www.portadoors.sk
Katalóg
produktov PORTA
Dobrý projekt
dobré dvere
K
eby sa ktokoľvek pokúsil o zmapovanie histórie dverí s využitím historických materiálov, techník, výroby a štýlu, ktoré sú charakteristické pre dvere
v rôznych miestach a dobe, vznikla by fascinujúca história, v ktorej sa spoločensko-politické dianie často odohrávalo za dverami, na ich prahu, alebo niekde medzi nimi. Môžeme smelo povedať, že dvere to je pohybovo- plastická idea, ktorej
hlavnou náplňou je oddeľovať jednu časť od druhej. Medziiným, dvere to nie je
iba časť bývania či verejných miest: dvere sú predovšetkým každodenným spoločníkom pri ľudských aktivitách, pri práci, pri odpočinku, pri trávení radostných
chvíľ, pri jednaniach a v neposlednom rade pri rozvíjaní medziľudských vzťahov. Tento možno nezvyčajný pohľad na dvere odkrýva celkom nečakanú funkciu
v každodennom bytí človeka.
PORTA KMI Poland pokračujúc v najlepších tradíciách spojených s výrobou dverí
predkladá katalóg PORTA DOORS, ktorý Vás zavedie do najmodernejších výdobytkov v oblasti štylistiky, vzorov a technológie tykajúcej sa dverí. Určite si vyberiete z toho veľkého množstva návrhov riešenia pre Vás, vďaka ktorým vznikne Váš individuálny príbeh. Všetky modely predstavujú najvyššiu kvality výkonu
a spoľahlivosti ich používania. Prihliadame na každý detail konštrukcie našich
výrobkov, pričom pamätáme, že Vaše plné uspokojenie je satisfakcia pre celý kolektív zamestnancov PORTA KMI Poland.
pre architektov • for architects
s myšlienkou pre komfortnú prácu, sme pre vás pripravili nasledujúce materiály
PORTA KMI Poland Sp. z o.o.
REVIT®
databázu DWG 2D, DWG 3D,
súbory 3DS, RFA
textúry povrchov vo formáte 1:1
aktuálne modelové rady dverí
aktuálnu ponuku zárubní
klasifikáciu použitia
ukážku realizácií
multimediálnu ukážku spôsobu montáže
ul. Szkolna 26, 84-239 Bolszewo,
tel. +48 (58) 677 81 00, faks +48 (58) 677 81 99
w w w.por tadoor s.sk , e -mail: [email protected] ta.com.pl
Obsah
Interiérové dvere
Ploché dvere lakované MINIMAX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Ploché lakované dvere S aplikáciami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Profilované dvere lakované LONDÝN, VIEDEŇ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Šatníkové profilované dvere OXFORD, ŽENEVA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Ploché dvere fólia Porta DECOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Ploché dvere Porta GRANDDECO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Ploché dvere Porta STYL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Ploché dvere Porta FOCUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Ploché dvere laminát CPL HQ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Ploché dvere Porta NOVA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Ploché dvere Porta FIT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Ploché dvere Porta LINE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Ploché frézované dvere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Ploché dvere Porta KONCEPT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Interiérové dvere v prírodnej dýhe
Dýhované dvere Porta CLASSIC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dýhované dvere MADRID, CORDOBA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dýhované dvere TOLEDO, SEVILLA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Atypické dvere v prírodnej dýhe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dýhované dvere Nova NATURA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dýhované dvere Natura LINE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dýhované dvere Natura TREND . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dýhované dvere Natura STYL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dýhované dvere Natura SPACE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dýhované dvere Natura KONCEPT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Posuvný systém, Skladacie dvere
Posuvný systém PORTA, Posuvný systém ALU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Posuvný systém KOMPAKT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Skladacie dvere ALFA, Skladacie dvere BETA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dvojité posuvné dvere OMEGA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
44
46
48
50
56
58
60
62
64
70
72
74
76
novinka!
novinka!
nové modely!
nové modely!
novinka!
novinka!
Vstupné vnútorné dvere
Bezpečnostné dvere AGAT, OPAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
Bezpečnostné – protipožiarne dvere KWARC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
Bezpečnostné dvere 3. triedy GRANIT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
Vstupné vonkajšie dvere
Dvere GDAŇSK, ŠTĚTÍN, TORUŇ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kovové dvere ROMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Drevené frézované dvere WROCLAW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Drevené frézované dvere GDYNIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Svetlíky a nadsvetlíky pre dvere GDYNIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Technické dvere
Zvukovo-izolačné dvere 27 dB, 32 dB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zvukovo-izolačné dvere 42 dB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protipožiarne dvere EI 30, EI 60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Technické dvere so zvýšenou odolnosťou ENDURO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Technické dvere vode odolné AQUA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kovové dvere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protipožiarne kovové dvere EI 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zárubne
Zárubňa konštantnej šírky MINIMAX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Obložková zárubňa Porta SYSTEM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Obložková zárubňa PRESTIGE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Svetlíky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kovová Zárubňa rohová malá a veľká, rohová veľká skladaná . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kovová obložková zárubňa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kovová zárubňa rohová AGAT, OPAL, Posuvný systém METAL (nástenný) . . . . . . . . Zárubňa PROJEKT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
90
92
94
96
100
102
104
106
108
110
112
116
118
120
122
124
126
128
130
Príslušenstvo a technické informácie
Kovanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
Príslušenstvo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
Montážne rozmery dverí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
Ostatné informácie
Klasifikácia PORTA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
Vzorky farieb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
Porta KONTRAKT a referencie našich investícií . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
novinka!
nové farby!
nové farby!
dvere
INTERIÉROVÉ
U
ž od začiatku existencie firmy Porta KMIPoland boli a sú i naďalej jej špecialitou
interiérové dvere – určené na používanie vo
vnútri obytných a kancelárskych miestností. Je
treba mať na pamäti, že takéto dvere sa nehodia na používanie ako vstupné dvere zo schodišťa do bytu alebo na iných miestach, kde
podmienky prostredia, tak z hľadiska teploty,
ako aj vlhkosti, sú nevhodné. Bohatá ponuka
umožňuje nájsť každému Zákazníkovi pre neho
zaujímavý model krídla, tak z hľadiska vzoru,
ako aj ceny.
Ponúkame krídla upravené lakom, laminátom
v bohatom farebnom výbere, termofóliu
i prírodnú dyhu a výplňové krídla s voštinovou
konštrukciou v prírodnej dyhe.
Spoločným znakom rozmanitosti úprav jednotlivých dverí je ich vysoká kvalita. Bez ohľadu na
cenu dverí, naši Zákazníci si môžu byť istí, že
obdržia výrobok najvyššej kvality.
MINIMA X
Dvere s aplikáciami
Profilované
Šatníkové
Porta DECOR
Porta GRANDDECO
Porta ST YL
Porta FOCUS
Laminát CPL HQ
Porta NOVA
Porta FIT – novinka!
Porta LINE
Frézované
Porta KONCEPT – novinka!
Doprajte si kvalitu
HIIIII
HHIIII
MINIMAX
vačší výber farieb Akrylátová farba
viď.str.143-144
HH
Biely
(RAL9016)
Buk
PROFIL HRANY
Profil hrany dverí „K“ – hranatý (biely a jabloň) a „R“ – zaoblený (buk).
Horná a obe bočné hrany sú olepené okrajovou páskou rovnakej farby ako je
povrch dverí.
H
Vodou riediteľný lak
KONŠTRUKCIA KRÍDLA
Výplň dverí tvorí „voština” alebo zosilnená dutinková drevotrieska vsadená
do lepeného dreveného a zosilneného vnútorného rámu z preglejky (za príplatok). Ostatné modely sú štandardne vyplnené plnou drevotrieskou. Rám spolu
s výplňou je opláštený HDF doskou.
POVRCHOVÁ ÚPRAVA
Krídlo je natrené ekologickým vodou riediteľným lakom novej generácie. Rámček
(PVC) a zasklievacie lišty (MDF) majú rovnakú farbu ako samotné dvere.
Jabloň
VZORY
Jednokrídlové a dvojkrídlové vo všetkých vzoroch.
Krídla je možné vyhotoviť vo verzii pre jednokrídlové posuvné dvere – bez závesov a polodrážky, vo spodnej časti dverí je vyfrézovaný žliabok pre koľajnicu
montovanú do podlahy (v príslušenstve zárubne).
PRÍSLUŠENSTVO v cene
• Tri čapové závesy štandard
• Zámok: pripravený pre dózický kľúč, pre WC sadu alebo prispôsobený pre
cylindrickú vložku
• Sklo (vzor: činčila)
• Príprava ku skráteniu max. 60 mm
• Okrúhla úchytka pre posuvné dvere
ROZMERY (str. 138, tabuľka 1)
Jednokrídlové: „60“, „70“, „80“, „90“, „100“, „110” 1
Dvojkrídlové: „120“ ÷ „200“ 2
Dostupná povrchová úprava
ZÁRUBŇA (od str. 116)
• Zárubňa Minimax s kontaktnou šírkou 60 mm a 100 mm
• Obložková zárubňa Porta SYSTEM
• Obložková zárubňa PRESTIGE
• Kovová zárubňa
POZNÁMKY
• Krídlo je dostupnévo verzií pre lakované v cene farby MINIMAX biely.
výplň: voština
výplň: dutinková drevotrieska
Dobrá kvalita – nízka cena
Dvere z kolekcie MINIMAX sú atraktívnym návrhom pre zákazníkov, ktorí všímajúc si nízku cenu nepripúšťajú kompromis spojený so znížením kvality výrobku. Dvere bielej farby, ktoré sú populárne na trhu, vyrábame ako jediní v Poľsku pri
použití eukalyptusovej dosky, najlepšej pre tento účel, lakovanej dvakrát.
1
2
Iba s dutinkovou drevotrieskou. Rozmery presklenia rovnako ako pri rozmere „100”.
Ľubovolná kombinácia rozmerov jednokrídlých.
Štandardné vyplnenie typu „voština” je možné nahradiť dutinovou drevotrieskou, ktorá sa vyznačuje lepšou pevnosťou
a vyššou zvukovou izoláciou.
Príplatky (možnosti)
rozmer „100”, „110”
výplň s dutinkovou drevotrieskou
vetracia mriežka alebo ventilačné otvory
okrúhle presklenie z nerezovej oceli
háková zámková sada s bočnými úchytkami pre posuvné dvere
bočna pozdĺžna úchytka pre posuvné dvere
kryty na závesy
štítkové kovanie
matné „1/3 sklo”
matné „3/4 sklo”
za matné „1/3 sklo s rámčekom”
za matné „2/3 sklo s rámčekom”
plné
6
1/3 sklo
3/4 sklo
1/3 sklo s rámčekom
2/3 sklo s rámčekom
7
S aplikáciami
HHIIII
vačší výber farieb Akrylátová farba
viď.str.143-144
HH
KONŠTRUKCIA KRÍDLA
Rám krídla je vyhotovený z borovicových profilov. Výplň dverí je tvorená z voštiny alebo dutinkovej drevotriesky spevnenej vnútornou výstužou z preglejky. Rám
s výplňou je obojstranne opláštený HDF doskou.
PROFIL HRANY
Profil hrany dverí „K“– hranatý.
Horná a obe bočné hrany sú olepené okrajovou páskou rovnakej farby ako je povrch
dverí.
Biely
(RAL9016)
POVRCHOVÁ ÚPRAVA
Krídlo je natrené vodou riediteľným ekologickým lakom novej generácie.
VZORY
Jednokrídlové: plné.
Dvojkrídlové: plné.
Krídla je možné vyhotoviť vo verzii pre jednokrídlové posuvné dvere – bez závesov a polodrážky, vo spodnej časti dverí je vyfrézovaný žliabok pre koľajnicu
montovanú do podlahy (v príslušenstve zárubne).
PRÍSLUŠENSTVO v cene
• Tri čapové závesy štandard
• Zámok: pripravený pre dózický kľúč, pre WC sadu alebo prispôsobený pre
cylindrickú vložku
• Príprava ku skráteniu max. 60 mm
• Okrúhla úchytka pre posuvné dvere
Farebné aplikácie
ROZMERY (str. 138, tabuľka 1)
Jednokrídlové: „60“, „70“, „80“, „90“, „100“, „110” 1
Dvojkrídlové: „120“ ÷ „200” 2
Modrý
Drevená imitácia
Dostupná povrchová úprava
ZÁRUBŇA (od str. 116)
• Zárubňa Minimax s kontaktnou šírkou 60 mm a 100 mm
• Obložková zárubňa Porta SYSTEM
• Obložková zárubňa PRESTIGE
• Kovová zárubňa
výplň voština
výplň s dutinkovou drevotrieskou
1
2
Individuálny pohľad
Iba s dutinkovou drevotrieskou.
Ľubovolná kombinácia rozmerov jednokrídlých.
Základným znakom dverí s aplikáciami je pevná konštrukcia zakladajúca sa na konštrukcii krídiel MINIMAX. Dodatočným prvkom odlišujúcim tento model je možnosť voľby originálnych dekoračných prvkov v dvoch farebných prevedeniach.
Fantázia, modernosť, ochota zdôrazniť odlišný pohľad na svet predstavujú črty odlišujúce mladosť a preto na dvere
z tejto skupiny sa zvlášť ochotne pozerajú mladí ľudia, otvorení novému štýlu navrhovania.
Štandardné vyplnenie typu „voština” možno nahradiť len drevotrieskovou dutinovou doskou, ktorá sa vyznačuje lepšou
pevnosťou a vyššou zvukovou izoláciou.
Príplatky (možnosti)
rozmer „100”, „110”
výplň s dutinkovou drevotrieskou
výrez zo spodnej časti dverí
háková zámková sada s bočnými úchytkami pre posuvné dvere
bočna pozdĺžna úchytka pre posuvné dvere
kryty na závesy
štítkové kovanie
vzor 1
8
vzor 2
vzor 3
vzor 4
vzor 5
vzor 6
9
HHIIII
HHHHII
LONDÝN, VIEDEŇ
vačší výber farieb Akrylátová farba
viď.str.143-144
KONŠTRUKCIA KRÍDLA
Výplň dverí je tvorená stabilizačnou výplňou, ktorá je spolu s rámom obojstranne opláštena HDF doskou.
HH
PROFIL HRANY
Profil hrany dverí „R”.
Horná a obe bočné hrany sú olepené okrajovou páskou rovnakej farby ako je povrch
dverí.
Biely
(RAL9016)
Termofólie
HHHH
Svetlý buky
Jelša
Jabloň
Dub zlatý
POVRCHOVÁ ÚPRAVA
Krídlo má dva razy lakovaný povrch vodou riediteľnou akrylátovou farbou alebo
má porch tvorený termofóliou (len dvere Londýn). Rámček a zasklievacie lišty
majú rovnakú farbu ako samotné dvere.
VZORY
• LONDÝN (lakované alebo v termofólii)
• VIEDEŇ (dostupné iba lakované).
Jednokrídlové: plné, 1/3 sklo, 2/3 sklo, 3/4 sklo.
Dvojkrídlové: plné, 2/3 sklo, 3/4 sklo.
Krídla je možné vyhotoviť vo verzii pre jednokrídlové posuvné dvere – bez závesov a polodrážky, vo spodnej časti dverí je vyfrézovaný žliabok pre koľajnicu
montovanú do podlahy (v príslušenstve zárubne).
PRÍSLUŠENSTVO v cene
• Tri čapové závesy štandard
• Zámok: pripravený pre dózický kľúč, pre WC sadu alebo prispôsobený pre
cylindrickú vložku
• Sklo (vzor: činčila)
• Okrúhla úchytka pre posuvné dvere
ROZMERY (str. 138, tabuľka 1)
Jednokrídlové: „60“, „70“, „80“, „90“
Dvojkrídlové: „120“ ÷ „180“ 1
Povrch se strukturou „dřevo”.
ZÁRUBŇA (od str. 116)
• Zárubňa Minimax s konštantnou šírkou 60 mm a 100 mm
• Obložková zárubňa Porta SYSTEM
• Kovová zárubňa
Dostupná povrchová úprava
výplň: stabilizačná
Európsky štýl
1
Ľubovolná kombinácia rozmerov jednokrídlých.
Klasické vzory, elegancia a vysoký štandard konečnej úpravy sú príznačné pre dvere LONDÝN a VIEDEŃ. Veľká plocha
presklenia zaisťuje v interiéroch vhodné množstvo svetla.
Farebná škála povrchu termofólie, udržiavaná v subtílnych odtieňoch harmonizuje s celým interiérom. Je overeným
a populárnym výrobkom vďaka vysokej trvanlivosti a prepracovanosti.
Môže byť používaný tak vo verejných miestach, ako aj v obytných miestnostiach.
Príplatky (možnosti)
vetracia mriežka alebo ventilačné otvory
príprava ku skráteniu max. 60 mm háková zámková sada s bočnými úchytkami pre posuvné dvere
bočna pozdĺžna úchytka pre posuvné dvere
kryty na závesy
štítkové kovanie
10
LONDÝN,
plné
LONDÝN,
1/3 sklo
LONDÝN,
2/3 sklo s rámčekom
LONDÝN,
3/4 sklo s rámčekom
VIEDEŇ,
plné
VIEDEŇ,
1/3 sklo
VIEDEŇ,
2/3 sklo s rámčekom
VIEDEŇ,
3/4 sklo s rámčekom
11
HHIIII
HIIIII
HHIIII
HHHHII
OXFORD, ŽENEVA
vačší výber farieb Akrylátová farba
viď.str.143-144
HH
KONŠTRUKCIA KRÍDLA
Výplň dverí je tvorená stabilizačnou výplňou, ktorá je spolu s rámom obojstranne opláštena HDF doskou.
PROFIL HRANY
Horná a obe bočné hrany sú olepené okrajovou páskou rovnakej farby ako je povrch
dverí.
Biely
(RAL9016)
Termofólie
HHHH
Svetlý buky
Jelša
POVRCHOVÁ ÚPRAVA
Krídlo má dva razy natrený povrch vodou riediteľnou akrylátovou farbou alebo
má povrch tvorený termofóliou (iba Oxford).
Jabloň
Dub zlatý
VZORY
• OXFORD (lakované alebo v termofólii)
• ŽENEVA (iba lakované).
Dvojdielne: plné.
Štvordielne: plné.
PRÍSLUŠENSTVO v cene
• Vodiaci mechanizmus
• Závesy
• Gulatá úchytka lakovaná
ROZMERY (p. str. 140, tabuľka 6)
Skladacie dvojdielne: „60“, „70“, „80“, „90“
Skladacie štvordielne: „120“, „140“, „160“, „180“
ZÁRUBŇA
• Zárubňa z MDF s konštantnou šírkou 70 mm v rovnakej povrchovej úprave
ako dvere.
POZNÁMKY
• Možnosť skrátenia krídla o 30 mm zhora i so spodu.
Povrch se strukturou „dřevo”.
Dostupná povrchová úprava
výplň: stabilizačná
Zahalia pred svetom
Šatníkové dvere OXFORD a ŽENEVA vďaka použitiu lisovaného vzoru a konečnej úprave naväzujú k rade krídiel LONDÝN
a VIEDEŇ, pre ktoré sú ideálnym doplnením.
Tieto modely, najčastejšie používané ako krídla pre vstavané skrine sa vyznačujú elegantným štýlom a estetickou úpravou.
Príplatky (možnosti)
krycí lišty
12
OXFORD
OXFORD
ŽENEVA
ŽENEVA
(skladacie dvojdielne)
(skladacie štvordielne)
(skladacie dvojdielne)
(skladacie štvordielne)
13
Porta DECOR
HHHIII
vačší výber farieb Fólia Portadecor
KONŠTRUKCIA KRÍDLA
Rám krídla je vyhotovený z borovicových profilov. Výplň dverí je tvorená z voštiny alebo dutinkovej drevotriesky spevnenej vnútornou výstužou z preglejky. Rám
s výplňou je obojstranne opláštený HDF doskou.
viď.str.143-144
HHH
Šedá
Euroinvest
Buk
„Bavaria”
Jelša
Višňa
Hruška
Orech
Dub
Wenge
PROFIL HRANY
Profil hrany dverí „K“.
Horná a obe bočné hrany sú olepené okrajovou páskou rovnakej farby ako je
povrch dverí.
POVRCHOVÁ ÚPRAVA
Krídlo je pokryté fóliou Portadecor.
Rámček (PVC) a zasklievacie lišty (MDF) majú rovnakú farbu ako samotné dvere.
VZORY
Krídla je možné vyhotoviť vo verzii pre jednokrídlové posuvné dvere – bez závesov a polodrážky, vo spodnej časti dverí je vyfrézovaný žliabok pre koľajnicu
montovanú do podlahy (v príslušenstve zárubne).
PRÍSLUŠENSTVO v cene
• Tri čapové závesy štandard
• Zámok: pripravený pre dózický kľúč, pre WC sadu alebo prispôsobený pre
cylindrickú vložku
• Sklo (vzor: činčila)
• Okrúhla úchytka pre posuvné dvere
ROZMERY (str. 138, tabuľka 1)
Jednokrídlové: „60“, „70“, „80“, „90“, „100“, „110” 1
Dvojkrídlové: „120“ ÷ „200“ 2
ZÁRUBŇA (od str. 116)
• Zárubňa Minimax s kontaktnou šírkou 60 mm a 100 mm
• Obložková zárubňa Porta SYSTEM
• Obložková zárubňa PRESTIGE
• Kovová zárubňa
Dostupná povrchová úprava
POZNÁMKY
• U výplně dutinková dřevotříska je příprava ke skrácení ve standardu.
výplň: voština
výplň: dutinková drevotrieska
Svetlý a teplý interiér
Blízka asociácia s farbami prírody a výnimočná vlastnosť Fólia sú hlavnými znakmi odlišujúcimi dvere zo skupiny
Porta DECOR. Teplé farby Fólia a veľký výber farieb umožňujú dať interiérom útulný prívlastok.
1
2
Iba s dutinkovou drevotrieskou. Rozmery presklenia rovnako ako pri rozmere „100”.
Ľubovolná kombinácia rozmerov jednokrídlých.
Pevná konštrukcia a vysoká kvalita prevedenia za atraktívnu cenu sú základnými prednosťami tejto kolekcie. Dvere
Porta DECOR perfektne vyzerajú tak v obytných miestnostiach, ako aj v kanceláriách.
Štandardné vyplnenie typu „voština” možno nahradiť len drevotrieskovou dutinovou doskou, ktorá sa vyznačuje lepšou
pevnosťou a vyššou zvukovou izoláciou.
Príplatky (možnosti)
rozmer „100”, „110”
výplň s dutinkovou drevotrieskou
vetracia mriežka alebo ventilačné otvory
príprava ku skráteniu max. 60 mm okrúhle presklenie z nerezovej oceli
háková zámková sada s bočnými úchytkami pre posuvné dvere
bočna pozdĺžna úchytka pre posuvné dvere
kryty na závesy
štítkové kovanie
matné – 1/3 sklo
matné – 3/4 sklo
matné – 1/3 sklo s rámčekom
matné – 2/3 sklo s rámčekom
matné – stredové presklenie
plné
14
1/3 sklo
3/4 sklo
1/3 sklo s rámčekom
2/3 sklo s rámčekom
stredové presklenie
15
Porta GRANDDECO
HHHIII
vačší výber farieb Fólia Portadecor
Višňa
KONŠTRUKCIA KRÍDLA
U plných modelov (1.1, 2.1, 3.1, 4.1) je štandardná výplň „voština“ alebo zosilnená dutinková drevotrieska vsadená do lepeného dreveného ihličnatého dreva
a zosilneného vnútorného rámu z preglejky (za príplatok). Ostatné modely sú
štandardne vyplnené plnou drevotrieskou. Rám spolu s výplňou je opláštený
HDF doskou.
Wenge
PROFIL HRANY
Profil hrany dverí „K“.
Horná a obe bočné hrany sú olepené okrajovou páskou rovnakej farby ako je
povrch dverí.
viď.str.143-144
HHH
Šedá
Euroinvest
Buk
„Bavaria”
Jelša
Hruška
Orech
Dub
POVRCHOVÁ ÚPRAVA
Krídlo je pokryté fóliou Portadecor.
MDF rámček aj zasklievacia lišta sú v rovnakej farbe ako dvere.
VZORY
Jednokrídlové a dvojkrídlové vo všetkých vzoroch.
Krídla je možné vyhotoviť vo verzii pre jednokrídlové posuvné dvere – bez závesov a polodrážky, vo spodnej časti dverí je vyfrézovaný žliabok pre koľajnicu
montovanú do podlahy (v príslušenstve zárubne).
PRÍSLUŠENSTVO v cene
• Tri čapové závesy štandard
• Zámok: pripravený pre dózický kľúč, pre WC sadu alebo prispôsobený pre
cylindrickú vložku
• Sklo vzor: činčila a matné
• Okrúhla úchytka pre posuvné dvere
ROZMERY (str. 138, tabuľka 1)
Jednokrídlové: „60“, „70“, „80“, „90“, „100“, „110” 1
Dvojkrídlové: „120“ ÷ „200“ 2
Dostupná povrchová úprava
ZÁRUBŇA (od str. 116)
• Zárubňa Minimax s kontaktnou šírkou 60 mm a 100 mm
• Obložková zárubňa Porta SYSTEM
• Obložková zárubňa PRESTIGE
• Kovová zárubňa
výplň: voština
POZNÁMKY:
• U výplně dutinková dřevotříska a plná drevotrieska je příprava ke skrácení ve
standardu.
výplň: dutinková drevotrieska
výplň: plná drevotrieska
zosilnená preglejkou
Jednoduchý tvar
Klasický design je zárukou elegantného interiéru. Jednoduchý tvar je synonymom dobrého vkusu. Modely sú určené pre
zákazníkov, ktorí si vážia tradície a cítia sa dobre v štýle klasiky.
1
2
Iba s dutinkovou drevotrieskou. Rozmery presklenia rovnako ako pri rozmere „100”.
ľubovolná kombinácia rozmerov jednokrídlých.
Pre skupinu modelov kde je štandardná výplň „voština”, môžeme aplikovať výplň „dutinková drevotrieska”, ktorá vykazuje vyššiu odolnosť a lepšie izolačné vlastnosti.
Dvere s výplňou „dutinková drevotrieska“ sú trvalejšie a stabilnejšie v konštrukcií a to vrátane zvukovej izolácie.
Príplatky (možnosti)
rozmer „100”, „110”
výplň s dutinkovou drevotrieskou
vetracia mriežka alebo ventilačné otvory
príprava ku skráteniu max. 60 mm háková zámková sada s bočnými úchytkami pre posuvné dvere
bočna pozdĺžna úchytka pre posuvné dvere
kryty na závesy
štítkové kovanie
vzor 1.1
16
vzor 1.2
vzor 1.3
vzor 2.1
vzor 2.2
vzor 2.3
vzor 3.1
vzor 3.2
vzor 4.1
vzor 4.2
17
HHHIII
HHHHHI
Porta STYL
vačší výber farieb Fólia Portadecor
KONŠTRUKCIA KRÍDLA
Pri vzore ( 1,2,3 a 4 ) tvorí výplň dverí voština , alebo dutinková drevotrieska
zpevnená vnútornou výstužou z preglejky. Rám dverí s výplňou je obojstranne
opláštený HDF doskou. Pri vzore 5 tvorí výplň dutinková drevotrieska.
viď.str.143-144
HHH
Šedá
Euroinvest
Buk
„Bavaria”
Jelša
Višňa
Hruška
Orech
Dub
Wenge
Laminát CPL HQ
PROFIL HRANY
Profil hrany dverí „K“.
Horná a obe bočné hrany sú olepené okrajovou páskou rovnakej farby ako je
povrch dverí. V prevedení CPL HQ sú horná a obidve bočné hrany oblepené okrajovou páskou ABS najvyššej kvality, ktorá je veľmi odolná proti mechanickému
poškodeniu. Páska je v rovnakej farbe ako krídlo.
POVRCHOVÁ ÚPRAVA
Povrchovú úpravu dverí tvorí fólia Portadecor a laminát CPL HQ.
Zasklievacie lišty (MDF) sú v rovnakej farbe ako dvere.
HHHHH
Biely
Šedá
Euroinvest
Buk
Porta
Mahagón
Javor
Dub
Milano 1
Dub
Milano 2
Dub
Milano 3
Dub
Milano 4
Dub
Milano 5
Dostupná povrchová úprava
Orech
VZORY
• Krídla presklené
• Krídla s MDF výplňou s hrúbkou 8 mm (náhrada za sklo).
Jednokrídlové a dvojkrídlové vo všetkých vzoroch. Krídla je možné vyhotoviť vo
verzii pre jednokrídlové posuvné dvere – bez závesov a polodrážky, vo spodnej
časti dverí je vyfrézovaný žliabok pre koľajnicu montovanú do podlahy (v príslušenstve zárubne).
PRÍSLUŠENSTVO v cene
• Tri čapové závesy štandard
• Zámok: pripravený pre dózický kľúč, pre WC sadu alebo prispôsobený pre
cylindrickú vložku
• Sklo vzor: činčila a matné
• Okrúhla úchytka pre posuvné dvere
ROZMERY (str. 138, tabuľka 1)
Jednokrídlové: „60“, „70“, „80“, „90“, „100“, „110” 1
Dvojkrídlové: „120“ ÷ „200“ 2
výplň: voština
ZÁRUBŇA (od str. 116)
• Zárubňa Minimax s konštantnou šírkou 60 mm a 100 mm
• Obložková zárubňa Porta SYSTEM
• Obložková zárubňa PRESTIGE (len vo fólii Portadecor)
• Kovová zárubňa
POZNÁMKY
• Rozmery „100” a „110” nie sú k dispozícii pri vzore 5.
• U výplně dutinková dřevotříska a plná drevotrieska je příprava ke skrácení ve standardu.
• Dve rady ventilačných otvorov sú nedostupné pre dvere vzor 5.
výplň: dutinková drevotrieska
výplň: plná drevotrieska
zosilnená preglejkou
Vždy v dobrom štýle
To, čo odlišuje tento návrh, sú všestranné dekoračné prednosti dverí za uchovania individuálneho prístupu k interiéru.
Zaujímavý efekt výzdoby možno dosiahnuť vďaka vzorom, ktoré spĺňajú vysoké požiadavky zákazníkov. Použitie matných presklení umožňuje uchovať súkromie interiéru a zaujímavé svetelné efekty.
Modely adresujeme zákazníkom s kreatívnym prístupom k navrhovaniu interiéru. Štandardné vyplnenie typu „voština” možno
nahradiť len drevotrieskovou dutinovou doskou, ktorá sa vyznačuje lepšou pevnosťou a vyššou zvukovou izoláciou.
1
2
Iba s dutinkovou drevotrieskou. Rozmery presklenia rovnako ako pri rozmere „100”.
Ľubovolná kombinácia rozmerov jednokrídlých.
* V cene presklených modelov sú rovnako dostupné modely s výplňou MDF (obojstranne povrchovo upravené) o hr.8mm.
Príplatky (možnosti)
rozmer „100”, „110”
výplň s dutinkovou drevotrieskou
vetracia mriežka alebo ventilačné otvory
príprava ku skráteniu max. 60 mm háková zámková sada s bočnými úchytkami pre posuvné dvere
bočna pozdĺžna úchytka pre posuvné dvere
kryty na závesy
štítkové kovanie
vzor 1
18
vzor 2
vzor 3
vzor 4
vzor 5
19
Porta FOCUS
HHHIII
vačší výber farieb Fólia Portadecor
KONŠTRUKCIA KRÍDLA
Výplň krídla tvorí „voština“ alebo zosilnená dutinková drevotrieska vsadená do
lepeného dreveného ihličnatého dreva a zosilneného vnútorného rámu z preglejky. (za príplatok). Ostatné modely sú štandardne vyplnené plnou drevotrieskou.
Rám spolu s výplňou je opláštený HDF doskou.
viď.str.143-144
HHH
Šedá
Euroinvest
Buk
„Bavaria”
Jelša
Višňa
Hruška
Orech
Dub
Wenge
PROFIL HRANY
Profil hrany dverí „K“.
Horná a bočné hrany sú olepené okrajovou páskou rovnakej farby ako je povrch
dverí.
POVRCHOVÁ ÚPRAVA
Krídlo je pokryté fóliou Portadecor. Rámčeky (MDF) majú rovnakú farbu ako samotné dvere.
VZORY
Jednokrídlové a dvojkrídlové vo všetkých vzoroch.
Krídlo je možné vyhotoviť ako variant pre jednokrídlové posuvné dvere – bez
závesov a polodrážky, v spodnej časti je vyfrézovaný žliabok pre koľajnicu montovanú do dlážky (v príslušenstve zárubne).
Dvere skupiny 2 je možné vyhotoviť ako variant pre jednokrídlové posuvné dvere
– bez závesov a polodrážky, v spodnej časti je vyfrézovaný žliabok pre koľajnicu
montovanú do dlážky (v príslušenstve zárubne).
PRÍSLUŠENSTVO v cene
• Tri čapové závesy štandard
• Zámok: pripravený pre dózický kľúč, pre WC sadu alebo prispôsobený pre
cylindrickú vložku
• Matné kalené sklo (s rovnakou šírkou, nezávislou od rozmerov krídla)
• Okrúhla úchytka pre posuvné dvere
ROZMERY (str. 138, tabuľka 1)
Jednokrídlové: „60“, „70“, „80“, „90“, „100“, „110” 1
Dvojkrídlové: „120“ ÷ „200“ 2
Dostupná povrchová úprava
ZÁRUBŇA (od str. 116)
• Zárubňa MINIMAX o trvalou šírkou 60 mm a 100 mm
• Obložková zárubňa Porta SYSTEM
• Obložková zárubňa PRESTIGE
• Kovová zárubňa
POZNÁMKY
výplň: voština
• Otvor a výrez zo spodnej časti dveríje možný len pre krídla skupiny 1.
