MOBİL DÜNYA KONGRESİ 2014 İNCELEME GEZİSİ VE İSTANBUL’UN
2018 YILINDAN İTİBAREN ETKİNLİĞE ADAYLIĞI TOPLANTISI
Bilindiği üzere Mobil Dünya Kongresi dünyada başta uluslararası GSM operatörleri olmak
üzere mobil iletişimin tüm taraflarının bir araya geldiği sektörünün en büyük global
etkinliğidir. Her sene 200’den fazla ülkeden yaklaşık 80.000 ziyaretçiyi ağırlayan sözkonusu
Kongre ve serginin sahibi olan GSMA, beş senede bir etkinliğe evsahipliği yapan şehri
değiştirmektedir. Sözkonusu etkinlik 2013-2018 yılları arasında Barselona evsahipliğinde
düzenlenmekte olup, 2018 yılından itibaren GSMA tarafından etkinliğe beş sene süre ile
evsahipliği yapacak yeni bir şehir seçilecektir.
Bu kapsamda, dünyada kongre şehri olarak gitgide yıldızı parlayan İstanbul’un böyle önemli
bir organizasyona evsahipliği yapmasının hem şehrimize hem de ülkemize önemli düzeyde
bir katma değer sağlayacağı muhakkaktır. Bu noktadan hareketle, Mobil Dünya Kongresi ve
Sergisi’nin 2018 yılından sonra beş sene süreyle İstanbul’da düzenlenmesi amacıyla
Odamızca çalışmalar yürütülerek, bu konudaki Odamızın ilk girişimi 26 Şubat 2013 tarihinde
Barselona’daki Mobil Dünya Kongresi esnasında Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın
Dursun Topçu başkanlığındaki bir heyetin GSMA CEO’su John Hoffman ile bir araya gelerek
İstanbul’un kongre şehri olarak tanıtımı ile başlatıldı.
Sözkonusu girişimimizin sürdürülmesi ve İstanbul’un adaylığı talebimizin 2014 senesinde
daha kuvvetli bir şekilde GSMA üst düzey yetkililerine hatırlatılması ve aynı zamanda Mobil
Dünya Kongresi Fuarı ve Sergisi’nin yerinde incelenmesi için 24-27 Şubat 2014 tarihinde
düzenlenen Dünya Mobil Kongresi’nde de Odamız girişimleri sürdürüldü.
Mobil Dünya Kongresi’ne 24 Şubat 2014 Pazartesi günü intikal eden Odamız Yönetim Kurulu
Başkanı Sayın İbrahim Çağlar başkanlığında ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın
Dursun Topçu, Yönetim Kurulu Üyeleri Öznur Değirmenci ve Ebubekir Sıddık Koyuncu ile
Bilişim Teknolojileri ve e-Ticaret Şubesi
BĐLĐŞĐM VE e-TĐCARET BÜLTENĐ
Đletişim : Reşadiye Caddesi 34112 Eminönü – Đstanbul
Tel
: (212) 455 48 50 – 53 Faks: (212) 455 48 59 e-mail: [email protected][email protected]
** Kaynak belirtilen haberlerde geçen her türlü ifade, bilgi ve yorumların sorumluluğu haber kaynağına ait olup İTO
sorumluluk kabul etmez.
Meclis Üyelerinden oluşan heyetimiz fuar alanında İTO standında önce katılımcı firmaları tek
tek ziyaret ettiler. Ardından Barselona Başkonsolosumuz Sayın Emir Salim Yüksel, Barselona
Ticaret Ataşelerimiz Bekir Aslaner ve ve Ayfer Çomoğlu Odamız standını ziyaret ederek,
Odamız heyeti ile bir araya geldiler.
Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Sayın İbrahim Çağlar, Barselona Başkonsolosumuz Sayın
Emir Salim Yüksel, Barselona Ticaret Ataşelerimiz ve Heyet üyeleri öncelikle Odamız
standında yer alan 13 katılımcı firmanın teşekkür sertifikalarını takdim ettiler ve fuara
bireysel olarak katılan diğer Türk firmalarının standlarını da tek tek gezerek görüşmelerde
bulundular.
