NOVÁ ÉRA
SUCHEJ
VÝSTAVBY
Zmiešaním MgO s nasýteným roztokom chloridu horečnatého vzniká kašovitá
látka – tzv. Sorelov cement, ktorá rýchlo tvrdne. Tento materiál prvýkrát objavil
v roku 1867 Stanislas Sorel a nechal si ho patentovať. Pôvodne bol vyvinutý
ako lacnejšia náhrada portlandského cementu, no pre jeho výnimočné vlastnosti si rýchlo získal mimoriadnu obľubu. Nevýhodou je však jeho surovinová
dostupnosť, ktorá je koncentrovaná predovšetkým v Číne (vyše 50% sv. zásob)
ako aj veľká bariéra túto surovinu dovážať
ČO JE
alebo niečo o:
?
Oxid Magnesium
Superboard
MgO+MgCl2 = sorelov cement*)
+ SiO + aditíva
+ sklotextilná sieťka
oxid magnes
ium superbo
ard
Použitie Oxidu Magnézia (MgO) je vo väčšine murovaných konštrukcií odveké.
MgO sa objavuje už pred mnohými storočiami a siaha až do čias pyramíd. Oxid
horčíka bol nájdený už vo Veľkom čínskom múre a iných starovekých pamiatkách, pričom vďaka jeho stabilizačnej funkcii v hlinených nepálených tehlách,
tieto na mnohých miestach prekonali a prežili dokonca aj niektoré kamene!
Veľký čínsky múr obsahuje také množstvo MgO, ktoré by dokázalo nahradiť
všetky sadrokartóny a OSB dosky na celej planéte pri ich súčasnej spotrebe na ďalších 800 rokov! MgO bolo používané v Ázii a na Strednom východe
v širokom zábere projektov svetového významu a to obzvlášť na priečkach či
protipožiarnych konštrukciách stien. V USA boli pre použitie v konštrukciách
prvýkrát schválené tzv. Horčíkové dosky len v roku 2003.
magnesium oxide (MgO)
ALE FAKT, ŽE:
Je nehorľavá. Trieda horľavosti A1. Tepelné zaťaženie do +1200°C. Bezkonkurenčná odolnosť sa ráta
v hodinách.
MgO - je žiaruvzdorným materiálom.
Vynikajúca vzduchová nepriezvučnosť: 44dB,
Odolná voči vode. Dlhodobé pôsobenie vody nemení
jej štruktúru, tvar ani vlastnosti.
Odolná voči mrazu. Testovaná na 100 zmrazovacích a rozmrazovacích cykloch v TSUS, Bratislava.
Do -40°C.
Má vysokú pevnosť. 10 mm hr. superdosky má pevnosť v ohybe kolmo na rovinu 11,6 MPa.
Má najnižšiu hmotnosť.
Objemová hmotnosť: 800-1000 kg/m3
Je zdravotne úplne nezávadná. Bez formaldehydov,
čpavku, azbestu a iných škodlivín.
Výlučne prírodné suroviny!
Absolútne ekologická! Ako jediný stavebný materiál
má zápornú hodnotu CO2. Počas svojej životnosti sa
správa ako živý strom a absorbuje z ovzdušia CO2.
Je sterilná a chráni pred plesňami a baktériami.
Úsporná. Pomáha šetriť energiu, aktívnym odrazom
infračervenej zložky tepla.
NIE
JE
superlatívum
teda:
PRÍLEŽITOSŤ
TVORIŤ LEPŠÍ DOMOV.
Esteticky vytvorený priestor pre bývanie nestačí a omietka už
nedokáže zakrývať fakt, že bývanie je o zodpovednosti voči sebe
a svojim najbližším. Zdravé bývanie, ekologický aspekt prostredia, v ktorom trávime väčšinu svojho života, pocit bezpečia vlastnej rodiny sú kategórie dneška.
Superdoska je materiál tohto tisícročia. Nanovo definuje potreby
tejto doby. Je to trend, ktorý k nám prináša súčasnosť a prostredie, v ktorom dnes žijeme. Je to cesta vlastného vývoja, sebarealizácie a túžby po dokonalosti.
nahrádza:
– sadrokartón
– sadrovláknité dosky
– cementotrieskové dosky
– OSB dosky
– protipožiarne dosky
Zdravý domov
Ekologický domov
– iné konštrukčné dosky
a
á
m
e
N
!
u
v
í
t
a
ltern
Bezpečný domov
Úsporný domov
lebo...
Najnižšia
hmotnosť
medzi konštrukčnými
stavebnými doskami!
