SIBU - Fólie s dizajnovými povrchmi
NÁVOD
Aby sme čo najrýchlejšie objasnili Vaše otázky, tak pre každý z výrobkov SIBU zostavil tím výrobcu technické tabuľky
s vlastnosťami výrobkov, špeciálnymi vyhotoveniami a veľa iných užitočných informácií:
NOSNÝ MATERIÁL
Ako nosný materiál používame typ polystyrolu (HIPS), ktorý je húževnatý, a ktorý vyvinul SIBU DESIGN. HIPS sa
vyznačuje najmä robustnosťou, húževnatosťou a veľmi nízkou hmotnosťou. Na prirezávanie na mieste postačuje
obyčajný orezávací nôž. Pre náš rad výrobkov ACRYLIC-LINE používame ako nosný materiál ABS (akrylonitrilbutadién-styrén) s akrylovým povrchom. Pri výrobkoch PUNCH-LINE 3D sa používa HIPS s fóliou A-PET.
POVRCHOVÝ MATERIÁL
V meniacom sa svete, sú použité vo výrobkoch SIBU povrchy (materiály) s dôrazom na ekológiu, ktoré sú na 100%
bez PVC a s vysokým nárokom na dizajn. Rozlišujeme medzi:
● polyuretánovými (PU) povrchmi z umelej kože
● pokovovanými povrchmi (PET)
● povrchmi s potlačou (tlač)
● polyesterovými imitáciami kožušiny (PET)
● špeciálnym lakovaním (PET-lak)
● akrylovými povrchmi (PMMA)
Všetky varianty vynikajú nielen opticky, ale okúzľujú aj svojím jedinečným výzorom. Vyhovujú najvyšším nárokom a
sú vhodné najmä do interiéru.
HRÚBKA MATERIÁLU
Hrúbka materiálu závisí od konkrétneho dekóru.
SA-SAMOLEPIACI
SA (Self Adhesive) znamená, že dizajnová fólia je na zadnej strane opatrená vrstvou lepidla s ochrannou
snímateľnou fóliou – princíp „samolepky“. K tomu používame akrylátové lepidlá vysokej kvality resp. syntetický
kaučuk (PUNCH-LINE 3D, MultiStyle).
Výhodou samolepiacich dizajnových dosiek (SA) je, že je možné nalepiť ich ako na savé, tak aj na nesavé podklady.
Keďže našim základným materiálom je polystyrol, termoplastický materiál, je potrebné zohľadniť mierne roztiahnutie
dizajnovej fólie. (pozri pokyny na spracovanie). Po nalepení fólie, ale aj počas manipulácie, nesmie teplota prekročiť
60° C, lebo lepidlo získa iné vlastnosti a fólia sa môže začať odlepovať, resp. lepidlo stráca svoju lepiacu schopnosť
(pozor hlavne na priestory, kde trvalo pôsobí priame slnečné žiarenie).
MAX. VÝŠKA RELIÉFU
Uvedenými hodnotami definujeme najvyššie miesto zvoleného dizajnu v nelepivom (NA) a lepivom (SA) vyhotovení.
TEPLOTNÁ STÁLOSŤ
Keďže sú fólie SIBU dodávané do viac ako 70 krajín sveta a skoro všade vládnu špecifické klimatické podmienky, tak
náš materiál skúšame za tvrdých podmienok. Dizajnové fólie SIBU sa už vo vývojovom štádiu (v zlepenom a
nezlepenom stave) zaťažujú v špeciálnych tepelných kontajneroch s vysokými teplotami a vysokou vlhkosťou
vzduchu. Našim prísnym smerniciam odolá len tá najlepšia akosť. Uvedená hodnota tepelnej odolnosti sa vzťahuje aj
pre odolnosť pri trvalom použití výrobku v zlepenom stave a na stálu prevádzkovú teplotu aj bez zlepenia.
VHODNOSŤ DO VLHKÉHO PROSTREDIA
Zaťaženie dizajnových dosiek SIBU vo vlhkom prostredí vzniká vtedy, keď sa dizajnová fólia krátkodobo vystaví
vplyvu vlhka. Tento vplyv vlhka môže vzniknúť na základe vysokej vlhkosti vzduchu alebo priamymi striekancami
vody. Dizajnové fólie SIBU nie sú vhodné priamo do vlhkých priestorov → žiaden dlhotrvajúci vplyv vlhkosti.
