Dvojplášťový multifunkčný nerezový komínový systém
Podklady pre projektovanie
ICS
A C O M PA N Y O F
www.schiedel.sk
Obsah
Všeobecné informácie
Krátka charakteristika
Popis systému
Skladba systému, spôsoby využitia
Strana
3
5
7
Zásady projektovania a navrhovania
Skladba systému
Výšky napojenia dvierok/dymovodu PA/RA
Statika
Komponenty systému
ICS
7-8
9
10
11–21
Vydavateľ a redakcia:
Schiedel Slovensko v mene Schiedel GmbH & Co. KG, München
Tlač a rozširovanie celého materiálu alebo len jeho časti alebo obrázkov je možné len so súhlasom vydavateľa!
2
Schiedel ICS 2008
Všeobecné informácie
Krátka charakteristika
Schiedel ICS je dvojplášťový nerezový komínový systém s priebežnou tepelnou izoláciou a systémovou výstavbou z jednotlivých systémových prvkov. Je určený pre odvod
spalín od spotrebičov na plynné, kvapalné alebo tuhé palivá.
Pre kvapalné a plynné palivá v podtlakovej ako aj pretlakovej prevádzke*, pre pevné
palivá v podtlakovej prevádzke s otvorenou spaľovacou komorou.
Klasifikácia podľa EN 1856-1:
Platí pre ICS 25:
Platí pre ICS 50:
EN 1856-1 T450 N1 W V2 L50050 G75
EN 1856-1 T450 N1 D V3 L50050 G75
EN 1856-1 T450 N1 W V2 L50050 G50
EN 1856-1 T450 N1 D V3 L50050 G50
EN 1856-1 T200 P1 W V2 L50050 O00
EN 1856-1 T600 N1 W V2 L50050 G50
EN 1856-1 T600 N1 D V3 L50050 G50
EN 1856-1 T400 N1 W V2 L50050 G50
EN 1856-1 T400 N1 D V3 L50050 G50
CE-označenie
CE na základe : 0036 CPD 91263 001
... a čo vlastne znamená
CE označenie môže byť znázornené nasledovne:
Nerezový komínový systém
EN 1856:
T450
N1
W
V2
L50 050
G
75
Popis produktu
Číslo normy
Teplotná trieda
Tlaková trieda (N - podtlak, P - pretlak, H = Vysoký pretlak)
Odolnosť voči kondenzátu (W - Mokrý, D - Suchý)
Odolnosť voči korózii
Materiál vložky
Hrúbka vložky
Odolnosť voči vyhoreniu sadzí (G - ano, O - nie)
Vzdialenosť od horľavých materiálov
Teplotná trieda
Maximálna teplota (°C) pre trvalú prevádzku. T450 pre tuhé palivá. T200 pre olej a
plyn.
Tlaková trieda
Vyjadruje N pre podtlak (negatívny tlak), P pre pretlak (pozitívny tlak) a H pre vysoký
tlak. Maximálny únik je definovaný nižšie.
N1
P1
P2
H1
H2
únik
(1/sec/m3)
2,000
0,006
0,120
0,006
0,120
Testovaný tlak
(Pa)
40
200
200
5000
5000
Odolnosť voči kondenzátu
Použiteľnosť pre mokrú alebo suchú prevádzku. W vyjadruje schopnosť odolávať
kondenzátu v spalinách. D vyjadruje schopnosť pracovať iba v suchej prevádzke,
obyčajne to predstavuje, že teplota spalín je dostatočne vysoká na to, aby bolo
zabránené tvorbe samotného kondenzátu.
*s tesnením
Schiedel ICS 2008
3
Všeobecné informácie
CE-označenie
... a čo vlastne znamená
Odolnosť voči korózii
V1 Testované a schválené ako odolné voči vplyvu produktov, vzniknutých zo spaľovania
plynu.
V2 Testované a schválené ako odolné voči vplyvu produktov, vzniknutých zo spaľovania
ľahkého vykurovacieho oleja (obsah síry do 0,2%) a prírodné drevo.
V3 Testované a schválené ako odolné voči vplyvu produktov, vzniknutých zo spaľovania
ťažkého vykurovacieho oleja (obsah síry >0,2%) a pevného paliva.
Vm Netestované a neschválené, ale hodnotenie deklarované výrobcom.
Špecifikácia materiálu vložky
Špecifikované sú dva znaky. Prvotne kód pre minimálnu triedu použitého materiálu a
následne hrúbka materiálu.
L11
L20
L30
L40
L50
Aluminium 99% čistota
304
304L
316
316L
Hrúbka - Napr. 060 znamená 0,6mm
Obvykle vložky, od ktorých sa očakáva odolnosť voči koróznemu vplyvu spalín od tuhých,
kvapalných a plynných palív, sú vyrobené z materiálu 316L.
Odolnosť voči vyhoreniu sadzí
Vyjadrená ako G, s odolnosťou, alebo ako O bez odolnosti, nasledované deklarovanou
minimálnou vzdialenosťou od horľavých materiálov, vyjadrenej v milimetroch.
Obdržať G znamená, že produkt bol testovaný na 1000°C počas 30 minút.
Produkt klasifikovaný ako O znamená, že nie je považovaný za odolný voči vyhoreniu
sadzí.
Zvláštne vlastnosti
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
pre všetky typy palív
použiteľný pre kvapalné a plynné palivá v podtlakovej ako aj pretlakovej prevádzke*,
pre pevné palivá v podtlak.prevádzke
odolný proti vlhkosti
priebežná tepelná izolácia Superwool™ 607™
nízka povrchová teplota
presné elementy
malá potreba miesta
nízka hmotnosť
možná montáž aj na stenu
bez potreby základu
žiadne izolatérske a zváračské práce na stavbe
jednoduchá a rýchla montáž vďaka presným komponentom
vnútorná vložka plne zváraná po celej dĺžke
okamžite použiteľný systém
*s tesnením
4
Schiedel ICS 2008
Popis systému
Dvojplášťová skladba
Schiedel ICS je dvojplášťový nerezový komínový systém s priebežnou tepelnou izoláciou.
Skladá sa z:
Vnútorná rúra
Tepelná izolácia 25 mm resp. 50 mm
Spona
Skrutkový spoj (dvojnásobný)
Vonkajšia rúra - opláštenie
Vnútorná rúra
Vnútorná rúra je priebežne zváraná po celej svojej dĺžke a je vyrábaná z ocele triedy
1.4404. Ponúka ochranu pred koróziou a pri vyhorení sadzí.
Tesnenia pre pretlakovú prevádzku
Pre pretlakovú prevádzku do 200 Pa a maximálnu teplotu odvádzaných spalín do
200°C sú k dispozícií pre priemery od 80 do 700 mm, tesnenia pre plynné a pre
olejové palivá - z vitonu.
Tepelná izolácia
Tepelná izolácia Superwool™ 607™
z bez obsahu pojív,
z vysoká tepelná stabilita,
z imúnna voči tepelným šokom.
Vykazuje vynikajúce izolačné vlastnosti pri vysokých teplotách. Klasifikačná teplota
1100°C.
