AFP_OBALKA_01_13_427x280mm 28.2.13 16:20 Stránka 1
2013
a
i
k
a
v
Slo
conference
All for Power 1/2013
medzinárodná odborná konferencia
| 1 /2013 | 7. ročník | 120 Kč/5 Euro | www.allforpower.cz | www.afpower.cz |
energetické investičné celky:
klasické elektrárne, jadrové elektrárne, teplárne
Vybíráme z čísla:
Energetické investiční celky:
Rekonstrukce kotlů K1 a K2
v teplárně Strakonice
15. - 16. 5. 2013
ASTRUM Laus Business Hotel, Levice, Slovensko
… str. 4 až 50
Rozhovor s Alešem Seitzem, generálním
ředitelem a předsedou představenstva
Teplárna Strakonice, a.s.
str. ......6
Rozhovor s Alenou Vitáskovou,
ředitelkou Energetického
regulačního úřadu
str. ......78
ROZHOVORY:
Organizátor:
www.allforpower.cz
www.afpslovakia.com
Waste to Energy in the CR 2013
Energetické využití odpadu 2013
4. – 5. 4. 2013
ACADEMIC Hotel & Congress Centre
Roztoky u Prahy
František Paulík, TENZA
Zdeněk Černý, PSG Power
Howard Bruschi, Westinghouse
Petr Procházka, Metrostav
Pavel Gebauer, MPO ČR
Michal Bielesz, Speciální technologie
František Keszeli, ALFA CONEX SLOVAKIA
AFP_IC_01_13__ 28.2.13 17:24 Stránka 4
ENERGETICKÉ INVESTIČNÍ CELKY ENERGETICKÉ INVESTIČNÍ CELKY ENE
ENERGETICKÉ INVESTIČNÍ CELKY ENERGETICKÉ INVESTIČNÍ CELKY ENE
ENERGETICKÉ INVESTIČNÍ CELKY ENERGETICKÉ INVESTIČNÍ CELKY ENE
ENERGETICKÉ INVESTIČNÍ CELKY ENERGETICKÉ INVESTIČNÍ CELKY ENE
ENERGETICKÉ INVESTIČNÍ CELKY ENERGETICKÉ INVESTIČNÍ CELKY ENE
ENERGETICKÉ INVESTIČNÍ CELKY ENERGETICKÉ INVESTIČNÍ CELKY ENE
ENERGETICKÉ INVESTIČNÍ CELKY ENERGETICKÉ INVESTIČNÍ CELKY ENE
ENERGETICKÉ INVESTIČNÍ CELKY ENERGETICKÉ INVESTIČNÍ CELKY ENE
ENERGETICKÉ INVESTIČNÍ CELKY ENERGETICKÉ INVESTIČNÍ CELKY ENE
ENERGETICKÉ INVESTIČNÍ CELKY ENERGETICKÉ INVESTIČNÍ CELKY ENE
ENERGETICKÉ INVESTIČNÍ CELKY ENERGETICKÉ INVESTIČNÍ CELKY ENE
ENERGETICKÉ INVESTIČNÍ CELKY ENERGETICKÉ INVESTIČNÍ CELKY ENE
ENERGETICKÉ INVESTIČNÍ CELKY ENERGETICKÉ INVESTIČNÍ CELKY ENE
ENERGETICKÉ INVESTIČNÍ CELKY ENERGETICKÉ INVESTIČNÍ CELKY ENE
ENERGETICKÉ INVESTIČNÍ CELKY ENERGETICKÉ INVESTIČNÍ CELKY ENE
ENERGETICKÉ INVESTIČNÍ CELKY ENERGETICKÉ INVESTIČNÍ CELKY ENE
ENERGETICKÉ INVESTIČNÍ CELKY ENERGETICKÉ INVESTIČNÍ CELKY ENE
ENERGETICKÉ INVESTIČNÍ CELKY ENERGETICKÉ INVESTIČNÍ CELKY ENE
ENERGETICKÉ INVESTIČNÍ CELKY ENERGETICKÉ INVESTIČNÍ CELKY ENE
ENERGETICKÉ INVESTIČNÍ CELKY ENERGETICKÉ INVESTIČNÍ CELKY ENE
ENERGETICKÉ INVESTIČNÍ CELKY ENERGETICKÉ INVESTIČNÍ CELKY ENE
ENERGETICKÉ INVESTIČNÍ CELKY ENERGETICKÉ INVESTIČNÍ CELKY ENE
ENERGETICKÉ INVESTIČNÍ CELKY ENERGETICKÉ INVESTIČNÍ CELKY ENE
ENERGETICKÉ INVESTIČNÍ CELKY ENERGETICKÉ INVESTIČNÍ CELKY ENE
ENERGETICKÉ INVESTIČNÍ CELKY ENERGETICKÉ INVESTIČNÍ CELKY ENE
ENERGETICKÉ INVESTIČNÍ CELKY ENERGETICKÉ INVESTIČNÍ CELKY ENE
ENERGETICKÉ INVESTIČNÍ CELKY ENERGETICKÉ INVESTIČNÍ CELKY ENE
ENERGETICKÉ INVESTIČNÍ CELKY ENERGETICKÉ INVESTIČNÍ CELKY ENE
ENERGETICKÉ INVESTIČNÍ CELKY ENERGETICKÉ INVESTIČNÍ CELKY ENE
ENERGETICKÉ INVESTIČNÍ CELKY ENERGETICKÉ INVESTIČNÍ CELKY ENE
ENERGETICKÉ INVESTIČNÍ CELKY ENERGETICKÉ INVESTIČNÍ CELKY ENE
ENERGETICKÉ INVESTIČNÍ CELKY ENERGETICKÉ INVESTIČNÍ CELKY ENE
ENERGETICKÉ INVESTIČNÍ CELKY ENERGETICKÉ INVESTIČNÍ CELKY ENE
ENERGETICKÉ INVESTIČNÍ CELKY ENERGETICKÉ INVESTIČNÍ CELKY ENE
ENERGETICKÉ INVESTIČNÍ CELKY ENERGETICKÉ INVESTIČNÍ CELKY ENE
ENERGETICKÉ INVESTIČNÍ CELKY ENERGETICKÉ INVESTIČNÍ CELKY ENE
ENERGETICKÉ INVESTIČNÍ CELKY ENERGETICKÉ INVESTIČNÍ CELKY ENE
ENERGETICKÉ INVESTIČNÍ CELKY ENERGETICKÉ INVESTIČNÍ CELKY ENE
ENERGETICKÉ INVESTIČNÍ CELKY ENERGETICKÉ INVESTIČNÍ CELKY ENE
ENERGETICKÉ INVESTIČNÍ CELKY ENERGETICKÉ INVESTIČNÍ CELKY ENE
ENERGETICKÉ INVESTIČNÍ CELKY ENERGETICKÉ INVESTIČNÍ CELKY ENE
ENERGETICKÉ INVESTIČNÍ CELKY ENERGETICKÉ INVESTIČNÍ CELKY ENE
Energetické investiční celky:
Rekonstrukce kotlů
K1 a K2 v teplárně
Strakonice
AFP_IC_01_13__ 28.2.13 17:25 Stránka 5
LKY ENERGETICKÉ INVESTIČNÍ CELKY ENERGETICKÉ INVESTIČNÍ CELKY
LKY ENERGETICKÉ INVESTIČNÍ CELKY ENERGETICKÉ INVESTIČNÍ CELKY
LKY ENERGETICKÉ INVESTIČNÍ CELKY ENERGETICKÉ INVESTIČNÍ CELKY
LKY ENERGETICKÉ INVESTIČNÍ CELKY ENERGETICKÉ INVESTIČNÍ CELKY
LKY ENERGETICKÉ INVESTIČNÍ CELKY ENERGETICKÉ INVESTIČNÍ CELKY
LKY ENERGETICKÉ INVESTIČNÍ CELKY ENERGETICKÉ INVESTIČNÍ CELKY
LKY ENERGETICKÉ INVESTIČNÍ CELKY ENERGETICKÉ INVESTIČNÍ CELKY
LKY ENERGETICKÉ INVESTIČNÍ CELKY ENERGETICKÉ INVESTIČNÍ CELKY
LKY ENERGETICKÉ INVESTIČNÍ CELKY ENERGETICKÉ INVESTIČNÍ CELKY
LKY ENERGETICKÉ INVESTIČNÍ CELKY ENERGETICKÉ INVESTIČNÍ CELKY
LKY ENERGETICKÉ INVESTIČNÍ CELKY ENERGETICKÉ INVESTIČNÍ CELKY
LKY ENERGETICKÉ INVESTIČNÍ CELKY ENERGETICKÉ INVESTIČNÍ CELKY
LKY ENERGETICKÉ INVESTIČNÍ CELKY ENERGETICKÉ INVESTIČNÍ CELKY
LKY ENERGETICKÉ INVESTIČNÍ CELKY ENERGETICKÉ INVESTIČNÍ CELKY
„Rekonstrukce nevznikala snadno, radost mám snad jen z okamžiku rozhodnutí, že do toho jdeme,“
LKY ENERGETICKÉ INVESTIČNÍ
CELKY
INVESTIČNÍ
(rozhovor
s Aleše Seitzem,ENERGETICKÉ
Teplárna Strakonice, autor: Stanislav Cieslar)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .CELKY
. . . . .6
Modernizaci
teplárenství nelze
odkládat (Martin Hájek, Teplárenské
sdružení ČR) . . . . . . . . . . . . . CELKY
. . . .10
LKY ENERGETICKÉ INVESTIČNÍ
CELKY
ENERGETICKÉ
INVESTIČNÍ
„Zásadní myšlenky jsme ověřili na matematickém a reálném modelu,“
LKY ENERGETICKÉ INVESTIČNÍ
CELKY ENERGETICKÉ INVESTIČNÍ CELKY
(rozhovor s Františkem Paulíkem, TENZA, autor: čes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
LKY ENERGETICKÉ INVESTIČNÍ
CELKY
ENERGETICKÉ
INVESTIČNÍ
CELKY
Rekonstrukce
kotlů K1 a K2
s využitím prvků fluidní techniky v Teplárně
Strakonice
(Tomáš Miklík, TENZA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
LKY ENERGETICKÉ INVESTIČNÍ CELKY ENERGETICKÉ INVESTIČNÍ CELKY
Dodávka elektrostatických odlučovačů pro Teplárnu Strakonice při využití
unikátních
napájecích vysokonapěťových
zdrojů (Zdroj: ALSTOM, INVESTIČNÍ
zpracoval: čes) . . . . . . . . . . . . . CELKY
. . . .21
LKY ENERGETICKÉ INVESTIČNÍ
CELKY
ENERGETICKÉ
Technologie sekundárního snížení emisí NO pro kotle K1 a K2 v teplárně Strakonice
LKY ENERGETICKÉ INVESTIČNÍ
CELKY ENERGETICKÉ INVESTIČNÍ CELKY
(Rostislav Malý, ORGREZ, Bernd von der Heide, MEHLDAU & STEINFATH Umwelttechnik) . . . . . . . . . . .23
LKY ENERGETICKÉ INVESTIČNÍ
CELKY
ENERGETICKÉ
INVESTIČNÍ
Palivové
hospodárstvo Teplárne
Strakonice (František Keszeli, ALFA
CONEX SLOVAKIA) . . . . . . . . CELKY
. . . .26
„Do kotle
se nekvalitní biomasa
nedostane. Naše technologie to nedovolí,“
LKY ENERGETICKÉ INVESTIČNÍ
CELKY
ENERGETICKÉ
INVESTIČNÍ CELKY
(rozhovor s Františkem Keszeli, ALFA CONEX SLOVAKIA, čes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30
LKY ENERGETICKÉ INVESTIČNÍ
CELKY ENERGETICKÉ INVESTIČNÍ CELKY
Realizace vyzdívek s použitím prefabrikovaných tvarů v rámci výstavby fluidního kotle
v Teplárně
Strakonice (Radek
Mráz, TEPLOTECHNA Ostrava) . . . .INVESTIČNÍ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CELKY
. . . .32
LKY ENERGETICKÉ INVESTIČNÍ
CELKY
ENERGETICKÉ
Doprava surovin do kotlů K1 a K2 (Miloš Plíhal, ENVIRMINE-ENERGO) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35
LKY ENERGETICKÉ INVESTIČNÍ CELKY ENERGETICKÉ INVESTIČNÍ CELKY
Montáž technologických částí nového fluidního kotle (Zdroj: Ekomt, zpracoval: čes) . . . . . . . . . . . . . . .39
LKY ENERGETICKÉ INVESTIČNÍ
CELKY
ENERGETICKÉ
INVESTIČNÍ CELKY
Nové požadavky
na tepelné
izolace použité při rekonstrukci
kotlů K1
a K2 teplárny Strakonice
s využitím prvků fluidní technikyINVESTIČNÍ CELKY
LKY ENERGETICKÉ INVESTIČNÍ
CELKY
ENERGETICKÉ
(Vít Koverdynský, Ústav TZB, Fakulta stavební, VUT v Brně, Josef Kříž, Tepelné izolace Kříž) . . . . . . . . .43
LKY ENERGETICKÉ INVESTIČNÍ
CELKY
ENERGETICKÉ
INVESTIČNÍ CELKY
Montáž
tepelných izolací při
rekonstrukci teplárny Strakonice
(Zdroj: Sedlačík, autor: Stanislav Cieslar) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47
LKY ENERGETICKÉ INVESTIČNÍ
CELKY ENERGETICKÉ INVESTIČNÍ CELKY
LKY ENERGETICKÉ INVESTIČNÍ CELKY ENERGETICKÉ INVESTIČNÍ CELKY
LKY ENERGETICKÉ INVESTIČNÍ CELKY ENERGETICKÉ INVESTIČNÍ CELKY
LKY ENERGETICKÉ INVESTIČNÍ CELKY ENERGETICKÉ INVESTIČNÍ CELKY
LKY ENERGETICKÉ INVESTIČNÍ CELKY ENERGETICKÉ INVESTIČNÍ CELKY
LKY ENERGETICKÉ INVESTIČNÍ CELKY ENERGETICKÉ INVESTIČNÍ CELKY
LKY ENERGETICKÉ INVESTIČNÍ CELKY ENERGETICKÉ INVESTIČNÍ CELKY
LKY ENERGETICKÉ INVESTIČNÍ CELKY ENERGETICKÉ INVESTIČNÍ CELKY
LKY ENERGETICKÉ INVESTIČNÍ CELKY ENERGETICKÉ INVESTIČNÍ CELKY
LKY ENERGETICKÉ INVESTIČNÍ CELKY ENERGETICKÉ INVESTIČNÍ CELKY
LKY ENERGETICKÉ INVESTIČNÍ CELKY ENERGETICKÉ INVESTIČNÍ CELKY
LKY ENERGETICKÉ INVESTIČNÍ CELKY ENERGETICKÉ INVESTIČNÍ CELKY
LKY ENERGETICKÉ INVESTIČNÍ CELKY ENERGETICKÉ INVESTIČNÍ CELKY
Obsah rubriky:
x
6
| Energetické investiční celky | Energy investment units | Энергетические инвестиционные комплексы |
Rekonstrukce kotlů K1 a K2 v teplárně Strakonice
AFP_IC_01_13__ 28.2.13 17:25 Stránka 6
„Rekonstrukce nevznikala snadno,
radost mám snad jen z okamžiku
rozhodnutí, že do toho jdeme,“
uvedl v rozhovoru pro časopis All for Power Ing. Aleš Seitz, generální ředitel a předseda představenstva Teplárna Strakonice, a.s.
Aleš Seitz (narozen 1948)
Po vystudování SPŠ Elektro v Plzni v r. 1967
absolvoval vysokou školu elektrotechnickou
v Plzni, obor: Silnoproudá elektrotechnika
(1967-1972). V letech 1972-74 pracoval na
Vodních elektrárnách – Elektrárna Slapy. Od
r. 1974 -1994 postupně vykonával funkce vedoucího elektro, MaR, hlavní inženýr údržby
v JČE Teplárna Strakonice. Od r. 1994 až doposud je generálním ředitelem a předsedou
představenstva Teplárny Strakonice, a.s. Mezi záliby Aleše Seize patří cyklistika, běžky,
cestování, povolání a dobrá zábava
Pane řediteli, rekonstrukce prvního kotle vaší
teplárny je v plném proudu, jaké zatím máte
z průběhu akce pocity?
Pokud se na to podívám od okamžiku vzniku
podnikatelského záměru, pak z celého procesu
mám spíše negativní pocity. A to jak z doby příprav, tak hlavně pak průběhu výběrového řízení
a nakonec finálního neodůvodnitelného nepřiznání slíbené dotace v plné výši a ztráta 30 milionů
korun. Jediné pozitivum celého procesu spatřuji
v tom, že jsme se dokázali rozhodnout, že do akce
jdeme. V kontextu toho, co nás čeká, jsme se rozhodli, naštěstí pro nás, včas.
Jak jste zatím spokojen s průběhem modernizace kotlů, s prací Subdodavatelů?
Z pozice investora se k práci subdodavatelů
nemohu vyjadřovat. Kotel K1 bude zrcadlovým
obrazem právě budovaného kotle K2. Pokud
bude správně fungovat, nevidím třeba právě
proto důvod, proč by se měli stávající subdodavatelé u realizace kotle K1 měnit. Vše je ale plně
v kompetenci generálního dodavatele – společnosti Tenza.
Můžete Vy jako investor významně zasahovat do
výběru subdodavatelů.
Do výběru generálního dodavatele jsme zasáhnout nemohli vůbec. Museli jsme se totiž plně
řídit zákonem o veřejných zakázkách. Zde z 60 %
rozhoduje o vítězi cena.
Co si o tom myslíte, o tomto kritériu?
Jde o tragické pravidlo. V rámci projektů v oblasti energetiky jde totiž proti sobě snaha o dosažení vysoké účinnosti, kdy jsme nuceni jít do volby
nejlepších dostupných technologií, kontrastuje se
snahou dosáhnout co nejnižší cenu.
Dobře a do výběru subdodavatelů zasahovat
můžete?
01/2013
www.allforpower.cz
To je jiná věc. Schvalovali jsme každého subdodavatele Tenzy, měli jsme vždy právo posledního
rozhodnutí. Nemáme ale právo následně zasahovat do vztahů generální dodavatel/subdodavatel.
Největší pákou na generálního dodavatele je dobře sepsaná smlouva. Pokud nebudou na kotli K2
dosaženy všechny potřebné parametry odsíření,
snížení NOx a podobně, pak kotel K1 neodstavíme.
Na druhou stranu je docela nestandardní, když
investor takto zásadně zasahuje do výběru subdodavatelů.
To ano, ale například v oblasti armatur máme
určité dlouhodobě ověřené kvalitativní požadavky,
máme zavedený systém armatur pro páru. Proto
jsme požadovali, aby nové armatury byly podobného typu. Víte, na trhu jsou totiž armatury kvalitní
a nekvalitní, výrobci se snaží dostat se na co nejnižší cenu. Museli jsme si to pohlídat.
Jsme zase u základního kritéria… V rámci veřejných zakázek však hraje právě ta cena největší
význam.
Ano, ze 100 bodů je celých 60 bodů za cenu.
Zbývající kritéria jsou technologická a technická,
naštěstí alespoň tolik.
Chápu to dobře, že jste nebyli při posuzování
komplexní kvality dodávek dogmatičtí?
Jednání byla mnohdy dlouhá, náročná. Ale
pokud nás Tenza například přesvědčila, že jeden
výrobce je vhodnější než třeba tradiční, dali jsme
na jejich doporučení. To se týkalo například technologií firmy Alstom, které nahradily tradičně používané technologie ZVVZ Milevsko.
Pokud vím, výběrové řízení se nevyvíjelo moc
hladce…
Výběrové řízení resp. žádost o dotaci se vyvíjelo relativně dobře do okamžiku, kdy jsme v roce
2010 předali (po předchozích opravách námitek)
všechny podklady na SFŽP. V té době jsme měli již
vybraného dodavatele a smlouvu o úvěru s Českou spořitelnou. Jenže následně byl odvolán jak
ministr, tak i ředitel Státního fondu životního prostředí a nic se nedělo. Poté jeden z účastníků výběrového řízení poslal na ministerstvo stížnost
a začaly problémy.
Stížnost na průběh výběrového řízení by se měla
podat na Úřad pro hospodářskou soutěž.
To ano. Stížnost se na ÚHOS dostala stejně
jako z MŽP na SFŽP. Obě instituce záležitost řešily
až do května 2011. K tomu se přidala další stížnost resp. zpochybnění ostatních nákladů a pro
nás tedy další komplikace. I přes tyto skutečnosti
jsme bez vydání „Rozhodnutí“ od SFŽP nemohli
dále čekat a realizaci jsme zahájili. Bylo to velké
riziko, ale správné rozhodnutí.
Je vůbec možné se nějak bránit stížnostem
a protahování doby před zahájením realizace?
Myslím si, že nikoliv. Nikdy nevíte, ze které
strany co přijde a u akcí, které se řídí zákonem
o veřejných zakázkách, s tím vlastně musíte počítat automaticky. Proces se pak neskutečně
prodlužuje. I proto jsem rád, že jsme se rozhodli
o rekonstrukci včas.
Jak tedy nakonec žádost o dotaci dopadla?
Pro nás špatně. Měli jsme přislíbeno 172 milionů korun. Aniž by proti nám bylo vzneseno ze strany
ministerstva nebo Úřadu jediné pochybení, nedostali
jsme žádnou pokutu, díky rozhodnutí ministra jsme
přišli o 30 milionů korun. Žádali jsme o vysvětlení.
Důvodem toho, že jsme nakonec dostali méně, byla
skutečnost, že „Rozhodnutí“ o dotaci bylo vydáno až
v roce 2011 místo v roce 2010, což znamenalo, že
pro „oblast jihozápad“ byla původní dotace 36%
z celkové výše investice pouze 30 %. A to i za předpokladu, že jsme všechny podklady pro vydání „Rozhodnutí“ předali v roce 2010 včas a bez připomínek.
AFP_IC_01_13__ 28.2.13 17:25 Stránka 7
| Energetické investiční celky | Energy investment units | Энергетические инвестиционные комплексы |
Rekonstrukce kotlů K1 a K2 v teplárně Strakonice
Pohled na teplárnu
Na „ztrátu“ těch 30 milionů korun jste zareagovali jak?
Požádali jsme o prodloužení doby výstavby
o rok, čímž rozložíme financování až do roku 2015.
Dobře, nicméně alespoň nějaké pozitivum?
Možná to, že na nutné změny nemáme tak
krátký čas jako budou mít ostatní teplárny. Připravujeme se již nyní na období let 2016 až 2022
a z toho jsem šťastný. Jsem rád, že jsme na rekonstrukci měli i ekonomicky.
Je pro vás téměř půlmiliardová investice vyčerpávající?
V roce 2009 jsme neměli ani korunu dluhů,
všechny závazky jsme měli uhrazeny. Šli jsme do
další investice s čistým štítem a mohli jsme požádat o úvěr. Navíc nové kotle budou mít i příznivý
vliv na náklady na údržbu, které by měly výrazně
klesnout.
Proč jste se vůbec rozhodli pro modernizaci
dvou kotlů?
Naše rozhodnutí se odvíjelo od několika faktorů. Prvním z nich bylo oznámení Mostecké uhelné společnosti z roku 2009, že po roce 2013 již
nebude dodávat tříděné palivo s určitou sirnatostí. Naše kotle K1 a K2 z roku 1953 by i přes dvě
rekonstrukce provedené v minulosti nedokázaly
toto uhlí efektivně využít. Obě zařízení tudíž neodpovídají novým normám, byly dožité s nízkou účinností. Dalším důvodem byly neočekávané dopady
národního alokačního plánu III a změny evropské
legislativy po roce 2016.
7
Letecký pohled na Teplárnu Strakonice, a.s.
Proč jste současně s kotli K 1 a 2 nerekonstruovali i kotel K 3?
Rekonstrukce v této fázi by byla zbytečná
a finančně by nás zatížila, protože po rekonstrukcích kotlů K 1 a 2 budeme plnit pravidla pro emise do roku 2022. Modernizace kotle č. 3 je v plánu v roce 2018. V rámci akce vyměníme tlakový
systém, mlýnské okruhy, vyměníme odsiřovací
zařízení a podobně. Po ukončení modernizace
všech tří kotlů budeme schopni odsířit pod
hodnotu 200 miligramů na metr krychlový, což
bude úroveň, kterou očekáváme, že nám předepíše Evropská unie po roce 2022.
Navíc jako jediný velký zdroj tepla ve Strakonicích jsme museli zajistit dodávky pro město, proto probíhá rekonstrukce za plného provozu. Potřebné teplo nyní v zimě zajišťuje kotel K 3 a kotel K 1.
Disponujeme i kotli K 4 a 5, ale ty pracují s mazutem a proto jde o ekonomicky velice náročný proces. Spouštíme je ve výjimečných případech.
01/2013
www.allforpower.cz
AFP_IC_01_13__ 28.2.13 17:25 Stránka 8
Rekonstrukce kotlů K1 a K2 v teplárně Strakonice
8
| Energetické investiční celky | Energy investment units | Энергетические инвестиционные комплексы |
Pohled na dopravník biomasy
Montáž membránových stěn
Kotle K 1 a K 2 budou moci spalovat i biomasu.
Kolik ušetříte uhlí?
V dobách největší slávy jsme spalovali více
než 160 tisíc tun uhlí, v současné době spotřebováváme 130 tisíc tun uhlí. Při zvýšení účinnosti
modernizovaných kotlů uspoříme 20 tisíc tun. Pokud bychom k tomu připočítali i hypotetickou náhradu 40 % uhlí za biomasu, pak se dostaneme
na úspory v dalších desítkách tisíc tun uhlí.
Rád bych na okraj podotkl, že k úsporám uhlí
dochází ve strakonické teplárně postupně. V letech
1994 až 2012 jsme investovali do účinnějších turbín, čili zvýšili výrobu elektrické energie a tepla
v kombinovaném cyklu. Významná úspora byla dosažena i díky náhrady parovodních rozvodů za teplovodní předizolované potrubí v severní části města. Celkem šlo o 3,5 kilometrů potrubních tras.
Říkáte hypoteticky… Vy nevíte, kolik budete
spalovat biomasy?