Označenie vhodnosti do vlhkého prostredia:
●●●● vhodné do vlhkých priestorov ●●○○ vhodné do vlhkých priestorov, materiál reaguje citlivejšie na striekance
vody → odporúča sa vlhkosť odstrániť
IW Trend
26. 7. 2013
Str. 2
SIBU - Fólie s dizajnovými povrchmi
ODOLNOSŤ VOČI ODERU
Výrobky s označenou odolnosťou voči oderu majú povrch, ktorý je veľmi odolný voči škrabancom. Náš technický tím
skúša výrobky už vo vývojovom štádiu, aby sme mohli ponúknuť výrobok vyhovujúci ktorejkoľvek Vašej požiadavke.
●●●●●● výborná odolnosť voči oderu
●●●●●○ veľmi dobrá odolnosť voči oderu
●●●●○○ dobrá odolnosť voči oderu
●●●○○○ normálna odolnosť voči oderu
●●○○○○ malá odolnosť voči oderu
POTLAČ
Povrchy dizajnových dosiek SIBU možno potlačiť sieťotlačou alebo digitálnou tlačou, čím sa dizajnovým fóliám dodá
individuálny vzhľad. Všetky výrobky označené
možno jednoducho potlačiť. Za účelom odskúšania radi
poskytneme originálne vzory. Na želanie si možno vyžiadať informačný list s odporúčanými sieťotlačovými farbami.
MOŽNOSŤ DODANIA VO ZVINUTOM STAVE
Principiálne sú naše dizajnové fólie balené na paletách a na plocho. Aby sme ale expedičné náklady udržali aj pri
malých dodávkach čo najnižšie, tak sme vyvinuli obalový kartón, do ktorého možno zabaliť množstvo našich
dizajnových dosiek aj vo zvinutom stave. Dizajnové fólie v nelepivom vyhotovení (NA) sa zvinú dekoračnou stranou
smerom von a dizajnové fólie v lepivom vyhotovení (SA) sa zvinú lepiacou stranou smerom von. U dizajnových
dosiek skupiny výrobkov LEATHER-LINE odporúčame max. 3 kusy v jednom kartóne a pre všetkých ostatných
dekoráciách max. 6 kusov v jednom kartóne.
Zvinutý tovar po obdržaní rozvinúť naplocho a poprípade niečím zaťažiť - pri izbovej teplote na asi 24 hodín.
ŠPECIÁLNE VYHOTOVENIE
Nie vždy je možné použiť štandardný skladový program výrobcu
sme si vedomí - a tak Vám výrobca ponúka osobitné špeciálne vyhotovenia.
pre
Vaše
účely
-
toho
ŤAŽKO ZÁPALNÉ
Výrobky zo skladového programu vyhovujú ustanoveniam požiarnej ochrany podľa normy DIN 4102 B2, s výnimkou
výrobkov ACRYLIC-LINE (UL Standard 97). Vyhotovenia NA označených výrobkov ( ) možno na želanie obdržať
ako ťažko zápalné, na inom nosnom materiáli. K dispozícii sú certifikáty nasledujúcich noriem: DIN 4102 B1, ÖNORM
A3800, Classement M1, Classement M2.Ohľadne podrobnejších informácií si vyžiadajte náš informačný list!
MOŽNOSTI FORMÁTOV
Dodatočne k štandardným formátom, ktoré sú uvedené v prehľade, Vám radi ponúkneme aj individuálne
prispôsobené rozmery výrobkov.
ĎALŠIE HRÚBKY
Presne nastavené na Vaše požiadavky vyrábame naše produkty DECO-LINE a PUNCH-LINE s hrúbkou materiálu
medzi 0,8 a 4,0 mm.
PRÍREZY
Želáte si už prirezané fólie ako aj perforovanie (dierkovanie)? Kontaktujte nás, aby sme Vám mohli ponúknuť čo
najlepšie riešenie. Pomocou dĺžok rezu, perforovania a rezania nad 3 metre sme schopní pohotovo splniť Vaše
požiadavky.