Bilişim Teknolojileri ve e-Ticaret Şubesi
BĐLĐŞĐM VE e-TĐCARET BÜLTENĐ
Đletişim : Reşadiye Caddesi 34112 Eminönü – Đstanbul
Tel
: (212) 455 48 50 – 53 Faks: (212) 455 48 59 e-mail: [email protected][email protected]
** Kaynak belirtilen haberlerde geçen her türlü ifade, bilgi ve yorumların sorumluluğu haber kaynağına ait olup İTO
sorumluluk kabul etmez.
Heyetimiz fuardaki uluslararası düzeyde ün yapmış belli başlı bilişim firmalarının standlarını
da ziyaret etti.
Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Sayın İbrahim Çağlar başkanlığındaki ve Odamız Yönetim
Kurulu Başkan Yardımcısı ile Turkcell, Avea ve Türk Telekom CEO’larının da yer aldığı Odamız
heyeti 25 Şubat 2014 Salı sabahı Mobil Dünya Kongresi’nin 2018 yılından itibaren 5 sene
süreyle İstanbul’da düzenlenmesi için GSMA CEO’su John Hoffman ile bir araya gelerek bir
toplantı gerçekleştirdi.
Anılan toplantıda, Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Sayın İbrahim Çağlar konuşmasında;
•
Geçtiğimiz sene yapılan ilk toplantıda GSMA CEO’su John Hoffman’ın İstanbul’un tanıtım
sunumunun ardından çalışmaların hızlandırılmasını belirten sözlerinden cesaret alarak;
hükümetin, Büyükşehir Belediyesinin, STK’lar ve özel sektörün desteği ile bu toplantıya
katıldığımızı vurgulayarak sözlerine başladı.
•
Uluslararası basından da takip edildiği üzere dünyanın önde gelen ekonomileri durağan
bir seviye izlerken Türkiye ekonomisinin istikrarlı bir şekilde büyüdüğüne dikkat çeken
Sayın Çağlar, ülkemizin 2023 yılında dünyanın en büyük 10 ekonomi arasında olma hedefi
ile İstanbul’da çok önemli altyapı ve ulaşım projelerini hızla gerçekleştirmekte olduğunu
kaydetti.
•
Sayın Çağlar, geçen sene 4 Milyon kişinin e-Visa ile kolayca vizelerini alabildiğini
vurgulayarak, İstanbul’un halihazırda 137.000 m2’lik fuar alanına sahip olduğunu ve
100.000 m2’lik ise İstanbul World Trade Center’da ek inşaat yapılabileceğini ve ruhsatı
bulunan bir fuar alanının da mevcut olduğunu belirtti.
Bilişim Teknolojileri ve e-Ticaret Şubesi
BĐLĐŞĐM VE e-TĐCARET BÜLTENĐ
Đletişim : Reşadiye Caddesi 34112 Eminönü – Đstanbul
Tel
: (212) 455 48 50 – 53 Faks: (212) 455 48 59 e-mail: [email protected][email protected]
** Kaynak belirtilen haberlerde geçen her türlü ifade, bilgi ve yorumların sorumluluğu haber kaynağına ait olup İTO
sorumluluk kabul etmez.
•
Ayrıca, 2013 resmi verilerine göre 150.000 yatak kapasitesine sahip olan İstanbul’un
dünyanın önde gelen metropolleri arasında en güvenilir şehirlerinden biri olduğuna
dikkat çekti.
•
Sayın İbrahim Çağlar, İstanbul’un altyapı ve ulaşım projeleri olarak; İstanbul Finans
projesini, Kanal İstanbul Projesini, Marmaray’ı, Eurasia 2. Tüp Geçit Projesini, 2019 kadar
tamamlanacak Metro Ağı’nı, üçüncü Boğaz Köprüsünü ve 3. Havalimanı ile büyük fuar
alanını, İstanbul Haritası üzerinde yerlerini tek tek göstererek ayrıntılı bir şekilde açıkladı.
Bilişim Teknolojileri ve e-Ticaret Şubesi
BĐLĐŞĐM VE e-TĐCARET BÜLTENĐ
Đletişim : Reşadiye Caddesi 34112 Eminönü – Đstanbul
Tel
: (212) 455 48 50 – 53 Faks: (212) 455 48 59 e-mail: [email protected][email protected]
** Kaynak belirtilen haberlerde geçen her türlü ifade, bilgi ve yorumların sorumluluğu haber kaynağına ait olup İTO
sorumluluk kabul etmez.
