POLATLI TĐCARET BORSASI
GÜNLÜK FĐYAT BÜLTENĐ
Tarih : 29 Aralık 2015 Salı -- Saat : 12 : 00
POLATLI
TĐCARET BORSASI
ÜRÜN CĐNSĐ
EN AZ
(Kr)
ESKĐŞEHĐR
TĐCARET BORSASI
EN ÇOK ORTALAMA MĐKTAR
(Kr)
(Kr)
TON
EN AZ
(Kr)
EN ÇOK MĐKTAR
(Kr)
DURUM BUĞDAYLARI
TON
KONYA
TĐCARET BORSASI
EN AZ
(Kr)
EN ÇOK MĐKTAR
(Kr)
0
Anadolu Durum Buğdayları
Düşük Vasıflı Durum Buğdayı
TON
EDĐRNE
TĐCARET BORSASI
EN AZ
(Kr)
EN ÇOK MĐKTAR
(Kr)
TON
71
0,837
0,896
71
EKMEKLĐK BUĞDAYLAR
Ekmeklik Sert Buğdaylar
Anadolu Kırmızı Sert (1.Derece)
Anadolu Kırmızı Sert (2.Derece)
Anadolu Kırmızı Sert (3.Derece)
Anadolu Kırmızı Sert (4.Derece)
Anadolu Beyaz Sert (1.Derece)
Anadolu Beyaz Sert (2.Derece)
Anadolu Beyaz Sert (3.Derece)
Anadolu Beyaz Sert (4.Derece)
Diğer Buğday
Diğer Kırmızı Buğday (1.Derece)
Diğer Kırmızı Buğday (2.Derece)
Diğer Kırmızı Buğday (3.Derece)
Diğer Kırmızı Buğday (4.Derece)
Diğer Beyaz Buğday (1.Derece)
Diğer Beyaz Buğday (2.Derece)
Diğer Beyaz Buğday (3.Derece)
Diğer Beyaz Buğday (4.Derece)
Yemlik Buğdaylar
Düşük Vas.Ek.Kırmızı Buğday
Düşük Vas.Ek.Beyaz Buğday
Standard Dışı Buğday
52
0,975
1,000
0,9894
1,025
1,032
34
0,970
30
88
0,876
67
0,919
0,920
25
0,852
0,857
37
0,857
0,896
63
0,846
4
0,856
0,990
84
0,831
9
0,837
0,825
1,035
0,9340
0,890
0,910
0,8992
13
0,840
0,995
0,9272
124
5
240
0,846
0,870
0,705
0,7050
14
0,705
0,7050
9
85
93
34
0,725
0,7072
41
0,707
5
22
85
192
0,712
ÇAVDAR
(2.Grup)
49
0,841
377
0,700
(1.Grup)
1,051
130
64
Çavdar
0,966
0
0,898
(1.Grup)
(2.Grup)
Çavdar
113
52
0
ARPA
Beyaz Arpa
Beyaz Arpa
Yemlik Arpa
Standard Dışı Arpa
0
34
0
0
8
0
0
0
26
0,708
0,712
40
0,706
0,710
126
0
Düşük Vasıflı Çavdar
Standart Dışı Çavdar
TRĐTĐKALE
Tritikale
(1.Grup)
Tritikale
(2.Grup)
Düşük Vasıflı Tritikale
Standart Dışı Tritikale
0,765
0,7650
Yulaf
(1.Grup)
Yulaf
(2.Grup)
Düşük Vasıflı Yulaf
Standart Dışı Yulaf
8
10
YULAF
0,860
0,8600
0
0
10
NOHUT
3,257 TL
1
2,374
20
Y.MERCĐMEK
KĐMYON
AYÇĐÇEĞĐ (YAĞLIK)
FASULYE
1,382 TL
Polatlı Ticaret Borsası Sitesi - 06910 POLATLI/ANKARA Tel : 0 312 625 50 06-26-60 & Faks : 0 312 625 50 25
Web Adresimiz : www.polatliborsa.org.tr
[email protected] Adresimiz : [email protected]
Download

PDF olarak indirmek için Tıklayınız