EKER-BURSA YELKEN KULÜBÜ TROFESĐ
MÜTAREKE KUPASI( 11.10.2014 )
YARIŞ SONUÇLARI
IRC-YARIS
Tekne Sayısı = 2
YELKEN NO TEKNE ADI
TUR977
EKER YAYIK AYRAN
TUR2727
EVOLUTION
IRC-GEZI
YELKEN NO
TUR609
TUR8290
TUR475
DESTEK
YELKEN NO
TURXXX
TURXXX
TUR494
TUR
TUR
TUR
TUR
TEKNE MODELĐ
ARCHAMBAULT 35
FARR 30
SORUMLU KĐŞĐ
AHMET EKER
GEMLĐK YK
TCC
1,027
1,075
START
11:05:00
11:05:00
FĐNĐŞ
12:36:50
12:36:55
ZAMAN Düzeltilmiş
01:31:50
01:34:19
01:31:55
01:38:49
PEN
PUAN
1
2
SORUMLU KĐŞĐ
SĐNAN ULUVAR
YAVUZ TAVUS
VELĐ KAYNAR
TCC
,812
,946
1,004
START
11:05:00
11:05:00
11:05:00
FĐNĐŞ
12:59:55
12:45:18
12:54:15
ZAMAN Düzeltilmiş
01:54:55
01:33:19
01:40:18
01:34:53
01:49:15
01:49:41
PEN
PUAN
1
2
3
SORUMLU KĐŞĐ
ALPER YILDIRIM
ALĐ BERK SAYAR
HALUK TURŞUCULAR
GÜRKAN UNCU
ŞAFAK BEDĐR
TAHSĐN ĐLERĐ
MEHMET KALYONCU
TCC
,975
1,054
1,114
1,063
,857
1,009
,858
START
11:05:00
11:05:00
11:05:00
11:05:00
11:05:00
11:05:00
11:05:00
FĐNĐŞ
12:59:44
12:58:45
12:52:42
13:00:00
13:41:03
20:00:00
20:00:00
ZAMAN Düzeltilmiş
01:54:44
01:51:52
01:53:45
01:59:54
01:47:42
01:59:59
01:55:00
02:02:15
02:36:03
02:13:44
08:55:00
08:59:49
08:55:00
07:39:02
PEN
PUAN
1
2
3
4
5
8
8
Tekne Sayısı = 3
TEKNE ADI
MEKĐK
MAVĐDENĐZ
MERMAID
TEKNE MODELĐ
GĐBSEA 285
JEANNEAU SO 39
BAVARIA 47
Tekne Sayısı = 7
TEKNE ADI
SAKĐ
ĐLAYDA-S
AZMARĐDA
AZZURO
HAYTA 1
BARKIN
CAN
TEKNE MODELĐ
ELAN 33
JEANNEAU SO 39
JEANNEAU 49
DNF
DNS
Download

görüntüle - Bursa Yelken Kulübü