Katalóg
Produktov
2011
ČO JE
?
Superdoska je konštrukčná stavebná veľkoformátová doska žiarivo bielej farby, ktorá svojími vlastnosťami dokáže nahradiť takmer všetky v súčastnosti dostupné stavebné dosky
ako sadrokartónové dosky, sadrovláknité dosky, cementotrieskové dosky, OSB dosky, QSB
dosky či dosky na báze vláknocementu. To, čo robí SUPERDOSKU® bezkonkurenčnou
je predovšetkým jej požiarna odolnosť (4-6 hodín) ako aj bežné tepelné zaťaženie až do
1200°C (SUPERDOSKA® vďaka obsahu oxidu horčíka MgO je žiaruvzdorným materiálom),
nasleduje absolútna odolnosť voči vode a vlhku (aj niekoľkomesačný priamy vplyv vody na
SUPERDOSKUj® nemá žiadny vplyv na jej štruktúru), výborná zvukoizolačná schopnosť,
tepelnoizolačná schopnosť, jedinečná schopnosť odrážať IČ (infračervené) lúče, teda kúrením emitované teplo v interiéroch (vlastnosť hliníkových parozábranných interiérových fólii),
pružnosť a prekvapivá pevnosť SUPERDOSKY®, v neposlednom rade je to jej odolnosť voči
škodcom, plesniam, hnilobe, hlodavcom ako aj absolútna zdravotná nezávadnosť a ekologickosť! SUPERDOSKU® je možné použiť takmer všade. Na podlahy, stropy, podhľady,
steny v interiéri ako aj v exteriéroch budov. Jej použitie je vďaka množstvu vlastností a predností neobmedzené. Pre lepšie rozhodovanie si preštudujte tento produktový katalóg, ktorý
Vás prevedie celým spektrom možností, ktoré ponúka tento zaujímavý produkt.
JADRO SUPERDOSKY
MgO 48,9%
MgCl 20,4%
3,1%
SiO
Drevené častice (piliny)
Tmely a výplne na báze
cementu
1%
Sklovláknitá sieťka
zosilňujúca Superdosku
13,3%
14,3%
Hladký biely „MGO“ povlak
1%
Pre ekologický, zdravý a bezpečný domov!
žiaruvzdorná 1200°C
pružná a pevná
mrazuvzdorná
vodeodolná
vodotesná
superbiela
ekologická
antialergická
odrážajúca teplo
zdravotne nezávadná
odolná voči plesniam
odolná voči hlodavcom
Vzácny horčík a história Superdosky®
Použitie oxidu magnézia (MgO) je vo väčšine murovaných konštrukcií odveké. MgO sa objavuje už pred mnohými storočiami a siaha až takmer do čias pyramíd. MgO bolo nájdené
vo Veľkom Čínskom múre a iných starovekých pamiatkách. Ako stabilizátor hlinených tehál,
tieto vo Veľkom Čínskom múre na mnohých miestach prekonali a prežili dokonca aj niektoré
kamene! Veľký Čínsky múr obsahuje také množstvo MgO, ktoré by dokázalo nahradiť všetky sadrokartóny a OSB dosky na celej planéte pri súčasnej spotrebe na ďalších 800 rokov!
Moderné využitie MgO vo výrobe stavebných panelov má svoje korene spred niekoľkých
desaťročí. MgO bolo používané v Ázii a na Strednom východe v širokom zábere projektov
svetovej kvality a to obzvlášť na priečkach či protipožiarnych konštrukciách stien. Tento pre
nás nový typ opláštenia resp. Obkladu má svoju dlhú a úspešnú históriu.
Horčíkové dosky boli pre použitie v konštrukciách prvýkrát schválené v USA len v roku 2003!
