lindab
|
zjednodušujeme výstavbu
Lindab Coverline
Trapézový program
Lindab
|
Tr a p é z o v ý p r o g r a m
V roku 1959 pán Lage Lindh vo švédskom Grevie
ľahkých strešných krytín, odkvapových systémov,
zakladá súkromnú firmu. Jej poslaním je, okrem
prvkov pre systémové riešenia zastrešenia
iného, ponúknuť novú koncepciu odkvapového
a opláštenia budov, ako aj kompletného systému
systému s výrazné kvalitnejšou povrchovou úpravou.
montovaných oceľových hál. Veľmi významnú
Tak sa začala písať história nového pojmu švédskej
pozíciu zaujíma LINDAB aj v oblasti výroby a predaja
kvality pod názvom LINDAB.
komponentov a systémov vzduchotechniky.
Kľúčovou filozofiou LINDAB je neustále
V súčasnosti je nadnárodný koncern LINDAB jedným
prinášať na trh produkty a systémové riešenia,
z najväčších svetových výrobcov tenkostenných
ktoré významné zjednodušujú akúkoľvek fázu
oceľových prvkov pre stavebníctvo a systémov
výstavby v stavebníctve. Spolu s hodnotami ako
vzduchotechniky. Koncern pôsobí v 31 krajinách,
sú pragmatickosť, elegancia a poriadok tvoria
kde zamestnáva približne 5 000 zamestnancov.
základ značky LINDAB.
Sídlo spoločnosti je v Grevie na juhu Švédska.
Kvalita vstupného materiálu a jeho spracovania,
Od roku 2004 koncern rozšíril svoje pôsobenie
jednoduchosť aplikácie a vysoká úžitková
aj na slovensky trh. V roku 2008 bolo príslušnými
hodnota produktov tvoria základne piliere širokej
úradmi schválená akvizícia, ktorou sa súčasťou
škály výrobkov LINDAB. Neodmysliteľnou
koncernu stala spoločnosť ROVA-SK a.s. spolu
súčasťou vysokej pridanej hodnoty produktov
s ostatnými sesterskými spoločnosťami. Vďaka
je aj profesionálny prístup zamestnancov a ich
tomu môže nový LINDAB a.s. ponúknuť náročnému
úzky vzťah k zákazníkom.
slovenskému zákazníkovi najkomplexnejšiu ponuku
strešných krytín, trapézových plechov, odkvapových
Na trhoch strednej a východnej Európy je značka
LINDAB spojená predovšetkým s výrobou
kovových profilov pre stavebné účely –
2
systémov a systémových riešení ľahkých konštrukcií.
Lindab
Trapézový program
Lindab Coverline
|
Tr a p é z o v ý p r o g r a m
Moderný a vysoko efektívny spôsob
stavebnej technológie je vhodný na výstavbu
výrobných prevádzok, polyfunkčných budov,
skladových priestorov, športových zariadení
či poľnohospodárskych objektov.
Halové systémy v súčasnosti zamestnávajú mysle
väčšiny investorov a realizátorov priemyselných či
Sme výrobcom širokého sortimentu produktov,
komerčných stavieb. Rýchlym stavbám z ľahkých
klampiarskych výrobkov a doplnkového tovaru,
materiálov pridáva na sympatiách podstatne kratšia
čo zabezpečuje kompatibilitu celého systému.
doba výstavby v porovnaní s murovanou klasikou.
Kvalita vstupných materiálov v kombinácii
s technologickým spracovaním a všestranným
Vízie investorov v oblasti časovo i finančne
využitím produktov sú najväčšími výhodami nášho
nenáročnej stavby sú smerodajné. 15 ročná
výrobného portfólia. Trapézový program Lindab
záruka, bezplatný servis i poradenstvo je u nás
preto volia investori a realizátori, ktorí preferujú
samozrejmosťou. Potrpíme si na kredit spoločnosti,
rýchle a efektívne stavby, ktoré spĺňajú funkčné,
na ktorú sa môžete vždy spoľahnúť. Aby sme Vám
bezpečnostné, ekologické, ale aj estetické
boli vždy po ruke, vyrábame na Slovensku, kde
požiadavky európskych noriem.
máme približne 300 predajných miest. Ambíciou
spoločnosti je stať sa vašim najlepším partnerom.
