DEVAM EDEN PROJELER (GELİŞME RAPORU)
AFA ADI: TAHILLAR
PROGRAM ADI: SERİN İKLİM TAHILLARI
TAGEM/TBAD /13 /A12 /P01/ 009
Ekmeklik Buğday Islah Araştırmaları
Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü
TAGEM
Dr. Seyfi TANER
Enes Yakışır, Sait Çeri, Dr. Emel Özer, Ramazan Ayrancı, Musa
Türköz, Birol Ercan, Mehmet Şahin, Ş. İsmail Cerit, Yüksel
Kaya, Dr.Telat Yıldırım, İbrahim Kara, Meltem Yaşar, Melek
Bayraktaroğlu
2013-2017
Başlama-Bitiş Tarihleri
2013: 15000; 2014:17000; 2015:18000; 2016: 20000; 2017; 22000
Projenin Toplam Bütcesi
Proje Özeti: Yapılan ıslah çalışmaları sonucunda bugüne kadar DAĞDAŞ-94, KINACI-97,
KARAHAN-99, GÖKSU-99, KONYA-02, BAĞCI-02, EKİZ, AHMETAĞA ve ERAYBEY
ismiyle 9 ekmeklik buğday çeşidi tescil ettirilerek Türk çiftçisinin hizmetine sunulmuştur. F1-F4
kademelerinde suluda 976 ve kuruda 773 olmak üzere toplam 1749 genotip; Başak sırası olarak ise
suluda 28 hat ve kuruda 214 hat olmak üzere 242 hattan 5808 başak sırası; Gözlem bahçesi olarak da
suluda 225 ve kuruda 300 olmak üzere toplam 525 genotip denenmiş ve seçilenler bir üst kademeye
aktarılmıştır.
49 hat/çeşitten oluşan KEÖVD (3 tekerrürlü) Konya ve İçeri Çumra’da, 25 hat/çeşitten oluşan
SEÖVD (4 tekerrürlü) 6s x 7m boyutundaki parsellerde Konya’da; 25 hat/çeşitten oluşan KEVD
Konya, Altınova ve İçeri Çumra’da 4 tekerrürlü; 20 hat/çeşitten oluşan SEVD, 4 tekerrürlü olarak
Konya’da; 25 hat/çeşitten oluşan KEBVD Merkez (Konya), İçeri Çumra (Konya), Altınova
(Konya), Aslanapa (Eskişehir) ve Emirdağ (Afyon), Merkez (Karaman), Merkez (Niğde), Bala
(Ankara), Koçaş (Aksaray) yerlerinde; yine 25 hat ve çeşitten oluşan KEBVD-2 Merkez (Konya)’da;
20 hat/çeşitten oluşan SEBVD ise Merkez (Konya), Edirne ve Merkez (Eskişehir) yerlerinde 4
tekerrürlü olarak denenmiş ve yapılan seçimler değerlendirilerek alt kademelerdekiler bir üst
kademeye aktarılmış ve Bölge Verim Kademesinden k u r u ş a r t l a r i ç i n BDME 11/1k, BDME
11/2k, BDME 11/3k kodlu 3 h a t tescile teklif edilmiştir. Ayrıca bu proje kapsamında daha önce
tescile teklif edilen BDME 09/1k ve BDME 09/2k k o d l u h a t l a r ı n t e s c i l
değerlendirmeleri devam etmektedir.
EVD ve EBVD’lerdeki genotiplerin tohum
üretimi, 8s x 25m
boyutundaki
üretim
parsellerinde Konya’da yapılmıştır. Ayrıca her yıl, her çeşit ve adayın elit tohum üretimini devam
ettirmek için, 1200’er adet
başak sırası oluşturulmakta ve Konya’da ekilmektedir.
Kışlık ekmeklik buğday ıslah programının yürütüldüğü enstitülerin SEBVD ve KEBVD’lerinden
seçilen genotiplerin birleştirilmesiyle oluşturulan SEOBVD Konya’da, KEOBVD ise Konya ve İçeri
Çumra’da denenmiştir.
Kış şartlarının olumsuzluğundan dolayı çıkışlar oldukça seyrek olmuş, bununla birlikte yıllık yağış
ortalamasının uzun yıllar ortalamasının (320 mm) altında (260 mm) olması ile birlikte verim
düşüklüğüne sebep olmuş, özellikle de kuru şartlardaki tüm denemelerde seleksiyonu oldukça olumsuz
yönde etkilemiştir. Bunu yanında iklimden dolayı hem tarla şartlarında hem de özel şartlar oluşturulan
hastalık bahçesinde hastalıklar gelişmediği için genotipler hastalık yönünden değerlendirilememiştir.
2012-13 sezonunda F1-F4 Kademelerinde suluda 1214 ve kuruda 1737 olmak üzere toplam 2951
genotip; Başak sırası olarak ise suluda 36 hat ve kuruda 253 hat olmak üzere 289 hattan 6936 başak
sırası; Gözlem bahçesi olarak da suluda 225 ve kuruda 225 olmak üzere toplam 450 genotip; Ayrıca
verim kademelerinde 111 suluda ve 150 kuruda olmak üzere toplam 261 hat/çeşit tekrarlamalı ve
değişik alt bögelerde; Her yıl olduğu gibi enstitülerarası materyal değişimi amaçlı ve Tescil
denemelerine ait hat/çeşitler denenmek üzere ekimleri yapılmıştır.
Proje No:
Proje Başlığı
Projeyi Yürüten Kuruluş
Projeyi Destekleyen Kuruluş
Proje Yürütücüsü
Yardımcı Araştırmacılar
Download

devam eden projeler (gelişme raporu)