1a
1
1
194075
ATB
-
2 608 640 614
C1a
1
1
194082
ATB
-
2 608 641 183
C1a
1
1
373654
ATB
7/42
2 608 641 184*
C1a
1
1
373661
ATB
7/42
2 608 641 185*
C1a
1
1
373678
ATB
7/42
2 608 641 186*
C1a
1
1
373685
ATB
7/42
2 608 641 187
C1a
1
1
373692
ATB
7/42
2 608 640 615
C1a
1
1
194099
NL
Sp
ôs
2 608 641 167
ATB
Ob
-
/P
ATB
Tv
a
sle
do
k
.
..
....
......
......
.......
..
...
.....
.
...
.....
..
...
.....
..
...
.....
..
...
......
....
..
...
....
.....
.......
..
Zá
130
Ob
sa
Vlastnosti výrobku
Vý
Ot
v
kr or s
úž
k red
Šír om m ukč
ka
m ným
hr
ú rez
(b bka u (b
2)
n
1
mm osn ) m
éh m/
ok
otú
ča
Po
če
tz
ub
ov
Vo
nk
ajš
íp
rie
me
rm
Ot
m
vo
rm
m
b2: hrúbka nosného kotúča
Informácie o objednávaní
* Na veľmi tenký rez s minimálnym úsilím. Špeciálne vhodný aj pre akumulátorové okružné píly.
Obsah balenia
(počet kusov v balení)
¹ Zásielkové balenie. Zásielkové balenie sa skladá z pevného počtu balení.
Objednávky sa vybavujú výhradne v počte zodpovedajúcom zásielkovému baleniu.
Rezanie okružnou pílou | Optiline Wood | 717
Príslušenstvo Bosch 11/12
30
- 2,6/1,6
36
190
30
- 2,6/1,6
48
190
30
- 2,6/1,6
60
200
30
- 2,8/1,8
24
200
30
- 2,8/1,8
48
200
30
- 2,8/1,8
60
210
30
- 2,8/1,8
24
210
30
- 2,8/1,8
36
210
30
- 2,8/1,8
48
210
30
- 2,8/1,8
60
225
30
- 2,8/1,8
36
230
30
- 2,8/1,8
24
230
30
- 2,8/1,8
36
230
30
- 2,8/1,8
48
230
30
- 2,8/1,8
60
235
30
25,0 2,8/1,8
24
235
30
25,0 2,8/1,8
48
235
30
25,0 2,8/1,8
60
240
30
- 2,8/1,8
24
240
30
- 2,8/1,8
60
250
30
- 3,2/2,2
40
250
30
- 3,2/2,2
60
270
30
- 3,2/2,2
48
EA
N
31 -kó
65 d
14
0..
.
sie
lko
vé
ba
len
ie¹
hb
ale
nia
lo
čís
ob
ná
va
jed
ba
len
ia
cie
KS
rT
me
rie
rz
ub
ov
rez
u
2 608 640 616
C1a
1
1
194105
ATB
7/42
2 608 640 617
C1a
1
1
194112
ATB
7/42
2 608 641 188
C1a
1
1
373708
ATB
7/42
2 608 640 618
C1a
1
1
194129
ATB
7/42
2 608 640 620
C1a
1
1
194143
ATB
7/42
2 608 641 189
C1a
1
1
373715
ATB
-
2 608 640 621
C1a
1
1
194150
ATB
-
2 608 640 622
C1a
1
1
194167
ATB
-
2 608 640 623
C1a
1
1
194174
ATB
-
2 608 641 190
C1a
1
1
373722
ATB
7/42
2 608 640 625
C1a
1
1
194198
ATB
7/42
2 608 640 627
C1a
1
1
194211
ATB
7/42
2 608 640 628
C1a
1
1
195157
ATB
7/42
2 608 640 629
C1a
1
1
194228
ATB
7/42
2 608 641 191
C1a
1
1
373739
ATB
-
2 608 640 725
C1a
1
1
194990
ATB
-
2 608 640 727
C1a
1
1
195010
ATB
-
2 608 641 192
C1a
1
1
373746
ATB
-
2 608 641 193
C1a
1
1
373753
ATB
-
2 608 641 194
C1a
1
1
373760
ATB
7/42
2 608 640 728
C1a
1
1
195027
ATB
7/42
2 608 640 729
C1a
1
1
195034
ATB
-
2 608 640 731
C1a
1
1
195065
NL
Ob
Sp
ôs
7/42
/P
ATB
Tv
a
sle
do
k
...
....
......
....
......
...
....
....
.....
...
....
......
....
......
....
...
....
....
Zá
190
Ob
sa
Vlastnosti výrobku
Vý
Ot
v
k r or s
úž
k red
Šír om m ukč
ka
m ným
hr
ú rez
(b bka u (b
2)
n
1
mm osn ) m
éh m/
ok
otú
ča
Po
če
tz
ub
ov
Vo
nk
ajš
íp
rie
me
rm
Ot
m
vo
rm
m
Optiline Wood pre ručné okružné píly
Informácie o objednávaní
Optiline Wood pre kapovacie a pokosové píly
2,0/1,4
24
210
30
2,0/1,4
48
216
30
2,0/1,4
24
216
30
2,0/1,4
48
216
30
2,0/1,4
60
216
30
2,8/1,8
48
216
30
2,8/1,8
60
250
30
3,2/2,2
40
¹
EA
N
31 -kó
65 d
14
0..
.
sie
sa
hb
ale
lko
vé
b
nia
nia
ale
ôs
ob
b
ná
va
jed
Ob
ale
nie
lo
čís
cie
KS
rie
/P
Tv
a
rz
ub
me
ov
rT
u
rez
ok
....
.......
.....
-
2 608 640 429*
C1a
1
1
314381
ATB/N
-
2 608 640 430*
C1a
1
1
314398
ATB/N
-
2 608 640 431*
C1a
1
1
314404
ATB/N
-
2 608 640 432*
C1a
1
1
314411
ATB/N
-
2 608 640 433*
C1a
1
1
314428
ATB/N
-
2 608 640 641
C1a
1
1
194327
ATB/N
-
2 608 640 642
C1a
1
1
194334
ATB/N
7/42
2 608 640 643
C1a
1
1
194341
Sp
ATB/N
NL
Zá
30
Ob
210
sle
d
mm
vo
r
Ot
Vlastnosti výrobku
b1: šírka rezu
b2: hrúbka nosného kotúča
Šír
k
hr a re
ú
z
(b bka u (b
2)
n
1
mm osn ) m
éh m/
ok
otú
ča
Po
če
tz
ub
ov
m
rm
me
rie
íp
ka
jš
Vo
n
ATB/N
18
Vý
ATB
Informácie o objednávaní
* Na veľmi tenký rez s minimálnym úsilím. Špeciálne vhodný aj pre akumulátorové okružné píly.
Obsah balenia
(počet kusov v balení)
¹ Zásielkové balenie. Zásielkové balenie sa skladá z pevného počtu balení.
Objednávky sa vybavujú výhradne v počte zodpovedajúcom zásielkovému baleniu.
718 | Rezanie okružnou pílou | Optiline Wood
Príslušenstvo Bosch 11/12
30
3,2/2,2
60
250
30
3,2/2,2
80
254
30
2,0/1,4
24
254
30
2,0/1,4
40
254
30
2,0/1,4
40
254
30
2,0/1,4
60
254
30
2,5/1,8
80
254
30
2,5/1,8
80
254
30
2,8/1,8
40
254
30
2,8/1,8
60
254
30
3,2/2,2
24
254
30
3,2/2,2
40
254
30
3,2/2,2
60
254
30
3,2/2,2
80
254
30
3,2/2,2
96
260
30
3,2/2,2
48
300
30
3,2/2,2
60
300
30
3,2/2,2
96
305
30
2,5/1,8
40
305
30
2,5/1,8
60
305
30
2,5/1,8
96
305
30
3,2/2,2
60
305
30
3,2/2,2
80
EA
N
31 -kó
65 d
14
0..