Výhody
trapézových
profilov
| ľahká montáž
| možnosti konštrukčného riešenia obkladov
| rýchla montáž
| ideálne na rekonštrukciu, sanácie a zatepľovanie
| kvalitný a moderne upravený plech
| vhodné statické vlastnosti
| možnosť variantných riešení s rôznymi funkciami
| dlhá životnosť
3
Lindab
|
Tr a p é z o v ý p r o g r a m
Zloženie materiálu
povrchová vrstva
Classic, Premium, Elite
základná farba
pasivácia
zinok
oceľ
zinok
pasivácia
spodná laková vrstva
Povrchová úprava
Lindab Classic
15
G
ro k
20
ov
NC
ARA
IA
G
Lindab Premium
20
á
Nov
5
1
ro k
ov
j
cAia
neCráI hove
RGAeNPovrcvy
A
G
úpra
G
Lindab Elite
20
GA
ro k
ov
C
RAN
4
IA
30
GA
ro k
ov
C
RAN
ro k
ov
NC
ARA
IA
IA
ro k
ov
NC
ARA
IA
Náterový systém s najširšou škálou farieb, zaisťuje vysokú
odolnosť krytín. Odporúča sa pre vidiecke, mestské alebo
priemyselné oblasti s nízkym obsahom SO2 v ovzduší,
s nízkou vlhkosťou a priemernou hladinou UV žiarenia.
ov
r o k kvalitu a sýtosť na dlhé obdobie. V
Zachováva si svoju
CIA
N
A
R
našej ponuke
G Aju nájdete v lesklom a matnom prevedení.
30
Revolučné zloženie vrstvy zinok magnézia je nanášané
na oceľové jadro, ktoré poskytuje mimoriadne vysokú
odolnosť voči korózií, obzvlášť na kritických rezných
hranách. Pasivácia a základná vrstva sa nanášajú ako
ďalšie v poradí, pričom vrchný, mimoriadne odolný a
ov
ro k
estetický
farebný náter zabezpečí dlhodobú životnosť
CIA
N
A
Rkrytiny. Vďaky týmto vlastnostiam je tento materiál
A
G
predurčený do prostredia s vysokým UV žiarením a
zvýšenou mierou znečistenia.
30
- zaručuje najvyššiu ochranu proti korózii z povrchových
tried Lindab. Kategória Elite poskytuje extrémne dlhú
životnosť a vynikajúcu farebnú stálosť, preto sa odporúča
pre požiadavky s vysokou odolnosťou proti poškriabaniu
alebo sofistikované tvarovanie plechov. Tajomstvo
náterového systému nanášania spočíva v perfektnej
priľnavosti medzi vrstvami a preto má aj najdlhšiu
životnosť.
Lindab
|
Tr a p é z o v ý p r o g r a m
Trapézové profily fasádne a strešné
T-8
MATERIÁL |
0,60
0,70
0,75
0,80
hmotnosť (kg/m ) PPU 4,30
5,22
6,09
6,52
6,96
2
užitočná krycia šírka = 1135
RAL
6
7,5
18
8
Dĺžka | 0,5 - 8 m
Nominálna šírka | 1230 mm
Celková šírka | 1166 mm
Užitočná krycia šírka | 1135 mm
Typ | A - fasádny
A
83,2
1166
T - 12
MATERIÁL |
8
užitočná krycia šírka = 1150
9
115
30
97
RAL
A
85
18
RAL
57
20
0,50
0,60
0,70
0,75
0,80
5,45
6,36
6,82
7,27
Dĺžka | 0,5 - 8 m
Nominálna šírka | 1230 mm
Celková šírka | 1111 mm
Užitočná krycia šírka | 1078 mm
Typ | A - fasádny
12
A
12
*
hmotnosť (kg/m2) PPU 4,58
