PRACoVNé PostuPy | ZáhRADA | ReKoNštRuKCie A oPRAVy | NáRADie A stRoje | MAteRiály A VýRobKy | NáVoDy A tiPy
urOb si sám
NAjČítANejší
ČAsoPis PRe DoMáCiCh MAjstRoV
8o 9oo
čitateľov si prečíta jedno
vydanie časopisu Urob si sám.
(zdroj: MML-TGI)
Profil čitateľa
Typickým čitateľom je muž vo veku približne 42 rokov, ktorý vlastní rodinný dom a záhradu
a je živiteľom rodiny. Je domácky založený, praktický a zručný. Vo voľnom čase sa venuje
zveľaďovaniu a vylepšovaniu interiéru, dvora a záhrady. Medzi čitateľmi sa objavujú aj ženy
v produktívnom veku, ktoré sú často iniciátorkami úprav bytu, domu či záhrady.
Distribúcia
• predplatitelia
• novinovéstánky,predajnetlače,čerpaciestanice
• obchodnéreťazce(napr.BILLA,CARREFOUR,COOPJEDNOTA,KAUFLAND,TESCO)
• predajvovybranýchšpecializovanýchobchodoch(stavebninách,stavebnýchcentrách...)
• predajvkníhkupectveJAGA(budovaStavebnejfakultySTUvBratislave)
• predajnavýstaváchaveľtrhochzameranýchnabývanieastavebníctvo
• predajprostredníctvomstránkywww.jagastore.sk
• elektronickýpredajčasopisuprostredníctvomstránkywww.floowie.com
PREDAJ RASTIE
V júni 2012 prešiel Urob si sám zásadnou zmenou grafiky a obsahu. Za 12 mesiacov
od tejto zmeny narástol priamy predaj o 11,5 % a počet predplatiteľov stúpol o 29,7 %.*
*k 1. 7. 2013
10
Periodicita:
Rozsah:
Náklad:
Cena:
Ročník:
mesačník + 2 špeciály
72 až 96 strán
29 OOO výtlačkov*
1,6O €
17.
*Zdroj: ABC SR nezávislý audit predaja tlače
(Združenie vydavateľov periodickej tlače Slovenska)
Akí sú čitatelia časopisu urob si sám?
Spolu až 60 % čitateľov chystá rekonštrukciu svojho bývania!
stavba
rekOnštrukcia
ŽenY
• 90 % = 72 810 čitateľov sú muži, prevažne kutili,
ktorí si svoje bývanie zveľaďujú svojpomocne.
• 10 % = 8 090 čitateľov sú ženy, ktorých počet sa
zvyšuje od nového layoutu.
40 – 49
Časopis pre všetkých
50 – 59
30 – 39
60 – 69
•
•
•
•
•
16 % = 12 944 čitateľov je vo veku 20 až 29 rokov.
26 % = 21 034 čitateľov je vo veku 30 až 39 rokov.
22 % = 17 798 čitateľov je vo veku 40 až 49 rokov.
22 % = 17 798 čitateľov je vo veku 50 až 59 rokov.
14 % = 11 326 čitateľov je vo veku 60 až 69 rokov.
Zdroj: prieskum realizovaný na vzorke 1 651 respondentov,
ktorí odpovedali v čitateľskej ankete
11
bYt
• 60 % = 48 540 čitateľov chystá rekonštrukciu
alebo práve rekonštruuje svoje bývanie.
• 18 % = 14 562 čitateľov sa pripravuje na stavbu
domu alebo práve stavia dom.
• 22 % = 17 798 čitateľov nechystá rekonštrukciu
ani stavbu domu.
Muži dominujú
MuŽi
20 – 29
Ostatní
Chystajú rekonštrukciu
Ostatní
rOdinný dOM
Majitelia nehnuteľností
• 70 % = 56 630 čitateľov Urob si sám vlastní dom.
• 29 % = 23 461 čitateľov Urob si sám vlastní byt.
• 1 % = 809 čitateľov nevlastní ani dom, ani byt.
Financujú z vlastných zdrojov
vZ
sPOr
Ú
vZ a sPOr
vZ a Ú
• 54 % = 43 686 čitateľov financuje stavbu či
rekonštrukciuzvlastnýchzdrojov(VZ).
• 19 % = 15 371 čitateľov financuje stavbu či
rekonštrukciu kombináciou vlastných zdrojov
a úveru(VZaÚ).
• 16% = 12 944 čitateľov financuje stavbu či
rekonštrukciu kombináciou vlastných zdrojov
a stavebnéhosporenia(VZaSPOR).
• 6 % = 4 854 čitateľov financuje stavbu či
rekonštrukciuprostredníctvomúveru(Ú).
• 5 % = 4 045 čitateľov financuje stavbu či
rekonštrukciu prostredníctvom stavebného
sporenia(SPOR).
Prečo inzerovať v urob si sám?
?
asopispreľudí,
• najčítanejšíanajpredávanejšíč
jhobývania
svo
ktoríchystajúrekonštrukciu
čníkpremužov
esa
kým
ens
• najpredávanejšíslov
kov)
2ro
er4
riem
u(p
vek
nom
v produktív
ajúcusamateriálov
týk
rciu
nze
• vysokáodozvačitateľovnai
cnosti,
omá
vd
ach
prác
pri
a náradiapoužívaných
t
chá
ova
dom
iách
ukc
nštr
eko
v záhradea prir
urOb si sám
vydania a témy
HOBBy
21. 10. 2013
•Pracovnépostupy
•Natieranie
•Náradieastroje
•Materiályavýrobky
Urob si sám 12/2013
20. 11. 2013
•Pracovnépostupy
•Natieranie
•Náradieastroje
•Materiályavýrobky
Urob si sám 1/2014
20. 12. 2013
•Pracovnépostupy
•Natieranie
•Náradieastroje
•Materiályavýrobky
Urob si sám 2/2014
21. 1. 2014
•Pracovnépostupy
•Natieranie
•Náradieastroje
•Materiályavýrobky
20. 2. 2014
•Pracovnépostupy
•Natieranie
•Náradieastroje
•Materiályavýrobky
13. 3. 2014
•Pracovnépostupy
20. 3. 2014
•Pracovnépostupy
•Natieranie
•Náradieastroje
•Materiályavýrobky
17. 4. 2014
•Pracovnépostupy
•Natieranie
•Náradieastroje
•Materiályavýrobky
ObJedNáVKy: 3.10.2013
POdKLady:
advertoriál
3.10.2013
inzercia
8.10.2013
ObJedNáVKy: 4.11.2013
POdKLady:
advertoriál
4.11.2013
inzercia
7.11.2013
ObJedNáVKy: 4.12.2013
POdKLady:
advertoriál
4.12.2013
inzercia
9.12.2013
ObJedNáVKy:
POdKLady:
advertoriál
inzercia
2.1.2014
2.1.2014
8.1.2014
Urob si sám 3/2014
ObJedNáVKy:
POdKLady:
advertoriál
inzercia
4.2.2014
4.2.2014
7.2.2014
Urob si sám ZáHRADA
ObJedNáVKy:25.2.2014
POdKLady:
advertoriál
25.2.2014
inzercia
28.2.2014
Urob si sám 4/2014
ObJedNáVKy:
POdKLady:
advertoriál
inzercia
4.3.2014
ObJedNáVKy:
POdKLady:
advertoriál
inzercia
Urobsisámšpeciál
jevpredaji
3mesiace.