.
sie
lko
vé
ba
len
ie¹
hb
ale
nia
lo
čís
ob
ná
va
jed
ba
len
ia
cie
KS
rT
me
rie
rz
ub
ov
rez
u
sle
do
k
...
....
.....
...
....
......
....
..
...
....
....
.....
....
..
...
....
...
....
C1a
1
1
7/42
2 608 640 645
C1a
1
1
194365
ATB/N
-
2 608 640 434*
C1a
1
1
314435
NL
Sp
ôs
2 608 640 644
ATB/N
Ob
7/42
/P
ATB/N
Tv
a
Zá
250
Ob
sa
Vlastnosti výrobku
Vý
mm
Šír
ka
hr
ú rez
(b bka u (b
2)
n
1
mm osn ) m
éh m/
ok
otú
ča
Po
če
tz
ub
ov
Ot
vo
r
Vo
nk
ajš
íp
rie
me
rm
m
Optiline Wood pre kapovacie a pokosové píly
Informácie o objednávaní
194358
ATB
-
2 608 640 438*
C1a
1
1
314473
ATB/N
-
2 608 640 435*
C1a
1
1
314442
ATB/N
-
2 608 640 436*
C1a
1
1
314459
ATB
-
2 608 640 439
C1a
1
1
317375
ATB/N
-
2 608 640 437
C1a
1
1
314466
ATB
-
2 608 640 443
C1a
1
1
317412
ATB
-
2 608 640 444
C1a
1
1
317429
ATB
-
2 608 641 763
C1a
1
1
455510
ATB
-
2 608 641 764
C1a
1
1
455527
ATB
-
2 608 641 765
C1a
1
1
455534
ATB
-
2 608 641 766
C1a
1
1
455541
ATB
-
2 608 641 767
C1a
1
1
455558
ATB/N
-
2 608 641 202
C1a
1
1
373845
ATB/N
7/42
10/60
2 608 641 203
C1a
1
1
373852
ATB/N
7/42
10/60
2 608 640 646
C1a
1
1
194372
ATB/N
-
2 608 640 440*
C1a
1
1
317382
ATB/N
-
2 608 640 441*
C1a
1
1
317399
ATB/N
-
2 608 640 442*
C1a
1
1
317405
ATB
7/42
10/60
2 608 641 768
C1a
1
1
455565
ATB
-
2 608 641 769
C1a
1
1
455572
* Na veľmi tenký rez s minimálnym úsilím. Špeciálne vhodný aj pre akumulátorové okružné píly.
Obsah balenia
(počet kusov v balení)
¹ Zásielkové balenie. Zásielkové balenie sa skladá z pevného počtu balení.
Objednávky sa vybavujú výhradne v počte zodpovedajúcom zásielkovému baleniu.
Rezanie okružnou pílou | Optiline Wood | 719
Príslušenstvo Bosch 11/12
Optiline Wood pre stolné okružné píly
Ź UW: univerzálne striedavé zuby
GW: súbežné striedavé zuby
KW: striedavé zuby na plasty
VW: striedavé zuby – veľký počet zubov
3,2/2,2
40
250
30
3,2/2,2
60
250
30
3,2/2,2
80
300
30
3,2/2,2
48
300
30
3,2/2,2
72
300
30
3,2/2,2
96
305
30
3,2/2,2
72
305
30
3,2/2,2
96
315
30
3,2/2,2
48
315
30
3,2/2,2
60
350
30
3,5/2,5
54
350
30
3,5/2,5
84
400
30
3,5/2,5
60
400
30
3,5/2,5
96
450
30
3,8/2,8
66
ale
nia
sie
hb
sa
ôs
ob
ba
ná
va
jed
Ob
EA
N
31 -kó
65 d
14
0..
.
lko
vé
ba
len
ie¹
lo
len
ia
čís
cie
KS
rT
me
/P
Ty
p
rie
do
7/42
2 608 640 670
C1a
1
1
KW
7/42
2 608 640 665
C1a
1
1
194532
VW
7/42
2 608 640 660
C1a
1
1
194501
UW
7/42
10/60
2 608 640 672
C1a
1
1
194600
KW
7/42
10/60
2 608 640 667
C1a
1
1
194556
VW
7/42
10/60
2 608 640 661
C1a
1
1
194518
UW
7/42
10/60
2 608 641 771
C1a
1
1
455596
UW
7/42
10/60
2 608 641 772
C1a
1
1
455602
Sp
UW
NL
sle
Vý
..
...
......
....
....
....
....
..
...
...
....
...
....
...
Zá
30
Ob
250
b2: hrúbka nosného kotúča
kr
ez
u
Šír
k
hr a re
ú
z
(b bka u (b
2)
n
1
mm osn ) m
éh m/
ok
otú
ča
Po
če
tz
ub
ov
Vlastnosti výrobku
Obsah balenia
(počet kusov v balení)
b1: šírka rezu
18
mm
vo
r
Ot
Vo
n
ka
jš
íp
rie
me
rm
m
ATB
Informácie o objednávaní
194587
UW
7/42
2 608 640 673
C1a
1
1
194617
GW
7/42
2 608 640 651
C1a
1
1
194440
UW
10/60
2 608 640 674
C1a
1
1
194624
KW
10/60
2 608 640 668
C1a
1
1
194563
UW
10/60
2 608 640 675
C1a
1
1
194631
KW
10/60
2 608 640 669
C1a
1
1
194570
UW
10/60
2 608 640 676
C1a
1
1
195249
¹ Zásielkové balenie. Zásielkové balenie sa skladá z pevného počtu balení.
Objednávky sa vybavujú výhradne v počte zodpovedajúcom zásielkovému baleniu.
720 | Rezanie okružnou pílou | Speedline Wood
Príslušenstvo Bosch 11/12
Speedline Wood
rýchly vo všetkých druhoch dreva
Ideálnym kotúčom na rýchle pozdĺžne a priečne
rezy do všetkých druhov dreva je práve kotúč radu
Speedline Wood.
Rýchlo zvládnete tak hrubé prirezávanie dreva alebo
doskových materiálov, ako aj presné uhlové rezy. Špeciálny dizajn zubov sa postará o kontrolované a rozsiahle
rezanie bez vibrácií. Pílové kotúče Speedline Wood sú
dostupné pre ručné okružné píly a pre stolné okružné píly.
Nosný kotúč
tvarovo stabilná oceľ, kalená (> 40 HRC)
Zuby z tvrdého kovu
FZ/WZ: Špeciálna geometria zubov, dva pozitívne
konkávne striedavé zuby a jeden konkávny plochý zub.