hrúbka plechu (mm)
16
užitočná krycia šírka = 1078
37
*
7
1182
77
10
*
0,50
hrúbka plechu (mm)
113,5
*
1111
T - 18
*
MATERIÁL |
užitočná krycia šírka = 1100
28
78
RAL
38 40
19
56
1133
užitočná krycia šírka = 1104
17
17
138
60
78
TN - 18
17
114
18
17
140
62
114
18
1172
užitočná krycia šírka = 1104
138
60
Aluzinok
26
*po dohode
17
78
26
17
1149
užitočná krycia šírka = 1120
26
78
1149
šírka = 1104
Hliník užitočná kryciaPresvetlený
*po 138
dohode
profil
60
78
0,50
0,60
0,70
0,75
0,80
hmotnosť (kg/m ) PPU 4,41
5,36
6,25
6,70
7,14
hrúbka plechu (mm)
2
21
26
13
A
11,5
1149
RAL
A
Dĺžka | 0,5 - 8 m
Nominálna šírka | 1230 mm
Celková šírka | 1149 mm
Užitočná krycia šírka | 1104 mm
Typ | A - fasádny, B - strešný
1
B
RAL
RAL
A
B
RAL
RAL
A
*
MATERIÁL |
8
0,50
0,60
0,70
0,75
0,80
hmotnosť (kg/m2) PPU 4,46
5,36
6,25
6,70
7,14
hrúbka plechu (mm)
Dĺžka | 0,5 - 8 m
Nominálna šírka | 1230 mm
Celková šírka | 1149 mm
Užitočná krycia šírka | 1104 mm
Typ | A - fasádny, B - strešný
8
B
RAL
Antikondenzačná
RAL
1
úprava A
RAL
A
FASÁDNY
PROFIL
B
RAL
STREŠNÝ
PROFIL
RAL FASÁDNY
LTP STREŠNÝ
LVP PROFIL
RAL PROFIL
B
RAL
5
Lindab
|
Tr a p é z o v ý p r o g r a m
Trapézové profily fasádne a strešné
T - 35
MATERIÁL |
užitočná krycia šírka = 1025
205
RAL
10
40
20
A
36
97
B
0,60
0,70
0,75
0,80
hmotnosť (kg/m2) PPU 4,81
5,80
6,76
7,25
7,73
MATERIÁL |
RAL
110
97
RAL
1082
B
17
vstupná šírka = 1230
užitočná krycia šírka = 1025
205
A
32
108
97
20
RAL
36
40
B
RAL
1075
TC - 45
0,70
0,75
0,80
hmotnosť (kg/m2) PPU 4,83
5,80
6,76
7,25
7,73
Dĺžka | 0,5 - 12 m
Nominálna šírka | 1230 mm
Celková šírka | 1075 mm
Užitočná krycia šírka | 1025 mm
Typ | A - fasádny, B - strešný
0,70
0,75
0,80
B
30
110
40
143
97
RAL
1082
užitočná krycia šírka = 900
185
RAL
A
42
B
35
945
73
108
RAL
hmotnosť (kg/m ) PPU 5,40
6,46
7,53
8,06
8,59 10,71
Dĺžka | 0,5 - 12 m
Nominálna šírka | 1230 mm
Celková šírka | 945 mm
Užitočná krycia šírka | 900 mm
Typ | A - fasádny, B - strešný
MATERIÁL |
143
0,60
0,70
0,75
0,80
hmotnosť (kg/m2) PPU 5,40
6,46
7,53
8,06
8,59 10,71
RAL
A
*
0,50
hrúbka plechu (mm)
užitočná krycia šírka = 925
185
*
1,00
42
B
35
971
143
73
112
užitočná krycia šírka = 900
185
35
Pozinkovaný plech
945
73
RAL
RAL
A
42
42
6
17
Výrobný závod Hustopeče, Česká republika
TNC - 45
42
1,00
29
A
*
0,60
2
RAL
35
40
*
0,50
hrúbka plechu (mm)
167
*
0,60
MATERIÁL |
užitočná krycia šírka = 1035
207
*
0,50
hrúbka plechu (mm)
A
29
užitočná krycia šírka = 1035
207
35
40
30
167
Dĺžka | 0,5 - 12 m
Nominálna šírka | 1230 mm
Celková šírka | 1075 mm
