V dnešní době žijeme v neustálém shonu a zkoušíme najít klid,
krásu a bezpečné útočiště doma i v místech, ve kterých se
zdržujeme. Potřeba bezpečí a kvalita života v krásném prostředí se stala
běžnou a nezbytnou. Lidé chtějí chránit to, co mají rádi a obklopovat se
krásnými předměty. INVADO Sp. z o.o. v Dzielnej je jedním z nejpružněji
se rozvíjejících výrobců dveří a také soklových a ukončovacích lišt z
MDF desek a borovicové překližky v Polsku. INVADO je také předním
dodavatelem komponentů pro nábytkářský průmysl. Svou pozici na trhu
buduje na základě více než dvacetiletých zkušeností a neustálých investic
do technologie, zaměstnanců a zdokonalování kvality.
Kvalita nade vše
Politika kvality sehrává vedoucí úlohu v činnosti a strategii rozvoje INVADO,
což potvrzuje Certifikát ISO 9001:2009. Vysoká úroveň výrobků a služeb
je, vedle ceny a termínů dodávek, základním cílem firmy, díky němuž se
považuje za důvěryhodného partnera.
INVADO - LÍDER NOVÝCH TECHNOLÓGIÍ 2012
Patentovanej Technológii Invado, čiže inovatívnej metóde dyhovania
dverí, ktorá spočíva v spájaní dyhy mimo hranu poldrážky, firma INVADO
vďačí za titul LÍDER NOVÝCH TECHNOLÓGIÍ 2012.
„Líder Nových Technológií 2012“ je celopoľský program
organizovaný firmou Nowe Technologie. Jeho cieľom je
oceňovanie firiem, ktoré vytvárajú trhové trendy, propagujú
moderné, bezpečné a funkčné stavebníctvo, a tým
prispievajú k rozvoju celého odvetvia. Menovaná porota
Programu Líder Nových Technológií 2012 si starostlivo
prezrela činnosti prihlásených firiem a tiež vykonala
analýzu predložených materiálov. Rozhodnutím členov
poroty titul „Líder Nových Technológií 2012“ získala firma
INVADO, jeden z najrýchlejšie sa rozvíjajúcich výrobcov
dverí ako aj soklových líšt, za zavádzanie nových technológií
a inovácie vo výrobnom procese.
V súčasnej dobe žijeme v neustálom zhone a snažíme sa
nájsť pokoj, krásu a bezpečné útočisko doma aj na miestach,
v ktorých sa zdržiavame. Potreba bezpečnosti a kvality života v peknom
prostredí sa stala bežná a nevyhnutná. Ľudia chcú chrániť to, čo majú
radi a chcú sa obklopovať peknými predmetmi. INVADO Sp. z o.o.,
v Dzielnej je jedným z najrýchlejšie sa rozvíjajúcich výrobcov dverí ako
aj soklových a dokončovacích líšt z MDF dosiek a borovicovej preglejky
v Poľsku. INVADO je tiež popredným dodávateľom komponentov pre
nábytkársky priemysel. Svoju pozíciu na trhu buduje na základe viac ako
dvadsaťročných skúseností, ako aj neustálymi investíciami do technológie,
ľudí a zdokonaľovania kvality.
Kvalita nadovšetko
Politika kvality odohráva vedúcu úlohu v činnosti a stratégií vývoja
INVADO, čo potvrdzuje Certifikát ISO 9001:2009. Vysoká úroveň výrobkov a
služieb je, vedľa ceny a termínov dodávok, základným cieľom firmy, vďaka
ktorému je považovaná za dôveryhodného partnera.
INVADO - LÍDER NOVÝCH TECHNOLÓGIÍ 2012
Dyhované dvere INVADO sú vyrobené v patentovanej technológii
INVADO, ktorá spočíva v spájaní dyhy mimo hranu poldrážky. Hrany dverí
vyrobené v tejto unikátnej technológii sú zabezpečené proti odretiu
a odlepovaniu dekoru a dlhšie zostanú pekné a nové.
„Líder Nových Technológií 2012“ je celopoľský program organizovaný
firmou Nowe Technologie. Jeho cieľom je oceňovanie firiem,
ktoré vytvárajú trhové tren¬dy, propagujú moderné, bezpečné
a funkčné stavebníctvo, a tým prispievajú k rozvoju celého
odvetvia. Menovaná porota Programu Líder Nových
Technológií 2012 si starostlivo prezrela činnosti prihlásených
firiem a tiež vykonala analýzu predložených materiálov.
Rozhodnutím členov poroty titul „Líder Nových Technológií
2012“ získala firma INVADO, jeden z najrýchlejšie sa rozvíjajúcich
výrobcov dverí ako aj soklových líšt, za zavádzanie nových technológií
a inovácie vo výrobnom procese.
1 - ZAOBLENÉ HRANY
TECHNOLOGIE SPOJOVÁNÍ DÝHY MIMO HRANU POLODRÁŽKY
2 - PATENTOVANÁ
PATENTOVANÁ TECHNOLÓGIA SPÁJANÍ DYHY MIMO HRANU POLDRÁŽKY
3 - MODERNÍ DESIGN / MODERNÉ DESIGN
Informujte se na certifikované výrobky FSC® v naší nabídce.
Informujte sa o certifikované výrobky FSC® v našej ponuke.
TECHNOLOGIE INVADO:
Základ nabídky INVADO tvoří výroba dveřních křídel a
rámů, proto bylo průlomem v činnosti firmy zavedení novátorské
technologie výroby dýhovaných dveřních křídel (Technologie
INVADO). V současnosti se INVADO díky inovačnímu způsobu
výroby dveří nachází ve skupině technologicky nejvyspělejších firem
v Evropě. Charakterickou vlastností této technologie je dýhování povrchu
bez spojení na hranách polodrážky. Díky tomu hrana nejenže vypadá
esteticky, ale je také odolnější proti poškození. V podstatě není možné
odření nebo odtažení boční dýhy, protože spojení dýhy je umístěno ve
vnitřní hraně polodrážky – okem neviditelné. Patent č. 204829 chránící
vynález s názvem „Technologie dýhování plochých dveří v průchozím
systému“ se používá od roku 2007 pro všechny
modely dýhovaných dveří.
Bezpečné hrany.
Dýhované dveře INVADO jsou vyrobeny v patentované technologii
INVADO spočívající ve spojování dýhy mimo hranu polodrážky. Hrany dveří
vyrobené v této unikátní technologii jsou chráněny proti odření a odlepení
dekoru a po delší dobu mají pěkný a nový vzhled.
TECHNOLÓGIA INVADO:
Základ ponuky INVADO tvorí výroba dverových krídel a rámov, a
preto prelomom v činnosti firmy bolo zavedenie novátorskej technológie
výroby dyhovaných dverových krídel (Technológia INVADO). V súčasnosti
sa INVADO vďaka inovatívnej metóde výroby dverí nachádza v skupine
technologicky najvyspelejších firiem v Európe. Charakteristickým znakom
tejto technológie je dyhovanie povrchu bez spojenia na hranách
poldrážky. Vďaka tomu hrana nielen vyzerá esteticky, ale je tiež odolnejšia
proti poškodeniu. V zásade neexistuje možnosť odretia alebo odtiahnutia
bočnej dyhy, pretože spojenie dýh sa nachádza vo vnútornej hrane
poldrážky – okom neviditeľné. Patent č. 204829 chrániaci vynález s názvom
„Technológia dyhovania plochých dverí v priechodovom systéme“ je
používaný od roku 2007 na všetkých modeloch dyhovaných dverí. Okrem
toho, dyhovanie mimo poldrážku spôsobuje, že dvere INVADO ako jediné
na trhu majú zaoblené hrany, ktoré sú bezpečné pre ruky dospelých aj
detí.
Bezpečné hrany.
Dýhované dveře INVADO jsou vyrobeny v patentované technologii
INVADO spočívající ve spojování dýhy mimo hranu polodrážky. Hrany dveří
vyrobené v této unikátní technologii jsou chráněny proti odření a odlepení
dekoru a po delší dobu mají pěkný a nový vzhled.
DEKORY / VZORY............................................................4
SKLO........................................................................5
PRŮŘEZ / PRIEREZOV.........................................................5
KLASIFIKACE MODULOVÝCH KŘÍDEL
BORNÝROVANÝCH A DÝHOVANÝCH / KLASIFIKÁCIA
MODULOVANÝCH KRÍDEL (DYHA, FÓLIA, LAMINÁT) :
Domino.........................................6
D’Artagnan.....................................6
KLASIFIKACE MODULOVÝCH KŘÍDEL DÝHOVANÝCH/
KLASIFIKÁCIA MODULOVANÝCH KRÍDEL (FÓLIA,
LAMINÁT) :
Salento.......................................7
Artena........................................7
Albero........................................7
Bianco...........................................7
Martina.......................................8
Malawi........................................8
Gwinea.........................................8
KLASIFIKACE KŘÍDEL DÝHOVANÝCH /KLASIFIKÁCIA
FÓLIOVANÝCH KRÍDEL
Orso............................................9
Strada..........................................9
Gemini............................................9
Virgo.............................................9
Aquarius...........................................9
Libra.................................................9
Taurus........................................9
Sagittarius.........................................9
Torino..............................................10
Merano.................................................10
Norma Decor................................................10
Lido..............................................11
Genua.........................................11
Perugia.......................................11
Modena........................................12
Passo.....................................................12
Nida.....................................................12
Nonna...................................................12
Dolce.........................................12
DO VYČERPÁNÍ ZÁSOB / DO VYČERPANIA ZÁSOB
Richelieu...........................................13
Verona..............................................13
Lido...............................................13
Plano...............................................13
Quadro..............................................13
Atos...............................................13
Portos..............................................13
Aramis.............................................13
KLASIFIKACE SKLENĚNÝCH KŘÍDEL /KLASIFIKÁCIA
SKLENENÝCH KRÍDEL
Amber...................................................14
SKRZYDŁA ŁAMANE.......................................................14
POSUVNÉ SYSTÉMY:
Nástěnný systém / Systém montovaný na stene.........................................................15
Systém zasouvaný / Systém určený na montovanie do sadro kartónovej steny....15
TECHNICKÉ DVEŘE / DVERE:
Egida....................................................16
Ignis.........................................................16
Norma Decor 7.............................................16
TECHNICKÉ INFORMACE / INFORMÁCIE....................17
ZÁRUBNĚ / ZÁRUBNE:
Systém pro zabudování kovové zárubně/
systém na zabudovanie kovovej zárubne..........................................................17
Nastavitelné / regulované...........................18
Nastavitelná zárubeň pro modulová bezfalcová křídla / Regulovaná zárubňa pre modulované bezfalcové krídla............18
Bloková zárubeň / zárubňa.........................18
Bezpolodrážkové zárubně / bezfalcové zárubne (Plano a Quadro)...........................19
KLIKY / KĽUČKY..............................................................19
PŘÍSLUŠENSTVÍ / DOPLNKY.............................................19
NOVÉ
VZORY
NOVÁ
KOLEKCE / KOLEKCIA
DOSTUPNÉ DEKORY / VZORY
dekorativní dýha / fólia ENDURO
dekorativní rýhovaná PŘEKLIŽKA / fólia RYHOVANÁ
intenzita používání / používania:
intenzita používání / používania:
třída pokrytí / trieda pokrytia MEDIUM 1:
Fólie s vysokou hodnotou designu a velmi dobrým napodobením přirozené
kresby dřeva. Charakterizuje se výbornou odolností.
Fólie s vysokou hodnotou dizajnu a veľmi dobrým napodobením prirodzenej
kresby dreva. Charakterizuje sa výbornou odolnosťou.
třída pokrytí / trieda pokrytia MEDIUM 2:
Dýhy se zvýšenými parametry odolnosti a estetikou.
Dyhy so zvýšenými odolnostnými a estetickými parametrami.
určení / určenie:
Budovy, obytné místnosti se širokou možností používání a určení.
Budovy, obytné miestnosti so širokou možnosťou používania a určeni
určení / určenie:
Budovy, obytné místnosti se širokou možností používání a určení.
Budovy, obytné miestnosti so širokou možnosťou používania a určenia
buk
dub
olše / jelša
dub zlatý
višeň / višňa
ořech / orech
melunga
MODIFIKOVANÁ dýha / dyha
intenzita používání / používania:
ořech / orech
eban
coimbra
třída pokrytí / trieda pokrytia MEDIUM 2:
Dýhy se zvýšenými parametry odolnosti a estetikou.
Dyhy so zvýšenými odolnostnými a estetickými parametrami.
cedr bělený /
céder bielený
určení / určenie:
Budovy, obytné místnosti se širokou možností používání a určení.
Budovy, obytné miestnosti so širokou možnosťou používania a určeni
jednosměrná
dekorativní dýha
fólia jednosmerná
dub ušlechtilý /
ušľachtilý
lindo (bílý / biely)
dvojsměrná
dekorativní
dýha
fólia
dvojsmerná
dub bělený /
bielený
kaštan / gaštan
jilm / brest
teak
wenge
dýha PŘÍRODNÍ / dyha PRÍRODNÝ
intenzita používání / používania:
ECO-FORNIR
třída pokrytí / trieda pokrytia MEDIUM 2:
Dýhy se zvýšenými parametry odolnosti a estetikou. Dýha je z důvodu svého
původu rovněž ekologickým materiálem.
Dyhy so zvýšenými odolnostnými a estetickými parametrami. Dyha je s
ohľadom na svoj pôvod tiež ekologickým materiálom.
intenzita používání / používania:
třída pokrytí / trieda pokrytia TOP 1 :
Vysoce kvalitní nátěry v moderních barvách jsou charakterizovány vysokými
parametry odolnosti. Hotele, kanceláře, budovy.
Vysokokvalitné nátery v moderných farbách sa charakterizujú vysokými
parametrami odolnosti. Hotely, kancelárie, budovy
určení / určenie:
Budovy, obytné místnosti se širokou možností používání a určení.
Budovy, obytné miestnosti so širokou možnosťou používania a určeni
DUB
určení / určenie:
Hotele, kanceláře, veřejné budovy.
Hotely, kancelárie, verejné budovy
CLPL
dub eterno
CLPL
višeň / višňa solido
CLPL
rustical
teak
ořech / orech
dub prírodný /
přírodní
badi
calvados
cognac
buk přírodní /
prírodný
americký ořech/
orech
bolívijský ořech /
orech
šedá / sivý dub
BUK
ořech / orech duro
CLPL
coimbra tmavá
CPL
kaštan světlý /
gaštan svetlý
CPL
bílý / biely
CPL
šedá / sivý
Kvůli neopakovatelným vlastnostem přírodních dýh je zde možnost, že se dýhy budou mírně lišit odstínem a kresbou
dřeva. Tyto rozdíly nejsou důvodem k reklamaci. Informujeme záro-veň, že u modifikované dýhy je přípustné spojování
dýhy do délky. KOLEKCE DÝHOVANÝCH PŘEKLIŽEK DOSTUPNÁ DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB.
OŘECH
ORECH
CPL
Kvôli neopakovateľnému charakteru prírodných dýh existuje možnosť rozdielu farby a kresby dyhy. Tieto rozdiely nie sú
dôvodom na reklamáciu. Informujeme zároveň, že u modifikovanej dyhy je prípustné spojovanie dyhy na dĺžku.
KOLEKCIA DYHOVANÝCH DOSIEK JE DOSTUPNÁ DO VYČERPANIA ZÁSOB.