ATB: Striedavé zuby s pozitívnym uhlom čela
TKS
Dilatačné škáry a štrbiny v nosnom kotúči
zabraňujú vibráciám, tlmia hlučnosť a znižujú
NL
vytváranie tepla
TKS: rozpätie
vedľajších otvorov
NL: vedľajší otvor
Veľmi hrubý rez
Rýchle pozdĺžne a priečne rezy do mäkkého dreva, tvrdého
dreva, surových drevotrieskových dosiek, dosiek debnení
Rozsah sortimentu
Ø 130-500 mm
Hrubý rez
Pozdĺžne a priečne rezy do mäkkého dreva, tvrdého dreva,
surových drevotrieskových dosiek, dosiek debnení, preglejky
a doplnkovo aj pre latovky
Rezanie okružnou pílou | Speedline Wood | 721
Príslušenstvo Bosch 11/12
Speedline Wood pre ručné okružné píly
16,0
-
- 1,3/0,8
12
130
16,0
-
- 1,3/0,8
24
130
16,0
-
- 2,2/1,4
9
130
16,0
-
- 2,2/1,4
18
136
10,0
-
- 1,3/0,8
12
136
10,0
-
- 1,3/0,8
24
140
12,7
-
- 2,2/1,4
9
140
12,7
-
- 2,2/1,4
18
140
20,0
-
- 2,2/1,4
9
140
20,0
-
- 2,2/1,4
18
150
16,0
-
- 2,2/1,4
9
150
16,0
-
- 2,2/1,4
18
150
20,0
-
- 2,2/1,4
9
150
20,0
-
- 2,2/1,4
18
160
16,0
-
- 2,4/1,6
12
160
16,0
-
- 2,4/1,6
18
160
20,0
-
- 2,4/1,6
12
160
20,0
-
- 2,4/1,6
18
165
-
5/8"
- 1,3/0,8
12
165
-
5/8"
- 1,3/0,8
24
165
30,0
-
20 2,4/1,6
12
165
30,0
-
20 2,4/1,6
18
170
30,0
-
- 2,4/1,6
12
170
30,0
-
- 2,4/1,6
18
180
30,0
-
- 2,4/1,6
12
180
30,0
-
- 2,4/1,6
24
184
16,0
-
- 2,4/1,6
12
184
16,0
-
- 2,4/1,6
24
184
30,0
-
- 2,4/1,6
12
184
30,0
-
- 2,4/1,6
24
190
20,0
-
16 2,6/1,6
12
190
20,0
-
16 2,6/1,6
24
190
30,0
-
- 2,6/1,8
12
190
30,0
-
- 2,6/1,8
24
210
30,0
-
- 2,6/1,8
18
210
30,0
-
- 2,6/1,8
30
230
30,0
-
- 2,6/1,8
18
230
30,0
-
- 2,6/1,8
30
235
30,0
-
25 2,6/1,8
18
235
30,0
-
25 2,6/1,8
30
EA
N
31 -kó
65 d
14
0..
.
sie
lko
vé
ba
len
ie¹
hb
ale
nia
čís
ba
len
ia
cie
ob
rz
jed
ná
va
ub
ov
rez
u
sle
do
k
C1a
1
1
276191
2 608 640 830*
C1a
1
1
276207
FZ/WZ
2 608 640 774
C1a
1
1
239851
FZ/WZ
2 608 640 775
C1a
1
1
239868
FZ/WZ
2 608 641 759
C1a
1
1
455473
FZ/WZ
2 608 641 760
C1a
1
1
455480
FZ/WZ
2 608 640 776
C1a
1
1
239875
FZ/WZ
2 608 640 777
C1a
1
1
239882
FZ/WZ
2 608 640 778
C1a
1
1
239899
FZ/WZ
2 608 640 779
C1a
1
1
239905
FZ/WZ
2 608 640 808
C1a
1
1
246521
FZ/WZ
2 608 640 809
C1a
1
1
246538
FZ/WZ
2 608 640 780
C1a
1
1
239912
FZ/WZ
2 608 640 781
C1a
1
1
239929
FZ/WZ
2 608 640 784
C1a
1
1
239950
FZ/WZ
2 608 640 785
C1a
1
1
239967
FZ/WZ
2 608 640 786
C1a
1
1
239974
FZ/WZ
2 608 640 787
C1a
1
1
239981
FZ/WZ
2 608 641 761
C1a
1
1
455497
FZ/WZ
2 608 641 762
C1a
1
1
455503
FZ/WZ
2 608 640 788
C1a
1
1
239998
FZ/WZ
2 608 640 789
C1a
1
1
240000
FZ/WZ
2 608 640 790
C1a
1
1
240017
FZ/WZ
2 608 640 791
C1a
1
1
240024
FZ/WZ
2 608 640 792
C1a
1
1
240031
FZ/WZ
2 608 640 793
C1a
1
1
240048
FZ/WZ
2 608 640 794
C1a
1
1
240055
FZ/WZ
2 608 640 795
C1a
1
1
240062
FZ/WZ
2 608 640 796
C1a
1
1
240079
FZ/WZ
2 608 640 797
C1a
1
1
240086
FZ/WZ
2 608 640 798
C1a
1
1
240093
FZ/WZ
2 608 640 799
C1a
1
1
240109
FZ/WZ
2 608 640 800
C1a
1
1
240116
FZ/WZ
2 608 640 801
C1a
1
1
240123
FZ/WZ
2 608 640 802
C1a
1
1
240130
FZ/WZ
2 608 640 803
C1a
1
1
240147
FZ/WZ
2 608 640 804
C1a
1
1
240154
FZ/WZ
2 608 640 805
C1a
1
1
240161
FZ/WZ
2 608 640 806
C1a
1
1
240178
FZ/WZ
2 608 640 807
C1a
1
1
240185
Sp
ôs
2 608 640 829*
FZ/WZ
Ob
FZ/WZ
Tv
a
Vý
....
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
..
Zá
130
Ob
sa
Vlastnosti výrobku
lo
b2: hrúbka nosného kotúča
"
b1: šírka rezu
WZ
Ot
v
kr or s
úž
k red
Šír om m ukč
n
k
hr a re m ým
ú
z
(b bka u (b
2)
n
1
mm osn ) m
éh m/
ok
otú
ča
Po
če
tz
ub
ov
FZ/
Ot
vo
r
Vo
nk
ajš
íp
rie
me
rm
Ot
m
vo
rm
m
Ź Rýchly pílový kotúč na pozdĺžne a priečne rezy do všetkých druhov dreva
Informácie o objednávaní
* Na veľmi tenký rez s minimálnym úsilím. Špeciálne vhodný aj pre akumulátorové okružné píly.
Obsah balenia
(počet kusov v balení)
¹ Zásielkové balenie. Zásielkové balenie sa skladá z pevného počtu balení.
Objednávky sa vybavujú výhradne v počte zodpovedajúcom zásielkovému baleniu.
722 | Rezanie okružnou pílou | Speedline Wood
Príslušenstvo Bosch 11/12
Speedline Wood pre stolné okružné píly
ATB
b1: šírka rezu
30
3,2/2,2
24
300
30
3,2/2,2
28
315
30
3,2/2,2
28
350
30
3,5/2,5
32
400
30
3,5/2,5
36
450
30
3,8/2,8
40
500
30
3,8/2,8
44
Obsah balenia
(počet kusov v balení)
EA
N
31 -kó
65 d
14
0..
.
sie
lko
vé
ba
len
ie¹
hb
ale
nia
lo
čís
ob
ná
va
jed
ba
len
ia
cie
KS
rT
me
rie
rz
ub
ov
rez
u
C1a
1
1
194655
7/42
10/60
2 608 640 681
C1a
1
1
194662
ATB
7/42
2 608 640 682
C1a
1
1
194679
ATB
10/60
2 608 640 683
C1a
1
1
194686
ATB
10/60
2 608 640 684
C1a
1
1
194693
ATB
10/60
2 608 640 685
C1a
1
1
194709
ATB
-
2 608 640 686
C0a
1
1
194716
NL
Sp
ôs
2 608 640 680
ATB
Ob
7/42
/P
ATB
Tv
a
sle
do
k
....