Užitočná krycia šírka | 1025 mm
Typ | A - fasádny, B - strešný
RAL
1075
TN - 35
167
*
0,50
hrúbka plechu (mm)
108
*
112
Pozinkovaný plech s polyesterovou
povrchovou úpravou (PPU)
B
RAL
Dĺžka | 0,5 - 12 m
Nominálna šírka | 1230 mm
Celková šírka | 945 mm
Užitočná krycia šírka | 900 mm
Typ | A - fasádny, B - strešný
Výrobný závod Hustopeče, Česká republika
PE - polyester 25 µm
MPE - matný polyester 30 µm
HBPE - HB polyester 50 µm
* po dohode
Lindab
TC - 50
|
MATERIÁL |
užitočná krycia šírka = 964
191
241
0,70
0,75
0,80
hmotnosť (kg/m ) PPU 5,10
6,12
7,14
7,65
8,16 10,20
50
1012
užitočná krycia šírka = 980
191
245
50
1025
užitočná krycia šírka = 964
191
245
50
Aluzinok
*po dohode
38
RAL
A
Výrobný závod Hustopeče, Česká republika
115
Hliník
*po dohode
A
B
1012
Presvetlený
profil
RAL
*
0,50
0,60
0,70
0,75
0,80
hmotnosť (kg/m2) PPU 5,10
6,12
7,14
7,65
8,16 10,20
hrúbka plechu (mm)
RAL
RAL
*
27
B
115
54
130
27
RAL
1,00
Dĺžka | 0,5 - 12 m
Nominálna šírka | 1230 mm
Celková šírka | 1012 mm
Užitočná krycia šírka | 964 mm
Typ | A - fasádny, B - strešný
MATERIÁL |
54
130
A
B
115
TNC - 50
RAL
*
0,60
2
54
*
0,50
hrúbka plechu (mm)
126
Tr a p é z o v ý p r o g r a m
38
1,00
Dĺžka | 0,5 - 12 m
Nominálna šírka | 1230 mm
Celková šírka | 1012 mm
Užitočná krycia šírka | 964 mm
Typ | A - fasádny, B - strešný
27
38
Antikondenzačná
úprava
Výrobný závod Hustopeče, Česká republika
RAL
A
FASÁDNY
PROFIL
B
RAL
STREŠNÝ
PROFIL
RAL FASÁDNY
LTP STREŠNÝ
LVP PROFIL
RAL PROFIL
7
Lindab
|
Tr a p é z o v ý p r o g r a m
Trapézové profily fasádne a strešné
TN - 50
MATERIÁL |
0,60
0,70
0,75
0,80
1,00
hmotnosť (kg/m2) PPU 4,74
5,76
6,70
7,18
7,65
9,54
A
5
B
20
50
4
217
38
Dĺžka | 0,5 - 12 m
Nominálna šírka | 1230 mm
Celková šírka | 1049 mm
Užitočná krycia šírka | 1020 mm
Typ | A - fasádny, B - strešný
RAL
255
141
RAL
255
užitočná krycia šírka = 1020
1049
TN - 60
MATERIÁL |
3
27,9
hrúbka plechu (mm)
0,60
0,70
0,75
0,80
B
hmotnosť (kg/m ) PPU 6,26
7,41
7,93
8,45 10,54
2
4
RAL
B
užitočná krycia šírka = 920
970,6
vstupná šírka = 1230
40
RAL
LVP 85 / LTP 85
,6
A
20
225,25
*
1,00
RAL
230
115
*
A
20
5
120
260
užitočná krycia šírka = 1040
1080
60
115
RAL
48˚
48˚
3
220
3
50
4
140
40
*
0,50
hrúbka plechu (mm)
114
*
Dĺžka | 0,5 - 12 m
Nominálna šírka | 1230 mm
Celková šírka | 971 mm
Užitočná krycia šírka | 920 mm
Typ | A - fasádny, B - strešný
MATERIÁL |
RAL
60
40
195
235
120
užitočná krycia šírka = 940
980
39
hrúbka plechu (mm)
B
RAL
hmotnosť (kg/m ) PPU 8,11
0,75
2
0,88
1,00
1,25
9,51 10,81 13,51
115
159
84
121
A
241
280