MAGNETICKY
Všetky dizajnové fólie SIBU možno od množstva 3 kusov obdržať s magnetickým chrbtom.
Výnimka: všetky LL ROMBO, LL QUADRO a CR CRISTAL ROMBO.
Magnetické fólie SIBU držia na vhodných kovových podkladoch. Tým sa výmena dizajnových dosiek stáva hračkou!
Či už v oblasti výkladov, stavby veľtrhov a obchodov alebo v oblasti nábytku, dekorácií a displejov, je použitie nového
programu SIBU DESIGN Magnetic skoro neobmedzené. Avšak magnetická je len z jednej strany, takže sa nedá
použiť, ako magnetická tabuľa.
IW Trend
26. 7. 2013
Str. 3
SIBU - Fólie s dizajnovými povrchmi
Dekoračné zrkadlo SIBU DM Silver je vo formátoch
už od jedného kusa:
● DM Silver Magnetic 2600x990x1,5 (č. sort. pol. 15903)
● DM Silver Magnetic 2000x990x1,5 (č. sort. pol. 15904)
2600x990x1,5
a
2000x990x1,5
na
sklade
Tepelná stálosť: do 50°C
Rezanie: rezanie sa musí vykonávať vždy na povrchu/dekoračnej strane.
Trieda požiarnej ochrany B2 (DIN 4102).
Príprava povrchu na lepenie PUR/PVAc lepidlami
Aby boli dizajnové fólie vhodné na lepenie pomocou PUR/PVAc, tak sa podľa hrúbky materiálu musí fólia na lepenej
strane buď ošetriť u výrobcu dodatočným výrobným procesom alebo si zákazník prebrúsi lepenú stranu fólie
(zrnitosťou 80), jednoducho povedané zdrsní.
Aby sme tento výrobný proces mohli vykonať u výrobcu, tak v každom prípade potrebujeme túto
informáciu pri objednaní.
DELENIE A OPRACOVANIE
Nezabudnite prosím, že sa dizajnové fólie SIBU musia vždy opracovávať len dekoračnou plochou nahor.
OCHRANA POVRCHU
Naše povrchy sú voči poškodeniam chránené ochrannou fóliou. Tento ochranný film sa má stiahnuť až po
opracovaní.
REZANIE
Dizajnové fólie SIBU s hrúbkou materiálu menšou ako 2 mm možno jednoducho rezať orezávacím nožom. Na
povrchu urobiť jednoducho vryp a prelomiť cez hranu. Pri materiáloch do hrúbky 3 mm sa musí tlak pri rezaní
príslušne zvýšiť. Pri samolepiacich výrobkoch (SA) a pri výrobkoch PUNCH-LINE 3D, je potrebné po orezaní
a zlomení fólie cez hranu lepidlo, resp. fóliu, ktorá chráni lepidlo na zadnej strane oddeliť opätovným prerezaním,
alebo ručne ak sa dá. Používajte prosím vždy ostré nože.
VYSTRIHOVANIE
Pre hrúbky dizajnových dosiek 1 až 1,5 mm je najvhodnejšia postupová raznica.
VŔTANIE
Všetky dizajnové fólie SIBU možno prevŕtať z dekoračnej strany.
PÍLENIE + doporučené parametre pílových kotúčov
Do hrúbky materiálu 1 mm:
Hrubšie ako 1 mm:
HW 280x3,2 / 2,2x30 Z60 / 12,46-18,08 WZ
HW 250x3,2 / 2,2x30 Z40 / 19,63 WZ
HW 250x3,2 / 2,2x30 Z40 / 19,63 FZ/TZ
Počet otáčok do 6000 ot./min., posuv až do 25 m/min.
Pri LEATHER-LINE:
HW 255x2,8 / 2,0x30 Z80 / 10,01 FZ WZ
Počet otáčok do 6000 ot./min., posuv až do 10 m/min.
Najlepší výsledok pri LEATHER-LINE sa dosiahne pridaním MDF-dosky (4 mm) dole a hore, pomalým posuvom a pri
vysokých otáčkach.