....
....
..
Zá
250
Ob
sa
Vlastnosti výrobku
Vý
mm
Šír
ka
hr
ú rez
(b bka u (b
2)
n
1
mm osn ) m
éh m/
ok
otú
ča
Po
če
tz
ub
ov
Ot
vo
r
Vo
nk
ajš
íp
rie
me
rm
m
b2: hrúbka nosného kotúča
Informácie o objednávaní
¹ Zásielkové balenie. Zásielkové balenie sa skladá z pevného počtu balení.
Objednávky sa vybavujú výhradne v počte zodpovedajúcom zásielkovému baleniu.
Rezanie okružnou pílou | Multi Material | 723
Príslušenstvo Bosch 11/12
Multi Material
čisté rezy v najrôznejších materiáloch
Len jeden pílový kotúč na všetky aplikácie.
Multi Material je perfektným kotúčom na použitie pri výstavbe interiérov alebo výstavných či tržných priestorov.
Striedavo usporiadané trapézové/ploché zuby z tvrdého
kovu sa postarajú o rezanie s veľkou silou, s čistými hranami rezu – do najrôznejších materiálov. Pílové kotúče
Multi Material sú dostupné pre ručné okružné píly, kapovacie a pokosové píly, ako aj pre stolné okružné píly.
Dilatačné škáry a štrbiny v nosnom kotúči
zabraňujú vibráciám, tlmia hlučnosť a znižujú
vytváranie tepla
Nosný kotúč
tvarovo stabilná oceľ SK5, kalená (> 40 HRC)
Zuby z tvrdého kovu
TKS
cisté rezy vďaka kvalitnému tvrdokovu a presným
výbrusom
NL
TKS: rozpätie
vedľajších otvorov
NL: vedľajší otvor
Rozsah sortimentu
Ø 130-400 mm
Jemný rez do tvrdého dreva
Okrem toho sa optimálne hodí na príležitostné pílenie
kompozitných materiálov, jedno- a obojstranne vrstvených
drevotrieskových dosiek, preglejok, vláknitých materiálov, MDF
a latoviek
Jemný rez do plastov a neželezných kovov
Okrem toho sa optimálne hodí na prírezy parkiet, laminátu,
epoxidových dosiek a príležitostné pílenie tvrdého dreva
Veľmi jemný rez do tvrdého dreva a kompozitných materiálov
Okrem toho sa hodí na príležitostné pílenie plastov
a neželezných kovov ako hliník, mosadz a meď
Veľmi jemný rez do plastov a neželezných kovov
Ideálny na prírezy parkiet, laminátu, epoxidových dosiek,
sklolaminátu a epoxidových dosiek s cementovým spojivom
724 | Rezanie okružnou pílou | Multi Material
Príslušenstvo Bosch 11/12
Multi Material pre ručné okružné píly
Ź Perfektný pílový kotúč pre agresívne rezy s čistými reznými hranami do najrôznejších materiálov
Ź Používanie univerzálneho rezacieho oleja 2 607 001 409 niekoľkonásobne zvyšuje trvanlivosť pri rezoch do
kovu, napr. hliníka
HLTCG
b1: šírka rezu
20
16,0
2,0/1,4
42
140
20
12,7
2,0/1,4
42
150
20
16,0
2,0/1,4
42
160
20
16,0
2,4/1,8
42
165
30
20,0
2,4/1,8
42
170
30
-
2,4/1,8
48
180
30
20,0
2,4/1,8
48
184
16
-
2,4/1,8
48
184
30
-
2,4/1,8
48
190
20
16,0
2,4/1,8
54
190
30
-
2,4/1,8
54
200
30
-
2,4/1,8
54
210
30
-
2,4/1,8
54
230
30
-
2,4/1,8
64
235
30
25,0
2,4/1,8
64
240
30
-
2,4/1,8
64
Obsah balenia
(počet kusov v balení)
sa
hb
ale
nia
Zá
sie
lko
vé
ba
len
ie¹
EA
N31 kó
65 d
14
0..
.
Ob
cie
ôs
ob
ná
va
Sp
Ob
jed
ub
ov
rz
Tv
a
sle
do
k
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
ba
len
ia
lo
130
rez
u
čís
Vlastnosti výrobku
Vý
Po
če
tz
ub
ov
Ot
v
kr or s
úž
ko redu
m
mmkčný
Šír
m
ka
hr
ú rez
(b bka u (b
2)
n
1
mm osn ) m
éh m/
ok
otú
mm
vo
r
Ot
Vo
n
ka
jš
íp
rie
me
rm
m
ča
b2: hrúbka nosného kotúča
Informácie o objednávaní
HLTCG
2 608 641 195
C1a
1
1
373777
HLTCG
2 608 641 196
C1a
1
1
373784
HLTCG
2 608 640 501
C1a
1
1
192910
HLTCG
2 608 640 503
C1a
1
1
192934
HLTCG
2 608 640 519
C1a
1
1
193092
HLTCG
2 608 640 505
C1a
1
1
192958
HLTCG
2 608 640 507
C1a
1
1
192972
HLTCG
2 608 640 815
C1a
1
1
263405
HLTCG
2 608 640 506
C1a
1
1
192965
HLTCG
2 608 640 508
C1a
1
1
192989
HLTCG
2 608 640 509
C1a
1
1
192996
HLTCG
2 608 640 510
C1a
1
1
193009
HLTCG
2 608 640 511
C1a
1
1
193016
HLTCG
2 608 640 513
C1a
1
1
193030
HLTCG
2 608 640 514
C1a
1
1
193047
HLTCG
2 608 640 515
C1a
1
1
193054
¹ Zásielkové balenie. Zásielkové balenie sa skladá z pevného počtu balení.
Objednávky sa vybavujú výhradne v počte zodpovedajúcom zásielkovému baleniu.
Rezanie okružnou pílou | Multi Material | 725
Príslušenstvo Bosch 11/12
Multi Material pre kapovacie píly, pokosové píly a stolné okružné píly
Ź Používanie univerzálneho rezacieho oleja 2 607 001 409 niekoľkonásobne zvyšuje trvanlivosť pri rezoch do
kovu, napr. hliníka
HLTCG
b1: šírka rezu
Vlastnosti výrobku
210
30
2,5/1,8
80
216
30
2,4/1,8
60
216
30
2,5/1,8
60
216
30
2,5/1,8
80
250
30
3,2/2,5
80
254
30
3,2/2,5
40
254
30
3,2/2,5
60
254
30
3,2/2,5
80
254
30
3,2/2,5
96
260
30
3,2/2,5
80
300
30
3,2/2,5
96
305
30
3,2/2,5
80
305
30
3,2/2,5
96
350
30
3,2/2,5
96
400
30
3,8/3,2
96
Obsah balenia
(počet kusov v balení)
sa
hb
ale
nia
Zá
sie
lko
vé
ba
len
ie¹
EA
N31 kó
65 d
14
0..
.
ôs
ob
ná
va
Sp
jed
Ob
Ob
čís
cie
KS
rT
me
rie
/P
NL
rz
Tv
a
ba
len
ia
lo
.....
..
...
....
..
...
....
...
....
...
....
....