TŘÍDY POTAŽENÍ NEVYSTUPUJÍCÍ V NABÍDCE
INVADO / TRIEDY POVRCHOVEJ ÚPRAVY,
KTORÉ NIE SÚ ZARADENÉ DO PONUKY
INVADO:
dýha / dyha lakovaný TOPCOAT
intenzita používání / používania:
• LOW 1:
nenachází se ve dveřích INVADO/
nenachádza sa vo dverách INVADO
třída pokrytí / trieda pokrytia TOP 1:
Vysoce kvalitní nátěry v moderních barvách jsou charakterizovány vysokými
parametry odolnosti. Hotele, kanceláře, budovy.
Vysokokvalitné nátery v moderných farbách sa charakteri-zujú vysokými
parametrami odolnosti. Hotely, kancelárie, budovy.
určení / určenie:
Hotele, kanceláře, veřejné budovy
Hotely, kancelárie, verejné budovy
4
www.invado.pl
• LOW 2:
nenachází se ve dveřích INVADO/
nenachádza sa vo dverách INVADO
lak bílý hladký /
biely lak hladký
lak bílý se strukturou /
biely lak so štruktúrou
• TOP 2:
Nátěry s estetickými vlastnostmi,
jakým je nátěr TOP 1 jednak s nejvyšší
charakteristikou odolnosti. / Nátery s
estetickými vlastnosťami, ako je náter TOP
1 s najvyššou charakteristikou odolnosti.
SKLO
SATINATO
MASTER CARRE
NERO
CONTRASTO
FASETOVANÝ KŘIŠŤÁL
KRIŠTÁĽ – SKOSENÉ HRANY
FASETOVANÝ KŘIŠŤÁL MAT
KRIŠTÁĽ – SKOSENÉ HRANY
MATNÉ
CHINCHILA
CHINCHILA
INFORMACE
LAMINOVANÁ KŘÍDLA DOMINO 2, 3, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 JSOU VYBAVENA KALENÝMI OKÉNKY
(VÝJIMKOU JSOU „MALÁ“ OKÉNKA U MODELŮ DOMINO 10 A 12, KTERÁ MAJÍ OBYČEJNÁ SKLA).
LAMINOVANÁ KŘÍDLA DOMINO 4, 5, 7, 8 JSOU VYBAVENA OBYČEJNÝM SKLEM.
KALENÉ SKLO SE NETÝKÁ KŘÍDLA GWINEA 4 A MALÝCH OKÉNEK V KŘÍDLE GWINEA 5
V KŘÍDLECH INVADO SE LESKLÁ STRANA TABULE NACHÁZÍ NA STRANĚ ZÁVĚSŮ. VÝJIMKOU JSOU KŘÍDLA
ATOS, PORTOS, ARAMIS A RICHELIEU KDE MATOVÁ STRANA (S POTISKEM) TABULE NACHÁZÍ NA STRANĚ
ZÁVĚSŮ.
FASETOVANÝ KŘIŠŤÁL
KOUŘOVÝ
KRIŠTÁĽ – SKOSENÉ HRANY
DYMOVÉ
BRONZ / HNEDÁ
INFORMÁCIE
SÚČASŤOU DVEROVÝCH KRÍDEL Z MODIFIKOVANEJ DYHY DOMINO 2, 3, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
SÚ SKLENÉ VÝPLNE Z TVRDENÉHO SKLAD (S VÝNIMKOU „MENŠÍCH” SKLENENÝCH VÝPLNÍ PRI MODELOCH
DOMINO 10 A 12, KTORÝCH SKLENENÉ VÝPLNE SÚ Z OBYČAJNÉHO SKLA). DVEROVÉ KRÍDLA Z
MODIFIKOVANEJ DYHY DOMINO 4, 5, 7, 8 MAJÚ SKLENENÉ VÝPLNE Z OBYČAJNÉHO SKLA.
TVRDENÉ SKLO NIE JE SÚČASŤOU DVEROVÝCH KRÍDEL GWINEA 4 A MENŠÍCH SKLENENÝCH VÝPLNÍ PRI
DVEROVÝCH KRÍDLACH GWINEA 5
V KRÍDLACH INVADO SA LESKLÁ STRANA TABULE NACHÁDZA NA STRANE PÁNTOV. VÝNIMKOU SÚ KRÍDLA
ATOS, PORTOS, ARAMIS A RICHELIEU KDE LESKLÁ STRANA TABULE SA NACHÁDZA NA STRANE PÁNTOV.
PRŮŘEZY
PRIEREZOV
1
2
8
Prierez 1 a 2 - MARTINA, ALBERO, DOMINO:
• rám z deskou MDF (dekorační fólií),
• rám z e dřeva lepeného, obloženého
deskou HDF a MDF (dýha PŘÍRODNÍ
a MODIFIKOVANÁ),
• výplň krídla: desky nebo sklo.
Prierez 3 - DOMINO, BIANCO:
• rám z deskou MDF (dekorační fólií),
• rám z e dřeva lepeného, obloženého
deskou HDF a MDF (dýha PŘÍRODNÍ
a MODIFIKOVANÁ),
• výplň krídla: desky nebo sklo.
Prierez 4 - D’ARTAGNAN:
• rám z e dřeva lepeného, obloženého
deskou HDF a MDF,
• výplň krídla: desky nebo sklo.
Prierez 5 - SALENTO:
• rám z deskou MDF,
• hliníková spojka,
• výplň krídla: desky.
Prierez nr 6 - GWINEA:
• rám z deskou MDF,
• lišty spojující jednotlivé elementy výplně,
• výplň krídla: desky nebo sklo.
3
9
4
10
Prierez 7 - ARTENA:
• rám z deskou MDF,
• lišty spojující jednotlivé elementy
výplně,
• výplň krídla: desky nebo sklo.
Prierez 8 a 9 - MALAWI:
• rám z deskou MDF,
• výplň krídla: desky nebo sklo.
Prierez 10 a 11 - DVEŘE LOMENÉ a
PLOCHÉ:
• rám z deskou MDF,
• výplň krídla: „voština“ nebo
dutinková dřevotříska.
Prierez 12 - EGIDA i ND7:
• rám z deskou dvojitý MDF (ND7),
• rám ze sklížených vrstev
jehličnatého dřeva (EGIDA),
• výplň krídla: dutinková dřevotříska,
• vnější dýhování tvoří desky HDF.
Prierez 13 - IGNIS:
• rám ze sklížených vrstev
jehličnatého dřeva,
• výplň krídla: minerální vlna,
• vnější dýhování tvoří desky HDF.
5
11
6
12
7
13
Prierez 1 a 2 - MARTINA, ALBERO, DOMINO:
• rám z MDF (dekoračnou fóliou),
• rám z veľmi kvalitného obojstranne
lepeného dreva, obloženého doskou HDF a
MDF (dyha PRÍRODNÍ a MODIFIKOVANÁ),
• výplň krídla: dosky alebo skla.
Prierez 3 - DOMINO, BIANCO:
• rám z MDF (dekoračnou fóliou),
• rám z veľmi kvalitného obojstranne
lepeného dreva, obloženého doskou HDF a
MDF (dyha PRÍRODNÍ a MODIFIKOVANÁ),
• výplň krídla: dosky alebo skla.
Prierez 4 - D’ARTAGNAN:
• rám z veľmi kvalitného lepeného dreva
dyhovaného MDF a HDF, polepeného
prírodnou dyhou,
• výplň krídla: dosky alebo skla.
Prierez 5 - SALENTO:
• rám z MDF,
• hliníkový spoj,
• výplň krídla: dosky.
Prierez nr 6 - GWINEA:
• rám z MDF ,
• lišty spájajúce jednotlivé elementy výplne,
• výplň krídla: dosky alebo skla.
Prierez 7 - ARTENA:
• rám z MDF ,
• lišty spájajúce jednotlivé elementy
výplne,
• výplň krídla: dosky alebo skla.
Prierez 8 a 9 - MALAWI:
• rám z MDF
• výplň krídla: dosky alebo skla.
Prierez 10 a 11 - DVEŘE LOMENÉ a
PLOCHÉ:
• rám z MDF,
• výplň krídla: „voština“ alebo
dutinková drevotrieska,
Prierez 12 - EGIDA i ND7:
• rám s dvojitým MDF(ND7),
• rám vrstiev lepeného ihličnatého
dreva vyplneného drevotrieskovou
vrstvou (EGIDA),
• výplň krídla: dutinková drevotrieska,
• vonkajšie dyhovanie tvoria dosky HDF
Prierez 13 - IGNIS:
• rám z lepených vrstiev ihličnatého
dreva,
• výplň krídla: minerálna vlna,
• vonkajšie dyhovanie tvoria dosky HDF
www.invado.pl
5
KLASIFIKACE MODULOVÝCH KŘÍDEL BORNÝROVANÝCH A DÝHOVANÝCH
Domino 4
Domino 5
Domino 18
Domino 12
Domino 13
Domino 14
D’Artagnan INTERO
D’Artagnan RIGA
D’Artagnan SOLEI
BAREVNOST / KOLORISTIKA:
dekorativní dýha / fólia ENDURO
coimbra
eban
dub ušlechtilý /
ušľachtilý
BUKOVÁ DÝHA NETÝKÁ SE KŘÍDEL DOMINO
ořech / orech
melunga
ořech / orech duro
dýha PŘÍRODNÍ / dyha PRÍRODNÝ - BUK
badi
SKLO:
calvados
cognac
rustical
teak
dub eterno
šedá / sivý dub
coimbra tmavá
OŘECH / ORECH
ořech / orech
dub prírodný /
přírodní
americký
ořech /orech
bolívijský
ořech / orech
kaštan světlý /
gaštan svetlý
bílý / biely
MODIFIKOVANÁ dýha / dyha
dub bělený /
bielený
wenge
SKLO MASTER CARRE A PRŮHLEDNÝ NETÝKÁ SE KŘÍDEL DOMINO
SKLO MASTER CARRE A PRIEZRAČNÉ NETÝKA SA KRÍDIEL DOMINO
satinato
KONSTRUKCE:
• rám v křídlech dýhovaných Domino z dřeva oboustranně lepeného, obloženého
deskou HDF a MDF,
• rám v křídlech Domino v dekorační fólií z vysoce kvalitního MDF,
• rám v křídlech D’Artagnan z e dřeva lepeného, obloženého deskou HDF a MDF,
polepeného přírodní dýhou alebo dekorační fólií,
• výplň křídla z desek tloušťky 10 mm a/nebo skla tloušťky 4 a/nebo 6 mm,
• svislé hrany v křídlech v dekorační fólií jsou zaoblené ,
• křídlo připraveno ke zkrácení max. o 40 mm - netýká se křídel s ventilací,
• šířka jednoduchých křídel v dekorační fólií : „60” na „100”,
• šířka jednoduchých křídel dýhovaných: „60” na „90”,
• šířka dvojitých křídel v dekorační fóliíí: „120” na „200”,
• šířka dvojitých křídel dýhovaných: „120” na „180”,
• ve dvojitých bezfalcových křídlech ze strany rámu se vyskytuje klapačka,
• zárubňe : bloková, nastavitelné, bezpolodrážkové, nastavitelná zárubeň pro
modulová bezfalcová křídla.
STANDARDNÍ VYBAVENÍ:
• zámek s roztečí 72 mm na klíč, WC zámek nebo patentní zámek,
• 3 čepové panty na zašroubování (bílý pozink),
• v polodrážkové verzi křídla 3 zapouštěné panty, s možností nastavení 3-D,
v barvě INOX.
PŘÍPLATKY K CENĚ DVEŘÍ:
master carre
průhledný / priezračné
KONŠTRUKCIA:
• rám v krídlach dyhované DOMINO z obojstranne lepeného dreva, obloženého
doskou HDF a MDF,
• rám v krídlach dyhované dekoračnou fóliou DOMINO z veľmi kvalitného MDF,
• rám v krídlach D’Artagnan z veľmi kvalitného lepeného dreva obloženého
doskou MDF a HDF,
• výplň krídla je z dosky s hrúbkou 10 mm a/alebo skla s hrúbkou 4 a/alebo 6 mm,
• zvislé hrany krídel vo dekoračnou fóliou sú zaoblené
• krídlo pripravené ku skráteniu max. 40 mm - netýka sa krídel s ventiláciou,
• šírka jednoduchých krídiel vo dekoračnou fóliou: „60” až „100”,
• šírka jednoduchých krídiel vo verzii dyhy: „60” až „90”,
• šírka dvojitých krídiel vo dekoračnou fóliou: „120” až „200”,
• šírka dvojitých krídiel vo verzii dyhy: „120” až „180”,
• ve dvojitých bezfalcových křídlech ze strany rámu se vyskytuje klapačka,
• zárubne: bloková, regulované, bezpolodrážkové, regulovaná zárubňa pre
modulované bezfalcové krídla.
ŠTANDARDNÉ VYBAVENIE:
• zámok z rozstavením 72 mm pre opakovateľný kľúč, blokádu WC alebo
patentovú vložku,
• 3 závesy v krídlach (biely pozink),
• v polodrážkovej verzii krídla 3 zapustené pánty, z možnosťou nastavenia 3-D, vo
farbe INX.
PRÍPLATKY NA DVERE:
ventilační podříznutí (v kolekci D’ARTAGNAN se vyskytuje výlučně v INTERO)
zhotovení křídla bez otvoru na klíč
doplatek do šířky „100”
dodatečný závěs u křídel „60“ až „80“
nástavce na panty
pouzdra PVC (výlučně v křídlech DOMINO dýha umělé)
ventilační vložky kovové, kulaté
provedení křídla v bezfalcové verzi nebo jako tupé (systém přesuvných dveří)
zhotovení dvoukřídlých dveří
patentní vložka 31/36
6
višeň / višňa solido
DUB
buk přírodní /
prírodný
BUKOVÁ DYHA NETÝKA SA KRÍDIEL DOMINO
ECO-FORNIR
dekorativní rýhovaná PŘEKLIŽKA /
fólia RYHOVANÁ
dub zlatý
Domino 6
Domino 3
Domino 11
D’Artagnan 1
UPOZORNENIE: MODELY DVEROVÝCH KRÍDEL D’ARTAGNAN SO SKLENENOU
VÝPLŇOU SÚ ZARADENÉ MEDZI NEŠTANDARDNÉ OBJEDNÁVKY S DLHŠOU DOBOU
REALIZÁCIE.
Domino 15
Domino 17
Domino 10
D’ARTAGNAN
D’Artagnan TONDO
Domino 16
Domino 9
UWAGA: MODELE SKRZYDEŁ D’ARTAGNIAN Z SZYBAMI TRAKTOWANE
SĄ JAKO ZAMÓWIENIE NIETYPOWE Z DŁUŻSZYM TERMINEM REALIZACJI.
Domino 7
Domino 2
NOVÉ
VZORY
Domino 8
Domino 1
DOMINO
KLASIFIKÁCIA MODULOVANÝCH KRÍDEL (DYHA,FÓLIA,LAMINÁT)
www.invado.pl
ventilačné podrezanie (v kolekci D’ARTAGNAN se vyskytuje výlučně v INTERO)
zhotovenie krídla bez otvoru na kľúč
príplatok do šírky „100”
dodatočný záves v krídlach „60“ až „80“
kryty na závesy
puzdrá PVC (výlučne v DOMINO dyha umelé)
ventilačné vložky kovové, guľaté
vykonanie krídla v bezfalcovej verzii alebo ako tupé (systém posuvných)
vykonanie dvojkrídlových dverí
patentná vložka 31/36
DALŠÍ INFORMACE / ĎALŠIE INFORMÁCIE: ● SKLO A PRŮŘEZ / PRIEREZOV: str 5
● ROZMĚRY / ROZMERY A ZÁRUBNĚ / ZÁRUBNE: str 17 - 19
● VYBAVENÍ / VYBAVENIE: A POŘÍSLUŠENSTVÍ / DOPLNKY: str 19
KLASIFIKÁCIA MODULOVANÝCH KRÍDEL (LAMINÁT)
NOVÁ
Albero 2
Artena 2
Albero 1
KOLEKCE / KOLEKCIA
Salento 5
Salento 4
Salento 3
Salento 2
Salento 1
SALENTO, ARTENA A ALBERO
Artena 1
KLASIFIKACE MODULOVÝCH KŘÍDEL DÝHOVANÝCH
Bianco SATI 3
Bianco NUBE 3
Bianco SATI 1
Bianco NUBE 1
KŘÍDLA Z KOLEKCE BIANCO JSOU DOSTUPNÁ POUZE V BÍLÉ BARVĚ.
