KOMÍNOVÉ
SYSTÉMY
cenník
+
KOMÍNY
UNI
KOMÍNY
TURBO
KOMÍNY
už od
€
765,
51
len
€
SKVELÁ CENA
SKVELÁ CENA
- komínová zostava (priemer 130 mm)
- nerez trojplášť s izoláciou
- výška komína 4,9 m
bk
Hrú
olá
a iz
50
47,
44
cie
mm
vú
vrcho
je po
u
ž
n
i
í
n
z
m a
tu ko
teplo
- plynotesné komínové dvierka
- biela farba
- pre čistiaci otvor 130 x 260 mm
OBSAH
Komíny ZOP UNI A ZOP TURBO
Úvod k ZOP UNI a ZOP TURBO
3-7
Predstavenie komínových systémov, ktoré Vám prinášajú nové architektonické
aj cenové riešenia problému - ako postaviť kvalitný komín za dobrú cenu. Užitočné
rady a informácie o konštrukcii komínových systémov a ich certifikácii, ktorá
Vám garantuje nadštandardnú kvalitu. Príklady aplikácie komínových systémov
a montážny návod vrátane záručných podmienok.
Komponenty ZOP UNI a ZOP TURBO
8 - 11
Obrázky jednotlivých komponentov so základnými technickými parametrami
a cenou za kus vrátane DPH.
Komínové zostavy ZOP UNI
12 - 13
Široká ponuka kalkulácií jednotlivých komínových zostáv vysokých od 5 m do 12,5 m.
Ponúkame Vám zostavy: jednoprieduchové, jednoprieduchové s vetracou šachtou
a dvojprieduchové.
Komíny ZOP NEREZ
Jednoplášťový komínový systém
14 - 18
Jednoplášťový komínový systém <SWK> 1.4404 predstavujeme ako súbor
kvalitných nerezových komponentov. Ponúkame nerezový materiál, ktorý svojou
kvalitou uspokojí aj najnáročnejšieho klienta.
Zostavy <SWK> 1.4404
18 - 19
Na kalkuláciách Jednoplášťového komínového systému <SWK> 1.4404 môžete
vidieť jeho výhodnosť. Ponúkame Vám zostavy pre komíny rôznych výšok - od 4,4 m
do 10,2 m.
Flexibilný komínový systém
20
V rámci nerezového programu ZOP predstavujeme Flexibilný komínový systém
<SWKE> 1.4404 ako dômyselné technické riešenie.
Oválny komínový systém
21
Nerezový program firmy ZOP je doplnený aj o Oválny komínový systém <SWKOW>
1.4404, ktorý zákazníkovi poskytuje množstvo kvalitných nerezových komponentov
za výhodné ceny. Jeho tvary sú odpoveďou na mnohé technické riešenia.
Trojplášťový komínový systém
22 - 26
Trojplášťový komínový systém <SKD> 1.4404/1.4301 vyrobený z vysoko kvalitných
materiálov. Komponenty sú štandardne dodávané s 50 mm hrúbkou izolácie.
Zostavy <SKD> 1.4404/1.4301
27
Široká ponuka cenových kalkulácií Trojplášťového komínového systému <SKD>
1.4404/1.4301 zahŕňa zostavy komínových systémov od výšky 4,9 m až po 10,6 m.
Zostavy prezentujú nadštandardnú kvalitu za prijateľné ceny, ktoré uvádzame
aj s DPH.
Riešenia pre plynové kotle a kotolne
28 - 29
Nerezové doplnky
30 - 31
Nerezové doplnky, ktoré skvalitia váš komín po estetickej aj technickej stránke,
zvýšia funkčnosť aj výkon nového i prestavovaného komína.
2-3
ÚVOD K ZOP UNI a ZOP TURBO
PREČO KOMÍNOVÝ SYSTÉM ZOP?
tvárnice
výšky
33 cm
1
Dekoračné tvárnice
2
Šamot jedinečnej kvality W3
3
Žiaruvzdorná izolácia
4
Komínové tvárnice
Dekoračné komínové tvárnice sa vyrábajú
zo špeciálnej zmesi ľahčeného betónu v troch
farebných vyhotoveniach: čierna, biela
a tehlovo červená. Tvárnice nie je potrebné
zateplovať.
Ako jediní na Slovensku dodávame šamotové
vložky W3 jedinečnej kvality so 150 ročnou
tradíciou (Made in Germany). W3 šamotové
vložky sa vyznačujú tvarovou stálosťou,
presnosťou, vysokou hladkosťou povrchu,
vysokou odolnosťo u v oč i ky s e l i n ám
a mechanickému poškodeniu. W3 šamotové
vložky sú použiteľné na všetky druhy paliva:
plynné, kvapalné a tuhé palivá.
Žiaruvzdorná izolácia z minerálnych vlákien
vyrábaná výl u čne pr e t e n t o sy st é m
jednoducho a presne zapadá medzi tvárnicu
a vložku (bez zbytočného dorezávania
a dodatočných úprav).
Ľahčené betónové tvárnice sa vyznačujú
vysokou pevnosťou, odolnosťou voči
mechanickému poškodeniu a nízkou
hmotnosťou. Tvárnice majú výšku 33 cm,
čo je len 3 tvárnice na 1 meter komína.
Napríklad 7 metrový komín ZOP postavíte
z 21 tvárnic, u iných systémov je to až 31
tvárnic.
menej
spojov
menej
lepidla
jednoduchá
a rýchla
stavba
5
Plynotesné komínové dvierka
6
Komínový systém ZOP
- Vaša výhra
Dvojdielné plynotesné komínové dvierka,
ktoré sú podmienkou k revízii komína,
sú u nás súčasťou základnej komínovej
zostavy bez akýchkoľvek ďalších príplatkov.
Všetky komponenty komína sú vyrobené tak,
aby do seba jednoducho zapadali, vďaka
čomu je montáž komínového systému ZOP
jednoduchá a rýchla. Všetky prvky komínového
systému sú certifikované a vyhovujú prísnym
kritériám európskych noriem – vysoká kvalita
a bezpečnosť. Stavať komín ZOP bude
pre Vás zábava.
ÚVOD K ZOP UNI a ZOP TURBO
ČO BY STE MALI O KOMÍNOCH VEDIEŤ!
Prečítajte si zopár užitočných rád a informácií o komínoch
a ich príslušenstve. Predídete tak problémom, ktoré by mohli nastať pri
zapájaní a spúšťaní spotrebičov napojených na komínový systém.
Čo je „celková výška komína“ a „účinná výška komína“!
A
B
- celková výška komína, alebo aj stavebná
výška
- účinná výška komína dôležitá pre správnu
funkčnosť pripojených spotrebičov
Príklad:
Ak je celková výška komína 8 m a spotrebič
je zaústený do komína vo výške 2,5 m
nad podlahou, je účinná výška komína
5,5 m. Informáciu o potrebnej účinnej
výške komína Vám poskytne výrobca
konkrétneho spotrebiča (krbová vložka,
krbové kachle, kotol na pevné palivo).
B
A
Riešenie pre nízky bungalov.
- Generátor komínového ťahu
Priemery: ø 150 mm a ø 200 mm
Výkon: 250-350 m3/h
Výška: ø 150-637 mm, ø 200-686 mm
Max. prevádzková teplota: 400˚C
Napätie: 230 V/50 Hz, IP44
Regulátor otáčok
Redukcie, Adaptéry 200/180, 150/130
30
Chránený patentom
verzia B-K
Pohodlné ovládanie
z interiéru (Zap./Vyp., otáčky)
ky)
Ako si zvoliť vhodný komín?
Už pri kúpe komína berte ohľad na to, aky spotrebič budete
pripájať na komínový systém! Výrobcovia kachlí, krbových
a pecových vložiek uvádzajú potrebné priemery dymovodov
pre daný spotrebič.
40
ø 1mm
60
ø 1mm
80
ø 1mm
verzia Štandard
Podstavec 291 x 291 mm (ø150)
Podstavec 351 x 351 mm (ø200)
50
ø 2mm
00
ø 2mm
00
ø 3mm
4-5
ÚVOD K ZOP UNI a ZOP TURBO
KOMÍNOVÝ SYSTÉM ZOP TURBO
Komínový systém pre spoločný odvod spalín a prívod
spaľovacieho vzduchu pre plynové spotrebiče s uzatvorenou
komorou spaľovania TURBO a pretlakom na vyústení spotrebiča
(kondenzačné kotle).
Systém ZOP TURBO spĺňa požiadavky pre najmodernejšie
vykurovacie zariadenia a je určený pre pripojenie jedného alebo
viacerých plynových kotlov s uzatvorenou spaľovacou komorou
a pretlakom spalín na vyústení plynového spotrebiča. Je vhodný
a predurčený pre spoločné podtlakové, pretlakové komíny,
prípadne ako komín s núteným odvodom spalín pomocou
ventilátora.
Ponúkané priemery komínového systému ZOP TURBO:
ø
ø
ø
ø
100
140
200
250
pre
pre
pre
pre
pripojenie
pripojenie
pripojenie
pripojenie
1 kotla
3 kotlov
6 kotlov
10 kotlov
21-25
21-25
21-25
21-25
kW
kW
kW
kW
Max. výška komína 50 m
Teplota na výstupe z kotla max. 200 °C
Komínový systém je certifikovaný podľa
STN EN 13063-3 T200 P1 W 1 O50
Komínové zostavy ZOP TURBO
naceňujeme individuálne.
Volajte 0917 342 021, 0917 823 937
email: [email protected]
VA L I T
KOMÍNY ZOP UNI A ZOP TURBO
- moderné, spoľahlivé, preskúšané a certifikované
Poznámka:
Ďalšie certifikáty a informácie o kvalite poskytujeme na vyžiadanie.
A
K
A
SLU
EN
Y C
ŽB
ÚVOD K ZOP UNI a ZOP TURBO
PRÍKLADY KOMBINÁCIE KOMÍNOVÝCH TVÁRNIC A KOMÍNOV
ZOP UNI jednoprieduchový
s vetracou šachtou
Použitie: krb, kachle, kachľová pec,
ZOP UNI jednoprieduchový
ZOP UNI dvojprieduchový
Použitie: krb, kachle, kachľová pec,
Použitie: krb, kachle, kachľová pec,
Priemery komína (mm):
Priemery komína (mm):
Priemery komína (mm):
ZOP TURBO jednoprieduchový
s vetracou šachtou
Použitie: kondenzačný plynový kotol,
ZOP TURBO jednoprieduchový
ZOP BLOK dvojprieduchový
vľavo ZOP UNI, v pravo ZOP TURBO
kotol na pevné palivo
kotol na pevné palivo
140, 160, 180, 200
140, 160, 180, 200, 250, 300
plynový spotrebič
Použitie: kondenzačný plynový
kotol, plynový spotrebič
Priemery komína (mm):
Priemery komína (mm):
100, 140, 200, 250
100, 140, 200
140, 160, 180, 200
Upozornenie:
Ak je potrebný komín ZOP UNI priemer 250 mm
a ZOP TURBO 140 mm súčasne, je nutné ich postaviť
ako dva samostatné jednoprieduchové komíny.
Stojí to za povšimnutie!
ORIENTEČNÉ VÝŠKY KOMÍNOVÉHO ZAÚSTENIA
PRE KOMÍNY ZOP UNI (45°/90°) A ZOP TURBO
Odľahčená krycia doska
Výška komínového zaústenia
zaustenia je počítaná od prvej
komínovej tvarovky, bez podmurovky komína.
ZOP UNI
90° zaústenie
kotol na pevné palivo
ZOP TURBO
Inpregnovaná voči vode, s okapnicou proti
stekaniu vody na komínové teleso. Váha iba
9 kg. Patentovaná, cemento-vláknitá zmes.
Komínová tvárnica
Presná tvárnica vyrobená
ná
á
zo špeciálnej zmesi. Vyznačuje sa nízkou
hmotnosťou a vysokou tvrdosťou. Univerzálna
pre ZOP UNI a ZOP TURBO.
Rozmery sú orientačné a sú udávané v (mm).
6-7
Farba tehlovo-červená, biela a čierna, výška
8 cm, vyrobený zo špeciálnej tepelne
izolačnej betónovej zmesi. Nie je nutné
dodatočné zateplenie.
nie.
645
975
1305
1635
1965
2295
2625
1140
1470
1800
2130
2460
2790
2620
2290
1960
1630
1300
970
Nadstrešný dekor
Upozornenie:
Pri stavbe nadstrešnej
časti komína z dekoračnej
tvárnice je nutné tieto tvárnice
lepiť výliskom na vodorovnú
škáru smerom dole.
Plynotesné komínové dvierka
Dvojdielné plynotesné komínové
dvierky v bielom vyhotovení.
Jednoduchá montáž pomocou
4 skrutiek a hmoždín s ø 6 mm.
ÚVOD K ZOP UNI a ZOP TURBO
A
správne
nesprávne
M
MONTÁŽNY
NÁVOD TROJVRSTVOVÉHO
KERAMICKÉHO KOMÍNA ZOP
K
18
Postupujte v súlade s montážnym návodom postupne, podľa nižšie uvedených bodov.
Po
17
Správne osádzanie izolácie
15
B
16
perom dole - drážkou hore
14
C
3-5 cm
D
13
6-15 cm
11
10
E
Dodatočná
izolácia
12
Dekoračná
tvárnica
9
Výliskom
na škáru
vždy
smerom
DOLE!
3 cm
Alt. 1
Alt. 2
F
7 mm
7
5
4
6
G
1. Podmurovku komína postavte z tvárnic vyplnených betónom. Ak nie je podklad dobre zaizolovaný,
odporúčame predchádzajúce použitie hydroizolačného materiálu.
2. V prvej komínovej tvárnici vyrežte otvor pre vetraciu mriežku a následne ju umiestnite (podľa
smeru, ktorým chcete odviesť kondenzát z kondenzačnej misky) na pripravenú podmurovku
(vetraciu mriežku môžete osadiť neskôr). Odporúčame už pri založení komína vložiť do pripravených
otvorov v komínovej tvárnici rebrovanu oceľovú tyč (roxor) v hrúbke 8 mm, ktorú zalejeme maltou.
3. Šamotovú kondenzačnú misku vložte do prvej komínovej tvárnice a umiestnite ju presne
do stredu pripravenej plochy (podmurovky), ktorú je predtým potrebné ošetriť žiaruvzdorným
tmelom a skontrolujte vodorovné rozmery. Rúru pre odvádzanie kondenzátu otočte v smere
vetracej mriežky.