Budeme jí spalovat tolik, kolik pro nás bude
za daných podmínek při splnění emisních podmínek nejekonomičtější. Takže odpověď… Na rovinu:
v tomto okamžiku nevíme. Záleží na tom, jak se
nastaví legislativa v oblasti spoluspalování biomasy, jak se postaví Energetický regulační úřad
k podpoře tohoto spoluspalování. Projektová hodnota spoluspalování na kotlích K1 a K 2 je maximáln 40% biomasy.
Napájecí čerpadla
Máte vůbec smlouvu na dodávku biomasy?
To bychom byli špatní podnikatelé. Ano, máme, a to ze dvou zdrojů. Jen tak mimochodem, záleží i na kvalitě biomasy. Tady vyvstává na povrch
mnoho otázek. Například biomasu s kameny určitě tento kotel nezvládne. Chtělo by to urychleně
nastolit strategii ve směru pěstování biomasy.
Tento proces ještě nikdo nenastartoval.
Mnohé teplárny hořekují, že nemají dostatek
uhlí. Jak jste na tom vy?
Jak jsem již uvedl, museli jsme rychle reagovat na nové skutečnosti s dodávkami uhlí. S Czech
Coal máme smlouvu na dodávky potřebného
množství uhlí do roku 2022, pokud se prolomí těžební limity, pak hypoteticky až do roku 2060. Není určitě tajemstvím, že minoritním vlastníkem
(13%) naší teplárny je právě Czech Coal.
Vlevo prostor pro biomasu, vpravo sklad uhlí
01/2013
www.allforpower.cz
Za jakou cenu uhlí kupujete?
Přistoupili jsme tehdy na návrh stávající ceny,
o které energetici hovoří jako o velice vysoké. My
s touto cenou pracujeme několik let, máme stále
kladný hospodářský výsledek, letos budeme vyplácet dividendy akcionářům. Zisk před auditovanou
AFP_IC_01_13__ 28.2.13 17:25 Stránka 9
| Energetické investiční celky | Energy investment units | Энергетические инвестиционные комплексы |
Armatury kotelny - ilustrační foto
uzávěrkou totiž činí 10 milionů korun. Pokud nenastane nějaký zásadní šokující nápad českých
úřadů, drastické změny v podmínkách poskytování povolenek, pokud se nevymyslí nějaká nová
daň, pak budeme schopni poskytnutý úvěr splácet
podle stanovených podmínek.
v rámci překladů, jinak totiž uvažuje český energetik a zahraniční energetik. Konkrétně jsme si to
ověřili v rámci zakázky odsíření. Až v okamžiku, kdy
se překladatelkou stala Česka žijící v Rakousku,
která vystudovala českou vysokou školu technického zaměření, čili dokázala myslet jako český
strojní inženýr, pak kontrakt začal fungovat.
Kolik vůbec stojí teplo pro klienty ze Strakonic?
Teplo naše odběratele stojí 550 korun za gigajoule bez DPH a neočekáváme, že bychom jej
meziročně zdražovali o více než 5 %.
Jaký je vlastně Váš názor na prolomení těžebních limitů?
Myslím si, že minimálně na dolu ČSA by mělo
k prolomení dojít. Nepovažuji za dobré, kdy 3000
lidí ve dvou malých městech ovlivňuje statisíce
obyvatel Česka. Plně s nimi soucítím, ale ať dostanou řádné odškodnění, ať jim stát nebo majitel
licence na těžbu postaví domy na pěkných parcelách, čímž si potvrdíme svou energetickou nezávislost – alespoň tedy v oblasti energetického uhlí.
Vítězný typ fluidního kotle je novinkou. Neobáváte se komplikací vyplývajících z neověřené
technologie?
Otázka není příliš přesná… Tento typ fluidního
kotle není dostatečně vyzkoušen v praxi, resp. tlakový systém ano (má po světě více než 3500
úspěšných realizací), nicméně topeniště je unikátní a zcela nové. Generální dodavatel ale realizoval
společně s výzkumnými organizacemi a specialisty
z vysokých škol množství analýz a výpočtů, byl vytvořen dokonalý model topeniště. Nemám žádné
indicie, že by to nefungovalo. Naopak. Jsem plně
přesvědčen, že volba je správná.
Má vítězství české firmy i další přínosy?
Osobně jsem i rád, s Tenzou spolupracujeme
více než 20. let a jsme spokojeni. Navíc existuje zde
i určitá jazyková výhoda. Víte, když jsme nedávno
realizovali modernizační akce s německými nebo
rakouskými, nebylo to ono. Vznikaly problémy
Byl to právě indický zájemce o zakázku, čili poražený finalista, který vznesl námitku?
Ano. Nikdo nic neměl proti jejich technologii,
ta relativně solidně funguje v jedné české teplárně, ale prostě a jednoduše nedodrželi podmínky
zákona o veřejných zakázkách. Můžu si o tom myslet své, ale je to prostě tak. Jde o stejný případ,
jako nyní řeší Areva v rámci dostavby jaderné
elektrárny Temelín. Osobně si myslím, že nepochopili pravidla hry nebo došlo k špatnému překladu a udělali chybu. Myslím si, že nemají šanci
se úspěšně odvolat.
O spoluspalování odpadů jste v rámci příprav na
rekonstrukci nemysleli?
V počátečních úvahách jsme počítali i se spoluspalování cca 10 % vytříděných spalitelných odpadů, ale nebylo nám to v roce 2008 povoleno.
Stali bychom se totiž spalovnou a tehdejší emisní
limity a další předpisy bychom prostě nedodrželi.
Věřím, že již brzy přijde doba, kdy budeme přemýšlet nejen nad uplatněním vytříditelných a příslušně upravených odpadů, ale i nad peletami, pilinami,
drcených pneumatikách a podobně. Nejdříve po pěti
letech po rekonstrukci, což je podmínka dotace. Záleží však opět, jak se bude vyvíjet legislativa.
Uvažovali jste o přechodu na plyn?
Samozřejmě, že jsme se zabývali i touto otázkou. Ze studie, kterou jsme si nechali udělat, vyplývá, že přechod na jiné palivo, tedy plyn, by nás
přišel na 2,5 miliardy korun, a to se bavíme o realizaci 39 kilometrů dlouhého vysokotlakého plynovodního potrubí bez nákladů. Uvažovali jsme
i o změně paliva u kotlů K4 a 5, kdy bychom mazut
vyměnili za plyn, resp. investovali do kogenerace.
Ale v obou případech jsme nedostali odpověď od
zástupců plynařů, zda by do toho šli, zda by to bylo
vůbec technicky nebo ekonomicky možné.
Jaké jsou další závěry studie?
Z této studie vyplývá i další zajímavé číslo.
Kdybychom chtěli teplárnu přestěhovat mimo
centrum města, pak bychom na to potřebovali
3,5 miliardy korun. Ale místní lidé se s teplárnou již plně sžili, emise plníme, lidem sloužíme.
V roce 1994 jsme dodávali do sítě 1 500 terra
joulů. Dnes činí dodávka 700 terra joulů při ceně 550 korun za gigajoule.
Ještě bych rád zdůraznil jednu důležitou organizační změnu… Od 1.1.2013 je tento energetický
zdroj rozdělen do dvou samostatných jednotek.
Kotle K 1, 2, 3 a 4 (s nově instalovaným kontinuálním měření emisí) budou tvořit budoucí teplárnu
s výkonem 196 MWtepl. a výtopna, kterou bude
tvořit kotel K5 a bude tvořit havarijní zdroj.
Jaký to bude mít ještě význam?
Zdroj pod 200 MW spadá do jiné kategorie
posuzování emisí a kotel K5 jako havarijní zdroj
s provozem 700 hodin ročně nebude potřeba měřit kontinuálně.
Na potřebné změny již nezbývá mnoho času. Je
otázkou, zda na tom budou i jiné teplárny tak
ekonomicky dobře jako vy. Očekáváte odstavení
nebo zrušení většího počtu tepláren?
Umíte si představit, že by nebylo dostatek tepla pro lidi v panelácích, pro školy a průmysl? Teplárny prostě nelze odstavit, zavřít, zrušit… Dodržet
předpisy EU bude stát desítky miliard, bohužel.
A zaplatí to občané a firmy. Všechny investice, které jsme uskutečnili v naší teplárně, a všechny v posledních 20. letech vlastně jsou ekologického
charakteru, jsme promítli do ceny i my. Jinde to
nebude a nemůže být jinak.
Stanislav Cieslar
01/2013
www.allforpower.cz
Rekonstrukce kotlů K1 a K2 v teplárně Strakonice
Elektrostatický odlučovač TZL
9
AFP_IC_01_13__ 28.2.13 17:25 Stránka 10
Rekonstrukce kotlů K1 a K2 v teplárně Strakonice
10
| Energetické investiční celky | Energy investment units | Энергетические инвестиционные комплексы |
Modernizaci teplárenství nelze odkládat
Stejně jako další odvětví energetiky je dnes i teplárenství zásadním způsobem regulováno a ovlivňováno evropskou legislativou. Zásadní modernizační
impulz představuje směrnice 2010/75/EU o průmyslových emisích, která zásadním způsobem zpřísňuje požadavky na emise znečišťujících látek
a fakticky rozdělila teplárny do třech základních skupin. V článku jsou popsány podmínky, za jakých budou moci být teplárny dále provozovány,
popisuje jakým směrem se modernizace tepláren směřující ke splnění náročných emisních limitů bude ubírat.
První skupinu tvoří zařízení s příkonem do
50 MW, na které se směrnice o průmyslových emisích nevztahuje. Některé menší teplárny tak mohou volit „únikovou“ strategii, snížit instalovaný výkon pod tuto hranici a tím se z dopadu směrnice
vymanit. Otázka je, na jak dlouho, protože v Bruselu se už diskutuje o revizi směrnice a na přetřes už
přišlo i snížení uvedené hranice z 50 na 20 MW,
což by představovalo její harmonizaci se směrnicí
o emisním obchodování.
Druhou skupinu tvoří teplárny s instalovaným
tepelným příkonem mezi 50 a 200 MW. Těmto zařízením směrnice umožnila využití přechodného
období do roku 2022, kdy budou muset splnit nové požadavky. Podmínkou je ovšem dodávka tepla
do veřejné sítě zásobování teplem, přechodné období se tudíž nebude vztahovat na většinu takzvaných závodních energetik, kde je teplo dodáváno
převážně do průmyslového procesu. V České republice by podle dostupných informací mohlo
podmínky pro jeho využití splnit až 40 zdrojů. Z toho ovšem 17 využívá zemní plyn a pouze 6 černé,
15 hnědé uhlí a 2 ostatní paliva. Podíl těchto zařízení na celkových emisích znečišťujících látek je
zanedbatelný, jak ukazuje tabulka 1.
Vzhledem k relativně vysokým nákladům pro
splnění přísných emisních limitů a současně okrajovému podílu na emisích znečišťujících látek je
poskytnutí přechodného období těmto zdrojům rozumným kompromisem. Jejich přesný počet budeme ovšem znát až 30. června 2015, kdy podle
zákona o ochraně ovzduší, do kterého byla směrnice o průmyslových emisích transponována, vyprší termín pro závazné přihlášení k využití tohoto
přechodného období.
Třetí skupinu tvoří teplárny s instalovaným tepelným příkonem nad 200 MW. Tato zařízení
mohla v loňském roce požádat o zařazení do takzvaného Přechodného národního plánu. Jeho
podstatou je stanovení takzvaných emisních stropů pro jednotlivé znečišťující látky platných pro
rok 2016. V následujících letech pak budou tyto
emisní stropy lineárně klesat. Od poloviny roku
2020 pak budou tato zařízení muset plnit emisní
limit nejlepších dostupných technik. Emisní strop
je pochopitelně možné plnit jak zaváděním konkrétních technologických opatření pro snížení
emisí, tak snižováním objemu výroby. V případě
tepláren připadá samozřejmě v úvahu zejména
snižování výroby elektřiny.
U skupiny zdrojů zařazených do Přechodného národního plánu dojde k radikálnímu snížení
objemu emisí znečišťujících látek, zejména
u emisí oxidů síry o 65 % a oxidů dusíku o 60 %
proti současnému stavu. Přibližně na polovinu
se sníží i emise prachu a to zejména z důvodu
modernizace a optimalizace provozu zařízení.
Opatření ve zvláště velkých zdrojích zejména
01/2013
www.allforpower.cz
Pohled na teplárnu ve Strakonicích
AFP_IC_01_13__ 28.2.13 17:25 Stránka 11
| Energetické investiční celky | Energy investment units | Энергетические инвестиционные комплексы |
Rekonstrukce kotlů K1 a K2 v teplárně Strakonice
v energetice a teplárenství budou představovat
zásadní příspěvek ke snížení celkových emisí
(snížení emisí SO2 o 45 %, NOx o 35 % a jemný
prach o 17 %), ke kterému se ČR zavázala
v květnu 2012 v rámci revize Göteborského protokolu k úmluvě OSN o dálkovém znečišťování
ovzduší přecházejícím hranice státu.
Směrnice připouští ještě jednu možnost,
jak se s přísnými emisními limity vyrovnat –
jedná se o řízené ukončení provozu. Zařízení,
která si do konce roku 2014 zvolí tuto možnost,
budou moci být od 1. ledna 2016 do 31. prosince 2023 v provozu jen 17 500 hodin. Kandidáty je především několik velkých uhelných
elektráren, pro něž není k dispozici dostatek
paliva a jejich obnova není ekonomicky racionální. V případě tepláren ji pravděpodobně
využijí některé špičkové zdroje v rozsáhlých
soustavách zásobování teplem, které pokrývají
pouze špičkové zatížení a i s omezením počtu
hodin tak mohou být v provozu ještě dlouhou
dobu. Ukončení provozu přichází v úvahu
i v případě, že stávající dodávka tepla bude pokryta z jiného zdroje. Směrnice proto povede ke
slučování některých soustav a úplnému odstavování některých zdrojů z provozu.
Zajímavou otázkou je, jakým směrem se modernizace tepláren směřující ke splnění náročných emisních limitů bude ubírat. Často diskutována je v této souvislosti otázka nuceného
opuštění spalování pevných paliv, zejména domácího hnědého uhlí. Příklad tepláren ve Strakonicích a Táboře ovšem ukazuje, že technologie
fluidních kotlů v kombinaci s parní turbínou je
dobře použitelná i v případě menších výkonů kotlů a umožní i menším zařízením uhlí nadále využívat. Přísné emisní limity tedy nebudou ani v tomto
teplárenském segmentu pro volbu paliva vyloženě limitující. Flexibilita fluidní technologie spalování navíc umožní využití řady alternativních paliv,
především biomasy a v budoucnu zřejmě také
takzvaných tuhých alternativních paliv (TAP) vyrobených z odpadů s maximální efektivitou ve vysoce účinné kombinované výrobě elektřiny a tepla.
Tímto způsobem bude možné jednak částečně
nahradit deficit hnědého uhlí, jednak vylepšit
ekonomiku provozu.
Na druhou stranu je zjevné, že moderní a čisté, ale relativně drahé uhelné technologie pro
kombinovanou výrobu elektřiny a tepla si teplárny nebudou pořizovat pro pokrytí špičkového zatížení. Tady se ke slovu dostanou po přechodnou
dobu stávající zařízení a v budoucnosti zejména
kotle na zemní plyn nebo kapalná paliva. To se
týká jak regionálních tepláren středních výkonů,
tak velkých tepláren. Palivový mix se tedy bude
dále vyvíjet.
V posledním desetiletí je jasně patrný trend
klesající poptávky po teple a tudíž také primární
energie využité pro jeho výrobu. Je to dáno jednak
pokračujícím útlumem některých průmyslových
výrob, ale zejména obecným trendem úspor energie a snižování spotřeby tepla v budovách jak v bytové, tak i nebytové sféře. Tento trend bude jistě
ještě nějakou dobu pokračovat, i když se potenciál
VÝVOJ EMISÍ ZNEČIŠŤUJÍCÍCH LÁTEK Z VELKÝCH ZDROJŮ DO ROKU 2020
PODLE PŘECHODNÉHO NÁRODNÍHO PLÁNU
Graf 1 – Vývoj emisí SO2 a NOx z velkých zdrojů do roku 2020 podle Přechodného národního plánu
Pozn. Hodnota pro rok 2020 je pouze pro 1. polovinu roku
Graf 2 – Vývoj emisí prachu z velkých zdrojů do roku 2020 dle Přechodného národního plánu
Pozn. Hodnota pro rok 2020 je pouze pro 1. polovinu roku
Podíl emisí z tepláren s možností využití přechodného období pro
teplárny na emisích velkých zdrojů
Podíl emisí z tepláren s možností využití přechodného období pro
teplárny na celkových emisích v ČR
SO2
NOx
Prach
7,84 %
3,23 %
3,28 %
6,40 %
1,60 %
0,47 %
Tab. 1 – Podíl emisí z tepláren s možností využití přechodného období pro menší teplárny na celkových emisích
znečišťujících látek v roce 2010
Zdroj dat – Invicta Bohemica (2012): Přínos využití přechodného období pro centrální zdroje tepla do 200 MW
(směrnice 2010/75/EU).
úspor postupně vyčerpává a je nezbytné na něj reagovat. Přetrvávajícím problémem některých systémů je využití páry jako topného média, které
bylo ve své době dáno poptávkou průmyslu, dnes
je však již mnohdy zcela zbytečné a vede k vyšším
ztrátám. Evropským trendem jsou jednoznačně
nízkoteplotní rozvody teplé vody, které umožňují
maximální využití potenciálu úspor primární energie vyplývající z kombinované výroby elektřiny
a tepla. Požadavky na větší flexibilitu dodávaného
elektrického výkonu si zřejmě vynutí větší využití
akumulace tepla v zásobnících. V zahraničí již probíhají dokonce první experimenty se sezónními zásobníky.
Graf 3 ukazuje, že v uplynulém desetiletí
v teplárnách prakticky vymizela spotřeba kapalných paliv, zejména mazutu, který byl většinou nahrazen ekologicky příznivějším zemním plynem.
Významně pokleslo i využití černého uhlí, naopak
narůstající tendenci má využití ostatních paliv,
01/2013
11
www.allforpower.cz
AFP_IC_01_13__ 28.2.13 17:25 Stránka 12
Rekonstrukce kotlů K1 a K2 v teplárně Strakonice
12
| Energetické investiční celky | Energy investment units | Энергетические инвестиционные комплексы |
zejména biomasy. V dalším období je možné předpokládat další pozvolný pokles využívání pevných
fosilních paliv a jejich náhradu biomasou a energií
získanou z odpadů. Zejména v menších soustavách zásobování tepelnou energií se budou zřejmě
postupně více prosazovat tepelná čerpadla nebo
využití slunečního záření. Otevřenou kapitolou je
využití geotermální energie, které zatím probíhá
pouze v jednom unikátním projektu v Děčíně. Zapomenout nemůžeme ani na teplo z jaderných
elektráren, zejména elektrárny Temelín, které by
mohlo být využito k zásobování městské aglomerace v Českých Budějovicích.
Je zjevné, že evropská i česká legislativa platí
a modernizaci tepláren není možné odložit. To je paradoxně jediná jistota, kterou máme. Bohužel současné extrémně nestabilní prostředí v energetice
nevytváří pro nezbytné modernizační investice žádoucí ekonomické klima. Důvodem jsou jak rychlé
změny Evropské legislativy, tak i nejrůznější domácí
nesystémové ad hoc zásahy, které jsou následně
odvolávány a měněny „za pochodu“. Typickým příkladem je trh emisních povolenek, který je již politicky manipulován naprosto permanentně a reaguje
v podstatě jen na různá prohlášení a hlasování.
V kontextu České republiky ovšem existuje značná nejistota i v postoji státu k další podpoře využívání
biomasy nebo energetickému využití odpadu. Aktualizace Státní energetická koncepce sice uvádí, že:
„Biomasa je jediným dodatečným a ve větším rozsahu dostupným systémovým obnovitelným zdrojem energie v ČR pro potřeby teplárenství.“, na druhé
straně ovšem počítá se rušením podpor pro nové obnovitelné zdroje ke konci letošního roku.
Obdobně vládou schválená Státní politika životního prostředí obsahuje úkol „Nastavit nově poplatky
za ukládání odpadu tak, aby došlo minimálně k vyrovnání tohoto, z pohledu ochrany životního prostředí
nejméně vhodného, způsobu nakládání s odpady s
náklady vhodnějšího způsobu (tzn. energetického využití).“, v praxi ovšem Ministerstvo životního prostředí
odložilo věcný návrh novely zákona o odpadech až
na konec letošního roku a tedy fakticky na neurčito.
Zásadním zdrojem nejistoty je samozřejmě dostupnost domácího hnědého uhlí. Komplexní novela
horního zákona je rovněž v nedohlednu. A pokud se
vrátíme k emisím, není dnes ani jasné, jaké parametry
budou po provozovatelích přesně požadovány, protože
Zdroj dat – ČSÚ (2012)
Rekonstrukce v Teplárně Strakonice přinese snížení zátěže na životní prostředí - ilustrační foto
stanovení nejlepších dostupných technik pro spalovací
zařízení doposud nebylo na úrovni EU uzavřeno.
Pokud vezmeme v úvahu výše uvedené, nelze
než vzhlížet s obdivem k těm, kteří se již do rekonstrukcí a modernizací tepláren pustili. Většina z nich
zřejmě spoléhá na to, že fyzikální zákony se nedají
měnit ani v Bruselu a až dojdou dotační peníze,
budeme se k nim muset s pokorou vrátit a rozum
v energetice nakonec zvítězí. Doufejme, že to nebude
trvat nepřiměřeně dlouhou dobu.
Martin Hájek,
výkonný ředitel,
Teplárenské sdružení ČR
Modernization of the heat generating sector cannot be postponed
Just like other energy sectors, heat generation is also principally regulated and influenced by EU legislation today. Directive 2010/75/EU on industrial
emissions is a major impulse for future upgrades, as it significantly tightens the requirements for pollutant emissions and has virtually divided heating
plants into three basic groups. The article describes conditions under which heating plants can be operated in the future, describing the trends of
modernization in heat generation aimed at fulfilling the demanding emission limits.
Модернизацию теплоцентралей нельзя откладывать
Как и другие отрасли энергетики, теплоцентрали сегодня в значительной мере регулируются общеевропейскими законами. Основной импульс к
модернизации даёт директива 2010/75/EU о промышленных эмиссиях, которая ужесточает требования к выбросу в атмосферу вредных
загрязняющих веществ при производстве. Это разделило теплостанции на три основные группы. В статье описаны условия, при которых
теплостанции и в дальнейшем смогут находиться в эксплуатации, каким образом будет проходить модернизация теплоцентралей, для того,
чтобы они смогли выполнять нормы по эмиссии.
01/2013
www.allforpower.cz
AFP_IC_01_13__ 28.2.13 17:25 Stránka 13
| Energetické investiční celky | Energy investment units | Энергетические инвестиционные комплексы |
uvedl v rozhovoru pro časopis All for Power ing. František Paulík, výrobní ředitel TENZA, a.s.
Měli jste vliv na rozhodnutí, jaký typ kotle bude
zvolen?
Rozhodování o použitém typu kotle bylo v relativně širokých mezích daných podmínkami veřejné soutěže výhradně na naší straně. Limitujícími
faktory při volbě byly zejména požadavky na rozsah spalovaných paliv, regulační rozsah kotle a také výrazné prostorové omezení dané rozměry původního roštového kotle.
V čem je rozdíl oproti jiným typům fluidních
kotlů?
Navržené fluidní topeniště je v podstatě stacionární bublající fluidní lože modifikované cirkulací ložového materiálu na postupující fluidní lože,
kombinované s vedlejší chlazenou fluidní vrstvou
s vloženým trubkovým svazkem.
František Paulík
Na úvod otázka k probíhající modernizační akci… Vyzdvihněte prosím, co Vás v rámci dosavadního průběhu překvapilo pozitivně a naopak, se kterou části nemůžete být spokojen
a proč?
Pozitivně je možné hodnotit zejména přístup
a nasazení většiny našich partnerů, kteří se na realizaci podílí, zejména v oblasti nalezení optimálního technického řešení jednotlivých dílčích technologií a jejich vazeb. Také velmi nadstandardní
přístup pracovníků Teplárny Strakonice, kteří vstupovali svými připomínkami a návrhy do podstatné
části i detailních řešení, vnímám pro konečný výsledek pozitivně, byť v řadě případů znamenal názorové střety a složité diskuse a obhajování jednotlivých stanovisek. Spokojen nejsem zejména
s tím, že řešení některých problémů, ať již rozměrových, materiálových či funkčních zabralo více času, než jsme předpokládali, čímž se z větší části
vyčerpala rezerva pro řešení případných problémů
při uvádění do provozu.
Umožní zvolený kotel spalovat i uhlí nižší kvality?
Otázka je, jak v dnešních podmínkách definovat uhlí nižší kvality. Kotel je navržen pro
spalování hnědého uhlí s výhřevností 13,7 –
17,7 MJ/kg a obsahem síry 1 až 2,2 %. Prověření jeho provozu na odlišné hodnoty může být
předmětem provozních zkoušek, nicméně překročení horní hodnoty obsahu síry je limitováno
návrhovými teplotami spalin, které vycházely
právě ze zadaného maxima.
Kotel je v mnoha směrech unikátní. Neobáváte
se, že tento typ kotle není dostatečně „vyzkoušen“ v praxi?
Jak již vyplývá z předchozí odpovědi, nejedná
se v principu o novou technologii spalování, ale
o kombinaci několika známých a dlouhodobě
ověřených technologií. Zásadní myšlenky, tj. cirkulaci fluidní vrstvy formou pneudopravy a tepelné bilance jsme navíc ověřili na matematickém
a reálném modelu.
Kolik dodavatelů a subdodavatelů se vlastně na
realizaci podílí?
Pokud uvažuji všechny dílčí i malé dodávky,
potom se celkový počet dodavatelů a subdodavatelů blíží čtyřem stům. Dodavatelů klíčových technologií a těch, kteří se podílí přímo na realizaci
prací ve Strakonicích, je několik desítek.
A zároveň je nutné převzít podstatné části odpovědnosti a rizik z pohledu celkové funkčnosti a dosažení garantovaných parametrů.