Vďaka perfektným ohňovzdorným vlastnostiam a bezpečnostnému hodnoteniu horčíkových
dosiek si ich ako prví osvojili New York a New Jersey. Nasledovala Florida s vysokou vzdušnou vlhkosťou práve kvôli unikátnej vlastnosti horčíkových dosiek z hľadiska ich odolnosti
voči hnilobe a plesniam. V Miami našli horčíkové dosky uplatnenie vďaka pevnostným charakteristikám a hurikánovej odolnosti stien spevnených takýmito doskami.
Ak sa premiestnime do Taiwanu na známu vežu Taipei 101, horčíkové dosky nájdeme na
všetkých 101 poschodiach tejto najvyššej budovy na svete, a to tak z interiérovej ako aj z
exteriérovej strany. Horčíkové dosky boli „oficiálne predpísaným“ konštrukčným materiálom
pre stavby budov Olympiády v Beijinghu z roku 2008. Bolo tam nainštalovaných viac ako
8.000.000 m2 horčíkových dosiek.
Sadrokartónová
doska
Sadrovláknitá
doska
OSB 3
doska
Cementotriesková
doska
Vláknocementová
doska
Všetky v jedinej
Ak by sme naraz nainštalovali do stavby súčasne všetky dostupné stavebné
dosky, aj tak by spolu nedosiahli všetky
vlastnosti, ktoré má Superdoska®.
Od sadrokartónu po bezpečný a zdravý domov
alebo
Prečo je SUPERDOSKA® výhodnejšia?
Na začiatku bol sadrokartón...
Sadrokartón resp. sadrokartónové dosky boli patentovaným objavom zo začiatku 20. storočia, ktorým sa začala éra už dnes populárnej tzv. „suchej výstavby“. Na našom trhu zaznamenali sadrokartónové dosky svoje masové využitie
predovšetkým v súvislosti so zobytňovaním podkrovných
priestorov rodinných domov či už novostavieb alebo rekonštrukcií, kde hlavnou motiváciou bola rýchlosť výstavby ale hlavne nízka váha takto vytvorených stavebných
priečok. Kým dovtedy sa obytné podkrovia obkladali
takmer výlučne drevom použitie sadrokartónu prinieslo
estetické a plnohodnotne využitie podkrovných priestorov, ktoré sa dali upravovať maľovaním, tapetovaním
alebo omietkami.
Dnes predovšetkým už len nízka cena tohto obkladového stavebného materiálu motivuje stavebníkov k jeho
použitiu aj keď sú čoraz častejšie konfrontovaní veľkým
množstvom jeho nedostatkov, ktoré nedokážu držať krok
so stále prísnejšími bezpečnostnými štandardmi a normami pre zdravé a bezpečné bývanie.
Sadrokartón je možné použiť:
– len na nenosné priečky a obklady podkrovia
– len do suchých priestorov
– len do priestorov protipožiarne
nezabezpečených miestností a objektov
2.etapa: Sadrokartón + OSB doska...
Rozmach rozvoja tzv. „suchej výstavby“ a predovšetkým rastúci záujem o nízkoenergetické
montované skeletové domy položil pred sadrokartón nezdolateľnú prekážku. Potreba zavetrenia konštrukcie montovaného domu logicky sústredila záujem na toho času dostupné drevoštiepkové dosky – OSB dosky, ktorými niektoré realizačné firmy ešte aj dodnes realizujú
svoje stavby montovaných rodinných domov.
Práve krehkosť a nízka pevnosť sadrokartónu vytvorila potrebu ich kombinácie spolu s OSB
doskami, ktorými sa začali zo statických dôvodov „zavetrovať“ skeletové konštrukcie domov.
Vlastnosti dvoch dosiek – Sadrokartónu a OSB dosiek sa touto kombináciou začali vzájomne dopĺňať. Avšak pre zdravý a bezpečný domov to stále nestačilo...
NEVÝHODY:
-
Sadrokartón
OSB doska
hladký povrch
pevnosť
-
obsah zdraviu škodlivých prvkov a lepidiel
ako amoniak, formaldehydy atď.
nízka odolnosť voči vode a vlhku
nízka požiarna odolnosť
možnosť tvorby plesní
nízka odolnosť voči hlodavcom a škodcom
vysoký súčiniteľ difúzneho odporu
(„nedýchajúci“ materiál)
ťažšia opracovateľnosť
dvojnásobná prácnosť, vyššie náklady
3.etapa: Sadra + papierové vlákna...
