YAKINKENT SADİYE ÜNSALAN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
2014-2015 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ÖĞRETMEN NÖBET ÇİZELGESİ
GÜN
PAZARTESİ
NÖBET YERİ
Bahçe - Servisler
Zemin Kat ve Kantin-Servisler
1.Kat -Yemek
2.Kat- Yemek
Bahçe - Servisler
Zemin Kat ve Kantin-Servisler
SALI
1.Kat - Yemek
2.Kat- Yemek
Bahçe -Servisler
Zemin Kat ve Kantin-Servisler
ÇARŞAMBA 1 Kat - Yemek .
2.Kat- Yemek
Bahçe - Servisler
Zemin Kat ve Kantin-Servisler
PERŞEMBE
CUMA
1.Kat-Yemek
2.Kat- Yemek
Bahçe - Servisler
Zemin Kat ve Kantin-Servisler
1.Kat - Yemek
2.Kat- Yemek
ÖĞRETMEN
ATILIM DERĠNPINAR OSMAN KILIÇ-SEMRA EREN
YILDIRIM YAġBAY
MUSTAFA DAĞLI
A. ALPER GÜR
MEHMET ÖZER
R.MUTLU GÜNDOĞDU
ZERRĠN EDE YÜCE
SEFA ERKON - HAKAN AĞLAMAZ
SIDDIK ERCAN-ÖMER FARUK OKYAY
YUSUF MERKAN
SEVĠNÇ YILMAZ
ALĠ ÇĠNKILIÇ
BAYRAM BERAT TOPALOĞLU
METĠN GÜLMÜġ
MUSTAFA ÇOLAK
MURAT GÜNGÖR
CANAN YAVAġ
FATMA BAL
ZEYNEP KAYSOYDU
Not: 1- Nöbetler ders baĢlamadan yarım saat önce baĢlar, ders bitiminden 15 dakika sonra biter. Nöbetler tam gün ve öğle arası tutulacaktır.
2- Nöbetçi öğretmenler teneffüs süresince nöbet yerlerinde mutlaka bulunacaklardır, zaruri ihtiyaçları bulunduğu takdirde öğrenciler sınıflara alındıktan sonra
gidereceklerdir.
3- Zemin ve bahçe nöbetçileri teneffüs, öğlen tatili ve okul çıkıĢında okul giriĢ kapısını kontrol edecekler ve yabancı kiĢilerin okula girmelerine izin vermeyeceklerdir.
4- Nöbetçi öğretmen dersi olmadığı zaman boĢ ders varsa dolduracaktır.
5- Derse gelmeyen öğretmenlerin hangi sınıfa girmedikleri nöbet defterine yazılacak, nöbet bitiminde nöbet defteri kapatılarak imzalanacaktır.
02/03/2015
Abdulkadir ÇOLAK
Okul Müdürü
Download

yakınkentsadiye ünsalan lisesi