Kolega Brtník na konferenci All for Power 2012
v Praze vyzdvihl v rámci realizace investičních
celků význam kvalitní projektové přípravy. Můžete přiblížit tento proces v rámci realizace
v Teplárně Strakonice?
Z pohledu minimalizace rizik při výstavbě
a uvádění do provozu by bylo optimální, aby před
zahájením realizace byla prováděcí projektová dokumentace kompletní nebo alespoň dopracovaná
do podoby finálních funkčních schémat a konečných parametrů pro jednotlivá zařízení. To je ale
v podmínkách dnešního tlaku na termíny definované v soutěžích naprosto nereálné. Ve Strakonicích byl pro projektovou přípravu prostor větší, než
bývá obvyklé, přesto ne zcela dostatečný. I zde
nakonec probíhaly částečně projektové práce paralelně s vlastní realizací. Důvodem bylo v některých případech ne zcela jednoduché hledání
správného řešení s ohledem na stísněné prostorové podmínky a také na vzájemné technologické
návaznosti.
V současné době probíhá postupné ukončování
první etapy. V rámci jednání se subdodavateli
zní jedna věta… „Na vše jsme měli strašně málo
místa.“ Nebylo možné řešit jinak?
Jak velký tým vašich lidí se podílí na zakázce ve
Strakonicích?
Základní tým našich kmenových pracovníků,
kteří od začátku zajišťují a koordinují přípravu
a probíhající práce, zahrnuje osm osob. V jednotlivých fázích zakázky byl a je průběžně doplňován
dalšími pracovníky na různých pozicích, a to jak na
stavbě, tak v kancelářích. Celkový počet vlastních
pracovníků, kteří se větší či menší mírou na zakázce podílí, se blíží ke třiceti.
Přibližte prosím dodavatelský systém? Je jiný
než používáte v rámci svých projektů?
Dodavatelský systém vychází z principu naší
činnosti uplatňované na všech takto rozsáhlých
projektech. Tím je rozdělení zakázky na jednotlivé
dodávky a dílčí technologie, což nám umožňuje
kontrolovat celý průběh návrhu jak z hlediska procesu a funkce, tak z hlediska nákladů. Na druhou
stranu je však nutné definovat pro jednotlivé
dodávky jasné hranice a podmínky, a to jak rozměrové, tak materiálové, kvalitativní a funkční.
Pohled na teplárnu ve Strakonicích
01/2013
www.allforpower.cz
Rekonstrukce kotlů K1 a K2 v teplárně Strakonice
„Zásadní myšlenky jsme ověřili na
matematickém a reálném modelu,“
13
AFP_IC_01_13__ 28.2.13 17:25 Stránka 14
Rekonstrukce kotlů K1 a K2 v teplárně Strakonice
14
| Energetické investiční celky | Energy investment units | Энергетические инвестиционные комплексы |
Je zřejmé, že stísněné podmínky přinášejí nejenom komplikace při výstavbě, ale budou v některých případech omezovat i možnosti provádění
údržby a oprav. Jiné řešení, pokud by to bylo vůbec možné, by znamenalo výrazným způsobem
zasáhnout do konstrukce stávající budovy, což by
mohlo znamenat zvýšení nákladů nad přijatelnou
mez. Již při výběru technologie ve fázi zpracování
nabídky jsme proto jako jedno ze zásadních kritérií definovaných i v zadávacích podmínkách
prověřovali možnost umístění nového kotle do
stávajícího prostoru.
Bude v rámci rekonstrukce dalšího kotle toho
místa více nebo naopak?
Věcný rozsah u druhého kotle je sice o něco
menší než u kotle prvního, z pohledu hlavní technologie ale půjde téměř o zrcadlovou kopii a kritická místa z hlediska prostoru tedy budou stejná.
V jakém stavu je I. etapa, kdy bude kotel spuštěn a kdy začne pracovat naplno?
Momentálně intenzivně probíhají individuální
zkoušky, které budou ukončeny na začátku měsíce
března. Následně budou provedeny standardní
postupy vysoušení vyzdívek, vyvářky, profuky
apod. Plný stabilní provoz kotle je plánován od
konce měsíce dubna.
Kolega taktéž zmínil, že negativní vývoj na domácích a zahraničních trzích se odráží v množství reálných obchodních příležitostí v jednotlivých oblastech energetiky. Co je to vlastně
„nereálná“ zakázka?
Z mého pohledu bych jako nereálnou definoval jakoukoliv zakázku, u které probíhá přípravná
fáze a u které z jakéhokoliv důvodu nenastane fáze
realizační. Takových zakázek je dnes bohužel vysoké procento. Důvodů je celá řada. Nejasná
a průběžně se vyvíjející legislativa, vazba na získání dotační podpory, ekonomika zakázky postavená
na nereálné výši investice apod. My nebo jakýkoli
jiný dodavatel máme v řadě případů jen velmi
omezené možnosti, jak takovou zakázku před vypracováním a podáním nabídky rozpoznat. Potom
nám nezbývá, než se snažit reagovat v podstatě
na všechny příležitosti. To je při nákladech na vypracování nabídky na zakázku srovnatelnou s rekonstrukcí kotlů ve Strakonicích v řádech statisíců
ekonomicky výrazně zatěžující.
Je zakázek opravdu tak málo nebo roste konkurence? Stavebnictví je v útlumu, firmy hledají
zřejmě uplatnění jinde, tedy i v energetice…
Bude kotel č. 1 rekonstruován za plného provozu kotlů 3 a 2? Jaké požadavky na bezpečnost
práce vyvstávají díky tomu, že se pracuje za plného provozu kotlů? Uveďte příklad.
Stejně jako kotel K2, bude i kotel K1 rekonstruován za plného provozu obou zbývajících kotlů.
Požadavky na bezpečnost práce jsou s ohledem
na specifické podmínky provádění stavebních
a montážních prací vysoké, nicméně v daném
oboru standardní. Vlastní pracoviště je sice v blízkosti provozovaných zařízení, ale kromě omezení
pohybu osob to ve většině případů neznamená zásadně jiné podmínky pro realizaci. Pro jednotlivé
činnosti jsou vypracovány seznamy rizik, které
v případě potřeby zahrnují i vztah k provozovanému zařízení. Zejména při provádění demolic a demontáží prvního kotle bylo nutné postupovat dle
dokumentace a zajistit ochranu provozovaných zařízení (především potrubí a kabelové trasy), která
se nacházela v prostoru pracoviště.
Chystáte změny pro další etapu – čili pro modernizaci druhého kotle. Většinou II. etapa jde snáz než
první, bude to tak i v případě Teplárny Strakonice?
Již jsem zmínil, že druhý kotel se blíží zrcadlové kopii kotle prvního. Změny tedy nebudou
zásadní. Přesto jsme se s pracovníky Teplárny
Strakonice dohodli, že v některých vybraných případech ještě budeme hledat vhodnější řešení, zejména s ohledem na provádění údržby a oprav
včetně jeho případné následné aplikace na první
kotel. Druhá etapa bude jistě výrazně snadnější.
Některé společné části, např. palivové hospodářství jsme realizovali již v první etapě, navíc máme
k dispozici kompletní řešení včetně ověřených
montážních postupů.
01/2013
www.allforpower.cz
Montáž částí kotle
Malých zakázek je opravdu méně. Je to způsobeno zejména tím, že stále větší počet provozovatelů zejména z ekonomických důvodů realizuje jenom nezbytné opravy a investuje pouze
v případech vyvolaných požadavky legislativy. Naproti tomu v energetice aktuálně zaznamenáváme
nárůst počtu velkých zakázek. Direktivní legislativa s pevně stanovenými lhůtami pro provedení
požadovaných opatření vyvolává vývoj ve vlnách
s řadou negativních vzájemně propojených důsledků. Přeléváním zásadního objemu zakázek
z oboru do oboru dochází k narušení stability odborných kapacit. V jednom okamžiku zvýšená potřeba určitých specialistů, kterou řešíme investicí
do jejich výchovy, je ve druhém okamžiku vystřídána řešením problému „Co s nimi?“ a hledáním
nových v oboru jiném.
Cítíte jako generální dodavatel díky tomuto
trendu nějaký tlak ze strany investorů? Pokud
ano, jaký?
Zásadní a v posledních několika letech stále
se zvyšující je tlak investorů zejména na cenu.
V kombinaci s velmi omezenými zadávacími
AFP_IC_01_13__ 28.2.13 17:25 Stránka 15
| Energetické investiční celky | Energy investment units | Энергетические инвестиционные комплексы |
podklady a tvrdými smluvními podmínkami, které jednostranně přenášejí rizika na zhotovitele,
se realizace řady zakázek dostává za hranici přijatelného rizika.
Může projekční firma jako vy najít cestu, jak snížit náklady na přípravu projektu aniž by se to odrazilo negativně ve vlastním průběhu realizace?
Primárním cílem by nemělo být snížení nákladů na přípravu projektu, ale snížení celkových nákladů, přičemž větší potenciál úspor je v jeho realizaci. Proto vidíme možná jedinou cestu naopak
právě v daleko důslednější a kvalitnější přípravě,
a to částečně již ve fázi zpracování nabídky.
Odmítla by Tenza zakázku, kde by byl tlak na cenu
a termín realizace neúměrný? Kde jsou již hranice, limity? Lze je dopředu nějak zdokumentovat
a říci: „Za tuto cenu to již postavit neumíme?“
Tlak na cenu a termíny je vysoký téměř vždy.
Naše základní filozofie, se kterou přistupujeme ke
všem projektům, je nabízet vždy splnitelné podmínky. Proto jsme v minulosti v některých případech neakceptovali požadavky na termíny i jiné
podmínky v plném rozsahu. U každé zakázky se
snažíme na základě dostupných informací přesně
stanovit reálné náklady s pokrytím alespoň základní marže a ty podložit reálnými dodacími termíny
a kapacitami. Nemůžeme nabízet realizaci projektů pod svou nákladovou kalkulaci nebo s nulovou
marží. Tím jsou dány naše limity a z toho také vyplyne případné konstatování: „Za tuto cenu to již
postavit nejde.“
Uvědomují si investoři vůbec riziko, do jakého
v případě takto vedené zakázky jdou? Jaký je
podle vás největší význam kvalitní projektové
přípravy?
Investoři jsou do značné míry svázáni podmínkami Zákona o veřejných zakázkách, které omezují
jejich možnosti při zadávání zakázek. Význam kvalitní projektové přípravy vidím ve dvou rovinách.
První je minimalizace kolizních míst při realizaci
a tím eliminace dopadu do postupu prací a nákladů. Druhou je nalezení optimálního řešení z pohledu ekonomického (výše investičních nákladů, nákladů na vstupní suroviny, provoz a údržbu),
technického, kvality, spolehlivosti a životnosti. Výhody pro investora jsou zjevné a v podstatě jsou
uvedeny v předchozích větách. Na straně investorů je možné dosažení tohoto cíle výrazně pomoci. Za prvé kvalitním výchozím stupněm projektové dokumentace, tedy zejména projektovou
Dopravník biomasy
Pohled na topeniště
dokumentací pro stavební povolení, případně projektem pro výběr zhotovitele, za druhé vytvořením
prostoru pro vypracování a projednání projektové
dokumentace pro provádění stavby v rámci realizace projektu.
Na jakých zakázkách jste souběžně s realizací
ve Strakonicích pracovali? Oč šlo, kde to bylo
a co na těchto zakázkách bylo zajímavého?
Z významných projektů mohu zmínit energoblok na spalování biomasy s elektrickým
výkonem 2,6 MW realizovaný pro společnost
E. ON Trend, s.r.o., v Mydlovarech, který jsme
dokončili v loňském roce.
Zajímavým a náročným projektem byla i realizace koncového zařízení pro likvidaci odplynů
z nové výroby EDN a dalších výrob pro Lučební
závody Draslovka v Kolíně. Ten zahrnoval instalaci moderního spalovacího zařízení (hořáku) na
stávající parní kotel OKP 12 o výkonu 8 MW.
Specifikem tohoto projektu byly právě spalované látky s vysokou nebezpečností – obsahem
kyanidů a kyanovodíku. Paralelně jsme v rámci
výstavby nové výroby EDN (nová vysoce účinná
a ekologicky šetrná látka zejména k ničení chorob
a škůdců) pro stejného zákazníka realizovali
montáž potrubních rozvodů a aparátů. Dalším
významným projektem, který jsme v loňském roce připravovali a který aktuálně vstupuje do realizační části, je dodávka a montáž potrubních
rozvodů pro tři bloky v rámci Stavby „Komplexní
obnova elektrárny Prunéřov II“ pro společnost
Škoda Power, a.s.
Jaké úkoly, mimo Teplárnu Strakonice, před
Tenza stojí v letošním a příštím roce?
Kromě uvedených prací realizujeme další zakázky v oblasti výstavby a rekonstrukce zdrojů
tepla a elektřiny a tepelných rozvodů. Za zmínku
určitě stojí dva projekty pro investora ČEZ Teplárenská, a.s., a to „Ledvice: ST140310 Dotační
program – Bílina CZT“ a „Teplice: Připojení lokalit
Lázně a Prosetice na CZT“. Dalším zajímavým
projektem v chemickém průmyslu je pro nás
kompletní modernizace systému zásobování teplem areálu společnosti Lovochemie, a.s., pod
názvem „ Vybavení, modernizace a zavedení čistých technologií v energetice“.
(čes)
01/2013
www.allforpower.cz
Rekonstrukce kotlů K1 a K2 v teplárně Strakonice
Manipulace s těžkými dílci
15
AFP_IC_01_13__ 28.2.13 17:25 Stránka 16
Rekonstrukce kotlů K1 a K2 v teplárně Strakonice
16
| Energetické investiční celky | Energy investment units | Энергетические инвестиционные комплексы |
Rekonstrukce kotlů K1 a K2
s využitím prvků fluidní techniky
v Teplárně Strakonice
Společnost TENZA, a.s., je generálním dodavatelem stavby nazvané „Rekonstrukce kotlů K1 a K2 s využitím prvků fluidní techniky“ v Teplárně Strakonice,
a.s. Jedná se o významnou zakázku, která provozovateli umožní spalovat hnědé uhlí a biomasu v poměru 60/40 tepelného výkonu kotle a dále snížit
emise SO2 přímo v kotli o 65 %. To umožňuje nová technologie fluidního spalování, jež kombinuje výhody stacionární (bublající) a cirkulační fluidní
vrstvy. Co všechno nová fluidní technologie nabízí a jaký byl rozsah a průběh výstavby prvního ze dvou kotlů, je prezentováno v následujícím článku.
Důvody provozovatele k rekonstrukci kotlů K1 a K2
Teplárna Strakonice je výrobcem a dodavatelem tepla v regionu města Strakonice a také výrobcem elektřiny. Ve svém areálu provozuje uhelné kotle K1, K2, K3 o součtovém jmenovitém
parním výkonu 147 t/h a záložní mazutové kotle
K4 a K5 se součtovým parním výkonem 160 t/h.
Celkový instalovaný parní výkon teplárny je tedy
307 t/h (214 MWt). Elektrický výkon teplárny je
30 MWe a zajišťuje ho jedna protitlaká a jedna
kondenzační odběrová turbína.
Uhelné kotle K1 a K2 byly uvedeny do provozu
již v roce 1954. Jedná se o strmotrubné roštové
kotle s přídavným práškovým spalováním a s přirozenou cirkulací. V průběhu provozování byly sice
částečně rekonstruovány, ale hlavní tlakové části
již překonaly hranici projektované životnosti.
Vzhledem k jejich stáří byla značně snížená i jejich
účinnost a spolehlivost. Navíc roštové kotle vyžadovaly tříděné palivo, jehož dostupnost je v budoucích letech značně nejistá. Proto se Teplárna
Strakonice rozhodla přistoupit k nejrozsáhlejší investiční akci ve své historii a kotle K1 a K2 kompletně zrekonstruovat.
Cílem bylo vybrat takovou technologii, která
umožní spalovat palivo v širším rozsahu parametrů
a navíc poskytne možnost spoluspalování biomasy s podílem až 40 % tepelného výkonu kotle.
Generálním dodavatelem stavby byla společnost
TENZA, a.s.
01/2013
www.allforpower.cz
3D pohled na kotel
AFP_IC_01_13__ 28.2.13 17:25 Stránka 17
| Energetické investiční celky | Energy investment units | Энергетические инвестиционные комплексы |
Dalším neméně důležitým požadavkem bylo snížení emisí znečišťujících látek, zejména NOX, SO2
a částečně i tuhých znečišťujících látek (TZL), které
zajistí plnění zpřísněných emisních limitů v souladu s platnou legislativou.
Uvedeným požadavkům nejvíce vyhovovala
technologie fluidního spalování, pro kterou se
Teplárna Strakonice rozhodla a v polovině roku
2009 vyhlásila veřejné výběrové řízení s názvem
„Rekonstrukce kotlů K1 a K2 s využitím prvků fluidní techniky“.
Výběrové řízení
Nové kotle s fluidním spalováním měly mít obdobný jmenovitý výkon jako stávající kotle K1 a K2,
tzn. každý se jmenovitým výkonem 36 t/h. Základní požadavky na oba kotle byly následující:
spalování 100 % hnědého uhlí,
spalování 60 % hnědého uhlí + 40 % biomasy
tepelného výkonu kotle,
možnost dávkování vápence do kotle pro snížení emisí SO2,
minimální účinnost kotle 89 %.
Při návrhu řešení bylo navíc nutné zohlednit
značné prostorové omezení dané velikostí původní technologie. Pro splnění těchto požadavků se
společnost TENZA spojila s německou firmou ERK
Eckrohrkessel GmbH spolupracující s firmou Alera
GmbH. Firma ERK zpracovala základní návrh tlakového celku a firma Alera navrhla fluidní topeniště. Vznikl tak třítahový strmotrubný kotel s přirozenou cirkulací s chlazeným fluidním topeništěm.
S tímto technickým řešením TENZA ve výběrovém řízení uspěla a po podpisu smlouvy
Rekonstrukce kotlů K1 a K2 v teplárně Strakonice
Kotel s prvky dopravy paliva
Řez kotlem
s provozovatelem 10. srpna 2010 se stala generálním dodavatelem stavby.
Rozsah výstavby
Celá výstavba investičního celku ve Strakonicích v hodnotě 475 milionů korun se netýká jen
kotlů K1 a K2, tj. z tlakové části kotle a fluidního topeniště, ale také z kompletního vnějšího palivového hospodářství biomasy, vnitřního palivového
hospodářství uhlí a biomasy, vnitřního vápencového hospodářství, hospodářství inertního materiálu,
popelového hospodářství a elektrostatického odlučovače. V další části tohoto článku budou představeny jednotlivé technologické celky stavby.
Kotel
Jedná se o strmotrubný třítahový kotel s přirozenou cirkulací a jedním kotlovým tělesem. Tlakový celek je projektován podle návrhu dodavatele licence ERK Eckrohrkessel GmbH. Kotel je
tvořen membránovými stěnami, které kromě základní funkce slouží zároveň jako nosná konstrukce. Kotel je navržen se spodním uložením, kdy celý
tlakový systém dilatuje volně do stran a směrem
nahoru při uvažování jednoho pevného bodu
v místě uložení. Princip a správný chod přirozené
cirkulace v tlakovém systému je předmětem knowhow dodavatele licence kotle. Kotel je samonosný
a nevyžaduje dodatečnou podpůrnou konstrukci.
Spalovací komora je zvenku opatřena bandáží jako běžný kotel. V druhém tahu kotle jsou umístěny
tři svazky přehříváku páry a svazek výparníku, ve
třetím tahu je umístěn pětidílný ohřívák vody
a dvoudílný ohřívák vzduchu. Do tlakového celku
jsou zapojeny dva chladiče fluidní vrstvy ve funkci
17
Izometrický pohled na fluidní topeniště
výparníku, které jsou ponořeny v tzv. dohořívacím
fluidním loži. Chladiče odebírají přibližně třetinu
výkonu tepla z kotle. Do chladičů je zavedena sytá
kapalina z kotlového tělesa, která se v nich ohřeje
o část tepla z fluidní vrstvy a vrací se zpět do kotlového tělesa. Aby nedocházelo při velkém přestupu tepla do trubek ponořených do fluidní vrstvy
k separaci vody/páry, je nutné udržovat v trubkách
chladiče vysoký průtok. Pro zajištění takového průtoku jsou do tohoto okruhu zapojena cirkulační
čerpadla (zejména ve fázi najíždění).
Základní parametry kotle:
Jmenovitý výkon 36 t/h - (27,4 MWt)
Maximální výkon 40 t/h - (30,5 MWt)
Minimální výkon 18 t/h - (13,7 MWt)
Výstupní teplota páry - 465°C
Výstupní tlak páry (abs.) - 6,3 MPa
Teplota napájecí vody - 140°C
Minimální účinnost kotle - 91 %
01/2013
www.allforpower.cz
AFP_IC_01_13__ 28.2.13 17:25 Stránka 18
Rekonstrukce kotlů K1 a K2 v teplárně Strakonice
18
| Energetické investiční celky | Energy investment units | Энергетические инвестиционные комплексы |
Sklad uhlí, vlevo místo pro skladování biomasy
Práce na zapojení cirkulačních čerpadel
Zásobníky směsi
Způsob spalování - fluidní spalování (stacionární fluidní vrstva)
Režimy spalování 100 % hnědé uhlí
60 % hnědé uhlí + 40 % biomasa
tepelného výkonu kotle
Účinnost odsíření kotle – 65 % pomocí dávkování vápence CaCO3 do fluidní vrstvy
Kotel má tři vstupy paliva. Popel je kontinuálně odváděn dvěma přepady, které jsou umístěny
na bočních stranách kotle v úrovni asi 300 mm
nad tryskami hlavního fluidního lože. Pro zamezení
zanášení teplosměnných ploch je druhý tah kotle
opatřen parními ofukovači, do kterých je v případě
potřeby ofukování zavedena ostrá pára odbočkou
z výstupního parovodu. Regulace výstupní teploty
páry je provedena vstřikem napájecí vody mezi
přehříváky. Pro start kotle slouží hořák o výkonu
15 MWt na extra lehký topný olej (ELTO), který nahřeje inertní materiál ve fluidním loži na zápalnou
teplotu a teprve poté se do kotle začne dávkovat
palivo. Spalovací komora je přibližně do poloviny
své výšky opatřena vyzdívkou z žárobetonu.
Fluidní topeniště
Použitý systém fluidního spalování podle návrhu
dodavatele licence Alera GmbH je chráněn německým patentem. Kombinuje výhody stacionárního (bublajícího) fluidního lože a cirkulačního fluidního lože. Vyznačuje se následujícími vlastnostmi:
malá tlaková ztráta ve fluidní vrstvě,
01/2013
www.allforpower.cz
vodorovné promíchání paliva ve vrstvě,
velký přestup tepla do trubek ponořených do
dohořívací vrstvy jako tepelný výměník,
malá eroze ponořeného svazku díky nízkým
fluidizačním rychlostem,
konstantní podmínky při nízkých výkonových
stavech,
recirkulace popela pro lepší účinnost spalování.
Unikátnost řešení topeniště spočívá v tom, že
je tvořeno dvěma fluidními loži – hlavním ložem
hlubokým 300 mm, ve kterém probíhá spalování,
a dohořívacím ložem o hloubce 1 500 mm, v němž
jsou ponořeny chladiče odebírající teplo z fluidní
vrstvy. Hladiny obou fluidních vrstev jsou na stejné
úrovni, vzájemně odděleny přepadem.
Hlavní lože je rozděleno na dvě části v poměru
2:1. Větší část hlavního lože obsahuje dvě sekce
trysek a menší část jednu. Obě části hlavního lože
jsou od sebe také odděleny vyzdívkou. Toto rozdělení slouží pro jednotlivé výkonové režimy kotle.
V případě plného výkonu kotle jsou v provozu obě
části hlavního lože a při snižování výkonu pod 50 %
se menší část vypne a v provozu zůstane jen větší
část. Celé fluidní topeniště je opatřeno vyzdívkou tvořenou žárobetonem s vysokou odolností proti abrazi.
Vzhledem k tomu, že topeniště má dvě fluidní
vrstvy s rozdílnými výškami a tedy s rozdílnými tlakovými ztrátami, je nutné do každé fluidní vrstvy
zavést vzduch s odlišnými parametry. K zajištění
potřebného vzduchu pro hlavní lože slouží hlavní
Celkový pohled na technologii
vzduchový ventilátor umístěný v horní části kotle.
Vzduch z tohoto ventilátoru o přetlaku 8,3 kPa prochází přes ohřívák vzduchu. Do jednotlivých sekcí
hlavního lože je zaveden ohřátý na teplotu 101°C.
Využívá se zároveň jako sekundární vzduch vstupující do kotle přibližně metr nad vstupy paliva.
Vzduch pro dohořívací lože dodává pomocný ventilátor umístěný pod kotlem. Tento vzduch neprochází žádným ohřívákem a do dohořívacího lože
vstupuje studený s přetlakem 24,5 kPa.
Výměnu popela v prostoru chladičů zajišťuje
princip recirkulace, kdy je odebírán popel z hlubšího
dohořívacího lože a dopravován do přední části hlavního lože. Recirkulace popela je provedena pomocí
dvou recirkulačních potrubí. Popel do potrubí vstupuje ze spodní části dohořívacího lože a do hlavního
lože se vrací nad úrovní hladiny fluidní vrstvy.
Recirkulace popela funguje na principu rozdílu hustoty mezi fluidní vrstvou v dohořívacím loži
a směsí vzduchu a popela ve vertikální části recirkulačního potrubí, do něhož je ve spodní části
umístěna vzduchová tryska pro účely ředění směsi
vzduchu a popela. Tryska nemá funkci ejektoru,
pouze upravuje hustotu směsi ve vertikální části
AFP_IC_01_13__ 28.2.13 17:25 Stránka 19
| Energetické investiční celky | Energy investment units | Энергетические инвестиционные комплексы |
potrubí. Horizontální část potrubí je po celé délce
opatřena fluidizačními elementy, které udržují popel v pohybu.
Množství recirkulovaného popela se pohybuje
v jednotlivých výkonových režimech v rozsahu od 0
do 160 t/h. Potrubí je proto vyrobeno ze žárupevného materiálu s vnitřní keramickou výstelkou odolnou
proti opotřebení. Fluidizační vzduch pro horizontální část potrubí i ředící vzduch pro vertikální část potrubí je odebírán z pomocného ventilátoru.
