CENNÍK 2011
DVERE A ZÁRUBNE
www.sezam.eu www.sezam-za.sk/dvere
Cenník MOC s DPH.
Platnosť od 01.01.2011
Šírka
(cm)
Cena
DTD
Cena
VOŠTINA
Cena PO
EUR
Šírka
(cm)
Cena DTD
EUR
Cena PO
EUR
60
70
80
90
110
70 €
70 €
70 €
70 €
154 €
64 €
64 €
64 €
64 €
x
141 €
141 €
141 €
141 €
230 €
125
145
160
180
148 €
148 €
165 €
165 €
295 €
295 €
295 €
x
biele,buk,hruška,orech,javor,dub,šedé,wenge
Šírka
(cm)
Cena
EUR
Šírka
(cm)
Cena
EUR
60
70
80
90
96 €
96 €
96 €
96 €
125
145
160
180
200 €
200 €
225 €
225 €
biele,buk,hruška,orech,javor,dub,šedé,wenge
Šírka
(cm)
Cena
EUR
Šírka
(cm)
Cena
EUR
60
70
80
90
113 €
113 €
113 €
113 €
125
145
160
180
225 €
225 €
246 €
246 €
biele,buk,hruška,orech,javor,dub,šedé,wenge
Šírka
(cm)
Cena
DTD
Cena
VOŠTINA
Šírka
(cm)
Cena
DTD
Cena
VOŠTINA
60
70
80
90
110 €
110 €
110 €
110 €
106 €
106 €
106 €
106 €
125
145
160
180
234 €
234 €
255 €
255 €
234 €
234 €
255 €
255 €
biele,buk,hruška,orech,javor,dub,šedé,wenge
Šírka
(cm)
Cena
EUR
Šírka
(cm)
Cena
EUR
60
70
80
90
121 €
121 €
121 €
121 €
125
145
160
180
242 €
242 €
251 €
251 €
biele,buk,hruška,orech,javor,dub,šedé,wenge
Šírka
(cm)
Cena
EUR
Šírka
(cm)
Cena
EUR
60
70
80
90
121 €
121 €
121 €
121 €
125
145
160
180
242 €
242 €
251 €
251 €
Šírka
(cm)
Cena
EUR
125
145
160
180
259 €
259 €
280 €
280 €
Šírka
(cm)
Cena
EUR
125
145
160
180
323 €
323 €
344 €
344 €
biele,buk,hruška,orech,javor,dub,šedé,wenge
Šírka
(cm)
Cena
EUR
60
70
80
90
127 €
127 €
127 €
127 €
Varianta plné a presklené
Varianta plné a presklené
biele,buk,hruška,orech,javor,dub,šedé,wenge
Šírka
(cm)
Cena
EUR
60
70
80
90
148 €
148 €
148 €
148 €
Varianta plné a presklené
biele,buk,hruška,orech,javor,dub,šedé,wenge
Povrchová úprava: laminát biely,buk,huška,orech,javor,dub,šedé.
Zasklievanie dverí: sklo mastercarre, obalované lišty fóliou.
TERMÍN DODANIA LAMINÁTOVÝCH DVERÍ 4 TÝŽDNE.
* - termín dodania 6-8 týždňov.
Varianta plné a presklené
CENNÍK 2011
DVERE A ZÁRUBNE
www.sezam.eu www.sezam-za.sk/dvere
Cenník MOC s DPH.