KRÍDLA Z KOLEKCIE BIANCO SÚ DOSTUPNÉ IBA V BIELEJ FARBE.
Bianco SATI 2
Bianco NEVE 3
Bianco FIORI 3
BAREVNOST / KOLORISTIKA:
Bianco NUBE 2
Bianco NEVE 2
Bianco FIORI 2
Bianco FIORI 1
Bianco NEVE 1
BIANCO
UPOZORNĚNÍ: MODELY KŘÍDEL BIANCO
S OKÉNKY NERO NEBO CONTRASTO SE
POVAŽUJÍ ZA ATYPICKOU ZAKÁZKU S DELŠÍM
TERMÍNEM REALIZACE
UPOZORNENIE: MODELY DVEROVÝCH KRÍDEL
BIANCO SO SKLENENOU VÝPLŇOU NERO
ALEBO CONTRASTO SÚ ZARADENÉ MEDZI
NEŠTANDARDNÉ OBJEDNÁVKY S DLHŠOU
DOBOU REALIZÁCIE
SKLO:
SKLO SATINATO NETÝKÁ SE KŘÍDEL SALENTO
SKLO SATINATO NETÝKA SA KRÍDIEL SALENTO
ECO-FORNIR
satinato
ořech / orech duro
dub eterno
šedá / sivý dub
nero
(doplatek/príplatok)
contrasto
(doplatek/príplatok)
bílý / biely
KONSTRUKCE:
• rám z MDF, polepeného dekorační fólií,
• u křídel Salento jsou použity hliníkové spojky o šířce 21 mm spojující jednotlivé
prvky výplně,
• u křídel Artena 1 a 2 a Albero 2 jsou použity lišty v barvě B154 WEISSALUMINIUM –
spojující jednotlivé prvky výplně,
• výplně křídla Salento tvoří kazety o tloušťce 10 mm,
• výplně křídla Albero1 tvoří zaoblené kazety o tloušťce 34 mm a skla o tloušťce 4
mm,
• výplně křídla Albero 2 a Artena tvoří kuželové kazety o tloušťce 35 mm a skla o
tloušťce 4 mm a 10 mm (Artena),
• výplň krídla Bianco z MDF tloušťky 10 mm a/nebo skla tloušťky 4 mm,
• svislé hrany křídel jsou zaoblené,
• křídlo připraveno ke zkrácení max. o 40 mm - netýká se křídel s ventilací,
• šířka jednoduchých křídel: „60” na „100”,
• šířka dvojitých křídel: „120” na „200”,
• ve dvojitých bezfalcových křídlech ze strany rámu se vyskytuje klapačka,
• zárubňe : bloková, nastavitelné, bezpolodrážkové, nastavitelná zárubeň pro
modulová bezfalcová křídla.
STANDARDNÍ VYBAVENÍ:
• zámek s roztečí 72 mm na klíč, WC zámek nebo patentní zámek,
• 3 čepové panty na zašroubování (bílý pozink),
• v polodrážkové verzi křídla 3 zapouštěné panty, s možností nastavení 3-D,
v barvě INOX.
PŘÍPLATKY K CENĚ DVEŘÍ:
ventilační podříznutí
zhotovení křídla bez otvoru na klíč
doplatek do šířky „100”
dodatečný závěs u křídel „60“ až „80“
nástavce na panty
pouzdra PVC
ventilační vložky kovové, kulaté
provedení křídla v bezfalcové verzi nebo jako tupé (systém přesuvných dveří)
zhotovení dvoukřídlých dveří
patentní vložka 31/36
DALŠÍ INFORMACE / ĎALŠIE INFORMÁCIE: ● SKLO A PRŮŘEZ / PRIEREZOV: str 5
● ROZMĚRY / ROZMERY A ZÁRUBNĚ / ZÁRUBNE: str 17 - 19
● VYBAVENÍ / VYBAVENIE: A POŘÍSLUŠENSTVÍ / DOPLNKY: str 19
KONŠTRUKCIA:
• rám z MDF, dyhovaného dekoračnou fóliou,
• vo dverových krídlach Salento sa nachádza hliníkový spojovací materiál so šírkou
21 mm, ktorý navzájom spája jednotlivé výplne dverí,
• vo dverových krídlach Artena 1 a 2 ako aj Albero 2 sa nachádzajú lišty vo
farebnom odtieni B154 WEISSALUMINIUM - ktoré navzájom spájajú jednotlivé
výplne dverí,
• výplň dverových krídel Salento s dverovej výplne s hrúbkou 10 mm,
• výplň dverových krídel Albero1 tvorí oblá dverová výplň s hrúbkou 34 mm a sklená
výplň s hrúbkou 4 mm,
• výplň dverových krídel Artena a Albero 2 je buď z kónickej dverovej výplne
s hrúbkou 35 mm, sklenenej výplne s hrúbkou 4 mm alebo dverovej výplne s
hrúbkou 10 mm (Artena),
• výplň krídla Bianco je z MDF s hrúbkou 10 mm a/alebo skla hrúbkou 4 mm,
• zvislé hrany krídel sú zaoblené,
• krídlo pripravené ku skráteniu max. 40 mm - netýka sa krídel s ventiláciou,
• šírka jednoduchých krídiel: „60” až „100”,
• šírka dvojitých krídiel: „120” až „200”,
• ve dvojitých bezfalcových křídlech ze strany rámu se vyskytuje klapačka,
• zárubne: bloková, regulované, bezpolodrážkové, regulovaná zárubňa pre
modulované bezfalcové krídla.
ŠTANDARDNÉ VYBAVENIE:
• zámok z rozstavením 72 mm pre opakovateľný kľúč, blokádu WC alebo
patentovú vložku,
• 3 závesy v krídlach (biely pozink),
• v polodrážkovej verzii krídla 3 zapustené pánty, z možnosťou nastavenia 3-D, vo
farbe INX.
PRÍPLATKY NA DVERE:
ventilačné podrezanie
zhotovenie krídla bez otvoru na kľúč
príplatok do šírky „100”
dodatočný záves v krídlach „60“ až „80“
kryty na závesy
puzdrá PVC
ventilačné vložky kovové, guľaté
vykonanie krídla v bezfalcovej verzii alebo ako tupé (systém posuvných)
vykonanie dvojkrídlových dverí
patentná vložka 31/36
www.invado.pl
7
Martina 5
Martina 2
Martina 1
MARTINA
Martina 4
KLASIFIKÁCIA MODULOVANÝCH KRÍDEL (FÓLIA,LAMINÁT)
Martina 3
KLASIFIKACE MODULOVÝCH KŘÍDEL DÝHOVANÝCH
Malawi 6
Malawi 5
Malawi 4
Malawi 2
Gwinea 2
Malawi 3
Malawi 1
Gwinea 1
MALAWI
Gwinea 7
Gwinea 6
Gwinea 5
Gwinea 4
GWINEA
BAREVNOST / KOLORISTIKA:
dekorativní dýha / fólia ENDURO
coimbra
eban
dub ušlechtilý /
ušľachtilý
ECO-FORNIR
dekorativní rýhovaná PŘEKLIŽKA /
fólia RYHOVANÁ
dub zlatý
ořech / orech
melunga
ořech / orech
duro
višeň / višňa
solido
dub eterno
šedá / sivý dub
coimbra tmavá
kaštan světlý /
gaštan svetlý
bílý / biely
SKLO:
satinato
KONSTRUKCE:
KONŠTRUKCIA:
• rám z MDF, polepeného dekorační fólií,
• výplň křídla Martina z desek tloušťky 22 mm a/nebo skla tloušťky 4 a 6 mm,
• výplň křídla Malawi a Gwinea z desek tloušťky 10 mm a/nebo skla tloušťky
4 a 6 mm,
• v křídlech Gwinea v umělé dýze se vyskytují lišty spojující jednotlivé elementy
výplně
• svislé hrany křídel jsou zaoblené,
• křídlo připraveno ke zkrácení max. o 40 mm - netýká se křídel s ventilací,
• šířka jednoduchých křídel: „60” na „100”,
• šířka dvojitých křídel: „120” na „200”,
• ve dvojitých bezfalcových křídlech ze strany rámu se vyskytuje klapačka,
• zárubňe : bloková, nastavitelné, bezpolodrážkové, nastavitelná zárubeň pro
modulová bezfalcová křídla.
STANDARDNÍ VYBAVENÍ:
ŠTANDARDNÉ VYBAVENIE:
• zámek s roztečí 72 mm na klíč, WC zámek nebo patentní zámek,
• 3 čepové panty na zašroubování (bílý pozink),
• v polodrážkové verzi křídla 3 zapouštěné panty, s možností nastavení 3-D,
v barvě INOX.
PŘÍPLATKY K CENĚ DVEŘÍ:
• zámok z rozstavením 72 mm pre opakovateľný kľúč, blokádu WC alebo
patentovú vložku,
• 3 závesy v krídlach (biely pozink),
• v polodrážkovej verzii krídla 3 zapustené pánty, z možnosťou nastavenia 3-D, vo
farbe INX.
PRÍPLATKY NA DVERE:
ventilační podříznutí
zhotovení křídla bez otvoru na klíč
doplatek do šířky „100”
dodatečný závěs u křídel „60“ až „80“
nástavce na panty
pouzdra PVC
ventilační vložky kovové, kulaté
provedení křídla v bezfalcové verzi nebo jako tupé (systém přesuvných dveří)
zhotovení dvoukřídlých dveří
patentní vložka 31/36
8
• rám z MDF, dyhovaného dekoračnou fóliou,
• výplň krídla Martina je z dosky s hrúbkou 22 mm a/alebo skla s hrúbkou 4 a 6 mm,
• výplň krídla Malawi a Gwinea je z dosky s hrúbkou 10 mm a/alebo skla s hrúbkou
4 a 6 mm,
• v krídlach Gwinea v umelej dyhe sa vyskytujú lišty spájajúce jednotlivé elementy
výplne,
• zvislé hrany krídel sú zaoblené,
• krídlo pripravené ku skráteniu max. 40 mm - netýka sa krídel s ventiláciou,
• šírka jednoduchých krídiel: „60” až „100”,
• šírka dvojitých krídiel: „120” až „200”,
• ve dvojitých bezfalcových křídlech ze strany rámu se vyskytuje klapačka,
• zárubne: bloková, regulované, bezpolodrážkové, regulovaná zárubňa pre
modulované bezfalcové krídla.
www.invado.pl
ventilačné podrezanie
zhotovenie krídla bez otvoru na kľúč
príplatok do šírky „100”
dodatočný záves v krídlach „60“ až „80“
kryty na závesy
puzdrá PVC
ventilačné vložky kovové, guľaté
vykonanie krídla v bezfalcovej verzii alebo ako tupé (systém posuvných)
vykonanie dvojkrídlových dverí
patentná vložka 31/36
DALŠÍ INFORMACE / ĎALŠIE INFORMÁCIE: ● SKLO A PRŮŘEZ / PRIEREZOV: str 5
● ROZMĚRY / ROZMERY A ZÁRUBNĚ / ZÁRUBNE: str 17 - 19
● VYBAVENÍ / VYBAVENIE: A POŘÍSLUŠENSTVÍ / DOPLNKY: str 19
NOVÁ
Strada 3
Strada 2
Strada 1
Orso 4
KOLEKCE / KOLEKCIA
Orso 3
Orso 2
Orso 1
ORSO A STRADA
KLASIFIKÁCIA FÓLIOVANÝCH KRÍDEL
Orso 5
KLASIFIKACE KŘÍDEL DÝHOVANÝCH
Virgo 3
Virgo 2
Virgo 1
Gemini 3
Gemini 2
Gemini 1
GEMINI A VIRGO
Sagittarius 3
Sagittarius 2
Sagittarius 1
Taurus
Libra
Aquarius 2
Aquarius 1
AQUARIUS, LIBRA, TAURUS A SAGITTARIUS
BAREVNOST / KOLORISTIKA:
BARVY JILM, TEAK SE NEPOUŽÍVAJÍ PRO SAMOSTATNÁ KŘÍDLA O ŠÍŘCE „100“, „110“ A DVOJITÁ O ŠÍŘCE „200”
FARBY BREST A TEAK NIE SÚ DOSTUPNÉ PRI JEDNOKRÍDLOVÝCH DVERÁCH SO ŠÍRKOU „100”, „110” A PRI DVOJKRÍDLOVÝCH DVERÁCH SO ŠÍRKOU „200”
dekorativní dýha / fólia ENDURO (jednosměrná / jednosmerná)
buk
dub
olše / jelša
višeň / višňa
(dvojsměrná/ dvojsmerná)
ořech / orech
eban
coimbra
cedr bělený /
céder bielený
dub ušlechtilý /
ušľachtilý
kaštan / gaštan
jilm / brest
teak
ECO-FORNIR
ořech / orech
duro
višeň / višňa
solido
dub eterno
šedá / sivý dub
coimbra tmavá
kaštan světlý /
gaštan svetlý
bílý / biely
šedá / sivý
jednosměrná
dekorativní dýha
dvojsměrná
dekorativní dýha
fólia jednosmerná
fólia dvojsmerná
SKLO:
satinato
KONSTRUKCE:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
rám vyroben z desek MDF,
stabilizační výplň „voština“ nebo případně dutinková dřevotříska,
rám s výplní krytý dvoustranně deskami HDF,
zasklívací rám je vyrobený v barvě křídla,
boční hrany a horní hrana jsou dýhované,
svislé hrany křídel jsou zaoblené,
křídlo připraveno ke zkrácení max. o 50 mm - netýká se křídel s ventilací,
šířka jednoduchých křídel: „60” na „110”,
šířka dvojitých křídel: „120” na „200”,
zárubňe : bloková, nastavitelné.
Technická způsobilost ITB AT-15-6702/2005
Hygienické osvědčení 33/779/38/2005
STANDARDNÍ VYBAVENÍ:
• zámek s rozestupem 72 mm pro opakovatelný klíč, WC blokádu nebo patentní
vložku,
• 3 čepové panty na zašroubování (bílý pozink).
PŘÍPLATKY K CENĚ DVEŘÍ:
ventilační podříznutí
zhotovení křídla bez otvoru na klíč
doplatek do šířky „100”, „110”
dodatečný závěs u křídel „60“ až „80“
nástavce na panty
pouzdra PVC
vyplněné dřevotřískovou desko s otvory
provedení křídla jako tupé (systém přesuvných dveří)
zhotovení dvoukřídlých dveří
patentní vložka 31/36
DALŠÍ INFORMACE / ĎALŠIE INFORMÁCIE: ● SKLO A PRŮŘEZ / PRIEREZOV: str 5
● ROZMĚRY / ROZMERY A ZÁRUBNĚ / ZÁRUBNE: str 17 - 19
● VYBAVENÍ / VYBAVENIE: A POŘÍSLUŠENSTVÍ / DOPLNKY: str 19
KONŠTRUKCIA:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
rám z dosky MDF,
stabilizačná výplň „voština“ alebo prípadne dutinková drevotrieska,
rám spolu s výplňou dyhovaný obojstranne doskou HDF,
zasklievací rám je vyrobený vo farbe krídla,
bočné hrany a horná hrana sú dyhované,
zvislé hrany krídel sú zaoblené,
krídlo pripravené ku skráteniu max. 50 mm - netýka sa krídel s ventiláciou,
šírka jednoduchých krídiel: „60” až „110”,
šírka dvojitých krídiel: „120” až „200”,
zárubne: bloková, regulované.