4. Pred aplikáciou prvej žiaruvzdornej izolácie aplikujte na tvárnicu maltu a prispôsobte izoláciu
(vyrežte otvor) tak, aby šamotový diel s dvierkami určenými na čistenie mohol byť presne osadený
(v predstihu môžete pripraviť aj druhú izoláciu – viď obrázok). UPOZORNENIE! Pri montáži
dbajte, aby sa pozdĺžny spoj izolácie vždy nachádzal uprostred bočnej časti komínovej tvárnice,
nie na ventilačnom kanále! Viď obrázok A!
5. V druhej komínovej tvárnici vyrežte otvor pre čistiace dvierka tak, aby v nej bolo možné ľahko
umiestniť šamotový diel pre čistiace dvierka (otvor musí byť dostatočne veľký, aby na všetkých
štyroch stenách okolo čistiacich dvierok zostal vždy 1 cm voľného miesta , potrebného
pre dilatáciu). Druhú tvárnicu nasaďte na pripravený podklad prvej komínovej tvárnice a naneste
na ňu vrstvu malty.
6. Hrany kondenzačnej misky a šamotovej vložky s čistiacim otvorom je potrebné vytrieť vlhkou
hubkou, šamotovú vložku s čistiacim otvorom ošetrite žiaruvzdorným tmelom, otočte a postavte
na kondenzačnú misku, nadbytok tmelu z vnútornej strany odstráňte hubkou. Dbajte, aby hrany
a drážky jednotlivých šamotových dielov boli dobre spojené. UPOZORNENIE! Komínová vložka
s čistiacim otvorom musí byť osadená nápisom „OBEN“ smerom hore! Viď obrázok B!
7. Na druhú komínovú tvárnicu osaďte ďalšiu tvárnicu . Vložte izoláciu, ktorá bola predtým upravená
k zaizolovaniu hornej časti šamotovej vložky s dvierkami (bod 4 návodu). Na tretiu komínovú
tvárnicu aplikujte vrstvu malty. UPOZORNENIE! Kontrolujte zvislé a vodorovné rozmery komína
na oboch stranách!
8. Čistiace dvierka umiestnite do komínovej vložky. Rám dvierok utesnite vo vnútri vložky. Medzi
rámom dvierok a komínovou tvárnicou ponechajte 1–2 cm dilatáciu (podľa hrúbky omietky),
ktorú vyplňte žiaruvzdornou izoláciou. Toto neplatí pre plynotesné dvierka. Plynotesné dvierka
montujete priamo na komínovú tvárnicu pomocou 4 ks hmoždín a 4 ks skrutiek.
9. V komínovej tvárnici vyrežte otvor pre šamotovú vložku na pripojenie dymovodu (otvor musí byť
dostatočne veľký, aby na všetkých štyroch stenách okolo napojenia dymovodu zostali vždy 3 cm voľného
miesta , potrebného pre dilatáciu) a pripravte izoláciu, podobne ako v prípade nasadzovania šamotovej
vložky s čistiacim otvorom .
10. Do komínovej tvárnice vložte vopred upravenú izoláciu na zaizolovanie šamotovej vložky
pre pripojenie dymovodu.
11. Na pripravenej ploche tvárnice umiestnite ďalšiu komínovú tvárnicu s vyrezaným otvorom
a aplikujte na ňu maltu.
12. Drážky šamotových vložiek vytrite vlhkou hubkou. Do drážky šamotovej vložky pre pripojenie
dymovodu aplikujte žiaruvzdorný tmel, otočte ju a postavte na šamotovú vložku s čistiacim
otvorom. Zbytky žiaruvzdorného tmelu z vnútornej strany šamotovej vložky odstráňte vlhkou
hubkou.
13. Šamotovú vložku pre pripojenie dymovodu doizolujte vyrezanou izoláciou.
14. Stavba komína prebieha nasledovne:
- nasadenie novej komínovej tvárnice a aplikácia malty a rebrovanej oceľovej tyče do kruhových
otvorov komínovej tvárnice.
- vyčistenie spoja medzi šamotovými vložkami pomocou vlhkej hubky, nanesenie žiaruvzdorného
tmelu na hranu ďalšej šamotovej vložky, umiestnenie šamotovej vložky a odstránenie zbytku
tmelu z vnútornej strany
- umiestnenie ďalšej izolácie. S výstavbou tvárnic, šamotových vložiek a aplikáciou izolácie
pokračujte až do úrovne uvedenej v projektovej dokumentácii. Predpisy vyžadujú, aby medzi
vonkajšou obostavbou komína a prechodom cez stropnú dosku alebo konštrukciu strechy zostali
aspoň 3 cm voľného priestoru pri nehorľavých materiáloch (betónová konštrukcia) a aspoň 5
cm voľného priestoru pri horľavých materiáloch (drevená konštrukcia). Tento priestor je potrebné
vyplniť žiaruvzdornou izoláciou. Viď obrázok C.
15. Poslednú šamotovú vložku zrežte tak, aby nerezový kónus po nasadení na šamotovú vložku zostal
visieť cca 1 cm nad krycou doskou. Poslednú izoláciu je potrebné zrezať 6-15 cm pod úrovňou hornej
hrany poslednej komínovej tvárnice. Viď obrázok D.
16. Nadstrešnú časť komína zaizolujte dodatočnou vrstvou minerálnej vlny (stavebnej) hrúbky 30 mm
a omietnite alebo použite dekoračné tvárnice vyrobené zo špeciálnej tepelno izolačnej zmesi
(nie je nutné dodatočné zateplenie). Dekoračné tvárnice doporučujeme lepiť na lepidlo flexkleber.
Viď obrázok E.
17. Stavbu komína ukončite krycou doskou. Do otvorov v tvárnici vložte dodané hmoždinky
a podložky. Na tvárnicu položte kryciu dosku, podložky a jemne dotiahnite skrutkami.
Viď obrázok F.
18. Nasaďte kónus. Viď obrázok G.
Záručné podmienky
Zá
•
Tu naniestˇ
žiaruvzdorný
tmel
Pred osadením
vyhnútˇháčiky
cca 3 mm
smerom von!
8
3
•
•
•
2
1
•
Na kompletný komínový systém poskytujeme záruku 30 rokov s podmienkou použitia originálnych
dielov komínového systému.
Na celý sortiment jednotlivých prvkov sa vzťahuje záruka 24 mesiacov s výnimkou spotrebného
materiálu, kde je záruka uvedená v záručných listoch jednotlivých výrobkov alebo lehoty uvedené
na faktúrach alebo dodacích listoch.
Z
Záručná lehota začína plynúť dňom prevzatia tovaru.
Záruka sa nevzťahuje na závady vzniknuté zlou obsluhou, neodborným alebo neprimeraným
Z
zzaobchádzaním, použitím a inštaláciou, ktoré sú v rozpore s inštalačnými predpismi
pripájaného zariadenia.
Záruka sa nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku živelnej katastrofy, násilného poškodenia,
Z
ppoveternostných vplyvov alebo prevádzky za extrémne neobvyklých podmienok.
KOMPONENTY ZOP UNI a ZOP TURBO
Vnútorný priemer (mm)
100
140
160
180
200
250
300
Obj. č.
-
14899
14900
14901
14902
14903
15137
Cena za ks (€ s DPH)
-
5,00
6,59
7,24
8,27
16,75
24,07
Výška (mm)
-
330
330
330
330
330
330
Hmotnosť (kg)
-
5,2
5,8
6,6
7,2
15,0
16,9
Hrúbka steny (mm)
-
15
15
15
15
25
30
Obj. č.
12648
15178
-
-
15179
15180
-
Cena za ks (€ s DPH)
5,44
5,44
-
-
8,78
18,80
-
Výška (mm)
330
330
-
-
330
330
-
Hmotnosť (kg)
3,8
5,2
-
-
7,2
15,0
-
Hrúbka steny (mm)
15
15
-
-
15
25
-
Obj. č.
-
-
15154
15158
14897
15217
15219
Cena za ks (€ s DPH)
-
-
51,82
60,71
68,24
112,98
181,63
Výška (mm)
-
-
660
660
660
660
660
Hmotnosť (kg)
-
-
17,6
19,3
20,0
40,6
52,8
Hrúbka steny (mm)
-
-
15
15
15
25
30
Obj. č.
-
15149
15070
15155
14898
15216
15218
Cena za ks (€ s DPH)
-
21,88
23,58
25,70
26,92
78,10
120,29
Výška (mm)
-
660
660
660
660
660
660
Hmotnosť (kg)
-
11,2
13,5
14,5
15,3
32,4
39,3
Hrúbka steny (mm)
-
15
15
15
15
25
30
1. Komínová vložka (W3) UNI
2. Komínová vložka (W3) TURBO
3. Komínová vložka 45° UNI
4. Komínová vložka 90° UNI
5. Komínová vložka s čistiacim otvorom UNI
Obj. č.
-
15139
14895
15140
14896
15141
15142
Cena za ks (€ s DPH)
-
31,88
33,54
35,66
36,83
76,40
111,30
Výška (mm)
-
660
660
660
660
660
660
Hmotnosť (kg)
-
12,45
13,9
14,9
15,6
30,9
36,1
Hrúbka steny (mm)
-
15
15
15
15
25
30
Obj. č.
-
15168
15169
15170
15171
15172
15173
Cena za ks (€ s DPH)
-
16,87
18,36
21,55
24,82
26,26
34,93
Dĺžka (mm)
-
-
-
-
-
-
-
Hmotnosť (kg)
-
4,5
6,4
7,0
7,2
14,6
24,1
Hrú
Hrúbka
úbka st
steny
tenyy (m
(mm)
mm)
-
20
20
20
20
25
30
Obj. č.
-
15160
15161
15162
15163
15164
15166
Cena za ks (€ s DPH)
-
7,26
8,83
9,73
10,72
11,08
17,26
Dĺžka (mm)
-
-
-
-
-
-
-
Hmotnosť (kg)
-
1,7
2,3
2,5
2,8
5,4
9,2
Hrúbka steny (mm)
-
15
20
20
20
25
30
6. Dodatočné napojenie 45° UNI
7. Dodatočné napojenie 90° UNI
8. Dodatočné napojenie na komínovú vložku s čistiacim otvorom
8-9
Obj. č.
-
15145
14887
15146
14836
15147
15148
Cena za ks (€ s DPH)
-
6,53
6,53
6,53
6,53
8,22
8,22
Rozmery orvoru š/v (mm)
-
130/260
130/260
130/260
130/260
130/260
130/260
Hmotnosť (kg)
-
3,0
2,7
2,5
2,6
4,5
3,3
Hrúbka steny (mm)
-
22
22
22
22
22
22
KOMPONENTY ZOP UNI a ZOP TURBO
Vnútorný priemer (mm)
100
140
160
180
200
250
300
09. Predlžovací diel na dvierka UNI
Obj. č.
-
Cena za ks (€ s DPH)
-
15071
20,14
Rozmery orvoru š/v/h (mm)
-
130/260/300
Hmotnosť (kg)
-
11,2
Hrúbka steny (mm)
-
22
10. Komínová vložka dopojovacia/čistiaca TURBO s tesnením
Obj. č.
12638
12639
-
-
12640
12641
-
18,80
18,80
-
-
21,59
32,72
-
Výška (mm)
330
330
-
-
330
330
-
Hmotnosť (kg)
4,4
5,8
-
-
7,8
15,1
-
Hrúbka steny (mm)
15
15
-
-
15
25
-
Cena za ks (€ s DPH)
11. Kondenzačná miska UNI/TURBO
Obj. č.
12655
15174
14904
15175
15175
27,71
37,00
39,94
112,29
112,29
Výška (mm)
154
160
160
166
160
Hmotnosť (kg)
7,8
4,7
6,7
13,2
13,2
Cena za ks (€ s DPH)
12. Žiaruvzdorná izolácia do tvárnic
a)
b)
a) Na 1 bežný meter komína je potrebné objednať 6 kusov izolácie
b) Na 1 bežný meter komína je potrebné objednať 100 cm izolácie
15095
a)
a)
a)
a)
b)
b)
Obj. č.
O
-
Cena (€ s DPH)
C
-
2,42
2,28
2,83
2,42
0,32
0,38
Rozmery š/h/v (mm)
R
-
381/330/30
381/330/20
446/330/30
444/330/20
d250/330/v
d300/330/v
Hmotnosť (kg)
H
-
0,05
0,04
0,06
0,04
0,02
0,02
Jednotka množstva
-
ks
ks
ks
ks
cm
cm
15096
15097
15098
10334
10335
13. Žiaruvzdorná izolácia zaústenia 90° UNI
Obj. č.
-
10343
10343
10344
10344
-
-
Cena za ks (€ s DPH)
-
8,11
8,11
10,32
10,32
-
-
Rozmery š/h/v (mm)
-
40
40
40
40
-
-
Hmotnosť (kg)
-
0,05
0,04
0,0,06
0,04
-
-
14. Žiaruvzdorná izolácia zaústenia 45° UNI
Obj. č.
-
-
10340
10341
10342
-
-
Cena za ks (€ s DPH)
-
-
8,11
8,11
10,32
-
-
Hrúbka (mm)
-
-
40
40
40
-
-
Hmotnosť (kg)
-
-
0,1
0,1
0,1
-
-
15. Komínová tvárnica ľahčená UNI/TURBO
Obj. č.
15075
15074
10345
10346
Cena za ks (€ s DPH)
9,18
9,18
13,13
16,30
320/320/330
360/360/330
460/460/200
550/550/240
20,0
24,0
27,5
29,4
15092
15091
-
-
10,04
10,04
-
-
460/320/330
500/360/330
-
-
34,5
36,0
-
-
244/102
284/102
-
-
Rozmery š/h/v (mm)
Hmotnosť (kg)
16. Komínová tvárnica s vetracou šachtou UNI/TURBO
Obj. č.
Cena za ks (€ s DPH)
Rozmery š/h/v (mm)
Hmotnosť (kg)
Rozmery šachty š/h (mm)
KOMPONENTY ZOP UNI a ZOP TURBO
Vnútorný priemer (mm)
100
140
160
180
200
250
300
17. Komínová tvárnica dvojprieduchová UNI/TURBO
15093
15094
-
-
14,18
14,18
-
-
640/360/330
670/360/330
-
-
44,0
47,5
-
-
140-160 / 180-200
180-200 / 180-200
-
-
Obj. č.
Cena za ks (€ s DPH)
Rozmery š/h/v (mm)
Hmotnosť (kg)
priemer 1 / priemer 2 (mm)
18. Dekoračná tvárnica červená UNI/TURBO tehlovo červená/biela/čierna
Obj. č.
15107/15111/15109
15106/15110/15108
-
-
7,31
9,88
-
-
340/340/80
380/380/80
-
-
8,5
9,0
-
-
Cena za ks (€ s DPH)
Rozmery š/h/v (mm)
Hmotnosť (kg)
19. Dekoračná tvárnica červená s vetracou šachtou UNI/TURBO tehlovo červená / biela / čierna
Obj. č.