....
ub
ov
rez
u
sle
do
k
Vý
Šír
k
hr a re
ú
z
(b bka u (b
2)
n
1
mm osn ) m
éh m/
ok
otú
ča
Po
če
tz
ub
ov
mm
vo
r
Ot
Vo
n
ka
jš
íp
rie
me
rm
m
b2: hrúbka nosného kotúča
Informácie o objednávaní
HLTCG
-
2 608 640 445
C1a
1
1
317436
HLTCG
-
2 608 640 512
C1a
1
1
193023
HLTCG
-
2 608 640 446
C1a
1
1
317443
HLTCG
-
2 608 640 447
C1a
1
1
317450
HLTCG
7/42
2 608 640 516
C1a
1
1
193061
HLTCG
-
2 608 640 448
C1a
1
1
317467
HLTCG
-
2 608 640 449
C1a
1
1
317474
HLTCG
-
2 608 640 450
C1a
1
1
317481
HLTCG
-
2 608 640 451
C1a
1
1
317498
HLTCG
-
2 608 641 204
C1a
1
1
373869
HLTCG
7/42
10/60
2 608 640 518
C1a
1
1
193085
HLTCG
-
2 608 640 452
C1a
1
1
317504
HLTCG
-
2 608 640 453
C1a
1
1
317511
HLTCG
-
2 608 640 770
C1a
1
1
236935
HLTCG
-
2 608 640 771
C1a
1
1
236942
¹ Zásielkové balenie. Zásielkové balenie sa skladá z pevného počtu balení.
Objednávky sa vybavujú výhradne v počte zodpovedajúcom zásielkovému baleniu.
726 | Rezanie okružnou pílou | Construct Wood
Príslušenstvo Bosch 11/12
Construct Wood
robustný kotúč na stavebné rezivo
Rad Construct Wood je ideálne vhodný na hrubé
deliace rezy stavebného reziva.
Ploché zuby so zrazenými hranami z tvrdého kovu
a špeciálny dizajn zubov sa postarajú o vytrvalú odolnosť
a tvrdý rez. Tvarovo stabilné chrbty zubov dodatočne
podporujú odolnosť. Stavebné rezivo, dosky debnenia,
prvky z plynobetónu a drevotrieskové dosky budú
narezané bez námahy. Žiadnu prekážku nepredstavujú
ani klince či zvyšky betónu. Na štandardné použitie pri
pílach na stavebné alebo palivové drevo je okrem toho
možné dodať špeciálne pílové kotúče Construct Wood
so striedavými zubami.
Nosný kotúč
tvarovo stabilná oceľ SK5, kalená (do 40 HRC)
Zuby z tvrdého kovu
FWF: Pozitívne ploché zuby s fazetami
ATB: Striedavé zuby s pozitívnym uhlom čela
TKS
Dilatačné škáry a štrbiny v nosnom kotúči
zabraňujú vibráciám, tlmia hlučnosť a znižujú
vytváranie tepla
NL
TKS: rozpätie
vedľajších otvorov
NL: vedľajší otvor
Hrubý rez
Ideálny pílový kotúč na stavebné rezivo, drevovláknité dosky
s cementovým spojivom, dosky debnenia (so zvyškami betónu),
pórobetón, drevo s klincami
Rozsah sortimentu
Ø 130-700 mm
Rezanie okružnou pílou | Construct Wood | 727
Príslušenstvo Bosch 11/12
Construct Wood pre ručné okružné píly
Ź Špeciálna geometria zubov a široké podoprenie chrbta zuba sú zárukou vysokej vzdorovitosti pri pílení
stavebného reziva s cudzími telesami ako klince a zvyšky betónu
FWF
b1: šírka rezu
1,3/0,8
12
130
20
16,0
2,4/1,4
12
140
20
12,7
2,4/1,4
12
150
20
16,0
2,4/1,4
12
160
20
16,0
2,6/1,6
12
180
30
20,0
2,6/1,6
12
184
16
-
2,6/1,6
12
190
20
16,0
2,6/1,6
12
190
30
-
2,6/1,6
12
210
30
-
2,8/1,8
14
230
30
-
2,8/1,8
16
235
30
25,0
2,8/1,8
16
EA
N
31 -kó
65 d
14
0..
.
sie
lko
vé
ba
len
ie¹
hb
ale
nia
ob
ná
va
jed
rz
2 608 640 831*
C1a
1
1
276214
FWF
2 608 641 197
C1a
1
1
373791
FWF
2 608 641 198
C1a
1
1
373807
FWF
2 608 641 199
C1a
1
1
373814
FWF
2 608 640 630
C1a
1
1
194235
FWF
2 608 640 632
C1a
1
1
194259
FWF
2 608 641 200
C1a
1
1
373821
FWF
2 608 641 201
C1a
1
1
373838
FWF
2 608 640 633
C1a
1
1
194266
FWF
2 608 640 634
C1a
1
1
194273
FWF
2 608 640 635
C1a
1
1
194280
FWF
2 608 640 636
C1a
1
1
194297
Ob
Sp
ôs
FWF
Tv
a
Zá
-
Ob
sa
16
cie
čís
130
ub
ov
rez
u
sle
do
k
Vý
..
..
..
..
..
..
Vlastnosti výrobku
ba
len
ia
lo
ča
Po
če
tz
ub
ov
Ot
v
kr or s
úž
ko redu
m
mmkčný
Šír
m
ka
hr
ú rez
(b bka u (b
2)
n
1
mm osn ) m
éh m/
ok
otú
mm
Ot
vo
r
Vo
nk
ajš
íp
rie
me
rm
m
b2: hrúbka nosného kotúča
Informácie o objednávaní
* Na veľmi tenký rez s minimálnym úsilím. Špeciálne vhodný aj pre akumulátorové okružné píly.
Construct Wood pre stolné okružné píly (štandard)
2,8/1,8
20
315
30
3,2/2,2
20
350
30
3,2/2,2
24
400
30
3,2/2,2
28
450
30
3,8/2,8
32
500
30
3,8/2,8
36
600
30
4,0/3,0
40
700
30
4,2/3,2
46
¹
ko
vé
b
len
ba
EA
N
31 -kó
65 d
14
0..
.
ia
ia
len
ba
ôs
ob
ná
va
ale
nie
lo
čís
cie
KS
rie
ub
me
ov
rT
u
194792
ATB
7/42
2 608 640 701
C1a
1
1
194808
ATB
10/60
2 608 640 702
C1a
1
1
194815
ATB
10/60
2 608 640 703
C1a
1
1
194822
ATB
10/60
2 608 640 704
C1a
1
1
194839
ATB
-
2 608 640 705
C0a
1
1
194846
ATB
-
2 608 640 761
C0a
1
1
236843
ATB
-
2 608 640 762
C0a
1
1
236850
Ob
NL
sie
l
1
Sp
1
jed
C1a
/P
2 608 640 700
rz
7/42
10/60
Tv
a
do
Vý
sle
.
..
..
..
.
Zá
30
Ob
sa
h
300
b2: hrúbka nosného kotúča
kr
ez
Šír
k
hr a re
ú
z
(b bka u (b
2)
n
1
mm osn ) m
éh m /
ok
otú
ča
Po
če
tz
ub
ov
Vlastnosti výrobku
Obsah balenia
(počet kusov v balení)
b1: šírka rezu
18
mm
vo
r
Ot
Vo
nk
ajš
íp
rie
me
rm
m
ATB
Informácie o objednávaní
ATB
¹ Zásielkové balenie. Zásielkové balenie sa skladá z pevného počtu balení.
Objednávky sa vybavujú výhradne v počte zodpovedajúcom zásielkovému baleniu.
