SORTIMENTNÁ PONUKA
Komínové systémy
www.schiedel.sk
[email protected]
ABSOLUT
Schiedel ABSOLUT
Schiedel ABSOLUT je trojzložkový komínový systém s integrovanou tepelnou izoláciou v komínovej tvárnici a keramickou vnútornou vložkou, vhodný pre odvádzanie spalín od spotrebičov
na plynné, kvapalné a tuhé palivá.
Je predurčený na odvod spalín od nízkoteplotných a kondenzačných spotrebičov, pri Ø14 cm
aj od spotrebičov nezávislých na prívode vzduchu z miestnosti (tzv. Turbokotlov). Preto nie je
potrebné vložkovať komínový prieduch plastovou rúrou.
Schiedel ABSOLUT je univerzálnym systémom, určeným hlavne pre rodinné domy.
Schiedel ABSOLUT poskytuje absolútnu voľnosť pri voľbe konkrétneho spotrebiča palív a to
minimálne až do konca fázy hrubej stavby domu.
ABSOLUT Ø14 možno na základe skúseností z dimenzovania prierezu odporučiť ako ideálny
komín pre odvod spalín v podtlaku od väčšiny spotrebičov na plyn. Môže byť prevádzkovaný i v
spojení so spotrebičmi nezávislými na vzduchu v miestnosti (TURBO) ako tzv. LAS systém.
Tento nový prístup je zameraný špeciálne na to, aby komín bol včas už vo fáze hrubej stavby
pripravený pre možnosť výberu z väčšiny dostupných typov spotrebičov.
Komínový systém ABSOLUT je určený pre odvod spalín od spotrebiča na všetky druhy palív.
■ Jednoduché pripojenie tepelných spotrebičov pomocou adaptéru a to vrátane nízkoteplotných a
kondenzačných, atmosférických (typu B) aj uzavretých (typu C - turbo).
■ Využiteľný ako pre spotrebiče závislé na vzduchu v miestnosti, tak tiež pre nezávislé v energeticky
úspornej protiprúdovej prevádzke
■ Maximálna nezávislosť logickou kombináciou s druhým prieduchom pre spotrebiče na tuhé palivá. Pri
použití priemeru 18 alebo 20 cm možno vyberať z väčšiny možných spotrebičov na tuhé palivo a to
okamžite po dokončení stavby alebo kedykoľvek neskôr v priebehu užívania objektu.
■ Vzduchospalinový systém (LAS) aj pre spotrebiče na tuhé palivá. Jednoduché pripojenie pomocou
adaptéru.
■ Integrovanou tepelnou izoláciou je opatrený nielen každý komínový prieduch, ale aj viacúčelová šachta.
Účinok tepelnej izolácie sa priaznivo prejaví nielen pri klasickej, ale predovšetkým pri LAS prevádzke
alebo pri použití šachty pre vetranie alebo prívod vzduchu do kotolne.
Vzhľadom k svojej konštrukcii a vlastnostiam je komínový systém ABSOLUT mimoriadne
vhodný pre použitie aj v nízkoenergetických a pasívnych domoch.
Splňuje požiadavky prevádzky v mokrom prevádzkovom režime s triedou odolnosti proti pôsobeniu kondenzátu W a súčasne s odolnosťou pri vyhorení sadzí. Kombinácia toho najdôležitejšieho pre správny komín a bezpečnú prevádzku.
EN13063-1:2005
■ T 200 N1 W 2 O00
■ T 400 N1 D 3 G50
Možné výšky napojenia
Detail pripojenia spotrebiča
∅ 12 cm ∅ 18 cm
∅ 14 cm ∅ 20 cm
∅ 16 cm ∅ 25 cm
2,27 m
2,27 m
Napojenie koncentrického dymovodu
(nasávanie vzduchu na spaľovanie a bezpečný odvod spalín nad strechu budovy bez
rizika poškodenia strešnej krytiny).
1,94 m
1,60 m
1,27 m
3
11
1,60 m
Napojenie atmosférického tepelného spotrebiča s otvorenou spaľovacou komorou
(vzduch pre spaľovanie nasáva spotrebič
z interiéru).
1
2
3
4
5
6
7
8
kónické vyústenie
krycia doska
komínový plášť
kotviaci prvok do krovu
komínová tvárvica ABSOLUT
profilovaná vložka
napojovací adaptér ABSOLUT
komínová päta dvojprieduchová
s vetracou šachtou výška 107 cm
9 komínové dvierka
1
2
3
4
5
SSET
SE
ET pre
pre napojenie
pr
nap
na
po
ojjeeni
n e iz
izolačnej
zol
o aččne
nejj folie
folliie
fo
Deliaci
izolačný
DURONIC
Deli
liiac
aci iz
aci
izo
olačnýý prvok
prv
p
r okk DUR
UR
RO
ON
NIC
C
pr
p
pr
echhod stre
ec
ech
chou
ouu
pree p
prechod
strechou
■ Tepelne izolovaná multifunkčná šachta:
zabezpečenie spaľovacieho vzduchu,
■ Set pre napojenie izolačnej folie:
utesnenie komína v prechode strešnou
izoláciou,
■ Deliaci izolačný prvok pre prechod
strechou: prerušenie tepelného mosta,
■ Deliaci izolačný prvok pre komínovu
patu: prerušenie tepelného mosta od
základov.
