Shandon Cytoblock
Cell Block Preparation System
Uživatelská příručka
Shandon Cytoblock Cell Block Preparation System
Poznámka: Prosím přečtěte si tento manuál před započetím manipulace s tímto kitem.
Produkovaný gel NENÍ kompatibilní s fixativy obsahující fosfáty.Thermo Electron Anatomical
Pathology doporučuje používat Shandon Formal-Fixx/unbuffered formal saline.
Varování: pro bezpečnostní opatření a varování, stejně tak věty R a S si přečtěte příslušný
bezpečnostní list.
Úvod:
Shandon Cytoblock je systém navržený k umožnění přípravy parafínem zalitých suspenzí,
buněčných celků a fragmentů tkání. Cytoblock zjednodušuje tvorbu parafínových bloků z
buněčného materiálu a zvyšuje výnos použitelných bloků z buněčných suspenzí a celků. Systém
cytoblocku může být také použit k zpracování tkáňových biopsií a fragmentů, které jsou složitě,
nebo stěží zpracovatelné osatními způsoby. Příprava buněčných bloků s Cytoblockem je tak
jednoduchá a spolehlivá metoda, že retence parafínových bloků pro každý cytologický vzorek je
čistě praktickou laboratorní procedurou.
Účel použití:
Cytoblock může být použit k tvorbě parafínem-zalitých bloků z jemných jehlových aspirací, jader,
tělních tekutin a reziduálních sedimentů z dalších cytologických preparátů. Cytoblock je zároveň
ideální metodou pro zpracování tkáně a jejích fragmentů jako jsou malé biopsie a další vzorky, jenž
jsou příliš malé na zpracování ve standartních kazetách. Použití Cytobloku eliminuje použití sáčků,
obalových materiálů a potencionální ztrátu malých fragmentů.
Obsah balení:
50 Kazet Cytoblock - kompletní s pomocným papírkem a vložkou
1 Cytoblock Reagent 1 (čirá kapalina)
1 Cytoblock Reagent 2 (obarvená kapalina)
Kazety Cytoblocku jsou vyplněny pomocným papírkem a vložkou. Komponenty Cytoblocku jsou
navrženy pro použití s Shandon Cytospin odstředivkou k zpracování buněčných suspenzí a celků.
Cytoblock může být použit i samostatně k zpracování tkání a fragmentů tkání i biopsií. Po
zpracování Cytoblocku je kazeta Cytoblocku aplikována k tvorbě parafínové základny s kotvícími
rozměry identickými běžné kazetě. Kazety Cytoblocku lze použít s miskami pro běžné kazety pro
zalévání.
Použití Cytoblocku pro přípravu buněčných bloků
- přípravy pro cytospin (cytologické vzorky)
1.
2.
3.
4.
Zaznamenejte informace o pacientovi na Cytoblock.
Vzorek by měl být nejprve zafixován.
Koncentrujte zafixované buňky centrifugací, vylijte přebytečné tekutiny, nechte odtéct.
Odhadněte přítomné množství vzorku. Pokud celkové množství vzorku je 2 kapky, nebo
méně, přidejte 4 kapky REAGENTu 2 do shluku vzorku a zamíchejte zvířením, nebo
opakovanou aspirací. Pokud je množství vzorku větší než 2 kapky, rozhodněte, zda budete
chtít vytvořit více než 1 blok. Každý blok by měl obsahovat 2 kapky vzorku, nebo méně.
Pokud máte dostatek vzorku pro 2 bloky, přidejte 8 kapek REAGENTu 2 a zamíchejte
zvířením. (mixtrát bude rovnoměrně rozdělen mezi dva cytofunnely - viz. kork 9)
5. Vložte Cytoblock kazetu do Cytoclipu - Cytoclip orientujte horizontálně. Lokační čep na
zádi Cytoblock kazety pasuje do otvoru v Cytoclipu - tím je zajištěna správna orientace.
6. Aplikujte 3 kapky REAGENTu 1 do středu jezírka ve vložce kazety. Reagent 1 by měl
pokrýt celou plochu jezírka ve vložce. Vyhněte se kontaktu reagence 1 s horním povrchem
vložky.
7. S papírkem ukazujícím směrem nahoru k Cytoclipu, umístěte Cytofunnel (komůrku) přes
připravený Cytoblock a zajistěte kovovým klipem.
8. Umístěte zhotovený Cytoclip do hlavy Cytospinu.
9. Umístěte buněčné suspenze do každého Cytofunnelu.
10. Zavřete Cytospin a nastavte na 5 minut při 1500rpm. Použijte pomalou akceleraci (LOW).
Odstartujte Cytospin.
11. Po zastavení Cytospinu vyjměte sestavu Cytofunnelu a umístěte horizontálně. Uvolněte klip
a vyjměte funnely (komůrky).Vyjmutí provedete posunutím funnelu do strany a oddělíte jej
tak od spodní vložky.Ujistěte se, že buněčná sestava je v jezírku a nepřilnula k funnelu.
Zneškodněte funnel.
12. Umístěte jednu kapku Reagentu 1 na střed jezírka, navrch buněčné sestavy. Zavřete
Cytoblock kazetu a umístěte do fixativa než dojde k dalšímu zpracování.
Poznámka:
Varování:
jako fixativum používejte nebuffrovaná fixativa (vyzkoušejte Shandon
Formal-Fixx), nebo první procesní alkohol.
nepoužívejte phosphate-buffered činidla během jakéhokoliv kroku!!!
13. Zpracujte kazetu ve standartním tkáňovém processoru.
14. Při zalévání otevřete Cytoblock kazetu. Ohněte papírek a vyjměte vložku. Vložku lze
snadno vyjmout z kazety vložením malé pinzety skrze dirky pod vložkou.