Pre dvojkrídlové dvere v slovenskej norme je potrebné objednať aj zárubňu.
Nie sú kompatibilné do kovových zárubní.
ŠTANDARDNÉ VYBAVENIE:
• zámok z rozstavením 72 mm pre opakovateľný kľúč, blokádu WC alebo
patentovú vložku,
• 3 čepové panty na zašroubování (bílý pozink).
PRÍPLATKY NA DVERE:
ventilačné podrezanie
zhotovenie krídla bez otvoru na kľúč
príplatok do šírky „100”, „110”
dodatočný záves v krídlach „60“ až „80“
kryty na závesy
puzdrá PVC
vyplnené drevotrieskovou doskou s otvormi
vykonanie krídla ako tupé (systém posuvných)
vykonanie dvojkrídlových dverí
patentná vložka 31/36
www.invado.pl
9
Torino 5
Torino 6
Merano 4
Merano 5
Norma Decor 6
Torino 4
Merano 3
Merano 2
Norma Decor 4
UPOZORNENIE: EXISTUJE MOŽNOSŤ ZHOTOVENIA KRÍDLA ND1
AKO ZOSILNENÉHO (NÁZOV NORMA DECOR 7) - PODROBNOSTI
NA STRANE 14.
Norma Decor 3
POZOR: EXISTUJE MOŽNOST ZHOTOVENÍ KŘÍDLA ND1 JAKO
ZESÍLENÉ (NÁZEV NORMA DECOR 7) - PODROBNOSTI NA
STRANĚ 14.
Norma Decor 2
NORMA DECOR
Norma Decor 1
Merano 1
MERANO
Norma Decor 5
Torino 2
Torino 1
TORINO
KLASIFIKÁCIA FÓLIOVANÝCH KRÍDEL
Torino 3
KLASIFIKACE KŘÍDEL DÝHOVANÝCH
BAREVNOST / KOLORISTIKA:
LINDO VYSKYTUJE VÝLUČNĚ V KŘÍDLECH NORMA DECOR. KŘÍDLO ND 2 A 3 SE NENACHÁZÍ V BARVÁCH: EBEN A CEDR BĚLENÝ. KŘÍDLO ND 2 - 5 SE NENACHÁZÍ V BARVÁCH ECO-FORNIR.
LINDO VYSKYTUJE SA JEDINE V KRÍDLACH NORMA DECOR. KRÍDLO ND 2 A 3 SA NEVYSKYTUJE VO FARBÁCH EBEN A CÉDER BIELENÝ. KRÍDLO ND 2 - 5 SA NEVYSKYTUJE VO FARBÁCH ECO-FORNIR.
dekorativní dýha / fólia ENDURO
dub
olše / jelša
višeň / višňa
ořech / orech
eban
coimbra
cedr bělený /
céder bielený
višeň / višňa
solido
dub eterno
šedá / sivý dub
coimbra tmavá
kaštan světlý /
gaštan svetlý
bílý / biely
šedá / sivý
buk
dub ušlechtilý /
ušľachtilý
lindo
ECO-FORNIR
ořech / orech
duro
SKLO:
satinato
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
chinchila
master carre průhledný / priezračné
SKLO SATINATO: TORINO A MERANO (STANDARDNÍ / ŠTANDARDNÉ), KULATÉ OKÉNKO/ OKRÚHLE OKIENKO
SKLO CHINCHILA: TORINO, MERANO A ND (STANDARDNÍ / ŠTANDARDNÉ)
SKLO MASTER CARRE: TORINO A MERANO (DOPLATEK/PRÍPLATOK)
SKLO PRŮHLEDNÝ / PRIEZRAČNÉ: KULATÉ OKÉNKO/ OKRÚHLE OKIENKO
KONSTRUKCE:
rám vyroben z desek MDF,
stabilizační výplň „voština“ nebo případně dutinková dřevotříska,
rám s výplní krytý dvoustranně deskami HDF,
zasklívací rám je vyrobený v barvě křídla,
boční hrany a horní hrana jsou dýhované,
svislé hrany křídel jsou zaoblené,
křídlo připraveno ke zkrácení max. o 50 mm - netýká se křídel s ventilací,
šířka jednoduchých křídel: „60” na „110”,
šířka dvojitých křídel: „120” na „200”,
zárubňe : bloková, nastavitelné.
Technická způsobilost ITB AT-15-6702/2005
Hygienické osvědčení 33/779/38/2005
STANDARDNÍ VYBAVENÍ:
KONŠTRUKCIA:
rám z dosky MDF,
stabilizačná výplň „voština“ alebo prípadne dutinková drevotrieska,
rám spolu s výplňou dyhovaný obojstranne doskou HDF,
zasklievací rám je vyrobený vo farbe krídla,
bočné hrany a horná hrana sú dyhované,
zvislé hrany krídel sú zaoblené,
krídlo pripravené ku skráteniu max. 50 mm - netýka sa krídel s ventiláciou,
šírka jednoduchých krídiel: „60” až „110”,
šírka dvojitých krídiel: „120” až „200”,
zárubne: bloková, regulované.
Pre dvojkrídlové dvere v slovenskej norme je potrebné objednať aj zárubňu.
Nie sú kompatibilné do kovových zárubní.
ŠTANDARDNÉ VYBAVENIE:
• zámek s rozestupem 72 mm pro opakovatelný klíč, WC blokádu nebo patentní
vložku,
• 3 čepové panty na zašroubování (bílý pozink).
PŘÍPLATKY K CENĚ DVEŘÍ:
ventilační podříznutí
zhotovení křídla bez otvoru na klíč
doplatek do šířky „100”, „110”
dodatečný závěs u křídel „60“ až „80“
nástavce na panty
pouzdra PVC
vyplněné dřevotřískovou desko s otvory
provedení křídla jako tupé (systém přesuvných dveří)
VENTILAČNÍ MŘÍŽKA k fóliovaným dveřím NORMA DECOR
zhotovení dvoukřídlých dveří
patentní vložka 31/36
10
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
www.invado.pl
• zámok z rozstavením 72 mm pre opakovateľný kľúč, blokádu WC alebo
patentovú vložku,
• 3 čepové panty na zašroubování (bílý pozink).
PRÍPLATKY NA DVERE:
ventilačné podrezanie
zhotovenie krídla bez otvoru na kľúč
príplatok do šírky „100”, „110”
dodatočný záves v krídlach „60“ až „80“
kryty na závesy
puzdrá PVC
vyplnené drevotrieskovou doskou s otvormi
vykonanie krídla ako tupé (systém posuvných)
VENTILAČNÁ MRIEŽKA pre dyhované dvere NORMA DECOR
vykonanie dvojkrídlových dverí
patentná vložka 31/36
DALŠÍ INFORMACE / ĎALŠIE INFORMÁCIE: ● SKLO A PRŮŘEZ / PRIEREZOV: str 5
● ROZMĚRY / ROZMERY A ZÁRUBNĚ / ZÁRUBNE: str 17 - 19
● VYBAVENÍ / VYBAVENIE: A POŘÍSLUŠENSTVÍ / DOPLNKY: str 19
KLASIFIKACE KŘÍDEL DÝHOVANÝCH
LIDO
KLASIFIKÁCIA FÓLIOVANÝCH KRÍDEL
Lido 10
Lido 9
Lido 8
Lido 7
Lido 4
Lido 3
Lido 2
Lido 1
NOVÉ
VZORY
Genua 4
Genua 3
Genua 2
Genua 1
GENUA
Perugia 3
Perugia 2
Perugia 1
PERUGIA
BAREVNOST / KOLORISTIKA:
dekorativní dýha / fólia ENDURO
dub
olše / jelša
višeň / višňa
ořech / orech
eban
coimbra
cedr bělený /
céder bielený
višeň / višňa
solido
dub eterno
šedá / sivý dub
coimbra tmavá
kaštan světlý /
gaštan svetlý
bílý / biely
šedá / sivý
buk
dub ušlechtilý /
ušľachtilý
ECO-FORNIR
ořech / orech
duro
SKLO:
satinato
KONSTRUKCE:
• rám vyroben z desek MDF,
• stabilizační výplň „voština“ (netýká se křídel LIDO) nebo případně dutinková
dřevotříska,
• rám s výplní krytý dvoustranně deskami HDF,
• zasklívací rám je vyrobený v barvě křídla,
• boční hrany a horní hrana jsou dýhované,
• svislé hrany křídel jsou zaoblené,
• šířka ALU pásky v křídlech LIDO je 8 mm,
• křídlo připraveno ke zkrácení max. o 50 mm - netýká se křídel s ventilací,
• šířka jednoduchých křídel: „60” na „110”,
• šířka dvojitých křídel: „120” na „200”,
• zárubňe : bloková, nastavitelné.
Technická způsobilost ITB AT-15-6702/2005
Hygienické osvědčení 33/779/38/2005
STANDARDNÍ VYBAVENÍ:
• zámek s rozestupem 72 mm pro opakovatelný klíč, WC blokádu nebo patentní
vložku,
• 3 čepové panty na zašroubování (bílý pozink).
PŘÍPLATKY K CENĚ DVEŘÍ:
ventilační podříznutí
zhotovení křídla bez otvoru na klíč
doplatek do šířky „100”, „110”
dodatečný závěs u křídel „60“ až „80“
nástavce na panty
pouzdra PVC
vyplněné dřevotřískovou desko s otvory
provedení křídla jako tupé (systém přesuvných dveří)
zhotovení dvoukřídlých dveří
patentní vložka 31/36
DALŠÍ INFORMACE / ĎALŠIE INFORMÁCIE: ● SKLO A PRŮŘEZ / PRIEREZOV: str 5
● ROZMĚRY / ROZMERY A ZÁRUBNĚ / ZÁRUBNE: str 17 - 19
● VYBAVENÍ / VYBAVENIE: A POŘÍSLUŠENSTVÍ / DOPLNKY: str 19
KONŠTRUKCIA:
• rám z dosky MDF,
• stabilizačná výplň „voština“ (netýka sa krídiel LIDO) alebo prípadne dutinková
drevotrieska,
• rám spolu s výplňou dyhovaný obojstranne doskou HDF,
• zasklievací rám je vyrobený vo farbe krídla,
• bočné hrany a horná hrana sú dyhované,
• zvislé hrany krídel sú zaoblené,
• šírka ALU pásky v krídlach LIDO je 8 mm,
• krídlo pripravené ku skráteniu max. 50 mm - netýka sa krídel s ventiláciou,
• šírka jednoduchých krídiel: „60” až „110”,
• šírka dvojitých krídiel: „120” až „200”,
• zárubne: bloková, regulované.
Pre dvojkrídlové dvere v slovenskej norme je potrebné objednať aj zárubňu.
Nie sú kompatibilné do kovových zárubní.
ŠTANDARDNÉ VYBAVENIE:
• zámok z rozstavením 72 mm pre opakovateľný kľúč, blokádu WC alebo
patentovú vložku,
• 3 čepové panty na zašroubování (bílý pozink).
PRÍPLATKY NA DVERE:
ventilačné podrezanie
zhotovenie krídla bez otvoru na kľúč
príplatok do šírky „100”, „110”
dodatočný záves v krídlach „60“ až „80“
kryty na závesy
puzdrá PVC
vyplnené drevotrieskovou doskou s otvormi
vykonanie krídla ako tupé (systém posuvných)
vykonanie dvojkrídlových dverí
patentná vložka 31/36
www.invado.pl
11
Passo 1
Passo 2
Passo 3
Donna 1
Donna 2
Donna 3
Dolce 1
Dolce 2
Dolce 3
Modena 1
MODENA A PASSO
Modena 3
KLASIFIKÁCIA FÓLIOVANÝCH KRÍDEL
Modena 2
KLASIFIKACE KŘÍDEL DÝHOVANÝCH
Nida 3
Nida 2
Nida 1
NIDA A DONNA
DOLCE
BAREVNOST / KOLORISTIKA:
dekorativní dýha / fólia ENDURO
dub
olše / jelša
višeň / višňa
ořech / orech
eban
coimbra
cedr bělený /
céder bielený
ořech / orech
duro
višeň / višňa
solido
dub eterno
šedá / sivý dub
coimbra tmavá
kaštan světlý /
gaštan svetlý
bílý / biely
šedá / sivý
satinato
chinchila
buk
dub ušlechtilý /
ušľachtilý
ECO-FORNIR
SKLO:
SKLO SATINATO: PASSO, DOLCE, DONNA, NIDA (STANDARDNÍ / ŠTANDARDNÉ) A MODENA - TVRZENÉ / TVRDENÉ SKLO (DOPLATEK/PRÍPLATOK)
SKLO CHINCHILA: MODENA (STANDARDNÍ / ŠTANDARDNÉ).
KONSTRUKCE:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
KONŠTRUKCIA:
rám vyroben z desek MDF,
stabilizační výplň „voština“ nebo případně dutinková dřevotříska,
rám s výplní krytý dvoustranně deskami HDF,
zasklívací rám je vyrobený v barvě křídla,
boční hrany a horní hrana jsou dýhované,
svislé hrany křídel jsou zaoblené,
křídlo připraveno ke zkrácení max. o 50 mm - netýká se křídel s ventilací,
šířka jednoduchých křídel: „60” na „110”,
šířka dvojitých křídel: „120” na „200”,
zárubňe : bloková, nastavitelné.
Technická způsobilost ITB AT-15-6702/2005
Hygienické osvědčení 33/779/38/2005
STANDARDNÍ VYBAVENÍ:
rám z dosky MDF,
stabilizačná výplň „voština“ alebo prípadne dutinková drevotrieska,
rám spolu s výplňou dyhovaný obojstranne doskou HDF,
zasklievací rám je vyrobený vo farbe krídla,
bočné hrany a horná hrana sú dyhované,
zvislé hrany krídel sú zaoblené,
krídlo pripravené ku skráteniu max. 50 mm - netýka sa krídel s ventiláciou,
šírka jednoduchých krídiel: „60” až „110”,
šírka dvojitých krídiel: „120” až „200”,
zárubne: bloková, regulované.
Pre dvojkrídlové dvere v slovenskej norme je potrebné objednať aj zárubňu.
Nie sú kompatibilné do kovových zárubní.
ŠTANDARDNÉ VYBAVENIE:
• zámek s rozestupem 72 mm pro opakovatelný klíč, WC blokádu nebo patentní
vložku,
• 3 čepové panty na zašroubování (bílý pozink).
PŘÍPLATKY K CENĚ DVEŘÍ:
• zámok z rozstavením 72 mm pre opakovateľný kľúč, blokádu WC alebo
patentovú vložku,
• 3 čepové panty na zašroubování (bílý pozink).