4.3.2014
7.3.2014
Urob si sám 5/2014
12
dátUm vydania
1.4.2014
1.4.2014
4.4.2014
Bývanie a stavBa
kombináciou s inzerciou na urobsisam.sk oslovíte 227 900 čitateľov mesačne.
Uzávierky vydania
Urob si sám 11/2013
rekOnštrUkcia
záHrada
•Vykurovacietelesá
•Seriál:Hrubástavba
•Rekonštrukcie
•Zobytneniepodkrovia
•Chorobyaškodcovia
•Radynamesiac
•Šetrímeprivykurovaní
•bezpečnýdomov
•Seriál:Hrubástavba
•Rekonštrukcie
•Chorobyaškodcovia
•Radynamesiac
•Seriál:Hrubástavba
•Keramickýobkladadlažba
vinteriéri
•Rekonštrukcie
•Chorobyaškodcovia
•Radynamesiac
•Strecha
•Seriál:Hrubástavba
•Rekonštrukcie
•Chorobyaškodcovia
•Radynamesiac
•Seriál:Hrubástavba
•Rekonštrukcie
•Chorobyaškodcovia
•Radynamesiac
•Natieraniedrevaakovu
•altánky,plotyadlažby
•Náradie
•Chorobyaškodcovia
•Zvieratávzáhrade
•Strecha
•Seriál:Hrubástavba
•Rekonštrukcie
•Chorobyaškodcovia
•Radynamesiac
•Schodyvrodinnomdome
•Izolačnéstavebnémateriály
•Suchávýstavba
•Seriál:Hrubástavba
•Rekonštrukcie
•Prestavbyterás
abalkónov
•Chorobyaškodcovia
•Radynamesiac
ObJedNáVKy: 16.4.2014
POdKLady:
advertoriál
16.4.2014
inzercia
23.4.2014
Urob si sám 6/2014
20. 5. 2014
•Pracovnépostupy
•Natieranie
•Náradieastroje
•Materiályavýrobky
Urob si sám 7/2014
20. 6. 2014
•Pracovnépostupy
•Natieranie
•Náradieastroje
•Materiályavýrobky
18. 7. 2014
•Pracovnépostupy
•Natieranie
•Náradieastroje
•Materiályavýrobky
20. 8. 2014
•Pracovnépostupy
•Natieranie
•Náradieastroje
•Materiályavýrobky
Urob si sám 10/2014
18. 9. 2014
•Pracovnépostupy
•Natieranie
•Náradieastroje
•Materiályavýrobky
Urob si sám 11/2014
21. 10. 2014
•Pracovnépostupy
•Natieranie
•Náradieastroje
•Materiályavýrobky
Urob si sám 12/2014
20. 11. 2014
•Pracovnépostupy
•Natieranie
•Náradieastroje
•Materiályavýrobky
Urob si sám 1/2015
18. 12. 2014
•Pracovnépostupy
•Natieranie
•Náradieastroje
•Materiályavýrobky
ObJedNáVKy: 30.4.2014
POdKLady:
advertoriál
30.4.2014
inzercia
6.5.2014
ObJedNáVKy:
POdKLady:
advertoriál
inzercia
4.6.2014
4.6.2014
9.6.2014
Urob si sám 8/2014
ObJedNáVKy:
POdKLady:
advertoriál
inzercia
2.7.2014
2.7.2014
7.7.2014
Urob si sám 9/2014
ObJedNáVKy:
POdKLady:
advertoriál
inzercia
4.8.2014
4.8.2014
7.8.2014
ObJedNáVKy: 28.8.2014
POdKLady:
advertoriál
28.8.2014
inzercia
4.9.2014
ObJedNáVKy: 3.10.2014
POdKLady:
advertoriál
3.10.2014
inzercia
8.10.2014
ObJedNáVKy: 3.11.2014
POdKLady:
advertoriál
3.11.2014
inzercia
6.11.2014
ObJedNáVKy: 2.12.2014
POdKLady:
advertoriál
2.12.2014
inzercia
5.12.2014
13
7. 5. 2014
Urobsisámšpeciál
jevpredaji
3mesiace.
kombináciou s inzerciou na urobsisam.sk oslovíte 227 900 čitateľov mesačne.