2,8
certifikovaná skúšobňa
Protokol o skúške č. 40-12-0075
STN EN 12467, čl. 7.3.1
Hrúbka dosky
Objemová hmotnosť kg/m3
3 mm
935 kg/m3
10 mm
779 kg/m3
20 mm
788 kg/m3
2
kg/m
ska
do
r
e
p
u
ms
3m
Nízka hmotnosť konštrukčných stavebných materiálov začína dominovať predovšetkým tzv. „suchej výstavbe“. Je to
najdynamickejšie sa vyvíjajúci trend v stavebníctve, poukazujúci na obrovský ekologický aspekt presunov obrovských
más stavebných materiálov z výroby na jednotlivé staveniská.
Suchá výstavba je o rýchlosti, efektivite, ekológii a vlastne
zosobňuje vývoj. Nízka hmotnosť Superdosky, ako aj iných
stavebných materiálov v tomto segmente je pozitívne vnímaná aj pri navrhovaní a dimenzovaní nosných aj nenosných
konštrukcií a pri ich samotnej inštalácii.
7,8
10 m
ms
upe
kg/
rdo
m2
ska
6
7
,
5
1
20 mm
2
kg/m
a
osk
superd
Od
3 mm hrúbky!
:
o
o
bo
ale
Existuje alternatívny
materiál, z ktorého
vyrobíte stavebnú
dosku takejto hrúbky
a s takou pružnosťou?
Ponuka, ktorá nemá obdobu v segmente konštrukčných stavebných dosiek. 3 mm hrúbka vypovedá o čom je Superdoska na oxid
magnéziovej báze.
Samotné konštrukčné riešenie a materiálová báza prekvapuje predovšetkým pružnosťou. Pre realizáciu rôznych obkladov neštandardných tvarov je priam jedinečným materiálom. Superdosku
3 mm je možné vrstviť a dosiahnúť tak aj pri štandardnej hrúbke opláštenia tvary, ktoré sa dosahujú pri stavebných doskách
z iných materiálov len komplikovane alebo s kompromismi.
A odporúčané využitie? Superdoska 3 mm čaká predovšetkým
na kreatívny inovátorský prístup, udomácnenie sa v realizáciách
a výsledky na seba nenechajú dlho čakať. Množstvo vlastností,
či už výnimočná požiarna odolnosť, nízka hmotnosť, vodeodolnosť a podobne, vytvoria špecifické určenia jej nového použitia.
Doterajšie využitie je smerované predovšetkým do sendvičových panelov, či už s EPS alebo PU výplňou alebo na obklady
tvrdých izolácií.
ŠIROKÝ SORTIMENT
Problematika tzv. MgO dosiek a značkového produktu SUPERDOSKY so špecifickým zložením plnív je v európskom priestore
da sa povedať raritnou novinkou. Aj keď tento materiál vzbudzuje značný záujem, neexistuje žiaľ odborník na túto problematiku.
Jednou z najdôležitejších vecí, na ktoré sa zameriavame je samozrejme aj disponibilita Superdosiek na sklade pre bezproblémové
dodávky na projekty slovenských firiem a taktiež aj optimálna šírka jej sortimentu. Spoločnosť MGO Slovakia s.r.o., ako doposiaľ
najväčší stredoeurópsky importér tohto produktu, zabezpečuje
dostupnosť Superdosiek v najširšej škále a túto postupne navyšuje. Dôležitý servis vieme poskytovať nepretržite aj vďaka našej
pozícii a priamej implementácii do výrobných štruktúr jedného
z najvýznamnejších svetových výrobcov tohto produktu.
Všetko skladom!
Jedine od MGO Slovakia - najväčšieho
stredoeurópskeho importéra stavebných
dosiek na oxid horčíkovej báze
a jediného importéra SUPERDOSKY.
WOOD
Superdoska
WOOD
8 mm
3 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
15 mm
20 mm
Superdoska
BASIC /Extra
100%-ná absolútna odolnosť
voči plesniam a baktériám
Poslaním Superdosky, ako to už bolo vyjadrené na začiatku, je zabezpečiť
Zdravý, Bezpečný, Úsporný a Ekologický domov. Ak má byť náš domov naozaj oázou zdravia, je potrebné brať do úvahy jeden z najdiskutovanejších
a najčastejších problémov a tým sú plesne. Plesne sú mikroorganizmy,
ktoré sú súčasťou prostredia, v ktorom žijeme. Vyskytujú sa takmer všade:
v pôde, v ovzduší, vo vode a samozrejme aj v interiéroch našich obydlí.
Bežne sú voľným okom neviditeľné. Viditeľnými sa stávajú až po premnožení, vytváraním povlakov pripomínajúcich zamat alebo vatu.