728 | Rezanie okružnou pílou | Construct Wood
Príslušenstvo Bosch 11/12
Construct Wood pre stolné okružné píly (odolný voči klincom)
FWF
b1: šírka rezu
30
3,2/2,2
20
250
30
3,2/2,2
20
300
30
3,2/2,2
20
315
30
3,2/2,2
20
350
30
3,5/2,5
24
400
30
3,5/2,5
28
450
30
3,8/2,5
32
500
30
3,8/2,5
36
Obsah balenia
(počet kusov v balení)
EA
N
31 -kó
65 d
14
0..
.
sie
lko
vé
ba
len
ie¹
hb
ale
nia
lo
čís
ob
ná
va
jed
ba
len
ia
cie
KS
rT
me
rie
rz
ub
ov
rez
u
C1a
1
1
455619
7/42
2 608 641 774
C1a
1
1
455626
FWF
7/42
10/60
2 608 640 690
C1a
1
1
194730
FWF
7/42
2 608 640 691
C1a
1
1
194747
FWF
10/60
2 608 640 692
C1a
1
1
194754
FWF
10/60
2 608 640 693
C1a
1
1
194761
FWF
10/60
2 608 640 694
C1a
1
1
194778
FWF
10/60
2 608 640 695
C0a
1
1
195294
NL
Sp
ôs
2 608 641 773
FWF
Ob
-
/P
FWF
Tv
a
sle
do
k
..
.
..
..
.
Zá
216
Ob
sa
Vlastnosti výrobku
Vý
mm
Šír
ka
hr
ú rez
(b bka u (b
2)
n
1
mm osn ) m
éh m/
ok
otú
ča
Po
če
tz
ub
ov
Ot
vo
r
Vo
nk
ajš
íp
rie
me
rm
m
b2: hrúbka nosného kotúča
Informácie o objednávaní
¹ Zásielkové balenie. Zásielkové balenie sa skladá z pevného počtu balení.
Objednávky sa vybavujú výhradne v počte zodpovedajúcom zásielkovému baleniu.
Rezanie okružnou pílou | Construct Metal | 729
Príslušenstvo Bosch 11/12
Construct Metal:
Špeciálne na čisté rezy do kovu
Pílový kotúč Construct Metal je ideálny na presné rezy
s veľkou silou, čistými líniami rezu – do oceľových
profilov, rúr, uholníkov, plechov a kanálov pre káble.
Na použitie s ručnými okružnými pílami na kov (Hand
Dry Cutter) je určený pílový kotúč Construct Metal so
striedavým usporiadaním trapézových/plochých zubov
z tvrdého kovu, pre kapovacie a pokosové píly (Dry Mitre
Cutter) s plochými zubami so striedavým zrazením hrán.
Nosný kotúč
tvarovo stála oceľ SK5, kalená (> 40 HRC)
Zuby z tvrdého kovu
HLTCG: čisté rezy vďaka trapézovým/plochým zubom
s neutrálnym uhlom čela (0°)
FWF: fazetované ploché zuby s neutrálnym uhlom čela (0°)
Vibration Control
obmedzuje vibrácie, tlmí hluk a zvyšuje presnosť
Rozsah sortimentu
Ø 160-355 mm
Hrubý rez
Ideálne do oceľových profilov, rúr, železných uholníkov, plechov
a káblových kanálov
Jemný rez
Ideálne do oceľových profilov, rúr, železných uholníkov, plechov
a káblových kanálov
Veľmi jemný rez
Ideálne do oceľových profilov, rúr, železných uholníkov, plechov
a káblových kanálov
730 | Rezanie okružnou pílou | Construct Metal
Príslušenstvo Bosch 11/12
Construct Metal na rezanie kovu za sucha z voľnej ruky (Hand Dry Cutter)
Ź Používanie univerzálneho rezacieho oleja 2 607 001 409 niekoľkonásobne zvyšuje trvanlivosť pri rezoch do
kovu, napr. hliníka
HLTCG
b1: šírka rezu
30
184
20,0
2,0/1,6
48
190
20,0
2,0/1,6
40
210
30,0
2,2/1,8
48
235
25,4
2,2/1,8
48
Obsah balenia
(počet kusov v balení)
EA
N
31 -kó
65 d
14
0..
.
sie
lko
vé
ba
len
ie¹
hb
ale
nia
cie
ob
ná
va
jed
ub
ov
rz
C1a
1
1
466493
2 608 641 721
C1a
1
1
466509
HLTCG
2 608 641 722
C1a
1
1
466516
HLTCG
2 608 641 723
C1a
1
1
466523
HLTCG
2 608 641 724
C1a
1
1
466530
Sp
ôs
2 608 641 720
HLTCG
Ob
HLTCG
Tv
a
sle
do
k
..
...
...
...
...
Zá
2,0/1,6
Ob
sa
20,0
ba
len
ia
lo
160
rez
u
čís
Vlastnosti výrobku
Vý
Po
če
tz
ub
ov
mm
Šír
k
hr a re
ú
z
(b bka u (b
2)
n
1
mm osn ) m
éh m/
ok
otú
č
Ot
vo
r
Vo
nk
ajš
íp
rie
me
rm
m
a
b2: hrúbka nosného kotúča
Informácie o objednávaní
¹ Zásielkové balenie. Zásielkové balenie sa skladá z pevného počtu balení.
Objednávky sa vybavujú výhradne v počte zodpovedajúcom zásielkovému baleniu.
Rezanie okružnou pílou | Construct Metal | 731
Príslušenstvo Bosch 11/12
Construct Metal pre kapovacie a pokosové píly (Mitre Dry Cutter)
FWF
b1: šírka rezu
8
8
60
305
25,4
2,2/1,8
60
305
25,4
2,2/1,8
80
355
25,4
2,2/1,8
80
355
25,4
2,2/1,8
90
Obsah balenia
(počet kusov v balení)
EA
N
31 -kó
65 d
14
0..
.
sie
lko
vé
ba
len
ie¹
hb
ale
nia
cie
ob
ná
va
jed
ub
ov
rz
C2a
1
1
466547
2 608 641 727
C2a
1
1
474245
FWF
2 608 641 729
C2a
1
1
466554
FWF
2 608 641 730
C2a
1
1
466561
FWF
2 608 641 732
C2a
1
1
466578
Sp
ôs
2 608 641 725
FWF
Ob
FWF
Tv
a
sle
do
k
....
....
....
....
....
Zá
2,2/1,8
Ob
sa
25,4
ba
len
ia
lo
254
rez
u
čís
Vlastnosti výrobku
Vý
Po
če
tz
ub
ov
mm
Šír
k
hr a re
ú
z
(b bka u (b
2)
n
1
mm osn ) m
éh m/
ok
otú
č
Ot
vo
r
Vo
nk
ajš
íp
rie
me
rm
m
a
b2: hrúbka nosného kotúča
Informácie o objednávaní
¹ Zásielkové balenie. Zásielkové balenie sa skladá z pevného počtu balení.
Objednávky sa vybavujú výhradne v počte zodpovedajúcom zásielkovému baleniu.
732 | Rezanie okružnou pílou | Príslušenstvo
Príslušenstvo Bosch 11/12
Príslušenstvo pre
okružné píly
EA
N
31 -kó
65 d
14
0..