PRÍPLATKY NA DVERE:
ventilační podříznutí
zhotovení křídla bez otvoru na klíč
doplatek do šířky „100”, „110”
dodatečný závěs u křídel „60“ až „80“
nástavce na panty
pouzdra PVC
vyplněné dřevotřískovou desko s otvory
provedení křídla jako tupé (systém přesuvných dveří)
VENTILAČNÍ MŘÍŽKA k fóliovaným dveřím NORMA DECOR
zhotovení dvoukřídlých dveří
patentní vložka 31/36
12
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
www.invado.pl
ventilačné podrezanie
zhotovenie krídla bez otvoru na kľúč
príplatok do šírky „100”, „110”
dodatočný záves v krídlach „60“ až „80“
kryty na závesy
puzdrá PVC
vyplnené drevotrieskovou doskou s otvormi
vykonanie krídla ako tupé (systém posuvných)
VENTILAČNÁ MRIEŽKA pre dyhované dvere NORMA DECOR
vykonanie dvojkrídlových dverí
patentná vložka 31/36
DALŠÍ INFORMACE / ĎALŠIE INFORMÁCIE: ● SKLO A PRŮŘEZ / PRIEREZOV: str 5
● ROZMĚRY / ROZMERY A ZÁRUBNĚ / ZÁRUBNE: str 17 - 19
● VYBAVENÍ / VYBAVENIE: A POŘÍSLUŠENSTVÍ / DOPLNKY: str 19
Quadro
Aramis 5
Plano
Aramis 4
Plano - Cintura 2
Aramis 3
Lido 6
Aramis 1
Lido 5
Portos 3
Verona 1
Verona 2
Portos 2
Atos 3
Atos 2
Atos 1
ATOS, PORTOS A ARAMIS
Portos 1
Richelieu 3
Richelieu 2
Richelieu 1
RICHELIEU, VERONA, LIDO, PLANO A QUADRO
Plano - Cintura 1
DO VYPREDANIA ZÁSOB
Aramis 2
DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB
BAREVNOST / KOLORISTIKA:
RICHELIEU: ENDURO (coimbra, eban, dub ušlechtilý), rýhovaná PŘEKLIŽKA, ECO-FORNIR (z wyjątkiem koloru szarego). VERONA a LIDO: ENDURO, ECO-FORNIR. ATOS a PORTOS: dýha PŘÍRODNÍ - DUB.
ARAMIS: Dýha PŘÍRODNÍ - DUB a BUK. QUADRO: MODIFIKOVANÁ dýha, dýha PŘÍRODNÍ - OŘECH. PLANO: MODIFIKOVANÁ dýha, dýha PŘÍRODNÍ - OŘECH, TOPCOAT. PLANO - CINTURA: TOPCOAT.
RICHELIEU: ENDURO (coimbra, eban, dub ušľachtilý), fólia RYHOVANÁ, ECO-FORNIR (z wyjątkiem koloru szarego). VERONA a LIDO: ENDURO, ECO-FORNIR. ATOS a PORTOS: dyha PRÍRODNÝ - DUB.
ARAMIS: dyha PRÍRODNÝ - DUB a BUK. QUADRO: MODIFIKOVANÁ dyha, dyha PRÍRODNÍ - ORECH. PLANO: MODIFIKOVANÁ dyha, dyha PRÍRODNÍ - ORECH, TOPCOAT. PLANO - CINTURA: TOPCOAT.
SKLO:
SATINATO: RICHELIEU (Tvrzené sklo - standardní), VERONA, ARAMIS, ATOS a PORTOS (doplatek). CHINCHILA: VERONA, ARAMIS, ATOS a PORTOS (standardní), ARAMIS, ATOS a PORTOS (doplatek - chinchila BRONZ).
MASTER CARRE: ARAMIS (doplatek). FASETOVANÝ KŘIŠŤÁL: ARAMIS, ATOS a PORTOS (doplatek).
SATINATO: RICHELIEU (Tvrdené sklo - štandardné), VERONA, ARAMIS, ATOS a PORTOS (príplatok). CHINCHILA: VERONA, ARAMIS, ATOS a PORTOS (štandardné), ARAMIS, ATOS a PORTOS (príplatok - chinchila HNEDÁ).
MASTER CARRE: ARAMIS (príplatok). KRIŠTÁĽ – SKOSENÉ HRANY: ARAMIS, ATOS a PORTOS (príplatok).
UPOZORNĚNÍ: S OHLEDEM NA NESTANDARDNÍ ROZMĚRY SKLA JSOU KŘÍDLA RICHELIEU POVAŽOVÁNA ZA ATYPICKOU ZAKÁZKU S DELŠÍ DOBOU REALIZACE
UPOZORNENIE: VZHĽADOM NA NETYPICKÝ ROZMER SKLENENEJ VÝPLNE, SÚ DVEROVÉ KRÍDLA RICHELIEU ZARADENÉ MEDZI NEŠTANDARDNÉ OBJEDNÁVKY S DLHŠOU DOBOU REALIZÁCIE
KONSTRUKCE - RICHELIEU:
• rám z lepeného dřeva vysoké kvality, obložený HDF-em a/anebo s výplní
dřevotřískové desky s otvory, s umělou dýhou (ENDURO/RYHOVANÁ/ ECOFORNIR),
• výplň krídiel je sklo tloušťky 6 mm,
• svislé hrany křídel jsou zaoblené,
• šířka jednoduchých křídel: „60” na „100”, šířka dvojitých křídel: „120” na „200”,
• zárubňe : bloková, nastavitelné.
KONŠTRUKCIA - RICHELIEU:
• rám z lepeného dreva vysokej kvality, obložený HDF-om a/alebo s výplňou
drevotrieskové dosky s otvormi, s umelou dyhou (ENDURO/RYHOVANÁ/ ECOFORNIR),
• výplň krídiel je sklo s hrúbkou 6 mm,
• zvislé hrany krídel sú zaoblené,
• šírka jednoduchých krídiel: „60” až „100”,šírka dvojitých krídiel: „120” až „200”,
• zárubne: bloková, regulované.
KONSTRUKCE - VERONA, LIDO:
• rám vyroben z desek MDF,
• stabilizační výplň „voština“ (netýká se křídel Lido) nebo případně dutinková
dřevotříska,
• rám s výplní krytý dvoustranně deskami HDF,
• zasklívací rám je vyrobený v barvě křídla,
• boční hrany a horní hrana jsou dýhované,
• svislé hrany křídel jsou zaoblené,
• šířka ALU pásky v křídlech Lido je 8 mm,
• v křídle Lido 5, z důvodu na střední pásku alu, není možné používat klik se štítovým
kováním,
• křídlo připraveno ke zkrácení max. o 50 mm - netýká se křídel s ventilací,
• šířka jednoduchých křídel: „60” na „110”, šířka dvojitých křídel: „120” na „200”,
• zárubňe : bloková, nastavitelné.
KONSTRUKCE - ATOS, PORTOS, ARAMIS:
• rám z vysoce kvalitního dřeva oboustranně lepeného, obloženého deskou MDF a
HDF, polepeného přírodní dýhou,
• křídlo připraveno ke zkrácení max. o 40 mm - netýká se křídel s ventilací,
• šířka jednoduchých křídel: „60” na „90”, šířka dvojitých křídel: „120” na „180”,
• ve dvojitých bezfalcových křídlech ze strany rámu se vyskytuje klapačka,
• zárubňe : bloková, nastavitelné, bezpolodrážkové, nastavitelná zárubeň pro
modulová bezfalcová křídla.
•
•
•
•
•
•
•
KONSTRUKCE - PLANO, QUADRO:
rám z lepeného borovicového dřeva,
výplň dutinková dřevotříska,
rám s výplní oboustranně krytý deskou HDF,
křídlo připraveno ke zkrácení max. o 40 mm,
plochá hrana,
ve dvojitých bezfalcových křídlech ze strany rámu se vyskytuje klapačka,
dostupná zárubeň: Regulace polodrážkových dveří - Plano a Quadro.
STANDARDNÍ VYBAVENÍ:
• zámek s rozestupem 72 mm pro opakovatelný klíč, WC blokádu nebo patentní
vložku,
• magnetický zámek ve křídlech PLANO a QUADRO (zámek je dostupný s
rozestupem vložka 85, klíc a WC 90) - v budovách s velkou intenzitou provozu se
doporuču je používat standardní zámek,
• 3 čepové panty na zašroubování (bílý pozink),
• v polodrážkové verzi křídla 3 zapouštěné panty, s možností nastavení 3-D,
v barvě INOX (ve křídlech ATOS, PORTOS, ARAMIS, PLANO a QUADRO).
PŘÍPLATKY K CENĚ DVEŘÍ:
ventilační podříznutí (netýká se křídel RICHELIEU)
zhotovení křídla bez otvoru na klíč
doplatek do šířky „100”, „110”
dodatečný závěs u křídel „60“ až „80“
nástavce na panty
pouzdra PVC (výlučně v umělé dýze)
vyplněné dřevotřískovou desko s otvory (VERONA)
vykonanie krídla v bezfalcovej verzii alebo ako tupé (systém posuvných)
ventilační vložky kovové, kulaté (ATOS, PORTOS a ARAMIS)
příplatek za libovolnou barvu RAL v křídlech PLANO a zárubni
kulaté okno (PLANO a QUADRO)
zhotovení dvoukřídlých dveří
patentní vložka 31/36
DALŠÍ INFORMACE / ĎALŠIE INFORMÁCIE: ● SKLO A PRŮŘEZ / PRIEREZOV: str 5
● ROZMĚRY / ROZMERY A ZÁRUBNĚ / ZÁRUBNE: str 17 - 19
● VYBAVENÍ / VYBAVENIE: A POŘÍSLUŠENSTVÍ / DOPLNKY: str 19
KONŠTRUKCIA - VERONA, LIDO:
• rám z dosky MDF,
• stabilizačná výplň „voština“ (netýka sa krídiel Lido) alebo prípadne dutinková
drevotrieska,
• rám spolu s výplňou dyhovaný obojstranne doskou HDF,
• zasklievací rám je vyrobený vo farbe krídla,
• bočné hrany a horná hrana sú dyhované,
• zvislé hrany krídel sú zaoblené,
• šírka ALU pásky v krídlach Lido je 8 mm,
• v krídle Lido 5, sa pre strednú pásku hliníku, nemôžu používať kľučky so štítovým
kovaním,
• krídlo pripravené ku skráteniu max. 50 mm - netýka sa krídel s ventiláciou,
• šírka jednoduchých krídiel: „60” až „110”, šírka dvojitých krídiel: „120” až „200”,
• zárubne: bloková, regulované.
KONŠTRUKCIA - ATOS, PORTOS, ARAMIS:
• rám z veľmi kvalitného obojstranne lepeného dreva, obloženého doskou HDF a
MDF dyho vaného prírodnou dyhou,
• krídlo pripravené ku skráteniu max. 40 mm - netýka sa krídel s ventiláciou,
• šírka jednoduchých krídiel: „60” až „90”, šírka dvojitých krídiel: „120” až „180”,
• ve dvojitých bezfalcových křídlech ze strany rámu se vyskytuje klapačka,
• zárubne: bloková, regulované, bezpolodrážkové, regulovaná zárubňa pre
modulované bezfalcové krídla.
•
•
•
•
•
•
•
KONŠTRUKCIA - PLANO, QUADRO:
rám z lepeného borovicového dreva,
výplň drevotrieska s otvormi,
rám spolu s výplňou obložený obojstranne doskou HDF,
krídlo pripravené ku skráteniu max. 40 mm,
plochá hrana,
ve dvojitých bezfalcových křídlech ze strany rámu se vyskytuje klapačka,
dostupná zárubeň: Regulace polodrážkových dveří - Plano a Quadro.
ŠTANDARDNÉ VYBAVENIE:
• zámok z rozstavením 72 mm pre opakovateľný kľúč, blokádu WC alebo
patentovú vložku,
• magnetická zámka ve křídlech PLANO a QUADRO (zámok je dostupný s
rozstupom vložka 85, kľúč a WC 90) - v budovách s veľkou intenzitou prevádzky
sa odporúča používať štandardná zámka,
• 3 závesy v krídlach (biely pozink),
• v polodrážkovej verzii krídla 3 zapustené pánty, z možnosťou nastavenia 3-D, vo
farbe INX (ve křídlech ATOS, PORTOS, ARAMIS, PLANO a QUADRO ).
PRÍPLATKY NA DVERE:
ventilačné podrezanie (netýka sa krídiel RICHELIEU)
zhotovenie krídla bez otvoru na kľúč
príplatok do šírky „100”, „110”
dodatočný záves v krídlach „60“ až „80“
kryty na závesy
puzdrá PVC (výlučne v umelej dyhe)
vyplnené drevotrieskovou doskou s otvormi (VERONA)
vykonanie krídla v bezfalcovej verzii alebo ako tupé (systém posuvných)
ventilačné vložky kovové, guľaté (ATOS,PORTOS a ARAMIS)
príplatok za ľubovoľnú farbu RAL v krídlach PLANO a zárubni
guľaté okno (PLANO a QUADRO)
vykonanie dvojkrídlových dverí
patentná vložka 31/36
www.invado.pl
13
KLASIFIKACE SKLENĚNÝCH KŘÍDEL A DVEŘE LOMENÉ
AMBER
KLASIFIKÁCIA SKLENENÝCH KRÍDEL A DVERE LÁMANÉ
„60”
„70”
„80”
617
717
817
917
výška křídla / výška krídla
2027
2027
2027
2027
zámek/zámok
V6000 INX - jednoduchá
„90”
pant/pánt
METALGLAS v -100
zámek/zámok
V6000 INX - bezpečná
Amber 13
Amber 12
Amber 11
KONŠTRUKCIA - RICHELIEU:
• tvrzené bezpečnostní sklo tloušťky 8 mm,
• rozměry jednokřídlých dveří: 60, 70, 80, 90,
• u dveří AMBER je možné použít každé pevné nebo
nastavitelné zárubně z nabídky INVADO,
• 2 panty v křídlech,
• skleněné tabule objednávejte v kompletu se zárubní,
• matová strana tabule se nachází na straně závěsů.
• tvrdené
bezpečnostné sklo hr 8 mm,
AMBER
• rozmery jednokrídlych dverí: 60, 70, 80, 90,
• u dverí AMBER je možné použiť každé pevné alebo
nastaviteľné zárubne z kolekcie INVADO,
• 2 pánty v krídlach,
• sklenené tabule objednávajte v kompletu so zárubňou,
• matová strana tabule sa nachádza na strane pántov.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
AMBER 3, 5, 6, 7, 11 - potisk na floatu,
AMBER 9, 12, 16 - gravírování na saténu,
AMBER 8 - potisk na satinovaném skle,
AMBER 13 - saténová tabule,
AMBER 14 - průhledný,
AMBER 15 - průhledný - grafit.
PŘÍPLATKY:
AMBER 3, 5, 6, 7, 11 - tlač na flotu,
AMBER 9, 12, 16 - gravírovanie na saténe,
AMBER 8 - tlač na saténe,
AMBER 13 - saténová tabuľa,
AMBER 14 - priezračné,
AMBER 15 - priezračné. - grafit.
PRÍPLATKY:
KOVÁNÍ INVADO a METALGLASS
KOVANIE INVADO a METALGLASS
klika + zámek bez otvoru + závěsy + násadky
kľučka + zámka bez otvoru + pánty + násadky
klika + zámek na vložku + závěsy + násadky
kľučka + zámka na vložku + pánty + násadky
klika + zámek WC + závěsy + násadky
kľučka + zámka WC + pánty + násadky
KOVÁNÍ V6000 INX
KOVANIE V6000 INX
klika jednoduchá anebo bezpečná + zámek
bez otvoru + závěsy + násadky
kľučka jednoduchá alebo bezpečná + zámka
bez otvoru + pánty + násadky
klika jednoduchá anebo bezpečná + zámek na
vložku + závěsy + násadky
kľučka jednoduchá alebo bezpečná + zámka
na vložku + pánty + násadky
klika jednoduchá anebo bezpečná + zámek
WC + závěsy + násadky
kľučka jednoduchá alebo bezpečná + zámka
WC + pánty + násadky
KOVÁNÍ INVADO ORAZ METALGLASS JSOU V BARVĚ NIKL. KOVÁNÍ V6000 INX JE V BARVĚ NEREZAVĚJÍCÍ OCEL.