Plesne poškodzujú byt a zariadenie domu a čo je najdôležitejšie, môžu vážne ohroziť ľudské zdravie a životy. Spóry, ktoré sú uvoľňované do ovzdušia
z nárastov plesní, vyvolávajú u vnímavých jedincov precitlivelosť, ktorá sa
najčastejšie prejavuje ako priedušková astma alebo alergická nádcha.
Prítomnosť mikrovláknitých húb (plesní) teda vyvoláva alergické reakcie
vo forme častých zápalov priedušiek, chronického kašľa, astmy, dráždenia slizníc a v neposlednom rade rôznych kožných alergií. Napríklad
taká alternaria alternata – je to teplomilný druh vzdušnej plesne, ktorá
sa považuje za hlavného pôvodcu alergie a astmy u detí do 11 rokov.
Samozrejme, že všetko závisí aj od koncentrácie spór ako aj predispozície jedinca. Plesne sú na výživu úplne nenáročné. Na svoj rast potrebujú bežný bytový prach obsahujúci zvyšky kože, vlasy, peľ, perie, tuky,
roztoče. Napadnutie plesňami môže byť bodové alebo plošné. Na svoj
rast potrebujú predovšetkým vlhko a vlhké prostredie a dokážu si dokonca upraviť pH substrátu, v ktorom rastú. Ak vlhkosť vyschne, rast
plesní sa zastaví. Akonáhle sa vlhko obnoví, obnoví sa aj ich opútovný rast. Vlhkosť vzniká predovšetkým kondenzáciou – zrazením vody
nachádzajúcej sa vo vzduchu. Chladný (čerstvý pri vetraní) vzduch pri
svojom ohreve v interiéri bytu pohlcuje vodné pary. Teplý vzduch zase
naopak, pri ochladzovaní odovzdáva vlhko v podobe kondenzu.
Superdoska vďaka svojmu zloženiu a materiálovej podstate Sorelovho
cementu (MgO a MgCl2) je imúnna voči vzniku a rastu plesní a to dokonca aj keď sú dlhodobo splnené všetky podmienky pre jej priaznivé
fungovanie. Povrch Superdosky je sterilný a doslovne znemožňuje tvorbu a prežitie akýchkoľvek baktérií a mikroorganizmov. Dokazuje to aj
náš test so Superdoskou a sadrokartónovou doskou na doleuvedených
záberoch, čím tento materiál napĺňa podstatu naozaj zdravého bývania
bez kompromisov.
skúška plesňou
skúška plesňou
SADROKARTÓN
SUPERDOSKA
raz vidieť, ako 100x čítať...
ZDRAVOTNE
PROSPEŠNÁ
ČISTÁ PRÍRODA,
KRÁSNY POCIT
ZODPOVEDNOSTI.
Mať produkt z prírodných materiálov, označiť ho ako ekologický a pritom spotrebovať
na jeho výrobu kvantum energie a súčasne
tak uvoľniť do ovzdušia množstvo CO2 nemusí byť až také ekologické. Superdoska je materiál, ktorý prírode naozaj dáva viac ako si
z nej berie!
ako živý strom!
Superdoska sa počas celej svojej životnosti
správa ako živý strom...
Absorbuje z ovzdušia CO2, čím nielenže pokryje emisie uvoľnené počas jej výroby ale
dosiahne výraznú zápornú hodnotu CO2, čo
je v porovnaní s inými stavebnými materiálmi
raritou.
TESTUJEME,
CERTIFIKUJEME
Slovenská republika
Slovenská republika
Česká republika
Česká republika
PRE VÁŠ ZDRAVÝ A BEZPEČNÝ DOMOV.
SUPERDOSKA bola podrobená množstvu certifikácií v rôznych medzinárodných
výskumných laboratóriách v krajinách mimo Európskej únie a to s prekvapivými
výsledkami. Vstup tohto materiálu na Slovensko a do okolitých krajín si vyžiadal samozrejme potrebu zrealizovať certifikačný proces podľa noriem platných
u nás. Celkovo sme oslovili päť autorizovaných skúšobných ústavov na Slovensku a v Českej republike a vlastníme všetky certifikáty potrebné k projektovaniu
SUPERDOSKY. Týmto náš záujem o neustále zdokonaľovanie, vývoj a bezpečie
Vášho bývania zďaleka nekončí. Aj preto sa na SUPERDOSKU môžete vždy spoľahnúť.
