YÜZÜNC
T.C.
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü
Sayı : 14803817/934.04/1232
04.06.2014
Konu :Malzeme Alımı
Birim Adı:Patoloji Ab.D/Çocuk Yoğun Bakım/Radyoloji AD./Yenidoğan Yoğunbakım Ünitesi
AD./Başhekimlik Atölye
06.06.2014 tarihinde saat 14:00’da Doğrudan Temin usulü ile yapılacak ihale için aşağıda yazılı
malzemelere müesseseniz tarafından temini mümkün ise satın alınmasına esas olmak üzere 06.06.2014
Cuma günü saat 13:45 ’e kadar bir teklif göndermeniz gerekmektedir.
Kemal KUŞMAN
Döner Sermaye İşletme Müdürü
Dikkat Edilecek Hususlar:
1-Teklifler işletmemize elden teslim edileceği gibi posta ile de gönderilebilir.
2-Komisyon Kararı onaylandıktan sonra siparişi takiben malzemeleri hemen teslim etmeyen firmalar teklif
vermeyeceklerdir.
3-Yazımızın sayı numarası teklif üzerine yazılacaktır.
4-Verilen fiyatlara KDV hariç tutulacaktır.
5-Marka belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeye alınmayacaktır.
6-Gerektiğinde numune istenecektir.
7- 7 gün içinde malzemeyi teslim Etmeyen firmalar Teklif vermeyeceklerdir.
8- 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 10/f maddesinde yer alan “İhale tarihinden önceki beş yıl içinde,
ihaleyi yapan idareye yaptığı işler sırasında iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunduğu bu idare
tarafından ispat edilen firmalar ihaleye katılamazlar.
9-İlaç ve tıbbi malzeme tekliflerinde UBB kodları yazılacaktır.
10- UBB, firma tanımlaması ve SUT fiyatlarından kaynaklanan maddi zararlar yüklenici firmaya aittir.
FİRMALARIN DİKKATİNE :
TIBBİ SARF İLAÇ VE TIBBİ MALZEMELERDEKİ ALIMLARIN KİK UZANTILI XML
DOSYASIYLA CD ORTAMINDA İDAREMİZE SUNMALARI ZORUNLUDUR
SATIN ALMA TEKLİFİ
MALZEMENİN CİNSİ
S.NO:
MİKTARI
1-
Shandon histocentre 2 doku gömme cihazı için bakım onarım
2-
Leica ASP 300 doku takip cihazı için yıllık bakım
3-
Seyyar portable tamiri ve kordon değişimi
1 Adet
4-
CD/DVD Robot Yöneticisi Yazılım Dangılı
1 Adet
5-
CE MARKA KÜVÖZ FAN MOTORU
4 Adet
6-
Çekmeceli Masterpack motorlu şalter full aksesuar
2 Adet
7-
UVR bobin
6 Adet
8-
Mx bobin
6 Adet
9-
MHC motor mekanizması
3 Adet
1 Adet
1 YIL
NOT: ŞARTNAME EKTEDİR.
Adres: 65080 YYÜ.Mühendislik-Mimarlık Fakültesi B Blok Giriş Kat
Zeve Kampüs – VAN
E-Posta: webmaster yyu.edu.tr.
Web: http//yyu.edu.tr
Fax: 0-432-216 83 47
Tel: 0-432-225 10 24-29 Dahili (2922)
Download

1232 - Yüzüncü Yıl Üniversitesi