Urob si sám Z ČOHO STAVAť
•Plánovanie,rozpočty,projekty
•Hrubástavba
•Stavebnémateriály
•Tepelnéazvukovéizolácie
•Oknáadvere
•Omietkyastierky
•Technickézariadenia
rodinnéhodomu
•Využitieobnoviteľných
zdrojov
•Podlahyaobklady
•bezpečnosť
vrodinnomdome
•Sauny
•Seriál:Hrubástavba
•Rekonštrukcie
•Chorobyaškodcovia
•Radynamesiac
•Chodníkyaspevnené
plochy
•Strecha
•Murovaciemateriály
•Seriál:Hrubástavba
•Rekonštrukcie
•Chorobyaškodcovia
•Radynamesiac
•Chodníkyaspevnené
plochy
•Seriál:Hrubástavba
•Rekonštrukcie
•Chorobyaškodcovia
•Radynamesiac
•Suchávýstavba
•Rekonštrukcie
•Cementyaprísadydobetónu
•Kozubapecvrodinnomdome
•Seriál:Hrubástavba
•Chorobyaškodcovia
•Radynamesiac
•Chodníkyaspevnené
plochy
•Vykurovanierodinnéhodomu •Rekonštrukcie
•Terasyabalkóny
•Izolačnémateriály
•Seriál:Hrubástavba
•Chorobyaškodcovia
•Radynamesiac
•Strecha
•Modernévykurovacietelesá
•Seriál:Hrubástavba
•Rekonštrukcie
•Chorobyaškodcovia
•Radynamesiac
•Rekonštrukcie
•Seriál:Hrubástavba
•Chorobyaškodcovia
•Radynamesiac
•Seriál:Hrubástavba
•Rekonštrukcie
•Chorobyaškodcovia
•Radynamesiac
urOb si sám
Formáty a ceny inzercie
Rozmery v mm
Iné
pR
RepRe
InzeRcIA
Formát
2/1strany
2/1stranydozrkadla
1/1strany
1/1stranydozrkadla
2/3stranyšírka
2/3stranyvýška
1/2stranyšírka
1/2stranyvýška
1/3stranyšírka
1/3stranyvýška
2.stranaobálky
1.stranačasopisu
ďalšiestranyprededitoriálom
1/3výškyprieditoriáli
3.stranaobálky
4.stranaobálky
2/1PR
1/1PR
1/2PRšírka
1/2PRvýška
redakčnárubrika
neštandardné formáty
šírka
výška
spadávka
420
297
3
400
267
–
210
297
3
193
267
–
193
175
–
127
267
–
193
129
–
95
267
–
193
84
–
62
267
–
210
297
3
210
297
3
210
297
3
62
267
–
210
297
3
210
297
3
5000znakov,2–5obrázkov,logo
4000znakov,2–4obrázky,logo
Cena
materiál
 kolárske klinčeky
2490€
 odpadová preglejka
Výplňové dosky upevníme na steny altánku. Aby sme medzi nimi dodržali jednotný
odstup, pri montáži vkladáme medzi ne
kolíky.
Ornament lícoviek zostavíme na sololit
z oblúkov a trojuholníkov, ktoré obkresľujeme v pravidelných odstupoch.
6. rezanie
7. lícovka
Priamočiara píla Maktec MT431 má dostatočný výkon na to, aby sa prehrýzla
aj surovým smrekovým masívom. V nepretržitom silnom zábere ju neohrozí
ani intenzívna záťaž a menej šetrné
zaobchádzanie.
CEna 56 €, MAKITA
1430€
1060€
2950€
2950€
2790€
1790€
2790€
3490€
3090€
1760€
Šablónu opakovane prekreslíme na celú
dĺžku lícovej dosky a pustíme sa do vypiľovania. Dávame pozor, aby sa ozdoby
neodlomili po vlákne.
Lícové dosky montujeme tak, aby sa vzory
na rohoch stretávali bez prerušenia. Ak
vzory nesedia, posunieme ich o jeden
segment.
8. zameranie
9. oblÚky
Product
placement
500€
Podklady:produktová
fotografia,názovproduktu,
charakteristikaproduktu,
cenaaveľkosťbalenia,
webkontakt
11. vÝstuhy
Vyznačené oblúky vypílime. Pracujeme
s dlhým pílovým listom, aby bol rez čistý,
postupujeme pomaly. Tak zabránime odklonu reznej línie od kolmice.
Zavetrovacie výstuhy namontujeme do
rámu altánku cez predvŕtané otvory. Dekoratívnu úpravu možno uskutočniť aj na
tých, ktoré už boli namontované.
bylinková záhradka v meste
rady
Na zavetrovacie výstuhy nakreslíme od oka Pruh preglejky alebo sololitu ohneme
oblúky a zameriame ich stredy. Trojicou
okolo klincov, aby bol oblúk súmerný a plywagneriek vytýčime líniu na obkreslenie.
nulý. Obkreslíme ho tesárskou ceruzou,
šablónu nevyrábame.
10. pílenie
(umiestnenie v zadnej časti
časopisu)
95x43mm
1400€/
14vydaní
dobrýnákup(1produkt)
productplacement
brandingrubriky
450znakov,1foto,cenaakontakt
250znakov,1obrázok
logo
900€
500€
1900€
smer vlákien
Pri návrhu ornamentov berieme
do úvahy smer vlákien zdobených
dosiek. Máme na pamäti, že ak drevo
začne presychať, postupne sa budú
objavovať praskliny, ktoré môžu
narušiť celistvosť vzorov. Dôsledne
predchádzame aj preslabeniu
výplňových latiek.
Geometria
Vzory zostavujeme z jednoduchých
geometrických útvarov, ktoré
sa budú dať jednoducho vypíliť.
Tulipány, čaše, stromčeky a ľalie
patria medzi slovenskú folklórnu
klasiku. Inšpiráciou sú priečelia
dreveníc, prístrešky studní a staré
drevené ploty.
7/2013
7
Už môžete kúriť pohodlnejšie! Na slovenský trh prichádza prvé zariadenie priamo
určené na komín s externým prívodom
vzduchu cez teleso komína – Kingfire
Parat. Pozostáva z komína Schiedel
Absolut, ktorý má priamo do svojej päty
integrovanú kozubovú vložku. Na odvod
spalín a prívod vzduchu do spaľovacej
komory slúži šamotový komín. Šachta sa
stará o dostatočný prívod vzduchu a komínový prieduch bezpečne odvádza spaliny.
Je vhodným riešením, ak potrebujete
minimalizovať priestor na náhradný zdroj
tepla. Kozubová vložka Kingfire Parat teda
slúži aj ako nosná časť komínového telesa.
Vzhľad obkladu sa plne prispôsobí vašim
požiadavkám.
cena: 4 200 € | www.schiedel.sk
redakčná
rubrika
1. príprava
2. drenáŽna vrstva
3. substrát
Na výsadbu byliniek sme zvolili terakotové nádoby a misky. Na ich pestovanie sú
vhodnejšie ako plastové vegetačné nádoby.
Na dno nádoby dáme drenážnu vrstvu –
keramzit. Bylinky neznášajú premokrený
substrát. Ak má nádoba odtokový otvor,
drenáž nie je potrebná.