FRÉZOVANIE
Do hrúbky materiálu 2 mm:
až do 20 m/min.
fréza o priemere 3 mm, počet otáčok 12000 až 24000, posuv
Dekoračná strana hore:
Dekoračná strana dole:
jedno britová fréza s rotáciou doľava
dvoj britová fréza s rotáciou doprava
Pri materiáloch nad 2 mm by sa malo pracovať s menším posuvom a s frézou o väčšom priemere (6 mm).
IW Trend
26. 7. 2013
Str. 4
SIBU - Fólie s dizajnovými povrchmi
REZANIE LASEROM
Všetky dizajnové fólie SIBU možno opracovať bežnými lasermi. Rýchlosť rezania je závislá od výkonu lasera.
MAX. POLOMER OHYBU
Uvedené hodnoty sa vzťahujú na maximálny polomer ohybu pri vydutom alebo vypuklom umiestnení. V každom
prípade je nevyhnutné mechanické upevnenie! Výnimkou sú výrobky MultiStyle. Tu možno pri primeraných
polomeroch ohybu od mechanického upevnenia upustiť.
OHÝBANIE FÓLIE DO UHLOV
Principiálne sa musí ohrievanie vykonávať zo zadnej strany a nezáleží na tom, či má dekoračná strana
vytvárať vnútorný alebo vonkajší uhol.
Smerné hodnoty pri hrúbke materiálu 1 mm: teplota drôtu: cca 200 °C, doba ohrievania: cca 6 sekúnd.
Na dizajnových fóliách ACRYLIC-LINE, PUNCH-LINE, DECO-LINE a STRUCTURE-LINE - je možné ohýbanie hrán
smerom von (dekoračná strana na vonkajšej strane) - ohýbanie hrán dovnútra (dekoračná strana na vnútornej
strane) je možné len na hladkých dekoračných fóliách resp. na fóliách s jemnou štruktúrou. Pri hlbších štruktúrach nevznikne presná vnútorná hrana.
Ohýbanie hrán na dizajnových fóliách LEATHER-LINE je možné smerom von (dekoračná strana na vonkajšej
strane), dovnútra (dekoračná strana na vnútornej strane) je u LEATHER-LINE možné len pri hladkom
vyhotovení. Na štruktúrovaných dizajnových fóliách LEATHER-LINE vznikajú na vnútornej strane záhyby.
TEPELNÁ TVÁRNOSŤ
U výrobkov s povrchmi z PET resp. PET/lak je pri použití plochých, nie ostrohranných nástrojov možné mierne
dotvarovanie povrchu tepelným tvarovaním (vyvarovať sa ostrým kontúram a využiť väčšie polomery!).
Všetky ostatné vyhotovenia ako PU-kožené povrchy a potlačené povrchy možno bežne hlboko ťahať.
Pri každom novom tvarovanom dielci je nevyhnutné urobiť praktické pokusy na dosiahnutie optimálneho
vytvarovania. Tvar sa musí prispôsobiť materiálu.
Parametre ohrievania: optimálna teplota: 160-210 °C prostredníctvom horného a dolného ohrevu, časy: medzi 20 a
40 sekundami.
Za účelom pokusov dáme radi k dispozícii originálne vzorky.
LEPENIE FÓLIÍ
SAMOLEPIACE FÓLIE
Princíp SA (Self Adhesive) fólií bol spomenutý vyššie. Je to najjednoduchší spôsob lepenia. Fólia sa priloží na
vyčistený podkladový materiál, za súčasného odstraňovania ochrannej vrstvy fólie a pritláčania vhodným predmetom.
Najvhodnejšie je použiť prítlačný valček. Konečná adhézia sa dosiahne pri izbovej teplote po 24 hodinách.
LEPENIE PUR/PVAc
Na lepenie fólií bez samolepiacej vrstvy (NA) možno použiť priamo lepidlo SIBUKLE dodávané výrobcom, alebo
vlastné PUR/PVAc lepidlá.
Pri použití vlastných lepidiel je nutné zohľadňovať použitie vo vzťahu k vlastnostiam lepidla (odolnosť voči
pôsobeniu vyšších teplôt).