Vonkajšia rúra
Vonkajšia rúra je z vysokoleštenej nerezovej ocele 1.4301, ktorá preberá aj nosnú
funkciu v komínovom systéme.
Systém spoja
Spojovací systém s hrdlovým spojom a sponami a s dvojitým skrutkovaním sa stará o
rýchlu a bezpečnú montáž komínového telesa.
Ľahká montáž
Rovné rúry systému Schiedel ICS sú vyrábané a dodávané v praktických dĺžkach
overených časom - 155 mm, 205 mm, 455 mm a 955 mm.
Nízka hmotnosť
Všetky časti systému Schiedel ICS sa vyznačujú nízkou hmotnosťou a tým umožňujú
montáž priamo na stenu budovy ako aj montáž na podlahu bez potreby základu.
Vysoká stabilita
Mechanické vlastnosti Schiedel ICS poskytujú vysokú stabilitu a tým aj dlhú životnosť
zariadenia na odvod spalín.
Schiedel ICS 2008
5
Popis systému
Rýchla výstavba a okamžitá použiteľnosť
Hrdlové spoje systému Schiedel ICS umožňujú rýchlu výstavbu komínového telesa, ako aj
okamžitú použiteľnosť postaveného komínového systému Schiedel ICS.
Aj dodatočná výstavba
Schiedel ICS je vhodný popri výstavbe v nových objektoch aj pre dodatočnú výstavbu v už
postavených objektoch ako sú napr.:
z rodinné domy,
z zimné záhrady,
z priemyselné stavby,
z čerpacie stanice,
z a iné.
Univerzálne použiteľný
Schiedel ICS je použiteľný nielen na odvod spalín, ale aj pre:
z odvetranie garáží,
z vetracie zariadenia,
z a iné.
Palivo
Prevádzková teplota
Krátkodobá teplota
Tepelný šok
Spôsob prevádzky
Tlaková spôsobilosť
Plyn, olej, drevo, uhlie
450°C
550°C
1000°C
podtlak
40 Pa
Vonkajší plášť - materiál
Vonkajší plášť - hrúbka
Zvar
Vnútorná vložka - materiál
Vnútorná vložka - hrúbka
Zvar
Izolácia
Hrúbka izolácie
Teplotný odpor (200°C)
Plyn, olej
200°C
250°C
pretlak
200 Pa
304 : 1.4301 : X5CrNi 18-10
0,6 mm
Laser alebo zvar v inertnom plyne
316L : 1.4404 : X2CrNiMo 17-12-2
0,5 mm od DN400 0,6 mm
Laser alebo zvar v inertnom plyne
Superwool™ 607™
25mm (50mm pre ICS50)
0,508 m2kW
ICS 25
Rozmery a približná hmotnosť
DN ∅ mm
80
100
130
150
180
200
230
250
300
350
400
450
500
550
600
700
6
ICS 50
Vonkajší priemer
Hmotnosť
1bm
130
150
180
200
230
250
280
300
350
400
450
500
550
600
650
750
4,20
4,98
6,14
6,93
8,09
8,87
10,06
10,82
12,72
14,69
16,64
20,10
22,21
24,30
26,41
30,59
Vonkajší priemer
Hmotnosť
1bm
250
280
300
10,63
12,28
13,36
350
400
450
500
550
600
650
700
800
16,03
18,77
21,50
24,47
27,06
29,74
32,40
35,11
40,44
Schiedel ICS 2008
Informácie pre projektovanie
Skladba systému
Perfektne zosúladené systémové komponenty
11b
11a
6a
15
14
10
9b-e
9a
13a,b
6b-d
8
6a
7d
7e
7c
7f
7b
7a
4a,b
5a
4c
12a,b
6b-d
3a
3b
1
2c
Schiedel ICS 2008
2a
15
14
13b
13a
12d
12c
12b
12a
11b
11a
10
9e
9d
9c
9b
9a
8
7f
7e
7d
7c
7b
7a
6d
6c
6b
6a
5c
5a
4c
4b
4a
3b
3a
2c
2a
1
Kotviaca a závesná objímka
Statická spona
Koleno 30°
Koleno 15°
Prekrytie prechodu 30-45° (dvojdielne)
Prekrytie prechodu 0-30° (dvojdielne)
Napojovacia rozeta pre EW
Napojovacia rozeta pre DW
Meidingerova hlava
Krycia hlava
Protidažďová manžeta
Prechodka strechou 36-45°
Prechodka strechou 26-35°
Prechodka strechou 16-25°
Prechodka strechou 3-15°
Prechodka strechou 0°
Vystreďovacia objímka
Kondenzátna miska s odtokom, bez dosky
Vynášací a dilatačný diel
Statické lôžko pre predĺženie
Predĺženie pre statické lôžko
Predĺženie pre statické lôžko
Statické lôžko bez predĺženia
Komínový diel - rúra 155 mm
Komínový diel - rúra 205 mm
Komínový diel - rúra 455 mm
Komínový diel - rúra 955 mm
Prechod DW-EW
Prechod EW-DW
Sopúch 5°
Sopúch 45°
Sopúch 0°
Diel s kontrolným otvorom pre pretlak
Dvierkový diel pre podtlak
Predĺžená konzola (Pár)
Dno s odvodom kondenzátu
Päta komína pre podlahovú montáž, s odvodom kondenzátu
7
Informácie pre projektovanie
ICS Skladba systému
11a Krycia hlava
11a Krycia hlava
6 Komínový diel
6 Komínový diel
7a Statické lôžko
7a Statické lôžko
4a Sopúch 0°
4a Sopúch 0°
5a Prechodka EW - DW
5a Prechodka EW - DW
3b Diel s kontrolným otvorom
3a Dvierkový diel
2a Základová doska
(odvod dole)
2b Plechová konzola
(Pár)
1 Päta pre podlahovú montáž s
odvodom kondenzátu
Podlahová montáž
8
Montáž na stenu
Schiedel ICS 2008
Informácie pre projektovanie
ICS
Napojovacie výšky pre dvierka a sopúch 0°
Osová vzdialenosť pri montáži na stenu od vrchnej hrany základovej
dosky v m
H2 + naviac:
Priemer
∅ mm
130
150
180
200
250
300
355
405
455
505
555
605
655
705
H1
H2 (RA 0°)
0,30
0,30
0,30
0,25
0,30
0,30
0,28
0,29
0,33
0,33
0,33
0,33
0,33
0,33
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,76
0,79
0,82
0,91
0,94
0,96
0,99
1,01
1,04
1 komín.diel
200
0,91
0,91
0,91
0,91
0,91
0,91
0,95
0,98
1,07
1,09
1,12
1,14
1,17
1,19
1 komín.diel
250
0,96
0,96
0,96
0,96
0,96
0,96
1,00
1,03
1,12
1,14
1,17
1,19
1,22
1,24
1 komín.diel
500
1,21
1,21
1,21
1,21
1,21
1,21
1,25
1,28
1,37
1,39
1,42
1,44
1,47
1,49
1 komín.diel
1000
1,71
1,71
1,71
1,71
1,71
1,71
1,75
1,78
1,87
1,89
1,92
1,94
1,97
1,99
1 komín.diel
500
0,95
0,96
1,21
1,21
1,21
1,21
1,21
1,21
1,40
1 komín.diel
1000
1,45
1,46
1,71
1,71
1,71
1,71
1,71
1,71
1,90
Montáž na stenu s dvierkovým dielom 3a
Osová vzdialenosť pri montáži na stenu od vrchnej hrany základovej
dosky v m
H2 + naviac:
Priemer
∅ mm
80
100
130
150
180
200
250
300
355
H1
H2 (RA 0°)
0,20
0,20
0,21
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,38
0,49
0,50
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,76
0,94
1 komín.diel
200
0,65
0,66
0,91
0,91
0,91
0,91
0,91
0,91
1,10
1 komín.diel
250
0,70
0,71
0,96
0,96
0,96
0,96
0,96
0,96
1,15
Montáž na stenu s kontrolným dielom 3b
Schiedel ICS 2008
9
Projektové odporúčania
Statika
Voľne stojaca výška
nad najvyšším uchytením
b1 = max. 1,50 m
Voľne stojaca výška
nad najvyšším uchytením
b2 = podľa tabuľky
b1
Statické lôžko
b2
d
Statická spona
d
Statické lôžko
a
Statická spona
Vynášací diel
a konzola
a
a
Vynášací diel
a konzola
a
Statické lôžko
Statické lôžko
c
c
a
a
Konzola
Maximálne výšky v m
Priemer
∅ mm
80
100
130
150
180
200
250
300
355
405
455
505
555
605
655
705
10
a 1)
b1
b2 2)
c
d
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
15,0
15,0
15,0
15,0
15,0
15,0
15,0
15,0
8,0
8,0
8,0
8,0
6,0
6,0
6,0
6,0
15,0
15,0
15,0
15,0
15,0
15,0
15,0
15,0
12,0
12,0
12,0
12,0
8,0
8,0
8,0
8,0
1)
2)
odstup statického lôžka (7a, 7b)
Pri výške nad 1,5 m sú potrebné 2 statické spony (14)!