Na drenážnu vrstvu nasypeme substrát
určený na pestovanie byliniek. Bežná
záhradná zemina nie je vhodná, nemusí
bylinkám poskytnúť to, čo potrebujú.
62
900€
lodnÝ lak
na povrchovÚ
Úpravu dreva
Na povrchovú úpravu dreva interiérových a exteriérových prvkov, ako sú záhradný nábytok, štíty a obklady, zábradlia a pod., môžete použiť transparentný
lodný lak U 1066. Lak zvyšuje odolnosť
dreva proti vode a vlhkosti. Obsahuje UV
filter a špeciálne aditíva, ktoré podporujú
vodoodpudivosť. Orientačná výdatnosť
je 12 až 15 m2/l. Lak je dostupný v sieti
podnikových predajní Chemolak, akcia
platí do 30. 6. 2013.
akciová cena: 5,84 €/0,75 l
(1 balenie) | www.chemolak.sk
1/10 strany
95 x 43 mm
1 400 € / 14 vydaní
schodisko
na mieru
Jednoduchou realizáciou, ktorá si nevyžaduje debnenie a výstuž, možno vytvoriť
okamžite po položení pochôdzne schodisko
s rôznymi tvarmi. Montáž schodiska Ytong je
jednoduchá a rýchla. Hneď po namontovaní
sa môže začať používať napríklad na pohyb
murárov alebo dopravu materiálu na horné
poschodie a umožní plynulé pokračovanie
stavby. Výroba schodiskových dielcov je jedinečná pre každú stavbu. V cene schodiska
je aj projekt plánu kladenia. Schodisko spĺňa
požiadavky požiarnej odolnosti.
cena: od 500 €/dvojramenné schodisko
| www.ytong.sk
rozmer a cena v závislosti od individuálnych požiadaviek
*Definitívnacenavkladaniaalebovlepovaniasaurčípodoručenívzorkynazákladejejrozmerovahmotnosti.
Cenuovplyvňujepočetkusovvkladanejprílohy,aktuálnacenapoštovnéhoamanipulačnéhopoplatku.
záhradka bez buriny
Každý záhradkár pozná agrotextílie – tkaniny, ktoré zabraňujú prerastaniu buriny a zároveň udržujú vlahu v pôde. Na trhu je dostatok
rôznych produktov, ktoré sa líšia životnosťou, pevnosťou a vlastnosťami. Tkaná agrotextília Agrojutex sa svojou pevnosťou hodí nielen
na záhradné úpravy, výsadbu jahôd a iných plodín, ale slúži aj ako
základ na položenie zámkovej dlažby. Vyrába sa vo dvoch základných gramážach (100 g a 130 g/m2), v rôznych šírkach (od 1 až po
4,20 m). Základná farba je čierna, poprípade zelená a hnedá. Okrem
tkaných agrotextílií českého výrobcu JUTA, a. s., si môžete vybrať
aj zo širokého sortimentu netkaných textílií (Jutabond či špeciálne
tepelne upravovanú Netex Home).
cena agrojutex: 0,66 €/m2 | www.jutask.sk
24
Text a realizácia: Daniel Košťál :: Foto: Dano Veselský :: Redakčná úprava: Martina Deríková
Hotely
Podklady:textvrozsahu
450znakovvrátane
medzier,1produktová
fotografia,cena,
webkontakt
1900€
CenysúuvedenébezDPH.Cenníkjeplatnýod1.9.2013do 31.8.2014.
Všeobecnéobchodnépodmienkynájdetenastrane66.
Voňavú a druhovo rozmanitÚ výsadbu byliniek si možno vytvoriť nielen na záhone, ale
aj vo vegetačnej nádobe na balkóne či na okne. Mnohé druhy byliniek sú pestovateľsky
nenáročné, krásne sa rozrastú a zároveň ich budeme mať poruke pri príprave jedál.
ODPORÚČAME
novÝ
kráľ vykurovania
minimálna cena
STORNO POPLATKy:
50%predtermínomuzávierkyobjednávoknadané
čísločasopisupodľaedičnéhoplánu
100%potermíneuzávierkyobjednávoknadanéčíslo
časopisupodľaedičnéhoplánu
1 900€
Podklady:logo
Okná na zjedenie
dobré
DOBRý nákup
PRÍPLATOK:10%zapožadovanéumiestnenie
Branding
rubriky
môžE sa zísť
priamočiara píla
900€
vkladanáinzercia*
14
 lesnícka krieda
 kladivo
 priamočiara píla
1790€
450znakov,1obrázok
1/10strany(14x)
ZĽAVy: 15%agentúrnaprovízia
prezmluvnýchpartnerov
1€
40 mm
náročnosŤ: 
čas: 30 minút
náklady: 45 €
ľudia: u
obdobie: počas celej
sezóny
náradie
1060€
a informácie predtým
nepublikované v časopise)
bylinky
urob si sám
kontrolný
zoznam
4300€
2000znakov,1–2obrázky,logo
(novinky
atypickéformáty
Altánok
5. obkresľovanie
4. vÝplne
Zdravie
Natentoformátsa
nevzťahujúžiadne
ďalšiezľavyani
agentúrnaprovízia.
Výrobainzercienieje
zahrnutávcene.
Plošná inzercia
Liečivé účinky a pestovanie
kuChynské
inŠPiráCiE
čerstvé bylinky
 do polievok
bouquet garni – 1 bobkový list + 1 strúčik cesnaku +
vetvičku tymianu + zväzok petržlenovej vňate zviažeme
niťou a pred koncom tepelnej úpravy vložíme nakrátko do vývaru alebo zapekaného jedla a potom z jedla
vyberieme, zloženie môžeme meniť, ak ide o drobnejšie
koreniny, zaviažeme ich do gázy
 do zeleninových a strukovinových polievok
zelerová + petržlenová vňať + saturejka
trebuľka + petržlenová vňať + pažítka
pŕhľava + cesnaková vňať
kôpor + mäta + ligurček + bazalka + saturejka
Príliš krásne na to,
aby to bola pravda?
Teraz už nie.
A to vďaka
prípravkom Bayer
Garden firmy Bayer.
1/1strany
2 490 €
210x297mm
estragón + bazalka + medovka + pažítka
trebuľka + žerucha + pažítka
kôpor + pažítka + trebuľka
majorán + tymian + bazalka
borák + zimná cibuľa
žerucha + pažítka
Calypso® ochrana proti cicavým
a žravým škodcom (ovocných
drevín, zeleniny, viniča, zemiakov i
okrasných rastlín), šetrný k včelám.