Slovenská republika
ODOLNOSŤ VOČI
VODE
certifikovaná skúšobňa
Protokol o skúške č. 40-12-0075
STN EN 12467, čl. 7.3.1
ODOLNOSŤ VOČI
MRAZU
certifikovaná skúšobňa
Protokol o skúške č. 40-12-0075
STN EN 12467, čl. 7.3.1
Hrúbka dosky
Mrazuvzdornosť
(stredná hodnota RL)
10 mm
RL= 0,95
Superdoska obstála aj v teste na mrazuvzdornosť, ktorý sa
testoval štandardne na 100 zmrazovacích a rozmrazovacích cykloch. Priemerná pevnosť v ťahu pri ohybe testovaná na 10 skúšobných vzorkách bola: 6,96 MPa. Priemerná
pevnosť v ťahu v ohybe po 100 zmrazovacích a rozmrazovacích cykloch bola: 6,69 MPa.
Hrúbka dosky
Dlhodobá nasiakavosť
pri úplnom ponorení
10 mm
17,5%
Superdoska odoláva vlhku a vlhkému prostrediu. Pri dlhodobom zaťažení vodou nemení svoju štruktúru, funkčné vlastnosti ani tvar. Pri použití Superdosky v exteriéri, je potrebné
jej povrch upraviť ochranným fasádnym náterom. Viac informácií nájdete na www.superdoska.sk
-40°C
PEVNOSŤ
PRUŽNOSŤ
PEVNOSTNÉ CHARAKTERISTIKY
Vynikajúce pevnostné charakteristiky Superdosky sú determinované predovšetkým
jej špecifickým konštrukčným zložením. Superdoska je zosilnená dvomi vrstvami
sklovláknitej tkaniny, ktoré sú vo výrobnom procese zabudované do jej tela a to
tak na lícnej ako aj rubovej strane tesne pod jej povrchom. Vďaka tomuto riešeniu
získava horčíková Superdoska aj vynikajúcu pružnosť. Dole uvedené pevnostné
charakteristiky Superdosky sú výsledkom testov autorizovaných skúšobní v Českej
a Slovenskej republike.
Hrúbka dosky
Hodnota
Modul pružnosti v ohybe kolmo na rovinu dosky
10 mm
6240 MPa
Modul pruž. E [MPa]
Pevnosť v ohybe kolmo k rovine dosky
10 mm
11,6 MPa
Pevnosť L [MPa]
Pevnosť v ohybe v rovine dosky
10 mm
6,9 MPa
Pevnosť L [MPa]
Pevnosť v tlaku kolmo k rovine dosky
10 mm
16,5 MPa
Pevnosť L [MPa]
Pevnosť v tlaku v rovine dosky
10 mm
14,0 MPa
Pevnosť L [MPa]
Pevnosť v ťahu kolmo k rovine dosky
10 mm
2,4 MPa
Pevnosť L [MPa]
Pevnosť v ťahu v rovine dosky
10 mm
3,7 MPa
Pevnosť L [MPa]
Modul pružnosti v ťahu v rovine dosky
10 mm
1580 MPa
Modul pruž. E [MPa]
110 kg
certifikovaná skúšobňa
Protokol o skúške č. 060-035486
ČSN EN 310
Požiarna odolnosť sa ráta v hodinách!
POŽIARNA
ODOLNOSŤ
Superdoska je okrem množstva užitočných vlastností aj stavebným materiálom medzinárodne klasifikovaným v najvyššej triede protipožiarnej klasifikácie: A1. Oxid horčíka, teda materiál, ktorý dominuje štruktúrnej skladbe Superdosky sa okrem iného na Slovensku používa
na výrobu žiaruvzdorných materiálov. Špičkové protipožiarne parametre bezkonkurenčne
poziciujú Superdosku do skupiny profesionálnych protipožiarnych materiálov. Svedčí o tom
aj množstvo medzinárodných certifikátov, ktoré rátajú požiarnu odolnosť tohto produktu v hodinách!
PRVÝ PROTIPOŽIARNY TEST
SUPERDOSKY NA SLOVENSKU
V autorizovanej skúšobni FIRES, Batizovce bol zrealizovaný prvý protipožiarny test Superdosky na Slovensku zameraný na porovnateľnosť a paradoxne dolný limit jej požiarnej
odolnosti. Aj z tohto dôvodu bola testu podrobená nosná priečka bez akejkoľvek izolácie
alebo výplne, teda dutá, nosná konštrukcia bola len v hrúbke 115 mm. Výsledkom je raritná
hodnota požiarnej odolnosti takejto priečky: vyše 60 minút! Prekvapivo bola zachovaná predovšetkým celistvosť samotných Superdosiek, čo umožňuje využiť jej tenšie hrúbky a tieto
previazať v dvoch úrovniach, čím sa pri takmer nezmenenej cene odstráni rizikový bod priečky a to spoje.