KOVANIE INVADO A METALGLASS SÚ VO FARBE NIKEL. KOVANIE V6000 INX JE VO FARBE NEHRDZAVEJÚCA OCEĽ.
zámek s klikou/
zámok z kľukou INVADO
LOMENÉ DVEŘE SE SKLEM /
DVERE LÁMANÉ SO SKLOM
DVEŘE LOMENÉ / DVEŘE LÁMANÉ
DVEŘE LOMENÉ / DVERE LÁMANÉ
Amber 9
Amber 6
Amber 16
KONSTRUKCE:
šířka křídla / šírka krídla
zámek/zámok METALGLAS V-100
s klikou/z kľukou ASTORIA
Amber 8
Amber 5
Amber 15
Amber 7
Amber 3
Amber 14
NOVÉ
VZORY
BAREVNOST / KOLORISTIKA:
dekorativní dýha / fólia ENDURO
buk
dub
olše / jelša
višeň / višňa
eban
coimbra
cedr bělený /
céder bielený
dub ušlechtilý /
ušľachtilý
ořech / orech
duro
višeň / višňa
solido
dub eterno
šedá / sivý dub
coimbra tmavá
kaštan světlý /
gaštan svetlý
bílý / biely
šedá / sivý
ořech / orech
ECO-FORNIR
SKLO:
satinato
KONSTRUKCE:
KONŠTRUKCIA:
• lomené dveře se skládají z lomeného křídla a obkladu zdi na základě blokové a
nastavitelné zárubně,
• • konstrukci každé z poloviček lomených dveří tvoří rám vyrobený v MDF -u anebo
z polovýrobků z jehličnatého dřeva vrstevně lepeného, tloušťky 33 mm,
• rám je vyplněn kartonem se strukturou „plástev medu”,
• dýhu křídel tvoří desky HDF tloušťky 3mm,
• každá z polovin křídla má jednu drážku podél svislé hrany ze strany svislého
elementu zárubně,
• obě poloviny jsou se sebou spojené pomocí pružinových závěsů, které umožňují
udržení jejich vzájemnou rovnoběžnost v uzavřené pozici,
• celek je spojený s podlahou pomocí čepu zahloubeného v její osadě, která je
přišroubovaná do podlahy,
• spojení horní části je vykonáno pomocí čepu zahloubeného v osadě, v kterou je
vybavena kolejnička montovaná pod falc nadpraží,
• po kolejničce se pohybuje horní vodítko stabilizující křídlo v průběhu otevírání/
zavírání. Křídlo je vybavené dvěma úchyty,
• křídla lomené jsou v šířkách „60” na „90”,
• závěs a madlo ve stříbrné barvě,
• dostupná zárubeň: bloková, nastavitelné.
14
www.invado.pl
• lámané dvere sa skladajú z lomeného krídla a obkladu steny na základe
blokovej a regulované zárubne,
• konštrukciu každej z polovíc lámaných dverí tvorí rám vyrobený v MDF -e alebo z
polovýrobkov z ihličnatého dreva lepeného vrstvovo, o hrúbke 33 mm,
• rám je vyplnený kartónom štruktúry „medový plást”,
• dyhu krídel tvoria dosky HDF o hrúbke 3mm,
• každá z polovíc krídla má jednu drážku pozdĺž zvislej hrany zo strany zvislého
elementu zárubne,
• obidve polovice sú so sebou spojené pomocou pružinových pántov, ktoré
umožňujú udržanie ich vzájomnej rovnobežnosti v uzatvorenej pozícii,
• celok je spojený s podlahou pomocou čapu zahĺbeného v jej osade, ktorá je
priskrutkovaná do podlahy,
• spojenie hornej časti je vykonané pomocou čapu zahĺbeného v osade, v ktorú
je vybavená koľajnička montovaná pod poldrážkou nadpražia,
• po koľajničke sa pohybuje horné vodidlo stabilizujúce krídlo počas otvárania/
zatvárania. Krídlo je vybavené v dve úchytky,
• krídla lámané sú dostupné v šírkach „60” až „90”,
• záves a madlo v striebornej farbe,
• dostupná zárubňa: bloková, regulované.
DALŠÍ INFORMACE / ĎALŠIE INFORMÁCIE: ● SKLO A PRŮŘEZ / PRIEREZOV: str 5
● ROZMĚRY / ROZMERY A ZÁRUBNĚ / ZÁRUBNE: str 17 - 19
● VYBAVENÍ / VYBAVENIE: A POŘÍSLUŠENSTVÍ / DOPLNKY: str 19
POSUVNÉ SYSTÉMY
Každý model dveří INVADO může být objednaný v přesuvné verzi (netýká se technických a skleněných dveří). Posuvný systém „100” je připravený k montáži. Pouze vybraných
modelů křídel INVADO: NORMA DECOR, TAURUS, všech modelů dostupných ve fornýru a modulových křídel. Posuvný systém „125” je připravený k montáži všech zbývajících modelů
křídel INVADO.
Každý model dverí INVADO môže byť objednaný v posuvnej verzii (netýka sa technických a sklenených dverí). Posuvný systém „100” je pripravený k montáži len vybraných
modelov krídel INVADO: NORMA DECOR, TAURUS, všetkých modelov dostupných v dyhe a modulových krídel. Posuvný systém „125” je pripravený k montáži všetkých zvyšných
modelov krídel INVADO.
NÁSTĚNNÝ SYSTÉM / SYSTÉM MONTOVANÝ NA STENE
s3
s4
h5 h2 h1
h4 h3
s1
s2
s5
• s1 - šířka křídla / šírka krídla,
• s2 - šířka otvoru ve zdi / šírka otvoru v stene,
• s3 - vnější šířka zárubně / vonkajšia šírka zárubne,
• s4 - světlá šířka zárubně / šírka svetlosti zárubne,
• s5 - šířka překrytí zárubně / šírka krytia zárubne,
• h1 - výška dveřního křídla/ výška krídla,
• h2 - výška otvoru ve zdi / výška otvoru v stene,
• h3 - vnější výška zárubně / vonkajšia výška zárubne,
• h4 - světlá výška zárubně / výška svetlosti zárubne,
• h5 - výška překrytí zárubně / výška krytia zárubne.
ROZMĚR KŘÍDLA A KRYTU STĚNY PRO NÁSTĚNNÝ SYSTÉM / ROZMER KRÍDLA A KRYTU MÚRU PRE NÁSTENNÝ SYSTÉM (mm)
Sada se skládá z:
• kolejnice,
• garnýž v barvě křídla,
• kulaté madlo ve stříbrné nebo
zlaté barvě,
• jednokřídlý a dvoukřídlý.
Sada obsahuje:
• koľajnicu,
• garníž vo farbe krídla,
• guľaté madlo v striebornej alebo
zlatej farbe,
• jednoduchý a dvojitý.
ZPOMALOVAČ (nabídka za příplatek)
SPOMAĽOVAČ (možnosť za príplatok)
jednoduché krídla / jednoduché krídla
s1
s2*
s3
s4
s5
h1
h2
h3
h4*
h5
dvojkrídlové dvere / dvojkrídlové dvere
„60”
„70”
„80”
„90”
„120”
„140”
„160”
„180”
618
718
818
918
618+618
718+718
818+818
918+918
640
740
840
940
1258
1458
1658
1858
610
710
810
910
1228
1428
1628
1828
566
666
766
866
1184
1384
1584
1784
710
810
910
1010
1328
1528
1728
1928
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
1989
1989
1989
1989
1989
1989
1989
1989
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
2039
2039
2039
2039
2039
2039
2039
2039
*Rozměry otvoru ve stěně pro verzi bez krytu je třeba provést shodně s rozměry krytu ve světlosti zárubně.
*Rozmery otvoru v múre pre verziu bez krytu je potrebné urobiť zhodne s rozmermi krytu vo svetlosti zárubne.
SYSTÉM ZASOUVANÝ DO STAVEBNÍHO POUZDRA
SYSTÉM URČENÝ NA NAMONTOVANIE DO SADROKARTÓNOVEJ STENY
Sada se skládá z:
• konstrukční kazety s posuvným systémem „100”
nebo „125”,
• zárubně,
• kompletu pásků na obě strany,
• kartáčku a těsnění,
• kulatého madla ve stříbrné nebo zlaté
• barvě.
Sada obsahuje:
• konstrukčnú sadu z posuvným systémom „100”
alebo „125”,
• zárubne,
• komplet pásov na obe strany,
• kefku a tesnenie,
• guľaté madlo v striebornej alebo zlatej
• farbe.
jednoduché krídla / jednoduché krídla
dvojkrídlové dvere / dvojkrídlové dvere
„60”
„70”
„80”
„90”
„100”
„120”
„140”
„160”
„180”
„200”
X (mm)
604
704
804
904
1004
1193
1393
1593
1793
1993
L (mm)
590
690
790
890
990
1253
1453
1653
1853
2053
DALŠÍ INFORMACE / ĎALŠIE INFORMÁCIE: ● SKLO A PRŮŘEZ / PRIEREZOV: str 5
● ROZMĚRY / ROZMERY A ZÁRUBNĚ / ZÁRUBNE: str 17 - 19
● VYBAVENÍ / VYBAVENIE: A POŘÍSLUŠENSTVÍ / DOPLNKY: str 19
KAZETA „100”
KAZETA „125”
21
60
5
www.invado.pl
27
60
11
15
TECHNICKÉ DVEŘE
TECHNICKÉ DVERE
Ignis - z listwą COMPLETO
Ignis
Norma Decor 7
Egida
EGIDA, ND 7, IGNIS
BAREVNOST / KOLORISTIKA:
KŘÍDLA EGIDA - ENDURO (BUK, OŘECH, EBAN, DUB UŠLECHTILÝ, KAŠTAN) A ECO - FORNIR. KŘÍDLA ND7 A IGNIS NENÍ V DÝZE ENDURO OBOUSMĚRNÉ.
KRÍDLA EGIDA - ENDURO (BUK, ORECH, EBAN, DUB UŠĽACHTILÝ, GAŠTAN) A ECO - FORNIR. KRÍDLA ND7 A IGNIS NIE SÚ DOSTUPNÉ VO FAREBNOM PREVEDENÍ GAŠTAN
dekorativní dýha / fólia ENDURO (jednosměrná / jednosmerná)
buk
dub
olše / jelša
višeň / višňa
ořech / orech
(dvojsměrná/ dvojsmerná)
eban
coimbra
cedr bělený /
céder bielený
dub ušlechtilý /
ušľachtilý
kaštan / gaštan
ECO-FORNIR
ořech / orech
duro
višeň / višňa
solido
dub eterno
šedá / sivý dub
coimbra tmavá
kaštan světlý /
gaštan svetlý
KONSTRUKCE - EGIDA:
bílý / biely
dvojsměrná
dekorativní dýha
fólia jednosmerná
fólia dvojsmerná
KONŠTRUKCIA - EGIDA:
• dveřní křídlo vyrobené na základě čepovaného rámu z vrstev sklíženého
jehličnatého dřeva vyplněného dřevotřískovou vrstvou,
• zárubeň o rozměrech 90 mm x 44 mm vyrobená na základě sklížených vrstev
jehličnatého dřeva obloženého MDF,
• svislé hrany křídel jsou zaoblené.
• dverné krídlo vyrobené na základe čapovaného rámu z vrstiev lepeného
ihličnatého dreva vyplneného drevotrieskovou vrstvou,
• zárubňa o rozmeroch 90 mm x 44 mm vyrobená na základe lepených vrstiev
ihličnatého dreva obloženého MDF,
• zvislé hrany krídel sú zaoblené.
STANDARDNÍ VYBAVENÍ - EGIDA:
• vícebodový lištový zámek,
• 3 závěsy zesílené,
• izolační akustická schopnost Rw = 29 dB (třída izolační akustické schopnosti
Rw = 27 dB),
• 2. třída odolnosti vůči vloupání,
ŠTANDARDNÉ VYBAVENIE - EGIDA:
• viacbodová lištová zámka,
• 3 zosilnené pánty,
• izolačná akustická schopnosť Rw = 29 dB (trieda izolačnej akustickej schopnosti
Rw = 27 dB),
• 2. trieda odolnosti voči lúpeži.
KONSTRUKCE - NORMA DECOR 7:
• dveřní křídlo vyrobené na základě dvojitého rámu MDF vyplněné dřevotřískovou
deskou,
• zárubeň o rozměrech 90 mm x 44 mm vyrobená z MDF.
STANDARDNÍ VYBAVENÍ - NORMA DECOR 7:
• dva nezávislé zámky,
• tři závěsy.
•
•
•
•
•
•
•
šedá / sivý
jednosměrná
dekorativní dýha
KONSTRUKCE - IGNIS:
rám ze sklížených vrstev jehličnatého dřeva,
výplň je z desky minerální vlny hustoty 120kg/m3,
vnější dýhování tvoří desky HDF o gr. 3mm,
svislé hrany křídel jsou zaoblené,
zárubeň vyrobená z MDF,
jednotlivá křídla v dřevěné zárubni o šířky „60” na „100”,
jednotlivá křídla v kovové zárubni šířky od „60” na „110”.
STANDARDNÍ VYBAVENÍ - IGNIS:
• komplet bobtnajícího těsnění,
• tři komplety čepových závěsů,
• zámek.
PŘÍPLATKY K CENĚ DVEŘÍ EGIDA A ND7:
klika JANE, M3 - hnědá grafiatto, M6/M9 chróm/nikl L/P,
kování JANE, M3 - hnědá grafiatto, M6/M9 chróm/nikl L/P,
komplet vložek (vložka +vložka s kulkou) třída II. - 30 x 40 mm - 6 klíčů,
panoramatické kukátko,
klesající těsnění do dveří do šířky 90, 100 a 110 cm,
PŘÍPLATKY K CENĚ DVEŘÍ IGNIS:
doplatek do šířky „100”, „110”
klesající těsnění do dveří do šířky 90 cm,
patentní vložka,
lišta COMPLETO
KONŠTRUKCIA - NORMA DECOR 7:
• dverné krídlo vyrobené na základe dvojitého rámu MDF vyplnené
drevotrieskovou doskou,
• zárubňa o rozmeroch 90 mm x 44 mm vyrobená z MDF.
ŠTANDARDNÉ VYBAVENIE - NORMA DECOR 7:
• dva nezávislé zámky,
• tri závesy.
•
•
•
•
•
•
•
KONŠTRUKCIA - IGNIS:
rám z lepených vrstiev ihličnatého dreva,
výplň je z dosky minerálnej vlny o hustote 120kg/m3,
vonkajšie dyhovanie tvoria dosky HDF o gr. 3mm,
zvislé hrany krídel sú zaoblené,
zárubňa vyrobená z MDF,
jednotlivé krídla v drevenej zárubni o šírke „60” až „100”,
jednotlivé krídla v kovovej zárubni o šírke od „60” až „110”.
ŠTANDARDNÉ VYBAVENIE - IGNIS:
• komplet napučiavacieho tesnenia,
• tri komplety čapových pántov,
• zámok.