Platnosť od 01.01.2011
Šírka
(cm)
Cena
EUR
Cena PO
EUR
Šírka
(cm)
Cena
EUR
Cena PO
EUR
60
70
80
90
1100
49 €
49 €
49 €
49 €
80 €
117 €
117 €
117 €
117 €
248 €
125
145
160
180
101 €
101 €
119 €
119 €
239 €
239 €
247 €
X
biele,buk,jeľša,orech,javor,dub,wenge, mahagón
Šírka
(cm)
Cena
EUR
Šírka
(cm)
Cena
EUR
60
70
80
90
74 €
74 €
74 €
74 €
125
145
160
180
154 €
154 €
175 €
175 €
biele,buk,jeľša,orech,javor,dub,wenge, mahagón
Šírka
(cm)
Cena
EUR
Šírka
(cm)
Cena
EUR
60
70
80
90
92 €
92 €
92 €
92 €
125
145
160
180
192 €
192 €
212 €
212 €
biele,buk,jeľša,orech,javor,dub,wenge, mahagón
Šírka
(cm)
Cena
EUR
Šírka
(cm)
Cena
EUR
60
70
80
90
77 €
77 €
77 €
77 €
125
145
160
180
188 €
188 €
208 €
208 €
biele,buk,jeľša,orech,javor,dub,wenge, mahagón
Šírka
(cm)
Cena
EUR
Šírka
(cm)
Cena
EUR
60
70
80
90
86 €
86 €
86 €
86 €
125
145
160
180
177 €
177 €
198 €
198 €
biele,buk,jeľša,orech,javor,dub,wenge, mahagón
Šírka
(cm)
Cena
EUR
Šírka
(cm)
Cena
EUR
60
70
80
90
86 €
86 €
86 €
86 €
125
145
160
180
177 €
177 €
198 €
198 €
Šírka
(cm)
Cena
EUR
125
145
160
180
229 €
229 €
249 €
249 €
Šírka
(cm)
Cena
EUR
125
145
160
180
279 €
279 €
303 €
303 €
biele,buk,jeľša,orech,javor,dub,wenge, mahagón
Šírka
(cm)
Cena
EUR
60
70
80
90
110 €
110 €
110 €
110 €
Varianta plné a presklené
Varianta plné a presklené
biele,buk,jeľša,orech,javor,dub,wenge, mahagón
Šírka
(cm)
Cena
EUR
60
70
80
90
135 €
135 €
135 €
135 €
Varianta plné a presklené
Varianta plné a presklené
biele,buk,jeľša,orech,javor,dub,wenge, mahagón
KAŠÍROVANÉ:
Termín dodania do 3 týždňov.
Zasklievanie dverí:
2/3 sklo - kôra číra, obalované lišty.
Vertika,Dominant,3/4 sklo, - Mastercarre.
Axis, Stripe - mliečne sklo
PO- protipožiarne dvere,zatriedenie podľa ČSN: EI130-C/EI2 30-C, EW 30C
Príplatky:
vetracia mriežka 135x460mm
vzdušníky
* dvere plné s nepriezvučnosťou 32 dB
* dvere PO s nepriezvučnosťou 37 dB
kukátko pro PO dverách
* - jednokrídlové dvere
20 €
9€
100 €
100 €
15 €
CENNÍK 2011
DVERE A ZÁRUBNE
www.sezam.eu www.sezam-za.sk/dvere
Šírka
(cm)
Cena
EUR
60
70
80
90
68 €
68 €
68 €
68 €
Šírka
(cm)
Cena
EUR
Cenník MOC s DPH.
Cena PO
EUR
Platnosť od 01.01.2011
Šírka
(cm)
Cena
EUR
135 €
135 €
142 €
142 €
125
145
169 €
169 €
276 €
291 €
Cena PO
EUR
Šírka
(cm)
Cena
EUR
Cena PO
EUR
biele
60
70
80
90
biele
dekor
141 €
209 €
141 €
209 €
141 €
209 €
141 €
209 €
Šírka
(cm)
Cena
EUR
60
70
80
90
biele
117 €
117 €
117 €
117 €
Šírka
(cm)
Cena
EUR
60
70
80
90
biele
128 €
128 €
128 €
128 €
Šírka
(cm)
Cena
EUR
60
70
80
90
76 €
76 €
76 €
76 €
Šírka
(cm)
cena
125
145
Cena
EUR
dekor
307 €
443 €
307 €
455 €
Šírka
(cm)
Cena
EUR
125
145
biele
243 €
243 €
Šírka
(cm)
Cena
EUR
125
145
biele
275 €
275 €
Šírka
(cm)
Cena
EUR
135 €
135 €
142 €
142 €
125
145
169 €
169 €
276 €
291 €
cena PO
Šírka
(cm)
cena
cena PO
dekor
198 €
198 €
198 €
198 €
Cena
EUR
dekor
243 €
243 €
243 €
243 €
Cena PO
EUR
biele
60
70
80
90
Cena
EUR
60
70
80
90
biele
117 €
117 €
117 €
117 €
Šírka
(cm)
Cena
EUR
60
70
80
90
biele
128 €
128 €
128 €
128 €
Šírka
(cm)
Cena
EUR
60
70
80
90
dekor
243 €
243 €
243 €
243 €
Cena
EUR
dekor
406 €
406 €
Cena
EUR
dekor
511 €
511 €
Cena PO
EUR
biele
dekor
141 €
209 €
141 €
209 €
141 €
209 €
141 €
209 €
Šírka
(cm)
Cena PO
EUR
125
145
Cena
EUR
dekor
198 €
198 €
198 €