Dlhodobý úcinok až 3 týždne.
Preniká do rastlín a dostane sa tam,
kde iné prípravky sú bezmocné.
kôpor + mäta + bazalka
rozmarín + cesnaková a cibuľová vňať
Zato® postrekový fungicíd
s dlouhodobým účinkem.
Na ochranu jabloní proti
chrastavosti a múčnatke, viniča
proti múčnatke, perenospóre
a plesni sivej.
zmesi zo sušenÝch bylín
 arabská zmes
kôpor + mäta + vňať koriandra + bobkový list
 na baraninu a jahňacinu
palina + majorán + šalvia + petržlenová vňať
tymian + pamajorán + rozmarín
šalvia + bazalka + saturejka
majorán + saturejka + zelerová vňať
 provensálska zmes
rozmarín + tymian + bazalka + majorán + estragón +
saturejka + trebuľka + ligurček + pamajorán
 zmes do mexického gulášu
pamajorán + šalvia + koriandrová a zelerová vňať + bobkový list + sladká a ostrá paprika
BAYER GARDEN – GRANULOVANÁ
NÁSTRAHA PROTI MRAVCOM® je
určená na ničenie mravcov (mravec
čierny a príbuzné druhy) v objektoch
a ich okolí. Mravcami je prijímaná ako
potrava, ktorú si mravce odnášajú
do hniezd ako potravu pre ostatných
členov kolónie. Hniezdo je zničené
do 7 - 14 dní od aplikácie. Sáčok
postačí na vyhubenie až 13 hniezd.
Používajte biocídne prípravky
bezpečne. Pred použitím si
prečítajte údaje na obale
a pripojené informácie o výrobku.
Mesurol® - prípravok na všetky
druhy slimákov a slizniakov vo
vašich záhradkách. S vynikajúcimi
návnadovými vlastnosťami
a rýchlym, na teplote nezávislým
pôsobením. Vyznačuje sa veľmi
dobrou odolnosťou proti dažďu
a vlhkosti.
záhradka bez buriny
Pri dôkladnej práci trám presne sadne na
pôvodné miesto.
6. podmurovka
7. škáry
 vrece vápna
 hlina
 slama a mach
Pozrite sa na ne
a hľadajte ich vo
vašom záhradnom
centre!
7/2013
77
12 €
0€
0€
náradie
 miešadlo
maltu možno spracovať aj ručne
 zdvihák a reťaz
Na komínové systémy ICOPAL WULKAN
poskytuje výrobca v rámci Osobnej
záruky kvality Icopal predĺženú záruku
na komín s trvaním až 30 rokov. Na to,
aby ste ju získali, sa do 45 dní od nákupu
komína musíte zaregistrovať na stránke
www.zaruky.icopal.sk. Registrácia je veľmi jednoduchá a zvládnete ju z pohodlia
svojho domova. Vyplnenie príslušného
formulára vám pritom nezaberie viac
ako niekoľko minút. Aby ste však predĺženú záruku dostali, musí byť komín
postavený v súlade s podmienkami
stanovenými výrobcom a podľa montážneho návodu spoločnosti Icopal.
najlepšie traktorový
2/3výška
1 790 €
127x267mm
Na obnovenú podmurovku uložíme hydroizolačný pás, najmä pri murovaní nasiakavého kameňa na maltu. Podmurovku
murovanú nasucho netreba vždy izolovať.
Častou poruchou starých dreveníc sú netesné škáry medzi trámami. Pred opravou
staré nefunkčné rozpadnuté hlinené škáry
vyberieme.
8. hlina
9. konzistencia







Spokojné bývanie
fúrik, lopata, sekera
kalfas (maltovník)
naberačka, lyžica
2 vedrá, vodováha
špachtľa, štetec
tesárske skoby (kramle)
pílka, dláto
Postaviť si vlastný rodinný dom – kto by po tom netúžil? Ak ste
už len krok od splnenia tohto cieľa, nezničte si sen o PRÍJEMNOM
BÝVANÍ nevhodným výberom materiálov či realizačnej firmy.
Icopal vám ponúka kompletné riešenie REALIZÁCIE STRECHY
i odvodu spalín, s ktorým budete nadmieru spokojní.
dobrá
rada
zhnité trámy
Zhnité časti drevenej konštrukcie
nemusia znamenať, že sa treba
vymeniť celý trám. Ak je zhnitá
iba štvrtina hrúbky dreva, stačí
poškodenú časť osekať. Osekávaním
porušeného dreva sa trámy súčasne
aj presondujú.
Na opravu je najľahšie využiť materiál
z blízkeho okolia. Miestnu kamenistú hlinu
namokro preosejeme.
Mokrú hlinu necháme preschnúť tak, aby
sme mohli namiešať škárovaciu maltu
s vhodnou konzistenciou. Zatiaľ si pripravíme ďalšie zložky malty.
10. slama
11. kolíky
Slamu nasekáme na kúsky s dĺžkou do
5 cm. Primiešame ju do hliny. Namiesto
slamy možno použiť seno. Ak je hlina mastná, pridáme piesok.
Tenké hranolčeky zašpicatíme sekerou
a odrežeme približne 5 cm dlhé kúsky.
Ing. arch. Boris Hochel,
realizátor
Ak sa okolo domu
rokmi zodvihla úroveň
terénu a nepriaznivo
to vplýva na spodné
trámy, treba zem
odkopať a vyspádovať
smerom od domu.
24
ĽAHKÁ KRYTINA
S DLHOU ŽIVOTNOSŤOU
Neviete, do akej krytiny investovať?
Naša rada znie: do JCP šindľov. Šindle
sú obľúbené najmä pre svoju nižšiu
hmotnosť, menšie zaťaženie krovu, ale aj
pomerne dlhú životnosť. Keďže sa vyznačujú vysokou odolnosťou, osvedčia sa
v každom ročnom období, a to aj v zime,
keď je strecha vystavená silnému vetru
a snehu. Nosným prvkom JCP šindľov je
nosná vložka zo sklenenej rohože s vyššou plošnou hmotnosťou, ktorá je z oboch
strán obalená asfaltovou krycou vrstvou zo
špeciálneho oxidovaného asfaltu. Farebný
keramizovaný granulát na vrchnej strane
šindľov zlepšuje odolnosť asfaltovej vrstvy
proti poveternostným vplyvom a predlžuje
životnosť strechy. Komfort života v dome
so strechou s asfaltovými šindľami zvýšia
aj ich priaznivé akustické vlastnosti. K spokojnosti zákazníkov prispieva široká škála
tvarov a farieb JCP šindľov.