6
Deliaci
De
elliiacci izolač
izolačný
aččný p
prvok
rvvok
o D
DURONIC
URON
UR
ON
NIC
C
p
pr
p
ecchho
od stropo
pom
pree pr
prechod
stropom
7
8
9
Izolačný prvok DURONIC - pre komínovú pätu
Sortiment ponúkaných tvárnic
Jednoprieduchová
Jednoprieduchová s
viacúčelovou šachtou
Dvojprieduchová
rôzne veľké prieduchy
Dvojprieduchová s
viacúčelovou šachtou
rôzne veľké prieduchy
Dvojprieduchová
rovnako veľké prieduchy
Dvojprieduchová s
viacúčelovou šachtou
rovnako veľké prieduchy
Svetlý Ø(cm)
12
14
16
18
20
25
12
14
16
18
20
25
14-16
14-18
14-20
16-20
18-20
14-16
14-18
14-20
16-20
18-20
14-14
16-16
18-18
20-20
14-14
16-16
18-18
20-20
Typ
ABS 12
ABS 14
ABS 16
ABS 18
ABS 20
ABS 25
ABS 12L
ABS 14L
ABS 16L
ABS 18L
ABS 20L
ABS 25L
ABS 1416
ABS 1418
ABS 1420
ABS 1620
ABS 1820
ABS 14L16
ABS 14L18
ABS 14L20
ABS 16L20
ABS 18L20
ABS 1414
ABS 1616
ABS 1818
ABS 2020
ABS 14L14
ABS 16L16
ABS 18L18
ABS 20L20
Vonkajší rozmer (cm)
36 x 36
36 x 36
36 x 36
36 x 36
38 x 38
48 x 48
36 x 50
36 x 50
36 x 50
36 x 50
36 x 54
48 x 62
36 x 65
36 x 65
38 x 71
38 x 71
38 x 71
36 x 83
36 x 83
38 x 88
38 x 88
38 x 88
36 x 65
36 x 65
36 x 65
38 x 71
36 x 83
36 x 83
36 x 83
38 x 88
Rozmer šachty (cm)
10 x 23
10 x 23
10 x 23
10 x 23
12 x 25
10,5 x 32
13 x 20
13 x 20
14 x 22
14 x 22
14 x 22
13 x 20
13 x 20
13 x 20
14 x 22
Hmotnosť (kg)
21
21
21
21
23
37
30
30
30
30
32
47
36
36
40
40
40
49
49
52
52
52
36
36
36
46
49
49
49
54
4
11
UNI*** PLUS
Schiedel UNI***PLUS
Schéma komína Schiedel UNI***PLUS
■ univerzálny komínový systém pre všetky druhy palív
■ pri zmene paliva nie je potrebné prevložkovať inými materiálmi
Kónus
Tepelne izolovaný komín so zadným odvetrávaním, odolný voči vlhkosti.
Univerzálny komínový systém pre všetky druhy palív. Prevedenie jednoprieduchové alebo dvojprieduchové, samostatné alebo s vetracou šachtou.
Trojnásobná garancia - odolnosť voči korózii, vyhoreniu sadzí a vlhkosti.
Prefabrikovaný
komínový plášť
z vláknitého betónu
Na statické zabezpečenie ponúka
firma Schiedel prvok pre uchytenia komína do strešnej konštrukcie.
Spoľahlivé riešenie pre zabezpečenie
komína.
h3
Detail napojenia dymovodu 45°
1 čelná doska
2 tesnenie
3 napojenie dymovodu
od spotrebiča
POZOR NA DILATÁCIU.
3
oplechovanie
min. 15 cm
prvky Final
ukončenie
izolácie
6 cm pod
krycou doskou
maltové
lôžko
aretačná
skrutka
ukončenie
izolácie
6 cm pod
krycou doskou
komínový plášť
5
11
Veľkosť otvoru
pre pripojenie dymovodu
b3 (cm)
h3 (cm)
21
34
25
34
34
34
40
40
50
50
55
55
62
66
svetlý
prierez
(cm)
12-25
30-45
Veľkosť otvoru
pre dvierka
b2(cm)
h2 (cm)
21
34
37
49
svetlý
prierez
(cm)
12-20
25
30-45
40-45
Veľkosť otvoru
pre mriežku
b1 (cm)
h1 (cm)
19
17
27
17
37
17
42
17
Prestup stropom
s dilatáciou
b3
Hrdlo vložky pre
pripojenie dymovodu
umiestnenie, orientácia
podľa projektu
alebo
konzultácie
s projektantom
b2
b1
Schéma komína Schiedel UNI***PLUS
(napojenie dymovodu pod uhlom 45°)
Výška pripojenia môže byť zvýšená o násobky
33 cm (výška bežnej vložky), medzihodnoty dosiahneme úpravou výšky betónového sokla.
s plášťom z vláknitého betónu
oplechovanie
min. 15 cm
krycia doska
ľahká
svetlý
prierez
(cm)
12-18
18-20
25
30
35
40
45
Pri výške nadstrešnej časti komína viac ako 1 m
odporúčame do otvorov tvárnice zaliať výstuž s
priemerom 8 až 12 mm
Varianty ukončenia komínovej hlavy
s prvkami UNI*** Final
Horné čistiace dvierka
max. 6 m od ústia komína
UNI*** - päta komína
■ EN 1443-T400 N 1 S D 3 G50
■ EN 1443-T400 N 1 O W 2 G50
■ EN 1443-T200 N 1 O W 2 G50
Sada výstužných tyčí pre statické zabezpečenie
(prvky FINAL, vyššia nadstrešná časť komínov a pod.)
Výmena v krove
s predpísaným odstupom.
Statické zabezpečenie
Príslušenstvo:
Základná súprava - podstavec s odvodom kondenzátu, komínové dvierka Europa, vetracia mriežka, čelná doska, maltovacia šablóna, škárovacia hmota FM
Rapid, aplikačná pištoľ, montážny návod.
Súprava komínovej hlavy pre prefabrikovanú kryciu dosku - kónus, šamotová
vložka, tesniaci tmel RAPIS.
Napojovací adaptér - pre variabilné prepojenie dymovodu, odolný do 160°C.
Dodatočné napojenie dymovodu - pre opravu a zmenu umiestnenia napojovacieho kusu pre dymovod sú k dispozícii prvky RAZS. Umožňujú previesť
opravu poškodeného prvku, alebo zmenu výšky a orientácie napojenia dymovodu.