REI 60
- nosná priečka hrúbky len 139 mm!
- drevený skelet priečky!
- superdoska len v jedinej vrstve (12 mm)!
- bez protipožiarnej izolácie! (dutá priečka)
- bez omietok a povrchovej úpravy!
autorizovaná skúšobňa:
A1
tried
a ho
rľav
o
sti
oriz
ná
ova
TICHO
aut
JE ZDRAVIE
Superdoska je konštrukčný stavebný veľkoformátový materiál zahŕňajúci v sebe bezkonkurenčné množstvo špecifických vlastností umožňujúcich zdravé, úsporné a bezpečné
bývanie. V jedinej doske tak nájdete riešenie aj pre akustickú ochranu svojho bývania. Ticho – je jednou z najdôležitejších kategórii zdravého bývania v rozsahu, ktorý si možno
ani neuvedomujete. Superdoska prirodzene odpovedá aj
na tento vážny problém. Bez kompromisov a samozrejme
ako je to pre tento materiál príznačné: nadštandardne!
Aj napriek nezvratným dôkazom o negatívnych účinkoch hluku sa jeho
škodlivé pôsobenie na organizmus a zdravie človeka často podceňuje.
Hluk pôsobí škodlivo priamo na sluch a spôsobuje trvalú poruchu sluchu,
ak hladina akustického tlaku je väčšia ako 85 dB. Okrem toho hluk spôsobuje aj množstvo iných ťažkostí ako poruchy sústredenosti, poruchy
spánku, zhoršenie niektorých chorôb, funkčné poruchy v krvnom obehu
či nárast tlaku krvi. Každé zvýšenie hluku o jeden decibel, môže spôsobiť
zhoršenie stavu nervovej sústavy o 0,5%.
Hladina zvuku 30 dB sa považuje za príjemné ticho!
Človek si najlepšie oddýchne pri hladine 35 dB, čo asociuje šum mora,
rieky, lístie stromov alebo dažďa. Platí dôležité pravidlo, že čím intenzívnejší je hluk, tým kratší čas by sme mali zotrvať v danom prostredí. Je to
hyperbolická závislosť intenzity hluku a času. Ak sme v hlučnom prostredí
na pracovisku, mali by sme určite bývať na tichšom mieste. So Superdoskou sa preto zaoberáme aj s týmto aspektom zdravého bývania. Viac
informácií o konkrétnych riešeniach prinášame na www.superdoska.sk
44dB
sk
ňa:
b
o
úš
AKO JE MOŽNÉ, ŽE
EKOLOGICKY
bez chémie a nebezpečných jedov
dokážeme 100%-ne ochrániť váš
dom pred hlodavcom, ktorý
nemá problém prekonať
aj masívnu betónovú stenu
?
Pretože Superdoska hlodavcom ani iným škodcom jednuducho nechutí! Vďaka charakteristickej horko-slanej chuti je Superdoska imúnna voči
škodcom a parazitom, pre ktorých sú práve dutiny konštrukcií a priečok
nízkoenergetických domov a podkroví ideálnym miestom pre bývanie
a hniezdenie. Výrazná horkastá chuť je príznačná aj pre horčík, od čoho
získal u nás tento chemický prvok svoje pomenovanie.
1
%
0
0
D
E
PR I
A
AN CAM
R
H AV
C
O OD
HL
SCHOPNOSŤ
ODRÁŽAŤ
TEPLO,
ZNAMENÁ
ÚSPORU.
Superdoska je schopná vďaka
svojej štruktúre odrážať infračervenú zložku tepla, emitovaného z vykurovacích telies.
Táto jej vlastnosť sa dá prirovnať k reflexnej hliníkovej fólii, ktoré sa zvyknú inštalovať
v podobe parozábrany pod interiérový obklad.
postačí aj nôž...
JEDNODUCHOSŤ
OPRACOVANIA
Práca aj bez špeciálnych nástrojov!
Horčíková Superdoska je jediná konštrukčná doska, s ktorou
dokážete pracovať aj bez nutnosti použitia elektrickej píly a podobného náradia. Na delenie Superdosiek do požadovaných
rozmerov na stavbe vám postačí aj jednoduchý orezávací nôž.
Hrany Superdosky následne zrovnáme a opracujeme niekoľkými ťahmi brúsnym papierom. Práca so Superdoskou je preto
oveľa jednoduchšia a rýchlejšia. Samozrejme rezanie dosiek
ručnou kotúčovou okružnou alebo formátovacou pílou vytvorí
dokonalé hrany bez potreby ich dodatočnej úpravy.
1.
2.