15225/15229/15227
15224/15228/15226
-
-
8,35
10,93
-
-
480/340/80
540/380/80
-
-
12,0
13,0
-
-
15068
15067
15100
-
Cena za ks (€ s DPH)
Rozmery š/h/v (mm)
Hmotnosť (kg)
20. Krycia doska UNI/TURBO bez vetracej šachty
Obj. č.
Cena za ks (€ s DPH)
Rozmery š/h/v (mm)
38,08
38,08
43,27
-
520/520/80
560/560/80
680/680/80
-
12,0
16,0
24,0
-
15101
15102
-
-
43,13
43,13
-
-
660/520/80
700/560/80
-
-
18,0
19,0
-
-
Hmotnosť (kg)
21. Krycia doska UNI/TURBO s vetracou šachtou
Obj. č.
Cena za ks (€ s DPH)
Rozmery š/h/v (mm)
Hmotnosť (kg)
22. Krycia doska UNI/TURBO dvojitá
Obj. č.
-
15103
15104
-
-
Cena za ks (€ s DPH)
-
55,30
55,30
-
-
Rozmery š/h/v (mm)
-
840/560/80
870/560/80
-
-
Hmotnosť (kg)
-
19,0
19,0
-
-
priemer 1 / priemer 2 (mm)
-
140-160 / 180-200
180-200 / 180-200
-
-
23. Kónus UNI/TURBO nerez
Obj. č.
Cena za ks (€ s DPH)
Výška (mm)
Hmotnosť (kg)
10357
15208
15209
15210
15211
10362
-
46,99
46,99
51,80
58,23
70,67
96,75
-
-
-
-
-
-
-
-
1,0
1,3
1,5
1,8
2
2,3
-
24. Krycia doska s kónusom a Meidingerovou hlavou 300 nerez
10-11
Obj. č.
-
-
-
-
-
-
10356
Cena za ks (€ s DPH)
-
-
-
-
-
-
148,76
Výška (mm)
-
-
-
-
-
-
-
Hmotnosť (kg)
-
-
-
-
-
-
3,0
KOMPONENTY ZOP UNI a ZOP TURBO
Vnútorný priemer (mm)
100
140
160
180
200
250
300
10579
10580
10580
10580
10581
10581
-
18,76
26,54
26,54
26,54
28,63
28,63
-
-
-
-
-
-
-
-
0,30
0,45
0,45
0,45
0,60
0,60
-
Obj. č.
15230
15231
-
-
15232
15233
-
Cena za ks (€ s DPH)
6,97
7,49
-
-
8,53
10,10
-
30
30
-
-
30
30
-
0,01
0,01
-
-
0,01
0,01
-
Obj. č.
-
-
-
14746
14747
-
-
Cena za ks (€ s DPH)
-
-
-
33,90
35,72
-
-
D šamot (mm)
-
-
-
180
200
-
-
D nerez (mm)
-
-
-
180
200
-
-
Hmotnosť (kg)
-
-
-
0,69
0,75
-
-
25. Meidingerova hlava UNI/TURBO nerez
Obj. č.
Cena za ks (€ s DPH)
Výška (mm)
Hmotnosť (kg)
26. Dištančný krúžok TURBO nerez
Výška (mm)
Hmotnosť (kg)
27. Vonkajšie dopojenie UNI nerez
28. Vetracia mriežka UNI biela
29. Vetracia mriežka TURBO nerez
Obj. č.
Cena za ks (€ s DPH)
Rozmery š/v (mm)
15183
Obj. č.
6,16
Cena za ks (€ s DPH)
Rozmery š/v (mm)
170/110
Hmotnosť (kg)
14986
Obj. č.
19,93
47,44
200/330
Rozmery š/v (mm)
268/392
Hmotnosť (kg)
2
Rozmery otvoru š/v (mm)
15099
Cena za ks (€ s DPH)
Hmotnosť (kg)
130/260
Rozmery otvoru š/v (mm)
32. Dopojovacia príruba TURBO
Obj. č.
0,3
31. Komínové dvierka plynotesné UNI biele
Obj. č.
Rozmery š/v (mm)
8,30
135/195
Hmotnosť (kg)
0,3
30. Komínové dvierka UNI biele
Cena za ks (€ s DPH)
10831
8
130/260
33. Komínové dvierka TURBO bez otvoru / s otvorom
Obj. č.
15214/15215
10330
10331
Cena za ks (€ s DPH)
55,46
55,46
Cena za ks (€ s DPH)
23,53
Rozmery š/v (mm)
200/200
200/200
Rozmery š/v (mm)
190/190
100
125
Priemer dopojenia (mm)
Hmotnosť (kg)
-
-
34. Uzáver čistiaceho otvoru TURBO nerez
Obj. č.
Cena za ks (€ s DPH)
Priemer (mm)
Hmotnosť (kg)
15213
21,28
Hmotnosť (kg)
nerez
35. Tesnenie TURBO
Rozmery otvoru š/v (mm)
Obj. č.
Cena za ks (€ s DPH)
0,5
140/140
10395
27,00
100
Rozmery š/v (mm)
-
0,1
Hmotnosť (kg)
-
36. Komínový tmel
37. Murovacia zmes na lepenie tvárnic
Obj. č.
12652
Obj. č.
15105
Cena za ks (€ s DPH)
8,86
Cena za ks (€ s DPH)
7,64
Rozmery š/v (mm)
Hmotnosť (kg)
3,0
Rozmery š/v (mm)
Hmotnosť (kg)
25,0
KOMÍNOVÉ ZOSTAVY ZOP UNI
CENY KOMÍNOVÝCH ZOSTÁV ZOP UNI
Pre jednoduchú orientáciu v cenách komínov a pre jednoduchý nákup sme pre vás pripravili širokú
ponuku komínových zostáv. Stačí si len vybrať!
Komínová zostava obsahuje:
všetky komponenty nutné pre stavbu kompletného komína - komínové tvárnice, žiaruvzdornú
izoláciu, izoláciu zaústenia, komínové vložky, komínovú vložku pre pripojenie dymovodu, komínovú vložku
s čistiacim otvorom, kondenzačnú misku, komínové dvierka, vetraciu mriežku, komínovú hlavu - kónus,
kryciu dosku, komínový tmel, lepidlo na lepenie tvárnic. Keďže výška komína sa ráta od prvej keramzitovej
tvárnice s kondenzačnou ímkou, nie je v zostave započítaná tvárnica na vytvorenie komínovej podmúrovky!
Dĺžka komína (bm)
5,0
5,5
6,0
6,5
7,0
7,5
KZ1P - Komínová zostava jednoprieduchová
Vnútorný priemer (mm)
Uhol zaústenia (°)
140
90°
500,47
538,54
562,57
600,64
619,67
657,73
160
90°
520,45
561,11
588,02
628,68
649,01
689,66
160
45°
548,69
589,35
616,26
656,92
677,25
717,90
180
90°
558,22
602,38
631,69
675,85
697,93
742,09
180
45°
591,01
635,17
664,49
708,65
730,73
774,89
200
90°
571,93
616,52
647,09
691,68
713,98
758,57
200
45°
613,26
657,85
688,42
733,01
755,30
799,90
250
90°
1096,90
1191,17
1244,87
1339,13
1392,83
1487,10
250
45°
1131,79
1226,06
1279,76
1374,02
1427,72
1521,99
300
90°
1243,88
1349,47
1418,57
1540,47
1609,56
1715,16
300
45°
1305,22
1410,81
1479,91
1601,81
1670,90
1776,50
Cena za zostavu (€ s DPH)
KZ1PV - Komínová zostava jednoprieduchová s vetracou šachtou
Vnútorný priemer (mm)
Uhol zaústenia (°)
140
90°
517,61
557,40
582,30
622,09
641,99
681,78
160
90°
537,59
579,97
607,75
650,14
671,33
713,71
160
45°
565,83
608,21
653,99
678,38
699,57
741,95
180
90°
575,35
621,24
651,42
697,31
720,25
766,14
180
45°
608,15
654,04
684,22
730,10
753,05
798,94
200
90°
589,07
635,39
666,82
713,14
736,30
782,62
200
45°
630,40
676,72
708,14
754,46
777,62
823,94
Cena za zostavu (€ s DPH)
KZ2P - Komínová zostava dvojprieduchová
Vnútorný priemer 1P/2P* (mm)
Uhol zaústenia 1P/2P* (°)
140/180
90°/90°
979,35
1053,23
1102,40
1176,27
1213,21
1287,08
140/180
90°/45°
1012,15
1086,02
1135,20
1209,07
1246,01
1319,88
140/200
90°/90°
993,07
1067,37
1117,80
1192,10
1229,25
1303,56
140/200
90°/45°
1034,40
1108,70
1159,13
1233,43
1270,58
1344,89
160/200
90°/90°
1013,05
1089,95
1139,14
1620,15
1258,59
1335,49
160/200
90°/45°
1054,38
1131,27
1084,58
1261,47
1299,92
1376,82
180/200
90°/90°
1050,81
1131,21
1186,92
1267,32
1307,52
1387,92
180/200
90°/45°
1092,14
1172,54
1228,25
1308,65
1348,85
1429,25
200/200
90°/90°
1064,53
1145,36
1202,31
1283,15
1323,56
1404,39
200/200
90°/45°
1105,86
1186,69
1243,64
1324,47
1364,89
1445,72
1P/2P* - 1 prieduch / 2 prieduch na dvojprieduchovom komíne
12-13
Cena za zostavu (€ s DPH)
komínová vložka
komínová tvárnica
komínová vložka 90° (sopúch 90°)
komínová vložka 45° (sopúch 45°)
komínová vložka s čistiacim otvorom
komínové dvierka UNI
komínové dvierka UNI plynotesné
izolácia
kondenzačná miska
vetracia mriežka
začiatok komínovej zostavy
komínová podmúrovka - vyrobená
z komínovej tvárnice zaliatej betónom
(nie je súčasťou komínovej zostavy)
8,0
8,5
9,0
9,5
10,0
10,5
11,0
11,5
12,0
676,76
723,68
709,99
759,50
738,23
12,5
742,72
780,78
802,24
840,30
859,33
897,40
916,43
954,49
779,83
820,49
843,10
883,75
904,08
944,74
965,06
1005,72
787,74
808,07
848,73
871,34
911,99
932,32
972,98
993,30
1033,96
764,17
817,19
839,27
883,43
908,34
952,50
974,58
1018,74
1040,82
1084,98
796,97
849,98
872,06
916,22
941,14
985,30
1007,38
1051,54
1073,62
1117,78
780,86
834,31
856,61
901,20
925,92
970,51
992,81
1037,40
1059,70
1104,29
822,19
875,64
897,94
942,53
957,25
1011,84
1034,14
1078,73
1101,02
1145,62
1540,80
1643,93
1697,62
1791,89
1845,59
1939,86
1993,56
2087,82
2141,52
2235,79
1575,69
1678,82
1732,51
1826,78
1880,48
1974,75
2028,45
2122,71
2176,41
2270,68
1784,26
1898,71
1967,81
2073,41
2142,50
2248,10
2317,20
2422,79
2491,89
2613,79
1845,60
1960,05
2029,15
2134,75
2203,84
2309,44
2378,54
2484,13
2553,23
2675,13
701,68
750,32
770,22
810,01
832,33
872,12
932,02
931,81
951,71
991,50
734,90
786,14
807,34
849,72
873,19
915,58
936,77
979,15
1000,34
1042,73
763,14
814,38
835,58
877,96
901,43
943,82
965,01
1007,39
1028,58
1070,97
789,08
843,83
866,77
912,66
938,44
984,32
1007,27
1053,16
1076,10
1121,99
821,88
876,62
899,57
945,46
971,23
1017,12
1040,06
1085,95
1108,90
1154,78
805,79
860,95
884,11
930,43
956,02
1002,34
1025,50
1071,82
1094,98
1141,30
847,10
902,28
925,44
971,76
997,34
1043,66
1066,82
1113,14
1136,30
1182,62
1324,02
1406,75
1443,68
1517,15
1559,75
1633,62
1670,55
1744,43
1781,36
1864,09
1356,81
1439,54
1476,48
1550,35
1592,54
1666,41
1703,35
1777,22
1814,16
1896,89
1340,71
1423,87
1461,02
1535,33
1577,33
1651,63
1688,78
1763,09
1800,24
1883,40
1382,04
1465,20
1502,35
1576,65
1618,65
1692,96
1730,11
1804,41
1841,57
1924,73
1373,94
1459,69
1498,14
1575,03
1618,19
1695,08
1733,53
1810,43
1848,87
1934,63
1415,27
1501,02
1539,47
1616,36
1659,51
1736,41
1774,86
1851,75
1890,20
1975,95
1428,12
1517,37
1557,57
1637,97
1683,43
1763,83
1804,03
1884,43
1924,63
2013,89
1469,45
1558,70
1598,90
1679,30
1724,76
1805,16
1845,36
1925,76
1965,96
2055,21
1444,81
1534,50
1574,91
1655,57
1701,01
1781,84
1822,26
1903,09
1943,51
2033,19
1486,14
1575,83
1616,24
1697,07
1742,34
1823,17
1863,59
1944,42
1984,83
2074,52
5
ˇ
JEDNOPLÁŠTOVÝ
KOMÍNOVÝ SYSTÉM
Záruka
Záruka
JEDNOPLÁŠŤOVÝ KOMÍNOVÝ SYSTÉM <SWK> 1.4404
rokov
rokov
Komínové vložky a jednoplášťové komínové systémy sú vyrobené z kyselinovzdornej nerezovej ocele
(typ 1.4404 podľa DIN 17441) v hrúbke 0,6 mm (0,5 mm). Ich štandardné využitie je pre odvod spalín
od spotrebičov na pevné palivo, plynových a naftových vykurovacích zariadení pracujúcich v podmienkach
negatívneho tlaku. Tieto typy komínov sú odolné voči účinkom korózie pôsobiacich pri kondenzácii kyselín
počas procesu horenia. Para kondenzuje na studených vnútorných stenách komína a (ako kondenzát)
je odvedená do misky pre kondenzát umiestnenej na spodku komína. Výskyt kondenzácie sa objavuje zväčša
v momente zapaľovania kachlí, ale tiež aj ako výsledok opakovanej prevádzky.