.
sie
lko
vé
ba
len
ie¹
Zá
2 600 100 185
P1b
1
1
433518
0,8
2 600 100 186
P1b
1
1
433525
20,0
16
0,8
2 600 100 187
P1b
1
1
433532
Sp
ôs
0,8
15,875
Vlastnosti výrobku
Ob
12,75
20,0
Hr
20,0
Pr
Ob
sa
hb
ale
nia
čís
cie
ob
ná
va
jed
Ot
vo
r
úb
ka
mm
mm
mm
er
iem
ba
len
ia
lo
Redukčné krúžky pre pílové kotúče do okružnej píly
Informácie o objednávaní
Redukčné krúžky pre pílové kotúče
Hrúbka nosného kotúča od 1,0 mm do max. 1,3 mm
Redukčné krúžky pre pílové kotúče
Hrúbka nosného kotúča od 1,25 mm do max. 1,4 mm
20,0
16
1,0
2 600 100 188
P1b
1
1
433549
25,0
15,875
1,0
2 600 100 189
P1b
1
1
433556
25,0
16
1,0
2 600 100 190
P1b
1
1
433563
25,0
20
1,0
2 600 100 191
P1b
1
1
433570
Redukčné krúžky pre pílové kotúče
Hrúbka nosného kotúča od 1,4 mm do max. 1,7 mm
16,0
12,75
1,2
2 600 100 192
P1b
1
1
433587
20,0
10
1,2
2 600 100 193
P1b
1
1
433594
20,0
12,75
1,2
2 600 100 194
P1b
1
1
433600
20,0
13
1,2
2 600 100 195
P1b
1
1
433617
20,0
15,875
1,2
2 600 100 196
P1b
1
1
433624
20,0
16
1,2
2 600 100 197
P1b
1
1
433631
24,0
16
1,2
2 600 100 198
P1b
1
1
433648
24,0
18
1,2
2 600 100 199
P1b
1
1
433655
24,0
20
1,2
2 600 100 200
P1b
1
1
433662
25,0
15,875
1,2
2 600 100 201
P1b
1
1
433679
25,0
16
1,2
2 600 100 202
P1b
1
1
433686
25,0
20
1,2
2 600 100 203
P1b
1
1
433693
25,4
15,875
1,2
2 600 100 204
P1b
1
1
433709
25,4
16
1,2
2 600 100 205
P1b
1
1
433716
25,4
19
1,2
2 600 100 206
P1b
1
1
433723
25,4
20
1,2
2 600 100 207
P1b
1
1
433730
30,0
20
1,2
2 600 100 208
P1b
1
1
433747
30,0
24
1,2
2 600 100 209
P1b
1
1
433754
30,0
25
1,2
2 600 100 210
P1b
1
1
433761
30,0
25,4
1,2
2 600 100 211
P1b
1
1
433778
Redukčné krúžky pre pílové kotúče
Hrúbka nosného kotúča od 1,7 mm do max. 2,2 mm
Obsah balenia
(počet kusov v balení)
20,0
16
1,5
2 600 100 212
P1b
1
1
433785
25,0
15,875
1,5
2 600 100 213
P1b
1
1
433792
25,0
16
1,5
2 600 100 214
P1b
1
1
433808
25,0
20
1,5
2 600 100 215
P1b
1
1
433815
25,4
15,875
1,5
2 600 100 216
P1b
1
1
433822
25,4
16
1,5
2 600 100 217
P1b
1
1
433839
25,4
19
1,5
2 600 100 218
P1b
1
1
433846
25,4
20
1,5
2 600 100 219
P1b
1
1
433853
30,0
20
1,5
2 600 100 220
P1b
1
1
433860
30,0
25
1,5
2 600 100 221
P1b
1
1
433877
30,0
25,4
1,5
2 600 100 222
P1b
1
1
433884
¹ Zásielkové balenie. Zásielkové balenie sa skladá z pevného počtu balení.
Objednávky sa vybavujú výhradne v počte zodpovedajúcom zásielkovému baleniu.
Rezanie okružnou pílou | Príslušenstvo | 733
Príslušenstvo Bosch 11/12
.
EA
N
31 -kó
65 d
14
0..
sie
lko
vé
ba
len
ie¹
Zá
1,5
2 600 100 223
P1b
1
1
433891
25,4
1,5
2 600 100 224
P1b
1
1
433907
35,0
30
1,5
2 600 100 225
P1b
1
1
433914
Vlastnosti výrobku
Ob
Sp
ôs
25
35,0
Hr
35,0
Pr
Ob
sa
hb
ale
nia
čís
cie
ob
ná
va
jed
Ot
vo
r
úb
ka
mm
mm
mm
er
iem
ba
len
ia
lo
Redukčné krúžky pre pílové kotúče
Informácie o objednávaní
Redukčné krúžky pre pílové kotúče
Hrúbka nosného kotúča od 1,7 mm do max. 2,2 mm
Redukčné krúžky pre pílové kotúče
Hrúbka nosného kotúča od 2,2 mm do max. 3,0 mm
25,4
15,875
1,8
2 600 100 226
P1b
1
1
433921
25,4
16
1,8
2 600 100 227
P1b
1
1
433938
25,4
20
1,8
2 600 100 228
P1b
1
1
433945
30,0
16
1,8
2 600 100 229
P1b
1
1
433952
30,0
20
1,8
2 600 100 230
P1b
1
1
433969
30,0
25
1,8
2 600 100 231
P1b
1
1
433976
30,0
25,4
1,8
2 600 100 232
P1b
1
1
433983
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
.
ale
lko
vé
b
sie
Zá
hb
sa
Ob
Sp
ôs
ob
ba
ale
len
cie
ná
va
Ob
jed
m
žk
am
Dĺ
Vlastnosti výrobku
nia
ia
čís
nie
lo
¹
Príslušenstvo pre ručné okružné píly
Informácie o objednávaní
Dĺžkový doraz
Hodí sa pre GKS 55; GKS 65; GKS 66 CE; GKS 75 S; GKS 85; GKS 85 S, GKS 160 Professional
-
1 608 190 007 PC1c
1
1
019033
Dĺžkový doraz
Hodí sa pre GKS 18 V; GKS 24 V Professional PKS 40; PKS 46; PKS 54; PKS 54 CE; PKS 66;
PKS 66 CE
-
2 608 005 018 PC1c
1
1
055512
Vodiaca koľajnica FSN 70
Neobsahuje pár upínacích svoriek
Hodí sa pre GKS 18 V; GKS 24 V; GKS 55; GKS 55 CE; GKS 65; GKS 65 CE; GKS 66 CE; GKS 68 B,
GKS 68 BC; GKS 85; GMF 1400 CE; GOF 900 CE; GOF 1300 CE; GOF 2000 CE; GUF 4-22 A Professional;
PKS 40; PKS 54; PKS 54 CE; PKS 66; PKS 66 CE; POF 1200 AE; POF 1400 ACE
700
2 602 317 030
C0a
1
1
087186
Vodiaca koľajnica FSN 140
Neobsahuje pár upínacích svoriek
(gumená manžeta ako náhradný dielec 2 601 010 044)
Hodí sa pre GKS 18 V; GKS 24 V; GKS 55; GKS 55 CE; GKS 65; GKS 65 CE; GKS 66 CE; GKS 68 B,
GKS 68 BC; GKS 85; GMF 1400 CE; GOF 900 CE; GOF 1300 CE; GOF 2000 CE; GUF 4-22 A Professional;
PKS 40; PKS 54; PKS 54 CE; PKS 66; PKS 66 CE; POF 1200 AE; POF 1400 ACE
1400
Obsah balenia
(počet kusov v balení)
2 602 317 031
C0a
1
1
087193
¹ Zásielkové balenie. Zásielkové balenie sa skladá z pevného počtu balení.
Objednávky sa vybavujú výhradne v počte zodpovedajúcom zásielkovému baleniu.
734 | Rezanie okružnou pílou | Príslušenstvo
Príslušenstvo Bosch 11/12
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
.