198 €
dekor
307 €
443 €
325 €
455 €
Šírka
(cm)
Cena
EUR
125
145
biele
243 €
243 €
Šírka
(cm)
Cena
EUR
125
145
biele
275 €
275 €
Šírka
(cm)
Cena
EUR
125
145
dekor
511 €
520 €
Cena
EUR
dekor
406 €
428 €
MASONITE:
Termín dodania:
masonite biele do 3 týždňov, masonite dekor do 5 týždňov
Povrchová úprava: * biele - vodou riediteľné farby
farebné - odtiene zo stupnice RAL
dekor dub,buk,jeľša a javor - PVC fólie
Zasklievanie dverí: Masonite I. biele - sklo kôra bronz, dekor - sklo kôra číra
Masonite II. a III. biele - sklo kôra číra, dekor - sklo kôra číra
PO- protipožiarne dvere,zatriedenie podľa ČSN: EI130-C/EI2 30-C, EW 30C
Príplatky:
vetracia mriežka 135x460mm
vzdušníky
kukátko pro PO dverách
odtiene RAL (k cenám bielych dverí)
(podľa typu použitej farby)
od**
* - všetky biele prevedenia so štruktúrou dreva
** - na príplatok RAL sa nevzťahujú zľavy
20,00 €
9€
15 €
25 €
CENNÍK 2011
DVERE A ZÁRUBNE
www.sezam.eu www.sezam-za.sk/dvere
Šírka
(cm)
Cena
EUR
60
70
80
90
76 €
76 €
76 €
76 €
Šírka
(cm)
Cena
EUR
Cena PO
EUR
Cenník MOC s DPH.
Platnosť od 01.01.2011
Šírka
(cm)
Cena
EUR
135 €
135 €
142 €
142 €
125
145
169 €
169 €
276 €
291 €
Cena PO
EUR
Šírka
(cm)
Cena
EUR
Cena PO
EUR
biele
60
70
80
90
Termín dodania:
Povrchová úprava:
Zasklievanie dverí:
Cena PO
EUR
biele
dekor
141 €
209 €
141 €
209 €
141 €
209 €
141 €
209 €
Šírka
(cm)
Cena
EUR
Cena
EUR
60
70
80
90
biele
117 €
117 €
117 €
117 €
dekor
198 €
198 €
198 €
198 €
Šírka
(cm)
Cena
EUR
Cena
EUR
60
70
80
90
biele
128 €
128 €
128 €
128 €
dekor
243 €
243 €
243 €
243 €
Šírka
(cm)
Cena
EUR
60
70
80
90
110
34 €
36 €
37 €
39 €
76 €
Šírka
(cm)
125
145
dekor
307 €
443 €
325 €
455 €
Šírka
(cm)
Cena
EUR
Cena
EUR
125
145
biele
243 €
243 €
dekor
406 €
428 €
Šírka
(cm)
Cena
EUR
Cena
EUR
125
145
biele
275 €
275 €
dekor
511 €
520 €
Cena PO
EUR
Šírka
(cm)
Cena
EUR
Cena PO
EUR
113 €
113 €
117 €
117 €
239 €
125
145
160
180
83 €
83 €
101 €
105 €
239 €
239 €
248 €
x
Cena
EUR
Šírka
(cm)
Cena
EUR
60
70
80
90
50 €
52 €
54 €
56 €
125
145
160
180
109 €
109 €
130 €
130 €
Šírka
(cm)
Cena
EUR
Šírka
(cm)
Cena
EUR
60
70
80
90
54 €
56 €
57 €
59 €
125
145
160
180
117 €
117 €
139 €
139 €
Šírka
(cm)
Cena
EUR
Šírka
(cm)
Cena
EUR
60
70
80
90
77 €
82 €
84 €
87 €
125
145
160
180
172 €
172 €
206 €
206 €
do 3 týždňov
vodou riediteľné farby
farebné - odtiene zo stupnice RAL
kôra číra, obalované lišty
PO- protipožiarne dvere,zatriedenie podľa ČSN: EI130-C/EI2 30-C, EW 30C
Príplatky: vetracia mriežka 135x460mm
vzdušníky
kukátko pro PO dverách
odtiene RAL (k cenám bielych dverí)
(podľa typu použitej farby)
* dvere plné s nepriezvučnosťou 32 dB
* dvere PO s nepriezvučnosťou 37 dB
20 €
9€
15 €
od**
25 €
100 €
100 €
CENNÍK 2011
DVERE A ZÁRUBNE
www.sezam.eu www.sezam-za.sk/dvere
dverí
900
vonkajší rozmer zárubne
977 x 2075
rozmer
veľkosť stavebného
cena
otvoru
EUR
1000 x 2100
637 €
veľkosť stavebného
cena
otvoru
EUR
1000 x 2100
662 €
veľkosť stavebného
cena
otvoru
EUR
1000 x 2100
809 €
Platnosť od 01.01.2011
VCHODOVÉ
rozmer
Cenník MOC s DPH.
vonkajší rozmer zárubne
dverí
900
977 x 2075
rozmer
vonkajší rozmer zárubne
dverí
900
977 x 2075
VCHODOVÉ MASÍVNE DVERE - 68 mm
Termín dodania: 6-8 týždňov
Povrchová úprava : surová borovica
Zasklenie izolačným dvojsklom.