Výhody:
• kyselinovzdornosť, zvlášť voči sírovým kyselinám
• oveľa nižší odpor voči toku spalín v porovnaní s tradičným
keramickým komínom vďaka malej drsnosti povrchu
• možnosť použitia komínových vložiek vo vnútri budov,
v prípade neskôr stavaných komínov, ako aj počas
renovácie starších komínov
• ľahká a jednoduchá montáž, bez nutnosti demolačných prác
• možnosť individuálnej konfigurácie systému
Hrdlové spoje
Jednotlivé prvky komínového systému sú spojené vložením jednej časti
prvku - signy, do druhej časti prvku - hrdla. Vďaka hrdlovým spojom
dosiahneme pevnú a stabilnú konštrukciu komína. Spôsob spojenia
prvkov umožňuje odtok kondenzátu po stenách komína do misky
pre odvod kondenzátu.
Príklad montáže
jednoplášťového komína
1. signa
2. hrdlo
Vnútorný priemer DN (mm)
1. Rúra rovná 250 mm
-
Miska pre odvod kondenzátu
Dvierkový diel
Sopúch 90°
Vynášací diel
Dištančná objímka
Rúra 1000 (mm)
Krycia doska
130
140
8 - Protidažďová manžeta
9 - Meidingerova hlava
10 - Komínové dvierka
11 - Rozeta
12 - Rúra nastaviteľná
13 - Koleno nastaviteľné 0 - 90°
150
160
180
200
250
(priemery na objednávku: 80, 100, 110, 120, 225, 300, 350, 400, 500 mm)
Obj. č.
10695
10698
10701
10704
10707
10710
10715
Cena za ks (€ s DPH)
9,62
10,59
11,26
11,85
13,11
14,28
17,42
Dz (mm)
132,8
140,7
151,9
161,4
182,1
201,2
252,2
Dk (mm)
133,8
141,7
152,9
162,4
183,1
202,2
253,2
0,5
0,53
0,58
0,6
0,69
0,75
0,95
Hmotnosť (kg)
2. Rúra rovná 500 mm
(priemery na objednávku: 80, 100, 110, 120, 225, 300, 350, 400, 500 mm)
10696
10699
10702
10705
10708
10711
10716
14,46
15,54
16,66
17,59
19,65
21,52
27,04
Dz (mm)
132,8
140,7
151,9
161,4
182,1
201,2
252,2
Dk (mm)
133,8
141,7
152,9
162,4
183,1
202,2
253,2
1,0
1,05
1,15
1,2
1,38
1,5
1,9
Obj. č.
Cena za ks (€ s DPH)
Hmotnosť (kg)
3. Rúra rovná 1000 mm
(priemery na objednávku: 80, 100, 110, 120, 225, 300, 350, 400, 500 mm)
10694
10697
10700
10703
10706
10709
10714
23,84
27,68
29,73
31,49
35,92
39,50
52,61
Dz (mm)
132,8
140,7
151,9
161,4
182,1
201,2
252,2
Dk (mm)
133,8
141,7
152,9
162,4
183,1
202,2
253,2
2,0
2,1
2,3
2,4
2,75
3,0
3,8
Obj. č.
Cena za ks (€ s DPH)
Hmotnosť (kg)
14-15
1
2
3
4
5
6
7
ˇ
JEDNOPLÁŠTOVÝ
KOMÍNOVÝ SYSTÉM
Vnútorný priemer DN (mm)
4. Sopúch 90°
130
150
160
180
200
250
10734
10736
10738
10740
10742
(priemery na objednávku: 80, 100, 110, 120, 225, 300, 350, 400, 500 mm)
odvodňovacia
drážka
10730
Obj. č.
10732
21,38
24,25
25,28
27,15
31,35
35,60
49,53
132,8/133,8
140,7/141,7
151,9/152,9
161,4/162,4
182,1/183,1
201,2/202,2
252,2/253,2
L (mm)
280
300
300
310
330
350
400
Hmotnosť (kg)
0,7
0,8
0,85
0,95
1,1
1,3
1,8
Cena za ks (€ s DPH)
Dz (mm)/Dk (mm)
5. Sopúch 45°
140
(priemery na objednávku: 80, 100, 110, 120, 225, 300, 350, 400, 500 mm)
odvodňovacia
drážka
10729
10731
10733
10735
10737
10739
10741
30,53
34,28
37,33
39,91
45,80
51,70
70,87
132,8/133,8
140,7/141,7
151,9/152,9
161,4/162,4
182,1/183,1
201,2/202,2
201,2/202,2
L (mm)
385
390
415
425
455
480
550
Hmotnosť (kg)
0,95
1,0
1,2
1,3
1,5
1,75
2,45
Obj. č.
Cena za ks (€ s DPH)
Dz (mm)/Dk (mm)
6. Dvierkový diel
(priemery na objednávku: 80, 100, 110, 120, 225, 300, 350, 400, 500 mm)
Obj. č.
Cena za ks (€ s DPH)
Dz (mm)/Dk (mm)
10743
10744
10745
10746
10747
10748
10750
23,11
26,89
27,74
29,06
31,29
34,31
42,23
151,9/152,9
161,4/162,4
182,1/183,1
201,2/202,2
201,2/202,2
132,8/133,8
140,7/141,7
k (mm)
145
140
135
155
145
135
145
Hmotnosť (kg)
1,1
1,1
1,15
1,3
1,35
1,4
1,7
7. Predlžovací diel na dvierka
(jo použiteľný na všetky priemery dvierkových dielov)
Obj. č.
-
14153
-
10664
14,28
19,68
26,92
49,38
L (mm)
200
300
500
1000
Hmotnosť (kg)
0,6
0,9
1,5
2,95
Cena za ks (€ s DPH)
8. Komínové dvierka
9. Rámik pre dvierka a regulátor ťahu
Obj. č.
Cena za ks (€ s DPH)
Rozmery š/v (mm)
Hmotnosť (kg)
10600
10817
12,90
Cena za ks (€ s DPH)
19,06
205/255
Rozmery š/v (mm)
126/186
0,6
10. Rúra so spúšťacími strmeňmi 1000 mm
Hmotnosť (kg)
0,5
(priemery na objednávku: 80, 100, 110, 120, 225, 300, 350, 400, 500 mm)
10724
-
10725
14355
10726
10727
10728
24,43
28,27
30,32
32,08
36,51
40,08
53,19
Dz (mm)
132,8
140,7
151,9
161,4
182,1
201,2
252,2
Dk (mm)
133,8
141,7
152,9
162,4
183,1
202,2
253,2
2,0
2,1
2,3
2,4
2,75
3,0
3,8
10584
10585
10586
10587
10588
10589
10590
12,17
12,76
15,07
15,25
15,63
16,86
32,64
132,8
140,7
151,9
161,4
182,1
201,2
252,2
220/140
290/160
290/160
290/160
290/160
350/180
370/200
0,36
0,37
0,51
0,52
0,54
0,56
1,25
Obj. č.
Cena za ks (€ s DPH)
Hmotnosť (kg)
11. Meidingerova hlava
(priemery na objednávku: 80, 100, 110, 120, 225 mm)
Obj. č.
Cena za ks (€ s DPH)
Dz (mm)
D/H (mm)
Hmotnosť (kg)
12. Krycia doska
Obj. č.
(priemery na objednávku: 80, 100, 110, 120, 225, 300, 350, 400, 500 mm)
Obj. č.
10657
10658
10659
10660
10661
10662
10663
Cena za ks (€ s DPH)
9,12
9,24
10,91
10,97
11,20
14,52
24,57
Dz (mm)
132,8
140,7
151,9
161,4
182,1
201,2
252,2
A/B (mm)
250/200
250/200
300/250
300/250
300/250
330/280
400/350
0,4
0,4
0,5
0,5
0,5
0,6
0,8
Hmotnosť (kg)
ˇ
JEDNOPLÁŠTOVÝ
KOMÍNOVÝ SYSTÉM
Vnútorný priemer DN (mm)
13. Protidažďová manžeta
130
180
200
250
10609
10906
10610
10611
10612
10613
10615
Cena za ks (€ s DPH)
7,30
7,48
7,62
7,80
8,12
8,45
10,18
Dw (mm)
131,6
139,5
150,7
160,2
180,9
200,0
251,0
Dm (mm)
204
212
223
232
253
272
350
Hmotnosť (kg)
0,18
0,19
0,2
0,21
0,23
0,25
0,31
(priemery na objednávku: 80, 100, 110, 120, 225, 300, 350, 400, 500 mm)
10643
10644
10645
10646
10647
10648
10649
14,84
15,10
15,57
17,24
18,53
20,35
28,68
Dk (mm)
133,8
141,7
152,9
162,4
183,1
202,2
253,2
L/h (mm)
230/55
230/60
260/52
260/45
260/41
260/43
podľa obj./60
0,3
0,3
0,35
0,4
0,5
0,6
0,7
Cena za ks (€ s DPH)
Hmotnosť (kg)
(priemery na objednávku: 80, 100, 110, 120, 225, 300, 350, 400, 500 mm)
Obj. č.
Cena za ks (€ s DPH)
Dz (mm)/Dk (mm)
-
-
-
-
-
-
-
16,42
18,47
21,38
21,93
23,17
24,63
38,74
132,8/133,8
140,7/141,7
151,9/152,9
161,4/162,4
182,1/183,1
201,2/202,2
252,2/253,2
A (mm)
250
250
300
300
300
330
400
Hmotnosť (kg)
0,9
0,95
1,1
1,15
1,2
1,35
1,85
16. Dištančná objímka
(priemery na objednávku: 80, 100, 110, 120, 225, 300, 350, 400, 500 mm)
Obj. č.
10650
10651
10652
10653
10654
10655
10656
Cena za ks (€ s DPH)
6,74
7,10
7,10
7,10
7,45
7,80
9,24
Do (mm)
532
540
552
561
582
602
652
Dw (mm)
132,8
140,7
151,9
161,4
182,1
201,2
252,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,15
0,15
0,15
Obj. č.
10591
10592
10593
10594
10595
10596
10598
Cena za ks (€ s DPH)
5,28
5,28
5,28
5,28
5,28
5,28
5,87
0,14
0,14
0,15
0,16
0,17
0,18
0,21
Hmotnosť (kg)
(priemery na objednávku: 225, 300 mm)
Hmotnosť (kg)
18. Rúra nastaviteľná 2x250
(priemery na objednávku: 80, 100, 110, 120, 225, 300, 350, 400, 500 mm)
10718
-
10719
10720
10721
10722
10723
19,24
21,14
22,52
23,69
26,24
28,59
34,84
Dz (mm)
132,8
140,7
151,9
161,4
182,1
201,2
252,2
Dk (mm)
133,8
141,7
152,9
162,4
183,1
202,2
253,2
1,0
1,06
1,14
1,21
1,37
1,51
1,9
-
-
-
-
-
-
-
Cena za ks (€ s DPH)
7,54
8,09
8,50
8,86
9,62
10,32
-
Dz (mm)
132,8
140,7
151,9
161,4
182,1
201,2
-
Dk (mm)
133,8
141,7
152,9
162,4
183,1
202,2
-
0,3
0,32
0,34
0,36
0,41
0,45
-
Obj. č.
Cena za ks (€ s DPH)
Hmotnosť (kg)
19. Redukcia (lisovaná)
(priemery na objednávku: 80, 100, 110, 120 mm)
Obj. č.
Hmotnosť (kg)
Pre rozdiel priemerov DN2 - DN1 <= 20 mm
CH
prevedenie
rozťahovaná
priemer DN2
priemer DN1
redukcia
16-17
160
Obj. č.
Obj. č.
17. Spona
150
(priemery na objednávku: 80, 100, 110, 120, 225, 300, 350, 400, 500 mm)
14. Miska pre odvod kondenzátu so sifónom
15. Päta nadstavca
140
ˇ
JEDNOPLÁŠTOVÝ
KOMÍNOVÝ SYSTÉM
Vnútorný priemer DN (mm)
20. Redukcia (segmentová)
130
140
150
160
180
200
250
(priemery na objednávku: 80, 100, 110, 120, 225, 300, 350, 400, 500 mm)
-
-
-
-
-
-
-
Cena za ks (€ s DPH)
18,62
13,66
18,62
16,19
20,29
20,29
24,63
Dz (mm)
132,8/
140,7
151,9
161,4
182,1
201,2
252,2
Dk (mm)
133,8
141,7
152,9
162,4
183,1
202,2
253,2
Obj. č.
Hmotnosť (kg)
v závislosti od rozmerov
Pre rozdiel priemerov DN2 - DN1 > 20 mm
CH
S
prevedenie
segmentová
priemer DN2
priemer DN1
redukcia
21. Koleno 90° s revíznym otvorom
14523
10639
14443
10640
10641
10642
28,09
30,70
31,82
33,99
37,06
38,97
52,43
Dz (mm)
132,8
140,7
151,9
161,4
182,1
201,2
201,2
Dk (mm)
133,8
141,7
152,9
162,4
183,1
202,2
202,2
0,66
0,74
0,8
0,97
1,1
1,21
1,82
Cena za ks (€ s DPH)
Hmotnosť (kg)
22. Koleno 90°
(priemery na objednávku: 80, 100, 110, 120, 225, 300, 350, 400, 500 mm)
Obj. č.
14028
10626
10628
10631
10634
10637
19,29
21,90
23,02
25,19
28,27
30,17
43,63
132,8
140,7
151,9
161,4
182,1
201,2
252,2
Dk (mm)
133,8
141,7
152,9
162,4
183,1
202,2
253,2
0,66
0,74
0,80
0,97
1,1
1,21
1,82
Hmotnosť (kg)
(priemery na objednávku: 80, 100, 110, 120, 225, 300, 350, 400, 500 mm)
Obj. č.
10622
10907
10625
10627
10630
10633
14262
14,98
15,57
16,89
17,51
18,97
20,32
25,86
Dz (mm)
132,8
140,7
151,9
161,4
182,1
201,2
252,2
Dk (mm)
133,8
141,7
152,9
162,4
183,1
202,2
253,2
0,5
0,5
0,55
0,6
0,7
0,8
1,1
Cena za ks (€ s DPH)
Hmotnosť (kg)
24. Koleno 30°
10623
Dz (mm)
Cena za ks (€ s DPH)
23. Koleno 45°
(priemery na objednávku: 80, 100, 110, 120, 225, 300, 350, 400, 500 mm)
10638
Obj. č.
(priemery na objednávku: 80, 100, 110, 120, 225, 300, 350, 400, 500 mm)
10621
-
10624
14552
10629
10632
10635
14,98
15,57
16,89
17,51
18,97
20,32
25,86
Dz (mm)
132,8
140,7
151,9
161,4
182,1
201,2
252,2
Dk (mm)
133,8
141,7
152,9
162,4
183,1
202,2
253,2
0,45
0,45
0,5
0,55
0,65
0,7
0,95
Obj. č.
