ÖZGEÇMİŞ
Kişisel Bilgiler
Ad / Soyadı
Görev Ünvanı
Telefon
Faks
Eğitim ve Öğretim
Selenay YAKICI
Sektör Uzmanı
0312 426 58 94 / 129
0312 427 20 64
Yüksek Lisans: Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İşletmecilik
Bölümü, Ankara
Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası
İlişkiler Bölümü
Eğitim ve Öğretim Kapsamına Giren
Temel konular / Mesleki
Beceriler / Alınan Sertifikalar

Spectrum Journal of Global Studies Dergisi Editörlüğü (2012- 2014)

Spectrum Konferansı Organizasyon Komitesi Üyesi, Ankara (2012)

Ekonomi Bakanlığı Bilgilendirme Semineri Katılım Sertifikası

Sermaye Piyasası Kurulu Bilgilendirme Semineri Katılım Sertifikası

Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Bilgilendirme Semineri Katılım Sertifikası
Kişisel Beceri ve Yeterlilikler
Yabancı dil
Bilgisayar Beceri ve Yeterlilikleri
İngilizce, İleri Seviye
Fransızca, Başlangıç Seviyesi
Microsoft Office Programları
Reşit Galip Caddesi Hereke Sokak No:10 G.O.P. / ANKARA • Tel: 0.312 426 58 94 - 427 19 48
Faks: 0.312 427 20 64 www.unesco.org.tr • e-mail: [email protected]
Download

ÖZGEÇMİŞ