1/1PR
1 760 €
nej preglejky alebo dosiek OSB, a to tak,
aby vrchný rad čiastočne prekrýval ten
spodný. K účinnejšiemu spojeniu jednotlivých šindľov na streche prispievajú lepiace
body na ich vrchnej strane. Asfaltové JCP
šindle sa prichytávajú štyrmi až šiestimi
pozinkovanými alebo hliníkovými klincami s minimálnou dĺžkou 32 mm. Pri šikmej
streche so sklonom väčším ako 60° sa počet
klincov na jednom šindli musí zdvojnásobiť. V priaznivých teplotných podmienkach
vytvoria šindle vodotesný plášť šikmej
strechy už v priebehu jedného mesiaca.
UNIVERZÁLNY KOMÍN
Z VULKANICKÉHO KAMENIVA
Okrem kvalitnej strešnej krytiny prispieva
k spokojnému bývaniu aj bezpečný komín.
Vysoko odolným komínovým telesom
je komínový systém ICOPAL WULKAN
z prírodného vulkanického kameniva.
Viac informácií získate na
www.sindle.icopal.sk
a www.kominy.icopal.sk.
PRI APLIKÁCII JCP ŠINDĽOV
SA PRÍLIŠ NEZAPOTÍTE
Montáž a práca s JCP šindľami Icopal je jednoduchá. Po preštudovaní technologického
postupu to zvládne každý zručnejší domáci
majster. Aplikáciu šindľov na strechu
uľahčuje najmä ich tvarovateľnosť a prispôsobenie sa povrchu strechy. Ukladajú sa na
celoplošné debnenie z dreva, vodovzdor-
19
7/2013
sokle a suterénne steny
Sokel je spodná časť obvodového muriva,
ktorá je v kontakte s terénom a zväčša sa
farebne a materiálovo odlišuje od ostatnej
fasády. Izoluje sa buď expadnovaným polystyrénom (EPS), tzv. soklovými doskami,
alebo aj drahším extrudovaným polystyrénom (XPS). Soklové dosky s nízkou
nasiakavosťou majú vysokú mechanickú
odolnosť proti prerazeniu. Okrem soklov
ich možno použiť na zateplenie stien
v styku s terénom, na terasy, balkóny alebo
na zateplenie základovej konštrukcie, ale
len do určitej hĺbky (okolo 3 m, určuje ju
výrobca).
Liečivé účinky a pestovanie
10
Reklamný text a foto: Icopal
5. dohladka
4. malta
ako postaviť
dom do 70 000 €
veľký sprievodca
pistou – 5 výhonov bazalky + 5 strúčikov cesnaku +
trochu olivového oleja spolu rozotrieme v trecej miske
a pridávame do zeleninových polievok a cestovín
od povolení po zariadenie
bouquet garni – 1 bobkový list + 1 strúčik cesnaku +
vetvičku tymianu + zväzok petržlenovej vňate zviažeme
niťou a pred koncom tepelnej úpravy vložíme nakrátko do vývaru alebo zapekaného jedla a potom z jedla
vyberieme, zloženie môžeme meniť, ak ide o drobnejšie
koreniny, zaviažeme ich do gázy
Hrany na zajacovi zbrúsime brúsnou hubkou, aby boli oblé.
V malej miske si pripravíme trochu lepiacej malty, mala by byť stredne hustá.
Maltu môžeme nanášať zo všetkých strán.
Po zaschnutí zajaca ešte prebrúsime jemnou brúsnou hubkou dohladka.
6. tyč
majorán + petržlenová vňať + saturejka
tEPElný oDPor: 2,60 m2 . K/W
hustota: 13,5 – 18 kg/m3
Vlastnosti: dobré tepelnoizolačné
vlastnosti, trvalo odolný proti vlhkosti,
ekologicky a zdravotne neškodný, relatívne ľahký
CEna: 8 €/m2 za materiál, 12 €/m2 za prácu
 Zajačika si môžete nakresliť
podľa týchto rozmerov.
trebuľka + petržlenová vňať + pažítka
ligurček + pažítka
pŕhľava + cesnaková vňať
kôpor + mäta + ligurček + bazalka + saturejka
 do studených bylinkových omáčok
z majonéz, smotany, jogurtu, do tvarohu
a bylinkových masiel
estragón + bazalka + medovka + pažítka
trebuľka + žerucha + pažítka
kôpor + pažítka + trebuľka
chren + zelerová a petržlenová vňať
kôpor + borák + petržlenová vňať
majorán + tymian + bazalka
levanduľa + šalvia + saturejka + kôpor
 do šalátov z čerstvej zeleniny
borák + zimná cibuľa
žerucha + pažítka
kôpor + mäta + bazalka
rozmarín + cesnaková a cibuľová vňať
1/2šírka
1 430 €
193x129mm
Príliš krásne na to,
aby to bola pravda?
Teraz už nie.
A to vďaka
prípravkom Bayer
Garden firmy Bayer.
1/2výška
1 430 €
95x267mm
Calypso® ochrana proti cicavým
a žravým škodcom (ovocných
drevín, zeleniny, viniča, zemiakov i
okrasných rastlín), šetrný k včelám.
Dlhodobý úcinok až 3 týždne.
Preniká do rastlín a dostane sa tam,
kde iné prípravky sú bezmocné.
Odspodu vyvŕtame do zajaca dieru širokú
podľa hrúbky tyče, na ktorej bude zajac
stáť. Do vyvŕtanej diery zasunieme tyč.
7. natierame
390
290
Zato® postrekový fungicíd
s dlouhodobým účinkem.
Na ochranu jabloní proti
chrastavosti a múčnatke, viniča
proti múčnatke, perenospóre
a plesni sivej.
245
zmesi zo sušenÝch bylín
 arabská zmes
250
Najprv bielou farbou zriedenou s vodou (1 : 1),
potom neriedenou farbou a nakoniec farebne.