Schiedel ICS 2008
A
A
C
44
B
Ø13x26
70
50
A
U36x32x2
U44x35x3
C42x36x1,5
A
C42x36x2
U44x35x3
Y
ØD
B
A
Dno s podperou - pre podlahovú montáž
X
120
28
TYP 750 - 999
B
127
Ø13x26
44
TYP 700
Konzola na stenu
B
H
Vynášací diel
120 60 28
80
1,01
82
100
1,36
92
xxx = DN v mm
130
150
1,70
1,94
92
92
180
2,33
92
200
2,61
92
230
3,10
92
250
3,36
92
300
4,09
92
350
4,70
92
400
5,09
92
95
450
95
95
Označenie:
500
550
95
95
83611 xxx 84
600
700
Slúži ako uzáver, napríklad pre sopúch, alebo ako dno, zvyčajne pod vynášací diel. Umoňuje odvádzať kondenzát a kotrolovať dymovú cestu
xxx = DN v mm
Označenie:
81111 xxx 84
80
100
130
150
180
200
230
250
300
350
400
450
500
550
600
700
2,05
2,57
3,19
3,64
4,35
4,86
5,73
6,26
7,79
9,35
10,75
10,84
12,58
14,45
16,44
20,79
84
94
94
94
94
94
94
94
94
94
94
97
97
97
97
97
185
205
235
255
275
285
315
335
385
435
485
535
585
635
685
785
250
270
300
320
350
353
383
403
453
503
553
603
653
703
753
853
80
90
105
115
130
140
155
165
190
215
240
265
290
315
340
390
Päta komína. Prichytená na konzolu umožňuje založiť komínové teleso v ľubovoľnej výške, bez nutnosti základu.
xxx = DN v mm
Označenie:
81211 xxx 84
80
100
130
150
180
200
230
250
300
350
400
450
500
550
600
700
DN ∅ mm
kg
1,75
2,02
2,43
2,70
3,12
3,40
3,84
4,12
4,93
6,10
7,35
8,51
9,61
10,77
11,97
14,52
H1
155
155
155
155
155
155
155
155
155
155
155
152
152
152
152
152
H2
97
97
97
97
97
97
97
97
97
97
97
97
97
97
97
97
A
185
205
235
255
275
285
315
335
385
435
485
535
585
635
685
785
B
250
270
300
320
350
353
383
403
453
503
553
603
653
703
753
853
C
80
90
105
115
130
140
155
165
190
215
240
265
290
315
340
390
Priebežný komínový diel s doskou, pre kotvenie o stenu.
xxx = TYP, Vzdialenosť od steny (od-do) v mm
Označenie:
87011 xxx 91
80
100
130
150
180
200
230
250
300
350
400
450
500
550
600
700
DN ∅ mm
Typ 700 235 - 320 215 - 300 185 - 270 165 - 250 135 - 220
Typ 750 235 - 320 215 - 300 185 - 270 165 - 250 135 - 220 115 - 200 85 - 170 65 - 150
Typ 800 270 - 435 250 - 415 220 - 385 200 - 365 170 - 335 150 - 315 120 - 285 100 - 265 90 - 210 90 - 160
Typ 900 435 - 735 415 - 715 385 - 685 365 - 665 335 - 635 315 - 615 285 - 585 265 - 565 210 - 510 160 - 460 110 - 410 90 - 360 90 - 310 90 - 260 90 - 210 90 - 110
Typ 999
510 - 600 460 - 600 410 - 600 360 - 600 310 - 600 260 - 600 210 - 600 110 - 510
Typ
700
750
800
900
999
kg
5,00
6,00
7,00
8,00
9,00
A
490
490
604
904
1304
B
230
360
300
360
450
X
-190
130
190
280
Statický prvok pre ukotvenie komína na stenu. Zachytáva vertikálne sily. Kotví sa naň dno
alebo vynášací diel
Y
-83
173
287
425
xxx = DN v mm
Označenie:
83711 xxx 84
80
100
130
150
180
200
230
250
300
350
400
450
500
550
600
700
DN ∅ mm
kg
3,02
3,67
4,46
5,01
5,85
6,43
7,38
7,95
9,43
A
1059
1059
1059
1059
1059
1059
1059
1059
1059
Päta komína. Kotví sa do podlahy - základu. Prispôsobením jeho
B
150
160
160
160
160
160
160
160
160
dĺžky priamo na stavbe umožňuje výškovú variabilitu od 250 do
1059mm.