Cena za ks (€ s DPH)
Hmotnosť (kg)
25. Koleno nastaviteľné 0 - 90° so sponami
10573
10758
10759
10760
10761
10762
42,23
43,11
44,28
46,04
48,97
51,32
60,70
Dz (mm)
132,8
140,7
151,9
161,4
182,1
201,2
252,2
Dk (mm)
133,8
141,7
152,9
162,4
183,1
202,2
253,2
0,66
0,74
0,8
0,97
1,1
1,21
1,82
Cena za ks (€ s DPH)
Hmotnosť (kg)
26. Rozeta
(priemery na objednávku: 80, 100, 110, 120 mm)
10570
Obj. č.
(priemery na objednávku: 80, 100, 110, 120, 225, 300, 350, 400, 500 mm)
Obj. č.
10684
10685
10686
10687
10688
10689
10690
Cena za ks (€ s DPH)
5,64
5,88
6,20
6,71
7,14
7,42
8,29
Dwr (mm)
136
146
156
166
186
206
256
Dzr (mm)
217
227
247
257
277
297
347
Hmotnosť (kg)
0,19
0,21
0,23
0,25
0,28
0,3
0,37
ˇ
JEDNOPLÁŠTOVÝ
KOMÍNOVÝ SYSTÉM
Vnútorný priemer DN (mm)
28. Záslepka
130
140
150
160
180
200
250
(priemery na objednávku: 80, 100, 110, 120, 225, 300, 350, 400, 500 mm)
-
14364
14636
14222
14534
14637
-
Cena za ks (€ s DPH)
7,13
7,89
8,09
8,33
8,80
9,56
12,11
Dz(mm)
138,8
140,7
151,9
161,4
182,1
201,2
252,2
0,2
0,22
0,24
0,26
0,3
0,35
0,48
Obj. č.
Hmotnosť (kg)
29. Prechod šamot nerez
(v ponuke aj iné priemery na objednávku)
Obj. č.
-
-
-
-
14746
14747
-
Cena za ks (€ s DPH)
-
-
-
-
33,90
35,72
-
D šamot (mm)
-
-
-
-
180
200
-
D nerez (mm)
-
-
-
-
180
200
-
Hmotnosť (kg)
-
-
-
-
0,69
0,75
-
-
-
1/2“
M64
+14,66
+76,24
30. Rúra s odvodnením 1/2” a M64
Obj. č.
typ odvodnenia
Cena za ks (€ s DPH)
k cene rúry rovnej k cene rúry rovnej
(strana 14)
(strana 14)
KOMÍNOVÁ ZOSTAVA ZOP NEREZ
- JEDNOPLÁŠŤOVÝ KOMÍNOVÝ SYSTÉM <SWK> 1.4404
Všetky zostavy ponúkame aj v priemeroch:
80, 100, 110, 120, 225, 250, 300, 350, 400, 450, 500 mm
ie
n
e
i
i
š
e
c
i
k
r ru v!
e
t íno
n
l
š
á
n
Ide reko kom
pri arých
st
18-19
ˇ
JEDNOPLÁŠTOVÝ
KOMÍNOVÝ SYSTÉM
CENY KOMÍNOVÝCH ZOSTÁV ZOP NEREZ
- JEDNOPLÁŠŤOVÝ KOMÍNOVÝ SYSTÉM <SWK> 1.4404
Komínová zostava obsahuje:
Sopúch 90° alebo 45°, prechod na jednoplášť, dvierkový diel, komínové dvierka, komínové ústie, konzolu
nastaviteľnú, misku pre odvod kondenzátu, spony, prestaviteľnú objímku, rúra 1000 mm.
Počet rúr / Sopúch
Vnútorný priemer DN (mm)
130
140
150
160
180
200
250
Výška zostavy (bm)
4,4
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,7
196,17
219,34
234,03
246,35
272,71
300,97
411.14
4,4
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,7
205,32
229,37
246,08
259,10
287,16
317,07
432.49
5,4
5,4
5,4
5,4
5,4
5,5
5,7
220,01
247,02
263,76
277,84
308,63
340,47
463.75
5,4
5,4
5,4
5,4
5,4
5,5
5,7
229,16
257,05
275,82
290,59
323,08
356,57
485.10
6,3
6,4
6,3
6,3
6,4
6,4
6,6
243,85
274,70
293,50
309,33
344,55
379,97
516.35
Zostava č. 1
4x
/
4x
/
Cena za zostavu (€ s DPH)
Výška zostavy (bm)
Cena za zostavu (€ s DPH)
Zostava č. 2
Výška zostavy (bm)
5x
/
5x
/
Cena za zostavu (€ s DPH)
Výška zostavy (bm)
Cena za zostavu (€ s DPH)
Zostava č. 3
Výška zostavy (bm)
6x
/
Cena za zostavu (€ s DPH)
Výška zostavy (bm)
6x
/
Cena za zostavu (€ s DPH)
6,3
6,4
6,3
6,3
6,4
6,4
6,6
253,00
284,73
305,55
322,09
359,01
396,07
537.70
7,2
7,3
7,3
7,3
7,3
7,3
7,6
267,69
302,38
323,23
340,82
380,47
419,47
568.96
7,2
7,3
7,3
7,3
7,3
7,3
7,6
276,84
312,41
335,28
353,58
394,93
435,57
590.31
8,2
8,2
8,2
8,2
8,2
8,3
8,5
291,53
330,06
352,96
372,32
416,39
458,97
621.57
8,2
8,2
8,2
8,2
8,2
8,3
8,5
300,68
340,09
365,02
385,07
430,85
475,07
642.91
9,1
9,2
9,2
9,2
9,2
9,2
9,4
315,37
357,74
382,70
403,81
452,31
498,47
674.17
9,1
9,2
9,2
9,2
9,2
9,2
9,4
324,52
367,77
394,75
416,57
466,77
514,57
695.52
10,1
10,1
10,1
10,1
10,1
10,2
10,4
339,21
385,43
412,43
435,30
488,23
537,97
726.78
10,1
10,1
10,1
10,1
10,1
10,2
10,4
348,36
395,45
424,48
448,06
502,69
554,06
748.13
Zostava č. 4
Výška zostavy (bm)
7x
/
7x
/
Cena za zostavu (€ s DPH)
Výška zostavy (bm)
Cena za zostavu (€ s DPH)
Zostava č. 5
Výška zostavy (bm)
8x
/
8x
/
Cena za zostavu (€ s DPH)
Výška zostavy (bm)
Cena za zostavu (€ s DPH)
Zostava č. 6
Výška zostavy (bm)
9x
/
9x
/
Cena za zostavu (€ s DPH)
Výška zostavy (bm)
Cena za zostavu (€ s DPH)
Zostava č. 7
Výška zostavy (bm)
10 x
/
Cena za zostavu (€ s DPH)
Výška zostavy (bm)
10 x
/
Cena za zostavu (€ s DPH)
5
FLEXIBILNÝ KOMÍNOVÝ SYSTÉM
rokov
rokov
Záruka
Záruka
FLEXIBILNÝ KOMÍNOVÝ SYSTÉM <SWKE> 1.4404
Výhody:
• kyselinovzdornosť, zvlášť voči sírovým kyselinám
• oveľa nižší odpor voči toku spalín v porovnaní s tradičným
keramickým komínom vďaka malej drsnosti povrchu
• možnosť použitia komínových vložiek vo vnútri budov,
v prípade neskôr stavaných komínov, ako aj počas
renovácie starších komínov
• ľahká a jednoduchá montáž, bez nutnosti demolačných prác
• možnosť individuálnej konfigurácie systému
• tvarová flexibilita komínového systému
Príklad montáže jednoplášťového komína
1
2
3
4
5
6
7
-
Miska pre odvod kondenzátu
Dvierkový diel
Sopúch 90°
Dopojenie na flexi hadice
Dúra elastická
Dopojenie na flexi hadice
Krycia doska
Vnútorný priemer DN (mm)
1. Rúra elastická
130
Vnútorný priemer DN (mm)
150
10766
14369
Obj. č.
21,39
23,68
Dw (mm)
130
150
Dz (mm)
Dz (mm)
137
157
D/H (mm)
Hmotnosť (kg)
1,2
1,35
Hmotnosť (kg)
Cena za bm (€ s DPH)
2. Rúra elastická dvojplášťová DUOFLEX
Obj. č.
130
6. Meidingerova hlava na elasticku rúru
(v ponuke aj priemery: 80, 100, 110, 120, 140, 160, 180, 200 mm)
Obj. č.
Cena za ks (€ s DPH)
7. Adaptér elastickej rúry DUOFLEX
(v ponuke aj priemery: 180, 200 mm)
14200
14368
Obj. č.
150
(v ponuke aj priemery: 80, 100, 110,
120, 140, 160, 180, 200 mm)
10765
-
18,44
23,37
132,8
151,9
290/405
290/415
0,75
0,95
(v ponuke aj priemery: 180, 200, 225 mm)
-
-
29,03
30,79
11,85
12,96
Dz (mm)
130
150
Dk (mm)
133,9
153,0
Dk (mm)
137
157
Dw (mm)
138
158
Hmotnosť (kg)
2,4
2,7
Hmotnosť (kg)
0,5
0,6
Cena za bm (€ s DPH)
3. Spojka flexi hadice
(v ponuke aj priemery: 80, 100, 110, 120, 140, 160, 180, 200 mm)
10763
-
12,23
13,20
Dz (mm)
128
148
Hmotnosť (kg)
0,29
0,34
Obj. č.
Cena za ks (€ s DPH)
4. Dopojenie z flexi hadice (150 mm)
(v ponuke aj priemery: 80, 100, 110,
120, 140, 160, 180, 200 mm)
Obj. č.
14206
-
Cena za ks (€ s DPH)
9,00
9,97
Dz (mm)
128
148
Dk (mm)
133,8
152,9
0,29
0,34
Hmotnosť (kg)
5. Dopojenie na flexi hadicu
(v ponuke aj priemery: 80, 100, 110,
120, 140, 160, 180, 200 mm)
Obj. č.
14205
-
Cena za ks (€ s DPH)
9,00
9,97
Dz (mm)
132,8
151,9
0,29
0,34
Hmotnosť (kg)
20-21
8 - Protidažďová manžeta
9 - Meidingerova hlava
10 - Komínové dvierka
11 - Rozeta
12 - Rúra nastaviteľná
13 - Koleno nastaviteľné 0 - 90°
Cena za ks (€ s DPH)
8. Adaptér redukčný DUOFLEX
(v ponuke aj priemery: 180, 200 mm)
-
-
20,23
21,99
Dz (mm)
133,9
153,0
Dk (mm)
128
148
Hmotnosť (kg)
0,5
0,6
Obj. č.
10591
10593
Cena za ks (€ s DPH)
5,28
5,28
0,14
0,15
Obj. č.
Cena za ks (€ s DPH)
9. Spona
(v ponuke aj priemery: 180, 200, 225 mm)
Hmotnosť (kg))
Oválny komínový systém
OVÁLNY KOMÍNOVÝ SYSTÉM <SWKOW> 1.4404
- SYSTÉM OVÁLNYCH KOMÍNOVÝCH VLOŽIEK
Oválne žiaruvzdorné komínové vložky sú vyrobené z nerezovej ocele (typ 1.4404 podľa DIN 17441)
hrúbky 0,6 mm. Ich štandardné využitie je pre odvod spalín od spotrebičov spaľujúcich drevo.
Výhody:
•
•
•
•
•
•
kyselinovzdornosť, zvlášť voči sírovým kyselinám
oveľa nižší odpor voči toku spalín v porovnaní s tradičným keramickým komínom vďaka malej drsnosti povrchu
využitie väčšieho efektívneho priemeru komína v porovnaní s komínom okrúhleho prierezu
možnosť použitia v prípade modernizácie už existujúcich, prasknutých, alebo deravých komínov
ľahká a jednoduchá montáž, bez nutnosti demolačných prác
možnosť individuálnej konfigurácie systému
Rozmery A/B (mm)
1. Rúra 1000 mm
120/185
Obj. č.
Cena za ks (€ s DPH)
Hmotnosť (kg)
2. Sopúch 90°
10790
45,01
63,24
2,45
3,4
10800
38,81
62,05
162,4
227,6
L (mm)
360
425
Hmotnosť (kg)
1,0
1,6
Dk (mm)
Obj. č.
Cena za ks (€ s DPH)
C (mm)
Cena za ks (€ s DPH)
Hmotnosť (kg)
425
520
Az/Bz (mm)
Hmotnosť (kg)
1,3
2,1
Hmotnosť (kg)
Cena za ks (€ s DPH)
Hmotnosť (kg)
Obj. č.
Cena za ks (€ s DPH)
Dk (mm)
10. Redukcia (segmentová)
41,53
51,93
1,3
1,6
Obj. č.
Cena za ks (€ s DPH)
Dz (mm)
Hmotnosť (kg)
5. Meidingerova hlava
Obj. č.
Cena za ks (€ s DPH)
skrutky
skrutky
6. Krycia doska
11. Koleno 90°
C (mm)
10767
10768
21,78
40,49
230
230
D (mm)
315
415
Hmotnosť (kg)
0,44
0,57
10783
10784
15,67
24,72
C (mm)
300
300
D (mm)
380
420
Hmotnosť (kg)
0,56
0,6
Obj. č.
Cena za ks (€ s DPH)
20,44
33,27
0,34
0,45
14530
14422
43,23
48,59
162,4
227,6
120/185
120/285
0,8
1,1
-
-
43,23
48,59
161,4
226,6
120/185
120/285
0,8
1,1
(v ponuke aj rozmery: 120/170, 120/200, 120/215,
120/230, 120/245, 130/255, 140/275, 130/320)
Obj. č.
Cena za ks (€ s DPH)
Hmotnosť (kg)
12. Koleno 45°
(v ponuke aj rozmery: 120/170, 120/200, 120/215,
120/230, 120/245, 130/255, 140/275, 130/320)
10781
(v ponuke aj rozmery: 120/170, 120/200, 120/215,
120/230, 120/245, 130/255, 140/275, 130/320)
Aw/Bw (mm)
(v ponuke aj rozmery: 120/170, 120/200, 120/215,
120/230, 120/245, 130/255, 140/275, 130/320)
10780
(v ponuke aj rozmery: 120/170, 120/200, 120/215,
120/230, 120/245, 130/255, 140/275, 130/320)
L (mm)
10805
230
(v ponuke aj rozmery: 120/170, 120/200, 120/215,
120/230, 120/245, 130/255, 140/275, 130/320)
Obj. č.
226,6
10804
230
395
88,52
Obj. č.