3.
narezať
troma ťahmi orezávacím
nožom sa nareže sklolaminátová zosilňujúca sieťka
pod povrchom superdosky
zlomiť
po narezaní superdosku
položíme na hranu stola
kopírujúcu rez a zapretím
sa túto zlomíme
odrezať
po zlomení superdosky
je potrebné ešte odrezať
sklovláknitú sieťku, ktorá
dosku zosilňuje na rubovej strane
RÝCHLA
INŠTALÁCIA
SPONAMI AJ SKRUTKAMI
Superdoskú je možné ľahko, jednoducho a rýchlo fixovať aj
na podkonštrukciu. Či už je to sponkovaním alebo klasickým
skrutkovaním. Inštrukcie pre oba spôsoby nájdete na podrobnejšie špecifikované v jednotlivých manuáloch. Pri skrutkovaní
je potrebné dbať na výber správnych skrutiek, ktoré musia mať
na spodnej strane vytvarovanú frézku pre zapustenie hlavičky.
Výhodou je, že Superdosku na rozdiel od iných materiálov nie
je potrebné predvŕtavať. Samotné skrutky navyše vykazujú vysoký odpor voči vytrhnutiu zo Superdosky.
!
D
IA
N
A
V
A
T
VŔ
BE
RE
P
Z
Ekonomické
riešenie
prichytávania
Superdosiek
sponami
INTERIÉR
I EXTERIÉR
STROPY
STENY
PODLAHY
Horčíková Superdoska je konštrukčný materiál
použiteľný na opláštenie konštrukcií stien, stropov a podláh zabezpečujúc tak pre objekt zdravé a ekologické bývanie a vysokú protipožiarnu bezpečnosť. Superdosku je možné použiť
na obklady exteriérových ako aj interiérových
strán. Povrch Superdosiek je možné upravovať
celoplošnými stierkami, omietkami, kamennými
a keramickými obkladmi.
Obklady v exteriéri:
Nezabudni!
Pozrieť povrchové úpravy
Superdosky v exteriéri
Superdosku je možné použiť
na architektonicky neobmedzené obklady exteriérových
stien, fasád rodinných domov
alebo hospodárskych budov.
Od populárnych podhľadov
striech, riešenia okapových
alebo štítových hrán, špaliet
okien, či zdravých odvetraných fasád.
Okrem rýchlej a veľmi jednoduchej montáže a práce so
Superdoskou a jej vlastnosti,
je tento materiál ideálny aj pre
jej ďalšiu povrchovú úpravu
a to či už ide o dekoračné obklady kameňom, lícovými tehličkami až po omietky a rôzne celoplošné stierky určené
do exteriéru.
Okapové hrany
SUPERDOSKA Basic
Podhľady
SUPERDOSKA BasicWood
Špalety
SUPERDOSKA Basic
Odvetrané fasády
SUPERDOSKA Basic
Odvetrané fasády
SUPERDOSKA Wood
LEPENIE OBKLADOV
NA SUPERDOSKU
Na Superdosku je možné lepiť rôzne druhy obkladov, ako sú klasické keramické obklady, dlažby alebo prírodné a umelé dekoračné kamene. Podrobnejšie informácie nájdete v príslušných manuáloch alebo
na stránkach www.superdoska.sk
V JEDNODUCHOSTI
JE KRÁSA
skrutka s frézou
612 mm
50 mm od hrán
MONTÁŽ SUPERDOSKY
1. Rozostupy jednotlivých konštrukčných prvkov by mali zodpovedať reálnym rozmerom inštalovaných Superdosiek. (Každá hrana Superdosky by pri montáži mala byť fixovaná o konštrukciu aj v prípade, že rozmery konkrétnej dosky sú pod maximálnou rozmerovou hranicou)
2. Maximálna rozmerová hranica vertikálnych prvkov podkonštrukcie je 612 mm!
3. Jednotlivé diely Superdosky režte podľa požadovaných rozmerov, avšak celkový rozmer výšky dosiek by mal byť o 10 mm nižší ako je celková výška priečky.
4. Fixovanie Superdosky na podkonštrukciu sa realizuje skrutkami (podľa materiálu podkonštrukcie: drevo, hliník...) v rozponoch 200 až 250 mm. Skrutky sa zapúšťajú do Superdosky
do hĺbky cca. 0,5 mm pod jej povrch.
5. Rohy Superdosky sa fixujú podľa inštrukcií a kót na uvedenom nákrese.
6. Medzi jednotlivými hranami susediacich dosák je potrebné nechávať dilatačnú medzeru 4 mm.
7. Aby sa zabránilo deformácii Superdosky vplyvom vnútorného pnutia, je potrebné Superdosku
fixovať od stredu smerom ku hranám.
