ĐZMĐR BORNOVA ROTARY KULÜBÜ
Kuruluş Tarihi:1984 Charter Tarihi:12/03/1986 UR No:23522
Toplantı Yeri: Kordon Otel – Salı Saat:12:00 – 14:00
www.bornovarotary.org
HAFTALIK KULÜP BÜLTENĐ
TOPLANTI BĐLGĐLERĐMĐZ
BU HAFTA
NO
: 1487
TARĐHĐ
: 24.06.2014
YERĐ
: Deniz Restaurant (Karşıyaka Spor Kulübü)
SAATĐ
: 20:00
GÜNDEM
: Devir Teslim Töreni
KONUŞMACI :
GEÇEN HAFTA
NO
: 1486
TARĐHĐ
: 17.06.2014
YERĐ
: Kordon Otel
SAATĐ
: 12:00
GÜNDEM
: Birleşme, Satın Alma ve Şirket Değerleme
KONUŞMACI : Rtn.Selman Uysal
ĐZMĐR BORNOVA ROTARY KULÜBÜ
Kuruluş Tarihi:1984 Charter Tarihi:12/03/1986 UR No:23522
Toplantı Yeri: Kordon Otel – Salı Saat:12:00 – 14:00
www.bornovarotary.org
HAFTALIK KULÜP BÜLTENĐ
2013-2014 DÖNEM
U.R. BAŞKANI
RON D.BURTON
2440. BÖLGE BAŞKANI
ESAT KARDIÇALI
6. GRUP GUV. YRD
HAKAN HEKĐMGĐL
KULÜP YÖNETĐM
KURULU
GEÇEN HAFTAKĐ DEVAM DURUMU
Üye Sayısı
Gelen Üye Ortalama
25
17
68
AKTĐF
DEVAMDAN MUAF
19
9
Konuklarımız:
Nihat Gündüz
Mesut Can Alkan
Nazlı Gaye Aplaslan
Basri Koyuncuoğulları
(Saim Uysal’ın misafiri)
(Saim Uysal’ın misafiri)
(Mustafa Alpaslan’ın misafiri)
(Mustafa Alpaslan’ın misafiri)
Đlk Gelen Üyemiz:
Bülent Serdaroğlu
Mazeretli Dostlarımız
BAŞKAN
HAKAN ÖRNEKOĞLU
ASBAŞKAN
SERKAN ODAMAN
SEKRETER
CAN BOYDAK
SAYMAN
ĐLKER SÖNMEZ
ÜYE ( GDB )
HALĐL KALAYCIOĞLU
DENETĐM KURULU
ÖZER ZABITÇI
CĐHAT KOLCUOĞLU
GÜNHAN ERBAKAN
Bedi Türetken, Can Boydak, Đbrahim Güdüm, Kor Yereli, Serkan
Odaman
Özlediğimiz Dostlarımız
Erim Ergören, Halim Bezircilioğlu, Uğur Şahbaz,
MUTLU GÜNLERĐM
GÜNLER MĐZ
Z
DOĞUMGÜNÜ
• Bülent Serdaroğlu’nun kızı Emine’nin
18 HAZĐRAN ÇARŞAMBA
EVLĐLĐK YILDÖNÜMÜ
• Bülent & Şive Alpman çiftinin
19 HAZĐRAN PERŞEMBE
Tüm üyelerimizin mutlu günlerini kutluyor,
esenlikler diliyoruz.
2
ANA KOMĐTE ve OCAKBAŞI GRUP
BAŞKANLARIMIZ
DÖRTLÜ
ÖZDENETĐ
ÖZDENETĐM
Üyelik Gel Kom.
• MUSTAFA ALPASLAN
• HÜSNÜ ĐLERĐ
Kulüp Yönetim Kom.
Düş
Düşündüğ
ündüğümüz,
söylediğ
söylediğimiz ve
yaptığ
yaptığımız her
şey;
• GERÇEĞ
GERÇEĞE
UYGUN MU?
•
•
•
•
Hiz. Projeleri Kom.
