Dragan Martinovic
Redovni profesor
Nastavnik za predmet slikanje i kompozicija
Akademije klasičnog slikarstva
Kontakt detalji
Univerzitet EDUCONS
Vojvode Putnika bb
21208 Sremska Kamenica
Srbija
Kancelarija: soba 22, zgrada B, prvi sprat
Mob.Tel.: +381 (0) 63 510 610
Email: [email protected]
[email protected]
[email protected]
CV
Obrazovanje
Link za kompletan CV
Fakultet likovnih umetnosti, Univerzitet umetnosti, Beograd, Srbija
(1976./1981)
Diplomirani likovni umetnik – slikar
1981-1984
Magistar likovnih umetnosti slikar
Oblasti istraživanja i
akademskog interesa
Klasicno slikarstvo-figurativno sa posebnim naglaskom na likovni
problem materijalizacije.
Iskustvo u nastavi
28 godina iskustva u radu sa kandidatima za prijem na fakultete
likovnih, primenjenih umetnosti I arhitekture.
Autor kompletnog programa rada Akademije klasicnog slikarstva
Univerziteta EDUCONS Sremska Kamenica.
Od 2008 redovni profesor na pomenutom fakultetu.
Poslednji update: Februar 2011
Da prijavite problem sa ovim Websajtom, molimo kontaktirajte Webmaster
Copyright ©
2011. All Rights Reserved.
Download

mr Dragan Martinovic, redovni profesor, Akademija