176
196
226
246
276
296
326
346
401
∅D
DN ∅ mm
kg
A
Dno s odvodom kondenzátu - pre montáž na konzolu
DN ∅ mm
H
kg
H
A
B
B
C
C
A
Dno s odvodom kondenzátu bez dosky
G3/4"
Schiedel ICS 2008
11
12
Schiedel ICS 2008
B
#
%
DN ∅ mm
kg
A
DN ∅ mm
DN vonk
kg
A
B
H
DN ∅ mm
kg
A
Sopúch 5°
Sopúch 0°
DN ∅ mm
kg
A
B
C
DN ∅ mm
kg
A
B
C
Diel s kontrolným otvorom - pre pretlak a T=200°C
DN ∅ mm
kg
A
B
∅D
Dvierkový diel - atmosferická prevádzka
A
H
Teleskopická stolička
A
Uzáver ICS - bez odvodu kondenzátu
xxx = DN v mm
Označenie:
80
100
130
150
180
200
230
250
300
350
400
450
500
550
0,06
0,07
0,10
0,10
0,11
0,12
0,14
0,15
0,18
0,20
0,23
4,42
5,04
5,72
82
92
92
92
92
92
92
92
92
92
92
95
95
95
Používa sa ako diel pre uzatvorenie, napríklad sopúchu, alebo ako dno - vyberač sadzí
YYY = DN v mm
Označenie:
80
100
130
150
180
200
230
250
300
350
400
450
500
550
130
150
180
200
230
250
280
300
350
400
450
500
550
600
6
6,20
6,93
7,42
8,15
8,64
9,86
11,21
12,42
26,73
29,16
31,52
182
202
232
252
272
279
309
329
379
429
479
529
579
629
250
270
300
320
350
347
377
397
447
497
547
597
647
697
300-500 300-500 300-500 300-500 300-500 300-500 300-500 300-500 300-500 300-500 300-500 300-500 300-500 300-500
Statický prvok pre ukotvenie komína na podlahu. Zachytáva vertikálne sily. Pripája sa naň zvyčajne dno s doskou.
xxx = DN v mm
Označenie:
100
130
150
180
200
230
250
300
350
400
450
500
550
3,29
4,52
4,77
5,27
5,58
6,08
6,42
7,23
8,08
8,94
10,65
11,39
12,13
455
455
455
455
455
455
455
455
455
455
455
455
455
Umožňuje kontrolovať a čistiť dymovú cestu
xxx = DN v mm
Označenie:
80
100
130
150
180
200
230
250
300
350
400
450
500
550
1,57
1,88
3,34
3,63
4,40
4,80
5,40
5,80
8,50
10,30
9,88
10,35
11,33
12,31
288
288
455
455
455
455
455
455
485
535
705
705
705
705
121
121
206
206
206
206
206
206
228
253
330
330
330
330
80
100
130
150
150
150
150
150
300
300
300
300
300
300
Umožňuje kontrolovať a čistiť dymovú cestu
xxx = DN v mm
Označenie:
80
100
130
150
180
200
230
250
300
350
400
450
500
550
1,63
1,95
3,42
3,88
4,57
5,04
6,04
6,56
7,90
10,39
13,36
15,51
18,70
21,44
288
288
455
455
455
455
455
455
480
530
605
655
705
755
126
126
209
209
209
209
209
209
222
247
280
300
330
355
105
115
130
140
155
165
180
190
205
240
275
295
335
350
„T“ - kus. Umožňuje napojenie vodorovného dymovodu
xxx = DN v mm
Označenie:
80
100
130
150
180
200
230
250
300
350
400
450
500
550
1,63
1,95
3,42
3,88
4,57
5,04
6,04
6,56
7,90
10,39
12,81
15,77
19,01
21,89
288
288
455
455
455
455
455
455
480
530
605
655
705
755
162
162
240
240
240
240
240
235
246
270
305
330
357
385
111
122
138
149
165
176
215
220
234
260
305
330
350
370
Umožňuje napojenie dymovodu so sklonom 5°
81611 xxx 84
600
700
23,94
32,02
805
905
412
467
410
465
81511 xxx 84
600
700
23,50
31,44
805
905
380
430
375
425
81411 xxx 84
600
700
13,30
15,26
705
705
330
330
300
300
81311 xxx 84
600
700
12,87
14,37
455
455
87021 YYY 91
600
700
650
750
36,33
41,16
679
779
747
847
300-500 300-500
84111 xxx 84
600
700
6,52
8,23
95
95
Schiedel ICS 2008
13
Rovný diel 955 mm
Pätné koleno 85° LAS
Sopúch LAS 80
Sopúch LAS 60
Sopúch 0° s kontrolným otvorom
Sopúch 45°
DN ∅ mm
kg
A
ext ∅
DN ∅ mm
kg
A
B
C
ExD
DN ∅ mm
kg
A
B
C
DN ∅ mm
kg
A
B
C
DN ∅ mm
kg
A
B
C
∅D
DN ∅ mm
kg
A
B
C
xxx = DN v mm
80
100
130
150
180
200
230
1,85
2,47
4,11
4,63
5,37
6,80
7,79
330
355
455
455
455
530
530
218
246
328
329
322
378
393
197
230
328
328
325
376
390
Umožňuje napojenie spotrebiča pod uhlom 45°. Používa sa najme pri krboch.
xxx = DN v mm
130
150
180
200
230
3,83
4,34
5,12
5,64
6,40
455
455
455
455
455
206
206
206
206
206
130
140
155
165
180
130
150
150
150
150
„T“ kus a kotrolný otvor v jednom
xxx = DN v mm
80
100
130
150
180
200
230
1,91
2,07
2,32
2,65
2,90
3,22
300
300
300
300
300
300
150
150
150
150
150
150
115
130
140
155
165
180
Redukovaný T-kus pre napojenie sporebiča DN 60mm
xxx = DN v mm
80
100
130
150
180
200
230
1,91
2,07
2,31
2,65
2,90
3,22
300
300
300
300
300
300
150
150
150
150
150
150
115
130
140
155
165
180
Redukovaný T-kus pre napojenie sporebiča DN 80mm
xxx = DN v mm
80
100
130
150
180
200
230
2,03
2,39
340
340
164
164
207
207
220 x 250 240 x 270
xxx = DN v mm
80
100
130
150
180
200
230
3,99
4,73
5,84
6,58
7,69
8,43
9,56
955
955
955
955
955
955
955
130
150
180
200
230
250
280
Komínový diel, tvoriaci dĺžkovú časť
250
10,28
955
300
250
250
3,51
300
150
190
250
3,51
300
150
190
250
7,34
455
206
190
150
250
8,61
560
413
410
300
12,08
955
350
300
300
4,12
300