Rozmerové tolerancie, kóty a rozostupy sa líšia v závislosti od hrúbky Superdosky.
Montážne návody pre skrutkovanie a sponkovanie nájdete na www.superdoska.sk
200-250 mm
4 mm
dilatačná medzera
15 mm
skrutkovať
od hrán dosky
LEPENIE SPOJOV
SUPERDOSKY
Pred samotným riešením spojov a dilatácií Superdosky je potrebné
poznať odpoveď na otázku s akou finalizačnou úpravou sa počíta.
V prípade omietok, pod ktoré sa nanáša celoplošná výstužná sklotextilná sieťka je možné hrany jednotlivých Superdosiek nechať voľné, bez tmelenia alebo lepenia.
Rovnako postupujeme aj v prípadoch aplikácie a lepenia rôznych dekoračných obkladov, či
už pôjde o umelý, prírodný kameň alebo klasické keramické
obklady alebo dekoračné lícové
tehličky. Medzi jednotlivými hranami Superdosiek sa necháva
nevytmelená 4 mm dilatačná
medzera.
V prípade, že chceme povrch
Superdosky upraviť celoplošnou stierkou bez jej spevnenia
sklotextilnou sieťkou, je potrebné jednotlivé hrany susediacich Superdosiek zlepiť na tzv.
tupý spoj. Superdosky spájame
jednotlivými hranami prostredníctvom jednozložkového polyuretánového lepidla, ktoré si
po vytvrdnutí zachováva elasticitu a následne na povrch nanášame celoplošnú stierku.
Detail lepených hrán
dvoch Superdosiek
POVRCHOVÉ
ÚPRAVY
Napriek hladkému povrchu Superdosky je potrebné
tento nový stavebný materiál chápať predovšetkým
ako konštrukčnú veľkoformátovú stavebnú dosku.
V porovnaní s obkladovými sádrovými doskami, ktorých povrch je na priamu finalizáciu upravený nehygienickou kartónovou vrstvou, v prípade Superdosiek
odporúčame jej povrch dodatočne upravovať predovšetkým celoplošnými stierkami. Ideálnou povrchovou úpravou je aplikácia omietok.
Dostupné sú samozrejme aj
iné riešenia, ktorými sa detailne venujeme v ďalších
manuáloch, ktoré nájdete
na internetovej stránke www.
superdoska.sk. Obsahujú odporúčané tmely a postupy pre
riešenie samotných spojov
a ich tmelenie pre interiér aj
exteriér.
Tmelenie špár
Superdosky
v interiéroch
a exteriéroch
Tmelenie skrutiek
v Superdoske
a realizácia
celoplošných
stierok
ZDRAVÉ
ODVETRANÉ
FASÁDY
Odvetraná fasáda je trendom, ktorý sa vo vyspelých krajinách dokonca podmieňuje normami a príslušnou legislatívou ako štandard. Je to proces, ktorý
v krátkodobom horizonte bude určite aktuálny aj na Slovensku a postupne začne nahrádzať klasické „kontaktné zatepľovacie systémy“. Odvetraná fasáda je
relatívne jednoduchý systém, ktorým sa za pomoci roštu – pomocnej podkonštrukcie vytvorí medzi nosnou stenou a finálnou fasádnou vrstvou vzduchová
medzera umožňujúca prúdenie vzduchu. Týmto vzniká zdravá mikroklíma s cirkuláciou vzduchu, ktorá zabezpečuje dokonalý odvod pár a vlhkosti zo stien.
Prúdením vzduchu konštrukciu nenapádajú plesne a huby, pričom pozitívny
efekt sa prejaví aj odvodom horúceho vzduchu v lete a ochladzovaním stien.
V zime vzduchová medzera prispieva k lepšej tepelnej izolácii. V neposlednom
rade ide aj o účinnú akustickú izoláciu okolitého ruchu a hluku. Superdoska
je ideálnym a bezkonkurenčným materiálom pre vytvorenie zdravej odvetranej
fasády a to pri atraktívne nízkych nákladových parametroch.