• BEDĐ TÜRETKEN
• HALĐM BEZĐRCĐLĐOĞLU
• ĐBRAHĐM GÜDÜM
Halkla Đlişkiler Kom.
• H. BÜLENT
SERDAROĞLU
• ERĐM ERGÖREN
• UĞUR ŞAHBAZ
• ALĐ SERTDEMĐR
• ĐLGĐ
LGĐLĐLERĐ
LERĐN TÜMÜ
ĐÇĐN ADĐ
ADĐL MĐ
MĐ?
• ĐYĐ NĐ
NĐYET VE
DAHA ĐYĐ
DOSTLUKLARI
SAĞ
SAĞLAYACAK MI?
• ĐLGĐ
LGĐLĐLERĐ
LERĐN
TÜMÜ ĐÇĐN
YARARLI MI ?
HALĐL KALAYCIOĞLU
HASAN ANLI
CAN ERSOY
ŞAMĐL GĐRGĐN
Rotary Vakfı Kom.
• SADUN OĞAN
AN
• ĐLKER SÖNMEZ
Bülten Komitesi
• EROL YEŞĐLPINAR
• KORAY OTAĞ
OCAKBAŞI GRUP BŞK
HALĐL KALAYCIOĞLU
3
TOPLANTI ÖZETĐ
Bu haftaki toplantımızda
“Birleşme, Satınalma ve Şirket
Değerleme” konusunda;
Gündoğdu RK üyesi Rtn.Selman
Uysal’ı dinleme imkânı bulduk …
Sayın Uysal, toplantımızda yaptığı
sunumda;
Şirket değerleme nedir,
Değerleme yöntemleri,
Değerlemenin işletmeye katkısı,
Ülkemizde birleşme ve satın
almaya örnek olan firmalar,
Konularında önemli bilgiler
vermiştir.
Sayın Selman Uysal’a yapmış
olduğu konuşmasından ve toplantı
organizasyon desteğinden dolayı
sevgili Saim Uysal dostumuza
teşekkür ediyoruz…
4
EDĐTÖRDEN:
ÖRNEKOĞLU AĐLESĐNĐ UĞURLARKEN…
Değerli Rotaryen Dostlarım…
02.07.2013 günü sevgili HAKAN ve değerli eşleri TUBA için ne yazmıştım… Demiştim
ki; “Onlar, Rotaract üyelikleri sırasında elde ettikleri sevgi, saygı, çalışkanlık ve
dostça davranış nitelikleriyle, kulübümüzün başarı çıtasını daha da yükseklere
taşıyabilecek nosyona sahip iki genç insanımızdır…” Ve dediğim gibi de oldu…
2013-2014 Hizmet Dönemi için, dönem başında bizlere sundukları kapsamlı çalışma
programında ne dedilerse, fazlasını yaptılar… Kulübümüze hatırı sayılır sayıda ve
anlamda ödül kazandırdılar… Rotary düşüncesinin temel taşları olan “Arkadaşlık –
Sevgi – Saygı – Đnsanlık – Dostluk – Doğruluk – Dayanışma ve Yardımlaşma”
ilkelerine hep sadık kaldılar…
HAKAN ve TUBA için 02.07.2013 tarihli bültenimizde “HOŞGELDĐN GENÇ
BAŞKAN… HAKAN ÖRNEKOĞLU” başlıklı yazımda “Artık görev sırası son
yıllarda kulübümüzün yeni kazanımları olan GENÇ ve DĐNAMĐK üyelerine
gelmiştir… Bu kazanımlardan biri de sevgili Hakan ÖRNEKOĞLU’dur…” diye
yazmıştım…
Đşte sevgili ÖRNEKOĞLU; dönemi boyunca kulübümüzün bu kazanımlarının ne kadar
yerinde olduğunu bizlere gösterdi… O’na o gün HOŞGELDĐN dedik, bugün ise GÜLE