Nelepiace dizajnové fólie (NA) z nášho programu DECO-LINE, LEATHER-LINE a STRUCTURE-LINE (až na
niekoľko málo výnimiek) možno lepiť štandardnými bielymi lepidlami. Nesmú sa používať kontaktné lepidlá na báze
Chemoprénu, prípadne iné na báze chemických rozpúšťadiel. Taktiež nie je vhodné použiť močovinoformaldehydové (práškové, kryštalické) lepidlá. Všeobecne pri použití iných, ako doporučených lepidiel dochádza
k porušeniu nosnej fólie.
Takto nalisovanú fóliu možno štandardne hraniť hranami z plastov, hliníka alebo dreva! Lepenie PVAc na nosný
materiál (DTD, MDF...) zabraňuje zvyčajnému rozpínaniu našich dizajnových fólií vplyvom tepla!
Aby boli dizajnové fólie vhodné na lepenie pomocou PVAc, tak sa podľa hrúbky materiálu musia na zadnej strane
buď ošetriť dodatočným výrobným procesom priamo u výrobcu, alebo prebrúsiť (zrnitosť 80), jednoducho povedané
zdrsniť.
IW Trend
26. 7. 2013
Str. 5
SIBU - Fólie s dizajnovými povrchmi
Pozor, tento spôsob lepenia používať len na savé povrchy - preglejka, drevotrieskové dosky, sadrokartón, betón
alebo hladené murivo!
LISOVANIE PUR/PVAc LEPIDLAMI V LISOCH:
Pri lisovaní štruktúrovaných dizajnových fólií (STRUCTURE-LINE a LEATHER-LINE) sa medzi lisovaciu platňu a
dekoračnú stranu fólie musí vložiť stredne tvrdá podložka z penovej gumy o hrúbke 5 mm. Tým sa dosiahne
rovnomerné rozloženie tlaku a súčasne sa zabráni nechcenému poškodeniu dizajnu.
Keď SIBU fólie sa lisujú v lisoch, lepidlo po nanesení treba nechať zvädnúť na dobu cca 20 – 30 minút, keď sa stane
samolepiace, treba dať materiál do lisu a zatlačiť. Pred lisovaním odporúčame vyskúšať dobu vädnutia (je závislá od
teploty lepidla a vonkajšej teploty, zistíme to tak, že na prste neostáva lepidlo).
Pri hladkých dizajnových fóliách je lepšie lisovať bez penovej gumy. Penová guma by mohla spôsobiť dojem
nerovnosti. Aby sa pritom dosiahol hladký povrch jednoduchšie, tak nás oslovte ohľadne dekoračných dosiek
s hrúbkou 2 mm.
Ak by na základe prepravných alebo skladovacích podmienok mala dizajnová fólia zvlnenú ochrannú fóliu, tak sa táto
2
2
musí pred procesom lisovania odstrániť. Lisovacia sila by mala byť 2 kg/cm (0,2 N/mm ), teplota asi 45 °C a lisovací
čas asi 10 minút. Zlepenie protiťažného materiálu a dizajnovej fólie sa vykonáva v jednej operácii. Ako protiťažný
materiál sú vhodné štandardné HPL lamináty. Pri zalisovaní na surovú drevotrieskovú dosku o hrúbke 16 mm sme
najlepšie výsledky dosiahli polystyrolovou protiťažnou doskou o hrúbke 1,0 mm.
Po procese lisovania nechajte dosky v kope cez noc (asi 16 hodín) vychladnúť. Aby sa aj najvrchnejšia fólia úplne
vyrovnala, je potrebné kopu zaťažiť asi 19 mm hrubou drevotrieskovou doskou.
RUČNÉ LEPENIE PUR/PVAc LEPIDLAMI:
V prípade, že nie je možné fólie lepiť lisovaním, môžu byť na podklad lepené aj ručne. Príprava fólie a podkladu pred
ručným lepením je rovnaká ako pri lepení v lisoch. Povrch fólie sa musí najskôr zdrsniť (priamo u výrobcu, alebo
brúsnym papierom zrnitosti 80). Lepidlo sa nanesie na podkladový materiál a nechá sa zavädnúť po dobu 20-30 min.