Superdoska Wood, je horčíková doska s identickými vlastnosťami ako
hladká „Basic“ verzia s tým, že na povrchu má vytvorený trojrozmerný
verný reliéf dreva. Dodáva sa rovnako vo veľkoformátových tabuliach,
čo umožňuje jej flexibilné použitie a rezanie podľa požadovaných rozmerov. Superdoska Wood sa dodáva v základnom bezfarebnom prevedení a následne sa upravuje a natiera požadovaným odtieňom farby. Je
možné ju aplikovať na efektné a trendové podhľady striech, štítových
a okapových hrán, štýlové odvetrané fasády ako aj priamym lepením
na murivo. Superdoska Wood sa dá deliť na lamely alebo jednoduchým nafrézovaním drážok kotúčovou pílou vytvárať kompaktné tabule s drážkami. Detailné informácie nájdete v príslušných manuáloch
na www.superdoska.sk
WOOD
keď novinka
sa stáva legendou
ROBME VECI
DOKONALEJŠIE
Podhľad, ktorý zaujme svojou estetikou, funkčnosťou
a predovšetkým atraktívnymi vlastnosťami. Presne o tom
je Superdoska Wood. Prinášame Vám ďalšiu z inšpirácií,
ktorá si dokáže podmaniť váš obdiv.
Široká variabilita tvarov
farebných odtieňov
individuality a variability.
ŠTÝLOVÝ
BEZÚDRŽBOVÝ
PROTIPOŽIARNY
EKOLOGICKÝ
OBKLAD
Superdoska Wood je jediným obkladom s nenapodobniteľným 3D
reliéfom dreva. Má všetko to, čo
drevo robí krásnym a pritom nás
zbavuje potreby nákladnej údržby
a dodáva tomuto produktu nové
vlastnosti ako účinnú protipožiarnu ochranu a podobne. Práca so
Superdoskou je jednoduchá a ponúka neobmedzené možnosti pre
jej nové a originálne využitie.
Wood
Basic
cenník
hrúbka
Rozmery
počet ks
m2
cena/m2
cena/m2
cena/ks
cena/ks
(mm)
(mm)
/paleta
/paleta
/bez DPH
/s DPH
/bez DPH
/s DPH
3
6
8
10
12
15
20
1220x2440
150
446,52
2,663 €
7,93 €
9,51 €
1220x2440
80
238,14
4,145 €
12,34 €
14,81 €
1220x2440
60
178,61
5,316 €
15,82 €
18,99 €
1220x2440
50
148,84
6,794 €
20,22 €
24,27 €
1220x2440
40
119,07
8,113 €
24,15 €
28,98 €
1220x2440
35
104,19
9,207 €
27,41 €
32,89 €
1220x2440
22
80,52
14,169 €
42,18 €
50,61 €
hrúbka
Rozmery
počet ks
m2
cena/m2
cena/m2
cena/ks
cena/ks
(mm)
(mm)
/paleta
/paleta
/bez DPH
/s DPH
/bez DPH
/s DPH
8
1220x3000
100
366
10,60 €
38,79 €
46,55 €
Konverzný kurz 30,1260 Sk/€, DPH 20%
Cenník platný od 01.05.2012
Spoločnosť MGO Slovakia s.r.o., si vyhradzuje právo zmeny cien ovplyvnené kurzovou zmenou a inými okolnosťami ovplyvňujúcimi import a distribúciu jednotlivých sortimentných položiek. Úplný cenník príslušenstva,
tovarových položiek na objednávku alebo nových produktov, ako aj prípadné zmeny a aktualizácie budú zverejnené na internetovej stránke
spoločnosti: www.superdoska.sk. Spoločnosť nezodpovedá za prípadné
tlačové chyby v tomto katalógu. V prípade rozdielu cien zverejnených
v tomto katalógu a cien uverejnených na www.superdoska.sk, sú záväzné ceny zverejnené na internetovej stránke.
O možnostiach neštandardných rozmerov sa informujte na infolinke spoločnosti
prípadne na internetovej stránke.
3,20 €
4,97 €
6,38 €
8,15 €
9,74 €
11,05 €
17,00 €
12,72 €
Príbeh Superdosky ani týmto zďaleka nekončí. Je to materiál,
ktorý rozširuje súčasné možnosti v stavebníctve a motivuje k novým riešeniam. Každým dňom si získava svojich priaznivcov
a každým dňom objavuje nové skúsenosti. Aj keď je to relatívne
nový druh stavebného materiálu, svoju históriu začal pred viac
ako tisícročím. Je odrazom doby, ktorá nám umožňuje dotknúť
sa inej kultúry a poznatkov iného kontinentu. Aj preto je naším
poslaním túto hodnotu pretaviť do nových kreatívnych riešení
a možností, ktoré nás každým dňom posúvajú ďalej.
STONE
vlastnosti Superdosky
dávajú vašej
kreativite krídla
Výhradný importér pre strednú a východnú Európu:
MGO SLOVAKIA s.r.o.
ul. Obrody 17
04001 Košice
Infolinka: +421 907 931 777
e-mail: [email protected]
web: www.superdoska.sk
www.mgodoska.sk
www.horcikovadoska.sk
Download

NOVÁ ÉRA SUCHEJ VÝSTAVBY