Fluidizující pevné částice jsou tedy kontinuálně recirkulovány přepadem z hlavního lože do dohořívacího lože s chladičem a odtud se recirkulačním potrubím vrací zpět do přední části hlavního
lože. Tímto souvislým přesunem je posíleno vodorovné promíchání paliva a inertního materiálu lože. Recirkulací popela se také zajišťuje lepší účinnost spalování a vyšší účinnost odsíření. Teplota
hlavního fluidního lože je udržována na 850°C,
což je ideální teplota pro proces odsíření.
Doprava surovin do kotle
Do kotle jsou dávkovány palivovými cestami
celkem čtyři suroviny – hnědé uhlí, biomasa, vápenec a inertní materiál.
Cesta uhlí
Základním palivem pro fluidní kotle je mostecké hnědé uhlí, které se do teplárny dodává
v granulometrii 0 až 40 mm. Stávajícími palivovými cestami se dopraví do zásobníku (každý kotel
má svůj vlastní). Součástí akce je také rekonstrukce uhelných zásobníků kotlů K1 a K2, na nichž byla na mnoha místech naměřena snížená tloušťka
stěny. Jejich rekonstrukce spočívá v nahrazení starých stěn novými a následným vyložením plechem
z nerezového materiálu pro zvýšení odolnosti zásobníku proti korozi i otěru. Ocelová konstrukce
zásobníku je ponechána stávající. Ze zásobníku je
uhlí dopraveno šnekovými dopravníky do drtiče,
ve kterém je upravena jeho zrnitost na 0 až 10 mm
a z drtiče pokračuje do míchacího šnekového dopravníku.
Cesta biomasy
Biomasa je přídavným palivem do fluidních
kotlů a je dávkována až do 40 % tepelného výkonu
kotle, což činí přibližně polovinu hmotnostního poměru uhlí a biomasy. Provozovatel spaloval biomasu již v původních roštových kotlích K1 a K2,
ale jen do 10 % v poměru s uhlím. Navržené řešení
projektu si vynutilo kompletní vybudování vnějšího
hospodářství biomasy, pro nějž byla využita polovina stávající uhelné skládky.
Biomasa (v tomto případě dřevní štěpka) je
dodávána na skládku o přibližné granulometrii
0-70 mm a kolovým nakladačem dopravena na
posuvné podlahy, z nichž se soustavou dopravníků
vybavených magnetickou separací dostane do třídiče. V přední části třídiče se odseparuje frakce
0 až 40 mm, která propadne na šikmý dopravník,
frakce 40 až 70 mm propadne v zadní části třídiče
do drtiče, kde se upraví na 0 až 40 mm a spojí s již
odseparovanou frakcí 0 až 40 mm. Biomasa se zrnitostí větší než 70 mm se na třídiči odstraní a vyvede se skluzem do kontejneru.
Šikmý dopravník vybavený váhou dopravuje
požadované množství biomasy s upravenou zrnitostí 0 až 40 mm do zásobníku biomasy umístěného v kotelně mezi zásobníky uhlí. Zásobník je
společný pro oba kotle K1 a K2 a biomasa z něj je
vyvedena do míchacího šnekového dopravníku.
Cesta vápence
Provozovatel používá k odstranění SO2 ze spalin stávající odsiřovací technologii s fluidním reaktorem umístěnou za elektrostatickými odlučovači.
Odsiřovací proces je zajištěn pomocí vápenného
hydrátu Ca(OH)2 přiváděného do reaktoru. Nové
kotle K1 a K2 umožní snížení emisí SO2 o 65 %
dávkováním vápence CaCO3 do fluidní vrstvy. Pro
realizaci vnějšího vápencového hospodářství se
provozovatel rozhodne po srovnání ekonomiky
provozu technologie stávajícího odsíření vápenným hydrátem s technologií odsíření v kotli pomocí
vápence. Současný projekt zahrnuje pouze vnitřní
vápencové hospodářství umístěné v kotelně, které
se skládá ze společného zásobníku vápence pro
oba kotle K1 a K2 a dopravních cest do míchacího
šnekového dopravníku. Zásobník je plněn pneudopravou přímo z autocisterny.
Cesta inertního materiálu
Jako inertní materiál je použit popel z fluidního
Montáž membránové stěny
lože. Slouží k zaplnění hlavního i dohořívacího fluidního lože před startem kotle. Může být využit
i k doplňování fluidní vrstvy ve výjimečných případech, kdy nebude vytvořeno dostatečné množství
inertního materiálu (popele) během provozu. Popel je skladován ve společném zásobníku obou
kotlů K1 a K2 umístěném přímo v kotelně. Při provozu minimálně jednoho z kotlů je postupně doplňován odbočkou ze společné pneudopravy vychlazeného popela z kotlů K1 a K2. V případě
odstavení obou kotlů může být zásobník plněn přímo pneudopravou z autocisterny. Do kotle je inertní
materiál dopravován palivovými cestami.
Cesta promíchaných surovin do kotle
Jedním z požadavků pro spalovací proces je,
aby se vše do kotle dávkovalo v promíchaném
stavu. Všechny suroviny (uhlí, biomasa, vápenec
a inertní materiál) jsou proto zavedeny do míchacího šnekového dopravníku a poté dávkovány do
tří zásobníků. Z nich je už promíchaná směs zavedena třemi skluzy do kotle. Každý zásobník zajišťuje dávkování směsi surovin do jedné sekce hlavního lože. Prostor zásobníku směsi je od spalovací
komory oddělen turniketem.
Odvod a chlazení popela
Popel z fluidního lože je trojího druhu:
hrubý – z výsypek hlavního a dohořívacího lože,
jemný – z přepadových otvorů,
popílek z mezitahu kotle – z výsypek mezi druhým a třetím tahem kotle.
Jemný popel odchází z kotle kontinuálně dvěma přepadovými otvory, jejichž polohou je nastavena výška fluidní vrstvy. Tohoto popela je nejvíce.
Další kontinuální odvod probíhá z výsypek mezi
druhým a třetím tahem kotle. Množství hrubého
popela z výsypek hlavního a dohořívacího lože závisí přímo úměrně na obsahu nefluidizovatelných
částí v palivu (spečence, kameny atp.).
Veškerý popel je odváděn pomocí vodou
chlazených šnekových dopravníků, v nichž je chlazen z teploty 850°C na 80°C. Takto ochlazený je
01/2013
www.allforpower.cz
Rekonstrukce kotlů K1 a K2 v teplárně Strakonice
Elektrostatický odlučovač
19
AFP_IC_01_13__ 28.2.13 17:25 Stránka 20
Rekonstrukce kotlů K1 a K2 v teplárně Strakonice
20
| Energetické investiční celky | Energy investment units | Энергетические инвестиционные комплексы |
provozních vzduchů přiváděných do kotle a také
teploty ve spalovací komoře, která bude mírně
vyšší než ve fluidní vrstvě.
Emise oxidů dusíku NOX běžně fluidní kotle
splňují bez sekundárních opatření. S ohledem
na danou dobu optimalizace spalování je kotel
připraven pro možnost dodatečného snížení oxidů dusíku pomocí selektivní nekatalytické metody (SNCR) dávkováním močoviny do spalovací
komory.
Pomocí dávkování vápence CaCO3 spolu
s palivem do fluidní vrstvy je zajištěno snížení
oxidu siřičitého SO2 o 65 % přímo ve spalovacím
procesu. Tuhé znečišťující látky (TZL) jsou ze
spalin odstraněny v novém elektrostatickém odlučovači.
Zvedání kotlového tělesa
Termíny výstavby:
Výběrové řízení
06/2009 až 04/2010
Podpis smlouvy
08/2010
Předání staveniště
03/2011
Demontáž kotle K2
03 až 06/2011
Vnější hospodářství biomasy
06/2011 až 06/2012
Výroba a montáž kotle K2
08/2011 až 12/2012
Uvedení do provozu, zkoušky K2
01 až 04/2013
Převzetí K2, hospodářství biomasy
06/2013
Demontáž kotle K1
05 až 07/2013
Montáž kotle K1
07/2013 až 01/2014
Uvedení do provozu, zkoušky K1
03 až 06/2014
Zkušební provoz díla
06 až 08/2014
následně zaveden do drtiče a pak společnou
pneudopravou do stávajícího venkovního sila.
Emisní limity
Provozovatel se zavázal, že rekonstrukcí kotlů K1
a K2 dojde ke snížení emisí znečišťujících látek,
zejména NOX, SO2 a částečně TZL. Díky tomuto závazku poskytl Státní fond životního prostředí provozovateli dotaci ve výši 30 % z celkové ceny zakázky. Emisní hodnoty jsou následující (výstup
z kotle):
CO max. 250 mg/Nm3 (suché, 6 % O2)
NOX max. 200 mg/Nm3 (suché, 6 % O2)
SO2 snížení o min. 65 % (za kotlem je stávající
odsíření – metoda s fluidním reaktorem, která
upravuje výstupní koncentraci do komína)
TZL max. 100 mg/Nm3 (suché, 6 % O2) za
elektrostatickým odlučovačem (dále je stávající odsíření včetně látkového filtru, který upravuje výstupní koncentraci do komína)
TOC max. 50 mg/Nm3 (vlhké spaliny, platí pouze
při spalování uhlí s biomasou)
Dodržení emisí oxidu uhelnatého CO bude dosaženo vhodným nastavením poměrů jednotlivých
Výstavba fluidních kotlů K1 a K2
Z uvedených termínů je zřejmé, že výstavba
začínala kotlem K2, který je umístěn v kotelně mezi stávajícími kotli K1 a K3. Prostorové možnosti
v kotelně Teplárny Strakonice velmi omezené a nová technologie je složitější a prostorově náročnější, proto bylo využito pro činnosti projekční, koordinační a výpočetní sofistikovaných 3D aplikací.
Demontáž starého kotle K2 se prováděla
standardním způsobem od částí kotle umístěných
nahoře pod stropem kotelny až po pohyblivý rošt,
který byl částečně využit pro transfer demontovaného materiálu z kotle.
Montáž nového kotle K2 probíhala otevřenou
střechou pomocí jeřábu o nosnosti 500 tun, jenž
přemísťoval jednotlivé části do vzdálenosti 50 metrů k místu vyložení. Pro lepší manipulaci s rozměrnými kusy byl využit pomocný jeřáb. Nejtěžší zvedanou částí byl patnáctitunový ohřívák vzduchu.
V současné době je dokončena montáž technologie kotle K2 a realizační tým společnosti Tenza
zahájil přípravu na uvedení kotle do provozu. Kotel
K1 bude obdobný jako kotel K2, avšak v zrcadlovém provedení. Projekční práce na kotli K1 jsou
před dokončením a jsou maximálně využity poznatky z výstavby prvního kotle.
Ing. Tomáš Miklík,
TENZA, a.s.
Reconstruction of K1 and K2 boilers using elements of fluidized bed technology in Teplárna Strakonice
TENZA, a.s. is the general contractor for a project called "Reconstruction of K1 and K2 Boilers Using Elements of Fluidized Bed Technology" in
Teplárna Strakonice, a.s. It is a major contract that will allow the operator to burn brown coal and biomass in a ratio of 60/40 of the boiler's heat
output and to reduce SO2 emissions directly in the boiler by 65%. This is possible thanks to the new technology of fluidized bed combustion, which
combines the advantages of stationary (bubbling) and circulating fluid layers. The following article describes what the new fluid technology offers and
what was the scope and progress of construction of the first boiler.
Реконструкция котлов К1 и К2 с использованием элементов флюидной техники на теплостанции Страконице
Компания "ТЕНЗА"является генеральным подрядчиом строительства, названного "Реконструкция котлов К1 и К2 с использованием элементов
флюидной техники на теплостанции Страконице. Речь идёт о значительном заказе, который впоследствии даст возможность сжигать бурый
уголь и биомассу в соотношении 60/40 % тепловой мощности котла и снизить эмиссию SO2 непосредственно в котле на 65%. Это стало возможно
благодаря использованию новой технологии флюидного сжигания, которая комбинирует преимущества стационарных (кипящих) и циркуляцционных
флюидных слоёв. О том, что может предложить сегодня новая флюидная технология и каков был объём строительства первого котла,
рассказывается в этой статье.
01/2013
www.allforpower.cz
AFP_IC_01_13__ 28.2.13 17:25 Stránka 21
| Energetické investiční celky | Energy investment units | Энергетические инвестиционные комплексы |
Předmětem dodávky firmy ALSTOM je návrh, dodání, montáž a uvedení do provozu dvou dvousekčních elektrostatických odlučovačů (EO) pro nové
fluidní kotle. Konečným zákazníkem díla byla Teplárna Strakonice, a.s. (TST). Zakázka byla realizována v rámci projektu nazvaném Rekonstrukce
kotlů K1 a K2 s využitím fluidní techniky. V článku je popsán rozsah dodávky. Autor se blíže zabývá instalací unikátní technologie Alstom v podobě
napájecích vysokonapěťových zdrojů SIR (Switched Integrated Rectifier), které byly uplatněny na místo běžně používaných transformátorů.
Rozsah dodávky spočívá v rekonstrukci a intenzifikaci odprášení spalin původních odlučovačů, které byly uvedeny do provozu začátkem
osmdesátých let minulého století a byly již na
hranicí životnosti. Jelikož má zákazník za EO instalovánu polosuchou odsiřovací metodu nebylo
nutné provést návrh odlučovačů na budoucí garantovaný limit tuhých znečišťujících látek (TZL),
protože odsíření zajistí jejich dodatečnou a dostatečnou redukci. Přání zákazníka však bylo,
aby i v případě náhlého odstavení odsiřovací jednotky bylo možné splnit stávající emisní limit TZL,
který činí 100 mg/Nm3.
Jelikož původní odlučovače již nebyly schopny splnit tento požadavek a vzhledem ke stavu
a stáří zařízení, bylo rozhodnuto o kompletní rekonstrukci, která představuje kompletní výměnu
mechanické a elektrické části EO od horní hranice
výsypek (obr. 1) při zachování stávající ocelové
konstrukce a výměnu původních výsypek za nové
(v rozsahu dodávky generálního dodavatele –
společnost Tenza).
V průběhu realizace zakázky se odborníci firmy Alstom museli potýkat s celou řadou komplikací, které byly zapříčiněny především značně
omezeným prostorem pro instalaci nových elektroodlučovačů (obr. 2). Při návrhu zařízení se jako
hlavní výzva projevila nutnost dodržet stávající půdorysný rozměr EO a zlepšit odprášení spalin z původních provozních hodnot (cca 250 mg/Nm3) na
nový garantovaný limit 100 mg/Nm3 a to v rámci
dvousekčního odlučovače. Nově garantovaný limit
bylo nutné dodržet za podmínek spalování 100 %
hnědého uhlí a rovněž při spoluspalování dřevní
štěpky v poměru 60 % hnědé uhlí a 40 % dřevní
štěpka s předpokládanou hodnotou TZL na vstupu
do elektroodlučovače 30 g/Nm3.
Napájecí vysokonapěťové zdroje (SIR)
Vzhledem k výše popsaným požadavkům
a konstrukčním omezením bylo nutné navrhnout
zařízení, které obsahuje unikátní technologii Alstom v podobě napájecích vysokonapěťových
zdrojů SIR (Switched Integrated Rectifier) místo
běžně používaných transformátorů. Tyto sofistikované integrované zdroje umožňují lepší přechod
náboje na prachové částice a tím zvyšují účinnost
a hospodárnost provozu elektrostatického odlučovače, což bylo prověřeno již více než 2 000 instalacemi provedenými firmou Alstom za různými
zdroji produkující TZL po celém světě.
Model
Output
1st installation
Units in operation
SIR
80 kV / 250 mA
1993
244
SIR A
70 kV / 400 mA
1997
348
SIR E
70 kV / 800 mA
1998
1 094
SIR E
60 kV / 1000 mA
2001
278
SIR 4
70 kV / 1700 mA
2006
162
SIR 4
100 kV / 1200 mA
2008
68
SIR 4
85 kV / 1200 mA
2012
SIR jsou vyvíjeny firmou Alstom od počátku devadesátých let minulého století a postupně se jejich výkon zlepšuje
a uvádí se na trh nové řady
Obr. 1 – Předmět dodávky
Konstrukční úpravou EO a zejména instalací
těchto vysokonapěťových napájecích jednotek
SIR (obr. 3) v kombinaci s vhodně zvolenými sršícími elektrodami Multipeak (s unikátním designem sršících hrotů) bude možné dosáhnout
garantované účinnosti snížení hodnoty TZL ve
spalinách, a to i na dvousekčním elektrostatickém odlučovači.
V současné době (leden 2013) je výstavba
prvního elektroodlučovače pro kotel K2 ukončena
a je připravena k uvedení do provozu. Druhá etapa
výstavby bude následovat v tomto roce (obr. 4).
01/2013
www.allforpower.cz
Rekonstrukce kotlů K1 a K2 v teplárně Strakonice
Dodávka elektrostatických odlučovačů
pro Teplárnu Strakonice při využití
unikátních napájecích
vysokonapěťových zdrojů
21
AFP_IC_01_13__ 28.2.13 17:25 Stránka 22
Rekonstrukce kotlů K1 a K2 v teplárně Strakonice
22
| Energetické investiční celky | Energy investment units | Энергетические инвестиционные комплексы |
Obr. 2 – Situace na stavbě. Na obrázku je vidět demontovaný elektroodlučovač za K2 (zdroj Mapy.cz)
Obr. 4 – Dokončovací práce na novém elektroodlučovači
kotle K2
Obr. 3 – Vysokonapěťový zdroj SIR
Obr. 5 – Možnosti snížení emisí při použití jednotek SIR
Co je to vlastně SIR? Popis technologie
Vysokonapěťová jednotka SIR je unikátní
zdroj vyvinutý firmou Alstom, který obsahuje integrovaný usměrňovač, integrovaný transformátor
a kontrolní a řídící jednotku. Vzhledem k tomu, že
tento vysoce sofistikovaný zdroj pracuje na tisíckrát vyšší frekvenci tj. 50 kHz, je možné minimalizovat rozměry transformátoru a celého integrovaného zařízení tak, že je možné tyto jednotky
přepravovat na standardní „euro paletě“. Rozměry
a hmotnost celé jednotky (do 250 kg) umožňuje
jednoduchou instalaci a poměrně snadné nahrazení stávajících transformátorů za nové vysokona-
pěťové jednotky SIR u elektroodlučovačů vyžadujících zlepšení odlučivosti TZL.
Tento zdroj je plně integrovaný a je napájen
ze standardní nízkonapěťové sítě (3 × 400 V). Proto nevyžaduje vysokonapěťovou přípojku, z čehož
vyplývají nižší instalační a provozní náklady. Řízení
jednotky je také vysoce sofistikované a lze zjednodušeně říci, že jednotka si sama řídí procesy v EO,
ať už se jedná o četnost oklepů, vyhodnocení opacity na výstupu z odlučovače a tomu upravené nastavení výkonu jednotky, či optimalizaci velikosti
náboje. Na základě vyhodnocení těchto procesů
se redukuje zpětná korona a tím i snížení emisí
(nebo příkonu elektrické energie). Ovládaní probíhá pomocí jednotky RTU (přenosné ovládání) nebo
nově pomocí ETU (s internetovým rozhraním)
umožňujícím přístup i přes smart phony. Jednotka
dále umožňuje rozšíření o komunikaci ProMo, která zprostředkuje dálkový přístup specialistům výzkumu a vývoje firmy Alstom ve Švédsku, čili je
možné optimalizovat nastavení jednotky „na dálku“. To přispívá ke zlepšení odloučivosti TZL, či optimalizace spotřeby elektrické energie. Dálkový
přístup může pomoci provozovateli odstranit případně vzniklý problém nebo zpětně tento problém
analyzovat a navrhnout řešení.
Díky celé této škále technologií a jejich kombinací je možné v závislosti na rezistivitě prachu
dosáhnout zlepšení odloučivosti TZL na stávajícím
EO v rozmezí 20 až 60 % ve srovnání s hodnotou
dosažitelnou běžně používanými transformátory
(obr. 5). Jako příklad technických možností zařízení
firmy Alstom může posloužit kompletní instalace
třísekčního elektroodlučovače firmy Alstom s jednotkami SIR a nejlepšími spirálovými elektrodami
v závodě Knauf Insulation (Krupka), kde výstupní
koncentrace prachu za skelnou pecí byla snížena
na obdivuhodných 0,7 mg/Nm3 na výstupu z elektroodlučovače!
Zpracoval čes, zdroj ALSTOM s.r.o.
Více info na [email protected]
nebo www.alstom.cz
Delivery of electrostatic precipitators for Teplárna Strakonice with the use of unique high-voltage power sources
The subject of delivery by ALSTOM includes design, delivery, installation and commissioning of two double-section electrostatic precipitators for new
fluidized bed boilers. The end customer was Teplárna Strakonice, a.s. (TST). The contract was carried out as part of a project entitled "Reconstruction of K1
and K2 Boilers Using Elements of Fluidized Bed Technology". The article describes the scope of supply. The author covers in great detail the installation of
Alstom's unique technology, consisting in high-voltage power sources SIR (Switched Integrated Rectifier), which replaced commonly used transformers.
Поставки электростатических фильтров для теплостаанции Страконице при использовании уникальных источников высокого напряжения
Предметом поставки фирмы "АЛСТОМ" является проект, поставка, монтаж и введение в эксплуатацию двух двухсекционных электростатических
фильтров (ЕО) для новых флюидных котлов. Заказчиком проекта была теплостанция Страконице (TST). Заказ был реализован в рамках проекта
"Реконструкция котлов К1 и К2 с использованием флюидной техники". В статье описан объём поставок. Автор подробно описывает инсталяцию
уникальной технологии АЛСТОМ - иточники питания высокого напряжения SIR (Switched Integrated Rectifier), которые были установлены вместо
обычно используемых трансформаторов.
01/2013
www.allforpower.cz
AFP_IC_01_13__ 28.2.13 17:25 Stránka 23
| Energetické investiční celky | Energy investment units | Энергетические инвестиционные комплексы |
Popisovaná technologie sekundárního snížení emisí NOx zabezpečuje spolehlivé dosažení emisního limitu koncentrace NOx ve spalinách dle stávající
legislativy. Zadání vyžadovalo zajištění dosažení emisních limitů za všech provozních režimů kotle. Zvolená technologie selektivní nekatalytické
redukce (SNCR) funguje jako samostatný prvek pro redukci emisí NOx a pracuje separátně. Technologie je navržena tak, aby za provozu bylo dosaženo
emisního limitu při co nejmenší spotřebě provozních médií a aktivního reagentu, čímž je zajištěn ekonomický příznivý provoz.
Pro redukci emisí NOx pod hodnotu 200 mg/Nm3
(6 % O2 v suchých spalinách) je využita metoda selektivní nekatalytické redukce (SNCR) dodaná firmami Orgrez a Mehldau & Steinfath (M&S). Jako
aktivní látka je použit vodný roztok močoviny se
speciálními aditivy NOxAMID 45. Celá technologie
byla primárně navržena jako náhrada stávající
technologie, která byla navržena pro původní kotle. Kompletní rekonstrukcí kotle byla zcela změněna technologie spalování, takže starší technologii
SNCR již nebylo možné využít. Stávající zařízení již
bylo technicky i morálně zastaralé. Při návrhu se
vycházelo ze stávající koncepce a byla využita původní nádrž s veškerou výzbrojí, což byla jediná
část technologie, která se neinovovala.
Členění technologie SNCR
Technologie SNCR se skládá z několika základních
částí, které jsou charakteristické pro tuto metodu
redukce NOx. Na základě těchto částí lze technologii rozdělit na:
Skladování v zásobní nádrži + čerpadla a stáčecí zařízení.
Trasy médií do míchacího a měřícího modulu.
Míchací a měřící modul + ŘS (PLC).
Jednotlivé větve vstřikovacích trysek + vstřikovací trysky
Garantované parametry
V kotli se předpokládá spalování uhlí spolu s biomasou, což představuje odlišné režimy s ohledem
a vnitřní poměry ve spalovací komoře. I přes kombinovaný provoz kotle byly garantovány následující parametry technologie:
NOx do 200 mg/Nm3 pro všechny provozní
stavy.
NH3 do 10 mg/Nm3 pro výkon 40 t/h a do
20 mg/Nm3 pro výkon 18 t/h pro obě paliva.
Spotřeba reagentu při spalování uhlí do
45 kg/h pro výkon 40 t/h a do 35 kg/h pro
výkon 18 t/h. Při spalování uhlí+biomasa do
20 kg/h pro výkon 40 t/h a do 15 kg/h pro
výkon 18 t/h.
Spotřeba procesní vody do 420 kg/h pro
všechny provozní stavy.
Spotřeba tlakového vzduchu do 120 kg/h pro
všechny provozní stavy.
Zásobní nádrž
Zásobní nádrž slouží pro skladování reagentu (NOxAMID 45). Zásobní nádrž má kapacitu 30 m3. Tato zásoba reagentu postačuje na
x denní kontinuální provoz při maximální spotřebě. V zásobní nádrži jsou umístěna dvě ponorná
čerpadla, která slouží pro dopravu reagentu do míchacího a měřícího modulu. V provozu je vždy jen
jedno čerpadlo a druhé slouží jako 100% záloha.
Na zásobní nádrži je umístěn přepouštěcí ventil,
který je připojen paralelně k dopravnímu potrubí
do míchacího a měřícího modulu. Tato paralelní
větev s přepouštěcím ventilem je vedena zpět do
nádrže. Celý systém dopravy reagentu tak funguje
jako zdroj konstantního tlaku. Tím je zajištěna nepřetržitá cirkulace reagentu v nádrži jako prevence
před krystalizací.