• U výplne dutinková drevotrieska je príprava ku skráteniu v štandarte.
výplň: dutinková drevotrieska
Svetlo a priestor
Kolekcia dverí FOCUS obsahuje dve skupiny produktov. Vzory zo skupiny 2 sú výzvou pre zákazníkov, ktorí si cenia slobodu
priestoru, pre ktorých prirodzené svetlo plní dôležitú úlohu pri projektovaní interiéru. Sklo tu tvorí element podčiarkujúci novodobé tvary, vďaka čomu sa dokonale komponuje v novodobom bývaní podčiarkujúc jeho otvorený charakter. Kolekcia je
doplnená krídlami zo skupiny 1, kde delikátne frézované vzory naväzujú na vzory skupiny 2. Všetky modely smerujeme pre
zákazníkov, ktorí chcú odlíšiť svoje bývanie atraktívnym, novodobím štýlom aranžmá. Štandardom je výplň voština, ktorú
môže nahradiť dutinková drevotrieska, ktorá vykazuje väčšiu odolnosť konštrukcie krídla.
1
2
Iba s dutinkovou drevotrieskou.
Ľubovolná kombinácia rozmerov jednokrídlých.
Šatandardnú výplň voština môžeme nahradiť dutinkovou drevotrieskou, ktorá je odolnejšia a s lepšími zvukovými parametrami.
Príplatky (možnosti)
rozmer „100”, „110”
výplň s dutinkovou drevotrieskou
vetracia mriežka alebo ventilačné otvory
príprava ku skráteniu max. 60 mm háková zámková sada s bočnými úchytkami pre posuvné dvere
bočna pozdĺžna úchytka pre posuvné dvere
kryty na závesy
štítkové kovanie
vzor 1.B
20
vzor 1.C
vzor 1.D
vzor 1.E
vzor 2.A
vzor 2.B
vzor 2.C
vzor 2.D
vzor 2.E
21
Laminát CPL HQ
HHHHHI
vačší výber farieb Laminát CPL HQ
KONŠTRUKCIA KRÍDLA
Rám krídla je vyhotovený z borovicových profilov. Výplň dverí je tvorená z voštiny alebo dutinkovej drevotriesky spevnenej vnútornou výstužou z preglejky. Rám
s výplňou je obojstranne opláštený HDF doskou.
viď.str.143-144
HHHHH
Biely
Šedá
Euroinvest
Buk
Porta
Mahagón
Javor
Dub
Milano 1
Dub
Milano 2
Dub
Milano 3
Dub
Milano 4
Dub
Milano 5
Orech
PROFIL HRANY
Profil hrany dverí „K“ hranatý.
Horná a obidve bočné hrany oblepené okrajovou páskou ABS najvyššej kvality,
ktorá je veľmi odolná proti mechanickému poškodeniu. Páska je v rovnakej farbe
ako krídlo.
POVRCHOVÁ ÚPRAVA
Povrchovú úpravu dverí tvorí laminát CPL HQ o hrúbke 0,2 popr. 0,7mm.
Zasklievacie lišty (MDF) sú v rovnakej farbe ako dvere.
VZORY
Krídla je možné vyhotoviť vo verzii pre jednokrídlové posuvné dvere – bez závesov a polodrážky, vo spodnej časti dverí je vyfrézovaný žliabok pre koľajnicu
montovanú do podlahy (v príslušenstve zárubne).
PRÍSLUŠENSTVO v cene
• Tri čapové závesy štandard
• Zámok: pripravený pre dózický kľúč, pre WC sadu alebo prispôsobený pre
cylindrickú vložku
• Sklo (vzor: činčila)
• Okrúhla úchytka pre posuvné dvere
ROZMERY (str. 138, tabuľka 1)
Jednokrídlové: „60“, „70“, „80“, „90“, „100“, „110” 1
Dvojkrídlové: „120“ ÷ „200“ 2
Dostupná povrchová úprava
ZÁRUBŇA (od str. 116)
• Zárubňa MINIMAX s konštantnou šírkou 100 mm
• Obložková zárubňa Porta SYSTEM
• Kovová zárubňa.
výplň: voština
POZNÁMKY
• Technická skúška AT-15-3691/2007, ITB Warszawa.
• Mriežka a ventilačné otvory 2 rady sú dostupné iba pre dvere skupiny 1.
• U výplně dutinková dřevotříska a plná drevotrieska je příprava ke skrácení ve standardu.
výplň: dutinková drevotrieska
výplň: plná drevotrieska
zosilnená preglejkou
Kvalita, Trvanlivosť, Spoľahlivosť
Pre výrobu týchto dverí používame veľmi odolné materiály CPL HQ (Continuous Pressure Laminate High Quality) o hrúbke
0,2 alebo 0,7 mm. Tieto materiály sú veľmi odolné proti poškriabaniu a mechanickému poškodeniu.Porta doporučuje tento
produkt pre inštaláciu do všetkých typov interiérov , špeciálne na miesta kde sú dvere maximálne vyťažené s doporučením
pre hotely, kancelárie, verejnoprávne budovy a v neposlednej rade pre nadštandardné bývania.
1
2
Štandardná výplň je „ voština“, ktorú môžeme nahradiť dutinkovou drevotrieskou,ktorá má lepšie akusticko-izolačné vlastnosti a dlhšiu životnosť.
Iba s dutinkovou drevotrieskou. Rozmery presklenia rovnako ako pri rozmere „100”.
Ľubovolná kombinácia rozmerov jednokrídlých.
Príplatky (možnosti)
rozmer „100”, „110”
výplň s dutinkovou drevotrieskou
vetracia mriežka alebo ventilačné otvory
príprava ku skráteniu max. 60 mm (skupina 1)
okrúhle presklenie z nerezovej oceli (vz. 1.1)
háková zámková sada s bočnými úchytkami pre posuvné dvere
bočna pozdĺžna úchytka pre posuvné dvere
kryty na závesy
štítkové kovanie
każda matné (vz. 1.2 a skupina 5)
matné (vz. 1.3)
vzor 1.1
22
vzor 1.2
vzor 1.3
vzor 5.1
vzor 5.2
vzor 5.3
vzor 5.4
vzor 5.5
23
Porta NOVA
HHHHII
vačší výber farieb Fólia Portadur
Orech 1
KONŠTRUKCIA KRÍDLA
Rám krídla je vyrobený z borovicových profilov.Výplň dverí je : pre rad 1 – voština alebo dutinková drevotrieska spevnená vnútornou výstužou z preglejky (za
príplatok 1), pre rad 2 a 3 plnou drevotrieskou. Rám s výplňou je obojstranne
opláštený HDF doskou.
viď.str.143-144
HHHH
Orech 2
Orech 3
Orech 4
Orech 5
Orech 6
PROFIL HRANY
Profil hrany dverí „K”.
Horná a obe bočné hrany sú olepené okrajovou páskou rovnakej farby ako je povrch
dverí.
POVRCHOVÁ ÚPRAVA
Povrch je tvorený fóliou Portadur s príznačnou zvislou a vodorovnou kresbou dreva. Rámček a zasklievacie lišty majú rovnakú farbu ako samotné dvere.
VZORY
Jednokrídlové a dvojkrídlové vo všetkých vzoroch jednotlivých skupín.
Presklené alebo pripravené k zaskleniu. Krídla je možné vyhotoviť vo verzii pre
jednokrídlové posuvné dvere – bez závesov a polodrážky, vo spodnej časti dverí
je vyfrézovaný žliabok pre koľajnicu montovanú do podlahy (v príslušenstvezárubne).
Dostupná povrchová úprava
výplň: voština
PRÍSLUŠENSTVO v cene
• Tri čapové závesy štandard
• Zámok: pripravený pre dózický kľúč, pre WC sadu alebo prispôsobený pre
cylindrickú vložku
• Sklo vzor: činčila, žaluzia1, matné a master carre
• Príprava ku skrátenie max. 60 mm (len skupina 2 a 3)
• Okrúhla úchytka pre posuvné dvere
ROZMERY (str. 138, tabuľka 1)
Jednokrídlové: „60”, „70“, „80“, „90”, „100” 2
Dvojkrídlové: „120“ ÷ „200“ 3
ZÁRUBŇA (od str. 116)
• Zárubňa Minimax s konštantnou šírkou 100 mm
• Obložková zárubňa Porta SYSTEM
• Obložková zárubňa PRESTIGE
POZNÁMKY
• Mriežka a ventilačné otvory 2 rady sú dostupné iba pre dvere skupiny 1.
• U výplně dutinková dřevotříska a plná drevotrieska je příprava ke skrácení ve standardu.
výplň: dutinková drevotrieska
výplň: plná drevotrieska
zosilnená preglejkou
Modernosť a elegancia
Moderné a elegantné vzory sú perfektným východiskom pre najvyššie požiadavky spojené s výzdobou interiéru. Tieto
požiadavky spĺňa kolekcia Porta NOVA. Hlavnými prednosťami tohto návrhu je unikátna technológia v európskom merítku a rôzne druhy presklenia. Porta NOVA je spojením trvanlivosti s pôvabom dreva vlašského orecha. Modely z tejto
skupiny sa hodia na použitie tak v obytných interiéroch, ako aj kancelárskych a povrch s kresbou letokruhov stromu
zvyšuje estetiku každej miestnosti.
1
Nedostupné pre dvere vzor 2.2.
Rozmer 100 k dispozícii len s vertikálnou drevenou štruktúrou (skupina 1 a 3).
3 Ľubovolná kombinácia rozmerov jednokrídlých.
2
Pre skupiny so štandardným vyplnením „voština” možno použiť drevotrieskovú dutinovú dosku, ktorá sa vyznačuje
lepšou pevnosťou a vyššou zvukovou izoláciou. Vyplnenie z plnej drevotrieskovej dosky zaručuje trvanlivú a stabilnú
konštrukciu, ako aj dobrú zvukovú izoláciu.
Príplatky (možnosti)
rozmer „100”
výplň s dutinkovou drevotrieskou
vetracia mriežka alebo ventilačné otvory
príprava ku skráteniu max. 60 mm (skupina 1)
okrúhle presklenie z nerezovej oceli (vz. 1.1)
háková zámková sada s bočnými úchytkami pre posuvné dvere
bočna pozdĺžna úchytka pre posuvné dvere
kryty na závesy
štítkové kovanie
vzor 1.1
24
vzor 1.2
vzor 1.3
vzor 2.1
vzor 2.2
vzor 3.1
vzor 3.2
25
Porta NOVA
HHHHII
vačší výber farieb Fólia Portadur
Orech 1
KONŠTRUKCIA KRÍDLA
Rám krídla je vyhotovený z borovicových profilov. Výplň dverí je tvorená z plnej
drevotriesky. Rám s výplňou je obojstranne opláštený HDF doskou.
viď.str.143-144
HHHH
Orech 2
Orech 3
Orech 4
Orech 5
Orech 6
PROFIL HRANY
Profil hrany dverí „K”.
Horná a obe bočné hrany sú olepené okrajovou páskou rovnakej farby ako je
povrch dverí.
POVRCHOVÁ ÚPRAVA
Povrch je tvorený fóliou Portadur s príznačnou zvislou a vodorovnou kresbou dreva. Zasklievacie lišty (MDF) majú rovnakú farbu ako samotné dvere.
VZORY
Jednokrídlové a dvojkrídlové ve všetkých vzoroch jednotlivých skupín.
Presklené alebo pripravené k zaskleniu. Krídla je možné vyhotoviť vo verzii pre
jednokrídlové posuvné dvere – bez závesov a polodrážky, vo spodnej časti dverí je vyfrézovaný žliabok pre koľajnicu montovanú do podlahy (v príslušenstve
zárubne).
PRÍSLUŠENSTVO v cene
• Tri čapové závesy štandard
• Zámok: pripravený pre dózický kľúč, pre WC sadu alebo prispôsobený pre
cylindrickú vložku
• Sklo vzor: činčila, žaluzia, matné, master carre
• Príprava ku skrátenie max. 60 mm
• Okrúhla úchytka pre posuvné dvere
ROZMERY (str. 138, tabuľka 1)
Jednokrídlové: „60”, „70“, „80“, „90“, „100” 1
Dvojkrídlové: „120“ ÷ „200“ 2
ZÁRUBŇA (od str. 116)
• Zárubňa Minimax s konštantnou šírkou 100 mm
• Obložková zárubňa Porta SYSTEM
• Obložková zárubňa PRESTIGE
Dostupná povrchová úprava
výplň: plná drevotrieska
zosilnená preglejkou
Modernosť a elegancia
1
2
Rozmer 100 je k dispozícií len s vertikálnou drevenou štruktúrou.
Ľubovolná kombinácia rozmerov jednokrídlých.
Moderné a elegantné vzory sú perfektným východiskom pre najvyššie požiadavky spojené s výzdobou interiéru. Tieto
požiadavky spĺňa kolekcia Porta NOVA. Hlavnými prednosťami tohto návrhu je unikátna technológia v európskom merítku a rôzne druhy presklenia. Porta NOVA je spojením trvanlivosti s pôvabom dreva vlašského orecha. Modely z tejto
skupiny sa hodia na použitie tak v obytných interiéroch, ako aj kancelárskych a povrch s kresbou letokruhov stromu
zvyšuje estetiku každej miestnosti.
Vyplnenie z plnej drevotrieskovej dosky zaručuje trvanlivú a stabilnú konštrukciu, ako aj dobrú zvukovú izoláciu.
Príplatky (možnosti)
rozmer „100”
ventilačné otvory v jednej rade
háková zámková sada s bočnými úchytkami pre posuvné dvere
bočna pozdĺžna úchytka pre posuvné dvere
kryty na závesy
štítkové kovanie
vzor 4.1
26
vzor 4.2
vzor 4.3
vzor 4.4
vzor 5.1
vzor 5.2
vzor 5.3
vzor 5.4
vzor 5.5
27
Porta NOVA
HHHHII
vačší výber farieb Fólia Portadur
Orech 1
KONŠTRUKCIA KRÍDLA
Rám krídla je vyhotovený z borovicových profilov. Výplň dverí je tvorená z plnej
drevotriesky. Rám s výplňou je obojstranne opláštený HDF doskou.
viď.str.143-144
HHHH
Orech 2
Orech 3
Orech 4
Orech 5
Orech 6
PROFIL HRANY
Profil hrany dverí „K”.
Horná a obe bočné hrany sú olepené okrajovou páskou rovnakej farby ako je
povrch dverí.
POVRCHOVÁ ÚPRAVA
Povrch je tvorený fóliou Portadur s príznačnou zvislou a vodorovnou kresbou dreva.
Rámček (PVC) ma rovnakú farbu ako samotné dvere.
VZORY
Jednokrídlové a dvojkrídlové vo všetkých vzoroch jednotlivých skupín.
Presklené alebo pripravené k zaskleniu. Krídla je možné vyhotoviť vo verzii pre
jednokrídlové posuvné dvere – bez závesov a polodrážky, vo spodnej časti dverí je vyfrézovaný žliabok pre koľajnicu montovanú do podlahy (v príslušenstve
zárubne).
PRÍSLUŠENSTVO v cene
• Tri čapové závesy standard
• Zámok: pripravený pre dózický kľúč, pre WC sadu alebo prispôsobený pre
cylindrickú vložku
• Sklo vzor: činčila a matné
• Príprava ku skrátenie max. 60 mm
• Okrúhla úchytka pre posuvné dvere
ROZMERY (str. 138, tabuľka 1)
Jednokrídlové: „60”, „70“, „80“, „90“, „100” 1
Dvojkrídlové: „120“ ÷ „200“ 2
ZÁRUBŇA (od str. 116)
• Zárubňa MINIMAX s konštantnou šírkou 100 mm
• Obložková zárubňa Porta SYSTEM
• Obložková zárubňa PRESTIGE
POZNÁMKY
• Mriežka a ventilačné otvory triedy 2 sú dostupné len vo vzoroch 6.5,7.5.
Dostupná povrchová úprava
výplň: plná drevotrieska
zosilnená preglejkou
Aranžmány inšpirované použitím modulu RETRO – viac na str. 118-119.
Klasickosť a romantickosť
1
2
Rozmer 100 je k dispozícií len s vertikálnou drevenou štruktúrou.
Ľubovolná kombinácia rozmerov jednokrídlých.
Unikátne , čo sa európskeho merítka týka, technológia s rôznorodými typmi presklenia sú hlavné atribúty tejto ponuky.
Porta NOVA je kombinácia trvanlivosti a krásy talianskeho orecha. Modely tejto kolekcia nájdu využitie nielen v interiéroch pre bývanie,ale tiež pre kancelárske priestory kde tento povrch s kresbou dreva vyzdvihne estetickú hodnotu
každého obydlia.
Obrovský záujem našich zákazníkov o kolekciu dverí Porta NOVA spôsobil , že sme sa rozhodli rozšíriť kolekciu o niekoľko
nových modelov. Odvolávame sa na klasiku, využívajúc vo všetkých modeloch lukovité prehnutie.
Výplň s plnou drevotrieskou garantuje životnosť a stabilitu konštrukcie a tiež dobré akusticko-izolačných vlastnosti.
Príplatky (možnosti)
rozmer „100”
vetracia mriežka alebo ventilačné otvory
háková zámková sada s bočnými úchytkami pre posuvné dvere
bočna pozdĺžna úchytka pre posuvné dvere
kryty na závesy
štítkové kovanie
vzor 6.1
28
vzor 6.2
vzor 6.3
vzor 6.4
vzor 6.5
vzor 7.1
vzor 7.2
vzor 7.3
vzor 7.4
vzor 7.5
29
HHHIII
HHHHII
HHHHHI
Porta FIT
vačší výber farieb Fólia Portadecor
HHH
Šedá
Euroinvest
Buk
„Bavaria”
Jelša
Hruška
Orech
Dub
Fólia Portadur
Orech 1
KONŠTRUKCIA KRÍDLA
U vzorov A,B,C, tvorí výplň dverí mix konštrukcie,ktorý sa skladá z voštiny a stabilizačnej dosky alebo z plnej drevotriesky zosilnenej preglejky za príplatok. Pri vzoroch D je štandardnou výplňou plná drevotrieska. Rám s výplňou je obojstranne
opláštený HDF doskou. Konštrukciu krídla dopĺňa sklenené výplň alebo plný panel
obojstranne opláštený 8 mm HDF doskou.
viď.str.143-144
Višňa
PROFIL HRANY
Profil hrany dverí „K” - hranatý.
Horné a obidve bočné hrany majú rovnakú povrchovú úpravu ako samotný povrch krídla. V prevedení CPL HQ sú horná a obidve bočné hrany oblepené okrajovou páskou ABS najvyššej akosti, ktorá je veľmi odolná proti mechanickému
poškodeniu. Páska je v rovnakej farbe krídla.
Wenge
HHHH
Orech 2
Laminát CPL HQ
Orech 3
Orech 4
Orech 5
Orech 6
Orech
HHHHH
Biely
Šedá
Euroinvest
Buk
Porta
Mahagón
Javor
Dub
Milano 1
Dub
Milano 2
Dub
Milano 3
Dub
Milano 4
Dub
Milano 5
POVRCHOVÁ ÚPRAVA
Krídlo je pokryté fóliou Portadecor, Portadur (zvislá a vodorovná kresba) alebo
CPL HQ laminátom (Continuous Pressure Laminate High Quality) o hr. 0,2mm.
MDF rámčeky sú dostupné vo farbe krídla v dvoch profiloch v závislosti na povrchovej úprave (odlišná pre CPL HQ).
VZORY
Jednokrídlové a dvojkrídlové dvere sú vo všetkých vzoroch. Krídlo je možné vyhotoviť ako variantu pre jednokrídlové posuvné dvere bez závesu a polodrážky
v spodnej časti je vyfrézovaný žliabok pre koľajnicu montovanú do podlahy
(v príslušenstve systému).
PRÍSLUŠENSTVO v cene
• Tri čapové závesy štandard
• Zámok: Pripravený pre dozický kľúč, WC sadu , alebo prispôsobený pre
cylindrickú vložku
• Sklo tvrdené matné, činčila alebo master carre
• Guľatá úchytka pre posuvné dvere
ROZMERY (str. 138, tabuľka 1)
Jednokrídlové: „60“, „70“, „80“, „90“, „100“
Dvojkrídlové: „120“ ÷ „200“ 1
Dostupná povrchová úprava
ZÁRUBŇA (od str. 116)
• Zárubňa Minimax s konštantnou šírkou 60 mm (len pre povrchovú úpravu
Portadecor) a 100 mm
• Obložková zárubňa Porta SYSTEM
• Obložková zárubňa PRESTIGE (len pre povrchovú úpravu Portadecor a Portadur)
• Kovová zárubňa
výplň: voština
Šitá na mieru
výplň: plná drevotrieska
zosilnená preglejkou
n ov in ka
Porta FIT „šitá na mieru“ široká škála produktov, ktorá je prispôsobená individuálnym požiadavkám zákazníkov. Kolekciu sme pre Vás pripravili v 25 farebných odtieňoch a v 3 rôznych povrchových úpravách, začínajúc na šetrnom
a cenovo atraktívnom povrchu Portadecor , nasleduje efektívny s vysokou pridanou hodnotou povrch Portadur a konečne
s veľmi odolou povrchovou úpravou garantujúci dlhoročné užívanie výrobku, povrch CPL HQ. Tento laminát je
z kategórie Long Life Product, využívaný pre obytné časti s vyšším štandardom, tam kde sú dvere vystavené veľmi
intenzívnemu užívaniu, ako napr. v hoteloch, kancelárskych komplexoch poprípade iných verejných budovách.
1
ľubovoľná kombinácia rozmerov jednokrídlových dverí.
Príplatky (možnosti)
rozmer „100”
výplň s dutinkovou drevotrieskou
vetracia mriežka, ventilačné otvory, výrez zo spodnej časti dverí
príprava ku skráteniu max. 60 mm
háková zámková sada s bočnými úchytkami pre posuvné dvere
bočna pozdĺžna úchytka pre posuvné dvere
kryty na závesy
štítkové kovanie
vzor A.2
30
vzor A.6
vzor B.2
vzor B.5
vzor C.1
vzor C.3
vzor D.1
vzor D.3
vzor L.0
vzor L.1
31
HHHIII
HHHHII
HHHHHI
Porta FIT
vačší výber farieb Fólia Portadecor
KONŠTRUKCIA KRÍDLA
Výplň krídla je vyrobená z mix konštrukcií s voštinou, zosilnenou preglejkou, alebo
plnou drevotrieskou zosilnenou preglejkou za príplatok. Rám s výplňou je obojstranne
obložený HDF doskou. Konštrukciu krídla dopĺňa sklená výplň, alebo plný panel obojstranne obložený 8 mm HDF doskou.
viď.str.143-144
HHH
Šedá
Euroinvest
Buk
„Bavaria”
Jelša
Višňa
Hruška
Orech
Dub
Wenge
Fólia Portadur
Orech 1
HHHH
Orech 2
Laminát CPL HQ
Biely
Dub
Milano 1
PROFIL HRANY
Profil hrany dverí - K hranatý, horné a obidve bočné hrany majú rovnakú povrchovú úpravu ako samotný povrch krídla. V prevedení CPL HQ sú horná a obidve
bočné hrany oblepené okrajovou páskou ABS najvyššej kvality, ktorá je veľmi
odolná proti mechanickému poškodeniu. Páska je v rovnakej farbe ako krídlo.
Orech 3
Orech 4
Orech 5
Orech 6
HHHHH
Šedá
Euroinvest
Dub
Milano 2
Buk
Porta
Dub
Milano 3
Javor
Mahagón
Dub
Milano 4
Dub
Milano 5
Orech
POVRCHOVÁ ÚPRAVA
Krídlo je pokryté foliou Portadecor, Portadur, alebo CPL HQ laminátom (Continuous Pressure Laminate HIGH Quality o hr.0,2 mm). MDF rámčeky sú dostupné
vo farbe krídla,vo dvoch profiloch v závislosti na povrchovej úprave (odlišná pre
CPL HQ).
VZORY
Jednokrídlové aj dvojkrídlové vo všetkých vzoroch. Krídlo je možné vyhotoviť ako
variantu pre jednokrídlové posuvné dvere bez závesov a polodrážky. V spodnej
strane dverí je vyfrézovaný žliabok pre koľajnicu montovanú do podlahy (v príslušenstve systému).
PRÍSLUŠENSTVO v cene
• Tri čapové závesy štandard
• Zámok: Pripravený pre dozický kľúč, WC sadu, alebo prispôsobený pre
cylindrickú vložku.
• Sklo tvrdené matné, činčila alebo master carre
• Guľatá úchytka pre posuvné dvere
ROZMERY (str. 138, tabuľka 1)
Jednokrídlové: „60“, „70“, „80“, „90“, „100“1
Dvojkrídlové: „120“ ÷ „200“ 2
Dostupná povrchová úprava
ZÁRUBŇA (od str. 116)
• Zárubňa MINIMAX s konštantnou šírkou 60 mm len pre povrchovú úpravu
prtadecor a 100 mm
• Obložková zárubňa Porta SYSTEM
• Obložková zárubňa PRESTIGE (len pre povrchovú úpravu Portadecor a Portadur)
• Kovová zárubňa
výplň: voština
POZNÁMKY
• Mriežka a ventilačné otvory sú nedostupné len vo vzore H.
Šitá na mieru
výplň: plná drevotrieska
zosilnená preglejkou
n ov in ka
Porta FIT „šitá na mieru“ široká škála produktov, ktorá je prispôsobená individuálnym požiadavkám zákazníkov. Kolekciu sme pre Vás pripravili v 25 farebných odtieňoch a v 3 rôznych povrchových úpravách, začínajúc na šetrnom
a cenovo atraktívnom povrchu Portadecor , nasleduje efektívny s vysokou pridanou hodnotou povrch Portadur a konečne
s veľmi odolou povrchovou úpravou garantujúci dlhoročné užívanie výrobku, povrch CPL HQ. Tento laminát je
z kategórie Long Life Product, využívaný pre obytné časti s vyšším štandardom, tam kde sú dvere vystavené veľmi
intenzívnemu užívaniu, ako napr. v hoteloch, kancelárskych komplexoch poprípade iných verejných budovách.
1
2
Rozmer 100 je k dispozícií len s vertikálnou drevenou štruktúrou.
Ľubovolná kombinácia rozmerov jednokrídlých.
Príplatky (možnosti)
rozmer „100”
výplň s dutinkovou drevotrieskou
vetracia mriežka alebo ventilačné otvory
príprava ku skráteniu max. 60 mm
háková zámková sada s bočnými úchytkami pre posuvné dvere
bočna pozdĺžna úchytka pre posuvné dvere
kryty na závesy
štítkové kovanie
vzor E.0
32
vzor E.3
vzor F.2
vzor F.6
vzor G.2
vzor G.5
vzor H.1
vzor H.4
33
HHHHII
HHHHHI
Porta LINE
vačší výber farieb Fólia Portadur
Orech 1
KONŠTRUKCIA KRÍDLA
Rám dverí je vyrobený z borovicového profilu. Výplň dverí je tvorená voštinou
alebo dutinkovou drevotrieskou spevnenou vnútornou výstužou a preglejkou.
Rám s výplňou je obojstranne opláštený HDF doskou. Krídla sú doplnené hliníkovými lištami o hr. 6 mm.
viď.str.143-144
HHHH
Orech 2
Laminát CPL HQ
Orech 3
Orech 4
Orech 5
Orech 6
Orech
HHHHH
Biely
Šedá
Euroinvest
Buk
Porta
Mahagón
Javor
Dub
Milano 1
Dub
Milano 2
Dub
Milano 3
Dub
Milano 4
Dub
Milano 5
PROFIL HRANY
Profil hrany dverí „K”.
Horná a obe bočné hrany sú olepené okrajovou páskou rovnakej farby ako je
povrch dverí. V prevedení CPL HQ sú horná a obidve bočné hrany oblepené
okrajovou páskou ABS najvyššej kvality, ktorá je veľmi odolná proti mechanickému poškodeniu. Páska je v rovnakej farbe ako krídlo.
POVRCHOVÁ ÚPRAVA
Povrchovú úpravu dverí tvorí laminát HQ CPL o hrúbke 0,2mm s vertikálnou
štruktúrou uloženia, alebo fólia Portadur s vertikálnym popr. vertikálno-horizontálnym uložením. (vzor A.3).
VZORY
Jednokrídlové a dvojkrídlové vo všetkých vzoroch jednotlivých skupín.
Krídla je možné vyhotoviť vo verzii pre jednokrídlové posuvné dvere – bez závesov a polodrážky, vo spodnej časti dverí je vyfrézovaný žliabok pre koľajnicu
montovanú do podlahy (v príslušenstve zárubne).
PRÍSLUŠENSTVO v cene
• Tri čapové závesy štandard
• Zámok: pripravený pre dózický kľúč, pre WC sadu alebo prispôsobený pre
cylindrickú vložku
• Okrúhla úchytka pre posuvné dvere
ROZMERY (str. 138, tabuľka 1)
Jednokrídlové: „60“, „70“, „80“, „90“, „100“, „110“ 1
Dvojkrídlové: „120“ ÷ „200“ 2
Dostupná povrchová úprava
ZÁRUBŇA (od str. 116)
• Zárubňa Minimax s kontaktnou šírkou 100 mm
• Obložková zárubňa Porta SYSTEM
• Obložková zárubňa PRESTIGE (len vo fólii Portadur)
• Kovová zárubňa
POZNÁMKY
výplň: voština
• Ventilačné otvory sú nedostupné pre vzor D.1
• Výplň voština. U výplne dutinková drevotrieska je príprava ku skráteniu v štandarde.
výplň: dutinková drevotrieska
V trende línie
Unikátny charakter kolekcie dverí Porta LINE je podčiarknutý vsadením hliníkových líšt do povrchu dverí. Modely z tejto
kolekcie sú dostupné v širokom spektre farieb, vo veľmi odolnom HQ CPL (High Quality Continuous Pressure Laminate)
a Portadur fólii, čo dáva možnosti uplatnenia nie len v interiéroch ale tiež v kanceláriách a hoteloch.
Štandardnú výplň tvorí voština, ktorá môže byť nahradená dutinkovou drevotrieskou, ktorá je charakteristická vyššou
pevnosťou a lepšími akustickými vlastnosťami.
1
2
Iba s dutinkovou drevotrieskou (vzor A.3 nieje k dispozícii pre rozmery „100“ a „110“).
Ľubovolná kombinácia rozmerov jednokrídlých.
Príplatky (možnosti)
rozmer „100”, „110”
výplň s dutinkovou drevotrieskou
vetracia mriežka, ventilačné otvory výrez do spodnej časti dverí
príprava ku skráteniu max. 60 mm okrúhle presklenie z nerezovej oceli (nedostupný vo vz. E.1)
háková zámková sada s bočnými úchytkami pre posuvné dvere
bočna pozdĺžna úchytka pre posuvné dvere
kryty na závesy
štítkové kovanie
vzor A.1
34
vzor A.3
vzor B.1
vzor C.1
vzor D.1
vzor E.1
35
Frézované
HHHHHI
vačší výber farieb Laminát CPL HQ
KONŠTRUKCIA KRÍDLA
Rám krídla je vyhotovený z borovicových profilov. Výplň dverí je tvorená z voštiny alebo dutinkovej drevotriesky spevnenej vnútornou výstužou z preglejky. Rám
s výplňou je obojstranne opláštený HDF doskou.
viď.str.143-144
HHHHH
Biely
Šedá
Euroinvest
Buk
Porta
Mahagón
Javor
Dub
Milano 1
Dub
Milano 2
Dub
Milano 3
Dub
Milano 4
Dub
Milano 5
Orech
PROFIL HRANY
Profil hrany dverí „K“.
Horná a obidve bočné hrany oblepené okrajovou páskou ABS najvyššej kvality, ktorá je
veľmi odolná proti mechanickému poškodeniu. Páska je v rovnakej farbe ako krídlo.
POVRCHOVÁ ÚPRAVA
Povrch je tvorený laminátom CPL HQ hrúbky 0,2 mm.
VZORY
Osem vzorov: „A“ až „H“.
Krídla je možné vyhotoviť vo verzii pre jednokrídlové posuvné dvere – bez závesov
a polodrážky, vo spodnej časti dverí je vyfrézovaný žliabok pre koľajnicu montovanú do podlahy (v príslušenstve zárubne).1
PRÍSLUŠENSTVO v cene
• Tri čapové závesy štandard
• Zámok: pripravený pre dózický kľúč, pre WC sadu alebo prispôsobený pre
cylindrickú vložku
• Príprava ku skráteniu max. 60 mm
• Okrúhla úchytka pre posuvné dvere
ROZMERY (str. 138, tabuľka 1)
Jednokrídlové: „60“, „70“, „80“, „90“, „100“
Dvojkrídlové: „120“ ÷ „200“ 2
ZÁRUBŇA (od str. 116)
• Zárubňa Minimax s kontaktnou šírkou 100 mm
• Obložková zárubňa Porta SYSTEM
• Kovová zárubňa
POZNÁMKY
• Frézované vzory sú v kontrastných farbách k farbe použitého laminátu: svetlo hnedá
pre mahagónový laminát a tmavo hnedá pre ostatné lamináty.
Dostupná povrchová úprava
výplň: dutinková drevotrieska
Geometria vzorov
1
Vzory A,F a H v posuvnej verzii – za príplatok – nutné objednať cez kontraktové
oddelenie.
Ľubovolná kombinácia rozmerov jednokrídlých.
Individuálne poňatie, precízne detailné prevedenie,to sú charakteristické znaky pre dvere frézované. Zámerne sme pri
tejto modelovej rade upustili z presklenia, vďaka čomu sú dvere vhodsné do miestostí kde zákazníci vyžadujú kľud,ticho
a ideálne podmienky pre prácu. Dvere sú vyrobené s použitím neobyčajne odolného povrchu CPL HQ (High Quality
Continuous Pressure Laminate).
2
Modely z tejto rady plnia úlohu estetického doplnku, ktorý môže byť vyprojektovaný podľa individuálnych potrieb zákazníka. Široká paleta farieb dáva príležitosť na ideálny výber modelov ktorý bude najviac vyhovovať kompozícii nábytku
a vybavenia. Je to ponuka pre individuálne poňatie interéru. Dvere z tejto ponuky sa charakterizujú zvýšenými akusticko –
izolačnými parametrami spolu so spoľahlivou konštrukciou.