užitočná krycia šírka = 1120
1155
LVP 150 / LTP 150
Dĺžka | 1 - 13,5 m
Nominálna šírka | 1500 mm
Celková šírka | 1155 mm
Užitočná krycia šírka | 1120 mm
Typ | LVP - fasádny, LTP - strešný
MATERIÁL |
hrúbka plechu (mm)
0,75
0,88
1,00
1,25
1,5
hmotnosť (kg/m2) PPU 10,81 12,68 14,41 18,01 21,62
161
153
119
280
Pozinkovaný plech
8
239
41
užitočná krycia šírka = 840
865
Pozinkovaný plech s polyesterovou
povrchovou úpravou (PPU)
Dĺžka | 1 - 13,5 m
Nominálna šírka | 1500 mm
Celková šírka | 865 mm
Užitočná krycia šírka | 840 mm
Typ | A - fasádny, B - strešný
PE - polyester 25 µm
MPE - matný polyester 30 µm
HBPE - HB polyester 50 µm
* po dohode
Lindab
|
Tr a p é z o v ý p r o g r a m
Trapézové profily fasádne a strešné
LVP 20 / LTP 20
MATERIÁL |
*
*
0,40
0,50
0,60
0,70
hmotnosť (kg/m2) PPU 3,90
4,80
5,80
6,80
hrúbka plechu (mm)
Dĺžka | 0,2 - 10 m
Nominálna šírka | 1230 mm
Užitočná krycia šírka | 1020 mm
Typ | LVP - fasádny, LTP - strešný
LVP 20 Dn / LTP 20 Dn
MATERIÁL |
*
*
0,40
0,50
0,60
0,70
hmotnosť (kg/m2) PPU 3,90
4,80
5,80
6,80
hrúbka plechu (mm)
Dĺžka | 0,2 - 10 m
Nominálna šírka | 1230 mm
Užitočná krycia šírka | 1020 mm
Typ | LVP - fasádny, LTP - strešný
LVP 45 / LTP 45
MATERIÁL |
*
*
0,40
0,50
0,60
0,70
hmotnosť (kg/m2) PPU 3,90
4,80
5,80
6,80
hrúbka plechu (mm)
Dĺžka | 0,2 - 10 m
Nominálna šírka | 1230 mm
Užitočná krycia šírka | 900 mm
Typ | LVP - fasádny, LTP - strešný
LVP 45 Dn / LTP 45 Dn
MATERIÁL |
*
*
0,40
0,50
0,60
0,70
hmotnosť (kg/m ) PPU 3,90
4,80
5,80
6,80
hrúbka plechu (mm)
2
Dĺžka | 0,2 - 10 m
Nominálna šírka | 1230 mm
Užitočná krycia šírka | 900 mm
Typ | LVP - fasádny, LTP - strešný
Aluzinok
*po dohode
Hliník
*po dohode
Presvetlený
profil
Antikondenzačná
úprava
RAL
A
FASÁDNY
PROFIL
B
RAL
STREŠNÝ
PROFIL
RAL FASÁDNY
LTP STREŠNÝ
LVP PROFIL
RAL PROFIL
9
Lindab
|
Tr a p é z o v ý p r o g r a m
Oblúkové strešné trapézové profily
T - 35
MATERIÁL |
0,50
hliník 0,60
hmotnosť (kg/m ) PPU 4,83
hliník 2,06
hrúbka plechu (mm)
2
Max. dĺžka | do 6 m
Nominálna šírka | 1230 mm
Celková šírka | 1075 mm
Užitočná krycia šírka | 1025 mm
Oblúkové trapézové profily ako
jednoplášťová strecha.
užitočná krycia šírka = 1025
205
40
17
35
167
Oblúkové trapézové profily ako
dvojplášťová zateplená strecha.
Pozinkovaný plech
10
Pozinkovaný plech s polyesterovou
povrchovou úpravou (PPU)
110
97
29
30
1075
Systém oblúkových trapézových profilov
nachádza využitie v športových,
obchodných a priemyselných objektoch,
verejných aj skladových priestoroch.
Oblúk je možné vyrobiť iba
zo strešného trapézu T - 35.