•
2020 Olimpiyatlarında İstanbul’un Tokyo şehri ile beraber finale kaldığını kaydeden Sayın
İbrahim Çağlar, Türkiye’de dijital bir neslin yetiştiğini, Türkiye’nin bilişime çok büyük
önem verdiğini ve 2,25 Milyar dolarlık Fatih Projesi ile genç nesile 16 Milyon adet tabletin
ücretsiz olarak hükümetimiz tarafından dağıtıldığını ifade etti.
•
Türkiye nüfusunun % 50’sinin de 25 yaş altında olmasının bilişim sektörü açısından
önemli bir avantaj olduğunu dile getiren Sayın İbrahim Çağlar, İstanbul’un büyüyen
ekonomisi, gelişen altyapısı, aktif genç nüfusu ve diğer metropollere oranla kongreyi
düzenleyeceği süre zarfında ziyaretçi sayısını da maksimum seviyeye çıkarmayı, kazıkazan ilkesi ile karlı bir 5 sene geçirmeyi amaç edindiğimizi ve İstanbul’un bu etkinliği
başarılı bir şekilde organize edeceğini inandığımızı vurguladı.
•
Sayın İbrahim Çağlar son olarak hükümetimizin ve özel sektörün desteğini alarak
İstanbul’un 2018 senesi itibariyle bu kongreye ev sahipliği yapması konusunda niyetli
olduğumuzun altını çizerek, bu vesile ile John Hoffman ve heyetini İstanbul’a davet
ettiğimizi bildirdi.
Ayrıca, toplantıda İstanbul’u bir kongre şehri olarak açıklayan hem Türkiye’nin hem de
İstanbul’un bu etkinliğe ev sahibi olarak avantajlarını ayrıntılı bir şekilde açıklayan Şubemizce
hazırlanmış olan İngilizce İstanbul Tanıtım Kitapçığı da başta John Hoffman olmak üzere
toplantıya katılanlara dağıtıldı.
Toplantıda Sayın İbrahim Çağlar’dan sonra söz alan Turkcell Genel Müdürü Süreyya Ciliv,
İstanbul’un otel ve yatak kapasitesi, ulaşım altyapısı ile MWC etkinliği için önemli bir aday
olduğunu kaydederek, İstanbul’un tarihi ve coğrafi konumu, Türk insanının da hizmet
sektöründeki ileri düzeydeki kapasitesi ile güçlü bir aday olduğunu ve Türkiye’deki diğer GSM
operatörleri ile birlikte MWC ‘de İstanbulun adaylığını gerekli olan her türlü desteği vermeye
hazır olduklarını ifade etti.
Bilişim Teknolojileri ve e-Ticaret Şubesi
BĐLĐŞĐM VE e-TĐCARET BÜLTENĐ
Đletişim : Reşadiye Caddesi 34112 Eminönü – Đstanbul
Tel
: (212) 455 48 50 – 53 Faks: (212) 455 48 59 e-mail: [email protected][email protected]
** Kaynak belirtilen haberlerde geçen her türlü ifade, bilgi ve yorumların sorumluluğu haber kaynağına ait olup İTO
sorumluluk kabul etmez.
Türk Telekom CEO’su ve aynı zamanda GSMA Birliğinin şu anki Yönetim Kurulu Üyesi olan
Hakam Kanafani, 7 yıldır İstanbul’da yaşadığını belirterek, İstanbul’un teknolojiyi çok seven
halkı, iyi bir altyapısı, farklı din ve kültürlerden insanların özgürce yaşadığı kozmopolitik bir
şehir olduğunu bildirdi. Türk Telekom’un İstanbul’un mobil bilişim altyapısına büyük
yatırımlar yaptığını vurgulayan Kanafani, Barselona’ya kıyasla İstanbul’un MWC etkinliğinin
katılımcı ve ziyaretçilere daha fazla imkanlar ve fırsatlar sunacağına inandığını kaydetti.
Türk Telekom adına söz alan Mustafa Aykut da İstanbul’un ulaşım imkanlarının etkinlik için
yeterli olacağını ve Barselona’dan ev sahibi olarak daha iyi bir seçenek olacağını ifade etti.