Zajačika zapichneme na želané miesto.
kôpor + mäta + vňať koriandra + bobkový list
 na baraninu a jahňacinu
1/3šírka
1 060 €
193x84mm
šalvia + medovka + medvedí cesnak
palina + majorán + šalvia + petržlenová vňať
 do mletého mäsa
tymian + pamajorán + rozmarín
šalvia + bazalka + saturejka
majorán + saturejka + zelerová vňať
 provensálska zmes
rozmarín + tymian + bazalka + majorán + estragón +
saturejka + trebuľka + ligurček + pamajorán
 zmes do mexického gulášu
pamajorán + šalvia + koriandrová a zelerová vňať + bobkový list + sladká a ostrá paprika
7/2013
15
sabo 47 vario
zelerová + petržlenová vňať + saturejka
Na samotné fasády sa používa fasádny
polystyrén. Napríklad murivo z dierovaných tehál s hrúbkou 300 mm môžeme na
zvýšenie tepelného odporu zatepliť polystyrénom s hrúbkou 120 mm. Ak je potrebné
dosiahnuť vyšší tepelný odpor, napr. pri
návrhu nízkoenergetických domov, uvažujeme o zateplení s hrúbkou 200 mm. Na
trhu sú však aj tehly, resp. tvárnice, ktoré
už zateplenie nepotrebujú.
Benzínové kosačky
Ochrana vašej
záhrady
čerstvé bylinky
 do polievok
 do zeleninových a strukovinových polievok
Fasáda domu
11. 7. 2013 12:13:28
Pre deti
3. brÚsenie
kuChynské
inŠPiráCiE
tEPElný oDPor: 2,85 m2 . K/W
hustota: 23 – 28 kg/m3.
Vlastnosti: okrem iného dobré tepelnoizolačné vlastnosti, nízka nasiakavosť,
mrazuvzdornosť, ekologická a zdravotná
neškodnosť
CEna: 15 €/m2 za materiál, 12 €/m2 za
prácu
39
Vďaka izolačným parametrom prírodného
kameňa dosahuje optimálnu pracovnú
teplotu za pomerne krátky čas. Komínový
systém s univerzálnou šamotovou vložkou
s prevádzkovou teplotou až do 600 °C je
úplne bezpečný pre samotnú stavbu, ale
aj pre členov vašej rodiny. Kompatibilné
prvky umožňujú jeho rýchle a jednoduché postavenie v interiéri, ale aj exteriéri
rodinného domu. Celkový vzhľad komínov
ICOPAL WULKAN dotvárajú nadstrešné
dekoratívne elementy so vzhľadom tehly,
ktoré zároveň zabezpečujú optimálnu statiku celého komína a minimalizujú riziko
poškodenia strechy. Icopal ponúka širokú
škálu komínových telies použiteľných pri
rôznych druhoch palív a odlišnom počte
vykurovacích zariadení. Ku komínovým
systémom možno pripojiť plynové kotly,
kondenzačné spotrebiče, ale aj kozuby
či pece.
4000znakov,
2–4fotografie,
1logo
Icopal_PR_USS1308_KS.indd 10
Zateplenie domu
Teraz akcia na
komínové systémy
len do konca augusta!
Informujte sa na
Vašich stavebninách!
POD ŠIKMOU STRECHOU
odborník radí
Každý záhradkár pozná agrotextílie – tkaniny, ktoré zabraňujú prerastaniu buriny a zároveň udržujú vlahu v pôde. Na trhu je dostatok
rôznych produktov, ktoré sa líšia životnosťou, pevnosťou a vlastnosťami. Tkaná agrotextília Agrojutex sa svojou pevnosťou hodí nielen
na záhradné úpravy, výsadbu jahôd a iných plodín, ale slúži aj ako
základ na položenie zámkovej dlažby. Vyrába sa vo dvoch základných gramážach (100 g a 130 g/m2), v rôznych šírkach (od 1 až po
4,20 m). Základná farba je čierna, poprípade zelená a hnedá. Okrem
tkaných agrotextílií českého výrobcu JUTA, a. s., si môžete vybrať
aj zo širokého sortimentu netkaných textílií (Jutabond či špeciálne
tepelne upravovanú Netex Home).
cena agrojutex: 0,66 €/m2 | www.jutask.sk
Zatočíme so škodcami ...
0€
riečny, miestny (0 až 2 mm)
šalvia + medovka + medvedí cesnak
 do mletého mäsa
112 €
100 €
guľatina, drevo z ihličnanov I. akosť,
cena za 1 m 3
 piesok
Nový trám vložíme na miesto starého
a nadvihnutú časť zdvihákom spúšťame
nadol.
STRECHA
AŽ 30-ROČNÁ
ZÁRUKA
 drevo
Jednoduchou realizáciou, ktorá si nevyžaduje debnenie a výstuž, možno vytvoriť
okamžite po položení pochôdzne schodisko
s rôznymi tvarmi. Montáž schodiska Ytong je
jednoduchá a rýchla. Hneď po namontovaní
sa môže začať používať napríklad na pohyb
murárov alebo dopravu materiálu na horné
poschodie a umožní plynulé pokračovanie
stavby. Výroba schodiskových dielcov je jedinečná pre každú stavbu. V cene schodiska
je aj projekt plánu kladenia. Schodisko spĺňa
požiadavky požiarnej odolnosti.
cena: od 500 €/dvojramenné schodisko
| www.ytong.sk
levanduľa + šalvia + saturejka + kôpor
 do šalátov z čerstvej zeleniny
kontrolný
zoznam
materiál
Na povrchovú úpravu dreva interiérových a exteriérových prvkov, ako sú záhradný nábytok, štíty a obklady, zábradlia a pod., môžete použiť transparentný
lodný lak U 1066. Lak zvyšuje odolnosť
dreva proti vode a vlhkosti. Obsahuje UV
filter a špeciálne aditíva, ktoré podporujú
vodoodpudivosť. Orientačná výdatnosť
je 12 až 15 m2/l. Lak je dostupný v sieti
podnikových predajní Chemolak, akcia
platí do 30. 6. 2013.
akciová cena: 5,84 €/0,75 l
(1 balenie) | www.chemolak.sk
schodisko
na mieru
chren + zelerová a petržlenová vňať
kôpor + borák + petržlenová vňať
5. presnosŤ
lodnÝ lak
na povrchovÚ
Úpravu dreva
2/3šírka
1 790 €
193x175mm
majorán + petržlenová vňať + saturejka
ligurček + pažítka
4. vkladanie
Už môžete kúriť pohodlnejšie! Na slovenský trh prichádza prvé zariadenie priamo
určené na komín s externým prívodom
vzduchu cez teleso komína – Kingfire
Parat. Pozostáva z komína Schiedel
Absolut, ktorý má priamo do svojej päty
integrovanú kozubovú vložku. Na odvod
spalín a prívod vzduchu do spaľovacej
komory slúži šamotový komín. Šachta sa
stará o dostatočný prívod vzduchu a komínový prieduch bezpečne odvádza spaliny.
