Kuruluş
09.04.2013
BÖLGE
2440
Uluslararası Rotary Başkanı: RON BURTON
UR. 2440 Bölge Federasyon Başkanı: ESAT KARDIÇALI
Bölge Guvernör Yardımcısı (7. Grup): ERHAN GÖKDAĞ
KULÜP YÖNETİMİ
BAŞKAN: TAHİR AKARSULAR
Asbaşkan: ULUĞ GÖKÇE
Sekreter: DİLEK ALMAÇ
Sayman: SERTAÇ DENİZER
Üye (GDB):TUNÇ SOYER
KOMİTE BAŞKANLARI
Kulüp yönetimi : Gamze COŞKUN
Üyelik Geliştirme :Şehnaz KIZILKAYA
Halkla İlişkiler : Şehnaz KIZILKAYA
BU HAFTAKİ TOPLANTI
GELECEK HAFTAKİ
TOPLANTI
Dönem Toplantı No: 29
Kulüp Toplantı No: 24
Dönem Toplantı No: 30
Tarih: 09.01.2014 Saat:18.30
Tarih: 30.01.2014
Saat:18:30
Konuşmacı : Sn.Erhan GÖKDAĞ
KONUŞMACI:
KONU:Faaliyetler ve Gelecek
Vizyon Planlaması
KONU:
YER: Kaya İzmir Hotel
YER: KAYA TERMAL OTEL
Toplam Üye Sayısı: 12
Toplam Üye Sayısı:17
Katılan Üye sayısı: 10
Katılacak Üye sayısı:
KONUKLAR: Sn.Hamdi ÇOBAN
Konuklar:
Mazeretli Üye Sayısı:2
Mazeretli Üye Sayısı:
Hizmet Projeler: Dilek ALMAÇ
ROTARY Vakıf : Ramiz CEPKENLİ
Stratejik Planlama : Tunç SOYER
Mutlu Günlerimiz
09.01.2014 Sertaç DENİZER’in doğum günlerini kutlarız.
Mazeretli Üyelerimiz
Tunç SOYER, Koray ACAROĞLU
Üye Katılımı %80 gerçekleşti. Toplantımız üyelerimizin isteği
üzerine 18:30 da çay saati olarak düzenlendi,
2013– 2014
DÖNEM TEMASI:
“ROTARY İLE YAŞAMLARI
DEĞİŞTİRİN”
Kulüp Başkanımız talebi üzerine yeni üyemiz peyzaj mimarı
Sn.Bircan OKKAN kendilerini tanıttılar. Kentsel tasarım konusunda
uzman olan Sn.OKKAN’ın tecrübe ve bilgi birikimi açısından iyi bir
rotaryen olacağını ümit eder, kendisine hoş geldin deriz.
Toplantıda yapılan görüşmeler sonucu alınan kararlar aşağıda
özetlenmiştir :
. Teos Sakin Rotary Kulübünün Uluslar arası Rotary’ye kabul tarihi
olan 29 Nisan 2014 tarihinde kutlama yapılması
. 20-27 Ocak 2014 tarihlerinde Konak Belediyesi ile Sn.Uluğ
Gökçe tarafından ortaklaşa verilecek Havuz Operatörlüğü eğitimi için
Kulüp tarafından 500 TL mali kaynak sağlanması ve Sn.Hamdi ÇOBAN
ile Sn.Halil NALBANT tarafından Sn.Uluğ GÖKÇE’ye yardımcı
olunması
. DOĞANBEYLİ Engelli Eğitim Merkezi öğrencilerine el becerileri
için materyal desteği sağlanması (yaklaşık 300 TL) bu faaliyetin
Sn.Dilek ALMAÇ tarafından organize edilmesi
. 17-18 Ocak 2014 tarihinde Denizli’de icra edilecek olan Yarıyıl
Değerlendirme Toplantısında yapılacak sunum bölgeye gönderilmiş
olup, anılan toplantıda Sn.Bircan OKKAN’ın kulübümüzü temsil etmesi
. Diş Tarama Fisür Örtüsü faaliyeti için Ortodontist Sn.Sertaç
DENİZER ve Sn.Şehnaz KIZILKAYA’nın daha kapsamlı olarak
GLOBAL Bağışı hedefleyecek şekilde planlama yapmalarının uygun
olacağı
. Kulübümüz tarafından organize edilen Kitap Kampanyası
kapsamından toplanan kitapların 22 Ocak 2014 günü ULAMIŞ
İlköğretim Okulu Müdürlüğüne resmi olarak teslim edilmesi
. 29 Mart 2014 tarihinde Çeşme’de icra edilecek olan Adaptasyon
Kampına Sn.AKARSULAR ve Sn.ULUĞ hariç tüm üyelerimizin
katılımını sağlayacak şekilde planlama yapılması
. 14-15 Şubat 2014 tarihinde Bursa’da icra edilecek olan yeni
dönem guvarnörü ile kulüp başkanları tanıtım ve bilgilendirme
toplantısına başkanlar düzeyinde katılım sağlanması
. 10-13 Şubat 2014 tarihinde icra edilecek olan Bes ve Asamle’ye
kulüp olarak azami üye ile katılımın hedeflenmesi
2013– 2014
DÖNEM TEMASI:
“ROTARY İLE YAŞAMLARI
DEĞİŞTİRİN”
Konuk konuşmacı Sn.Erhan GÖKDAĞ tarafından kulübümüzce
dönem içinde icra edilecek/katılım sağlanacak önemli faaliyetler ve
Gelecek Vizyon Planlaması konularında açıklamalarda bulunulmuş ve
aşağıdaki konulara değinilmiştir:
. ULAMIŞ’ta Toplum Birliği kurulması
. Nisan 2014’de icra edilecek Gelecek Dönem Başkanları Eğitim
Semineri ve Asable’ye
- Başkan, Sayman ve Sekreter düzeyinde katılım,
- Dönem hedefleri, Çalışma Yöntemleri, Kimlere ulaşılacağı, Yol
Haritası v.b. hususlarda hazırlık yapılması
. Asamble sonrası kulüp bünyesinde çalıştay yapılması
. Kulüp büyüme stratejisini ve gelecek üç yıl içinde atılacak
adımları içeren Gelecek Vizyon Planının Revize edilmesi
. 2440 Bölge WEB sayfasında oluşturulacak şifre ile bölge rotary
faaliyetleri hakkındaki bilgilere erişimin sağlanması
Sn. Hamdi ÇOBAN tarafından yapılan konuşmada:
- İşletme ve karar defterlerinin sayfa bitinceye kadar
kullanılabileceği, ara tasdike gerek olmadığı
- 1-30 Nisan arasında Dernekler Müdürlüğüne 31 Aralık 2013
tarihinde hazırlanacak ara bilançoya dayalı beyanname verileceği
- 2014 Temmuz ayının ilk haftasında Dernek/Kulüp Genel
Kurulunun yapılacağı ifade edilmiş
İyi niyet dilekleri ile toplantıya son verilmiştir.
Download

29-24 Numaralı Bülten