Príplatky (možnosti)
rozmer „100”
výrez zo spodnej časti dverí
háková zámková sada s bočnými úchytkami pre posuvné dvere
bočna pozdĺžna úchytka pre posuvné dvere
kryty na závesy
štítkové kovanie
vzor A
36
vzor B
vzor C
vzor D
vzor E
vzor F
vzor G
vzor H
37
Porta KONCEPT
HHHIII
vačší výber farieb Fólia Portadecor
KONŠTRUKCIA KRÍDLA
Rám krídla je zhotovený z kvalitných drevených materiálov, vyhotovených podľa
technológie na odolnosť prehnutia stolárskej dosky. Krídla v závislosti od modelu
sa rovnako skladajú z horizontálne uložených rámčekov a dosiek pokrytých fóliou
Portadecor a tiež matných tvrdených skiel.
viď.str.143-144
HHH
Šedá
Euroinvest
Buk
„Bavaria”
Jelša
Višňa
Hruška
Orech
Dub
Wenge
PROFIL HRANY
Profil hrany krídla „K” – hranatý. Hrana krídla je olepená okrajovou páskou
v rovnakej farbe ako je povrch krídla.
POVRCHOVÁ ÚPRAVA
Povrchovú úpravu dverí tvorí fólia Portadecor.
VZORY
Jednokrídlové a dvojkrídlové vo všetkých vzoroch.Krídla je možné vyhotoviť ako
variant pre posuvné jednokrídlové dvere – bez závesov a polodrážky. V spodnej
časti je vyfrézovaný žliabok pre koľaj montovanú do podlahy (súčasť príslušenstva zárubne).
PRÍSLUŠENSTVO v cene
• Tri čapové závesy štandard
• Zámok: pripravený pre dózický kľúč, pre WC sadu alebo prispôsobený pre
cylindrickú vložku
• Sklo: tvrdené matné
• Príprava ku skráteniu max.60mm
• Guľatá úchytka (pre posuvné dvere)
ROZMERY (str. 138, tabuľka 1)
Jednokrídlové: „60”, „70”, „80”, „90”; „100”
Dvojkrídlové: „120” ÷ „200” 1
ZÁRUBŇA (od str. 116)
• Zárubňa MINIMAX s konštantnou šírkou 100 mm
• Obložková zárubňa Porta SYSTEM
• Obložková zárubňa PRESTIGE
Dostupná povrchová úprava
drevená konštrukcia (stolárska doska)
Dvere proste z dreva
n ov in ka
1
Ľubovolná kombinácia rozmerov jednokrídlých.
Dvere z kolekcie Porta KONCEPT zodpovedajú najnovším trendom. Populárne vzory sú postavené na odolnej a efektívnej
rámovej konštrukciiu,skladajúcej sa z vodorovnej a zvislej časti, s využitím drevených materiálov najvyššej kvality.
Kolekcia je ponukou pre klientov, ktorí očakávajú dvere, v ktorých drevené elementy odkrývajú dominantnú rolu
v konštrukcii krídla. Kolekcia je dostupná v širokej škále fólie Portadecor, čo uľahčuje prispôsobenie dverí pre individuálne interiérové aranžmány.
Príplatky (možnosti)
rozmer „100”
výrez zo spodnej časti dverí
háková zámková sada s bočnými úchytkami pre posuvné dvere
bočna pozdĺžna úchytka pre posuvné dvere
kryty na závesy
štítkové kovanie
vzor A.0
38
vzor A.3
vzor A.9
vzor B.1
vzor C.0
vzor C.2
vzor C.6
vzor K.0
vzor K.1
vzor K.3
39
dvere
INTERIÉROVÉ
V PRÍRODNEJ DÝHE
vere v prírodnej dýhe sú výrobkom pre široký
D
okruh náročných zákazníkov, pre ktorých je
pôvab prírody základnou estetickou hodnotou.
Rôznorodosť a individualizmus sú veľmi žiadané
znaky, pretože kto by chcel bývať v bytoch, ktoré
sú identické pre všetkých a opakujú sa v miliónoch
kusov? Tak ako je každý človek iný a neopakovateľný, tak aj každý strom je iný. Príroda nepredpokladá identické živé formy: tvaru, štruktúry, či
charakteru. Dokonca aj „staré” drevo reaguje na
zmeny relatívnej vlhkosti vzduchu podľa ročného
obdobia, spôsobu vykurovania priestoru, efektívnosti vetrania a pod. Klimatické zmeny môžu
zapríčiňovať malé ryhy a praskliny. Je to normálna
črta dreva, ktorá svedčí o jeho prírodnom pôvode.
Hovoríme, že drevo naďalej „žije” a „dýcha”, čím
sa prispôsobí prostrediu. Majúc na zreteli uvedené
informácie je pri hodnotení kvality kupovaných
dverí potrebné brať do úvahy kompromis medzi
dokonalosťou štruktúry, farby, kvality povrchu
a prírodnou krásou a neopakovateľnosťou kresby
dreva.
Nakoľko chce Porta KMI Poland vyhovieť aj najnáročnejším požiadavkám zákazníkov, spolupracuje
s najlepšími dodávateľmi po celom svete. Sú to
známe a uznávané firmy, ktoré majú dlhoročné
skúsenosti s výrobou prírodných dýh, ako sú:
Danzer, J.u.A.Frischeis, AB Bohmans, Fanerfabrik,
Barlinek S. A., ALPI.
Prírodné dýhy, ktoré využívame, sme vzhľadom na estetické vlastnosti rozdelili do dvoch základných skupín:
Standard – skupina, ktorá sa využíva v kolekciách Porta CLASSIC,
MADRID, CORDOBA, TOLEDO, SEVILLA. Je to skupina prírodných dýh, ktoré sú charakteristické farebnou rôznorodosťou,
pestrosťou kresby, hŕč, točivosti a pod. Ich charakter vyplýva
z prirodzeného prostredia, v ktorom strom vyrastal, z klimatických
a miestnych podmienok, vyskytujúcich sa v rámci toho istého
biologického druhu. Uvedené morfologické vlastnosti dreva,
ktoré sú charakteristické pre prírodný materiál, ho odlišujú od
umelých hmôt a ako také žiadnym spôsobom nerozhodujú o vade
výrobku.
Select – skupina, ktorá sa využíva v kolekciách Nova NATURA,
Natura ST YL, Natura SPACE, Natura LINE, Natura TREND,
Natura KONCEPT. Je to špeciálnym spôsobom pripravená a vyselektovaná prírodná dýha, ktorá je charakteristická vysokou opakovateľnosťou kresby a vyfarbenia. Výrobky s povrchovou úpravou
tohto druhu, spĺňajú najvyššie kvalitatívne normy, vyhovujúce aj
najnáročnejším zákazníkom.
Porta CLASSIC
MADRID, CORDOBA
TOLEDO, SEVILLA
Nova NATURA
Natura LINE
Natura TREND
Natura ST YL
Natura SPACE
Natura KONCEPT
Doprajte si kvalitu
Porta CLASSIC
HHHHII
vačší výber farieb KONŠTRUKCIA KRÍDLA
Rám krídla je vyrobený z borovicového profilu. Výplň krídla tvorí dutinková drevotrieska zpevnená vnútornou výstužou z preglejky. Rám s výplňou je obojstranne
opláštený HDF doskou s povrchovou úpravou prírodnej dyhy.
viď.str.143-144
Prírodná dyha standard
HHHH
Dub 1
Dub 2
Dub 3
Dub 4
Dub 5
Javor 1
Limba 1
Limba 2
Limba 3
Limba 4
Sapelli 3
Sapelli 4
PROFIL HRANY
Profil hrany dverí „K“ – hranatý.
Horná a obe bočné hrany majú rovnakú povrchovú úpravu ako samotný povrch
dverí.
POVRCHOVÁ ÚPRAVA
štyri druhy standard: Dub, Limba, Sapelli, Javor. Dyha Dub je možná v dvoch
vzoroch: „kvet“ a „pásy“ (pozri obrázok na predchádzajúcej strane). Povrchová
úprava krídla tvorí dyha, morená ekologickým lakom novej generácie a tvrdená
UV technológiou v niekoľkých farebných odtieňoch.
VZORY
Jednokrídlové a dvojkrídlové : plné (vzor 1.1), 1/3 sklo (vzor 1.2), 3/4 sklo (vzor 1.3),
atypické presklenie (vzor 5.5), atypické presklenie v kombinácii s výplňou
(vzor 5.1 - 5.4) - sklo nahradené výplňou o hrúbke 8 mm a v rovnakej dyhe ako
samotné dvere.
Krídlo je možné vyhotoviť ako variantu pre jednokrídlové posuvné dvere – bez
závesov a polodrážky, v spodnej časti je vyfrézovaný žliabok pre koľajnicu montovanú do podlahy (v príslušenstve zárubne).
PRÍSLUŠENSTVO v cene
• Tri čapové závesy štandard
• Zámok: pripravený pre dózický kľúč, s WC sadou alebo prispôsobený pre
cylindrickú vložku
• Sklo vzor činčila alebo tvrdené matné
• Okrúhla úchytka pre posuvné dvere
• Príprava ku skráteniu krídla max. o 60 mm
ROZMERY (str. 138, tabuľka 1)
Jednokrídlové: „60“, „70“, „80“, „90“, „100”
Dvojkrídlové: „120“ ÷ „200“ 1
ZÁRUBŇA (od str. 116)
• Zárubňa Minimax s konštantnou šírkou 100 mm v prírodnej dyhe
• Obložková zárubňa Porta SYSTEM
• Obložková zárubňa PRESTIGE
POZNÁMKY
Dostupná povrchová úprava
• Krídlo je tiež dostupné v nelakovanej verzii.
• Ventilačné otvory sú dostupné vo farbe striebornej,alebo zlatej 1 triedy.
výplň: dutinková drevotrieska
Nadčasová klasika
Charakteristickým znakom plochých dverí Porta CLASSIC je spojenie vysokej trvanlivosti konštrukcie, zvukovej izolácie
a možnosti voľby prírodnej dyhy vo verzii, ktorá nebije do očí, tónovanej kresby letokruhov „pásy“ i zreteľného a veľmi
pestrého vzoru „kvet“.
1
Ľubovolná kombinácia rozmerov jednokrídlých.
Neopakovatelné vzory a krása pravého dřeva předurčuje výrobek pro široké použití.
Rádi bycom vás upozornili na vystupující povrch materiálu a jeho zabarvení ve struktuře včetně rozličnosti ve struktuře, což
jsou charakteristické vlastnosti této skupiny výrobku a svědčí o jejich přirozenosti a kráse pravého dřeva.
Príplatky (možnosti)
rozmer „100”
ventilačné otvory, výrez zo spodnej časti dverí
okrúhle presklenie z nerezovej oceli (vz. 1.1)
háková zámková sada s bočnými úchytkami pre posuvné dvere
bočna pozdĺžna úchytka pre posuvné dvere
štítkové kovanie
vzor 1.1
42
vzor 1.2
vzor 1.3
vzor 1.4
vzor 5.1
vzor 5.2
vzor 5.3
vzor 5.4
vzor 5.5
43
MADRID, CORDOBA
HHHHII
vačší výber farieb viď.str.143-144
Prírodná dyha standard
Limba 1
Dub 1
Borovica 1
Limba 2
Dub 2
HHHH
Limba 3
Dub 3
Borovica 2
Limba 4
Sapelli 3
Dub 4
Sapelli 4
Dub 5
Borovica 3 Borovica 4
KONŠTRUKCIA KRÍDLA
Rám krídla je vyrobený z vysoko kvalitného dreva, borovicového vrstveného profilu a drevotriesky. Všetko toto je pokryté jednou zo štyroch vysoko kvalitnýchprírodných dýh a daným farebným odtieňom. Kazetová výplň dverí je tvorená
z MDF dosky s rovnakou povrchovou úpravou ako krídlo. Vďaka modernej technológii
a kvalitnému spracovaniu je krídlo vysoko odolné proti mechanickým činiteľom.
PROFIL HRANY
Profil hrany dverí „K“.
Horná a obe bočné hrany majú rovnakú povrchovú úpravu ako samotný povrch
dverí.
POVRCHOVÁ ÚPRAVA
Povrchová úprava krídla tvorí dyha, morený ekologický lak novej generácie a tvrdený
UV technológiou v štyroch farebných odtieňoch.
VZORY
Jednokrídlové, dvojkrídlové: plné, presklené.
Jednokrídlové s atypickými dverami (viď. strana 48).
Krídla je možné vyhotoviť vo verzii pre jednokrídlové posuvné dvere – bez závesov
a polodrážky, vo spodnej časti dverí je vyfrézovaný žliabok pre koľajnicu montovanú do podlahy (v príslušenstve zárubne).
PRÍSLUŠENSTVO v cene
• Tri čapové závesy štandard
• Zámok: pripravený pre dózický kľúč, pre WC sadu alebo prispôsobený pre
cylindrickú vložku
• Sklo vzor činčila
• Tesnenie skla
• Okrúhla úchytka pre posuvné dvere
• Možnosť skrátenia krídla max. o 40 mm 1
ROZMERY (str. 138, tabuľka 1)
Jednokrídlové: „60“, „70“, „80“, „90“, ‘100”
Dvojkrídlové: „120“ ÷ „200“ 2
ZÁRUBŇA (od str. 116)
• Zárubňa MINIMAX s konštantnou šírkou 100 mm v prírodnej dyhe
• Obložková zárubňa Porta SYSTEM
• Obložková zárubňa PRESTIGE
POZNÁMKY
Dostupná povrchová úprava
• Krídlo je tiež dostupné v nelakovanej verzii.
výplň: dutinková drevotrieska
Aranžmány inšpirované použitím modulu RETRO – viac na str. 118-119.
Španielska povaha
Panelová konštrukcia, prírodná dyha a unikátne technologické riešenia, používané v modeloch MADRID a CORDOBA spôsobujú, že dvere sa perfektne prezentujú v interiéroch, kde sa spajá prirodzenosť s eleganciou klasických vzorov. Každý
druh dyhy je prístupný v mnohých farbách, čo vytvára možnosť plne uspokojenie požiadavky akéhokoľvek zákazníka.
Chceli by sme Vás upozorniť, že odfarbenia vyskytujúce sa na povrchu dyhy a odlišnosti v kresbe letokruhov, sú príznačné pre túto skupinu výrobkov a svedčia o ich prirodzenosti i pôvabe skutočného dreva.
1
2
V prípade ventilačného výrezu do dverí, je možné skrátenie iba o 20 mm.
Ľubovolná kombinácia rozmerov jednokrídlých.
Príplatky (možnosti)
rozmer „100”
výrez zo spodnej časti dverí, tenký vetrací výrez do dverí
рáková zámková sada s bočnými úchytkami pre posuvné dvere
polodrážková lišta u dvojkrídlových dverí
bočna pozdĺžna úchytka pre posuvné dvere
štítkové kovanie
matné (1/3 sklo)
matné (2/3 sklo s rámčekom)
matné (3/4 sklo s rámčekom)
44
MADRID,
plné
MADRID,
1/3 sklo
MADRID,
2/3 sklo s rámčekom
MADRID,
3/4 sklo s rámčekom
CORDOBA,
plné
CORDOBA,
1/3 sklo
CORDOBA,
CORDOBA,
2/3 sklo s rámčekom 3/4 sklo s rámčekom
45
TOLEDO, SEVILLA
HHHHII
vačší výber farieb viď.str.143-144
Prírodná dyha standard
Limba 1
Limba 2
Dub 1
Dub 2
Borovica 1
Borovica 2
HHHH
Limba 3
Limba 4
Dub 3
Sapelli 3
Dub 4
Dub 5
Borovica 3 Borovica 4
Sapelli 4
KONŠTRUKCIA KRÍDLA
Rám krídla je vyrobený z vysoko kvalitného dreva, borovicového vrstveného profilu a drevotriesky. Všetko toto je pokryté jednou zo štyroch vysoko kvalitných
prírodných dýh a daným farebným odtieňom. Kazetová výplň dverí je tvorená
z MDF dosky s rovnakou povrchovou úpravou ako krídlo. Vďaka modernej technológii a kvalitnému spracovaniu je krídlo vysoko odolné proti mechanickým
činiteľom.
PROFIL HRANY
Profil hrany dverí „K“.
Horná a obe bočné hrany majú rovnakú povrchovú úpravu ako samotný povrch
dverí.
POVRCHOVÁ ÚPRAVA
Povrchová úprava krídla tvorí dyha, morený ekologický lak novej generácie a tvrdený
UV technológiou v štyroch farebných odtieňoch.
VZORY
Jednokrídlové, dvojkrídlové: plné, presklené.
Jednokrídlové s atypickými dverami (viď. strana 48).
Krídla je možné vyhotoviť vo verzii pre jednokrídlové posuvné dvere – bez závesov a polodrážky, vo spodnej časti dverí je vyfrézovaný žliabok pre koľajnicu
montovanú do podlahy (v príslušenstve zárubne).
PRÍSLUŠENSTVO v cene
• Tri čapové závesy štandard
• Zámok: pripravený pre dózický kľúč, pre WC sadu alebo prispôsobený pre
cylindrickú vložku
• Sklo vzor činčila vo dverách SEVILLA bezpečnostné sklo
• Tesnenie skla
• Okrúhla úchytka pre posuvné dvere
• Možnosť skrátenia krídla max. o 40 mm 1
ROZMERY (str. 138, tabuľka 1)
Jednokrídlové: „60“, „70“, „80“, „90“, „100”
Dvojkrídlové: „120“ ÷ „200“ 2
ZÁRUBŇA (od str. 116)
• Zárubňa Minimax s konštantnou šírkou 100 mm v prírodnej dyhe
• Obložková zárubňa Porta SYSTEM
• Obložková zárubňa PRESTIGE
Dostupná povrchová úprava
POZNÁMKY
• Krídlo je tiež dostupné v nelakovanej verzii.
výplň: niekoľkovrstvená štruktúra
Španielska povaha
Panelová konštrukcia, prírodná dyha a unikátne technologické riešenia, používané v modeloch TOLEDO a SEVILLA spôsobujú,
že dvere sa perfektne prezentujú v interiéroch, kde sa spajá prirodzenosť s eleganciou klasických vzorov. Každý druh dyhy je
prístupný v mnohých farbách, čo vytvára možnosť plne upokojiť požiadavky zákazníka.
Chceli by sme Vás upozorniť, že odfarbenia vyskytujúce sa na povrchu dyhy a odlišnosti v kresbe letokruhov, sú príznačné pre túto skupinu výrobkov a svedčia o ich prirodzenosti i pôvabe skutočného dreva.
1
2
V prípade ventilačného výrezu do dverí, je možné skrátenie iba o 20 mm.
Ľubovolná kombinácia rozmerov jednokrídlých.
Príplatky (možnosti)
rozmer „100”
výrez zo spodnej časti dverí, tenký vetrací výrez do dverí
polodrážková lišta u dvojkrídlových dverí
háková zámková sada s bočnými úchytkami pre posuvné dvere
bočna pozdĺžna úchytka pre posuvné dvere
štítkové kovanie
za matné sklo v modelu TOLEDO
za matné sklo v modelu SEVILLA
46
TOLEDO,
plné
TOLEDO
vzor 1
TOLEDO
vzor 2
TOLEDO
vzor 3
TOLEDO
vzor 4
TOLEDO
vzor 5
SEVILLA
SEVILLA
plné
sklo
47
Atypické dvere
HHHHII
vačší výber farieb viď.str.143-144
Prírodná dyha standard
Limba 1
Dub 1
Limba 2
Dub 2
HHHH
Limba 3
Limba 4
Dub 3
Sapelli 3
Dub 4
Dub 5
Sapelli 4
Konštrukcia krídla
Rám krídla je vyrobený z vysoko kvalitného dreva, borovicového vrstveného profilu a drevotriesky. Všetko toto je pokryté jednou zo štyroch vysoko kvalitných
prírodných dyh a daným farebným odtieňom. Kazetová výplň je tvorená z MDF
dosky, ktorá má rovnakú povrchovú úpravu ako samotné dvere. Vďaka modernej
technológii a kvalitného spracovania je krídlo vysoko odolné proti mechanickým
činiteľom.
POVRCHOVÁ ÚPRAVA
Povrchová úprava krídla tvorí dyha, morený ekologický lak novej generácie a tvrdený
UV technológiou v štyroch farebných odtieňoch.
VZORY
11 typov: A až K.
Borovica 1
Borovica 2
Borovica 3 Borovica 4
PRÍSLUŠENSTVO v cene
• Tri čapové závesy štandard
• Sklo vzor: činčila
• Tesnenie skla
ROZMERY
„40”
POZNÁMKY
• Krídlo je tiež dostupné v nelakovanej verzii.
Dostupná povrchová úprava
výplň: niekoľkovrstvená štruktúra
Ešte viac svetla
Ako doplnenie kolekcie krídiel: MADRID, CORDOBA, TOLEDO, SEVILLA sme pripravili ponuku atypických dverí.
Atypické dvere, pre menšiu šírku, zaručujú rovnakú funkčnosť, ako dvere dvojkrídlové, avšak na značne menšej ploche.
Atypické dvere sú navrhnuté a vyrobené na základe krídiel, čo spôsobuje, že spolu so zárubňami Porta, predstavujú
ideálne zladenú dvernú súpravu.
Príplatky (možnosti)
za každé matné sklo ve vz. B, C, D, E, F, G, K
za matné sklo ve vz. I
vzor A
48
vzor B
vzor K
vzor C
vzor D
vzor E
vzor F
vzor G
vzor H
vzor I
vzor J
49
Nova NATURA
HHHHII
vačší výber farieb KONŠTRUKCIA KRÍDLA
Rám dverí je vyrobený z borovicových profilov. Výplň krídla tvorí dutinková drevotriesková doska, spevnená vnútornou výstužou z preglejky. Rám s výplňou je
obojstranne opláštený dýhovanou doskou vyrobenou z vysoko kvalitnej prírodnej dyhy.
viď.str.143-144
Prírodná dyha select
Dub
Teak
Dub
Bielený
Orech
Americký
HHHH
Čerešňa
Palisander
Wenge
Heban
PROFIL HRANY
Profil typu „K“.
Horná a obe bočné hrany v rovnakej dýhe, ako samotné krídlo.
POVRCHOVÁ ÚPRAVA
Povrch krídla tvorí prírodná dyha select, ktorá zaručuje maximálnu opakovateľnosť kresby a farby. Rám z MDF dosky je v dyhe rovnakej farby, ako samotné
krídlo.
VZORY
Jednokrídlové a dvojkrídlové vo všetkých vzoroch jednotlivých skupín. Krídla pre
posuvné jednokrídlové dvere sú vyrobené aj vo verzii bez závesov a polodrážky
a majú v dolnej časti vyfrézovanú drážku pre vodiaci prvok montovaný do podlahy (ktorý je súčasťou vybavenia zárubne).
PRÍSLUŠENSTVO v cene
• Tri čapové závesy štandard
• Zámok: pripravený pre dózický kľúč, pre WC sadu alebo prispôsobený pre
cylindrickú vložku
• Bezpečnostné sklo vzor: matné, „vlna” a „štvorčeky” alebo master carre
• Pripravené na skrátenie max. 60 mm
• Okrúhla úchytka (pre posuvné dvere)
Sklenená aplikácia
vzor A
vzor B
vzor C
ROZMERY (str. 138, tabuľka 1)
Jednokrídlové: „60”, „70”, „80”, „90”, „100”
Dvojkrídlové: „120” ÷ „180” 1
ZÁRUBŇA (od str. 116)
• Zárubňa Minimax s konštantnou šírkou 100 mm v prírodnej dyhe
• Obložková zárubňa Porta SYSTEM
• Obložková zárubňa PRESTIGE
vzor D
vzor E
vzor F
POZNÁMKY
• Ventilačné otvory v 1 alebo 2 radoch -– farba zlatá alebo strieborná (iba
skupina 1).
Dostupná povrchová úprava
výplň: dutinková drevotrieska
Aranžmány inšpirované použitím modulu RETRO – viac na str. 118-119.
Príroda a prestíž
1
Ľubovolná kombinácia rozmerov jednokrídlých.
Moderné, originálne vzory v spojení s prírodnými dyhami, zaručujúcimi pravidelnú opakovateľnosť kresby letokruhov
a farby na celej ploche krídla, predstavujú prestížnu radu Nova NATURA. Modely z tejto skupiny, vyznačujúce sa rôznorodou farebnosťou, zaujímavou štruktúrou letokruhov a výnimočne zaujímavými preskleniami a aplikáciami.
Návrh je určený pre subtílne a kľudné byty modernej architektúry pre osoby, ktoré si vážia elegantné a estetické interiéry.
Zosilnená konštrukcia a vysoká zvuková izolácia sú nepochybne prednosťami tejto kolekcie.
Príplatky (možnosti)
rozmer „100”
ventilačné otvory, tenký vetrací výrez do dverí
okrúhle presklenie z nerezovej oceli (tylko vz. 1.1)
háková zámková sada s bočnými úchytkami pre posuvné dvere
bočna pozdĺžna úchytka pre posuvné dvere
za sklenené aplikácie (1ks)
štítkové kovanie
vzor 1.1
50
vzor 1.2
vzor 1.3
vzor 2.1
vzor 2.2
vzor 3.1
vzor 3.2
51
Nova NATURA
HHHHII
vačší výber farieb KONŠTRUKCIA KRÍDLA
Rám dverí je vyrobený z borovicových profilov. Výplň krídla tvorí dutinková drevotriesková doska, spevnená vnútornou výstužou z preglejky. Rám s výplňou je
obojstranne opláštený dýhovanou doskou vyrobenou z vysoko kvalitnej prírodnej dyhy.
viď.str.143-144
Prírodná dyha select
Dub
Teak
Dub
Bielený
Orech
Americký
HHHH
Čerešňa
Palisander
Wenge
Heban
PROFIL HRANY
Profil typu „K“.
Horná a obe bočné hrany v rovnakej dýhe, ako samotné krídlo.
POVRCHOVÁ ÚPRAVA
Povrch krídla tvorí prírodná dyha select, ktorá zaručuje maximálnu opakovateľnosť kresby a farby. Rám z MDF dosky je v dyhe rovnakej farby, ako samotné
krídlo.
VZORY
Jednokrídlové a dvojkrídlové vo všetkých vzoroch jednotlivých skupín. Krídla pre
posuvné jednokrídlové dvere sú vyrobené aj vo verzii bez závesov a polodrážky
a majú v dolnej časti vyfrézovanú drážku pre vodiaci prvok montovaný do podlahy (ktorý je súčasťou vybavenia zárubne).
PRÍSLUŠENSTVO v cene
• Tri čapové závesy štandard
• Zámok: pripravený pre dózický kľúč, pre WC sadu alebo prispôsobený pre
cylindrickú vložku
• Bezpečnostné sklo vzor: matné, „vlna” a „štvorčeky” alebo master carre
• Pripravené na skrátenie max. 60 mm
• Okrúhla úchytka (pre posuvné dvere)
Sklenená aplikácia
vzor A
vzor B
vzor C
ROZMERY (str. 138, tabuľka 1)
Jednokrídlové: „60”, „70”, „80”, „90”, „100”
Dvojkrídlové: „120” ÷ „180” 1
ZÁRUBŇA (od str. 116)
• Zárubňa Minimax s konštantnou šírkou 100 mm v prírodnej dyhe
• Obložková zárubňa Porta SYSTEM
• Obložková zárubňa PRESTIGE
vzor D
vzor E
vzor F
POZNÁMKY
• Ventilačné otvory v 1 rade – farba zlatá alebo strieborná.
Dostupná povrchová úprava
výplň: dutinková drevotrieska
Príroda a prestíž
1
Ľubovolná kombinácia rozmerov jednokrídlých.
Moderné, originálne vzory v spojení s prírodnými dyhami, zaručujúcimi pravidelnú opakovateľnosť kresby letokruhov
a farby na celej ploche krídla, predstavujú prestížnu radu Nova NATURA. Modely z tejto skupiny, vyznačujúce sa rôznorodou farebnosťou, zaujímavou štruktúrou letokruhov a výnimočne zaujímavými preskleniami a aplikáciami.
Návrh je určený pre subtílne a kľudné byty modernej architektúry pre osoby, ktoré si vážia elegantné a estetické interiéry.
Zosilnená konštrukcia a vysoká zvuková izolácia sú nepochybne prednosťami tejto kolekcie.
Príplatky (možnosti)
rozmer „100”
ventilačné otvory, tenký vetrací výrez do dverí
háková zámková sada s bočnými úchytkami pre posuvné dvere
bočna pozdĺžna úchytka pre posuvné dvere
za sklenené aplikácie (1ks)
štítkové kovanie
vzor 4.1
52
vzor 4.2
vzor 4.3
vzor 4.4
vzor 5.1
vzor 5.2
vzor 5.3
vzor 5.4
vzor 5.5
53
Nova NATURA
HHHHII
vačší výber farieb KONŠTRUKCIA KRÍDLA
Rám dverí je vyrobený z borovicových profilov. Výplň krídla tvorí dutinková drevotriesková doska, spevnená vnútornou výstužou z preglejky. Rám s výplňou je
obojstranne opláštený dýhovanou doskou vyrobenou z vysoko kvalitnej prírodnej dyhy.
viď.str.143-144
Prírodná dyha select
Dub
Teak
Dub
Bielený
Orech
Americký
HHHH
Čerešňa
Palisander
Wenge
Heban
PROFIL HRANY
Profil typu „K“.
Horná a obe bočné hrany v rovnakej dýhe, ako samotné krídlo.
POVRCHOVÁ ÚPRAVA
Povrch krídla tvorí prírodná dyha select, ktorá zaručuje maximálnu opakovateľnosť kresby a farby. Rám z MDF dosky je v dyhe rovnakej farby, ako samotné
krídlo.
VZORY
Jednokrídlové a dvojkrídlové vo všetkých vzoroch jednotlivých skupín. Krídla pre
posuvné jednokrídlové dvere sú vyrobené aj vo verzii bez závesov a polodrážky
a majú v dolnej časti vyfrézovanú drážku pre vodiaci prvok montovaný do podlahy (ktorý je súčasťou vybavenia zárubne)
PRÍSLUŠENSTVO v cene
• Tri čapové závesy štandard
• Zámok: pripravený pre dózický kľúč, pre WC sadu alebo prispôsobený pre
cylindrickú vložku
• Bezpečnostné sklo vzor: matné, „vlna” a „štvorčeky” alebo master carre
• Pripravené na skrátenie max. 60 mm
• Okrúhla úchytka (pre posuvné dvere)
Sklenená aplikácia
vzor A
vzor B
vzor C
ROZMERY (str. 138, tabuľka 1)
Jednokrídlové: „60”, „70”, „80”, „90”, „100”
Dvojkrídlové: „120” ÷ „180” 1
ZÁRUBŇA (od str. 116)
• Zárubňa Minimax s konštantnou šírkou 100 mm v prírodnej dyhe
• Obložková zárubňa Porta SYSTEM
• Obložková zárubňa PRESTIGE
vzor D
vzor E
vzor F
POZNÁMKY
• Ventilačné otvory v 1 alebo 2 radoch -– farba zlatá alebo strieborná.
Dostupná povrchová úprava
výplň: dutinková drevotrieska
Príroda a prestíž
1
Ľubovolná kombinácia rozmerov jednokrídlých.
Moderné, originálne vzory v spojení s prírodnými dyhami, zaručujúcimi pravidelnú opakovateľnosť kresby letokruhov
a farby na celej ploche krídla, predstavujú prestížnu radu Nova NATURA. Modely z tejto skupiny, vyznačujúce sa rôznorodou farebnosťou, zaujímavou štruktúrou letokruhov a výnimočne zaujímavými preskleniami a aplikáciami.
Návrh je určený pre subtílne a kľudné byty modernej architektúry pre osoby, ktoré si vážia elegantné a estetické interiéry.
Zosilnená konštrukcia a vysoká zvuková izolácia sú nepochybne prednosťami tejto kolekcie.
Príplatky (možnosti)
rozmer „100”
ventilačné otvory, tenký vetrací výrez do dverí
okrúhle presklenie z nerezovej oceli (vz. 6.1, 7.1)
háková zámková sada s bočnými úchytkami pre posuvné dvere
bočna pozdĺžna úchytka pre posuvné dvere
sklenená aplikácia (1 ks.)
štítkové kovanie
vzor 6.1
54
vzor 6.2
vzor 6.3
vzor 7.1
vzor 7.2
vzor 7.3
55
Natura LINE
HHHHII
vačší výber farieb KONŠTRUKCIA KRÍDLA
Rám dverí je vyrobený z borovicových profilov. Výplň dverí je tvorená z voštiny
alebo dutinkovej drevotriesky spevnenej vnútornou výstužou z preglejky. Rám
s výplňou je obojstranne opláštený dýhovanou doskou vyrobenou z vysoko kvalitnej prírodnej dyhy. Dvere sú doplnené hliníkovými lištami o hr. 6 mm.
viď.str.143-144
Prírodná dyha select
Dub
Teak
Dub
Bielený
Orech
Americký
HHHH
Čerešňa
Palisander
Wenge
Heban
PROFIL HRANY
Profil typu „K“.
Horná a obe bočné hrany v rovnakej dýhe, ako samotné krídlo.
POVRCHOVÁ ÚPRAVA
Povrch krídla tvorí prírodná dyha select, ktorá zaručuje maximálnu opakovateľnosť kresby a farby.
VZORY
Jednokrídlové a dvojkrídlové vo všetkých vzoroch.
Krídla pre posuvné jednokrídlové dvere sú vyrobené aj vo verzii bez závesov a polodrážky a majú v dolnej časti vyfrézovanú drážku pre vodiaci prvok montovaný
do podlahy (ktorý je súčasťou vybavenia zárubne).
PRÍSLUŠENSTVO v cene
• Tri čapové závesy štandard
• Zámok: pripravený pre dózický kľúč, pre WC sadu alebo prispôsobený pre
cylindrickú vložku
• Pripravené na skrátenie max. 60 mm
• Okrúhla úchytka (pre posuvné dvere)
ROZMERY (str. 138, tabuľka 1)
Jednokrídlové: „60”, „70”, „80”, „90”; „100”
Dvojkrídlové: „120” ÷ „200” 1
ZÁRUBŇA (od str. 116)
• Zárubňa Minimax s konštantnou šírkou 100 mm v prírodnej dyhe
• Obložková zárubňa Porta SYSTEM
• Obložková zárubňa PRESTIGE
POZNÁMKY
• Ventilačné otvory v 1 alebo 2 radoch (nie je k dispozícii pre vzor D) -–
farba zlatá alebo strieborná.