Označenie podľa EN 1443:
2
Izolácia skrátená
o cca 6 - 8 cm
pod hornú hranu
tvárnice
Maltové lôžko
Výhody:
■ univerzálny
■ bezpečnosť pri vyhorení sadzí
■ odolnosť proti kyselinám
■ jednoduchá montáž
■ šetrí životné prostredie
1
Šamotová vložka UNI
1 kónus - súprava komínovej hlavy
2 prefabrikovaný komínový plášť
3 horné komínové dvierka
4 tvárnica
5 izolácia
6 napojenie dymovodu pod uhlom 45°
7 šamotová vložka
8 komínové dvierka
9 podstavec pre odvod kondenzátu
10 úroveň čistej podlahy
11 sokel
UNI*** PLUS - sortiment vyrábaných tvárnic
Svetlý
Vonkajší Hmotnosť
prierez
rozmer
kg
cm
cm
Jednoprieduchové tvárnice
14
32/32
20,1
16
32/32
20,1
18
36/36
23
20
36/36
23
25
48/48
54,3
30
55/55
69,4
35
60/60
104
40
67/67
124
45
75/75
135
60
95/95
199
Jednoprieduchové tvárnice s vetracou šachtou
14
32/46
30,1
16
32/46
30,1
18
36/50
33,7
20
36/50
33,7
25
48/62
73,4
30
55/71
94,9
35
60/78
120
40
67/86
153
45
75/94
157
60
95/118
212
Dvojprieduchové tvárnice
14/14
32/59
34,5
16/16
32/59
34,5
14/18
36/64
41,2
16/18
36/64
41,2
14/20
36/64
41,2
16/20
36/64
41,2
18/20
36/67
39,5
20/20
36/67
39,5
Dvojprieduchové tvárnice s vetracou šachtou
14/14
32/72
43
16/16
32/72
43
14/18
36/81
51,9
16/18
36/81
51,9
14/20
36/81
51,9
16/20
36/81
51,9
18/20
36/83
49,7
20/20
36/83
49,7
Komínová hlava UNI*** Final
Typ
Objednávací znak
Vetracia
šachta
UNI 14
UNI 16
UNI 18
UNI 20
UNI 25
UNI 30
UNI 35
UNI 40
UNI 45
UNI 60
MSTP1416
MSTP1416
MSTP1820
MSTP1820
MST 25
MST 30
MST 35
MST 40
MST 45
MST 60
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
UNI 14L
UNI 16L
UNI 18L
UNI 20L
UNI 25L
UNI 30L
UNI 35L
UNI 40L
UNI 45L
UNI 60L
MSTP1416L
MSTP1416L
MSTP1820L
MSTP1820L
MST 25L
MST 30L
MST 35L
MST 40L
MST 45L
MST 60L
10/22
10/22
10/26
10/26
2x10,5/17
2x12/20
2x14/22,5
2x15,5/26
2x16,5/30
2x21/40
UNI 1414
UNI 1616
UNI 1418
UNI 1618
UNI 1420
UNI 1620
UNI 1820
UNI 2020
MSTP14161416
MSTP14161416
MSTP14161820
MSTP14161820
MSTP14161820
MSTP14161820
MSTP18201820
MSTP18201820
—
—
—
—
—
—
—
—
UNI 1414
UNI 1616
UNI 1418
MSTP1416L1416
MSTP1416L1416
MSTP1416L1820
MSTP1416L1820
MSTP1416L1820
MSTP1416L1820
MSTP1820L1820
MSTP1820L1820
10/22
10/22
14/26
14/26
14/26
14/26
13/26
13/26
UNI 1420
UNI 1620
UNI 1820
UNI 2020
Skladobná výška všetkých tvárnic 33 cm! hmotnostná odchýlka v závislosti od vlhkosti ±10%.
Nový systém prvkov pre ukončenie komína v nadstrešnej časti. Jedná sa o betónové
prvky s povrchovou úpravou - imitácia tehiel. Osadzujú sa jednoducho namiesto komínovej tvárnice okolo šamotových vložiek.
Vďaka kanálikom v rohoch umožňujú použitie výstuže a spevnenie nadstrešnej časti.
Celý systém sa dodáva na jedinej palete,
kde je 1,2 m komína Final. Celková výška
komína z prvkov Final musí byť z 1/3 pod strechou a z 2/3 nad strechou.
Celá časť komína musí byť zaistená dodávanou výstužou. Výšky nad 1,5 m je
potrebné posúdiť statickým výpočtom (firma Schiedel nevykonáva).
Obsah sady:
prvky Final, krycia doska ľahká, súprava komínovej hlavy, príslušný počet šamotových
vložiek a izolačných rohoží, súprava výstužných tyčí na 3 m komína, murovacia zmes
tenkovrstvová 10 kg, montážny návod.
Ďalšie príslušenstvo:
jednotlivé prvky Final, šamotové vložky a izolačné rohože, súprava výstužných
tyčí, výstužná tyč závitová 1 m na doplnenie súpravy výstužných tyčí, krytka.