PE - polyester 25 µm
MPE - matný polyester 30 µm
HBPE - HB polyester 50 µm
* po dohode
Lindab
|
Tr a p é z o v ý p r o g r a m
C - kazety
C - 100/600
MATERIÁL |
99
10
100
hrúbka plechu (mm)
94
101,5
0,75
0,88
1,00
hmotnosť (kg/m2) PPU 9,00 10,56 12,00
Dĺžka | 1 - 12 m
Výška | 100 mm
Šírka | 600 mm
27,5
600
C - 125/600
MATERIÁL |
124
10
125
hrúbka plechu (mm)
94
101,5
0,75
0,88
1,00
hmotnosť (kg/m2) PPU 9,50 11,15 12,67
Dĺžka | 1 - 12 m
Výška | 125 mm
Šírka | 600 mm
27,5
600
C - 150/600
MATERIÁL |
94
101,5
0,75
0,88
1,00
hmotnosť (kg/m2) PPU 10,00 11,73 13,33
149
10
150
hrúbka plechu (mm)
Dĺžka | 1 - 12 m
Výška | 150 mm
Šírka | 600 mm
27,5
600
D
A C - kazeta
B trapézový plech
H
E
D
C tepelná izolácia (minerálna vlna)
D
B
G
D poistný tesniaci pás
A
E samovrtná skrutka alebo nastreľovacia skrutka
C
F
F
G samovrtná skrutka s EDPM podložkou
H nosná konštrukcia
I
I
C - kazety sú najčastejšie používané pre vytváranie
zateplených stien objektov v kombinácii s vertikálne
alebo horizontálne uloženým trapézovým plechom,
dodatočné zateplenie stien, renováciu fasád alebo
Aluzinok
*po dohode
Hliník
*po dohode
Presvetlený
profil
samovrtná pozinkovaná skrutka
vysokodifúzna fólia
ako sekundárna nosná konštrukcia zateplených
striech. Sú považované za dokonalú alternatívu
sendvičových panelov.
Antikondenzačná
úprava
RAL
A
FASÁDNY
PROFIL
B
RAL
STREŠNÝ
PROFIL
RAL FASÁDNY
LTP STREŠNÝ
LVP PROFIL
RAL PROFIL
11
Lindab
|
Tr a p é z o v ý p r o g r a m
Doplnky
a príslušenstvo
A korekčný lak
B vetrací pás LindRoll
E ochranná vetracia mriežka
F tesniaci pás univerzálny
C prestupová manžeta
G tesniace pásy profilované
D lepiace a tesniace pásky
A
B
C
E
D
G
vrchné
spodné
Klampiarske
výrobky
F
vrchné
spodné
spodné
vrchné
spodné
vrchné
Sú vyrábané v dĺžke 2 m z plechu hrúbky 0,5 mm s rovnakou
povrchovou úpravou a farbou ako trapézové profily. Je možné dodať
na objednávku aj klampiarske prvky iných tvarov a rozmerov.
Hrebenáč sedlový
RŠ 310 mm
Lemovanie pultové
RŠ 246 mm
Napojenie plechu
na múr zhora
- RŠ 246 mm
Odkvapové lemovamie
RŠ 246 mm
Oplechovanie rohov
RŠ 300 mm
Štítové
lemovanie
12
Lindab
Sedlový zachytávač snehu
RŠ 333 mm
Úžľabie
RŠ 492 mm
|
Tr a p é z o v ý p r o g r a m
Oplechovanie sokla
RŠ 246 mm
Spojovací materiál
FARMÁRSKE
SKRUTKY
TYP
skrutky
DC - 2
SAMOVŔTNE SKRUTKY
DO OCEĽOVEJ KONŠTRUKCIE
(JT 2 - 2)
DC - 3
(JT 2 - 3)
DC - 5
(JT 2 - 6)
DC - 12
(JT 2 - 12)
Rozmer
d-L
Vŕtacia
kapacita
(mm)
Zverná
hrúbka
(mm)
4,8 - 20
2
-
4,8 - 35
2
-
4,8 - 60
2
-
4,8 - 16
2
3,0
4,8 - 19
2
6,0
5,5 - 19
3
3,0
5,5 - 25
3
9,0
5,5 - 19
6
7,0
5,5 - 25
6
10,0
5,5 - 35
11
13,0
5,5 - 50
11
28,0
Popis
spoja
plech - plech
plech - drevo
plech - oceľ
Prevedenie pozink aj nerez • Prevedenie s podložkou aj bez podložky • Možnosť dodania v lakovanej forme RAL
• Optimálne otáčky do 1250 ot/min
TYP
skrutky
KOTVIACI