Míchací a měřící modul
Míchací a měřící modul (MM modul) zajišťuje
pomocí systémů ventilů dodávku a řízení průtoku
reagentu a tlakového vzduchu k jednotlivým dvoumédiovým vstřikovacím tryskám na základě pokynů z řídicího systému. Míchací a měřící modul je
složen ze dvou rozváděčových skříní s prosklenými
dveřmi. Tím je zajištěno jednak zamezení vniku
prachu a nečistot do jednotlivých prvků a současně je zajištěna spolehlivá vizuální kontrola chodu
a stavu technologie. Do MM modulu vstupuje reagent ze zásobní nádrže, procesní voda a tlakový
vzduch. V míchacím a měřícím modulu je reagent
z nádrže „doředěn“ na požadovanou koncentraci,
která je dána potřebným snížením emisí. Pro dokonalé promísení s procesní vodou je použit statický směšovač. Tento směšovač obsahuje labyrint, který zajišťuje prostřednictvím vysoké intenzity
turbulence intenzivní mísení vody a reagentu. Průtok je regulován šoupátkovým, nepřímo řízeným
ventilem, který je hlavním regulačním prvkem celé
technologie. Pomocí redukčních tlakových ventilů
pro vodu a tlakový vzduch je udržován na výstupu
technologie konstantní tlak, což je nezbytné pro
rozstřik reagentu ve spalovací komoře.
V MM modulu je dále zajištěno řízení průtoku
k jednotlivým vstřikovacím úrovním. Pro vizuální
kontrolu průtoku je každá větev osazena plováčkovým rotametrem. Dále je každá větev osazena
ručním škrtícím ventilem, který je určen pro manuální vyvážení systému, tj. zajištění rovnoměrného
dělení průtoku zředěného reagentu mezi jednotlivé
vstřikovací tryskly. V MM modulu je instalován snímač průtoku, který slouží pro monitorování spotřeby a dále jako zpětná vazba pro regulační ventil
reagentu. Dále je v MM modulu instalován průtokoměr pro procesní vodu a tlakový vzduch. Tyto
snímače slouží pro monitorování spotřeby těchto
médií. Veškeré komponenty jsou s ohledem na
korozivní účinky reagentu v nerezovém nebo plastovém provedení. Komponenty pro tlakový vzduch
jsou ve standardním provedení tj. plast nebo
ocel.
Míchací a měřící modul
Řídicí systém
Řídicí systém technologie je umístěn v samostatném rozváděči, který je umístěn vedle MM modulu. Samotný řídicí systém sestává z řídícího
automatu PLC Simatic a modulů s binárními
a analogovými vstupy a výstupy. Rozváděč je na
čelní straně osazen dotykovým ovládacím panelem. Prostřednictvím ovládacího panelu je možné
Samostatný rozvaděč
01/2013
www.allforpower.cz
Rekonstrukce kotlů K1 a K2 v teplárně Strakonice
Technologie sekundárního snížení emisí
NOx pro kotle K1 a K2
v teplárně Strakonice
23
AFP_IC_01_13__ 28.2.13 17:25 Stránka 24
Rekonstrukce kotlů K1 a K2 v teplárně Strakonice
24
| Energetické investiční celky | Energy investment units | Энергетические инвестиционные комплексы |
Vstřikovací trysky
nastavovat základní parametry a konstanty technologie. V základním režimu zobrazuje panel prostřednictvím grafických animovaných obrazovek
základní parametry technologie jako např. množství reagentu v nádrži, průtok reagentu, apod.
PLC automat reguluje průtok reagentu na základě aktuální hodnoty koncentrace NOx ve spalinách, teplotě v kotli a výkonu kotle. Tyto tři parametry slouží jako vstupní hodnoty pro regulátor
PLC, který následně prostřednictvím algoritmů řídí
průtok reagentu.
Potrubní rozvody
Potrubní rozvody jsou realizovány z nerezových trubek a spojovacích částí z materiálu
1.4571. Spojování potrubí bylo realizováno metodou svařování TIG. Šroubové nebo přírubové
spojení je použito pouze v místě připojení potrubí
k jednotlivým částem technologie nebo připojení
k prvku. Mimo kotelnu jsou potrubní rozvody izolovány a otápěny pomocí samoregulačního topného kabelu.
Vstřikovací trysky
Vstřikovací tryska je základní prvek technologie SNCR, který zajišťuje rovnoměrné rozstřikování
reagentu ve spalinách. Technologie SNCR firem
ORGREZ a M&S využívá dvoumédiové trysky. Reagent je atomizován ve směšovací komoře trysky,
následně je směs kapiček reagentu a tlakového
vzduchu vedena na hrot trysky, kde je následně
rozptýlena expandujícím vzduchem. Každá vstřikovací tryska je k přívodnímu potrubí reagentu
a tlakového vzduchu připojena prostřednictvím
nerezových vlnovcových hadic. Každá vlnovcová
hadice je ještě osazena kulovým ventilem, který
slouží k individuálnímu odstavení trysky, aniž je
nutné odstavovat celou technologii. To je výhodné
zejména pro drobné servisní zásahy na vstřikovací
trysce apod. Tato koncepce je nezbytná, protože
vstřikovací trysky jsou intenzivně namáhány vlivem
vysokých teplot ve spalovací komoře a je nezbytné
provádět jejich pravidelnou kontrolu.
Matematický model
Matematický model
Pro správnou funkci technologie SNCR je nutné vstřikovat reagent do teplot 850 až 1 050°C.
Vzhledem k tomu, že během návrhu nebylo k dispozici reálné teplotní pole, byl využit moderní přístup spočívající v numerickém modelování tzv.
CFD (Computed Fluid Dynamic). Matematický model kotle sloužil jako jeden z podkladů při návrhu
umístění trysek ve spalovací komoře. V modelu byly zahrnuty základní chemické rovnice popisující
redukci NOx, takže bylo možné detailně sledovat
oblast, kde dochází k rozstřiku reagentu a predikovat jak spotřebu reagentu, tak i zbytkový čpavek
ve spalinách.
Ing. Rostislav Malý,
zástupce ředitele divize,
ORGREZ, a.s.,
Dipl. Ing Bernd von der Heide,
Managing Director,
MEHLDAU & STEINFATH Umwelttechnik GmbH
Technology for secondary NOx emission reduction for K1 and K2 boilers in the Strakonice heating plant
The described technology for secondary NOx emission reduction ensures reliable compliance with the limit on the concentration of NOx emissions in
flue gases based on the existing legislation. The assignment required compliance with the emission limits under all operating modes of the boiler. The
applied technology of selective non-catalytic reduction (SNCR) operates as a standalone element to reduce NOx emissions and works separately. The
technology is designed to comply with the emission limit under operation, with the lowest possible consumption of operating media and the active
reagent, thereby ensuring cost-effective operation.
Технология вторичного снижения эмиссии NOx для котлов К1 и К2 на теплостанции Страконице
Описываемая технология вторичного снижения эмиссии NOx обеспечивает надежное достижение установленных лимитов концентрации NOx в
продуктах сгорания в соответствии с действующими законами. Задание требовало обеспечить выполнение лимитов эмиссии при любом
эксплуатационном режиме котла. Выбранная технология селективной некаталитичесой редукции (SNCR) действует как самостоятельный элемент
для редукции эмиссии NOx и работает сепаративно. Технология разработана так, чтобы во время эксплуатации был достигнут лимит эмиссии
при наименьших затратах, этим обеспечивается экономически выгодное производство тепла.
01/2013
www.allforpower.cz
AFP_IC_01_13__ 28.2.13 17:25 Stránka 25
ORGREZ – oficiální partner firmy
MEHLDAU & STEINFATH Umwelttechnik
SNCR technologie od A do Z
DLOUHOLETÉ ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ TECHNOLOGIE
SNCR V ENERGETICE, TEPLÁRENSTVÍ A CHEMICKÉM PRŮMYSLU.
Projekce a design SNCR
technologie
Dodávky technologie SNCR
na klíč
Dodávky systému akustického
měření teplot - AGAM.
Dodávky technologie
kombinující SNCR a SCR
technologii
Dodávky technologie SNCR
a SCR
Dodávky technologie SNCR
v kombinaci se systémem
AGAM
Měření teplotního profilu v kotli
Provozní test technologie SNCR
na skutečném kotli u zákazníka
Záruční i pozáruční servis
Modelování reálného procesu
denitrifikace v SW ANSYS CFX
Dodávka kontinuálních měření
emisí formou dodávek na klíč
ORGREZ, a.s.
Divize ekologických systémů,
Počáteční 19, CZ 710 00 Ostrava 10,
tel. +420 596 220 310, email: [email protected]
Sídlo společnosti:
Hudcova 76, CZ 612 00 Brno,
tel. +420 541 613 210, www.orgrez.cz
AFP_IC_01_13__ 28.2.13 17:25 Stránka 26
Rekonstrukce kotlů K1 a K2 v teplárně Strakonice
26
| Energetické investiční celky | Energy investment units | Энергетические инвестиционные комплексы |
Palivové hospodárstvo
Teplárne Strakonice
Dodávka technológie „Palivové hospodářství Teplárna Strakonice“ zostáva z Technologického zariadenia skladu a úprava paliva a Dávkovanie paliva
do kotlov K2 a K1. V príspevku je popísaný predovšetkým zpôsob realizácie prepravy 40 % drevných štiepok, čiže jako dopraviť do nového zásobníka
kotlov K1 a K2 cca 14 t/hodinu drevených štiepok vhodnej granulometrie. V príspevku je popísaná realizácia tejto časti rekonštrukcie teplárne
v Strakoniciach, ktorú realizovala firma ALFA CONEX SLOVAKIA, s.r.o. (ACS).
Charakteristika paliva (granulometria a spotreba
štiepky):
0 až 40 mm - 65 %
40 až 70 mm - 20 %
70 a viac mm - 15 %
Celkom - 100 %.
Pri maximálnej spotrebe štiepky 13 750 kg/h
pre obidva kotle je potrebné priviesť na triedič 16
176 kg/h štiepky a z tohto množstva sa odlúči 2
426 kg/h nadrozmernej frakcie štiepky nad 70 mm.
Menovitá spotreba štiepky pre obidva kotle je 10
132 kg/h. V jednotlivých dodávkach sa pripúšťa
prítomnosť cudzích látok zeminy, piesku, rôznych
minerálov, kovových predmetov, kamene, piesku
a lesnej hrabanky maximálne 2 % z celkového objemu predmetnej dodávky v stejnomernom delení
v štiepke a popísaných druhov (to znamená, že nemôže obsahovať napr. len 2 % kovových častíc). Maximálna veľkosť jednotlivých častíc týchto cudzích
Značenie:
01 Triedička, 02 Drvič, 03 Retězopásový dopravník, 04 (volná skupina); 05 Dopravník s odlučovačem kovů; 06 Řetězový dopravník; 07
Presuvný dopravník s váhou; 08 Klzné podlahy
(dopravník); 09 (volná) 10 Zásobník biomasy;
11 a 12 Výstupné šneky pro kotle K2 a K1
látok nesmie presiahnuť veľkosť kocky o hrane
1 cm, (nečistoty – súčet troch strán max 10 cm).
A) Technologické zariadenia skladu a úprava
paliva (mostecká skládka paliva)
Mostecká skládka paliva bude predelená na
dve časti, a to na skladovanie uhlia a na skladovanie
biopaliva - drevných štiepok. Skládka bude zastrešená. Technologické zariadenie bude umiestnené
v oddelenej časti skládky biopaliva - štiepok. Táto
oddelená časť o šírke cca 4 500 mm, bude z jednej
strany (pri stávajúcom korčekovom dopravníku vybavená otvorom v celej šírke a do výšky 4 000 mm.
Systém manipulácie s materiálom je navrhnutý na
báze kľzných dopravníkov (skupina 08, v ďalšom sk.
08) – klzné podlahy, ktoré tvoria automaticky použiteľnú
zásobu štiepok na 6 až 8 hodín (kapacita 495 m3, tým
je dodržaná požiadavka na zníženie hluku počas
nočných hodín). Celková kapacita skládky (uvažuje
sa zaplnenie skládky do výšky 5,5 m) při 80% priemernom výkone kotlov K1 a K2, stačí na dva dni prevádzky kotolne. Za opornou stenou skládky štiepok
je umiestnená strojovňa pohyblivých podláh a stroje
na úpravu a triedenie štiepok.
Štiepky z klzných dopravníkov budú odsúvané
pomocou reťazopásového zhrňovača (sk. 03) na
pásový dopravník s odlučovačom kovu (sk. 05),
kde sa jednak permanentným magnetom odstránia kovové častice a jednak detektorom kovu
Elekronický model zásobníka biomasy s násypkou a protivýbušnou ochranou
Elektronický model - palivové hospodárstvo Teplárna Strakonice
Elektronický model - rez zásobníkom biomasy
Elektronický model koncovky úpravovne biomasy s pätou reťazového dopravníka
01/2013
www.allforpower.cz
AFP_IC_01_13__ 28.2.13 17:25 Stránka 27
| Energetické investiční celky | Energy investment units | Энергетические инвестиционные комплексы |
Klzné podlahy pripravené na prevádzku
Obslužná plošina úpravovne biomasy - elektronický model
Pohľad na klzné podlahy a strojovňu biomasy, pri montáži horných dopravníkov
Pohľad na klzné podlahy, reťazový dopravník a strojovňu biomasy z výšky 22 m
Pohľad na sklad biopaliva s klznými podlahami (dopravník) - elektronický model
Pohľad na zásobník biomasy so vstupnými šnekmi - elektronický model
Pohľad na zásobník biomasy so vstupnými šnekmi
01/2013
www.allforpower.cz
Rekonstrukce kotlů K1 a K2 v teplárně Strakonice
Dokonalý, geometricky veľmi zložitý ale precízne vyhotovený silový uzol
27
AFP_IC_01_13__ 28.2.13 17:25 Stránka 28
Rekonstrukce kotlů K1 a K2 v teplárně Strakonice
28
| Energetické investiční celky | Energy investment units | Энергетические инвестиционные комплексы |
iných prímeskov budú na konci triediča presunuté do kontajnera veľkosti 7 m3 cez sklz
triedičky.
Vynášací dopravník prepraví na požadovanú veľkosť upravenú štiepku na Reťazový dopravník (sk. 06) z otvoru na boku skládky na roh
nižšej časti budovy kotlov na strane filtrov. Tok
materiálu pokračuje na Presuvnom dopravníku
s váhou (technologická váha) (sk. 07) ktorého
výsypka vyústi do zásobníka biopaliva (sk 10).
Dopravníky mimo zastrešených priestorov sú
krytované protiprašným systémom Achenbach
po celej dĺžke.
B) Dávkovanie paliva do kotlov K2 a K1
V rámci Úprava zásobníka uhlia 3 (sk.10) sa
upraví tvar jestvujúceho zásobníka uhlia ZU 3, zosilnia sa tenké časti a spodnej časti sa vytvorí Výstup do kotla K2 (sk. 11) a Výstup do kotla K1 (sk.
12) formou dvoch a dvoch šnekových dopravníkov. V zásobníku uhlia 3 budú dobudované dva
rozrušovače a budú osazené protivýbušné zariadenia, vychádzajúc zo zápisu z určenia prostredia.
Ďalšia protipožiarna úprava je vybudovanie núdzového vyprázdnenia zásobníka biopaliva. Núdzové vyprázdňovanie sa prevedie opačným chodom výstupných šnekov.
Presuvný dopravník s váhou na polceste k stanovisku
Pohľad na zásobník biomasy zo strany kolov - elektronický model
budú signalizované ostatné kovové častice. Reťazopásový zhrňovač bol zvolený namiesto šnekového odsunu z dôvodu očakávanej nečistoty štiepok
- toto zariadenie je menej citlivé na väčšie kusy
prepravovaného materiálu. Dávkovanie biopaliva
do zásobníka biopaliva (sk. 10) bude zabezpečený frekvenčným meničom reťazopásového dopravníka. Samotná úprava štiepok pozostáva
z dvoch krokov:
triedenie,
drvenie.
Z odlučovače kovu s pásovým dopravníkom (sk.
05) sa dostáva štiepka na triedičku (sk. 01), kde
sa odlučujú tri časti, a to:
frakcia 0 až 40 mm padá priamo na vynášací
dopravník (sk. 04),
frakcia 40 až 70 mm padá na drvič nadrozmerných kusov (sk. 02) a po dodrvení na frakciu do
40 mm padá tiež na vynášací dopravník,
frakcia nad 70 mm, zamrznuté huchvalce,
a väčšie kusy dreva prípadne väčšie kusy
Technologická elektroinštalácia a MaR
Naša spoločnosť dodá spracovanie algoritmov na
MaR. Dodávka ACS sa skončí při svorkovnici poháňacích motorov. Pri riadení sa uvažuje s nasledovnými zásadami:
Riadenie bude zabezpečené pomocou modulárneho priemyselného programovatelného
automatu z produkcie Siemens.
Monitorovanie stavu technologickej linky bude zabezpečené vizualizačným programom
na riadiacom PC.
Riadiace PC a výstupy z kamerového systému
budú umiestnené v centrále zauhľovania.
Z tohto miesta bude možné ovládať funkcie
technologickej linky na diaľku.
Riadenie umožňuje aj miestne ovládanie jednotlivých strojov linky.
Ing. František Keszeli,
konateľ,
ALFA CONEX SLOVAKIA, s.r.o.
Fuel management in Teplárna Strakonice
Supply of technology for "Teplárna Strakonice Fuel Management" consists of warehouse technology and fuel treatment as well as fuel dosage for K2
and K1 boilers. The article describes in particular an implementation method for the transport of 40% of wood chippings, i.e. how to transport about
14 tons per hour of wood chippings of suitable granulometry to a new storage tank for K1 and K2 boilers. The article also describes implementation
of this part of reconstruction of the heating plant in Strakonice, executed by ALFA CONEX SLOVAKIA, s.r.o. (ACS).
Топливное хозяйство теплостанции Страконице
Поставка технологии «Топливное хозяйство теплостанции Страконице» начинается с технологического оборудования склада, подготовки топлива
и дозированная доставка топлива к котлам К2 и К1. В статье описан способ реализации поставки 40 % древесных опилок, т. е. как доставить к
новым бункерам котлов K1 и K2 около 14 тонн/час гранулированых древесных опилок. Реализацию этого проекта проводила фирма «ALFA CONEX
SLOVAKIA» (ACS).
01/2013
www.allforpower.cz
AFP_IC_01_13__ 28.2.13 17:25 Stránka 29
Komplexné riešenie
spoluspaľovania
biomasy
Komplexné riešenie spoluspaľovania biomasy
Spoluspaľovanie biomasy bolo úspešne realizované vo Elektrárniach Vojany - Slovenské elektrárne Enel, a. s., v dvoch etapách.
V roku 2009 bol uvedený do prevádzky 1. etapa, ktorá riešila:
spoluspaľovanie biomasy v dvoch 370MW fluidných kotloch do 4 váhových percent s čiernym uhlím
sklad a úprava biomasy bez nároku na obsluhu
primiešanie biomasy medzi čierne uhlie
So zariadením sa dosahovali veľmi dobré výsledky s vysokým ekonomickým prínosom, a pracuje dodnes bez poruchy.
Vzhľadom k tomu, že priepustnosť palivových ciest do kotlov bolo obmedzené primiešaním 5% biomasy do paliva, koncom
roka 2011 bola zahájená výstavba 2. etapy spoluspaľovania: "Priamy vstup biopaliva do kotla zo zadnej strany"
Vyžadovalo to aj značné nároky na koordináciu projektu, muselo sa doprojektovať a schváliť a po realizácii odskúšať
technickou inšpekciou bočný vstup do 40 m vysokého fludného kotla s výkonom 370 MW. Náš odborný vstup bol potvrdený
prevádzkovými skúškami v janurári 2013, kde bez väčších výkyvov kotla bola štiepka prepravovaná do spaľovacieho priestoru
fludného kotla.
Celková zostava úpravy biomasy vo Vojanoch
Celkový pohľad na elektronický model dodávky biopaliva do kotla zadným otvorom
ALFA CONEX SLOVAKIA, s.r.o., Cestárska 9, SK-979 01 Rimavská Sobota
Telefón: +421 47 5631259, Fax: +421 47 5811297
e-mail: [email protected], web: www.alfacos.sk
AFP_IC_01_13__ 28.2.13 17:25 Stránka 30
Rekonstrukce kotlů K1 a K2 v teplárně Strakonice
30
| Energetické investiční celky | Energy investment units | Энергетические инвестиционные комплексы |
„Do kotle se nekvalitní biomasa
nedostane. Naše technologie
to nedovolí,“
uvedl v rozhovoru pro časopis All for Power Ing. František Keszeli, jednatel společnosti ALFA CONEX SLOVAKIA, s.r.o.
František Keszeli (12. 7. 1950)
Studoval fakultu Strojního inženýrství na VUT
v Brně, poté přestoupil na ČVUT v Praze. Po
absolvování nastoupil v Závodě ťažkého strojárstva Zvolen. V letech 1979 a 1981 přihlásil několik patentů na nakládač Locutus, jehož vývoj řídil. Od roku 1983 působil jako
technický ředitel firmy Agrostav v Rimavské
Sobotě. V roce 1985 absolvoval stavební fakultu vysoké školy v Bratislavě, od roku 1990
působí jako soukromý podnikatel. Ve společnosti Liaz Velký Krtíš pracuje na vývoji trojkolky, v ZTS Lučenec na nakladači BOAR 60.
Od roku 1994 se podílí na vývoji zařízení pro
Vodohospodárská výstavba š.p., pro Doprastav a.s. nebo US STEEL a.s. a stává se majitelem několika patentů. Od roku oku 2005
zakládá svou vlastní firmu a specializuje se
na dodávky pro energetiku. V této oblasti
pracuje dodnes.
Rozsah vašich činností ve Strakonicích byl značný. Jak byste svou účast shrnul do pár vět?
Našim úkolem bylo především zabezpečení
přepravy dřevní štěpky vhodné granulometrie do
rekonstruovaných kotlů K1 a K2. Zásadní bylo
splnění požadavku investora – zajistit dopravu
venkovní a samostatnou linkou, čili realizovat dopravu biomasy jako samostatný celek. Nikoliv jak
bylo původně zamýšleno – uhlí i biomasa společně, na stávajícím dopravníku.
Strakonicích, garantuje, že kvalita biomasy dodávaná do kotle bude zajištěna v požadované míře.
Do kotle se prostě nedostane nic, co by tam nemělo dělat, naše technologie to prostě nedovolí. Naše
technologie umí zpracovat i nekvalitní biomasu
a vyloučit z něj absolutně nevyužitelné složky.
Přínos naší dodávky vidím i ve speciálních
protivýbušných systémech. Nezanedbatelným přínosem je o to, že nebyla narušena stávající technologie a systém dodávek uhlí. ....
Mnoho energetických zdrojů hořekuje nad kvalitou biomasy. Co si o tom myslíte?
Určitě, spolehlivost a kvality dodávek štěpky je zásadní, jinak dochází k problémům při
spalování. Technologie, kterou jsme uplatnili ve
Popište prosím více tyto systémy.
Poprvé jsme systém aplikovali v rámci II. etapy ve Vojanech. Jak víte, prach spolu se vzduchem
může vytvořit vhodné podmínky k výbuchu, ohrozit
životy lidí, poškodit zařízení. Na konkrétní místa se
Reťazový dopravník na mieste
01/2013
www.allforpower.cz
tak instalují snímače tlaku, která v případě zjištění
změny tlaku, okamžitě zařízení napustí inertním
plynem. Protivýbušná směs tak podmínky výbuchu eliminují a případný požár udusí.
Kdy jste do procesu rekonstrukce vlastně vstoupili?
Smlouvu s generálním dodavatelem jsme podepsali 12. dubna 2011 a naše dodávky a montážní práce skončily v polovině roku 2012. Věřím,
že k plné spokojenosti našeho odběratele.
Mnoho dodavatelů se potýkalo s malým prostorem na stavbě...
Ano, i my jsme se museli vypořádat s omezeným prostorem v teplárně, hlavně při montáži. Máme vice výrobků různých skupin, některé jsou
v celku a na staveniště se přivezli v celku, oproti
tomu např. Řetezopásový dopravník se přivezlo
auty a zkompletovalo se až na místě.
Vzhledem k tomu, že dodáváme většinou
kompaktní stroje v celku a v našich dílnách doma,
nepotýkali jsme se s malým prostorem tak zásadně jako jiné firmy. Zapotili jsme se však při montáži
řetězového dopravníku značné hmotností ve výšce
více než 20 metrů. Díky úzké koordinaci se specialisty firem Felbermayr a Tenza jsme však tuto
činnost úspěšně zvládli.
Spolupráci s Tenzou bych rád vyzdvihl, především v oblasti která je myslím hodně důležitá –
nikdo nikomu nic nedluží. I proto jsem rád, že spolu budeme spolupracovat v následujících měsících na kotlech 16 MW v lokalitě Vrdy u Pardubic.
Zde bychom měli zajistit dopravu biomasy nejen
do zásobníku, ale až do kotle.
Na čem jste se podíleli v loňském roce mimo zakázku na západě Čech?
Reťazový dopravník sa približuje k miestu montáže zavesený na dvoch výkonných žeriavoch
AFP_IC_01_13__ 28.2.13 17:25 Stránka 31
| Energetické investiční celky | Energy investment units | Энергетические инвестиционные комплексы |
Strojovňa, pohľad na klzné podlahy
Začiatok montáže presuvného dopravníka s váhou I
Začiatok montáže presuvného dopravníka s váhou II
Zahájenie montáže presuvného dopravníka s váhou
Zdvih reťazového dopravníka druhým žeriavom
Zmínit bych mohl například dodávku peletizační linky do Gdaňska (Polsko). Nebo třeba rekonstrukci hlavní dopravní trasy uhlí v elektrárně
Vojany. Zde jsme loni realizovali akci nazvané:
„Spoluspaľovanie alternatívnych palív vo fludných
kotloch EVOI, II. Etapa“. S firmou Raumaster, která
dodala vstupní šnek jsme zabezpečovali vstup
20 % dřevní stěpky přímo do spalovací komory
stávajícího 370MW kotle. Vzhledem k velikosti
kotle jsme zakázku realizovali v extrémně krátké
době šesti měsíců. Jde o 45 metrů vysoký kotel
s rozměry 20 × 20 metrů. Jedná se o jeden z největších tepelných kotlů na Slovensku.