Sortiment vyrábaných prvkov
Svetlý prierez
cm
Vonkajší
rozmer cm
Hmotnosť
kg
Objednávací znak
34/34
34/34
38/38
38/38
10
10
11,5
11,5
MSTF 1416
MSTF 1416
MSTF 1820
MSTF 1820
34/48
34/48
38/52
38/52
14
14
15,5
15,5
MSTF 1416L
MSTF 1416L
MSTF 1820L
MSTF 1820L
38/66
38/66
38/66
38/66
17,2
17,2
17,2
17,2
MSTF 14161820
MSTF 14161820
MSTF 14161820
MSTF 14161820
Jednoprieduchové
14
16
18
20
Jednoprieduchové s vetracou šachtou
14L
16L
18L
20L
Dvojprieduchové
14/18
14/20
16/18
16/20
Sortiment vyrábaných keramických vložiek pre komínové systémy UNI*** PLUS
Svetlý
prierez
cm
Hrúbka
steny
mm
Výška
cm
Typ
Hmotnosť
kg
Objednávací
znak
15
15
15
15
25
30
30
35
40
40
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
UNI 14
UNI 16
UNI 18
UNI 20
UNI 25
UNI 30
UNI 35
UNI 40
UNI 45
UNI 60
4,9
5,6
6,6
7,1
14
16
21
28
41,8
55
RRU 14
RRU 16
RRU 18
RRU 20
RRU 25
RRU 30
RRU 35
RRU 40
RRU 45
RRU 60
15
15
15
15
25
30
30
35
40
40
66
66
66
66
66
66
66
66
66
100
UNI 14
UNI 16
UNI 18
UNI 20
UNI 25
UNI 30
UNI 35
UNI 40
UNI 45
UNI 60
12,2
13,2
13,8
15,6
31
36
47
54
87
125,5
PAU 14
PAU 16
PAU 18
PAU 20
PAU 25
PAU 30
PAU 35
PAU 40
PAU 45
PAU 60
Rovné vložky
14
16
18
20
25
30
35
40
45
60
Vložky pre komínové dvierka
14
16
18
20
25
30
35
40
45
60
Svetlý
Hrúbka
prierez
steny
cm
mm
Vložky pre napojenie dymovodu 90°
14
15
16
15
18
15
20
15
25
25
30
30
35
30
40
35
45
40
60
40
Vložky pre napojenie dymovodu 45°
16
15
18
15
20
15
25
25
30
30
Výška
cm
Typ
Hmotnosť
kg
Objednávací
znak
66
66
66
66
66
66
66
100
100
133
UNI 14
UNI 16
UNI 18
UNI 20
UNI 25
UNI 30
UNI 35
UNI 40
UNI 45
UNI 60
11,4
12,8
14,1
15,8
33
46,2
52
63,5
140
180
RAU1414
RAU1616
RAU1818
RAU2020
RAU2525
RAU3030
RAU3535
RAU4040
RAU4545
RAU6060
66
66
66
66
66
UNI 16
UNI 18
UNI 20
UNI 25
UNI 30
15,1
16,5
18,8
41
50,5
RAU1616/45
RAU1818/45
RAU2020/45
RAU2525/45
RAU3030/45
Napojenie dymovodu pod uhlom 45° sa doporučuje pre odvod spalín od krbu a kachiel na tuhé palivá, prípadne pri malých účinných výškach. Inde sa používajú napojenia dymovodu pod 90° uhlom.
6
11
MULTI
QUADRO
Schiedel QUADRO
Schiedel MULTI
■ osvedčený ventilačný komínový systém
■ pre napojenie uzavretých plynových spotrebičov
■ pre napojenie až desiatich spotrebičov
■ určený primárne pre kondenzačnú techniku
■ nový ventilačný komínový systém
■ pre napojenie až desiatich spotrebičov
Ventilačný komínový systém s možnosťou pripojenia viacerých uzavretých
plynových spotrebičov. Konštrukcia komínového telesa je určená pre protiprúdovú prevádzku, pri ktorej prúdi vzduch pre spaľovanie zhora okolo
vložky a vnútorný komínový prieduch tvorený šamotovou vložkou odvádza spaliny bezpečne nad budovu. Samozrejmosťou je odolnosť proti
pôsobeniu kyselín - kondenzátu, vďaka šamotovým vložkám Schiedel.
Ventilačný komínový systém naväzuje na systém Quadro s možnosťou
pripojenia viacerých uzavretých plynových spotrebičov. Nová generácia
šamotových profilovaných vložiek je určená pre protiprúdovú prevádzku,
pri ktorej prúdi vzduch pre spaľovanie zhora okolo vložky a zdola hore
vložkou odchádzajú spaliny.
Výhody:
■ v každom podlaží možno napojiť
4 spotrebiče, do celého komína až
10 spotrebičov - uzavreté plynové
spotr. typu „C“ - tzv. turbo
■ bezpečný odvod spalín
■ statická bezpečnosť je zaistená výstužou, ktorú je možné vložiť do
predom pripravených kanálikov v
rohoch tvárnic
■ bezhlučná prevádzka
■ jednoduchá a rýchla montáž
Príslušenstvo:
Základná súprava QUADRO: kryt s tlakovou klapkou, montážny návod,
maltovacia šablóna, vyrezávacia šablóna.
Sortiment ponúkaných tvárnic
Svetlý
prierez cm
14
16
18
20
25
30
Výhody:
■ v každom podlaží možno napojiť 4 spotrebiče, do celého komína až 10
spotrebičov - uzavreté plynové spotrebiče typu „C“- tzv. turbo
■ statická bezpečnosť je zaistená výstužou, ktorú je možné vložiť do
predom pripravených kanálikov v rohoch tvárnic
■ úspora energie je dosiahnuteľná na princípe výmenníka tepla
■ pre spotrebiče s teplotou spalín do 200°C
■ jednoduchá montáž a bezhlučná prevádzka
■ ekologický výrobok
■ nižšia hmotnosť komínového systému
■ tenšia profilovaná rúra - napriek tomu vyššia odolnosť proti vlhkosti
Príslušenstvo:
Sada Multi - na jednej palete
Základná súprava Multi: vyhladzovač špár , kónus, montážny kryt vložiek,
špárovacia hmota Rotempo (počet podľa priemeru), krúžok pre vyrovnanie tlaku, montážny návod, pištoľ.
Kryt päty komína: kryt s dvierkami, kľúč od čistiacich dvierok, pripojovací
materiál (kliny)
Súprava T-kus päta: šamotová vložka s čistiacim otvorom a odvodom kondenzátu 66 cm
Soklová doska
Súprava napojovací diel: napojovací diel vnútorný a vonkajší, montážny
návod, vyrezávací nôž, mazacia pasta.