MATERÁL
DO BETÓNU
BS - R
KOTVIACI MATERIÁL
PRE SENDVIČOVÉ
PANELY
TYP
skrutky
GT 6 SP
GT 12 SP
Rozmer
d-L
Priemer
predvŕtania
(mm)
Zverná
hrúbka
(mm)
Popis
spoja
6,3 - 35
5
7
plech - železobetón
6,3 - 45
5
20
Rozmer
d-L
Priemer
predvŕtania
(mm)
Zverná
hrúbka
(mm)
5,5 - 80,
100, 120,
130, 150,
160,180
6
1,5 - 5
5,5 - 80,
100, 120,
130, 150,
160,180
12
3 - 12
Popis
spoja
13
Lindab
|
Tr a p é z o v ý p r o g r a m
Dodávka, manipulácia, preprava,
skladovanie a montáž
Dodávka, manipulácia a preprava
Skladovanie
Trapézové profily sú štandardne dodávané
Trapézové profily odporúčame skladovať
vo zväzkoch s hmotnosťou do 1 t. Odberateľ
na drevených podložkách v pozdĺžnom smere
má právo požadovať v objednávke aj nižšiu
v minimálnej vzdialenosti od zeme 20 cm tak, aby
maximálnu hmotnosť zväzkov. Zväzky je možné
bola zabezpečená dostatočná cirkulácia vzduchu.
nakladať žeriavom, resp. vysokozdvižným
vozíkom (len do dĺžky 8 m).
Trapézové profily s polyesterovou povrchovou
úpravou je dovolené krátkodobo skladovať aj
Pri ručnom prenášaní je potrebné jednotlivé kusy
na otvorenom priestranstve, pričom zväzky chránime
uchopiť za okraje po dĺžke, pričom je potrebné
pred priamym slnečným žiarením stálofarebnou
dbať na to, aby nedošlo k žiadnej deformácii
plachtou prepúšťajúcou vzduch, ale konce zväzkov
a poškodeniu povrchu. Trapézové profily sa
ostanú voľné.
odporúča prepravovať vozidlom s plachtou o dĺžke
V prípade skladovania trapézových profilov
ložnej plochy adekvátnej dĺžke prepravovaných
s polyesterovou povrchovou úpravou po dobu
trapézových plechov. Zväzky je nutné riadne upevniť,
dlhšiu ako 30 dní je potrebné vsunúť medzi vrstvy
aby počas prepravy nedošlo k posunu na ložnej
trapézových plechov lišty. Pravidelne je potrebné
ploche, resp. posunu jednotlivých zväzkov po sebe.
kontrolovať vlhkosť (orosovanie) medzi jednotlivými
vrstvami a odstraňovať ju.
Aby boli dodržané záručné podmienky, je nutné
namontovať trapézové profily s polyesterovou
povrchovou úpravou na oplášťovaný, resp.
zakrývaný objekt najneskôr do 2 mesiacov
od dátumu výroby.
Trapézové profily s pozinkovanou povrchovou
úpravou je dovolené skladovať len v suchých
krytých a dobre vetraných priestoroch. Pozinkované
trapézové profily je potrebné do 3 dní od termínu
dodania namontovať, alebo preložiť jednotlivé plechy
tenkými drevenými latami tak, aby mohol medzi nimi
voľne prúdiť vzduch.
Zväzky je potrebné umiestniť od seba
v dostatočnej vzdialenosti.
14
Lindab
|
Tr a p é z o v ý p r o g r a m
Montáž
fixujeme odporúčaným množstvom kotviaceho
Trapézové profily je možné použiť na prekrytie
a spojovacieho materiálu. Týmto spôsobom
strešného plášťa s min. sklonom 8° resp. v prípade
pokračujeme ďalej. Šikmé zastrihnutia je vhodné
potreby priečnych spojov na strechy s min. sklonom
robiť až po úplnej fixácii pásu trapézu.