Toplantıda söz alan Dünya GSM Birliği olan GSMA CEO’su John Hoffman; Sayın İbrahim
Çağlar tarafından yapılan sunum için teşekkür ederek sözlerine başladı ve kişisel olarak
etkinliğin 2018 yılından itibaren İstanbul’da düzenlenmesi fikrini desteklediğini zira
kendisinin Uluslararası Olimpiyat Komitesi Seçici Kurul Üyesi olarak 2020 Olimpiyat
Oyunlarında İstanbul lehine oy verdiğini, Tokyo şehri kazanınca da hayal kırıklığına uğradığını
kaydetti.
John Hoffman, MWC etkinliği için yeni aday şehirleri 2015 yılında düşünmeye ve hala etkinlik
büyümeye devam ederse 2016 yılının başında ise tespit etmeye başlayacakları bilgisini verdi.
John Hoffman, organizasyon için en önemli iki husustan birisinin fuar alanının uluslararası
standartlarda ve 240.000 m2’den daha küçük olmaması gerektiğine ve ikinci olarak da kentin
ulaşım sorununun olmamasına dikkat çekti. Etkinliği yılda ortalama 80.000 kişinin ziyaret
ettiğini belirten Hoffman, Barselona’ya geliş nedenlerine bakarak (fuar alanı, yerinin iyi bir
noktada oluşu, ulaşım imkanları, eğlenceli bir şehir oluşu, altyapısının güçlü olması, yeme
içme özellikleri vs.) ev sahibi şehirde bulunması gereken kriterlerin kolayca anlaşılabileceğini
dile getirdi. Hoffman, konuşmasının devamında, MWC etkinliğinin hem katılımcılara hem de
ziyaretçilere çok iyi olanaklar sağladığına dikkat çekerek, GSMA olarak Barselona şehrine bu
etkinlikten kar etmek için değil, firmalara iş imkanları sağlamak amacıyla geldiklerini belirtti.
Bilişim Teknolojileri ve e-Ticaret Şubesi
BĐLĐŞĐM VE e-TĐCARET BÜLTENĐ
Đletişim : Reşadiye Caddesi 34112 Eminönü – Đstanbul
Tel
: (212) 455 48 50 – 53 Faks: (212) 455 48 59 e-mail: [email protected][email protected]
** Kaynak belirtilen haberlerde geçen her türlü ifade, bilgi ve yorumların sorumluluğu haber kaynağına ait olup İTO
sorumluluk kabul etmez.
Odamız Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın Dursun Topçu, İstanbul’da yeni planlanan
fuar alanının inşaatına yakın zamanda başlanacağına dikkat çekti.
Hakam Kanafani, İstanbul’un genç nüfusuna dikkat çekerek, bu şehirde genç sanayi ve genç
girişimcilerin olduğu ve İstanbul’da yapımına başlanacak olan 3. Köprü ve 3. havalimanının
ziyaretçilerin ulaşımında önemli rol oynayacağını, bu havalimanından da çok sayıda
ekonomik charter uçaklarının kalkacağını belirtti. Son olarak John Hoffman, İstanbul’u bu
etkinliğe aday olarak düşünmek için çok fazla neden olduğunu ve kendilerinin de çok
ilgilendiklerini bildirerek en yakın zamanda İstanbul’u ziyaret etmek istediğini ifade etti.
Toplantının sonunda Sayın İbrahim Çağlar, John Hoffman’a gerçek yaprak üzerine ebru
işlemeli tablo’yu hediye etti.
Bilişim Teknolojileri ve e-Ticaret Şubesi
BĐLĐŞĐM VE e-TĐCARET BÜLTENĐ
Đletişim : Reşadiye Caddesi 34112 Eminönü – Đstanbul
Tel
: (212) 455 48 50 – 53 Faks: (212) 455 48 59 e-mail: [email protected][email protected]
** Kaynak belirtilen haberlerde geçen her türlü ifade, bilgi ve yorumların sorumluluğu haber kaynağına ait olup İTO
sorumluluk kabul etmez.
GSMA - MWC MOBILE WORLD CONGRESS MOBİL DÜNYA KONGRESİ
AVRUPA İŞLETMELER AĞI EŞLEŞTİRME TOPLANTILARI
2006 yılından bu yana ACC1Q (Katalan Hükümeti İşletme ve Çalışan Bakanlığı) ve Avrupa
İşletmeler Ağı ortaklığı ile mobil teknoloji sektöründe faaliyet gösteren KOBİ’ler, girişimciler
ve yeni kurulan işletmelerin uluslararası ortaklıklar kurabilmelerine destek olmak amacıyla
Mobil Dünya Kongresi’nde yapılan eşleştirme toplantıları organizasyonu yapılmaktadır.