24,72
0,55
161,4
(v ponuke aj rozmery: 120/170, 120/200, 120/215,
120/230, 120/245, 130/255, 140/275, 130/320)
15,67
295
57,01
Dz (mm)
10772
0,44
10799
Cena za ks (€ s DPH)
10771
Hmotnosť (kg)
10797
Obj. č.
120/285
D (mm)
9. Redukcia (segmentová)
(v ponuke aj rozmery: 120/170, 120/200, 120/215,
120/230, 120/245, 130/255, 140/275, 130/320)
4. Dvierkový diel
120/185
(v ponuke aj rozmery: 120/170, 120/200, 120/215,
120/230, 120/245, 130/255, 140/275, 130/320)
8. Miska pre odvod kondenzátu
10798
Cena za ks (€ s DPH)
Rozmery A/B (mm)
7. Protidažďová manžeta
10787
(v ponuke aj rozmery: 120/170, 120/200, 120/215,
120/230, 120/245, 130/255, 140/275, 130/320)
Obj. č.
3. Sopúch 45°
120/285
(v ponuke aj rozmery: 120/170, 120/200, 120/215,
120/230, 120/245, 130/255, 140/275, 130/320)
10775
10777
35,99
50,76
0,7
1,0
(v ponuke aj rozmery: 120/170, 120/200, 120/215,
120/230, 120/245, 130/255, 140/275, 130/320)
Obj. č.
Cena za ks (€ s DPH)
Hmotnosť (kg)
10774
10776
25,00
35,26
0,48
0,68
5
ˇ
TROJPLÁŠTOVÝ
KOMÍNOVÝ SYSTÉM
Záruka
Záruka
Trojplášťový komínový systém <SKD> 1.4404/1.4301
rokov
rokov
Trojplášťové komínové systémy sú vyrobené z kyselinovzdornej nerezovej ocele (typ 1.4404 podľa
DIN 17441) hrúbky od 0,6/0,6 mm. Ich štandardné využitie je pre odvod spalín od spotrebičov na pevné
palivo, plynových a naftových vykurovacích zariadení pracujúcich v podmienkach negatívneho tlaku. Tieto
typy komínov sú odolné voči účinkom korózie pôsobiacich pri kondenzácii kyselín počas procesu horenia.
Para kondenzuje na studených vnútorných stenách komína a (ako kondenzát) je odvedená do misky
pre kondenzát umiestnenej na spodku komína. Výskyt kondenzácie sa objavuje zväčša v momente
zapaľovania kachlí, ale tiež aj ako výsledok opakovanej prevádzky.
Výhody:
• kyselinovzdornosť, zvlášť voči sírovým kyselinám
• oveľa nižší odpor voči toku spalín v porovnaní s tradičným
tehlovým komínom vďaka malej drsnosti povrchu
• možnosť použitia komínových vložiek vo vnútri budov, v prípade
neskôr stavaných komínov, ako aj počas renovácie starších komínov
• ľahká a jednoduchá montáž, bez nutnosti demolačných prác
• možnosť individuálnej konfi gurácie systému
Dostupné aj vo všetkých
farebných odtieňoch RAL
Hrdlové spoje
Jednotlivé prvky komínového systému sú spojené vložením jednej časti
prvku - signy, do druhej časti prvku - hrdla. Vďaka hrdlovým spojom
dosiahneme pevnú a stabilnú konštrukciu komína. Spôsob spojenia
prvkov umožňuje odtok kondenzátu po stenách komína do misky
pre odvod kondenzátu. Vonkajší plášť je orientovaný hrdlom dole,
čo zabráni zatečeniu dažďovej vody do komína. Prvky vonkajšieho
plášťa v mieste spojov by mali byť pred osadením spony spojené
niekoľkými nerezovými nitmi.
1. Signa - vnútorná rúra
2. Hrdlo - vnútorná rúra
3. Signa - vonkajšia rúra
4. Hrdlo - vonkajšia rúra
5. Tepelná izolácia
Hrúbka
izzolá
ácie
mm
Príklad montáže trojplášťového komína
vo vnútri stavby
Príklad montáže trojplášťového komína
- vonkajšie použitie
1 - Miska pre odvod
kondenzátu
2 - Dvierkový diel
3 - Komínové dvierka
4 - Sopúch 90°
5 - Spona 50
6 - Rúra 1000 (mm)
7 - Prestaviteľná objímka
8 - Spona 90
9 - Prestup strechou 0-20°
10 - Protidažďová manžeta
11 - Kotviaca a závesná
objímka
12 - Komínové ústie
13 - Koleno 90°
14 - Prechod na jednoplášť
1 - Konzola nastaviteľná
2 - Miska pre odvod
kondenzátu
3 - Dvierkový diel
4 - Komínové dvierka
5 - Sopúch 90°
6 - Spona 50
7 - Rúra 1000 (mm)
8 - Vynášací diel
9 - Prestaviteľná objímka
10 - Spona 250
11 - Komínové ústie
12 - Rúra 250 (mm)
13 - Koleno 90°
14 - Prechod na jednoplášť
vyhrievací
kábel
22-23
ˇ
TROJPLÁŠTOVÝ
KOMÍNOVÝ SYSTÉM
Hrúbka
izzolá
ácie
mm
1. Rúra 250 mm
Vnútorný priemer DN1 (mm)
200
250
300
10494
10500
10503
10506
10512
-
28,18
31,49
35,04
37,30
54,01
61,70
225
250
280
300
350
400
Hmotnosť (kg)
2,07
2,37
2,63
2,84
3,37
3,9
(priemery na objednávku DN1/DN2: 100/200, 110/200, 120/225, 140/224,160/250, 225/325, 350/450, 400/500, 450/550, 500/600 mm)
10495
10501
10504
10507
10513
14113
47,56
53,75
60,41
64,66
89,64
103,07
DN2 (mm)
225
250
280
300
350
400
Hmotnosť (kg)
4,13
4,63
5,25
5,68
6,73
7,8
Obj. č.
Cena za ks (€ s DPH)
3. Rúra 1000 mm
(priemery na objednávku DN1/DN2: 100/200, 110/200, 120/225, 140/224,160/250, 225/325, 350/450, 400/500, 450/550, 500/600 mm)
10493
10499
10502
10505
10511
10514
71,43
81,23
91,78
98,53
146,58
169,46
DN2 (mm)
225
250
280
300
350
400
Hmotnosť (kg)
8,25
9,25
10,50
11,35
13,45
15,60
Obj. č.
Cena za ks (€ s DPH)
(priemery na objednávku DN1/DN2: 100/200, 110/200, 120/225, 140/224,160/250, 225/325, 350/450, 400/500, 450/550, 500/600 mm)
Obj. č.
10519
10521
10523
10525
10529
14099
79,41
92,19
107,88
117,79
179,14
225,20
DN2 (mm)
225
250
280
300
350
400
L (mm)
425
450
480
500
550
600
Hmotnosť (kg)
4,4
5,2
6,2
6,95
8,95
11,15
Cena za ks (€ s DPH)
5. Sopúch 45°
180
DN2 (mm)
Cena za ks (€ s DPH)
4. Sopúch 90°
150
(priemery na objednávku DN1/DN2: 100/200, 110/200, 120/225, 140/224,160/250, 225/325, 350/450, 400/500, 450/550, 500/600 mm)
Obj. č.
2. Rúra 500 mm
130
(priemery na objednávku DN1/DN2: 100/200, 110/200, 120/225, 140/224,160/250, 225/325, 350/450, 400/500, 450/550, 500/600 mm)
Obj. č.
10522
10524
14098
10528
123,69
145,24
159,25
242,06
302,53
225
250
280
300
350
400
L/m (mm)
520/125
555/130
600/140
625/140
695/150
770/165
5,0
6,0
7,3
8,15
10,7
13,5
(priemery na objednávku DN1/DN2: 100/200, 110/200, 120/225, 140/224,160/250, 225/325, 350/450, 400/500, 450/550, 500/600 mm)
10536
10537
10538
10539
10541
14100
107,62
113,63
124,39
128,55
165,68
185,82
DN2 (mm)
225
250
280
300
350
400
Hmotnosť (kg)
4,35
4,8
5,35
5,75
6,7
7,7
Obj. č.
Cena za ks (€ s DPH)
7. Miska pre odvod kondenzátu
(priemery na objednávku DN1/DN2: 100/200, 110/200, 120/225, 140/224,160/250, 225/325, 350/450, 400/500, 450/550, 500/600 mm)
Obj. č.
Cena za ks (€ s DPH)
DN2 (mm)
8. Vynášací diel
10520
107,53
Hmotnosť (kg)
6. Dvierkový diel s dvierkami
10518
DN2 (mm)
Cena za ks (€ s DPH)
10557
10558
10559
10560
10562
14086
46,95
52,31
55,54
64,98
89,85
104,92
350
400
225
250
280
300
A (mm)
325
350
380
400
450
500
Hmotnosť (kg)
2,55
2,9
3,5
3,9
4,65
5,6
(priemery na objednávku DN1/DN2: 100/200, 110/200, 120/225, 140/224,160/250, 225/325, 350/450, 400/500, 450/550, 500/600 mm)
Obj. č.
Cena za ks (€ s DPH)
DN2 (mm)
-
10490
10491
10492
-
-
56,12
59,23
69,79
74,77
100,29
108,20
350
400
225
250
280
300
A (mm)
325
350
380
400
450
500
Hmotnosť (kg)
2,55
2,9
3,5
3,9
4,65
5,6
ˇ
TROJPLÁŠTOVÝ
KOMÍNOVÝ SYSTÉM
Vnútorný priemer DN1 (mm)
9. Päta nadstavca
130
150
10. Redukcia segmentová I.
10485
10486
10487
10488
10489
-
56,01
70,38
72,43
93,25
107,32
225
250
280
300
350
400
A (mm)
325
350
380
400
450
500
Hmotnosť (kg)
2,35
2,7
3,15
3,5
4,35
5,2
(priemery na objednávku DN1/DN2: 100/200, 110/200, 120/225, 140/224,160/250, 225/325, 350/450, 400/500, 450/550, 500/600 mm)
Cena za ks (€ s DPH)
DN2 (mm)
-
-
-
-
-
-
48,38
56,01
70,38
82,40
101,75
128,14
225
250
280
300
350
400
Hmotnosť (kg)
11. Redukcia segmentová II.
v závislosti od rozmerov
(priemery na objednávku DN1/DN2: 100/200, 110/200, 120/225, 140/224,160/250, 225/325, 350/450, 400/500, 450/550, 500/600 mm)
Obj. č.
Cena za ks (€ s DPH)
DN2 (mm)
-
-
-
-
-
-
48,38
56,01
70,38
82,40
101,75
128,14
225
250
280
300
350
400
Hmotnosť (kg)
12. Komínové ústie s Meidingerovou hlavou
v závislosti od rozmerov
(priemery na objednávku DN1/DN2: 100/200, 110/200, 120/225, 140/224,160/250, 225/325, 350/450, 400/500, 450/550, 500/600 mm)
Obj. č.
10416
10417
10418
10419
10420
35,48
43,11
49,59
52,78
78,67
101,49
225
250
280
300
350
400
A/B (mm)
220/410
290/430
290/430
290/450
450/630
450/690
1,75
2,05
2,25
2,4
3,6
4,0
Hmotnosť (kg)
13. Komínové ústie
10415
DN2 (mm)
Cena za ks (€ s DPH)
(priemery na objednávku DN1/DN2: 100/200, 110/200, 120/225, 140/224,160/250, 225/325, 350/450, 400/500, 450/550, 500/600 mm)
Obj. č.
10530
10531
10532
10533
10535
-
43,49
47,97
53,46
57,18
83,86
98,38
DN2 (mm)
225
250
280
300
350
400
H (mm)
330
330
330
330
330
330
Hmotnosť (kg)
1,2
1,5
1,8
2,0
4,2
4,9
Cena za ks (€ s DPH)
(priemery na objednávku DN1/DN2: 100/200, 110/200, 120/225, 140/224,160/250, 225/325, 350/450, 400/500, 450/550, 500/600 mm)
14111
10423
10426
10429
10432
-
66,62
75,42
85,33
94,16
133,98
162,57
DN2 (mm)
225
250
280
300
350
400
Hmotnosť (kg)
2,75
3,7
4,2
4,5
6,45
7,8
Obj. č.
Cena za ks (€ s DPH)
(priemery na objednávku DN1/DN2: 100/200, 110/200, 120/225, 140/224,160/250, 225/325, 350/450, 400/500, 450/550, 500/600 mm)
-
10421
10424
10427
10430
-
50,73
57,36
67,09
69,64
98,88
120,84
DN2 (mm)
225
250
280
300
350
400
Hmotnosť (kg)
1,75
2,0
2,4
2,65
3,35
4,05
Obj. č.
Cena za ks (€ s DPH)
(priemery na objednávku DN1/DN2: 100/200, 110/200, 120/225, 140/224,160/250, 225/325, 350/450, 400/500, 450/550, 500/600 mm)
Obj. č.
Cena za ks (€ s DPH)
24-25
300
53,08
Obj. č.
16. Koleno 45°
250
DN2 (mm)
Cena za ks (€ s DPH)
15. Koleno 30°
200
(priemery na objednávku DN1/DN2: 100/200, 110/200, 120/225, 140/224,160/250, 225/325, 350/450, 400/500, 450/550, 500/600 mm)
Obj. č.
14. Koleno 90°
180
14084
10422
10425
10428
10431
-
50,73
57,36
67,09
69,64
98,88
120,84
DN2 (mm)
225
250
280
300
350
400
Hmotnosť (kg)
1,95
2,25
2,65
3,0
3,0
4,75
ˇ
TROJPLÁŠTOVÝ
KOMÍNOVÝ SYSTÉM
Hrúbka
izzolá
ácie
mm
Vnútorný priemer DN1 (mm)
130
150
180
200
17. Uzáver izolácie horný (priemery na objednávku DN1/DN2: 100/200, 110/200, 120/225, 140/224,160/250, 225/325, 350/450, 400/500, 450/550, 500/600 mm)
Obj. č.
-
-
-
-
-
11,93
12,81
13,43
18,06
21,38
225
250
280
300
350
400
Hmotnosť (kg)
0,16
0,21
0,25
0,28
0,34
0,4
(priemery na objednávku DN1/DN2: 100/200, 110/200, 120/225, 140/224,160/250, 225/325, 350/450, 400/500, 450/550, 500/600 mm)
14258
10439
10440
10441
10442
-
11,23
11,93
12,81
13,43
18,06
21,38
DN2 (mm)
225
250
280
300
350
400
Hmotnosť (kg)
0,16
0,21
0,25
0,28
0,34
0,4
Cena za ks (€ s DPH)
19. Konzola nastaviteľná (50 -150 mm)
(priemery na objednávku DN1/DN2: 100/200, 110/200, 120/225, 140/224,160/250, 225/325, 350/450, 400/500, 450/550, 500/600 mm)
Obj. č.