150
205
300
4,12
300
150
205
300
7,90
485
228
215
200
300
11,53
623
472
469
350
13,96
955
400
350
350
4,69
300
150
240
350
4,69
300
150
240
350
14,78
697
530
530
400
15,81
955
450
400
400
5,17
300
150
275
400
5,17
300
150
275
400
19,52
815
615
615
450
19,10
955
500
450
450
450
450
21,49
885
675
675
Označenie:
500
550
21,10
23,09
955
955
550
600
Označenie:
500
550
Označenie:
500
550
Označenie:
500
550
Označenie:
Označenie:
500
550
26,09
31,53
955
1030
735
795
735
795
81811 xxx 84
600
700
25,09
29,07
955
955
650
750
84011 xxx 84
600
700
83311 xxx 84
600
700
83411 xxx 84
600
700
81521 xxx 84
81711 xxx 84
600
700
36,86
48,94
1100
1245
855
980
855
955
14
Schiedel ICS 2008
Prechod ICS25 na PRIMA PLUS
Prechod PRIMA PLUS na ICS25
Diel pre meranie
Diel pre odvodnenie - univerzálny
Nastaviteľný diel 275-365 mm
Rovný diel 155 mm
Rovný diel 205 mm
Rovný diel 455 mm
DN ∅ mm
kg
A
DN ∅ mm
kg
A
DN ∅ mm
kg
A
DN ∅ mm
kg
A
DN ∅ mm
kg
A
DN ∅ mm
kg
A
DN ∅ mm
kg
A
DN ∅ mm
kg
A
xxx = DN v mm
Označenie:
80
100
130
150
180
200
230
250
300
350
400
450
500
550
1,98
2,34
2,89
3,26
3,80
4,17
4,73
5,09
5,97
6,90
7,82
9,42
10,41
11,39
455
455
455
455
455
455
455
455
455
455
455
455
455
455
Komínový diel, tvoriaci dĺžkovú časť
xxx = DN v mm
Označenie:
80
100
130
150
180
200
230
250
300
350
400
450
500
550
0,97
1,15
1,42
1,59
1,86
2,04
2,31
2,49
2,92
3,37
3,82
4,59
5,07
5,54
205
205
205
205
205
205
205
205
205
205
205
205
205
205
Komínový diel, tvoriaci dĺžkovú časť
xxx = DN v mm
Označenie:
80
100
130
150
180
200
230
250
300
350
400
450
500
550
0,77
0,91
1,12
1,26
1,47
1,61
1,83
1,97
2,31
2,67
3,02
155
155
155
155
155
155
155
155
155
155
155
155
155
155
Komínový diel, tvoriaci dĺžkovú časť
xxx = DN v mm
Označenie:
80
100
130
150
180
200
230
250
300
350
400
450
500
550
1,86
2,20
2,72
3,06
3,57
3,92
4,44
4,77
5,61
6,48
7,34
7,87
8,70
9,52
275-365 275-365 275-365 275-365 275-365 275-365 275-365 275-365 275-365 275-365 275-365 295-395 295-395 295-395
Umožňuje dĺžkovú variabilitu pre skladbu dymovodu medzi dvoma pevnými bodmi (napr. spotrebič a komínové teleso)
xxx = DN v mm
Označenie:
80
100
130
150
180
200
230
250
300
350
400
450
500
550
1,22
1,49
1,68
1,95
2,14
2,42
2,60
3,05
3,52
3,98
4,69
5,17
5,64
205
205
205
205
205
205
205
205
205
205
205
205
205
205
Umožňuje odvod kondenzátu z komínového telesa i dymovodu v jeho zvyslej i vodorovnej časti.
xxx = DN v mm
Označenie:
80
100
130
150
180
200
230
250
300
350
400
450
500
550
1,03
1,22
1,49
1,68
1,95
2,14
2,42
2,60
3,05
3,52
3,98
4,69
5,17
5,64
205
205
205
205
205
205
205
205
205
205
205
205
205
205
Meracie miesto .
xxx = DN v mm
Označenie:
80
100
130
150
180
200
230
250
300
350
400
450
500
550
0,47
0,57
0,71
0,81
0,95
1,04
1,19
1,28
1,51
1,77
2,05
3,04
3,35
3,66
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
Slúži ako prechod z jednovrstvovej časti na izolovanú (v smere spalín).
xxx = DN v mm
Označenie:
80
100
130
150
180
200
230
250
300
350
400
450
500
550
0,47
0,57
0,71
0,81
0,95
1,04
1,19
1,28
1,51
1,72
1,88
2,89
3,19
3,48
155
155
155
155
155
155
155
155
155
155
155
155
155
155
Slúži ako prechod z izolovanej časti na jednoplášť (v smere spalín).
155
83811 xxx 84
600
700
3,78
4,37
155
155
83211 xxx 84
600
700
3,97
4,59
150
150
83111 xxx 84
600
700
6,12
7,07
205
205
83011 xxx 84
600
700
6,12
7,07
205
205
82911 xxx 84
600
700
10,35
11,99
295-395 295-395
155
84311 xxx 84
600
700
82011 xxx 84
600
700
6,01
6,97
205
205
81911 xxx 84
600
700
12,38
14,34
455
455
Schiedel ICS 2008
15
85° Koleno s kontrolným otvorom
85° Koleno
45° Koleno
30° Koleno
15° Koleno
Meidingerova hlava s lapačom iskier
Meidingerova hlava
Krycia hlava - Komínové ústie
DN ∅ mm
kg
A
B
∅D
DN ∅ mm
kg
A
B
DN ∅ mm
kg
A
B
DN ∅ mm
kg
A
B
DN ∅ mm
kg
A
B
DN ∅ mm
∅D
DN ∅ mm
∅D
DN ∅ mm
kg
A
xxx = DN v mm
80
100
130
150
180
200
230
250
300
350
400
0,88
1,05
1,31
1,48
1,74
1,91
2,17
2,34
2,76
3,20
3,63
205
205
205
205
205
205
205
205
205
205
205
Tvorí ústie komína, uzatvára izoláciu medzi vnútornou a vonkajšou vložkou komínového telesa.
xxx = DN v mm
80
100
130
150
180
200
230
250
300
350
400
160
200
260
300
360
400
460
500
600
700
800
Napája sa na kryciu hlavu, slúži ako protidažďový kryt. Je nevyhnutnou súčasťou zvislých dymovodov.
xxx = DN v mm
80
100
130
150
180
200
230
250
300
350
400
160
200
260
300
360
400
460
500
600
700
800
Napája sa na kryciu hlavu, slúži ako protidažďový kryt. Je nevyhnutnou súčasťou zvislých dymovodov. Zabraňuje úletu iskier.