Dostupná povrchová úprava
výplň: dutinková drevotrieska
Natura v linii trendu
1
ľubovolná kombinácia rozmerov jednokrídlých.
Natura LINE v dizajne, ktorý naväzuje na velmi popopulárnu kolekciu Porta LINE. Hliníkové lišty kombinované s prírodnou
dyhou ”select” tvorí zaujímavú kombináciu korešpondujúcu so súčastnými trendmi v interierových dekoráciach. Vďaka
zosilnenej štruktúre a zlepšeným akustickým vlastnosťiam je kolekcia Natura LINE velmi vhodná pre všetky tiché, kľudné miesta pre pohodovú činnosť, alebo relaxáciu.
Príplatky (možnosti)
rozmer „100”
ventilačné otvory, tenký vetrací výrez do dverí
okrúhle presklenie z nerezovej oceli (nedostupný vo vz. E.2)
háková zámková sada s bočnými úchytkami pre posuvné dvere
bočna pozdĺžna úchytka pre posuvné dvere
štítkové kovanie
vzor A.1
56
vzor A.3
vzor B.1
vzor C.2
vzor D.2
vzor E.2
57
Natura TREND
HHHHII
vačší výber farieb viď.str.143-144
Prírodná dyha select
Dub
Dub
Bielený
Teak
HHHH
Čerešňa
Palisander
Wenge
Orech
Americký
Heban
KONŠTRUKCIA KRÍDLA
Rám dverí je zhotovený z vertikálnych a horizontálnych elementov tvorených
z borovicových profilov.Výplň dverí je tvorená s voštinou alebo dutinkovou drevotrieskou spevnenou vnútornou výstužou z preglejky. V závislosti od modelu je
rám s výplňou obojstranne opláštený MDF doskou s dyhou.6mm hliníkové lišty
a tvrdené matné sklo len dopĺňajú kompletnosť tohto produktu.
PROFIL HRANY
Profil typu „K“.
Horná a obe bočné hrany v rovnakej dýhe, ako samotné krídlo.
POVRCHOVÁ ÚPRAVA
Povrch krídla tvorí prírodná dyha select, ktorá zaručuje maximálnu opakovateľnosť kresby a farby.
VZORY
Jednokrídlové a dvojkrídlové vo všetkých vzoroch.
Krídla pre posuvné jednokrídlové dvere sú vyrobené aj vo verzii bez závesov
a polodrážky a majú v dolnej časti vyfrézovanú drážku pre vodiaci prvok montovaný do podlahy (ktorý je súčasťou vybavenia zárubne).
PRÍSLUŠENSTVO v cene
• Tri čapové závesy štandard
• Zámok: pripravený pre dózický kľúč, pre WC sadu alebo prispôsobený pre
cylindrickú vložku
• Bezpečnostné sklo vzor: matné
• Pripravené na skrátenie max. 60 mm
• Okrúhla úchytka (pre posuvné dvere)
ROZMERY (str. 138, tabuľka 1)
Jednokrídlové: „60”, „70”, „80”, „90”; „100”
Dvojkrídlové: „120” ÷ „200” 1
ZÁRUBŇA (od str. 116)
• Zárubňa Minimax s konštantnou šírkou 100 mm v prírodnej dyhe
• Obložková zárubňa Porta SYSTEM
• Obložková zárubňa PRESTIGE
POZNÁMKY
• Ventilačné otvory v 1 rade – farba zlatá alebo strieborná.
Dostupná povrchová úprava
výplň: dutinková drevotrieska
Vždy v trende
1
ľubovolná kombinácia rozmerov jednokrídlých.
Súčasná interierová dekorácia je mimo jakéhokoľvek stereotypu, interier by mal byť v hlavnej miere funkcionalistický.
Je čím ďalej tím častejšie, že aranžované prostredie viac odráža osobnosť užívateľa. Kolekcia Natura TREND je odpoveďou na súčasne sa meniace trendy. Táto efektívna kombinácia matného skla a panelov, pokrytých prírodnou dyhou
„select” spolu s hliníkovými lištami, dávajú zaujímavú volbu pre toho, kto si cení moderné riešenie vlastného bývania,
alebo pracovného interieru. Zosilnená konštrukcia dverí a dobré akustické vlastnosti, to sú len dodatočné výhody pre
túto kolekciu.
Príplatky (možnosti)
rozmer „100”
ventilačné otvory, výrez zo spodnej časti dverí
háková zámková sada s bočnými úchytkami pre posuvné dvere
bočna pozdĺžna úchytka pre posuvné dvere
štítkové kovanie
vzor A.0
58
vzor A.1
vzor A.2
vzor A.3
vzor A.4
59
Natura STYL
HHHHII
vačší výber farieb KONŠTRUKCIA KRÍDLA
Rám dverí je vyrobený z borovicových profilov. Výplň krídla tvorí dutinková drevotriesková doska, spevnená vnútornou výstužou z preglejky. Rám s výplňou je
obojstranne opláštený dýhovanou doskou vyrobenou z vysoko kvalitnej prírodnej dyhy.
viď.str.143-144
Prírodná dyha select
Dub
Teak
Dub
Bielený
Orech
Americký
HHHH
Čerešňa
Palisander
Wenge
Heban
PROFIL HRANY
Profil hrany krídla „K”.
Horná a obe bočné hrany v dyhe rovnakej farby, ako samotné krídlo.
POVRCHOVÁ ÚPRAVA
Krídlo je dýhované prírodnou dyhou typu modern, ktorá zaručuje opakovateľnosť
vzoru kresby a farby. Rám z MDF dosky je v dyhe rovnakej farby, ako samotné
krídlo.
VZORY
Jednokrídlové a dvojkrídlové vo všetkých vzoroch. Krídla pre posuvné jednokrídlové dvere sú vyrobené v prevedení bez závesov a polodrážky a v spodnej
časti majú vyfrézovaný žliabok pre koľajnicu montovanú do podlahy (v príslušenstve zárubne).
PRÍSLUŠENSTVO v cene
• Tri čapové závesy štandard
• Zámok: pripravený pre dózický kľúč, pre WC sadu alebo prispôsobený pre
cylindrickú vložku
• Bezpečnostné sklo vzor: matné
• Príprava ku skráteniu, max. 60 mm
• Okrúhla úchytka (pre posuvné dvere)
ROZMERY (str. 138, tabuľka 1)
Jednokrídlové: „60”, „70”, „80”, „90”, „100” Dvojkrídlové: „120” ÷ „200” 1
ZÁRUBŇA (od str. 116)
• Zárubňa Minimax s konštantnou šírkou 100 mm v prírodnej dyhe
• Obložková zárubňa Porta SYSTEM
• Obložková zárubňa PRESTIGE
Dostupná povrchová úprava
POZNÁMKY
• Ventilačné otvory v 1 alebo 2 radoch (nie je k dispozícii pre vzor 5) – farba
zlatá alebo strieborná.
výplň: dutinková drevotrieska
V prirodzene dobrom štýle
Táto línia produktov nadväzuje na kolekciu Porta STYL, ktorá sa tešila veľkému uznaniu. Natura STYL je odzrkadlením
tézy, že najkvalitnejšie dvere sa prezentujú v prirodzene dobrom štýle. Dekoratívne prvky dverí sa ideálnym spôsobom
spájajú s vysoko kvalitnými konštrukčnými prvkami, ktoré umožňujú zachovať krásu dverí po dlhé roky. Použité prírodné
dyhy v spojení so zaujímavým dizajnom sú návrhom pre ľudí, ktorí hľadajú individuálne dekoratívne riešenia a ktorých
prestíž zdôrazňujú použité materiály povrchovej úpravy.
1
Ľubovolná kombinácia rozmerov jednokrídlých.
Natura STYL je skupina dverí, ktoré sa môžu uplatniť v každom rafinovane riešenom a elegantnom priestore.
Príplatky (možnosti)
rozmer „100”
ventilačné otvory, výrez zo spodnej časti dverí
háková zámková sada s bočnými úchytkami pre posuvné dvere
bočna pozdĺžna úchytka pre posuvné dvere
štítkové kovanie
vzor 1
60
vzor 2
vzor 3
vzor 4
vzor 5
61
Natura SPACE
HHHHII
vačší výber farieb KONŠTRUKCIA KRÍDLA
Konštrukciu krídla tvoria rámy vyrobené z vysoko kvalitného ihličnatého dreva,
preglejky a plnej drevotrieskovej dosky, ktoré spája matné kalené sklo hrúbky
8 mm.
viď.str.143-144
Prírodná dyha select
Dub
Teak
Dub
Bielený
Orech
Americký
HHHH
Čerešňa
Palisander
Wenge
Heban
PROFIL HRANY
Profil hrany krídla „K”.
Horná a obe bočné hrany v rovnakej dýhe, ako samotné krídlo.
POVRCHOVÁ ÚPRAVA
Krídlo je dýhované prírodnou dýhou typu select, ktorá zaručuje opakovateľnosť
vzoru kresby a farby.
VZORY
Jednokrídlové a dvojkrídlové vo všetkých vzoroch. Krídla pre posuvné jednokrídlové dvere sú vyrobené aj vo verzii bez závesov a polodrážky a majú v dolnej časti vyfrézovanú drážku pre vodiaci prvok montovaný do podlahy (ktorý je
súčasťou vybavenia zárubne).
PRÍSLUŠENSTVO v cene
• Tri čapové závesy štandard
• Zámok: pripravený pre dózický kľúč, pre WC sadu alebo prispôsobený pre
cylindrickú vložku
• Bezpečnostné matné kalené sklo (šírka skla je závislá od rozmeru krídla)
ROZMERY (str. 138, tabuľka 1)
Jednokrídlové: „60”, „70”, „80”, „90”; „100” 1
Dvojkrídlové: „120” – „200”
ZÁRUBŇA (od str. 116)
• Zárubňa Minimax s konštantnou šírkou 100 mm v prírodnej dyhe
• Obložková zárubňa Porta SYSTEM
• Obložková zárubňa PRESTIGE
Dostupná povrchová úprava
výplň: dutinková drevotrieska
Viac priestoru
1
Ľubovolná kombinácia rozmerov jednokrídlých.
Natura SPACE, to je prejav nového zmýšľania o priestore. Pri tomto prístupe je najdôležitejšia schopnosť rezignovať
z nadmerného preplnenia priestorov a presvedčenie, že svetlo je najlepší usporiadateľ bytového priestoru.
Natura SPACE reaguje na potreby pri projektovaní moderných interiérov, v ktorých významnú úlohu zohráva priestor
a svetlo. Táto línia je určená pre zákazníkov, ktorí chcú, aby sa ich byty vyznačovali mimoriadne atraktívnym a moderným štýlom zariaďovania interiérov.
Príplatky (možnosti)
rozmer „100”
štítkové kovanie
vzor 1
62
vzor 2
vzor 3
vzor 4
vzor 5
63
Natura KONCEPT
HHHHII
vačší výber farieb KONŠTRUKCIA KRÍDLA
Krídla rámovej konštrukcie predstavujú zvislé a vodorovné prvky, ktoré sú vyrobené z vysoko kvalitného ihličnatého dreva, preglejky a drevotrieskovej dosky.
Podľa prevedenia sú zložené z HDF výplní dýhovaných prírodnou dýhou, časti
reliéf dosky 1 a tvrdeného skla.
viď.str.143-144
Prírodná dyha select
Dub
Teak
Dub
Bielený
Orech
Americký
HHHH
Čerešňa
Palisander
Wenge
Heban
PROFIL HRANY
Profil hrany krídla „K”.
Horná a obe bočné hrany v dýhe rovnakej farby, ako samotné krídlo.
POVRCHOVÁ ÚPRAVA
Krídlo je dýhované prírodnou dýhou typu select, ktorá zaručuje opakovateľnosť
vzoru kresby a farby.
VZORY
Jednokrídlové a dvojkrídlové vo všetkých vzoroch. Krídla pre posuvné jednokrídlové dvere sú vyrobené aj vo verzii bez závesov a polodrážky a majú v dolnej časti vyfrézovanú drážku pre vodiaci prvok montovaný do podlahy (ktorý je
súčasťou vybavenia zárubne).
PRÍSLUŠENSTVO v cene
• Tri čapové závesy štandard
• Zámok: pripravený pre dózický kľúč, pre WC sadu alebo prispôsobený pre
cylindrickú vložku
• Sklo kalené, matné
• Príprava ku skráteniu, max 60 mm
• Okrúhla úchytka (pre posuvné dvere)
ROZMERY (str. 138, tabuľka 1)
Jednokrídlové: „60”, „70”, „80”, „90”; „100”
Dvojkrídlové: „120” ÷ „200” 2
ZÁRUBŇA (od str. 116)
• Zárubňa Minimax s konštantnou šírkou 100 mm v prírodnej dyhe
• Obložková zárubňa Porta SYSTEM
• Obložková zárubňa PRESTIGE
štruktúra reliéfovej dosky
POZNÁMKY
• Ventilačné otvory v 1 rade – farba zlatá alebo strieborná.
Dostupná povrchová úprava
výplň: dutinková drevotrieska
Koncepcia moderného interiéru
Aranžmány inšpirované použitím modulu RETRO – viac na str. 118-119.
1
Možnosť ľubovoľného farebného zostavenia reliéf dosky z dostupnej
farebnej palety prírodnej dyhy select je nutné špecifikovať pri objednaní.
Ľubovolná kombinácia rozmerov jednokrídlých.
Natura KONCEPT je to kolekcia dverí adresovaná zákazníkom, pre ktorých sú dvere, okrem im predpísanej funkcie, veľmi dôležitým dekoratívnym prvkom. Použité prírodné dýhy vynikajú všade tam, kde estetika zohráva prvoradú úlohu, vytvára vhodnú
náladu, neopakovateľnú atmosféru a často rozhoduje o našej pohode.
2
Modely z tejto kolekcie ponúkame zákazníkom, pre ktorých charakter a štýl interiéru zohráva dôležitú úlohu ako na pracovisku,
tak aj počas odpočinku v rodinnom ústraní.
Nepochybnou výhodou tejto kolekcie je spevnená konštrukcia a vysoká akustická izolácia.
Príplatky (možnosti)
rozmer „100”
ventilačné otvory, výrez zo spodnej časti dverí
háková zámková sada s bočnými úchytkami pre posuvné dvere
bočna pozdĺžna úchytka pre posuvné dvere
štítkové kovanie
vzor A.0
64
vzor A.3
vzor A.9
vzor B.1
vzor C.0
vzor C.2
vzor C.6
vzor K.0
vzor K.1
vzor K.3
65
Natura KONCEPT
HHHHII
vačší výber farieb KONŠTRUKCIA KRÍDLA
Rám dverí je vyrobený z borovicových profilov. Výplň dverí je tvorená z dutinkovej drevotriesky spevnenej vnútornou výstužou z preglejky. Rám s výplňou je
obojstranne opláštený dýhovanou doskou vyrobenou z vysoko kvalitnej prírodnej dyhy. Podľa prevedenia sú zložené z reliéf dosky1 a tvrdeného skla.
viď.str.143-144
Prírodná dyha select
Dub
Teak
Dub
Bielený
Orech
Americký
HHHH
Čerešňa
Palisander
Wenge
Heban
PROFIL HRANY
Profil hrany krídla „K”.
Horná a obe bočné hrany v dýhe rovnakej farby, ako samotné krídlo.
POVRCHOVÁ ÚPRAVA
Krídlo je dýhované prírodnou dýhou typu select, ktorá zaručuje opakovateľnosť
vzoru kresby a farby.
VZORY
Jednokrídlové a dvojkrídlové v rôznych vzoroch. Krídla pre posuvné jednokrídlové dvere sú vyrobené v prevedení bez závesov a polodrážky a v spodnej časti
majú vyfrézovaný žliabok doplnený hliníkovým profilom pre koľajnicu montovanú
do podlahy (v príslušenstve zárubne).
PRÍSLUŠENSTVO v cene
• Tri čapové závesy štandard
• Zámok: pripravený pre dózický kľúč, pre WC sadu alebo prispôsobený pre
cylindrickú vložku
• Sklo kalené, matné
• Príprava ku skráteniu, max 60 mm (iba vzory D.0, E.0, F.0)
• Okrúhla úchytka (pre posuvné dvere)
ROZMERY (str. 138, tabuľka 1)
Jednokrídlové: „60”, „70”, „80”, „90”; „100”
Dvojkrídlové: „120” ÷ „200” 2
ZÁRUBŇA (od str. 116)
• Zárubňa Minimax s konštantnou šírkou 100 mm v prírodnej dyhe
• Obložková zárubňa Porta SYSTEM
• Obložková zárubňa PRESTIGE
štruktúra reliéfovej dosky
POZNÁMKY
• Ventilačné otvory v 1 rade – farba zlatá alebo strieborná.
Dostupná povrchová úprava
výplň: dutinková drevotrieska
Koncepcia moderného interiéru
Natura KONCEPT je to kolekcia dverí adresovaná zákazníkom, pre ktorých sú dvere, okrem im predpísanej funkcie, veľmi dôležitým
dekoratívnym prvkom. Použité prírodné dýhy vynikajú všade tam, kde estetika zohráva prvoradú úlohu, vytvára vhodnú náladu,
neopakovateľnú atmosféru a často rozhoduje o našej pohode.
Modely z tejto kolekcie ponúkame zákazníkom, pre ktorých charakter a štýl interiéru zohráva dôležitú úlohu ako na pracovisku, tak aj
počas odpočinku v rodinnom ústraní.
1
Možnosť ľubovoľného farebného zostavenia reliéf dosky z dostupnej
farebnej palety prírodnej dyhy select je nutné špecifikovať pri objednaní.
2 Ľubovolná kombinácia rozmerov jednokrídlých.
Nepochybnou výhodou tejto kolekcie je spevnená konštrukcia a vysoká akustická izolácia.
Príplatky (možnosti)
rozmer „100”
ventilačné otvory, výrez zo spodnej časti dverí
háková zámková sada s bočnými úchytkami pre posuvné dvere
bočna pozdĺžna úchytka pre posuvné dvere
štítkové kovanie
vzor D.0
66
vzor D.1
vzor E.0
vzor E.1
vzor F.0
vzor F.1
67
POSUVNÉ systémy
SKLADACIE dvere, POSUVNÉ dvere
D
vere Porta nie sú len tradičné otočné
dvere. Projektanti vo svojich návrhoch
často siahajú po netypickom riešení konkrétneho prípadu. Pri zachovaní spojitosti a spolupatričnosti, je výber materiálov, z ktorých sú
vyrobené jednotlivé časti projektovaného miesta veľmi dôležitý.
V miestach kde je použitie klasických otočných
dverí problematické či nemožné s ohľadom
na malé priestory pre umiestnenie, je veľmi
vhodné popužiť koncepciu pre plánovanie interiérových priestorov pre všetky druhy posuvných
systémov, skladacích alebo posuvných dverí.
Porta vychádzajúc v ústrety požiadavkám svojich zákazníkov ponúka všetky riešenia v širokej
farebnej ponuke a celej palete dostupných povrchových úprav.
Posuvný systém PORTA
Posuvný systém ALU
Posuvný systém KOMPAKT
Skladacie dvere ALFA – novinka!
Skladacie dvere BETA – novinka!
Dvojité posuvné dvere OMEGA – novinka!
Doprajte si kvalitu
Posuvný systém PORTA (nástenný)
Nástenný systém pre posuvné dvere (bez krídla)
vačší výber farieb Fólia Minimax
HHH
Biely
Buk
HHH
Fólia Portadecor
Kompletná sada sa skladá z nasledujúcich komponentov: • Nástenný systém • Zárubňa (vo verzii tunel) • Krídlo (vo verzii posuvné)
Posuvný systém ALU (nástenný)
Nástenný systém pre posuvné dvere (bez krídla)
PRÍSLUŠENSTVO v cene
• Koľajnica s pojazdnými kolieskami
• Uzáver pre zámok
• Kryt koľajnice
• Kartáčové samolepiace tesnenie
• Vodiaca lišta určená pre zaistenie stability krídla vo zvislej polohe- lišta je
Montovaná do podlahy.
Buk
„Bavaria”
Jelša
Višňa
Hruška
Orech
Dub
Wenge
Orech 3
Orech 4
Orech 5
Orech 6
Jabloň
Dub zlatý
Dub
Orech
Orech
Orech 1
Sú miesta, v ktorých umiestnenie otočných dverí nieje možné a to s ohľadom na veľmi malý priestor či plánovanú koncepciu vnútorného priestoru.
V tejto situácii ponúkame nástenný posuvný systém dverí so zárubňou Porta SYSTEM (vo všetkých farebných odtieňoch) spolu s posuvným mechanizmom, krytom koľajnice a nárazníkovej lišty. Kompletný nástenný systém je potrebné objednať so zárubňou vo verzii „ tunel“ a krídlo vo verzii
„ posuvné“. Nástenný systém je určený pre spoluprácu so všetkými interiérovými dverami Porta.
POVRCHOVÁ ÚPRAVA
Farebné prevedenie ladí s farebným prevedením akýchkoľvek dverných krídiel
v štandardnej ponuke Porta.
Jabloň
Šedá
Euroinvest
Fólia Portadur
Praktické a efektívne
KONŠTRUKCIA
Systém sa skladá z koľajnice s pojazdnými kolieskami, krytu koľajnice, nárazníkovej. Lišty, vodiacej lišty určenej pre zaistenie stability krídla. Drevený kryt
koľajnice. A bočná lišta sú vyrobené z drevotriesky a MDF. Všetky viditeľné elementy majú rovnakú povrchovú úpravu ako zárubňa Porta SYSTEM.
viď.str.143-144
ROZMERY (viď. Str.125)
Jednokrídlové „60“, „70“, „80“, „90“, „100“
HHHH
Orech 2
Termofólie
HHHH
Svetlý buky
Jelša
Laminát CPL HQ
Šedá
Euroinvest
Buk
Porta
Javor
Mahagón
Dub
Milano 1
Dub
Milano 2
Dub
Milano 3
Dub
Milano 4
Dub
Milano 5
Prírodná dyha standard
HHHH
Dub 1
Dub 2
Dub 3
Dub 4
Dub 5
Javor 1
Limba 1
Limba 2
Limba 3
Limba 4
Sapelli 3
Sapelli 4
Borovica 1
Borovica 2
Prírodná dyha select
Dub
Bielený
• Drevený nástenný systém sa montuje na hotové podlahy (napr. tapety) a podlahy
(napr.parkety).
• Sada je univerzálna čo sa týka smeru vysunutia krídla. Smer je možné zmeniť, montujeme doraz na ľavú alebo pravú stranu“tunelu“ Porta SYSTEM.
• „Tunel“ Porta SYSTEM znamená zárubňu bez pántov, upevnenia pre zámok a dier pre
zadlabanie.
HHHHH
Biely
Dub
POZNÁMKY
Borovica 3 Borovica 4
HHHH
Teak
Orech
Americký
Čerešňa
Palisander
Wenge
Heban
KONŠTRUKCIA
Ponúkaný systém sa skladá z lišty a časti podopierajúcej dvere. Obe súčiastky
sú vyrobené z hliníka.
POVRCHOVÁ ÚPRAVA
Rám dverí Porta SYSTEM v ‘tunelovej’ verzii je potiahnutý nasledovnými obkladmi: Minimax, Portadecor, Portadur, drevený efekt, CPL a obklad z prírodného
dreva. Farby obkladu sa zhodujú s farbou dverí (štandardná ponuka Porta KMIPoland).
PRÍSLUŠENSTVO v cene
• Lišta
• Podpera dverí
• Komponent na namontovanie do dlážky, ktorý vedie a upevňuje dvere vovertikálnom smere
ROZMERY
Jednokrídle (priemer priechodu s nasledovnou šírkou): „60“, „70“, „80“, „90“.
Dvojkrídle (priemer priechodu s nasledovnou šírkou): „130“, „150“, „170“1
POZNÁMKY
• Montáž celé sady musí být provedena na dokončenou zeď (tapety) a podlahu
(parkety).
• Porta SYSTEM „tunnel“ znamená Zárubňa bez pantů, upevnění pro zámek a děr pro
zadlabání.
• Sada je univerzáln Rozmery šírky steny a, čo sa týka smeru a vysunutia krídla.
Praktické a efektívne
ALU system je ďalší produkt z ponuky posuvných systémov, ktorý je charakteristický perfektným estetickým vzhľadom. Je to ideálne riešenie pre
moderné interiéry. Hliníkové prevedenie dodáva tomuto systému nádych modernosti a ľahkosti. Kompletná zostava musí byť doplnená zárubňou
Porta SYSTEM vo verzii „tunel“ a dverným krídlom pre posuvný systém. Celý systém sa ideálne včlení do dezénovej schémy ďalších dverí Porta.
1 Aby ste vybrali správny systém pre ‘tunelový’ typ rámu dverí, zvoľte dvere o číslo
väčšie ako je priemer priechodu napr. : pre ‘70’–‘80’, pre ‘80’-‘90’, pre ‘150’ 2x ‘80’ atď.
Kompletná sada sa skladá z nasledujúcich komponentov: • Nástenný systém • Zárubňa (vo verzii tunel) • Krídlo (vo verzii posuvné)
70
71
Posuvný systém KOMPAKT
Systém pre posuvné dvere (bez krídla) - pre zabudovanie do steny
vačší výber farieb Fólia Minimax
KONŠTRUKCIA
Ponúkaný systém sa skladá z kazety, ktorá tvorí vnútornú konštrukčnú časťsteny,
spolu s posuvnými kolieskami, koľajničky a zárubne, ktorá je vyrobená z drevotriesky
a MDF dosky, všetky viditeľné elementy majú rovnakú povrchovú úpravu podľa
farebnej palety zárubní Porta SYSTEM.
viď.str.143-144
HHH
Biely
Buk
HHH
Fólia Portadecor
Jabloň
Šedá
Euroinvest
Buk
„Bavaria”
Jelša
Višňa
Hruška
Orech
Dub
Wenge
Orech 3
Orech 4
Orech 5
Orech 6
Jabloň
Dub zlatý
Dub
Orech
Orech
Fólia Portadur
Orech 1
POVRCHOVÁ ÚPRAVA
Zárubne sú pokryté týmito materiálmi: fólia Minimax, fólia Portadecor, fólia
Portadur, termofólia, laminát CPL HQ, prírodná dyha standard a prírodná dyha
select. Zárubne sú v rovnakej farbe s kridelami s ponuky Porta KMI Poland.
PRÍSLUŠENSTVO v cene
• Konštrukč – ná kazeta
• Koľajnica s posuvnými kolieskami
• Protiplech zámku
• Štetinkové tesnenie
• Vodiaca lišta určená pre zaistenie stability krídla v zvislej polohe – lišta je
montovaná do podlahy
• Zárubňa
HHHH
Orech 2
Termofólie
HHHH
Svetlý buky
Jelša
ROZMERY
Jednokrídlové: priechod so šírkou „60“, „70“, „80“, „90“
Dvojkrídlové: priechod so šírkou „130“, „150“, „170“
POZNÁMKY
Laminát CPL HQ
HHHHH
Biely
Šedá
Euroinvest
Buk
Porta
Javor
Mahagón
Dub
Milano 1
Dub
Milano 2
Dub
Milano 3
Dub
Milano 4
Dub
Milano 5
Prírodná dyha standard
• Systém je pripravený pre sádrokartónové steny o hrúbke 125mm.
• Montáž celé sady musí být provedena na dokončenou zeď (tapety) a podlah
(parkety).
HHHH
Dub 1
Dub 2
Dub 3
Dub 4
Dub 5
Javor 1
Limba 1
Limba 2
Limba 3
Limba 4
Sapelli 3
Sapelli 4
Borovica 1
Borovica 2
Wenge
Heban
Praktické a estetické
Posuvný systém pre zabudovanie do steny – elegantné riešenie,ktoré garantuje maximálne využitie obývanej plochy. Diskrétna konštrukcia ktorá
je súčasťou sádrokartónovej steny umožňuje montáž dverí všade tam, kde sa bežné otočné dvere, nestretávajú s dizajnom, alebo skrátka nie je
možná ich inštalácia.
Kompletná sada sa skladá z nasledujúcich komponentov • Kazeta • Zárubňa (vo verzii tunel) • Krídlo (vo verzii posuvné)
Prírodná dyha select
Borovica 3 Borovica 4
HHHH
Dub
Teak
Dub
Bielený
Orech
Americký
Čerešňa
Palisander
Príplatky (možnosti)
za systém synchronizace zamykání pro dvoukřídla
72
73
Skladacie dvere ALFA
vačší výber farieb Akrylátová farba
KONŠTRUKCIA KRÍDLA
Základnú výplň tvorí stabilizačná výplň „ voština” alebo zosilnená dutinková
drevotrieska v ráme z ihličnatého dreva zosilneného vnútorným preglejkovým
rámom (za príplatok)1. Rám spolu s výplňou je obojstranne opláštený HDF doskou.
viď.str.143-144
HH
PROFIL HRANY
Profil hrany dverí „K“.
Horná a obe bočné hrany sú olepené okrajovou páskou rovnakej farby ako je
povrch dverí. V prevedení CPL HQ sú horná a obidve bočné hrany oblepené okrajovou páskou ABS najvyššej kvality, ktorá je veľmi odolná proti mechanickému
poškodeniu. Páska je v rovnakej farbe ako krídlo.
Biely
(RAL9016)
H
Vodou riediteľný lak
Buk
Jabloň
Fólia Portadecor
Šedá
Euroinvest
Buk
„Bavaria”
Hruška
Orech 1
Termofólie
Jelša
Orech
Fólia Portadur
n ov in ka
POVRCHOVÁ ÚPRAVA
Dvere môžu byť lakované ekologickými vodou riedenými lakmi novej generácie
alebo širokou materiálovou škálou: Portadecor, Portadur (vertikálne/zvislé uloženie), PVC termofóliou (so štruktúrou dreva), CPL HQ a prírodnou dyhou „select”,„štandard” (vertikálne/zvislé uloženie).
HHH
Višňa
Dub
Wenge
Orech 3
Orech 4
VZORY
Dvoj – elementové dvere, plné.
PRÍSLUŠENSTVO v cene:
• koľajnicový mechanizmus
• štetinkové tesnenie
• tri skryté závesy
• guľatá úchytka (BETA)
• zámok: dozický kľúč-14, WC sada , cylindrická vložka (ALFA)
• protiplech (ALFA)
HHHH
Orech 2
Orech 5
Orech 6
HHHH
ROZMERY (str. 141, tabuľka 5)
Dvoj-elementové dvere: „60”, „70”, „80”, „90”, „100”2
ZÁRUBŇA
• Modifikovaná Porta SYSTEM zárubňa – v rozmeroch B až K.
Skladacie dvere BETA
Svetlý buky
Jelša
Laminát CPL HQ
Jabloň
Dub zlatý
Dub
Orech
Orech
HHHHH
Biely
Šedá
Euroinvest
Buk
Porta
Javor
Mahagón
Dub
Milano 1
Dub
Milano 2
Dub
Milano 3
Dub
Milano 4
Dub
Milano 5
Prírodná dyha standard
HHHH
Dub 1
Dub 2
Dub 3
Dub 4
Dub 5
Javor 1
Limba 1
Limba 2
Limba 3
Limba 4
Sapelli 3
Sapelli 4
Palisander
Wenge
Heban
1
Prírodná dyha select
n ov in ka
Porta ponúka dve verzie skladacích dverí:
• ALFA – asymetrické s polodrážkou dvoj-lementové dvere s typickým zámkom a protiplechom v zárubni.
• BETA – tradičné symetrické bezpolodrážkové dvoj-elementové dveres guľatou úchytkou.
Skladacie dvere sú koncepciou , ktorá vďaka svojej konštrukcii je výborným riešením v priestoroch s obmedzenými parametrami. Využitie skladacieho systému na minimálnej ploche, je nevyhnutná súčasť funkčnosti týchto dverí. Tieto systémy sú široko využiteľné v zabudovaných šatníkových skriniach a kdekoľvek by mohol nastať problém s komunikáciou v dôsledku nedostatku miesta.
2
Vo dverách pokrytých prírodnou dyhou, tvorí štandardnú výplň dutinková drevotrieska.
Rozmer „100” nie je dostupný pre BETA systém.
HHHH
Dub
Teak
Čerešňa
Dub
Bielený
Orech
Americký
Dostupná povrchová úprava
výplň: voština
Kompletná zostava sa skladá: • Nástenný systém • Dvoj-elementové dvere • Zárubňa Porta SYSTEM (modifikovaná)
Príplatky (možnosti)
rozmer „100”
dutinková drevotrieska
ventilačné otvory, výrez v spodnej časti dverí
štítkové kovanie
výplň: dutinková drevotrieska
74
75
Dvojité posuvné dvere OMEGA
vačší výber farieb Akrylátová farba
KONŠTRUKCIA
Stabilizačná výplň s HDF doskou na oboch stranách.
Hrúbka krídla: 30 mm.
viď.str.143-144
HH
PROFIL HRANY
Profil hrany dverí „K“.
Horná a obe bočné hrany sú olepené okrajovou páskou rovnakej farby ako je
povrch dverí. V prevedení CPL HQ sú horná a obidve bočné hrany oblepené okrajovou páskou ABS najvyššej kvality, ktorá je veľmi odolná proti mechanickému
poškodeniu. Páska je v rovnakej farbe ako krídlo.
Biely
(RAL9016)
Vodou riediteľný lak
Buk
H
POVRCHOVÁ ÚPRAVA
Dvere môžu byť lakované ekologickými vodou riedenými lakmi novej generácie
alebo širokou materiálovou škálou: Portadecor, Portadur (vertikálne / zvislé
uloženie), PVC termofólia (so štruktúrou dreva), CPL HQ a prírodnou dyhou
„select”, „standard” (vertikálne/zvislé uloženie).
Jabloň
Fólia Portadecor
HHH
Šedá
Euroinvest
Buk
„Bavaria”
Jelša
Hruška
Orech
Dub
Fólia Portadur
VZORY
Dvojkrídlové, symetrické, bezpolodrážkové, plné.
