POLATLI TİCARET BORSASI
FAALĐYET ve ETKĐNLĐKLER TAKVĐMĐ / 2014
FAALİYET
ve
ETKİNLİK
OCAK / 2014
1
2
3
YÖNETİM KURULU
TOPLANTISI
4
5
6
7
8
9
X
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
X
24
25
26
27
28
29
30
31
X
X
X
X
X
MECLİS TOPLANTISI
TÜRKAK DENETİM
23
X
X
MEHMET ÇEVİK
LABORATUAR ŞEFİ
T.M.O.GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
BUĞDAY ÇEŞİTLERİ ve
GRUPLARININ BELİRLENMESİ
X
YAHYA TOPLU
YÖNETİM KURULU BAŞKANI
T.O.B.B.
DİR KAPSAMINDA HUBUBAT ve
BAKLAGİL ÜRÜNLERİNE
YÖNELİK UYGULAMALAR
YAHYA TOPLU
YÖNETİM KURULU BAŞKANI
CUMHURBAŞKANI İTALYA
ZİYARETİ
Tugay AYDOĞDU
Akreditasyon Sorumlusu
Polatlı Ticaret Borsası Sitesi - 06910 POLATLI /ANKARA
Telefon
: 0.312.625 50 06 / 625 50 60 / 625 50 26
Faks
: 0.312.625 50 25
WEB
: www.polatliborsa.org.tr.
E-POSTA
: [email protected]
X
POLATLI TİCARET BORSASI
FAALĐYET ve ETKĐNLĐKLER TAKVĐMĐ / 2014
FAALİYET
ve
ETKİNLİK
YÖNETİM KURULU
TOPLANTISI
ŞUBAT / 2014
1
2
3
4
5
6
7
8
9
X
10
X
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
X
22
23
24
25
26
X
MECLİS TOPLATISI
YAHYA TOPLU
YÖNETİM KURULU BAŞKANI
MİLLETLERARASI TİCARET
ODASI (ICC)
TUGAY AYDOĞDU
GENEL SEKRETER YRD.
T.O.B.B.
AKREDİTASYON EĞİTİMİ
27
X
X
X
X
A.YILMAZ / T.AYDOĞDU /
A.KADİR SÖĞÜTOĞLU
GEN.SEK./GEN
SEK.YRD./MHSB ŞEFİ
X
X
X
T.O.B.B.MEVZUAT EĞİTİMİ
HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI ve
T.M.O.GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
YETKİLİLERİ
TOPLANTI
AHMET YILMAZ
GENEL SEKRETER
ERASMUS + PROGRAM
Tugay AYDOĞDU
Akreditasyon Sorumlusu
Polatlı Ticaret Borsası Sitesi - 06910 POLATLI /ANKARA
Telefon
: 0.312.625 50 06 / 625 50 60 / 625 50 26
Faks
: 0.312.625 50 25
WEB
: www.polatliborsa.org.tr.
E-POSTA
: [email protected]
X
X
28
-
-
-
POLATLI TİCARET BORSASI
FAALĐYET ve ETKĐNLĐKLER TAKVĐMĐ / 2014
FAALİYET
ve
ETKİNLİK
MART / 2014
1
2
3
4
YÖNETİM KURULU
TOPLANTISI
5
6
7
8
9
X
10
X
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
X
X
MECLİS TOPLANTISI
ANKARA KALKINMA AJANSI
PROJE HAZIRLIKLARI ve
PROJE SUNUMU
YAHYA TOPLU
YÖNETİM KURULU BAŞKANI
T.O.B.B.VII. SEKTÖREL
EKONOMİ ŞURASI
A.YILMAZ / T.AYDOĞDU
GEN.SEK. / GEN. SEK. YRD.
T.O.B.B.
AKREDİTASYON EĞİTİMİ
27
X
X
X
X X
ANADOLU DOĞA ve KÜLTÜR
KORUMA KOOP.