Cena
(cm)
EUR
80
90
394 €
394 €
Šírka
Cena
- termín dodania 6 týždňov.
- povrchová úprava : laminát CPL - biele,buk,hruška,orech,javor,dub
- B2 - montujú sa do už osadenej oceľovej zárubne CgH,CgU,
bezpečnostná trieda II, hrúbka plechu 1,5 mm.
- B3 - montujú sa do spevnenej oceľovej zárubne CgH,CgU,
bezpečnostná trieda III, hrúbka plechu 2 mm.
B3
Príplatky:
(cm)
EUR
80
90
449 €
449 €
- príplatok za kukátko: 11,72 € (353 Sk)
- zárubeň CgH k B2,B3 šírky 100-150 mm
- zárubeň CgH k B2,B3 šírky 160-300 mm
- váha dverí: 62 kg
Šírka
(cm)
Cena
EUR
Cena
EUR
60
70
80
90
Hladké biele
75 €
75 €
75 €
75 €
Kašírované
75 €
75 €
75 €
75 €
Šírka
(cm)
Cena
EUR
Cena
EUR
60
70
80
90
Masonite dekor
83 €
83 €
83 €
83 €
Laminované
81 €
81 €
81 €
81 €
Šírka
(cm)
Cena
EUR
60
70
80
90
Masonite biele
83 €
83 €
83 €
83 €
šírka ostenia nad
300 mm
zárubňa s PO úpravou
Kašírované:
buk,dub,jeľša,orech,javor,biela,mahagón, wenge
Masonite dekor:
buk,dub,jeľša,javor,
Laminované:
biele,buk,dub,hruška,orech,javor,wenge, šedé
Termín dodania:
4 - 6 týždňov
+ 3 €/cm
+ 110,00 €
128 €
147 €
Šírka
(cm)
Cena
EUR
Cena
EUR
125
145
Hladké biele
93 €
93 €
Kašírované
93 €
93 €
Šírka
(cm)
Cena
EUR
Cena
EUR
125
145
Masonite dekor
129 €
129 €
Laminované
129 €
129 €
Šírka
(cm)
Cena
EUR
125
145
Masonite biele
106 €
106 €
ZÁRUBNE
Šírka
BEZPEČNOSTNÉ
ČNOSTNÉ
B2
CENNÍK 2011
DVERE A ZÁRUBNE
www.sezam.eu www.sezam-za.sk/dvere
Cenník MOC s DPH.
Platnosť od 01.01.2011
Cena
Špeciálne typy dverí ( termín dodania 6 týždňov ):
Biele plné 1000/1970
Kašírované plné 1000/1970
Laminované plné 1000/1970
Dvojkrídlové buk dub, jeľša plné1650/1970
Dvojkrídlové buk dub, jeľša plné1850/1970
Dvojkrídlové buk dub, jeľša 2/3 sklo 1650/1970
Dvojkrídlové buk dub, jeľša 2/3 sklo 1850/1970
Dvojkrídlové biele hladké plné 1650/1970
Dvojkrídlové biele hladké plné 1850/1970
Dvojkrídlové biele hladké 1/3 sklo 1650/1970
Dvojkrídlové biele hladké 1/3 sklo 1850/1970
Dvojkrídlové biele hladké 2/3 sklo 1650/1970
Dvojkrídlové biele hladké 2/3 sklo 1850/1970
EUR
96 €
115 €
159 €
151 €
151 €
219 €
219 €
119 €
119 €
157 €
157 €
171 €
171 €
Posuvné dvere na stenu - príplatok za úpravu a súčasti pre posuvné dvere
- jednokrídlové dvere
- dvojkrídlové dvere
183 €
314 €
Posuvné dvere do púzdra
Cena dverí a zárubní + príplatky:
- úprava dverí
- úprava zárubne
Kartáčiky k posuvným dverám (bez montáže)
35 €
63 €
7€
Púzdro do sadrokartónu - ŠTREIT
- jednokrídlové dvere
- dvojkrídlové dvere
* púzdra od ostatných výrobcov - cena dohodou
Púzdro do steny - ŠTREIT
- jednokrídlové dvere
- dvojkrídlové dvere
* púzdra od výrobcov JAP, Eclisse - cena dohodou
Mušla k posuvným dverám
Zámok k posuvným dverám