Višňa
PRÍSLUŠENSTVO v cene
• Koľajnicový mechanizmus
• Guľatá úchytka
Wenge
ROZMERY (str. 141, tabuľka 5)
Dvojkrídlové symetrické: „120”, „140”, „160”, „180”, „200”, „220”
HHHH
ZÁRUBŇA (od str. 116)
• Modifikovaná Porta SYSTEM priechodzia „tunel” v rozmeroch A až K.
Orech 1
Orech 2
Termofólie
HHHH
Svetlý buky
Jelša
Laminát CPL HQ
Orech 4
Orech 5
Orech 6
Jabloň
Dub zlatý
Dub
Orech
Orech
HHHHH
Biely
Šedá
Euroinvest
Buk
Porta
Javor
Mahagón
Dub
Milano 1
Dub
Milano 2
Dub
Milano 3
Dub
Milano 4
Dub
Milano 5
Prírodná dyha standard
HHHH
Dub 1
Dub 2
Dub 3
Dub 4
Dub 5
Javor 1
Limba 1
Limba 2
Limba 3
Limba 4
Sapelli 3
Sapelli 4
Palisander
Wenge
Heban
Prírodná dyha select
n ov in ka
Orech 3
HHHH
Dub
Teak
Čerešňa
Dub
Bielený
Orech
Americký
OMEGA tento posuvný systém je riešením pre akékoľvek zabudované šatníkové skrine a ich priechod. Široká ponuka povrchových materiálov
a farieb dovoľuje prispôsobiť výrobok pre každý interiér a zároveň typovo zladiť k ďalším výrobkom Porta.
Kompletná zostava sa skladá:
• koľajnicový mechanizmus
• Dve krídla
Dostupná povrchová úprava
• Zárubňa Porta SYSTEM (modifikovaná verzia priechodnej zárubne „ tunel„)
Príplatky (možnosti)
Dostupné dverové výplne-stabilizačná výplň
obojstranne opláštená HDF doskou
76
rozmer „100”, „110”
Bočný úchyt pre posuvné dvere (ks)
77
dvere
VSTUPNÉ VNÚTORNÉ
K
aždý človek má potrebu pocitu bezpečnosti, z vlášť vo vlastnom by te.
Spoľahlivé vstupné dvere, k toré chránia
n a š e by t y pre d nez vaný mi hos ť ami,
predstavujú v ý znamnú položku v ponuke
PORTA KMI Poland.
Ponúkame päť typov vstupných dverí: AGAT,
OPAL, KWARC a GRANIT. Každé uvedené
dvere majú iné technické parametre, ktoré sú
súčasne v súlade s parametrami stanovenými
pre vstupné dvere. Bolo to potvrdené príslušnými Technickými schváleniami a bezporuchovou prevádzkou stotisíc vyrobených dverí
tohto typu.
Významným znakom vstupných dverí Porta je
skutočnosť, že ich ponúkame v plných zostavách, ktoré sú zložené z krídla a zvlášť k nemu
vyrobenej kovovej zárubni spolu s kovaním 2.
bezpečnostnej triedy podľa európskej normy
ENV alebo 3. bezpečnostnej triedy.
AGAT
OPAL
KWARC
GRANIT
Doprajte si kvalitu
HHHHII
HHHHHI
AGAT Plus, OPAL Plus
vačší výber farieb KONŠTRUKCIA KRÍDLA
Rám dverí je vyrobený z borovicových profilov. Výplň krídla je tvorená dutinkovou
drevotrieskou. Rám je ďalej spevnený vnútornou výstužou. Krídlo je obojstranne
opláštené vrstvou hliníkového plechu a HDF doskou.
viď.str.143-144
Laminát CPL HQ (ploché)
HHHHH
Biely
Šedá
Euroinvest
Buk
Porta
Mahagón
Javor
Dub
Milano 1
Dub
Milano 2
Dub
Milano 3
Dub
Milano 4
Dub
Milano 5
Termofólie (ploché a frézované)
Orech
POVRCHOVÁ ÚPRAVA
Ploché prevedenie: CPL HQ s hrúbkou 0,2 mmm alebo 0,7 mm, prírodná dyha
standard a select, termofólia; frézované prevedenie: termofólia.
MODEL
Jednokrídlové: ploché a frézované
HHHH
Svetlý buky
Jelša
Jabloň
Dub
Orech
Biely pór
Prírodná dyha standard (ploché)
PRÍSLUŠENSTVO v cene (AGAT Plus):
• Jeden nebo dva zámky pre cylindrickú vložku
• Tri čapové závesy
• Kukátko v striebornej farbe
• Prah z nerezovej ocele
• Zárubňa
Dub zlatý
HHHH
Dub 1
Dub 2
Dub 3
Dub 4
Dub 5
Javor 1
Limba 1
Limba 2
Limba 3
Limba 4
Sapelli 3
Sapelli 4
Prírodná dyha select (ploché s vertikálnou štruktúrou)
Dub
Teak
Čerešňa
Dub
Bielený
Orech
Americký
PROFIL HRANY
Obe bočné a horná hrana sú olepené okrajovou páskou rovnakej farby ako dvere.
Krídlo je vyhotovené ako polodrážkové.
Palisander
HHHH
Wenge
Heban
PRÍSLUŠENSTVO v cene (OPAL Plus):
• 4-bodový lištový zámok pre dve cylindrické vložky
• Tri čapové závesy
• Tri bezpečnostné tŕne proti vysadeniu
• Kukátko v striebornej farbe vo výške 135 cm
• Prah z nerezovej ocele
• Zárubňa
ROZMERY (str. 139, tabuľka 3)
„80”, „90” „100”
ZÁRUBŇA
• Kovová zárubňa rohová s konštantnou šírkou 100 mm. Vyrobená z ocelového dvojstranne pozinkovaného plechu s hrúbkou 1,2 mm (AGAT) alebo
1,5 mm (OPAL). Vybavená tromi závesmi, celoobvodovým gumovým tesnením, šiestimi montážnymi zápustkami (iba u zárubne OPAL). Povrch zárubne je práškovo lakovaný podkladovou farbou: hnedá (RAL 8028), šedá (RAL
7047), biely (RAL 9016) alebo béžová (RAL 1001).
Možnosť objednávky zárubne v dvoch verziách:
– pre umiestnenie na hotovú dlážku – úroveň „0“
– pre zaliatie do dlážky – úroveň „-30“.
V prípade potreby je možné za príplatok dodať kovovú zárubňu rohovú podľa
hrúbky steny až do šírky 390 mm.
• Zárubňa PROJEKT
POZNÁMKY
• AGAT a OPAL dvere je možné objednať samostatne bez zárubne.
• Možnosť skrátenia krídla až o 60 mm.
• Trieda zvukovej izolácie Rw=32 dB (rozsah 32÷36 dB).
Bezpečný dom
Stabilita konštrukcie a zvuková izolácia 33 dB sú v prípade krídiel AGAT a OPAL významnou prednosťou. Vďaka použitiu
konštrukcie, ktorá využíva vrstvy hliníkového plechu, sme získali mimoriadnu odolnosť dverí proti nevhodným špecifickým
podmienkam prevádzky, charakteristickým pre schodištia, t.j. rozdielom teploty a vlhkosti vzduchu.
Vzhľadom k rôznorodým estetickým požiadavkám sme navrhli dva druhy dverí: ploché a frézované. Dodatočne dvere OPAL
sú odolné proti vlámaniu „2. bezpečnostná trieda” – pod podmienkou zostavenia krídla so zvláštnou kovovou zárubňou Porta,
prahom z nehrdzavejúcej ocele a s kovaním „2. triedy” ako kľučka, štítok a cylindrické vložky. Je to nekompromisný návrh pre
obytné staviteľstvo, kde bezpečnosť je najdôležitejšia.
(kridlo + zárubňa + prah)
Príplatky (možnosti)
Dostupná povrchová úprava
výplň: dutinková drevotrieska
s vrstvou hliníkového plechu
ploché
80
vzor 2
vzor 3
vzor 4
vzor 6
vzor 7
vzor 8
rozmer „100”
cylindrické vložky
štítkové kovanie
horná rozeta
profil zárubne od 80 do 100mm
za rozšírenie profilu zárubňe od 101 do 150 mm
za rozšírenie profilu zárubňe od 151 do 270 mm
za rozšírenie profilu zárubňe od 271 do 390 mm
vzor 9
81
HHHHII
HHHHHI
KWARC
vačší výber farieb KONŠTRUKCIA KRÍDLA
Rám dverí je zhotovený z řeziva exotických drevín. Výplň dverí je tvorená trívrstvé protipožiarne drevotriesku. Krídlo je obojstranne opláštené vrstvou hliníkového plechu a HDF doskou (plochou alebo frézované).
viď.str.143-144
Laminát CPL HQ (ploché)
HHHHH
Biely
Šedá
Euroinvest
Buk
Porta
Mahagón
Javor
Dub
Milano 1
Dub
Milano 2
Dub
Milano 3
Dub
Milano 4
Dub
Milano 5
Termofólie (ploché a frézované)
Orech
POVRCHOVÁ ÚPRAVA
Ploché prevedenie: CPL HQ s hrúbkou 0,7 mm, prírodná dyha standard a select,
termofólia; Frézované prevedenie: termofólia.
MODEL
Jednokrídlové: ploché a frézované. Tri typy (typ I,II,III) v závislosti od zložitosti
zámku
HHHH
Svetlý buky
Jelša
Jabloň
Dub
Orech
Biely pór
Prírodná dyha standard (ploché)
Dub zlatý
HHHH
Dub 1
Dub 2
Dub 3
Dub 4
Dub 5
Javor 1
Limba 1
Limba 2
Limba 3
Limba 4
Sapelli 3
Sapelli 4
Prírodná dyha select (ploché s vertikálnou štruktúrou)
Dub
Teak
Čerešňa
Dub
Bielený
Orech
Americký
PROFIL HRANY
Obe bočné a horná hrana sú olepené okrajovou páskou rovnakej farby ako dvere.
Krídlo je vyhotovené ako polodrážkové.
Palisander
HHHH
Wenge
Najvyšia odolnosť
Heban
PRÍSLUŠENSTVO v cene
• Zadlábací zámok s obdĺžnikovou závorou pre cylindrickú vložku (Kwarc
typ I)
• Dva zadlabávacie zámky s obdĺžnikovou závorou pre cylindrickú vložku
(Kwarc typ II)
• 4-bodový lištový zámok pre dve cylindrické vložky a tri bezpečnostné tŕne
proti vysadeniu (Kwarc typ III)
• Tri zosilnené závesy v striebornej farbe
• Kukátko v striebornej farbe vo výške 135 cm
• Protipožiarna páska umiestnená v drážke po obvode krídla
• Zárubňa vybavená prahom z nerezovej ocele štandard (90 mm)
ROZMERY (str. 139, tabuľka 3)
„80”, „90”, „100”
ZÁRUBŇA
• Kovová zárubňa rohová s konštantnou šírkou 100 mm. Vyhotovená z oceľového dvojstranne pozinkovaného plechu s hrúbkou 1,5 mm. Povrch zárubne je práškovo lakovaný podkladovou farbou: hnedá (RAL 8028), šedá
(RAL 7047), biely (RAL 9016) alebo béžová (RAL 1001). Prah je štandardný
z nerezovej ocele s hrúbkou 90mm. Zárubňa má celoobvodové protipožiarné tesnenie, tri zosilnené závesy, prah z nerezovej ocele s hrúbkou 90mm,
a je zosilená v mieste umiestnenia samozatvárača. Okrem toho je zárubňa pripravená pre každý typ dverí KWARC, čo sa týka zámkového rozloženia: KWARC I uzáver s jedným zámkom, KWARC II uzáver s dvoma zámky,
KWARC III uzáver pre lištový zámok, je pripravená pre šesť montážnych
zápustiek a má pripravené otvory pre čapy proti vysadeniu dverí.
Možnosť objednávky zárubne v dvoch verziách:
– pre umiestnenie na hotovú dlážku – úroveň „0“
– pre zaliatie do dlážky – úroveň „-30“
V prípade potreby je možné za príplatok dodať kovovú zárubňu rohovú
podľa hrúbky steny až do šírky 390 mm.
• Zárubňa PROJEKT
POZNÁMKY
• Možnosť skrátenia krídla až o 60 mm
• Protipožiarne dvere musia mať samozatvárač.
• Trieda zvukovej izolácie Rw=32 dB (rozsah 32÷36 dB).
Viacvrstvená konštrukcia krídla zaručuje dverám KWARC protipožiarnu odolnosť po dobu 30 minút a zvukov izoláciu 34 dB.
Vďaka vrstve hliníkového plechu v konštrukcii krídla, sú dvere mimoriadne odolné proti nevhodným špecifickým podmienkamprevádzky, charakteristickým pre schodištia.
Vďaka tomuto riešeniu medzi schodišťom a bytom vznikne vhodná bariéra, ktorá chráni proti rozdielom teploty a vlhkosti vzduchu. Tri varianty vyhotovenia zaručujú pokoj a bezpečnosť obyvateľov. Aby boli splnené podmienky technického
schválenia pre dvere s protipožiarnou odolnosťou je treba používať samozatvárač.
(kridlo + zárubňa + prah)
Príplatky (možnosti)
Dostupná povrchová úprava
výplň: plná trojvrstvá drevotrieska
ploché
82
vzor 2
vzor 3
vzor 4
vzor 6
vzor 7
vzor 8
rozmer „100”
horná rozeta
štítkové kovanie
profil zárubne od 80 do 100 mm
za rozšírenie profilu zárubňe od 101 do 150 mm
za rozšírenie profilu zárubňe od 151 do 270 mm
za rozšírenie profilu zárubňe od 271 do 390 mm
vzor 9
83
HHHHII
HHHHHI
GRANIT
vačší výber farieb KONŠTRUKCIA KRÍDLA
Rám dverí je vyrobený z borovicových profilov. Výplň dverí je tvorená špeciálna
konštrukcií Porta, ktorá sa skladá zo zesílené drevotriesky a oceľových prútov.
Krídlo je obojstranne opláštené vrstvou hliníkového plechu a HDF doskou.
viď.str.143-144
Laminát CPL HQ (ploché)
HHHHH
Biely
Šedá
Euroinvest
Buk
Porta
Mahagón
Javor
Dub
Milano 1
Dub
Milano 2
Dub
Milano 3
Dub
Milano 4
Dub
Milano 5
Termofólie (ploché a frézované)
Jelša
Jabloň
Dub
Orech
Biely pór
Prírodná dyha standard (ploché)
Dub 2
Dub 3
PROFIL HRANY
Obe bočné a horná hrana sú olepené okrajovou páskou rovnakej farby ako dvere.
Krídlo je vyhotovené ako polodrážkové.
POVRCHOVÁ ÚPRAVA
Ploché prevedenie: CPL HQ s hrúbkou 0,7 mm, prírodná dyha standard a select,
termofólia; Frézované prevedenie: termofólia.
MODEL
Jednokrídlové: ploché a frézované. Dva typy (typ I,II) v závislosti od požiarnej
odolnosti
HHHH
Svetlý buky
Dub 1
Orech
Dub zlatý
HHHH
Dub 4
Dub 5
Javor 1
PRÍSLUŠENSTVO v cene
• viacbodový lištový zámok pre dve cylindrické vložky
• Dve vložky 3. bezpečnostnej triedy
• Kľučka s bezpečnostným štítkom
• Horná rozeta
• Tri zosilnené závesy v striebornej farbe
• Štyri bezpečnostné tŕne proti vysadeniu
• Kukátko v striebornej farbe vo výške 135 cm
• Možnosť skrátenia krídla max.o 60 mm
• Dodatočne: typ II – protipožiarne tesnenie v drážke po obvode dverí
(okrem spodnej časti)
• Zárubňa vybavená prahem z nerezovej ocele (120 mm)
ROZMERY (str. 139, tabuľka 3)
„80”, „90”, „100”
Limba 1
Limba 2
Limba 3
Limba 4
Sapelli 3
Prírodná dyha select (ploché s vertikálnou štruktúrou)
Dub
Teak
Čerešňa
Dub
Bielený
Orech
Americký
Palisander
Sapelli 4
HHHH
Wenge
Heban
ZÁRUBŇA
• Kovová zárubňa rohová s konštantnou šírkou 100 mm. Vyhotovená z ocelového dvojstranne pozinkovaného plechu s hrúbkou 1,5 mm. Povrch zárubne
je práškovo lakovaný podkladovou farbou: hnedá (RAL 8028), šedá (RAL
7047), biely (RAL 9016) alebo béžová (RAL 1001). Zárubňa je vybavená gumovým tesnením po obvode, prah z nerezovej ocele v rozšírenej verzii (120
mm) a je pripravená pre osem montážnych kolíkov.
Možnosť objednávky zárubne v dvoch verziách:
– pre umiestnenie na hotovú dlážku – úroveň „0“
– pre zaliatie do dlážky – úroveň „-30“
V prípade potreby je možné za príplatok dodať kovovú zárubňu rohovú podľa
hrúbky steny až do šírky 390 mm.
• Zárubňa PROJEKT
POZNÁMKY
• Protipožiarne dvere musia mať samozatvárač.
• Trieda zvukovej izolácie Rw=32 dB (rozsah 32÷36 dB).
Bezpečnosť bez kompromisov
Fotografie znázorňujú netypické prevedenie realizácií (Porta KONTRAKT)
Dvere GRANIT sú pre zákazníkov s najvyššími požiadavkami, pre ktorých bezpečnosť založená na materiáloch najvyššej
kvality a vyhotovenia vyjadreného odolnosťou proti vlámaniu –„3. bezpečnostnej triedy” je najdôležitejšia. Dvere GRANIT
sú vyrábané v dvoch typoch:
• typ I vyznačujúci sa odolnosťou proti vlámaniu „3. triedy”, zvukovou izoláciou 36 dB a odolnosťou dymotesnosťou zaručuje bezpečnosť , ochranu pred hlukom a pred obzvlášť nebezpečným zadymením ;
• typ II vlastniaci znaky dverí typu I a s protipožiarnou odolnosťou po dobu 30 minút (EI 30)– predstavujú dodatočnú plnú
záruku ochrany pred následkami požiaru.
Model GRANIT používaný v bytoch s vysokým štandardom zaručuje pocit bezpečnosti a kľud pre celú rodinu.
(kridlo + zárubňa + prah + kľučka s štítkom + cylindrické vložky)
Dostupná povrchová úprava
výplň: dutinková drevotrieska s ocelovými prutmi
ploché
84
vzor 2
vzor 3
vzor 4
vzor 6
vzor 7
vzor 8
Príplatky (možnosti)
rozmer „100”
profil zárubne od 80 do 100 mm
za rozšírenie profilu zárubně od 101 do 150 mm
za rozšírenie profilu zárubně od 151 do 270 mm
za rozšírenie profilu zárubně od 271 do 390 mm
vzor 9
85
dvere
VSTUPNÉ VONKAJŠIE
D
oplnením ponuky dverí interiérových
a vstupných vnútorných sú dvere vonkajšie. Vonkajšie dvere sú určené pre používanie
zvonku budovy a sú odolné proti pôsobeniu poveternostných podmienok. Avšak na
dlhodobé a bezporuchové používanie vonkajších dverí má veľký vplyv skutočnosť a kým
je ich správne osadenie a montáž v súlade
s návodom.
Dôležitý je aj spôsob montáže, ktorý
eliminuje možnosť zatečenia dverí pri daždi
a chráni ich povrch proti príliš veľkému
vplyvu slnečných lúčov. Preto je tak dôležité
používanie zastrešenia nad dverami, čo
podstatným spôsobom vplýva na významné
predĺženie doby bezporuchovej prevádzky
dverí. Ponúkame dve skupiny vonkajších
dverí: dvere z plechových výliskov (vzor
GDAŇSK, ŠTETÍN, TORUŇ a ROMA),
a drevené dvere s rámovou konštrukciou (vzor
GDYNIA a WROCLAW).
Je treba zdôrazniť, že všetky typy vonkajších
dverí ponúkame v zasklenej verzii, v prípade dverí
GDYNIA dodatočne ponúkame bohatý výber
nadsvetlíkov a bočných svetlíkov.
GDAŇSK
ŠTĚTÍN
TORUŃ
ROMA – nová kolekcia!
WROCLAW
GDYNIA
Svetlíky pre dvere GDYNIA
Doprajte si kvalitu
GDAŇSK, TORUŃ, ŠTĚTÍN
HHHHII
vačší výber farieb viď.str.143-144
Akrylátová farba (vonkajša)
HHHH
Biely
Hnedá
(RAL 9016) (RAL 8028)
KONŠTRUKCIA KRÍDLA
Rám dverí je vyrobený z borovicových profilov. Tieto dvere majú špeciálnu termo-izolačnú výplň z penového polystyrénu. Povrchovú úpravu dverí tvorí lisovaný pozinkovaný plech s vinylovým povlakom hnedej alebo bielej farby. V spodnej
hrane je umiestnené tesnenie. Hrúbka krídla je 45 mm.
PROFIL HRANY
Bočné hrany majú rovnakú farbu ako samotné krídlo.
Krídlo je vyrobené v bezpolodrážkovom prevedení.
POVRCHOVÁ ÚPRAVA
Povrchová úprava dverí je tvorená vinylovým povlakom (imitácia „dreveného
póru“).
VZORY
Jednokrídlové plné – GDAŇSK, TORUŇ
Jednokrídlové so sklom - GDAŇSK, ŠTĚTÍN
U dverí so sklom je použité dvojité reflexné bezpečnostné sklo: dymové (GDAŇSK)
a číré (ŠTETÍN).
PRÍSLUŠENSTVO v cene
• Dva zámky-dolný (roztoč 72mm) a horný u obidvoch sa da použiť obyčajná
cylindrická vložka,alebo vložka so zvýšenými technickými parametrami.
• Tri závesy s bezpečnostnými hrotmi proti vysadeniu
• Zárubňa vybavená prahom z nerezovej ocele
ROZMERY (str. 140, tabuľka 4)
GDAŇSK – „80”, „90”
TORUŃ, ŠTĚTÍN – „90”
Povrch so štruktúrou „dreva”.
ZÁRUBŇA
• Zárubňa rohová vyhotovená z oceľového dvojstranne pozinkovaného plechu s hrúbkou 1,5 mm dodávaná spolu s prahom z nerezovej ocele. Povrch
zárubne je práškovo lakovaný podkladovou farbou: biely (RAL 9016) alebo
hnedá (RAL 8028). Zárubňa má šesť montážnych kolíkov a špeciálne magnetické tesnenie (v bočných a hornej polodrážke) zvyšujúce izoláciu dverí.
Šírka profilu zárubne je 150 mm.
Možnosť objednávky zárubne v dvoch verziách:
– pre umiestnenie na hotovú dlážku – úroveň „0“
– pre zaliatie do dlážky – úroveň „-30“.
POZNÁMKY \
• Súčiniteľ prestupu tepla:
U = 2,05 W/m2 K – pre plné krídla
U = 2,11 W/m2 K – pre krídla čiastočne presklené
• U vstupných vonkajších dverí doporučujeme ich zastrešenie.
U dverí otváraných von je zastrešenie nutné.
Pri vchode
Tepelná izolácia a odolnosť proti poveternostným podmienkam v spojení s dostupnou cenou spôsobujú, že dvere GDAŇSK,
ŠTETÍN a TORUŇ sú veľmi atraktívne. Vynaložili sme snahu, aby dvere z tejto kolekcie spĺňali požiadavky spojené s technickými parametrami (overená konštrukcia) ako aj tvorili harmonický obraz domu. Rozlišujúcou vlastnosťou týchto dverí je
vinylová dyha s kresbou letokruhov stromu. Toto riešenie je určené tým, ktorým záleží na estetike ich domu. Dvere z tejto
skupiny ponúkame v zostave so zárubňou, ktoré sú odolné proti poveternostným podmienkam.
Doporučovaný smer otvárania dverí – „dnu”. Pre významné predĺženie doby bezporuchovej prevádzky doporučujeme pre
vonkajšie dvere použiť zastrešenie. V prípade dverí otváraných smerom von je zastrešenie povinné.
(kridlo + zárubňa + prah)
Dostupná povrchová úprava
Príplatky (možnosti)
horná rozeta
kukátko v striebornej farbe
štítkové kovanie
88
GDAŇSK,
plné
GDAŇSK,
presklené
GDAŇSK,
plné
GDAŇSK,
presklené
ŠTĚTÍN,
presklené
TORUŃ,
plné
výplň: termo-izolačná A (U = 2,05 W/m2 K)
89
ROMA oceľové dvere
HHHHHI
vačší výber farieb Oceľový plech pokrytý PCV
Zlatý Dub
KONŠTRUKCIA KRÍDLA
Rámová konštrukcia je vyplnená termoizolačným materiálom o hr.45 mm (Standard verzia) , alebo s termoizolačným materiálom o hr.50 mm s dodatočnou
vrstvou dosky HDF o hr. 3 mm (Premium verzia). Rám je obojstranne opláštený
pozinkovaným Oceľovým plechomo hr.0,6mm,s povrchovou úpravou PCV materiál.
viď.str.143-144
Orech
HHHHH
Mahagón
PROFIL HRANY
Krídlo je vyrobené v polodrážkovej verzii v dvoch rôznych prevedeniach v závislosti na verzii.
POVRCHOVÁ ÚPRAVA
Krídlo je pokryté materiálom PCV ( štruktúra dreva).
VZORY
Jednokrídlové a dvojkrídlové , ploché , plné
PRÍSLUŠENSTVO v cene
• Dva nezávislé viacbodové zámky pre cyl.vložku
• Tri strieborné zosilené čapové závesy
• štyri bezpečnostné tŕne proti vysadeniu – PREMIUM verzia
• Tri bezpečnostné tŕne proti vysadeniu – STANDARD verzia
• Oceľová zárubňa skladaná pokrytá materiálom PCV
ROZMERY (str. 140, tabuľka 4)
Jednokrídlové dvere: „80”, „90”, „100”
Dvojkrídlové dvere: „130“ ÷ „200“ 1
ZÁRUBŇA
• STANDARD verzia – zárubňa z pozinkovaného oceľového plechu o hr.1,5 mm
s povrchovou úpravou PCV. Šírka profilu zárubne – 80 mm. Šírka profilu
zárubne – 80 mm.
• PREMIUM verzia – oceľovo – drevená zárubňa , zložená z lepeného dreva
a oceľového pozinkovaného plechu o hr.1,5 mm s povrchovou úpravou PCV.
Povrch so štruktúrou „dreva”.
Zárubne sú vyrábané a dodávané ako komplet , balený do kartónu pre jednoduché zloženie na mieste montáže.
POZNÁMKY
• Dvere vyžadujú súhlas pre individuálnu aplikáciu.
• Doporučujeme dvere zastrešiť. Pri dverách ktoré sa otvárajú smerom von , je zastrešenie nevyhnutné.
1
Minimálny rozmer aktívneho krídla je „90”.
Dostupné profily zárubní
n ov in ka
ROMA oceľové dvere , sú vyrábané v dvoch verziách:
• STANDARD verzia situovaná ako dvere určené pre vstup do rodinných komplexov domov. Komplet sa skladá z dverí
s termoizolačnou výplňou a oceľovej zárubne z pozinkovaného plechu.
• PREMIUM verzia situovaná ako dvere určené pre vstup do jednotlivých rodinných domov. Komplet sa skladá
z dverí s termoizolačnou výplňou a naviac obvodovou výplňou, ktorá má zabezpečiť izoláciu pred premrznutím. Oceľovo – drevená zárubňa z pozinkovaného plechu.
V oboch verziách je opláštenie dverí a zárubne z oceľového pozinkovaného plechu pokrytého dekoračným PCV materiálom.
Vďaka tomuto prevedeniu spĺňa tento komplet estetické predpoklady klientov a garantuje mnohoročné užívanie dverí.
STANDARD verzia
PREMIUM verzia
Dostupná povrchová úprava
STANDARD termoizolačná verzia
Príplatky (možnosti)
cylindr. vložka
panoramatické kukátko
štítkové kovanie, horná rozeta
prah z nerezovej ocele
PREMIUM termoizolačná verzia
Jednokrídlové
90
Dvojkrídlové
91
WROCLAW
HHHHII
vačší výber farieb Vodou riediteľný lak vonkajší
Dub 1
Dub 2
KONŠTRUKCIA KRÍDLA
Rám krídla je vyrobený z trojvrstvového dubového profilu. V ráme krídla je osadený vodovzdorný, ozdobne vyfrézovaný termoizolačný panel. V spodnej časti
krídla dverí otváraných dovnútra je namontovaná drevená odkvapnica (na objednávku).
viď.str.143-144
HHHH
Dub 3
Dub 4
Dub 5
(zlatý)
Dub 6
(biely)
PROFIL HRANY
Horná a obe bočné hrany sú rovnakej farby ako samotné krídlo.
POVRCHOVÁ ÚPRAVA
Povrch dverí je zabezpečený ekologickými, vodou riediteľnými lakmi určenými
pre použitie v exteriéri.
MODEL
Jednokrídlové ploché alebo vyfrézované plné a presklené.
PRÍSLUŠENSTVO v cene
• Dva viacbodové zámky prispôsobene pre dve cylindrické vložky
• Uzáver pre zámok s možnosťou regulácie
• Tri závesy s možnosťou regulácie v troch rovinách pomocou priloženého
imbusového kľúča
• Lišta s hrotmi proti vysadeniu
• Celoobvodové tesnenie
• Kovový alebo drevený prah
• Pri modeloch so sklom bezpečnostné reflexné sklo dymové
• Odkvapová
ROZMERY (str. 140, tabuľka 4)
Jednokrídlové: „90”, „100”
ZÁRUBŇA
• Zárubňa je vyrobená z trojvrstvového borovicového profilu. Priemer zárubne: 93 x 70 mm.
POZNÁMKY
Dva vícebodové
zámky
Nastavitelný
protiplech
• Európska norma PN-EN 14351-1:2006.
• Značka CE.
• Súčiniteľ prestupu tepla:
U = 1,7 W/m2 K - pre krídla plné,
U = 2,0 W/m2 K - pre krídla presklené.
• Pre vstupné vonkajšie dvere doporučujeme zastrešenie.
Pri dverách otváraných von je zastrešenie nutné!
Klasicky od vchodu
Vonkajšie dvere WROCLAW je to mestská klasika spojená s moderným zmýšľaním o vchode do domu. Vysoká kvalita
materiálov v spojení s osvedčenou technológiou výroby dverí WROCLAW zaručuje pevnú konštrukciu a vysokú kvalitu
konečnej úpravy. WROCLAW sú vysoko odolné a pevné vonkajšie dvere s vysokými estetickými vlastnosťami. Použité
presklenia a frézové vzory zdôrazňujú krásu architektúry a vytvárajú atmosféru miesta. WROCLAW sú vynikajúce dvere
na použitie v elegantných rezidenciách.
Pre niekoľkonásobné predĺženie obdobia bezproblémového používania dverí pre vstupné vonkajšie dvere doporučujeme
ich zastrešenie. Pri dverách otváraných von je zastrešenie nutné.
Dostupná povrchová úprava
Príplatky (možnosti)
kryty závesov
horná rozeta
štítkové kovanie
výplň: termo-izolačná B (U = 1,7 W/m2 K)
vzor 1
92
vzor 2
vzor 3
vzor 4
vzor 5
93
GDYNIA
HHHHII
vačší výber farieb Vodou riediteľný lak vonkajší
Dub 1
Dub 2
KONŠTRUKCIA KRÍDLA
Rám krídla je vyrobený z borovicového alebo dubového dreva v technológii
výstuže lepenej vrstvovo. Výstuž dverí tvorí ozdobne vyfrézovaná kazeta s tepelne izolačnou výplňou. U dverí otváraných von je v spodnej časti krídla namontovaná drevená okapnica (na objednávku). Hrúbka krídla – 68 mm.
viď.str.143-144
HHHH
Dub 3
Dub 4
Dub 5
(zlatý)
Borovica 1 Borovica 2 Borovica 3 Borovica 4 Borovica 5
(zlatá)
Dub 6
(biely)
PROFIL HRANY
Bočné hrany sú rovnakej farby ako samotné krídlo.
POVRCHOVÁ ÚPRAVA
Povrch dverí je zabezpečený ekologickými, vodou riediteľnými lakmi určenými
pre použitie v exteriéri.
MODEL
Jednokrídlové plné alebo so sklom.
Jednokrídlové s bočným (z jednej strany alebo z obidvoch strán) a horným svetlíkom.
PRÍSLUŠENSTVO v cene
• Dva viacbodové zámky prispôsobene pre dve cylindrické vložky
• Uzáver pre zámok s možnosťou regulácie
• Tri závesy s možnosťou regulácie v troch rovinách pomocou priloženého
imbusového kľúča
• Lišta s hrotmi proti vysadeniu
• Celoobvodové tesnenie
• Kovový nebo drevený práh
• Pri modeloch so sklom bezpečnostné reflexné sklo dymové
• Odkvapová lišta (pre vstupné dvere, ktoré sa otvárajů do vnútra)
• Zárubňa
ROZMERY (str. 140, tabuľka 4)
Jednokrídlové: „90”, „100”
ZÁRUBŇA
• Zárubňa je vyrobená z trojvrstveného borovicového alebo dubového profilu s priemerom 93 x 70 mm.
Dva viacbodové
zámky
Uzáver pre zámok
s možnosťou regulácie
Dostupná povrchová úprava
POZNÁMKY
• Európska norma PN-EN 14351-1:2006.
• Značka CE.
• Súčiniteľ prestupu tepla:
U = 1,7 W/m2 K – pre krídla plné,
U = 2,0 W/m2 K – pre krídla presklené.
• Pre vstupné vonkajšie dvere doporučujeme zastrešenie.
Pri dverách otváraných von je zastrešenie nutné!
termo-izolačná C (U = 1,7 W/m2 K)
Modernistické poňatie
Novátorská konštrukcia a široká paleta vzorov,vychádzajúca z modernistického štýlu ktorý je charakteristický pre vily
a rezidencie, to sú hlavné znaky dverí GDYNIA. Pripavili sme pre Vás kolekciu, v ktorej sú použité len odolné prírodné materiály (drevo), zvýrazňujúc ich krásu s rôznymi farebnými odtieňmi. Modely GDYNIA vďaka solídnej konštrukcii, dvoma
nazávislými viacbodovými zámkami, nastaviteľnými pántami, lištou s hrotmi proti vysadeniu a bezpečnostným sklom
zaručujú pocit bezpečia všetkým ich majiteľom. Bez nadsadenia je to najlepšia ponuka zameraná pre rodinné domy.