Sortiment ponúkaných tvárnic
Vonkajší
rozmer cm
Hmotnosť
kg
Objednávací
znak
Svetlý
prierez cm
36/36
36/36
40/40
40/40
48/48
55/55
32
32
35
35
44
51
MSTQ 1416
MSTQ 1416
MSTQ 1820
MSTQ 1820
MSTQ 25
MSTQ 30
14
16
18
20
25
Skladobná výška všetkých tvárnic 33 cm! hmotnostná odchýlka ±10%
Vonkajší
rozmer cm
Hmotnosť
kg
Objednávací
znak
36/36
36/36
40/40
40/40
48/48
32
32
35
35
44
MSTM 1416
MSTM 1416
MSTM 1820
MSTM 1820
MSTM 25
Skladobná výška všetkých tvárnic 33 cm! hmotnostná odchýlka v závislosti od vlhkosti ±10%
Detail riešenia napojovacieho kusu pre Schiedel MULTI
- proti sebe min. 60 cm
- do L, pod sebou min. 30 cm
& S]
7
11
1 otvor v šamotovej rúre
11,5/14,5 cm
2 tvárnica (otvor pre
napojovací kus 21/21 cm)
3 napojovací kus
I. vymedzenie zasunutia
prívodného potrubia pre
vzduch do kotla
II. omietací kruh
III. izolačný prstenec
4 škárovacia hmota
ROTEMPO
5 výplňová malta
6 napojovací
adaptér pre spaliny
7 napojovací adaptér pre vzduch
8 koncentrický dymovod
ICS
KERASTAR
PRIMA PLUS
Schiedel KERASTAR
Schiedel ICS
Schiedel KERASTAR v skratke:
■ použiteľný pre všetky typy spotrebičov
■ pre podtlakovú aj pretlakovú prevádzku
■ krátka doba výstavby vďaka rýchlej montáži
■ pre všetky typy palív
Schiedel ICS je dvojplášťový nerezový komínový systém s priebežnou tepelnou izoláciou skladaný z jednotlivých komponentov.
Určený na odvod spalín od spotrebičov na tuhé, kvapalné a plynné palivá. Pre kvapalné a plynné palivá je použiteľný ako v podtlakovej, tak aj v pretlakovej prevádzke*.
Pre tuhé palivá je použiteľný v podtlakovej prevádzke, pri spôsobe
prevádzky s otvorenou spaľovacou komorou.
Výhody:
■ Jednoduché plánovanie
■ paleta prierezov 14, 16, 18, 20, 25 cm
■ s malým počtom dielcov k perfektnému komínu
■ malá potreba miesta
■ vďaka nízkej hmotnosti nepotrebuje základ
Klasifikácia podľa EN 1856-1:
■ T450 N1 W V2 L50050 G75
■ T450 N1 D V3 L50050 G75
■ T450 N1 W V2 L50050 G50
Vysoká úroveň bezpečnosti
■ vysoká bezpečnosť s priebežnou keramickou vnútornou vložkou a 60 mm tepelnou
izoláciou
■ nízka povrchová teplota
■ spoje realizované laserom v ochrannej atmosfére
■ T450 N1 D V3 L50050 G50
■ T200 P1 W V2 L50050 O00
Rýchla montáž
■ rýchla montáž vďaka presným elementom
■ malá potreba miesta a nízka hmotnosť
■ možnosť sprevádzkovania ihneď po montáži
■ nepotrebuje náročnejšie základy
■ žiadne zateplovanie v mieste výstavby
■ ľahká montáž bez potreby mechanizácie, optimalizované a bezpečné
balenie
T200N1W2O30
T400N1D3G50
Schiedel PRIMA PLUS
Schéma komína Schiedel KERASTAR
Schiedel PRIMA PLUS je jednoplášťový nerezový komínový systém z
vysoko kvalitnej nerezovej ocele, určený:
■ pre sanáciu existujúcich komínových telies,
■ v novostavbách pre zabudovanie do špeciálnych šácht,
■ pre rovné aj uhýbané komíny,
■ pre dopájanie spotrebičov do komínových telies - dymovody,
■ pre vzducho-spalinové systémy LAS zabudované do šachty.
1 a Päta pre podlahovú montáž
1 b Päta na konzole vrátane
8b
8a
odvodu kondenzátu
4a
Dvierkový kus
3 a Napojenie dymovodu T-kus 90°
3 b Napojenie dymovodu T-kus 45°
9a
4 a Komínový diel 665 mm
10
9b-9e
4 b Komínový diel 330 mm
4 c Komínový diel 165 mm
5 a Stabilizačná objímka
5 b Statická objímka
5 c Predĺženie pre statickú objímku
6
Odstupový kus pre obklad
4c
7
5a
5b
4a
5c
komína (bez vyobrazenia)
7
Vystreďovací kus do stavebnej
konštrukcie
Technické údaje ICS 80 - 700
vnútorný priemer [mm] 80 100 130 150 180 200 250 300 350 400
450 500 550 600 700; hrúbka steny [mm] 0,5; materiál vonkajšieho
opláštenia 1.4301; hrúbka steny [mm] 0,6; tepelná izolácia vysokoteplotná biorozpustná izolačná vlna „Superwool 607” hrúbky 25 mm s
prestupom tepla [m2K/W] 0,50.
EN 13063-2:2005
2
Vnútorná nerezová vložka s laserovým zvarom po celej dĺžke. Materiál vložky je vysoko kvalitná nerezová oceľ 1.4404, ktorá zabezpečuje ochranu pred koróziou a pri vyhorení sadzí.
Tesnenie pre pretlakovú prevádzku. Pretlaková prevádzka je možná do
pretlaku 200 Pa a s maximálnou teplotou odvádzaných spalín 200°C.
Tepelná
izolácia. Požadovanú
tepelnú
ochranu
ponúka špeciálna tepelná izolácia hrúbky 25 mm. Izolácia je vyrobená bez použitia lepidel a odoláva vysokým teplotám.
Vonkajšie opláštenie.Vonkajšie opláštenie komínového systému ICS je
z estetickej vysokoleštenej nerezovej ocele 1.4301 a slúži aj ako nosná
statická časť systému.
3b
8 a Krycia hlava
3a
4b
8 b Meidingerova krycia hlava
9 a Prestup strechou priamy
9 b Prestup strechou 15° - 45°
2
10 Protidažďová manžeta
1b
Materiálová charakteristika: Pri výrobe systému PRIMA PLUS
sa používa nerezová oceľ triedy 1.4404 v nasledovných hrúbkach: 0,6 mm do Ø400 mm a 1,0 mm od Ø450 do 700mm.
