YÜZÜNC
T.C.
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü
Sayı : 14803817/934.04/1060
Konu :Malzeme Alımı
Birim Adı: Tıbbi Mikrobiyoloji Ab.D Başk./Ameliyathane
14.05.2014
16.05.2014 tarihinde saat 14:00’da Doğrudan Temin usulü ile yapılacak ihale için aşağıda yazılı
malzemelere müesseseniz tarafından temini mümkün ise satın alınmasına esas olmak üzere 16.05.2014
Cuma günü saat 13:45 ’e kadar bir teklif göndermeniz gerekmektedir.
Kemal KUŞMAN
Döner Sermaye İşletme Müdürü
Dikkat Edilecek Hususlar:
1-Teklifler işletmemize elden teslim edileceği gibi posta ile de gönderilebilir.
2-Komisyon Kararı onaylandıktan sonra siparişi takiben malzemeleri hemen teslim etmeyen firmalar teklif
vermeyeceklerdir.
3-Yazımızın sayı numarası teklif üzerine yazılacaktır.
4-Verilen fiyatlara KDV hariç tutulacaktır.
5-Marka belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeye alınmayacaktır.
6-Gerektiğinde numune istenecektir.
7- 7 gün içinde malzemeyi teslim Etmeyen firmalar Teklif vermeyeceklerdir.
8- 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 10/f maddesinde yer alan “İhale tarihinden önceki beş yıl içinde,
ihaleyi yapan idareye yaptığı işler sırasında iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunduğu bu idare
tarafından ispat edilen firmalar ihaleye katılamazlar.
9-İlaç ve tıbbi malzeme tekliflerinde UBB kodları yazılacaktır.
10- UBB, firma tanımlaması ve SUT fiyatlarından kaynaklanan maddi zararlar yüklenici firmaya aittir.
FİRMALARIN DİKKATİNE :
TIBBİ SARF İLAÇ VE TIBBİ MALZEMELERDEKİ ALIMLARIN KİK UZANTILI XML
DOSYASIYLA CD ORTAMINDA İDAREMİZE SUNMALARI ZORUNLUDUR
SATIN ALMA TEKLİFİ
MALZEMENİN CİNSİ
S.NO:
MİKTARI
1-
Coombs Testi (Jel Santrifügasyon)
2-
Spesifik IgE Gıda Paneli (5’li mix)
300 Test
3-
Spesifik IgE Solunum Paneli (5’li mix)
240 Test
4-
Spesifik IgE Pediatrik Panel (5’li mix)
360 Test
5-
NF 1200 R modeli Santrfüj için Optik Okuyucu (Nüve Yetkili Bayiden)
3 Adet
6-
NF 1200 R modeli Santrfüj için SKF Motor Bilyesi (Nüve Yetkili Bayiden)
6 Adet
7-
NF 1200 R modeli Santrfüj için Kilit (Nüve Yetkili Bayiden)
4 Adet
8-
Göstergeli Nem/Sıcaklık Transmitteri
6 Adet
2.000 Test
9-
Dijital Termometre (-86 C ye uygun)
10-
Cerrahi sütur, polipropilen, monofilament 2/0 keskin 25-26 mm
5.000 Adet
11-
Cerrahi sütur ipek örgülü iğnesiz 1 no çok saplı
1.000 Adet
12-
Cerrahi sütur ipek örgülü iğnesiz 0 no çok saplı
1.000 Adet
13-
Cerrahi sütur ipek örgülü iğnesiz 2/0 no çok saplı
1.000 Adet
14-
Kemik mumu
0
2 Adet
400 Adet
NOT: ŞARTNAME EKTEDİR.
Adres: 65080 YYÜ.Mühendislik-Mimarlık Fakültesi B Blok Giriş Kat
Zeve Kampüs – VAN
E-Posta: webmaster yyu.edu.tr.
Web: http//yyu.edu.tr
Fax: 0-432-216 83 47
Tel: 0-432-225 10 24-29 Dahili (2922)
Download

1060 - Yüzüncü Yıl Üniversitesi