Množstvo absentujcich vlastností sadrových dosiek sa najväčší európski výrobcovia snažili
riešiť rôznymi impregnáciami a úpravami (dosky protipožiarne, do vlhkého prostredia, akustické...) Nikdy však nedokázali substituovať na to určené špeciálne bezsádrové dosky, ktoré
postupne rozširovali produktové portfólio týchto výrobcov.
Vylepšiť najväčšiu nevýhodu sadrokartónových dosiek mala myšlienka nového konštrukčného zloženia sadrovej dosky jej zosilnením papierovými vláknami v jej hmote. Vznikla tak
sádrovláknitá doska bez papierového obalu. Prvá sadrová doska, ktorá svojou pevnosťou
už môže byť použitá na zavetrenie skeletovej konštrukcie. Nevýhody sadry, materiálu, ktorý
je síce cenovo dostupný a v našich podmienkach ľahko získateľný, však zostávajú... Zachovať všetky vlastnosti zodpovedajúce čoraz vyšším normovým ale aj očakávaným nárokom
stavebníkov pre bezpečný, zdravý a ekologický domov často preberali iné špecializované
dosky, ktoré sa vo vzájomnej kombinácii pokúšali dosiahnúť požadované parametre. Cena
takýchto riešení však adekvátne tomu prudko rástla...
Dnes: Všetky dosky s nalepšími vlastnosťami odteraz v jedinej:
SUPERDOSKE®
SUPERDOSKA® - vo vyspelých krajinách často označovaná aj ako „doska tohto tisícročia”, je doposiaľ jediná konštrukčná doska, ktorá svojimi vlastnosťami a funkciami
dosahuje úroveň, vysoko prekračujúcu najprísnejšie medzinárodné normy a štandardy kladené na moderné nízkoenergetické stavby. Jej cena je pri tom prekvapivo pod
úrovňou alternatívnych stavebných dosiek! A práve pre to sa SUPERDOSKA® stáva
fenoménom tejto doby o čom svedčí aj obrovský záujem stavebníkov o tento materiál
vo vyspelých krajinách. Spoločnosť MGO Slovakia s.r.o. je prvou spoločnosťou, ktorá tento vynikajúci produkt prináša aj do nášho stredoeurópskeho prostredia.
PODHĽADY,
ŠTÍTY,
FASÁDY
Horčíkovú Superdosku® je možné použiť na realizáciu podhľadov, obloženie štítov striech alebo akýchkoľvek exteriérových
častí domu, kde chceme povrch finalizovať omietkou. Superdosku® je možné použiť aj na realizáciu odvetraných fasád.
STROPY, STENY,
PODLAHY
špeciálny drsný
povrch
rubovej strany
horčíkovej
SUPERDOSKY
umožňuje upravovať jej povrch
rôznymi druhmi omietok, lepiť na ňu
rôzne obklady od keramických
až po betónové či prírodný kameň
Viac informácií nájdete na www.superdoska.sk
OBKLAD
Aplikovaný na drsnú rubovú stranu
SUPERDOSKY
OMIETKA
Aplikovaná na drsnú rubovú stranu
SUPERDOSKY
KAMEŇ
Aplikovaný na drsnú rubovú stranu
SUPERDOSKY
Lícová strana Superdosky®
Hladká ako sklo
Lícová strana Superdosky® má hladký povrch
s leskom. V prípade požiadavky na plne hladký
pohľadový povrch odporúčame produktovú radu
Superdoska® EXTRA, ktorá si nevyžaduje dodatočnú povrchovú úpravu.