xxx = DN v mm
80
100
130
150
180
200
230
250
300
350
400
0,74
0,88
1,08
1,22
1,43
1,57
1,78
1,91
2,25
2,87
3,25
57
57
57
57
57
57
57
57
57
67
67
92
92
102
102
102
102
102
102
102
112
112
xxx = DN v mm
80
100
130
150
180
200
230
250
300
350
400
0,74
0,88
1,08
1,22
1,81
1,98
2,25
2,42
2,84
4,42
5,00
57
57
57
57
82
82
82
82
82
123
123
102
102
107
112
117
117
127
127
132
159
159
xxx = DN v mm
80
100
130
150
180
200
230
250
300
350
400
0,93
1,11
1,37
1,54
1,81
2,15
2,53
2,82
3,83
4,42
5,00
82
82
82
82
82
92
97
102
123
123
123
117
117
117
117
117
127
132
137
159
159
159
xxx = DN v mm
80
100
130
150
180
200
230
250
300
350
400
1,20
1,50
2,00
2,38
3,07
3,39
4,08
4,55
5,84
7,33
11,13
125
135
149
181
182
182
197
206
240
255
430
166
176
191
224
225
225
240
250
269
298
468
xxx = DN v mm
80
100
130
150
180
200
230
250
300
350
400
1,61
2,02
2,68
3,05
3,68
3,98
4,65
5,12
6,74
8,18
11,36
155
166
183
181
182
182
197
206
240
255
430
195
207
225
224
225
225
240
250
269
298
468
80
100
130
150
150
150
150
150
200
200
200
450
12,78
441
479
200
450
12,52
441
479
450
7,88
167
204
450
6,72
132
169
450
5,55
97
134
450
450
450
3,93
205
Označenie:
500
550
6,13
6,94
102
107
139
144
Označenie:
500
550
7,63
8,58
137
147
174
184
Označenie:
500
550
9,13
10,45
177
187
214
224
Označenie:
500
550
14,69
17,00
452
463
490
501
Označenie:
500
550
14,94
17,26
452
463
490
501
200
200
Označenie:
500
550
Označenie:
500
550
Označenie:
500
550
4,34
4,75
205
205
82211 xxx 84
600
700
7,54
9,41
112
117
149
154
82311 xxx 84
600
700
9,83
11,98
157
167
194
204
82411 xxx 84
600
700
11,87
14,92
207
227
244
264
82511 xxx 84
600
700
19,24
24,65
474
496
512
534
82621 xxx 84
600
700
19,50
24,90
474
496
512
534
200
200
11550 xxx 80
600
700
25440 xxx 80
600
700
82111 xxx 84
600
700
5,16
5,98
205
205
16
Schiedel ICS 2008
#
%
Krokvový držiak
Kotviaca a závesná objímka
Statické lôžko - kotvenie na stenu
Statická spona
Prestaviteľné lôžko - kotvenie na stenu
90° Koleno s kontrolným otvorom
90° Koleno
DN ∅ mm
kg
∅Ci
DN ∅ mm
kg
∅Ci
DN ∅ mm
kg
A
B
∅Ci
X
Y
h
DN ∅ mm
kg
A
H
DN ∅ mm
kg
∅D
A
B
DN ∅ mm
kg
A
B
∅D
DN ∅ mm
kg
A
B
100
1,50
137
178
xxx = DN v mm
Označenie:
130
150
180
200
230
250
300
350
400
450
500
550
2,00
2,38
3,07
3,39
4,08
4,55
5,84
7,33
11,48
12,91
15,11
17,47
151
162
186
185
201
210
245
260
449
460
471
482
194
204
229
229
244
254
274
304
487
498
509
520
xxx = DN v mm
Označenie:
80
100
130
150
180
200
230
250
300
350
400
450
500
550
1,61
2,02
2,68
3,05
3,68
3,98
4,65
5,12
6,74
8,18
11,70
13,16
15,37
17,73
158
171
187
185
186
185
201
210
245
260
449
460
471
482
199
211
229
228
229
229
244
254
274
304
487
498
509
520
80
100
130
150
150
150
150
150
200
200
200
200
200
200
Označenie:
YYY = ∅D v mm
80
100
130
150
180
200
230
250
300
350
400
450
500
550
0,93
0,94
1,03
1,07
1,13
1,20
1,27
1,31
1,44
1,56
1,68
1,80
1,93
2,05
130
150
180
200
230
250
280
300
350
400
450
500
550
600
128
142
163
177
199
213
234
248
283
318
354
389
424
460
90
100
120
130
150
160
170
180
200
220
260
300
340
370
Zabezpečuje komínové teleso o zvislú konštrukciu a zachytáva horizontálne sily. Odstup lôžok max. 4m. Umožňuje prestavenie s odstupom komína 60-110mm
YYY = A
Označenie:
80
100
130
150
180
200
230
250
300
350
400
450
500
550
0,70
0,80
0,93
1,02
1,16
1,25
1,25
1,47
1,70
1,92
2,15
2,39
2,63
2,86
130
150
180
200
230
250
280
300
350
400
450
500
550
600
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
500
500
500
Umožňuje kotviť voľnú nadstrešnú časť komínového telesa (viď časť statika).
Označenie:
YYY = ∅Ci
80
100
130
150
180
200
230
250
300
350
400
450
500
550
0,44
0,48
0,53
0,58
0,64
0,70
0,64
0,79
0,85
1,33
1,60
1,96
2,09
2,78
138
158
188
208
238
258
288
308
358
412
462
512
562
612
116
126
141
151
166
176
191
201
225
250
275
300
325
350
130
150
180
200
230
250
280
300
350
400
450
500
550
600
100
120
150
170
200
220
250
270
320
370
420
470
520
570
55
55
55
55
55
55
85
85
125
145
145
145
145
145
36
36
36
36
36
36
36
36
60
60
60
60
60
60
Zabezpečuje komínové teleso o zvislú konštrukciu a zachytáva horizontálne sily. Pevný odstup 50mm.
YYY = Ci mm
Označenie:
80
100
130
150
180
200
230
250
300
350
400
450
500
550
0,44
0,47
0,50
0,54
0,58
0,61
0,58
0,68
0,49
0,50
0,50
0,60
0,70
0,80
130
150
180
200
230
250
251
300
350
400
450
500
550
600
Kotvenie komína lankami, resp. zavesenie dymovodu.
YYY = Ci mm
Označenie:
80
100
130
150
180
200
230
250
300
350
400
450
500
550
1,00
1,10
1,22
1,25
1,30
1,33
1,40
1,47
130
150
180
200
230
250
280
300
350 Ukotvenie komínového telesa o krov - jeho krokvovú časť.
80
1,20
128
168
84611 YYY 91
600
700
87611 YYY 91
600
700
0,90
1,10
650
750
87811 YYY 91
600
700
3,20
4,00
662
762
375
425
650
750
620
720
145
145
60
60
87411 YYY 91
600
700
3,10
3,58
650
750
500
500
82711 xxx 84
600
700
20,00
25,53
493
522
531
560
82821 xxx 84
600
700
20,26
25,79
493
522
531
560
200
200
87821 YYY 91
600
700
2,17
2,42
650
750
495
566
410
475
Ø13x26
150
A
C48x46x2
A
U44x42x3
C42x36x2
C36x32x2
A
500
200
BxC
ØA
W
H
Prestup strechou so sklonom
BxC
ØA
Prestup strechou 0°
150
Ø13
B
150
TYP 041 - 005
44
Ø13x26
TYP 001 - 004
36
TYP 136 - 245
Predĺženie pre statické lôžko - pár
110
120
Schiedel ICS 2008
17
Typ 136
0,40
130
36
80
100
250
400
600
Typ 180
0,50
176
36
100
100
250
400
600
-
130
100
250
400
600
-
150
100
250
400
600
-
180
100
250
400
600
-
200
100
250
400
600
-
230
100
250
400
600
-
maximálny odstup od steny
250
300
100
100
250
250
400
600
600
350
100
250
400
600
400
100
250
400
600
450
100
250
400
600
500
100
250
400
600
Označenie:
550
100
250
400
600
600
100
250
400
600
700
100
250
400
600
87911 YYY 91
Typ 245 Typ 001 Typ 002 Typ 003 Typ 004 Typ 041 Typ 005
Umožňuje odsadenie komínového telesa od kotviacej
1,50
2,00
2,50
3,90
4,50
6,50
5,00
konštrukcie.