Fólia sa následne priloží na podkladový materiál za súčasného pritláčania vhodným predmetom (prítlačným
valčekom).
PRÍSLUŠENSTVO
PROFILY
Za účelom mimoriadne pekného ukončenia dizajnových dosiek SIBU, respektíve aby sa zakryla/kašírovala dilatačná
škára výrobkov, Vám ponúkame technicky ako aj opticky prispôsobené profily. Tieto profily sú rozdelené do 5 skupín.
Pri výbere Vašich profilov je potrebné zohľadniť nami odporúčané profily pre daný výrobok.
SIBUKLE D22HV - bezrozpúšťadlové disperzné lepidlo
Uvedená veľkosť zubov na škrabke A1 alebo A2 je najvhodnejšia pre každý uvedený výrobok.
Rozsah použitia: SIBUKLE D 22 HV je dokonale vhodný na lepenie výrobkov SIBU na savé, rovné podklady ako je
drevo, preglejka, drevotrieskové dosky, sadrokartón, betón alebo hladené murivo.
POZOR: SIBUKLE D 22 HV nie je vhodný na nesavé podklady ako sú obklady,
podlahoviny/obklady z plastov, kovy, sklo atď.
ACRYLOVÁ POLITÚRA - SÚPRAVA
Pomocou súpravy politúry môžete vzniknuté stopy po opotrebovaní a po škrabancoch stále znova vyhladiť.
Súčasne je povrch leštením aj ochránený. Súprava obsahuje (je len na objednávku, resp. skladom u výrobcu):
● pastu na leštenie
● špongiu
● leštiace súkno
ŠPECIÁLNE FARBY
Páči sa Vám náš dizajn - ale vo Vašej farbe nie je na sklade? V rubrike špeciálne farby sú pre Vás uvedené ešte
dodatočné povrchy, ktoré sme schopní vyrobiť v malom počte kusov.
IW Trend
26. 7. 2013
Str. 6
SIBU - Fólie s dizajnovými povrchmi
SKLADOVANIE / PREPRAVA
PREDPISY PRI SKLADOVANÍ
Dizajnové fólie SIBU sa musia uschovávať vždy vo vnútorných skladoch. V žiadnom prípade neskladovať vonku! Je
nevyhnutné zohľadniť nasledovné:
● dizajnové fólie skladovať vo vodorovnej polohe, fólie zabalené v zvinutom stave vybaliť
a naplocho na seba uložiť, prípadné zaťaženie zlepší vodorovnú polohu (používajte prosím podložky z kartónu a
výrobky zaťažujte po celej ploche, aby sa zabránilo ich poškodeniu)
● najvrchnejšiu fóliu na kope skladovať otočenú dekoračnou stranou smerom dolu.
● výrobky SIBU skladovať tak, aby boli chránené pred UV-žiarením.
● výrobky SIBU nesmú byť vystavované mokru a vlhkosti.
● materiál ochrániť pred nečistotami, prachom a mechanickým poškodením.
● dlhšie skladovanie pod 0 °C resp. nad 30 °C môže zhoršiť kvalitu.
PREPRAVNÉ PREDPISY
Všeobecne je pri preprave výrobkov SIBU potrebné dbať na to, aby boli chránené pred nečistotami,
UV-žiarením, mokrom a mechanickým poškodením.
● Používať stabilné, rovné palety s podložkou z kartónu. Paleta by mala byť väčšia ako sú výrobky.
● Najvrchnejšiu dizajnovú fóliu na palete položiť dekoračnou stranou smerom dolu. Táto najvrchnejšia dizajnová fólia
musí byť dodatočne ochránená kartónom a doskou (napr. DTD, MDF, HDF, ...).
● Dizajnové fólie sa musia zaistiť proti zošmyknutiu.
● Taktiež je potrebné ochrániť hrany a boky (ochranné lišty hrán, PE fólia, ...).
● Teplota by nemala klesnúť pod -20 °C resp. vystúpiť nad +50 °C.
● Štruktúrované fólie na palete neprepravovať striedavo (posunutá/presadená štruktúra).