Superdoska® Extra
Špeciálna hladká povrchová
úprava Superdosky® EXTRA
dokonalé
PODHĽADY
KRBY
a protipožiarna
ochrana
KÚPEĽNE
BAZÉNY
a vlhké prostredie
kreatívne
STROPY
NÁBYTOK
police, vstavané skrine
OBLÉ
steny, stropy,
podhľady
Tvarovanie
a ohýbanie
Superdosky®
SUPERDOSKA
Horčíková Superdoska s atraktívnym 3D reliéfom a kresbou dreva. Vhodná do exteriéru aj interiéru. Dodáva sa v bielych veľkoformátových tabuliach s možnosťou vlastnej farebnej úpravy.
®
WOOD
NOVINKA NA TRHU!
Žiadajte samostatný katalóg
110 kg
12 mm
20 cm
Pevnosť a pružnosť
Klimatické zmeny
prinášajú so sebou
čoraz častejšie
zosuvy pôdy, hurikány
či zemetrasenia...
110 kg
12 cm
60 cm
Akú cenu má bezpečný domov?
Rýchle klimatické zmeny súčasnosti kladú čoraz vyššie nároky na funkcie
a vlastnosti stavebných materiálov. Spoločnosť MGO Slovakia prináša na Slovensko revolučný stavebný materiál, ktorý je už pár rokov samozrejmosťou vo
vyspelých štátoch sveta.
Pevnosť a pružnosť stavebných dosiek má dôležitý vplyv na ich ďalšie využitie.
Superdoska® sa vyznačuje zaujímavými pevnostnými parametrami približujúcimi sa hodnotám drevoštiepkových OSB dosiek. Zaujímavosťou je, že so
stúpajúcou saturáciou vlhkosti sa samotná pevnosť dosiek nielenže nemení
ale navyše sa mierne zvyšuje. Aj preto je možné Superdosku® použiť na zavetrenie drevostavieb a skeletových konštrukcií. V Spojených štátoch je táto
doska dokonca predpísaným stavebným materiálom v oblastiach s výskytom
hurikánov a tornád.
Prekvapivou je u Superdosky® predovšetkým aj jej pružnosť. Táto doska je
obojstranne zosilnená sklotextilnou sieťkou, ktorá umožňuje dosku pružne ohýbať a zakomponovávať tak do ohýbaných interiérových detailov. Superdosku®
v hrúbke 3 mm je možné ohnúť až do rádiusu 20 cm.
Ohňovzdornosť viac ako 4 hodiny
Ochráňte svoj domov
pred požiarom
špičkovým
protipožiarnym
materiálom triedy A!
Tepelné zaťaženie až 1200°C!
Pocit bezpečného a zdravého domova je často aj otázkou jeho ochrany pred
požiarom. Elektrický skrat v elektroinštalácii, zásah bleskom, chyba v komínovom systéme, či jednoduchá nedbanlivosť môžu mať katastrofálne následky na hodnotách, ktoré by mali byť samozrejmým predmetom záujmu pre ich
ochranu.
Superdoska® je okrem množstva užitočných vlastností aj stavebným materiálom
medzinárodne klasifikovaným v najvyššej triede protipožiarnej klaifikácie – „A“.
Oxid horčíka, teda materiál, ktorý dominuje štruktrnej skladbe Superdosky® sa
okrem iného používa pre výrobu žiaruvzdorných materiálov. Špičkové protipožiarne parametre bezkonkurenčne poziciujú Superdosku® do skupiny profesionálnych protipožiarných materiálov. Svedčí o tom aj množstvo medzinárodných
certifikátov, ktoré rátajú požiarnu odolnosť tohto materiálu nie v minútach ale
hodinách! Navyše Superdoska® nie je len absolútne nehorľavým stavebným
materiálom ale v prípade priameho požiaru prebieha v Superdoske chemická
reakcia, ktorej výsledkom je vodná para, ktorá sa aktívne poodieľa na ochladzovaní konštrukcií. Maximálne tepelné zaťaženie Superdosky® je 1200°C!
Vodotesnosť a vodoodolnosť
Príroda prináša vodu,
záplavy...