250
300
450
550
750
750
1060
60
------YYY = A v mm
Označenie:
40010 YYY 74
80
100
130
150
180
200
230
250
300
350
400
450
500
550
600
700
DN ∅ mm
kg
6,60
6,60
7,60
7,60
7,60
7,60
10,80
10,80
12,00
14,00
17,30
17,40
19,80
19,80
24,90
27,00
165
215
265
320
370
425
475
525
575
625
675
775
∅A
BxC
700
700
750
750
750
750
800
800
850
850
900
900
1000
1000
1200
1250
Zabezpečuje olemovanie komínového telesa so zabezpečením dilatácie. Napája sa naň hydroizolácia strešnej roviny
YYY = A v mm
80
100
130
150
180
200
230
250
300
350
400
450
500
550
600
700
DN ∅ mm
165
215
265
320
370
425
475
525
575
625
675
775
∅A
Pre sklon strechy 3°-15°
Označenie:
40020 YYY 74
kg
11,46
12,33
16,39
18,50
H
222
230
235
240
250
BxC
850 x 840
850 x 840
925 x 890
1050 x 1000
1100 x 1040
Pre sklon strechy 16°-25°
Označenie:
40030 YYY 74
kg
11,46
12,33
16,39
18,59
H
244
255
265
280
295
1100 x 1040
BxC
875 x 840
875 x 840
950 x 890
1050 x 1000
Pre sklon strechy 26°-35°
Označenie:
40040 YYY 74
kg
11,46
12,33
16,39
19,00
H
270
285
300
330
345
1200 x 1040
BxC
950 x 840
950 x 840
1000 x 890
1125 x 1000
Pre sklon strechy 36°-45°
Označenie:
40050 YYY 74
kg
11,46
12,33
16,39
19,50
H
300
325
350
390
410
1325 x 1040
BxC
1000 x 840
1000 x 840
1100 x 890
1250 x 1000
Zabezpečuje olemovanie komínového telesa so zabezpečením dilatácie. Olovený plech v strešnej rovine dovoľuje napojenie na profilovú krytinu.
TYP
kg
A
B
DN
Typ 136
Typ 180
Typ 245
Typ 001
Typ 002
Typ 003
Typ 041
Typ 004
Typ 005
YYY = TYP
18
Schiedel ICS 2008
Y
ØB
13
140
C
A
1
490
ØD
AxA
240
Päta nádstavca UNI***PLUS - ICS25
AxA
H
Päta nádstavca univerzálna
D
C
B
Kryt prestupu stenou 31° - 45°
A
Kryt prestupu stenou 0° - 30°
ØA
X
Rozeta
ØB
ØA
Protidažďová manžeta
DN ICS mm
DN UNI***
kg
A
∅D
DN ∅ mm
kg
H
A
∅D (ext.)
DN ∅ mm
kg
A
B
C
D
DN ∅ mm
kg
A
B
C
D
DN ∅ mm
kg
∅A
∅B
X
Y
DN ∅ mm
kg
∅A
∅B
YYY = ∅A v mm
80
100
130
150
180
200
230
250
300
350
0,29
0,31
0,35
0,38
0,39
0,45
0,51
0,85
0,95
130
150
180
200
230
250
280
300
350
400
270
290
320
300
360
340
420
440
480
540
Prekrýva priestor medzi komínovým telesom a prestupom strechou - lemovaním
YYY = A v mm
80
100
130
150
180
200
230
250
300
350
0,24
0,26
0,30
0,36
0,42
0,45
0,48
0,52
0,58
0,68
130
150
180
200
230
250
280
300
350
400
300
320
350
370
400
420
450
470
520
570
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
Prekrýva kolmý prestup telesa a stavebnej konštrukcie.
YYY = D v mm
80
100
130
150
180
200
230
250
300
350
1,00
1,10
1,20
1,40
1,60
1,80
1,90
2,00
2,41
2,40
430
450
480
500
530
550
580
600
650
700
225
237
254
266
283
295
358
324
353
384
148
148
148
148
148
148
148
148
148
148
130
150
180
200
230
250
280
300
350
400
Prekrýva prestup telesa a stavebnej konštrukcie o sklone 0-30°
YYY = D v mm
80
100
130
150
180
200
230
250
300
350
1,00
1,10
1,20
1,40
1,60
1,80
1,90
2,00
2,20
2,40
430
450
480
500
530
550
580
600
650
700
243
257
278
292
314
328
358
363
399
434
148
148
148
148
148
148
148
148
148
148
130
150
180
200
230
250
280
300
350
400
xxx = DN v mm
80
100
130
150
180
200
230
250
300
350
2,36
2,77
3,38
3,79
4,40
4,82
5,47
5,87
6,98
8,07
97
97
97
97
97
97
97
97
97
97
250
270
300
320
350
370
400
420
475
525
78
98
128
148
178
198
228
248
298
348
Slúži ako prechodový prvok medzi murovaným komínom a nerezovou nadstavbou ICS25
xxx = ICS v mm
YYY = DN UNI*** v mm
130
150
180
180
200
250
300
350
120
140
160
180
200
250
300
350
3,98
4,19
4,43
5,01
5,19
7,45
9,09
10,39
333
333
333
373
373
493
563
613
115
135
153
173
193
240
285
335
Prechodový diel medzi komínovým systémom SCHIEDEL UNI***PLUS a nerezovou nadstavbou ICS
400
9,11
97
575
398
400
400
400
400
1,05
450
590
Označenie:
500
550
Označenie:
500
550
Označenie:
500
550
Označenie:
500
550
1,25
1,35
550
600
690
740
88011 YYY 91
600
700
87711 YYY 91
600
700
84711 YYY 84
600
700
87311 YYY 91
600
700
1,45
1,66
650
750
790
900
97
625
448
450
Označenie:
97
675
498
97
725
548
Označenie:
500
550
97
875
698
45 xxx YYY 84
97
775
598
83511 xxx 84
600
700
Prekrýva prestup telesa a stavebnej konštrukcie o sklone
31-45°
450
450
450
450
1,15
500
640
Schiedel ICS 2008
19
ØD
AxA
240
30°
45°
85°
B
A
Úhyb pre 2x koleno 85°
A
B
Úhyb pre 2x koleno 45°
A
B
Úhyb pre 2x koleno 30°
A
B
15°
Úhyb pre 2x koleno 15°
Neutralizačný box
Kondenzátne potrubie - sifón
Tesnenie Silikón
Tesnenie VITON
Zemniaca objímka
490
Päta nádstavca ABSOLUT - ICS25
int ∅ mm
A
B
int ∅ mm
A
B
int ∅ mm
A
B
int ∅ mm
A
B
80
381
349
80
340
141
80
297
80
80
293
39
80
100
406
372
100
340
141
100
297
80
100
293
39
100
150
130
444
406
130
340
141
130
306
82
130
313
41
150
440
403
150
340
141
150
315
85
150
313
41
180
442
405
180
340
141
180
371
100
180
313
41
200
442
405
200
374
155
200
371
100
200
313
41
230
475
435
230
391
162
230
390
105
230
313
41
Neutralizuje kondenzát, vznikajúci v komínovom telese.
130
250
496
454
250
408
169
250
390
105
250
313
41
300
553
507
300
481
199
300
399
107
300
313
41
300
300
350
601
551
350
481
199
350
526
141
350
352
46
350
350
xxx = ICS v mm
YYY = DN ABSOLUT v mm
130
150
180
180
200
120
140
160
180
200
4,06
4,27
4,52
5,01
5,30
373
373
373
373
393
115
135
153
173
193
Prechodový diel medzi komínovým systémom SCHIEDEL ABSOLUT a nerezovou nadstavbou ICS
180
200
230
250
68111 350 90
Umožňuje prepojenie komínového telesa na bleskozvodovú sústavu v ľubovoľnom mieste
xxx = DN v mm
80
100
130
150
180
200
230
250
DN ∅ mm
Pre mokrú prevádzku a pretlak 200 Pa, T=200°C
xxx = DN v mm
DN ∅ mm
Pre mokrú prevádzku a pretlak 200 Pa, T=200°C
Nerezový vlnovec - slúži pre vytvarovanie sifónu a odvod kondenzátu.