10°. Trapézové profily sú vyrábané v dĺžkach
na objednávku. Ak je aj napriek tomu potrebné
Trapézový profil odporúčame kotviť cez dolnú
vykonať úpravy, odporúčame použiť vibračný
pásnicu (tzv. spodnú vlnu). V prípade použitia
prestrihovač, kotúčovú pílu so špeciálnym kotúčom
samovrtných skrutiek nie je dovolené predvŕtavať
z tvrdej zliatiny, resp. ručné nožnice alebo pílku
otvory alebo zatĺkať ich kladivom.
na železo. V žiadnom prípade nie je dovolené
používať nástroje, ktoré v mieste rezu vytvárajú teplo
Ak je potrebné vyskladať plochu aj priečnymi
(brúsne kotúče). Kovové piliny, ktoré vzniknú pri
spojmi, je nutné preložiť pásy trapézov v mieste
rezaní je nutné ihneď odstraňovať mäkkou kefkou
podloženom latami (väznicami). Presah plechov musí
tak, aby nedošlo k poškodeniu povrchovej úpravy.
byť minimálne 200 mm. Na líniu priečneho spoja je
vhodné aplikovať poistný izolačný pás,
Prvý kus ukladáme vždy tak, aby jeho spodná hrana
v prípade sklonu do 15° odporúčame používať
bola rovnobežná s odkvapom. Takto pripravený kus
poistný izolačný pás aj v pozdĺžnych spojoch.
ukotvíme k strešnej konštrukcii niekoľkými kusmi
spojovacieho materiálu. Druhý pás trapézu priložíme
Na trapézové profily je dovolené našľapovať obuvou
k predchádzajúcemu pásu tak, aby sa vytvoril
s mäkkou podrážkou a len do spodnej časti vlny
na pozdĺžnom spoji tzv. zámok a spodné hrany
v miestach podložených latami (väznicami), aby
tvorili rovnú líniu. Potom oba pásy fixujeme jednou
nedošlo k deformácii.
skrutkou. Takýmto spôsobom fixujeme 3 kusy.
Pohybom jednotlivých pásov trapézových plechov
Bližšie informácie o montáži vám ochotne poskytne
vyrovnáme líniu na odkvapovej hrane a následne
technické oddelenie Lindab.
15
lindab
|
zjednodušujeme výstavbu
Akvizíciou spoločnosti Rova a.s. vstupuje švédsky
koncern Lindab aj na slovenský trh. Vďaka
tomu môže ponúknuť náročnému slovenskému
zákazníkovi najkomplexnejšiu ponuku strešných
krytín a trapézových plechov značiek Rova
a Lindab, odkvapový systém Lindab Rainline,
ako aj pestrú škálu produktov pre priemyselné
objekty.
Výrobný závod sa nachádza v Spišskej Novej
Vsi a ďalšie svoje pobočky má v Banskej Bystrici
a v Bratislave.
Kvalita vstupného materiálu a jeho spracovania,
certifikovaný proces a výrobky, vysoká úžitková
hodnota produktov tvoria základné piliere širokej
škály výrobkov Lindab.
Kľúčovou filozofiou Lindab je neustále prinášať
na trh produkty a systémové riešenia, ktoré
významne zjednodušujú akúkoľvek fázu výstavby
v stavebníctve.
Lindab a.s.
Spišská Nová Ves:*
Radlinského 20, 052 01 Spišská Nová Ves
tel.: 053/4176 220-30, fax: 053/4492 494
*Od 1.4.2012 nás nájdete na adrese Jamník 278
Banská Bystrica:
Zvolenská cesta 13, 974 01 Banská Bystrica
tel.: 0905 966 206, fax: 048/4145 877
Bratislava:
Pri Šajbách 9454, 831 06 Bratislava
tel.: 02/4487 3014-5, fax: 02/4468 1653
bezplatná infolinka: 0800 124 944, e-mail: [email protected]
Oblastné zastúpenia
BA kraj
BB kraj
KE kraj
NR kraj
PO kraj
TN kraj
TT kraj
ZA kraj
0907 937 246
0915 932 588
0905 342 598
0905 342 874
0907 703 912
0905 966 315
0907 937 246
0905 966 315
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
0905 342 874
0915 938 518
0918 697 867
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Produktoví špecialisti
Lindab Rainline Expert
Priemyselné stavby
Systémové riešenia
© 2010 Lindab AB.

www.lindab.sk
je registrovaná ochranná značka spoločnosti Lindab AB. Lindab AB si vyhradzuje právo zmeniť obsah tejto tlače.
Download

Katalóg trapézový program 2012.pdf