Dvere z tejto kolekcie môžu byť dodatočne „nastavené“ o svetlíky v nádherných vzoroch (viď. str. 80-81). K docieleniu
bezproblémového užívania, doporučujeme zastrešiť dvere. Pri dverách kde bude otváravosť smerom – von, je zastrešenie nutné.
Príplatky (možnosti)
horná rozeta
kryty na závesy
štítkové kovanie
vzor 1
94
vzor 1MS
vzor 1DS
vzor 2S
vzor 3
vzor 4
vzor 5S
vzor 6S
95
Svetlíky a nadsvetlíky
HHHHII
vačší výber farieb Vodou riediteľný lak vonkajší
Dub 1
Dub 2
KONŠTRUKCIA
Rám svetlíka je vyrobený z trojvrstveného hranolu z dubového alebo borovicového profilu. Výplň je termo-izolačná. U presklených modelov je použité reflexné
bezpečnostné sklo s dymovým povlakom.
viď.str.143-144
HHHH
Dub 3
Dub 4
Dub 5
(zlatý)
Borovica 1 Borovica 2 Borovica 3 Borovica 4 Borovica 5
(zlatá)
Dub 6
(biely)
POVRCHOVÁ ÚPRAVA
Povrch dverí je zabezpečený ekologickými, vodou riediteľnými lakmi určenými
pre použitie v exteriéri.
VZOR
• Bočné svetlíky
• Nadsvetlíky
MODEL
• bočné svetlíky: č. 1 a 2, plné a so sklom
• nadsvetlíky: č. 1 – k jednokrídlovým dverám („90“, „100“),
č. 2 – k dverám s jedným bočným svetlíkom („90+30“) a („100+30“),
č. 3 – k dverám s dvomi bočnými svetlíkmi („30+90+30“) a („30+100+30“)
ROZMERY (str. 140, tabuľka 4)
Bočné svetlíky šírka „30“
Odĺžnikové nadsvetllíky Gdynia – výška „30“
POZNÁMKY
• Európska norma PN-EN 14351-1:2006.
• Značka CE.
Dostupná povrchová úprava
výplň: termo-izolačná C (U = 2,3 W/m2 K)
Viac svetla v celom dome
Pre presvetlenie vchodovej časti domu je veľmi vhodné použiť
dvere GDYNIA s rôznymi tvarmi svetlíkov. Diskrétnosť a súkromie zostáva zachované vďaka použitiu dymového bezpečnostného
skla s reflexným povrchom.
Nadsvetlík č. 1, 2, 3
Bočný svetlík č. 1
Bočný svetlík č. 2
Vďaka rôznorodým formám a viacfarebnému prevedeniu svetlíkov
je zvýraznený osobitný charakter pri vstupe do domu.
vzor 1
96
vzor 1S
vzor 2
vzor 2S
97
dvere
TECHNICKÉ A KOVOVÉ
P
rojektanti dnes často v domoch a rôznych
budovách navrhujú dvere so zvýšenými
technickými
parametrami.
Vychádzajúc
v ústrety očakávaniam investorov a stavebných
predpisov, Porta KMI Poland doplnila svoju
ponuku o technické dvere spĺňajúce všetky
požadované parametry. Vyrábame preto kompletné dverové zostavy a to jak vnútorné tak
i špeciálne technické. Parametry, ktoré majú
technické dvere Porta, boli merané a potvrdené mnohými skúškami a testami v špeciálnych laboratóriách v niekoľkých krajinách.
V ponuke technických dverí Porta nájdete:
– Tri typy dverí so zvýšenou zvukovou izoláciou 27 dB, 32 dB a 42 dB
– Dva typy dverí s požiarnou odolnosťou
30 minut a 60 minut
– ENDURO
– Dvere AQUA sú prispôsobené do priesto rov
s vysokou vzdušnou vlhkosťou
– Dvere oceľové,pozinkované a z kyselinovzdorného plechu
– Kovové EI 30
Dvere 42 dB boli dodatočne protipožiarne
upravené na hodnotu 30 minut a dymotesnosť, vďaka čomu našli priazeň medzi investormi stavajúcimi hotely a kancelárské budovy
s vysokými dokončovacími štandardami.
Dvere z kyselinovzdorného plechu môžeme
použiť vo všetkých priestoroch, ktoré vyžadujú
splnenie tých najvyšších hygienických parametrov – ich vysoká kvalita bola potvrdená
Ústavom zdravotnej akosti vydaná Štátnym
inštitútom hygieny vo Varšave.
Rw = 27 dB, Rw = 32 dB
Rw = 42 dB
EI 30, EI 60
ENDURO
AQUA
Kovové – nové farby!
Kovové EI 30
Doprajte si kvalitu
HHHHII
HHHHHI
Rw=27 dB, Rw=32 dB
vačší výber farieb KONŠTRUKCIA Rw = 27 dB
Rám krídla je vyrobený z borovicových profilov alebo z exotického dreva. Výplň
dverí je tvorená dutinkovou drevotrieskou dodatočne spevnenou vnútornou výstužou. Rám s výplňou sú obojstranne opláštené HDF doskou. Vo verzii RENTGEN 1 je
konštrukcia zosilená o olovenú vrstvu, tvoriacu bariéru proti RTG žiareniu.
viď.str.143-144
Laminát CPL HQ (ploché)
HHHHH
Biely
Šedá
Euroinvest
Buk
Porta
Mahagón
Javor
Dub
Milano 1
Dub
Milano 2
Dub
Milano 3
Dub
Milano 4
Dub
Milano 5
Termofólie (ploché a frézované)
Svetlý buky
Jelša
Orech
PROFIL HRANY
Obe bočné a horná hrana sú olepené okrajovou páskou rovnakej farby ako dvere.
Krídlo je vyhotovené ako polodrážkové.
HHHH
Jabloň
KONŠTRUKCIA Rw = 32 dB
Rám krídla je vyhotovený z profilov z exotických drevín. Výplň rámu je z tvorená viacvrstvenou drevotrieskou. Rám s výplňou sú obojstranne opláštené HDF
doskou.
POVRCHOVÁ ÚPRAVA
Ploché prevedenie: CPL HQ s hrúbkou 0,2 mm (iba u 27 dB dverí) alebo 0,7 mm,
prírodná dyha standard a select, termofólia; Frézované prevedenie: termofólia.
Dub zlatý
MODEL
Jednokrídlové: plné ploché a frézované.
Dub
Orech
PRÍSLUŠENSTVO v cene
• Tri čapové závesy
• Zámok pripravený pre cylindrickú vložku
• Automatická padacia lišta umiestnená v spodnej časti dverí
• Tesnenie v zárubni
• Zárubňa
Biely pór
Prírodná dyha standard (ploché)
HHHH
Dub 1
Dub 2
Dub 3
Dub 4
Dub 5
Javor 1
Limba 1
Limba 2
Limba 3
Limba 4
Sapelli 3
Sapelli 4
Prírodná dyha select (ploché s vertikálnou štruktúrou)
Dub
Teak
Čerešňa
Dub
Bielený
Orech
Americký
Palisander
HHHH
Wenge
Heban
Dostupné profily zárubní
ROZMERY (str. 139, tabuľka 3)
„60” (len ploché), „70”, „80”, „90”, „100”
ZÁRUBŇA
• Obložková zárubňa Porta SYSTEM (dvere 27 dB) alebo Porta SYSTEM
zosilená (dvere 32 dB). Zárubňa je v rovnakej farbe ako dvere shodne
s farbami zárubne Porta SYSTEM (viď. strana 118)
• Kovová zárubňa rohová so šírkou 100 mm. Vyhotovená z oceľového dvojstranne pozinkovaného plechu s hrúbkou 1,5 mm. Povrch zárubne je práškovo lakovaný podkladovou farbou: hnedá (RAL 8028), šedá (RAL 7047), biely
(RAL 9016) alebo béžová (RAL 1001).
Možnosť objednávky zárubne v dvoch verziách:
- pre umiestnenie na hotovú dlážku – úroveň „0“
- pre zaliatie do dlážky – úroveň „-30“
V prípade potreby je možné za príplatok dodať kovovú zárubňu rohovú podľa
hrúbky steny až do šírky 390 mm.
• Zárubňa PROJEKT
POZNÁMKY
• Trieda zvukovej izolácie Rw= 27 dB (zakres 27 ÷ 31 dB).
• Trieda zvukovej izolácie Rw= 32 dB (zakres 32 ÷ 36 dB).
Ticho, ktoré prospieva práci
Fotografie znázorňujú netypické prevedenie realizácií (Porta KONTRAKT)
zárubňa kovová
(27 dB, 32 dB)
Pre budovy určené širokej verejnosti ponúkame komplet dverí (krídlo + zárubňa) v akustickej triede Rw=27 dB alebo
Rw=32dB, ktoré vďaka svojim vysokým akusticko – izolačným parametrom tvorí bariéru pred nežiaducim hlukom.
Dvere s rovnakými akustickými vlastnosťami sú obzvlášť vhodné pre hotelové izby, kancelárie, učebne, nemocnice atď.
Dvere Rw=27dB sú dostupné tiež vo verzii RENTGEN s oloveným plášťom. Toto individuálne riešenie spolu so silnou
vrstvou olova, tvorí bariéru proti prieniku škodlivých rentgenových lúčov a spĺňajú vysoké nároky našich klientov.
Pritom sú to dvere elegantné, dostupné v širokej palate farieb a vzorov.
zárubňa Porta SYSTEM
(27 dB)
zárubňa Porta SYSTEM
zosilená (32 dB)
Dostupná povrchová úprava
1
výplň: dutinková drevotrieska (27 dB)
výplň: viacvrstvená plná drevotrieska (32 dB)
ploché
100
vzor 2
vzor 3
vzor 4
vzor 6
vzor 7
vzor 8
vzor 9
Rozmer „100” EI 60 – podlieha individuálnej dohode s oddelením Porta KONTRAKT.
Príplatky (možnosti)
rozmer „100”
štítkové kovanie
za rám z exotického dreva (len pre Rw 27 dB)
za zosilnenie pre zárubňu Porta SYSTEM, typ A
za zosilnenie pre zárubňu Porta SYSTEM, typ B, C, D, E, F
za zosilnenie pre zárubňu Porta SYSTEM, typ G, H, I, J, K
za rozšírenie profilu zárubňe od 80 do 100 mm
za rozšírenie profilu zárubňe od 101 do 150 mm
za rozšírenie profilu zárubňe od 151 do 270 mm
za rozšírenie profilu zárubňe od 271 do 390 mm
výplň: dutinková drevotrieska
zosilená o olovenú vrstvu (krídlo RENTGEN)
101
HHHHII
HHHHHI
Rw=42 dB
vačší výber farieb viď.str.143-144
KONŠTRUKCIA KRÍDLA
Rám krídla je vyrobený z profilov z exotických drevín. Výplň dverí je tvorená
viacvrstvenou konštrukcia PORTA co dáva dverám zvukovou izoláciou. Rám
s výplňou je obojstranne opláštený HDF doskou.
HHHHH
Laminát CPL HQ (ploché)
Biely
Šedá
Euroinvest
Buk
Porta
Mahagón
Javor
Dub
Milano 1
Dub
Milano 2
Dub
Milano 3
Dub
Milano 4
Dub
Milano 5
Termofólie (ploché a frézované)
Orech
POVRCHOVÁ ÚPRAVA
Ploché prevedenie: CPL HQ s hrúbkou 0,7 mm, prírodná dyha standard a select,
termofólia; Frézované prevedenie: termofólia.
MODEL
Jednokrídlové: plné ploché a frézované.
HHHH
Svetlý buky
Jelša
Jabloň
Dub
Orech
Biely pór
Prírodná dyha standard (ploché)
PRÍSLUŠENSTVO v cene
• Tri zosilené oceľové závesy (kovová zárubňa - dva závesy)
• Zámok pripravený pre cylindrickú vložku
• Dve automatické padacie lišty umiestnené v spodnej časti dverí
• Gumové celoobvodové tesnenie v drážke krídla a zárubne
• Protipožiarne tesnenie (dvere s požiarnou odolnosťou)
• Zárubňa
Dub zlatý
ROZMERY (str. 139, tabuľka 3)
„80”, „90”, „100”
HHHH
Dub 1
Dub 2
Dub 3
Dub 4
Dub 5
Javor 1
Limba 1
Limba 2
Limba 3
Limba 4
Sapelli 3
Sapelli 4
Prírodná dyha select (ploché s vertikálnou štruktúrou)
Dub
Teak
Čerešňa
Dub
Bielený
Orech
Americký
PROFIL HRANY
Obe bočné a horná hrana sú lakované čírym lakom. Dvere majú dvojitú polodrážku z troch strán okrem spodnej.
Palisander
HHHH
Wenge
Heban
ZÁRUBŇA
• Obložková zárubňa Porta SYSTEM zosilená TYP DT-AW/PS pre hrúbkumúrov 120 mm až 300 mm. Zárubňa je vyrobená zo špeciálnej drevotriesky
s povrchovou úpravou Laminát CPL alebo termofólia. Plné rozpätie nastaviteľnosti zárubne Porta SYSTEM: Typ C (120-140 mm), Typ D (140-160 mm),
Typ E (160-180 mm), Typ F (180-200 mm), Typ G (200-220 mm), Typ H (220240 mm), Typ I (240-260 mm), Typ J (260-280 mm), Typ K (280-300 mm).
• Kovová zárubňa rohová so šírkou profilu 120 mm a s lakovanou povrchvou
úpravou. Je vyrobená z oceľového dvojstranne pozinkovaného plechu
s hrúbkou 1,5 mm. Povrch zárubne je práškovo lakovaný podkladovou farbou: hnedá (RAL 8028), šedá (RAL 7047), biely (RAL 9016) alebo béžová
(RAL 1001). V mieste pre umiestnenie samozatvárača je zosilnená.
Možnosť objednávky zárubne v dvoch verziách:
- pre umiestnenie na hotovú dlážku – úroveň „0“
- pre zaliatie do dlážky – úroveň „-30“
V prípade potreby je možné za príplatok dodať kovovú zárubňu rohovú podľa
hrúbky steny až do šírky 390 mm.
• Zárubňa PROJEKT
POZNÁMKY
• Protipožiarne dvere musia mať samozatvárač.
• Trieda zvukovej izolácie Rw=42 dB (rozsah 42÷46 dB).
Fotografie znázorňujú netypické prevedenie realizácií (Porta KONTRAKT)
Absolútne ticho
Špeciálne zvukovo-izolačné dvere Rw=42 dB sú určené predovšetkým pre verejné budovy, špeciálne budovy, kde je potrebná najvyššia zvuková izolácia alebo tiež pre bytové jednotky akými sú vstupné vnútorné dvere. Vďaka vynímočným
technickým parametrom sa dvere Rw=42 dB hodia skvelo do hotelov s vysokým štandardom vybavenia.
Dvere dodávané s drevenou alebo kovovou zárubňou sú dodatočne upravené v protipožiarnom prevedení pre 30 minut
– EI 30 a taktiež v dymotesnom prevedení.
Dostupné profily zárubní
zárubňa kovová
(42 dB)
zárubňa Porta SYSTEM
zosilnená (42 dB)
Dostupná povrchová úprava
viacvrstvová konštrukcia PORTA (42 dB)
ploché
102
vzor 2
vzor 3
vzor 4
vzor 6
vzor 7
vzor 8
Príplatky (možnosti)
rozmer „100”
štítkové kovanie
za zosilnenie pro samozavírač v zárubni Porta SYSTEM
za rozšírenie profilu zárubňe kovovej od 121 do 150 mm
za rozšírenie profilu zárubňe kovovej od 151 do 270 mm
za rozšírenie profilu zárubňe kovovej od 271 do 390 mm
vzor 9
103
HHHHII
HHHHHI
EI 30, EI 60
vačší výber farieb viď.str.143-144
Laminát CPL HQ (ploché)
Biely
Dub
Milano 1
HHHHH
Šedá
Euroinvest
Buk
Porta
Mahagón
Dub
Milano 2
Dub
Milano 3
Dub
Milano 4
Termofólie (ploché a frézované)
Jelša
Jabloň
Dub
Orech
Biely pór
Prírodná dyha standard (ploché)
Limba 1
Dub 2
Limba 2
Teak
Dub
Bielený
Orech
Americký
PROFIL HRANY
Obe bočné a horná hrana sú olepené okrajovou páskou rovnakej farby ako dvere.
Krídlo je vyhotovené ako polodrážkové.
Dub
Milano 5
POVRCHOVÁ ÚPRAVA
Ploché prevedenie: CPL HQ s hrúbkou 0,7 mm, prírodná dyha standard a select, termofólia; Frézované prevedenie: termofólia. Zasklievacie lišty s MDF (EI30) alebo s
tvrdého drevna (EI60) majú rovnakú farbu ako samotné dvere.
Dub 3
Limba 3
MODEL
Jednokrídlové a dvojkrídlové: plné ploché a frézované alebo presklenenie, EI 30 a
EI 60.
Dub zlatý
HHHH
Dub 4
Limba 4
Dub 5
Sapelli 3
Prírodná dyha select (ploché s vertikálnou štruktúrou)
Dub
Orech
HHHH
Svetlý buky
Dub 1
Javor
Čerešňa
Palisander
KONŠTRUKCIA KRÍDLA
Rám dverí je vyrobený z reziva z exotických drevín (EI 30) alebo z borovicových
profilov (EI 60). Výplň dverí je tvorená viacvrstvenou protipožiarnou drevotrieskou. Rám s výplňou sú následne opláštené HDF doskou. U presklených modelov
použité viacvrstvového protipožiarneho transparentnho skla EI 301 alebo EI 60 2.
Javor 1
Sapelli 4
HHHH
Wenge
Heban
PRÍSLUŠENSTVO v cene
• Tri (EI 30) alebo štyri (EI60) regulované závesy
• Zámok pripravený pre cylindrickú vložku
• Protipožiarné transparentné sklo (s konštantnou šírkou,nezávilsou na rozmeroch krídla)
• Protipožiarne tesnenie umiestnené v kridle
• Protipožiarne tesnenie umiestnené v zárubni
• Automatická padacia lišta v spodnej časti dverí
• Zárubňa
ROZMERY (str. 139, tabuľka 3)
Jednokrídlové: „60”, „70”, „80”, „90”, „100”3
Dvojkrídlové: „120”÷„200”4 ZÁRUBŇA
• Zárubňa MDF 100 mm a regulovaná zárubňa MDF – min. 160 mm - (obidve len
pre EI 30) vybavená regulovateľnými závesmi, vo farbe krídla podľa farebnosti
ponúkanej na str. 116
• Drevená zárubňa 100 mm (EI 60) vyrobený z trojvrstvového lepeného borovicového dreva,vybavená regulovateľnými závesmi, vo farbe krídla podľa farebnosti ponúkanej na str. 116
• Kovová zárubňa rohová so šírkou 100 mm, vyhotovená z oceľového dvojstranne
pozinkovaného plechu s hrúbkou 1,5 mm. Povrch zárubne je práškovo lakovaný podkladovou farbou: hnedá (RAL 8028), šedá (RAL 7047), biely (RAL 9016)
alebo béžová (RAL 1001). V mieste umiestnenia samozatvárača je zosilnená.
Zárubňa EI 60 má šesť montážnych kolíkov.
Možnosť objednávky zárubne v dvoch verziách:
– pre umiestnenie na hotovú dlážku – úroveň „0“
– pre zaliatie do dlážky – úroveň „-30“
V prípade potreby je možné za príplatok dodať kovovú zárubňu rohovú podľa
hrúbky steny až do šírky 390 mm.
• Zárubňa PROJEKT
Dostupné profily zárubní
POZNÁMKY
Protipožiarna bezpečnosť
• Protipožiarne dvere musia mať samozatvárač.
• Trieda zvukovej izolácie Rw=32 dB (rozsah 32÷36 dB).
Dvere s požiarnou odolnosťou 30 minút (EI 30) a 60 minút (EI 60) uzatvárajú ponuku technických dverí Porta. Spolu so
zvukovo-izolačnými dverami sú plne využívané v bytovom stavebníctve, vo verejných budovách, školách, zdravotných
zariadeniach a budovách vyžadujúcich dané technické parametre. Odporúčame veľmi estetické riešenie so zárubňou
MDF vo farbe krídla. Garantujeme všetky parametre úžitkovosti na úrovni drevenej zárubne.
Dvere EI 30 a EI 60 sú určené pre steny s protipožiarnou odolnosťou. Hodnota protipožiarnych dverí by sa mala rovnať
polovici protipožiarnej odolnosti steny (napr. požiarna odolnosť steny – 60 minut, dvere – 30 minut). Okrem požiarnej
odolnosti EI 30 majú dvere taktiež zvukovo-izolačné vlastnosti dosahujúce hodnotu Rw=32 dB.
zárubňa MDF (EI 30)
regulovaná zárubňa MDF (EI 30)
1
Presklené dvere EI 30 sú dostupné iba na individuálnu žiadosť.
Pre získanie dymotesnosti S 60 pri jednokrídlových dverách EI 60 je potrebné
objednaťdodatočné tesnenie.
3 Rozmer „100” EI 60 – podlieha individuálnej dohode s oddelením Porta KONTRAKT.
4 Dvojkrídlové dvere EI 30 sú dostupné iba na individuálnu žiadosť.
2
zárubňa kovová (EI 30 / EI 60)
drevená zárubňa (EI 60)
Dostupné dverné výplne
výplň:
protipožiarna (EI 60)
plné
104
vzor 2 (EI 60)
vzor 3 (EI 30)
(EI 60)
(EI 30)
príklady presklenia v konkrétnej ponuke
výplň: protipožiarna
drevotrieska (EI 30)
Príplatky (možnosti)
rozmer „100”
štítkové kovanie
štvrt´- lišta
správne ako dymotesné tesnenie (EI 60)
za rozšírenie profilu zárubňe od 80 do 100 mm
za rozšírenie profilu zárubňe od 101 do 150 mm
za rozšírenie profilu zárubňe od 151 do 270 mm
za rozšírenie profilu zárubňe od 271 do 390 mm
dvojkrídlové dvere
105
ENDURO
HHHHHH
vačší výber farieb Laminát HPL
KONŠTRUKCIA KRÍDLA
Rám krídla je vyrobený z vrstveného lepeného ihličnatého dreva, Výplň je tvorená dutinkovou drevotrieskou. Krídlo je vybavené dodatočnou výstužou vnútorným vlysom. Rám spolu s výplňou je dvojstranne obložený doskou HDF.
viď.str.143-144
HHHHHH
Biely
Šedá
Euroinvest
Svetložltý
Buk
Jabloň
Mahagón
PROFIL HRANY
Profil hrán krídla „K” – bočné hrany zabezpečené lištami z nehrdzavejúcej ocele.
Krídlo je vyrobené v polodrážkovom prevedení (okrem „lietacích dverí”).
Olivovo
Zelený
POVRCHOVÁ ÚPRAVA
Povrch krídla tvorí laminát HPL s hrúbkou 0,7 mm.
MODEL
Jednokrídlové: plné, presklené. Za príplatok je možné každý model objednať aj
v prevedení „lietacie“ dvere.
Príslušenstvo k dverám ENDURO
PRÍSLUŠENSTVO v cene výrobku
• Tri zosilnené čapové závesy (v „lietacích” dverách s nerezovej ocele)
• Bezpečnostné sklo čiré alebo matné
• Zámok dostupný v troch variantoch: pre obyčajný kľúč, s WC sadou alebo
prispôsobený pre pre dózickú vložku
• Zárubňa
ROZMERY (str. 139, tabuľka 3)
Jednokrídlové: “60”, “70”, “80”, “90”, “100”
Rozmery pre montáž také isté ako u rohovej veĺkej oceľovej alebo vo verzii kyvné
(str. 129, tabuľka 5).
(1)
ZÁRUBŇA
• Kovová rohová zárubňa so šírkou profilu 100 mm. Je vyrobená z dvojstranne pozinkovaného oceľového plechu s hrúbkou 1,2 mm. Jej príslušenstvo
tvoria: tri čapové závesy, gumené obvodové tesnenie, šesť montážnych
kolíkov. Povrch zárubne je práškovo lakovaný podkladovou farbou: biely
(RAL 9016), šedá (RAL 7047), hnedá (RAL 8028), béžová (RAL 1001) a zelená (RAL 6019).
Možnosť objednávky zárubne v dvoch verziách:
– pre umiestnenie na hotovú dlážku – úroveň „0“
– pre zaliatie do dlážky – úroveň „-30“
V prípade potreby je možné za príplatok dodať kovovú zárubňu rohovú podľa
hrúbky steny až do šírky 390 mm.
• Zárubňa PROJEKT
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
Pevnosť pri každodennej prevádzke
ENDURO – vnútorné technické dvere tej najlepšej kvality, triedy odolnosti na poškriabanie a vonkajšie vplyvy. ENDURO
je nová ponuka, ktorá sa odlišuje mechanickou výdržou a novými vzormi. Najvyššie parametre odolnosti boli získané
okrem iného vďaka použitiu profilovanej lišty z nehrdzavejúcej ocele a mimoriadne odolnému povrchu HPL.
Dvere sú použiteľné predovšetkým v objektoch, kde je nadštandardný pohyb: na letiskách, v obchdných centrách,
nemocniciach, v hoteloch atď. Životnosť a odolnosť tohto produktu nám dovoľuje dať garanciu 10 rokov na konštrukciuvýrobku.
Dostupná povrchová úprava
Príplatky (možnosti)
výplň: dutinková drevotrieska (ENDURO)
Z
Á
R
10
U
K
A
ROKOV
na konštrukciu dverí
plné
106
vzor 1
vzor 2
vzor 3
rozmer „100”, „110”
kľučka so štítkom (EDEL)
za rozšírenie profilu zárubňe od 101 do 150 mm
za rozšírenie profilu zárubňe od 151 do 270 mm
za rozšírenie profilu zárubňe od 271 do 390 mm
(1) horný panel
(2) spodný panel
(3) spodný ventilačný Ventilačná mriežka panel – sada.
(4) ventilačná mriežka
(5) rovné madlo
(6) prevedenie vo verzii „kyvné“
vzor 4
107
AQUA
HHHHHH
vačší výber farieb Laminát HPL
Modrý
viď.str.143-144
HHHHHH
Biely
Šedá
Euroinvest
KONŠTRUKCIA KRÍDLA
Rám dverí je vyrobený z pomaly horiaceho, chemicky odolného a vode odolného
materiálu. Výplň je vyrobené z tvrdej polyuretánovej peny s podobnými vlastnosťami. Komponenty dverí sú spojené pomocou vode odolného a chemikáliám
odolného lepu. Rám s výplňem je z oboch strán potiahnutý laminátom na vysoký
tlak – materiál, ktorý je odolný voči mechanickému poškodeniu.
PROFIL HRÁN
Dvere sú dostupné iba bez zľavy.
POVRCHOVÁ ÚPRAVA
Dvere sú potiahnuté laminátom HPL na vysoký tlak (1,5 mm hrubý).
MODEL
Jednokrídlové: plné a presklené.
PRÍSLUŠENSTVO v cene výrobku
• Dva zosilnené čapové závesy z nehrdzavejúcej ocele
• Bezpečnostné sklo čiré alebo matné
• Zámok: pripravený pre dózický kľúč, pre WC sadu alebo prispôsobený pre
cylindrickú vložku
• Zárubňa
ROZMERY (str. 139, tabuľka 3)
Jednokrídlové: „60” ÷ „100”
ZÁRUBŇA
• Kovová rohová zárubňa so šírkou profilu 100 mm. Je vyrobená z dvojstranne pozinkovaného oceľového plechu s hrúbkou 1,2 mm. Jej príslušenstvo
tvoria: tri čapové závesy, gumené obvodové tesnenie, šesť montážnych
hmoždiniek. Povrch zárubne je práškovo lakovaný podkladovou farbou:
bielá (RAL 9016), šedá (RAL 7047) a modrá (RAL 5005)
Možnosť objednávky zárubne v dvoch verziách:
– pre umiestnenie na hotovú dlážku – úroveň „0“
– pre zaliatie do dlážky – úroveň „-30“
V prípade potreby je možné za príplatok dodať kovovú zárubňu rohovú podľa
hrúbky steny až do šírky 390 mm.
POZNÁMKY
• Individuálne použitie povolené.
Dostupná povrchová úprava
výplň: tvrdená polyuretánová pena (AQUA)
Vode odolné
Typ dverí AQUA je vhodný pre kúpeľne s vysokou vlhkosťou. Štruktúra dverí ich umožňuje použiť vo všetkých typoch
miestností, kde dochádza ku kontaktu s vodou. Laminátový povrch, ktorý je odolný voči mechanickému poškodeniu
zaručuje dlhodobé využitie dverí v extrémnych podmienkach. Dvere sú vhodné najmä pre plavárne, auto umyvárne,
kúpele atď.
Príplatky (možnosti)
rozmer „100”
kľučka so štítkom (EDEL)
za mriežku z nerezovej ocele
profil zárubne od 80 do 100 mm
za rozšírenie profilu zárubňe od 101 do 150 mm
za rozšírenie profilu zárubňe od 151 do 270 mm
za rozšírenie profilu zárubňe od 271 do 390 mm
plné
108
vzor 1
vzor 2
vzor 3
vzor 4
109
HHHHHI
HHHHHH
Kovové
vačší výber farieb Polyesterová farba
viď.str.143-144
HHHHH
Biely
Šedá
Krémová
Hnedá
(RAL 9016) (RAL 7047) (RAL 1001) (RAL 8028)
Oceľový plech pokrytý PCV
Zlatý Dub
Oceľ
Orech
HHHHH
Mahagón
HHHHHH
Kyselinovzdorná oceľ
KONŠTRUKCIA KRÍDLA
Uzatvorená plášťová konštrukcia vyrobená z nerez kyselinovzdornej ocele alebo
z oceľového plechu obojstranne žiarovo pozinkovaného v lakovanej verzii alebo
s povrchom PCV (možnosť za príplatok)1. Výplň krídla tvorí: Polystyrén,minerálna
vlna alebo stabilizačná výplň „ voština „ s drevenou výpňou v oblasti umiestnenia závesov a zámku. Vo verzii z kyselinovzdornej ocele je použité vybavenie z
nerez ocele.
PROFIL HRANY
Dvere sú dostupné len v polodrážkovom prevedení.
POVRCHOVÁ ÚPRAVA
Hrany pri pozinkovanom plechu:
• prášková polyesterová základná farba (pre výplň „ voština „
a minerálna vlna)
• nelakované (pre výplň polystyrén)
• materiál PCV ( pre všetky typy výplní)
Hrany pre nerez ocel „ kyselinovzdorná „:
• bez úpravy pre všetky typy výplní.
VZORY
Jednokrídlové a dvojkrídlové (len pre krídla z pozinkovaného plechu).
Plné alebo presklené.
Dostupná povrchová úprava
PRÍSLUŠENSTVO v cene
• dva štandardné čapové závesy (tri závesy pre „100” krídlo)
• zámok s cylindrickou vložkou
• tvrdené transparentné alebo matné sklo
ROZMERY (str. 139, tabuľka 3)
Jednokrídlové: ,,60”, ,,70”, ,,80”, ,,90”, ,,100”
Dvojkrídlové: (len pre krídla z pozinkovaného plechu): „120” ÷ „200” 2
ZÁRUBŇA (od str. 116)
• Veľká rohová skladaná zárubňa vo verzii „ kyselinovzdorná „ nerez ocel
• Zárubne oceľové
výplň: voština
POZNÁMKY
• Krídla z kyselinovzdornej ocele alebo s výplňou polystyrén sú dostupné len
v nelakovanej verzii.
výplň: polystyrén(U = 0,88 W/m2 K)
výplň: minerálna vlna (U = 0,91 W/m2 K)
Fotografie znázorňujú netypické prevedenie realizácií (Porta KONTRAKT)
Nezničiteľné
Oceľové dvere sú vyrábané v dvoch verziách povrchovej úpravy: z kyselinovzdornej ocele, z pozinkovaného oceľového
plechu lakovaného alebo pokrytého materiálom PCV. Vďaka vysokým technickým parametrom získali oceľové dvere, hygienický atest a teda môžu byť použité napr. v nemocniciach, reštauráciách , v hospodárskych priestoroch, pivniciach,
garážach atď.
1
2
Povrchová úprava PCV je možná len pre krídla plné alebo s guľatým presklením (vzor 4).
Možnosť ľubovoľnej kombinácie rozmerov pre dvojkrídlové dvere.
Príplatky (možnosti)
rozmer „100” (len krídla z pozinkovaného plechu)
rozmer „100” (len krídla z kyselinovzdornej nerezovej oceli)
oceľový plech pokrytý PCV
ventilačné otvory (len krídla z pozinkovaného plechu)
vetracia mriežka (iba krídla z pozinkovaného plechu)
štítkové kovanie
plné
110
vzor 1
vzor 2
vzor 3
vzor 4
vzor 3
Kyselinovzdorná nerezová oceľ - príklad
111
Kovové EI 30
HHHHHI
vačší výber farieb Polyesterová farba
viď.str.143-144
HHHHH
Biely
Šedá
Krémová
Hnedá
(RAL 9016) (RAL 7047) (RAL 1001) (RAL 8028)
KONŠTRUKCIA KRÍDLA
Krídlo celkovej hrúbky 53 mm tvorí uzavretá opláštená konštrukcia vyrobená
z oceľového pozinkovaného plechu hrúbky 0,8 mm. Konštrukcia krídla je vystužená plochou oceľou. Výplň krídla tvorí minerálna vlna.
PROFIL HRANY
Krídlo je vyrobené v prevedení s dvojitou tenkou polodrážkou šírky 20 mm.
POVRCHOVÁ ÚPRAVA
Krídlo z pozinkovaného plechu je práškovo lakované polyesterovými farbami.