DN ∅ mm
Označenie
DN ICS mm
DN ABSOLUT
kg
A
∅D
400
976
895
400
481
199
400
526
141
400
352
46
400
400
450
1000
916
450
632
262
450
560
150
450
452
60
450
450
500
1024
938
500
666
276
500
578
155
500
472
62
Označenie:
Označenie:
550
1048
960
550
700
290
550
616
165
550
491
65
Označenie:
500
550
Označenie:
500
550
68111 600 90
Označenie:
700
600
1072
982
600
768
318
600
653
175
600
511
67
700
1120
1026
700
836
346
700
690
185
700
531
70
10700 000 71
25070 000 72
67721 xxx 90
600
700
67711 xxx 90
600
48 xxx YYY 84
Schiedel ICS 2008
20
A
A
15°
Diel 155 mm
Diel 205 mm
Diel 455 mm
30°
A
Diel 155 mm
Diel 205 mm
Diel 455 mm
EFF Pipe
B
A
45°
Diel 155 mm
Diel 205 mm
Diel 455 mm
Diel 955 mm
2x koleno 45° s komínovým dielom
EFF Pipe
B
Diel 955 mm
2x koleno 30° s komínovým dielom
EFF Pipe
B
Diel 955 mm
2x koleno 15° s komínovým dielom
A
B
Rozmery pre sopúch 45° a koleno 45°
90°
B
Úhyb pre 2x koleno 90°
int ∅ mm
A
B
A
B
A
B
A
B
int ∅ mm
A
B
A
B
A
B
A
B
int ∅ mm
A
B
A
B
A
B
A
B
int ∅ mm
A
B
int ∅ mm
A
B
80
1015
816
662
463
485
286
450
251
80
1124
558
691
308
475
183
431
158
80
1215
286
732
157
491
92
443
79
80
334
304
80
357
357
100
1015
816
662
463
485
286
450
251
100
1124
558
691
308
475
183
431
158
100
1215
286
732
157
491
92
443
79
100
354
327
100
382
382
130
1015
816
662
463
485
286
450
251
130
1133
560
700
310
484
185
440
160
130
1235
288
752
159
511
94
463
81
130
442
397
130
416
416
150
1015
816
662
463
485
286
450
251
150
1142
563
709
313
493
188
449
163
150
1235
288
752
159
511
94
463
81
150
441
397
150
413
413
180
1015
816
662
463
485
286
450
251
180
1198
578
765
328
549
203
505
178
180
1235
288
752
159
511
94
463
81
180
446
395
180
406
406
200
1049
830
696
477
519
300
484
265
200
1198
578
765
328
549
203
505
178
200
1235
288
752
159
511
94
463
81
200
508
448
200
413
413
230
1066
837
713
484
536
307
501
272
230
1217
583
784
333
568
208
524
183
230
1235
288
752
159
511
94
463
81
230
506
466
230
445
445
250
1083
844
730
491
553
314
518
279
250
1217
583
784
333
568
208
524
183
250
1235
288
752
159
511
94
463
81
250
534
489
250
464
464
300
1156
874
803
521
626
344
591
309
300
1226
585
793
335
577
210
533
185
300
1235
288
752
159
511
94
463
81
300
595
567
300
519
519
350
1156
874
803
521
626
344
591
309
350
1353
619
920
369
704
244
660
219
350
1274
293
791
164
550
99
502
86
350
654
610
350
564
564
400
1156
874
803
521
626
344
591
309
400
1353
619
920
369
704
244
660
219
400
1274
293
791
164
550
99
502
86
400
707
653
400
936
936
450
1307
937
953
583
777
407
741
371
450
1387
628
954
378
737
253
694
228
450
1375
307
892
177
650
113
602
100
450
861
798
450
958
958
500
1341
951
988
598
811
421
775
385
500
1406
633
973
383
756
258
713
233
500
1394
309
911
180
670
115
622
102
500
904
850
500
980
980
550
1375
965
1022
612
845
435
810
400
550
1443
643
1010
393
793
268
750
243
550
1414
312
931
182
689
118
641
105
550
963
913
550
1002
1002
600
1443
993
1090
640
913
463
878
428
600
1480
653
1047
403
831
278
787
253
600
1434
314
951
185
709
120
661
107
600
1022
983
600
1024
1024
700
1512
1022
1158
668
981
491
946
456
700
1517
663
1084
413
868
288
825
263
700
1453
317
970
188
729
123
681
110
700
1125
1091
700
1082
1082
Schiedel ICS 2008
21
B
A
85°
Diel 155 mm
Diel 205 mm
Diel 455 mm
B
EFF Pipe
90°
A
Diel 155 mm
Diel 205 mm
Diel 455 mm
Diel 955 mm
2x koleno 90° s komínovým dielom
EFF Pipe
Diel 955 mm
2x koleno 85° s komínovým dielom
int ∅ mm
A
B
A
B
A
B
A
B
int ∅ mm
A
B
A
B
A
B
A
B
80
357
1312
357
812
357
562
357
512
80
464
1300
420
802
398
553
394
503
100
382
1337
382
837
382
587
382
537
100
489
1323
445
825
423
576
419
526
130
416
1371
416
871
416
621
416
571
130
527
1358
483
860
461
611
457
561
150
413
1368
413
868
413
618
413
568
150
524
1355
480
857
458
608
454
558
180
406
1361
406
861
406
611
406
561
180
526
1357
482
859
460
610
456
560
200
413
1368
413
868
413
618
413
568
200
526
1357
482
859
460
610
456
560
230
445
1400
445
900
445
650
445
600
230
558
1387
515
889
493
640
489
590
250
464
1419
464
919
464
669
464
619
250
579
1406
535
908
514
658
509
609
300
519
1474
519
974
519
724
519
674
300
637
1458
593
960
571
711
567
661
350
564
1519
564
1019
564
769
564
719
350
684
1502
641
1004
619
755
615
705
400
936
1891
936
1391
936
1141
936
1091
400
1059
1846
1016
1348
994
1099
990
1049
450
958
1913
958
1413
958
1163
958
1113
450
1083
1868
1040
1370
1018
1121
1014
1071
500
980
1935
980
1435
980
1185
980
1135
500
1107
1890
1064
1392
1042
1143
1038
1093
550
1002
1957
1002
1457
1002
1207
1002
1157
550
1131
1912
1088
1414
1066
1165
1062
1115
600
1024
1979
1024
1479
1024
1229
1024
1179
600
1155
1934
1112
1436
1090
1186
1085
1137
700
1082
2037
1082
1537
1082
1287
1082
1237
700
1203
1977
1159
1479
1138
1230
1133
1180
Download

Stiahni si katalóg komínových systémov ICS