GÜLE diyerek uğurluyoruz…
Başkanlığı sırasında yapmış olduğu hizmetler ve kulüp üyelerine karşı göstermiş
olduğu güler yüz ve sıcak ilişkileri nedeniyle KENDĐSĐNE ve değerli eşi TUBA kızımıza
teşekkürlerimizi sunuyoruz…
AĐLECE YOLUN VE BAHTIN AÇIK OLSUN… GÜLERYÜZLÜ, ÇALIŞKAN
BAŞKAN… ARAMIZA HOŞGELDĐN…
Derleyen : Rtn.Erol YEŞĐLPINAR
24.06.2014
ÖZLÜ VE GÜZEL SÖZLER
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Dil ile düğümlenen, diş ile çözülemez…
Özü-sözü bir olmayan kişinin, yüz dili bile olsa dilsiz sayılır…
Kullandıkça eskimeyen tek organ, dil’dir…
Gereksiz kullandıkça keskinleşen tek bıçak, dil’dir…
Dinlemeyi bilmeyen kişi, düzgün konuşmayı da beceremez…
Konuşmak bir ihtiyaç, dinlemek ise sanattır…
Çok dinleyip az konuşmamız için tanrı kişiye iki kulak, bir dil vermiştir…
Doğruluk, ne şart altında olursa olsun daima meyve verir…
Yanlışın birçok şekli vardır… Doğrunun şekli ise tekdir…
5
DUYURULAR
• 24 Haziran tarihli toplantımız “Devir Teslim Töreni” şeklinde saat:20:00 Deniz
Restaurant Karşıyaka’da gerçekleşecektir…
• 26 Haziran Perşembe günü saat:20:30’da IV.Grup Ocakbaşı Toplantısı Saim Uysal
başkanlığında Ülfet & Erol Yeşilpınar evsahipliğinde yapılacaktır. (Adres:
Mustafabey Cad.No:49 / 13 Dr.Burhan Apt. K:6 – 0532 297 10 47 – (ev) 421 26 47)
Katılım durumunuzu evsahibi çifte bildirmeniz önemle rica olunur.
6
BORNOVA ROTARY KULÜBÜ
2013-2014 DÖNEM OCAKBAŞI GRUPLARI
KULÜP BAŞKANI : HAKAN ÖRNEKOĞLU
OCAKBAŞI BAŞKANI : HALĐL KALAYCIOĞLU
1.GRUP
HASAN ANLI
HALĐM BEZĐRCĐOĞLU
TALAT KUTLUKAYA
ELGĐZ SEREN
YILMAZ DOĞANCA
GÜNHAN ERBAKAN
SERKAN ODAMAN
KOR YERELĐ
2.GRUP
AYKUT GÜSAR
JACKY PARDO
EMĐN TÜFEKÇĐLER
BÜLENT SERDAROĞLU
ĐBRAHĐM GÜDÜM
ERDOĞAN ÇĐÇEKÇĐ
GÖKHAN DOĞAN
3.GRUP
FAHRETTĐN MACĐT
ÖZER ZABITÇI
CEYHUN KARTAL
CEMAL BOZOKLAR
MAHMUT ATEŞ
GÜMAN KIZILTAN
SADUN OGAN
4.GRUP
SAĐM UYSAL
ŞAMĐL GĐRGĐN
ALĐ SERTDEMĐR
ĐSA DURMAZ
EROL YEŞĐLPINAR
ERĐM ERGÖREN
KORAY OTAĞ
BURAK EĞLENOĞLU
5.GRUP
HÜSNÜ ĐLERĐ
ĐLKER SÖNMEZ
MUSTAFA ALPASLAN
BEDĐĐ TÜRETKEN
RAŞĐT BEŞERLER
ENVER ERDOĞAN
CAN BOYDAK
CEM AKÇAY
6.GRUP
BELĐĞ ONAT
CAN ERSOY
CĐHAT KOLCUOĞLU
BÜLENT ALPMAN
UĞUR ŞAHBAZ
ÖNDER BARLAS
FATMA TOLGA
7
Download

İndir - Bornova Rotary Kulübü