MODEL
Jednokrídlové plné alebo presklené.
PRÍSLUŠENSTVO v cene
• Dva trojprvkové závesy, jeden je nosným závesom a druhý umožňuje samozatváranie dverí vďaka umiestnenej pružine
• Zapustený zámok so západkou pre cylindrickú vložku
• Hrot proti vysadeniu
• Sada kľučiek so štítkami
• Protipožiarné transparentné sklo
ROZMERY (str. 139, tabuľka 3)
Jednokrídlové: ,,60”, ,,70”, ,,80”, ,,90”, ,,100”
ZÁRUBŇA
• Kovová zárubňa rohová so šírkou 84 mm. Vyhotovená z oceľového dvojstranne difúzne pozinkovaného plechu hrúbky 1,5 mm. Povrch zárubne je
práškovo lakovaný podkladovou farbou: biely (RAL 9016), šedá (RAL 7047),
hnedá (RAL 8028), krémová (RAL 1001). Vybavená tlmiacim a expanzným
tesnením. V mieste umiestnenia samozatvárača je zosilnená, má dorazové
a speniteľné tesnenie.
Možnosť objednania oceľovej zárubne v dvoch verziách:
– osadenie na hotovú podlahu – úroveň „0“
– zaliatie do podlahy – úroveň „-30“ (vybavená prahovým elementom)
POZNÁMKY
• Plné dvere vzor 1 a 3 v komplete so zárubňou úroveň -30 nemajú označenú stranu
otváranosti a sú taktiež univerzálne
Dostupná povrchová úprava
minerálna vlna (U = 0,91 W/m2 K)
Oceľová bezpečnosť
Zabezpečenie bezpečnosti všade tam, kde je to nevyhnutné, je významnou výzvou pre projektantov vonkajších dverí,
odolných voči ohňu. Kovové dvere so špeciálnymi vlastnosťami požiarnej odolnosti – EI 30 sú ideálnym riešením pre
použitie vo všetkých druhoch verejných budov. Tieto dvere poskytujú vynikajúcu ochranu pred rozšírením sa požiaru,
v garážach, pivniciach, dielňach, ako aj vo veľkých halách a skladoch. EI 30 má pevnú a silne odolnú konštrukciu opierajúcu sa o najlepšie materiály.
Použitý mechanizmus „samozatvárača” umožňuje hladkú komunikáciu, a tiež posilňuje bezpečnostnú úroveň oddelením
ohrozenej zóny od ostatných priestorov. Uplatnené technické riešenia umožňujú krídlo namontovať s ľubovoľným smerom otvárania. Tieto dvere ponúkame ako komplet s kovovou zárubňou.
Príplatky (možnosti)
protipožiarné kukátko
za zosilnenie pre samozatvárač
plné
112
vzor 1
vzor 2
vzor 3
113
Zárubňa, svetlíky
N
e e x i s t u j ú ko m p l e t n é d ve r e b e z
z á r ub n e . Po r t a K M I Po l a n d k u
k a ždé mu p onúk an é mu mo de lu d ve r í
p onúk a zo dp ove d ajúc u zár ub ň u,k tor á
určí celist vosť z pohľadu technického
ale tiež estetického. V ponuke máme
zárubne k toré sú charak teristické novo dobým prevedením a dostupnosťou vo
v iacer ých ver ziách: pr írodné pov rchy,
syntetické povrchy, oceľ
Pre udržanie všetkých parametrov charakteristických pre vchodové dvere a oceľové dvere
je potrebné vybrať kompatibilnú zárubňu našej
výroby.
Zárubňa MINIMAX
Zárubňa Porta SYSTEM
Zárubňa PRESTIGE
Svetlíky
Kovová zárubňa rohová malá
Kovová zárubňa rohová velká
Rohová veľká skladaná – nové farby!
Kovová obložková zárubňa
Kovová zárubňa rohová AGAT-OPAL
Posuvný systém METAL
Zárubňa PROJEKT
Doprajte si kvalitu
MINIMAX
vačší výber farieb Fólia Minimax
interiérové zárubne KONŠTANTNEJ ŠÍRK Y - 60 mm i 100 mm
HHH
Biely
Buk
HHH
Fólia Portadecor
Šedá
Euroinvest
Buk
„Bavaria”
Hruška
Orech 1
60 mm,
syntetická
povrchová
úprava
100 mm,
syntetická
a dýhovaná
povrchová
úprava
Jabloň
Jelša
Orech
Fólia Portadur
Konštrukcia
Zárubňa je zložená z:
– hlavných nosníkov: vodorovného a dvoch zvislých nosníkov vyhotovených
z MDF, vybavených príslušným kovaním a príslušenstvom,
– obložkových líšt (za príplatok)
– štvrť-lišta (za príplatok)
Zárubňa sa vyrába a dodáva ako komplet dielov určených pre zloženie na mieste určenia.
viď.str.143-144
POVRCHOVÁ ÚPRAVA
Zárubne sú pokryté týmito materiálmi: fólia Minimax, fólia Portadecor, fólia Portadur,
termofólia, laminát CPL HQ, prírodná dyha standard a prírodná dyha select. Zárubne
sú v rovnakej farbe s kridelami s ponuky Porta KMI Poland.
Višňa
Dub
Wenge
Orech 3
Orech 4
Orech 5
Orech 6
Jabloň
Dub zlatý
Dub
Orech
Orech
HHHH
Orech 2
Termofólie
HHHH
Svetlý buky
Jelša
Laminát CPL HQ
PRÍSLUŠENSTVO v cene MINIMAX 60 mm
(dispozícii len v povrchu Minimax a Portadecor)
• Tri čapové závesy štandard
• Zarážky (slúžia ako náhrada za celoobvodové gumové tesnenie)
• Hmoždinky
• Záslepky
• Plastové kryty zabezpečujúce dolnú časť zárubne pred navlhnutím
PRÍSLUŠENSTVO v cene MINIMAX 100 m
• Tri čapové závesy štandard
• Celoobvodové gumové tesnenie
• Plastové kryty zabezpečujúce dolnú časť zárubne pred navlhnutím
ROZMERY (str. 138, tabuľka 1)
Šírka 60 mm a 100 mm „60“, „70“, „80“, „90“, „100“1
HHHHH
POZNÁMKY
Biely
Šedá
Euroinvest
Buk
Porta
Javor
Mahagón
Dub
Milano 1
Dub
Milano 2
Dub
Milano 3
Dub
Milano 4
Dub
Milano 5
• Zárubne sa montujú na hotové steny (napr. tapety) a podlahu (napr. parkety,
dlažba).
• Zárubne MINIMAX 100 mm je možné vyrobiť vo verzii „tunel” (tj. bez závesov,
otvoru pre zámku a drážky pre tesnenie).
tesnenie
Prírodná dyha standard
podložka
Tradícia a obľúbenosť
Dub 1
Dub 2
Dub 3
Dub 4
Dub 5
Javor 1
Limba 1
Limba 2
Limba 3
Limba 4
Sapelli 3
Sapelli 4
Borovica 1
Borovica 2
Wenge
Heban
Prírodná dyha select
Zárubne MINIMAX s konštantnou šírkou 100mm sú kompatibilné so všetkými dverami Porta s povrchovou úpravou: Minimax, Portadecor,
Termofólia, CPL HQ, Portadur a dyha. Zárubne so šírkou 60mm sú kompatibilné len s krídlami MINIMAX a všetkými interiérovými dverami
s povrchovou úpravou Portadecor.
Charakterizuje ich vysoká kvalita prevedenia, veľmi ľahká montáž a atraktívna cena. Široká farebná paleta ideálne harmonizuje s krídlami
v existujúcej ponuke Porta.
HHHH
Borovica 3 Borovica 4
HHHH
Dub
Teak
Dub
Bielený
Orech
Americký
Čerešňa
Palisander
1
ľubovolná kombinácia rozmerov jednokrídlových dverí pre vytvorenie dvojkrídlových.
Príklad montáže
Príplatky (možnosti)
Montáž za pomoci peny
a šrúbov do steny
116
Montáž za pomoci peny
na stenu
Montáž za pomoci peny
do sádrokartónovej steny
Montáž za pomoci šrúbov
do sádrokartónovej steny
krycí lišty rovné alebo zaoblené
štvrť-lišta
117
Porta SYSTEM
vačší výber farieb Fólia Minimax
interiérová obložková zárubňa REGULOVANÁ
HHH
Biely
Porta SYSTEM
s RETRO Modulom
Buk
HHH
Fólia Portadecor
Jabloň
Šedá
Euroinvest
Buk
„Bavaria”
Jelša
Hruška
Orech
Dub
Fólia Portadur
Orech 1
Termofólie
Svetlý buky
POVRCHOVÁ ÚPRAVA
Zárubne sú pokryté týmito materiálmi: fólia Minimax, fólia Portadecor, fólia Portadur,
termofólia, laminát CPL HQ, prírodná dyha standard a prírodná dyha select. Zárubne
sú v rovnakej farbe s kridelami s ponuky Porta KMI Poland.
Višňa
PRÍSLUŠENSTVO v cene
• Tri čapové závesy štandard
• Celoobvodové gumové tesnenie
Wenge
ROZMERY (str. 138, tabuľka 1)
V rozpätiach na šírku ostenia od 100 mm do 300 mm: „60“, „70“, „80“, „90“,
„100“ a „120“, „140“ „160“, „180“, „200“ alebo jednokrídlové „60“ ÷ „90“
s atypickými dverami „40”1.
HHHH
Orech 2
Orech 3
Orech 4
Orech 5
Orech 6
HHHH
POZNÁMKY
Jelša
Laminát CPL HQ
Porta SYSTEM
s Nastaviteľným Panelom®
KONŠTRUKCIA
Zárubňa sa skladá z:
– hlavných nosníkov: vodorovného a dvoch zvislých nosníkov vybavených príslušným kovaním a príslušenstvom,
– obložkových líšt (v cene zárubne).
Zárubňa sa vyrába a dodáva ako sada dielcov určených pre zloženie na mieste
určenia.
viď.str.143-144
Jabloň
Dub zlatý
Dub
Orech
Orech
• Zárubne sa montujú na hotové steny (napr. tapety) a podlahy (napr. parkety, dlažba).
• Zárubne je možné vyrobiť vo verzii „tunel” (tj. bez závesov, otvoru pre zámku
a drážky pre tesnenie).
• Moduł RETRO nedostupný v laminátu CPL HQ
HHHHH
Biely
Šedá
Euroinvest
Buk
Porta
Javor
Mahagón
Dub
Milano 1
Dub
Milano 2
Dub
Milano 3
Dub
Milano 4
Dub
Milano 5
Prírodná dyha standard
1
Len zárubňa v prírodnej dyhe.
HHHH
Dub 1
Dub 2
Dub 3
Dub 4
Dub 5
Javor 1
Limba 1
Limba 2
Limba 3
Limba 4
Sapelli 3
Sapelli 4
panel
Rozmery šírky steny
Borovica 1
Univerzálne a estetické
Prírodná dyha select
Možnosti regulácie sa umožňujú ideálne prispôsobiť hrúbke steny a to v konečnom dôsledku dáva estetický pohľad na celé prevedenie
montáže. Zosilnené pántové kapsy garantujú stabilitu konštrukcie aj pri intenzívnom používaní. Široká paleta farieb uľahčuje ideálne prispôsobenie pre krídla zo širokej ponuky Porta. Porta SYSTEM tvorí komplet so všetkými typmi interiérových krídel.
Špeciálne doporučujeme veľmi zaujímavé riešenie ako vylepšiť zárubňu o modul RETRO. Veľmi ľahká montáž, ktorá je možná nielen k novým
produktom, ale tiež k už namontovaným zárubniam. Porta SYSTEM. Toto riešenie vám umožní získať iný a štýlovo veľmi zaujímavý pohľad na
vaše dvere, čo môže byť novou inšpiráciou vášho interiéru.
20 mm
Minimum Maksimum
Borovica 3 Borovica 4
HHHH
Dub
Teak
Dub
Bielený
Orech
Americký
Čerešňa
Palisander
Wenge
Heban
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
75 ÷ 95 mm
95 ÷ 115 mm
120 ÷ 140 mm
140 ÷ 160 mm
160 ÷ 180 mm
180 ÷ 200 mm
200 ÷ 220 mm
220 ÷ 240 mm
240 ÷ 260 mm
260 ÷ 280 mm
280 ÷ 300 mm
Porta SYSTEM s Nastaviteľným Panelom ®
Nastaviteľnosť zárubne Porta SYSTEM
Borovica 2
80 mm (lub 160 mm)
Minimum Maksimum
Príplatky (možnosti)
za zosilnenie pre samozatvárač
118
119
PRESTIGE
vačší výber farieb interiérová obložková zárubňa REGULOVANÁ
Fólia Minimax
HHH
Biely
Buk
HHH
Fólia Portadecor
Jabloň
Šedá
Euroinvest
Jelša
Buk
„Bavaria”
Hruška
Orech
Fólia Portadur
Orech 1
KONŠTRUKCIA
Zárubňa vyrobená z MDF sa skladá s hlavných nosníkov: vodorovného a dvoch
zvislých, krycích lišt (zaoblených). Vďaka jednoduchosti montáže sa tento druh
zárubne dodáva ako sadá dielcov určených pre zloženie na mieste určenia.
viď.str.143-144
POVRCHOVÁ ÚPRAVA
Zárubne sú pokryté týmito materiálmi: fólia Minimax, fólia Portadecor, fólia Portadur, prírodná dyha standard a prírodná dyha select. Zárubne sú v rovnakej farbe s kridelami s ponuky Porta KMI Poland.
PRÍSLUŠENSTVO v cene
• Tri čapové závesy štandard
• Celoobvodové gumové tesnenie
Višňa
ROZMERY (str. 138, tabuľka 1)
V rozpätiach na šírku ostenia od 100 mm do 300 mm: „60“, „70“, „80“, „90“,
„100“ a „120“, „140“ „160“, „180“, „200“ alebo jednokrídlové „60“ ÷ „90“ s atypickými dverami „40” 1.
Dub
Wenge
Orech 3
Orech 4
Orech 5
Orech 6
HHHH
Orech 2
Prírodná dyha standard
HHHH
Dub 1
Dub 2
Dub 3
Dub 4
Dub 5
Javor 1
Limba 1
Limba 2
Limba 3
Limba 4
Sapelli 3
Sapelli 4
Borovica 1
Borovica 2
Wenge
Heban
Prírodná dyha select
POZNÁMKY
• Zárubňa sa montuje na hotové steny (napr. tapety) a podlahy (napr. parkety, dlažba).
• Zárubne je možné vyrobiť vo verzii „tunel” (tj. bez závesov, otvoru pre zámku a drážky
pre tesnenie).
Borovica 3 Borovica 4
HHHH
Dub
Teak
Dub
Bielený
Orech
Americký
Čerešňa
Palisander
1
Iba v prírodnej dyhe.
Elegancia
Regulovaná interiérová zárubňa PRESTIGE patrí do skupiny výrobkov s najvyššou kvalitou a najpokrokovejšou technológiou výroby. Zaoblený tvar zárubne a krycích líšt predstavuje nový trend štylistiky. Povrch je z prírodných a syntetických materiálov, kedy výrobok predurčuje
k všestrannému využitiu všetkých typov interiérových krídel Porta.
Nový štylistický trend uprednostňuje zárubňu PRESTIGE, pre využitie do exkluzívnych priestorov a všade tam kde harmónia estetiky spolu
s prvotriednou akosťou hrá hlavnú úlohu.
Nastaviteľnosť zárubne PRESTIGE
Rozmery pšírky steny
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
100 ÷ 110 mm
110 ÷ 120 mm
120 ÷ 130 mm
130 ÷ 140 mm
140 ÷ 150 mm
150 ÷ 160 mm
160 ÷ 170 mm
170 ÷ 180 mm
180 ÷ 190 mm
190 ÷ 200 mm
K
L
M
N
O
P
R
S
T
200 ÷ 210 mm
210 ÷ 220 mm
220 ÷ 230 mm
230 ÷ 240 mm
240 ÷ 250 mm
250 ÷ 260 mm
260 ÷ 270 mm
270 ÷ 280 mm
280 ÷ 290 mm
10 mm
120
Minimum Maximum
121
Svetlíky
vačší výber farieb Fólia Minimax
Porta SYSTEM interiérový světlík
KONŠTRUKCIA
Svetlík sa skladá z:
• hlavných nosníkov (dvoch vodorovných a dvoch zvislých)
• zasklievacích líšt, spojovacieho materiálu a obložkových líšt
Vďaka jednoduchosti montáže sa tento druh zárubne dodáva ako sada dielov
určených. Na montáž na ieste určenia.
viď.str.143-144
HHH
Biely
Buk
HHH
Fólia Portadecor
Jabloň
Šedá
Euroinvest
Buk
„Bavaria”
Jelša
Višňa
Hruška
Orech
Dub
Wenge
Fólia Portadur
Orech 1
POVRCHOVÁ ÚPRAVA
Svetlík sa pokrýva týmito materiálmi: fólia Minimax, fólia Portadecor, fólia Portadur, Termofólia, laminát CPL HQ, prírodná dyha standars a prírodná dyha select.
ROZMERY
Jedenásť možností nastavenia podľa hrúbky steny od 75 mm do 300 mm. Tieto
zárubne. Súvyrábané „na mieru“ zákazníkom. Nadsvetlík spoločne so zárubňou
Porta SYSTEM, štandardná výška v polodrážke je 270 mm.
HHHH
Orech 2
Termofólie
HHHH
Svetlý buky
Jelša
Laminát CPL HQ
POZNÁMKY
Orech 3
Orech 4
Orech 5
Orech 6
Jabloň
Dub zlatý
Dub
Orech
Orech
• Minimálna dĺžka (počítaná zvnútra) je 593 mm a maximálna dĺžja boku (počítaná
zvnútra) je:
– 2500mm v povrchovej úprave laminát CPL
– 2300mm v povrchovej úprave prírodnou dyhou, foliou Portadecor, Portadur a termofoliou
• Zárubňa pre svetlík sa dodáva bez skla. Odporúčame sklo s hrúbkou 4 mm až 6 mm.
• Zárubne sa montujú na hotové steny(napr. tapety) a podlahy (napr. parkety).
HHHHH
Biely
Šedá
Euroinvest
Buk
Porta
Javor
Mahagón
Dub
Milano 1
Dub
Milano 2
Dub
Milano 3
Dub
Milano 4
Dub
Milano 5
Prírodná dyha standard
HHHH
Dub 1
Dub 2
Dub 3
Dub 4
Dub 5
Javor 1
Limba 1
Limba 2
Limba 3
Limba 4
Sapelli 3
Sapelli 4
Rozmery šírky steny
Borovica 1
Viac svetla
Borovica 2
Prírodná dyha select
Vhodné použitie v modernom a funkčnom interiéry – to je riešenie vo forme svetlíka. Je to rozšírenie ponuky zárubní Porta SYSTEM s využitím podobnej technológie výroby. Široká paleta farieb , rýchla a ľahká montáž , to sú prednosti rozhodujúce o popularite tejto ponuky. Vďaka
svetlíkom môžu priestory zostať oddelené bez straty svetla.
Nastaviteľnosť
Borovica 3 Borovica 4
HHHH
Dub
Teak
Dub
Bielený
Orech
Americký
Čerešňa
Palisander
Wenge
Heban
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
75 ÷ 95 mm
95 ÷ 115 mm
120 ÷ 140 mm
140 ÷ 160 mm
160 ÷ 180 mm
180 ÷ 200 mm
200 ÷ 220 mm
220 ÷ 240 mm
240 ÷ 260 mm
260 ÷ 280 mm
280 ÷ 300 mm
Konštrukcia
20 mm
Minimum Maksimum
wymiar we wrę bie
122
123
Rohová malá a rohová velká
vačší výber farieb Polyesterová farba
Interiérová KOVOVÁ zárubňa
viď.str.143-144
HHHHH
Biely
Šedá
Krémová
Hnedá
(RAL 9016) (RAL 7047) (RAL 1001) (RAL 8028)
Oceľový plech pokrytý PCV
Zlatý Dub
Orech
KONŠTRUKCIA
Rohová oceľová zárubňa ( malá a veľká ) sú vyrobené z pozinkovaného plechu
o hr.1,2mm.Zárubne sú dostupné ako univerzálne alebo ako ľavé a pravé. Šírka
profilu zárubne: 50mm rohová malá 100mm rohová veľká Skladané zárubne sú
k dispozícii vo verzii „kyselinovzdorná” oceľ s profilom 100mm alebo z pozinkovaného oceľového plechu s povrchovou úpravou PCV s profilom 80mm. Zárubne
sú vyrábané a dodávané ako komplet, balený do kartónu pre jednoduché zloženie
na mieste montáže.
POVRCHOVÁ ÚPRAVA
Malá a Veľ ká rohová zárubňa sú vyrobené z pozinkovaného oceľového
plechu lakovaného práškovými základnými farbami. Skladané zárubne sú
k dispozícii vo verzii nerez „kyselinovzdorná „ oceľ alebo z pozinkovaného oceľového plechu s povrchovou úpravou PCV.
HHHHH
Mahagón
PRÍSLUŠENSTVO v cene
Malá a Veľká rohová a skladaná zárubňa do murovaných stien:
• Tri čapové závesy štandard
• Imbus kľúč
• Gumové tesnenie po obvode zárubne vo farbe : béžová,šedá alebo hnedá
• Montážne kotvy (pre zárubňu Rohová Malá)
Veľká Rohová zárubňa do sádrokartónových stien:
• Tri čapové závesy štandard
• Imbus kľúč
• Gumové tesnenie po obvode zárubne vo farbe : béžová,šedá alebo hnedá
• Špeciálne kotvy uľahčujúce montáž do sádrokartónových stien
ROZMERY (str. 138, tabuľka 2)
„60”, „70”, „80”, „90”, „100”, „110” 1 i „120” ÷ „200” 1
Možnosť zárubne v dvoch verziách:
• pre umiestnenie na hotovú dlážku – úroveň „0”
• pre zaliatie do dlážky – úroveň „-30”2
velká
malá
Rohová veľká skladaná
Příklady montáže
Z kyselinovzdornej nerezovej ocele
1Rozmer nie je dostupný v prevedení kyslelinovzdornej nerezovej oceli.
2Verzia nie je dostupná pri skladanej zárubni s úpravou PCV.
Trvanlivosť
Zárubňa z pozinkovaného oceľového plechu, (kyselinovzdornej ocele), je produkt najvyššej
akosti, ktorý má uplatnenie všade tam, kde sú osadené dvere s protipožiarnym faktorom
, odolnosťou proti korózii a kde pôsobia vonkajšie vplyvy. Vďaka našej automatickej lakovacej linke, je povrchová úprava zárubne ideálne hladká a chránená pred vplyvmi korózie.
Povrchová úprava PCV dodatočne spĺňa vysoké estetické nároky od našich zákazníkov.
Zárubne môžu byť použité prakticky vo všetkých typovo vhodných priestoroch.
Montáž malej rohovej
zárubne
Príplatky (možnosti)
Montáž veľkej rohovej
zárubne do steny
nad 100 mm
124
Montáž veľkej rohovej
zárubne do steny 100 mm
Montáž veľkej rohovej
zárubne do
sadrokartónových stien
zárubňu pre dvojkrídlové dvere
zosilnenie pre samozatvárač
prah z nerezovej ocele
montážne kolíky (zárubňa rohová veľká)
za rozšírenie profilu zárubňe do 150 mm
za rozšírenie profilu zárubňe od 151 do 270 mm
za rozšírenie profilu zárubňe od 271 do 390 mm
125
Obložková
vačší výber farieb Polyesterová farba
interiérová KOVOVÁ zárubňa
viď.str.143-144
HHHHH
Biely
Šedá
Krémová
Hnedá
(RAL 9016) (RAL 7047) (RAL 1001) (RAL 8028)
vnútorná strana
KONŠTRUKCIA
Obložková zárubňa je vyhotovená z vysoko kvalitného pozinkovaného plechu
hrúbky 1,5 mm.
Zárubňa sa skladá z:
• hlavných nosníkov: vodorovného a dvoch zvislých
• krycích líšt
• celoobvodového tesnenia
• závesov
POVRCHOVÁ ÚPRAVA
Povrch je práškovo lakovaný povrchovou farbou.
PRÍSLUŠENSTVO v cene
• Tri čapové závesy štandard
• Imbusový kľúč
• Celoobvodové gumové tesnenie šedé alebo hnedé
• Rámová hmoždinka – kotvenie do muriva
• Samorezné skrutky – kotvenie do sádrokartónových stien
ROZMERY (viď. strana 127-131)
„60”, „70”, „80”, „90”, „100”, „110” a „120”÷„200”
Osem rozpätí nastaviteľnosti zárubne podľa ostenia.
– pre umiestnenie na hotovú dlážku – úroveň „0“.
POZNÁMKY
• Zárubňa sa montuje na hotové steny (napr. tapety) a podlahy (napr. parkety, dlažba).
vonkajšia strana
(oblý profil)
Rozmery šírky steny
A
B
C
D
E
F
G
H
Trvalá a praktická
Vďaka technologickým možnostiam a najnovším systémom výroby sme vytvorili atraktívnu regulovanú zárubňu, vyrobenú z galvanizovaného plechu. Výhodou tohto výrobku je ideálne prispôsobenie všetkých častí systému a jednoduchej montáže, a to všetko pri zachovaní
rozumnej ceny. Regulácia šírky dovoľuje variabilné prispôsobenie podľa požadovanej hrúbky steny.
95 ÷ 115 mm
120 ÷ 145 mm
145 ÷ 170 mm
170 ÷ 195 mm
195 ÷ 220 mm
220 ÷ 245 mm
245 ÷ 270 mm
270 ÷ 295 mm
Regulovaná zárubňa môže byť použitá vo všetkých typoch budov bez výnimky ako napr. v kanceláriách, obytných priestoroch, hoteloch,
priemyselných závodoch a všade tam kde sa udržiavajú vysoké hodnoty vlhkosti.
Montáž obložkovej zárubne do steny s roznou hrúbkou.
Príplatky (možnosti)
prah z nerezovej ocele
126
127
Kovová zárubňa rohová AGAT, OPAL
vstupná Interiérová KOVOVÁ zárubňa
vačší výber farieb Polyesterová farba
KONŠTRUKCIA
Systém sa skladá z Veľkej Rohovej skladacej zárubne na múr o šírke profilu
100mm vyhotovenej vo variante „tunel“ (bez závesov, otvoru pre zámok a drážky
pod tesnenie), koľajnice s pojazdnými kolieskami, krytu koľajnice a nárazníkovej
lišty. Všetky prvky z množiny vyhotoveno z pozinkovaného plechu a dodána ako
sada pre zloženie na mieste určenia samotným zákazníkom.
viď.str.143-144
HHHHH
Biely
Šedá
Krémová
Hnedá
(RAL 9016) (RAL 7047) (RAL 1001) (RAL 8028)
POVRCHOVÁ ÚPRAVA
Povrch je práškovo lakovaný povrchovou farbou.
PRÍSLUŠENSTVO v cene – AGAT
• Tri čapové závesy štandard
• Imbusový kľúč
• Celoobvodové gumové tesnenie šedé alebo hnedé
PRÍSLUŠENSTVO v cene – OPAL
• Tri čapové závesy štandard
• Imbusový kľúč
• Celoobvodové gumové tesnenie šedé alebo hnedé
• 6 kusov montážnych hmoždiniek
• 6 kusov záslepiek
ROZMERY (viď. strana 127-131)
80”, „90”, „100”.
Šírka profilu zárubne: 100 mm.
Možnosť objednávky zárubne v dvoch verziách:
– pre umiestnenie na hotovú dlážku – úroveň „0“
– pre zaliatie do dlážky – úroveň „-30“
V prípade potreby je možné za príplatok dodať kovovú zárubňu rohovú podľa
hrúbky steny až do šírky 390 mm.
Príklad montáže
Pre vstupové dvere
Zárubne AGAT a OPAL sú určené pre vnútorné vchodové dvere s rovnakým názvom. Oceľové zárubne sú vyrábané podľa najvyšších technologických štandardov,
vďaka ktorým sa charakterizujú veľmi presnými rozmermi hotového výrobku. Pre
ich výrobu používame materiály s najvyššou kvalitou. Spolu v kombinácii s kvalitnými vchodovými dverami Porta dostávame efekt v podobe dverí s najlepšími
technickými a užitkovými parametrami.
Posuvný systém KOVOVY
nástenný KOVOV Ý systém (bezkrídla) pre posuvné dvere
Príplatky (možnosti)
OPAL
AGAT
Polyesterová farba
HHHHH
Biely
Šedá
Krémová
Hnedá
(RAL 9016) (RAL 7047) (RAL 1001) (RAL 8028)
prah z nerezovej ocele
montážne kolíky (AGAT)
za rozšírenie zárubne od 101 do 150 mm
za rozšírenie zárubne od 151 do 270 mm
za rozšírenie zárubne od 271 do 390 mm
KONŠTRUKCIA
Systém sa skladá z veľkej rohovej skladacej zárubne na múr o šírke profilu 100 mm
vyhotovenej vo variante „tunel“ (bez závesov, otvoru pre zámok a drážky pod tesnenie), koľajnice s pojazdnými kolieskami, krytu koľajnice a nárazníkovej lišty.
POVRCHOVÁ ÚPRAVA
Zárubne sú vyrobené z galvanizovaného plechu,zárubne sú lakované (v základe)
práškovýmí polyesterovými farbami.
PRÍSLUŠENSTVO v cene systému
• Kartáčové nalepovacie tesnenie
• Vodiaca lišta namontovaná do dlážky primontovaná do podlahy zabezpečujúca zvislú a stabilnú polohu krídla pri posuve.
Viac svetla
ROZMERY (str. 138, tabuľka 2)
„60”, „70”, „80”, „90” „100”.
Šírka profilu zárubne: 100 mm.
Nástenný kovový systém sa vyrába a dodáva ako univerzálny (bez ľavej alebo
pravej strany) na umiestnenie na hotovú dlážku – úroveň „0“.
Dvere sa môžu posúvať z ľubovoľnej strany – stačí prišrúbovať nárazníkovú
lištu na pravú alebo ľavú stranu zárubne podľa potreby.
Vhodné použitie v modernom a funkčnom interiéry – to je riešenie vo forme svetlíka. Je to rozšírenie ponuky zárubní Porta SYSTEM s využitím podobnej technológie
výroby. Široká paleta farieb , rýchla a ľahká montáž , to sú prednosti rozhodujúce
o popularite tejto ponuky. Vďaka svetlíkom môžu priestory zostať oddelené bez
straty svetla.
128
129
PROJEKT
vačší výber farieb Vstupná Interiérová KOVOVÁ zárubňa,
obložená lištami imitujúcimi drevo
viď.str.143-144
Termofólie
HHHH
Svetlý buky
Jelša
Laminát CPL HQ
Jabloň
Dub zlatý
Dub
Orech
Orech
HHHHH
Biely
Šedá
Euroinvest
Buk
Porta
Javor
Mahagón
Dub
Milano 1
Dub
Milano 2
Dub
Milano 3
Dub
Milano 4
Dub
Milano 5
Prírodná dyha standard
Dub 2
Dub 3
Dub 4
Dub 5
Javor 1
Limba 1
Limba 2
Limba 3
Limba 4
Sapelli 3
Sapelli 4
Borovica 1
Borovica 2
Teak
Dub
Bielený
Orech
Americký
Polyesterová farba
Čerešňa
ROZMERY (str. 138, tabuľka 2)
„80”, „90”, „100”.
Šírka profilu zárubne je 90 mm.
Možnosť objednávky zárubne v dvoch verziách:
– pre umiestnenie na hotovú dlážku – úroveň „0”,
– pre zaliatie do dlážky – úroveň „-30”.
Možnosť objednať za príplatok dvere v komplete s kovovou zárubňou z nerezového kyselinovzdorného plechu (okrem zárubne v kyvadlovej verzii).
POZNÁMKY:
Borovica 3 Borovica 4
• Zárubňa sa montuje na hotové steny (napr. tapety) a podlahy (napr. parkety,dlažba).
• Minimálna hrúbka steny znamená spodnú hranicu rozsahu – rozmer A.
• Zárubňa PROJEKT sa skladá zo štandardnej oceľovej zárubne, ktorá je súčasťou
kompletu s technickým alebo vstupným krídlom plus obklad Porta SYSTEM
HHHH
Dub
POVRCHOVÁ ÚPRAVA
Povrch oceľovej zárubne je upravený práškovo lakovaný podkladovou farbou:
Biely (RAL9016), šedá (RAL7047), hnedá (RAL8082), krémová (RAL1001). Krycie
lišty Porta SYSTEM sú pokryté CPL HQ laminátom, termofóliou alebo prírodnou
dyhou standard a select.
PRÍSLUŠENSTVO v cene
• Štandardné podľa typu zárubne, prispôsobené typu krídla.
HHHH
Dub 1
Prírodná dyha select
KONŠTRUKCIA
Komplet zárubne PROJEKT sa skladá:
• Z rohovej oceľovej zárubne s pripravným profilom pre montáž obkladu
Porta SYSTEM, zárubňa je vyrobená z galvanizovaného plechu o hrúbke 1,2
mm (AGAT) alebo 1,5 mm (OPAL, KWARC, GRANIT, Rw=27dB, Rw=32dB,
Rw=42dB, EI 30, EI 60)
• Špeciálne vyfrézované časti Porta SYSTEM skladajúce sa z nadpražia
a dvoch obložiek vrátane krycích líšt v rovnakej farbe ako povrch krídla.
Zárubňa PROJEKT je pripravená a dodávaná pre klientov v komplete pre zloženie
na mieste montáže.
Palisander
Wenge
Heban
HHHHH
Biely
Šedá
Krémová
Hnedá
(RAL 9016) (RAL 7047) (RAL 1001) (RAL 8028)
Estetika pri vstupe
Dverné krídla s vysokými technickými parametrami, ktoré zabezpečujú najvyššiu bezpečnostnú úroveň a pohodlie, sa najčastejšie ponúkajú
ako komplet s kovovou zárubňou.Majúc na zreteli zvýšené nároky na estetiku prostredia vybavených dverami tejto kategórie, doplnili sme
našu ponuku o špeciálne vytvarovanú kovovú zárubňu, ktorá umožňuje, jednoduchú montáž krycích líšt, ktoré imitujú drevo.