X
BİLGİLENDİRME TOPLANTISI
T.M.O.GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ŞUBE MÜDÜRLERİ EĞİTİMİ
DİYARBAKIR TİCARET
BORSASI ZİYARETİ
Tugay AYDOĞDU
Akreditasyon Sorumlusu
Polatlı Ticaret Borsası Sitesi - 06910 POLATLI /ANKARA
Telefon
: 0.312.625 50 06 / 625 50 60 / 625 50 26
Faks
: 0.312.625 50 25
WEB
: www.polatliborsa.org.tr.
E-POSTA
: [email protected]
X
X
28
29
30
31
POLATLI TİCARET BORSASI
FAALĐYET ve ETKĐNLĐKLER TAKVĐMĐ / 2014
FAALİYET
ve
ETKİNLİK
YÖNETİM KURULU
TOPLANTISI
NİSAN / 2014
1
2
3
4
5
6
7
X
8
9
10
11
X
13
14
15
X
MECLİS TOPLANTISI
YAHYA TOPLU
YÖNETİM KURULU BAŞKANI
CUHMURBAŞKANLIĞI’NIN
KENYA CUMHURBAŞKANI
UHURU KENYATTA
ONURUNA VERDİĞİ AKŞAM
YEMEĞİNE KATILIMI
LABORATUAR PERSONELİ
T.OB.B.
17025 EĞETİMİ
MEHMET ÇEVİK
LABORATUAR ŞEFİ
12
16
17
18
19
20
21
X
X
X
X
X X
GIDA TARIM ve HYV.BAKAN.
SERİN İKLİM TAHILLARI
KOMİTESİ
Tugay AYDOĞDU
Akreditasyon Sorumlusu
Polatlı Ticaret Borsası Sitesi - 06910 POLATLI /ANKARA
Telefon
: 0.312.625 50 06 / 625 50 60 / 625 50 26
Faks
: 0.312.625 50 25
WEB
: www.polatliborsa.org.tr.
E-POSTA
: [email protected]
X
22
23
24
25
26
27
28
X
29
30
-
POLATLI TİCARET BORSASI
FAALĐYET ve ETKĐNLĐKLER TAKVĐMĐ / 2014
FAALİYET
ve
ETKİNLİK
YÖNETİM KURULU
TOPLANTISI
MAYIS / 2014
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
X
X
MECLİS TOPLANTISI
POLATLI BELEDİYE
BAŞKANININ BORSAMIZI
ZİYARETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANI
YAHYA TOPLU
CUHMURBAŞKANLIĞI’NIN
BOSNA HERSEK
CUMHURBAŞKANLIĞI
KONSEY BAŞKANI BAKİR
İZZETBEGOVİÇ ONURUNA
VERİLEN AKŞAM YEMEĞİNE
KATILDI
GÜMRÜK TİCARET
BAKANLIĞI İÇ TİC. GEN. MD.
TARAFINDAN DÜZENLENEN
LİSANSLI DEPOLARDA
BUĞDAY ÜRÜNÜNÜN
DEPOLANMA
KRİTERLERİNİN
BELİRLENMESİ”
KONULU ÇALIŞMA GRUBU
TOPLANTISI
YAHYA TOPLU YÖNETİM
KRL. BŞK. VE MECLİS
ÜYELERİ İLE GEN. SEK.
GÜMRÜK TİCARET
BAKANLIĞI HİMAYESİNDE
VE ANK. TB
EVSAHİPLİĞİNDE
DÜZENLENEN “TÜRKİYE’DE
Polatlı Ticaret Borsası Sitesi - 06910 POLATLI /ANKARA
Telefon
: 0.312.625 50 06 / 625 50 60 / 625 50 26
Faks
: 0.312.625 50 25
WEB
: www.polatliborsa.org.tr.