Ülkemiz bilişim sektöründe faaliyet gösteren işletmelerimizin sözkonusu eşleştirme
toplantılarına KOSGEB Yurtdışı İnceleme Gezisi desteği kapsamında katılmalarını teminen
Odamızın Organizatör Kuruluş başvurusu KOSGEB tarafından kabul edildi. Böylelikle Odamız
Mobile World Congress 2014 Avrupa İşletmeler Ağı İkili iş Görüşmeleri etkinliğinin Türkiye
çapındaki tek Organizatör Kuruluşu oldu.
KOSGEB tarafından Yurtdışı İş Gezisi Desteğine alınan programımıza Türkiye çapında 30
adet firma iştirak etti. (23 İstanbul Firması, 3 İzmir Firması, 4 Ankara firması)
KONGRE VE EŞLEŞTİRME ORGANİZASYONU HAKKINDA GENEL BİLGİ:
İspanya’nın Barselona şehrinde düzenlenen Mobile World Congress – Mobil Dünya Kongresi
2014 etkinliğine 200’ü aşkın ülkeden 85.000’in üzerinde ziyaretçi katılım sağladı.
Kongre süresinde Avrupa İşletmeler Ağı İkili İş Görüşmelerinde, 30 farklı ülkeden toplamda
485 firma, 1486 adet toplantı gerçekleştirdi. Eşleştirme toplantılarına katılan ülkeler şöyle
sıralanmakta; Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Kanada, Katalunya, Hırvatistan, Danimarka,
Finlandiya, Fransa, Yunanistan, Almanya Macaristan, Hindistan, İsrail, İtalya, Güney Kore,
Litvanya, Meksika, Hollanda, Norveç, Polonya, Portekiz, Sırbistan, İspanya, İsveç, İsviçre,
Türkiye, Birleşik Krallık, Amerika Birleşik Devletleri, Uruguay.
Bilişim Teknolojileri ve e-Ticaret Şubesi
BĐLĐŞĐM VE e-TĐCARET BÜLTENĐ
Đletişim : Reşadiye Caddesi 34112 Eminönü – Đstanbul
Tel
: (212) 455 48 50 – 53 Faks: (212) 455 48 59 e-mail: [email protected][email protected]
** Kaynak belirtilen haberlerde geçen her türlü ifade, bilgi ve yorumların sorumluluğu haber kaynağına ait olup İTO
sorumluluk kabul etmez.
24 Şubat 2014 Pazartesi - İkili İş Görüşmelerinin İlk Günü
Kongre Alanı’nda Fira Gran Via Fuar alanında 4. ve 5. salonlar arasındaki Kongre Merkezinde
CS50 yer alan (Catalan Government Pavillion) Katalan Hükümeti Salonundaki Brokerage
Event alanında düzenlenen etkinliğin ilk günü olan 24 Şubat 2014 Pazartesi günü,
katılımcılarımız 10:00 – 18:00 saatleri arasında toplamda 51 adet ikili iş görüşmesine katıldı.
Bilişim Teknolojileri ve e-Ticaret Şubesi
BĐLĐŞĐM VE e-TĐCARET BÜLTENĐ
Đletişim : Reşadiye Caddesi 34112 Eminönü – Đstanbul
Tel
: (212) 455 48 50 – 53 Faks: (212) 455 48 59 e-mail: [email protected][email protected]
** Kaynak belirtilen haberlerde geçen her türlü ifade, bilgi ve yorumların sorumluluğu haber kaynağına ait olup İTO
sorumluluk kabul etmez.
25 Şubat 2014 Salı - İkili İş Görüşmelerinin İkinci Günü
Katılımcılarımız 25 Şubat 2014 Salı günü 10:00 – 18:00 saatleri arasında toplamda 64 adet
ikili iş görüşmesine iştirak etti.