PRÍPLATKY NA DVERE EGIDA A ND7:
kľučka JANE, M3 - hnedá grafiatto, M6/M9 chróm/nikel L/P,
kovanie JANE, M3 - hnedá grafiatto, M6/M9 chróm/nikel L/P,
komplet vložiek (vložka +vložka s guľovou kľučkou) - trieda II. - 30 x 40 mm - 6 kľúčov,
panoramatický priezor,
klesajúce tesnenie do dverí do šírky 90, 100, 110 cm,
PRÍPLATKY NA DVERE IGNIS:
príplatok do šírky „100”, „110”
klesajúce tesnenie do dverí do šírky 90 cm
patentná vložka
lišta COMPLETO
KE DVEŘÍM S KLESAJÍCÍM TĚSNĚNÍM SE NEPOUŽÍVÁ PRAHOVÁ LIŠTA.
DO DVERÍ S PADAJÚCIM TESNENÍM SA NEPOUŽÍVA PRAHOVÁ LIŠTA.
16
www.invado.pl
DALŠÍ INFORMACE / ĎALŠIE INFORMÁCIE: ● SKLO A PRŮŘEZ / PRIEREZOV: str 5
● ROZMĚRY / ROZMERY A ZÁRUBNĚ / ZÁRUBNE: str 17 - 19
● VYBAVENÍ / VYBAVENIE: A POŘÍSLUŠENSTVÍ / DOPLNKY: str 19
TECHNICKÉ INFORMACE
TECHNICKÉ INFORMÁCIE
dveře pravé/ pravé dvere
195
CZ / SK
895
775
„60”
„70”
„80”
„90”
„100”
„110”
A
618
718
818
918
1018
1118
B
644
744
844
944
1044
1144
C
1977
1977
1977
1977
1977
1977
D
1990
1990
1990
1990
1990
1990
dveře levé/ ľavé dvere
1550
C
D
Rozměry A a C jsou vnější rozměry křídel bez polodrážky (do posuvných systémů).
Rozmery A a C sú vnútorné rozmery „tupých“ krídiel (do posuvného systému).
SKLOPNÉ
VZNIK ZAOBLENÝCH HRAN V KŘÍDLECH INVADO /
VZNIK ZAOBLENÝCH HRÁN V KRÍDLACH INVADO
HRANA ZE STRANY STYKU
DVOUKŘÍDLÝCH DVEŘÍ /
HRANA ZO STRANY STYKU
DVOJKRÍDLYCH DVERÍ
FALCOVÉ
BEZFALCOVÉ
MODULOVÉ KŘÍDLA BORNÝROVANÉ A DÝHOVANÉ/
MODULOVANE KRÍDLA (DYHA, FÓLIA, LAMINÁT)
X
X
X
X
MODULOVÉ KŘÍDLA DÝHOVANÉ /
MODULOVANE DYHOVANE KRÍDLA
ü
ü
ü
ü
ü
ü*
-ü
ü
--X
---
X
-----
X
-----
PLOCHÉ
DVEŘE LOMENÉ / DVERE LÁMANÉ
KŘÍDLA SKLENĚNÉ / KRÍDLA SKLENENÉ
EGIDA
IGNIS
A
POSUVNÉ
* pouze na vnějších svislých hranách. Ostatní naostro
B
kratka wentylacyjna (Norma Decor)
podcięcie wentylacyjne
tuleje okrągłe
**pouze v dýze ENDURO a ECO-FORNIR
tuleje kwadratowe
V souladu s normou, se dveře do koupelny a odděleného záchodu se musí otevírat zevnitř místnosti, mít nejméně 0,8m šířky a výšku 2m v světle zárubně, a v dolní části otvory o
celkovém průřezu ne méně než 0,022 m2 pro přívod vzduchu. Celkový průřez ventilačního povrchu je součtem světlý průměru (standardní /štandardné)ně 7mm) a také použitého
pomocného řešení, zvyšujícího celkový povrch netto ventilačního povrchu tj.: ventilačních vložek, ventilačního podříznutí a ventilační mřížky. Použití ventilační mřížky zabezpečuje
příslušný ventilační povrch ve všech šířkách dveří, zatímco při použití ventilační vložky a/anebo ventilačního podříznutí je nutné použít zvýšený světlý průměr mezi křídlem a podlahou
pro dodržení požadovaných předpisů. V případě nutnosti dodržení výše uvedených požadavků, je nutné podříznout křídlo vlastním způsobem.
V súlade s normou, dvere do kúpeľní a oddeleného záchodu sa musia otvárať smerom von z miestnosti, mať minimálne 0,8m šírky a výšku 2m vo svetle zárubne, a v dolnej časti
otvory o celkovom priereze nie menej ako 0,022 m2 pre prívod vzduchu. Celkový prierez ventilačnej plochy je súčtom priesvitu (štandardne 7mm) a použitého pomocného riešenia,
zvyšujúceho celkovú plochu netto ventilačnej plochy tj.: ventilačných vložiek, ventilačného podrezania a ventilačnej mriežky. Použitie ventilačnej mriežky zabezpečuje príslušná
ventilačná plocha vo všetkých šírkach dverí, zatiaľ čo pri použití ventilačnej vložky a/alebo ventilačného podrezania je nutné použiť zvýšený priesvit medzi krídlom a podlahou aby
požadované predpisy boli dodržiavané. V prípade nutnosti dodržania vyššie uvedených požiadaviek, je nutné podrezať krídlo vlastním spôsobom.
křídlo s ventilačními vložkami/
krídlo s ventilačnými vložkami*
křídlo s ventilačním podříznutím/
krídlo s ventilačným podrezaním*
křídlo s ventilační mřížkou/
krídlo s ventilačnou mriežkou*
křídlo /
krídlo
počet
vložek/
počet
vložiek
ventilační povrch
vložek spolu se světlým
průměrem /
ventilačná plocha vložiek
spolu s riesvitom
(7mm) m2
požadovaný světlý
průměr pro splnění
požadavků / požadovaný
priesvit aby požiadavky
boli splnené (mm)
ventilační povrch
podříznutí, spolu se
světlým průměrem
/ ventilačná plocha
podrezania spolu s
priesvitom (7mm) m2
požadovaný světlý
průměr pro splnění
požadavků / požadovaný
priesvit aby požiadavky
boli splnené (mm)
ventilační povrch
ventilační mřížky spolu
se světlým průměrem
/ ventilačná plocha
ventilačnej mriežky
spolu s priesvitom
(7mm) m2
požadovaný světlý
průměr pro splnění
požadavků / požadovaný
priesvit aby požiadavky
boli splnené (mm)
„60”
„70”
„80”
„90”
„100”
„110”
3**
4
5**
6
6
6
0,0060
0,0074
0,0087
0,0100
0,0107
0,0114
34
28
24
21
19
17
0,0042
0,0060
0,0078
0,0096
0,0114
0,0132
25
23
22
20
18
16
> 0,022
> 0,022
> 0,022
> 0,022
> 0,022
> 0,022
-------
* Kolekce křídel, ve kterých není možné použít ventilační vložky, podříznutí a ventilační mřížky: kolekce křídel D’Artagnan. V kolekci Riechelieu existuje možnost umístění ventilačních vložek.
** W modelu Riechelieu 2 v šířce křídla „60” jsou 4 kusy vložek, zatímco v šířce „80” je 6 kusů vložek. Posuvná křídla plní úlohu ventilace z důvodu konstrukce systému. V křídlech INVADO neexistuje možnost
současného použití několika způsobů řešení ventilace.
* Kolekcie krídel, w ktorých sa nemôžu použiť vložky, podrezanie a ventilačné mriežky: kolekcia krídel D’artagnan. V kolekcii Riechelieu existuje možnosť vykonania ventilačných vložiek.
** V modeli Riechelieu 2 v šírke krídla „60” počet vložiek 4 ks, v šírke „80” počet vložiek ks. Presuvné krídla spĺňajú požiadavku o ventilácii s ohľadom na konštrukciu systému. V krídlach INVADO neexistuje možnosť
použitia súčasne niekoľkých ventilačných riešení.
ZÁRUBNĚ
ZÁRUBNE
SYSTÉM PRO ZABUDOVÁNÍ KOVOVÉ ZÁRUBNĚ / SYSTÉM NA ZABUDOVANIE KOVOVEJ ZÁRUBNE
CHARAKTERISTIKA:
Kryt kovové zárubně je výrobek umožňující montáž nových dveří v místnostech, kde jsou namontovány
kovové zárubně v souladu s polským rozměrovým standardem bez nutnosti jejich vykování. Výhodou
tohoto řešení je jednoduchá montáž pomocí pěny bez znečištění podlahy a stěn a také možnost
montáže standardních dýhovaných křídel INVADO.
31
15
Rozsahy uchycení stěny jsou shodné s nastavitelnými zárubněmi a činí: 75–94, 95–115, 120–139, 140–
159, 160–179 [mm] a pohyblivý úhelník umožňuje seřízení v rozsahu 20 mm. Šířky křídel činí „60“, „70“,
„80“ a „90“.
30
CHARAKTERISTIKA:
Kryt kovovej zárubne je výrobok, ktorý umožňuje montáž nových dverí v miestnostiach, kde sú
namontované kovové zárubne v súlade s poľským rozmerovým štandardom bez nutnosti ich vykovania.
Výhodou tohto riešenia je jednoduchosť montáže pomocou peny, bez znečistenia podlahy a stien, ako
aj možnosť montáže štandardných dyhovaných krídel INVADO.
31,5
16
60
Rozsahy uchytenia múru sú identické s regulovanými zárubňami a sú: 60 – 94, 95 – 129, 139 – 199,
200 – 269 [mm] a pohyblivý uholník umožňuje reguláciu v rozsahu 20 mm. Šírky krídel sú „60“, „70“,
„80“ a „90“.
55
BAREVNOST / KOLORISTIKA:
ENDURO (jednosměrná a dvojsměrná s výjimkou LINDO) , ECO-FORNIR.
ENDURO: (jednosmerná a dvojsmerná s výnimkou LINDO), ECO-FORNIR.
75 - 110
kryt zárubně / zárubne
hliníkový úhelník / uholník
kovová zárubeň / zárubňa
těsnění / tesnenie
ROZMĚRY VE SVĚTLÁ KOVOVÉ ZÁRUBNĚ / ROZMERY VO SVETLOSTI KOVOVEJ ZÁRUBNE (mm)
s1
h1
křídlo/ krídlo
„60”
„70”
„80”
„90”
s1
světlá šířka zárubně /
šírka svetlosti zárubne
600
700
800
900
h1
světlá výška zárubně /
výška svetlosti zárubne
2025
2025
2025
2025
KRYT LZE ZKRÁTIT NA VÝŠKU 0 45 MM BEZ ZTRÁTY ZÁRUKY.
KRYT JE MOŽNÉ SKRÁTIŤ NA VÝŠKU 0 45 MM BEZ STRATY ZÁRUKY.
DALŠÍ INFORMACE / ĎALŠIE INFORMÁCIE: ● SKLO A PRŮŘEZ / PRIEREZOV: str 5
● ROZMĚRY / ROZMERY A ZÁRUBNĚ / ZÁRUBNE: str 17 - 19
● VYBAVENÍ / VYBAVENIE: A POŘÍSLUŠENSTVÍ / DOPLNKY: str 19
www.invado.pl
17
ZÁRUBNĚ
ZÁRUBNE
NASTAVITELNÉ / REGULOVANÉ
ROZMĚRY:
Nastavitelné
zárubně
jsou
vyráběny
v
rozměrech pro tloušťku zdi do 20 mm. Minimální
tloušťka zdi je 75 mm. Zárubně pro tloušťku zdi
větší než 280 mm se skládají ze dvou spojených
prvků. Zárubně jsou vyráběny pro dveřní křídla
s polodrážkou i bez polodrážky, v těchto
rozměrech:
• pro jednoduchá křídla šíře „60” - „110”,
• pro dvoukřídlé dveře šíře „120” - „200”.
ROZMĚRY / ROZMERY
s3
ROZMERY:
Regulované zárubne sú vyrobané v rozmeroch
na hrúbku múru v intervaloch každých 20 mm.
Minimálna hrúbka múru je 75 mm. Zárubne pre
hrúbku múru viac, ako 280 mm, sa skladajú
z dvoch spolu prepojených prvkov. Zárubne
sa vyrábajú pre krídla s polodrážkou aj bez
polodrážky v týchto rozmeroch:
• jednoduché krídla šírka „60” - „110”,
• pre dvojkrídlové dvere šírka „120” - „200”.
s4
h5 h2 h1
h4 h3
s1
s2
s5
jednoduché krídla / jednoduché krídla
dvojkrídlové dvere / dvojkrídlové dvere
„140”
„150”
„160”
„170”
„180”
„190”
„200”
s1
šířka křídla / šírka krídla
644
744
844
944
1044
1144
1264
1364
1464
1564
1664
1764
1864
1964
2064
s2
šířka otvoru ve zdi / šírka otvoru v stene
678
778
878
978
1078
1178
1294
1394
1494
1594
1694
1794
1894
1994
2094
s3
vnější šířka zárubně / vonkajšia šírka zárubne
648
748
848
948
1048
1148
1264
1364
1464
1564
1664
1764
1864
1964
2064
s4
světlá šířka zárubně / šírka svetlosti zárubne
604
704
804
904
1004
1104
1220
1320
1420
1520
1620
1720
1820
1920
2020
s5
šířka překrytí zárubně / šírka krytia zárubne
748
848
948
1048
1148
1248
1364
1464
1564
1664
1764
1864
1964
2064
2164
h1
výška dveřního křídla/ výška krídla
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
h2
výška otvoru ve zdi / výška otvoru v stene
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
h3
vnější výška zárubně / vonkajšia výška zárubne
1995
1995
1995
1995
1995
1995
1995
1995
1995
1995
1995
1995
1995
1995
1995
h4
světlá výška zárubně / výška svetlosti zárubne
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
h5
výška překrytí zárubně / výška krytia zárubne
2045
2045
2045
2045
2045
2045
2045
2045
2045
2045
2045
2045
2045
2045
2045
křídlo/ krídlo
„60”
„70”
„80”
„90”
„100”
„110”
„120”
„130”
NASTAVITELNÁ ZÁRUBEŇ PRO MODULOVÁ BEZFALCOVÁ KŘÍDLA / REGULOVANÁ ZÁRUBŇA PRE MODULOVANÉ BEZFALCOVÉ KRÍDLA
ROZMĚRY:
Minimální tloušťka zdi je 75 mm. Zárubně pro
tloušťku zdi větší než 280 mm se skládají ze dvou
spojených prvků. Zárubně jsou vyráběny pro
dveřní křídla s polodrážkou i bez polodrážky, v
těchto rozměrech:
• pro jednoduchá křídla šíře „60” - „100”,
• pro dvoukřídlé dveře šíře „120” - „200”.
s3
s4
ROZMERY:
Minimálna hrúbka múru je 75 mm. Zárubne pre
hrúbku múru viac, ako 280 mm, sa skladajú
z dvoch spolu prepojených prvkov. Zárubne
sa vyrábajú pre krídla s polodrážkou aj bez
polodrážky v týchto rozmeroch:
• jednoduché krídla šírka „60” - „100”,
• pre dvojkrídlové dvere šírka „120” - „200”.
h5 h2 h1
h4 h3
s1
s2
s5
ROZMĚRY / ROZMERY
jednoduché krídla / jednoduché krídla
dvojkrídlové dvere / dvojkrídlové dvere
„140”
„150”
„160”
„170”
„180”
„190”
s1
šířka křídla / šírka krídla
618
718
818
918
1018
1239
1339
1439
1539
1639
1739
1839
1939
2039
s2
šířka otvoru ve zdi / šírka otvoru v stene
678
778
878
978
1078
1294
1394
1494
1594
1694
1794
1894
1994
2094
křídlo/ krídlo
„60”
„70”
„80”
„90”
„100”
„120”
„130”
„200”
s3
vnější šířka zárubně / vonkajšia šírka zárubne
648
748
848
948
1048
1264
1364
1464
1564
1664
1764
1864
1964
2064
s4
světlá šířka zárubně / šírka svetlosti zárubne
604
704
804
904
1004
1220
1320
1420
1520
1620
1720
1820
1920
2020
s5
šířka překrytí zárubně / šírka krytia zárubne
748
848
948
1048
1148
1364
1464
1564
1664
1764
1864
1964
2064
2164
h1
výška dveřního křídla/ výška krídla
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
h2
výška otvoru ve zdi / výška otvoru v stene
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
h3
vnější výška zárubně / vonkajšia výška zárubne
1995
1995
1995
1995
1995
1995
1995
1995
1995
1995
1995
1995
1995
1995
h4
světlá výška zárubně / výška svetlosti zárubne
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
h5
výška překrytí zárubně / výška krytia zárubne
2045
2045
2045
2045
2045
2045
2045
2045
2045
2045
2045
2045
2045
2045
BLOKOVÁ
ROZMĚRY:
Zárubně pro dveřní křídla s polodrážkou jsou
vyráběny v těchto velikostech:
• pro jednoduchá křídla šíře „60” - „110”,
• pro dvoukřídlé dveře šíře „120” - „200”,
Řez vlysu: 90 x 44 mm.