Ve Vojanech jsme již v rámci první etapy
(1. etapa aplikace biomasy do fluidních kotlů,
2009) s úspěchem vyzkoušeli námi navržené
technologie přípravy a dodávky biomasy. Zařízení
pracuje bezchybně. Šlo vlastně o obdobu toho, co
jsme nyní dělali ve Strakonicích
Ve Vojanech jsme se podíleli i na zastřešení
skladu biomasy. V první etapě se investor k tomuto kroku neodhodlal, ale v zimě se tam vytvořila
velice tlustá skořápka z ledu a biomasy a tu nešlo
použít do kotle. Proto se v druhé fázi investor rozhodl sklad zastřešit. Menší kousky ledu naše zařízení rozdrtí a biomasa je použitelná.
Jedná se o bezobslužné dopravní linky?
Ve Vojanech je zcela automatizovaná. Ve
Strakonicích by byla taktéž zcela bezobslužná, ale
prvek odlučovače kovů nešel zcela vyřešit jako
bezobslužný.
Akcí mnoho… Museli jste posílit vaše strojní vybavení?
Určitě. I na základě poměrně rozsáhlých prací
ve Strakonicích jsme náš strojní park dovybavili
především o moderní ruční nářadí. Například šlo
o přenosný plazmový řezací stroj nebo špičkový
ruční svařovací agregát pro svařování MIG - „MinarcMig Evo 200“. Kvalitu našich dodávek podpořil i nákup přenosných kontrolních a měřících
nástrojů n měření tvrdostí materiálu, tloušťky barvy a podobně. Našim významným dodavatelem je
výrobce motopřevodovek, které tvoří srdce našich
strojů. Převodovky kupujeme od německé společnosti NORD, která má na Slovensku zastoupení.
Zmínit bych mohl i inovované motory Siemens
s nižšími požadavky na elektrický příkon, součástí
našich zařízení jsou i špičkové váhy firmy Schenk.
Investujeme ale nejen do obnovy strojů a zařízení, ale i do rozšíření software a hardware pro
kreslení od společnosti Autodesk Štor Cad Computers z Košic.
Zajímavou inovací je to, že na naše třídičky
a drtičky montujeme automatizované mazací systémy. Obvykle totiž není čas na to, aby provozovatel drahé SKF ložiska pravidelně mazal, proto jsme
to vyřešili takto.
Jaké zakázky stojí před vámi nyní?
Očekáváme nárůst výstavby energetických
zdrojů se spalováním biomasy, a proto se připravujeme na růst poptávek i po našich zařízeních.
V současné době se připravujeme na dva projekty
v Česku a dva v Maďarsku. I doma, na Slovensku,
se připravujeme na dva projekty, a to pro Slovenské elektrárne/Enel. Projektů je tedy hodně a bude
jich, myslím, přibývat. Maximálně se proto věnujeme vývoji a zdokonalování našich zařízení. Jako
jednu z největších výzev budoucnosti spatřujeme
v oblasti ekologického zpracování a energetického
využití odpadů.
(čes)
01/2013
www.allforpower.cz
Rekonstrukce kotlů K1 a K2 v teplárně Strakonice
Reťazový žeriav sa fixuje na miesto
31
AFP_IC_01_13__ 28.2.13 17:25 Stránka 32
Rekonstrukce kotlů K1 a K2 v teplárně Strakonice
32
| Energetické investiční celky | Energy investment units | Энергетические инвестиционные комплексы |
Realizace vyzdívek s použitím
prefabrikovaných tvarů v rámci
výstavby fluidního kotle
v Teplárně Strakonice
V článku je popsán předmět dodávek vyzdívek pro fluidní kotel v Teplárně Strakonice od firmy TEPLOTECHNA Ostrava, a.s. Autor prezentuje technické
řešení a blíže popisuje výhody aplikace nejmodernějšího způsobu v oblasti vyzdívek, a to použití prefabrikovaných tvarů v prostoru fluidního lože.
V článku je popsán i způsob výroby těchto prefabrikátů.
Předmětem dodávky vyzdívek pro fluidní kotel
v Teplárně Strakonice je návrh, vypracování projektové dokumentace, dodávka a montáž kompletního systému vyzdívek. Konkrétně se týká:
vnitřních vyzdívek fluidního topeniště, tj. vyzdění svislých obvodových a dělících stěn,
vyzdění otvoru pro hořák, průlezových otvorů,
průzorů, vstupu paliva a dalších otvorů ve
spalovací komoře,
zhotovení obezdívky svislých membránových
stěn komory 1. tahu a vodorovných
spodních komor těchto stěn včetně zhotovení
otrnění ocelových ploch,
obezdění horních komor, stropu membránových stěn, utěsnění prostoru mezi komorami,
kompletní dodávka kotvícího systému,
kompletní zajištění montážních prací včetně
všech návazností (např. lešení, zařízení staveniště, dopravy, bezpečnosti práce aj.),
likvidace odpadů vzniklých při zhotovení díla
(vyzdívek kotlů K2 a K1),
zpracování dokumentace pro vysoušení vyzdívek.
Prefabrikovaná tvarovka
Vyzdívkové materiály jsou navrženy s ohledem
na odolnost vůči alkalické korozi, kterou způsobuje spalování biomasy a abrazivnímu působení popílku ve fluidních kotlích.
TECHNICKÉ ŘEŠENÍ:
Vyzdívky fluidního lože musí splňovat požadavky na první vysušení vyzdívek, kdy v počátečním čase nárůstu teploty bude fluidní lože bez pohybu. Tehdy je nutné zajistit, aby vyzdívka krytá
tímto ložem byla v takovém stavu, aby po zahájení
fluidizace nedošlo k jejímu poškození. Lože musí
současně s tím odolávat abrazivnímu působení
fluidního popela. Konstrukce fluidního lože je v důsledku rozdělení lože dělícími příčkami na několik
sekcí poměrně unikátní v podmínkách již realizovaných fluidních kotlů v rámci ČR. Dělící příčky není možno zakotvit k ocelovému plášti, tudíž musí
fungovat jako samonosné konstrukce a odolávat
extrémním podmínkám obraze a oboustrannému
ohřevu vyzdívky.
Hlavní myšlenka projektu:
Celé fluidní lože v pracovní vrstvě bude z prefabrikovaných tvarovek.
Použití vysoce-kvalitních vyzdívkových materiálů.
Ostatní části vyzdívek budou konstruovány
01/2013
www.allforpower.cz
standardními postupy v běžné kvalitě pro vyzdívky fluidních kotlů.
(dilataci) prefabrikovaným tvarovkám, které
proto nepraskají.
Na základě dlouhodobých zkušeností s konstrukcemi vyzdívek fluidních kotlů doporučil dodavatel v maximální možné míře použití nejmodernějšího způsobu v oblasti celkové vyzdívky prostoru
fluidního lože, a to použití prefabrikovaných tvarů.
PROCES VÝROBY PREFABRIKOVANÝCH TVAROVEK VE VÝROBNÍM AREÁLU TEPLOTECHNA OSTRAVA A.S.
Důvody použití prefabrikovaných tvarů:
rychlá a snadná montáž na stavbě,
zkrácení délky doby montáže,
rychlejší a snadnější temperace a vysoušení vyzdívek, (není nutno vysoušet jen temperovat),
maximální pevnostní parametry žárobetonu
již při nájezdu kotle,
vhodnější technické řešení. Dodané tvarovky
budou v podobě „pero drážka“, získá se tak
soudržnější vyzdívku a zamezí se tím průniku
popelovin mezi pracovní žárobetonovou tvarovku a izolační žárobeton.
Důvody vedoucí k použití prefabrikovaných tvarů:
Použité materiály odolávají působení alkalické koroze.
Nutnost snížit povrchové teploty pláště kotle
a tím přispět nejen k prodloužení funkčnosti
kotevních prvků, ale i ke snížení vnitřní teploty
v kotelně vhodnou skladbou izolačních vrstev.
Maximální snížení obsahu vody ve vyzdívkách.
Zvýšení životnosti obtížně přístupných vyzdívek z pohledu stavby lešení a přístupnosti
prostoru.
Zajištění vyšší pevnosti ukotvení vyzdívek
použitím kotevních nerezových kladívek.
Tato kladívka mají větší tloušťku materiálu
oproti klasickým kulatinovým nerezovým
kotvám. Jsou drženy dvojicí kulatin, přivařených jediným svárovým spojem na plášť
kotle. Kotevní kladívko umožňuje pohyb
Proces výroby:
míchání žárobetonové směsi
odlití směsi do forem
vibrování na vibračních stolech
zrání tvarovek
doformování
výpal v peci na teplotu až 800°C
kontrola kvality, expedice
AFP_IC_01_13__ 28.2.13 17:25 Stránka 33
| Energetické investiční celky | Energy investment units | Энергетические инвестиционные комплексы |
TEPLOTECHNA Ostrava a.s. disponuje týmem odborníků, kteří řeší projekty
komplexně včetně uplatnění vlastního
know-how v oblasti projektování a dodávek.
Vybrané aktivity v oblasti pozemního stavitelství:
• speciální železobetonové monolitické stavby
• občanské, bytové, průmyslové stavby
• sanace betonových konstrukcí
• rozhledny, stožáry
www.tto.cz
• věžové a zemní vodojemy
Rozproudíme vaše IT
Svěřte starost o vaše IT odborníkům.
Konstrukce letadel stojí hodně úsilí, zdrojů a vyžaduje práci odborníků v různých oborech. Obvykle jsou tím pověřeny specializované firmy. Stejně tak je
mnohem bezpečnější vytvořit IT řešení ve spolupráci s odborníky a využít Software as a Service než vytvářet IT řešení svépomocí. Koneckonců i vy sami,
když chcete odletět na dovolenou, nestavíte si vlastní rogalo, ale využijete standardní, bezpečné letadlo komerčních aerolinek.
Schopnost řádně se starat o IT řešení našich klientů je jenom jedna z mnoha věcí, jež za posledních 20 let udělaly z Unicorn Systems renomovanou
společnost, která dneska poskytuje ty největší informační systémy v bankovnictví, pojišťovnictví, telekomunikacích, energetice, průmyslu, obchodu
i veřejném sektoru po celé Evropě.
w w w. u n i c o r n . e u
01/2013
www.allforpower.cz
Rekonstrukce kotlů K1 a K2 v teplárně Strakonice
TEPLOTECHNA Ostrava a.s. je stavební společnost s dlouholetou tradicí
v oboru žárotechniky a specializovaného pozemního stavitelství, která pružně
a efektivně řeší potřeby a přání svých zákazníků, jak u nás doma, tak i v zahraničí.
Společnost působí dlouhodobě jako servisní společnost v hutích, elektrárnách a dalších průmyslových oblastech,
kde jsou její služby potřebné.
Vybrané aktivity v oblasti žárovzdorných vyzdívek:
• vysoké pece a ohřívače větru
• koksárenské baterie
• elektrárenské a teplárenské kotle
• průmyslové pece, ocelářské pece
• výstavba, revize, opravy komínů
• kompletní servisní činnost vyzdívek tepelných agregátů
• provádění izolací kotlů
33
AFP_IC_01_13__ 28.2.13 17:25 Stránka 34
Rekonstrukce kotlů K1 a K2 v teplárně Strakonice
34
| Energetické investiční celky | Energy investment units | Энергетические инвестиционные комплексы |
Sestava hořákového kamene
Žárobetonové prefabrikáty společnosti Teplotechna Ostrava jsou od roku 2008 vyráběny
na základě vlastních receptur, které vycházejí
z historických zkušeností, nejnovějších poznatků
a praktických zkušeností.
Základní surovinovou bází jsou pálené lupky,
vysocehlinitá ostřiva, bauxit a vysocehlinité cementy. Pro vlastní výrobu, čili od přípravy směsí,
přes vibrování, zrání až po temperování v plynové
vypalovací peci jsou použity nejmodernější technologie. Výrobní divize Prefa zpracovává kromě
vlastních směsí také mnoho typů žárobetonových
směsí jiných tuzemských i zahraničních výrobců.
Nejčastější použití žárobetonových prefabrikátů:
vyzdívky kotlů na tuhá paliva,
vyzdívky pecí v hutním průmyslu,
vyzdívky kotlů na spalování komunálního i nebezpečného odpadu,
vyzdívky chemických agregátů.
SKLADBA VYZDÍVEK V TEPLÁRNĚ STRAKONICE
Fluidní lože
60 mm mikrokalcium-silikátová deska - MM
100 mm izolační cihla – IFB
230 mm prefabrikované tvarovky, (PT) v místech prostupu litý (MCC) žárobeton
Pozn. Dilatace realizována vláknitou rohoží a vláknitým papírem
Vnitřní vyzdívky stěn spalovací komory od komory do výšky 6 000 mm
MCC žárobeton na komoře kotle
70 mm LCC žárobeton typu LCC
70 mm LCC1 žárobeton typu LCC1
Pozn. Otrnění membránové stěny realizováno kotvami 17 251, dilatace vláknitou rohoží a vláknitým papírem
Vyzdívky otvorů pro hořák, průlezů, vstupů paliva
a dalších otvorů ve spalovací komoře
65 mm izolační cihla – IFB
LCC žárobeton podle místa použití tak, aby
odpovídal kvalitě okolního žárobetonu na stěně kotle
Pozn. Kotevní prvky byly použity podle potřeby
(průměr 8 mm, 17 251), dilatace realizována vláknitou rohoží a vláknitým papírem
Vyzdívky horních komor, stropu membránových
stěn, utěsnění prostoru mezi komorami
100 mm prefabrikovaná tvarovky – PP
100 mm torkretačního žárobetonu – GC
Pozn. Kotevní prvky podle potřeby (průměr 8 mm,
17 251), dilatace vláknitou rohoží a vláknitým papírem
PRVNÍ VYSUŠENÍ VYZDÍVEK
Vysušovací křivka je navržená v rozsahu 96
hodin s max. teplotou 600˚C. Vysoušení bude
provedeno najížděcím hořákem kotle za dozoru
specialistů Teplotechna Ostrava.
ZÁVĚR
Vzhledem k modernímu řešení systému vyzdívek a jedinečnosti technického řešení vyzdívky fluidního lože lze očekávat dosažení vysoké provozní
jistoty v oblasti vyzdívek a využití obdobných technologií na dalších projektech.
Ing. Radek Mráz,
TEPLOTECHNA Ostrava a.s.
Installation of linings using precast shapes as part of construction of a fluidized bed boiler in Teplárna Strakonice
The article describes the scope of supply of linings for a fluidized bed boiler in Teplárna Strakonice by Teplotechna Ostrava, a.s. The author describes
the technical solution and provides a closer description of the benefits of application of the most advanced method in the field of linings, namely the
use of precast shapes in the fluidized bed area. The article also describes the method of production of these precast shapes.
Проведение обмуровки с использованием форм заводского изготовления в рамках строительства флюидного котла на теплостанции Страконице
В статье описан предмет поставок обмуровок для флюидного котла на теплостанции Страконице от фирмы "Teplotechna Ostrava, a.s". Автор
рассказывает о технических решениях и обращает внимание на преимущества применения самых новых технологий в области обмуровок , т.е.
использование форм заводского производства. Описан и способ производства такких обмуровок.
01/2013
www.allforpower.cz
AFP_IC_01_13__ 28.2.13 17:25 Stránka 35
| Energetické investiční celky | Energy investment units | Энергетические инвестиционные комплексы |
Společnost ENVIRMINE-ENERGO, a.s. je subdodavatelem generálního dodavatele stavby TENZA, a.s. v rámci zakázky „Rekonstrukce kotlů K1 a K2
s využitím prvků fluidní techniky“ v Teplárně Strakonice. Předmětem zakázky jsou projekční a inženýrské práce na zařízení pro dopravu surovin
z provozních zásobníků do vstupních násypek kotlů K1 a K2. Součástí zajištění zakázky je výroba, dodávka a montáž zařízení vnitřního hospodářství
uhlí, biomasy, vápence a inertního materiálu a dále zařízení pro dopravu, dávkování a míchání surovin před vstupem do kotle.
Fluidní kotel má hlavní lože a dohořívací lože.
Hlavní lože je rozděleno na dvě pole, z nichž menší
pole má jednu sekci a větší pole má dvě sekce.
Kotel má tedy tři sekce a každá sekce má svůj
vstup paliva, který je třeba dle výkonu kotle zásobovat palivem v promíchaném (homogenizovaném) stavu. Základním palivem je mostecké hnědé uhlí. Přídavným palivem je dřevní štěpka, která
se bude spalovat maximálně do 40 % tepelného
výkonu kotle.
Dodávané zařízení je založeno na moderní
osvědčené technologii, jejíž provozní spolehlivost
byla ověřena v trvalém provozu při jiných realizacích. Navržené zařízení splňuje bezpečný provoz
a jsou provedena všechna nutná opatření, aby se
předešlo jakémukoli nebezpečí pro personál, zařízení a okolí během najíždění, normálního provozu, plánovaných odstávek, nouzového odstavení
a výpadků. Kvalita materiálů, konstrukční a projekční návrh, dimenzování jednotlivých zařízení
a komponent včetně povrchové ochrany odpovídá
požadavkům provozovatele.
Vnitřní hospodářství uhlí
Mostecké hnědé uhlí je skladováno v provozních zásobních dle členění - zásobník ZU1 je určen pro kotel K1 a zásobník ZU2 pro kotel K2.
Každý ze zásobníků má dvě výsypky. Na příruby
výsypek jsou nainstalovány ruční nožové uzávěry,
které slouží k uzavření zásobníků v případě opravy
zařízení pod zásobníky. Ruční nožový uzávěr je
dvousegmentový s uzavíracími listy z nerez materiálu a ovládaný pomocí řetězových kol. Pro vynášení uhlí ze zásobníků jsou pod nožovými uzávěry
osazeny vynášecí šnekové dopravníky řízené frekvenčními měniči. Doprava a úprava uhlí je řešena dvěma dopravními trasami – jedna je provozní
a druhá je záložní. Každá z tras je dimenzována
na 100 % výkonu. Vynášecími šnekovými dopravníky je uhlí o zrnitosti 0 až 40 mm dopravováno
ze zásobníků uhlí směrem ke stěně kotelny
(od kotlů) do vstupních násypek válcových drtičů.
Uhlí je ve válcových drtičích podrceno na požadovanou zrnitost 0 až 10 mm.
Válcové drtiče typu DRV10 o výkonu 10 t/hod
(každý) jsou instalovány na nově zhotovené ocelové konstrukci (plošině) ve výšce +12,2 m. Pancéřová skříň drtiče o tloušťce 30 mm je vyrobena
z materiálu HARDOX. Drtící válce jsou vybaveny
tvrdonávarem CASTOLIN a jsou poháněny násuvnými elektro převodovkami s možností reverzace
v případě zaklínění nežádoucího předmětu.
Drtiče uhlí jsou zabezpečeny ochranným systémem pro potlačení výbuchu typu ANTIDET SUPPRESSOR v následující konfiguraci pro jeden drtič.
Dopravní systém je vybaven tlakovým detektorem
výbuchu a akčními prvky pro potlačení výbuchu
umístěných v horní a dolní části drtiče. Signály
Sklad uhlí, vedle prostor pro biomasu
01/2013
www.allforpower.cz
Rekonstrukce kotlů K1 a K2 v teplárně Strakonice
Doprava surovin do kotlů K1 a K2
35
AFP_IC_01_13__ 28.2.13 17:25 Stránka 36
Rekonstrukce kotlů K1 a K2 v teplárně Strakonice
36
| Energetické investiční celky | Energy investment units | Энергетические инвестиционные комплексы |
Soustava šikmých šnekových dopravníků
Dopravník biomasy
v případě zahoření nebo čištění zásobníku štěpky.
Rozbočka je ovládána ručně a poloha klapky je indikována snímači koncové polohy, aby byla vždy
zaručena poloha klapky pro daný proces funkce
zařízení. Dopravní cesta do procesu dávkování paliva je kalhotová rozbočka napojena skluzem na
míchací šnekový dopravník paliva.
Společný zásobník biomasy
z jednotlivých zařízení jsou zavedeny do společné
řídící jednotky ochranného systému. Na výstupu
řídící jednotky je možno využít signály o stavu
ochranného systému (aktivace, porucha, záložní
napájení,….) buď z napěťových kontaktů relé, nebo datové sběrnice RS 485 (Modus).
Z drtičů podrcené uhlí o zrnitosti 0 až 10 mm
padá přes skluzovou výsypku do soustavy šikmých
šnekových dopravníků uhlí, které dopraví podrcené uhlí do prostoru mezi zásobníky. V tomto prostoru jsou šnekové dopravníky uhlí zaústěny
do míchacího (homogezačního) šnekového dopravníku paliva. Šnekové dopravníky uhlí jsou
trubkového provedení, vybavené kontrolními a čístícími otvory.
Vnitřní hospodářství štěpky
Dřevní štěpka o zrnitosti 0 až 40 mm je skladována v nově instalovaném zásobníku ZU3 mezi
zásobníky ZU1 a ZU2. Ze zásobníku je štěpka vynášena dvěmi šnekovými dopravníky směrem
do prostoru mezi kotle K1 a K2. Výpady ze šnekových vynašečů jsou osazeny ručně ovládanými kalhotovými rozbočkami. Kalhotové rozbočky slouží
k vypouštění štěpky mimo proces dopravy paliva
01/2013
www.allforpower.cz
Míchání surovin a dávkování do kotle
Jednotlivé suroviny jsou šnekovými dopravníky dopravovány do míchacího šnekového dopravníku. V tomto dopravníku se jednotlivé suroviny
promíchají a dopraví směrem k zásobníkům směsi
ZS 1, ZS 2, ZS 3 před kotlem. Nad zásobníky směsi
je ukotven rozdělovací šnekový dopravník, který je
vybaven třemi výpady. Rozdělovací šnekový dopravník je reverzační tak, aby bylo možno plnit jednotlivé zásobníky směsi dle aktuálního stavu zaplnění. Výpad do prostředního zásobníku paliva je
osazen dálkově ovládaným nožovým uzávěrem.
Mísící a rozdělovací šnekový dopravník je v provedení žlabovém, s demontovatelným víkem pro potřeby kontroly a čištění.
Zásobníky směsi ZS 1, ZS 2, ZS 3 o užitném
objemu 1 m3 jsou vybaveny snímači minimální
a maximální hladiny a kontinuálním snímáním hladiny. Na výpadu zásobníků jsou namontovány vynášecí spirálové dopravníky, které jsou dle výkonu
kotlů řízené frekvenčním měničem. Ze spirálových
dopravníků je palivo přes rotační podavače dávkováno do skluzu paliva kotlů. Rotační podavač slouží
jako bezpečnostní uzávěr systému dopravy paliva
proti zpětnému zašlehnutí plamene z kotle.
Zásobníky směsi jsou zabezpečeny ochranným systémem pro potlačení výbuchu typu ANTIDET SUPPRESSOR v následující konfiguraci pro jeden mezizásobník. Každý mezizásobník je vybaven
tlakovým detektorem výbuchu a akčním prvkem
pro potlačení výbuchu. Signály z jednotlivých zařízení jsou zavedeny do společné řídící jednotky
ochranného systému. Na výstupu řídící jednotky je možno využít signály o stavu ochranného
systému (aktivace, porucha, záložní napájení,….)
buď z napěťových kontaktů relé, nebo datové
sběrnice RS 485 (Modus).
Z bezpečnostních důvodu jsou zásobníky
směsi vybaveny čidly pro měření teploty a katalytickými senzory pro zjišťování přítomnosti CH4. Senzory jsou napojeny na vyhodnocovací jednotku,
která v případě indikace plynu vyhlásí alarm.
Hospodářství inertních materiálů pro kotel K2
Zásobník inertního materiálu ZI o užitném objemu 12 m3 je v ocelovém provedení usazen v prostoru čelní stěny stávajícího zásobníku ZU3 na nově
vybudované podpěrné ocelové konstrukci kotvené
na stávajících nosnících objektu kotelny. Zásobník
obdélníkového rozměru 1,85 × 2,3 metru je vybaven přetlakovým filtračním systémem pro odprášení plnění zásobníku. Zásobník bude mít dvě výsypky. Jedna je určena pro vynášení inertního
materiálu směrem ke kotli K1 a druhá pro vynášení ke kotli K2. Každá z výsypek je osazena ručním
nožovým uzávěrem. V délce výsypky 2,3 metru
jsou osazeny čtyři sekce nožového uzávěru.
Zásobník inertního materiálu bude plněn
pneumatickou dopravou z přepravních autocisteren. Napojení autocisterny na plnící potrubí je situováno vně u stěny objektu kotelny vedle stávajícího centrálního vysavače. Plnící potrubí je
od tohoto místa vedeno po stěně objektu kotelny
směrem do zásobníku inertu. Zásobník je vybaven
přetlakovým filtrem Puls-Jet s regenerací hadic tlakovým vzduchem, pojistným ústrojím pro jištění
přetlaku a podtlaku v sile, čidlem kontinuálního
měření hladiny, čidlem maximální hladiny a čidlem minimální hladiny.
Zásobní bude dále při provozním procesu kotle plněn pneumatickou dopravou ložovým popílkem odpouštěného z fluidního lože kotlů.
Inertní materiál je ze zásobníku ZI vybírán šnekovými vynášecími dopravníky. Vynášecí šnekové
dopravníky jsou řízeny frekvenčním měničem
z důvodu nastavení výkonu vynášení materiálu
AFP_IC_01_13__ 28.2.13 17:25 Stránka 37
Dodávky investičních celků „na klíč“
Naše společnost realizuje většinu svých zakázek
formou „na klíč“, tzn. že kromě vlastních výrobků
zajišťuje i potřebné subdodávky (např. elektro
a stavební část technologie).
Zpracování projektové dokumentace pro stavební
povolení, realizační, studie apod., software CAD 3D
Výroba dle dokumentace
Nákup subdodávek
Montáž
Uvedení do provozu, zaškolení obsluhy
Záruční a pozáruční servis
Pro odvětví energetiky dodáváme:
Technologie před kotlem
Skládky paliva ( hlubinná, přístřešek ..)