● Preprava dosiek SIBU vo zvinutom stave je v zásade možná. Výnimkou sú výrobky LL ROMBO 40,
LL ROMBO 85, LL QUADRO, CR CRISTAL ako aj 3D výrobky.
● Výrobky SIBU sa musia pred spracovaním nechať v každom prípade aklimatizovať. Je nevyhnutné dodržiavať
ideálnu teplotu spracovania (asi + 10 °C až + 30 °C).
● Pred spracovaním dizajnových dosiek je potrebné bezpodmienečne dbať na pokyny pri spracovaní, ktoré nájdete
na internetovej stránke firmy SIBU!
● SIBUKLE D 22 HV sa trvalo nesmie skladovať pod + 5 °C a pri preprave sa musí mrazuvzdorne zabaliť.
● Pokiaľ možno, tak by sa malo spracovanie výrobkov SIBU vykonať v priebehu 12 mesiacov (NA)
(výnimkou sú fólie s naneseným lepidlom /SA/).
ČISTENIE / LIKVIDÁCIA
ČISTENIE
DECO-LINE, STRUCTURE-LINE, ACRYLIC-LINE, PUNCH-LINE, PUNCH-LINE 3D: Pri miernom znečistení
pomocou mäkkej handry na čistenie (táto musí byť bez prachu e nečistôt). Pri silnom znečistení pomocou
štandardného čistiaceho prostriedku na plasty resp. okná (čistiaci prostriedok nenanášať na materiál, ale na handru
nastriekať malé množstvo).
Nepoužívať žiadne prostriedky na drhnutie, čistiace prostriedky s obsahom rozpúšťadiel
alebo čistý alkohol!
IW Trend
26. 7. 2013
Str. 7
SIBU - Fólie s dizajnovými povrchmi
LEATHER-LINE: Povrchy
odstrániť vlhkou handrou.
z
kože
čistiť
pomocou
štandardných
tekutých
mydiel
a
následne
mydlo
Plastové povrchy: Plastový povrch (LL Savanna, LL Marabu, LL Reggae, LL Eleganza) pri miernom znečistení
povysávať a pri silnom znečistení navlhko utrieť.
LIKVIDÁCIA
Zachovanie zdravého životného prostredia je pre nás najvyššou prioritou! Všetky suroviny, ktoré používame,
kontrolujeme na znášanlivosť/únosnosť pre životné prostredie. Keďže nie každý disponuje vlastným kontajnerom na
likvidáciu plastov, tak je pre nás už pri vývoji nových dizajnov dôležité vyberať len vysoko akostné materiály:
materiály, ktoré sa bez váhania smú likvidovať spolu s domovým odpadom. Pre všetky dizajnové fólie SIBU máme k
dispozícii aktuálne certifikáty LGA (krajinský živnostenský ústav Bavorsko). Radi Vám ich dáme k dispozícii.
POKYNY PRE SPRACOVANIE
PRÍPRAVA PODKLADU PRE LEPENIE
Podklad musí byť bez voľných častí, suchý, hladký, bezprašný, bez mastnoty, vosku a silikónu. K dosiahnutiu
maximálnej priľnavosti je potrebné nesavé podklady očistiť vždy alkoholom (etylalkohol, izopropylalkohol).
Samolepiace (SA) fólie so vhodné na savé ako aj nesavé podklady, pričom sa odporúčajú nesavé podklady.
Pre MultiStyle (MS) odporúčame pri pórovitých resp. veľmi savých podkladoch ako je napr. murivo resp.
sadrokartónové dosky a surové drevotrieskové dosky ako vhodný penetračný náter naše disperzné
lepidlo SIBUKLE D22HV.
Pri nelepivých fóliách STRUCTURE-LINE (SL) a DECO-LINE (DM), odporúčame pri pórovitých resp. veľmi savých
podkladoch ako je napr. murivo resp. sadrokartónové dosky a surové drevotrieskové dosky taktiež ako vhodné
lepidlo naše disperzné lepidlo SIBUKLE D22HV. Povrchové pnutie musí byť pri nesavých podkladoch minimálne 38
dyn! (priemyselná informácia!) Pri vypuklých a vydutých podkladoch - je v oblasti okrajov nevyhnutne potrebné
mechanické upevnenie pomocou profilov. Výnimkou je MultiStyle!