Cíťte sa bezpečne
a ochráňte svoj domov
®
so Superdoskou !
Ochrana pred vlhkosťou
Ďalšou unikátnou vlastnosťou Superdosky® je jej odolnosť voči vlhku a vode.
Aj dlhodobé priame vystavenie vode či vlhkosti nemá žiadny vplyv na jej štruktúru, funkčnosť, tvar či vlastnosti. V prípade dlhodobého ponorenia do vody,
čo môže simulovať záplavy alebo inú prírodnú katastrofu, dokáže zachovať
svoj tvar či celistvosť bez akéhokoľvek poškodenia. Čo je navyše dôležité, aj v
takomto prípade nemení svoje fyzikálne a mechanické vlastnosti a teda nemá
vplyv ani na statiku objektu. Superdosku® je preto možné použiť nielen v saunách, kúpelniach, bazénoch, sprchách, plavárniach ako aj kdekoľvek, kde je
vlhké prostredie, ale aj tam kde jednoducho chceme vytvoriť bezpečný pocit
domova.
Superdoska® však dokáže vode nielen vzdorovať ale aj vynikajúco absorbovať
vlhkosť a následne ju uvoľňovať späť do miestnosti. Práve vďaka tejto vlastnosti sa využíva Superdoska® aj na archiváciu cenných listín, ktoré takto dokáže ochrániť pred ich poškodením vlhkosťou.
Mrazuvzdornosť
Testovaná na 100
zmrazovacích cykloch!
Superdoska® je úplne odolná aj voči mrazu. Ako je zobrazené na zábere otvorenej drevostavby počas zimy, Superdoska® bez akýchkoľvek problémov odoláva tak vlhkosti, ktorá vzniká pri teplotách nad nulou ako aj mrazu počas mínusových teplôt. Hlavnou výhodou Superdosky je aj možnosť nechať prezimovať
takto otvorenú a nedokončenú drevostavbu. Štandardne bola Superdoska®
výrobcom podrobená testu mrazuvzdornosti, ktorým sa simuluje zmena teplôt
zmrazovaním a rozmrazovaním. Superdoska® bola podrobená testu na 100
zmrazovacích a rozmrazovacích cykloch.
Schopnosť odrážať teplo
Šetrná k teplu Vášho
domova!
Superdoska® má jedinečnú schopnosť odrážať infračervené vlnenie čo v praxi
znamená, že dokáže odrážať teplo emitované z vykurovacích telies. Táto jej
vlastnosť sa dá prirovnať k hliníkovej fólii, ktorá sa v podobe parozábrany inštaluje pod sadrokartónové dosky. Hliníková parozábranná fólia v prípade, že je
ponechaná inštalačná medzera medzi sadrokartónom a touto fóliou je schopná
odrážať teplo späť do interiéru. Superdoska® disponuje touto vlastnosťou bez
potreby dodatočne používať takúto hliníkovú reflexnú fóliu, čím šetrí nielen náklady na jej inštaláciu ale aj samotné teplo.
Zvukoizolačná schopnosť
Akú cenu má ticho
Vášho domova?!
Technické údaje v tomto katalógu hodnotia jednotlivé vlastnosti Superdosky®
pri jej hrúbke len 6 mm. Už pri tak minimálnej hrúbke dosahuje zvukovoizolačná
schopnosť dosky hodnotu až 29 dB. Pri štandardne používaných hrúbkach pre
obklady stien drevostavby môžme dosiahnúť hodnotu až úctyhodných 54 dB!!!
Blahodárne ticho vytvorí oázu Vášho zdravého a bezpečného domova bude
ďalšou vlastnosťou, ktorú v tomto uponáhľanom a hlučnom prostredí určite
oceníte.
CO2 CO2 CO
2
CO2
CO2
CO2
Superdoska® čistí ovzdušie!
Zdravá a dvojnásobne
ekologická...!