E-POSTA
: [email protected]
16
X
X
X
X
X
17
18
19
20
X
21
22
23
24
25
26
27
28
X
X
29
30
31
POLATLI TİCARET BORSASI
FAALĐYET ve ETKĐNLĐKLER TAKVĐMĐ / 2014
LİSANSLI DEPOCULUK
UYGULAMALARI
SİSTEMİNİN FİNANSMANA
ERİŞİM SORUNLARI VE
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ PANELİ”
NE KATILIM
BORSA MECLİSİ
OLAĞANÜSTÜ TOPLANTISI
YAHYA TOPLU YÖNETİM
KURULU BAŞKANI
VE TOBB DELEGELERİ İLE
GENEL SEKRETER
TOBB 70. GENEL KURUL
TOPLANTISINA KATILDI
Tugay AYDOĞDU
Akreditasyon Sorumlusu
Polatlı Ticaret Borsası Sitesi - 06910 POLATLI /ANKARA
Telefon
: 0.312.625 50 06 / 625 50 60 / 625 50 26
Faks
: 0.312.625 50 25
WEB
: www.polatliborsa.org.tr.
E-POSTA
: [email protected]
X
X
X
POLATLI TİCARET BORSASI
FAALĐYET ve ETKĐNLĐKLER TAKVĐMĐ / 2014
FAALİYET
ve
ETKİNLİK
YÖNETİM KURULU
TOPLANTISI
HAZİRAN / 2014
1
2
3
4
5
6
X
7
8
9
10
11
X
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
X
26
27
X
MECLİS TOPLANTISI
Başbakanlık Türk İşbirliği
ve Koordinasyon Ajansı
(TİKA) Başkanlığı Ortadoğu
ve Afrika Dairesi
Başkanlığı'nın bünyesinde
Mozambik Emtia Borsası
Mensubu 12 kişilik heyete ,
Borsamızın Çalışma Sistemi,
Kalite ve Sınıflandırma
Çalışmaları, Spot Piyasa
Kuralları ve Uygulamaları
ile Mevzuat konularında
eğitim verilmiştir.
25
X
X X
X
X
X
Yönetim Kurulu Üyeleri ve
Genel Sekreter Yardımcısı
Tugay AYDOĞDU TOBB
tarafından düzenlenen
Türkiye- İran İş Formuna
katıldı.
Borsa Üyeleri,Üreticiler ve
Personel Elektronik Ürün
Senedi Eğitimi verildi.
İlk Ürün Töreni
Tugay AYDOĞDU
Akreditasyon Sorumlusu
Polatlı Ticaret Borsası Sitesi - 06910 POLATLI /ANKARA
Telefon
: 0.312.625 50 06 / 625 50 60 / 625 50 26
Faks
: 0.312.625 50 25
WEB
: www.polatliborsa.org.tr.
E-POSTA
: [email protected]
X
X
X
X
X
28
29
30
-
POLATLI TİCARET BORSASI
FAALĐYET ve ETKĐNLĐKLER TAKVĐMĐ / 2014
FAALİYET
ve
ETKİNLİK
YÖNETİM KURULU
TOPLANTISI
TEMMUZ / 2014
1
2
3
4
5
6
7
8
9
X
10
11
X
12
13
14
15
16
17
18
Tugay AYDOĞDU
Akreditasyon Sorumlusu
Polatlı Ticaret Borsası Sitesi - 06910 POLATLI /ANKARA
Telefon
: 0.312.625 50 06 / 625 50 60 / 625 50 26
Faks
: 0.312.625 50 25
WEB
: www.polatliborsa.org.tr.
E-POSTA
: [email protected]
20
21
X
22
23
X
MECLİS TOPLANTISI
ANKARA KALKINMA AJANSI
19
X
X
24
25
26
27
28
29
30
31
POLATLI TİCARET BORSASI
FAALĐYET ve ETKĐNLĐKLER TAKVĐMĐ / 2014
FAALİYET
ve
ETKİNLİK
YÖNETİM KURULU
TOPLANTISI
AĞUSTOS / 2014
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
X
X
12
13
14
15
16
17
18
X
MECLİS TOPLANTISI
Yönetim Kurulu Başkanı
Yahya TOPLU ve TOBB
Delegeleri TOBB de
düzenlenen 7. Sanayi ve
Ekonomi Şurasına katıldı.
19
20
21
22
23
24
25
X
X
X
ANKARA KALKINMA AJANSI
Tugay AYDOĞDU
Akreditasyon Sorumlusu
Polatlı Ticaret Borsası Sitesi - 06910 POLATLI /ANKARA
Telefon
: 0.312.625 50 06 / 625 50 60 / 625 50 26
Faks
: 0.312.625 50 25
WEB
: www.polatliborsa.org.tr.