Třídění a drcení paliva ( třídiče, drtiče, separátory,… )
Doprava paliva ( uhlí, biomasa )
Vynášení a dávkování paliva (objemové, hmotnostní)
Potlačení prašnosti
Odprášení
mlžení přesypů, skládky ( vodní děla )
centrální průmyslové vysavače
Technologie za kotlem
Popílkové a škvárové hospodářství (mokrá či suchá cesta)
Úprava popela ( chlazení, drcení, třídění, … )
Dopravní systém ( mechanická či pneumatická
doprava )
Expedice popela
zvlhčení popílku a expedice směsi - volná
nakládka na auta
suchá – plnění autocisteren a vagonů Raj
plavení – usazování na kališti, plnění kontejnerů
Míchání popílku a produktů odsíření
Vápencové hospodářství
ENVIRMINE – ENERGO, a.s.
nám. Jurije Gagarina 233/1, 710 00 Ostrava
tel.: 596 112 982
e-mail: [email protected]
www.envirmine-energo.cz
Pracoviště Žamberk
Orlická kasárna 733, 564 01 Žamberk
tel.: 465 613 320
fax: 465 613 310
AFP_IC_01_13__ 28.2.13 17:25 Stránka 38
Rekonstrukce kotlů K1 a K2 v teplárně Strakonice
38
| Energetické investiční celky | Energy investment units | Энергетические инвестиционные комплексы |
dle zvoleného procesu dávkování inertního materiálu do kotlů. Z vynášecích šnekových dopravníků
je inertní materiál přesypem dopravován do míchacího šnekového dopravníku paliva.
Úprava a doprava ložového popela
Tuhé zbytky po fluidním spalování v kotli různých druhů paliv (uhlí, biomasa) budou tvořeny
propadem pod roštem kotle a odpouštěním fluidní
vrstvy v zadní části kotle. Propad pod roštem bude
obsahovat inertní materiál a tuhou fázi nespáleného paliva (škvára, spečence, nespálený zbytkový materiál z paliva). Odpouštění fluidní vrstvy bude obsahovat ložový popel a malý podíl inertního
materiálu.
Navržený systém úpravy a pneumatické dopravy popele vychází z dispozičního uspořádání kotlů
K1 a K2 a pásového dopravníku odškvárování.
Výpady z chladících šnekových dopravníků
popela budou osazeny dálkově ovládanými nožovými uzávěry DN 250. Uzávěry budou sloužit k uzavření dopravní cesty ložového popela do drtiče
a pneumatického dopravníku. Popel bude přes
uzavřené nožové uzávěry dopravován chladícími
šneky na stávající pás odškvárování.
Do sběrného redlerového dopravníku umístěného na podlaží ±0,0 m bude zaústěn skluz vybavený kalhotovou rozbočkou z prvního chladícího
šnekového dopravníku popela ze zadního tahu.
Z nožových uzávěrů chladících šnekových dopravníků popela S3a a S3b bude vychlazený popel padat do sběrného redlerového dopravníku. Sběrný
redlerový dopravník dopraví ložový popel do prostoru mezi kotle K1 a K2. Výpad ze sběrného redlerového dopravníku bude zaústěn do šnekového
dopravníku, který dopraví ložový popel a popel
ze zadního tahu nad drtič popela. Sběrný redlerový
dopravník a šnekový dopravník budou v provedení
odolném proti opotřebení.
Dopravovaný popel od kotlů bude podrcen ve
válcovém drtič instalovaném nad podlahou
±0,0 m. Popel bude drcen na zrnitost 0 až 8 mm.
Pancéřová skříň drtiče bude vyrobena z materiálu
HARDOX. Drtící válce budou vybaveny tvrdonávarem CASTOLIN a budou poháněny násuvnými
elektro převodovkami s možností reverzace v případě zaklínění nežádoucího předmětu. Z drtiče bude popel dávkován do pneumatického dopravníku.
Zásobníky směsi
Pneumatický dopravník bude instalován v suterénu kotelny v prostoru mezi kotli K1 a K2 v místě
stávajícího nevyužívaného vzduchového kanálu.
Pneumatický dopravník MAXFLO o dopravním výkonu 5 t/h bude na vpádu vybaven vstupním ventilem pro uzavření toku popílku po naplnění dopravníku, výstupním ventilem pro uzavření
dopravníku po vyprázdnění a odvzdušňovacím
ventilem pro odtlakování pneumatického dopravníku a odvodu vzduchu při plnění dopravníku.
Uvedené ventily budou řízeny dálkově pomocí
elektropneumatického ovládání a budou vybaveny nafukovacím těsněním pro dokonalé utěsnění
při plnění nebo dopravě popílku. Potrubí pneumatické dopravy popela bude vedeno od pneumatického dopravníku podél konstrukcí kotlů
k zásobníku inertního materiálu. Před zásobníkem
inertu v úrovní bude do potrubí osazena pneumaticky ovládaná rozbočka. Jedna větev bude zavedena do koncového boxu na střeše zásobníku inertu ZI (doplňování inertního materiálu do kotlů).
Druhá větev bude vedena mezi kotli do prostoru
místnosti odvodu úletového popela pod elektroodlučovači, kde bude dále potrubí vedeno souběžně se stávající potrubní trasou popela do zásobníku popílku.
Vnitřní vápencové hospodářství pro kotel K2
Vápenec bude dávkován z provozního zásobníku ZV o užitném objemu 5 m 3. Provozní
zásobník je nainstalován v prostoru mezi kotli
K1 a K2 před původním zásobníkem ZU3. Provozní zásobník vápence ZV bude plněn pneumatickou dopravou z přepravních autocisteren.
Napojení autocisterny na plnící potrubí bude situováno vně u stěny objektu kotelny vedle stávajícího centrálního vysavače. Plnící potrubí je
od tohoto místa vedeno po stěně objektu kotelny směrem do zásobníku vápence. Do budoucna je uvažováno s plnění zásobníku z vnějšího
hospodářství vápence. Zásobník vápence ZV je
vybaven přetlakovým filtrem Puls-Jet s regenerací hadic tlakovým vzduchem, pojistným ústrojím pro jištění přetlaku a podtlaku v sile a čidly
měření hladiny. Zásobník je z důvodu prokazování dávkovaného množství vápence do kotle
usazen na tenzometrických snímačích váhy. Kuželová výpadová část zásobníku je z důvodu
zlepšení kontinuálního toku vápence vybavena
pulzním provzdušňovacím zařízením pro čeření
a uvolňování kleneb. Zásobník je na výpadu
osazen ručním nožovým uzávěrem. Pod uzávěrem jsou nainstalovány dávkovací rotační podavače řízené frekvenčními měniči. Nadávkovaný vápenec bude od provozního zásobníku
dopravován šnekovými dopravníky do míchacího šnekového dopravníku paliva.
Ing. Miloš Plíhal,
ENVIRMINE-ENERGO, a.s.
Transport of raw materials to K1 and K2 boilers
ENVIRMINE-ENERGO, a.s. is a subcontractor of the general contractor TENZA, a.s. for the project "Reconstruction of K1 and K2 Boilers Using
Elements of Fluidized Bed Technology" in Teplárna Strakonice. The subject of the contract involves designing and engineering work on equipment
intended for the transport of raw materials from storage tanks to the inlet hoppers of K1 and K2 boilers. The contract also includes manufacture,
delivery and installation of internal management for coal, biomass, limestone and inert materials and equipment for the transport, dosage and mixing
of raw materials upstream of boiler inlet.
Транспортировка сырья к котлам К1 и К2
Компания "ENVIRMINE-ENERGO, a.s." является субпоставщиком генераального подрядчика строительства "TENZA, a.s." в рамках заказа
"Реконструкция котлов К1 и К2 с использованием элементов "кипящей техники" на теплостанции Страконице. Предметом заказа стала проектная
и инженерная рботы над оборудованием для трнаспортировки сырья из рабочих бункеров до загрузочного бункера (воронки) котлов К1 и К2. Составная
часть выполнения заказа - это производство, поставка и монтаж оборудования внутреннего хозяйтва: угля, биомассы, известняка, инертного
материала и далее - оборудование для транспортировки, дозировки и смешивания сырья перед отправкой в котёл.
01/2013
www.allforpower.cz
AFP_IC_01_13__ 28.2.13 17:25 Stránka 39
| Energetické investiční celky | Energy investment units | Энергетические инвестиционные комплексы |
Montáž technologických částí nového fluidního kotle K2 s cirkulující vrstvou v Teplárně Strakonice, a.s. zajišťovala slovenská firma Ekomt, s. r. o. z Čadce.
V článku jsou popsána specifika prací.
Montážní práce začaly v roce 2011, přičemž
objem dodávky činil cca 400 tun tlakových celku.
Svařovací práce samozřejmě probíhaly podle norem, týkajících se vybraných tlakových zařízení.
Tam, kde to vyžadovaly předpisy, byl aplikován
předehřev nebo se svařovalo v ochranné atmosféře.
Zásadní pro práce tohoto typu jsou dokumenty
a protokoly WPQR a WPS. „WPQR je protokol, zahrnující všechny údaje, které jsou nutné pro kvalifikaci (schválení) předběžné specifikace postupu
svařování, WPS poskytuje požadované proměnné
postupu svařování pro zajištění opakovatelnosti
během výrobního svařování,“ říká Rudolf Hlušek,
jednatel společnosti. Tým montážníků vedli ve
Strakonicích svařovací technolog Marian Halvoník
a vedoucí montér Peter Chovanec.
Předmontážní plocha vznikla v areálu teplárny,
v těsné blízkosti kotelny. Zde probíhala příprava
Krycí vrstva svaru komory DN 15 (ESAB)
Linie svarů membránových stěn svařovaných na předmontážní plošině
Membránová stěna nad střechou teplárny
Montážní spoj - hrdlo kotlového tělesa + zavodňovací potrubí
Stany na svařovacích pracovištích - ochrana před povětrnostními vlivy při svařování v
ochranné atmosféře
Svařování komory obalovanou elektrodou (ESAB)
01/2013
www.allforpower.cz
Rekonstrukce kotlů K1 a K2 v teplárně Strakonice
Montáž technologických částí
nového fluidního kotle
39
AFP_IC_01_13__ 28.2.13 17:25 Stránka 40
Rekonstrukce kotlů K1 a K2 v teplárně Strakonice
40
| Energetické investiční celky | Energy investment units | Энергетические инвестиционные комплексы |
Příprava na transport membránové stěny
Ohřívák vody - svazek, III. tah kotle
Montážní svary na přehříváku P1, II. tah kotle
Svařování kořenové vrstvy komory DN 200 (ESAB)
Transport kotlového tělesa na montážní pozici
Ustavení membránové mezistěny, pohled do II. tahu kotle
jednotlivých ocelových částí pro svařování a předmontáž. Doprava největších dílů (především membránových stěn) probíhala pomocí jeřábu DEMAG
(práce s ním prováděla firma Felbermayr Transport
und Hebetechnik) přes střechu teplárny. V rámci finálního usazení na místo v kotelně přišly na řadu vysílačky. Zdvihací technika ale nemohla být uplatněna všude. „Jeřáb se na některá místa nedostal.
Rekonstrukce ve Strakonicích se tak vyznačovala
velkým objemem manuální práce. Situace při výstavbě nových energetických zařízení na zelené
01/2013
www.allforpower.cz
louce je v tomto ohledu zcela jiná, výrazně snazší,“
říká jednatel firmy.
V prostorách kotelny se i montážníci firmy museli potýkat s velice stísněnými prostory. Vzhledem
k tomu, že práce probíhaly za plného provozu teplárny, teplota v kotelně se pohybovala kolem 50
stupňů celsia, což dále ztížilo práci montážní firmě,
to si vyžádalo aplikaci speciálních zařízení. Šlo například o vodou chlazené svařovací přístroje.
Zajímavostí kontrolní části realizace byl požadavek investora na 100% kontrolu svarových spojů
pomocí rentgenu. Norma přitom vyžaduje pouze 10 %
kontrolu. „Pro nás to znamenalo, že jsme museli mít
dokonale zvládnutu logistiku kontrol a prací na staveništi. Z celkového počtu svarů (kterých bylo do konce ledna letošního roku více než 2 500) bylo potřeba
opravit cca 0,6% svarů,“ uvádí jednatel společnosti.
Společnost se v současné době připravuje na
rekonstrukci kotle č. 1 ve strakonické teplárně.
I zde se bude potřeba vypořádat nejen se stísněným prostorem pro montážní práce, ale i se skutečností, že nebude možné postavit jeřáb pro
AFP_IC_01_13__ 28.2.13 17:25 Stránka 41
Montáž
tlakových částí
energetických zařízení
Aktuální projekt: Rekonstrukce kotlů
v Teplárně Strakonice, a.s.
PONÚKA:
Technická pomoc pre odborné posúdenie stavu
zariadenia, návrh technického riešenia opravy,
diagnostika a odhalenie príčin vzniknutých
porúch atď.
Rekonštrukcia a modernizácia zariadení za
účelom zvýšenia hospodárnosti, spoľahlivosti,
a ekologickej prevádzky.
Montáž, opravy a servis nádrží a potrubných
rozvodov pre rôzne média a rôzne
prevádzkové parametre.
Zabezpečenie potrubných komponentov
a ich montáž.
Výroba a montáž oceľových konštrukcií.
Naša spoločnosť spolupracuje s výrobcami
a projektantmi parných a horúcovodných kotlov
s našou komplexnou dodávkou a montážou.
Montáž a rekonštrukcia teplovodných
a parovodných kotlov neobmedzeného výkonu
vrátane tlakových celkov s moderným riadiacim
systémom podľa projektovej dokumentácie.
www.ekomt.sk
EKOMT, s.r.o., Matičné námestie 1427,
022 01 Čadca, Slovenská Republika,
Tel: +42141433 40 17, Tel: +42141433 40 27,
Fax: +42141433 40 28
AFP_IC_01_13__ 28.2.13 17:25 Stránka 42
Rekonstrukce kotlů K1 a K2 v teplárně Strakonice
42
| Energetické investiční celky | Energy investment units | Энергетические инвестиционные комплексы |
Výroba úkosů typu W na potrubí chladicího svazku DN 250
Ustavení membránových stěn na montážní pozici zdvihacími zařízeními
V rámci zakázky ve Strakonicích byl použit žíhací stroj (na snímku), který byl poprvé aplikován v rámci rekonstrukce
parovodů v elektrárně Chvalovice
manipulaci s jednotlivými částmi v dostatečné
blízkosti od kotelny. „Uvažujeme, že bychom jednotlivé komponenty dopravovali do kotelny nikoliv
přes střechu, ale přes spodní část haly a následně
vše vztyčovali a montovali,“ říká R. Hlušek.
Svou odbornost v rámci montážních prací získala společnost Ekomt díky mnohým realizacím
na obdobných akcích v minulosti. Tým přitom
tvoří specialisté, kteří získali významné zkušenosti
s energetikou výhradně ve společnosti Ekomt
s.r.o. nebo v rámci dlouholetého působení v První
brněnské strojírně, SES Tlmače a dalších firmách.
„Podíleli jsme se na výstavbě elektráren a tepláren, výrobě ocelových konstrukcí a jejich montáži
nejen v Česku a Slovensku, ale i v dalších státech
Evropy, například Slovinsku,“ říká jednatel firmy.
Společnost disponuje téměř 60 lidmi, především
se jedná o svářeče s evropským certifikátem EN
287-1, 97/23/EC (metoda 111, 135, 141), dále
zámečníky, potrubáře, montéry ocelových konstrukcí a podobně.
V roce 2012 pracovali montážníci firmy Ekomt
na realizaci kotle na biomasu v městě Žarnovica
na Slovensku. Nový kotel na biomasu již stojí a je
v provozu i v Domoradicích u Českého Krumlova.
Zde firma kromě kotle realizovala i montážní práce
související s instalací 8MW turbíny. Zajímavou zakázkou byla oprava částí membránových stěn
v teplárně v Příbrami nebo opravárenské práce
v teplárnách v Písku a Táboře. V současné době
pracuje firma na biokotli v Kolíně, kde provádí
montáž vysokotlakého parního kotle (RKF26 – 26
t/h, 460°C, 45 bar).
(čes)
Installation of technology for a new fluidized bed boiler
Installation of technology for the new K2 fluidized bed boiler with a circulating layer in Teplárna Strakonice, a.s. was provided by the Slovak company
Ekomt, s.r.o., seated in Čadca. The article describes the specific features of this work.
Монтаж технологических частей нового флюидного котла
Монтаж технологических частей нового флюидного котла K2 с циркулирующим слоем на теплостанции Страконице обеспечивала словацкая фирма
«Ekomt» из Чадца. В статье описана специфика проведённых монтажных работ
01/2013
www.allforpower.cz
AFP_IC_01_13__ 28.2.13 17:25 Stránka 43
| Energetické investiční celky | Energy investment units | Энергетические инвестиционные комплексы |
Prudký a trvalý kvantitativní i kvalitativní technický rozvoj v průmyslové výrobě, dopravě, stavebnictví a ostatních hospodářských odvětvích, jakož
i zvyšující se náročnost na komfort spotřebitelské sféry v celosvětovém měřítku jsou příčinou exponenciálně narůstajícího čerpání energie. Objem
stávajících zásob energie je však limitován a objevování nových zdrojů je stále věcně a časově obtížnější. V této situaci je hlavním východiskem hledání
úsporných opatření, mezi něž patří zejména použití tepelných izolací a návrh co nejúčinějších technologií při získávání energie z neobnovitelných
zdrojů. Tohoto jsou si vědomy i odborné kruhy, jejichž činnost ovlivňuje výrobu, navrhování a v neposlední řadě kvalitu výrobků i jejich užití.
Keywords: thermal insulation, industrial insulation, material specification, European standards, thermal conductivity, maximum service temperature, reaction to fire
Do oboru technických izolací přinesl rok 2012
velké změny v legislativě. V platnost vstoupila celá
řada nových harmonizovaných norem. Nesou
označení ČSN EN 14303 až 14309, 14313
a 14314. Jedná se výrobkové normy, které definují izolace z minerální vlny (MW), elastomerní pěny (FEF), pěnového skla (CG), křemičitanu vápenatého (CS), extrudovaného polystyrenu (XPS),
Při projektování technologie tepelných izolací
při rekonstrukci kotlů K1 a K2 s využitím prvků fluidní techniky, elektrostatického odlučovače kotle
a elektrostatického filtru kotle již musely být požadavky nových harmonizovaných evropských norem zohledněny a navrženy tak byly pouze výrobky,
které jsou s těmito harmonizovanými normami ve
shodě a nesou označení CE.
Výrobkové normy
Detailněji se zaměříme na normu ČSN EN
14303, která se zabývá výrobky z minerální vlny.
Norma taxativně uvádí, které vlastnosti musí výrobce uvádět povinně, případně kterou jinou povolenou zkouškou je může nahradit. Rozměrová
stabilita se nahrazuje stálostí vlastností při stárnutí. Působení vysoké teploty se nahrazuje měřením nejvyšší provozní teploty. Dále se musí povinně uvést ještě tepelná vodivost, tolerance
lineárních rozměrů a reakce na oheň.
Součinitel tepelné vodivosti
Součinitel tepelné vodivosti chápaný jako látková vlastnost materiálů se zjišťuje měřením na
vzorcích, které probíhá při přesně definovaných
podmínkách, a které se liší pro rovinné vzorky
(podle normy ČSN EN 12667) a pro izolační pouzdra a segmenty (podle ČSN EN ISO 8497).
Výsledkem měření je součinitel tepelné vodivosti, jehož platnost lze vztahovat pouze a jedině
na vyšetřený vzorek a podmínky panující při laboratorním měření. Výrobci izolací obvykle uváděli
takto naměřené hodnoty tepelné vodivosti ve
svých technických listech. Tato praxe se však nejpozději od srpna 2012 změnila kvůli povinné certifikaci dle ČSN EN 14303.
Je tomu tak proto, že oproti dosud obvyklé praxi
se nyní rozlišují tři různá pojetí součinitele tepelné
vodivosti:
laboratorní (měřená),
deklarovaná,
a návrhová.
Výrobci ve svých technických listech musejí nově
uvádět křivku deklarované tepelné vodivosti podle
definice v ČSN EN ISO 13787. Jedná se o statistické vyhodnocení více naměřených křivek a nalezení horní meze pro všechny aktuálně naměřené
hodnoty. Deklarovaná tepelná vodivost je obecně
horší, než dosud obvykle uváděné hodnoty. Dává
Pohled na oplechování tepelné izolace u výstupní části
elektrostatického odlučovače
polyuretanové pěny (PUR), pěnového polystyrenu
(EPS), polyetylenové pěny (PEF) a fenolické pěny
(PF). Normy vstoupily v platnost v listopadu 2009
a po přechodném období jsou od srpna 2012 pro
výrobce technických izolací závazné. S nástupem
závaznosti připadla výrobcům povinnost nechat
své produkty posoudit u notifikované osoby. Vyžaduje se označování výrobků značkou shody CE
(deklarováno ES certifikátem shody) a výrobce
musí spolu s výrobkem předkládat informace
o produktu nejméně v rozsahu uvedeném v příslušné normě. Dosud obvyklá stavebně technická
osvědčení (STO) tedy ztrácejí platnost.
Elektroohřev výsypky filtru
01/2013
www.allforpower.cz
Rekonstrukce kotlů K1 a K2 v teplárně Strakonice
Nové požadavky na tepelné izolace
použité při rekonstrukci kotlů K1 a K2
teplárny Strakonice s využitím
prvků fluidní techniky
43
AFP_IC_01_13__ 28.2.13 17:25 Stránka 44
Rekonstrukce kotlů K1 a K2 v teplárně Strakonice
44
| Energetické investiční celky | Energy investment units | Энергетические инвестиционные комплексы |
však záruku, že skutečná kvalita výrobku se může
odlišovat jen a jen na stranu lepší. Cílem je zamezit
některých výrobců uvádět pouze historicky nejlepší naměřené výsledky. Pro práci projektanta slouží
tepelná vodivost návrhová. Zahrnuje uvážení možných vlivů souvisejících s provozními podmínkami
technických zařízení budov a průmyslových instalací. Mezi ně patří:
Nelinearita závislosti součinitele tepelné vodivosti na teplotě. Její vliv se vyjadřuje součinitelem FΔθ.
Vlhkost. Vliv průměrného předpokládaného obsahu vlhkosti materiálu v rovnovážném stavu se vyjadřuje převodním součinitelem Fm.
Stárnutí se vyjadřuje převodním součinitelem Fa.
Stlačení použité v aplikaci se vyjadřuje převodním součinitelem FC.
Vliv konvekce se vyjadřuje převodním součinitelem Fc. V normě ČSN EN ISO 23993 je použit nesprávný překlad – vliv vedení tepla
v materiálu.
Převodní součinitel tloušťky Fd se používá
v těch případech, pokud byla tepelná vodivost
izolace zjištěna na vzorku s tloušťkou menší,
než s jakou je navržena.
Vliv otevřených spár se vyjadřuje převodním
součinitelem Fj.
Tepelné mosty, které jsou běžnou součástí
izolačního systému (např. distanční podložky), jsou uvažovány hodnotou Δλ.
Velikost jednotlivých převodních součinitelů
je uvedena v normě ČSN EN ISO 23993 a jejích
přílohách. Tam, kde zatím není dostatek zkušeností, se připouští „kvalifikovaný odhad“ součinitele tak, aby byl výsledek výpočtu na straně větší
bezpečnosti.
Tepelná vodivost
Stanovení podle normy
Hodnotu stanoví
měřená
ČSN EN 12667 (rovinné vzorky)
ČSN EN ISO 8497 (izolační pouzdra)
laboratoř na přání výrobce
izolace
deklarovaná
ČSN EN ISO 13787
výrobce izolace
návrhová
ČSN EN ISO 23993
projektant
Tab. 1 – Postup stanovení tepelné vodivosti pro výpočet
Třída reakce na oheň
ČSN EN 13 501-1
Stupeň hořlavosti
ČSN 73 0862
A1
A
nehořlavé
A2
B
nesnadno hořlavé
B
C1
těžce hořlavé
C nebo D
C2
středně hořlavé
E nebo F
C3
lehce hořlavé
Tab. 2 – Převod požadavků stupně hořlavosti na třídy reakce na oheň
Třída reakce na oheň
Celkové vzplanutí
Příklad materiálu
A1 a A2
ne
Minerální vlna z vláken skleněných, kamenných nebo
keramických
B
ne
Některé typy syntetických kaučuků
C
ano
10 minut
Syntetický kaučuk, fenolová pěna (s hliníkovou fólií)
D
ano
2 – 10 minut
Hořlavější typy syntetických kaučuků, expandovaný polystyren
typu A, extrudovaný polystyren, polyisokyanát
(s hliníkovou fólií)
E
ano
< 2 minuty
PUR pěna (s laminátovým opláštěním),
polyisokyanát (stříkaný)
F
ano
dřívější selhání nebo žádné
údaje
Expandovaný polystyren typu N, pěnový polyethylen;
nezatříděný výrobek nebo výrobek nesplňující
požadavky na třídu reakce na oheň E
Tab. 3 – Obvyklá reakce na oheň izolačních materiálů
Návrhová hodnota součinitele tepelné vodivosti
se získá buď:
z deklarované hodnoty součinitele tepelné vodivosti převedené na podmínky použití podle
rovnice: λ = λδ ·F + Δ kde se hodnota Δλ, jakožto přídavná hodnota pro pravidelné tepelné mosty, se získá podle 7.9 [5] a celkový převodní součinitel F je: F = FΔθ ·Fm·Fa·FC ·Fc ·Fd ·Fj
a to ve sledu naznačeném v tab. 1,
nebo z hodnot zjištěných experimentálně při
podmínkách použití.
Přes zdánlivou složitost stanovení hodnoty tepelné vodivosti, která má být dosazována do jednoduchých vzorců pro tepelně-technické výpočty
se odborník poměrně rychle orientuje v hodnocení
významu dílčích úprav pro řešení konkrétní tepelné úlohy a naučí se je používat podle charakteru
a předpokladu vyskytujících se vlivů.
Nejvyšší provozní teplota
Pro správný výběr tepelněizolačního materiálu
v oblasti energetiky je jedním z důležitých kritérií
maximální teplota, pří níž ještě nedochází ke
změnám požadovaných vlastností izolačního materiálu (rozměrové stálosti, tepelných a mechanických vlastností, změn vzhledu, odolnosti vůči
01/2013
www.allforpower.cz
Rohože na pletivu z minerální vlny jsou díky nízkému obsahu pojiva ideální pro tepelnou ochranu bubnu kotle s vysokou teplotou
AFP_IC_01_13__ 28.2.13 17:25 Stránka 45
| Energetické investiční celky | Energy investment units | Энергетические инвестиционные комплексы |
01234
Pohled na měřicí zařízení pro nejvyšší provozní teplotu.