Ekológia je pojem tohto tisícročia! Ak by sme z tohto hľadiska mali charakterizovať Superdosku®, pravdepodobne by zaujala dominantné miesto a to hneď
z dvoch hľadísk. Tou prvou je samotná výroba a tou druhou je jej vplyv na životné prostredie.
Už počas výroby MgO sa v porovnaní s vláknocementovými doskami spotrebováva o 50% menej energie potrebnej na výrobu portlandského cementu a súčasne sa uvoľňuje do atmosféry aj o polovicu menej CO2 plynov. Čo je ale dôležitejše Superdoska® počas celej svojej životnosti karbonizuje a teda aktívne
spotrebováva CO2 z ovzdušia, čím sa vlastne správa ako živý strom. Nielenže
spotrebuje spätne CO2, ktoré sa uvoľnilo pri jej výrobe, ale navyše absorbuje
oveľa väčšiu časť týchto sklenníkových plynov čím neustále čistí ovzdušie. Superdoska® je 100%-ne recyklovateľná a je absolútne zdravotne nezávadná.
Odolná voči všetkým hlodavcom!
Zdravý a bezpečný
domov pred
škodcami...!
Superdoska® je imúnna voči akýmkoľvek škodcom, ktorí napádajú drevoštiepkové či iné stavebné dosky od termitov až po hlodavcov. Práve hlodavce sú
pre nízkoenergetické stavby rodinných domov častým nezvaným hosťom predovšetkým pre vhodné prostredie v izolácii v obvodových stenách a priečkach
takýchto domov. Hlodavec je schopný prekonať takmer akýkoľvek stavebný
materiál vrátane betónu. Superdoska® je však výnimkou a to predovšetkým
pre jej charakteristickú horko-slanú chuť, cez ktorú sa nedokáže dostať žiadny
hlodavec či iný škodci. Horkastá chuť je charakteristická práve pre horčík, od
čoho získal tento chemický prvok aj svoje pomenovanie.
Odolná voči plesniam a baktériám!
Zdravý domov,
bezpečný aj pre
alergikov!
Superdoska® je odolná aj voči plesniam a baktériám. Povrch Superdosky® vytvára podmienky a prostredie, ktoré znemožňuje tvorbu plesni a prežitie akýchkoľvek baktérií. Je preto úplne sterilná a zvlášť vhodná pre alergikov. Vďaka
týmto svojím vlastnostiam je absolútne zdravotne nezávadná a robí Váš domov bezpečným a zdravým.
Akú cenu má
bezpečný domov?
SUPERDOSKA® BASIC
Hrúbka
(mm)
ks/
paleta
m2/
paleta
rozmery
(mm)
cena m2
bez DPH
cena m2
s DPH
cena ks
bez DPH
cena ks
s DPH
3
6
8
9*
10
12
15
18*
20
300
160
120
110
100
80
70
50
45
893,04
476,29
357,22
327,45
297,68
238,14
201,60
144,00
129,60
1220x2440
1220x2440
1220x2440
1220x2440
1220x2440
1220x2440
1220x2440
1220x2440
1220x2440
2,53 €
3,95 €
5,06 €
5,71 €
6,47 €
7,73 €
9,06 €
11,73 €
13,95 €
3,04 €
4,74 €
6,07 €
6,85 €
7,76 €
9,28 €
10,87 €
14,08 €
16,74 €
7,55 €
11,75 €
15,07 €
17,00 €
19,26 €
23,00 €
26,10 €
33,78 €
40,17 €
9,06 €
14,10 €
18,08 €
20,40 €
23,08 €
27,60 €
31,32 €
40,54 €
48,20 €
Konverzný kurz: 30,1260 Sk/€, DPH 20%
*) – tovar na objednávku
SUPERDOSKA® EXTRA
Hrúbka
(mm)
ks/