Zá
sie
lko
vé
ba
len
ie¹
Ob
sa
hb
ale
nia
čís
cie
ob
ná
va
P0b
1
1
024181
P0b
2
1
509268
Sp
ôs
jed
Ob
Dĺ
žk
am
m
Vlastnosti výrobku
ba
len
ia
lo
Príslušenstvo pre ručné okružné píly
Informácie o objednávaní
Spojka pre vodiace koľajnice FSN 70, FSN 140
-
1 602 319 003
Pár stolárskych svoriek pre FSN 70, FSN 140
-
2 608 000 426
Klzná pätka na vodiacu koľajnicu
Klzná pätka sa nehodí pre GKS 55 (0 601 664 0..); GKS 55 CE (0 601 664 7..);
GKS 65 (0 601 667 0..); GKS 65 CE Professional (0 601 668 7..)
Hodí sa pre GKS 55 (0 601 567 1..); GKS 65 (0 601 568 1..); GKS 66 CE Professional
(0 601 568 7..)
-
1 608 000 114 PC1c
1
1
019590
Adaptér pre vodiacu koľajnicu
Hodí sa pre GKS 18 V; GKS 24 V; GKS 54 C; GKS 54 CE; GKS 55; GKS 55 CE; GKS 65;
GKS 65 CE; GKS 66 C; GKS 85; GKS 160 Professional; PKS 14 V; PKS 40; PKS 46; PKS 54;
PKS 54 CE; PKS 55; PKS 65; PKS 66; PKS 66 CE
-
2 607 001 375
C0a
1
1
229852
2 605 439 019
P0b
1
1
274081
Príslušenstvo pre polostacionárne okružné píly
Nylonová taška na prenášanie
Hodí sa pre GCM 10; GKG 24 V Professional
-
Vertikálny rýchloupínací držiak
Hodí sa pre GCM 8 S; GCM 10; GCM 10 S; GCM 10 SD; GCM 12; GCM 12 SD; GKG 24 V;
GTM 12 Professional
-
2 608 040 205
C0a
1
1
274043
-
2 607 001 965
C0a
1
1
422550
C0a
1
1
334839
1
316194
Vertikálny rýchloupínací držiak
Hodí sa pre PCM 8 S; PCM 10
Horizontálna rýchloupínacia svorka
Hodí sa pre GCM 10 SD; GCM 12 SD Professional
-
2 608 040 236
Sklápací podstavec
Vonkajšie rozmery dxšxv: 810x820x590 mm; úložná plocha: 665x605 mm
Hodí sa pre GTS 10 Professional
735
Obsah balenia
(počet kusov v balení)
2 607 001 912
C0a
1
¹ Zásielkové balenie. Zásielkové balenie sa skladá z pevného počtu balení.
Objednávky sa vybavujú výhradne v počte zodpovedajúcom zásielkovému baleniu.
Rezanie okružnou pílou | Príslušenstvo | 735
Príslušenstvo Bosch 11/12
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
.
sie
lko
vé
ba
len
ie¹
hb
ale
nia
Zá
Ob
sa
čís
cie
ob
ná
va
Sp
ôs
jed
Ob
Dĺ
žk
am
m
Vlastnosti výrobku
ba
len
ia
lo
Príslušenstvo pre polostacionárne okružné píly
Informácie o objednávaní
Podstavec
Vonkajšie rozmery dxšxv: 880x640x860 mm; úložná plocha: 550x320 mm
Hodí sa pre PCM 8 S; PCM 10
2 607 001 964
C0a
1
1
422543
2 607 001 967
C0a
1
1
422574
-
2 607 960 014
P0b
1
1
274050
-
2 607 960 015
P0b
1
1
316224
-
2 607 960 019
P0b
1
1
317238
-
2 607 960 021
P0b
1
1
334808
-
2 607 960 020
P0b
1
1
334792
-
2 607 001 914
P1b
1
1
316361
-
2 608 005 130
C1a
1
1
479578
-
2 608 005 131
C1a
1
1
479585
-
Podstavec
Vonkajšie rozmery dxšxv: 810x750x590 mm
Úložná plocha 600x520 mm
Hodí sa pre PTS 10
810
Vkladacia doska
Hodí sa pre GCM 10; GKG 24 V Professional
Vkladacia doska
Hodí sa pre GCM 12 Professional
Vkladacia doska
Hodí sa pre GCM 10 S Professional
Vkladacia doska
Hodí sa pre GCM 10 SD Professional
Vkladacia doska
Hodí sa pre GCM 12 SD Professional
Posúvacia tyčka
Hodí sa pre GTS 10 Professional
Uhlový doraz
Hodí sa pre GTM 12 Professional
Dĺžkový doraz
Hodí sa pre GTM 12 Professional
2-dielne predĺženie stola
Hodí sa pre GCM 10; GCM 10 S; GCM 12; GKG 24 V; GTM 12 Professional; PCM 10
356
Obsah balenia
(počet kusov v balení)
2 607 001 911
C0a
2
1
316187
¹ Zásielkové balenie. Zásielkové balenie sa skladá z pevného počtu balení.
Objednávky sa vybavujú výhradne v počte zodpovedajúcom zásielkovému baleniu.
736 | Rezanie okružnou pílou | Príslušenstvo
Príslušenstvo Bosch 11/12
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
.
Zá
sie
lko
vé
ba
len
ie¹
Ob
sa
hb
ale
nia
čís
cie
ob
ná
va
C0a
2
1
443036
Sp
ôs
jed
Ob
Dĺ
žk
am
m
Vlastnosti výrobku
ba
len
ia
lo
Príslušenstvo pre polostacionárne okružné píly
Informácie o objednávaní
2-dielne predĺženie stola
pravé a ľavé
Rozmery dxšxv: 380x100x45 mm
Na prácu na krátkych stoloch
Hodí sa pre GCM 8 S Professional, PCM 85
380
2 607 001 978
Predlžovacie tyče
Hodia sa pre GCM 10 SD; GCM 12 SD Professional
-
2 607 001 956
C0a
4
1
334778
-
2 600 499 070
P0b
1
1
316217
-
2 600 499 071
P0b
1
1
316316
2 605 411 222
P1d
1
1
422529
2 608 601 171
P0b
1
1
274074
2 605 411 204
P0b
1
1
316231
-
2 605 411 187
P0b
1
1
274067
-
2 605 411 212
P0b
1
1
334822
-
2 605 411 211
P0b
1
1
334815
-
2 605 411 205
P0b
1
1
316248
Odsávací adaptér
Hodí sa pre GCM 12 Professional
Odsávací adaptér
Hodí sa pre GCM 10 S Professional
Vrecko na prach
Hodí sa pre GCM 8 S; GTM 12 Professional; PCM 8 S
-
Odsávací adaptér
Hodí sa pre GCM 10; GKG 24 V Professional
-
Vrecko na prach
Hodí sa pre GCM 10 S; GCM 12 Professional
-
Vrecko na prach
Hodí sa pre GCM 10; GKG 24 V Professional
Vrecko na prach s adaptérom
Hodí sa pre GCM 10 SD Professional
Vrecko na prach s adaptérom
Hodí sa pre GCM 12 SD Professional
Vrecko na prach
Hodí sa pre GTS 10 Professional
Obsah balenia
(počet kusov v balení)
¹ Zásielkové balenie. Zásielkové balenie sa skladá z pevného počtu balení.
Objednávky sa vybavujú výhradne v počte zodpovedajúcom zásielkovému baleniu.
Download

Okružné píly