E-POSTA
: [email protected]
X
26
27
28
29
30
31
POLATLI TİCARET BORSASI
FAALĐYET ve ETKĐNLĐKLER TAKVĐMĐ / 2014
FAALİYET
ve
ETKİNLİK
YÖNETİM KURULU
TOPLANTISI
EYLÜL / 2014
1
X
2
3
4
5
6
7
8
9
X
10
11
12
13
14
15
16
17
X
Tugay AYDOĞDU
Akreditasyon Sorumlusu
Polatlı Ticaret Borsası Sitesi - 06910 POLATLI /ANKARA
Telefon
: 0.312.625 50 06 / 625 50 60 / 625 50 26
Faks
: 0.312.625 50 25
WEB
: www.polatliborsa.org.tr.
E-POSTA
: [email protected]
19
20
21
22
23
24
X
MECLİS TOPLANTISI
ANKARA KALKINMA AJANSI
18
26
27
28
29
30
X
X
X
25
-
POLATLI TİCARET BORSASI
FAALĐYET ve ETKĐNLĐKLER TAKVĐMĐ / 2014
FAALİYET
ve
ETKİNLİK
EKİM / 2014
1
2
3
4
5
6
7
8
9
YÖNETİM KURULU
TOPLANTISI
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
X
23
24
25
26
27
X
Polatlı Ticaret Borsası Sitesi - 06910 POLATLI /ANKARA
Telefon
: 0.312.625 50 06 / 625 50 60 / 625 50 26
Faks
: 0.312.625 50 25
WEB
: www.polatliborsa.org.tr.
E-POSTA
: [email protected]
30
31
X
Genel Sekreter Ahmet
YILMAZ ve Genel Sekreter
Yrd. Tugay AYDOĞDU
Antalya’da düzenlenen
Akretidasyon Eğitim
Seminerine katıldı
Yönetim Kurulu Başkanı
Yahya TOPLU Aydın TO ve
Aydın TB açılışlarına katıldı.
Tugay AYDOĞDU
Akreditasyon Sorumlusu
29
X
MECLİS TOPLANTISI
ANKARA KALKINMA AJANSI
28
X
X
X
X
X
X
POLATLI TİCARET BORSASI
FAALĐYET ve ETKĐNLĐKLER TAKVĐMĐ / 2014
FAALİYET
ve
ETKİNLİK
YÖNETİM KURULU
TOPLANTISI
KASIM / 2014
1
2
3
4
5
6
7
8
9
X
10
11
12
13
14
15
16
17
X
MECLİS TOPLANTISI
Yönetim Kurulu Başkanımız
Yahya Toplu TOBB’yi
temsilen Gümüşhacıköy TSO
vergi ödül törenin katıldı
ANKARA KALKINMA AJANSI
Tugay AYDOĞDU
Akreditasyon Sorumlusu
Polatlı Ticaret Borsası Sitesi - 06910 POLATLI /ANKARA
Telefon
: 0.312.625 50 06 / 625 50 60 / 625 50 26
Faks
: 0.312.625 50 25
WEB
: www.polatliborsa.org.tr.
E-POSTA
: [email protected]
x
X
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
-
POLATLI TİCARET BORSASI
FAALĐYET ve ETKĐNLĐKLER TAKVĐMĐ / 2014
FAALİYET
ve
ETKİNLİK
ARALIK / 2014
1
2
3
4
5
6
7
8
9
YÖNETİM KURULU
TOPLANTISI
MECLİS TOPLANTISI
Tugay AYDOĞDU
Akreditasyon Sorumlusu
Polatlı Ticaret Borsası Sitesi - 06910 POLATLI /ANKARA
Telefon
: 0.312.625 50 06 / 625 50 60 / 625 50 26
Faks
: 0.312.625 50 25
WEB
: www.polatliborsa.org.tr.
E-POSTA
: [email protected]
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Download

2014 Yılı Faaliyet ve Etkinlikler