Dvere bez vŕtania a zádlabu
Zmena zámku
Úprava dverí pre madlo
Dvere bez zámku
Dvere bez skla
Zmena skla:
kôra číra a bronz, priehladné
spotlyte,mastercarre a pieskované
bezpečnostné sklo
Dvere s atypickými rozmermi
Dvojdekorové dvere (iba rovnaký typ povrchového materiálu)
Dvere a zárubne s výškou 2030 a 2110 mm
Dvere bez poldrážky, bez vŕtania a zádlabu
Zasklievacie lišty k bielym a kašírovaným dverám
Rámik k dverám bielym a kašírovaným (2/3 otvor)
Zasklievacie rámčeky k dverám dekor Masonite:
- pre dvere Socrates
- pre dvere Octavianus
Zasklievacie rámčeky k bielym dverám Masonite:
- pre dvere Socrates
- pre dvere Octavianus
Dvere s drevotrieskovou výplňou
285 €
548 €
310 €
599 €
32 €
50 €
príplatok
príplatok
príplatok
príplatok
príplatok
príplatok
príplatok
príplatok
cenníková cena dokončených dverí
5€
20 €
cenníková cena dokončených dverí
cenníková cena dokončených dverí
18 €
30 €
13 €
60% z ceny štandardných dverí
30 €
30% z ceny štandardných dverí
34 €
0,80 €/bm (1 lišta 2,5 bm)
13 €/pár
40 €/pár
46 €/pár
príplatok
Samostatný zámok - obyčajný, vložkový, WC
Na vyššie uvedené typy dverí a na príplatky sa nevzťahuje zľava
28 €/pár
34 €/pár
19 €
6€
CENNÍK 2011
DVERE A ZÁRUBNE
www.sezam.eu www.sezam-za.sk/dvere
Cenník MOC s DPH.
Platnosť od 01.01.2011
NOVINKY
Ceny s DPH
BOSS
jednokrídlové
FARON I,II,III
Šírka
(cm)
Cena
EUR
Cena
SK
kašírované
60
191 €
70
191 €
80
191 €
90
191 €
wenge,orech,jabloň
Šírka
(cm)
jednokrídlové
60
70
80
90
Cena
EUR
Cena
SK
kašírované
289 €
289 €
289 €
289 €
BOSS
Šírka
(cm)
dvojkrídlové
125
145
FARON I,II,III
Šírka
(cm)
dvojkrídlové
125
145
Cena
EUR
Cena
SK
kašírované
382 €
382 €
Cena
EUR
Cena
SK
kašírované
578 €
578 €
wenge,orech
KOMBI DEKOR
PLNÉ
jednokrídlové
Šírka
(cm)
60
70
80
90
Cena
EUR
Cena
SK
kašírované
62 €
62 €
62 €
62 €
KOMBI DEKOR
PLNÉ
dvojkrídlové
Šírka
(cm)
125
145
Cena
EUR
Cena
SK
kašírované
123 €
123 €
čerešňa,orech
KOMBI DEKOR
VERTIKA
jednokrídlové
Šírka
(cm)
60
70
80
90
Cena
EUR
Cena
SK
kašírované
92 €
92 €
92 €
92 €
KOMBI DEKOR
VERTIKA
dvojkrídlové
Šírka
(cm)
125
145
Cena
EUR
Cena
SK
kašírované
183 €
183 €
čerešňa,orech
MAKASAR
PLNÉ
jednokrídlové
Šírka
(cm)
60
70
80
90
Cena
EUR
Cena
SK
kašírované
58 €
58 €
58 €
58 €
MAKASAR
PLNÉ
dvojkrídlové
Pánt METRIK
Šírka
(cm)
125
145
Cena
EUR
Cena
SK
kašírované
115 €
115 €
20,42 € / kus
impregnovaná fólia
MAKASAR
PRESKLENÉ
jednokrídlové
Šírka
(cm)
60
70
80
90
Cena
EUR
Cena
SK
kašírované
102 €
102 €
102 €
102 €
impregnovaná fólia
Termín dodania noviniek 4 týždne.
MAKASAR
PRESKLENÉ
dvojkrídlové
Pánt METRIK
Šírka
(cm)
125
145
Cena
EUR
kašírované
204 €
204 €
príplatok 25 €
Sklo pieskované
Cena
SK
Download

Cenník SEZAM MOC s DPH od 1-1-11