Táto zárubňa plne spolupracuje s dverami typu AGAT , OPAL, KWARC, GRANIT, Rw=27dB, Rw=32dB, Rw=42dB, EI 30 a EI 60. Vďaka
špeciálne vytvarovanému profilu kovovej zárubne ľahko nainštalujeme krycie lišty Porta SYSTEM.
Rozmery šírky steny
B
Obrázok rezu zárubne PROJEKT
A
nastaviteľnosť + 20 mm
C
165 ÷ 185 mm
A
B
D
185 ÷ 205 mm
GRANIT, EI 30
140 ÷ 345 mm
90 mm
AGAT, OPAL, KWARC,
Rw = 27 dB, Rw = 32 dB
E
205 ÷ 225 mm
136 ÷ 341 mm
86 mm
F
225 ÷ 245 mm
111 mm
G
245 ÷ 265 mm
Rw = 42 dB, EI 60
B
140 ÷ 160 mm
161 ÷ 366 mm
H
265 ÷ 285 mm
I
285 ÷ 305 mm
J
305 ÷ 325 mm
K
325 ÷ 345 mm
30 mm
40 mm*
* EI 60
130
131
Kovanie
Kovanie
n LOGO
n FLUO
n PORTA (3 tř.)
Ocelová kľučka
Farba: zlatá, strieborná
Ocelová kľučka
Farba: zlatá, strieborná
Kovový štitek pro horní zámek
Farba: zlatá, titan, bronzová
n PORTA (3 tř.)
Kovová klika (72)
Farba: zlatá, titan, bronzová
Kování pro klíč: cylindrická vložka
n NOVA
n LINK
Ocelová kľučka
Farba: zlatá, zlatá matná, strieborná, strieborná matná
Ocelová kľučka
Farba: zlatá, zlatá matná, strieborná, strieborná matná
n ECO
Vrchní kryt kování
Farba: zlatý, strieborná, bronzová
n ECO
Kovová klika (72)
Farba: zlatý, strieborná, bronzová
n МINIMAX
Kovová kľučka (72)
Farba: biely
n ARKADIA
Kovová kľučka (72)
Farba: zlatá, strieborná, bronz
dózická vložka
cylindrická vložka
n MINI
WC sada
Umelohmotná kľučka (72) pre kovové krídla Porta
Farba: čierna
univerzálne kovánie pre kľúč: dozická
a cylindrická vložka
Farba: zlatá, strieborná
dózická vložka
dózická vložka
132
cylindrická vložka
cylindrická vložka
n EDEL
Rozetové kovanie z nerezovej oceli
Farba: nerez
Kování pro klíč: cylindrická vložka
WC sada
WC sada
133
Príslušenstvo
OBLOŽKOVÉ KRYCIE LIŠTY
Krycie lišty rovné pre zárubne MINIMAX šatníkové skrine.
Príslušenstvo
ZÁVESY A KRYTY NA ZÁVESY
Krycie lišty zaoblené
Štvrt´lišta (2,15 m).
VENTILÁCIA
Vetracie otvory v jednej rade
Vetracie otvory v dvoch radách
Výrez (zo spodnej časti dverí)
Závesy „PRIME”
Vetracia mriežka.
Tenký vetrací výrez do dverí
u dýhovaných dverí.
Závesy standard PN
(komplet)
Príprava krídla ku skráteniu
(max. 60 mm).
Závesy „PORTA”
Závesy standard CN
(komplet)
Záves do kovovej zárubne.
DOPLNKY
Kryty závesov pre interiérové dvere
vo farbe: biely, matná strieborná, leštený chrom, zlatá
Dve cylindrické vložky 2.
bezpečnostnej triedy
farba: strieborná, zlatá
Okrúhla úchytka pre posuvné
dvere je už zahrutá v cene dverí,
farba zlatá a strieborná.
Háková zámková sada pre posuvné
dvere, farba zlatá a strieborná.
134
OKRÚHLE PRESKLENIE
Minimax, Porta Decor , Laminátové CPL HQ, Enduro, Porta Nova, Porta Line , Porta Clasic , Nova Natura
, Natura Line. Vnútorný priemer 250 mm pre krídla o rozmeroch „60” a „70” a 300 mm pre ostatné rozmery.
Na výber sú dva druhy skla: sklo transparentné alebo matné sklo ( 2 bezp.tr. ) o hrúbke 6 mm.
Samozatvárač.
Dostupný vo farbaách hnedá, strieborná.
Panoramatické kukátko
farba: strieborná.
Bočna úchytka pre posuvné dvere
farby: zlatá, zlatá matná,strieborná, strieborná matná
Kryty závesov pre vstupné dvere vonkajšie
GDYNIA a WROCLAW vo farbe: zlatá
Prah z nerezovej ocele pre zárubne Porta:
štandard (90 mm), rozšírený (120 mm).
Sklenená aplikácia
vzor A
vzor B
vzor C
vzor D
vzor E
vzor F
135
Montážne rozmery dverí
Montážne rozmery dverí
n VYSVETLVKY
úroven
hotové
podlahy
úroven
hotové
podlahy
úroven
hotové
podlahy
SS
HS
DS
S0
H0
SB
HB
SZ
HZ
Sc
Hc
MS
MG
BG
TS/W
– šírka dverného krídla spolu s polodrážkami
– výška dverného krídla spolu s polodrážkou
– hrúbka dverného krídla
– šírka montážneho otvoru pre zárubňu
– výška montážneho otvoru pre zárubňu
– šírka zárubne (rozmer bez krycích líšt)
– výška zárubne (rozmer bez krycích líšt)
– celková šírka zárubne (rozmer vrátane krycích líšt)
– celková výška zárubne (rozmer vrátane krycích líšt)
– šírka stavebného otvoru pre osadenie oceľ.kazety
– výška stavebného otvoru pre osadenie oceľ. kazety (merané od výšky hotovej podlahy)
– šírka garniže posuvného systému
– hrúbka garniže posuvného systému
– hrúbka nosníku posuvného systému
– povolená tolerancia odchýlky šírky/výšky stavebného otvoru v stene
Všetky rozmery sú uvádzané v milimetroch [mm].
Polské Normy (PN) Tabuľka 1 - 6
so zárubňou PRESTIGE
n DRUHY DVERÍ PODĽA
OSADENIA
so zárubňou
Porta SYSTEM
(obložková)
60
70
80
90
100
110
644
744
844
944
1044
1144
so zárubňou
PRESTIGE
(obložková)
60
70
80
90
100
644
744
844
944
1044
HS
DS
S0
40
710
810
910
1010
1110
40
680
780
880
980
1080
1180
2030
HS
2030
2030
H0
SB
2075
690
790
890
990
1090
HB
SZ
HZ
2060
800
900
1000
1100
1200
2060
646
746
846
946
1046
1146
40
710
810
910
1010
1110
2115
2038
746
846
946
1046
1146
1246
2088
2075
690
790
890
990
1090
2060
818
918
1018
1118
1218
2124
DS
S0
H0
SB
HB
SZ
HZ
40
650
750
850
950
1050
TS/W
2045
629
729
829
929
1029
2033
686
786
886
986
1086
2061
40
675
775
875
975
1075
1175
2055
656
756
856
956
1056
1156
2046
686
786
886
986
1086
1186
2061
40
680
780
880
980
1080
1180
2055
680
780
880
980
1080
1180
2046
686
786
886
986
1086
1186
2061
40
700
800
900
1000
1100
1200
2070
680
780
880
980
1080
1180
2058
716
816
916
1016
1116
1216
2076
n INTERIÉROVÉ DVEŘE se zárubní kovovou Druh zárubne
Ľavé dvere
úroven
hotové
podlahy
Posuvný systém
n správne hrana
interiérového krídla
SZ
S0
SB
MG
22
so zárubňou
ROHOVÁ MALÁ
644
744
844
944
1044
so zárubňou
ROHOVÁ VEĽKÁ
pre murivo
60
70
80
90
100
110
644
744
844
944
1044
1144
so zárubňou
ROHOVÁ VEĽKÁ
do sádrokartonovej steny
60
70
80
90
100
110
644
744
844
944
1044
1144
so zárubňou
Obložková
60
70
80
90
100
110
644
744
844
944
1044
1144
PORTA
136
H0
Posuvný systém
BG
HS
DS
SS
HZ
MS
úroven
hotové
podlahy
SS
60
70
80
90
100
KOMPAKT
Pravé dvere
Rozmer
TS/W
+20 / +10
SS
+20 / +10
644
744
844
944
1044
±10 / ±5
Rohovou Kovovou
METAL
so zárubňou:
Minimax 60 mm
Minimax 100 mm
MDF v prírodnej dyhe
60
70
80
90
100
±10 / ±5
so zárubňou
úroven
hotové
podlahy
Rozmer
±10 / ±5
Posuvný systém
úroven
hotové
podlahy
Druh zárubne
Tabuľka 1
–10 / –5
n INTERIÉROVÉ DVEŘE s drevenými zárubnami
+20 / +10
so zárubňou Porta SYSTEM
so zárubňou MINIMAX
Tabuľka 2
2030
2030
2030
2030
137
Montážne rozmery dverí
EI 60
so drevenou zárubňou
60
70
80
90
668
768
868
968
EI 60
so oceľovou zárubňou
60
70
80
90
668
768
868
968
60
70
80
90
100
700
800
900
1000
1080
60
70
80
90
100
644
744
844
952
1044
so zárubňou pre „lietacie“
dvere ENDURO
60
70
80
90
100
618
718
818
918
1018
AQUA
60
70
80
90
100
618
718
818
918
1018
Kovové EI 30
ENDURO
2030
44/48
2030
2030
2030
2040
2030
2017
2017
44/48
40/44
40/48
890
990
1090
750
850
950
1060
1150
675
775
875
985
1075
61/65
775
875
975
1075
61/65
700
800
900
1000
53
695
795
895
995
1075
40
675
775
875
985
1075
40
745
845
945
1045
1145
40
675
775
875
975
1075
2055
2090
2055
870
970
1070
722
822
922
1030
1122
656
756
856
964
1056
2090
747
847
947
1047
2055
681
781
881
981
2065
673
773
873
973
1053
2055
656
756
856
964
1056
2085
722
822
922
1022
1122
2055
656
756
856
956
1056
2088
2058
893
2083
GDAŇSK , ŠTĚTÍN, TORUŃ
90
908
2007
45
965
2070
943
2058
993
2083
±10 /
±5
GDYNIA, WROCLAW
90
982
2049
68
1090
2120
1060
2100
–
–
±10 /
±10
GDYNIA
+ 1 bočné svetlíky „30”
90
+30
982
2049
68
1435
2120
1404
2100
–
–
±10 /
±10
GDYNIA
+ 2 bočné svetlíky „30”
30+90
+30
982
2049
68
1780
2120
1746
2100
–
–
±10 /
±10
100
1082
2049
68
1190
2120
1160
2100
–
–
±10 /
±10
GDYNIA
+ 1 bočné svetlíky „30”
100
+30
1082
2049
68
1535
2120
1504
2100
–
–
±10 /
±10
GDYNIA
+ 2 bočné svetlíky „30”
30+100
+30
1082
2049
68
1880
2120
1846
2100
–
–
±10 /
±10
dvere Roma Premium
jednokrídlové
80
90
100
868
968
1068
2030
56
940
1040
1140
2075
920
1020
1120
2066
950
1050
1150
2081
±10/±5
dvere Roma Premium
dvojkrídlové
130
140
150
160
170
180
190
200
1427*
1527*
1627*
1727*
1827*
1927*
2027*
2127*
2030
56
1500
1600
1700
1800
1900
2000
2100
2200
2075
1479
1579
1679
1779
1879
1979
2079
2179
2066
1509
1609
1709
1809
1909
2009
2109
2209
2081
±10/±5
dvere Roma Standard
jednokrídlové
80
90
100
868
968
1068
2030
45
900
1000
1100
2075
880
980
1080
2046
930
1030
1130
2071
±10/±5
dvere Roma Standard
dvojkrídlové
130
140
150
160
170
180
190
200
1427*
1527*
1627*
1727*
1827*
1927*
2027*
2127*
45
1460
1560
1660
1760
1860
1960
2060
2160
2055
1479
1579
1679
1779
1879
1979
2079
2179
2046
1489
1589
1689
1789
1889
1989
2089
2189
2071
±10/±5
*Celková šírka krídla aktívneho pasívneho.
2077
858
958
1058
1158
2133
2043
731
831
931
1031
2068
2053
730
830
930
1030
1110
2080
686
786
886
994
1086
2061
2075
722
822
922
1022
1122
2075
2046
686
786
886
986
1086
2061
2046
TS/W
843
2085
2068
HZ
2070
2104
2043
SZ
865
2056
706
806
906
1014
1106
HB
45
968
1068
1168
2128
SB
2007
2088
2077
H0
807
2038
950
1050
1150
824
924
1024
1132
1224
S0
80
746
846
946
1054
1146
2045
DS
GDYNIA, WROCLAW
2030
.
n ŠATNÍKOVÉ DVERE Tabuľka 5
Rozmer
OXFORD
ŽENEVA
60
70
80
90
120
140
160
180
SS
600
700
800
900
1200
1400
1600
1800
HS
2005
DS
S0
30
675
775
875
975
1275
1475
1675
1875
H0
SB
2090
652
752
852
952
1260
1460
1660
1860
HB
SZ
HZ
TS/W
2075
762
862
962
1062
1370
1570
1770
1970
2130
+20 / +10
EI 30,
Rw = 27 dB,
Rw = 32 dB
s oceľovou zárubňou
69
2038
746
846
946
1046
1146
HS
GDAŇSK
±10 /
±5
644
744
844
952
1044
2047
2080
872
972
1072
2071
SS
±10 /
±5
+20 / +10
60
70
80
90
100
EI 30
so zárubňou MDF 100 mm
69
2060
2046
Tabuľka 4
Rozmer
TS/W
+20 / +10
888
988
1088
644
744
844
952
1044
2047
915
1015
1115
2030
646
746
846
954
1046
HZ
+20 /
+10
80
90
100
60
70
80
90
100
44/48
680
780
880
988
1080
2060
646
746
846
946
1046
SZ
906
1014
1106
±10 /
±5
868
968
1068
2030
2055
HB
+10 / +5
Rw = 42 dB
so zosilnenou zárubňou
Porta SYSTEM
80
90
100
40/44
680
780
880
980
1080
SB
856
964
1056
±10 / ±5
644
744
844
952
1044
2030
H0
±10 / ±5
Rw = 32 dB
so zosilnenou zárubňou
Porta SYSTEM
60
70
80
90
100
S0
875
985
1075
n VNÚTORNÉ VCHODOVÉ DVERE ±10 / ±5
644
744
844
944
1044
DS
40/44
44/48
45/47
±10 / ±5
Rw = 27 dB
so zárubňou Porta SYSTEM
60
70
80
90
100
HS
±10 / ±5
844
952
1044
Rw = 42 dB
s oceľovou zárubňou
138
SS
80
90
100
±10 / ±5
Rozmer
AGAT, OPAL,
KWARC,
GRANIT
Tabuľka 3
±10 / ±5
n VSTUPNÉ VCHODOVÉ A TECHNICKÉ DVERE Montážne rozmery dverí
139
Česká a Slovenská Norma*/ Nemecká Norma (DIN) Tabuľka 1.1 - 4.1
System OMEGA
2003
2060
DS
S0
H0
40
680
780
880
980
1080
588
688
788
888
1990
40
Rozmer
SS
HS
2 x 60
2 x 70
2 x 80
2 x 90
2 x 100
644
744
844
944
1044
Rozmer
SS
Systém KOMPAKT – jednokrídlový
60
70
80
90
100
644
744
844
952
1044
Systém KOMPAKT – dvojkrídlový
2 x 60
2 x 70
2 x 80
2 x 90
2 x 100
644
744
844
952
1044
1956
HS
2030
2030
2060
–
HZ
SZ
MG
BG
TS/W
2088
746
846
946
1046
1146
DS
S0
H0
SB
30
1370
1570
1770
1970
2170
2038
40
670
770
870
970
1070
40
1290
1490
1690
1890
2090
H0*
SB
2075
644
764
864
964
1064
2075
1278
1478
1678
1878
2078
±10 / ±5
62
2088
S0*
60
2114
2060
DS
58
1448
1648
1848
2048
2877
3277
3677
680
780
880
980
2060
–
–
–
–
HB
SZ
HZ
TS/W
1329
1529
1729
1929
2129
1429
1629
1829
2029
2229
2088
SZ
2040
753
853
953
1053
1153
2040
1378
1478
1678
1878
2078
HZ
2090
2090
TS/W
SC
1355
1555
1755
1955
2155
2613
3013
3413
3813
4213
HC
2128
60
70
80
90
100
648/610
748/735
848/860
948/985
1048/ –
* Otvor v oceľovej kazetě pro namontování zárubní.
685/650
785/775
885/900
985/1025
1085 / –
2015
650/613
750/738
850/863
950/988
1050/ –
1985
HS
1993
750/713
850/838
950/963
1050/1088
1150/ –
2043
40
715/680
815/805
915/930
1015/1055
1115/ –
2030
694/657
794/782
894/907
994/1032
1094/ –
2015
822/785
922/910
1022/1035
1122/1160
1222/ –
2079
DS
S0
H0
SB
HB
SZ
HZ
2000
633/595
733/720
833/845
933/970
1033/ –
1988
690/652
790/777
890/902
990/1027
1090/ –
2016
2010
660/622
760/747
860/872
960/997
1060/ –
2001
690/652
790/777
890/902
990/1027
1090/ –
2016
2025
684/646
784/771
984/896
1084/1021
1184/ –
2013
720/682
820/807
920/932
1020/1057
1120/ –
2031
n INTERIÉROVÉ DVERE se zárubní kovovou
Rozmer
Tabuľka 2.1
SS
so zárubňou
ROHOVÁ MALÁ
60
70
80
90
100
648/610
748/735
848/860
948/985
1048/ –
1985
40
654/616
754/741
854/866
954/991
1054/ –
so zárubňou
ROHOVÁ VEĽKÁ
pre murivo
60
70
80
90
100
648/610
748/735
848/860
948/985
1048/ –
1985
40
680/640
780/765
880/890
980/1015
1080/–
so zárubňou
Obložková
60
70
80
90
100
648/610
748/735
848/860
948/985
1048/ –
40
704/665
804/790
904/915
1004/1040
1104/ –
1985
n VSTUPNÉ VCHODOVÉ DVERE
AGAT, OPAL,
KWARC,
GRANIT
80
90
100
SS
HS
DS
848/860
948/985
1048/ –
1985
40/44
44/48
45/47
SS
HS
S0
H0
SB
HB
SZ
880/890
980/1015
1080/ –
2010
860/872
960/997
1060/–
2001
910/922
1010/1047
1110/ –
DS
S0
H0
HZ
MS
MG
BG
685
785
885
985
1085
2015
2074
1363
1563
1763
1963
2143
98
60
S0
SZ
Ms
BG
TS/W
–
–
n POSUVNÉ SYSTÉMY Systém pro posuvné PORTA
HZ
2026
TS/W
Tabuľka 4.1
60
70
80
90
100
Rozmer
648
748
848
948
1048
1985
40
SS
648/610
748/735
848/860
948/985
1048/ –
HS
DS
Systém ALFA
60
70
80
90
100
1952
Systém BETA
60
70
80
90
592/554
692/680
792/806
892/930
1945
Systém OMEGA
TS/W
Tabuľka 3.1
Rozmer
2 x 60
2 x 70
2 x 80
2 x 90
2 x 100
Rozmer
2128
40
2070
+20 / +10
so zárubňou
PRESTIGE
(obložková)
Rozmer
746
846
946
1046
HB
1985
2015
TS/W
+20 / +10
58
98
648/610
748/735
848/860
948/985
1048/ –
HZ
804/767
904/892
1004/1017
1104/1142
1204/ –
+10 / +5
2119
1363
1563
1763
1963
2163
60
70
80
90
100
SZ
+10 / +5
40
680
780
880
980
1420
1620
1820
82
2114
so zárubňou
Porta SYSTEM
(obložková)
2030
694/657
794/782
894/907
994/1032
1094/ –
HB
±10 /
±5
644
744
844
944
1044
2060
1310
1510
1710
1910
2110
1985
TS/W
40
715/680
815/805
915/930
1015/1055
1115/ –
SB
+20 / +10
HS
40
82
648/610
748/735
848/860
948/985
1048/ –
H0
H0
HZ
40
685/650
785/775
885/900
985/1025
1085/ –
2015
2043
750/713
850/838
950/963
1050/1088
1150/ –
40
685/650
785/775
885/900
985/1025
2015
2043
750/713
850/838
950/963
1050/1088
–
–
1370/1275
1570/1525
1770/1775
1970/2025
2170/ –
2015
2043
1429/1337
1629/1587
1829/1837
2029/2087
2229/ –
–
–
H0*
HZ
SC
HC
BG
TS/W
2045
1355
1555
1755
1955
2155
2083
–
2045
2613
3013
3413
3813
4213
2083
–
648/610
748/735
848/860
948/985
1048/ –
1911
30
SS
HS
DS
S0*
40
670
770
870
970
1070
40
1288
1488
1688
1888
2088
Systém KOMPAKT – jednokrídlový
60
70
80
90
100
644
744
844
944
1044
Systém KOMPAKT – dvojkrídlový
2x 50
2x 70
2x 80
2x 90
2x 100
644
744
844
944
1044
1985
1985
TS/W
2030
2030
+20 / +10
System BETA
60
70
80
90
SS
680
780
880
980
1080
2114
BG
so zárubňou:
Minimax 60 mm
Minimax 100 mm
v prírodnej dýhe
60
70
80
90
100
S0
+20 / +10
System ALFA
60
70
80
90
100
2030
2055
MG
DS
+20 / +10
Rozmer
744
844
944
1044
2 x 744
2 x 844
2 x 944
685
785
885
985
1085
40
2030
2055
MS
1310
1510
1710
1910
2110
Tabuľka 1.1
HS
+10 / +5
60
70
80
90
130
150
170
40
HZ
+20 / +10
644
744
844
944
1044
H0
+20 / +10
60
70
80
90
100
2030
S0
670
770
870
970
1070
+20 / +10
Nástenný system
ALU System
pre posuvné dvere
644
744
844
944
1044
2030
DS
+20 / +10
Drevený nástenný system
Porta
60
70
80
90
100
HS
+20 / +10
Nástenný KOVOVÝ systém
pre posuvné dvere
pre sádrokartónové steny
644
744
844
944
1044
±20 / ±10
Nástenný KOVOVÝ systém
pre posuvné dvere pre murivo
SS
60
70
80
90
100
±20 / ±10
Rozmer
Tabuľka 6
±10 / ±5
n POSUVNÉ SYSTÉMY, Skladacie dvere,Posuvné dvere
SS
+10 / +5
Rozmer
+20 / +10
n INTERIÉROVÉ DVERE s drevenými zárubňami
+10 / +5
Montážne rozmery dverí
* O tvor v ocelové kazetě pro namontování zárubní .
Maďarská normá (HUN)
Upozornenie:
140
n INTERIÉROVÉ DVERE*
se zárubní Porta SYSTEM
(obložková)
* V ybrané kolekcie
Tabuľka 1.2
Rozmer
SS
70
80
90
715
865
965
HS
2075
DS
S0
40
750
900
1000
H0
SB
2100
717
867
967
HB
SZ
HZ
TS/W
2083
817
967
1067
2133
+20 /
+10
• Pre šírku dvojkrídlych dverí (SS, S0, SB, SZ) musíme k údajom uvedeným v tejto tabulke pridať rozmer druhého krídla (rozmer SS) a následne zmenšiť o 10 mm.
• Zárubne sú určené pre montáž na hotovú dlážku. V prípade kovových zárubní je možnosť objednania si verzie predľženej o 30 mm pre následné zaliatie do dlážky.
U tých to modelov musíme rozmery H0 a HZ zvetšiť o 30 mm (úroveň “– 30”).
• Tolerancia rozmerov podľa STN: do 1 m: + 1 mm, viac ako 1 m: +2 mm.
• Porta SYSTEM integrovaná s horným nadsvetlíkom, rozmery H0, HB i HZ +302 mm.
• Atypické dvere sú dostupné iba v prírodnej dýhe v rozmere „40”, kde SS=444, HS=2030.
• Rozmery udávané v tabuľke sú dané súčasne pre polodrážkové, ako aj pre bezpoldrážkové dvere.
• Pri použití zárubne PROJEKT je potrebné zväčšiť stavebný otvor: šírka S0 +25 mm a tiež výšku H0+15 mm.
141
Klasifikácia PORTA
Vzorky farieb
Vodou riediteľný lak
Zvlášť pre Vás, na základe európskych štandardov, sme vypracovali klasifikáciu obloženia – pri zohľadnení rôznych vonkajších impulzov priamo ovplyvňujúcich pevnosť plochy dverí. Klasifikácia
je závislá od týchto činiteľov, ktoré pôsobia na dvere a ich dyhu
počas každodenného používania:
Opotrebenie
je nerozlučnou súčasťou používania každých
dverí. Každý deň sú dvere vystavené mnohonásobnému otieraniu spojenému s prechádzaním osôb, ktoré majú plné ruky práce.
Prenášané doklady a osobné veci im znemožňujú ich správne používanie. Povrch krídla
musí vydržať hry detí, často aj domáce zvieratá nešetria dvere, keď čakajú na príchod
svojich majiteľov.
Vlhkosť
pri veľkej vlhkosti vzduchu je priamemu ohrozeniu vystavená práve dyha. Jej odolnosť
voči tomuto činiteľu zaručuje nemennosť tvaru a jednotný povrch po celú dobu používania.
Denné svetlo
je činiteľom ovplyvňujúcim zmenu skladby
farieb po dlhej dobe používania. Skontrolovali
sme pre Vás všetky druhy dyhy a ich spôsob
reakcie na denné svetlo pri mnohoročnom používaní a s hrdosťou zdôrazňujeme, že nami
zvolené spôsoby obkladania dverí dosahujú
veľmi dobré výsledky po celú dobu používania.
Klasifikácia Porta rozlišuje šesť skupín, ku ktorým patria všetky
druhy obloženia využívané v kolekciách dverí Porta. Skupiny
klasifikujú kvalitu konečnej úpravy, jej trvanlivosť a estetiku.
Dúfame, že naša klasifikácia uľahčí optimálnu voľbu a prijatie
Vášho najlepšieho rozhodnutia..
HIIIII ECONOMIC
Vodou riediteľný lak
trieda predstavujúca ideálne spojenie kvality
a ceny.
HHIIII STANDARD
Buk
HH
Minimax
Biely
(RAL9016)
Jabloň
HHH
Akrylová farba
Základná trieda Porta – zaisťuje možnosť dlhodobého používania v domácnostiach.
HHHIII STANDARD PLUS
Povrchy: Portadecor, decor Minimax
Rozšírená trieda Standard so zvýšenými parametrami: odolnosť proti oderu a odolnosť proti vlhkosti.
Biely
Buk
Fólia Portadecor
Jabloň
HHH
HHHHII PREMIUM
Povrchy: Portadur, prírodná dyha standard,
termofólia, prírodná dyha select, akrylátová
farba vonkajšia, vodou riediteľný lak vonkajší
trieda s najvyšším priemerom parametrov, zaručujúcich vysokú úžitkovú kvalitu s odporúčaným
použitím pre obytné budovy a kancelárie.
Šedá
Euroinvest
Povrch: CPL HQ, polyesterová farba
Oceľový plech pokrytý PCV
Trieda spájajúca nemennú funkčnosť s eleganciou všade tam, kde sú dvere vystavené priamemu dlhodobému pôsobeniu vonkajších činiteľov
s odporúčaným určením najmä pre hotely, verejné
budovy a kancelárie.
Fólia Portadur
Orech 1
Povrch: HPL, kyselinovzdorná nerezová oceľ
Trieda, ktorej parametre predstavujú ochranu pre
intenzívne používanie modelov: je určená pre miesta s veľkou intenzitou pohybu – všade tam, kde
každodenné prechádzajú tisícky ľudí.
Orech 2
Termofólie PCV
Hotely, kanceláře, budovy
pre širokú verejnosť
Odolnosť proti vonkajším vplyvom
Budovy, obytné miesta so širokým poľom pôsobnosti
HH
HHH
HHHH
HHHHH
HHHHHH
STANDARD
STANDARD PLUS
PREMIUM
PROFESSIONAL
EXTREME
Diagram predstavuje firmou Porta doporučené miesta určené
pre jednotlivédruhy obloženia.
Třída
H
Orech
Orech 3
Orech 4
Orech 5
Orech 6
Jelša
Jabloň
Dub
zlatý
Dub
Orech
Dub
Milano 1
Dub
Milano 2
Olivovo
Zelený
Modrý
Javor
Orech
Biely
Šedá
Euroinvest
Mahagón
Biely
Dub
Wenge
Dub
Milano 3
Dub
Milano 4
Dub
Milano 5
Buk
Jabloň
Mahagón
HHHHH
Buk
Porta
Laminát HPL
ECONOMIC
Hruška
HHHH
Laminát CPL HQ
Miesta s veľmi
intenzívnou
prevádzkou
Višňa
HHHH
HHHHHH EXTREME
Jelša
Buk
Bavaria
HHHHHI PROFESSIONAL
Buk
světlý
142
Akrylátová farba
Pri každom prezentovanom výrobku nájdete informáciu o klasifikácii použitého obloženia:
Čistiace prostriedky upratovacie práce tak doma, ako aj vo firme-
vyžadujú nutnosť používania čistiacich prostriedkov, čo obvykle nie je bez významu pre
pevnosť povrchu.
HH
HHHHHH
Šedá
Euroinvest
Svetložltý
143
Vzorky farieb
Prírodná dyha standard
Dub 1
PORTA KONTRAKT
HHHH
Dub 2
Dub 3
Dub 4
Dub 5
Javor 1
Limba 1
Nadštandardná prispôsobivosť
Limba 2
Dvere PORTA neznamenajú iba širokú škálu štandardných
produktov, ale aj dvere na objednávku, ktoré sú prispôsobené
bytové domy
Borovice 1
Borovice 2
Prírodná dyha select
Borovice 3
Borovice 4
Limba 3
Limba 4
Sapelli 3
individuálnym potrebám našich zákazníkov.
Sapelli 4
Povrch, dizajn alebo veľkosť na objednávku v kombinácii
s množstvom technických riešení s najvyššími možnými
HHHH
funkčnými parametrami ako bezpečnosť, zvukotesnosť, odolatypické bývanie
Dub
Teak
Vodou riedený lak
Čerešňa
Palisander
Wenge
Heban
sa používajú v obytných budovách, kanceláriách, školách,
trhoch, reštauráciách, hoteloch, ubytovniach, nemocniciach,
HHHH
zdravotných centrách, laboratóriách, sanatóriách, letiskách
rezidencie
Dub 1
Dub 2
Dub 3
Dub 4
Dub 5
(zlatý)
a iných verených priestoroch. Kvalita použitých materiálov
a presnosť výroby sú základnými znakmi dverí PORTA.
Dub 6
(biely)
V rámci technologických kapacít pre Vás špeciálne vyvinutá
jednotka – Zmluvné oddelenie Porta pripraví ponuku podľa
ordinácie
Borovice 1
Borovice 2
me v rámci našich certifikátov umožňujú použitie našich
dverí aj v prestížnych investičných štruktúrach. Naše dvere
Orech
americký
Dub
bielený
nosť voči požiaru, nepriepustnosť voči dymu, ktoré ponúka-
Borovice 3
Akrylátová farba (vonkajša)
HHHH
Borovice 4
očakávaní, ktoré uvediete vo Vašej požiadavke.
Borovice 5
(zlatá)
Ocelový plech pokrytý PCV
HHHHH
PROTIPOŽIARNA ODOLNOSŤ
kancelárie
Dub Zlatý
Biely
Hnedá
(RAL 9016) (RAL 8028)
Orech
DYMOTESNOSŤ
Mahagón
ZVUKOVÁ IZOLÁCIA
Polyesterová farba
HHHHH
Oceľ
hotely, penzióny
HHHHHH
BEZPEČNOSTNÁ ODOLNOSŤ
Biely
Šedá
(RAL 9016) (RAL 7047)
Krémová
Hnedá
Modr ý
Zeleň
(RAL 1001) (RAL 8028) (RAL 5005) (RAL 6019)
Kyselinovzdorná
nerezová oceľ
bazény
Všetky Vaše otázky týkajúce sa neštandardných ponúk,
prosím posielajte na Kontraktačné oddelenie:
tel. +48 58 6778 145, e-mail: [email protected]
Firma Porta KMI Poland Sp. z o.o. si vyhradzuje právo uviesť (bez potrebného upozornenia) zmeny technických parametrov, vybavenia,cien spolu so špecifikáciou produktu.
Uvedené informácie v publikácií sú aktuálne vo chvíli uvedenia na trh. Všetky predošlé publikácie týkajúce sa rovnakého tovaru strácajú platnosť.
(www.welldone.pl)
Kolekcia fotografií:
Ďakujeme za zapožičanie fotografickej kolekcie: nábytok a bytové doplnky-firma Vinotti, www.vinotti.pl; stylový nábytek – firma Rad-Pol, www.rad-pol.com.pl; pohovky –
firma Komfort, www.komfort.pl.
letiská
144
UPOZORNENIE: S ohľadom na kvalitu tlače sa môže farba produktu v skutočnosti odlišovať.
www.portadoors.sk
Porta KMI Poland Sp. z o.o.
Polska, 84-239 Bolszewo, ul. Szkolna 26,
Tel. + 48 58 67 78 100, Fax + 48 58 67 78 199
to v á r n e P O R TA K M I P o l a n d
r o z s a h d i s t r i b u č n é s i e t i P O R TA
Zástupca společnosti Porta KMI Poland:
Radim Grygárek, tel.: +420 603 49 66 54, e-mail: [email protected]
www.portadoors.sk, e-mail: [email protected]
Druk PORTA 355/9. Zlecenie 2010-3247-MP. Data 12.05.2010
Download

Katalog produktów Porta