15. Uvolněte buněčné uskupení do zalévací misky a zalijte naplocho. Zneškodněte vložku a
papírek.
16. Znovu uzavřete Cytoblock kazetu a umístěte plochou stranou nahoru (kulatý čep dolů) na
vrch zalévací misky. Naplňte parafínem.
17. Zpracujte tak všechny potřebné parafínové bloky. Dbejte opatrnosti při krájení, neboť
buněčné uskupení je velice tenké (knoflík) a může bý rychle odkrojeno pomocí trimování!
Poznámka:
Řezy z Cytoblockem zalitých vzorků si zachovávají gelovou matici kolem
buněk.. Tato matice se může jemně obarvit některými barvami. Můžete toto
obarvení odstranit krátkým (3-5min) proplachem v PBS pH 6,8-7,2
(phosphate buffered saline) před samotným barvením (avšak po odstranění
parafínu). Složení PBS je na konci tohoto dokumentu.
Příprava Cytoblocku z biopsií a malých fragmentů
1. Vzorek by měl být nejprve zafixován.
2. Umístěte kazetu Cytoblocku s papírkem a vložkou horizontálně na savou podložku (ručník,
ubrousky, buničina....)
3. Aplikujte 3 kapky reagentu 1 do středu jezírka vložky.
4. Aranžujte fragmenty vzorků. Povrchové pnutí reagentu 1 udrží vzorky v požadované poloze.
5. Přidejte dostatek reagentu 2 tak, aby došlo k zaplnění jezírka s tkání - ne však více než 4
kapky. Můžete provést další orentaci vzorku během tuhnutí gelu - postupujte rychle, aby se
gel nestal příliš tuhým.
6. Aplikujte jednu kapku reagentu 1 do středu jezírka, na povrch gelového jezírka. Uzavřete
Cytoblock kazetu a umístěte do fixativa, kde bude čekat na další zpracování.
Poznámka:
Varování:
jako fixativum používejte nebuffrovaná fixativa (vyzkoušejte Shandon
Formal-Fixx), nebo první procesní alkohol.
nepoužívejte phosphate-buffered činidla během jakéhokoliv kroku!!!
7. Zpracujte kazetu v standartním tkáňovém procesoru.
8. Při zalévání otevřete Cytoblock kazetu. Ohněte papírek a vyjměte vložku. Vložku lze
snadno vyjmout z kazety vložením malé pinzety skrze dirky pod vložkou.
9. Uvolněte buněčné uskupení do zalévací misky a zalijte naplocho. Zneškodněte vložku a
papírek.
10. Znovu uzavřete Cytoblock kazetu a umístěte plochou stranou nahoru (kulatý čep dolů) na
vrch zalévací misky. Naplňte parafínem.
11. Zpracujte všechny potřebné bloky stejným způsobem.
Poznámka:
Řezy z Cytoblockem zalitých vzorků si zachovávají gelovou matici kolem
buněk.. Tato matice se může jemně obarvit některými barvami. Můžete toto
obarvení odstranit krátkým (3-5min) proplachem v PBS pH 6,8-7,2
(phosphate buffered saline) před samotným barvením (avšak po odstranění
parafínu). Složení PBS je na konci tohoto dokumentu.
Trouble-Shooting
1. Neadekvátní počet buněk před-centrifugace buněčných suspenzí zajišťuje koncentrovaný
vzorek. Pokud je přítomno jen několik buněk a vzorek musí být nastavován reagentem 2,
buňky mohou být rozšířeny po umístění mixtrátu do Cytofunnelu. Neadekvátní množství
buněk reflektuje neadekvátní vzorek a je třeba dbát péče za účelem konzervace největšího
možného počtu buněk před použitím Cytoblocku.
2. Málo buněk v bloku, ale spousta ve vzorku buněčný vzorek by měl být smíchán s
reagentem 2 před tím, než se vzorek dostane do kontaktu s vložkou. Ujistěte se, že vzorek je
správně namixován s reagentem 2 před započetím centrifugace. Toto opatření, spolu s péčí o
správné smočení spodní a boční strany jezírka před sestavením Cytoclipu-funnelu, zajistí, že
buňky jsou zachyceny v gelu a nemají možnost se usadit ve filtru, nebo vložce před
formováním gelu.
3. Neadekvátní fixace prvotní fixace vzorku před použitím tohoto systému a obvyklá fixace
různých stanic processoru by měly zamezit jakýmkoliv problémům s neadekvátní fixací.
Nicméně pokud vzorek není fixován do určité doby po sebrání tohoto vzorku, může započít
proces degenerace buněk a výsledek se může jevit jako neadekvátní fixace.
4. Ztráta integrity gelového jezírka obsahující buňky nebo fragmenty polymerický
materiál je velmy stabilní většině organickým rozpouštědlům a horkému parafínu. Je
pomalu depolymerizovatelný pomocí EDTA a podobných reagencí, stejně tak v přítomnosti
phosphátových iontů, např. v phosphate buffered formalinu. Gelová jezírka by neměla být
vystavována těmto činidlům.
Dodatek:
Phosphate-buffered saline
Sodium Chloride
Na2HPO4
7,90g
1,53g
NaH2PO4 H2O
Destilovaná voda
0,58g
1 litr
Objednávací informace:
Cytoblock - cell block preparation system - KIT
Cytoblock reagence 11ml stavícího a gelové reagentu
set
Formal-Fixx
2x10l
Formal-Fixx
případ/125 kalíšků (120ml plněných do 60ml)
Formal-Fixx, koncentrát (1l pro 5l)
2x1l
Formal-Fixx, koncentrát (na 5 gal.)
gallon
7401150
7401151
9990234
9990918
9990244
6764254
Download

Shandon Cytoblock Cell Block Preparation System