Na obrázku patrné vypálení pojiva u izolace z minerální
vlny (zešedlá oblast) po téměř celé výšce vzorku při působení teploty 700°C po dobu tří dnů.
samovolnému vzestupu vnitřní teploty a jiné).
Dříve se materiál mohl používat až do teploty,
která se nazývala klasifikační teplotou, maximální teplotou, teplotní odolností, apod. Nově norma ČSN EN 14706 a ČSN EN 14707 zavádí jednotné označení nejvyšší provozní teplota, často
označovaná zkratkou MST – z anglického maximum service temperature.
Je to teplota, při které může být izolace trvale použita v provozních podmínkách, kde se předpokládá statické či dynamické zatížení (vibrace) a podobné vlivy. Určuje se testováním v laboratoři na
větším počtu vzorků podle podmínek definovaných v ČSN EN 14706 (pro plošné výrobky) a ČSN
EN 14707 (pro izolační pouzdra a segmenty).
Hlavním kritériem pro průběžné hodnocení průběhu dílčích zkoušek je:
překročení deformace 5 % pod zatížením 500
Pa (tzn. pro vzorek tloušťky 100 mm je to 5 mm),
dosažení viditelného slinutí uvnitř vzorku nebo
narušení struktury izolace.
U homogenních výrobků probíhá zkouška
tak, že pod zátěží 500 Pa se testují nejméně tři
vzorky. Pokud by měření probíhalo při různých
tloušťkách nebo při odlišném zatížení, nemusí
být výsledky srovnatelné. Při zkoušce se potom
sleduje změna tloušťky vzorku při jednostranném
zahřívaní rychlostí 300°C za hodinu až po předpokládanou nejvyšší provozní teplotu, která se
následně udržuje po dobu 72 h. Z měření se do
zkušebního protokolu uvedou křivky změny
tloušťky a teploty v závislosti na čase. Z nich se
vypočítá výsledek zkoušky jako průměrná hodnota rozměrových změn. V případě, že změna
průměrné tloušťky převýší hodnotu stanovenou
v příslušné normě výrobku, zkouška se musí opakovat při nižší teplotě. Ke konečnému výsledku
se tedy dospěje opakovaným měřením při různých teplotách.
Identifikační číslo notifikované osoby
(pro výrobky podle systému 1)
Společnost s.r.o., PO Box 21, B-1050
Jméno nebo identifikační značka a registrovaná
adresa výrobce
09
Poslední dvě číslice roku, ve kterém bylo
označení připojeno (ITT)
0123-CPD-00234
Čísolo certifikátu (pro výrobky podle systému 1)
EN 14303:2008
Číslo datované verze evropské normy
Minerální vlna, určená k použití jako tepelně izolační
výrobek pro zařízení staveb a průmyslové instalace
Popis výrobku
Reakce na oheň – Třída A1
a
informace o regulovaných vlastnostech
Součinitel tepelné vodivosti, viz dokumentace výrobce
MW – EN – 14303 – T2 – ST(+)650 – CS(10)20 –
WS – MV1 – CL6 – pH9,5
Kód značení (ve shodě s kapitolou 6 pro příslušné
vlastnosti podle tabulky ZA.1)
Označení CE dle výrobkové normy ČSN EN 14303
Reakce na oheň
Pojem reakce na oheň není nový. Norma ČSN
EN 13501-1, která nahradila dříve měřený stupeň
hořlavosti dle ČSN 730862, je zaměřena na širší
problematiku požární bezpečnosti. Platí již několik
let a zabývá se stavebními výrobky a podlahovinami. Nová verze této normy z roku 2007 se důkladně zabývá i stanovením reakce na oheň pro izolační pouzdra. Tímto doplňkem se původní dvě
kategorie sledovaných výrobků (stavební výrobky
a podlahové krytiny) rozšířily na tři.
Rozšířená norma zavádí pro nově sledovaný
druh výrobků – tepelněizolační pouzdra, zcela novou, velmi přísnou zkušební metodiku, jejíž výsledky musejí být od výsledků zkoušek jiných materiálů
výrazně odlišeny. Všechny uvedené normy řadí
sledované výrobky podle výsledků zkoušek do kategorií označovaných velkými písmeny. Kvalifikační třídy však nejsou zaměnitelné – viz tab. 2.
Označení tříd reakce na oheň pro tepelněizolační pouzdra zvýrazňuje z dříve uvedeného důvodu připojením spodního indexu L, tedy A1L,
A2L, BL, CL, DL, EL, FL. Toto označení se vztahuje
Pro izolační pouzdra, navržená jako tepelná izolace potrubí do teploty média 250°C, platí nový postup stanovení reakce na oheň
na potrubní pouzdra s maximálním vnějším průměrem do 300 mm. Potrubí s většími průměry
spadají do kategorie stavebních výrobků, tedy prvků plošných, u nichž se označení prostými velkými
písmeny nezměnilo.
Obecný pohled na možné zařazení náhodně
zvolených materiálů do jednotlivých tříd lze vyčíst
z tab. 3. Konkrétní třídu reakce na oheň pro specifický výrobek je nutno ověřit u výrobců izolačních
materiálů, kteří jsou povinni uvádět třídu reakce
na oheň na základě zkoušek provedených ve zkušebnách.
Nejvýznamnější změnou nového znění normy
je, že skončí zažitá praxe přenášení reakce na
oheň naměřené na rovinné desce na izolační
pouzdra. Měření na rovinné desce a na pouzdru
jsou nyní dvě odlišné kategorie. Tato problematika
nebyla v dřívějších předpisech známa.
Lineární rozměry
Velikost výrobku, tedy rozměry patří k jeho primárním znakům. Nová výrobková norma ČSN EN
14303 uvádí nejen velmi podrobný postup při zjišťování lineárních rozměrů, ale také závaznou přesnost prováděného měření. Ta je stanovena tolerancemi ve třídě, resp. úrovní od T1 do T9 pro
měření šířek a délek a tolerancemi ve třídě, resp.
úrovní od T1 do T9 pro měření tlouštěk. Pro různé
výrobky je předepsáno zatížení vzorku při zjišťování
jeho tloušťky.
Definice rozměru výrobku tímto způsobem
může vyvolat problémy při jeho praktické aplikaci.
Tloušťka deklarovaná výrobcem podle normy (např. při zatížení 1 000 Pa) se při odlehčeném stavu
na montážní pracovišti poněkud zvětší. Při provádění plechového opláštění izolačních rohoží na
potrubí je namontovaná tloušťka rohože vyšší než
její nominální hodnota a zejména při větších
tloušťkách izolací by plechy připravené předem
nešly namontovat.
Kód zatřídění
Uvedená kritéria jsou předmětem systematického sledování a jejich deklarování je nyní povinné. U dalších vlastností je pak již jen na výrobci,
01/2013
www.allforpower.cz
Rekonstrukce kotlů K1 a K2 v teplárně Strakonice
CE označení shody, sestávající z “CE“ označení
uvedeného ve Směrnici 93/68/EHS.
45
AFP_IC_01_13__ 28.2.13 17:25 Stránka 46
Rekonstrukce kotlů K1 a K2 v teplárně Strakonice
46
| Energetické investiční celky | Energy investment units | Энергетические инвестиционные комплексы |
materiálů je velmi náročná. Lze očekávat, že čtenáři zaměřenému více na praktické provádění tepelných izolací, může snaha o pochopení normových novinek působit značné obtíže. Ve snaze
o pomoc čtenáři jsem pro takovou situaci nejdůležitější změny v terminologii zpracoval do následující tabulky.
Rohože na pletivu, používané pro izolování potrubí, se při
testech v laboratoři posuzují jako plošné výrobky
zda je chce z důvodů propagačních nebo jiných
měřit a rozšířit jimi povinné značení. Mezi tyto
vlastnosti lze uvést např. nasákavost (WS1) nebo
množství rozpustných iontů chloridu (CL) – požadavek na izolaci u nerezových potrubí, aj. Celé
spektrum zbylých deklaratorních možností lze nalézt v ČSN EN 14303.
Pro dosažení jednotnosti je určena symbolika
a forma uvádění příslušných znaků. Jejich dodržování je předvedeno na příkladu:
MW – EN 14303 – T2 – ST(+)660 – WS1 – CL10
MW – označení druhu výrobku, zde minerální vlna,
EN 14303 – označení příslušné výrobkové normy,
T2 – označení třídy tolerance tloušťky,
ST(+) 660 – nejvyšší provozní teplota 660°C,
WS1 – krátkodobá nasákavost do 1,0 kg/m2,
CL 10 – limitní obsah chloridových iontů do 10
mg/kg (požadavek na výrobek v AS kvalitě).
Pokud výrobce deklaruje tyto vlastnosti, zavazuje se tím, že při kontrolním měření v praxi nebudou zjištěny hodnoty horší. Projekční a realizační
firma má použitím těchto výrobků s deklarovanými
vlastnostmi jistotu, že jejich navržené řešení bude
v praxi spolehlivě funkční a projekt je na bezpečné
straně.
Označení shody CE
Výrobek je opatřen etiketou, která informuje
o důležitých fyzikálních nebo užitných vlastnostech
a dále o právních a hospodářských skutečnostech
spojených s jeho výrobou a užitím na stavbě. Pokud je prokázána shoda vlastností výrobku se všemi požadavky závazných technických předpisů
a právních norem, může být etiketa opatřena značkou CE. Forma a náležitosti etikety či štítku jsou
pevně stanoveny v harmonizovaných výrobkových
normách – viz obr. 7. Hloubka a složitost změn
v nových normách týkajících se tepelněizolačních
Závěr
Uvedený článek o výrobkových normách pro
technické izolace informuje o změnách v normalizační legislativě, které jsou závazné od srpna
2012 a přibližuje některé speciální otázky problematiky použitelnosti tepelněizolačních materiálů.
Je evidentní, že průběžně inovovaná normalizační
činnost přináší poměrně komplikovaný postup při
ověřování a potvrzování požadovaných vlastností
izolantů. Výrobci musí vynaložit hodně úsilí, aby
získali potřebné certifikáty a mohli uvést výrobky
na trh. Projektanti musí navrhnout a ve své dokumentaci použít pouze takové výrobky, které splňují
výše zmíněné požadavky a mají platné označení
shody CE. Smyslem upřesňování je snaha o dosažení vyšší kvality výrobků, větší bezpečnosti staveb
i zařízení a vyloučení nekalé konkurence nabízející
výrobky bez zaručených vlastností, původu a dalších náležitostí.
I když se popsané změny nejvíce dotýkají výrobců izolačních materiálů, tak ani projektanti se
neobejdou bez potřebných znalostí, protože musí
při návrhu stavby zvolit vždy takové výrobky, které
splňují stanovené požadavky během životnosti
stavby, jak jim to ukládá stavební zákon. Projektanti se potřebují orientovat nejen v normách projektových, ale i v příslušných normách výrobkových, zkušebních a klasifikačních, aby zajistili
soulad požadavků zařízení a vlastností izolací. Realizační firmy si musí být jisty, že izolační výrobky,
které na stavbě montují, jsou certifikovány a mají
platný ES certifikát shody. Je tedy nutné rozumět
významu značení na etiketách a v připojené průvodní obchodní dokumentaci se naučit hledat
a číst v dokumentaci výrobce a porovnávat takto
zjištěné hodnoty s vlastnostmi, které uživatel očekává, či které předepisuje projekt a specifikace.
Zdroje informací:
[1] ČSN EN 14303: 2010. Tepelně izolační výrobky pro zařízení staveb a průmyslové instalace – Průmyslově vyráběné výrobky z minerální vlny (MW) – Specifikace
[2] ČSN EN 12667: 2001. Tepelné chování
Stěna kotle izolovaná rohožemi na pletivu s vloženou hliníkovou fólií z důvodu zamezení vnikání nečistot do tepelné izolace před zakrytím oplechováním
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
stavebních materiálů a výrobků – Stanovení
tepelného odporu metodami chráněné topné
desky a měřidla tepelného toku – Výrobky
o vysokém a středním tepelném odporu
ČSN EN ISO 8497: 1998. Tepelná izolace –
Stanovení vlastností prostupu tepla v ustáleném stavu tepelné izolace pro kruhové potrubí
ČSN EN ISO 13787: 2003. Tepelně izolační
výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace – Stanovení deklarované hodnoty
součinitele tepelné vodivosti
ČSN EN ISO 23993: 2011. Tepelně izolační
výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace – Stanovení návrhové hodnoty součinitele tepelné vodivosti
ČSN EN 14706: 2006. Tepelně izolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace – Stanovení nejvyšší provozní teploty.
ČSN EN 14707: 2008. Tepelně izolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace – Stanovení nejvyšší provozní teploty
předem tvarované izolace potrubí.
ČSN EN 13501-1: 2010. Požární klasifikace
stavebních výrobků a konstrukcí staveb –
Část 1: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň.
AGI Q 132: 2006. Mineral Wool – Insulation
Material for Industrial Installation.
Ing. Vít Koverdynský, Ph.D.,
Ústav TZB, Fakulta stavební, VUT v Brně,
Josef Kříž, Tepelné izolace Kříž
Specification for Factory Made Industrial Insulations
The paper informs about new requirements for thermal insulations for building equipment and industrial installations resulting from European
standards EN 14303 to EN 14309, EN 14313 and EN 14314. Products’ certification shall only proceed upon the basis of these harmonized
standards.
Спецификация для заводского изготовления промышленной изоляции
Статья информирует о новых требованиях к теплоизоляции для строительного оборудования и промышленных установок в соответствии
с европейскими стандартами EN 14303 EN 14309, EN 14313 и EN 14314. Сертификация продукции должна происходить только на основе этих
согласованных стандартов.
01/2013
www.allforpower.cz
AFP_IC_01_13__ 28.2.13 17:25 Stránka 47
| Energetické investiční celky | Energy investment units | Энергетические инвестиционные комплексы |
Montáž tepelné izolace použité při rekonstrukci kotle K2 ve strakonické teplárně, stejně tak izolace elektrostatického filtru měla na starosti firma
Sedlačík s.r.o. V článku je popsán průběh montáže a specifika.
Pohled na Teplárnu Strakonice
Teplárnu ve Strakonicích mají lidí z firmy Sedlačík doslova „v malíčku“. Již více než 20. let mají
v areálu teplárny zázemí a postupně realizují
všechny potřebné izolace, ať již ty, které souvisejí
s rekonstrukcemi nebo instalací nových zařízení
nebo v případě servisní činnosti. Firma se tak v posledních letech podílela i na izolaci nových elektrostatických filtrů.
Montáži izolace v teplárně předcházela důsledná příprava. Základním podkladem pro
práci pak byla projektová dokumentace, zpracovaná projekčním týmem tvořeným Vítem Koverdynským z Ústavu TZB, Fakulty stavební,
VUT v Brně a Josefem Křížem z firmy Tepelné
izolace Kříž. V rámci aktuální modernizační akce ve Strakonicích tak specialisté firmy izolovali veškeré potrubní rozvody, armatury a ventily, stěny kotle a stěny elektrostatického filtru.
Součástí dodávky jsou mimo vlastní izolace
i všechny k tomu potřebné podpěrné a pomocné konstrukce.
Podle normy musí být v energetickém zařízení
typu teplárny Strakonice izolováno vše, pokud povrch dosahuje teploty 50°C a více. „Jde tedy
o všechny rozvody horké vody o průměru pár centimetrů až po potrubí odvodů páry s průměrem metr. Máme zkušenosti s izolací zařízení, kde teplota
dosahovala teploty i 900 stupňů Celsia. Zajímavé
jsou realizace pro automobilový průmysl, kde mají
přísné požadavky na povrchovou teplotu opláštění
izolace. Nesmí překročit většinou 10 stupňů nad
teplotu okolí. Na teplárně nesmíme překročit teplotu povrchu 50 stupňů.“ uvedl Tomáš Pázler, specialista firmy Sedlačík.
V dávné minulosti se pro technologické izolace používala především skelná vata, která
se obalovala často sádrovcovým nátěrem.
V současné době se používá kamenná vlna
nebo minerální vata různých tloušťek a hustoty, podle teplot a podmínek použití. Pro nejnáročnější aplikace se využívá kamenná vlna,
která je doslova „prošitá“ ocelovým drátem,
který drží z jedné strany připojené ocelové
pletivo. Díky pletivu jsou rohože spojovány
háčky a kotveny ke konstrukcím. Tyto materiály současně s funkcí tepelné izolace zajišťují i částečné odhlučnění.
Superwool je rohož oboustranně zesílená
technologií vpichované plsti a vyznačuje se vysokou pevností před zahřátím i po zahřátí. Neobsahuje spojovací ani lubrikační látky a při
prvním vypálení nevylučuje žádné výpary či
pachy. Superwool je pružná, snadno se zpracovává, tvaruje a její instalace je jednoduchá.
Superwool 607 MAX je ideální pro průmyslové
využiti při teplotách až do 1 200°C.
Opláštění elektrostatického odlučovače spalin
01/2013
www.allforpower.cz
Rekonstrukce kotlů K1 a K2 v teplárně Strakonice
Montáž tepelných izolací při
rekonstrukci teplárny Strakonice
47
AFP_IC_01_13__ 28.2.13 17:25 Stránka 48
Rekonstrukce kotlů K1 a K2 v teplárně Strakonice
48
| Energetické investiční celky | Energy investment units | Энергетические инвестиционные комплексы |
Oplechovaný přívod spalin z kotle do elektrostatického odlučovače
Díly připravené k montáži
Izolované části kotle
01/2013
www.allforpower.cz
Kotlové těleso je zaizolováno po celé své
ploše, podle teploty je aplikován odpovídající
druh a tloušťka izolace. Po celé výšce je několik
dilatací. Zajímavým detailem se proto staly zaoblené rohy kotlů. Izolace musela počítat s dilatacemi kotlového tělesa do stran. „Opláštění musí
na jednu stranu plnit funkci izolace a jednak musí
být oddělena od pohybujících se ploch kotle. Máme propracovaný a léty prověřený systém, který
umožňuje, aby izolace kopírovala případný pohyb
kotlové stěny.
Montéři izolační firmy Sedlačík se v rámci rekonstrukce kotle č. 2 potýkali s omezeným prostorem. Oproti původnímu plánu v projektu se
musela na některá místa umísťovat jiná tloušťka
a typ izolace. „Na místo, kde jsme měli namontovat izolaci tloušťky 200 milimetrů, jsme zjistili, že
prostor činí 60 milimetrů. Na místo minerální vaty
ORSTECH jsme museli uplatnit například keramické rohože Superwool, které i v tomto malém
prostoru zajistí požadované hodnoty teplot. Jsou
ale samozřejmě dražší.
Izolační hmota potrubních rozvodů je opláštěná žárově pozinkovaným (oboustranně, 270
gramů zinku na metr čtvereční). Dnes se pro výrobu kolen a tvarových dílů mohou využít moderní a přesné CNC stroje. V případě Teplárny jsou
veškeré prvky opláštění vyráběny na dílně umístěné v jejím areálu. Vlastní izolační hmota se pak
musí stříhat a řezat přímo na místě speciálním
ručním nářadím. Plechové krytí je z 95 % spojováno samořeznými šrouby, je tak snadno demontovatelné.
Práce v Teplárně Strakonice začaly pro firmu Sedlačík loni v srpnu. Do listopadu zaizolovali stěny elektrostatického filtru a přesunuli se
do prostoru kotlů. Ke konci února byly zaizolovány technologické části ze 70%, část svislých
stěn je oplechovaná. „My jako izolatéři přicházíme na stavbu skoro jako poslední profese. Až
poté, kdy je konkrétní část technologie instalována a odtlakovaná, tedy vyzkoušena. Pokud je
vše v pořádku, izolujeme to, co je předepsáno,“
uvedl T. Pázler.
Kontrola provedení izolací se provádí postupně. Jak generální dodavatel, tak investor
má své specialisty, kteří průběžně kontrolují
provádění izolací – čili způsob kladení izolace,
použitý izolační materiál a podobně. Ve zkušebním provozu se pak ke kontrole kvality díla a indikaci teplot používá několik metod – nejprůkaznější je použití termokamery. „Zkušenosti
nabyté v rámci technologických izolací na kotli
č. 2 jsme schopni implementovat v rámci zakázky na kotli č. 1. Především budeme schopni se
s podpěrnými konstrukčními prvky již více a lépe vpasovat do omezeného prostoru teplárny,“
dodává T. Pázler.
Ptám se na trendy v oboru a T. Pázler mi
odpovídá: „I přesto, že mezi investory je více
než v dobách minulých zásadní maximální důraz na tloušťky izolací, čili na snížení povrchové teploty a tedy ztrát, množství izolovaných
částí v energetice ubývá. V případě různých parovodů totiž dochází k tomu, že se volí jednak
AFP_IC_01_13__ 28.2.13 17:25 Stránka 49
Tepelné
a chladové
izolace
Nabídka služeb:
Tepelné a chladové izolace
Akustické izolace
Opláštění hal a budov
Klempířské a zámečnické práce
Servis:
Tepelné izolace
Chladové izolace
Akustické izolace
Opláštění hal
Sedlačík s.r.o., Otín 177,
377 01 Jindřichův Hradec,
Tel. 00420 - 384 – 321242,
Fax. 00420 - 384 – 324176,
e-mail, [email protected]
www.sedlacik.cz
AFP_IC_01_13__ 28.2.13 17:25 Stránka 50
Rekonstrukce kotlů K1 a K2 v teplárně Strakonice
50
| Energetické investiční celky | Energy investment units | Энергетические инвестиционные комплексы |
předizolované potrubí ve výrobě a navíc je
trendem ukládat parovody pod zem. Kotle jsou
stále jednodušší, není již potřeba tolik potrubí
kolem kotle, čili se i méně izoluje. Kotle vykazují daleko vyšší účinnosti přeměny energií,
jsou nižší než bývaly a umí přitom vyrobit více
energie. Na druhé straně se díky přístupu
k ochranně životního prostředí objevují nové
oblasti a technologie, které izolace potřebují
a využívají “
Celkově bylo v rámci první etapy rekonstrukce
teplárny ve Strakonicích dodáno cca 3 500 metrů
čtverečních nových technologických izolací. „Zakázka to pro nás je významná, nicméně nikoliv co
se týče objemu izolací. Po energetice je našim důležitým oborem automobilový průmysl. Zmínit
bych mohl právě dokončené izolace části lakovny
automobilky Daimler v Brémách.
V současné době se chystáme na izolaci technologických částí lakovny pro Forda ve Španělské
Valencii s objemem 10 tisíc metrů čtverečních izolací,“ říká. Zajímavé je, že v rámci zakázek v Evropě
se často nedostaneme s cenou za český izolační
materiál níže, než nám nabídnou dodavatelé z Německa,“ dodává.
Ryze česká firma dodává cca 80 % svého objemu prací do zahraničí. Za úspěchem stojí vysoká
kvalita a přístup k přáním a požadavkům klienta –
především se pak jedná o flexibilitu. „Jak jsem již
uvedl, izolace jsou jednou z posledních činností,
které se na průmyslových stavbách realizují. Když
dochází ke skluzům v harmonogramu, mnohdy je
na nás, abychom dohnali ztrátu,“
Úspěšně dokončené zakázky firmy Sedlačík
jsou rozesety od Skotska, přes Jihoafrickou republiku, Kanadu nebo Rusko – kde firma působila na zakázce pro automobilku VW nedaleko
Moskvy.
Stanislav Cieslar
Pro mnohé činnosti zůstalo opravdu málo prostoru
O firmě Sedlačík s.r.o. - Tepelné a chladové izolace:
Nabídka:
•
Tepelné a chladové izolace
•
Akustické izolace
•
Opláštění hal a budov
•
Klempířské a zámečnické práce
Sedlačík s.r.o je firma, která se specializuje na tepelné, chladové, protihlukové izolace. Sedlačík s.r.o. byla založena v roce 1990 Ladislavem Sedlačíkem pod názvem Sedlačík soukromá firma. Od roku 1998 působí pod současným názvem. Firma provádí izolace v rozsahu od malých soukromých objektů po rozsáhlá průmyslová zařízení. Reference z poslední doby: lakovací linka Ford (2009, Craiova Rumunsko), automobilka VW (2010,
Bratislava Slovensko), elektrárna Dětmarovice (Dětmarovice, 2010), Automobilka Daimler ( Kecskemet Maďarsko, 2011), spalovna KVA Forsthaus
( Bern Švýcarsko 2012), lakovna Renault (Tanger Maroko 2011 / 2012), teplárna RDK8 (Karlsruhe Německo 2012)
Installation of thermal insulation during the reconstruction of the Strakonice heating plant
Installation of thermal insulation used for the reconstruction of K2 boiler in the Strakonice heating plant as well as insulation of the electrostatic filter
were performed by Sedlačík s.r.o. The article describes the progress of installation and specific features.
Монтаж тепловой изоляции при реконструкции теплостанции в Страконице
Монтаж тепловой изоляции, используемой при реконструкции котла К2 на Страконицкой теплостанции, так же, как и изоляцию электростатического
фильтра проводила фирма "Sedlačik s.r.o." В статье описаны процесс монтажа и специфика этих работ.
01/2013
www.allforpower.cz
AFP_IC_01_13__ 28.2.13 17:25 Stránka 51
MPOWER Engineering, a.s.
Pod Vinicí 2028/20
143 01 Praha 4 – Modřany, CZ
T: +420 225 371 300
F: +420 225 371 325
E: [email protected]
W: www.mpowergroup.eu
Vysokotlaké
a jaderné armatury
Ventily, šoupátka, klapky, filtry, speciální armatury
Skupina MPOWER integruje firmy v oblasti vývoje, technologie, engineeringu, výroby a servisu armatur pro energetický,
chemický, petrochemický a hutní průmysl. MPOWER navazuje na dlouholetou tradici vývoje a výroby průmyslových
armatur koncernu SIGMA Modřany a disponuje unikátním technickým a výrobním know-how. Vlastní vývojové,
technologické a konstrukční zázemí, spolu s rozvinutou sítí výrobních kooperací, umožňuje pružně reagovat na
individuální potřeby zákazníků.
together we are strong
www.mpowergroup.eu
Download

Časopis ke stažení ve formátu PDF