26 Şubat 2014 Çarşamba - İkili İş Görüşmelerinin Üçüncü Günü
Bilişim Teknolojileri ve e-Ticaret Şubesi
BĐLĐŞĐM VE e-TĐCARET BÜLTENĐ
Đletişim : Reşadiye Caddesi 34112 Eminönü – Đstanbul
Tel
: (212) 455 48 50 – 53 Faks: (212) 455 48 59 e-mail: [email protected][email protected]
** Kaynak belirtilen haberlerde geçen her türlü ifade, bilgi ve yorumların sorumluluğu haber kaynağına ait olup İTO
sorumluluk kabul etmez.
Katılımcılarımız 25 Şubat 2014 Salı günü 10:00 – 18:00 saatleri arasında toplamda 34 adet
ikili iş görüşmesine katıldı.
Bilişim Teknolojileri ve e-Ticaret Şubesi
BĐLĐŞĐM VE e-TĐCARET BÜLTENĐ
Đletişim : Reşadiye Caddesi 34112 Eminönü – Đstanbul
Tel
: (212) 455 48 50 – 53 Faks: (212) 455 48 59 e-mail: [email protected][email protected]
** Kaynak belirtilen haberlerde geçen her türlü ifade, bilgi ve yorumların sorumluluğu haber kaynağına ait olup İTO
sorumluluk kabul etmez.
2. ULUSLARARASI İSTANBUL AKILLI ŞEBEKELER KONGRE VE FUARI
ICSG 2014 - 6. KURUL TOPLANTISI
8-9 Mayıs 2014 tarihleri arasında düzenlenecek olan 2. Uluslararası İstanbul Akıllı Şebekeler
Kongre ve Fuarı – ICSG 2014’ün, 20 Şubat 2014 tarihinde Ankara’da düzenlenen 6. Kurul
hazırlık toplantısına Odamızca katılım sağlandı.
Bilişim Teknolojileri ve e-Ticaret Şubesi
BĐLĐŞĐM VE e-TĐCARET BÜLTENĐ
Đletişim : Reşadiye Caddesi 34112 Eminönü – Đstanbul
Tel
: (212) 455 48 50 – 53 Faks: (212) 455 48 59 e-mail: [email protected][email protected]
** Kaynak belirtilen haberlerde geçen her türlü ifade, bilgi ve yorumların sorumluluğu haber kaynağına ait olup İTO
sorumluluk kabul etmez.
Kongre ile ilgili hazırlık çalışmalarının büyük bir titizlikle yürütüldüğü toplantıya 35 kişi katıldı.
Toplantıda Kongre çerçevesinde yapılacak bildiri sunumları, yapılan duyurular, yurt dışı
heyetleri, sponsorluklar vb. konular hakkında çalışmalarda bulunuldu.
4. e-FATURA BİLGİLENDİRME SEMİNERİNE DAVETLİSİNİZ!
Sayın Üyemiz,
Daha önce Odamızca, Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı ile işbirliği
içerisinde muhtelif tarihlerde düzenlenen ve büyük ilgi gören e-Fatura
Bilgilendirme Seminerlerinin dördüncüsü, sizlerden gelen yoğun talep
üzerine 19 Mart 2014 Çarşamba günü 13:30 -15:30 saatleri arasında
Odamız 4. Kat Meclis Salonunda düzenlenecektir.
Katılımın ücretsiz olduğu “4. e-FATURA BİLGİLENDİRME SEMİNERİ”ne
iştirak etmek istemeniz halinde en geç 18 Mart 2014 tarihine kadar
katılımınıza
ilişkin
bilgileri
[email protected]
veya
[email protected] adreslerine iletmenizi istirham ederiz.
Seminerler ile ilgili görüş, öneri, dilek ve sorularınız için Odamıza 0 212 455
48 52-53 nolu telefonlardan ulaşabilirsiniz.
Odamızca düzenlenecek diğer seminerlerimiz için www.ito.org.tr adresi
üzerinden duyurularımızı takip edebilirsiniz!
Bilişim Teknolojileri ve e-Ticaret Şubesi
BĐLĐŞĐM VE e-TĐCARET BÜLTENĐ
Đletişim : Reşadiye Caddesi 34112 Eminönü – Đstanbul
Tel
: (212) 455 48 50 – 53 Faks: (212) 455 48 59 e-mail: [email protected][email protected]
** Kaynak belirtilen haberlerde geçen her türlü ifade, bilgi ve yorumların sorumluluğu haber kaynağına ait olup İTO
sorumluluk kabul etmez.
Download

Şubat Elektronik bülten