Použitý materiál a technické vyhotovenie komínového systému ponúka ochranu pred koróziou a pri vyhorení sadzí. Pretlaková prevádzka je možná do pretlaku 200 Pa a s maximálnou teplotou odvádzaných spalín 200°C s použitím tesnenia zo silikónu alebo vitonu.
Pre tuhé palivá je použiteľný v podtlakovej prevádzke, pri spôsobe
prevádzky s otvorenou spaľovacou komorou.
Klasifikácia podľa EN 1856-1:
■ T600 N1 D 3 G
■ T400 N1 W 2 O
■ T200 N1 W 2 O
■ T200 P1 W 2 O
■ T600 N1 D 3 G400
■ T400 N1 W 2 O200
■ T200 N1 W 2 O200
1a
8
11
AERA COMFORT
Schiedel AERA COMFORT
■ nový ventilačný systém
■ šetrí energiu, nízke prevádzkové náklady
Ventilátor
Schiedel AERA Comfort je systém vetrania bytových priestorov riadený
vlhkostnými parametrami. Prednostne je určený pre oblasť novej výstavby
rodinných domov. V takom prípade môže byť systém projektovaný ako
súčasť hrubej stavby a v jej rámci tiež jednoducho a rýchlo postavený.Vďaka použitým komponentom a regulovanému ventilátoru, ktorý zaručuje
konštantný podtlak, pracuje systém plne automaticky.
Výhody:
■ Výustky privádzaného aj odvádzaného vzduchu sú mechanicky riadené
vlhkostnými senzormi
■ Regulovaný ventilátor s konštantným tlakom
■ Trvalá výmena vzduchu zabraňuje škodám spôsobených vlhkosťou.
■ Úspory energie. Riadené vetranie bráni plytvaniu energiou na
vykurovanie pri vetraní otvorenými oknami.
■ Jednoduché plánovanie vďaka ucelenému systému
■ Bezpečná a spoľahlivá technika spojov
■ Úsporná dispozícia, vonkajšie rozmery šachty iba 28 x 28 cm
■ Žiadne, resp. minimálne ležaté rozvody vďaka optimálnej možnosti
umiestnenia a vertikálnemu vedeniu
■ Optimálne tepelne i zvukovo izolovaný systém
■ Vysoká rozmerová presnosť vetracích tvárnic
■ Ľahká a rýchla montáž prefabrikovaných prvkov v priebehu hrubej
stavby
■ Minimálne náklady na údržbu
■ Účinná ochrana proti hluku
■ Vysoká životnosť prvkov
Plochý
kanál
Šachta
AERA
Prívod čerstvého
vzduchu
Odvetrávanie
Element privádzaného
vzduchu s vlhkostným senzorom a tepelne izolovaným
prechodom stenou
2
Element odvádzaného vzduchu
s vlhkostným senzorom
3
Vetracia tvárnica s plastovou vložkou
4
Vetracia jednotka s regulovaným ventilátorom
5
Flexibilné prepojenie s priebežnou tepelnou izoláciou
6
Univerzálny prechod
krytinou vrátane vyústenia
6
5
Obrázok vyjadruje stav počas
dňa, kedy je plne využívaná
časť rodinného domu k bežnej
dennej prevádzke. Regulačné
prvky prívodu vzduchu v obývacej izbe spoločne s prvkami
pre odvod vzduchu v kuchyni
reagujú na stúpajúcu relatívnu
vlhkosť a zabezpečujú automaticky intenzívnejšie prevetrávanie týchto priestorov.
1
4
2
■
Prívod čerstvého vzduchu
■
Odvetrávanie
3
Na druhom obrázku je znázornená typická situácia v noci.
Zvýšená produkcia vlhkosti je v
tomto prípade v oblasti spálne a
detských izieb. Elementy prívodu vzduchu sa otvárajú a tieto
miestnosti sú preto automaticky prevetrávané intenzívnejšie,
zatiaľ čo výmena vzduchu v
dennej časti objektu je na minimálnej úrovni.
Návrh riešenia a spracovanie ponuky urobia naši pracovníci bezplatne.
Zašlite nám v elektronickej podobe (jpg, pdf, dwg) pôdorysy Vášho domu
a dýchajte čerstvý vzduch a odstráňte nadbytočnú vlhkosť zo svojej novostavby.
Kompletný systém riadeného vetrania už od 1499,90 bez DPH!
9
11
2
1
KINGFIRE
1
Nové samostatne stojace krbové vložky Kingfire poskytujú vysoký tepelný výkon a minimálnu emisiu
škodlivých látok. Na rozdiel od iných palív, ktorých zdroje nie sú neobmedzené, drevo je palivom
obnoviteľným. Toto znamená, že sa nielen neochudobňuje príroda, ale že sa prostredníctvom zalesňovania tvoria jej nové pľúca. Samostatne stojace krbové vložky Kingfire fungujú v dokonalej harmónii s
chúlostivou rovnováhou prírody.
2
2
3
4
Elektronický regulátor ventilátora
5
Samostatne stojace krbové vložky MAGIC s ventilátorom, čelné i
pravé a ľavé, sú vybavené elektronickým ovládačom, ktorý umožňuje reguláciu množstva teplého vzduchu podľa požiadaviek
konkrétneho prostredia. Ovládacia jednotka umožňuje reguláciu
množstva teplého vzduchu vpúšťaného do miestnosti.
6
8
9
10
Chimney Control System
11
(CCS), ktorý umožňuje optimálnu reguláciu odvodu spalín v
spolupráci so spalinovou klapkou v dymovode. Toto zariadenie
umožňuje optimalizáciu chodu telesa v súvislosti so špeciálnymi
vlastnosťami každého jednotlivého umiestnenia krbu. Otáčaním
krúžku doľava sa otvára výstup dymu - klapka, otáčaním doprava
sa výstup postupne zatvára.