ROZMERY:
Zárubne sa vyrábajú pre krídla s polodrážkou v
týchto rozmeroch:
• pre jednoduché krídla šírka „60” - „110”,
• pre dvojkrídlové dvere šírka „120” - „200”,
Prierez vlysu: 90 x 44 mm..
s3
s4
h2 h1
h4 h3
s1
s2
ROZMĚRY / ROZMERY
jednoduché krídla / jednoduché krídla
„60”
„70”
„80”
„90”
„100”
„110”
„120”
„130”
„140”
„150”
„160”
„170”
„180”
„190”
„200”
s1
šířka křídla / šírka krídla
644
744
844
944
1044
1144
1264
1364
1464
1564
1664
1764
1864
1964
2064
s2
šířka otvoru ve zdi / šírka otvoru v stene
722
822
922
1022
1122
1222
1338
1438
1538
1638
1738
1838
1938
2038
2138
s3
vnější šířka zárubně / vonkajšia šírka zárubne
692
792
892
992
1092
1192
1308
1408
1508
1608
1708
1808
1908
2008
2108
s4
světlá šířka zárubně / šírka svetlosti zárubne
604
704
804
904
1004
1104
1220
1320
1420
1520
1620
1720
1820
1920
2020
h1
výška dveřního křídla/ výška krídla
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
h2
výška otvoru ve zdi / výška otvoru v stene
2032
2032
2032
2032
2032
2032
2032
2032
2032
2032
2032
2032
2032
2032
2032
h3
vnější výška zárubně / vonkajšia výška zárubne
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
h4
světlá výška zárubně / výška svetlosti zárubne
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
PŘÍPLATKY - BLOKOVÁ ZÁRUBEŇ
PRÍPLATKY - BLOKOVÁ ZÁRUBŇA
zárubeň OB3 - plochá (90 x 44 mm)
zárubňa OB3 - plochá (90 x 44 mm)
plochá pásková lišta LO1
lišta na ostenie plochá LO1
plochá pásková lišta LO2
lišta na ostenie plochá LO2
čtvrkronžek LC1
štvrťvalček LC1
PŘÍPLATKY - NASTAVITELNÉ ZÁRUBNĚ A BLOKOVÁ ZÁRUBEŇ
18
dvojkrídlové dvere / dvojkrídlové dvere
křídlo/ krídlo
PRÍPLATKY - REGULOVANÉ ZÁRUBNE A BLOKOVÁ ZÁRUBŇA
zárubeň s nadsvětlíkem do 5 mm obvodu (bez těsnění)
zárubňa so svetlíkom (bez tesnenia)
zárubeň pro dvoukřídlé dveře
zárubňa pre dvojité dvere
obložková zárubeň nastavitelná s oválnými obložkami
nastaviteľná zárubňa-oblá
neobvyklé rozměry
neobvyklé rozmery
obložková zárubeň slepá
slepá zárubňa
obložková zárubeň s dorazem pro posuvný systém na zeď jednokřídlý (pouze pro rovné obložky
ORS3)
zárubňa k dverám na posuvný systém na stenu
www.invado.pl
DALŠÍ INFORMACE / ĎALŠIE INFORMÁCIE: ● SKLO A PRŮŘEZ / PRIEREZOV: str 5
● ROZMĚRY / ROZMERY A ZÁRUBNĚ / ZÁRUBNE: str 17 - 19
● VYBAVENÍ / VYBAVENIE: A POŘÍSLUŠENSTVÍ / DOPLNKY: str 19
ZÁRUBNĚ
ZÁRUBNE
BEZPOLODRÁŽKOVÉ - PLANO A QUADRO
Nastaviteľná bezpolodrážková zárubňa je vyrobená v rozmeroch podľa hrúbky steny čo 20
mm. Minimálna hrúbka steny je 75 mm. Zárubne pre hrúbku steny väčšiu ako 280 mm sa skladajú
z dvoch spojených prvkov. Pásky so šírkou 80 mm sú spojené v priamom uhle. Zárubne pre
dverné krídla bez polodrážok QUADRO sú vyrábané v týchto rozmeroch:
• jednoduché krídla šírka „60” - „90”,
• pre dvojkrídlové dvere šírka „120” - „180”.
Nastaviteľná bezpolodrážková zárubňa je vyrobená v rozmeroch podľa hrúbky steny čo
20 mm. Minimálna hrúbka steny je 75 mm. Zárubne pre hrúbku steny väčšiu ako 280 mm
sa skladajú z dvoch spojených prvkov. Pásky so šírkou 80 mm sú spojené v priamom uhle.
Zárubne pre dverné krídla bez polodrážok QUADRO sú vyrábané v týchto rozmeroch:
• jednoduché krídla šírka „60” - „90”,
• pre dvojkrídlové dvere šírka „120” - „180”.
ROZMĚRY / ROZMERY
jednoduché krídla / jednoduché krídla
dvojkrídlové dvere / dvojkrídlové dvere
„60”
„70”
„80”
„90”
„100”
„120”
„130”
„140”
„150”
„160”
„170”
„180”
šířka křídla / šírka krídla
618
718
818
918
1018
1239
1339
1439
1539
1639
1739
1839
šířka otvoru ve zdi / šírka otvoru v stene
696
796
896
996
1096
1316
1416
1516
1616
1716
1816
1916
vnější šířka zárubně / vonkajšia šírka zárubne
666
766
866
966
1066
1286
1386
1486
1586
1686
1786
1886
světlá šířka zárubně / šírka svetlosti zárubne
600
700
800
900
1000
1220
1320
1420
1520
1620
1720
1820
šířka překrytí zárubně / šírka krytia zárubne
784
884
984
1084
1184
1404
1504
1604
1704
1804
1904
2004
výška dveřního křídla/ výška krídla
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
výška otvoru ve zdi / výška otvoru v stene
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
vnější výška zárubně / vonkajšia výška zárubne
1995
1995
1995
1995
1995
1995
1995
1995
1995
1995
1995
1995
světlá výška zárubně / výška svetlosti zárubne
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
výška překrytí zárubně / výška krytia zárubne
2065
2065
2065
2065
2065
2065
2065
2065
2065
2065
2065
2065
křídlo/ krídlo
EGIDA
dřeva zárubeň / dreva
zárubňa
„80” „90” „100” „110”
ROZMĚRY / ROZMERY
křídlo/ krídlo
IGNIS
NORMA DECOR 7
dřeva zárubeň / dreva
zárubňa
„80” „90” „100” „110”
ROZMĚRY / ROZMERY
křídlo/ krídlo
s1
844
944
1044 1144
s1
844
944
s2
920
1020 1120 1220
s2
918
1018 1118 1218
s3
890
990
1090 1190
s3
888
988
1088 1188
s4
802
902
1002 1102
s4
800
900
1000 1100
h1
1990 1990 1990 1990
h1
1990 1990 1990 1990
h2
2032 2032 2032 2032
h2
2032 2032 2032 2032
h3
2017 2017 2017 2017
h3
2017 2017 2017 2017
h4
1973 1973 1973 1973
h4
1973 1973 1973 1973
„70”
„80”
„90” „100”
s1
744
844
944
1044
s2
774
874
974
1074
s3
744
844
944
1044
s4
700
800
900
1000
s5
844
944
1044 1144
h1
1990 1990 1990 1990
h2
2010 2010 2010 2010
h3
1995 1995 1995 1995
h4
1973 1973 1973 1973
h5
2045 2045 2045 2045
křídlo/ krídlo
1044 1144
• s1 - šířka křídla / šírka krídla, s2 - šířka otvoru ve zdi / šírka otvoru v stene, s3 - vnější šířka zárubně / vonkajšia šírka zárubne,
s4 - světlá šířka zárubně / šírka svetlosti zárubne, s5 - šířka překrytí zárubně / šírka krytia zárubne,
• h1 - výška dveřního křídla/ výška krídla, h2 - výška otvoru ve zdi / výška otvoru v stene, h3 - vnější výška zárubně / vonkajšia výška
zárubne, h4 - světlá výška zárubně / výška svetlosti zárubne, h5 - výška překrytí zárubně / výška krytia zárubne
KLIKY
dřeva zárubeň / dreva
zárubňa
ROZMĚRY / ROZMERY
KĽUČKY
BAREVNOST / KOLORISTIKA:
M91
KLIKA / KĽUČKA
KLIKA / KĽUČKA
KLIKA / KĽUČKA
FOKUS-R
FOKUS
M3
PRESTO
INVADO
M9
KLIKA / KĽUČKA
KLIKA / KĽUČKA
KLIKA / KĽUČKA
QUANTA
PŘÍSLUŠENSTVÍ
1
9
2
10
KLIKA / KĽUČKA
PRADO
GIUSSY
QUBIK
KLIKA / KĽUČKA
NESH
KLIKA / KĽUČKA
BELIA
INX
SN
FOKUS a FOKUS - R: M91 - nikl velvet, M3 - bronz grafit.
PRESTO a INVADO: M6/M9 - chrom/nikl.
GIUSSY: M3 - bronz grafit, M6/M9 - chrom/nikl.
PRADO: INX - nerezová ocel.
INVADO - QR a QUBIK: M9 - nikl.
QUANTA: SN - matný nikl.
NESH: M4 - matný chrom, M6 - chrom.
BELIA a FLIP: SN - matný nikl.
KLIKA / KĽUČKA
INVADO - QR
KLIKA / KĽUČKA
M6
M4
KLIKA / KĽUČKA
FLIP
FOKUS a FOKUS - R: M91 - nikel velvet, M3 - bronz grafit.
PRESTO a INVADO: M6/M9 - chróm/nikel.
GIUSSY: M3 - bronz grafit, M6/M9 - chróm/nikel.
PRADO: INX - nerezová ocel.
INVADO - QR a QUBIK: M9 - nikel.
QUANTA: SN - matný nikel.
NESH: M4 - matný chróm, M6 - chróm.
BELIA a FLIP: SN - matný nikel.
DOPLNKY
3
11
4
5
13
6
7
8
14
Klapačka ze strany rámu
Klapačka zo strany rámu
12
1 - pant šroubovaný nastavitelný 3-D / pánty zaskrutkované z nastavením 3-D,
2 - nástavce na panty / kryty na závesy,
3 - pant zapouštěný nastavitelný 3-D/ pánty vpustené z nastavením 3-D,
4 - magnetický zámek / magnetická zámka,
5 - kulaté okénko – saténové a průhledné sklo okrúhle okienko – saténové a priehľadné sklo,
6 - klika /kľučka + kování/kovanie JANE (EGIDA),
7 - kukátko,
8 - vložka s knoflíkem / vložka s gombíkom,
9 - samozavírač/ samozatvárač,
10 - klesající těsnění/ klesajúce tesnenie,
11 - kartáč pro posuvný systém do zdi / štetinky do posuv.systému do steny,
12 - garnýž / garníž (nástěnný systém / systém montovaný na stene),
13 - těsnění pro posuvný systém do zdi / tesnenie na posuvný systém do steny,
14 - kompletu pásků na obě strany / komplet pásov na obe strany (systém zasouvaný do stavebního pouzdra/ systém
určený na namontovanie do sadrokartónovej steny)
DALŠÍ INFORMACE / ĎALŠIE INFORMÁCIE: ● SKLO A PRŮŘEZ / PRIEREZOV: str 5
● ROZMĚRY / ROZMERY A ZÁRUBNĚ / ZÁRUBNE: str 17 - 19
● VYBAVENÍ / VYBAVENIE: A POŘÍSLUŠENSTVÍ / DOPLNKY: str 19
www.invado.pl
19
Tel. Mob. Fax. +48 /34/ 35 13 878
+48 508 052 406
+48 /34/ 35 35 602
Tel. Mob. Fax. +48 /34/ 35 10 549
+48 509 680 283
+48 /34/ 35 35 602
oddělení / oddelenie Export
Tel.
Mob.
Fax.
+48 /34/ 35 10 550
+48 508 052 407
+48 /34/ 35 35 602
NABÍDKA DVERÍ 2014
EDICE 2 (pdf)
PONUKA DVERÍ 2014
EDICIA 2 (pdf)
INVADO Sp. z o.o.
Dzielna, ul. Leśna 2
42-793 Ciasna
Polska
e-mail: [email protected]
tel. +48 34 351 05 40
fax +48 34 353 56 02
Tento katalog není obchodní nabídka dle Občanského zákoníku, ani ujištění dle paragrafu 4 zákona
ze dne 27.07.2002 o zvláštních podmínkách prodeje zákazníkům, a má pouze informační charakter.
Kvůli neustálému vývoji nabídky si výrobce vyhrazuje právo na zavedení změn technických parametrů,
vybavení, cen a specifikace výrobků, a to bez předchozího upozornění. Kvůli technickým vlastnostem
tisku a přírodním vlastnostem dýh, se můžou barvy znázorněných výrobků v realitě lišit. Název INVADO
je chráněným znakem INVADO Sp. z o.o. Modely dveří Scorpio, Gemini, Virgo, Aquarius, Domino a Libra
jsou registrovanými průmyslovými vzory.
Tento katalóg nie je obchodná ponuka podľa Občianskeho zákonníka, ani uistenie podľa paragrafu
4 zákona zo dňa 27.07.2002 o zvláštnych podmienkach predaja zákazníkom, a má iba informačný
charakter. Kvôli neustálemu vývoju ponuky si výrobca vyhradzuje právo na zavedenie zmien technických
parametrov, vybavenia, cien a špecifikácie výrobkov, a to bez predchádzajúceho upozornenia. Kvôli
technickým vlastnostiam tlače a prírodným vlastnostiam dýh, sa môžu farby znázornených výrobkov v
realite líšiť. Názov INVADO je chránená značka INVADO Sp. z o.o. Modely dverí Scorpio, Gemini, Virgo,
Aquarius, Domino a Libra sú registrované priemyselné vzory.
www.invado.pl
PŘIDEJTE SE K NÁM NA / KONTAKT:
www.facebook.com/INVADO
Download

INVADO 2014 katalóg dverí