Cena za ks (€ s DPH)
10433
10434
10435
10436
10438
14085
39,53
43,28
48,24
57,18
76,24
87,65
250
280
300
350
400
DN2 (mm)
225
A (mm)
225
250
280
300
350
400
Hmotnosť (kg)
1,3
1,55
1,85
2,1
2,7
3,4
(priemery na objednávku DN1/DN2: 100/200, 110/200, 120/225, 140/224,160/250, 225/325, 350/450, 400/500, 450/550, 500/600 mm)
Obj. č.
10449
10450
10451
10452
10454
10455
10,06
10,76
11,47
12,14
13,55
14,93
DN2 (mm)
225
250
280
300
350
400
Hmotnosť (kg)
0,3
0,35
0,4
0,4
0,5
0,55
Cena za ks (€ s DPH)
21. Spona 50
14681
11,23
Obj. č.
20. Spona 90
300
DN2 (mm)
Cena za ks (€ s DPH)
18. Uzáver izolácie dolný
250
(priemery na objednávku DN1/DN2: 100/200, 110/200, 120/225, 140/224,160/250, 225/325, 350/450, 400/500, 450/550, 500/600 mm)
22. Spona 250
Obj. č.
10456
10457
10458
10459
10461
14030
Cena za ks (€ s DPH)
6,72
7,18
7,62
8,09
9,03
9,94
DN2 (mm)
225
250
280
300
350
400
Hmotnosť (kg)
0,19
0,21
0,23
0,25
0,29
0,33
(priemery na objednávku DN1/DN2: 100/200, 110/200, 120/225, 140/224,160/250, 225/325, 350/450, 400/500, 450/550, 500/600 mm)
10462
10463
10464
10465
10467
10468
28,59
30,26
31,82
33,37
36,98
41,29
DN2 (mm)
225
250
280
300
350
400
Hmotnosť (kg)
2,35
2,65
2,9
3,15
3,65
4,15
Obj. č.
Cena za ks (€ s DPH)
23. Prestaviteľná objímka (50 -150 mm)
(priemery na objednávku DN1/DN2: 100/200, 110/200, 120/225, 140/224,160/250, 225/325, 350/450, 400/500, 450/550, 500/600 mm)
10443
10444
10445
10446
10447
10448
30,55
32,81
33,93
35,04
41,93
47,42
DN2 (mm)
225
250
280
300
350
400
Hmotnosť (kg)
2,35
2,65
2,9
3,15
3,65
4,15
Obj. č.
Cena za ks (€ s DPH)
24. Kotviaca a závesná objímka
(priemery na objednávku DN1/DN2: 100/200, 110/200, 120/225, 140/224,160/250, 225/325, 350/450, 400/500, 450/550, 500/600 mm)
10469
10470
10471
10472
10474
14087
14,31
15,28
16,25
17,21
19,15
21,46
DN2 (mm)
225
250
280
300
350
400
Hmotnosť (kg)
1,0
1,4
1,5
1,6
1,9
2,1
Obj. č.
Cena za ks (€ s DPH)
ˇ
TROJPLÁŠTOVÝ
KOMÍNOVÝ SYSTÉM
Vnútorný priemer DN1 (mm)
25. Koleno 90° s revíznym otvorom
130
150
180
200
250
300
(priemery na objednávku DN1/DN2: 100/200, 110/200, 120/225, 140/224,160/250, 225/325, 350/450, 400/500, 450/550, 500/600 mm)
Obj. č.
-
-
-
-
-
-
90,08
98,88
108,79
117,62
157,44
186,03
DN2 (mm)
225
250
280
300
350
400
Hmotnosť (kg)
2,75
3,7
4,2
4,5
6,45
7,8
Cena za ks (€ s DPH)
26. Rúra 500 mm s otv. pre meranie M64x4
(priemery na objednávku DN1/DN2: 100/200, 110/200, 120/225, 140/224,160/250, 225/325, 350/450, 400/500, 450/550, 500/600 mm)
(v ponuke sú aj rúry s dĺžkou 250 a 1000mm)
-
-
-
-
-
-
100,34
106,53
113,19
117,44
142,42
155,85
DN2 (mm)
225
250
280
300
350
400
Hmotnosť (kg)
4,13
4,63
5,25
5,68
6,73
7,8
Obj. č.
-
10810
-
10811
-
-
Cena za ks (€ s DPH)
-
53,71
-
58,50
67,74
-
DN2 (mm)
-
250
-
300
350
-
A (mm)
-
350
-
400
450
-
Hmotnosť (kg)
-
2,5
-
3,5
4,5
-
Obj. č.
Cena za ks (€ s DPH)
27. Prechod šamot na trojplášť
28. Prechod na jednoplášť I.
Pre sopúch 90°
(priemery na objednávku DN1/DN2: 100/200, 110/200, 120/225, 140/224,160/250, 225/325, 350/450, 400/500, 450/550, 500/600 mm)
Obj. č.
Pre sopúch 45°
10546
10548
10552
10556
21,23
23,84
26,51
27,18
33,25
37,92
225
250
280
300
350
400
Hmotnosť (kg)
0,45
0,55
0,6
0,7
0,8
1,0
(priemery na objednávku DN1/DN2: 100/200, 110/200, 120/225, 140/224,160/250, 225/325, 350/450, 400/500, 450/550, 500/600 mm)
Obj. č.
10543
10545
10547
10549
10553
14110
21,23
23,84
26,51
27,18
33,25
37,92
DN2 (mm)
225
250
280
300
350
400
Hmotnosť (kg)
0,45
0,55
0,6
0,7
0,8
1,0
Cena za ks (€ s DPH)
30. Prestup strechou α20
10544
DN2 (mm)
Cena za ks (€ s DPH)
29. Prechod na jednoplášť II.
10542
(priemery na objednávku DN1/DN2: 100/200, 110/200, 120/225, 140/224,160/250, 225/325, 350/450, 400/500, 450/550, 500/600 mm)
(v ponuke sú aj prestupy strechou so sklonom α35 a α50 a prestupy strechou vo verzii s olovenou platňou)
14089
10476
14091
10481
10483
10484
56,30
62,17
68,91
73,31
87,25
104,10
DN2 (mm)
225
250
280
300
350
400
A/B (mm)
628/632
685/708
710/718
748/756
781/816
802/803
Obj. č.
Cena za ks (€ s DPH)
Hmotnosť (kg)
31. Rúra nastaviteľná 2x500 mm
-
10515
10516
10517
-
-
106,88
119,26
132,54
141,05
191,01
217,84
DN2 (mm)
225
250
280
300
350
400
Hmotnosť (kg)
8,05
9,0
10,25
11,1
13,2
15,3
Obj. č.
Cena za ks (€ s DPH)
32. Protidažďová manžeta
26-27
v závislosti od rozmerov
(priemery na objednávku DN1/DN2: 100/200, 110/200, 120/225, 140/224,160/250, 225/325, 350/450, 400/500, 450/550, 500/600 mm)
(v ponuke je aj rúra nastaviteľná 2x250 mm)
(priemery na objednávku: 80, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 180, 200, 250, 400, 450, 500 mm)
Obj. č.
10614
10615
10616
10617
10618
10619
Cena za ks (€ s DPH)
9,71
10,18
10,79
11,17
12,14
13,08
Dw (mm)
225,5
251,0
281
300,4
349,7
400,7
Dm (mm)
326
350
380
400
450
501
Hmotnosť (kg)
0,29
0,31
0,35
0,36
0,41
0,45
ˇ
TROJPLÁŠTOVÝ
KOMÍNOVÝ SYSTÉM
CENY KOMÍNOVÝCH ZOSTÁV ZOP NEREZ
- TROJPLÁŠŤOVÝ KOMÍNOVÝ SYSTÉM <SKD> 1.4404/1.4301
Hrúbka
izzolá
ácie
mm
Komínová zostava obsahuje:
Sopúch 90° alebo 45°, prechod na jednoplášť, dvierkový diel, komínové dvierka, komínové ústie, konzolu
nastaviteľnú, misku pre odvod kondenzátu, spony, prestaviteľnú objímku, rúra 1000 mm.
Počet rúr / Sopúch
Vnútorný priemer DN (mm)
150
180
200
250
Výška zostavy (bm)
4,9
4,9
4,9
5,0
spona: 8 ks
849,85
942,72
1014,18
1407,67
prestaviteľná
objímka: 2 ks
4,9
4,9
4,9
5,0
spona: 8 ks
Zostava č. 1
4x
/
4x
/
Cena za zostavu (€ s DPH)
Výška zostavy (bm)
Cena za zostavu (€ s DPH)
881,34
980,07
1055,64
1470,59
prestaviteľná
objímka: 2 ks
5,8
5,8
5,9
5,9
spona: 9 ks
941,84
1045,96
1124,84
1568,06
prestaviteľná
objímka: 2 ks
5,8
5,8
5,9
5,9
spona: 9 ks
Zostava č. 2
Výška zostavy (bm)
5x
/
5x
/
Cena za zostavu (€ s DPH)
Výška zostavy (bm)
Cena za zostavu (€ s DPH)
973,33
1083,32
1166,31
1630,99
prestaviteľná
objímka: 2 ks
6,7
6,8
6,8
6,8
spona: 10 ks
1033,82
1149,21
1235,51
1728,46
prestaviteľná
objímka: 2 ks
6,7
6,8
6,8
6,8
spona: 10 ks
1065,32
1186,57
1276,97
1791,39
prestaviteľná
objímka: 2 ks
7,7
7,7
7,7
7,8
spona: 11 ks
1125,81
1252,46
1346,17
1888,86
prestaviteľná
objímka: 2 ks
7,7
7,7
7,7
7,8
spona: 11 ks
1157,30
1289,82
1387,64
1951,79
prestaviteľná
objímka: 2 ks
8,6
8,7
8,7
8,7
spona: 12 ks
1250,61
1389,61
1491,88
2091,19
prestaviteľná
objímka: 3 ks
8,6
8,7
8,7
8,7
spona: 12 ks
1282,10
1426,99
1533,35
2154,12
prestaviteľná
objímka: 3 ks
9,6
9,6
9,6
9,7
spona: 13 ks
1375,41
1526,81
1637,59
2293,52
prestaviteľná
objímka: 4 ks
9,6
9,6
9,6
9,7
spona: 13 ks
1406,90
1564,16
1679,05
2356,45
prestaviteľná
objímka: 4 ks
10,5
10,5
10,6
10,6
spona: 14 ks
1467,40
1630,05
1748,26
2453,92
prestaviteľná
objímka: 4 ks
10,5
10,5
10,6
10,6
spona: 14 ks
1498,89
1667,41
1789,72
2516,85
prestaviteľná
objímka: 4 ks
Zostava č. 3
Výška zostavy (bm)
6x
/
Cena za zostavu (€ s DPH)
Výška zostavy (bm)
6x
/
Cena za zostavu (€ s DPH)
Zostava č. 4
Výška zostavy (bm)
7x
/
7x
/
Cena za zostavu (€ s DPH)
Výška zostavy (bm)
Cena za zostavu (€ s DPH)
Zostava č. 5
Výška zostavy (bm)
8x
/
8x
/
Cena za zostavu (€ s DPH)
Výška zostavy (bm)
Cena za zostavu (€ s DPH)
Zostava č. 6
Výška zostavy (bm)
9x
/
9x
/
Cena za zostavu (€ s DPH)
Výška zostavy (bm)
Cena za zostavu (€ s DPH)
Zostava č. 7
Výška zostavy (bm)
10 x
/
Cena za zostavu (€ s DPH)
Výška zostavy (bm)
10 x
/
Cena za zostavu (€ s DPH)
5
SPALINOVÝ KOMÍNOVÝ SYSTÉM
rokov
rokov
Záruka
Záruka
SPALINOVÝ KOMÍNOVÝ SYSTÉM <SKS> 1.4404
04
- RIEŠENIA PRE PLYNOVÉ KOTLE A KOTOLNE
Jednoplášťové spalinové systémy sú vyrobené
kyselinovzdornej
nerezovej
ocele
ené z kys
ysel
ys
elin
el
in
inov
nov
ovzd
zdor
zd
o ne
or
n j ne
nere
reezoveej oc
ocel
elee (typ
el
1.4404 podľa DIN 17441) hrúbky 0,5 a 0,6 mm. Ich šštandardné
použitie
odvod
spalín
t nd
ta
da
arrdn
dnéé po
p
u ittiee jjee pr
už
pree odvo
vod sp
vo
pal
a ín
od moderných plynových spotrebičov s uzavretou spaľovacou
komorou,
alebo
pre
paľo
ovaco
va
aco
cou
u komo
ko
omo
m ro
r u, a
leebo p
re kkondenzačné
on
nde
d nzač
nzza né
n
kotly, kde je teplota spalín nízka. Tieto typy kotlov sú vybavené
ventilátorom
pre
odvod
vybavven
enéé ve
enttillát
átor
orom
or
om p
ree o
dvod
od sspalín,
palílílín,
pa
n, kktorý
to
orý
vytvára pozitívny tlak v komínovom potrubí.
Tieto typy komínov pozostávajú z jednoplášťových
spalinových
potrubí
odvádzajúcich
ášťových sp
pal
alin
in
nov
ovýc
ých
ýc
h po
potr
trub
tr
ubíí od
ub
dvá
ádz
dzaj
a úccic
aj
ich
h
spaliny od spotrebiča. Spalinové komíny musia dosahovať
vysokú
prevádzke
osahovať vy
vyso
sokú
so
kú ttesnosť
esno
es
no
osť kkvôli
vôlili iich
vô
ch p
revá
re
vádz
vá
dzke
dz
k
ke
pod zvýšeným tlakom. Aby sa zabránilo úniku spalín
spojov
potrubia,
na
hrdlách
potrubia
alín zo spoj
ojov
oj
o p
ov
otru
ot
ru
ubi
b a,
a n
a hr
hrdl
lácch po
potr
trub
tr
ubia
ub
ia
sú použité špeciálne tesnenia.
Výhody:
•
•
•
•
•
•
odolnosť voči agresívnym chemickým zložkám obsiahnutým v sspalinách
palinách
dlhá životnosť komína, s možnosťou recyklácie všetkých komponentov
skončení
používania
onentov po skon
onče
on
čeeníí p
ouží
ou
ž va
ží
ani
na
využitie kotla na jeho maximálnu účinnosť a tým zníženie emisií
látok
sií škodlivých lát
tokk
ľahká a jednoduchá montáž, bez nutnosti demolačných prác
možnosť individuálnej konfigurácie systému
nehorľavé materiály a vysoká úroveň tesnosti komína
Hrdlové spoje
Ceny
Jednotlivé prvky komínového systému sú spojené
vložením jednej časti prvku - signy, do druhej časti prvku hrdla. Vďaka hrdlovým spojom dosiahneme pevnú a stabilnú
konštrukciu komína. Spôsob spojenia prvkov umožňuje
odtok kondenzátu po stenách komína do misky pre odvod
kondenzátu.