LEPENIE
Ideálna teplota spracovania + 10 °C až + 30 °C. Dekoračné fólie sa musia aklimatizovať, čo znamená, že sa pred
spracovaním musia dostať na teplotu v miestnosti (zabráni sa tak tvorbe kondenzátu na ploche lepenia).
Naše výrobky sa pri náraste teploty o 10 °C predĺžia o ca. 0,7 mm - merané na 1 m dĺžky. Všeobecne
by sa na okraji fólie mala dodržať dilatačná škára o veľkosti asi 2 - 3 mm!
Pri vysokej teplote okolia ako aj veľmi kolísajúcich teplotách sa musí dilatačná škára zväčšiť alebo sa musí zvoliť
menší formát dosiek. Je nevyhnutné sa bezpodmienečne vyvarovať tvorbe bublín (uzavretiu vzduchu); použiť stredne
tvrdý ručný gumový valček so šírkou asi 170 mm.
Pri samolepiacich dizajnových fóliách (SA) - stiahnuť ťah za ťahom (t.j. striedavo, nie naraz) ochrannú fóliu lepidla.
Pritom sa nedotýkať plochy s lepidlom a čo najsilnejšie pritlačiť o podklad. Konečná adhézia sa dosiahne pri izbovej
teplote po 24 hodinách.
SPRACOVANIE SIBUKLE
Rozsah použitia: SIBUKLE D 22 HV je dokonale vhodný na lepenie výrobkov SIBU na savé, rovné podklady ako je
drevo, preglejka, drevotrieskové dosky, sadrokartón, betón alebo hladené murivo.
POZOR: SIBUKLE D 22 HV nie je vhodný na nesavé podklady ako sú obklady, podlahoviny/obklady z plastov, kovy,
sklo atď.
Spracovanie: Jednostranne a celoplošne naniesť pomocou jemnej špachtle len na vyčistený a na kladenie
pripravený povrch (ozubenie špachtle je uvedené pre každý výrobok). Doba odstátia (zavädnutia) je pri teplote okolia
od 20 do 35 °C 10-50 minút (táto doba je závislá aj od druhu použitého disperzného lepidla). U lepidla SIBUKLE D 22
HV je to od 20 do 35 °C 20-50 minút. Čím vyššia je teplota okolia tým kratšia je doba odstátia (zavädnutia).
IW Trend
26. 7. 2013
Str. 8
SIBU - Fólie s dizajnovými povrchmi
Odkaz na skúšku prstom: Po nanesení špachtľou a po cca 10 - 50 minút (čas závisí pod teploty prostredia) sa
dotknete nanesenej vrstvy lepidla a lepidlo nezostane prilepené na prste (podobný efekt, ako pri práci
s Chemoprénom), sa dosiahla doba odstátia (zavädnutia)!
Skladovanie: Originálne uzatvorené nádoby sú od dátumu dodania trvanlivé až 12 mesiacov. Tovar udržiavať stále
nad bodom mrazu. Bezpodmienečne chrániť pred mrazom, pretože v opačnom prípade už nie je možné lepidlo
spracovať!
Prezentačné videá lepenia fólií, spracovania a ošetrovania si môžete pozrieť na:
http://www.sibu.at/en/processing.html
alebo priamo na Youtube kanáli SIBU
http://www.youtube.com/user/SIBUDesignGmbH
Táto informačná pomôcka bola zostavená podľa najlepšieho vedomia a s mimoriadnou svedomitosťou. Údaje
sú založené na skúsenostiach z praxe, výsledkoch skúšok ako aj na vlastných pokusoch a zodpovedajú nášmu
súčasnému stavu poznatkov. Na želanie si možno k jednotlivým bodom vyžiadať podrobnejšie informačné listy.
Za tlačové chyby, chyby v normách a omyly nie je možné prevziať žiadne záruku!
IW Trend
26. 7. 2013
Str. 9
Download

NÁVOD - iw trend