1
2
3
4
5
6
7
8
Dymovod na odvádzanie spalín
Rúry pre teplovzdušný rozvod
Klapka na dym s automatickým otváraním
Zariadenie na optimalizáciu ťahu
Tepelné výmenníky
Liatinové ohnisko
Nútený výstup vzduchu post-spaľovania
Keramické sklo (odolnosť do 800°C)
7
14
12
9
10
11
12
13
Dvierka vysúvateľné nahor
Odnímateľný popolník
Ovládač zariadenia na optimalizáciu ťahu
Ovládač primárneho vzduchu
Elektronicky ovládaný ventilátor s
možnosťou regulácie otáčok
14 Prívod vonkajšieho a/alebo
vnútorného vzduchu
13
14
Vybrané typy krbových vložiek
Magic K4
Magic ľavý/pravý/čelný
Samostatne stojaca krbová vložka s nútenou ventiláciou s nahor vysúvateľnými dvierkami a liatinovým
ohniskom.
Samostatne stojaca krbová vložka s nútenou ventiláciou s nahor vysúvateľnými dvierkami a liatinovým
ohniskom.
Výkon v kW:
Vonkajšie rozmery v cm:
Vnútorné rozmery ohniska v cm:
Priemer dymovodu :
Výkon ventilátora:
Hmotnosť:
Výkon v kW:
Vonkajšie rozmery v cm:
Vnútorné rozmery ohniska v cm:
Priemer dymovodu :
Výkon ventilátora:
Hmotnosť:
23,5
Š. 89 x H. 63 x V. 166
80 x 53 x 58
25 cm
900 m3/s
298 kg/ks
Magic K2S
Magic obojstranný
Samostatne stojaca krbová vložka s nútenou ventiláciou s nahor vysúvateľnými dvierkami, liatinovým
ohniskom a plochou z ohňovzdorného Firetecu.
Vonkajšie rozmery v cm:
165,8
Rozmery skla v cm:
Priemer dymovodu:
Hmotnosť:
Výkon:
Celková účinnosť:
Priemerná spotreba paliva:
Výkon v kW:
Vonkajšie rozmery v cm:
Vnútorné rozmery ohniska v cm:
Priemer dymovodu :
Výkon ventilátora:
Hmotnosť:
12,5
Š. 67 x H. 52 x V. 154
44 x 51 x 61
18 cm
450 m3/s
200 kg/ks
12,5
Š. 85 x H. 63 x V. 159
72 x 52 x 53
25 cm
450 m3/s
215 kg/ks
Š. 88,4 x H. 64 x V.
Š. 74,2 x V. 41,6
20 cm
250 kg/ks
21,5 (kW)
70,5%
7,09 Kg/h
Pre ďaľšie typy krbových vložiek a obkladov nás prosím neváhajte kontaktovať.
10
11
10 dôvodov pre kvalitu Schiedel
KINGFIRE-PARAT
KINGFIRE PARAT je riešením, kedy je potrebné minimalizovať priestor potrebný pre náhradný zdroj
tepla.
Konštrukcia KINGFIRE slúži ako nosná časť pre komínové teleso, ktoré je nadstavbou - komín sa stavia
priamo na teleso krbu.
Na odvod spalín a prívod vzduchu k spaľovacej
komore slúži samotný komín. Šachta sa stará o dostatočný prívod vzduchu a komínový prieduch bezpečne odvádza spaliny.
PRVÉ ZARIADENIE NA SLOVENSKU PRIAMO
URČENÉ PRE KOMÍN S EXTERNÝM PRÍVODOM VZDUCHU CEZ TELESO KOMÍNA!
Komínový modul so zabudovaným spotrebičom
KINGFIRE. Kompatibilný LEN s Schiedel ABSOLUT
- Priemer 180 mm s multifunkčnou šachtou:
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Rozmery 550 x 550 x 2940 mm
Vzduch pre horenie - šachtou
Čelo spotrebiča - kov - 1300mm x 450mm
Samouzatvárateľné dvierka
Oplach skla
Výkon 7,4 kW
Hmotnostný tok spalín - 6 g/s
Teplota spalín 220 °C
Požadovaný ťah 10 Pa
Odstup 50 mm od okolitých horľavých častí
Regulácia vzduchu pre horenie ako aj zohriateho vzduchu
KINGFIRE PARAT
Vzhľad môže byť prispôsobený rôznorodým požiadavkám.
Obstavba alebo obklad je závislá len na rozhodnutí
užívateľa.
Schiedel je lídrom a preto aj pri KINGFIRE PARAT
ponúka výrobok, ktorý už dnes spĺňa požiadavky
kladené v budúcnosti na spaľovacie zariadenia na
biomasu.
1
2
3
4
5
6
7
8
Dobrý ťah
Tenkostenná keramická vložka kruhového
prierezu s hladkým vnútorným povrchom,
veľmi kvalitná izolácia a správne dimenzovanie zaručia bezpečný odvod spalín nad
strechou.
Požiarna bezpečnosť
Značné rozdiely teplôt spalín spôsobujú pri
lacných viacvrstvových komínoch a pri murovaných komínoch trhliny. Naproti tomu
trojvrstvové komíny Schiedel (komínová
tvárnica - izolácia - vložka), vyrobené v najvyššej kvalite UNI***, zaručujú komín bez trhlín a netesností a
to aj v prípade vyhorenia sadzí (teploty nad 1000 °C).
Odolnosť proti vlhkosti
Pri prevádzke moderných, energeticky
úsporných kotlov vzniká v komíne vlhkosť.
Tesná keramická vložka a systém zadného
odvetrania udržujú komín suchý. Tým sa
ušetrí za prípadnú sanáciu presiaknutých
komínov.
Odolnosť proti korózii
Vlhkosť nie je len voda. Spaľovaním vykurovacieho oleja, plynu,
dreva ... sa tvoria agresívne kyseliny. UNI*** - keramika však
odoláva tejto záťaži neobmedzene a v porovnaní s ňou vyzerajú ostatné materiály v komínoch skoro opotrebované.
Vysoká životnosť so zárukou
Na rozdiel od murovaných komínov ponúkajú originálne komínové systémy Schiedel
dvojnásobnú 30-ročnú záruku - pri vyhorení sadzí a zároveň pri poškodení koróziou.