Je vhodným riešením, ak potrebujete
minimalizovať priestor na náhradný zdroj
tepla. Kozubová vložka Kingfire Parat teda
slúži aj ako nosná časť komínového telesa.
Vzhľad obkladu sa plne prispôsobí vašim
požiadavkám.
cena: 4 200 € | www.schiedel.sk
pistou – 5 výhonov bazalky + 5 strúčikov cesnaku +
trochu olivového oleja spolu rozotrieme v trecej miske
a pridávame do zeleninových polievok a cestovín
 do studených bylinkových omáčok
z majonéz, smotany, jogurtu, do tvarohu
a bylinkových masiel
Drevenica
DOBRý nákup
novÝ
kráľ vykurovania
Ochrana vašej
záhrady
BAYER GARDEN – GRANULOVANÁ
NÁSTRAHA PROTI MRAVCOM® je
určená na ničenie mravcov (mravec
čierny a príbuzné druhy) v objektoch
a ich okolí. Mravcami je prijímaná ako
potrava, ktorú si mravce odnášajú
do hniezd ako potravu pre ostatných
členov kolónie. Hniezdo je zničené
do 7 - 14 dní od aplikácie. Sáčok
postačí na vyhubenie až 13 hniezd.
Používajte biocídne prípravky
bezpečne. Pred použitím si
prečítajte údaje na obale
a pripojené informácie o výrobku.
Mesurol® - prípravok na všetky
druhy slimákov a slizniakov vo
vašich záhradkách. S vynikajúcimi
návnadovými vlastnosťami
a rýchlym, na teplote nezávislým
pôsobením. Vyznačuje sa veľmi
dobrou odolnosťou proti dažďu
a vlhkosti.
Pozrite sa na ne
a hľadajte ich vo
vašom záhradnom
centre!
Zatočíme so škodcami ...
motor: 190 cm3, 8,5 Nm
kosEniE: 48 cm, 25 – 95 mm
PojazD: áno
kôŠ: 60 l, textilný
hmotnosť: 35 kg
Obratnosť a manévrovateľnosť sú pri
tomto modeli priam ukážkové. Či už ide
o dôsledne udržiavaný trávnik v mierne svahovitom teréne, alebo členitú
trávnatú plochu s množstvom okrasnej
výsadby a záhradných doplnkov, bez námahy za nami vždy zostal vzorne upravený porast. Ide o kosačku na trávniky
v špičkovej kondícii, kde niet priestoru
na kompromisy.
Vysoký podvozok a silný motor nad
priestranným šasi robia z tejto kosačky
stroj, ktorý si trúfne na viac ako kultúrny, pravidelne udržiavaný trávnik vo
dvore. Ak máte na chate či v ovocnom
sade za domom trávnatú plochu, ktorá
pripomína viac sviežu zelenú lúku ako
trávnik, tento model si s ňou hravo
poradí. Prerastená tráva ani terénne
nerovnosti preň nie sú výzvou.
„Ide o jedinú kosačku v teste,
pri ktorej nastavujete výšku
kosenia podľa milimetrovej
stupnice.“
„Ak sa chcete zoznámiť
s benzínovými kosačkami,
mali by ste začať práve
týmto modelom.“
Silný motor s automatickým sýtičom pôsobí presvedčivo, pre nízke šasi si však
s prerastenou a vlhkou trávou poradil
podstatne horšie ako ostatné modely.
Nepodporila ho ani vzduchová turbína
nad žacím nožom, ktorá by mala byť
spolu s hliníkovým šasi s 15­ročnou
zárukou lákadlom na kúpu tohto stroja.
Ide o stroj s prémiovým motorom a šasi,
nemohli sme však prehliadnuť horšie
spracovanie detailov. Rukoväť je upevnená krídlovými maticami, v kolesách
sú lacné ložiská bez zapuzdrenia.
Stačí len zdvihnúť výšku kosenia na bezpečnú hranicu a kôš sa plní trávou bez
upchávania. Svoje prednosti nám táto
kosačka ukázala pri kosení svahovitého
trávnika. Ocenili sme ploché páky, ktoré
sa nezarezávajú do prstov, a pojazd,
ktorý sa nekĺzal ani na vlhkej tráve. Ak
je kôš dostatočne prázdny, prijateľná je
aj manévrovateľnosť pri členitých okrajoch trávnika. Pevná rýchlosť pojazdu je
nastavená na voľnejšie pracovné tempo,
variátor nám priveľmi nechýbal.
+ skvelá manévrovateľnosť
– nevyužitý výkon motora
+ skvelá priechodnosť terénom
+ vysoký výkon
Na členité udržiavané trávniky, pri kosení
ktorých je najdôležitejšia čo najjednoduchšia manévrovateľnosť.
Vďaka výkonnému motoru a priestrannému šasi pokosí aj neudržiavaný trávnik
s trsmi trávy a bylinami.
975 eur
www.ibo.sk
7/2013
77
honda_green_urobSiSam.indd 1
7/2013
53
1. 3. 2013 11:25:01
mountField
mtF 4820 pd bW
motor: 190 cm3, 8,8 Nm
kosEniE: 47 cm, 20 – 80 mm
PojazD: áno, variátor
kôŠ: 65 l, textilný
hmotnosť: 34 kg
460 eur
www.mountfield.sk
1/3výška
1 060novinka€
62x267
mm
práve
v predaji
Objednávky:
web: www.jagastore.sk
e-mail: [email protected]
tel.: 02/529 259 89
www.jagastore.sk
7/2013
29
Download

Cenník inzercie Urob si sám 2014