paleta
m2/
paleta
rozmery
(mm)
cena m2
bez DPH
cena m2
s DPH
cena ks
bez DPH
cena ks
s DPH
3*
6*
8*
9*
10
12
15*
18*
20*
300
160
120
110
100
80
70
50
45
893,04
476,29
357,22
327,45
297,68
238,14
201,60
144,00
129,60
1220x2440
1220x2440
1220x2440
1220x2440
1220x2440
1220x2440
1220x2440
1220x2440
1220x2440
2,63 €
4,05 €
5,16 €
5,81 €
6,57 €
7,83 €
9,16 €
11,83 €
14,05 €
3,16 €
4,86 €
6,19 €
6,97 €
7,88 €
9,40 €
10,99 €
14,20 €
16,86 €
7,83 €
12,06 €
15,36 €
17,30 €
19,56 €
23,31 €
27,27 €
35,22 €
41,82 €
9,41 €
14,47 €
18,43 €
20,75 €
23,46 €
27,98 €
32,72 €
42,27 €
50,18 €
Konverzný kurz: 30,1260 Sk/€, DPH 20%
*) – tovar na objednávku
SUPERDOSKA® WOOD
Hrúbka
(mm)
ks/
paleta
m2/
paleta
rozmery
(mm)
cena m2
bez DPH
cena m2
s DPH
cena ks
bez DPH
cena ks
s DPH
8
100
366
1220x3000
10,60 €
12,72 €
38,79 €
46,55 €
Konverzný kurz: 30,1260 Sk/€, DPH 20%
Technické údaje
pre Superdosku® Basic
pre hrúbku 6 mm
Horľavosť:
Nominálna hustota:
Obsah azbestu a formaldehydov:
Pevnosť v tlaku:
Pevnosť v ohybe:
Pevnosť v ťahu:
Pevnosť pri údere:
Rozťažnosť:
Tolerancia zuhlovania:
Absorbcia vlhkosti:
Rozťažnosť pri vlhkosti:
Prehnutie pri vlhkosti:
Zvuková izolácia:
Tepelná vodivosť:
Zmršťovanie pri teplote:
Teplotný rozsah použiteľnosti:
Faktor difúzneho odporu:
Inštalácia:
Trieda A1 – nehorľavý
0,8-1,27 g/cm3
0% (neobsahuje)
18 MPa
12 MPa
11 MPa
5 kg/m2
0-2,5 mm
0-2 mm
<16%
<0,26%
<0,3 mm
29 dB
0,216 W/m2K
<1%
-40°C až +1200°C
μ = 21
jednoduchá
Inštalácia
®
Superdosky
1.
Rozostupy jednotlivých konštrukčných prvkov by mali zodpovedať reálnym rozmerom
inštalovaných Superdosiek®. (Každá hrana inštalovanej Superdosky® by mala byť fixovaná o konštrukciu aj v prípade, že rozmery konkrétnej dosky sú pod maximálnou
rozmerovou hranicou)
2.
Maximálna rozmerová hranica vertikálnych prvkov konštrukcie je 612 mm!
3.
Jednotlivé diely Superdosky® režte podľa požadovaných rozmerov avšak celkový rozmer výšky dosiek by mal byť o 10 mm nižší ako je celková výška steny
4.
Fixovanie Superdosky® o konštrukciu sa realizuje skrutkami (podľa materiálu konštrukcie: drevo, hlinik...) v rozponoch 200 až 250 mm. Skrutky sa zapúšťajú do Superdosky®
do hĺbky cca. 0,5mm pod jej lícový povrch
5.
Rohy Superdosky® sa fixuj podľa inštrukcií a kót v horeuvedenom nákrese.
6.
Medzi jednotlivými hranami susediacich Superdosák® je potrebné nechávať dilatačnú
medzeru 4mm
7.
Aby sa zabránilo deformácii Superdosky® vplyvom vnútorného pnutia je potrebné Superdosku® fixovať od stredu smerom ku krajným hranám.
Regionálny distribútor:
Výhradný importér pre Slovenskú republiku:
MGO Slovakia s.r.o.
ul.Obrody 17
04001 Košice
Infolinka: +421 907 931 777
email: [email protected]
web: www.superdoska.sk
Download

Horčíková doska