Keramické vyústenie komína
Kovové časti komínov korodujú a vytvárajú
slabé miesta v komínovom prieduchu. Pri
komínových systémoch Schiedel, kde prieduch tvoria iba šamotové vložky, nedochádza k žiadnemu opotrebovaniu. Tým máte
po starostiach a ušetríte za drahé opravy.
Univerzálnosť
UNI*** - univerzálny komín Schiedel je určený
pre všetky typy kúrenia a všetky aktuálne a budúce
možné technológie vykurovania. Pri prechode na
iné vykurovacie médium nie je potrebné komín
vložkovať. Tak už dnes ušetríte svoje peniaze.
Jednoduchá montáž
Schiedel ponúka dokonale zladené stavebné diely
trojvrstvového komínového systému od komínovej päty až po ústie komína vrátane príslušenstva.
Výsledok: krátka doba montáže, úspora nákladov a
vylúčenie montážnych chýb.
60 rokov know-how
Schiedel je odborník v oblasti komínov a najväčší podnik na
svete špecializovaný výhradne na odvod spalín. Na jeho skúsenosti a profesionalitu sa môžete vždy spoľahnúť.
Nová generácia keramických vložiek
Keramické vložky UNI*** vyrábané novou technológiou
spĺňajú v maximálnej možnej
miere požiadavky na odolnosť
proti vysokým teplotám aj proti vlhkosti.
Potvrdzujú to certifikáty štátnych skúšobní a priebežná interná kontrola kvality. Pri kúpe keramickej komínovej vložky
trvajte na značke Schiedel UNI*** s charakteristickým hnedým sfarbením.
9
10
11
11
3 + 1 úžitkový koncept
Komín pre hlavný zdroj vykurovania
- odvádza spaliny od kotla ústredného
kúrenia. Vďaka univerzálnemu komínovému systému je možné kedykoľvek
prejsť na iné vykurovacie médium za
použitia najmodernejších spotrebičov
(nekondenzačných).
Bytový komín
- je komínom pre pohodu, ktorý umožňuje kúrenie v otvorenom krbe. Tým sa
stáva garantom požiadaviek na pohodové a komfortné bývanie. Kúrenie v krbe
Vám v prechodných obdobiach ušetrí
drahú energiu.
Inštalačná šachta
- predstavuje inteligentné riešenie s nekonečne veľa variantami využitia (vetranie,
pripojenie na strešné solárne zariadenie, káblovú šachtu pre satelitnú anténu atď.) Viacúčelový prieduch Vám umožní všetko.
Komín istoty
- odpoveď na zmeny Vašich životných pomerov. Predstavte si, že chcete vo svojom dome
vytvoriť nové miestnosti. Bude možné tento
zámer realizovať? Jedine s komínom istoty
Ste pripravený vykurovať ďalšie priestory.
Vo všeobecnosti platí:
• pre kotol do 35 kW a pri výške komína 10 m - pre plyn priemer 14 cm,
• pre otvorený krb a výšku komína 10 m - priemer 20 cm,
• pre krbovú vložku do výkonu 12 kW a pri výške komína 10 m - priemer prieduchu 16 - 20 cm.
Pre správnu voľbu priemeru kontaktujte, prosím, projektanta alebo revízneho technika.
3 otázky k voľbe komínového systému
Počet spotrebičov?
Druh spotrebiča?
Druh paliva?
Bežné spotrebiče ako kotly, pece, plynové
vykurovacie zariadenia, otvorené krby,
kachľové pece ...
Plyn, uhlie, drevo
ABSOLUT
UNI*** PLUS
Nízkoteplotné kotly
Plyn
ABSOLUT
Jeden pripojený spotrebič
Kondenzačné nízkoteplotné spotrebiče
Plyn
Bežné spotrebiče ako kotly, pece, plynové
vykurovacie zariadenia, otvorené krby,
kachľové pece ...
Plyn, uhlie, drevo
Kondenzačné v kombinácii
s bežnými spotrebičmi
Plyn v kombinácii
s tuhými palivami
Klasické uzatvorené spotrebiče
Plyn
Kondenzačné uzatvorené spotrebiče
Plyn
ABSOLUT
QUADRO
Viac pripojených spotrebičov
MULTI
12
11
Schiedel Slovensko spol. s r.o.
Zamarovská 177
911 05 Zamarovce
Objednávanie tovaru / Fakturácia
Sklad a nahlasovanie odberov tovaru:
telefón
032 / 7460 011
fax
032 / 7460 015
web
www.schiedel.sk
e-mail
[email protected]
telefón
032 / 7460 011
fax
032 / 7460 015
Michal Mrena
0915 741 487
nakládka
pondelok - piatok:
Pracovná doba
7.00 - 13.00
pondelok - štvrtok:
7.00 - 16.00
piatok:
7.00 - 13.30
Obchodní a technickí poradcovia pre keramické systémy
BA
Ing. Dušan Jankovský
0905 726 942
[email protected]
TT
Róbert Stano
0908 700 468
[email protected]
NR
Roland Pinke
0905 334 964
[email protected]
TN
Radoslav Plško
0905 726 940
[email protected]
ZA
Marián Klieštik
0907 896 378
[email protected]
BB
Ján Daubner
0905 660 452
[email protected]
KE
Lukáš Kalina
0905 901 361
[email protected]
PO
Slavomír Špak
0905 726 941
[email protected]
Ing. Juraj Janec
0907 974 044
[email protected]
TN, ZA
Ing. Ján Janči
0915 739 933
[email protected]
BB, NR
Mgr. Vladimír Pavlík
0905 974 035
[email protected]
PO, KE
Patrik Štroncer
0905 660 453
[email protected]
Ing. Ľubomír Jaššo
0905 974 005
[email protected]
Obchodní a technickí poradcovia pre nerezové systémy
BA, TT
Key account manager
Technické oddelenie
Centrála TN
032 / 746 00 65
032 / 746 00 15
Download

SORTIMENTNÁ PONUKA