Použitie tesnenia zo silikónovej gumy nachádzajúcej sa
v prelise hrdla zabezpečuje tesnosť systému pri tlaku spalín
do 200 Pa. Max. prevádzková teplota 200°C.
na vyžiaada
nie
na zákla
de
projek
tovej
dokum
entáci
e
1. Signa
2. Hrdlo
3. Silikónové tesnenie
Hrúbka materiálu
DN (mm)
60
80
100
110
120
130
140
150
160
180
200
225
250
1.4404
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
Príklad montáže spalinového
komína - zvislý odvod spalín
1 - Redukcia (adaptér)
2 - Koleno 90°
3 - Rúra nastaviteľná
2x250 (mm)
4 - Rozeta
5 - Koleno 90° s podperou
6 - Rúra 250 (mm)
7 - Rúra 1000 (mm)
8 - Dištančná objímka
9 - Krycia doska
10 - Protidažďová manžeta
1
Príklad montáže spalinového
komína - bočný odvod spalín
1
2
3
4
5
28-29
-
Redukcia (adaptér)
Koleno 90°
Rúra 250 (mm)
Bočné ústie 1000 (mm)
Rozeta
2
1
2
VZDUCHOVO-SPALINOVÝ KOMÍNOVÝ SYSTÉM
VZDUCHOVO-SPALINOVÝ KOMÍNOVÝ SYSTÉM <SKSP> 1.4404/1.4301
301
- RIEŠENIA PRE PLYNOVÉ KOTLE A KOTOLNE
Vnútorné rúry sú vyrobené z kyselinovzdornej nerezovej ocele (typ 1.4404 podľa DIN 17441)
hrúbky 0,5 mm. Ich štandardné použitie je pre odvod spalín od moderných
h plynových kotlov
s uzavretou spaľovacou komorou, alebo pre kondenzačné kotly, kde je teplota
plota spalín nízka.
Sú vybavené ventilátorom pre odvod spalín, ktorý vytvára pozitívny tlak v komínovom
omínovom potrubí.
Vzduchovo spalinové komíny pozostávajú z koaxiálnych dymovodov odvádzajúcich
ádzajúcich spaliny
cez vnútorné potrubie a privádzajúcich vzduch pre horenie cez vonkajšie potrubie.. Vnútorné potrubie
musí mať vysokú úroveň tesnosti kvôli prevádzke pod zvýšeným tlakom. Aby sa zabránilo úniku
spalín zo spojov potrubia, na hrdlách potrubia sú použité špeciálne tesnenia.
Výhody:
•
•
•
•
•
•
odolnosť voči agresívnym chemickým zložkám obsiahnutým v spalinách
dlhá životnosť komína, s možnosťou recyklácie všetkých komponentov po skončení používania
využitie kotla na jeho maximálnu účinnosť a tým zníženie emisií škodlivých látok
ľahká a jednoduchá montáž, bez nutnosti demolačných prác
možnosť individuálnej konfigurácie systému
nehorľavé materiály a vysoká úroveň tesnosti komína
Hrdlové spoje
Jednotlivé prvky komínového systému sú spojené
vložením jednej časti prvku - signy, do druhej časti prvku hrdla. Vďaka hrdlovým spojom dosiahneme pevnú a stabilnú
konštrukciu komína. Spôsob spojenia prvkov umožňuje
odtok kondenzátu po stenách komína do misky pre odvod
kondenzátu.
Použitie tesnenia zo silikónovej gumy nachádzajúcej sa
v prelise hrdla zabezpečuje tesnosť systému pri tlaku spalín
do 200 Pa. Max. prevádzková teplota 200°C.
Hrúbka materiálu
Ceny
3. Silikónové tesnenie
1. Signa - vonkajšia rúra 4. Hrdlo - vnútorná rúra
2. Hrdlo - vonkajšia rúra 5. Signa - vnútorná rúra
3. Silikónové tesnenie
6. Gumové tesnenie
na vyžiaa
daniee
na zák
lade
proje
ktove
j
dokum
entác
ie
100/150 110/160 120/180 130/200 140/225 150/225 160/250 180/300 200/300 225/300 250/350
DN1/DN2 (mm)
60/100
80/125
1.4404
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
1.4301
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
Príklad montáže vzduchovo-spalinového
komína
1 - Redukcia (adaptér)
2 - Miska pre odvod kondenzátu
s podstavou L=250 (mm)
3 - Prestaviteľná objímka I
4 - Rúra 1000 (mm)
5 - Prestup strechou 0-20°
6 - Protidažďová manžeta
7 - Komínové ústie
1
Príklad montáže vzduchovo-spalinového
komína s prvkami jednoplášťového
2
spalinového komína
1
2
3
4
5
6
7
8
9
-
Redukcia (adaptér)
Koleno 90°
Rúra 250 (mm)
Rozeta
Koleno 90° s podperou
Rúra 1000 (mm)
Dištančná objímka
Krycia doska vyvýšená
Protidažďová manžeta
1
2
NEREZOVÉ DIELY
Vnútorný priemer DN (mm)
Typ podstavca
1. Komínová hlavica - Rotovent
RO...
RO...PTU
O...PTU
RO...PT
(hlavica plech nerezový 1.4301/ podstavec plech nerezový 1.4301)
Obj. č.
Cena za ks (€ s DPH)
Obj. č.
Cena za ks (€ s DPH)
Obj. č.
Cena za ks (€ s DPH)
Hlavica s kruhovým podstavcom do šamotovej rúry
RO150(200)CHCH-PT
Hlavica s kruhovým podstavcom do šamotovej rúry
- otvárateľným
RO150(200)CHCH-PTU
Obj. č.
Hlavica s kruhovým podstavcom otvárateľným
RO150(200)CHCH-B
Cena za ks (€ s DPH)
Obj. č.
B
RO...B
RO...B-SS
RO...DR
Hlavica s kruhovým podstavcom
RO150(200)CHCH-B-S
Cena za ks (€ s DPH)
2. Komínová hlavica - Dragon
RO...DR-PT
RO...DR-PTU
Obj. č.
Cena za ks (€ s DPH)
Obj. č.
Cena za ks (€ s DPH)
Hlavica so štvorcovým podstavcom
RO150(200,250)CH-DR
Hlavica s kruhovým podstavcom do šamotovej rúry
RO150(200,250)CH-DR-PT
Hlavica s kruhovým podstavcom do šamotovej rúry
- otvárateľným
RO150(200,250)CH-DR-PTU
Obj. č.
Hlavica s kruhovým podstavcom otvárateľným
RO150(200,250)CH-DR-B
Cena za ks (€ s DPH)
Obj. č.
RO...DR-B-S
*
200
250
14614
10412
-
88,03
105,39
-
14053
10411
-
88,03
105,39
-
-
-
-
84,50
103,66
-
-
-
-
88,03
105,39
-
-
-
-
68,08
79,03
-
14615
10410
-
102,63
118,42
130,26
14316
10409
-
102,63
118,42
130,26
(hlavica plech komínový 1.4404/ podstavec plech nerezový 1.4301)
Obj. č.
Cena za ks (€ s DPH)
R-B
RO...DR-B
*
Hlavica so štvorcovým podstavcom
RO150(200)CHCH
150
Hlavica s kruhovým podstavcom
RO150(200,250)CH-DR-B-S
Cena za ks (€ s DPH)
-
-
-
96,47
113,58
124,87
14419
14407
-
102,63
118,42
130,26
14372
-
-
81,42
91,68
100,92
150
180
200
-
-
-
61,58
71,84
82,11
-
14371
-
51,32
61,58
71,84
- v ponuke aj vyhotovenia: OCOC - pl. pozinkovaný/pl. pozinkovaný, OCCH - pl.nerezový/pl. pozinkovaný, CH - pl.komínový 1.4404/pl.nerezový,
Materiál:
Typ podstavca
3. Komínová hlavica - Swing
RO...SW
(hlavica plech nerezový 1.4301/ podstavec plech nerezový 1.4301)
Obj. č.
RO...SW-B
Hlavica so štvorcovým podstavcom
RO150(180,200)CH-SW
Cena za ks (€ s DPH)
Obj. č.
Hlavica s kruhovým podstavcom otvárateľným
RO150(180,200)CH-SW-B
Cena za ks (€ s DPH)
Vnútorný priemer DN (mm)
4. Meidingerová hlava
WDA...CH
100
110
120
130
140
150
160
200
250
14180
14673
-
41,05
51,32
73,42
(vo vyhotovení nerez)
DA...CH-PT
- s predĺžením a štvorcovým podstavcom WDA100(110-250)CH
Obj. č.
Cena za ks (€ s DPH)
-
-
14627
-
-
14421
26,84
28,42
31,18
33,95
35,53
37,89
**
- s kruhovým podstavcom pre šamotové rúry DA100(110-250)CH-PT
Obj. č.
DA...CH
-
-
14638
Cena za ks (€ s DPH)
26,84
27,24
29,61
- bez podstavca
DA100(110-250)CH
31,97
**
-
-
10577
10578
-
33,16
35,13
37,89
47,37
66,32
14673
DAP...CH
Obj. č.
Cena za ks (€ s DPH)
-
-
9,92
10,95
**
-
11,63
12,66
-
-
-
-
-
13,34
14,37
15,74
19,50
33,18
-
- univerzálna pre rôzne priemery
Priemer DN (mm)
60-80
100-130
140-180
200-250
Obj. č.
10582
10579
10580
10581
14,19
18,76
26,54
28,63
Cena za ks (€ s DPH)
**
30-31
DAP60-80(100-130,140-180,200-250)CH
-
- v ponuke aj vyhotovenia: OC - pl. pozinkovaný
19,50
NEREZOVÉ DIELY
GENERÁTOR KOMÍNOVÉHO ŤAHU
- RIEŠENIA PRE KRÁTKY KOMÍN ALEBO SLABÝ ŤAH KOMÍNA
1. Generátor komínového ťahu - Štandard
Priemer DN1 (mm)
2. Generátor komínového ťahu s otvárateľnou prírubou
Priemer DN (mm)
150
200
GCK150CH
GCK200CH
10812
10814
Podctavec A/B (mm)
291/291
351/351
Cena za ks (€ s DPH)
396,00
436,00
Kód
Obj. č.
150
200
GCK150CHBK GCK200CHBK
Kód
14179
10813
Podctavec A/B (mm)
291/291
bez podstavca
Cena za ks (€ s DPH)
420,00
460,00
Obj. č.
Upozornenie: Regulátor a adaptér nie sú súčasťou balenia generátora komínového ťahu!
3. Rgulátor podomietkový
4. Rgulátor nadomietkový
5. Rgulátor 200 podomietkový
Kód
RO-P
Kód
RO-N
Kód
Obj. č.
15315
Obj. č.
15316
Obj. č.
15317
RO200
Regulačný rozsah (%)
20-100
Regulačný rozsah (%)
20-100
Regulačný rozsah (%)
10-100
Cena za ks (€ s DPH)
41,05
Cena za ks (€ s DPH)
41,05
Cena za ks (€ s DPH)
33,53
Upozornenie: El. kábel nie je súčasťou balenia regulátora!
6. Redukčný adaptér
Priemer DN1/DN2 (mm)
Kód
Obj. č.
Cena za ks (€ s DPH)
Priemer DN1/DN2 (mm)
Kód
Obj. č.
Cena za ks (€ s DPH)
7. Redukčný adaptér dvojplášťový
8. Adaptér BUT
Priemer DN1/DN2 (mm)
150/130
ZDT150/130CH-GCK
Kód
150/130
RDD150/130CH-GCK
Obj. č.
-
67,74
-
73,89
Cena za ks (€ s DPH)
Priemer DN1/DN2 (mm)
200/180
ZDT200/180CH-GCK
Kód
Cena za ks (€ s DPH)
200/180
BUT...CH-GCK
-
podľa
objednávky
-
Cena za ks (€ s DPH)
108,11
Materiál: hr. 1,0 / 0,5 mm, typ 1.4404/1.4301
a so štvorcovým podstavcom
301
RO150 (200,250) CH-TW
Kód
Obj. č.
RDD200/180CH-GCK
Obj. č.
-
85,53
Priemer DN1/DN2 (mm) na objednávku
Materiál: hr. 1,0 / 0,5 mm, typ 1.4404/1.4301
REGULÁTOR KOMÍNOVÉHO ŤAHU
- RIEŠENIA PRE PRÍLIŠ SILNÝ KOMÍNOVÝ ŤAH
1. Regulátor ťahu do čistiaceho otvoru (RCW-CH)
Obj. č.
Cena za ks (€ s DPH)
Hmotnosť (kg)
2. Regulátor ťahu štvorcový (RCP-CH)
Obj. č.
14072
55,71
Cena za ks (€ s DPH)
10817
Obj. č.
Cena za ks (€ s DPH)
19,06
Cena za ks (€ s DPH)
Rozmery š/v (mm)
125/185
Hmotnosť (kg)
Hmotnosť (kg)
0,5
55,71
Hmotnosť (kg)
0,8
3. Rámik pre dvierka a regulátor ťahu (RM-DW) 4. Regulátor ťahu na rúru (RCR-CH)
Obj. č.
10809
0,8
5. Regulátor ťahu okrúhly (RCO-CH)
14071
67,44
0,8
Obj. č.
Cena za ks (€ s DPH)
Hmotnosť (kg)
10808
46,92
0,7
Zop plus, s.r.o.
Nám. Hrdinov 2/12,
Chynorany 956 33, Slovakia
Tel. +421/38/5424 502
Fax +421/38/5423 254
E-mail: [email protected]
Obchodný zástupca
pre západné
a stredné Slovensko
Otváracie hodiny:
Po - Pi
8:15 - 17:00
So
8:15 - 12:00
Ne
ZATVORENÉ
Obchodný zástupca
pre východné Slovensko
Tel. +421/917 342 021
E-mail: [email protected]
Tel. +421/917 823 937
E-mail: [email protected]
Váš predajca:
Predajca si vyhradzuje právo na zmeny v cene, type, farbe a variante sortimentu ponúkaného v tomto katalógu. Predajca si vyhradzuje
právo tlačovej chyby. Z kapacitných dôvodov nie sú všetky tovarové položky, nachádzajúce sa v tomto katalógu, vystavené na predajni.
Vydanie 06/2012
Download

Komíny katalóg+cenník